Sidste nyt

Ligebehandlingsnævnet22. juni 2017
Person født som mand, som har fået juridisk kønsskifte og fremstår som en mand, fik ikke medhold i klage over en jobkonsulent. Ligebehandlingsnævnet, AFG nr. 9495 af 8. marts 2017.
Klager er født som mand og bevilget juridisk kønsskifte. Klager har fået tildelt et nyt kvindeligt personnummer og har skiftet navn. Fysisk fremstår klager som en mand. Klager havde ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at klager i forbindelse med et møde med en kommunal jobkonsulent var udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn. Klage vedrørende ... Vis forekomsten
Pasindstiksforslag fra Jannis Valin.20. juni 2017
Jannis Valin ansøgte 16. juli 1989 JM om, at transvestitters pas kunne forsynes med et indstiksdokument med deres foto og navn. JM afslog 22. august 1989.
Jannis Valin, der er født i 1929 rettede den 16. juli 1989 henvendelse til Justitsministeriet om at få et officielt indstiksdokument til pas med transvestittens billede og uofficielle navn.
Herunder gengives med tilladelse fra Jannis Valin hendes skrivelse, forslag til indstiksdokumentet og svaret fra Justitsministeriet.
I 1989 brugte hun navnet Jeanette Vain.

Indhold ... Vis forekomsten
16. juni 2017
B 117. Spgsm. 2 den 18. maj 2017 om en fremtidig revision af CPR-systemet. Svar 14. juni 2017.
Ligestillingsudvalg stillede den 18. maj 2017 efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål 2 til beslutningsforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om der er planlagt eller pågår overvejelser vedrørende en fremtidig revision af CPR-systemet, til økonomi- og indenrigssminister, Simon Emil Ammitzbøll, der svarede den 14. juni 2017.

Spørgsmålet
Ministeren bedes svare ... Vis forekomsten
16. juni 2017
B 117. Spgsm. 1 den 18. maj 2017 om økonomiske omkostninger og praktiske forhold ved beslutningsforslaget. Svar 14. juni 2017.
Ligestillingsudvalg stillede den 18. maj 2017 efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål 1 til beslutningsforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om de økonomiske omkostninger og praktiske forhold ved gennemførelse af beslutningsforslaget, til økonomi- og indenrigssminister, Simon Emil Ammitzbøll, der svarede den 14. juni 2017.

Spørgsmålet
Ministeren bedes ... Vis forekomsten
16. juni 2017
B 117. Referat af 1. behandlingen den 18. maj 2017.
Den 18. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om at gøre cpr-numre kønsneutrale.

Kl. 1300. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V):
Mødet er genoptaget.
Forhandlingen er åbnet, og jeg giver ordet til økonomi- og indenrigsministeren. Værsgo.

Kl. 1300. Økonomi- og indenrigsministeren Simon Emil ... Vis forekomsten
13. juni 2017
Skr. fra transorganisationer den 16. maj 2017 om processen for udarbejdelse af en vejledning for behandling af transkønnede. Ministersvar 13. juni 2017.
Transpolitisk Forum, Amnesty International, Copenhagen Pride, FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, LGBT+ Ungdom og LGBT Danmark har dateret den 16. maj 2017 sendt en skrivelse til sundhedsministeren og partiernes sundhedsordførere med en appel om politisk indgriben i forhold til proces og indhold af Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved ... Vis forekomsten
7. juni 2017
Spgsm. 942 den 7. juni 2017 om sende høringssvar vedr. SST's udkast til ny vejledning til Sundheds- og Ældreudvalget.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 7. juni 2017 efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 942 - Samling: 2016-17 - om tilsendelse af høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til vejledningen om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling, til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Spørgsmålet
Vil ministeren sikre, at ... Vis forekomsten
7. juni 2017
Høring af 7. juni 2017 over udkast til bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort.
Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 7. juni 2017 udkast til bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort i offentlig høring. Høringsfristen udløber den 21. juli 2017. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2017.
Eventuelle bemærkninger til udkastet sendes pr. e-mail til llhj@oim.dk med kopi til fvjur@oim.dk.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig ... Vis forekomsten
2. juni 2017
SST's høringsudkast den 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
Sundhedsstyrelsen sendte den 2. juni 2017 et udkast til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" i offentlig høring.
Bemærkninger og kommentarer til udkastet skal fremsendes elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Evidens, Uddannelse og Beredskab EnhedEUB@sst.dk senest tirsdag den 1. august 2017 kl. 12.

Herunder gengives ... Vis forekomsten
23. maj 2017
Opgradering af Vidensbanken. 23. maj 2017.
Vidensbanken er ved at blive opgraderet.
Det kan betyde, at nogle funktioner ikke virker.
Der arbejdes på sagen.
Tina Thranesen. ... Vis forekomsten
19. maj 2017
Skr. fra Lisa Andersen den 17. maj 2017 om SST's faglige begrundelse for behandlingsvejledning og kvaliteten af dens bidrag til ministres svar på spgsm. m.m.
Lisa Andersen, professor emeritus har den 17. maj 2017 skrevet til Sundheds- og Ældreudvalget med kommentarer til Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
I skrivelsen krittiserer hun skarpt udkastet, Sundhedsstyrelsens fastholdelse af, at behandling af transpersoner er højt specialiseret, og kvaliteten ... Vis forekomsten
LGBT Danmark17. maj 2017
B 83. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmarks høringsskrivelse den 29. marts 2017 til B 83 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede. Svar 17. maj 2017.
LGBT Danmark indsendte den 30. marts 2017 sin høringsskrivelse af 29. marts 2017 til beslutningsforslag B 83 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede til Sundheds- og Ældreudvalget.
Registreret hos Folketinget som bilag 1.
Sundheds- og Ældreudvalget har den 31. marts 2017 som spgsm. 1 - Samling: 2016-17 - bedt om en kommentar til skrivelsen fra fungerende ... Vis forekomsten
16. maj 2017
F 48. Tidsplan.
Tidsplan for F 48
Forespørgsel F 48 den 14. marts 2017 om faglig vejledning for transkønnede.


Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
11. maj 2017
B 119. Spgsm. 1 den 9. maj 2017 om LGBT Danmarks skr. af 27. marts 2017 om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion. Svar 11. maj 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 9. maj 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 1 til beslutningsforslag B 119 - Samling: 2016-17 - om kommentarer til og besvarelse af en spørgsmål om LGBT Danmarks skrivelse af 27. marts 2017 til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til SOU og SUU om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion, ... Vis forekomsten
Kropumulig!29. april 2017
Kropumulig! Om sundhed, skønhed og selvværd
Et undervisningshæfte om unges forhold til kroppen og dens betydning for unges identitet. Materialet kan bruges som diskussionsoplæg, som inspiration til projektopgaver eller tværfaglige forløb i grundskolens afgangsklasser (8. - 10. klasse), men også 1.g.
Det Etiske Råd lægger med dette materiale op til en debat om kroppens betydning for unge og deres udvikling.
Det Etiske Råd ... Vis forekomsten
The Girl King28. april 2017
The Girl King
Krig, politik og religion er varme emner hos den svenske dronning Christina hof i det 17. århundrede.
Det er dog hendes spirende seksualitet og holdning om at forblive ugift, der forårsager størst bedrøvelse blandt hendes undersåtter og til sidst fører til hendes selvpålagte eksil.
Filmen er både et historisk drama om et lands spirende modernisering og religiøse forandring og ... Vis forekomsten
Some Like It Hot28. april 2017
Some Like It Hot
Komediefilm om to arbejdsløse Chicago-musikere, som får nogle gangstere på nakken og må flygte. De kryber i dametøj og får hyre i et pigeorkester, som skal på turné til Florida. Her møder de den sensuelle Sugar, som altid er uheldig i sine kærlighedsaffærer, og en kompliceret, men sjov flirt opstår. For hvordan kan man gøre kur til en smuk kvinde, når man selv er klædt ud som ... Vis forekomsten