Sidste nyt

4. juli 2018
Eksamensbeviser og juridisk kønsskifte. Ændringsforslag giver fra 1. sept. 2018 retskrav på genudstedelse med nyt CPR-nr. påført.
Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse sendte den 4. juni 2018 ændring af eksamensbekendtgørelserne i høring. Ændringerne indeholder bl.a. bestemmelse om, at personer, der har fået juridisk kønsskifte, har krav på at få udstedt nyt eksamensbevis med deres nye CPR-nummer.
Det foreslås foretaget ved at indsætte tre enslydende stykker i hver af de ... Vis forekomsten
LGBT Danmark2. juli 2018
LGBT Danmarks henvendelse 21. juni 2018 til LIU om økonomisk støtte og om LGBTI handlingsplanen - LIU bilag 108. LIU spgsm. 67 om henvendelsen. Svar 29. juni 2018.
Peder Holk Svendsen, forperson for LGBT Danmark sendte den 21. juni 2015 en e-mail med bilag til Ligestillingsudvalget med ønske om drøftelser om økonomisk støtte og med betragtninger om regeringens LGBTI handlingsplan.
Ligestillingsudvalget har journaliseret henvendelsen som bilag 108 - Samling 2017-18.

Ligestillingsudvalget (LIU) bad den 22. juni 2018 med spørgsmål 67 - ... Vis forekomsten
Jagten på morderne stopper aldrig29. juni 2018
Jagten på morderne stopper aldrig: Genåbnede danske kriminalsager.
Når nye efterforskningsmetoder tages i brug, eller nye spor dukker op, kan henlagte kriminalsager genåbnes og i mange tilfælde opklares. Frederik Strand beskriver efterforskningsarbejdet i en række store danske kriminalsager og undersøger, hvorfor og hvordan sagerne blev åbnet på ny. Var det tilfældigheder, en effektiv politiindsats eller nye forbrydelser begået af gerningsmanden? ... Vis forekomsten
18. juni 2018
ICD-11 - Version af 18. juni 2018 til forberedelse af implementering og oversættelse.
WHO udgav den 18. juni 2018 en version af ICD-11 for medlemsstaterne og andre interessenter til brug i forbindelse med forberedelser til implementering i landet - som f.eks. forberedelse af oversættelser.
Herunder gengives afsnittet vedrørende transkønnethed. I venstre kolonne den originale engelske tekst. I højre kolonne min oversættelse til dansk. Der tages forbehold for ... Vis forekomsten
Fra venstre: Linda Thor Pedersen, Marie Høgh, Jacob Fjalland, og Carolina Magdalene Maier.12. juni 2018
P1 Debat: Skal børn have lov til at skifte køn?
P1 Debat sendte den 11. juni 2018 kl. 1215 debatten: Skal børn have lov til at skifte køn?

Hvornår er et transkønnet barn gammel nok til selv at bestemme sit køn? Er der andre måder at imødegå de problemer og udfordringer, transkønnede børn og deres forældre har? Skal børn have lov til juridisk kønsskifte?
Debattører:
Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) ... Vis forekomsten
Perversiteter Pornografi og Forargelse9. juni 2018
Perversiteter Pornografi og Forargelse
Bogens bagside
I den stående debat om de sexuelle afvigelser og om pornografien føres diskussionen alt for ofte på et løst grundlag og en ufuldstændig viden. Og det kan derfor kun hilses med glæde, når fagfolk som læger og psykologer vil dele ud af deres viden om disse emner.

I en let tilgængelig og causerende form giver den kendte psykiater og psykoanalytiker overlæge, ... Vis forekomsten
lingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.6. juni 2018
Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer: Udenrigsministeriet 2018-2021.
Regeringen offentliggjorde onsdag den 6. juni 2018 kl. 1100 sin handlingsplan for LGBTI-personer.

Handlingsplanens forord:
Regeringen ønsker, at Danmark er et samfund med frihed for den enkelte, og hvor alle behandles lige uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet.
I mere end 70 lande er homoseksualitet stadig en forbrydelse. Det er for os helt uforståeligt. ... Vis forekomsten
20. maj 2018
AUTOGYNOFILI 2– EN UDDYBNING. Lisa Andersen den 16. maj 2018.
LISA ANDERSEN
København maj 2017

I et svar, bragt på Vidensbankens hjemmeside, på mit indlæg om autogynofili, afviser Karen M. Larsen forventeligt min kritik af Blanchard, Bailey og Lawrence. Hun finder mit svar lovligt langt fornemmer man, men åbenbart ikke langt eller klart nok til, at KML har forstået kritikken, så derfor denne uddybning og supplering af mit første ... Vis forekomsten