Sidste nyt

18. juni 2018
ICD-11 - Version af 18. juni 2018 til forberedelse af implementering og oversættelse.
WHO udgav den 18. juni 2018 en version af ICD-11 for medlemsstaterne og andre interessenter til brug i forbindelse med forberedelser til implementering i landet - som f.eks. forberedelse af oversættelser.
Herunder gengives afsnittet vedrørende transkønnethed. I venstre kolonne den originale engelske tekst. I højre kolonne min oversættelse til dansk. Der tages forbehold for ... Vis forekomsten
Fra venstre: Linda Thor Pedersen, Marie Høgh, Jacob Fjalland, og Carolina Magdalene Maier.12. juni 2018
P1 Debat: Skal børn have lov til at skifte køn?
P1 Debat sendte den 11. juni 2018 kl. 1215 debatten: Skal børn have lov til at skifte køn?

Hvornår er et transkønnet barn gammel nok til selv at bestemme sit køn? Er der andre måder at imødegå de problemer og udfordringer, transkønnede børn og deres forældre har? Skal børn have lov til juridisk kønsskifte?
Debattører:
Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) ... Vis forekomsten
Perversiteter Pornografi og Forargelse9. juni 2018
Perversiteter Pornografi og Forargelse
Bogens bagside
I den stående debat om de sexuelle afvigelser og om pornografien føres diskussionen alt for ofte på et løst grundlag og en ufuldstændig viden. Og det kan derfor kun hilses med glæde, når fagfolk som læger og psykologer vil dele ud af deres viden om disse emner.

I en let tilgængelig og causerende form giver den kendte psykiater og psykoanalytiker overlæge, ... Vis forekomsten
lingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.6. juni 2018
Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer: Udenrigsministeriet 2018-2021.
Regeringen offentliggjorde onsdag den 6. juni 2018 kl. 1100 sin handlingsplan for LGBTI-personer.

Handlingsplanens forord:
Regeringen ønsker, at Danmark er et samfund med frihed for den enkelte, og hvor alle behandles lige uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet.
I mere end 70 lande er homoseksualitet stadig en forbrydelse. Det er for os helt uforståeligt. ... Vis forekomsten
20. maj 2018
AUTOGYNOFILI 2– EN UDDYBNING. Lisa Andersen den 16. maj 2018.
LISA ANDERSEN
København maj 2017

I et svar, bragt på Vidensbankens hjemmeside, på mit indlæg om autogynofili, afviser Karen M. Larsen forventeligt min kritik af Blanchard, Bailey og Lawrence. Hun finder mit svar lovligt langt fornemmer man, men åbenbart ikke langt eller klart nok til, at KML har forstået kritikken, så derfor denne uddybning og supplering af mit første ... Vis forekomsten
Karen M. Larsen9. maj 2018
Svar på gensvar om min artikel om autogynefili. Karen M. Larsen den 8. maj 2018.
Af Karen M. Larsen den 8. maj 2018.

Svar på gensvar om min artikel om autogynefili

Lisa Andersen har i ”Vidensbanken om kønsidentitet” fået bragt et længere gensvar på min artikel, der blev bragt samme sted og som handlede om fænomenet autogynefili, altså teorien om at de mand til kvinde (MtK) transseksuelle, der er seksuelt tiltrukket af kvinder eller er ... Vis forekomsten
2. maj 2018
Autogynofili - teorien om transkønnede eller en blindgyde? Lisa Andersen den 30. april 2018.
På grund af en teknisk fejl vises antal visninger ikke automatisk. Men pr. 9. maj 2018 kl. 0100 var artiklen vist 216 gange. Der arbejdes på at få udbedret fejlen.

Lisa Andersen, prof. emeritus sendte den 30. april 2018 det herunder gengivne kritiske skrift vedr. autogynofili til Vidensbanken foranlediget af Karen M. Larsens skrift af 21. april 2018 Autogynefili – ... Vis forekomsten
2. maj 2018
Ændringer i regeringen den 2. maj 2018.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Venstre, foretog den 2. maj 2018 en ændring af regeringen.

* * *
Meddelelse om regeringsændringen hos Statsministeriet.

Ændringer i regeringen
Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Karen Ellemann, uddannelses- og forskningsminister Søren Pind samt miljø- og fødevareminister Esben Lunde ... Vis forekomsten
27. april 2018
Straffelovens § 266 b (hadforbrydelser). Praksisoversigt fra Rigsadvokaten.
Rigsadvokaten ajourfører løbende en praksisoversigt over anvendelsen af straffelovens § 266 b (hadforbrydelse) i kapitelet om freds- og ærekrænkelser.
Rigsadvokaten er den øverste anklagemyndighed i Danmark.
Oversigten indeholder byretsdomme, landsretsdomme, højesteretsdomme, bødeforlæg og frifindende domme samt andre former for afgørelser fra år 2000.

Oversigten ... Vis forekomsten
Det tyske flag23. april 2018
Interkønnede skal kunne vælge en anden kønsbetegnelse end mand kvinde. Den tyske forfatningsdomstol 10. oktober 2017.
Den tyske forfatningsdomstol afsagde den 10. oktober 2017 dom i en sag indbragt for domstolen af en interkønnet person, der klagede over, at det kun var muligt at blive registreret som enten mand eller kvinde.
Den interkønnede klager har et atypisk sæt kromosomer (såkaldt Turner syndrom) og føler sig ikke permanent som hverken mand eller kvinde.
Forfatningsdomstolen pålagde ... Vis forekomsten
Karen M. Larsen22. april 2018
Autogynefili – transbevægelsens største tabu. Karen M. Larsen den 21. april 2018.
Af Karen M. Larsen den 21. april 2018.

Autogynefili – transbevægelsens største tabu

Noget af det måske mest bemærkelsesværdige ved at transbevægelsen i løbet af 1990’erne og det nye årtusinde blev en del af den etablerede homobevægelse er, at det er noget nær et dogme indenfor transaktivismen, at det at være transkønnet handler om ens kønsidentitet og ... Vis forekomsten
22. april 2018
Juridisk kønsskifte for transkønnede under 18 år. Ministersvar af 20. april 2018 til foreninger.
Ligestillingsminister, Karen Ellemann har dateret den 20. april 2018 i sit svar på skrivelsen af 25. marts 2018 fra foreningerne FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, LGBT Danmark, Amnesty International, Sabaah, Transpolitisk Forum og lntersex Danmark om at gøre det muligt for unge transpersoner under 18 år at få juridisk kønsskifte, bl.a. anført, at juridisk kønsskifte ... Vis forekomsten