Sidste nyt

23. februar 2018
Spgsm. 590 af 23. februar 2018 om den danske praksis vedr. ikke-akutte medicinske indgreb på små og større børn med variationer i kønskarakteristika, er ændret i perioden 2007-2017.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 590 - Samling: 2017-18 - om den danske praksis i forhold til ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større børn med variationer i kønskarakteristika, har ændret karakter i perioden ... Vis forekomsten
23. februar 2018
Spgsm. 589 af 23. februar 2018 om FN har påtalt den danske praksis i forhold til ikke-akutte medicinske indgreb på små og større børn med variationer i kønskarakteristika.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 589 - Samling: 2017-18 - om ministeren kan be- eller afkræfte, om FN har påtalt den danske praksis i forhold til ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større børn med variationer i ... Vis forekomsten
23. februar 2018
Spgsm. 588 af 23. februar 2018 om antal børn, der årligt fødes i Danmark med variationer i kønskarakteristika med sundhedsfaglige argumenter for medicinske indgreb.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 588 - Samling: 2017-18 - om, hvor mange børn, der årligt fødes i Danmark med variationer i kønskarakteristika, og hvor der er dokumenteret sundhedsfaglige argumenter for, at der foretages ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både ... Vis forekomsten
23. februar 2018
Spgsm. 587 af 23. februar 2018 om antal børn, der årligt er født i Danmark med variationer i kønskarakteristika i perioden 2007-2017.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 587 - Samling: 2017-18 - om, hvor mange børn, der årligt er født i Danmark med variationer i kønskarakteristika i perioden 2007-2017, til sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, Venstre.

Spørgsmål
Ministeren bedes oplyse, hvor mange ... Vis forekomsten
23. februar 2018
Spgsm. 586 af 23. februar 2018 om hyppigheden af ikke-akutte indgreb på små og større børn med variationer i kønskarakteristika i 2007 til 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 586 - Samling: 2017-18 - om, hvor hyppigt ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større børn med variationer i kønskarakteristika er i Danmark, opgjort i perioden 2007 til 2017, til ... Vis forekomsten
21. februar 2018
Aktstykke (ansøgning) nr. 66 af 4. februar 2018 om driftsstøtte til brugerorganisationer m.v. og en styrket forebyggende indsats i forhold til LGBTI-personer.
Udenrigsministeriet v/ligestillingsminister Karen Ellemann (V) fremsendte den 4. februar 2018
aktstykke nr. 66 om driftsstøtte til brugerorganisationer m.v. med henblik på at udmønte projekttilskud til foreningen Sabaah og om en styrket forebyggende indsats i forhold til LGBTI-personer med udgangspunkt i almen praksis.
Det er en fortsættelse af meddelsen den 11. januar 2018 fra ... Vis forekomsten
Europarådet8. februar 2018
Konference om LGBTI personers privat- og familieliv den 2. marts 2018 på Christiansborg. (8. februar 2018). Åben for alle.
Europarådets ligestillings- og ikke-diskriminationsudvalg afholder fredag den 2. marts 2018 fra kl. 0900 til kl. 1300 en konference på Christiansborg om LGBTI-personers privat- og familieliv som en del af udvalgets møde i København torsdag den 1. til fredag den 2. marts 2018.

Folketingets delegation til Europarådet oplyste den 12. februar 2018, at konferencen er åben for alle, ... Vis forekomsten
Under regnbuen: Danske LGBT-plakater i 70 år.3. februar 2018
Under regnbuen: Danske LGBT-plakater i 70 år.
Katalog til Dansk Plakatmuseums udstilling "Under regnbuen. Danske LGBT-plakater i 70 år" fra den 27. januar til 3. juni 2018.
Kataloget indeholder billeder af en lang række plakater fra 1970'erne og frem, samt tekster primært om bøsser og lesbiskes forhold gennem årene.

* * *
Omtale af kataloget hos Dansk Plakatmuseum, hvor kataloget også kan købes. ... Vis forekomsten
Eksperimentet30. januar 2018
Eksperimentet
Dreng eller pige? Hvem siger, at alle drenge kan lide at spille fodbold? Og hvem siger, at alle piger kan lide at gå i kjole?
Det er præmissen for norske Harald Nortuns ungdomsroman om tvillingeparret Amund og Amanda.
Tvillingerne Amund og Amanda står på tærsklen til puberteten, men Amund har svært ved at være dreng, og Amanda har svært ved at være pige.
De skal tilbringe ... Vis forekomsten
Danske LGBT-plakater i 70 år29. januar 2018
Invitation til rundvisning i særudstillingen "Under regnbuen. Danske LGBT-plakater i 70 år" hos Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By. (29. januar 2018.)
Dansk Plakatmuseum inviterer til rundvisning i særudstillingen "Under regnbuen. Danske LGBT-plakater i 70 år".

* * *
Invitationen fra Dansk Plakatmuseum
Meget snart åbner vi, som I måske ved, på Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By den nye særudstilling "Under regnbuen. Danske LGBT-plakater i 70 år".
Det er en udstilling, som jeg som kurator har arbejdet længe med. ... Vis forekomsten
26. januar 2018
Asylansøger må ikke underkastes en psykologisk undersøgelse for at fastslå den pågældendes seksuelle orientering, fastslog EU-Domstolen den 25. januar 2018. C-473/16.
Den Europæiske Unions Domstol fastslog i sin dom den 25. januar 2018, en person, der søger om asyl, ikke må underkastes en psykologisk undersøgelse med henblik på at fastslå den pågældendes seksuelle orientering.
Dommen drejede sig om en sag fra Ungarn - C-473/16, hvor en nigeriansk statsborger begrundede sin asylansøgning med, at han frygtede forfølgelse i sit hjemland på ... Vis forekomsten
Danske LGBT-plakater i 70 år24. januar 2018
Under regnbuen. Danske LGBT-plakater i 70 år. Udstilling hos Dansk Plakatmuseum 27. januar til 3. juni 2018.
Dansk Plakatmuseum afholder særudstilling med LGBT plakater i anledning af 70-året for stiftelsen af LGBT Danmark.

Fra 27. januar til 3. juni 2018 kan du opleve Dansk Plakatmuseums nye særudstilling ”Under regnbuen. Danske LGBT-plakater i 70 år”. Gennem udvalgte plakater og genstande fortæller Plakatmuseet den vigtige og farverige historie om den danske LGBT-bevægelse. ... Vis forekomsten
11. januar 2018
Satspuljepartier indgår aftale om 12 nye initiativer målrettet LGBTI-personer. 11. januar 2018.
Ligestillingsministeriet meddelte den 11. januar 2018, at der var indgået aftale med satspuljepartierne om fordeling af 25 mio. kr. til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, som besluttet den 10. november 2017. Det indeholder bl.a. på 2,9 mio. kr. til Sabaah til et projekttilskud til styrket rådgivning og oplysning til minoritetsetniske ... Vis forekomsten
2. januar 2018
Kastrationsbekendtgørelsen skal ændres. Ændringsforslaget sendt i høring den 2. januar 2018.
Forslag til ændring af kastrationsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om sterilisation og kastration - sendt i høring den 2. januar 2018 af Sundheds- og Ældreministeriet.
Bemærkninger til udkastet skal indgives senest den 28. januar 2012 til:
Kontor for Lægemidler og Internationale Forhold
medint@sum.dk
med kopi til
ens@sum.dk

Ændringsforslaget ... Vis forekomsten
Hendes Majestæt Dronning Margrethe.1. januar 2018
Dronning Margrethe omtalte regnbuefamilierne i sin nytårstale 2017.
Hendes Majestæt Dronning Margrethe nævnte regnbuefamilierne fire minutter inde i sin nytårstale 2017:

I dagligdagen går mange af de vågne timer med arbejde og pligter. Men hvad betyder mest for os, når det kommer til stykket?
Det gør de mennesker, der står os nær. Og for de allerfleste er det vores familie.
En familie er ikke nødvendigvis det samme i dag som for en ... Vis forekomsten