Sidste nyt

13. december 2017
L 60. Bilag 10. Betænkning. Den 12. december 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget afgav den 12. december 2017 betænkning til lovforslag L 60 - bilag 10, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration.
Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 12. december 2017
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om ... Vis forekomsten
13. december 2017
L 60. Bilag 9. 12. december 2017. Sundhedsministeren vil evaluere reglerne om dobbeltdonation om to år.
Brev af 12. december 2017 fra sundhedsminister, Ellen Trane Nørby til Sundheds- og Ældreudvalget - lovforslag L 60 - bilag 9, samling 2017-18 - om evaluering af reglerne om dobbeltdonation 2 år efter lovforslagets ikrafttrædelse.

Brevet

Sundhedsministeren
12-12-2017
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Vedr. L 60 – forslag til ændring af lov om ... Vis forekomsten
12. december 2017
L 60. Bilag 8. 3. udkast til betænkning. Den 11. december 2017.
3. udkast, den 11. december 2017, til betænkning til lovforslag L 60 - bilag 8, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration.
Udkastet behandles af Sundheds- og Ældreudvalget den 12. december 2017 som punkt 1. b).
3. udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om ... Vis forekomsten
4. december 2017
L 60. Bilag 7. 2. udkast til betænkning. Den 4. december 2017.
2. udkast, den 4. december 2017, til betænkning til lovforslag L 60 - bilag 7, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration.
Udkastet behandlet af Sundheds- og Ældreudvalget den 28. november 2017 som punkt 1. c).
Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om ... Vis forekomsten
WPATH2. december 2017
Kønsanerkendelse. Erklæring den 15. november 2017 fra WPATH.
World Professional Association for Transgender Health (WPATH) offentliggjorde den 15. november 2017 en erklæring om, at regeringerne bør anerkende transpersoners ønske om juridisk kønsskifte og ændring af kønsbetegnelse i dokumenter.

Erklæringen gengives herunder i dansk oversættelse. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale ... Vis forekomsten
27. november 2017
L 60. Bilag 6. Udkast af 27. november 2017 til betænkning.
Udkast til betænkning til lovforslag L 60 - bilag 6, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration.
Udkastet behandles af Sundheds- og Ældreudvalget den 28. november 2017 som punkt 1. c).
Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om assisteret ... Vis forekomsten
LGBT Danmark27. november 2017
Peder Holk Svendsen blev på LGBT Danmarks landsmøde den 25. november 2017 valgt som ny forperson.
Peder Holk Svendsen blev på LGBT Danmarks landsmøde den 25. november 2017 valgt som ny forperson.
Søren Laursen, der havde været forperson for LGBT Danmark i adskillige år og i flere omgange, ønskede ikke genvalg.

LGBT Danmark udsendte den 27. november 2017 den herunder gengivne pressemeddelelse.

* * *
Ny forperson for LGBT Danmark vil have alle med på ... Vis forekomsten
24. november 2017
Transmand har af Østre Landsret den 24. november 2017 fået dom for, at han kan registreres som far.
Østre Landsret afsagde den 24. november 2017 dom om, at A, der har fået juridisk kønsskifte fra kvinde til mand, kan registreres som far til det barn, som hans hustru, B havde født.

Anonymiseret udskrift fra Østre Landsrets retsbog gengives herunder.

* * *
B1570000- CBW
UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS RETSBOG
____________

Afsagt den 24. ... Vis forekomsten
Legitimationskort. Bilag 2.24. november 2017
Legitimationskort, Bekendtgørelse om udstedelse af. BEK nr. 1220 af 21. november 2017.
Fra den 1. juli 2017 har alle personer på 15 år og derover, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), kunnet erhverve et legitimationskort.
Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort - BEK nr. 1220 af 21. november 2017 - fastsætter de nærmere regler om udformningen af legitimationskortet og prisen for det. Fra den 1. december 2017 skal indehaverens ... Vis forekomsten
23. november 2017
L 60. Spgsm. 2 af 13. november 2017 om bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation? Svar 23. november 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 13. november 2017 spørgsmål nr. 2 efter ønske fra Stine Brix (EL) - L 60 Samling: 2017-18 - om ministeren vil yde bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation, til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der svarede den 23. november 2017 med det herunder gengivne ændringsforslag.
... Vis forekomsten
23. november 2017
L 60. Bilag 5. Ændringsforslag til lovforslaget om, at ikke færdigbehandlede ansøgninger om kastration bortfalder.
Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) følger ønsket i LGBT Danmarks høringsskrivelse af 17. oktober 2017 og har den 23. november 2017 fremsat ændringsfor om en ny overgangsbestemmelse i lovforslag L 60.

Ændringsforslaget gengives herunder.

* * *Ændringsforslag
til 2. behandling af
Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i ... Vis forekomsten
7. november 2017
En transkvinde fik medhold i en klage til Ligebehandlingsnævnet over, at en familievejleder omtalte hende som "han" og tiltalte hende ved hendes tidligere mandenavn. KEN nr. 10023 af 27. september 2017.
Ligebehandlingsnævnet J. nr. 2017-6811-21985. KEN nr 10023 af 27/09/2017.

Ligebehandlingsnævnes afgørelse om - køn - chikane - kommuner - sagsbehandling - medhold

En transkønnet person klagede over en kommunal familievejleders udtalelser under støttet samvær med klagers børn. Klager har fået bevilget juridisk kønsskifte og er i den forbindelse blevet tildelt et ... Vis forekomsten
7. november 2017
Transrelaterede skrivelser, som jeg har lavet/været med til at lave. Tina Thranesen den 7. november 2017.
Af Tina Thranesen den 6. november 2017.
Gennem årene har jeg formuleret/skrevet, redigeret, kommet med ændringsforslag til og/eller læst korrektur på langt over 100 transpolitiske skrivelse, som for de flestes vedkommende er fremsendt til politikere, ministerier, styrelser m.fl.
Og så er der en del skrivelser, som er sendt i fortrolighed til politikere, hvorfor de ikke er medtaget ... Vis forekomsten
31. oktober 2017
L 60. Referat af 1. behandling den 27. oktober 2017.
Folketingets referat af førstebehandlingen af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration fremsat af sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) fremsatte den 5. oktober 2017.
Nederst på siden kan forhandlingen ses på video.

Kl. 1157
Fjerde næstformand (Leif ... Vis forekomsten
27. oktober 2017
L 60. 1. behandling den 27. oktober 2017. Notat om debatten i Folketinget af Tina Thranesen.
Af Tina Thranesen.
Folketinget havde fredag den 27. oktober 2017 førstebehandling af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration.

Samtlige partier tilsluttede sig lovforslaget.
Debatten varede fra kl. 1157 til kl. 1232.

Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby ... Vis forekomsten
LGBT Danmark27. oktober 2017
L 60. Bilag 2. Spgsm. 1. LGBT Danmarks bemærkninger til lovforslaget af 16. oktober 2017. Svar 27. oktober 2017.
LGBT Danmark indsendte den 17. oktober 2017 høringsskrivelse dateret 16. oktober 2017 til lovforlag L 60 – samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration.
Sundheds- og Ældreudvalget bad den 17. oktober 2017 med spørgsmål 1 – samling 2017-18 – om kommentarer til henvendelsen fra sundhedsminister, ... Vis forekomsten
Vidensbankens forside den 14. oktober 2009.26. oktober 2017
Vidensbankens 17 års fødselsdag. 26. oktober 2017.
Af Tina Thranesen.
Med 17 år på bagen den 26. oktober 2017 er Vidensbanken om kønsidentitet en af de ældste transrelaterede hjemmesier i Danmark, og så er det den danske hjemmeside, der indeholder den største samling af transrelateret information.

Lidt statistik
For et år siden, den 26. oktober 2016 havde Vidensbanken i alt haft 1.491.328 besøgende, havde 2.855 ... Vis forekomsten
Hold Me Like Before19. oktober 2017
Hold Me Like Before
Verónica er en transkvinde, der arbejder som sexarbejder i et lille kvarter i Costa Ricas hovedstad. Hun lever sit liv med værdighed og religiøsitet og deler sin beskedne lejlighed med en ven. Da en ung dreng, Tato, kommer ud for en ulykke og brækker sin ankel, bringer hun ham med hjem og hendes moderinstinkt vækkes. Som tiden går, opdager Verónica, at dét at hjælpe Tato er at hjælpe ... Vis forekomsten
Sylvia Rivera og Marsha P. Johnson (til venste ved ”gay rights protest” i New York.16. oktober 2017
Marsha P. Johnson. 24. august 1945 - 6. juli 1992.
Marsha P. Johnson blev født som dreng den 24. august 1945 i Elizabeth, New Jersey, USA og fik navnet Malcolm Michaels Jr. og voksede op hos sin enlige moder og sin ældre søster, Norma. Opvæksten var romersk-katolsk, og Marsha (Malcolm) forblev religiøs hele sit liv.

Marsha begyndte at klæde sig i pigetøj, da hun var i femårs alderen, men stoppede, da kvarterets drenge generede ... Vis forekomsten
The Death and Life of Marsha P. Johnson14. oktober 2017
The Death and Life of Marsha P. Johnson
Hvem dræbte Marsha P. Johnson? Da den elskede, selvbeskrevne "street queen" af New Yorks homo-ghetto blev fundet flydende i Hudson River i 1992 betragtede New York Police Department det som selvmord og undersøge ikke dødsfaldet nærmere. Men som det fremgår af filmen, er det en beslutning, der stilles mange spørgsmålstegn ved.
Efter at have spillet en afgørende rolle i det foregående ... Vis forekomsten
More Than T14. oktober 2017
More Than T
Dokumentarfilm om syv farvede transpersoner med forskellige baggrunde og fra forskellige steder i USA.
At finde sin vej i livet er svært, og mange transpersoner bliver af omverdenen udelukkende defineret ud fra en enkelt del af deres rejse. Gennem sammensatte og komplekse portrætter af farvede transpersoner formidler instruktøren Silas Howard deres historier om familie, ... Vis forekomsten
A Fantastic Woman14. oktober 2017
A Fantastic Woman
Marina og Orlando er forelskede og planlægge deres fremtid. Marina tjener sine penge som servitrice, men drømmer om at blive sangerinde. Orlando er 20 år ældre end hende og ejer et trykkeri.
Marina og Orlando fejrede Marinas fødselsdag med en aften i byen med spisning og dans. Lige før de skal til at tage hjem, falder Orlando om, alvorligt syg. Marina få ham på skadestuen, hvor han ... Vis forekomsten
Wild Side14. oktober 2017
Wild Side
Transkvinden Stephanie bor i Paris, hvor hun flyttede for mange år siden for at starte et nyt liv som kvinde. Nu arbejder hun som prostitueret, hun deler sin kærlighed mellem de to homoseksuelle mænd, Mikhail en arbejdsløs russisk indvandrer og den kriminelle Jamel. Trioen, der kæmper med de hårde virkeligheder i deres liv, finder trøst i hinandens arme.
Da Stephanie modtager et ... Vis forekomsten