Vidensbankens 17 års fødselsdag. 26. oktober 2017.

Vist 95 gange.
Vidensbankens forside den 14. oktober 2009.

Vidensbankens forside den 14. oktober 2009.

Af Tina Thranesen.
Med 17 år på bagen den 26. oktober 2017 er Vidensbanken om kønsidentitet en af de ældste transrelaterede hjemmesier i Danmark, og så er det den danske hjemmeside, der indeholder den største samling af transrelateret information.

Lidt statistik
For et år siden, den 26. oktober 2016 havde Vidensbanken i alt haft 1.491.328 besøgende, havde 2.855 forekomster og 1.311 opslagsord fordelt med 668 i Vidensbankens ordbog, 581 i Institutionsordbogen og 42 i Kosmetikordbogen.
I dag, den 26. oktober 2017, har Vidensbanken i alt haft 1.577.862 besøgende, har 3.119 forekomster og 1.383 opslagsord fordelt med 762 i Vidensbankens ordbog, 579 i Institutionsordbogen og 42 i Kosmetikordbogen.
I det forløbne år indtil i dag, den 26. oktober 2017 har Vidensbanken haft 86.564 besøgende svarende til et gennemsnitligt besøgstal på 237 i døgnet og totalt 6.260 flere besøgende end det foregående år.
Det største antal besøg på et enkelt døgn fandt sted den 3. april 2017, hvor der var 474 besøgende.
Vidensbankens ordbog er den mest besøgte side i Vidensbanken. Den har totalt haft 69.017 opslag.

Interne links
For et år siden, den 26. oktober 2017 var der 11.728 interne links i Vidensbanken – dvs. links, som fører til en anden artikel i Vidensbanken.
I dag, den 26. oktober 2017 er der 13.823 interne links i Vidensbanken. En stigning på 2.095 i det forløbne år.
Der gøres i vid udstrækning brug af interne links. Det gør, at det er let at få yderligere information om ting, som nævnes i artikler, i lovtekster m.v.
I omtale af love, lovforslag, beslutningsforslag og spørgsmål til ministre, er der ofte henvisning til/omtale af andre love, tidligere lovforslag m.v. På Folketingets hjemmeside og i Retsinformation er der ikke links til disse henvisninger. Dér overlades det til læseren selv at finde informationerne, og det kan godt være vanskeligt.
I Vidensbanken har jeg gjort dette arbejde – de interne links fører til henvisningerne. Derved er Vidensbanken sædvanligvis et bedre opslagsværk end både Folketingets hjemmeside og Retsinformation, når det drejer sig om på en nem måde at få vist information, der henvises til/omtales. Der er også interne links til forklaring om en lang række ord og begreber og oplysninger om personer, foreninger, institutioner m.v., der nævnes i artiklerne.

Eksterne links
For et år siden, den 26. oktober 2016 var der 6.360 eksterne links i Vidensbanken – dvs. links, som fører til en anden hjemmeside.
I dag, den 26. oktober 2017 er der 6.885 eksterne links i Vidensbanken.

Kontakt til skoleelever, studerende, medier og enkeltpersoner
I det forløbne år har jeg som tidligere år besvaret henvendelser med spørgsmål om transrelaterede forhold, som jeg har besvaret.

Foreningsengagement
Jeg er fortsat medlem af TiD – Transpersoner i Danmark og LGBT Danmark.

TiD – Transpersoner i Danmark
Det er stadig glædeligt at konstatere, at TiD fungerer og afholder mange arrangementer, hvor jeg har deltaget i de fleste i København.
Mindre glædeligt finder jeg, at foreningen på generalforsamlingen den 4. februar 2017 skiftede navn fra Transvestitforeningen i Danmark (TiD) til TiD – Transpersoner i Danmark.

LGBT Danmark
I dag kan der ikke være tvivl om, at LGBT Danmark er den forening, som på det transpolitiske område i dag gør mest for transpersoner i Danmark.
Jeg har været medlem af LGBT Danmark i efterhånden en del år og er primært aktiv i foreningens transpolitiske udvalg.
Transpolitisk udvalg har haft et travlt år, men det har også transpolitisk været et udbytterigt år.

De transrelaterede diagnoser
De transrelaterede diagnoser er i Danmark ikke mere placeret i det psykiatriske kapitel i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS).
Den 1. juli 2016 blev diagnosekoden DF651, Transvestisk fetichisme i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) deaktiveret.
Den 1. januar 2017 åbnede Sundhedsdatastyrelsen nye transkoder, som alene er gældende for Danmark. Koderne blev placeret i “Kap. XXI Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen”. Samtidig lukkede Sundhedsdatastyrelsen diagnosekoderne DF64.
LGBT Danmark havde arbejdet ihærdigt for, at det blev gennemført, og holdt flere møder om det med relevante myndigheder.

Ny vejledning – Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold
Den 26. september 2017 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen sin nye vejledning Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold (VEJ nr. 9921) af 22. september 2017.
Den nye vejledning ophæver Vejledning om udredning og behandling af transkønnede (VEJ nr. 10353) af 19. december 2014.
Den nye vejledning er ikke perfekt, men et stort fremskridt.
Jeg føler derfor, at de mange timer, jeg har brugt til at lave udkast til skrivelser for LGBT Danmarks transpolitiske udvalg til forskellige myndigheder og de mange møder, jeg har deltaget i, er givet godt ud.

Lovforslag L 60, der gør, at Sundhedsstyrelsen ikke mere skal give tilladelse til kastration i forbindelse med voksnes kønsskifte
Sundheds- og Ældreministeriet sendte den 13. juli 2017 et udkast til ændring af sundhedsloven vedrørende kastration i høring.
Efter høringen blev der den 5. oktober 2017 fremsat et egentligt lovforslag – L 60.
Hvis lovforslaget bliver vedtaget, hvad jeg forventer, træder loven i kraft den 1. januar 2018.
Jeg har lavet udkast til høringsskrivelser for LGBT Danmarks transpolitiske udvalg både til lovudkastet og til lovforslaget.

Hvad der sker i Folketinget og ministerier vedrørende transforhold
Året igennem følger jeg nøje med i, hvad der foregår af transrelaterede ting i Folketinget og i relevante ministerier. Det er et stort arbejde, da der ikke specifikt kan abonneres på “transrelaterede emner”. Det betyder, at jeg dagligt følger med i Folketingets og relevante folketingsudvalgs dagsordner, udkast til lovforslag og udkast til bekendtgørelser fra relevante ministerier, lovforslag og beslutningsforslag fremsat i Folketinget og spørgsmål stillet til ministre.

Nævnsafgørelser og domme
Jeg holder mig orienteret om afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet og tilstræber at blive bekendt med domme. Det sidste er vanskeligt, da der ikke findes nogen central domsdatabase.

Fejl i Retsinformation
Den 28. august 2017 konstaterede jeg, at Ligebehandlingsnævnet havde i deres omtale i Retsinformation af deres afgørelse “Gratis drinks og billigere fri bar til alle, der mødte op i “tøsetøj”“, anført en forkert lovhenvisning.

Jeg skrev til Ligebehandlingsnævnet derom den 8. august 2017. De bekræftede fejlen, og den blev rettet den 2. september 2017.

Alle disse forhold orienterer og gengiver jeg i Vidensbanken.

Arrangementer og møder jeg har deltaget i
 1. Onsdag den 26. oktober 2017. Møde med Sundhedsdatastyrelsen hos styrelsen om flytning og ændring af de transrelaterede diagnosekoder.
 2. Lørdag den 5. november 2017. Deltog i LGBT Danmarks landsmøde og efterfølgende middag.
 3. Tirsdag den 29. november 2017. Møde med Linda Thor Pedersen og Søren Laursen om transpolitik.
 4. Lørdag den 10. december 2017. Deltog i TiD’s julefrokost.
 5. Tirsdag den 10. januar 2017. Besøgte Jytte Witt på plejehjemmet.
 6. Lørdag den 15. januar 2017. Deltog i TiD’s nytårskur.
 7. Mandag den 13. februar 2017. Møde i LGBT Danmark, Transpolitisk udvalg.
 8. Tirsdag den 28. februar 2017. Besøgte Jytte Witt på plejehjemmet.
 9. Lørdag den 4. marts 2017. Besøgte Jytte Witt på plejehjemmet.
 10. Lørdag den 4. marts 2017. Deltog i sammenkomst i TiD.
 11. Fredag den 17. marts 2017. Deltog i møde med sundhedsminister, Karen Elleman i Sundhedsministeriet om en ny vejledning om behandling af transpersoner.
 12. Mandag den 20. marts 2017. Møde med Linda Thor Pedersen og Søren Laursen om transpolitik.
 13. Tirsdag den 21. marts 2017. Møde med Sundhedsstyrelsen hos styrelsen om ny vejledning om behandling af transpersoner.
 14. Fredag den 17. marts 2017. Besøgte Pia-Britt Ruberg på Lolland. Fik overdraget en masse gammelt materiale fra afdøde Diana Höppner (Ritta).
 15. Onsdag den 22. marts 2017. Møde i LGBT Danmark, Transpolitisk udvalg.
 16. Mandag den 27. marts 2017. Møde i LGBT Danmark, Transpolitisk udvalg.
 17. Tirsdag den 28. marts 2017. Deltog i konference om sundhedsbehandling af transpersoner arrangeret at Sundhedsstyrelsen og afholdt på hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade, København.
 18. Tirsdag den 11. april 2017. Møde med Ellen Moseholm Larsen på Statens Serum Institut om udformning af spørgeskemaundersøgelsen SEXUS.
 19. Lørdag den 15. april 2017. Besøgte Jytte Witt. Derefter møde med Linda Thor Pedersen om SEXUS-spørgeskemaundersøgelsen.
 20. Onsdag den 19. april 2017. Møde med en transmand i København om dennes problemer med sin kønshormonbehandling.
 21. Lørdag den 22. april 2017. Hentede Jytte Witt på plejehjemmet og deltog sammen i TiD’s sammenkomst. Kørte selvfølgelig Jytte hjem.
 22. Tirsdag den 2. maj 2017. Deltog i møde med Sundhedsstyrelsen hos styrelsen om ny vejledning om behandling af transpersoner.
 23. Lørdag den 20. maj 2017. Deltog i TiD’s sammenkomst.
 24. Fredag den 26. maj 2017. Modtog en pakke med gammelt transmateriale fra Jannis Valmin, der bor i Frankrig.
 25. Torsdag den 8. juni 2017. Hentede yderlig en pakke transmateriale fra Jannis Valmin i København hos en af hendes bekendte. Købte nye sko hos GiantShoes, Søborg Hovedgade, Søborg. Derefter møde med Linda Thor Pedersen og Søren Laursen.
 26. Onsdag den 21. juni 2017. Møde med Linda Thor Pedersen og Søren Laursen om Sundhedsstyrelsens udkast til ny vejledning.
 27. Onsdag den 12. juli 2017. Møde i LGBT Danmark, Transpolitisk udvalg om Sundhedsstyrelsens udkast til ny vejledning.
 28. Onsdag den 19. juli 2017. Aftalte en køretur “ud i det blå”.
 29. Onsdag den 2. august 2017. Skulle have kørt en tur, men hun havde glemt det, så det blev til snak i stedet.
 30. Fredag den 11. august 2017. Deltog i TiD’s sammenkomst.
 31. Torsdag den 14. september 2017. Deltog i Vivi Jelstrups 70’års fødselsdagsreception i LGBT Danmarks lokaler i Nygade, Kbh. Hun er tidligere forperson for LGBT Danmark.
 32. Fredag den 15. september 2017. Besøgte Linda Thor Pedersen på Rigshospitalet. Hun havde dagen før fået foretaget den nedre kønsskifteoperation.
 33. Onsdag den 20. september 2017. Besøgte igen Linda Thor Pedersen på Rigshospitalet.
 34. Tirsdag den 17. oktober 2017. Møde med Linda Thor Pedersen og Søren Laursen om samarbejdsformer.
 35. Onsdag den 25. oktober 2017. Besøgte Jytte Witt på plejehjemmet.

Fremtiden
Mine tanker om fremtiden for Vidensbanken er, at den fortsat skal være stedet, hvor der findes seriøs og troværdig information om forhold vedrørende kønsidentitet, og at informationerne som hovedregel skal være på dansk.
Og så er det min hensigt fortsat at være transpolitisk aktiv, som jeg har været siden før tiden med Netstrømperne i 2001, der førte til dannelse af Trans-Danmark.

Tak
Til sidst vil jeg udtrykke en tak til alle de mange – kendte som ukendte – som har gæstet Vidensbanken, til dem som i anden anledning har kontaktet mig, og til dem, som jeg har mødt.
Den respons, jeg herunder har modtaget, og glæden ved at have lært så mange at kende, er med til, at jeg bevarer lysten til at arbejde med Videnbanken og med transpolitik.

Mandag den 26. oktober 2017.
Kærlig hilsen. Tina Thranesen.

Udgivet i: Fødselsdagsartikler, Tina Thranesen.
Søgeord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .