Antal kønsskifteoperationer m.v. fra 1951 til 2012.

Vist 904 gange. Det må desværre konstateres, at der ikke foreligger ordentlige statistiske oplysninger om antallet af kønsskifteoperationer i Danmark. Forskellige myndigheder og institutioner har uafhængigt af hinanden nogle tal derom. Tallene er ikke indsamlet kontinuerligt og heller ikke på samme vilkår og derfor ikke umiddelbart sammenlignelige.
Endvidere er det ikke muligt at se fordelingen mellem mand til kvinde og kvinde til mand kønsskifteoperationer.
I den nedenstående tabel vises en skematisk oversigt over de statistiske oplysninger, som det er muligt at udlede fra forskellige kilder.

Statistikoplysninger om kønsskifteoperationer m.v.
År Konsulteret
Rigshospitalet
Tilladelse
fra JM
Ansøgning om
kønsskifte
Antal kønsskifteoperationer Ændring af
navn/cpr.nr.
  Thorkil Sørensen [1] Retslæge-
rådet
[2]
Civilrets-
direktoratet
[3]
Retslæge-
rådet
[3]
Sundheds-
styrelsen
[4]
Sundheds-
styrelsen
[5]
RH[6] Retslæge-
rådet
[4]
1951 –
1978
99 39              
1985       2,5          
1986       2,5          
1987       2,5          
1988     5 2,5          
1990     5 2,5          
1991     5 2,5          
1992     5 2,5          
1993     5 2,5          
1994     5 2,5          
1995     5 2,5          
1996     5 2,5     0    
1997     5 2,5     1    
1998     5 2,5     0    
1999     5 2,5     2    
2000     5 2,5     3    
2001         6   6   3
2002         6   3 7 5
2003         6   4   5
2004         7   4   2
2005         5   1   1
2006         7   5   1 [3]
2007         4 20     0 [3]
2008         2       1 [3]
2009         4        
2010         6        
2011         7        
2012         10        
Noter
 1. Af Thorkil Sørensens bog Det transsexuelle syndrom – doktorafhandling fra 1984 fremgår:
  Fra 1951 til 1978 har 99 personer – 26 kvinder og 73 mænd – haft kontakt med Rigshospitalet med henblik på operativt kønsskifte.
  39 personer – 10 kvinder og 29 mænd opnåede operation. 60 fik således ikke udført operation nogle af dem frafaldt selv operationsønsket.
 2. Af Christina Ladefogeds juridiske speciale ved Århus Universitet af 19. oktober 2002 – Retsstillingen for transseksuelle i Danmark under kønsskifte – fremgår, at Retslægerådet siden 1988 har fået ca. 5 sager til udtalelse om året, og Civilretsdirektoratet har siden 1985 fået 10 – 20 ansøgninger om kastration med henblik på kønsskifte om året og i gennemsnit givet 2,5 tilladelser og 1,2 afslag pr. år. Det fremgår ikke, hvad der er sket med de resterende ansøgninger.
 3. Tallene er uddraget af Retslægerådets årsberetninger.
 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen har den 2. april 2008 som svar på spørgsmål nr. 225 stillet i Folketingets 2. samling i 2007-08 af Folketingets sundhedsudvalg den 14. februar 2008 oplyst:
  “Jeg har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser, at styrelsen har meddelt to afslag og 20 tilladelser til kastration med henblik på kønsskifte, siden Sundhedsstyrelsen overtog området den 1. juli 2005″.
  Da besvarelsen er afgivet den 2. april 2008, kan det kun være ganske få af de 20 tilladelser, der er givet i året 2008 – hvis overhovedet nogen af dem.
 5. Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen har den 29. juni 2007 som svar på spørgsmål nr. 14 – beslutningsforslg B 142 – stillet af Folketingets sundhedsudvalg den 24. maj 2007 oplyst, at de i skemaet angivne tal er oplyst af Sundhedsudvalget på baggrund af udtræk fra Landspatientregistret.
 6. Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har som svar på spørgsmål nr. 162 stillet af Folketingets sundhedsudvalg 10. april 2003 oplyst: “Rigshospitalet har oplyst, at der i perioden 2001 – 2003 blev foretaget 7 kønsskifteoperationer, hvor priserne for indgrebene varierede mellem 118.000 kr. og 158.000 kr. svarende til en gennemsnitsomkostning på 139.000 kr. pr. operation”.
[Til statistikkens top]
Udgivet i: Kønsskiftestatistikker.
Søgeord: , , , , , , , , , .