B 117. Spgsm. 2 den 18. maj 2017 om en fremtidig revision af CPR-systemet. Svar 14. juni 2017.

Vist 80 gange. Ligestillingsudvalg stillede den 18. maj 2017 efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål 2 til beslutningsforslag B 117 – Samling: 2016-17 – om der er planlagt eller pågår overvejelser vedrørende en fremtidig revision af CPR-systemet, til økonomi- og indenrigssminister, Simon Emil Ammitzbøll, der svarede den 14. juni 2017.

Spørgsmålet
Ministeren bedes svare på, om der er planlagt eller pågår overvejelser vedrørende en
fremtidig revision af CPR-systemet?

Svar
Økonomi- og Indenrigsministeriet vedligeholder og videreudvikler løbende CPR-systemet og sikrer i den forbindelse, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet.

Det nuværende personnummersystem er opbygget således, at der for hver fødedato er en kapacitet på 4.000-6.000 personnumre indtil udløbet af år 2057, hvor det senest vil være nødvendigt at tilpasse systemet.

Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering, at denne kapacitet er tilstrækkelig til at dække behovet i en længere årrække, og ministeriet har derfor ikke aktuelle planer om at ændre i personnummersystemet.

Med venlig hilsen
Simon Emil Ammitzbøll

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmålet og svaret..
Spørgsmålet og svaret hos Folketinget i pdf-format.

Udgivet i: B 117 2017 Kønsneutrale cpr-nr.
Søgeord: , , , , .