Byen og blikkets lyst: Festskrift til Henning Bech

Vist 29 gange.
Byen og blikkets lyst: Festskrift til Henning Bech

Byen og blikkets lyst: Festskrift til Henning Bech

Titel Byen og blikkets lyst
Festskrift til Henning Bech
Transrelateret
bidrag
Dag Heede. Side: 183 – 195
At være frue i eget hus.
Charlotte von Mahlsdorfs
dramatisk udramatiske trans-memoirer
Redigeret af Marie Bruvik Heinskou og
Morten Emmerik Wøldike
Bidragsydere 21 forskellige personer
Sprog Dansk
Udgivet af Center for Seksualitetsforskning,
Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Udgivet 2014
Antal sider 400
ISBN-13 978-87-993544-5-0

I festskriftets indledende interview, der har Istanbuls hektiske byliv som ramme, beretter Henning Bech levende om sin karriere og de sociologiske temaer han har arbejdet indenfor gennem sit virke som sociolog: Seksualitet, kultur og hverdagsliv. Endvidere berører han de temaer, som trænger sig på for fremtidig forskning. Derudover indeholder festskriftet en lang række bidrag fra førende forskere indenfor feltet af køn, seksualitet og kultursociologi og illustrerer hermed Henning Bechs internationale og nationale bredde og netværk samt den gennemslagskraft og inspiration, han haft for en række yngre forskere. Dette udfoldes i nye spændende og selvstændige kapitler på væsentlige emner indenfor fænomenologi, kultur, køn, seksualitet og krop.

Dag Heede giver i artiklen "At være frue i eget hus. Charlotte von Mahlsdorfs dramatisk udramatiske trans-memoirer" en præsentation af det berømte tyske transikon, Charlotte von Mahlsdorf, ud fra memoirerne "Ich bin meine eigene Frau", der er gjort til teaterstykket med titlen I Am My Own Wife, som også er opsat i Danmark med titlen Jeg er min egen kone.

* * *
Omtale af artiklen "At være frue i eget hus. Charlotte von Mahlsdorfs dramatisk udramatiske trans-memoirer" hos Danish National Research Database.

Udgivet i: Charlotte von Mahlsdorf, Dag Heede, Danske bøger.
Søgeord: , , , , .