Se eller gense høringen om kønsidentitet og seksuel orientering fra tirsdag den 18. september 2012 på Christiansborg.

Vist 169 gange. Tirsdag den 18. september 2018 blev der i Landstingssalen på Christiansborg afholdt en høring om kønsidentitet og seksuel orientering i et LGBT-perspektiv arrangeret af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg i fællesskab med Retsudvalget og Ligestillingsudvalget.

Høringen startede kl. 1000 og skulle slutte kl. 1300, men trak ud, så den først sluttede kl. 1334.
Høringen blev sendt direkte på Folketingets fjernsynskanal.

Herunder vises billeder fra høringen klippet fra Folketingets direkte udsendelse.

Kl. 1000. Flemming Møller Mortensen byder velkommen

Kl. 1000.
Flemming Møller Mortensen byder velkommen

Kl. 1014. Kig ud over gæsterne ved høringens start.

Kl. 1014.
Kig ud over gæsterne ved høringens start.

Kl. 1015. Ole Møller Markussen AIDS-Fondet.

Kl. 1015.
Ole Møller Markussen,
AIDS-Fondet.

Kl. 1022. Else Smit Direktør, Sundhedsstyrelsen.

Kl. 1022.
Else Smit Direktør,
Sundhedsstyrelsen.

Kl. 1023. Morten Frisch, Statens Seruminstitut.

Kl. 1023.
Morten Frisch,
Statens Seruminstitut.

Kl. 1036. Panelet.

Kl. 1036.
Panelet.

Kl. 1046. Baard Nylund, LLH, Norge.

Kl. 1046.
Baard Nylund,
LLH, Norge.

.
Kl. 1048. Fatma Øktem, Folketingsmedlem, Venstre.

Kl. 1048.
Fatma Øktem,
MF, Venstre.

Kl. 1049. Kig ud over gæsterne.

Kl. 1049.
Kig ud over gæsterne.

Kl. 1052. Stine Brix, MF, Enhedslisten (i midten).

Kl. 1052.
Stine Brix,
MF, Enhedslisten (i midten).

Kl. 1055. Liselotte Blixt, MF, Dansk Folkeparti.

Kl. 1055.
Liselotte Blixt,
MF, Dansk Folkeparti.

Kl. 1059. Merethe Riisager, MF, Liberal Alliance (til højre).

Kl. 1059.
Merethe Riisager,
MF, Liberal Alliance (til højre).

Kl. 1106. Flemming Møller Mortensen, MF, Socialdemokraterne.

Kl. 1106.
Flemming Møller Mortensen,
MF, Socialdemokraterne.

Kl. 1122. Christian Graugaard, Sex og Samfund.

Kl. 1122.
Christian Graugaard,
Sex og Samfund.

Kl. 1130. Karen Evers Haahr, Amnesty International.

Kl. 1130.
Karen Evers Haahr,
Amnesty International.

Kl. 1139. Lars Goldschmidt, Dansk Industri.

Kl. 1139.
Lars Goldschmidt,
Dansk Industri.

Kl. 1150. Fahad Saeed, Sabaah.

Kl. 1150.
Fahad Saeed,
Sabaah.

Kl. 1157. Fatma Øktem, MF, Venstre.

Kl. 1157.
Fatma Øktem,
MF, Venstre.

Kl. 1203. Sofie Carsten Nielsen, MF, Radikale Venstre (forrest).

Kl. 1203.
Sofie Carsten Nielsen,
MF, Radikale Venstre (forrest).

Kl. 1204. Hans Vestager, MF, Radikale Venstre (til højre).

Kl. 1204.
Hans Vestager,
MF, Radikale Venstre (til højre).

Kl. 1217. Karina Adsbøl, MF, Dansk Folkeparti.

Kl. 1217.
Karina Adsbøl,
MF, Dansk Folkeparti.

Kl. 1232. Sune Prahl, Journalist og ordstyrer.

Kl. 1232.
Sune Prahl,
Journalist og ordstyrer.

Kl. 1235. Nanna Margrethe Krusaa, Center for Menneskerettigheder.

Kl. 1235.
Nanna Margrethe Krusaa,
Center for Menneskerettigheder.

Kl. 1247. Panelet.

Kl. 1247.
Panelet.

Kl. 1254. Søren Laursen, LGBT Danmark.

Kl. 1254.
Søren Laursen,
LGBT Danmark.

Kl. 1304. Vibe Grevsen, LGBT Danmark.

Kl. 1304.
Vibe Grevsen,
LGBT Danmark.

Kl. 1334. Høringen sluttede kl. 1334.

Kl. 1334.
Høringen sluttede kl. 1334.

Skr. af 11. sept. 2012 fra FATID til Sundheds-og Forebyggelsesudvalg om høringen om kønsidentitet og seksuel orientering den 18. sept. 2012.

Vist 143 gange. Irene Haffner sendte den 11. september 2012 på vegne af Foreningen af transkønnede i Danmark (FATID) den herunder gengivne skrivelse til Folketingets Sundheds-og Forebyggelsesudvalg om høringen den 18. september 2012 om kønsidentitet og seksuel orientering.

Skrivelsen i sin helhed

Foreningen af transkønnede i Danmark – FATID

Tirsdag den 11. september 2012

Til
Folketingets Sundheds-og Forebyggelsesudvalg

Ang.
Høring om kønsidentitetog seksuel orienteringi et LGBT-perspektiv den 18. september

FATID – Foreningen Af Transkønnede I Danmark, har bemærket afholdelsen af en høring om kønsidentitet og seksuel orientering den 18. september.

Foreningen finder det meget modstridende at:
Et statsligt udvalg vil diskutere sundhed i LGBT-miljøet, herunder de transkønnede, når netop staten er en hindring for en større sundhed blandt transkønnede.
Staten fastholder de transkønnede som mentalt syge og placerer i øvrigt de transkønnede under ‘seksuel minoritet’ i den danske lovgivning. Hvilket er med til at fastholde fordomme om seksuel afvigelse i befolkningen.

Staten, og dermed Sundheds-og Forebyggelsesudvalget, optræder efter vores mening i en dobbeltrolle, når man på den ene side vil arrangere en høring om tilstanden blandt de transkønnede, og samtidig er en del af hindringen for en bedre sundhed.
Fjern sygdommen og mange vil få det bedre.
Så enkelt kan det anskues – og den enkelthed savner vi i udvalgets oplæg.

Ville de danske myndigheder fjerne de transkønnede fra listen over mentalt syge, og i øvrigt nævne dem korrekt i lovgivningen, ville det betyde et stort skridt for sundheden blandt de transkønnede i Danmark.

Vil Sundheds-og Forebyggelsesudvalget arbejde for større sundhed blandt de transkønnede – eller er udvalget blot interesseret i at høre om den manglende sundhed de selv er en del af?

Med venlig hilsen

Irene Haffner
Foreningen Af Transkønnede I Danmark
haffner@msn.com

* * *
Folketingets journal vedr. skrivelsen.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.

Gender-Pioneers og Tsjyden alias Erwin Maria Jöhnk skr. 20. august 2012 vedr. høringen om kønsidentitet og seksuel orientering den 18. september 2012.

Vist 114 gange. Den 20. august 2012 modtog Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den herunder gengivne skrivelse – Alm. del 2011-12: Bilag 432 – fra Gender-Pioneers og Tsjyden alias Erwin Maria Jöhnk.
Som bilag til skrivelsen var vedhæftet en skrivelse med baggrundsoplysninger om, hvad det vil sige at være født i en forkert krop – Transseksualitet og psykisk sygdom?

Vivild den 20-08-2012

Til
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Jeg tillader mig at sende lidt baggrundsmateriale til Høring om kønsidentitet og seksuel orientering i et LGBT-perspektiv den 18. september.
1 af punkterne på dagsorden under rettigheder holder Vibe Grevsen et oplæg om transområder i Danamrk og internationalt.
Da det er meget kort tale tid og meget som burde tages op sender jeg disse supplerende oplysninger, som jeg håber at alle lige vil tage sig tid til at læse det igennem.

Jeg ved mange ikke helt er klar over hvad det vil sige at være transkønnet og hvor svært det at tackle dagligdags problemer med et navn og et endetal i cpr nummeret, men ikke nok med det også de manglende rettigheder til en ordentlig behandling. Her i landet har dem der ønsker kønsskifte reelt ingen rettigheder til at få afklaret deres sag andre steder end kun Sexologisk Klinik.
Jeg har vedhæftet en fil med baggrundsoplysninger om hvad det vil sige at være født i en forkert krop. Hvad man kan komme ude for og der en oversigt over behandling i teori og i praksis skema. Og ikke mindst noget om transkønnede og børn det er uhyggelig historier om rettigheder af forældre myndighed og at være transkønnet.

Min viden på dette på område stammer fra mine ca 25 års arbejde med transkønnede i forbindelse med foreninger og andet og igennem min egen proces i perioden 1985 -1990.

Det fremsendte er en lille vigtig del af bogen ‘Transkønnet Informationer’ udgivet af Emj-forlaget

Jeg har tilmeldt mig til mødet og skulle der være nogen som vi vide mere fra min side af stiller jeg mig gerne til rådighed.

Mvh
Fra
Gender-Pioneers og
Tsjyden sexolog
Erwin Maria Jöhnk
Langgade 12 A st
Vivild
8961 Allngåbro
tlf: 39202650
mobil: 30202650 (træffes bedst på mobil)
e-mail: emj@erwin-joehnk.com

* * *
Folketingets journal vedrørende henvendelsen.
Henvendelsen i pdf-format hos folketinget.
Bilaget til skrivelsen i pdf-formt hos Folketinget (20 A-4 sider).

Høring om kønsidentitet og seksuel orientering i et LGBT-perspektiv tirsdag den 18. september 2012 på Christiansborg. Indbydelse og program den 17. august 2012.

Vist 209 gange. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget inviterede den 17. august 2012 til en høring om kønsidentitet og seksuel orientering i et LGBT-perspektiv tirsdag den 18. september 2012 på Christiansborg.
På høringen vil der være oplæg om kønsidentitet og seksuel orientering i forhold til sundhed, levevilkår og rettigheder i et LGBT-perspektiv efterfulgt af debat mellem oplægsholdere og et politikerpanel.

Arrangement starter Tirsdag den 18. september 2012 kl. 1000
Arrangement slutter Tirsdag den 18. september 2012 kl. 1300
Tilmeldingsfrist Onsdag den 12. september 2012
Arrangør Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Arrangementsadresse Christiansborg, Landstingssalen, 1240 København K.
Tilmelding til (navn) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Tilmelding til (e-mail) SUU@ft.dk
Mere information om høringen hos Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Se høringen på Folketingets fjernsynskanal.

Angiv venligst navn, organisation, tlf. nr. og antal ønskede pladser ved tilmeldingen.
Bekræftelse på deltagelse kan forventes efter tilmeldingsfristen, dog senest fredag den 14. september 2012.
Pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet, men der vil være reserveret et antal pladser til relevante organisationer og pressen.

Adgang til høringen sker via Folketingets besøgsindgang, der er placeret til højre for hovedtrappen i Rigsdagsgården.
Der påregnes ekstra tid på grund af sikkerhedstjek ved indgangen.

Program (tre afdelinger med hver tre oplæg a 10 minutters varighed, 20 minutters spørgetid fra politikerpanel).

Kl. 0930 – 1000. Registrering

Kl. 10.00-10.05 Velkomst v/Liselott Blixt og Flemming Møller Mortensen
Sundhed
Moderator:
Else Smith, Direktør i Sundhedsstyrelsen
Oplægsholdere:
  1. Ole Møller Markussen, Cand. Scient. Anth, Projektleder og LGBT-Koordinator i AIDS-Fondet – om levevilkår og ulighed i sundhed for LGBT-borgere i Danmark
  2. Morten Frisch, Overlæge v. Statens Serum Institut, Adjungeret professor i seksuel sundhedsepidemiologi, Aalborg Universitet – om dødelighed blandt danskere i registreret partnerskab, samt nye måder at udforske helbredsforhold blandt danske LGBT-personer
  3. Arild Johan Myrberg, Seniorrådgiver i avdeling for grupperettet folkehelsearbeid, Det Norske Helsedirektorat – om den norske regerings LGBT-handlingsplan
Levevilkår
Moderator:
Christian Graugaard, Professor i sexologi, Formand for Sex og Samfund
Oplægsholdere:
  1. Karen Evers Haahr – om LGBT-rettigheder og den normkritiske tilgang i de danske skoler
  2. Lars Goldschmidt, direktør i DI – om erhvervslivets behov for diversitet og inklusion
  3. Fahad Saeed, Talsmand i Sabaah – om det minoritetsetniske LGBT-perspektiv
Rettigheder
Moderator:
Sune Prahl, Journalist, debattør
Oplægsholdere:
  1. Nanna Margrethe Krusaa, Center for Menneskerettigheder – om LGBTdiskrimination og rettigheder
  2. Søren Laursen, Retspolitisk talsperson for LGBT Danmark – om dansk familieret
  3. Vibe Grevsen, landsledelsesmedlem i LGBT Danmark – om transområdet i Danmark og internationalt

Kl. 1300. Afslutning v/ Liselott Blixt og Flemming Møller Mortensen.

* * *
Konferenceprogrammet hos Folketinget i pdf-format.
Omtale af konferencen hos Retsudvalget – Alm. del 2011-12: Bilag 513.
Omtale af konferencen hos Socialudvalget – Alm. del 2011-12: Bilag 379.
Omtale af konferencen hos Sundheds- og Forebyggelsesudvalget – Alm. del 2011-12: Bilag 426.
Ligestillingsudvalget – Alm. del 2011-12: Bilag 70.