Menneskerettighedsprisen 2016 fra Rådet for Menneskerettigheder går til flere end 20 transaktivister. 23. november 2016.

Vist 0 gange. Rådet for Menneskerettigheder oplyste den 23. november 2016, at Rådets Menneskerettighedspris i 2016 går til flere end 20 transaktivister fordi de har skabt synlighed og debat i Danmark – ikke kun om transkønnedes rettigheder, men også om kønsstereotyper og kønsroller.

I samarbejde med det danske civilsamfund har de været med til at få transkønnethed fjernet fra Sundhedsstyrelsens diagnosefortegnelse over psykiske sygdomme, så transpersoner i Danmark ikke længere skal have en psykiatrisk diagnose for at få adgang til hormoner og operationer.

Juryen bag Menneskerettighedsprisen har valgt at tildele prisen til følgende personer:
Niels Jansen, Laura Mølgaard Tams, Mark Nielsen, Elias Magnild, Elvin Axel Pedersen-Nielsen, Jonas Sebastian Heilmann, Sandy Lee Mondrup, Linda Thor Pedersen, Tanya Randstoft, Charlie Sigge Hedman, Nat Aske Pan Ravn, Nevan Solagna, Loui Jensen, Vibe Grevsen, Miki Kristiansen, Ro Hamrobot, Alice Minor, Marie Elisabeth Lind Thomsen, Nor Karim, Daniel Hansen, Malene Andreasen, David Zennaro og Lai Balsig samt andre,

der har valgt at stå frem.

Prismodtagerne har sat ansigt på problemet for de mange transkønnede, der har oplevet modstand i forhold til kønsskifte og behandlingstilbud og synliggjort de urimeligt lange udredningsforløb.

* * *
Den fulde meddelelse om pristildelingen hos Institut for Menneskerettigheder.

Menneskerettighedsprisen er en hæderspris, der gives til en person, gruppe eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for menneskerettighederne i Danmark.

Det fremgår ikke af meddelelsen, men modtagerne har alle medvirket med bidrag til rapporten “Briefing: Transkønnedes adgang til sundhed i Danmark“.

Rådet for Menneskerettigheder består af repræsentanter for en række civilsamfundsorganisationer og myndigheder, der mødes for at drøfte Institut for Menneskerettigheders virke.

LGBT Danmarks årlige priser: Årets Laks. Årets Politiker. Årets Regnbueperson.

Vist 0 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

LGBT Danmark uddeler årligt tre priser i forbindelse med årets prideparade i København.

Årets Laks
Tildeles for en modig indsats for homo-, biseksuelles og transpersoners rettigheder og vilkår i sammenhænge, hvor holdningen ellers generelt er negativ. (Én, der svømmer mod strømmen).

Årets Politiker
Tildeles en politiker, der i årets løb har markeret sig markant positivt for homo-, biseksuelles og transpersoners rettigheder og vilkår. Prismodtagerens egen seksualitet er underordnet, så længe han eller hun har arbejdet åbent og helhjertet for LGBT-sagen! Der kan være tale om politikere på både lokalt, nationalt og internationalt plan.

Årets Regnbueperson
Tildeles en bøsse, lesbisk, biseksuel eller transperson, der har gjort sig særligt bemærket i årets løb.

Virginia Prince Award

Vist 3.640 gange. The Virginia Prince Award betragtedes som den højeste pris i transsamfundet.
Prisen blev indstiftet i 1987 af transorganisationen International Foundation for Gender Education (IFGE) og uddeltes én gang om året.
Prisen tildeltes en transperson, som havde udført et betydningsfuldt livslangt bidrag over mindst 15 år til gavn for transfællesskabet.
Prisuddelingen ophørte med uddelingen af prisen i 2007.
Prisen blev navngivet efter Virginia Prince – stifteren af verdens første forening – Phi Pi Epsilon også kendt som FPE (Full Personality Expression) senere navneskiftet til Tri-Ess – for transvestitter.

Personer, der har modtaget Virginia Prince Award:
1987 Virginia Prince 1994 Ellen Summers 2001 Jane Fee
1988 Merissa Sherrill Lynn 1995 Yvonne Cook-Riley 2002 Holly Boswell
1989 Ariadne Kane 1996 Sheila Kirk 2003 Alison Laing & Dorothy Laing
1990 Sister Mary Elizabeth 1997 Eve Buchert 2004 Marsha C. Botzer
1991 Betty Ann Lynn 1998 Jamison Green 2005 Nancy Nangeroni
1992 Naomi Owen 1999 Phyllis Frye 2006 Stephen Whittle
1993 Carol Beecroft 2000 Mary Frances & Jane Ellen Fairfax 2007 Dallas Denny