Rigsadvokaten
Rigsadvokatens redegørelse – J.nr. RA-2006-120-0033 – af april 2008 om anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.
Rigsadvokaten følger udviklingen i anvendelsen af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. I redegørelsen af april 2008 skal her alene omtales følgende, som vedrører den såkaldte Kjole-Ole sag: Pkt. 4.4.1. Sager, hvor der er rejst ... Vis forekomsten
Straffelovens § 266 b (hadforbrydelser). Praksisoversigt fra Rigsadvokaten.
Rigsadvokaten ajourfører løbende en praksisoversigt over anvendelsen af straffelovens § 266 b (hadforbrydelse) i kapitelet om freds- og ærekrænkelser. Rigsadvokaten er den øverste anklagemyndighed i Danmark. Oversigten indeholder byretsdomme, landsretsdomme, højesteretsdomme, bødeforlæg og frifindende domme samt ... Vis forekomsten