Kønsskiftestatistikker
Antal ansøgere til kønsskifteoperation. Spgsm. 96 til sundhedsministeren den 30. oktober 2013. Svar 26. november 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 30. oktober 2013 efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Louise Schack Elholm (V) stillet spørgsmål 96 – Alm. del 2013-14 – om antallet af ansøgere til kønsskifteoperationer sammenlignet med resten af Europa, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag ... Vis forekomsten
Antal kønsskifteoperationer 1. juli 2005 – 23. september 2013. Spgsm. 858 til SUU 26. august 2013 og svar 21. oktober 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 26. august 2013 stillet spørgsmål 858 – Alm. del 2012-13 – om, hvor mange kønsskifteoperationer der er givet tilladelse til årligt de seneste 10 år, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 21. oktober 2013. Spørgsmål: Ministeren ... Vis forekomsten
Antal kønsskifteoperationer m.v. fra 1951 til 2012.
Det må desværre konstateres, at der ikke foreligger ordentlige statistiske oplysninger om antallet af kønsskifteoperationer i Danmark. Forskellige myndigheder og institutioner har uafhængigt af hinanden nogle tal derom. Tallene er ikke indsamlet kontinuerligt og heller ikke på samme vilkår og derfor ikke umiddelbart ... Vis forekomsten
Kønsskiftestatistik fra 1988 og frem fra Retslægerådet
I årsberetningerne fra Retslægerådet er der enkelte informationer vedrørende ansøgninger om kønsskifte, som er forelagt Retslægerådet. Informationerne er imidlertid meget sparsomme, og det fremgår ikke, hvilket svar Retslægerådet har afgivet i sagerne. Nogle af informationerne vedrører ændring af navn/cpr.nr. ... Vis forekomsten
Spgsm. 162 af 10. april 2003 om prisen for en kønsskifteoperation på Rigshospitalet. Udateret svar.
Den 10. april 2003 stillede Folketingets Sundhedsudvalg spørgsmål nr. 162 - Sundhedsudvalget, - Alm. del - bilag 767 (2002-03) - om prisen på en kønsskifteoperation til indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, hvis svar er udateret. Spørgsmålet stillet med baggrund i henvendelsen af 9. april 2003 fra ... Vis forekomsten
Spgsm. 198 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om antal henvendelser til og afslag fra Sexologisk Klinik vedr. transkønnethed. Svar 28. januar 2013.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 198 - Alm. del 2012-13 - om antal henvendelser til og afslag fra Sexologisk Klinik på behandling for transkønnethed til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. ... Vis forekomsten
Spgsm. 225 af 14. februar 2008 om antal kønsskifteoperationer i Danmark i forhold til Sverige. Svar 2. og 22. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 225 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om antal kønsskifteoperationer i Danmark i forhold til Sverige til minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, der svarede henholdsvis den 2. april 2008 og den 22. ... Vis forekomsten
Svensk kønsskiftestatistik fra 14. september 2006 over antal ansøgninger og tilladelser i årene 1992 til 2005.
Sveriges Radio har lavet en statistik over antallet af ansøgninger til kønsskifteoperation og antal givne tilladelser i Sverige i årene 1992 - 2005. Det fremgår, at i alt 332 personer i perioden fra 1992 til 2005 søgte om tilladelse til at få foretaget en kønsskifteoperation. De fordeler sig med 220 mand til kvinde ... Vis forekomsten
Transgender Surgery in Denmark From 1994 to 2015: 20-Year Follow-Up Study. (Transkirurgi i Danmark fra 1994 til 2005: 20-års opfølgningsundersøgelse).
Herunder gengives rapportens resumé i dansk oversættelse. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale rapport. Tina Thranesen. * * * Resumé Indledning: Kønsdysfori er et misforhold mellem en persons biologiske køn og kønsidentitet. Den bedste behandling menes at ... Vis forekomsten