Politiske
Anette Egelund blev den 8. oktober 2009 opstillet for Liberal Alliance ved valget den 17. november 2009 til Region Hovedstaden.
Anette Egelund opstiller for Liberal Alliance til valg til Region Hovedstaden ved valget den 17. november 2009. Anette var inden sin MtK kønsskifteoperation i januar 2004 som manden Hugo Holm medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet. Efter først en tur omkring Det Radikale Venstre var Anette Egelund medlem af Simon ... Vis forekomsten
Fire transkønnede opstillet til valg ved kommunal- og regionalvalget den 17. november 2009.
Anette Egelund opstillet for Liberal Alliance i København, Region Hovedstaden. Hun var opstillet som nr. 7 på listen. Der var sideordnet opstillingsform. Liberal Alliance fik 3.508 stemmer. Anette Egelund fik 117 personlige stemmer i hele regionen, deraf 60 i København. Hun blev ikke indvalgt. Valgresultatet for hele ... Vis forekomsten
Helle Thorning-Schmidts regering af 3. oktober 2011 i relation til transpersoner.
Mandag den 3. oktober 2011 fik Danmark en ny regering. Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraterne dannede en regering bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti (SF) og Det Radikale Venstre. Regeringen kom til at bestå af i alt 23 ministre, nye ministerier blev oprettet, nogle blev nedlagt og ... Vis forekomsten
Irene Haffner blev den 21. september 2009 udpeget som kontaktperson af Kvinderådet ifb. med dets kampagne op til kommunalvalget den 17. november 2009.
Irene Haffner, der er MtK transkønnet, stiller op for SF til valg til byrådet i Thisted. Hun blev af Kvinderådet den 21. september 2009 udpeget som Kvinderådets kontaktperson i Thisted Kommune i forbindelse med aktiviteter op til valget. Kvinderådet har iværksat en kampagne under sloganet "Kommunalvalg 2009 - ... Vis forekomsten
Norges socialistiske flertalsregering indskrev den 7. oktober 2009 forhold for transpersoner i deres regeringsgrundlag.
Den 17. oktober 2005 fik Norge en flertalsregering bestående af Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Regeringens tiltrædelseserklæring blev baseret på en politisk aftale for perioden 2005 - 2009. Ved stortingsvalget den 14. september i 2009 fik disse partiene fornyet deres mandat af vælgerne, ... Vis forekomsten
Regeringen Helle Thorning-Schmidt II. Regeringsændring og ministerieomlægning. 3. februar 2014.
Statsminister, Helle Thorning-Schmidt præsenterede mandag den 3. februar 2014 sin nye regering for Dronningen. Regeringen består nu alene af Scoialdemokraterne og Det Radikale Venstre, efter at Socialistisk Folkeparti (SF) den 30. januar 2014 udtrådte af regeringen. I relation til transforhold er det værd at bemærke ... Vis forekomsten
Regeringen vil give transkønnede mulighed for juridisk kønsskifte uden krav om kastration. Pressemeddelelse fra Justitsministeriet fredag den 28. februar 2014.
Justitsministeriet udsendte fredag den 28. februar 2014 en pressemeddelelse om, at den tværministerielle arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte har afgivet rapport til regeringen, som agter at fremsætte lovforslag om gennemførelse af den såkaldte erklæringsmodel. Erklæringsmodellen indebærer, at transkønnede kan ... Vis forekomsten
Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedrørende ligestilling, seksuel orientering, kønsskifte og etnisk ligestilling.
Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedrørende ligestilling, seksuel orientering, kønsskifte og etnisk ligestilling. Den nye regering, der blev præsenteret den 3. oktober 2011, og som består af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radeikale Venstre, offentliggjorde deres ... Vis forekomsten
REU alm. del bilag 4. Regeringens lovprogram af 9. oktober 2008 indeholder ændring af navneloven (Revisionsklausul).
Den 9. oktober 2008 fremsatte regeringen (Regeringen Anders Fogh Rasmussen III) sit lovprogram for folketingsåret 2008/2009. På side 3 i lovprogrammet fremgår det, at navneloven skal revideres: Navneloven indeholder en revisionsklausul, hvorefter der i folketingsåret 2008/2009 skal fremsættes forslag om revision af ... Vis forekomsten
Robert Biedroñ, Europarådets rapportør vedr. LGBT personers rettigheder, har den 13. december 2013 skrevet til Ligestillingsudvalget om sin funktion, sine intentioner og sit ønske om samarbejde.
Robert Biedroñ, Europarådets rapportør vedrørende lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede (LGBT) personers rettigheder, har den 13. december 2013 skrevet til formanden for Folketingets ligestillingsudvalg (LIU), Merete Riisager (LA) om sin funktion og sine intentioner samt udtrykt ønske om samarbejde. ... Vis forekomsten
Statsministerens redegørelse i Folketinget den 29. november 2011. Populært kaldet: Regeringens lovkatalog.
Den 29. november 2011 fremlagde statsminister, Helle Thorning Schmidt, den skriftlige oversigt over lovgivning i folketingsåret 2011-12 (dvs. frem til oktober 2011) indeholdende en kort omtale af de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen har fremsat siden sin tiltræden, og som regeringen ... Vis forekomsten
Til kamp for informeret samtykke. Protest- og bønskrivelse af 24. september 2014.
Facebookgruppen "Til kamp for Informeret samtykke" har den 24. september 2014 udsendt en protest- og bønskrivelse mod udkastet af 2. juni 2014 fra Sundhedsstyrelsen til: Vejledning om udredning og behandling af transkønnede, som betegnes som en kæmpe forringelse af situation for transpersoner. Protest- og ... Vis forekomsten
Underskriftsindsamling den 24. september 2014 for behandling af transpersoner i sundhedsvæsenet på baggrund af informeret samtykke.
Facebookgruppen "Til kamp for Informeret samtykke" har den 24. september 2014 startet en underskriftsindsamling til fordel for behandling af transpersoner i sundhedsvæsenet på baggrund af informeret samtykke. Om underskriftsindsamlingen anføres: Som et resultat af Sundhedsstyrelsens udkast til en ny vejledning om ... Vis forekomsten
Ungdommens Nordiske Råd vedtog den 30. oktober 2011 resolutioner om frit fornavnevalg, asyl pga. kønsidentitet og stop for sterilisation af transkønnede.
Ungdommens Nordiske Råd (UNR) holdt session iden 28. til 30. oktober 2011 i København på Christiansborg samtidig med Nordisk Råd . I henhold til vedtægten for UNR var resolutionsforslagene indsendt til UNR forud for sessionen. De nummereres i den orden, de modtages. Der var indsendt fire resolutionsforslag ... Vis forekomsten
Valgdagen, torsdag den 15. september 2011 resulterede i en ny bestyrelse i Trans-Danmark og en ny regering i Danmark.
Af Tina Thranesen. Torsdag den 15. september 2011 kl. 1900 startede den ekstraordinære generalforsamling i Trans-Danmark i dejlige omgivelser i Slogs Herreds Hus i Bylderup i Sønderjylland. Da generalforsamlingen sluttede kl. 2355, var det den nyvalgte formand, Susanne Selmer, der kunne sige de afsluttende ord. Den 15. ... Vis forekomsten