2008-2014 RACI-rapporter
Kriminelle forhold i 2008 med mulig racistisk eller religiøs baggrund. RACI-rapport 2008 fra Politiets Efterretningstjeneste. 3. december 2009.
Politiets Efterretningstjeneste - PET - udsendte den 3. december 2009 følgende meddelelse. PET har i dag offentliggjort en rapport om kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund i 2008. Rapporten er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra politikredsene, men for at få et mere retvisende billede ... Vis forekomsten
Kriminelle forhold i 2009 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2009 fra Politiets Efterretningstjeneste. 4. november 2010.
Torsdag den 4. november 2010 udsendte Politiets Efterretningstjeneste - PET - følgende pressemeddelelse PET offentliggør i dag en rapport om kriminelle forhold i 2009 med mulig ekstremistisk baggrund. Rapporten bygger i modsætning til tidligere år på PET's egne søgninger i politiets registre, ligesom den nu omfatter ... Vis forekomsten
Kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2010 fra Politiets Efterretningstjeneste. 8. december 2011.
PET offentliggør den 8. december 2011 en rapport om kriminelle forhold i 2010 om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, herunder politisk motiveret kriminalitet og kriminalitet, der er motiveret af den forurettedes seksuelle orientering. Forhold vedrørende kønsidentitet, transvestisme eller ... Vis forekomsten
Kriminelle forhold i 2011 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2011 fra Politiets Efterretningstjeneste. 10. januar 2013.
PET offentliggør den 10. januar 2013 en rapport om kriminelle forhold i 2011 om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, herunder politisk motiveret kriminalitet og kriminalitet, der er motiveret af den forurettedes seksuelle orientering. Forhold vedrørende kønsidentitet, transvestisme eller ... Vis forekomsten
Kriminelle forhold i 2012 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2012 fra Politiets Efterretningstjeneste. 6. september 2013.
Politiets Efterretningstjeneste, PET, offentliggjorde den 6. september 2013 sin årlige RACI-rapport om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund – såkaldte hadforbrydelser – begået i 2012. Rapporten er, som tidligere årsrapporter på området, baseret på indsamlede data fra landets politikredse, og ... Vis forekomsten
Kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2013 fra Politiets Efterretningstjeneste. 6. februar 2015.
Politiets Efterretningstjeneste, PET, offentliggjorde den 6. marts 2015 sin årlige RACI-rapport (Jour. Nr. 0212-06-28) om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund – såkaldte hadforbrydelser – begået i 2013. Rapporten er, som tidligere årsrapporter på området, baseret på indsamlede data fra landets ... Vis forekomsten
Kriminelle forhold i 2014 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2014 fra Politiets Efterretningstjeneste udarbejdes ikke. 11. januar 2016.
Politiets Efterretningstjeneste, PET har i sit bidrag til justitsministerens svar på spørgsmål nr. 96 fra Retsudvalget om hadforbrydelsesstatistik for 2014 oplyst, at de indsamlede tal for 2014 vurderes ikke at være retsvisende, hvorfor der ikke udarbejdes nogen RACI-rapport for 2014. Det opgjorte tal for 2014 var ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse den 16. februar 2016 til Rigspolitiet om registrering af hadforbrydelser.
LGBT Danmark sendte den 16. februar 2016 en skrivelse til Rigspolitiet i anledning af, at Justitsministeriet havde besluttet, at Rigspolitiet havde overtaget det overordnede ansvar for området vedrørende hadforbrydelser fra Politiets Efterretningstjeneste (PET). Det skal bemærkes, at PET også er en afdeling under ... Vis forekomsten