Undermenuer til "Foreninger": Danske foreninger | Udenlandske foreninger
Foreninger
Nekkab
Selskabelig forening stiftet den 21. juni 1919 af en kreds af kunstnere med tilknytning til Dyrehavsbakken. Forenings navn "Nekkab" er "Bakken" stavet bagfra. Foreningen omtales som Danmarks første homofile forening, men det er næppe muligt at afklare. Det er dog en kendsgerning, at homofile fandt et fristed i ... Vis forekomsten
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.
Seksual- og kønspolitisk interesseorganisation for LGBT-personer. LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner er en seksual- og kønspolitisk interesseorganisation, der arbejder for lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners politiske, sociale, kulturelle og ... Vis forekomsten
Tri-Ess.
Foreningen Tri Ess også betegnet Society of the Second Self blev stiftet af Virginia Prince i 1962 sammen med en gruppe abonenter af Transvestia. Foreningen blev dog først stiftet under navnet the Hose and Heels Club. Navnet blev dog ret hurtigt ændret til Phi Pi Epsilon også kendt som FPE (Full Personality ... Vis forekomsten
LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Norge.
Foreningen arbejder for ligestilling og mod alle former diskriminering af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT-personer) i Norge og i resten af verden. Foreningen blev stiftet den 20. maj 1950 i Oslo som den første norske forening for homoseksuelle som en underafdeling af den danske forening: Forbundet ... Vis forekomsten
RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Sverige.
Paraplyorganisation som virker for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoners forhold i Sverige. RFSL blev stiftet i 1950 og er dermed en af verdens ældste organistationer af sin slags. På forbundets hjemmeside er der en mangfoldighed af informationer - også om transpersoner. Foreningen hed tidligere: RFSL - ... Vis forekomsten
ICJ – International Commission of Jurists
International juridisk organisation, der virker for fremme og beskyttelse af menneskerettigheder. Organisationen, der blev grundlagt i Vestberlin i 1952, tilstræber at være førende til at skabe sammenhænge i gennemførelse af international lovgivning og principper til fremme af menneskerettighederne gennem en ... Vis forekomsten
Sex & Samfund
Som privat medlemsorganisation stiftet i 1956 spiller Sex & Samfund rollen som vagthund på de seksuelle rettigheders område. For mange af de seksuelle rettigheder og goder, vi troede var kommet for at blive, er under pres. Sex & Samfund har to typer medlemmer: Kollektive medlemmer, som er organisationer og ... Vis forekomsten
Amnesty International Danmark
Organisationen arbejder ud fra tre grundlæggende værdier: • Menneskeværd: Vores arbejde med menneskerettigheder er båret af respekt for, at vi alle har samme værdi som mennesker. • Retfærdighed: Vores arbejde er baseret på idéen om, at alle mennesker har krav på en retfærdig og fair behandling af ... Vis forekomsten
Klubb Transvestia. Sverige.
Klubb Transvestia var løst sammensat gruppe i Sverige, som blev dannet i 1962, med Eva-Lisa Bengtsson (født 1932) og Erika Sjöman som de ledende kræfter. Gruppen var dog ikke mere løst sammensat, end at den udgav et medlemsblad ved navn Quinno Spegeln. Deltagerne i gruppen var en blanding af transvestitter, ... Vis forekomsten
Erickson Educational Foundation – EEF.
I 1964 stiftede Reed Erickson den financielle fond "Erickson Educational Foundation" (EEF) 100 % financeret af ham selv med det formål at yde støtte til forskning i og udbredelse af kendskabet til primært transseksualisme. EEF ydede økonomisk støtte til megen forskning specielt på områder, som ellers havde svært ... Vis forekomsten
Beaumont Society.
Englands længst eksisterende forening for transpersoner stiftet i 1965. The Beaumont Society blev startet af fire personer fra England, der var medlem af Viginia Prince organisation Phi Pi Epsilon, som betyder Full Personality Expression forkortet FPE, og som udgav tidsskriftet Transvestia. En europæisk afdeling af af ... Vis forekomsten
FPE-NE. Full Personality Expression – Northern Europe. Skandinaviens første transforening stiftet den 17. november 1966.
FPE er den daglige omtale af transvestitforeningen Full Personality Expression - Northern Europe med initialerne FPE-NE. Phi Pi Epsilon er de græske bogstaver for FPE. Det er den ældste transvestitforening i Danmark og blev stiftet den 17. november 1966 på restaurant Fjädern i Stockholm på initiativ af Anette Hall ... Vis forekomsten
Forbundet for transpersoner Norge (FTPN).
Forbundet for transpersoner Norge (FTPN) er en interesseorganisation for transvestitter og transseksuelle af begge køn. Foreningen ønsker at fremme den enkeltes mulighed for at kunne være sig selv - også som transperson. Foreningen blev stiftet den 17. november 1966 med navnet FPE Norge, hvor FPE stod for Full ... Vis forekomsten
Transsexuella i Sverige
Foreningen støtter personer, der lider af en neurologisk kønsudviklingsforstyrrelse, en tilstand, somn Sundhedsstyrelsen kalder transseksualisme. Vi støtter alle patienter, der er ramt af denne medicinske tilstand, gennem direkte personlig støtte og lobbyvirksomhed over for landets beslutningstagere. Foreningen blev ... Vis forekomsten
ILGA-International
Verdensomspændende organisation/netværk, der arbejder for ligestilling for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Organisation/netværk blev stiftet i 1978 og har i dag 1.200 medlemsorganisationer fordelt over 125 lande. ... Vis forekomsten
WPATH – World Professional Association For Transgender Health
The World Professional Association For Transgender Health, Inc. Udformer Standards Of Care. The World Professional Association For Transgender Health, Inc. - WPATH er en international proffessionel organisation med det formål at indsamle og formidle viden og behandlingsmetoder i relation til kønsidentitetsforstyrrelse ... Vis forekomsten
Human Rights Campaign – HRC
Human Rights Campaign - HRC Human Rights Campaign - HRC er den største menneskerettighedsorganisation for LGBT-er i USA. Organisationen repræsenterer mere end 700.000 græsrodsmedlemmer og støtter over hele verden, dog fortrinsvis i USA, og er den største menneskerettighedsorganisation for lesbiske, bøsser, ... Vis forekomsten
FPES Sverige
FPES (Full Personality Expression Sverige) blev stiftet i 1982. Foreningen kan dog føres tilbage til 1966, hvor FPE-NE blev stiftet med medlemmer i Sverige, Norge, Finland og Danmark. I 1982 blev FPE-NE opdelt i nationale foreninger. I 2001 tilsluttede FPE-S sig RFSL (Riksförbundet För Seksuelt Likaberättigande).. ... Vis forekomsten
MIX Copenhagen, Lesbian Gay Bi Trans Film Festival
Arrangør af LGBT filmfestival. Danmarks ældste filmfestival, der i 2010 fejrede 25 års jubilæum. Tilstræber at bringe de bedste LGBT film til Danmark. Alt arbejde for filmfestivalen udføres af frivillige. Den 1. december 2010 skiftede foreningen navn fra Copenhagen Gay & Lesbian Film Festival - CGLFF - til sit ... Vis forekomsten
AIDS-Fondet
AIDS-Fondet formål er at forebygge HIV/AIDS og at styrke forskningen i sygdommen, at arbejde for bedre vilkår for mennesker, der lever med HIV/AIDS, at informere og rådgive om HIV/AIDS til befolkningen samt at arbejde for sundheden blandt fondets målgrupper. AIDS-Fondet er en ikke-erhvervsdrivende fond under tilsyn ... Vis forekomsten
Colin Higgins Foundation
Colin Higgins Foundation blev stiftet i 1986 af Colin Higgins. Colin Higgins var en af Hollywoods mest værdsatte direktører og manuskriptforfattere. Han blev født den 28. juli 1941 i Nouméa, New Caledonia nordvest for New Zealand af en australsk moder og amerikansk fader. Herefter boede han med forældrene en tid i ... Vis forekomsten
The Northern Concord
Foreningen blev stiftet i 1986 på baggrund af TV/TS grupper, som i forskellige former havde eksisteret siden 1965. Hver onsdag mødes mellem 40 og 60 personer til hyggeligt samvær i foreningen. Derudover afholder foreningen forskellige andre arrangementer og danner selvhjælpsgrupper. Foreningen udgiver magasiner Cross ... Vis forekomsten
Blot til lyst
Festskrift udgivet i anledning af foreningen FPE-NE's 20 års jubilæum og for at fejre den danske grundlægger af PFE - Erna Anderson. Bogen indeholder udvalgte artikler alle skrevet af Erna Anderson og alle bragt i FPE-NE's blad Feminform. FPE-NE blev stiftet den 17. november 1966 og ved dens 20 års jubilæum i 1986 ... Vis forekomsten
FTM International. USA.
FTM International (FTMI) er antageligvis både den ældste og største forening for transmænd - kvinde til mand (FtM) transseksuelle og transvestitter. Foreningen blev stiftet af Lou Sullivan - Louis Graydon Sullivan - i december 1986. FTM International yder støtte og hjælp samt arrangerer møder for FtM'er (kvinde ... Vis forekomsten
Det Etiske Råd
Det Etiske Råd blev oprettet i 1987 med det formål at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder samt skabe debat om nye bio- og genteknologier. Rådet arbejder endvidere med etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet. Rådet er et uafhængigt råd, hvilket indebærer, at Rådet – inden for lovens ... Vis forekomsten
Transvestisme – hvad er det?
På bagsiden har foreningen anført: Bogen er udgivet af den danske afdeling af foreningen Phi Pi Epsilon eller FPE. Foreningen, der blev grundlagt i 1966, er for transvestitter, dvs. personer, der ind imellem klæder sig i det modsatte køns tøj. FPE udgiver bogen for at bidrage til oplysning om dette fænomen. Vi ... Vis forekomsten
IFGE. International Foundation for Gender Education
Stor nordamerikansk transforening, som blev stiftet i 1987 af Merissa Sherrill Lynn. Foreningen driver en omfattende lobbyvirksomhed for at fremme forholdene for transpersoner og informere om sammes forhold. Foreningen afholder mange arrangementer, herunder en stor årlig konference. Driver også Synchronicity Bookstore, ... Vis forekomsten
GLSEN. Gay, Lesbian & Straight Education Network
GLSEN blev dannet i 1990 af en lille, men dedikeret gruppe af lærere i Massachusetts, som ønskede at forbedre uddannelsessystemet, der ofte mobbede og diskriminerede lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede (LGBT) studerende. Den lille gruppe er vokset til at blive den førende nationale organisation inden for ... Vis forekomsten
PFC – Press For Change
Driver politisk lobbyarbejde og almen oplysningsvirksomhed for at fremme transpersoners forhold gennem udbredelse af kendskabet til transvestisme og transseksualisme. Har en omfattende hjemmeside med masser af information. Foreningen dannet i 1992. ... Vis forekomsten
TiD – Transpersoner i Danmark
Foreningens formål er at være et samlende led for transpersoner, pårørende og andre interesserede, at afholde sociale arrangementer og at formidle vejledning og information. Artikler om TiD. * * * Historik Foreningen blev stiftet den 30. maj 1994 under navnet "Transvestitforeningen i Danmark (TiD) "som en ... Vis forekomsten
Biografisk artikel om TiD.
Transvestitforeningen i Danmark - TiD - blev stiftet søndag den 30. maj 1994 af Michelle Fridan, Jannis Valmin, Helle Bundgaard, Laila Angert, Erica Buch, Gitte Sigmunds og Vibeke Grubov. Indholdsfortegnelse Sidst ajourført den 25. februar 2012. Foreningsstiftelsen Søndag den 30. maj 1994 blev ... Vis forekomsten
Tawani Foundation
Tawani Foundation blev stiftet af Jennifer N. Pritzker i 1995. Fondens vision er at påvirke betydelig transformation af organisationer og uddannelsesprogrammer, der øger kendskabet til bevarelse af den militære historie, forbedrer sundhed og velfærd og bevarer unikke steder gennem varig og positiv indvirkning på ... Vis forekomsten
TransX
Forening for transpersoner stiftet i 1995. Foreningen var initiativtager til dannelsen af TGEU i 2005 i forbindelse med foreningens 10-års fødselsdag. ... Vis forekomsten
ILGA-Europe.
Europæisk paraplyorganisation for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. ILGA-Europe er den europæiske afdeling af den internationale sammenslutning International Lesbian and Gay Association (ILGA-International). Organisationen arbejder for ligestilling og menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle ... Vis forekomsten
BLUS – LGBTQ Students
Forening for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og queer studerende. Foreningen blev stiftet i 1996 som en social platform for LGBTQ studerende i København. Ordet BLUS var oprindeligt forkortelse for "Bøsse Lesbiske Universitets Studerende". Kontakt foreningen eller besøg foreningens hjemmeside vedrørende ... Vis forekomsten
FtM London
Støtteforening for FtM (Female to Male) - både transvestitter og transseksuelle i London - oprettet i 1997. ... Vis forekomsten
M-T-K-Foreningen af 1998
M-T-K-Foreningen af 1998 blev stiftet primo 1998 med to afdelinger - Øst i København og Vest i Jylland - for alle transvestitter og transseksuelle. Foreningens formål var at hjælpe, støtte og vejlede alle i målgruppen - både dem, der var sprunget ud og dem, som tænkte på det, men som måske ikke rigtigt turde. ... Vis forekomsten
PanDans
Danseforening med partnere af samme eller modsatte køn. I PanDans vælger du selv, om du har lyst til at danse med en partner af samme køn eller en af det modsatte køn. Hvis du ikke allerede har en dansepartner, så mød op alligevel - PanDans hjælper dig gerne med at finde en partner. PanDans' overordnede formål er ... Vis forekomsten
Danske Transsexuelle. Dansk forening 20. februar 1999 til slutningen af 2001.
Lørdag den 20. februar 1999 blev der holdt stiftende generalforsamling for foreningen Danske Transsexuelle (DTS). Generalforsamlingen blev holdt hos Vera Mann på Østerbro i København. Der var 17 tilstedeværende. Starten til foreningsdannelsen ligger tilbage til omkring den 30 maj 1998, hvor det første møde blev ... Vis forekomsten
LGBT Advisory Group
En frivillig gruppe af uafhængige lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede, der samarbejder med, rådgiver og overvåger politiet i London - Metropolitan Police Service (MPS) i New Scotland Yard - om LGBT-relevante forhold. Gruppen, der blev dannet i april 1999, består af ca. 15 deltagere, som mødes hver 6. ... Vis forekomsten
The Angels. England.
En internetbaseret engelske støtteforening for transpersoner, som startede i 1999. Hjemmesiden indeholder nyheder, debatforum med mange nyttige emner, tips og gode råd og en stor linkafdeling. Absolut en anbefalelsesværdig side. ... Vis forekomsten
RFSL Ungdom. Sverige.
RFSL Ungdom arbejder for at bryde normer omkring seksualitet og køn lokalt og nationalt og internationalt gennem samarbejde med ligesinde organisationer i andre lande. Ungdomsorganisationen blev oprettet i 1999 som en ungdomsafdeling af RFSL. I maj måned 2003 blev det til et egentligt ungdomsforbund for unge ... Vis forekomsten
Transgender Day of Remembrance, International (TDOR)
Mindedag for dræbte transpersoner, som afholdes hvert år den 20. november. Flere og flere organisationer, foreninger og grupperinger i flere og flere lande laver mindearrangementer for transpersoner, som er dræbt i det forudgående år. Den første mindedag blev holdt den 28. november 1999 som minde om Rita Hester, ... Vis forekomsten
Harry Benjamin Resurssenter (HBRS). Norge.
Norsk forening for transseksuelle. HBRS i Norge er en landsdækkende forening af mennesker, der er søger, har eller har haft diagnosen transseksualisme og som gennemgår kønskorrigerende behandling på Rikshospitalet i OSLO og for deres familier. HBRS arbejder politisk og socialt for, at personerne i deres målgruppe ... Vis forekomsten
Kaineus. Forening for kvinde til mand transseksuelle.
Kaineus var en forening for KtM transseksuelle, der er startet omkring år 2001. Foreningen blev sammenlagt med Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) den 28. februar 2004. Foreningen havde følgende formål: At fjerne ordet "transsexuel" fra diagnosen Gender Dysphoria og bruge ordet Anatomi Dysfori i stedet Den ... Vis forekomsten
Blue Diamond Society (BDS)
Nepals eneste forening for marginaliserede minoriteter: Bøsser, biseksuelle og transpersoner. Foreningen, der blev stiftet i 2001, arbejder for forbedring af de lovgivningsmæssige forhold, yder støtte og juridisk bistand til foreningens medlemmer, arrangerer sammenkomster, skønhedskonkurrencer og meget andet. Artikel ... Vis forekomsten
Safra Project
Safra project blev startet i oktober 2001, har hjemme i London og arbejder med indsamling og formidling af information om lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder, der religiøst og/eller kulturelt identificerer sig som muslimer - muslimske LBT kvinder. Organisationen beskæftiger sig med de problemer, som muslimske ... Vis forekomsten
Dunst
Et socialt netværk med initiativer. En forening, et seksualpolitisk, aktivistisk, kunstnerisk forum for alle transseksuelle, transvestitter, lesbiske, bøsser, biseksuelle og freaks, der har noget på hjertet og stræber mod at opretholde en unik, kraftfuld, farverig, larmende og spændende queer-undergrund i Danmark. ... Vis forekomsten
Netstrømpernes tilblivelse 2001/2002. Tirsdag den 8. januar 2002.
Hvem er Netstrømperne? Det er en mindre gruppe personer - fortrinsvis transpersoner, der har lært hinanden at kende på internettet, og som alle er med på postlisten Transgender DK og har fulgt debatterne. Sådanne debatter har imidlertid en tendens til at "dø ud af sig selv" efter nogen tid. Tina Larsen tog derfor i ... Vis forekomsten
Netstrømpernes spørgeskema af 3. januar 2002.
Indhold Besvarelserne af spørgeskemaet Spørgsmålene * * * Besvarelserne af spørgeskemaet. Netstrømpernes spørgeskema til transvestitter og transseksuelle var åbent fra fredag den 4. til søndag den 27. januar 2002 og blev besvaret af 32 personer. Siden med skemaet blev besøgt 236 gange. Herunder kan du se ... Vis forekomsten
Netstrømpernes hensigtserklæring. Søndag den 6. januar 2002.
Netstrømperne har formuleret en hensigtserklæring, der overordnet beskriver vores hensigtet og tanker Netstrømperne er en gruppe transvestitter og transseksuelle der gennem nogen tid har drøftet, hvorledes det er muligt at fremme forståelsen og accepten af transvestitter og transseksuelles særlige forhold i ... Vis forekomsten
Netstrømpernes program af 22. december 2001.
Program for Netstrømperne udarbejdet på grundlag af Netstrømpernes debat via mail, på ICQ og på et møde lørdag den 22. december 2001 hos Charlotte Nielsen i Korsør. Udarbejdelse af netværk for transpersoner (transvestitter og transseksuelle). Kontaktnetværk i Danmark Et netværk spredt rundt i landet bestående ... Vis forekomsten
Netstrømpernes program af 22. december 2001.
Program for Netstrømperne udarbejdet på grundlag af Netstrømpernes debat via mail, på ICQ og på et møde lørdag den 22. december 2001 hos Charlotte Nielsen i Korsør. Udarbejdelse af netværk for transpersoner (transvestitter og transseksuelle). Kontaktnetværk i Danmark Et netværk spredt rundt i landet bestående ... Vis forekomsten
Kaineus fik 20. marts 2002 afslag på at lægge foreningens folder i Sexologisk Kliniks venteværelse. Klage til ombudsmanden hjalp ikke.
Foreningen Kaineus havde bedt Sexologisk Klinik om lov til at lægge foreningens informationsfolder i klinikkens venteværelse, men fik den 20. marts 2002 afslag fra Sexologisk Klinik. Der fulgte herefter en brevveksling sted mellem foreningen og Sexologisk Klinik og Rigshospitalets direktion, men afslaget blev fastholdt. ... Vis forekomsten
Stiftelsen af og orientering om starten af Trans-Danmark. 14. maj 2002.
Indholdsfortegnelse Tina Larsen fortæller om baggrunden for den nye forening Formålsparagraffen, som den ligger i forslag Kopi af brev sendt til TiD som information om den nye forening Kopi af brev modtaget fra TiD Mandag den 14. maj 2002. På udvalgets vegne. Tina Thranesen. * * * Kære alle Som almen information, og ... Vis forekomsten
Indkaldelse til stiftende generalforsamling med dagsorden. 14. maj 2002.
trans-danmark.dk er en ny forening under stiftelse for transvestitter og transseksuelle Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling i trans-danmark.dk som finder sted lørdag den 29. juni 2002 kl. 1300 i hovedstadsområdet med følgende dagsorden: Velkomst. Valg af dirigent. Valg af referent. ... Vis forekomsten
Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transsekseuelle
Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transsekseuelle arbejder politisk og socialt. Foreningens formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af transvestitters og transseksuelles særlige forhold og søge at sikre, at lovgivningen i størst mulig udstrækning tilgodeser sammes forhold. ... Vis forekomsten
Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transsekseuelle
Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transsekseuelle arbejder politisk og socialt. Foreningens formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af transvestitters og transseksuelles særlige forhold og søge at sikre, at lovgivningen i størst mulig udstrækning tilgodeser sammes forhold. ... Vis forekomsten
Referat fra den stiftende generalforsamling den 29. juni 2002.
Referat af stiftende generalforsamling i trans-danmark.dk lørdag den 29. juni 2002 kl. 1300. Der er 15 deltagere, hvoraf de 13 er stemmeberettigede. 1. Tina Thranesen ønsker velkommen, og informerer om baggrunden for stiftelsen af foreningen. 2. Valg af dirigent: Tina Thranesen enstemmigt vedtaget. 3. Valg af referent: ... Vis forekomsten
Vedtægt for trans-danmark.dk af 29. juni 2002. (Forældet)
På den stiftende generalforsamling lørdag den 29. juni 2002 i trans-danmark.dk vedtoges den herunder gengivne vedtægt. (Vedtægten er forældet). Vedtægt for trans-danmark.dk Sted (Udeladt af diskretionshensyn), lørdag den 29. juni 2002. På generalforsamlingens vegne: * * * Vedtægt af 29. juni 2002 i pdf-format. ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 29. juni 2002 om stiftelsen af trans-danmark.dk udsendt den 14. juli 2002.
PRESSEMEDDELELSE! En ny og anderledes forening for transvestitter og transseksuelle har set dagens lys. "trans-danmark.dk" holdt i dag stiftende generalforsamling i Hvidovre med deltagere fra hele landet. Foreningens formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af transvestitters og transseksuelles ... Vis forekomsten
Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 29. juni 2002.
Konstituerende bestyrelsesmøde i trans-danmark.dk lørdag den 29. juni 2002 kl. 1410 hos Qvickie Vrik og Sort Rose (Jeanette) Mødet afholdes i umiddelbar forlængelse af den stiftende generalforsamling. Karin Astrup blev på den stiftende generalforsamling direkte valgt som formand. Bestyrelsen konstituerede sig på ... Vis forekomsten
Spgsm. af 17. oktober 2002 fra Trans-Danmark til Sexologisk Klinik om klinikken og den procedure. Svar 5. marts 2003.
Den 17. oktober 2002 stillede Trans-Danmark de herunder gengivne spørgsmål til Sexologisk Klinik, der svarede den 5. marts 2003 efter at være rykket for svar den 23. januar 2003. Svarene følger indrykket lige efter spørgsmålene. For nogle svars vedkommende omfatter de flere spørgsmål og følger indrykket lige ... Vis forekomsten
Skr. af 12. november 2002 fra trans-danmark.dk til folketingsudvalg, ministre og partier om Civilretsdirektoratets midlertidige ordning for fornavneskift og problemer med personnummeret.
trans-danmark.dk skrev den 12. november 2002 til folketingsudvalg, ministre og partier om Civilretsdirektoratets midlertidige ordning for fornavneskift og problemer med personnummeret. Skrivelsen gengives herunder Tirsdag den 12. november 2002 Sundhedsudvalget Folketinget Christiansborg, 1240 København K. Vedr. ... Vis forekomsten
Et tilbageblik på året der gik (2002) v/formanden for trans-danmark.dk, Karin Astrup.
Af Karin Astrup, formand for trans-danmark.dk Det er jo en tradition i dette land, at vi omkring årsskiftet ser tilbage på det forgangne år. Nu har trans-danmark.dk ikke eksisteret i mere end syv måneder; men optakten til stiftelsen af foreningen foregik i første halvdel af 2002, da Netstrømperne forsøgte at få ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 12. februar 2003 om 50 årsdagen for Christine Jorgensens hjemrejse efter sin operation.
Den 12. februar 2003 er det 50 år siden, at Christine Jorgensen rejste hjem til USA efter sin kønsskifteoperation på Rigshospitalet i København. I den anledning udsendte trans-danmark.dk den 29. januar 2003 den herunder gengivne pressemeddelelse. 29. januar 2003. Pressemeddelelse fra foreningen trans-danmark.dk. Den ... Vis forekomsten
Indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen den 29. marts 2003.
Torsdag den 27. februar 2003. Der indkaldes hermed til generalforsamling i trans-danmark.dk til afholdelse lørdag den 29. marts 2003 kl. 1300 i hovedstadsområdet med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. ... Vis forekomsten
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) blev stiftet den 1. marts 2003 på initiativ af Sophie Frederikke Schröder med formålet at varetage interesser for alle transseksuelle i Danmark såvel opererede som ikke opererede samt personer, der af én eller anden grund er nægtet operation. På den stiftende ... Vis forekomsten
PfT’s anmodning, SUU bilag 502, af 8. marts 2003 til Retsudvalget og Sundhedsudvalget om foretræde.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) sendte den 8. marts 2003 en enslydende anmodning til Retsudvalget og Sundhedsudvalget og Folketingets partier om foretræde for Sundhedsudvalget. Herunder gengives anmodningen (til Kristelig folkeparti). Til Kristelig folkeparti Att.: sundbedspolitisk ordfører Christiansborg ... Vis forekomsten
Vedtægtsændringsforslag. 29. marts 2003.
Torsdag den 27. februar 2003. Bestyrelsen fremsætter følgende vedtægtsændringsforslag til behandling på trans-danmark.dks ordinære generalforsamling lørdag den 29. marts 2003. Bestyrelsen. * * * Vedtægtsændringsforslaget i pdf-format. ... Vis forekomsten
Vedtægt for trans-danmark.dk af. 29. marts 2003. (Forældet).
På den ordinær generalforsamling lørdag den 29. marts 2003 i trans-danmark.dk blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. (Forældet) Vedtægt for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Sted (Udeladt af diskretionshensyn), lørdag den 29. marts 2003. På generalforsamlingens ... Vis forekomsten
Referat fra generalforsamlingen den 29. marts 2003.
Ordinær generalforsamling lørdag den 29. marts 2003 i trans-danmark.dk Referat Torsdag den 3. april 2003. Referat fra generalforsamlingen lørdag den 29. marts 2003 kl. 1300 hos Qvickie. Til stede: Karin Astrup (formand), Tina Larsen (næstformand), Solveig Lerche (kasserer), Tina Thranesen (sekretær), Qvickie ... Vis forekomsten
Spgsm. 161, bilag 567. PfT skr. af 10. april 2003 om at ajourføre lovgivningen vedr. transseksuelle. Udateret svar.
Sundhedsudvalget stillede den 10. april 2003 spørgsmål 161 - Samling 2002-03. Alm. del - bilag 567 - med henvisning til henvendelsen af 9. april 2003 fra Patientforeningen for Transseksuelle om ajourføring af lovgivningen, der gælder for transseksuelle til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der ... Vis forekomsten
TAVA – Transgender American Veteran’s Association
En forening for transkønnede, der har tjent i USA's væbnede styrker. Foreningen blev stiftet i 2003 og skriver selv således om foreningen: "The Transgender American Veterans Association - TAVA blev stiftet for at søge at afhjælpe den voksende bekymring for en retfærdig og lige behandling af transkønnede veteraner ... Vis forekomsten
CPH:DOX
CPH:DOX (Copenhagen International Documentary Film Festival) blev grundlagt i 2003 af Natfilm Festivalen og er vokset til at være Nordens største dokumentarfilm festival. Med støtte fra den nationale filmbranche og den danske presse har CPH:DOX manifesteret sin rolle i det danske film- og kulturmiljø og markeret sig ... Vis forekomsten
NCTE – National Center for Transgender Equality
Amerikansk national organisation, der arbejder for at forbedre social retfærdighed og ligestilling for og stoppe diskrimination og vold mod transkønnede gennem uddannelse og rådgivning om nationale spørgsmål af betydning for transkønnede. NCTE holder sig orienteret om føderale lovgivningsaktiviteter af betydning ... Vis forekomsten
Trans-Danmark havde den 5. november 2003 foretræde for Navnelovsudvalget og afleverede ønsker til ny navnelov.
Foreningen trans-danmark.dk ved næstformanden, Tina Schuldt og kassereren, Qvickie havde den 5. november 2003 kl. 1315 fortræde for Navnelovsudvalget og redegjorde mundtligt for foreningens ønsker til den nye navnelov. Afslutningsvis afleverede de den herunder viste skrivelse, hvori foreningens ønsker til den nye ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 5. november 2003 fra trans-Danmark.dks om mødet med Navnelovsudvalget.
Foreningen trans-danmark.dk udsendte den 5. november 2003 den herunder viste pressemeddelelse efter sit foretræde for Navnelovsudvalget. PRESSEMEDDELELSE vedrørende revision af navneloven. Foreningen trans-danmark.dk repræsenteret ved næstformanden, Tina Schuldt og kassereren Qvickie var i dag - onsdag den 5. november ... Vis forekomsten
Indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen den 13. marts 2004.
Onsdag den 25. februar 2004 Der indkaldes hermed til generalforsamling i trans-danmark.dk som finder sted lørdag den 13. marts 2004 kl. 1300 i hovedstadsområdet med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. (Regnskabet ... Vis forekomsten
Vedtægt for trans-danmark.dk af 13. marts 2004. (Forældet).
På den ordinær generalforsamling lørdag den 13. marts 2004 i trans-danmark.dktrans-danmark.dk blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. (Forældet) Vedtægt for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Sted (Udeladt af diskretionshensyn), lørdag den 13. marts 2004. På ... Vis forekomsten
Referat fra generalforsamlingen den 13. marts 2004.
Torsdag den 14. april 2003. Referat fra generalforsamlingen i trans-danmark.dk lørdag den 13. marts 2003 kl. 1300 hos Qvickie i hovedstadsområdet. Til stede: Karin Astrup (formand), Tina Schuldt (næstformand), Qvickie (kasserer og webmistress), Tina Thranesen (sekretær), Tina Larsen (bestyrelsesmedlem), Pia Hansen, ... Vis forekomsten
PfT anmodede den 6. maj 2004, REU bilag 772, om foretræde for Retsudvalget.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) anmodede den 6. maj 2004 om foretræde for Retsudvalget. Anmodningen registreret hos Folketinget som REU bilag 772 - samling 2003-04. Foreningen fik foretræde den 13. maj 2004. Justitsministeriet kommenterede anmodningen ved besvarelse af spørgsmål 229 af 18. maj 2004. ... Vis forekomsten
PfT’s notat af 13. maj 2004 til REU om manglende lovgivning i behandlingsforløb for transseksuelle.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) var den 13. maj 2004 i foretræde for Retsudvalget (REU) efter anmodning derom den 6. maj 2004. Under foretrædet afleverede PfT et notat, hvori foreningen gjorde opmærksom på den i Danmark manglende lovgivning i behandlingsforløbet af transseksuelle og foreslog nedsættelse ... Vis forekomsten
IDAHO. International Day Against Homophobia, Transhobia & Bihobia
IDAHO. International Day Against Homophobia, Transhobia & Bihobia blev oprettet i 2004 for på internationalt plan at henlede de politiske beslutningstagere, opinionsdannere, sociale bevægelser, offentligheden og medierne om vold og diskrimination mod LGBTI personer. I løbet af de næste ti år manifisterede 17. maj ... Vis forekomsten
Spgsm. 229 af 18. maj 2004 om kommentar til PfT’s henvendelse af 6. maj 2004 og notat af 13. maj 2004 om transseksuelle. Udateret svar.
Retsudvalget stillede den 18. maj 2004 spørgsmål nr. 229 - Samling: 2003-1. Alm. del - bilag 797 - om kommentarer til PfT's henvendelse af af 6. maj 2004 og notat af 13. maj 2004, til Justitsministeriet, der har afgivet et udateret svar - Samling: 2003-1. Alm. del - bilag 926. Spørgsmål Ministeren bedes kommentere ... Vis forekomsten
Copenhagen Pride
Copenhagen Pride, der drives 100 % af frivillig arbejdskraft, har som mission at promovere og synliggøre homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner i Danmark ved diverse kulturarrangementer i løbet af året, kulminerende i Copenhagen Pride Week på Rådhuspladsen i København. Copenhagen Pride i Københavns gader ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks høringssvar 23. august 2004 til Justitsministeriet vedr. navnelovsbetænkningen.
Foreningen trans-danmark.dk fremsendte den 23. august 2004 sit høringssvar om Navnelovsudvalgets betænkning nr. 1446 til Justitsministeriet. I høringssvaret redegør foreningen for sine ønsker til den nye navnelov. Høringsskrivelsen Justitsministeriet Slotsholmsgade 10, 1216 København K. 23. august 2004 Høringssvar ... Vis forekomsten
Et tilbageblik på året der gik (2004) v/formanden for trans-danmark.dk, Karin Astrup.
Af Karin Astrup Danmark er det en tradition at vi alle hører eller ser dronningens og statsministerens nytårstale, hvor man gør status på året der gik og hvad der ligger foran os i det kommende år. Som formand for trans-danmark.dk har jeg også gjort det til en tradition at beskrive det forgangne år set fra min ... Vis forekomsten
L 152 Bilag 1. 7. januar 2005. Kommenteret høringsoversigt til navnelovsbetænkning nr. 1446/2004 om personnavne.
Folketingets Retsudvalg udsendte den 7. januar 2005 en kommenteret oversigt på 25 sider over de høringsvar, som var indkommet ved høringsfristens udløb, til Navnelovsudvalgets betænkning nr. 1446. Foreningen Trans-Danmark (dengang med navnet trans-danmark.dk) indgav høringssvar. Af den kommenterede oversigt over ... Vis forekomsten
Opstarten af TGEU – European TransGender NetWork. 5. februar 2005.
Af Tina Thranesen. European TransGender NetWork (TGEU) startede som en løs sammenslutning af transforeninger og aktive enkeltpersoner fra hele Europa - fra Portugal til Rusland og fra Island til Tyrkiet, som søger at udveksle viden om forskellige forhold så som juridiske og sociale problemer at lære fra hinanden ... Vis forekomsten
Indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen den 2. april 2005.
Fredag den 18. februar 2005. Der indkaldes hermed til generalforsamling i trans-danmark.dk til afholdelse lørdag den 2. april 2005 kl. 1300 i nærheden af Århus med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. Regnskabet ... Vis forekomsten
Referat og bestyrelsens konstituering. 2. april 2005.
Torsdag den 14. april 2003. Referat fra generalforsamlingen i trans-danmark.dk lørdag den den 2. april 2005 kl. 1300 hos Jane Johansen på Djursland. Til stede: Karin Astrup, Stina Gjøvad, Jane Christina Sørensen, Erwin Maria Jöhnk, Anja C. (kvinde f.k.), Jane Johansen, Pia Hansen og Tina Thranesen. Endvidere ... Vis forekomsten
Samarbejde i foreningerne til gavn for alle transpersoner. 16. april 2005.
Lørdag den 16. april 2005 samledes repræsentanter for foreningerne Transvestitforeningen i Danmark - TiD, TS-Kontakt og trans-danmark.dk indkaldt af Erwin Jöhnk fra TS-Kontakt og afholdt hos Jane Johansen i Vivild på Djursland. Patientforeningen for Transseksuelle - PfT var indbudt, men var ikke mødt. Tilstede: Katja ... Vis forekomsten
Samarbejde i foreningerne til gavn for alle transpersoner. 16. april 2005.
Lørdag den 16. april 2005 samledes repræsentanter for foreningerne Transvestitforeningen i Danmark - TiD, TS-Kontakt og trans-danmark.dk indkaldt af Erwin Jöhnk fra TS-Kontakt og afholdt hos Jane Johansen i Vivild på Djursland. Patientforeningen for Transseksuelle - PfT var indbudt, men var ikke mødt. Tilstede: Katja ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 31. juli 2005 fra Trans-Danmark om foredrag under Copenhagen Pride 2005.
Pressemeddelelse fra foreningen trans-danmark.dk Karup, 31. juli 2005 trans-danmark.dk blev af arrangørerne af Copenhagen Pride spurgt, om vi i perioden op til selve paraden ville komme med nogle indslag af den mere alvorlige slags. Det var vor hensigt at arrangere en paneldiskussion med temaet "Det rummelige ... Vis forekomsten
TGEU – Transgender Europe.
European TransGender NetWork (TGEU) er en Europæisk paraplyorganisation for transforeninger, der startede som er en løs sammenslutning af transforeninger og aktive enkeltpersoner fra hele Europa - fra Portugal til Rusland og fra Island til Tyrkiet, som søgte: * at udveksle viden om forskellige forhold så som ... Vis forekomsten
Et tilbageblik på året der gik (2005) v/formanden for trans-danmark.dk, Karin Astrup.
Af Karin Astrup Den 5. januar 2006. I Danmark er det en tradition, at vi alle hører eller ser dronningens og statsministerens nytårstale, hvor man gør status på året, der gik, og hvad der ligger foran os i det kommende år. Som formand for trans-danmark.dk har jeg også gjort det til en tradition at beskrive det ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 23. januar 2006 fra Trans-Danmark om det første møde i TGEU.
Pressemeddelelse fra foreningen trans-danmark.dk Af Karin Astrup, formand for trans-danmark.dk Karup, 23. januar 2006 First European TransGender Council I november 2005 afholdte man den første europæiske transgender konference i Wien, hvor trans-danmark var repræsenteret ved vores næstformand Erwin Jöhnk. Konference ... Vis forekomsten
Equality Forum
Equality Forum er en nationalt og internationalt LGBT borgerrettighedsorganisation dannet i 2006, der med et pædagogisk fokus i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, faglige sammenslutninger, forskningscentre, nonprofit virksomheder og almennyttige organisationer produktion af dokumentarfilm, iværksætter markante ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 2. marts 2006 fra foreninger vedrørende drabet på Gisberta
Torsdag den 2. marts 2006 kl. 2202 udsendte de tre foreninger - Patientforeningen for Transseksuelle - PfT, Transvestitforeningen i Danmark - TiD og trans-danmark.dk en fælles pressemeddelelse vedrørende drabet på Gisberta i Portugal. Pressemeddelelsen blev sendt til de landsdækkende danske medier, de danske politiske ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 2. marts 2006 fra foreninger vedrørende drabet på Gisberta
Torsdag den 2. marts 2006 kl. 2202 udsendte de tre foreninger - Patientforeningen for Transseksuelle - PfT, Transvestitforeningen i Danmark - TiD og trans-danmark.dk en fælles pressemeddelelse vedrørende drabet på Gisberta i Portugal. Pressemeddelelsen blev sendt til de landsdækkende danske medier, de danske politiske ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 2. marts 2006 fra foreninger vedrørende drabet på Gisberta
Torsdag den 2. marts 2006 kl. 2202 udsendte de tre foreninger - Patientforeningen for Transseksuelle - PfT, Transvestitforeningen i Danmark - TiD og trans-danmark.dk en fælles pressemeddelelse vedrørende drabet på Gisberta i Portugal. Pressemeddelelsen blev sendt til de landsdækkende danske medier, de danske politiske ... Vis forekomsten
Indkaldelse med dagsorden og vedtægtsændringsforslag. 4. marts 2006.
Fredag den 18. februar 2005. Der indkaldes hermed til generalforsamling i trans-danmark.dk til afholdelse lørdag den 4. marts 2006 kl. 1300, Langgade 23 i Vivild med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. Regnskabet ... Vis forekomsten
Vedtægt for Trans-Danmark af 4. marts 2006. (Forældet).
På den ordinær generalforsamling lørdag den 4. marts 2006 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der gengives herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Vivild, lørdag den 4. marts 2006. På generalforsamlingens vegne: * * * Vedtægt af 4. marts 2006 i ... Vis forekomsten
Referat fra generalforsamlingen den 4. marts 2006.
6. maj 2005. Referat fra generalforsamlingen i trans-danmark.dk lørdag den 4. marts 2006 kl. 1300 i Vivild. Generalforsamlingen påbegyndtes kl. 1315. Formanden Karin Astrup bød velkommen til de 13 stemmeberettigede, som var mødt frem på trods af vejret. 1 Valg af dirigent: Karin foreslog Tina Thranesen som dirigent, ... Vis forekomsten
Sabaah.
Sabaah betyder "ny dag", "morgen" eller "ny begyndelse". Foreningen Sabaah blev stiftet den 15. april 2006. Som medlem af Sabaah får du kultur, debat og ikke mindst mulighed for at mødes med en masse andre med forskellige baggrunde - eller måske samme baggrund som dig? Artikler vedrørende Sabaah. ... Vis forekomsten
Enigma swimming club – svømmeklub for transpersoner i London.
Gerry Small stiftede i april 2006 "Enigma swimming club" i London. Han oplyste, at han havde erfaret, at mange transseksuelle selv efter kønsskifteoperation havde vanskeligheder ved at komme i svømmehaller. Som følge deraf oprettede han klubben, der har en svømmehal for sig selv, når de svømmer. Det gør, at der ... Vis forekomsten
Patientforening for Anatomisk Dysfori (PAD)
Patientforeningen for Anatomisk Dysfori (PAD) blev stiftet den 20. maj 2006 på initiativ af nogle transseksuelle, der brød ud af Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) i forbindelse med dennes generalforsamling i 2006. Det er en partipolitisk neutral forening, hvis formål er at varetage interesser for alle med ... Vis forekomsten
LGBT History Month
Frivillig amerikansk organisation, som hvert år i oktober måned afholder og koordinerer en lang række arrangementer for at fejre opnåede LGBT resultater og gøre opmærksom på, at der fortsat er noget at kæmpe for. Formålet med den historiske måned er at huske og videreformidle viden om den særlige LGBT ... Vis forekomsten
Gender DynamiX
Gender DynamiX er Afrikas første transforening. Den blev stiftet i Cape Town i Sydafrika den 1. juli 2006 på initiativ af Liesl Theron. Foreningen vil arbejde for en verden i hvilken enhver person har frihed til at udtrykke sit eget køn, hvad enten det svarer overens til dets fødte biologiske køn eller ej. Den vil ... Vis forekomsten
ALMA – Alternative Maskuliniteter
Henvender sig til mennesker med lige personnummer, der lever eller ønsker at leve med en maskulin identitet. Foreningen blev stiftet lørdag den 13. august 2006 i København på initiativ af Gun Jacobsen, Johnny Erschens og David Zennaro. 13. august 2009. Foreningens hjemmeside har ikke eksisteret i flere måneder, og ... Vis forekomsten
Høringssvar af 17. august 2006 fra Trans-Danmark til udkast til Vejledning om kastration.
Trans-Danmark indsendte den 17. august 2006 høringssvar til Sundhedsstyrelsens forslag til vejledning om kastration med henblik på kønsskifte udsendt den 30. juni 2006. Høringsskrivelsen gengives herunder Enhed For tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 København S. Karup, den 17. august 2006 Høringssvar ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 1 af 1. september 2006 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer Som noget nyt har vi besluttet at udsende et nyhedsbrev til medlemmerne. Vi vil gerne kommunikere ud til jer hvad vi arbejder med i bestyrelsen og dermed forhåbentlig få en forståelse for hvad jeres kontingent bruges til. Jeg håber også at vi får en respons fra jer på vores aktiviteter. 1. Erwin ... Vis forekomsten
B&O forhandler i Viborg den 25. november 2006 politianmeldt af Trans-Danmark for ulovlig forskelsbehandling af Kjole-Ole.
Tirsdag formiddag den 14. november blev Kjole-Ole afvist i B&O forretning i Viborg. Den 25. november 2006 indgav Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle politianmeldelse mod Steffen Berg, indehaver af B&O forretningen, Sankt Mathias Gade 30, 8800 Viborg til politimesteren i Viborg for ... Vis forekomsten
TiD’s mannequinopvisning på Kulturnatten var en god og varm oplevelse. Af Rie den 21. oktober 2006.
Det kulturnatarrangement, som Transvestitforeningen i Danmark - TiD - afholdt fredag den 13. oktober 2006, viste sig at være en god og varm oplevelse. Jeg er selv - i en ret fremskreden alder - begyndt at indrømme overfor mig selv, og hen ad vejen også overfor omgivelserne, sandheden om, hvordan jeg er. De opfattelser, ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse fra Trans-Danmark den 17. november 2006 i anledning af 40 års dagen for stiftelsen af FPE-NE.
Pressemeddelelse den 17. november 2006 fra Trans-Danmark i anledning af 40-årsdagen for stiftelse af foreningen FPE-NE. Foreningen Full Personality Expression - Northern Europe - FPE-NE blev stiftet den 17. november 1966. Foreningen eksisterer ikke mere. Trans-Danmark benyttede lejligheden til at udsende en ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse fra Trans-Danmark den 17. november 2006 i anledning af 40 års dagen for stiftelsen af FPE-NE.
Pressemeddelelse den 17. november 2006 fra Trans-Danmark i anledning af 40-årsdagen for stiftelse af foreningen FPE-NE. Foreningen Full Personality Expression - Northern Europe - FPE-NE blev stiftet den 17. november 1966. Foreningen eksisterer ikke mere. Trans-Danmark benyttede lejligheden til at udsende en ... Vis forekomsten
FPE-NE – 40 år. Artikel den 17. november 2006 af Kaja Mostad, Norge i anledning af 40 års dagen for stiftelsen af FPE-NE.
FPE-NE blev stiftet for 40 år siden den 17. november 1966. I anledning af 40 års fødselsdagen har Kaja Mostad, der er medlem af FPE Norge, der er den nuværende del af det oprindelige FPE-NE, skrevet denne artikel, som med venlig tilladelse fra Kaja bringes i Vidensbanken. Tina Thranesen. * * * Af Kaja Mostad den 17. ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 2. af 10. december 2006 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer 1. Generalforsamlingen 2007 Datoen for generalforsamlingen 2007 er nu blevet fastlagt til den 31. marts 2007 kl.13.00 og vil blive afholdt hos Jane i Vivild. Jeg vil i denne forbindelse gerne opfordre jer til at komme med forslag til generalforsamlingen., og gerne i god tid. På valg denne gang er Tina ... Vis forekomsten
FN tildelte den 11. december 2006 LBL status som NGO.
FN's Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC) tilkendte den 11. december 2006 Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) status som Non-Governmental Organization (NGO). Det er en stor hæder og blåstempling af en organisation at blive godkendt af FN som NGO. Det væsentlige derved er imidlertid, at de får konsultativ ... Vis forekomsten
Et tilbageblik på året der gik (2006) v/formanden for Trans-Danmark Karin Astrup.
Af Karin Astrup Den 7. januar 2007 I Danmark er det en tradition at vi alle hører eller ser dronningens og statsministerens nytårstale, hvor man gør status på året der gik og hvad der ligger foran os i det kommende år. Som formand for trans-danmark.dk har jeg også gjort det til en tradition at beskrive det ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 3 af 25. februar 2007 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer 1. Generalforsamlingen 2007 Datoen for generalforsamlingen 2007 er nu blevet fastlagt til den 31. marts 2007 kl.13.00 og vil blive afholdt i Vivild. På valg denne gang er Tina Schuldt og Ulla Rørvig, sidstnævnte trådte som bekendt ind i bestyrelsen, da Erwin forlod denne, samt to ... Vis forekomsten
Indkaldelse med dagsorden og vedtægtsændringsforslag. 31. marts 2007.
25. februar 2007 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark som finder sted lørdag den 31. marts 2007 kl. 1300, Langgade 23 i Vivild med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. (Regnskabet kan ... Vis forekomsten
Formandens beretning. 31. marts 2007.
Af Karin Astrup, formand. 2006 har været et særdeles travlt år for Trans-Danmark. Vi har haft mange aktiviteter i gang i det forgangne år, både nationalt og internationalt Trans-Danmark er den eneste danske forening som er aktiv i det internationale samarbejde, og som har 2 medlemmer i styregruppen. Det høje ... Vis forekomsten
Vedtægt for Trans-Danmark af 31. marts 2007. (Forældet).
På den ordinær generalforsamling lørdag den 4. marts 2006 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der gengives herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På generalforsamlingens vegne: Vedtægt af 31. marts 2007 i pdf-format. (Forældet). ... Vis forekomsten
Referat og konstituering. 31. marts 2007.
6. maj 2005. Referat fra generalforsamlingen i Trans-Danmark lørdag den 31. marts 2007 kl. 1300, Langgade 23 i Vivild. Generalforsamlingen var berammet til at begynde kl. 13.00, men måtte udskydes da formanden var blevet forsinket. Formanden ankom ca. 13.30 og undskyldte forsinkelsen, generalforsamlingen begyndte kl. ... Vis forekomsten
Chat på TV2s tekst-tv chat. Transpersoner kan være sig selv på chatten. (25. april 2007).
TV2 har den 25. april 2007 meddelt LBL, at de ændrer deres restriktive praksis for chat-navne på TV2 Tekst-TV chat, så brugere ikke længere udelukkes, hvis de benytter ordet "trans" i deres chat-navn eller hvis administrator ved man har et andet køn end ens chat-navn lader forstå. Dette sker efter ... Vis forekomsten
T-Lounge Society
T-Lounge Society startede i 2007 og blev jf. en pressemeddelelse af 3. oktober 2013 stiftet som en forening, som har til formål at gøre opmærksom på rettigheder for transkønnede i Danmark og internationalt gennem sociale og kulturelle arrangementer. Foreningen arrangerer en månedlig T-cafe samt fester, seminarer og ... Vis forekomsten
Chat på TV2s tekst-tv chat. Transpersoner kan være sig selv på chatten. 25. april 2007.
TV2 har den 25. april 2007 meddelt LBL, at de ændrer deres restriktive praksis for chat-navne på TV2 Tekst-TV chat, så brugere ikke længere udelukkes, hvis de benytter ordet "trans" i deres chat-navn eller hvis administrator ved man har et andet køn end ens chat-navn lader forstå. Dette sker efter ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 4 af 4. maj 2007 fra Trans-Danmark.
1. Generalforsamlingen 2007 På generalforsamlingen den 31. marts 2007 blev der valgt en ny bestyrelse, der fik følgende sammensætning: Bestyrelsen: Formand Karin Astrup Kasserer Pia Nielsen Næstformand Tina Schuldt Sekretær og Webmaster Jane Johansen Bestyrelsesmedlem Ulla Rørvig 1. Suppleant Pernille Knudsen 2. ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 2. Spgsm. 25. Trans-Danmarks skrivelse den 15. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. til ministeren den 31. maj 2007. Svar den 27. september 2007.
Trans-Danmark fremsendte tirsdag den 15. maj 2007 en længere redegørelse til formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Birthe Skaarup og til Per Clausen, der har fremsendt beslutningsforslag B 142, med foreningens bemærkninger og ønsker i anledning af det fremsatte beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 1. Spgsm. 24. PfT’s skrivelse den 20. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. 24 til ministeren den 20. maj 2007. Svar den 27. september 2007.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) fremsendte dateret 20. maj 2007 den herunder gengivne skrivelse til Sundhedsudvalget med foreningens bemærkninger i anledning af beslutningsforslag B 142 om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Indhold Skrivelsen fra Patientforeningen for Transseksuelle i sin helhed ... Vis forekomsten
Hvordan ser de transseksuelles organisationer på LBL? Karen M. Larsen juni 2007.
Af Karen M. Larsen, juni 2007. Der har nu i nogle år været en del debat om LBL’s attitude overfor transseksuelle og flere og flere kræver, at LBL skal organisere transseksuelle og generelt kæmpe for de transseksuelles sag. Det må fastholdes, at kritikken ofte har været for ensidig. F.eks. er der for så vidt intet ... Vis forekomsten
Hvordan ser de transseksuelles organisationer på LBL? Karen M. Larsen juni 2007.
Af Karen M. Larsen, juni 2007. Der har nu i nogle år været en del debat om LBL’s attitude overfor transseksuelle og flere og flere kræver, at LBL skal organisere transseksuelle og generelt kæmpe for de transseksuelles sag. Det må fastholdes, at kritikken ofte har været for ensidig. F.eks. er der for så vidt intet ... Vis forekomsten
Hvordan ser de transseksuelles organisationer på LBL? Karen M. Larsen juni 2007.
Af Karen M. Larsen, juni 2007. Der har nu i nogle år været en del debat om LBL’s attitude overfor transseksuelle og flere og flere kræver, at LBL skal organisere transseksuelle og generelt kæmpe for de transseksuelles sag. Det må fastholdes, at kritikken ofte har været for ensidig. F.eks. er der for så vidt intet ... Vis forekomsten
B 142. Deputationer. Trans-Danmark og Patientforeningen for Transseksuelle i foretræde for Sundhedsudvalget den 7. juni 2007.
Foreningerne Trans-Danmark ved næstformanden Tina S. Vyum (tidl. Tina Schuldt) og Patientforeningen for Transseksuelle ved Sophie Frederikke Schröder havde torsdag den 7. juni 2007 kl. 1200 foretræde for Sundhedsudvalget for at fremføre deres holdninger og bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag B 142 om ... Vis forekomsten
B 142. Deputationer. Trans-Danmark og Patientforeningen for Transseksuelle i foretræde for Sundhedsudvalget den 7. juni 2007.
Foreningerne Trans-Danmark ved næstformanden Tina S. Vyum (tidl. Tina Schuldt) og Patientforeningen for Transseksuelle ved Sophie Frederikke Schröder havde torsdag den 7. juni 2007 kl. 1200 foretræde for Sundhedsudvalget for at fremføre deres holdninger og bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag B 142 om ... Vis forekomsten
Bødeforlæg på 3.000 kr. den 23. juli 2007 sendt til B&O forhandler, Steffen Berg for ikke at ville betjene Kjole-Ole.
Anklagemyndigheden ved Vestjyllands Politi i Viborg har tilsendt indehaveren af B&O forretningen i Viborg, Steffen Berg et bødeforlæg for forskelsbehandling på grund af race m.v. ved tirsdag den 14. november 2006 om formiddagen at have afvist at betjene Ole Steen Mortensen kendt som Kjole-Ole på samme vilkår som ... Vis forekomsten
Trans Kids Purple Rainbow Foundation – TKPRF
TKPRF er en forening om transbørn - en non-profit forening dedikeret til finansiering af forskning og undervisning om transkønnedes forhold for derigennem at skabe en lysere fremtid for alle transbørn. Foreningen er stiftet i 2007 af ægteparret Renee Jennings og Scott Jennings, forældre til Jazz Jennings, der på ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 5 af 6. august 2007 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer 1. Forslag til folketingsbeslutning B 142 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Fremsat den 30. marts 2007 af Per Clausen (EL) og Line Barfod (EL) Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder Folketinget opfordrer ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 6 af 21. september 2007 fra Trans-Danmark – alene om TGEU.
I Trans-Danmarks nyhedsbrev nr. 6 af 21. september 2007 redegør formanden, Karin Astrup for Trans-Danmarks engagement og indflydelse i TGEU og TGEU's betydning i EU-sammenhæng. * * * 19. september 2007 Kære medlemmer, Dette er newsletter nummer 6 TransGender Network Europe (TGEU) Visse personer som har valgt at stå ... Vis forekomsten
B 142. SUU Bilag 4. Trans-Danmarks henvendelse den 25. september 2007 til Sundhedsudvalget med bemærkninger om de indkomne indlæg og svar.
Trans-Danmark fremsendte tirsdag den 25. september 2007 sin anden henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg. Skrivelsen blev registreret hos Folketinget den 5. oktober 2007. Dermed var et nyt folketingsår begyndt. Det betød samtidig, at det fremsatte beslutningsforslag B 142 var bortfaldet. Henvendelsen blev derfor ... Vis forekomsten
B 76. Trans-Danmarks høringsskrivelse af 4. oktober 2007.
Den 4. oktober 2007 fremsendte Trans-Danmark en skrivelse til Retsudvalg med foreningens bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag B 76 af 16. januar 2007 om ændring af ægteskabslovgivningen, så der sker ligestilling mellem homoseksuelle og heteroseksuelle. * * * Skrivelse fra Trans-Danmark Vedr.: ... Vis forekomsten
B 142. SUU Bilag 22. Trans-Danmarks henvendelse den 4. oktober2007 til Sundhedsudvalget med bemærkninger om ministerens svar.
Trans-Danmark fremsendte torsdag den 4. oktober 2007 sin tredje henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg. Foreningen begrunder henvendelsen med, at Indenrigs- og Sundhedsministeren den 27. september 2007 besvarede yderligere nogle af de spørgsmål, som Sundhedsudvalget havde stillet, og at foreningen fandt det ... Vis forekomsten
Trans-Danmark spurgte den 11. oktober 2007 Per Clausen, om Enhedslisten genfremsætter beslutningsforslaget om transseksuelles rettigheder. Svar den 19. oktober 2007.
Foranlediget af bortfaldet af B 142 - beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes rettigheder - har formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup sendt den herunder viste e-mail til Per Clausen fra Enhedslisten, idet det var Enhedslisten, der den 30. marts 2007 fremsatte beslutningsforslaget. Per Clausen svarede den ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 7 af 8. november 2007 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Dette er newsletter nummer 7 Trans-Danmark har for tiden et meget højt aktivitets niveau, som afspejler sig i vores daglige virke. Jeg ved at vi ofte får skudt i skoene at vi ikke er synlige nok; men vi har siden det seneste newsletter den 19. september foretaget os en masse. 1. B 142 Forslag til ... Vis forekomsten
Visionsoplæg 2012 til debat blandt Trans-Danmarks medlemmer. 25. november 2007.
Trans-Danmark har den 25. november 2007 udsendt et visionsoplæg "Vision 2012" til debat blandt medlemmerne. Visionsoplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Tina Vyum, Pia Nielsen og Karin Astrup. I visionsoplægget har de anført ti emner, som bestyrelsen ønsker debatteret blandt medlemmerne, inden den ... Vis forekomsten
Et tilbageblik på året der gik (2007) v/formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup.
Af Karin Astrup, formand for Trans-Danmark 23. december 2007. I Danmark er det en tradition at vi alle hører eller ser dronningens og statsministerens nytårstale, hvor man gør status på året der gik og hvad der ligger foran os i det kommende år. Som formand for Trans-Danmark har jeg også gjort det til en tradition ... Vis forekomsten
Vänner i Väst
Det er ikke en forening i gængs forstand, men et uformelt socialt netværk i det vestlige Sverige for transpersoner, deres venner og partnere - og uden kontingent. ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 8 af 20. januar 2008 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, 1. Generalforsamlingen 2008 Datoen for generalforsamlingen 2008 er nu blevet fastlagt til den 15. marts 2008 kl.13.00 og vil blive afholdt i Skader. På valg denne gang er Karin Astrup (formanden) som vælges separat, Ulla Rørvig (genopstiller) og Pernille Knudsen (ønsker ikke at genopstille), ... Vis forekomsten
Gender Pioneers
Gender Pioneers anfører, at de er en lille gruppe håndplukkede transpersoner og ikke-transpersoner med hver sin viden på forskellige områder, der vil arbejde med emner om transseksuelle, for at finde menneskelige løsninger. Eksistensen af gruppen blev offentliggjort af Erwin Maria Jöhnk den 21. januar 2008 og ... Vis forekomsten
B 142. B 65 bilag 1. SUU bilag 177. Spgsm. 227. Trans-Danmark bad den 7. februar 2008 SUU om svar på spgsm. nr. 13, 15 og 30 stillet under B 142. Spgsm. den 15. februar 2008. Svar den 2. april 2008.
Den 7. februar 2008 skrev Trans-Danmark til Sundhedsudvalget og bad udvalget om at fremskaffe endeligt svar på spørgsmål nr. 13, 15 og 30 vedr. beslutningsforslag B 142 (2006/2007), som blev stillet af Sundhedsudvalget til daværende Indenrigs- og Sundhedsminister under behandlingen af beslutningsforslag B 142, men som ... Vis forekomsten
TiD inkluderede transseksuelle i foreningens vedtægt på generalforsamlingen den 15. februar 2008.
På den ordinære generalforsamling i Transvestitforeningen i Danmark (TiD) fredag den 15. februar 2008 i København blev bestyrelsens forslag om ny vedtægt enstemmigt vedtaget. Den nye vedtægt inkluderer transseksuelle i formålsparagraffen og tillader optagelse af unge helt ned til 15 år som medlem. I den gamle ... Vis forekomsten
LBL inkluderer transpersoner i vedtægternes formålsparagraf på ekstraordinær generalforsamling den 16. februar 2008.
LBL - Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske holdt ekstraordinært landsmøde lørdag den 16. februar 2008. På landsmødet besluttedes det at ændre § 2 - formålsparagraffen - i vedtægten, så foreningen også kan arbejde for transpersoners politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige ligestilling på ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 9 af 24. februar 2008 fra Trans-Danmark.
Karup, 24. februar 2008 Kære medlemmer The Second Transgender Europe Council in Berlin May 1-4 2008 "Make Human Rights Work" Dette newsletter vil næsten udelukkende handle om TGEU council i Berlin fra den 1-4. maj 2008. Trans-Danmark er som forening indmeldt i TGEU, derudover er både Karin og Tina personligt medlem af ... Vis forekomsten
Seks spørgsmål og svar den 28. februar 2008 om dét, at LBL har inkluderet transpersoner i deres formålsparagraf.
Karen M. Larsen har bedt formændene for fire transforeninger og Tina Thranesen om at besvare de samme seks spørgsmål i anledning af, at LBL - Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske på deres landsmøde den 16. februar 2008 inkluderede transpersoner i deres formålsparagraf. Artiklen vil blive bragt i LBL's ... Vis forekomsten
Indkaldelse den 22. januar 2008 med foreløbig dagsorden til den 15. marts 2008.
Dato: 22. januar 2008. Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark som finder sted lørdag den 15. marts 2008 kl. 1300, Jens Basse Vej 3 i Skader, 8543 Hornslet med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede ... Vis forekomsten
Indkaldelse med revideret dagsorden. (16. februar 2008).
Den 16. februar 2008. Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark som finder sted lørdag den 15. marts 2008 kl. 1300, Jens Basse Vej 3 i Skader, 8543 Hornslet med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede ... Vis forekomsten
Formandens beretning lørdag den 15. marts 2008.
2007 var et år, hvor vores aktivitetsniveau blev skruet endnu højere op end tidligere. Dette vil desværre fremgå af vores regnskab, hvor vi kommer ud med et driftsunderskud igen i 2007. Under gennemgangen af regnskabet vil kassereren komme ind på hvad der er årsagen til dette underskud. Hvilke aktiviteter har vi så ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks ordliste og henstilling af 15. marts 2008 om anvendelse af ord og begreber.
Trans-Danmarks ordliste og henstilling af 15. marts 2008 om anvendelse af ord og begreber. Gennem årene har Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle gentagne gange konstateret, at der anvendes forskellige og ofte forkerte og/eller misvisende ord og begreber i artikler og i anden omtale af ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks ordliste og henstilling af 15. marts 2008 om anvendelse af ord og begreber.
Trans-Danmarks ordliste og henstilling af 15. marts 2008 om anvendelse af ord og begreber. Gennem årene har Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle gentagne gange konstateret, at der anvendes forskellige og ofte forkerte og/eller misvisende ord og begreber i artikler og i anden omtale af ... Vis forekomsten
Referat. 15. marts 2008.
Den 23. marts 2008. Referat fra generalforsamlingen i Trans-Danmark afholdt den 15. marts 2008 i Skader hos Signe Kruse. Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab 4) Fremlæggelse af budget for det kommende år 5) ... Vis forekomsten
Bestyrelseskonstituering den 15. marts 2008.
På det konstituerende bestyrelsesmøde i Trans-Danmark umiddelbart efter generalforsamlingen lørdag den 15. marts 2008 fik bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: Karin Astrup (generalforsamlingsvalgt) Næstformand: Tina Vyum Kasserer: Pia Nielsen Sekretær: Victoria Nielsen Bestyrelsesmedlem: Ulla Rørvig ... Vis forekomsten
L 67. Bilag 1. Spgsm. 1. Landsforeningen for bøsser og lesbiskes bemærkninger af 8. april 2008. Spgsm. den 8. april 2008. Svar den 30. april 2008.
Landsforeningen for bøsser og lesbiske (LBL) sendt en udateret skrivelse til Retsudvalget, der har registret skrivelsen modtaget den 8. apirl 2008 vedrørende lovforslag L 67 om ændring af ægteskabsloven m.fl. – Samling: 2007-08 (2. samling) Bilag 1. Den 8. april 2008 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 1 om at ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 10 af 16. april 2008 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Generalforsamlingen den 15. marts 2008 Til denne generalforsamling var 18 stemmeberettigede medlemmer mødt frem og vi fik valgt en ny bestyrelse, der fik følgende sammensætning: Generalforsamlingen var præget af en god debat omkring ordlisten, som vi offentliggør snarest, samt diskussionen af ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse fra Trans-Danmark den 7. maj 2008: 2 danskere valgt til fælleseuropæisk organisation.
Pressemeddelelse den 7. maj 2008 fra Trans-Danmark: 2 danskere valgt til fælleseuropæisk organisation. Den 1. - 4. maj 2008 afholdtes i det imponerende rådhus i Schöneberg i Berlin det 2. rådsmøde for den fælleseuropæiske transorganisation - TGEU. Temaet for rådsmødet var 'Få menneskerettighederne til at ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 5. Spgsm. 4. Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes henvendelse af 15. maj 2008 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål den 19. maj 2008. Svar den 9. juni 2008.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) fremsendte dateret den 15. maj 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger til beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling). Den 19. maj 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål nr. 4 om kommentar til henvendelse af 15. maj 2008 fra Landsforeningen ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 11 af 25. maj 2008 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Trans-Danmark deltog i Council i Berlin med 4 repræsentanter; Pia Nielsen, Tina Vyum, Irene Haffner og Karin Astrup, hvor Irene kom med på et afbud fra Victoria og Erwin. Jeg vil selvfølgelig orientere om, hvad der er sket på dette konference, derudover vil I kunne læse om Irenes oplevelse af ... Vis forekomsten
Trans-Danmark gennemførte en undersøgelse blandt transkønnede fra 28. maj til ultimo august 2008.
Det var i første omgang meningen, at undersøgelsen skulle slutte den 30. juni 2008. Da der den 30. juni 2008 "kun" var 30 besvarelser, blev undersøgelsen forlænget til udgangen af august 2008. Pia Nielsen, kasserer i Trans-Danmark udfærdigede derfor to rapporter på grundlag af besvarelserne. Den første over de 30 ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 9. Spgsm. 5. Trans-Danmarks supplerende skrivelse af 11. juni 2008 til Sundhedsudvalget vedrørende svar på spgsm. 2. Spgsm. til ministeren den 13. juni 2008. Svar den 27. juni 2008.
Trans-Danmark fremsendte dateret den 11. juni 2008 den herunder gengivne skrivelse til Sundhedsudvalget foranlediget af svaret den 22. maj 2008 fra ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen på spørgsmål 2 under beslutningsforslag B 65. Den 13. juni 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål 5 om ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 10. Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes henvendelse af 12. juni 2008 til Sundhedsudvalget.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) fremsendte dateret den 12. juni 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger til beretningen fra Sundhedsudvalget om, at afsnittet om CPR-numre er faktuelt forkert. Henvendelsen i sin helhed. Sundhedsudvalget 12. juni 2008 Vedr. B 65: Forslag til ... Vis forekomsten
GID Reform Advocates
Sammenslutning, der arbejder for ændring af diagnostisering og behandling af transkønnede. GID Reform Advocates består af læger, plejepersonale, videnskabsmænd, forskere, studerende, menneskerettighedsforkæmpere, og transkønnede, biseksuelle, lesbiske og homoseksuelle og personer, som støtter dem, der går ind ... Vis forekomsten
Anmodning af 21. juli 2008 fra Trans-Danmark om foretræde for beskæftigelsesministeren med oplysninger om transpersoners vanskeligheder på arbejdsmarkedet.
Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen 21. juli 2008 Anmodning om foretræde for Beskæftigelsesministeren Trans-Danmark, der er landsforeningen for transvestitter og transseksuelle, har som et af sine vigtigste mål, at medvirke til at ... Vis forekomsten
LBL’s priser 2008. Tina Thranesen er nomineret til prisen som årets Regnbueperson. 24. juli 2008.
LBL - Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske uddeler hvert år et antal priser for at gøre det tydeligt, at der er nogle - uanset seksualitet - der viser vejen mod fordomme og for ligestilling og ligeværd. Prisvinderne kan tjene som positive rollemodeller for alle dem, der tør og vil gøre en forskel ved at ligestille ... Vis forekomsten
Skrivelse fra Trans-Danmark den 26. juli 2008 til Københavns Kommune om kommunens diskriminationsundersøgelse.
Trans-Danmark har den 26. juli 2008 skrevet til Københavns Kommune om det uheldige i, at kommunens diskriminationsundersøgelse, der blev startet ultimo juni 2008, ikke gør det muligt at registrere diskrimination på grund af kønsidentitet, og henstillet, at dette ændres. Skrivelsen gengives herunder. Københavns ... Vis forekomsten
Destination>>EQUALITY. Trans-Europe. Volume 8, issue 1, summer 2008. Magazine of ILGA-Europe.
Siden 2001 har ILGA-Europe udsendt et nyhedsbrev om udviklingen i forhold af betydning for LGBT personer i Europa. Det blev i 2008 ændret til et magasin med navnet Destination>>EQUALITY. Magasinet fokuserer på bestemte temaer i hvert nummer. Dette nummer beskæftiger sig med transforhold. Magasinet - Trans-Europe i ... Vis forekomsten
LBL’s årlige priser gik den 15. august 2008 til Morten Kjærum, Per Clausen og Leonora Christine Skov.
LBL - Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske udsendt fredag den 15. august 2008 følgende pressemeddelelse: LBL - Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske uddeler hvert år et antal priser for at gøre det tydeligt, at der er nogle - uanset seksualitet - der viser vejen mod fordomme og for ligestilling og ligeværd. ... Vis forekomsten
Plejesektorens forhold til transpersoner. Trans-Danmark spurgte den 1. september 2008 Socialforvaltningerne derom.
Den 1. september 2008 rettede Trans-Danmark henvendelse til samtlige danske kommuners socialforvaltning og udtrykte bekymring for den behandling transpersoner modtager på plejehjem og hjemmeplejen. Samtidig bad foreningen de enkelte socialforvaltninger om senest den 30. september 2008 at oplyse, om de har erfaring med ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 12 af 9. september 2008 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Sommerferien er så småt ved at være overstået for de fleste danskere og arbejdstøjet skal findes frem igen. Dette gælder også for Trans-Danmark, selvom vi har brugt en del af sommerperioden til at lave en del aktiviteter. Møde med Familiestyrelsen den 24. juni 2008 Karin og Tina var inviteret til ... Vis forekomsten
Handbook on monitoring and reporting homophobic and transphobic incidents. 10. september 2008.
Håndbog er beregnet for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede - LGBT - og menneskerettighedsorganisationer, der vil overvåge, registrere og informere om omfanget af homofobisk og transfobisk kriminalitet og som på nationalt, europæisk og internationalt plan vil arbejde for lovændringer for at øge den ... Vis forekomsten
Transpersoner er omfattet af antidiskriminationslovene, fastslog beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen den 22. september 2008.
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen svarede den 22. september 2008 på henvendelsen af 21. juli 2008 fra Trans-Danmark, hvor foreningens kasserer, Pia Nielsen redegjorde for de transkønnedes forhold på arbejdsmarkedet og anmodede om et møde med ministeren. Ministeren bemærkede i sit svar, at med ... Vis forekomsten
B 65. SUU bilag 20. Trans-Danmarks henvendelse af 24. september 2008 med nyrevideret bilag til lov om særlige forhold for personer med kønsidentitetsforstyrrelse.
Trans-Danmark fremsendte den 24. september 2008 en henvendelsen til Sundhedsudvalget med et nyrevideret bilag om foreningens ønsker til en lov om særlige forhold for personer med kønsidentitetsforstyrrelse, der som bilag 20 - SUU, Alm. del (Samling 2008-09) - blev omdelt til udvalgsmedlemmerne den 16. oktober 2008. ... Vis forekomsten
Trans-Danmark gentog den 28. september 2008 sit ønske om foretræde for beskæftigelsesministeren.
Foranlediget af svaret af 22. september 2008 fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, har Trans-Danmark den 28. september 2008 fremsendt en fornyet anmodning om foretræde for ministeren. Beskæftigelsesministeriet svarede den 7. oktober 2008. Herunder gengives først henvendelsen fra Trans-Danmark og derefter ... Vis forekomsten
The 2007 National School Climate Survey
Det fremgår af undersøgelsen, at næsten 90 % af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede (LGBT) folkeskole- og gymnasieelever var blevet verbalt chikaneret i skolen i det forløbne skoleår. Mere end 60 % af de studerende følte sig usikre i skolen på grund af deres seksuelle orientering eller deres ... Vis forekomsten
Trans-Danmark søger foretræde for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. 9. oktober 2008.
Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K 9. oktober 2008 Anmodning om foretræde Trans-Danmark, der er landsforeningen for transvestitter og transseksuelle, har som en af sine vigtigste målsætninger, at de af foreningens medlemmer, der ønsker at arbejde i det modsatte køn og det vil i praksis ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks skrivelse den 17. oktober 2008 til justitsministeren og Retsudvalget om kønsbetegnelse bl.a. i pas. Spgsm. 149. Svar 22. december 2008.
Trans-Danmark sendte den 17. oktober 2008 en skrivelse dateret den 16. oktober 2008 til justitsminister, Brian Mikkelsen med kopi til Retsudvalget, hvori foreningen anførte, at det må anses for en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 ikke at ændre en persons civilretslige status fra ... Vis forekomsten
Efterårsfest i Trans-Danmark den 25. oktober 2008 i Den Gamle Kro i Hornslet.
Af Freja Nordam Lørdag, den 25. oktober 2008 havde 15 - 20 festklædte kvinder sat hinanden stævne på Hornslet Gamle Kro på Djursland for at nye hinandens selskab og en typisk dansk kro-menu: Gammeldags oksesteg og isdessert. Maden var virkelig veltillavet og serveringen var perfekt. På den baggrund kan det ikke ... Vis forekomsten
Destination>>EQUALITY. EU debates new anti-discrimination Directive. Volume 8, issue 2, autum 2008. Magazine of ILGA-Europe.
Siden 2001 har ILGA-Europe udsendt et nyhedsbrev om udviklingen i forhold af betydning for LGBT personer i Europa. Det blev i 2008 ændret til et magasin med navnet Destination>>EQUALITY. Magasinet fokuserer på bestemte temaer i hvert nummer. Dette nummer beskæftiger sig med EU's direktivforslag om forbud mod ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 13 af 2. november 2008 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Siden det seneste nyhedsbrev den 4. september 2008 har bestyrelsen været aktiv på flere fronter, hvilket vil fremgå af nedenstående. I denne forbindelse vil jeg blot nævne Pia’s radiointerview, breve til justitsministeren, henvendelser til beskæftigelsesministeren, arbejdsmarkedsudvalget m.m., ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks besvarelse den 5. november 2008 af spørgeskema fra TGEU om DSM klassifikationerne.
I forbindelse med den igangværende forberedelse af DSM-5 har TGEU bedt sine medlemsorganisationer om at besvare et spørgeskema om deres holdning til, om GID - kønsidentitetsforstyrrelse - skal forblive i fortegnelsen eller ej. Trans-Danmark har i sin besvarelse af skemaet anført, at foreningen ønsker GID - ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks besvarelse den 5. november 2008 af spørgeskema fra TGEU om DSM klassifikationerne.
I forbindelse med den igangværende forberedelse af DSM-5 har TGEU bedt sine medlemsorganisationer om at besvare et spørgeskema om deres holdning til, om GID - kønsidentitetsforstyrrelse - skal forblive i fortegnelsen eller ej. Trans-Danmark har i sin besvarelse af skemaet anført, at foreningen ønsker GID - ... Vis forekomsten
LBL fik ny landsledelse og en slankere struktur på landsmødet den 22. november 2008.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) holdt lørdag den 22. november 2008 landsmøde i foreningens lokaler, Nygade 7, 1164 København K. Landsmødet betød farvel til landsformanden, Kristoffer Petterson og landsnæstformand Robin Svegaard, der også var formand for foreningens transpolitiske udvalg, og som begge ... Vis forekomsten
Henvendelse den 11. december 2008 fra Trans-Danmark til Ankestyrelsen vedr. informationsvirksomhed om Ligebehandlingsnævnet.
Den 1. januar 2009 påbegynder Ligebehandlingsnævnet sin funktion. Ligebehandlingsnævnet er oprettet i medfør af Lov om ligebehandlingsnævnet, der blev vedtaget den 27. maj 2008 med ikrafttrædelse den 1. januar 2009. Beskæftigelsesministeren oplyste den 2. december 2008 i sit svar på spørgsmål 26 af 12. november ... Vis forekomsten
REU alm. del. bilag 200. Gender Pioneers v/Erwin Maria Jöhnks henvendelse af 15. december 2008 vedr. navneloven.
Den 15. december 2008 rettede Gender Pioneers, Erwin Maria Jöhnk henvendelse til Retsudvalget om bilag 190, udkastet til ændring af navneloven. Henvendelsen registreret som bilag 200 - Retsudvalget REU alm. del. Henvendelsens ordlyd Vivild den 15/12/08 Navneloven Kapitel 3 Fornavne § 13 Kan justitsministeren / ... Vis forekomsten
Et tilbageblik på året der gik (2008) v/formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup.
Af Karin Astrup, formand for Trans-Danmark 2. januar 2009. Som formand for Trans-Danmark har jeg også gjort det til en tradition at beskrive det forgangne år set fra min stol, og nu er tiden nået hertil igen. Trans-Danmark har i 2008 været meget aktiv, som det vil fremgå herunder Generalforsamlingen var i 2008 den ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks høringssvar om navnelovsudkastet den 10. januar 2009 til Familiestyrelsen.
Den 10. januar 2009 indsendte Trans-Danmark foreningens høringssvar dateret den 30. december 2008 vedr. forslag til lov om ændring af navneloven - Bilag 190 - til Familiestyrelsen. * * * Karup, den 30. december 2008 Familiestyrelsen Kristineberg 6, 2100 København Ø. Att. fuldmægtig Merethe Johansen mejo@famstyr.dk ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 1. Høringsoversigt af 28. januar 2009 kommenteret af Justitsministeriet.
KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Udkast til forslag til lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) (L 107) 1. Hørte myndigheder og organisationer mv. Den 19. december 2008 sendte Justitsministeriet et udkast til forslag til lov om ændring af navneloven i ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 14 af 1. februar 2009 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Jeg vil begynde dette nyhedsbrev med at ønske alle medlemmer et godt nytår. Dette nyheds brev vil være ganske kort og primært dreje sig om Trans-Danmarks forestående generalforsamling den 7. marts 2009. Generalforsamlingen 2009 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark den 7. marts ... Vis forekomsten
L 107. Trans-Danmarks brev af 8. februar 2009 til formanden for Retsudvalget, Peter Skaarup om hjælp til ændring af navneloven.
Den 8. februar 2009 sendte Trans-Danmark v/formanden Karin Astrup et personligt brev til formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup med anmodning om hjælp til, at navneloven i forbindelse med den igangværende revision bliver ændret således, at kravet om kønsbestemt fornavn ikke gælder for transseksuelle, ... Vis forekomsten
Katja Tordrup stoppede som formand, og Pernille Feline blev valgt som ny formand i TiD den 13. februar 2009.
Katja Tordrup stoppede efter fire år på formandsposten i Transvestitforeningen i Danmark (TiD), hvilket hun også havde meddelt, da hun tiltrådte som formand. Katja kunne også tillade sig at holde hovedet højt og knejse med nakken, for hun har i de fire år gjort en meget flot indsats for foreningen og for ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 6. Spgsm. 3. Trans-Danmarks bem. af 19. februar 2009 om lovsforslaget og ansøgning om foretræde for Retsudvalget. Spgsm. den 23. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Trans-Danmark indsendte den 19. februar 2009 bemærkninger til Retsudvalget om navnelovsforslaget - L 107 Samling: 2008-09 - og ansøgte om foretræde for Retsudvalget. Den 23. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 3 om kommentar til henvendelsen fra Trans-Danmark til justitsminister, Brian Mikkelsen, der ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 7. Spgsm. 4. Gender Pioneers’ bem. af 22. februar 2009 om lovforslaget. Spgsm. den 23. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Gender Pioneers v/Erwin Maria Jöhnk skrev den 22. februar 2009 til Retsudvalget med bemærkninger til lovforslag L 107 - Samling: 2008-09. Den 23. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål 4 om kommentar til henvendelsen af 22. februar 2009 - bilag 7 - fra Gender Pioneers til justitsminister, Brian Mikkelsen, der ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 9. Spgsm. 10. LBL’s henvendelse den 26. februar 2009 til Retsudvalget om navnelovsændring. Spgsm. den 26. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) skrev den 26. februar 2009 til Retsudvalget om lovforslag L 107 - Samling: 2008-09. Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 10 om kommentar til henvendelsen fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks høringssvar af 5. marts 2009 ændring af pasbekendtgørelsen.
Justitsministeriet Slotholmsgade 10 1216 København K Att.: Hr. justitsminister Brian Mikkelsen Karup, den 5. marts 2009. Ang.: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv. Med henvisning ovennævnte skrivelse af 5. februar 2009 vil Trans-Danmark gerne kommentere udkastet. Det er Trans-Danmarks ... Vis forekomsten
Indkaldelse med foreløbig dagsorden til den 7. marts 2009.
1. februar 2009. Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark den 7. marts 2009 kl.1300 i Bygningen, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle. Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. ... Vis forekomsten
Indkaldelse med dagsorden til den 7. marts 2009.
17. februar 2009. Indkaldelse til generalforsamling i Trans-Danmark den 7. marts 2009 i Bygningen, Ved Anlæget 14 B, 7100 Vejle Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. Regnskabet kan ... Vis forekomsten
Referat 7. marts 2009.
16. april 2009. Referat fra Trans-Danmarks generalforsamling lørdag den 7. marts 2009 kl. 1300 i Vejle Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. Fremlæggelse af budget for det kommende år. Fastsættelse af kontingent for det ... Vis forekomsten
Bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen den 7. marts 2009.
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen den 7. marts 2009 i Trans-Danmark konstituerede den nye bestyrelse sig. Bestyrelsens har herefter følgende sammensætning: ... Vis forekomsten
Præsentation den 11. marts 2009 af Pernille Feline, der den 13. februar 2009 blev valgt som formand for TiD.
Af Pernille Feline den 11. marts 2009. Hej alle søde venner! Jeg må nok sige, at jeg skulle dreje mit hoved 137 grader rundt efter, at jeg på generalforsamlingen den 13. februar 2009 blev valgt til formand for Transvestitforeningen i Danmark - TiD. Nu er jeg pludselig "på" hele tiden, og det er jo noget, der ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 11. Gender-Pioneers bemærkninger af 16. marts 2009 til ændringsforslaget i bilag 10.
Gender Pioneers, Erwin Maria Jöhnk sendte den 16. marts 2009 bemærkninger til Retsudvalget vedrørende det den 13. marts 2009 fremsatte ændringsforslag - bilag 10 vedrørende L 107 Samling: 2008-09. * * * Vivild den 16. marts 2009 Til Retsudvalget Angående L 107 Forslag til lov om ændring af Navneloven. ... Vis forekomsten
Anmodning af 18. april 2009 om foretræde for beskæftigelsesminister Inge Støjberg om transseksuelles arbejdsløshedsforhold.
Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg 18. april 2009 Anmodning om foretræde. Vi har i Trans-Danmark, der er landsforeningen for transvestitter og transseksuelle, med interesse noteret Deres ønske om, at tale med grupper af personer med særlige ... Vis forekomsten
Trans Media Watch
Engelsk organisation, der arbejder for, at medierne omtaler transpersoner på korrekt og respektfuld måde. Organisationen blev dannet i 2009. Trans Media Watch arbejder mod et Storbritannien, hvor skildringen i medierne af transpersoner og deres liv sker på en fair, respektfuld og korrekt måde. Organisationen ønsker ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 15 af 21. maj 2009 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Jeg beklager, at dette nyhedsbrev er blevet forsinket en smule. Generalforsamlingen 2009 Den 7. marts 2009 afholdte vi vores generalforsamling i Bygningen i Vejle. Dygtigt ledet af dirigenten Tina Thranesen havde vi en vellykket generalforsamling. I denne forbindelse skete der et par udskiftninger i ... Vis forekomsten
Trans-Danmark skrev den 24. maj 2009 til sundhedsministeren og Sundhedsudvalget om fjernelse af transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. SUU bilag 487.
billeder/TD-Logo.jpg Trans-Danmark skrev dateret den 24. maj 2009 til justitsminister, Jacob Axel Nielsen med kopi til Sundhedsudvalget om ministeren vil tage initiativ til at få fjernet transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. Skrivelsen journaliseret hos Folketinget som: Sundhedsudvalget (SUU), Alm. del ... Vis forekomsten
Transvestitforeningen i Danmarks 15-års fødselsdagsfest den 30. maj 2009.
Af Tina Thranesen den 30. maj 2009. En liberiklædt dørmand sprang hen til taxaen og åbnede rutineret sidedøren med et "Velkommen". Rebecca Holm blev lidt betuttet, men fattede sig hurtigt og steg ud af taxaen, idet hun sagde "Tak, men vi skal nu hen på Café á Porta". Det fik roligt dørmanden til at gå tilbage til ... Vis forekomsten
Q-Factor
Q-Factor er en ikke-statslig organisation - NGO - med fokus på at fremme lighed og ligestilling for LGBT personer gennem forretning. Foreningen søger at nå målet ved at udvikle og vedligeholde relationer med forskelligheds-relaterede ikke-statslige organisationer - NGO'er - og virksomheder. Q-Factor har en bred vifte ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 29. juni 2009 fra Trans-Danmark om Thomas Hammarbergs rapport (issue Paper) af 29. juli 2009 med 12 anbefalinger, som bør være gældende for alle transpersoner i Europa.
Onsdag den 29. juli 2009 kl. 1858 udsendte Trans-Danmark udsendte en pressemeddelelse om Europarådets menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarbergs rapport (issue Paper) af 29. juli 2009: Human Rights and Gender Identity (Menneskerettigheder og kønsidentitet). I følgeskrivelsen skrev Karin Astrup Kommissæren for ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse den 29. juni 2009 fra TiD om transmannequin-opvisning på Københavns Bymuseum den 11. juli 2009.
Pressemeddelelse 29. juni 2009 Mannequin på Københavns Bymuseum lørdag d. 11/7 2009 kl. 11.30, 13.00 og 14.30 er en del af udstillingen "SOM JEG ER". Her viser ni transmannequiner tøj af unge danske designere, udvalgt af Charlotte P. Henriksen fra cphSTYLING. Charlotte har hentet inspirationen og tøjet fra sin egen ... Vis forekomsten
Politiet i Roskilde omtalte den 18. juli 2009 på upassende vis, at en kvindelig anholdt tidligere var en mand.
Lørdag den 18. juli 2009 blev en kvinde anholdt af politiet i Roskilde efter anmeldelse om, at hun havde forsøgt at stjæle en flaske vand fra Seven Eleven i Jernbanegade i Roskilde. Politiet fandt den pågældende kvinde gående på gaden. Imidlertid nægtede hun at oplyse sit navn og blev meget ophidset. Så ophidset, ... Vis forekomsten
Politiet i Roskilde omtalte den 18. juli 2009 på upassende vis, at en kvindelig anholdt tidligere var en mand.
Lørdag den 18. juli 2009 blev en kvinde anholdt af politiet i Roskilde efter anmeldelse om, at hun havde forsøgt at stjæle en flaske vand fra Seven Eleven i Jernbanegade i Roskilde. Politiet fandt den pågældende kvinde gående på gaden. Imidlertid nægtede hun at oplyse sit navn og blev meget ophidset. Så ophidset, ... Vis forekomsten
Transseksuelle fik ikke asyl i Danmark. Disturbing knowledge: Decisions from asylum cases as documentation of persecution of LGBT-persons. 2001 og 2009.
Denne udvidede undersøgelse af 28. juli 2009 er udført som supplement til en undersøgelse fra 2001 om krænkelse af LGBT asylansøgeres menneskerettigheder, som blev udført efter anmodning fra FN's menneskerettighedskommissær. Undersøgelserne er udført af Søren Laursen (LGBT Danmark) og Mary Lisa Jayaseelan (Dansk ... Vis forekomsten
Skrivelse af 24. oktober 2009 til ministre og udvalgsformænd om Thomas Hammarbergs rapport af 29. juli 2009.
Den 24. oktober 2009 sendte Trans-Danmark en skrivelse til samtlige landets ministre samt til de udvalgsformænd, som skønnes relevante for transpolitiske spørgsmål vedlagt kopi af rapporten af 29. juli 2009 udfærdiget af Europarådets Menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg i forbindelse med World Outgames ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 16 af 22. august 2009 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Sommerferien er ved at være afsluttet for de fleste medlemmer og jeg håber I har nydt den, de af jer der har været af sted. Bestyrelsen har ikke holdt så meget ferie så jeg vil gerne komme med informationer om hvilke aktiviteter vi har beskæftiget os med i de forgangne måneder. Kommissæren for ... Vis forekomsten
TiD’s transvestitmodeshow på kulturnatten den 9. oktober 2009.
Ni af foreningens transpiger fra ind og udland præsenterede damemode fra årstiden ved TiD's kulturnatarrangement fredag den 9. oktober 2009 i Husets Cafe, Rådhusstræde 13, 1466 København K. Showet og mannequinerne blev præsenteret af foreningens formand, Pernille Feline. TiD's mannequeener bestod af: Alice, Bianca ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse om at bekæmpe forskelsbehandling af transkønnede. 28. oktober 2009.
Onsdag den 28. oktober 2009 udsendte ILGA-Europe i forbindelse med afholdelse af organisationens årlige konference følgende PRESSEMEDDELELSE Europæiske organisationer indgår forpligtigende samarbejde om at bekæmpe forskelsbehandling af transkønnede. I dag afholdtes "Transrettighedskonference: Sæt transrettigheder ... Vis forekomsten
Den lille grønne om LGBT: Om kønsidentitet og seksuel orientering
I korte tekster, tegninger og diagrammer forklares om de grundliggende forhold om kønsidentitet, seksuel orientering og ligebehandling. Den lille grønne i pdf-format hos LGBT Danmark. Den lille grønne som Power Point præsentation hos LGBT Danmark. ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 17 af 26. november 2009 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Sig nærmer den tid hvor vi alle for travlt med juleforberedelser og samvær i familiens skød. Sådan er det for de fleste af os; men der findes blandt os desværre en del der ikke længere har kontakt til deres familie som følge af den måde de har valgt at leve deres liv på. Hvorfor er det så svært ... Vis forekomsten
B 56. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmark skrev den 30. november 2009 om forslaget til Retsudvalget. Spgsm. den 1. december 2009. Svar den 7. december 2009.
LGBT Dannmark skrev den 30. november 2009 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 56 – Samling: 2009-10 – om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Retsudvalget stillede den 1. december 2009 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian ... Vis forekomsten
TiD laver afdeling i Odense. 1. december 2009.
Af Pernille Feline - formand for Transvestitforeningen i Danmark (TiD). Idéen til denne Odense afdeling er kommet i dagens lys ved hjælp af vores 2. suppleant Tine Petersen og hendes viv, som begge er bosiddende i Odense, og som har gået og tænkt at Odenseanerne mangler et sted at mødes. Især om sommeren kan ... Vis forekomsten
B 56. Bilag 2. Spgsm. 2. Trans-Danmark skrev den 4. december 2009 om forslaget til Retsudvalget. Spgsm. den 14. december 2009. Svar den 16. december 2009.
Trans-Danmark skrev den 4. december 2009 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 56 – Samling: 2009-10 – om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Retsudvalget stillede den 14. december 2009 spørgsmål 2 om henvendelsen til justitsministerer, Brian ... Vis forekomsten
TransActive Gender Center
Foreningen arbejder for familier med transbørn og andre børn og unge med en uklarkønsidentitet, og for børnenes og de unges ret til frit at udtrykke deres sande kønsidentitet. Foreningen udformer informationsmateriale til disse familier og støtter dem og deres pårørende for at øge bevidstheden om de sociale, ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 1. Spgsm. 1. Trans-Danmark skrev den 5. januar 2010 til Retsudvalget. Spgsm. den 6. januar 2010. Svar den 19. februar 2010.
Trans-Danmark skrev den 5. januar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 6. januar 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010. Indhold Henvendelsen ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 2. Spgsm. 2. LGBT Danmark har den 100110 indsendt bemærkninger til B 50 til Retsudvalget. Spgsm. den 14. januar 2010. Svar den 19. februar 2010.
LGBT Danmark skrev den 10. januar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 14. januar 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010. Indhold Henvendelsen ... Vis forekomsten
Trans Mann
Tysk støtteforening for kvinde til mand transseksuelle. Der er megen information på hjemmesiden, herunder links. Har regionalgrupper i flere tyske byer. ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 3. Spgsm. 3. Trans-Danmark skrev den 28. januar 2010 til Retsudvalget. Spgsm. den 1. februar 2010. Svar svar den 19. februar 2010.
Trans-Danmark skrev den 28. januar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 1. februar 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010. Indhold Henvendelsen ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 18 af 1. februar 2010 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Jeg håber at I alle er kommet godt ind i det nye årti. På vores bestyrelsesmøde den 16. januar 2010 blev stedet og tidspunktet for årets generalforsamling fastlagt. Generalforsamling 2010: Trans-Danmark skal i følge vore vedtægter holde vores generalforsamling senest med udgangen af marts. Årets ... Vis forekomsten
B 122. Bilag 1. Spgsm. 1. Trans-Danmark har den 2. februar 2010 indsendt bemærkninger til Retsudvalget. Spgsm. den 9. februar 2010. Svar den 8. marts 2010.
Trans-Danmark indsendte den 2. februar 2010 bemærkninger til Retsudvalget vedrørende beslutningsforslag B 122 om at indføre en kønsneutral ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede. Bemærkningerne omhandler de forhold i ægteskabsloven, der har betydning for ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 5. Spgsm. 5. LGBT Danmark har den 4. februar 2010 indsendt bemærkninger til B 50 til Retsudvalget. Spgsm. den 8. februar 2010. Svar den 19. februar 2010.
LGBT Danmark skrev den 4. februar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 8. februar 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010. Indhold Henvendelsen ... Vis forekomsten
L 123. Bilag 1. Trans-Danmark anbefalede den 2. februar 2010 forslaget til vedtagelse.
Den 22. februar 2010 sendte Trans-Danmark bemærkninger til Retsudvalget vedrørende L 123 - Samling: 2009-10 - om, at foreningen anbefaler lovforslaget til vedtagelse. * * * Folketinget Att.: Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Den 22. februar 2010 Vedr.: L 123 Forslag til Lov om ændring af lov om ... Vis forekomsten
L 130. Bilag 2. Spgsm. 1. Trans-Danmarks bemærkninger af 13. marts 2010 til lovforslaget. Spgsm. den 15. marts 2010. Svar den 25. marts 2010.
Trans-Danmark skrev den 13. marts 2010 til Sundhedsudvalget om L 130 - Samling: 2009-10 - om forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv., lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. Sundhedsudvalget ... Vis forekomsten
Indkaldelse med dagsorden til Trans-Danmarks generalforsamling lørdag den 27. marts 2010.
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark som finder sted lørdag den 27. marts 2010 kl. 1300 på Dan Hostel, Fredericia Vandrehjem, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det ... Vis forekomsten
Forslag til ny vedtægt for Trans-Danmark til behandling på generalforsamlingen den 27. marts 2010.
Forslag til ny vedtægt for Trans-Danmark til behandling på generalforsamlingen den 27. marts 2010. Forslag til ny vedtægt for Trans-Danmark Indhold Indledning Sammenligning af nuværende vedtægt og vedtægtsforslaget Vedtægtsforslaget i sin helhed Indledning Foranlediget af beslutningen på ... Vis forekomsten
Vedtægt for Trans-Danmark af 27. marts 2010. (Gældende)
På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der gengives herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Fredericia, lørdag den 27. marts 2010. * * * Vedtægt af 27. marts 2010 i pdf-format. ... Vis forekomsten
TiD overragte Boutique Isabel en smykkegine ved åbning af Isabels showroom den 9. april 2010.
Af Olivia Marianne Peuckert. I anledning af åbningsarrangement i Boutique Isabel i Nykøbing F. den 9. april 2010 var TiD repræsenteret af Olivia Marianne Peuckert og Christina Hansen. Isabel havde tidligere forretning i Sankt Peder Stræde i København, men valgte for nogle år siden at koncentrere sig udelukkede om ... Vis forekomsten
Trans-Danmark foreslog den 10. april 2010 ændringer i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning.
Dateret den 10. april 2010 har Trans-Danmark skrevet til Folketingets Sundhedsudvalg med forslag til ændringer i den igangværende revision af Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, som bl.a. indeholder bestemmelse om, at vurdering af indikation for kønsskifteoperation betegnes som højt specialiseret og dermed samles ... Vis forekomsten
LGBT Danmark udskrev den 11. april 2010 en konkurrence om et nyt foreningslogo.
Konkurrencen om et nyt foreningslogo for LGBT Danmark blev udskrevet den 11. april 2010 med følgende retningslinjer. Konkurrence: Nyt logo og visuelt design af PowerPoint, brevpapir, visitkort og brochuredesign. Retningslinjer: Logoet skal være: ikke traditionelt tidløst bruge Signa eller de fonter der er standard til ... Vis forekomsten
Skrivelse af 210410 fra Trans-Danmark til Udenrigsmin. og Udenrigsudv. – URU bilag 167 – om Europarådets anbef. CM/Rec(2010)5 om bekæmpelse af forskelsbeh. pga. kønsidentitet.
Dateret den 21. april 2010 har Trans-Danmark skrevet til udenrigsminister, Lene Espersen og Udenrigsvalget om om oversættelse og udbredelse af kendskabet til Europarådets anbefaling - CM/Rec(2010)5 - om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Herunder ... Vis forekomsten
B 168. Bilag 1. LGBT Danmark skrev den 3. maj 2009 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 5. maj 2010. Svar den 17. maj 2010.
LGBT Danmark skrev den 3. maj 2009 til Sundhedsudvalget om beslutningsforslag B 168 – Samling: 2009-10 – om forbedring af transkønnedes rettigheder. Sundhedsudvalget stillede den 5. maj 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til indenrigs- og sundhedssministerer, Bertel Haarder, der svarede den 17. maj 2010. Indhold ... Vis forekomsten
L 123. Bilag 12. Spgsm. 5. B 122. Bilag 9. Spgsm. 3. B 123. Bilag 8. Spgsm. 2. LGBT Danmarks bem. af 16. maj 2010 om lovforslaget og beslutningsforslagene. Spgsm. den Svar 25. maj 2010.
LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2010 bemærkninger om: Lovforslag L 123 - Samling: 2009-10 - ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Beslutningsforslag B 122 - Samling: 2009-10 - om ... Vis forekomsten
L 123. Bilag 12. Spgsm. 5. B 122. Bilag 9. Spgsm. 3. B 123. Bilag 8. Spgsm. 2. LGBT Danmarks bem. af 16. maj 2010 om lovforslaget og beslutningsforslagene. Spgsm. den Svar 25. maj 2010.
LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2010 bemærkninger om: Lovforslag L 123 - Samling: 2009-10 - ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Beslutningsforslag B 122 - Samling: 2009-10 - om ... Vis forekomsten
Høringssvar af 21. maj 2010 fra Trans-Danmark vedr. udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 21. maj 2010 indsendte Trans-Danmark høringssvar vedrørende udkast til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse nr. 1003. Høringssvaret gengives herunder Justitsministeriet Kopi til: 21. maj 2010 Høringssvar til - 2009·271-0005 - Justitsministeriets udkast til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse ... Vis forekomsten
Høringssvar af 21. maj 2010 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark vedr. udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 21. maj 2010 indsendte de to foreninger - LGBT Danmark og Trans-Danmark - et fælles høringssvar vedrørende udkastet til forslag til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse nr. 1003. Høringssvaret gengives herunder LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner ... Vis forekomsten
Høringssvar af 21. maj 2010 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark vedr. udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 21. maj 2010 indsendte de to foreninger - LGBT Danmark og Trans-Danmark - et fælles høringssvar vedrørende udkastet til forslag til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse nr. 1003. Høringssvaret gengives herunder LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner ... Vis forekomsten
B 168. Bilag 2. Spgsm. 2. Trans-Danmark skrev den 25. maj 2010 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 26. maj 2010. Svar den 15. juni 2010.
Trans-Danmark skrev den 25. maj 2010 til Sundhedsudvalget vedrørende beslutningsforslag B 168 – Samling: 2009-10 – om forbedring af transkønnedes rettigheder. Sundhedsudvalget stillede den 26. maj 2010 spørgsmål 2 om henvendelsen til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 15. juni 2010. ... Vis forekomsten
B 168. Bilag 3. Spgsm. 4. Gender Pioneers, Victoria Nielsen skrev den 31. maj 2010 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 1. juni 2010. Svar den 15. juni 2010.
Gender Pioneers v/Erwin Maria Jöhnk skrev den 31. maj 2010 til Sundhedsudvalget vedrørende B 168 – Samling: 2009-10 – om forbedring af transkønnedes rettigheder. Som bilag havde skrivelsen en behandlingsplan for transseksuelle udfærdiget af Victoria Nielsen. Sundhedsudvalget stillede den 1. juni 2010 spørgsmål 4 ... Vis forekomsten
Bilag 579. Trans-Danmarks skrivelse til Retsudvalget den 15. juni 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 15. juni 2010 sendte Trans-Danmark den herunder gengivne skrivelse - Retsudvalget, Alm. del 2009-10 - Bilag 579 - til justitsminister, Lars Barfod og Retsudvalget om ændring af pasbekendtgørelsen. * * * Retsudvalget 15. juni 2010 Ændring af pasbekendtgørelsen Trans-Danmark har dd. sendt den herunder gengivne ... Vis forekomsten
WPATH-erklæring om anerkendelse af identitet. 16. juni 2010.
Bestyrelsen af World Professional Association for Transgender Health (WPATH) udstedt i dag, den 16. juni 2010 af hensyn til transkønnede og transseksuelle personers sundhed og trivsel over hele verdens følgende erklæring om anerkendelse af identitet: Ingen personer skal være nødt til at blive opereret eller ... Vis forekomsten
Bilag 606. Spgsm. 1312. LGBT Danmark skrev den 29. juni 2010 til justitsminister, Lars Barfoed om pasbekendtgørelsen. Spgsm. den 5. juli 2010. Svar den 15. juli 2010.
Vibe Grevsen skrev den 29. juni 2010 på vegne af LBGT Danmark til justitsminister, Lars Barfoed med kopi til Karina Lorentzen Dehnhardt, Simon Emil Ammitzbøll og Kamal Qureshi om pasbekendtgørelsen set i forhold til transkønnedes mulighed for i New Zealand at få et X som kønsbetegnelse blot mod afgivelse af en ... Vis forekomsten
Bilag 637 af 20. juli 2010 fra LGBT Danmark til justitsministeren vedr. ændring af pasbekendtgørelsen og Sexologisk Kliniks rolle.
LGBT Danmark sendte den 21. juli 2010 den herunder gengivne skrivelse til Retsudvalget - Alm. del. 2009-10: Bilag 637 - om ændring af pasbekendtgørelsen og Sexologisk Kliniks rolle. * * * LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 20. juli 2010 Vedrørende ændring af ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skr. 22. juli 2010 til SUU bilag 446 vedr. diagnosticeringen og troværdigheden på Sexologisk Klinik og spgsm. 746 til JM derom.
Den 22. juli 2010 har Sundhedsudvalget - SUU, Alm. del. 2009-10: Bilag 446 - fra LGBT Danmark modtaget den herunder gengivne henvendelse vedr. diagnosticeringen og troværdigheden på Sexologisk Klinik. Den 27. juli 2010 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten, spørgsmål 746 - SUU, Alm. ... Vis forekomsten
Skrivelse af 4. august 2010 fra LGBT Danmark til Dansk Psykiatrisk Selskab om kastrationsvejledning og beslutningsforslag B 168.
Den 4. august 2010 sendte LGBT Danmark den herunder gengivne skrivelse til Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) om B 168 med henvisning til deres høringsssvar af 1. september 2006 til Sundhedsstyrelsens forslaget til vejledning om kastration af 30. juni 2006. Skrivelsen i sin helhed Til Dansk Psykiatrisk Selskab 4/8-2010 ... Vis forekomsten
Åbent brev af 16. august 2010 fra LGBT Danmark til ST om ligestillingsproblemer for transseksuelle, SUU bilag 466. Spgsm. 775 af 19. august 2010 til IM om at kommentere. Svar 17. september 2010.
LGBT Danmark sendte den 16. august 2010 et åbent brev til Sundhedsstyrelsens Tilsyn, der svarede den 14. september 2010. Sundhedsudvalget registrerede det åbne brev som bilag 466 - Sundhedsudvalget alm. del 2009-10 bilag 466. Den 19. august 2010 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten, ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 19 af 31. august 2010 fra Trans-Danmark.
Af Karin Astrup. Kære medlemmer, Feriesæsonen er ovre for de fleste af os, og jeg håber at de af jer som har været afsted har haft en god ferie og for dem der skal til at holde ferie vil få en god ferie Nu er det jo også således at vores kære folketing er gået på sommerferie, hvilket har fået betydning for B168 ... Vis forekomsten
Region Hovedstadens svar af 31. august 2010 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Sexologisk Klinik gentagne gange har givet ukorrekte oplysninger.
Dateret den 16. august 2010 sendte LGBT Danmark et åbent brev underskrevet af Malene Andreasen, Elizabeth Japsen og Vibe Grevsen til Sundhedsstyrelsen om ligestillingsproblemer for transseksuelle. Sundhedsstyrelsen svarede den 14. september 2010. Den 19. august 2010 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål 775 - Alm. del ... Vis forekomsten
Trans-Danmark inviterede den 17. september 2010 til medlemsmøde den 30. oktober 2010 i Vejle om foreningen.
Trans-Danmark v/næstformanden, Tina Vyum udsendte den 17. september 2010 en invitation til et medlemsmøde. Invitationen gengives herunder. * * * Invitation til medlemsmøde, frokost og cabaret. Bygningen i Vejle – lørdag den 30/10 – kl. 12.00 Ved Anlæget 14B – 7100 Vejle Kære medlemmer af Trans-Danmark. Vi har ... Vis forekomsten
L 86. Bilag 1. Høringsskrivelse af 2. oktober 2010 fra Trans-Danmark til Beskæftigelsesministeriet og høringsnotat af 10. november 2010.
Det Politisk-Økonomiske Udvalg - PØU - i Folketinget gennemgår i høringsnotatet, der blev offentliggjort den 1. december 2010, de indkomne høringssvar til lovudkastet af 29. september 2010 til lovforslag L 86 og knytter bemærkninger til dem. Det Politisk-Økonomiske Udvalg - PØU - anfører følgende: Af ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 20 af 7. oktober 2010 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Vi er i bestyrelsen meget åbne overfor input fra vores medlemmer. For at sikre en åben dialog afholder vi lørdag den 30. oktober kl. 12.00 i Bygningen i Vejle et medlemsmøde. Adressen er Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle. Medlemsmødet indledes med en frokost, hvorefter der bliver lejlighed til at stille ... Vis forekomsten
Rebecca Holm til TiD’s mannequinopvisning den 15. oktober 2010 under Kulturnatten.
Af Rebecca Holm Som optakt til efterårsferien var der fredag den 15. oktober 2010 for 18. gang Kulturnat i København. Traditionen tro holdt TiD sit arrangement i Huset i Magstræde, hvor vi igen kunne opleve den populære mannequinopvisning med transkønnede modeller, og der var catwalk tre gange i løbet af aftenen, ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks korrespondance med Region Hovedstaden den 24. okt. – 8. nov. 2010 om fornavneskift og personnummer.
Dateret den 24. oktober 2010 skrev Vibe Grevsen på vegne af LGBT Danmark til Region Hovedstaden og bad om en udtalelse fra Sexologisk Klinik om fornavneskift og om civilretsligt kønsskifte og ændring af CPR-nummer uden krav om forudgående kirurgiske procedurer. Helle Hartmann, Specialkonsulent hos Region Hovedstadens ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks bidrag af 25. oktober 2010 fra til Danmarks rapport til FN’s Menneskerettighedsråd om menneskerettighederne i Danmark.
Dateret den 25. oktober 2010 sendte Trans-Danmark den 1. november 2010 den herunder gengivne skrivelse til Udenrigsministeriet i anledning af, at Danmark den 2. maj 2011 skal til bedømmelse hos FN om Danmarks efterlevelse af menneskerettighederne i hvilken anledning Udenrigsministeriet har efterlyst bidrag fra ... Vis forekomsten
Fællesskrivelse af 2. november 2010 fra Trans-Danmark og LGBT Danmark til FN om menneskerettighedssituationen i Danmark.
Dateret den 2. november 2010 har LGBT Danmark og Trans-Danmark i fællesskab indsendt skrivelse med bemærkninger direkte til FN Human Rights med kopi til Udenrigsministeriet om foreningernes syn på menneskerettighedsforholdene i Danmark i forbindelse med den periodiske bedømmelse hos FN om Danmarks efterlevelse af ... Vis forekomsten
Fællesskrivelse af 2. november 2010 fra Trans-Danmark og LGBT Danmark til FN om menneskerettighedssituationen i Danmark.
Dateret den 2. november 2010 har LGBT Danmark og Trans-Danmark i fællesskab indsendt skrivelse med bemærkninger direkte til FN Human Rights med kopi til Udenrigsministeriet om foreningernes syn på menneskerettighedsforholdene i Danmark i forbindelse med den periodiske bedømmelse hos FN om Danmarks efterlevelse af ... Vis forekomsten
Vibe Grevsen blev den 20. november 2010 som den første transkønnede indvalgt i LGBT Danmarks landsledelse.
Vibe Grevsen blev lørdag den 20. november 2010 indvalgt i landsledelsen i LGBT Danmark under foreningens landsmøde, der blev holdt i foreningens lokaler, Nygade 7, 4., Toppen, 1364 København K. Landsledelsen er LGBT Danmarks øverste myndighed mellem landsmøderne, der finder sted hvert år i november måned. ... Vis forekomsten
Transgender People and the Gender Recast Directive. Implementation Guidelines.
Den 5. juli 2006 vedtog EU et nyt ligestillingsdirektiv - Ligestillingsdirektiv 2006/54/EF - om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder, så de vigtigste bestemmelser på området blev samlet i ét direktiv. Særlig vigtigt var punkt 2 og 3 i ligestillingsdirektiv med den udtrykkelige ... Vis forekomsten
Skr. af 22. december 2010 fra LGBT Danmark til Region Hovedstadens Psykiatri om beslutningskonferencer på Sexologisk Klinik. Svar 18. januar 2011.
Dateret den 22. december 2010 har Vibe Grevsen på vegne af LGBT Danmark skrevet til Region Hovedstadens Psykiatri om muligheden for, at transkønnede medinddrages i beslutningskonferencen på Sexologisk Klinik, hvor deres egen sag drøftes. Henvendelsen fra LGBT Danmark og derefter svaret fra Region Hovedstadens ... Vis forekomsten
Skr. af 22. december 2010 fra LGBT Danmark til Region Hovedstadens Psykiatri om beslutningskonferencer på Sexologisk Klinik. Svar 18. januar 2011.
Dateret den 22. december 2010 har Vibe Grevsen på vegne af LGBT Danmark skrevet til Region Hovedstadens Psykiatri om muligheden for, at transkønnede medinddrages i beslutningskonferencen på Sexologisk Klinik, hvor deres egen sag drøftes. Henvendelsen fra LGBT Danmark og derefter svaret fra Region Hovedstadens ... Vis forekomsten
LGBT Danmark sendte den 12. januar 2011 en kritisk skrivelse til TV2 Østjylland af omtale af transkønnede i nyhedsudsendelse.
Den 12. januar 2011 sendte LGBT Danmark en kritisk skrivelse til TV2 Østjylland i anledning af, at de fredag den 7. januar 2011 bragte et indslag om et "Nyt magasin for homoseksuelle", hvor studieværten, Søren Ø. Jensen bl.a. næsten konsekvent omtalte Betina Hvejsel, der er MtK transseksuel, som "han". * * ... Vis forekomsten
Skr. af 18. januar 2011 fra LGBT Danmark til Region Hovedstadens Psykiatri om beslutningskonferencer på Sexologisk Klinik. Svar den 1. februar 2011.
Den 18. januar 2011 har LGBT Danmark påny skrevet til Region Hovedstadens Psykiatri, idet foreningen efter at have drøftet besvarelsen den 18. januar 2011 af foreningens skrivelse af 22.december 2010 ikke finder besvarelsen fyldestgørende. Henvendelsen fra LGBT Danmark og derefter svaret fra Region Hovedstadens ... Vis forekomsten
Skr. af 18. januar 2011 fra LGBT Danmark til Region Hovedstadens Psykiatri om beslutningskonferencer på Sexologisk Klinik. Svar den 1. februar 2011.
Den 18. januar 2011 har LGBT Danmark påny skrevet til Region Hovedstadens Psykiatri, idet foreningen efter at have drøftet besvarelsen den 18. januar 2011 af foreningens skrivelse af 22.december 2010 ikke finder besvarelsen fyldestgørende. Henvendelsen fra LGBT Danmark og derefter svaret fra Region Hovedstadens ... Vis forekomsten
Det er ganske vist. Der var sammenkomst i Odense den 1. februar 2011. Af Hanne Larsen.
Af Hanne Larsen. TiD har i 2010 fået adgang til at anvende nogle kommunale lokaler i Jens Bentzons gade i Odense, - lokaler som også anvendes af andre interesseorganisationer og grupper. Det er nogle rigtige dejlige lokaler som stilles til rådighed i forbindelse med diverse sammenkomster, så vi transpiger har nu ... Vis forekomsten
Skr. af 10. februar 2011 fra LGBT Danmark til Datatilsynet om transkønnedes beskyttelse i persondataloven.
LGBT Danmark skrev den 10. februar 2011 til Datatilsynet med forespørgsel, om en persons kønsidentitet er beskyttet i persondataloven, om offentlige myndigheder ved anvendelsen af et personnummer med kønsangivelse videregiver oplysninger om en persons kønsidentitet, og om en sådan ukritisk videregivelse af ... Vis forekomsten
Invitation af 15. februar 2011 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark til høring om transkønnedes forhold den 14. marts 2011. SUU – bilag 171.
Den 15. februar 2011 har Sundhedsudvalget modtaget den herunder gengivne invitation - SUU. Alm. del 2010-11 (1. samling). Bilag 171. INVITATION TIL EN HØRING OM TRANSKØNNEDES FORHOLD I DANMARK CHRISTIANSBORG MANDAG D. 14. MARTS 2011 kl. 12.30 - 17.00 arrangeret af LGBT Danmark og Trans-Danmark Høringen har til ... Vis forekomsten
Invitation af 15. februar 2011 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark til høring om transkønnedes forhold den 14. marts 2011. SUU – bilag 171.
Den 15. februar 2011 har Sundhedsudvalget modtaget den herunder gengivne invitation - SUU. Alm. del 2010-11 (1. samling). Bilag 171. INVITATION TIL EN HØRING OM TRANSKØNNEDES FORHOLD I DANMARK CHRISTIANSBORG MANDAG D. 14. MARTS 2011 kl. 12.30 - 17.00 arrangeret af LGBT Danmark og Trans-Danmark Høringen har til ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks åbne brev af 21. februar 2011 til ligestillingsmin. om kampagnen: Skift job – ikke køn – stigmatiserer. Spgsm. S 1213 af 22. februar 2011 om det åbne brev. Svar 2. marts 2011.
LGBT Danmark udsendte den 21. februar 2011 en pressemeddelelse om, at foreningen havde sendt et åbent brev til Ligestillingsminister Lykke Friis om ministeriets nye kampagne: Skift job - ikke køn . Kampagnen handler om at få mænd til at skifte til tranditionelle kvindefat, og kan ses på www.skiftjob.dk den til ... Vis forekomsten
TV2 Lorry bragte den 21. februar 2011 et indslag om Saabahs udstilling om et tabu.
Foreningen Sabaah arrangerer portrætudstilling den 22. til 26. februar 2011 på Halmtorvet 11, Warehouse 9, Bygning 66 - til højre for Øksnehallen, 1711 København V. TV2 Lorry omtaler indslaget på denne måde: Den brede offentlighed hører sjældent om minoritetsetniske homo- bi- og transseksuelle personer, fordi det ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 22. februar 2011 fra Trans-Danmark om uheldigt slogan i kampagnen, Skift job – ikke køn.
Den 22. februar 2011 udsendte Trans-Danmark en pressemeddelelse i anledning af Ligestillingsministeriets kampagne for at få flere mænd til at skifte til traditionelle kvindejob: Skift job - ikke køn . I pressemeddelelsen giver foreningen udtryk for, at kampagnens slogan efterlader en fornemmelsen af, at ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 1. marts 2011 fra Trans-Danmark om transhøringen på Christiansborg den 14. marts 2011.
Den 1. marts 2011 udsendte Trans-Danmark en pressemeddelelse underskrevet af Irene Haffner om høringen på Christiansborg den 14. marts 2011 om transkønnedes forhold. Program mm. for høringen. Tilmelding til høringen sker til Irene Haffner via e-mail haffner26@msn.com. Pressemeddelelsen gengives herunder ... Vis forekomsten
Transfober i panelet den 7. og 8. maj 2011 på anti-købesex konferencen. Karen M. Larsen den 5. marts 2011.
Af Karen M. Larsen den 5. marts 2011. 8. marts-initiativet har sammen med en række andre forbund og grupperinger samt politikere fra bl.a. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stablet en større anti-sexkøbslovs konference på benene. "Grosse Freiheit?", som arrangementet kaldes, vil slå et stort slag i kampen for en ... Vis forekomsten
Folder og kampagne den 6. marts 2011 fra LGBT Danmark: Bryd tavsheden Stop hadforbrydelser mod homoseksuelle, biseksuelle & transpersoner.
Lørdag den 5. marts 2011 lancerede LGBT Danmark sin nye kampagne Bryd tavsheden Stop hadforbrydelser mod homoseksuelle, biseksuelle & transkønnede Det skete ved, at LGBT Danmark uddelte den til kampagnen udfærdigede folder "Bryd tavsheden" i de københavnske LGBT-miljøer. I løbet af de kommende dage vil alle ... Vis forekomsten
Opfordring til nedsættelse af en transkommission fremlagt under transhøringen den 14. marts 2011.
Afslutningsvis i høringen om transkønnedes forhold i Danmark, som blev afholdt på Christiansborg den 14. marts 2011 blev der fremlagt en af Trans-Danmark og LGBT Danmark udfærdiget opfordring til Folketinget om at nedsætte en transkommission. Opfordringen gengives herunder: Mandag den 7. marts 2011. Nedsættelse af ... Vis forekomsten
Opfordring til nedsættelse af en transkommission fremlagt under transhøringen den 14. marts 2011.
Afslutningsvis i høringen om transkønnedes forhold i Danmark, som blev afholdt på Christiansborg den 14. marts 2011 blev der fremlagt en af Trans-Danmark og LGBT Danmark udfærdiget opfordring til Folketinget om at nedsætte en transkommission. Opfordringen gengives herunder: Mandag den 7. marts 2011. Nedsættelse af ... Vis forekomsten
Dagsorden til Trans-Danmarks generalforsamling lørdag den 19. marts 2011.
I nyhedsbrev af 11. januar 2011 blev dato og sted oplyst for Trans-Danmarks generalforsamling 2011 oplyst. Dagsordenen blev derimod først udsendt den 15. marts 2011. * * * Generalforsamlingen den 19. marts 2011 Kære medlemmer, Som i allerede ved så afholdes vores generalforsamling på lørdag den 19 marts 2011 i ... Vis forekomsten
Formandens beretning ved Trans-Danmarks generalforsamling den 19. marts 2011.
Formandens beretning - generalforsamlingen 19. marts 2011 kl. 13:00 i Bygningen i Vejle Den første større begivenhed i foreningen var generalforsamlingen. Generalforsamlingen den 27. marts 2010 kl. 13:00 i Fredericia. Tina Thranesen blev valgt til dirigent og hun konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet. ... Vis forekomsten
Referat fra Trans-Danmarks generalforsamling den 19. marts 2011.
22. marts 2011 Referat af generalforsamling 19. marts 2011 Deltagere: Lisbeth Merete, GNOEQA , Tina Thranesen, Michelle, Ulla, Irene, Tina Vyum, Karin (KA), Jan, Katrine, Sasha og Pia 1. Valg af dirigent Formanden Karin Astrup (KA) indledte generalforsamlingen med at byde deltagerne velkommen. Hun foreslog på ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 18. oktober 2011 til Sundhedsstyrelsen om behandling af transkønnede på Sexologisk Klinik sammenlignet med internationale retningslinjer.
Den 18. oktober 2011 blev den herunder gengivne sammenligning af forløbet for transkønnede på Sexologisk Klinik og internationale retningslinjer derom, der er forfattet af Vibe Grevsen, sendt til Sundhedsstyrelsen af LGBT Danmark sammen med en skrivelse om behandlingstilbud til transkønnede. * * * København, ... Vis forekomsten
Vibe Grevsens indtryk fra Sexologisk Kliniks 25-års jubilæumsarrangement den 1. april 2011 og talen til Sexologisk Klinik, der ikke blev holdt.
Af Vibe Grevsen Kære alle, LGBT Danmark var repræsenteret ved Sexologisk Kliniks 25 års jubilæum af David Zennaro, Malene Andreasen, Tina Thranesen og undertegnede. Derudover deltog Lisbeth Merete, Pia Struck og journalisterne Freddy og Charlotte fra Modkraft. Malene Andreasen havde til anledningen fået fremstillet ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks pressemeddelelse af 19. april 2011 vedr. transfoberne Julia Bindels og Janice Raymonds deltagelse konference.
Den 19. april 2011 udsendte LGBT Danmark en pressemeddelelse om, at Julia Bindel og Janice Raymond, der er internationalt kendt for deres gentagne hadefulde bemærkninger om transkønnede, deltager i den international konference om prostitution, der arrangeres af 8. marts-initiativet og afholdes den 7. og 8. maj 2011 i ... Vis forekomsten
Indsigelser af 22. april 2011 fra Tina Thranesen mod referat af 22. marts 2011 fra generalforsamlingen den 19. marts 2011.
Af Tina Thranesen. Til: Bestyrelsen for Trans-Danmark Fredag, den 22. april 2011. Referatet fra generalforsamlingen i Trans-Danmark blev offentliggjort den 18. april 2011 i det første nummer af foreningens foreningsblad. Efter GNOEQA af bestyrelsen er blevet udelukket (ekskluderet) af foreningen er bladet ikke mere ... Vis forekomsten
B 129. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmark skrev den 25. april 2011 til Retsudvalget. Spgsm. den den 3. maj 2011. Svar den 31. maj 2011.
LGBT Danmark skrev den 25. april 2011 Retsudvalget om beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11, bilag 1 - om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser). Retsudvalget stillede den 3. maj 2011 spørgsmål nr. 1 om henvendelsen, til justitsminister, Lars ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 1. maj 2011 til Familiestyrelsen om ændring af brugen af kønsbetegnelser i vielsesattesten. Foreløbigt svar 15. august 2011. Slut 8. januar 2012.
Til: Familiestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk Den 1. maj 2011. Vedrørende vielsesattestens kønsbetegnelser, der afslører, hvis en ægtefælle har fået kønsskifte efter ægteskabets indgåelse LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner henviser til og gør opmærksom på Den ... Vis forekomsten
Skrivelse fra LGBT Danmark den 15. maj 2011 til Retsudvalget om kønsneutrale personnumre. REU bilag 463.
Dateret den 15. maj 2011 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til Retsudvalget om kønsneutrale personnumre som reaktion på svaret den 29. april 2011 fra indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder på spørgsmål nr. 841. Den 19. maj 2011 har Retsudvalget omdelt henvendelsen til udvalgets medlemmer og registreret ... Vis forekomsten
Lovindeks maj 2011 vedrørende seksuel orientering og kønsidentitet i Europa fra ILGA-Erope.
Det europæiske regnbuekort og indeks fra ILGA-Europe viser lovgivning og administrative praksis, der beskytter eller krænker menneskerettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner i de europæiske lande. Kortet viser ikke den sociale situation for dem. Lovindekset for Europa er opdelt i et kort og et ... Vis forekomsten
Stop sygeliggørelsen af transkønnede! Skrivelse af 25. maj 2011 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen.
Stop sygeliggørelsen af transkønnede! Den 14. marts 2011 blev der afholdt en høring om transkønnedes vilkår og behandling på Christiansborg. Her blev der ytret et bredt ønske om, at fjerne diagnoser vedrørende kønsidentitet fra listen over sygdomme og helbredsproblemer. Derfor belyses i det følgende behovet for ... Vis forekomsten
B 129. Bilag 2. Spgsm. 4. LGBT Danmark skrev den 6. juni 2011 til Retsudvalget om JM’s svar på spgsm. 1, bilag 2. Spgsm. den 23. august 2011. Svar 23. august 2011.
LGBT Danmark skrev den 6. juni 2011 til Retsudvalget om, at det er meget beklageligt og ikke i overensstemmelse med regeringens udmeldinger internationaltat, at justitsminister, Lars Barfoed i sit svar på spgsm. 1, bilag 2 - beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11 - om en styrket indsats over for forbrydelser ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringskrivelse af 10. juni 2011 vedr. revision af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Dateret den 10. juni 2011 sendte LGBT Danmark høringssvar til Beskæftigelsesministeriet med bemærkning om, at kønsidentitet bør indføres som beskyttelsesgrund i Lov om Ligebehandlingsnævnet. Skrivelsen i sin helhed Beskæftigelsesministeriet pjaicenter@bm.dk Bidrag til brug for revision af Lov om ... Vis forekomsten
Serbiens ligebehandlingskommissær hos LGBT Danmark den 29. juni 2011.
Af Søren Laursen Serbisk delegation søgte viden. Nevena Petrusic er Serbiens første kommissær for ligebehandling. I denne uge har hun været i Danmark på en lille turne blandt organisationer, der arbejder med ligebehandling og ikke-diskrimination. Formålet med turen, som var arrangeret af OSCE's sektion i ... Vis forekomsten
Henvendelse fra IMR medio juli 2011 til LGBT Danmark om en amerikansk transmand bosiddende i Danmark.
Medio juli måned 2011 fik LGBT Danmark en henvendelse fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) om følgende problemstilling: En amerikansk statsborger har i USA fået anerkendt et juridisk kønsskifte fra kvinde til mand. Nu er pågældende bosiddende her i Danmark, men er blevet registreret som kvinde, idet de danske ... Vis forekomsten
Henvendelse fra IMR medio juli 2011 til LGBT Danmark om en amerikansk transmand bosiddende i Danmark.
Medio juli måned 2011 fik LGBT Danmark en henvendelse fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) om følgende problemstilling: En amerikansk statsborger har i USA fået anerkendt et juridisk kønsskifte fra kvinde til mand. Nu er pågældende bosiddende her i Danmark, men er blevet registreret som kvinde, idet de danske ... Vis forekomsten
Begæring af 13. august 2011 om ekstraordinær generalforsamling i Trans-Danmark.
Foranlediget af længere tids utilfredshed med den siddende bestyrelse i Trans-Danmark, har en gruppe på 13 medlemmer af foreningen den 14. august sendt en begæring om en ekstraordinær generalforsamling til bestyrelsen. Begæringen vises herunder. Dato: 13. august 2011 Til: Formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup ... Vis forekomsten
Begæring om ekstraordinær generalforsamling i Trans-Danmark skal jf. oplysning den 17. august 2011 fra formanden indsendes af hver enkelt medlem.
I debatforummet på Trans-Danmarks hjemmeside har formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup den 17. august 2011 kl. 1404 oplyst, at bestyrelsen vil indkalde til den begærede ekstraordinære generalforsamling, når formalia er i orden. De tidligere samlet indsendte begæringer accepteres ikke af bestyrelsen. Derimod vil ... Vis forekomsten
Ny begæring af 22. august 2011 om ekstraordinær generalforsamling og Karin Astrups accept deraf den 23. august 2011.
Foranlediget af, at formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup den 17. august 2011 afviste begæringen om en ekstraordinær generalforsamling, som var fremsat den 13. august 2011, med begrundelsen, at "der kun er tre gyldige underskrifter fra medlemmer af foreningen medsendt i begæringen", blev der den 22. august 2011 ... Vis forekomsten
Valgtryksag af 26. august 2011 fra LGBT Danmark i forbindelse med folketingsvalget torsdag den 15. september 2011.
I forbindelse med folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 har LGBT Danmark udgivet en tryksag, hvori der fortælles om en række problemer for LGBT personer, som det nye Folketing bør tage stilling til. Folketingsvalget blev udskrevet torsdag den 26. august 2011 kl. 1100 af statsminister, Lars Løkke ... Vis forekomsten
Indkaldelse af 1. september 2015 med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling den 15. september 2011.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 15. september 2011 kl. 19:00. Bestyrelsen har modtaget en begæring om en ekstraordinær generalforsamling fra 12 medlemmer og samtidig er bestyrelsen blevet pålagt at afholde en ekstraordinær generalforsamling af den ordinære generalforsamling den 19 marts ... Vis forekomsten
Program for et nyt Trans-Danmark udfærdiget den 1. september 2011 af Irene Haffner.
Irene Haffner har den 1. september 2011 udformet følgende: * * * PROGRAM FOR ET NYT Trans-Danmark Et nyt og anderledes TRANS-DANMARK hvor abenhed og rummelighed er centrale størrelser. Et nyt Trans-Danmark vil: Amnesti og forsoning - Vi vil slette tavlen, starte på en frisk og byder alle tidligere såvel som ... Vis forekomsten
Korrespondance fra den 2. september 2011 og frem om flytning af dato for generalforsamlingen og manglende modtagelse af e-mail fra bestyrelsen.
Bestyrelsen for Trans-Danmark har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i foreningen til afholdelse torsdag den 15. september 2011. Da jeg finder, at dato og tidspunkt - en hverdag om aftenen - og især det, at der samme dag er folketingsvalg, er utroligt dårligt valgt, skrev jeg til formanden for foreningen, ... Vis forekomsten
E-mail og dokument af 3. september 2011 fra bestyrelsen til udvalgte medlemmer med bemærkninger til det fremsatte mistillidsvotum.
Dateret den 3. september 2011 udsendte Trans-Danmarks kasserer, Pia Nielsen en e-mail vedhæftet et dokument med bestyrelsens synspunkter om det af en gruppe medlemmer fremsatte mistillidsvotum, som er til behandling på den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 15. september 2011. E-mailen og dokumentet blev ikke ... Vis forekomsten
Redegørelse af 4. september 2011 fra Tina Thranesen om den indkaldte ekstraordinære generalforsamlings lovlighed.
Betragtninger og vurderinger om lovligheden af den til afholdelse torsdag den 15. september 2011 indkaldte ekstraordinære generalforsamling i Trans-Danmark og den tilhørende dagsorden Siden bestyrelsen den 1. september 2011 indkaldte til ekstraordinær generalforsamling og på Trans-Danmarks hjemmeside offentliggjorde ... Vis forekomsten
Udtalelse/erklæring den 5. september 2011 fra Susanne Selmer til medlemmer af Trans-Danmark om, hvad der kan forventes af en ny bestyrelse.
Den 5. september 2011 har Susanne Selmer, der kandiderer til at overtage formandsposten i Trans-Danmark på den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2011, udsendt følgende udtalelse/erklæring. * * * Kære medlem af Trans-Danmark Som du sikkert er bekendt med, afholdes der ekstraordinær generalforsamling ... Vis forekomsten
Erklæring af 6. september 2011 fra bestyrelsesmedlem og suppleant i Trans-Danmark om den ekstraordinære generalforsamling og om bestyrelsen.
Erklæring om den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2011 i Trans-Danmark og om foreningens bestyrelse Vi har ikke været med til at fastsætte dato og sted for den ekstraordinære generalforsamling. Vi har ikke været med til at beslutte udformningen af dagsordenen. Vi har ikke været indkaldt til et ... Vis forekomsten
Uvisheden om forløbet om den ekstraordinære generalforsamling fortsætter. Opfordring af 9. september 2011 fra Tina Thranesen.
Formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup har ikke bidraget ret meget til at skabe klarhed omkring forvirringen og uvisheden omkring den indkaldte ekstraordinære generalforsamling. Det burde være en enkel sag - men det er det måske ikke for Karin? Når forskellige udmeldinger studeres nærmere, er det dog muligt at ... Vis forekomsten
Hvad har Folketinget gjort de sidste 20 år? Hvad lover kandidaterne i år? Find svarene i LGBT Danmarks store undersøgelse offentliggjort den 11. september 2011.
Den 11. september 2011 offentliggjorde LGBT Danmark resultatet af sin store spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige kandidater til folketingsvalget den 15. september 2011. Folketingskandidaterne fik stillet 15 spørgsmål om LGBT-politik. De fleste af respondenterne er ikke medlem af Folketinget i dag, så måske kan ... Vis forekomsten
Valgdagen, torsdag den 15. september 2011 resulterede i en ny bestyrelse i Trans-Danmark og en ny regering i Danmark.
Af Tina Thranesen. Torsdag den 15. september 2011 kl. 1900 startede den ekstraordinære generalforsamling i Trans-Danmark i dejlige omgivelser i Slogs Herreds Hus i Bylderup i Sønderjylland. Da generalforsamlingen sluttede kl. 2355, var det den nyvalgte formand, Susanne Selmer, der kunne sige de afsluttende ord. Den 15. ... Vis forekomsten
Konstituering efter den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2011.
På den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2011 i Trans-Danmark blev der valgt ny bestyrelse. Den 16. september 2011 oplystes det på Trans-Danmarks hjemmeside, at bestyrelsen var konstitueret på følgende måde: Formand: Susanne Selmer. Næstformand: Nana Sloth. Kasserer: Lykke L. Bestyrelsesmedlem: ... Vis forekomsten
Referat af 26. september fra Trans-Danmarks ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2011.
Den 15. september 2011 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Trans-Danmark jf. beslutning derom truffet på generalforsamlingen den 19. marts 2011 om en eventuel ændring af foreningens navn og foranlediget af en begæring derom med henblik på valg af ny bestyrelsen (mistillidsvotum mod den siddende bestyrelse). ... Vis forekomsten
Trans Fashion Show. Pressemeddelelse den 4. oktober 2011 fra TiD.
Trans Fashion Show Et alternativt modeshow i Kulturnatten - 14. oktober 2011 - midt i Kulturnatten viser mænd i dametøj - transvestitter og transseksuelle - med stor ynde deres tøj frem, beregnet til den daglige bytur og til fest. Hver dansker kender i gennemsnit 3 transvestitter. Men de ved det ikke, for de fleste ... Vis forekomsten
Resolution fra LGBT Danmarks landsmøde den 6. oktober 2011 om kønsneutralt ægteskab.
LGBT Danmark vedtog lørdag den 6. oktober 2011 på sit landsmøde følgende resolution: Resolution fra LGBT Danmarks landsmøde Landsmødet vedtager resolution om kønsneutraltægteskab Landsmødet ønsker at klargøre, at LGBT Danmark betragter det kønsneutrale ægteskab som et vigtigere mål på både kort og lang ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 14. oktober 2011 fra Trans-Danmark om en ung transmand, der har fået fjernet bryster.
Den 14. oktober 2011 udsendte Trans-Danmark en pressemeddelelse i anledning af den megen medieomtale af Caspian Drumm foranlediget af, at det medicinske nyhedsmagasin Dagens Medicin samme dag bragte en artikel derom. PRESSEMEDDELELSE En 15 årig transseksuel har fået fjernet brysterne med støtte fra sine forældre, på ... Vis forekomsten
Transvestit Modeshow Kulturnatten 2011 – en kort film fra TiD’s modeshow den 14. oktober 2011 under Kulturnatten i København.
Den 14. oktober 2011 afholdt TiD sit efterhånden traditionsrige transmodeshow i Huset i Magstræde i København i forbindelse med kulturnatten. Der blev snakket med publikummer og uddelt brochurer om transkønnethed. Otte flotte transmannequiner lavede tre flotte opvisninger for fulde huse. Et hold elever fra filmskolen ... Vis forekomsten
Behandlingen af transkønnede bør kulegraves. Pressemeddelelse fra LGBT Danmark den 15. oktober 2011.
Den 15. oktober 2011 udsendte LGBT Danmark den herunder gengivne pressemeddelelse om, at behandlingen af transkønnede bør kulegraves. Den direkte anledning den store mediebevågenhed omkring dét, at den unge transmand, Caspian Drumm har fået fjernet sine bryster på et privathospital, og de modsatrettede politiske ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks skrivelse den 16. oktober 2011 til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag om Caspian Drumm. Svar 10. november 2011.
Foranlediget af den opmærksomhed, der i de forudgående dage havde været i medierne, om at den 15-årige unge transmand, Caspian Drumm havde fået fjernet sine bryster, sendte Irene Haffner den 16. oktober 2011 på vegne af Trans-Danmark den herunder gengivne henvendelse til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid ... Vis forekomsten
Orientering den 19. oktober 2011 fra formanden for Trans-Danmark.
Af Susanne Selmer, formand for Trans-Danmark Hvorfor sker der ikke noget? Sådan kunne man måske godt som medlem af Trans-Danmark og som bruger af vores forum tænke lige for tiden. Det er ikke helt sådan, det forholder sig, men meget af aktiviteten foregår på bestyrelsesforum og pr. mail med forskellige mennesker, ... Vis forekomsten
Skrivelse af 18. oktober 2011 til Sundhedsstyrelsen fra LGBT Danmark om behandlingstilbud til transkønnede.
Den 18. oktober 2011 sendte LGBT Danmark en skrivelse til Sundhedsstyrelsen om behandlingstilbud til transkønnede. Skrivelsen var vedhæftet foreningens pressemeddelelse af 15. oktober 2011 om, at behandlingen af transkønnede bør kulegraves, og en sammenligning af forløbet for transkønnede Rigshospitalets Sexologiske ... Vis forekomsten
LGBT Danmark iværksatte den 29. oktober 2011 en underskriftsindsamling om at fjerne transkønnethed fra listerne over psykiatriske sygdomme.
Den 29. oktober 2011 iværksatte LGBT Danmark en online-underskriftsindsamling stilet til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Planlægning v/Marianne Jespersen om at fjerne transkønnethed fra listerne over psykiatriske sygdomme. Underskriftsindsamlingens tekst lyder I år er det 30 år siden homoseksuelle blev slettet fra ... Vis forekomsten
LGBT Danmark skrivelse af 1. november 2011 til JM vedr. pasbkg. og navnebkg. Retsudv. bilag 119. Spgsm. 252 til JM. Svar 13. marts. 2012.
Den 20. oktober 2011 sendte Justitsministeriet et udkast til bekendtgørelse om ændring af pasbekendtgørelsen i høring. Høringsfristen udløber mandag den 14. november 2011. Ændringerne vedrører indførelse af fingeraftryk i pas, afskaffelse af såkaldte fællespas og nogle ændringer af mere teknisk karakter. LGBT ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks høringssvar af 10. november 2011 til Justitsministeriet vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 10. november 2011 indsendte Trans-Danmark høringssvar til Justitsministeriet i anlednin af, at ministeriet den 20. oktober 2011 sendte et udkast til bekendtgørelse om ændring af pasbekendtgørelsen i høring. Skrivelsen gengives herunder Til Justitsministeriet Dato: 10. november 2011 Høringssvar til Høring over ... Vis forekomsten
Er køn et livsvilkår? Artikel den 3. december 2011 af Susanne Selmer i Damefrokosten.com.
Er køn et livsvilkår? Artikel den 3. december 2011 af Susanne Selmer i Damefrokosten.com Damefrokosten.com bragte lørdag den 3. december 2011 i deres tema om homoseksuelle og transseksuelle en artikel af Susanne Selmer, formand for Trans-Danmark. Artiklen indledes således * * * Damefrokosten.com findes ikke mere. 28. ... Vis forekomsten
Bekendtgørelse nr. 1180 om ændringen af pasbekendtgørelsen offentliggjort den 12. december 2011 med ikrafttrædelse den 1. januar 2012.
Den 12. december 2011 underskrev justitsminister, Morten Bødskov ændringsbekendtgørelse nr. 1180 om ændring af den gældende bekendtgørelse om pas ved at indføre digitalt fingeraftryk i pas, afskaffe de såkaldte fællespas og nogle ændringer af mere teknisk karakter. I ændringsbekendtgørelsen er der ingen ... Vis forekomsten
Bekendtgørelse nr. 1180 om ændringen af pasbekendtgørelsen offentliggjort den 12. december 2011 med ikrafttrædelse den 1. januar 2012.
Den 12. december 2011 underskrev justitsminister, Morten Bødskov ændringsbekendtgørelse nr. 1180 om ændring af den gældende bekendtgørelse om pas ved at indføre digitalt fingeraftryk i pas, afskaffe de såkaldte fællespas og nogle ændringer af mere teknisk karakter. I ændringsbekendtgørelsen er der ingen ... Vis forekomsten
SUU bilag 137. Spgsm. nr. 178 af 3. januar 2012. Skr. af 23. december 2011 fra LGBT Danmark til SUU om at fjerne transkønnethed fra WHO’s diagnosefortegnelse. Svar 2. februar 2012.
Dateret den 23. december 2011 skrev LGBT Danmark til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - SUU, Alm. del, 2011-12, bilag 137 - om at få fjernet transkønnethed fra WHO's diagnosefortegnelse - ICD-10. Skrivelsen, Stop sygeliggørelsen af transkønnede!, der tidligere har været dateret 25. maj 2011, men nu er dateret 19. ... Vis forekomsten
TiD’s nytårskur, lørdag den 14. januar 2012 med Pernille Felines nytårstale.
Fredag den 14. januar 2012 havde Transvestitforeningen i Danmark (TiD) inviteret til nytårskur. Traditionen med afholdelse af nytårskur i TiD blev startet i 2006 af daværende formand, Katja Tordrup. Det flotte arrangementsnavn dækker over en hyggelig sammenkomst med fællesspisning og masser af snak. Selv kørte jeg ... Vis forekomsten
Indkaldelse af 19. februar 2012 med dagsorden til generalforsamling i Trans-Danmark den 17. marts 2012.
Hermed indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling. Forsamlingen finder sted lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus. Dagsorden. - Valg af dirigent. - Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. - Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. - Fremlæggelse af budget for ... Vis forekomsten
Formandsskift den 25. februar 2012 i TiD – Pernille takker af – Marianne træder til.
Af Tina Thranesen. Lørdag den 25. februar 2012 afholdt Transvestitforeningen i Danmark (TiD) sin ordinære generalforsamling i BeboerBrugsen, Enghavevej 110 i Københavns sydvestkvarter. For dem, der gerne ville klæde om på stedet, var det muligt at komme allerede kl. 1330. Selve generalforsamlingen var annonceret til ... Vis forekomsten
Fællesskrivelse af 28. februar 2012 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark til DSN og DSL om tilføjelse og ændring af ord i ordbøger.
Foreningerne LGBT Danmark og Trans-Danmark har den 28. februar 2012 sendt en fælles skrivelse til Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) om optagelse af ordene "transkønnet" og "transperson" og ændret betydning af de eksisterende ord transvestit, transvestisme, transseksuel og ... Vis forekomsten
Fællesskrivelse af 28. februar 2012 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark til DSN og DSL om tilføjelse og ændring af ord i ordbøger.
Foreningerne LGBT Danmark og Trans-Danmark har den 28. februar 2012 sendt en fælles skrivelse til Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) om optagelse af ordene "transkønnet" og "transperson" og ændret betydning af de eksisterende ord transvestit, transvestisme, transseksuel og ... Vis forekomsten
Dagsorden af 28. februar 2011 for Trans-Danmarks generalforsamling den 17. marts 2012 med evt. ophævelse af foreningen.
Dagsorden til den den 19. februar 2012 indkaldte generalforsamling, i Trans-Danmark som jf. indkaldelsen finder sted lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringssvar af 29. februar 2012 om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
LGBT Danmark har den 29. februar 2012 sendt høringssvar til Beskæftigelsesministeriet vedrørende det fremsatte udkast til lovforslag om ændring af Lov om Ligebehandlingsnævnet med ønske om, at kønsidentitet inkluderes i loven. Høringssvaret gengives herunder: 29. februar 2012. Beskæftigelsesministeriet ... Vis forekomsten
Høringsskrivelse af 7. marts 2012 fra LGBT Danmark vedr. rammeaftale for EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder. Retsudv. bilag 289. Europaudv. Bilag 2.
Dateret den 7. marts 2012 har LGBT Danmark i anledning af notatet fra Justitsministeren den 10. februar 2012 om ramme for EU's Agentur for Grundlæggene Rettigheder i årene 2013 - 1017 sendt en skrivelse til Justitsministeren med kopi til Retsudvalget, Europaudvalget og Institut for Menneskerettigheder med ønske om, at ... Vis forekomsten
Referat af 22. marts 2012 fra Trans-Danmarks generalforsamling den 17. marts 2012.
Referat fra Trans-Danmarks generalforsamling lørdag den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. Fremlæggelse afbudget for det kommende år. ... Vis forekomsten
Bilag SSU 280. Spgsm. 453. Åbent brev af 22. marts 2012 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen om kategoriseringen af transkønnedes behandling. Svar 10. maj 2012.
LGBT Danmark sendte den 22. marts 2012 et åbent brev til Sundhedsstyrelsen om kategoriseringen af transkønnedes behandling. Det åbne brev blev den 10. april 2012 registreret af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget som bilag 280 - Alm. del 2011-12. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgethar på foranledning af Stine Brix (EL) ... Vis forekomsten
HoBiT-Viborg
Social forening for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner, som også kæmper politisk for LGBT'ers rettigheder. Forening, der blev oprettet i april 2012, er hjemmehørende i Viborg. 21. februar 2017. Foreningens hjemmeside eksisterer ikke mere, og det daværende domænenavn er ikke mere registreret. Der er ikke ... Vis forekomsten
TiD’s skrivelse af 10. april 2012 til DSN og DSL om LGBT Danmark og Trans-Danmarks ønsker om tilføjelse og ændring af ord i ordbøger.
Den 10. april 2012 har Transvestitforeningen i Danmark (TiD) sendt en skrivelse med kommentarer til fællesskrivelsen af 28. februar 2012 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark til Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) om optagelse af ordene "transkønnet" og "transperson" og ændret betydning ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skr. af 29. maj 2012 til SST om kategoriseringen af transkønnedes behandling. SUU bilag 336.
Til Sundhedsstyrelsen København, 29/5-2012 Vedrørende kategoriseringen af transkønnedes behandling LGBT Danmark og 36 andre organisationer samt over 11.000 enkeltpersoner heriblandt fem professorer og et utal af læger, psykologer og sexologer har udtrykt utilfredshed med den nuværende placering af transkønnede i ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skr. af 29. maj 2012 til SST om kategoriseringen af transkønnedes behandling. SUU bilag 336.
Til Sundhedsstyrelsen København, 29/5-2012 Vedrørende kategoriseringen af transkønnedes behandling LGBT Danmark og 36 andre organisationer samt over 11.000 enkeltpersoner heriblandt fem professorer og et utal af læger, psykologer og sexologer har udtrykt utilfredshed med den nuværende placering af transkønnede i ... Vis forekomsten
Human Rights and Gender Identity Best Practice Catalogue
Kataloget er en opfølgning af anbefalinger af 29. juli 2009 fra tidligere menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg. Kataloget præsenterer en række politiske, juridiske og praktiske inspirationer fra lande i og uden for Europa om, hvordan de 12 anbefalinger, der er indeholdt i Thomas Hammarbergs anbefalinger kan ... Vis forekomsten
Human Rights and Gender Identity Best Practice Catalogue
Kataloget er en opfølgning af anbefalinger af 29. juli 2009 fra tidligere menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg. Kataloget præsenterer en række politiske, juridiske og praktiske inspirationer fra lande i og uden for Europa om, hvordan de 12 anbefalinger, der er indeholdt i Thomas Hammarbergs anbefalinger kan ... Vis forekomsten
Tina Thranesens tale ved Trans-Danmarks 10-års jubilæumsfest den 30. juni 2012.
Trans-Danmarks 10-års jubilæum 29. juni 2002 - 29. juni 2012 afholdt den 30. juni 2012 Af Tina Thranesen. Den dag et barn kommer til verden, bliver født, kalder vi barnets fødselsdag. Den dag bliver gerne i større eller mindre grad fejret livet igennem - især de runde fødselsdage. Når et barn bliver født, så er ... Vis forekomsten
Tina Thranesens oplevelse af Trans-Danmarks 10-års jubilæumsfest den 30. juni 2012.
Af Tina Thranesen. Fredag den 29. juni 2012 havde Trans-Danmark 10-års jubilæum. Foreningen blev stiftet lørdag den 29. juni 2002. Under "Eventuelt" på foreningens generalforsamling den 17. marts 2012 omtalte jeg det kommende 10-års jubilæum i fald, at bestyrelsen ikke var opmærksom på det, da jeg mente, at et ... Vis forekomsten
Gender-Pioneers og Tsjyden alias Erwin Maria Jöhnk skr. 20. august 2012 vedr. høringen om kønsidentitet og seksuel orientering den 18. september 2012.
Den 20. august 2012 modtog Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den herunder gengivne skrivelse - Alm. del 2011-12: Bilag 432 - fra Gender-Pioneers og Tsjyden alias Erwin Maria Jöhnk. Som bilag til skrivelsen var vedhæftet en skrivelse med baggrundsoplysninger om, hvad det vil sige at være født i en forkert krop - ... Vis forekomsten
FATID – Foreningen af Transkønnede i Danmark
Forening udelukkende for transkønnede, der lever som det modsatte af deres biologiske køn. Foreningen stiftet den 2. september 2012. Foreningen beskriver sit formål på denne måde: "Formålet med Fatid, er først og fremmest, at skabe en forening, der UDELUKKENDE arbejder for de transkønnede i Danmark, der lever som ... Vis forekomsten
Skr. af 10. september 2012 fra LGBT Danmark til Sundhedsministeren og SUU – bilag 459 – om SST’s notat om kønskorrigerende behandling.
Dateret den 10. september 2012 har Vibe Grevsen på vegne af LGBT Danmark sendt den herunder gengivne skrivelse til sundhedsminister, Astrid Krag og Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg - bilag 459, SUU. Alm del 2011-12 - om Sundhedsstyrelsens notat af 2. juli 2014 om kønskorrigerende behandling og vente- og ... Vis forekomsten
Skr. af 10. september 2012 fra LGBT Danmark til Sundhedsministeren og SUU – bilag 459 – om SST’s notat om kønskorrigerende behandling.
Dateret den 10. september 2012 har Vibe Grevsen på vegne af LGBT Danmark sendt den herunder gengivne skrivelse til sundhedsminister, Astrid Krag og Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg - bilag 459, SUU. Alm del 2011-12 - om Sundhedsstyrelsens notat af 2. juli 2014 om kønskorrigerende behandling og vente- og ... Vis forekomsten
Skr. af 11. sept. 2012 fra FATID til Sundheds-og Forebyggelsesudvalg om høringen om kønsidentitet og seksuel orientering den 18. sept. 2012.
Irene Haffner sendte den 11. september 2012 på vegne af Foreningen af transkønnede i Danmark (FATID) den herunder gengivne skrivelse til Folketingets Sundheds-og Forebyggelsesudvalg om høringen den 18. september 2012 om kønsidentitet og seksuel orientering. Skrivelsen i sin helhed Foreningen af transkønnede i Danmark ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks bestyrelse nedlagde den 15. september 2012 deres poster.
På Trans-Danmarks daværende Facebook-side meddelte Camilla K. Voss lørdag den 15. september 2012 omkring kl. 14 følgende: TRANS-DANMARK INFORMERER: Der er dags dato ingen bestyrelse i Trans-Danmark! Konflikten i Trans-Danmark er nået et punkt hvor håndklædet igen er blevet kastet i ringen. Bestyrelsen i ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse den 15. september 2012 fra FATID om foreningens start.
PRESSEMEDDELELSE FATID - Foreningen Af Transkønnede I Danmark - har i dag, den 15.9.2012 - taget forskud på sin officielle åbning den 1. oktober. FATID er en seriøs forening KUN for transkønnede. Transvestitter optages ikke og henvises til andre foreninger. FATID optager altså ikke medlemmer som er det ene køn den ... Vis forekomsten
LGBT Asylum
LGBT Asylum er en gruppe af LGBT-personer - asylansøgere, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark. LGBT Asylum blev oprettet i efteråret 2012 og arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem. LGBT-personer er en overset gruppe, der oplever særlige udfordringer i asylsystemet. Mange ... Vis forekomsten
LGBT-flygtninge kan fra den 26. oktober 2012 anerkendes som konventionsflygtning i Danmark.
Flygtningenævnet medelte den 26. oktober 2012 til LGBT Danmark, at LGBT-personer vil kunne anerkendes som omfattet af Flygtningekonventionen. Den 23. september 2012 rettede LGBT Danmark henvendelse til Flygtningenævnet og redegjorde for, hvorfor nævnet bør ændre praksis og give flygtninge, der er forfulgt på grund ... Vis forekomsten
Transkønnedes helbred trues af Sundhedsstyrelsen. Pressemeddelelse af 10. november 2012 fra LGBT Danmark.
Den 10. november 2012 udsendte LGBT Danmark den herunder gengivne pressemeddelelse: LGBT Danmark - Landsforeningen af bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - finder det dybt bekymrende, at Sundhedsstyrelsen har henstillet til en gynækolog, at denne stopper hormonbehandling af transkønnede personer. Dette ... Vis forekomsten
Tvinges til kønsskifte! Pressemeddelelse fra LGBT Danmark den 24. november 2012 om transkønnedes behandling.
Den 24. november 2012 udsendte LGBT Danmark følgende pressemeddelelse: Tvinges til kønsskifte! I starten af måneden opstod der tvivl om transkønnedes fortsatte behandling da Sundhedsstyrelsen offentliggjorde en afgørelse, der forbød andre end Rigshospitalet at operere transkønnede og samtidig henstillede til at en ... Vis forekomsten
SSU Bilag 73. LGBT Danmarks skrivelse af 27. november 2012 til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om brugeroplevet kvalitet i behandlingen af transkønnede.
LGBT_Danmark.jpg Den 28. november 2012 har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget som bilag 73 - Alm. del 2012-13 - registreret modtagelsen af en skrivelse fra LGBT Danmark om brugeroplevet kvalitet i behandlingen af transkønnede. Skrivelsen gengives i sin helhed herunder. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skr. af 3. december 2012 til Statsministeren om manglende mandat vedr. seksuel orientering og kønsidentitet.
Dateret den 3. december 2012 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til statsminister, Helle Thorning-Schmidt om det uheldige i, at arbejdet med LGBT-forhold er fordelt på forskellige ministerier, og opfordrer statsministeren til at tildele en enkelt minister ansvaret. Henvendelsen i sin helhed Statsminister Helle ... Vis forekomsten
FATID’s skrivelse den 2. januar 2013 til Retsudvalget – bilag 143 – om svensk dom om, at krav om sterilisering ved kønsskifte er ulovlig, giver anledning til overvejelse om at ændre dansk praksis.
Dateret den 2. januar 2013 har FATID (Foreningen af Transkønnede i Danmark) skrevet til Retsudvalget - Alm. del 2012-13: Bilag 143 - og forespurgt, om Kammarrätten i Sveriges dom den 19. december 2012 om, at sterilisering ved kønsskifte er ulovlig, giver anledning til overvejelse om at ændre dansk praksis. ... Vis forekomsten
B 28. Bilag 1. Høringsskrivelse fra LGBT Danmark af 10. januar 2013.
Dateret den 10. januar 2013 indsendte LGBT Danmark høringsskrivelse til Ligestillingsudvalget med kopi til ligestillings- og kirkeminister, Manu Sareen vedrørende beslutningsforslag B 28 om indføjelse af kategorien "kønsidentitet" i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning. Anført som bilag 1 i ... Vis forekomsten
FATID’s skrivelse den 10. januar 2013 til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget – SSU bilag 118 – om svensk dom af 19. december 2012 om, at krav om sterilisering ved kønsskifte er ulovlig, giver anledning til overvejelse om at ændre dansk praksis.
Dateret den 10. januar 2013 har FATID (Foreningen af Transkønnede i Danmark) skrevet til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Alm. del 2012-13: Bilag 118 - og forespurgt, om Kammarrätten i Sveriges dom den 19. december 2012 om, at sterilisering er ulovlig ved kønsskifte, giver anledning til overvejelse om at ændre ... Vis forekomsten
LGBT Danmark har i skrivelse af 31. januar 2013 bedt Sexologisk Klinik om oplysning om retningslinjer og procedurer for behandling af transpersoner på Sexologisk Klinik.
I skrivelse dateret den 31. januar 2013 har LGBT Danmark skrevet til Sexologisk Klinik og udbedt sig oplysning om det er korrekt, at klinikken har indført nye retningslinjer og procedurer for behandling af transpersoner. Skrivelsen er i kopi sendt til Sundhedsudvalget, der har journaliseret skrivelsen som SUU, Alm. del ... Vis forekomsten
Love, bekendtgørelser mv., som 24. februar 2013 regulerer transkønnedes forhold.
Af Tina Thransen den 24. februar 2013. For LGBT Danmark har jeg udarbejdet en oversigt over love, bekendtgørelser mv., som pr. 24. februar 2013 regulerer transkønnedes forhold. Gennemgangen tager udgangspunkt i nugældende love, bekendtgørelser m.v. og er struktureret med baggrund i LGBT Danmarks transpolitik af 3. ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks transpolitik af 3. marts 2013: Retten til at være den du er! Afløst den 23. september 2015 af en revideret transpolitik.
LGBT Danmark vedtog onsdag den 23. september 2015 en revideret transpolitik til afløsning af den herunder gengivne. Retten til at være den du er! Transpolitik Kendskabet til transkønnede er mangelfuldt og bygger ofte på forældede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder, at transkønnede som ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks transpolitik af 3. marts 2013: Retten til at være den du er! Afløst den 23. september 2015 af en revideret transpolitik.
LGBT Danmark vedtog onsdag den 23. september 2015 en revideret transpolitik til afløsning af den herunder gengivne. Retten til at være den du er! Transpolitik Kendskabet til transkønnede er mangelfuldt og bygger ofte på forældede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder, at transkønnede som ... Vis forekomsten
LGBT Danmark sendte den 8. marts 2013 sin transpolitik til ti folketingsudvalg.
LGBT Danmark sendte den 8. marts 2013 sin transpolitik Retten til at være den du er! Transpolitik og en oversigt over love, bekendtgørelser mv., som pr. 24. februar 2013 regulerer transkønnedes forhold til følgende ti forskellige folketingsudvalg, som i større eller mindre udstrækning har relation til gennemførelse ... Vis forekomsten
Referencer relateret til kønsskifte af Tina Thranesen den 12. maj 2013.
Notatet "Referencer relateret til kønsskifte" er udarbejdet den 12. maj 2013 af Tina Thranesen til brug for LGBT Danmark. Referencer relateret til kønsskifte. Indhold 1. Menneskerettighedskonventioner o.lign. 2. EU-direktiver 3. Menneskerettighedsanbefalinger o.lign. 4. Behandlingsvejledninger, diagnoser, anbefalinger ... Vis forekomsten
B 116. Bilag 1. Spgsm. 5. Skrivelse fra LGBT Danmark om B 116 og spgsm. om skrivelsen af 16. maj 2013. Svar 30. maj 2013 og 11. juni 2013.
LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2013 skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om beslutningsforslag B 116 om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede samme dag efter ønske fra Stine Brix (EL) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL) spørgsmål 5 - ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks notat af 17. maj 2013 til den tværministerielle arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte.
Juridisk kønsskifte Notat udarbejdet ifm. mødet med den tværministerielle arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte fredag den 17. maj 2013. LGBT Danmarks holdning til juridisk kønsskifte er formuleret i foreningens transpolitik: En myndig person har ret til et juridisk kønsskifte. For ikke-myndige kræves samtykke fra ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks notat af 17. maj 2013 til den tværministerielle arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte.
Juridisk kønsskifte Notat udarbejdet ifm. mødet med den tværministerielle arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte fredag den 17. maj 2013. LGBT Danmarks holdning til juridisk kønsskifte er formuleret i foreningens transpolitik: En myndig person har ret til et juridisk kønsskifte. For ikke-myndige kræves samtykke fra ... Vis forekomsten
Møde med arbejdsgruppe om kønsskifte. Af Søren Laursen, LGBT Danmark den 17. maj 2013.
Af Søren Laursen. Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgrupppe, som skal se på forholdene vedrørende juridisk kønsskifte. Efter nogle indledende møder, inviterede den LGBT Danmark og FATID ind til et møde, hvor organisationerne kunne gøre rede for deres synspunkter. LGBT Danmarks politik vedrørende ... Vis forekomsten
B 116. Bilag 4. Spgsm. 7. Skrivelse fra LGBT Danmark om B 116 og spgsm. om skrivelsen den 30. maj 2013. Svar 31. maj 2013.
LGBT Danmark indsendte den 30. maj 2013 skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om beslutningsforslag B 116 om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede samme dag efter ønske fra Stine Brix (EL) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL) spørgsmål 7 - ... Vis forekomsten
B 120. LGBT Danmarks skr. af 16. juli 2013 til LIU og REU om Europarådets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og spgsm. 4 af 22. august 2013 til JM om at kommentere skrivelsen.
Dateret den 16. juli 2013 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til Folketingets Ligestillingsudvalg og Retsudvalg, at landsforeningen er meget tilfreds med, at regeringen har til hensigt at undertegne og ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet – CM(2011)49 ... Vis forekomsten
Henvendelse fra FATID af 15. september 2013 til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget – SUU. Alm. del 2012-13: Bilag 466 – om behandling af transkønnede.
Dateret den 15. september 2013 har FATID - Foreningen af Transkønnede I Danmark - skrevet til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - SUU. Alm. del2012-13: Bilag 466 - om udvalget finder det rimeligt, at Sundhedslovens § 115 ligger til grund for behandling af transkønnede , og opfordrer til, at bestemmelsen tages op til ... Vis forekomsten
Henvendelse fra FATID af 16. september 2013 til Retsudvalget – REU. Alm. del 2012-13: Bilag 406 – om proceduren ved at få “X” i passet som kønsbetegnelse.
Dateret den 16. september 2013 har FATID - Foreningen af Transkønnede I Danmark - sendt den herunder gengivne skrivelse til Retsudvalget - REU. Alm. del 2012-13: Bilag 406 - om "ordning at transkønnede, eller dem der ligestilles hermed, kan ansøge om at få et x i deres pas som indikerer at der er tale om en ... Vis forekomsten
LGBT Danmark har den 20. september spurgt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget – bilag 470 – om antal kønsskifteoperationer foretaget i udlandet. Indirekte svar 21. oktober 2013.
Dateret den 20. september 2013 har LGBT Danmark sendt den herunder gengivne skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - SUU Alm. del 20125-13: Bilag 470 - om, hvor mange kønsskifteoperationer, der er foretaget i udlandet for egen regning, som efterfølgende er juridisk godkendt i Danmark. Skrivelsen gengives ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse den 3. oktober 2013: T-Lounge Society stiftet som frivillig forening.
Pressemeddelelse af 3. oktober 2013 fra T-Lounge Society T-Lounge Society har eksisteret som et uformelt selskab for transpersoner og venner indenfor rammen af kunstscenen Warehouse9 siden 2007. Selskabet organiserer sig nu med en mere synlig profil for at etablere nye projekter. Formålet er at skabe et socialt og ... Vis forekomsten
Transseksuelle i kønskamp. Udsendelsen DR2 Dagen. 13. november 2013.
Studievært, Jakob Illeborg. Frankrig og Argentina har gjort det - fjernet de transkønnede, altså dem der gerne vil skifte køn fra listen over psykiske forstyrrelser. Men i Danmark betragtes transseksualitet stadig som en psykisk forstyrrelse - over hele verden er de transseksuelles rettigheder til debat. Også i ... Vis forekomsten
L 76. Bilag 4. Spgsm. 4. Henvendelse fra LGBT Danmark af 6. december 2013 og spgsm. til JM om henvendelsen med svar 16. december 2013.
Dateret den 6. december 2013 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til Retsudvalget vedrørende lovforslag L 76 om ændring af straffeloven med henblik at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i ... Vis forekomsten
Amnesty Internationals henvendelse den 3. februar 2014 til SUU om rapoporten The state decides who I am. SUU bilag 263.
Henvendelse af 3. februar 2014 fra Amnesty International til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU) Alm. del bilag 263 - Samling: 2013-14 - vedr. rapoporten The state decides who I am om transkønnede og reglerne for kønsskifte i Danmark og en række andre Europæiske lande. Henvendelsen * * *Minister for Sundhed og ... Vis forekomsten
The state decides who I am: Lack of legal gender recognition for transgender people in Europe.
Amnesty International offentliggjorde den 4. februar 2014 en rapport om forholdene i udvalgte lande i Europa for transpersoner, der ønsker kønsskifte. Rapportens overskrift kan oversættes til: Staten bestemmer, hvem jeg er: Manglende juridisk kønsanerkendelse af transpersoner i Europa. Rapporten beskæftiger sig med ... Vis forekomsten
Nu skal regeringen vælge model for juridisk kønsskifte – vælg den rigtige. Pressemeddelelse fra LGBT Danmark den 6. februar 2014.
PRESSEMEDDELELSE 6. februar 2014 Nu skal regeringen vælge model for juridisk kønsskifte– vælg den rigtige Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen, har her til morgen været i studiet på DR2 Morgen. Regeringen har siden sin tiltræden indført mange forbedringer på ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringsskrivelse af 26. marts 2014 til forslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte m.v.
Høringsskrivelsen fra LGBT Danmark gengives herunder Chefkonsulent Grete Kongstad gk@cpr.dk Kopi til: cpr@cpr.dk 26. marts 2014 Vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte LGBT Danmark, Landsforeningen for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner er glade for ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringsskrivelse af 28. marts 2014 til forslag om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion – juridisk kønsskifte m.v.
Høringsskrivelsen fra LGBT Danmark gengives herunder Anna Skat Nielsen ani@sum.dk 28. marts 2014 Vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks reception på Christiansborg den 11. juni 2014 i anledning af vedtagelsen af L 182 og L 189 om juridisk kønsskifte mv.
LGBT Danmark holdt den 11. juni 2014 kl. 1130 til 1330 en reception på Christiansborg i anledning af vedtagelse af lovforslagene 182 og L 189 - juridisk kønsskifte og følgeændringer i Sundhedsloven mv. Ved receptionen deltog godt 20 medlemmer af LGBT Danmark og enkelte politikere - Karen J. Klint (S), Flemming Møller ... Vis forekomsten
HoBiT-Viborgs høringssvar af 17. juni 2014 om SST’s udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
Viborg, d. 17. juni 2014 Til jevb@sst.dk Sagsnr. 5-1010-230/1/ Reference JEVB Høringssvar fra HoBiT-Viborg til Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Vi har i vores transpolitiske udvalg behandlet jeres udkast og vi opsummerer herunder de punkter, hvor vi gerne ser ordlyden ... Vis forekomsten
a:gender
Forening for offentligt ansatte transpersoner og interkønnede npersoner i statsadministrationen i England. Foreningen har til formål at danne et netværk for disse personer til gensidig støtte og oplysning. ... Vis forekomsten
Travestie. Holland.
Hollands vel nok største forening for transvestitter og transseksuelle. Har chat og debatforum, personlige profiler, arrangementsoversigt m.m. på hjemmesiden, men kun på hollandsk. ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringssvar af 8. august 2014 om SST’s udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
LGBT Danmark anfører i sit høringssvar til Sundhedsstyrelsen (SST) om dennes udkast til "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede", at foreningen ikke kan acceptere Sundhedsstyrelsens udkast, som foreningen finder overordentligt formynderisk over for og umyndiggørende af de transpersoner, som opsøger ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks udkast af 8. august 2014 til: Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte.
LGBT Danmark har den 8. august 2014 udfærdiget et forslag til vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte. Udkastet er udfærdiget som et alternativ til Sundhedsstyrelsens (SST) udkast til "Vejledning om udredning og behandling af ... Vis forekomsten
SUU bilag 555. Spgsm. 1009. LGBT Danmarks skr. af 8. august 2014 til Sundhedsudvalget om Sundhedsstyrelsens udkast til “Vejledning om udredning og behandling af transkønnede”. Svar 8. september 2014.
LGBT Danmark sendte den 9. august 2014 kopi til Sundhedsudvalget af sit høringssvar til Sundhedsstyrelsen om dennes udkast til "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede". Henvendelsen registreret hos Sundhedsudvalget som Alm. del 2013-14: bilag 555. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 11. august ... Vis forekomsten
LGBT Asylum
LGBT Asylum er en gruppe af LGBT-personer – asylansøgere, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark. LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem. ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringssvar af 21. august 2014 til JM’s udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
LGBT Danmark indsendte den 21. august 2014 høringssvar til Justitsministeriets udkast af 10. juli 2014 til ændring af pasbekendtgørelsen. Høringssvaret gengives i sin helhed herunder. Torsdag den 21. august 2014. Justitsministeriet yam@jm.dk og sikkerhed.forebyggelseskontoret@jm.dk Høringssvar vedr. ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 24. august 2014 til ministre og udvalg om procedure ved juridisk kønsskifte.
LGBT Danmark sendte den 24. august 2014 skrivelse til to ministre med kopi til CPR kontoret og to folketingsudvalg om proceduren ved juridisk kønsskifte, der endnu er uafklaret og efter lovteksten uheldig og besværlig. Retsudvalget har den 25. august 2014 registreret skrivelsen som: Alm. del 2013-14: Bilag 350. ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 26. august 2014 til CPR-kontoret om vejl. og ansøgningsformular til juridisk kønsskifte.
LGBT Danmark sendte den 26. august 2014 en skrivelse til CPR-kontoret med kopi til to ministre og to folketingsudvalg om CPR-kontorets vejledning og ansøgningsformular til ansøgning om juridisk kønsskifte (nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn), som blev offetliggjort den 25. august ... Vis forekomsten
FATID skrivelse dateret 24. august 2014 til Retsudvalget om procedure ved fornavneskift og X som kønsbetegnelse i pas.
FATID, Foreningen af Transkønnede I Danmark har dateret den 24. august 2014 sendt en skrivelse adresseret til Retsudvalget med anmodning om en forenklet procedure ved fornavneskift og X i pas som kønsbetegnelse. Skrivelsen registreret hos Folketinget den 28. august 2014 som: Ligestillingsudvalget, Alm. del 2013-14: ... Vis forekomsten
Årets Laks 2014 den 30. august 2014 tildelt statsminister Helle Thorning-Schmidt af LGBT Danmark.
LGBT Danmark udsendte lørdag den 30. marts 2014 kl. 1712 følgende pressemeddelelse om, at statsminister, Helle Thorning-Schmidt var tildelt hædersbevisningen "Årets Laks 2014". Årets Laks tildeles for en modig indsats for homo-, biseksuelles og transpersoners rettigheder og vilkår i sammenhænge, hvor holdningen ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks årlige priser: Årets Laks. Årets Politiker. Årets Regnbueperson.
LGBT Danmark uddeler årligt tre priser i forbindelse med årets prideparade i København. Årets Laks Tildeles for en modig indsats for homo-, biseksuelles og transpersoners rettigheder og vilkår i sammenhænge, hvor holdningen ellers generelt er negativ. (Én, der svømmer mod strømmen). Årets Politiker Tildeles en ... Vis forekomsten
Tiresias. Forening for transseksuelle i Århusområdet.
Tiresias blev stiftet den 1. april 1988 i Brabrand, Århus på initiativ af Erwin Maria Jöhnk. Den sluttede sit virke omkring år 2000/2001. Tiresias havde til formål: at samle, arbejde for og støtte transseksuelle, før/under/efter en evt. behandling, at oplyse om transseksualitet, at forbedre vilkår vilkårerne for ... Vis forekomsten
TS-kontakt
TS-kontakt blev dannet i 2000 af Erwin Maria Jöhnk ud fra en hjemmeside, som han havde lavet og som oprindelig kun var tænkt som en kontaktside for transpersoner, men som ret hurtig udviklede sig til en lille forening her et udrag af vedtægterne: TS-kontakt afholdt en cafeaften om måneden - dog ikke i ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks pressemeddelelse af 6. oktober 2014 om informeret samtykke og modstand mod Sundhedsstyrelsen.
Pressemeddelelse af 6. oktober 2014 fra LGBT Danmark om, at foreningen har udarbejdet en pjece - Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling - med opfordring til transkønnede og deres allierede til at informere behandlere og andre, hvis arbejde for transkønnedes sundhed bliver begrænset, hvis Sundhedsstyrelsens ... Vis forekomsten
Linda T. Pedersen blev den 2. november 2014 indvalgt i LGBT Danmarks landsledelse.
Linda T. Pedersen, der er MtK transseksuel, blev den 2. november 2014 indvalgt i LGBT Danmarks landsledelse under foreningens landsmøde, som fandt sted lørdag den 1. til søndag den 2. november 2014. Tina Thranesen. ... Vis forekomsten
CGLcc – Copenhagen Gay & Lesbian Chamber of Commerce
Foreningen ejes og drives af homoseksuelle mænd og kvinder. Foreningen uddeler årligt en række priser til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, som har gjort sig særligt positivt bemærket inden for LGBT området. På hjemmesiden er der en afdeling med turistinformation om København primært målrettet til ... Vis forekomsten
Pan Idræt
Københavnsk idrætsforening for homoseksuelle. Foreningen udbyder en bred vifte af idrætsaktiviteter med vægt på ligeværdighed, fællesskab og sundhed. Selvom det primært er en idrætsforening for homoseksuelle, er mangfoldighed og tolerance grundlæggende værdier - så andre er også velkomne i fællesskabet. Med ... Vis forekomsten
Dansk Forening for Klinisk Sexologi
Tværfaglig forening stiftet den 17. oktober 1981, der primært henvender sig til personer, der beskæftiger sig seriøst med klinisk sexologi. Foreninge omtales til daglig som DACS, der er en forkortelse af foreningens engelske navn: Danish Association for Clinical Sexology. Foreningens medlemmer består især af ... Vis forekomsten
Colage
Foreningen, der støtter børn og unge, hvis forældre er lesbiske, bøsser, biseksuelle eller transkønnede. På hjemmesiden findes en omfattende information og mange tilbud om hjælp og kontakt til ligestillede. ... Vis forekomsten
Projektleder søges til projekt i København om samtalegrupper for unge transpersoner. 19. december 2014.
LGBT Danmark – Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner – søger en erfaren projektleder til et samtalegruppeprojekt målrettet unge transpersoner. Formålet med projektet er at øge det psykiske velbefindende blandt unge med en anden kønsidentitet end normen gennem samtalegrupper ... Vis forekomsten
Problemer efter juridisk kønsskifte. 22. december 2014.
LGBT Danmark, Transpolitisk udvalg har brug for dine erfaringer med juridisk kønsskifte. Vi ved, at mange, der har fået tildelt juridisk kønsskifte, efterfølgende har oplevet problemer hos offentlige myndigheder og hos private virksomheder/organisationer på grund af deres nye personnummer. Udvalget beder derfor alle, ... Vis forekomsten
Spgsm. om Sexologisk Klinik overholder udredningsgarantien stillet den 6. januar 2015 af LGBT Danmark til Sundhedsministeren og Sundhedsudvalget. SSU bilag 171. Svar 9. marts 2015.
LGBT Danmark har den 6. januar 2015 skrevet til Sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup og Sundheds- og forebyggelsesudvalget om udredningsgaranti for transkønnede. Henvendelsen er den 9. januar 2015 registreret hos Folketinget som SUU Alm.del 2014-15 bilag 171. Den 9. marts 2015 svarede Sundheds- og ... Vis forekomsten
LGBT Danmark: Jannicks historie er frygtelig tragisk. Linda Thor Pedersen i Kristeligt Dagblad den 7. januar 2015.
Kristeligt Dagblad bragte den 7. januar 2014 en artikel i form af en udtalelse til avisen fra LGBT Danmarks transpolitiske talsperson, Linda Thor Pedersen i anledning af avisens artikel den 5. januar 2015 "Drengen, der ikke var som de andre" om den unge MtK transkønnede, Jannick Nordsted fra Skibby, der begik selvmord ... Vis forekomsten
Transrelevante ords betydning forgæves den 20. januar 2015 søgt afklaret af LGBT Danmark hos Sundhedsstyrelsen.
LGBT Danmark forsøgte med en henvendelse den 20. januar 2015 til Sundhedsstyrelsen af få afklaring på definitionen på forskellige transrelevante ord/begreber. Sundhedsstyrelsens svar den 27. januar 2015 bragte ingen afklaring. LGBT Danmarks skrivelse af 20. januar 2015 gengives herunder og i fortsættelse heraf svaret ... Vis forekomsten
Problemer efter indførelse af juridisk kønsskifte. Skrivelse af 2. februar 2015 fra LGBT Danmark til Økonomini- og indenrigsministeren. Svar 2. marts 2015 og 20. oktober 2015.
LGBT Danmark sendte den 2. februar 2015 en skrivelse til økonomi- og indenrigsminister, Morten Østergaard med beskrivelse af en række problemer, som transkønnede havde oplevet efter at have fået nyt personnummer i forbindelse med juridisk kønsskifte, og anmodede ministeren om at drage omsorg for, at problemerne blev ... Vis forekomsten
Problemer efter indførelse af juridisk kønsskifte. Skrivelse af 2. februar 2015 fra LGBT Danmark til Økonomini- og indenrigsministeren. Svar 2. marts 2015 og 20. oktober 2015.
LGBT Danmark sendte den 2. februar 2015 en skrivelse til økonomi- og indenrigsminister, Morten Østergaard med beskrivelse af en række problemer, som transkønnede havde oplevet efter at have fået nyt personnummer i forbindelse med juridisk kønsskifte, og anmodede ministeren om at drage omsorg for, at problemerne blev ... Vis forekomsten
34 Countries in Europe Make This Nightmare a Reality
En transperson forsøger at ændre sit navn og køn i sine officielle dokumenter, men mødes med en stadig mere ydmygende og nedværdigende proces inden det lykkes. Videoen fremhæver de krænkelser af menneskerettighederne, som transpersoner stadig står over for i over 30 europæiske lande i dag - herunder tvungen ... Vis forekomsten
CPR-kontoret vil efter anmodning udstede skriftlig dokumentation for tildeling af nyt personnummer. 6. marts 2015.
CPR-kontoret vil fra i dag - den 6. marts 2015 - på anmodning udstede et dokument til personer, der har fået nyt personnummer, som bekræfter pågældendes personnummerskift. Økonomi- og indenrigsminister, Morten Østergaard svarede den 2. marts 2015 på henvendelsen af 2. februar 2015 fra LGBT Danmark, at CPR-kontoret ... Vis forekomsten
Høringsskr. af 1. april 2015 fra LGBT Danmark med anbefaling om, at kønsidentitet inkluderes som beskyttelsesgrund i loven.
Beskæftigelsesministeriet Sagsstyringsenheden 1. april 2015 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (BM ID: 861704) LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, takker for inddragelse i høringen over udkast til forslag til lov om ændring ... Vis forekomsten
CPR-kontorets dokumentationsskrivelse vedrørende tildeling af nyt personnummer. 15. april 2015.
CPR-kontoret udsendte en uheldigt formuleret dokumentationsskrivelse til personer, der i forbindelse med juridisk kønsskifte havde fået nyt personnummer, således at de over for andre myndigheder, arbejdsgiver, private og offentlige institutioner og andre kunne dokumentere, at de havde fået nyt personnummer. ... Vis forekomsten
Intersex Danmark. Interkøn i Danmark.
Foreningen er stiftet den 25. februar 2017 for at informere om interkøn og interkønnedes forhold i Danmark efter at have virket som en interessegruppe i et par år. De kæmper for kropslig autonomi, genital integritet og retten til at være hvem, og hvordan de ønsker at være. Intersex Danmark henvender sig til alle, ... Vis forekomsten
CPR-kontoret har den 23. april 2015 udstedt bekræftelse til Linda Thor Pedersen om hendes nye personnummer.
CPR-kontoret har den 23. april 2015 udstedt en bekræftelse til Linda Thor Pedersen om, at hun den 7. november 2014 er tildelt nyt personnummer. Lige fra de første fik juridisk kønsskifte efter det blev muligt den 1. september 2014 har CPR-kontoret udstedt en dokumentationsskrivelse. Den oprindelige skrivelse indeholdt ... Vis forekomsten
TGEU. Menneskerettigheder i fokus! Af Irene Haffner. 2. – 4. maj 2008.
Af Irene Haffner Det 2. Transgender-møde i Berlin 2-4 maj 2008. Helt korrekt: The second council in Transgender Europa. (TGEU). For forståelsens skyld var det, det andet møde imellem alle de små trans-foreninger rundt om i Europa, og med deltagelse af observatører fra andre dele af verden. Alt i alt ca. 200 deltagere ... Vis forekomsten
LGBT ordbog – om seksuel orientering og kønsidentitet
Over 500 ord og begreber knyttet til kønsidentitet og seksuel orientering er samlet og forklaret i ordbogen. Begreber vedrørende kønsidentitet og seksuel orientering er i hurtig udvikling, og der dukker hurtigt nye LGBT-relevante ord og begreber op, hvilket gør hensigtsmæssigt med en samlet fortegnelse. Ordbogen kan ... Vis forekomsten
Foreningen der forsvandt. Irene Haffner den 25. maj 2011.
IreneHaffner_140311-t.jpg Af Irene Haffner. FORENINGEN DER FORSVANDT Efter 3 år med Trans-Danmark og med et politisk lobbyarbejde i kølvandet har jeg valgt at træde ud af Trans-Danmarks bestyrelse og senere helt at forlade foreningen. Det følgende er hverken et smædeskrift eller en personlig vendetta. Problemet er at ... Vis forekomsten
Skatteministeriets skrivelse den 1. juni 2015 til LGBT Danmark om it-mæssige udfordringer efter juridisk kønsskifte.
Skatteministeriet har den 1. juni 2015 svaret på henvendelsen fra LGBT Danmark til ministeriet den 25. maj 2015. I henvendelsen til Skatteministeriet den 25. maj 2015 henviste LGBT Danmark til, at økonomi- og indenrigsminister, Morten Østergaard i sit svar den 2. marts 2015 på henvendelse af 2. februar 2015 fra LGBT ... Vis forekomsten
Skatteministeriets skrivelse den 1. juni 2015 til LGBT Danmark om it-mæssige udfordringer efter juridisk kønsskifte.
Skatteministeriet har den 1. juni 2015 svaret på henvendelsen fra LGBT Danmark til ministeriet den 25. maj 2015. I henvendelsen til Skatteministeriet den 25. maj 2015 henviste LGBT Danmark til, at økonomi- og indenrigsminister, Morten Østergaard i sit svar den 2. marts 2015 på henvendelse af 2. februar 2015 fra LGBT ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks valgfolder af 7. juni 2015 ifb. med folketingsvalget den 18. juni 2015.
LGBT Danmark udgav den 7. juni 2015 sin valgfolder i forbindelse med folketingsvalget den 18. juni 2015. Valgfolderen anfører, at Danmark kun indtager en 9. plads, når det gælder lovgivning relateret til LGBT-personer. Valgfolderen indeholder korte og klare informationer om LGBTI relevante emner under overskrifterne: ... Vis forekomsten
Vælgermøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 1900 om LGBTI forhold sendes direkte på Out&Abouts hjemmeside.
LGBT Danmark udsendte mandag den 8. juni 2015 pressemeddelelse om vælgermøde tirsdag den 89. juni 2015 kl. 19 til 21 om LGBTI forhold forud for folketingsvalget den 18. juni 2015. Se vælgermødet direkte på Out&Abouts hjemmeside. Af pressemeddelelsen fremgår følgende: Hvad mener kandidaterne om forhold vedr. ... Vis forekomsten
Caring and Aging with Pride
The National Health, Aging, and Sexuality Study: Caring and Aging with Pride over Time (Den nationale sundheds- og ældningsundersøgelse: Omsorg og ældning med stolthed gennem tiden), er det første igangværende nationale projekt for bedre forståelse af ældre (50 år og derover) LGBT personers sundhed og trivsel. ... Vis forekomsten
Ulovligt at fyre en transperson pga. dennes kønsudtryk fastslog byretten i Aarhus den 9. juni 2015.
Af Tina Thranesen. Det er den første dom i Danmark om fyring af en transperson på grund af dennes kønsudtryk - det vil sige dennes påklædning og udseende. Kort om sagen og dens forløb frem til dommen Den 12. marts 2012 påbegyndte Michelle Holst-Fischer, der er transkvinde, et jobprøvningsarbejde med mulighed for ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 29. juli 2015 fra LGBT Danmark: Michelle var udsat for diskrimination som transkvinde.
LGBT Danmark udsendte den 29. juli 2015 en pressemeddelelse vedrørende Retten i Aarhus' dom den 9. juni 2015 om, at Michelle Holst-Fischer havde været udsat for diskrimination, da hun blev fyret – eller mere korrekt betegnet, da jobprøvningen blev bragt til ophør. Pressemeddelelsen gengives herunder. Michelle var ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks åbne brev af 11. august 2015 til sundhedsministeren: Er bekymret over, at der endnu ikke er etableret et behandlingstilbud til transbørn og -unge. Svar 9. november 2015.
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner meddelte onsdag den 12. august 2015 i en pressemeddelelse, at foreningen dateret den 11. august 2015 havde sendt et åbent brev til Sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde Jacobsen om, at foreningen er bekymret over, at der endnu ikke er ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks åbne brev af 11. august 2015 til sundhedsministeren: Er bekymret over, at der endnu ikke er etableret et behandlingstilbud til transbørn og -unge. Svar 9. november 2015.
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner meddelte onsdag den 12. august 2015 i en pressemeddelelse, at foreningen dateret den 11. august 2015 havde sendt et åbent brev til Sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde Jacobsen om, at foreningen er bekymret over, at der endnu ikke er ... Vis forekomsten
Skr. fra Intersex Danmark den 1. september 2015 til Sundheds- og Ældreudvalget om interkønnedes ret til fysisk integritet. SUU bilag 44.
Intersex Danmark sendte den 1. september 2015 en skrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget om interkønnedes ret til fysisk integritet. Skrivelsen gengives herunder. Att: Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Kolding den 1 September 2015 Vedr. Interkønnedes ret til fysisk integritet. Inter betyder imellem, og henviser ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrev den 13. september 2015 til sundheds- og ældreministeren om den manglende behandlingsgarranti for kønsskifteoperation. Svar den 4. november 2015.
LGBT Danmark skrev den 13. september 2015 til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde om den manglende behandlingsgaranti for kønsskifteoperation og spurgte, om hun ville ændre derpå. Herunder gengives først LGBT Danmarks skrivelse og derefter ministerens svar. LGBT Danmarks skrivelse af 13. september 2015 til ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrev den 13. september 2015 til sundheds- og ældreministeren om den manglende behandlingsgarranti for kønsskifteoperation. Svar den 4. november 2015.
LGBT Danmark skrev den 13. september 2015 til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde om den manglende behandlingsgaranti for kønsskifteoperation og spurgte, om hun ville ændre derpå. Herunder gengives først LGBT Danmarks skrivelse og derefter ministerens svar. LGBT Danmarks skrivelse af 13. september 2015 til ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse den 15. september 2015 fra LGBT Danmark: Psykiatriske diagnoser, transkønnethed og selvmord.
LGBT Danmark udsendte den 15. september 2015 kl. 0038 en pressemeddelelse efter, at DR3 viste filmen Mordet på Jannick. Pressemeddelelse gengives herunder Psykiatriske diagnoser bør ikke være en hindring for behandling af transkønnethed - det kan føre til selvmord! DR3 sendte mandag den 14. september 2015 udsendelsen ... Vis forekomsten
Stop Trans Pathologization – STP
STP, International Campaign Stop Trans Pathologization, på dansk International kampagne, Stop trans-sygeliggørelse, er en international kampagne startet i 2009 for at få fjernet transkønnethed fra psykiatriske diagnosefortegnelser - herunder WHO's ICD. Hjemmesiden har til formål at synliggøre ønsket, herunder at ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks transpolitik af 23. september 2015: Retten til at være den du er! Transpolitik.
Transpolitisk udvalg under LGBT Danmark vedtog onsdag den 23. september 2015 en revideret transpolitik, som afløser transpolitikken af 3. marts 2013. Ændringerne i transpolitikken er primært et resultat af indførelse af juridisk kønsskifte. Transpolitikken gengives herunder. Retten til at være den du er! ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks transpolitik af 23. september 2015: Retten til at være den du er! Transpolitik.
Transpolitisk udvalg under LGBT Danmark vedtog onsdag den 23. september 2015 en revideret transpolitik, som afløser transpolitikken af 3. marts 2013. Ændringerne i transpolitikken er primært et resultat af indførelse af juridisk kønsskifte. Transpolitikken gengives herunder. Retten til at være den du er! ... Vis forekomsten
SUU bilag 4. Skr. fra Amnesty International den 7. oktober 2015 til Sundheds- og Ældreudvalget om Rigshospitalets monopol på behandling af transkønnede.
Amnesty International sendte den 7. oktober 2015 en skrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget - SUU, Alm. del bilag 4 - om Rigshospitalets monopol på behandling af transkønnede. Skrivelsen gengives herunder. Til medlemmerne af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalget. Rigshospitalets monopol på behandling af ... Vis forekomsten
Workplace Pride
Workplace Pride Global Benchmark blev udarbejdet for at hjælpe arbejdsgivere til at opnå en rummelig arbejdsplads for deres LGBT medarbejdere. Projektet blev udviklet mellem 2012 og 2014 med støtte fra det hollandske ministerium for uddannelse, kultur og videnskab og Workplace Pride. I 2014 gennemførtes den første ... Vis forekomsten
Forældre til Transkønnede Børn (FFTB) indkaldte den 12. oktober 2015 til stiftende generalforsamling.
Den 12. oktober 2015 Indkaldelse til stiftende generalforsamling Hermed indkaldes til stiftende generalforsamling til Foreningen for Forældre til Transkønnede Børn (FFTB) Formålet med foreningen er at: Støtte forældre til transkønnede børn og fremme forhold og trivsel for transkønnede børn. Oplyse forældre, ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 16. oktober 2015 fra LGBT Danmark om SIF’s rapport: LGBT-sundhed Helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
PRESSEMEDDELELSE fra LGBT Danmark - Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Ny rapport viser store udfordringer for biseksuelle og transpersoner Statens Institut for Folkesundhed har på vegne af Københavns Kommune udarbejdet undersøgelsen LGBT-sundhed - helbred og trivsel blandt lesbiske, ... Vis forekomsten
Bilag 1. Spgsm 1. Høringsskrivelse fra LGBT Danmark den 25. oktober 2015 til B 7. Spgsm. den 28. oktober 2015. Svar 27. november 2015.
LGBT Danmark sendte den 25. oktober 2015 en høringsskrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget om beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-15 – om at fjerne DF640 transseksualisme og DF651 transvestisk fetichisme fra Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS), at arbejde aktivt for at fjerne F64 ... Vis forekomsten
Spørgsmål fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen den 13. september 2015 om opfølgende hormonbehandling. Svar den 3. november 2015.
LGBT Danmark skrev den 13. september 2015 til Sundhedsstyrelsen, at foreningen havde erfaret, at Sundhedsstyrelsen har tanker om, at den opfølgende og vedligeholdende behandling af transpersoner med kønshormoner skal foregå på henholdsvis Aalborg Universitetshospital og Odense Universitetshospital. Ifølge Vejledning ... Vis forekomsten
FSTB – Foreningen for støtte til transkønnede børn
Foreningen har til formål at forbedre levevilkårene for transkønnede børn i Danmark. Det sker gennem oplysning (udarbejdelse af hjemmeside, pjecer mv.) og politisk arbejde, i tæt koordination med LGBT og andre relevante aktører i Danmark. Foreningen vil også fungere som et støtteforum og medvirke til vidensdeling ... Vis forekomsten
Behandlingstilbud til transkønnede børn og unge er på vej. Linda Thor Pedersen den 26. november 2015.
Linda Thor Pedersen, der er transpolitisk talsperson i LGBT Danmark har dateret den 26. november 2015 udfærdiget en skrivelse om, hvordan foreningen har foranlediget, at der mandag den 23. november 2015 blev afholdt et positivt møde mellem "Teamet for transkønnede børn og unge", LGBT Danmark og flere NGO'er om ... Vis forekomsten
LGBT Danmark blev i januar 2016 nomineret til AXGIL-prisernes Aktivistpris 2016. Prisen gik ikke til LGBT Danmark. 4. februar 2016.
Copenhagen Gay & Lesbian Chamber of Commerce (CGLcc) afholder den 3. februar 2016 LGBT-miljøets årlige prisuddelingsfest i Cirkusbygningen i København. Der uddeles priser i følgende otte kategorier: Medieprisen. Kulturprisen. Festprisen. Aktivistprisen. Erhvervsprisen. Detailprisen. Sportsprisen. Publikumsprisen. ... Vis forekomsten
Skr. fra Intersex Danmark den 10. januar 2016 til Sundheds- og Ældreudvalget om interkønnede og manglende svar på skr. af 1. september 2015. SUU bilag 398.
Intersex Danmark v/Inge Toft Thapprakhon sendte dateret den 20. januar 2016 en skrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget - Alm. del 2015-16: Bilag 398 - om manglende svar på henvendelsen af 1. september 2015 og om interkønnedes ret til fysisk integritet. Skrivelsen gengives herunder. Kolding den 20. Januar 2016 Att : ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks pressemeddelelse af 21. januar 2016 om Danmarks eksamen i FN om overholdelse af menneskerettigheder.
PRESSEMEDDELELSE 21. januar 2016 I dag har Danmark været til eksamen i FN om overholdelse af menenskerettigheder. Adskillige lande gav Danmark anbefalinger til forbedringer på LGBTI-området, det vil sige forhold vedrørende bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og interkønnede. Holland mener, Danmark skal give ... Vis forekomsten
Transkønnede børn og unge på venteliste hos Sexologisk Klinik indkaldes til samtaler januar/februar 2016. (16. december 2015).
Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson i LGBT Danmark oplyste den 16. december 2015 følgende om behandling af transkønnede børn og unge. * * * Behandling af transkønnede børn og unge. Jeg har talt med Annamaria Giraldi fra Teamet for transkønnede børn og unge. Indkaldelserne til samtaler er blevet forsinket, ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse den 16. februar 2016 til Rigspolitiet om registrering af hadforbrydelser.
LGBT Danmark sendte den 16. februar 2016 en skrivelse til Rigspolitiet i anledning af, at Justitsministeriet havde besluttet, at Rigspolitiet havde overtaget det overordnede ansvar for området vedrørende hadforbrydelser fra Politiets Efterretningstjeneste (PET). Det skal bemærkes, at PET også er en afdeling under ... Vis forekomsten
Briefing: Transkønnedes adgang til sundhed i Danmark – en opfølgning på Amnestys rapport fra 2014. Rapport den 1. marts 2016 fra Amnesty International.
Amnesty International omtaler rapporten således: "Rapporten beretter om de lange og umyndiggørende udredningsforløb, danske transpersoner skal igennem for at få adgang til behandling. ”Kan du lide rutsjebaner?” ”Tænker du på dine forældre, når du onanerer?” ”Har du nogensinde haft seksuel kontakt mod ... Vis forekomsten
SUU, bilag 453. Sundhedsudvalget har den 3. marts 2016 modtaget Amnesty Internationals rapport “Briefing: Transkønnedes adgang til sundhed i Danmark”.
Sundheds- og Ældreudvalget har den 3. marts 2016 - Alm. del 2016-16 bilag 453 - modtaget Amnesty Internationals rapport "Briefing: Transkønnedes adgang til sundhed i Danmark". * * * Folketingets journal vedrørende modtagelse af rapporten. Rapporten i pdf-format hos Folketinget. ... Vis forekomsten
Spgsm. 13, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om LGBT Danmarks skrivelse og planche til SUU. Svar 13. maj 2016. Supplerende svar 21. december 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts spørgsmål nr. 13 - Samling: 2015-16 - om skrivelsen og planchen fra LGBT Danmark til Sundheds- og Ældreudvalgets lukkede ekspertmøde den 12. april 2016, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Ellen Trane Nørby (V), der den ... Vis forekomsten
B 7. Bilag 2 til bilag 5. LGBT Danmarks planche til det lukkede ekspertmøde den 12. april 2016 om B7.
Sundheds- og Ældreudvalget havde inviteret LGBT Danmark til et lukket ekspertmøde den 12. april 2016 om beslutningsforslag B 7 - Samling: 2015-15 - om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Mødet varede godt en time. Forud for mødet havde LGBT Danmark indsendt en skrivelse med oplysninger om ... Vis forekomsten
Referat af 14. juni 2016 fra LGBT Danmark og Sundhedsstyrelsens møde den 13. april 2016.
LGBT Danmark havde den 13. april 2016 møde med Sundhedsstyrelsen om udredning og behandling af transkønnede. Herunder gengives referatet fra mødet. R E F E R A T 14. juni 2016 Emne Udredning og behandling af transkønnede Mødedato 13-04-2016 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S Deltagere Søren ... Vis forekomsten
B7. Bilag 3 til bilag 5. Skrivelse af 18. april 2016 fra LGBT Danmark til SUU om anvendelsen af diagnosebetegnelser.
Sundheds- og Ældreudvalget havde inviteret LGBT Danmark til et lukket ekspertmøde den 12. april 2016 om beslutningsforslag B 7 - Samling: 2015-15 - om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Mødet varede godt en time. Efter mødet sendte LGBT Danmark den 18. april. 2016 en skrivelse til Sundheds- og ... Vis forekomsten
Kompensation til kastrerede i fbm. kønsskifte indføres ikke i Danmark. 5. juli 2016.
Den danske regering har ikke umiddelbart planer om at følge den svenske regering ved at give mulighed for kompensation til transpersoner, der frem til indførelse af det juridiske kønsskifte i 2014 blev kastreret i forbindelse med deres kønsskifte. Dette meddelte sundheds- og ældreminister Sophie Løhde den 5. juli ... Vis forekomsten
LGBT Danmark den 12. maj 2016: Danmark vil fjerne transkønnede fra liste over psykiske sygdomme.
Sundhedsministeren har lyttet til LGBT Danmark og resten af LGBT-miljøet og vil nu fjerne transkønnede fra listen over psykiatriske sygdomme. LGBT Danmark ser med stor tilfredshed på Sophie Løhdes beslutning. Transkønnede er ikke psykisk syge. Derfor vil sundhedsminister Sophie Løhde fjerne transkønnethed fra ... Vis forekomsten
Det første transkønnede barn i Danmark startede behandling med stophormoner den 17. maj 2016. Linda Thor Pedersen, 25. august 2016.
Af Linda Thor Pedersen, den 25. august 2016. Det første transkønnede barn i Danmark startede behandling med stophormoner den 17. maj 2016. Det første transkønnede barn i Danmark - en transpige - startede tirsdag den 17. maj 2016 på sin behandling med stophormoner. Det har sat hendes pubertet på pause, og når hun ... Vis forekomsten
Landsforeningen Danske Transkønnede (LDT)
Michelle Klæstrup har taget initiativ til at danne en ny forening for transkønnede. Derom skriver hun: Landsforeningen Danske Transkønnede arbejder for at blive en uafhængig aktør for alle transkønnede og interessenter i Danmark. Landsforeningen vil på sigt arbejde for at frigøre sig fra LGBT, men stadig ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks forslag af 29. juni 2016 til: Vejledning om kønsmodificerende behandlinger.
LGBT Danmark sendte den 1. juli 2016 foreningens forslag til en "Vejledning om kønsmodificerende behandlinger" til Sundhedsstyrelsen. Baggrunden var, at LGBT Danmark er i diaglog med Sundhedsstyrelsen om revision af den nugældende Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. På mødet mellem LGBT Danmark og ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks forslag af 29. juni 2016 til: Vejledning om kønsmodificerende behandlinger.
LGBT Danmark sendte den 1. juli 2016 foreningens forslag til en "Vejledning om kønsmodificerende behandlinger" til Sundhedsstyrelsen. Baggrunden var, at LGBT Danmark er i diaglog med Sundhedsstyrelsen om revision af den nugældende Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. På mødet mellem LGBT Danmark og ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skr. af 24. juli 2016 til Rigspolitiet om årsrapporten vedrørende hadforbrydelser i 2015. Svar den 6. sept. 2016.
LGBT Danmark sendte den 24. juli 2016 en skrivelse vedrørende Rigspolitiets rapport "Hadforbrydelser i 2015. Rigspolitiets årsrapport af 1. juli 2016" til Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter (NFC), der svarede den 6. september 2016. Herunder gengives først skrivelsen og derefter svaret. Søndag den 24. juli ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skr. af 26. juli 2016 til JM om X som kønsbetegnelse i pas til unge under 18 år.
LGBT Danmark sendte den 26. juli 2016 en skrivelse til justitsminister Søren Pind, Justitsministeriet om at ændre pasbekendtgørelsen, så unge under 18 år kan få X som kønsbetegnelse i deres pas. Skrivelsen gengives herunder. * * * Tirsdag den 26. juli 2016. Justitsminister Søren Pind, Justitsministeriet jm@jm.dk ... Vis forekomsten
LGBT Danmark sendte den 1. august 2016 høringsskrivelse om, at ventetidsgarantien også bør gælde for kønsskifteoperation.
LGBT Danmark sendte den 1. august 2016 en høringsskrivelse til Sundheds- og ældreministeriet i hvilken det henstilles, at ordet "kønsskifteoperation" fjernes i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v., så denne behandling også bliver omfattet af de ventetidsgarantier, som gælder for næsten alle ... Vis forekomsten
LGBT Danmark sendte den 1. august 2016 høringsskrivelse om, at ventetidsgarantien også bør gælde for kønsskifteoperation.
LGBT Danmark sendte den 1. august 2016 en høringsskrivelse til Sundheds- og ældreministeriet i hvilken det henstilles, at ordet "kønsskifteoperation" fjernes i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v., så denne behandling også bliver omfattet af de ventetidsgarantier, som gælder for næsten alle ... Vis forekomsten
GALE – The Global Alliance for LGBT Education
GALE er en international uddannelsessammenslutning med fokus på undervisning i forhold vedrørende lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT). Ved at identificere, forbedre og dele pædagogisk ekspertise søger sammenslutningen at fremme fuld inddragelse i samfundet af personer, der er dårligt stillet på ... Vis forekomsten
Hvordan tager jeg T
T-Lounge Society udsendte den 12. august 2016 den herunder gengivne pressemeddelse om filmen. Pressemeddelelse Ny Youtube-video på dansk viser, hvordan man selv tager testosteron T-Lounge Society udgiver video for at vise, hvordan man tager testosteron selv. Den er henvendt til de transmænd, som enten ikke kan få ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks forslag af 16. august 2016 til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann om juridisk kønsskifte for unge under 18 år. Svar 6. september 2016.
LGBT Danmark sendte den 16. august 2016 en skrivelse til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann med anmodning om, at gøre det muligt for unge under 18 år at få juridisk kønsskifte og at fjerne refleksionsperioden på 6 måneder. Den 17. august 2016 sendtes en kopi til Ligestillingsudvalget. Forslaget er ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks forslag af 16. august 2016 til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann om juridisk kønsskifte for unge under 18 år. Svar 6. september 2016.
LGBT Danmark sendte den 16. august 2016 en skrivelse til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann med anmodning om, at gøre det muligt for unge under 18 år at få juridisk kønsskifte og at fjerne refleksionsperioden på 6 måneder. Den 17. august 2016 sendtes en kopi til Ligestillingsudvalget. Forslaget er ... Vis forekomsten
Transpersoners adgang til sundhedsydelser: Analyse af love og administrative bestemmelser: Nødvendige ændringer
LGBT Danmarks rapport redegør for de forskellige love og administrative bestemmelser, som regulerer transpersoners adgang til kønsmodificerende behandling og mulighed for rådgivning og støtte. LGBT Danmark finder, at en lang række ændringer er nødvendige for sikre en ordenligt behandling af transpersoner i ... Vis forekomsten
FATID’s skrivelse af 8. august 2016 til SUU – bilag 679 – om kønshormonbehandlingen af transkønnede.
Dateret den 8. august 2016 har FATID sendt en skrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget - SUU Alm.del bilag 679. Modtaget den 18. august 2016. Samling 2015-16 - med kritik af den centralistiske måde kønshormonbehandlingen af transkønnede foregår. Herunder gengives henvendelsen. Til Sundheds-og ældreudvalget ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks "lov"forslag af 4. oktober 2016 om juridisk kønsskifte til personer under 18 år. SOU bilag 5. LIU bilag 4.
LGBT Danmark har udarbejdet et regulært lovforslag til ændring af lov om Det Centrale Personregister, der muliggør juridisk kønsskifte til personer under 18 år som en konsekvens af, at Social- og Indenrigsminister, Karen Ellemann den 6. september 2016 afslog LGBT Danmarks anmodning om at gøre det muligt for unge ... Vis forekomsten
Eksamens- og kursusbeviser kan genudstedes og det uden gebyr meddelte børne-, undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby (V) den 14. oktober 2016 til LGBT Danmark.
LGBT Danmark skrev den 3. oktober 2016 til uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og børne- undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby om at drage omsorg for, at personer, der har fået juridisk kønsskifte kan få udstedt nye eksamens- og kursusbeviser uden gebyr. I dag kan ... Vis forekomsten
Transpolitisk Forum
Transpolitisk Forum består af en mindre gruppe personer, der på deres facebookprofil skriver følgende om deres intentioner: Transpolitisk Forum vil skabe en platform for transaktivisme, som kæmper for mere end juridiske rettigheder for en bestemt marginaliseret befolkningsgruppe. En transaktivisme, der stiller sig ... Vis forekomsten
Legal Gender Recognition in Europe: 2nd Revised Version
TGEU har udarbejdet en rapport - et værktøjssæt - over lovgivningen om juridisk kønsskifte i Europa. Herunder gengives introduktionen i dansk oversættelse. Der tages forbehold for oversætelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske tekst. Tina Thranesen. Derefter gengives ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 4. Spgsm. 1. Høringsskr. af 19. december 2016 fra LGBT Danmark om at undlade personnummer i legitimationskort. Svar 20. januar 2017.
LGBT Danmark indsendte den 19. december 2016 høringsskrivelse til lovforslag L 55 - samling 2016-17 - om udstedelse af legitimationskort med anbefaling om, at personnummer ikke påføres legitimationskortet, idet det bl.a. afslører indehaverens køn. Høringsskrivelsen er registreret hos Social-, Indenrigs- og ... Vis forekomsten
Unge transkønnede kan godt få fornavneskift, hvis Sexologisk Klinik erklærer, at de er transseksuelle eller ganske kan ligestilles hermed. 18. januar 2017.
LGBT Danmark har fra en ung transperson fået oplyst, at denne rettede henvendelse til sit kordegnekontor for at få foretaget fornavneskift. Den unge er af Sexologisk Klinik vurderet at være transseksuel. Kordegnekontoret var usikker på proceduren og ringede derfor til derom Statsforvaltningen, som oplyste, at det ikke ... Vis forekomsten
FATID’s åbne brev til sundhedsministeren om ventetid på at få foretaget kønskorrigerende indgreb. SUU 8. januar 2017, bilag 134.
Foreningen af Transkønnede I Danmark – FATID har i et udateret åbent brev sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som er modtaget hos Sundheds- og Ældreudvalget den 8. januar 2016, stillet en række spørgsmål om ventetid på at få foretaget selve det kønskorrigerende indgreb. Det åbne brev gengives herunder Åben ... Vis forekomsten
Transkønnede krænkes stadig på klinik. Amnesty International Danmark 3. marts 2017. SUU bilag 212.
Amnesty International Danmark udsendte den 3. marts 2017 en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af opfølgningen på deres rapport af 1. marts 2019 "Briefing: Transkønnedes adgang til sundhed i Danmark". Den opfølgende rapport blev den 2. marts 2017 sendt til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalget, ... Vis forekomsten
LGBT Danmark skrev den 27. marts 2017 til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til SOU og SUU om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion.
LGBT Danmark skrev den 27. marts til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) og Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion. Skrivelsen er registreret hos: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget ... Vis forekomsten
B 83. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmarks høringsskrivelse den 29. marts 2017 til B 83 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede. Svar 17. maj 2017.
LGBT Danmark indsendte den 30. marts 2017 sin høringsskrivelse af 29. marts 2017 til beslutningsforslag B 83 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede til Sundheds- og Ældreudvalget. Registreret hos Folketinget som bilag 1. Sundheds- og Ældreudvalget har den 31. marts 2017 som spgsm. 1 - Samling: 2016-17 ... Vis forekomsten
FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn’s bemærkninger af 17. april 2017 om udkastet fra SST til vejledning om kønsidentitetsforhold.
E-mail af 17. april 2017 fra FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn med bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. FSTB's e-mail og bemærkninger gengives herunder. * * * Fra: foreningen FSTB Sendt: 17. ... Vis forekomsten
Transpolitisk forum og Amnesty Internationals kommentarer af 17. april 2017 til udkastet fra SST til vejledning om kønsidentitetsforhold.
E-mail af 17. april 2017 med vedhæftede kommentarer fra Transpolitisk forum og Amnesty International til Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. E-mailen Fra: Helle Jacobsen Sendt: 16. maj 2017 10:54 Til: Søren Brostrøm; Annlize ... Vis forekomsten
Transpolitisk forum og Amnesty Internationals kommentarer af 17. april 2017 til udkastet fra SST til vejledning om kønsidentitetsforhold.
E-mail af 17. april 2017 med vedhæftede kommentarer fra Transpolitisk forum og Amnesty International til Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. E-mailen Fra: Helle Jacobsen Sendt: 16. maj 2017 10:54 Til: Søren Brostrøm; Annlize ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 18. april 2017 til Sundhedsstyrelsen om udkast til ny vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
Skrivelse med bemærkninger af 18. april 2017 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen om dennes udkast til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. LGBT Danmarks skrivelse gengives herunder. * * * Den 18. april 2017. Til Sundhedsstyrelsen Vedr.: Bemærkninger til ... Vis forekomsten
Skr. fra transorganisationer den 16. maj 2017 om processen for udarbejdelse af en vejledning for behandling af transkønnede. Ministersvar 13. juni 2017.
Transpolitisk Forum, Amnesty International, Copenhagen Pride, FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, LGBT+ Ungdom og LGBT Danmark har dateret den 16. maj 2017 sendt en skrivelse til sundhedsministeren og partiernes sundhedsordførere med en appel om politisk indgriben i forhold til proces og indhold af ... Vis forekomsten
Skr. fra transorganisationer den 16. maj 2017 om processen for udarbejdelse af en vejledning for behandling af transkønnede. Ministersvar 13. juni 2017.
Transpolitisk Forum, Amnesty International, Copenhagen Pride, FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, LGBT+ Ungdom og LGBT Danmark har dateret den 16. maj 2017 sendt en skrivelse til sundhedsministeren og partiernes sundhedsordførere med en appel om politisk indgriben i forhold til proces og indhold af ... Vis forekomsten
Skr. fra transorganisationer den 16. maj 2017 om processen for udarbejdelse af en vejledning for behandling af transkønnede. Ministersvar 13. juni 2017.
Transpolitisk Forum, Amnesty International, Copenhagen Pride, FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, LGBT+ Ungdom og LGBT Danmark har dateret den 16. maj 2017 sendt en skrivelse til sundhedsministeren og partiernes sundhedsordførere med en appel om politisk indgriben i forhold til proces og indhold af ... Vis forekomsten
First, Do no Harm. Sådan sikres rettighederne for børn med variationer i kønskarakteristika i Danmark og Tyskland
Amnesty International skriver om rapporten bl.a.: I denne rapport dokumenterer Amnesty International de specifikke menneskerettighedskrænkelser, som børn og voksne med variationer i kønskarakteristika udsættes for. Vi fokuserer specifikt på de menneskerettighedskrænkelser - særligt krænkelsen af retten til ... Vis forekomsten
FSTB’s høringsskrivelse af 14. juli 2007 med bilag til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn sendte 14. juli 2017 sin høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen og den 7. august 2017 en kopi til Sundheds- og ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringsskrivelse af 31. juli 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
LGBT Danmark sendte den 1. august 2017 sin høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen med kopi til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Sundheds- og Ældreudvalget. Sundheds- ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks tekstnære kommentarer af 31. juli 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
LGBT Danmark sendte den 1. august 2017 sin høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen med kopi til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Sundheds- og Ældreudvalget. Som bilag ... Vis forekomsten
FATID’s udaterede høringsskrivelse til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
FATID's udaterede høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Enheden for Evidens, Uddannelse og Beredskab Islands Brygge ... Vis forekomsten
TGEU’s høringsskrivelse af 1. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
TGEU - Transgender Europes høringsskrivelse af 1. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Danmark Attn.: Christina Debes ... Vis forekomsten
Intersex Danmarks udaterede høringsskrivelse til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Intersex Danmarks udaterede høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Høringssvar til vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved ... Vis forekomsten
Copenhagen Pride, Amnesty, LGBT Ungdom og Transpolitisk Forums fælles høringsskrivelse af 2. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Copenhagen Pride, Amnesty International Danmark, LGBT Ungdom og Transpolitisk Forums fælles høringsskrivelse af 2. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives ... Vis forekomsten
Copenhagen Pride, Amnesty, LGBT Ungdom og Transpolitisk Forums fælles høringsskrivelse af 2. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Copenhagen Pride, Amnesty International Danmark, LGBT Ungdom og Transpolitisk Forums fælles høringsskrivelse af 2. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives ... Vis forekomsten
Copenhagen Pride, Amnesty, LGBT Ungdom og Transpolitisk Forums fælles høringsskrivelse af 2. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Copenhagen Pride, Amnesty International Danmark, LGBT Ungdom og Transpolitisk Forums fælles høringsskrivelse af 2. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives ... Vis forekomsten
Søren Laursen blev den 12. oktober 2017 formand for Rådet for Menneskerettigheder under IMR.
Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark blev den 12. oktober 2017 valgt som ny formand for Rådet for Menneskerettigheder under Institut for Menneskerettigheder (IMR). ”For mig er det vigtigt, at vi som mennesker tager et medansvar for udviklingen af vores rettigheder, og derfor er jeg meget glad for at være valgt ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 2. Spgsm. 1. LGBT Danmarks bemærkninger til lovforslaget af 16. oktober 2017. Svar 27. oktober 2017.
LGBT Danmark indsendte den 17. oktober 2017 høringsskrivelse dateret 16. oktober 2017 til lovforlag L 60 – samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration. Sundheds- og Ældreudvalget bad den 17. oktober 2017 med spørgsmål 1 – ... Vis forekomsten
Kønsanerkendelse. Erklæring den 15. november 2017 fra WPATH.
World Professional Association for Transgender Health (WPATH) offentliggjorde den 15. november 2017 en erklæring om, at regeringerne bør anerkende transpersoners ønske om juridisk kønsskifte og ændring af kønsbetegnelse i dokumenter. Erklæringen gengives herunder i dansk oversættelse. Der tages forbehold for ... Vis forekomsten
Peder Holk Svendsen blev på LGBT Danmarks landsmøde den 25. november 2017 valgt som ny forperson.
Peder Holk Svendsen blev på LGBT Danmarks landsmøde den 25. november 2017 valgt som ny forperson. Søren Laursen, der havde været forperson for LGBT Danmark i adskillige år og i flere omgange, ønskede ikke genvalg. LGBT Danmark udsendte den 27. november 2017 den herunder gengivne pressemeddelelse. * * * Ny forperson ... Vis forekomsten
LGBT Danmark skrev den 20. december 2017 til Socialministeriet, socialministeren og Socialudvalget vedr. kønsbestemte navne i navneloven og navnebekendtgørelsen.
LGBT Danmarks henvendelse var vedhæftet en skrivelse af 19. december 2017 med en anmodning om, at navneloven og navnebekendtgørelsen bestemmelser om kønsbestemte navne ændres, da de indeholder paragraffer, som i dag må betegnes som forældede og sprogligt forkerte. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) har ... Vis forekomsten