LGBT Danmarks pressemeddelelse af 21. januar 2016 om Danmarks eksamen i FN om overholdelse af menneskerettigheder.

Vist 0 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

PRESSEMEDDELELSE 21. januar 2016

I dag har Danmark været til eksamen i FN om overholdelse af menenskerettigheder. Adskillige lande gav Danmark anbefalinger til forbedringer på LGBTI-området, det vil sige forhold vedrørende bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og interkønnede.

Holland mener, Danmark skal give unge transpersoner adgang til juridisk kønsskifte, mens Uruguay peger på problemer med LGBTI-personers adgang til behandling i sundhedsvæsenet, herunder transpersoners vanskelige adgang til kønskorrigerende behandlinger. Sydafrika, Columbia og Bulgarien peger på behovet for bedre beskyttelse mod diskrimination på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk.

Det er vigtigt Danmark lytter til disse kritikpunkter,” udtaler Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, ”for de er helt reelle. I Danmark tror vi tit, vi er verdensmestre i dette felt, men på mange områder er andre lande foran os. Det her kalder på handling, for Danmark bør sikre LGBTI-borgeres rettigheder fuldt ud,” mener Søren Laursen.

For yderligere oplysninger: Søren Laursen, forperson, sl@lgbt.dk

UDDYBNING og udtalelser

I de Forenede Nationer i Geneve valgte en række lande i dag at sætte fingeren på Danmarks mangler i forhold til rettigheder for LGBTI-personer. Flere lande roste dog også Danmark for allerede at være nået langt på området.

Holland anbefaler at børn og unge får adgang til juridisk kønsskifte. I dag er det kun muligt for personer over 18 år. Dette er en meget væsentlig anbefaling. Danmark var først i Europa med at give adgang til frit juridisk køn, men man valgte at indføre en aldersgrænse. Sidenhen har Malta og Holland lavet tilsvarende love, men med muligheder også for børn og unge. Norge har et tilsvarende lovforslag under behandling. ”Danmark bør følge trop og respektere unge transpersoners integritet,” mener Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark.

Holland roser endvidere Danmark for at påtage sig værtskabet for European IDAHO Forum til maj, en årlig konference hvor politikere og embedsfolk på højt niveau tager temperaturen på LGBTI-rettigheder i Europa.

USA og Brasilien roser Danmark for at være ét af de førende lande, hvad angår LGBT-rettigheder.

Uruguay anbefaler den danske stat at sikre lige adgang til sundhedsydelser for LGBT-personer samt lettere adgang til kønskorrigerende behandling. ”Anbefalingen rammer helt præcist,” mener Søren Laursen, ”idet transpersoner i dag har dårlig adgang til behandling. Det gælder fx den siden sidste år væsentligt forringede adgang til hormonbehandling, og også adgangen til kirurgisk behandling.”

Sydafrika og Columbia anbefaler, at den danske stat underbygger beskyttelsen mod diskrimination af LGBTI-personer. Den danske ligebehandlings- og anti-diskriminationslovgivning beskytter ikke transpersoner specifikt, hvilket er en afgørende mangel. Det er ikke en forglemmelse: Skiftende regeringer har afvist at tilføje denne beskyttelse.

Bulgarien anbefaler Danmark at beskytte mod diskrimination på grund af blandt andet seksuel orientering også udenfor arbejdsmarkedet. I dag er seksuel orientering alene beskyttet indenfor arbejdsmarkedet, hvorimod etnicitet og køn er beskyttet både indenfor og udenfor arbejdsmarkedet. Årsagen til den bedre beskyttelse for kategorierne etnicitet og køn skyldes EU-lovgivning.

Serbien roser Danmark for at beskytte mod diskrimination på grund af kønsudtryk, hvilket er en lidt overraskende bemærkning al den stund, Danmark ikke eksplicit beskytter kønsidentitet og kønsudtryk i ligebehandlings- og ikke-diskriminationslovgivningen. Til gengæld er den ufuldstændige lov sidste år blevet fortolket af en domstol derhen, at den også gælder transpersoner, selvom det ikke står i den. Serbien har en ung og derfor mere moderne lovgivning end Danmark, og modsat den danske beskytter deres lovgivning transpersoner direkte.

Det er hele rigsfællesskabet, der er til eksamen. Island anbefaler Færøerne at indføre ægteskab for alle uanset køn. I dag er der hverken registreret partnerskab eller samkønsægteskab på Færøerne. Færøerne er således den eneste jurisdiktion i det vestlige Europa, hvor der slet ikke er nogen juridisk anerkendelse af par af samme køn.

LGBT Danmark har været meget aktive i forbindelse med UPR-processen og har mødt forskellige landes FN-repræsentationer i Geneve, ligesom vi har mødtes med ambassader i Danmark. LGBT Danmarks specifikke LGBTI-anbefalinger til den danske stat er:

* * *
Pressemeddelelsen i pdf-format.

Pressemeddelelse af 16. oktober 2015 fra LGBT Danmark om SIF’s rapport: LGBT-sundhed Helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.

Vist 0 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

PRESSEMEDDELELSE fra LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Ny rapport viser store udfordringer for biseksuelle og transpersoner

Statens Institut for Folkesundhed har på vegne af Københavns Kommune udarbejdet undersøgelsen LGBT-sundhed – helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.

“Det er meget tilfredsstillende, at Københavns Kommune at taget ansvaret for, at denne undersøgelse er blevet til,” udtaler Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark, “for den synliggør nogle alvorlige problemer, vi skal forholde os til. Når så mange mennesker i vores midte lider af dårligt helbred, dårlig psykisk trivsel og ensomhed, så har vi en væsentlig opgave foran os. Det her handler om menneskers ve og vel,” uddyber Søren Laursen.

“Undersøgelsen giver et detaljeret billede af transpersoners sundhed og trivsel i dag,” fortæller Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson for LGBT Danmark. “For eksempel ser vi her konsekvensen af Sundhedsstyrelsens nye vejledning, nemlig en øget selvmedicinering blandt transkønnede, som skaffer sig hormoner mv. ad private kanaler og tager dem udenom sundhedsvæsenet. Vi får også synliggjort den massive utilfredshed med den oplevede kvalitet af behandlingen i det danske sundhedsvæsen. Rapporten sætter både tal på den dårlige trivsel og ord på de mange problemer, transpersoner kæmper med. Rapporten er et wake-up call til både myndigheder, politikere – dette er et aktuelt samfundsproblem,” forklarer Linda Thor Pedersen.

En anden gruppe, som træder tydeligt frem i rapporten, er biseksuelle. “Det er en meget vigtig observation, at biseksuelles helbred og trivsel adskiller sig væsentligt fra bøssers og lesbiskes. Biseksuelle har dårligere psykisk helbred og ringere sociale relationer,” forklarer Vivi Jelstrup, bipolitisk talsperson for LGBT Danmark. “Når det er tilfældet, er det et udtryk for, at biseksuelle oplever eksklusion i hele samfundet, inklusive LGBT-miljøet. Konsekvensen træder tydeligt frem og er klart målbar. Det fordrer nye tiltag for inklusion, hvis vi ikke fortsat skal lade gruppen i stikken,” uddyber Vivi Jelstrup.

For yderligere oplysninger

LGBT Danmark
Søren Laursen, forperson: soren_laursen@lgbt.dk
Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson: linda@lgbt.dk
Vivi Jelstrup, bipolitisk talsperson: vivi@lgbt.dk

Københavns Kommune
Thomas Brahm, pressechef: thomas.brahm@suf.kk.dk

Pressemeddelelse den 15. september 2015 fra LGBT Danmark: Psykiatriske diagnoser, transkønnethed og selvmord.

Vist 0 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

LGBT Danmark udsendte den 15. september 2015 kl. 0038 en pressemeddelelse efter, at DR3 viste filmen Mordet på Jannick.

Pressemeddelelse gengives herunder

Psykiatriske diagnoser bør ikke være en hindring for behandling af transkønnethed – det kan føre til selvmord!

DR3 sendte mandag den 14. september 2015 udsendelsen “Mordet på Jannick“. Jannick Nordsted var transkønnet og havde diagnoserne Turrettes syndrom og ADHD.

Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson udtaler efter at have set filmen: “Det var en stærk og tankevækkende film”.
Hun udtaler videre: “LGBT Danmark er bekendt med, at mange transkønnede bliver afvist behandling for deres transkønnethed, alene fordi de har en psykiatrisk diagnose.
Udenlandsk forskning viser, at en parallelbehandling af transkønnethed og psykiatriske problemer giver de bedste resultater.
I Danmark udsættes behandling af transkønnethed indtil psykiatriske diagnoser er under kontrol. Ofte vil den manglende behandling af transkønnethed forhindre, at de psykiatriske problemer kommer under kontrol”.

LGBT Danmark Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner opfordrer derfor, at sundhedsvæsnet ændrer praksis, så transkønnede, der har en psykiatrisk diagnose, kan få behandling for deres transkønnethed parallelt med deres psykiatriske problemer.

Filmen kan ses på adressen: https://www.dr.dk/tv/se/dr3-dok/dr3-dok-jannicks-mord

Henvendelse kan rettes til:
Linda Thor Pedersen
linda@lgbt.dk
27208391 eller 44448391

Pressemeddelelse af 29. juli 2015 fra LGBT Danmark: Michelle var udsat for diskrimination som transkvinde.

Vist 0 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

LGBT Danmark udsendte den 29. juli 2015 en pressemeddelelse vedrørende Retten i Aarhus’ dom den 9. juni 2015 om, at Michelle Holst-Fischer havde været udsat for diskrimination, da hun blev fyret – eller mere korrekt betegnet, da jobprøvningen blev bragt til ophør.

Pressemeddelelsen gengives herunder.

Michelle Holst-Fischer

Michelle Holst-Fischer

Michelle var udsat for diskrimination som transkvinde
Nu har hun vundet den første retssag herhjemme om diskrimination på grund af kønsudtryk og kønsidentitet

I foråret 2012 besluttede Aarhus kommunens jobcenter, at Michelle skulle i arbejdsprøvning. Michelle er uddannet bager. Hun arbejdede på en brødfabrik i mange år, men fik slidskader. Siden arbejdede hun blandt andet en årrække som truckfører, men den seneste tid havde hun været ledig. Michelle var glad for muligheden og mødte en tidlig morgen op hos Jysk Mandskabsservice hos en af deres kunder, hvor hun skulle lave lagerarbejde. Michelle er transkvinde og mødte op og arbejdede i sit eget tøj: En pæn rød frakke, lange benklæder, en bluse og sorte støvler med 5 cm kraftig hæl. Hun havde også en smule makeup på.

Michelle syntes selv, det gik godt, og arbejdsgiveren var også tilfreds. Da Michelle senere på dagen kontaktede Jobcentret, fik hun at vide, at arbejdsgiveren var tilfreds, men ønskede, at hun ’skruede ned for sin femininitet’. Efter en snak med arbejdsgiver aftaltes, at hun skulle komme igen næste dag. Hun mødte op, nu med mindre makeup, med et hårbånd, og med nye sikkerhedssko, som Jobcentret havde bevilget. Arbejdet gik igen fint, men senere på dagen, efter hun var kommet hjem, blev hun ringet op af Jobcentret, som forklarede, at Jysk Mandskabsservices kunde ikke ønskede, at sådan en som hende skulle arbejde hos dem. Det var, blev det fortalt, besluttet ‘højere oppe’. Jysk Mandskabsservice kunne ikke opretholde aftalen, hvis ikke kunden ville have hende, så dermed ophørte forløbet.

Michelle var ked af det og følte sig voldsomt diskrimineret. Hun kontaktede LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, og det blev starten på en årelang kamp for retfærdighed.

Landsforeningen fik overblik over Michelles oplevelser og var overbevist om, at der var en “god” sag. Foreningen anbefalede at inddrage hendes fagforening, 3F. 3F gik velvilligt ind i sagen og indbragte den først for Ligebehandlingsnævnet og siden for retten. Landsforeningen har samarbejdet tæt med 3F gennem hele forløbet og har bidraget med en meget detaljeret viden om transforhold, herunder retlige forhold, ligesom foreningen har vejledt Michelle i forbindelse med de til tider omfattende dokumenter.

I første omgang blev det besluttet at føre sagen for Ligebehandlingsnævnet. Da den skulle sendes i høring hos de involverede parter, tog sagsforløbet en rum tid, og nævnets beslutning kom i september 2013. Den var ikke så anvendelig, idet nævnet besluttede, at det ikke kunne træffe afgørelse i sagen, fordi dette ville kræve vidneafhøring, og det har nævnet ikke mandat til. Det er også set i andre sager, så det var ikke den helt store overraskelse. Heldigvis ønskede Michelle, at sagen skulle gå videre, og 3F var også indstillet på at indbringe den for retten.

Både Dansk Mandskabsservice og deres kunde blev indklaget. De indklagede blev repræsenteret ved Dansk Erhverv, som blandt andet forsøgte at så tvivl om, hvorvidt transpersoner overhovedet er beskyttet af dansk lovgivning, nærmere bestemt om der findes en beskyttelse mod diskrimination på grund af kønsudtryk og/eller kønsidentitet.

Retshandlingen fandt sted i maj i år. Det er værd at notere sig, at Jobcentret fastholdt oplysningerne om, hvem der havde sagt hvad. Dette blev dokumenteret i retten af et referat udarbejdet af Jobcentret straks efter samtalerne i foråret 2013.

Dommen blev afsagt i begyndelsen af juni: Jysk Mandskabsservice blev dømt, mens deres kunde blev frikendt, da dommeren ikke mente der var tilstrækkeligt bevis for, at de havde udtalt sig som påstået.

Afgørelsen er vigtig på flere måder. For det første er det den første dom i Danmark i en transdiskriminationssag. For det andet er dommen detaljeret i sin beskrivelse af diskriminationsbeskyttelsen. Det fremgår således, at “forskelsbehandlingen af sagsøgeren [er] omfattet af såvel ligebehandlings– som forskelsbehandlingsloven,” at afbrydelsen af arbejdsforholdet er “sket alene på grund af sagsøgerens påklædning og udseende,” samt at den forskelsbehandling, Michelle blev udsat for, berettiger “til samme godtgørelse uanset, om sagsøgeren på daværende tidspunkt måtte betegnes som transseksuel eller transvestit“.

Nu har vi altså rettens ord for, at både kønsidentitet og kønsudtryk er beskyttet under dansk ligebehandlings- og ikke-diskriminationslovgivning, desuagtet hverken disse begreber eller transpersoner er omtalt i lovgivningen. Ankefristen er nu udløbet, så afgørelsen er endelig.

Michelle blev tilkendt en godtgørelse på 30.000 kroner, og 3F har gjort en flot indsats for at sikre, at hun får pengene. Godt tre år skulle der gå, fra Michelle oplevede uretfærdig behandling, til hun fik medhold i, at der var tale om diskrimination. Dette er en vigtig afgørelse, ikke bare for Michelle selv, men også for alle andre transpersoner, som nu har sikkerhed for, at lovens beskyttelse omfatter kønsidentitet og kønsudtryk.

Søren Laursen om sagen
Som forperson for LGBT Danmark glæder jeg mig over afgørelsen i Michelles sag. Jeg var selv involveret gennem hele forløbet og har derfor på nært hold oplevet frustrationen, ventetiden, usikkerheden og til sidst glæden ved at få ret. Jeg glæder mig på Michelles vegne over succesen, og jeg er glad for, at hun har haft overskud og vilje til at stå igennem sagen, for kun på den måde bringer vi loven i anvendelse og skaber afklaring om, hvor langt dens beskyttelse rækker.

Jeg er også tilfreds med den virkelig gode indsats 3F har ydet. Det er selvsagt vigtigt for os, at fagforeningerne lever op til deres ansvar også i situationer med diskrimination på vores område. Og det er til fulde sket her.

Resultatet er, at vi nu har en dansk retsafgørelse om transdiskrimination. Det har været vigtigt for os, at den blev så præcis som muligt, og det er den blevet. Dansk ligebehandlings- og ikke-diskriminationslovgivning er meget mangelfuld: Den omtaler slet ikke kønsidentitet eller kønsudtryk. Mange andre lande har justeret deres lovgivning, så disse områder er specifikt nævnt, men der har ikke været politisk vilje til at gøre noget tilsvarende i Danmark. Nu har vi til gengæld rettens fortolkning af den eksisterende lovgivning, og den fortolkning siger, at usaglig forskelsbehandling på grund af kønsidentitet og kønsudtryk ér diskrimination i lovens forstand.

Yderligere information:
Sagen er omtalt i Vidensbanken om kønsidentitet, hvor der er link til både Ligebehandlingsnævnets og Retten i Aarhus’ behandling af sagen:
http://www.thranesen.dk/retten-aarhus-bs-72-45-2014/

Direkte link til Ligebehandlingsnævnets behandling af sagen:
http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk/naevnsdatabase/afgoerelse.aspx?aid=1247&type=Afgoerelse

Direkte link til Retten i Aarhus’ dom i sagen:
http://www.thranesen.dk/artikler/Michellesagen_20150609_Dombog.pdf

Sagen er fra LGBT Danmarks side håndteret af Søren Laursen og Tina Thranesen og fra 3F’s side af Hans Jørgen Kjærsgaard, Transport, Logistik og Byg, Århus, og Rune Asmussen, advokat (H), Juridisk Sekretariat.

Søren Laursen: sl@lgbt.dk

* * *
Pressemeddelelsen i pdf-format.
Pressemeddelelsen hos LGBT Danmark.

Ulovligt at fyre en transperson pga. dennes kønsudtryk fastslog byretten i Aarhus den 9. juni 2015.

Vist 0 gange.
Michelle Holst-Fischer

Michelle Holst-Fischer

Af Tina Thranesen.
Det er den første dom i Danmark om fyring af en transperson på grund af dennes kønsudtryk – det vil sige dennes påklædning og udseende.

Kort om sagen og dens forløb frem til dommen
Den 12. marts 2012 påbegyndte Michelle Holst-Fischer, der er transkvinde, et jobprøvningsarbejde med mulighed for et fleksjob hos Jysk Mandskabsservice, der leverede arbejdskraft til Føtex (Dansk Supermarked A/S) i Aarhus, hvor Michelle skulle arbejde på lageret.
Efter to dage blev Michelle fyret – eller mere korrekt betegnet, så blev jobprøvningen bragt til ophør af Jysk Mandskabsservice.
Begrundelsen var ifølge en ansat i det kommunale jobcenter, at driftschefen fra Føtex til Jysk Mandskabsservice havde sagt, at de ikke kunne have Michelle gående, pga. hendes fremtoning.
Jysk Mandskabsservice havde ikke haft noget at udsætte på Michelles arbejdsindsats, men valgte at bringe jobprøvningen til ophør.

Den 17. marts 2012 gennemgik jeg nøje sagen med Michelle og udfærdigede et notat derom. Herefter forelagde jeg sagen for Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark, der besluttede at LGBT Danmark skulle gå ind i sagen.
LGBT Danmark forelagde sagen for fagforbundet 3F, som Michelle var medlem af.
3F meldte kort efter tilbage, at de ville følge op på sagen og stille advokatbistand til rådighed.

3F indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet, der imidlertid den 28. august 2013 (afgørelse nr. 171/2013) afviste at behandle sagen, da den krævede afgivelse af vidneforklaringer, hvilket Ligebehandlingsnævnet ikke har mandat til. Ligebehandlingsnævnet lavede på trods deraf alligevel en grundig gennemgang af klagen ud fra det skriftlige materiale, som nævnet havde modtaget.

3F indbragte herefter sagen for domstolen.
Inden sagen kom for retten blev der ført en omfattende korrespondance mellem advokaten for 3F og modpartens advokat.
LGBT Danmark var herunder advokaten for 3F behjælpelig med referencer til relevant dansk og europæisk lovgivning, udtalelser fra menneskerettighedsorganisationer, definitioner m.v.

Byretten i Aarhus behandlede sagen den 12. maj 2015 (sag nr. BS 72-45/2014) i et dagslangt retsmøde. Retsmødet sluttede med, at dommeren oplyste, at dommen ville blive afsagt den 9. juni 2015 kl. 1300.

Dommen den 9. juni 2015 fra Byretten i Aarhus fastslog, at afbrydelsen af jobprøvningen (fyringen) var begrundet i Michelles “påklædning og udseende” – altså Michelles kønsudtryk.

Dansk Supermarked A/S blev frikendt, idet der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at anse det for bevist, at det var Dansk Supermarked A/S, der foranledigede, at arbejdsprøvningen af Michelle blev afbrudt.

I dommen anføres, at afbrydelsen af jobprøvningen (fyringen) var begrundet i Michelles “påklædning og udseende” – altså Michelles kønsudtryk, og at den dermed skete diskrimination af Michelle var omfattet af såvel ligebehandlingsloven som af forskelsbehandlingsloven, hvorfor Jysk Mandskabesservice blev kendt skyldige og pålagt at betale en erstatning til Michelle på 30.000 kr.

Advokaten for Dansk Supermarked A/S havde under sagen bl.a. fremført, at Michelle slet ikke var omfattet af de beskyttelsesgrunde, som var anført i de to love, idet hverken transseksualitet eller transvestisme var anført som beskyttelsesgrunde i lovene. Advokaten fremførte endvidere, at Føtex (Dansk Supermarked A/S) ikke havde noget med hverken ansættelsen eller fyringen af Michelle at gøre.

Jysk Mandskabsservice, der efterfølgende var gået konkurs, var ikke repræsenteret af en advokat. Indehaveren tilsluttede sig argumentationerne fremført af advokaten for Dansk Supermarked A/S.

I dommen vurderes det ikke, om Michelle på daværende tidspunkt måtte betegnes som transseksuel eller transvestit, idet ejeren af Jysk Mandskabsservice og driftschefen i Føtex begge i retten forklarede, at de ikke kendte forskel på transseksualitet og transvestisme.

Ankefristen er udløbet, og ingen af parterne har anket sagen. Dommen er dermed endelig.

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus

Rettens begrundelse og resultat
Kommunens notat om sagen, der er udarbejdet af Ronnie Vilstrup Andersen, er udarbejdet på baggrund af samtaler, som Ronnie Vilstrup Andersen har haft med enten Claus Nielsen og/eller Jan Steen Johansen fra daværende Jysk Mandskabsservice. Ronnie Vilstrup Andersen har ikke selv talt med nogen fra Føtex eller fra Dansk Supermarked A/S. Herefter, og efter de for klaringer, der i øvrigt er afgivet, er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse det for bevist, at det var sagsøgte 1, Dansk Supermarked A/S, der foranledigede, at arbejdsprøvningen af sagsøgeren blev afbrudt. Allerede af den grund, tages sagsøgte 1, Dansk Supermarked A/S’ frifindelsespåstand til følge.

Det må herefter, jf. også forklaringerne fra Claus Nielsen og Jan Steen Johansen, bevismæssigt lægges til grund, at det var Dansk Mandskabsservice, der foranledigede jobprøvningen afbrudt. Det må efter de afgivne forklaringer endvidere lægges til grund, at det ikke var sagsøgerens arbejdsindsats, der var grunden til, at arbejdsprøvningen blev afbrudt. Efter det, der er forklaret om beklædningsreglementet, herunder de modstridende forklaringer om, hvorvidt sagsøgeren fik udleveret en personalehåndbog, er der heller ikke grundlag for at fastslå, at afbrydelsen skyldtes, at sagsøgeren ikke fulgte beklædningsreglementet. Afbrydelsen findes derfor at være sket alene på grund af sagsøgerens påklædning og udseende. Såvel Claus Nielsen som Jan Steen Johansen har forklaret, at de ikke kendte forskel på transseksualitet og transvestisme, og den (forskels)behandling, som Dansk Mandskabsservice udsatte sagsøgeren for, berettiger sagsøgeren til samme godtgørelse uanset, om sagsøgeren på daværende tidspunkt måtte betegnes som transseksuel eller transvestit.

Af de grunde, som sagsøgeren har anført, er forskelsbehandlingen af sagsøgeren omfattet af såvel ligebehandlings– som forskelsbehandlingsloven og af en så diskriminerende og krænkende karakter, at godtgørelsen bør fastsættes til 30.000 kr., også selv om sagsøgeren var 2 dage henne i et arbejdsprøvningsforløb, som kunne have ført til et flexjob. Godtgørelsen skal forrentes således, som sagsøgeren har påstået.

Med hensyn til sagens omkostninger skal 3F som mandatar for sagsøgeren erstatte Dansk Erhvervs udgifter til advokatbistand som mandatar for Dansk Supermarked A/S med 20.000 kr. og til vidneførsel med 114,80 kr., og sagsøgte Claus Nielsen skal erstatte 3F’s advokatudgifter med 20.000 kr.

Dansk Erhverv og Claus Nielsen skal efter omstændighederne ikke betale sagsomkostninger til hinanden.

Retten bemærker angående Claus Nielsen, at sagsøgeren og 3F, selv om retten fastsætter fuldbyrdelsesfrist for og forrentning af godtgørelseskravet og sagsomkostningerne, bør undersøge, om kravet, herunder sagsomkostningerne, skal indgå i gældssaneringsagen.

Thi kendes for ret:
Sagsøgte, Dansk Supermarked A/S, frifindes.
Sagsøgte, Claus Nielsen, skal inden 14 dage til 3F som mandatar for sagsøgeren, Gry Michelle Holst-Fischer, betale 30.000 kr. med procesrente fra den 31. oktober 2012.
[…]

* * *
Dommen af 9. juni 2015 fra Retten i Aarhus i pdf-format.
Notat af 17. marts 2012 udfærdiget af Tina Thranesen.

Vælgermøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 1900 om LGBTI forhold sendes direkte på Out&Abouts hjemmeside.

Vist 0 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

LGBT Danmark udsendte mandag den 8. juni 2015 pressemeddelelse om vælgermøde tirsdag den 89. juni 2015 kl. 19 til 21 om LGBTI forhold forud for folketingsvalget den 18. juni 2015.

Se vælgermødet direkte på Out&Abouts hjemmeside.

Af pressemeddelelsen fremgår følgende:

Hvad mener kandidaterne om forhold vedr. bøsser, lesbiske, biseksuelle,
transpersoner og interkønnede?

Vælgermøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 19-21
Bredgade 30, København.

Mød
A: Yildiz Akdogan (A),
Lone Loklindt (B),
Anne Hansen (C),
Neil Bloem (F),
Søren Juliussen (I),
Githa Nelander (O),
Jakob Engel-Schmidt (V),
Johanne Schmidt-Nielsen (Ø) og
Rasmus Nordqvist (Å)

Mødet er arrangeret af LGBT Danmark, Copenhagen Pride og Out&About

Hvad gør vi ved transpersoners vanskelige adgang til sundhedsydelser?
Skal der kunne anerkendes mere end to juridiske forældre til et barn?
Skal interkønnede børn beskyttes mod kønsnormaliserende kirurgi?
Skal mennesker, der uddannes til at arbejde med mennesker, lære noget om LGBT-personer?

Rød og blå har typisk været uenige
Det politiske Danmark har traditionelt været delt på LGBT-området. Det har givet sig udtryk i behandlingen af og afstemningerne om utallige lov- og beslutningsforslag i Folketinget gennem årene.

Under regeringerne Fogh Rasmussen og Løkke Rasmussen blev meget lidt gennemført. Ganske vist fremsatte regeringen forslag om adgang til adoption for par af samme køn, men det var kun fordi et beslutningsforslag fra oppositionen i den foregående samling havde tvunget den til det.

Da Thorning-Schmidt tog over, kom der fokus på området, og der kom fart på. I 2012 gennemførtes samkønsægteskab, således par af samme køn kom under ægteskabsloven i stedet for partnerskabsloven. I 2013 kom en bred vifte af regnbuefamilier endelig ind under børneloven som alle andre børnefamilier, og i 2014 gennemførtes frit juridisk kønsskifte. Vi var sent ude med ægteskab – Holland indførte samkønsægteskab i 2001. Børneloven har til gengæld ikke sin lige andre steder, og kønsskifteloven
blev kun matchet af Argentina og Uruguay. Siden indførelsen har Malta også gennemført en kønsskiftelov, og den irske regering har for nylig fremsat en, begge mere liberale end den danske.

Venstre stemte for børneloven og et flertal stemte for ægteskabsloven. Konservative var delt i begge. Liberal Alliance var for begge. Dansk Folkeparti var imod. Til gengæld var blå blok samlet imod kønsskifteloven.

Vil det kommende Folketing være lige så splittet, eller bevæger vi os mod konsensus? Hør kandidaternes svar.

* * *
Pressemeddelelsen i pdf-format.

LGBT Danmarks valgfolder af 7. juni 2015 ifb. med folketingsvalget den 18. juni 2015.

Vist 0 gange.
LGBT Danmarks valgfolder 2015

LGBT Danmarks valgfolder 2015

LGBT Danmark udgav den 7. juni 2015 sin valgfolder i forbindelse med folketingsvalget den 18. juni 2015.
Valgfolderen anfører, at Danmark kun indtager en 9. plads, når det gælder lovgivning relateret til LGBT-personer.

Valgfolderen indeholder korte og klare informationer om LGBTI relevante emner under overskrifterne:

Valgfolderen i pdf-format hos PanbloggenLGBT Danmarks websted til dokumentation og kommentarer.

LGBT ordbog – om seksuel orientering og kønsidentitet

Vist 21 gange.
LGBT ordbog

LGBT ordbog

Titel LGBT ordbog
– om seksuel orientering
og kønsidentitet
Redaktion Vivi Jelstrup og
Martin Spangsbro-Pedersen
Udgivet af LGBT Danmark,
Landsforeningen for
bøsser, lesbiske, biseksuelle
og transpersoner
2. udgave udgivet 21. maj 2015.
Redaktionen sluttet marts 2015
Sprog Dansk
Antal sider 94

Over 500 ord og begreber knyttet til kønsidentitet og seksuel orientering er samlet og forklaret i ordbogen.
Begreber vedrørende kønsidentitet og seksuel orientering er i hurtig udvikling, og der dukker hurtigt nye LGBT-relevante ord og begreber op, hvilket gør hensigtsmæssigt med en samlet fortegnelse.

Ordbogen kan med fordel benyttes af undervisere, journalister, sundhedspersonale, rådgivere, jurister, forskere og studerende, men henvender sig til alle, der interesserer sig for kønsidentitet og seksuel orientering.

* * *
1. udgave, der var redigeret af Vivi Jelstrup og Martin Spangsbro-Pedersen blev udgivet den 29. januar 2013. Redaktionen sluttet december 2012

LGBT Danmark: Jannicks historie er frygtelig tragisk. Linda Thor Pedersen i Kristeligt Dagblad den 7. januar 2015.

Vist 0 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

Kristeligt Dagblad bragte den 7. januar 2014 en artikel i form af en udtalelse til avisen fra LGBT Danmarks transpolitiske talsperson, Linda Thor Pedersen i anledning af avisens artikel den 5. januar 2015 “Drengen, der ikke var som de andre” om den unge MtK transkønnede, Jannick Nordsted fra Skibby, der begik selvmord den 19. marts 2014. – kun 19 år gammel.

Artiklen med udtalelsen indledes således:
  Det er trist at læse, hvordan en ung transperson begik selvmord, skriver LGBT, der mener, at der er for lidt kendskab til transkønnethed i samfundet – herunder også hos skolevæsenet.

Det er en frygtelig tragisk beretning, som blev bragt i Kristeligt Dagblad den 5. januar 2014, om Jannick Nordsted, der kæmpede med sin seksualitet og sit køn – indtil han til sidst valgte livet fra.

Jeg og foreningen har den største medfølelse med de efterladte.

* * *
Artiklen med udtalelsen hos Kristeligt Dagblad.

Problemer efter juridisk kønsskifte. 22. december 2014.

Vist 0 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

LGBT Danmark, Transpolitisk udvalg har brug for dine erfaringer med juridisk kønsskifte.

Vi ved, at mange, der har fået tildelt juridisk kønsskifte, efterfølgende har oplevet problemer hos offentlige myndigheder og hos private virksomheder/organisationer på grund af deres nye personnummer.

Udvalget beder derfor alle, der har oplevet sådanne problemer, om at beskrive dem og snarest, helst inden nytår, sende dem til udvalget. Vi vil også gerne høre om, hvordan I eventuelt har løst dem, og hvor lang tid, det har taget.

I beskrivelsen bedes det oplyst, hvornår det juridiske kønsskifte blev godkendt.

Efter modtagelse og analyse af problemerne vil udvalget kontakte relevante myndigheder og private for at få løst problemerne.

Send beskrivelse af problemerne til: nytcpr@lgbt.dk

Beskrivelserne vil blive anonymiseret.

Denne meddelelse må gerne videredistribueres, så der kan komme så mange besvarelser som muligt.

Med venlig hilsen. Linda Thor Pedersen og David Zennaro
Transpolitiske talspersoner

Projektleder søges til projekt i København om samtalegrupper for unge transpersoner. 19. december 2014.

Vist 0 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

LGBT Danmark – Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner – søger en erfaren projektleder til et samtalegruppeprojekt målrettet unge transpersoner. Formålet med projektet er at øge det psykiske velbefindende blandt unge med en anden kønsidentitet end normen gennem samtalegrupper gennemført med frivillige gruppeledere. Projektet er støttet af Socialministeriet.

Om jobbet
Din hovedopgave bliver at lede projektet, herunder dokumentere projektets forskellige aktiviteter, producere metodemateriale (efter svensk oplæg), rekruttere frivillige gruppeledere og deltagere til samtalegrupperne og evaluering af projektet samt løbende kommunikation, sparring og dialog med projektets følgegruppe samt LGBT Danmarks landsledelse om erfaringer.

Specifikke arbejdsopgaver
 • Produktion af metodemateriale.
 • Rekruttering og træning af frivillige gruppeledere.
 • Rekruttering af deltagere til projektets samtalegrupper.
 • Formidling af resultater til relevante aktører og samarbejdspartnere.
 • Erfaringsopsamling og oplæg til udvikling af samtalegruppeforløb for andre målgrupper inden for lgbt- og ungeområdet.

Kvalifikationer
 • Erfaring med projektledelse.
 • Det vil være en væsentlig fordel, men er ikke et krav, at have kendskab til og viden om målgruppen.
 • God evne til at arbejde sammen med mange typer mennesker på flere niveauer.
 • Stærke mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og også gerne på svensk.
 • Godt overblik og evne til at arbejde struktureret.
 • Tålmodig, selvstændig og vedholdende.
 • Initiativrig og idérig samt god evne til at motivere andre.
 • Positiv og samarbejdsorienteret.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en deltidsstilling med skiftende arbejdstider med start 15. februar 2015. Stillingen er tidsbegrænset og er på 275 timer fordelt over 11 måneder af 2015. De fleste af timerne er planlagt afholdt i de første fire måneder af 2015 samt december måned. Arbejdssted er foreningens sekretariat i Indre By. Vi er fleksible mht. timernes placering, men vær opmærksom på, at en del møder nok vil ligge om eftermiddagen/aftenen, da vi er en forening baseret på frivillig arbejdskraft.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte LGBT Danmarks kontaktperson for projektet, Martin Spangsbro-Pedersen, på msp@lgbt.dk.

Ansøgning
Du skal indsende din ansøgning inkl. CV på følgende mailadresse: job@lgbt.dk.

Ansøgningsfrist er onsdag den 14. januar 2015.

/LGBT Danmark

* * *
Stillingsopslaget hos LGBT Danmark.

LGBT Danmarks reception på Christiansborg den 11. juni 2014 i anledning af vedtagelsen af L 182 og L 189 om juridisk kønsskifte mv.

Vist 0 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

LGBT Danmark holdt den 11. juni 2014 kl. 1130 til 1330 en reception på Christiansborg i anledning af vedtagelse af lovforslagene 182 og L 189juridisk kønsskifte og følgeændringer i Sundhedsloven mv.

Ved receptionen deltog godt 20 medlemmer af LGBT Danmark og enkelte politikere – Karen J. Klint (S), Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus Horn Langhoff (S), Stine Brix (EL), Liv Holm Andersen (RV), Lone Loklindt (RV), Mogens Jensen (S), Mette Gjerskov (S).

Karen Klint (S) lagde for med talerne og gav LGBT Danmark en lille gave fra socialdemokraterne.
Derefter holdt Søren Laursen (forperson for LGBT Danmark) tale efterfulgt af Flemming Møller Mortensen (S) og Vibe Grevsen (transpolitisk talsperson for LGBT Danmark).

* * *
Tale af Søren Laursen

Mit navn er Søren Laursen. Jeg er forperson for LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Og jeg er en glad mand i dag.

I Danmark bryster vi os ofte af at være foregangsland på LGBT-området, altså i forhold, der vedrører seksuel orientering og kønsidentitet. For 25 år siden – i 1989 – var vi det første land i verden, der gjorde det muligt for et par af samme køn at få papir på hinanden, nemlig gennem indførelsen af det registrerede partnerskab. I 1999 var vi det første land i verden til at gøre det muligt for et barn at have to juridiske forældre af samme køn, nemlig ved indførelsen af stedbarnsadoption i det registrerede partnerskab. Men så gik tingene i stå, og i slutningen af 2011 var Danmark sakket håbløst bagud i forhold til andre mere progressive lande.

Med regeringsskiftet i 2011 kom en nyskabelse: Regeringsgrundlaget indeholdt, for første gang, et LGBT-afsnit. Det var bredt, men det var også malet med brede penselstrøg, der var rigeligt rum til fortolkning. Man ville se på ægteskab og kirkelig vielse, man ville se på børneloven og man ville se på kønsskifte. Men hvordan ville man udmønte det fine program? Nu, tre folketingssamlinger senere, ved vi det. Man kunne have valgt en minimalløsning – men dét gjorde man ikke.

Det startede med Karen Hækkerup, der som Socialminister gav os den kønsneutrale ægteskabslov. Det var ingen nyskabelse, tvært imod. Danmark var sakket pinligt bagud siden Holland som de første indførte det i 2001. Lande som Norge, Sverige og Island, men også fx Spanien, Sydafrika og Argentina kom før os. Så det var på høje tid, Danmark kom på niveau.

Med lovændringen fik trossamfund adgang til at vie par af samme køn. Manu Sareen fulgte som kirkeminister op og så til, at vore ubetinget største trossamfund, Folkekirken, kom til at benytte den nye mulighed, således par af samme køn nu kan blive viet i Folkekirken. Så i forhold til indgåelse af ægteskab valgte regeringen altså den fulde ligestilling.

Som det næste kom Karen Hækkerup igen på banen og gav os verdens bedste børnelov for regnbuefamilier. Regeringsgrundlaget havde ikke lovet meget, kun noget i forhold til medmødre i lesbiske par. Men man endte med et meget mere ambitiøst resultat, hvor man har taget udgangspunkt i den større kompleksitet, der er i mange regnbuefamilier med flere voksne involveret i barnet. Det var der ingen, der havde gjort før, her satte vi – igen, som i 1989 og 1999 – en ny standard.

Det bringer os frem til i dag, hvor I har ændret lovgivningen vedrørende kønsskifte. Bestemmelserne om juridisk kønsskifte er i verdensklasse og matches kun af to andre lande, Argentina og Uruguay. Den eksisterende lov er dybt forældet. Jeg var aldrig i tvivl om, at kastrationskravet ville falde bort – det er allerede antydet i regeringsgrundlaget. Men hvad ville man sætte i stedet – der er mange modeller.

De to love, I har vedtaget i dag, har været noget af det sværeste. De har grebet ind over adskillige ressortområder. Det er Margrethe Vestager, der med sit CPR-ressort har fremsat 182 om juridisk kønsskifte, og Nick Hækkerup, der med sit sundhedsressort har fremsat L 189 mv., men også Karen Hækkerup, nu som justitsminister, og Manu Sareen med sit ligestillingsressort, har været med i udviklingen af regeringsforslagene.

Der har siddet en tværministeriel arbejdsgruppe og arbejdet i halvandet år. Jeg ved, de har været ude på en lang rejse. For de fleste var området kønsidentitet i begyndelsen ukendt, og det ér komplekst. Og her viste embedsværket sig fra sin mest formidable side. Man satte sig ind i området, lyttede opmærksomt, overvejede grundigt, og afgav en rapport til regeringen, hvor man opridsede tre løsningsmodeller. Ræsonnementerne i rapporten er hele vejen rettighedsbaserede – væk med systemtankegangen, væk med sygeliggørelsen, væk med formynderiet. Det er alt andet end trivielt, det er et grundlæggende andet udgangspunkt for lovgivning om juridisk kønsskifte. Og regeringen tøvede ikke: Man valgte prompte den mest progressive model, den der giver den største frihed til den enkelte. Den, der siger: Din kønsidentitet er din egen, du bestemmer.

Denne lovgivning er blevet til i ministerierne, men den er ikke udsprunget af ministerierne. Den er udsprunget i dette hus, hvor mange af jer utrætteligt gennem mange år har arbejdet med LGBT-området. Det er kun gennem dette arbejde der opnås den viden og den forståelse der skal til, det er kun gennem dette arbejde temaet holdes på lystavlen. Så da det gjaldt, var I parate. I har leveret tankegods, I har forhandlet. Den indsats er uvurderlig.

Det er vigtigt for mig at understrege, at det her ikke er signallovgivning. For os som LGBT-personer handler det om at løse konkrete problemer i dagligdagen. Og så handler det helt grundlæggende om at være en del af vores samfund. Jeg siger med vilje vores: Det samfund vi udvikler sammen og til hinanden.

Hvor er jeg stolt af, og glad for, at leve i et land, hvor lovgiverne – embedsværket, regeringen og Folketinget – har evne, og ikke mindst vilje til at skabe disse lovforslag. Hvor er jeg stolt af og glad for, at vi har et Folketing, der kan mønstre et flertal for at gøre disse forslag til lov. Embedsværket har leveret. Regeringen har leveret. Folketinget har leveret. Til alle jer vil jeg sige: I dag skal I ranke ryggen og glæde jer over jeres værk. På blot tre folketingssamlinger har I formået at vende billedet fuldstændigt – flyttet os fra at være fodslæbere til at være frontløbere: Nu er det os, de andre kigger på, når de skal vide, hvilken vej udviklingen går.

Og vi andre, vi har, som borgere i almindelighed og som LGBT-personer i særdeleshed, kun ét at sige: TAK!

* * *
Talen af Søren Laursen på Panbloggen – LGBT Danmarks websted til dokumentation og kommentarer.

Love, bekendtgørelser mv., som 24. februar 2013 regulerer transkønnedes forhold.

Vist 47 gange. Af Tina Thransen den 24. februar 2013.
For LGBT Danmark har jeg udarbejdet en oversigt over love, bekendtgørelser mv., som pr. 24. februar 2013 regulerer transkønnedes forhold.

Gennemgangen tager udgangspunkt i nugældende love, bekendtgørelser m.v. og er struktureret med baggrund i LGBT Danmarks transpolitik af 3. marts 2013. (Tranpolitikken er den 23. september 2015 afløst af en ajourført version.)

Tvinges til kønsskifte! Pressemeddelelse fra LGBT Danmark den 24. november 2012 om transkønnedes behandling.

Vist 55 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

Den 24. november 2012 udsendte LGBT Danmark følgende pressemeddelelse:

Tvinges til kønsskifte!

I starten af måneden opstod der tvivl om transkønnedes fortsatte behandling da Sundhedsstyrelsen offentliggjorde en afgørelse, der forbød andre end Rigshospitalet at operere transkønnede og samtidig henstillede til at en gynækolog indstillede sin behandling af transkønnede.

I kølvandet på mere end 1300 underskrifter og stor medieopmærksomhed lovede transkønnede, at man ikke ville tage hormonerne fra transkønnede, der allerede er i behandling. En dugfrisk udmelding fra transkønnede resulterer imidlertid i netop dette: Alle transkønnede under 18 år fratages med øjeblikkelig virkning deres behandling, og der stilles først et udredningsforløb uden kendt indhold eller længde i udsigt fra det kommende år.

Maria Rosé og Caspian Drumm er danskere, der i pressen har berettet om hormonbehandling som henholdsvis 14- og 15-årige. Begge har berettet om hvordan behandlingen øgede livskvaliteten. Fratagelse af behandlingen hos en ikke-opereret transperson efter måske tre års behandling indebærer i praksis at personen tvinges til et kønsskifte imod sin vilje, og dette på et tidspunkt, hvor personen ofte står midt i afsluttende eksamener eller en ungdomsuddannelse, hvor en sådan omvæltning kan få konsekvenser for personens muligheder resten af livet.

På det fysiske plan betyder fratagelse af hormonerne for en ung transkvinde, at hendes hår og ansigt vil ændres, uønsket hårvækst vil udvikles eller forværres i ansigtet, der vil komme hår på kroppen, stemmen risikerer at blive dybere og brysterne vil skrumpe. For en ung transmand vil afbrydelse af behandlingen føre til at han mister kropsbehåringen, begynder at få større bryster, og kan begynde at menstruere. Huden vil ændre struktur. En del af disse ændringer vil være permanente og aldrig kunne gøres gode igen. Det er sønderrivende for en transperson, der var heldig at stoppe skaderne i første omgang.

Det fremgår af de internationale retningslinjer, som transkønnede henviser til, at manglende hormonbehandling fører til psykisk lidelse i blandt transkønnede, og de støtter den fortsatte behandling af transpersoner, der allerede er i hormonbehandling uanset alder. transkønnedes udmelding strider ikke bare mod internationale retningslinjer. Endnu en gang har de handlet uden at konsultere de transkønnede selv eller deres organisationer.

For mere information:

Vibe Grevsen
Talsperson for transpolitik, LGBT Danmark
vibe@lgbt.dk

Fællesskrivelse af 28. februar 2012 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark til DSN og DSL om tilføjelse og ændring af ord i ordbøger.

Vist 182 gange.
Trans-Danmark og LGBT Danmark

Trans-Danmark og LGBT Danmark

Foreningerne LGBT Danmark og Trans-Danmark har den 28. februar 2012 sendt en fælles skrivelse til Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) om optagelse af ordene “transkønnet” og “transperson” og ændret betydning af de eksisterende ord transvestit, transvestisme, transseksuel og transseksualitet i Retskrivningsordbogen og Den Danske Ordbog.

Retskrivningsordbogen er pt. under revision. Den nye udgave udkommer i slutningen af 2012.

Skrivelsen fra foreningerne gengives herunder

Den 28. februar 2012.

Dansk Sprognævn – DSN
sproget@sproget.dk
og
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab – DSL
ordnet@dsl.dk

Foreningerne LGBT Danmark og Trans-Danmark anmoder hermed om

 1. optagelse af ordene “transkønnet” og “transperson” og
 2. ændret betydning af de eksisterende ord
  1. transvestit
  2. transvestisme
  3. transseksuel
  4. transseksualitet

i Retskrivningsordbogen og Den Danske Ordbog.

1. Optagelse af ordene “transkønnet” og “transperson” i ordbøgerne
Foreningerne anmoder om, at ordene “transkønnet” og “transperson” optages i ordbøgerne som almindeligt brugte danske ord med betydningen:

Ordene “transkønnet” og “transperson” (transkønnet person) er fællesbetegnelser om personer, hvis kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det køn, de blev tildelt ved fødslen.

Ordene har efterhånden været anvendt i ganske mange år og er i dag almindeligt udbredte [1] og anvendes af så at sige alle trykte og elektroniske medier, ligesom de også anvendes af Folketinget i lovgivningsarbejdet.
Ordene har sit udspring i debatter blandt transvestitter og transseksuelle som en direkte oversættelse af det engelske ord “transgender“.

Efterhånden er brugen af ordene bredt sig, så de i dag er alment anvendte, om end der stadig er nogle, som har svært ved at anvende dem korrekt. Det vil derfor være kærkomment, om ordene bliver optaget i ordbøgerne.

2. Ændret betydning af eksisterende ord
Foreningerne må desværre konstatere, at ordbøgerne har forkerte og forældede beskrivelser af ordene “transvestit, transvestisme, transseksuel og transseksualitet“.

a) Transvestit
Retskrivningsordbogen og Den Danske Ordbog har følgende beskrivelse:

person, især en mand, der har (en seksuelt betinget) lyst til at gå klædt i tøj der er typisk for det modsatte køn;

Beskrivelsen er meget forældet, idet transvestisme for de fleste ikke har med seksualitet at gøre.
Foreningerne anmoder derfor om, at beskrivelsen ændres til:

Person, der i påklædning, adfærd mv. udtrykker det modsatte køn, og hvis kønsidentitet i større eller mindre grad adskiller sig fra det køn, pågældende blev tildelt ved fødslen.

b) Transvestisme
Retskrivningsordbogen og Den Danske Ordbog har følgende beskrivelse:

(seksuelt betinget) lyst til at gå klædt i tøj som er typisk for det modsatte køn, især mænds lyst til at klæde sig i dametøj;

Beskrivelsen er meget forældet, idet transvestisme for de fleste ikke har med seksualitet at gøre.
Foreningerne anmoder derfor om, at beskrivelsen ændres til:

i større eller mindre grad udtrykke det modsatte køn gennem påklædning, adfærd mv., idet kønsidentiteten i større eller mindre grad adskiller sig fra det køn, pågældende blev tildelt ved fødslen.

c) Transseksuel
Retskrivningsordbogen har følgende beskrivelse:

som opfatter sig selv som hørende til det modsatte køn og nærer et ønske om kønsskifte;

Den Danske Ordbog har følgende beskrivelse:

som opfatter sig selv som hørende til det modsatte køn og nærer et ønske om kønsskifte;
Den transseksuelt orienterede er.. helt overbevist om, at klæder og sminke kun er den ydre skal

Beskrivelserne er forældede.
Foreningerne anmoder derfor om, at beskrivelserne ændres til:

Person, hvis kønsidentitet adskiller sig fra det køn, pågældende blev tildelt ved fødslen, og som derfor ønsker at leve og blive anerkendt som tilhørende det modsatte køn i forhold til det ved fødslen tildelte.
Nogle, men ikke alle, ønsker behandling med kønshormoner eller kirurgisk kønskorrektion.

d) Transseksualitet
Retskrivningsordbogen har følgende beskrivelse:

som opfatter sig selv som hørende til det modsatte køn og nærer et ønske om kønsskifte;

Den Danske Ordbog har følgende beskrivelse:

psykologisk og seksuel opfattelse af sig selv som hørende til det modsatte køn, ledsaget af et ønske om kønsskifte

Beskrivelserne er forældede.
Foreningerne anmoder derfor om, at beskrivelserne ændres til:

ønsket om at leve og blive anerkendt som tilhørende det modsatte køn i forhold til det ved fødslen tildelte.
Nogle, men ikke alle, ønsker behandling med kønshormoner eller kirurgisk kønskorrektion.

Vi står selvfølgelig til rådighed for uddybende information.

Med venlig hilsen

Vivi Jelstrup
Forperson
vivi@lgbt.dk
LGBT Danmark
http://www.lgbt.dk www.lgbt.dk
Susanne Selmer
Formand
formand@transdanmark.dk
Trans-Danmark

Noter
[Retur] 1) Lidt om udbredelsen

 1. Ved et opslag på Google på ordet “transkønnet” findes der ca. 16.200 forekomster med ordet.
  http://www.google.dk/search?q=transk%C3%B8nnet
 2. Ved et opslag på Google på ordet “transperson” findes der ca. 124.000 forekomster med ordet.
  http://www.google.dk/search?q=transperson
 3. Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi, har under forkortelsen LGBT ordet “transkønnet” med som betegnelse for bogstavet “T” med supplerende henvisning til ordet “transperson“.
 4. Nye ord i dansk på nettet fra 1955 til i dag har optaget ordene:
  1. transkønnet” adj. (1995) som har en kønsindentitet der hverken er mandlig eller kvindelig
  2. transperson” sb. (2000) samlebetegnelse for transvestitter og transseksuelle
 5. Institut for Menneskerettigheder
  Under ordforklaringer har de følgende:
  En transkønnet, eller transperson, er en person hvis kønsidentitet adskiller sig fra normen eller en person, der ikke føler sig tilpas som deres biologiske køn. Ikke alle transkønnede personer ønsker at skifte køn,
  men de, som gør, kan søge om at få lov til en såkaldt kønsskifteoperation. Nogle transkønnede ønsker hormonbehandling for at komme til at ligne deres ønskede køn. At være transkønnet har ikke noget med ens seksuelle
  orientering
  at gøre.

Opslag på ordene “transperson” og “transkønnet” i Google giver bl.a. disse forekomster:

 1. Netstrømpernes tilblivelse 2001/2002
  Hvem er Netstrømperne? Det er en mindre gruppe personer – fortrinsvis transpersoner, der har lært hinanden at kende på internettet…
 2. 2002 – et tilbageblik på året der gik v/formanden Karin Astrup. (Ultimo 2002).
  En lille håndfuld af transpersoner, som på baggrund af Navnesagen, dannede…
 3. Sophie Frederikke Schröder * Biografi. (15. september 2002)
  Ordet “transperson” bruges flere gange.
 4. Tina Thranesens hjemmesides to års fødselsdag. * 26. oktober 2002
  I februar måned åbnede jeg for muligheden for, at transpersoner
 5. Ordinær generalforsamling lørdag den 29. marts 2003 i trans-danmark.dk
  2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
  En lille håndfuld af transpersoner som på baggrund af “navnesagen”…
  Ad. 4) Kontaktnetværket findes på vores hjemmeside, hvor transpersoner kan…
 6. Chat på TV2s tekst-tv chat * Transpersoner kan være sig selv på chatten (25. april 2007)
  1. E-mail fra LBL – nuværende LGBT Danmark – den 1. april 2007 til TV2
   Vedr. politik for transpersoner på TV2 Tekst-TV chat.
  2. E-mail fra LBL den 14. april 2007 til Telekommunikationsindustrien i Danmark.
   Mener TI, at brancheaftalen skal fortolkes således, at en transperson, der er bruger af en chat, skal hemmeligholde sin kønsidentitet?…
   Mener TI, at det, at en part i en kommunikation identificeres som transperson, homo- eller biseksuel, bøsse eller lesbisk eller lignende…
 7. LBL inkluderer transpersoner i vedtægternes formålsparagraf.
  LBL – Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske holdt ekstraordinært landsmøde lørdag den 16. februar 2008.
  På landsmødet besluttedes det at ændre § 2 – formålsparagraffen – i vedtægterne, så foreningen også kan arbejde for transpersoners politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige ligestilling på alle niveauer i samfundet.
 8. Avisen.dk bragte en artikel den 19. februar 2008
  Homo-forening åbner døren for transseksuelle
  Også transseksuelle og transvestitter – de såkaldte transpersoner – er udsatte…
  Foreningen, der i år fylder 60 år, besluttede derfor på weekendens landsmøde, at den også vil kæmpe for transpersonerne og optage disse som medlemmer i foreningen.
  http://www.avisen.dk/homo-forening-aabner-doeren-for-transseksuelle_6680.aspx
 9. Aktivist.nu
  *Tidens Feminismer af Inge Kongsgaard Hansen
  “Vi hilser alle der yder modstand: Bi- og heterokvinder, der banker deres voldelige mænd. Bøsser der jager deres overfaldsmænd ud af H.C. Ørstedsparken, transkønnede der stjæler de hormoner, de skal bruge…
  Artiklen er oprindeligt offentliggjort i kulturtidsskriftet Øjeblikket,nr.46, sommeren 2006.
 10. B 142 – Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder fremsat den 30. marts 2007 af Per Clausen (EL) og Line Barfod (EL)
  http://www.ft.dk/samling/20061/beslutningsforslag/B142/index.htm
 11. Seksualpolitisk Forum
  Kronik af Henrik List bragt i Information d. 8. maj 2007
  Ikke fordi jeg på nogen måde ønsker at være talsmand for sexindustrien, pornobranchen eller for dén sags skyld de omkring 5.-6.000 kvindelige, mandlige og transkønnede prostituerede i Danmark
 12. Information den 12. marts 2009
  Hun blev voldtaget af en kunde – og blev vred på samfundet
  Information har mødt parlamentets mest passionerede fortaler for loven, den transkønnede, voldsramte eks-prostituerede Georgina Beyer
  http://www.information.dk/185226
 13. Mit Kbh
  Transmannequin show 11/7 2009 kl 11,30 13,00 og 14,30
  SOM JER ER er den aktuelle udstillings tittel om homo- bi- og transpersoner. På lørdag d. 11/7 2009 kan opleves et udsædvanligt særarrangement hvor transkønnede går mannequin.
 14. Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår.
  Udgivet den 10. juli 2009 af CASA – Center for Alternativ Samfundsanalyse. ISBN 978-87-92384-32-4.
  http://www.casa-analyse.dk/default.asp?Action=Details&Item=387
 15. B 168. Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af transkønnedes rettigheder fremsat fredag den 26. marts 2010.
  http://www.ft.dk/samling/20091/beslutningsforslag/B168/index.htm
 16. EU ændrer fra den 5. oktober 2010 oversættelsen af det engelske ord transgender fra transseksuel til transpersontranskønnet person
 17. Socialforskningsinstituttet
  I rapporten “Prostitution i Danmark” udgivet 8. juni 2011, ISBN 978-87-7119-020-5, anvendes ordet “transkønnet” flere gange.
  http://www.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&NewsId=3013&PID=9422
  http://www.sfi.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSFI%2fPdf
  %2fRapporter%2f2011%2f1121_Prostitution_i_Danmark.pdf

* * *
Fællesskrivelse af 28. februar 2012 i pdf-format.

* * *
Den 7. april 2015. Flere url’er er fjernet, idet siderne ikke mere kan vises. De fjernede url’er er imidlertid, uagtet de ikke virker, fortsat anført i skrivelsen i pdf-format. Tina Thranesen.

Bekendtgørelse nr. 1180 om ændringen af pasbekendtgørelsen offentliggjort den 12. december 2011 med ikrafttrædelse den 1. januar 2012.

Vist 241 gange.
Dansk pas

Dansk pas

Den 12. december 2011 underskrev justitsminister, Morten Bødskov ændringsbekendtgørelse nr. 1180 om ændring af den gældende bekendtgørelse om pas ved at indføre digitalt fingeraftryk i pas, afskaffe de såkaldte fællespas og nogle ændringer af mere teknisk karakter.
I ændringsbekendtgørelsen er der ingen ændringer af forholdene for transkønnede.

LGBT Danmark indgav den 1. november 2011 en skrivelse til Justitsministeriet om ved samme lejlidghed at gøre adgangen til at få X som kønsbetegnelse lettere og mindre bureaukratisk. Det medførte, at Retsudvalget på foranledning af Stine Brix (EL) den 29. november 2011 stillede spørgsmål
nr. 252
– Alm. del 2011-12 – til justitsminister, Morten Bødskov.

Trans-Danmark indgav den 10. november 2011 en skrivelse til Justitsministeriet om ved samme lejlidghed at gøre adgangen til at få X som kønsbetegnelse lettere og mindre bureaukratisk.

Foreningernes ønsker er dermed ikke imødekommet, og ændringsbekendtgørelsen er udstedt inden justitsminister, Morten Bødskov har besvaret det stillede spørgsmål.

* * *
Ændringsbekendtgørelse nr. 1180 på Retsinformation.

LGBT Danmark iværksatte den 29. oktober 2011 en underskriftsindsamling om at fjerne transkønnethed fra listerne over psykiatriske sygdomme.

Vist 48 gange.
LGBT Danmark iværksatte underskriftsindsamling

LGBT Danmark iværksatte underskriftsindsamling

Den 29. oktober 2011 iværksatte LGBT Danmark en online-underskriftsindsamling stilet til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Planlægning v/Marianne Jespersen om at fjerne transkønnethed
fra listerne over psykiatriske sygdomme.

Underskriftsindsamlingens tekst lyder

I år er det 30 år siden homoseksuelle blev slettet fra sygdomslisten i Danmark. Til trods herfor er transkønnede stadig anført i afsnittet om psykiatriske sygdomme.
Det er utidssvarende og stigmatiserende. Variation er ingen sygdom!

Undertegnede kræver at diagnoserne F64.x vedrørende transkønnede fjernes fra sygdomslisten. Fysiske behandlinger skal tilbydes indenfor fysiske kategorier.

—–
Den 3. januar 1981 markerede Danmarks sig som foregangsland da homoseksualitet blev fjernet fra listen over psykiatriske sygdomme og vi kan således i år fejre 30 års jubilæum for denne vigtige begivenhed, der lå ti år forud for fjernelsen fra WHOs liste.

Danmark har yderligere to gange markeret sig internationalt på dette felt. Først med fjernelsen af ikke-fetichistisk transvestisme i 1994 og senere med fjernelsen af sadomasochisme i 1995.

Til trods herfor findes transkønnede stadig på listen over psykiatriske lidelser herhjemme. Forhenværende sundhedsminister Jacob Axel Nielsen har udtalt: ”Det lyder bindegalt, må jeg sige. Vi skal være frisindede, vi skal have højt til loftet, og vi skal tolerere alle mennesker.”.

Vi er enige! Diagnoserne er utidssvarende, stigmatiserende og faktisk helt unødvendige. Med støtte fra blandt andre Dansk Sexologforening, International Medical Collaboration Committee København, de medicinstuderendes undervisningsnetværk SexEkspressen og adskillige sundhedsprofessionelle beder det samlede danske homo-, bi- og transmiljø derfor om at diagnoserne F64.x vedrørende transkønnede fjernes. Kravet er tiltrådt af 36 organisationer og 240 enkeltpersoner heriblandt 5 psykologer (2 professorer i psykologi), 5 læger, 13 sygeplejersker, 20 sexologer og en håndfuld terapeuter og socialrådgivere.

LGBT Danmark opfordrer desuden til at diagnosen F65.1 transvestisk fetichisme fjernes. Vi finder det ulogisk, at betragte en adfærd som patologisk når man har fornøjelse af den, hvis den samme adfærd ikke betragtes som patologisk når man ikke har fornøjelse af den!

For yderligere information henvises til fællesskrivelsen.

Da underskriftsindsamlingen lukkede, havde 117 skrevet under.

* * *
Deltag i underskriftsindsamlingen. Omtalen findes stadig, men er ikke aktiv, da fristen for deltagelse i underskriftsindsamlingen er overskredet.

Hvad har Folketinget gjort de sidste 20 år? Hvad lover kandidaterne i år? Find svarene i LGBT Danmarks store undersøgelse offentliggjort den 11. september 2011.

Vist 51 gange.
Hvad har Folketinget gjort de sidste 20 år?

Hvad har Folketinget gjort de sidste 20 år?

Den 11. september 2011 offentliggjorde LGBT Danmark resultatet af sin store spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige kandidater til folketingsvalget den 15. september 2011.
Folketingskandidaterne fik stillet 15 spørgsmål om LGBT-politik. De fleste af respondenterne er ikke medlem af Folketinget i dag, så måske kan undersøgelsen siges i højere grad at afspejle baglandets holdninger.
235 folketingskandidater, herunder tre partiledere har svaret på spørgsmålene.

Den omfattende rapport indledes med disse ord:

Skæbnevalg for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede

Det nye folketing kan blive vendepunktet for LGBT-rettigheder i Danmark, som er sakket bagud sammenlignet med andre lande. I 1989 var Danmark det første land i verden til at indføre registreret partnerskab, så par af samme køn kunne få papir på hinanden. I 1999 var vi det første land til at gøre det muligt for et barn at have to juridiske forældre af samme køn.

Men nu er vi agterudsejlet. En række lande, inkl. Norge, Sverige og Island, har indført kønsneutralt ægteskab. Mange lande har indskrevet kønsidentitet som beskyttelsesgrund i forhold til diskrimination og ligebehandling. Mange lande håndterer regnbuefamiliers forhold bedre end os.

Ser man på, hvad der er foregået i Folketinget det sidste årti, tegner der sig et overordnet billede, hvor EL, SF, S, RV og LA er gået i front med tiltag for forbedringer, mens V, KF, DF og KD har været tilbageholdende. Hvis valget fører til et folketing med rød blok i regeringskontorerne, er der derfor en stor sandsynlighed for, at der vil blive rykket på LGBT-området.

De 15 spørgsmål til kandidaterne
 1. Mener du, kønsidentitet skal indføres som beskyttelsesgrund på lige fod med alder, handicap, køn, tro og religion, og seksuel orientering?
 2. Mener du, der skal etableres en ligebehandlingsminister med et mandat, der dækker alle beskyttelsesgrundene?
 3. Mener du, der skal defineres LGBT-indsatsområder på alle ministerområder (LGBT-mainstreaming)?
 4. Mener du, Danmark skal arbejde for gennemførelse af det horisontale ligebehandlingsdirektiv, der vil sikre ligebehandling på områderne alder, handicap, tro og religion, og seksuel orientering? Direktivet supplerer de eksisterende direktiver på områderne køn og race og etnicitet.?
 5. Mener du, der skal stilles krav om LGBT-rettigheder i dansk udviklingspolitik?
 6. Mener du, Danmark skal bruge sit EU-formandskab
  i foråret 2012 til at placere LGBT-personers menneskerettigheder centralt i international politik??
 7. Vi du medvirke til at sikre opsamling og anvendelse af viden om hadforbrydelser?
 8. Mener du, straffelovens strafskærpelsesparagraf, § 81.6, skal udvides til at omfatte kønsidentitet?
  (Bestemmelsen siger i dag, at det ved strafudmålingen er en skærpende omstændighed, hvis forbrydelsens motiv var ofrets etnicitet, tro eller seksuelle orientering.)?
 9. Mener du, ægteskabet skal gøres kønsneutralt?
 10. Mener du det være op til trossamfundene selv, om de vil vie par af samme køn?
 11. Mener du, reglen om lige personnumre er for kvinder og ulige personnumre er for mænd skal fjernes – dvs. at personnumret skal gøret kønsneutralt?
 12. Mener du, voksne, myndige mennesker frit skal kunne vælge navn?
 13. Mener du, at forældrepar skal anerkendes under børneloven uanset om de er af modsat køn eller samme køn? (Altså at en medmor eller medfar skal kunne anerkende barnet snarere end at skulle stedbarnsadoptere det.)?
 14. Mener du, det skal være muligt at være kendt donor?
 15. Mener du, det skal sikres, at der undervises om kønsidentitet og seksuel orientering på alle uddanelsesniveauer??

Der er Søren Laursen, der er hovekraften bag undersøgelsen og udarbejdelsen af rapporten.

* * *
Undersøgelsesrapporten i pdf-format på Panbloggen.
Omtale af spørgeskemaundersøgelsenPanbloggen med link, hvorfra det er muligt at downloade en oversigt over folketingskandidaternes svar samlet i et regneark i xlsx-format og en oversigt over lov- og beslutningsforslag inden for LGBT-området fra 1988 frem til i dag ligeledes samlet i et regneark i xlsx-format.

Valgtryksag af 26. august 2011 fra LGBT Danmark i forbindelse med folketingsvalget torsdag den 15. september 2011.

Vist 126 gange.
Valgtryksag. Folketingsvalg 2011

Valgtryksag. Folketingsvalg 2011

I forbindelse med folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 har LGBT Danmark udgivet en tryksag, hvori der fortælles om en række problemer for LGBT personer, som det nye Folketing bør tage stilling til.

Folketingsvalget blev udskrevet torsdag den 26. august 2011 kl. 1100 af statsminister, Lars Løkke Rasmussen, Venstre til afholdelse torsdag den 15. september 2011.

* * *
Valgtryksagen i pdf-format.
Omtale af valgfoldleren, og andet materiale vedrørende folketingsvalget fra LGBT Danmark på Panbloggen.

Serbiens ligebehandlingskommissær hos LGBT Danmark den 29. juni 2011.

Vist 34 gange.
Søren Laursen

Søren Laursen

Af Søren Laursen
Serbisk delegation søgte viden.

Nevena Petrusic

Nevena Petrusic

Nevena Petrusic [1] er Serbiens første kommissær for ligebehandling. I denne uge [2] har hun været i Danmark på en lille turne blandt organisationer, der arbejder med ligebehandling og ikke-diskrimination. Formålet med turen, som var arrangeret af OSCE’s [3] sektion i Serbien, var at
indsamle viden om, hvordan NGO‘er – civilsamfundsorganisationer – kan medvirke i og bidrage til ligebehandlingsarbejdet.

De havde bedt om et møde med LGBT Danmark, hvilket vi naturligvis gerne imødekom. Så onsdag formiddag stillede en delegation bestående af kommissæren selv samt fire fra hendes stab, ligesom der var to deltagere fra OSCE. Den lille flok kom til foreningens lokaler i Nygade, hvor de blev modtaget af Søren Laursen, som viste dem ind i biblioteket.

OSCE-folkene havde før mødet sendt en oversættelse af den serbiske ligebehandlingslov, og det er bemærkelsesværdigt, at denne indeholder henvisning til såvel seksuel orientering som kønsidentitet. Det er hidtil ikke lykkedes os at få kønsidentitet ind i den danske lovgivning. De kunne da også fortælle, at det havde været en hård kamp at få disse ord med, da der havde været massiv modstand fra konservative kræfter, herunder kirken.

Den første del af mødet gik med at diskutere, hvad LGBT-begrebet egentligt dækker over. Udgangspunktet for dialogen var Den Lille Grønne om LGBT. Det blev en livlig dialog, og der er ingen tvivl om, at den forbedrede delegations forståelse. Det er vigtigt, for lovgivningen kan være nok så god, men hvis ikke den bliver bragt i anvendelse i konkrete sager, er den ligegyldig. I Danmark ser vi stor forvirring i de juridiske kredse, når det drejer sig om sager om kønsidentitet. Derfor er det vigtigt at kunne sætte ord på og skabe en grundlæggende forståelse af området.

Anden del af mødet kom til at handle om, hvilke muligheder man som NGO har for at deltage i og påvirke arbejdet på området. LGBT Danmark har gennem alle årene arbejdet aktivt med andre organisationer. Vi har nu et tæt samarbejde med blandt andet LGBT-området forud for deres udarbejdelse af en rapport om det daværende ugandiske anti-homo-lovforslag. Foreningen har ligeledes f.eks. haft lejlighed til at undervise netværket af ligebehandlingsinstitutioner i EU.

Delegationen så dog visse forskelle i situationen i Serbien og situationen i Danmark, ikke mindst deri, at LGBT-organisationerne i Serbien er ret fraktionerede, således f.eks. lesbiske og bøsser i praksis er i forskellige grupperinger.

Der var afsat halvanden time i programmet til mødet, og det var i underkanten, vi kunne sagtens have brugt mere tid. Det blev et indholdsrigt og udbytterigt møde, men delegationen skulle videre.

Delegationen medbragte blandt andet et par krus. Så når man nu som aktivist i huset drikker sin kaffe af et krus med kyrillisk skrift, er det altså en hilsen fra den Serbiske ligebehandlingskommissær som tak for, at vi tog os tid til at dele vores erfaringer med hende.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Nevena Petrusic blev født den 31. oktober 1958.
  Inden hun den 5. maj 2011 blev valgt som Kommissæren til beskyttelse af ligestilling (ligebehandlingskommissær), var hun juraprofessor ved Det Juridiske Fakultet ved universitetet i Nis, nær Beograd i Serbien.
  Det var også ved ved Det Juridiske Fakultet ved universitetet i Nis, hun i 1981 bestod sin juridiske kandidateksamen. Hun har en ph.d. grad og blev professor i 2006. Sideløbende har hun videreuddannet sig i flere europæiske lande og i USA, har skrevet fem juridiske lærebøger og et stort antal juridiske artikler.
 2. [Retur] Den serbiske delegation besøgte flere organisationer i tiden fra mandag den 27. juni til fredag den 1. juli 2011.
  Mødet med Søren Laursen fandt sted onsdag den 29. juni 2011 kl. 0900 til kl. 1030.
 3. [Retur] OSCEOrganization for Security and Co-operation in Europe.
  Med 56 medlemslande fra Europa, Centralasien og Nordamerika, er OSCE verdens største regionale sikkerhedsorganisation. Danmark er blandt medlemslandene.
  OSCE har en bred tilgang til sikkerhed, der omfatter politisk-militære, økonomiske og miljømæssige og menneskelige aspekter. Det omhandler derfor en bred vifte af sikkerheds-relaterede problemer, herunder våbenkontrol, tillids-og sikkerhedsskabende foranstaltninger, menneskerettigheder, nationale mindretal, demokratisering, politiarbejde strategier, bekæmpelse af terrorisme og den økonomiske og miljømæssige aktiviteter.
  Alle 56 deltagende stater har samme status, og beslutninger træffes ved konsensus om en politisk, men ikke juridisk bindende grundlag.
  OSCE blev dannet i begyndelsen af 1970’erne, da Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) blev skabt for at tjene som et multilateralt forum for dialog og forhandling mellem øst og vest.

LGBT Danmarks pressemeddelelse af 19. april 2011 vedr. transfoberne Julia Bindels og Janice Raymonds deltagelse konference.

Vist 247 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

Den 19. april 2011 udsendte LGBT Danmark en pressemeddelelse om, at Julia Bindel og Janice Raymond, der er internationalt kendt for deres gentagne hadefulde bemærkninger om transkønnede, deltager i den international konference om prostitution, der arrangeres af 8. marts-initiativet og afholdes den 7. og 8. maj 2011 i Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S. under navnet Grosse Freiheit?, med en opfordring til talere og ordstyrer, politikerer og organisationer til at overveje deres deltagelse i konferencen.

Herunder gengives:
 1. Pressemeddelelsen fra LGBT Danmark
 2. Breve til
  1. Sponsorer
  2. Talere og ordstyrer
  3. Politikerer
  4. Organisationer
 3. Kamal Qureshi meldte den 17. april 2011 afbud til prostitutionskonferencen
 4. Fælles svar fra Astrid Kragh (SF), Line Barfod (EL) og Magnus Heunicke (S)
 5. Svarbrev fra 8. marts-initiativet

* * *

LGBT Danmark

LGBT Danmark

[Til top] Pressemeddelelsen af 19. april 2011 fra LGBT Danmark.

Pressemeddelelse
Internationalt kendte transfober
taler ved konference om prostitution i København

8. marts-initiativet har inviteret Julia Bindel og Janice Raymond, der er internationalt kendt for deres gentagne hadefulde bemærkninger om transkønnede til at tale ved den internationale konference om prostitution i København den 7. og 8. maj i år.

Janice Raymond: “Alle transseksuelle voldtager kvinders kroppe ved at reducere den kvindelige form til et kunstprodukt og kapre den til sig selv” (“All transsexuals rape women’s bodies by reducing the real female form to an artifact, appropriating this body for themselves“) og “Transseksuelle afskærer blot de tydeligste midler til at invadere kvinder med, så de skal fremstå ikke-invaderende” (“Transsexuals merely cut off the most obvious means of invading women, so that they seem non-invasive“).
Citater fra hendes bog: The Transsexual Empire: The Making of the She-Male (Udgivet 1979. genudgivet 1994)

Julie Bindel: “Jeg har ikke noget problem med, at mænd skiller sig af med deres genitalier, men det gør dem ikke til kvinder, på samme måde som det at stoppe lidt støvsugerslange ned i dine 501’ere [jeans] ikke gør dig til en mand” (“I don’t have a problem with men disposing of their genitals, but it does not make them women, in the same way that shoving a bit of vacuum hose down your 501s does not make you a man“) (http://www.guardian.co.uk/world/2004/jan/31/gender.weekend7 ) og “kønsskifteoperationer er vore dages aversionsterapi for homoseksuelle” (“During the debate I argued that sex change surgery is modern-day aversion therapy treatment for homosexuals.”)
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/aug/01/mytransmission

Vi har bedt sponsorere, talere, ordstyrer, deltagende politikere og organisationer om de, selvom Julia Bindel og Janice Raymond ikke er inviteret til at tale om transkønnede, seriøst vil overveje, om de vil legitimere Julia Bindels og Janice Raymonds holdninger ved, at de inviteres til Danmark.

Med venlig hilsen.
LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Elizabeth Japsen
Transpolitisk udvalg
Sebastian Svegaard
Transpolitisk talsperson

Bilag
Brev til sponsorer
Brev til talere og ordstyrer
Brev til politikere
Brev til organisationer

Pressemeddelelsen fra LGBT Danmark i pdf-format.

* * *
[Til top] [Retur til “Bilag” i pressemeddelelsen] Brev til sponsorer

LGBT Danmark

LGBT Danmark

Den 19. april 2011.

Kære sponsorer af http://www.8marts.dk/ 8. marts-initiativet

Vi henvender os til jer som sponsorer af 8. marts-initiativets internationale konference om prostitution i København den 7. og 8. maj i år, fordi der er et problem, vi gerne vil gøre jer opmærksomme på.

Vi er som transkønnede en gruppe, der indtil for få år siden var gemt bort og tabuiseret, men som de seneste få år har fået politisk bevågenhed.

Til den internationale konference om prostitution i København den 7. og 8. maj i år er der inviteret to personer, Julia Bindel og Janice Raymond, som internationalt er kendt for deres gentagne hadefulde bemærkninger om transkønnede.

Janice Raymond: “Alle transseksuelle voldtager kvinders kroppe ved at reducere den kvindelige form til et kunstprodukt og kapre den til sig selv” (“All transsexuals rape women’s bodies by reducing the real female form to an artifact, appropriating this body for themselves“) og “Transseksuelle afskærer blot de tydeligste midler til at invadere kvinder med, så de skal fremstå ikke-invaderende” (“Transsexuals merely cut off the most obvious means of invading women, so that they seem non-invasive“).
Citater fra hendes bog: The Transsexual Empire: The Making of the She-Male (Udgivet 1979. genudgivet 1994)

Janice Raymond: “Alle transseksuelle voldtager kvinders kroppe ved at reducere den kvindelige form til et kunstprodukt og kapre den til sig selv” (“All transsexuals rape women’s bodies by reducing the real female form to an artifact, appropriating this body for themselves“) og “transseksuelle afskærer blot de tydeligste midler til at invadere kvinder med, så de skal fremstå ikke-invaderende” (“Transsexuals merely cut off the most obvious means of invading women, so that they seem non-invasive“).
Citater fra hendes bog: The Transsexual Empire: The Making of the She-Male (Udgivet 1979. genudgivet 1994)

Julie Bindel: “Jeg har ikke noget problem med, at mænd skiller sig af med deres genitalier, men det gør dem ikke til kvinder, på samme måde som det at stoppe lidt støvsugerslange ned i dine 501’ere [jeans] ikke gør dig til en mand” (“I don’t have a problem with men disposing of their genitals, but it does not make them women, in the same way that shoving a bit of vacuum hose down your 501s does not make you a man“) (http://www.guardian.co.uk/world/2004/jan/31/gender.weekend7) og “kønsskifteoperationer er vore dages aversionsterapi for homoseksuelle” (“During the debate I argued that sex change surgery is modern-day aversion therapy treatment for homosexuals.”)
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/aug/01/mytransmission

Disse udtalelser kan I http://www.information.dk/blog/anders-haahr-rasmussen/261971 læse i Information , hvor I også kan læse, at fremtrædende politikere fra Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten tager afstand fra, at Julia Bindel og Janice Raymond deltagelse i konferencen, og at nogle af dem er forbeholdende overfor deres deltagelse i konferencen, dersom Julia Bindel og Janice Raymond deltager.

Vi er sikre på, at I ikke ønsker at bidrage til udbredelse af had og fjendtlighed mod en udsat minoritet.
Kønsidentitet er en diskriminationsgrund på lige fod med etnicitet.[1] Vi føler os overbeviste om, at en organisation som jeres ville afvise en taler ved konferencen, dersom I opdagede, pågældende var erklæret racist.
Landsforeningen mener derfor også, at I bør afvise talere, der taler hadefuldt om transkønnede.

Så selvom Julia Bindel og Janice Raymond ikke er inviteret til at tale om transkønnede, vil vi opfordre jer til at seriøst at overveje, hvorvidt I vil legitimere deres holdning ved, at de inviteres til Danmark.

Vi ser frem til at høre jeres svar.

Med venlig hilsen.
LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Elizabeth Japsen
Transpolitisk udvalg
Sebastian Svegaard
Transpolitisk talsperson

 1. [Retur] Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (Adopted by the Committee of Ministers on 31 march 2010 at the 1081st meeting of the Ministers’ Deputies).
  https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1606669
  http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/andre_publ/ministerkomit%E9ens%20rekommandation.pdf Dansk oversættelse af Justitsministeriet

Brevet til sponsorerne i pdf-format.

* * *
[Til top] [Retur til “Bilag” i pressemeddelelsen] Brev til talere og ordstyrer

LGBT Danmark

LGBT Danmark

Den 19. april 2011.

Kære
Trine Baumbach, Københavns Universitet;
Maud Eduards, Stockholms Universitet;
Kenneth Reinicke, Roskilde Universitet;
Asta Håland, tidligere leder, Feministgruppe Ottar;
Marianne Eriksson, tidligere medlem af Europa-Parlamentet for Vänsterpartiet, Sverige;
Lisa Reynolds, Lilith Research & Udvikling, Eaves;
Helen Easton, London South Bank University;
Anna Skarhed, Sveriges justitskansler;
Kajsa Wahlberg, kriminalinspektør, Rikspolisen Sverige;
Harald Böhler, kriminalinspektør, Oslo Politis STOP-enhed;
Debbie Baker, leder, Streetreach, Auckland;
Trine Sick, ordstyrer, Trine Sick Kommunikation

Vi henvender os til jer, da I er talere ved http://www.8marts.dk/ 8. marts-initiativet s internationale konference om prostitution i København den 7. og 8. maj i år, fordi der er et problem, vi gerne vil gøre jer opmærksomme på.

Vi er som transkønnede en gruppe, der indtil for få år siden var gemt bort og tabuiseret, men som de seneste få år har fået politisk bevågenhed.

Til den internationale konference om prostitution i København den 7. og 8. maj i år er der inviteret to personer, Julia Bindel og Janice Raymond, som internationalt er kendt for deres gentagne hadefulde bemærkninger om transkønnede.

Janice Raymond: “Alle transseksuelle voldtager kvinders kroppe ved at reducere den kvindelige form til et kunstprodukt og kapre den til sig selv” (“All transsexuals rape women’s bodies by reducing the real female form to an artifact, appropriating this body for themselves“) og “Transseksuelle afskærer blot de tydeligste midler til at invadere kvinder med, så de skal fremstå ikke-invaderende” (“Transsexuals merely cut off the most obvious means of invading women, so that they seem non-invasive“).
Citater fra hendes bog: The Transsexual Empire: The Making of the She-Male (Udgivet 1979. genudgivet 1994)

Julie Bindel: “Jeg har ikke noget problem med, at mænd skiller sig af med deres genitalier, men det gør dem ikke til kvinder, på samme måde som det at stoppe lidt støvsugerslange ned i dine 501’ere [jeans] ikke gør dig til en mand” (“I don’t have a problem with men disposing of their genitals, but it does not make them women, in the same way that shoving a bit of vacuum hose down your 501s does not make you a man“) (http://www.guardian.co.uk/world/2004/jan/31/gender.weekend7) og “kønsskifteoperationer er vore dages aversionsterapi for homoseksuelle” (“During the debate I argued that sex change surgery is modern-day aversion therapy treatment for homosexuals.”)
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/aug/01/mytransmission

Disse udtalelser kan I http://www.information.dk/blog/anders-haahr-rasmussen/261971 læse i Information , hvor I også kan læse, at fremtrædende politikere fra Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten tager afstand fra, at Julia Bindel og Janice Raymond deltagelse i konferencen, og at nogle af dem er forbeholdende overfor deres deltagelse i konferencen, dersom Julia Bindel og Janice Raymond deltager.
(http://www.information.dk/blog/anders-haahr-rasmussen/261971)

Vi er sikre på, at I ikke ønsker at bidrage til udbredelse af had og fjendtlighed mod en udsat minoritet.
Kønsidentitet er en diskriminationsgrund på lige fod med etnicitet.[1] Vi føler os overbeviste om, at en organisation som jeres ville afvise en taler ved konferencen, dersom I opdagede, pågældende var erklæret racist.
Landsforeningen mener derfor også, at I bør afvise talere, der taler hadefuldt om transkønnede.

Så selvom Julia Bindel og Janice Raymond ikke er inviteret til at tale om transkønnede, vil vi opfordre jer til at seriøst at overveje, om I vil legitimere deres holdning ved, at de inviteres til Danmark.

Vi ser frem til at høre jeres svar.

Med venlig hilsen.
LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Elizabeth Japsen
Transpolitisk udvalg
Sebastian Svegaard
Transpolitisk talsperson

 1. [Retur] Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (Adopted by the Committee of Ministers on 31 march 2010 at the 1081st meeting of the Ministers’ Deputies).
  https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1606669
  http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/andre_publ/ministerkomit%E9ens%20rekommandation.pdf Dansk oversættelse af Justitsministeriet

Brevet talere og ordstyrer i pdf-format.

* * *
[Til top] [Retur til “Bilag” i pressemeddelelsen] Brev til politikere

LGBT Danmark

LGBT Danmark

Den 19. april 2011.

Kære Astrid Krag, SF; Line Barfod, Enhedslisten, Kamal Qureshi, SF; Mogens Heunicke, Socialdemokratiet

For os transkønnede er det en stor glæde, at flere og flere politikere tager klart stilling for vores rettigheder.
Ban Ki-moon, FN’s generalsekretær udtalte således den 25. januar i år, at transkønnede er omfattet af menneskerettighederne som alle andre, der udsættes for diskrimination og forfølgelse.
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1052
Den 7. og 8. maj i år afholder http://www.8marts.dk/ 8. marts-initiativet en international konference om prostitution i København.
http://www.8marts.dk/ og http://www.grossefreiheit.dk/9304/Programme

Til konferencen er der inviteret to personer, Julia Bindel og Janice Raymond, som internationalt er kendt for deres gentagne hadefulde bemærkninger om transkønnede.

Janice Raymond: “Alle transseksuelle voldtager kvinders kroppe ved at reducere den kvindelige form til et kunstprodukt og kapre den til sig selv” (“All transsexuals rape women’s bodies by reducing the real female form to an artifact, appropriating this body for themselves“) og “Transseksuelle afskærer blot de tydeligste midler til at invadere kvinder med, så de skal fremstå ikke-invaderende” (“Transsexuals merely cut off the most obvious means of invading women, so that they seem non-invasive“).
Citater fra hendes bog: The Transsexual Empire: The Making of the She-Male (Udgivet 1979. genudgivet 1994)

Julie Bindel: “Jeg har ikke noget problem med, at mænd skiller sig af med deres genitalier, men det gør dem ikke til kvinder, på samme måde som det at stoppe lidt støvsugerslange ned i dine 501’ere [jeans] ikke gør dig til en mand” (“I don’t have a problem with men disposing of their genitals, but it does not make them women, in the same way that shoving a bit of vacuum hose down your 501s does not make you a man“) (http://www.guardian.co.uk/world/2004/jan/31/gender.weekend7) og “kønsskifteoperationer er vore dages aversionsterapi for homoseksuelle” (“During the debate I argued that sex change surgery is modern-day aversion therapy treatment for homosexuals.”)
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/aug/01/mytransmission

Vi bemærkede til vores glæde, at I, da dette kom frem, ikke alene tog afstand fra Bindels og Raymonds hadefulde og indskrænkede udsagn, men også tog forbehold for jeres deltagelse i konferencen.
(http:// modkraft.dk/sektion/queerkraft/article/transfobe-hovedtalere-pa Modkraft den 3. marts 2011. [Adressen ændret til http://modkraft.dk/node/14776. Den 3. september 2015. Tina Thranesen.]) Og (http://www.information.dk/blog/anders-haahr-rasmussen/261971 Information.dk 10. marts 2011 )


Astrid Krag:
“Jeg vil først høre arrangørernes svar, men jeg har ingen lyst til at legitimere de her udtalelser – jeg kan godt finde på at melde fra, men jeg vil ikke gøre noget konkret, før arrangørerne har reageret.”

Line Barfod: “Vi skal ikke være tavse overfor den form for udgydelser – hverken når det gælder racisme, sexisme eller som her: Transfobi. Den slags skal aldrig ties ihjel.”

Kamal Qureshi: “Det er dybt problematisk, når vi som parti giver støtte til en konference, der inviterer talere, som har diskriminerende holdninger til seksuelle mindretal og til transkønnede.” Og: “Det er min holdning, at SF bør trække sig fra konferencen, hvis Julie Bindel og Janice G. Raymond fortsat skal tale på den.”

Magnus Heunicke:
“Jeg har stor lyst til at melde fra, men jeg er nødt til først at give arrangørerne mulighed for at svare på dette og udrede eventuelle ting, jeg ikke er vidende om.”

Siden disse udtalelser har offentligheden ikke hørt noget til sagen, hvorfor vi er interesserede i at høre, hvilken udvikling sagen har taget.

Vi håber og tror, at I, der i Folketinget altid støtter vores rettigheder, vil vise disse hadefulde personer, at de er uønskede som deltagere i en konference, I er inviteret til.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen.
LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Elizabeth Japsen
Transpolitisk udvalg
Sebastian Svegaard
Transpolitisk talsperson

Brevet til politikerer i pdf-format.

* * *
[Til top] [Retur til “Bilag” i pressemeddelelsen] Brev til organisationer

LGBT Danmark

LGBT Danmark

Den 19. april 2011.

Kære organisationer, der er medlem af http://www.8marts.dk/ 8. marts-initiativet

Vi henvender os til jer som medlemmer af http://www.8marts.dk/ 8. marts-initiativet , fordi der er et problem, vi gerne vil gøre jer opmærksomme på.

Vi er som transkønnede en gruppe, der indtil for få år siden var gemt bort og tabuiseret, men som de seneste få år har fået politisk bevågenhed.

Til den internationale konference om prostitution i København den 7. og 8. maj i år er der inviteret to personer, Julia Bindel og Janice Raymond, som internationalt er kendt for deres gentagne hadefulde bemærkninger om transkønnede.

Janice Raymond: “Alle transseksuelle voldtager kvinders kroppe ved at reducere den kvindelige form til et kunstprodukt og kapre den til sig selv” (“All transsexuals rape women’s bodies by reducing the real female form to an artifact, appropriating this body for themselves“) og “Transseksuelle afskærer blot de tydeligste midler til at invadere kvinder med, så de skal fremstå ikke-invaderende” (“Transsexuals merely cut off the most obvious means of invading women, so that they seem non-invasive“).
Citater fra hendes bog: The Transsexual Empire: The Making of the She-Male (Udgivet 1979. genudgivet 1994)

Julie Bindel: “Jeg har ikke noget problem med, at mænd skiller sig af med deres genitalier, men det gør dem ikke til kvinder, på samme måde som det at stoppe lidt støvsugerslange ned i dine 501’ere [jeans] ikke gør dig til en mand” (“I don’t have a problem with men disposing of their genitals, but it does not make them women, in the same way that shoving a bit of vacuum hose down your 501s does not make you a man“) (http://www.guardian.co.uk/world/2004/jan/31/gender.weekend7) og “kønsskifteoperationer er vore dages aversionsterapi for homoseksuelle” (“During the debate I argued that sex change surgery is modern-day aversion therapy treatment for homosexuals.”)
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/aug/01/mytransmission

Disse udtalelser kan I http://www.information.dk/blog/anders-haahr-rasmussen/261971 læse i Information , hvor I også kan læse, at fremtrædende politikere fra Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten tager afstand fra, at Julia Bindel og Janice Raymond deltagelse i konferencen, og at nogle af dem er forbeholdende overfor deres deltagelse i konferencen, dersom Julia Bindel og Janice Raymond deltager.

Vi er sikre på, at I ikke ønsker at bidrage til udbredelse af had og fjendtlighed mod en udsat minoritet.
Kønsidentitet er en diskriminationsgrund på lige fod med etnicitet.[1] Vi føler os overbeviste om, at en organisation som jeres ville afvise en taler ved konferencen, dersom I opdagede, pågældende var erklæret racist.
Landsforeningen mener derfor også, at I bør afvise talere, der taler hadefuldt om transkønnede.

Så selvom Julia Bindel og Janice Raymond ikke er inviteret til at tale om transkønnede, vil vi opfordre jer til at seriøst at overveje, om I vil legitimere deres holdning ved, at de inviteres til Danmark.

Vi ser frem til at høre jeres svar.

Med venlig hilsen.
LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Elizabeth Japsen
Transpolitisk udvalg
Sebastian Svegaard
Transpolitisk talsperson

 1. [Retur] Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (Adopted by the Committee of Ministers on 31 march 2010 at the 1081st meeting of the Ministers’ Deputies).
  https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1606669
  http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/andre_publ/ministerkomit%E9ens%20rekommandation.pdf Dansk oversættelse af Justitsministeriet

Brevet til organisationer i pdf-format.

* * *
[Til top] Kamal Qureshi meldte den 17. april 2011 afbud til prostitutionskonferencen

Kamal Qureshi.

Kamal Qureshi.

Den herunder gengivne kommentar blev den 17. april 2011 kl. 1819 fremsatte Kamal Qureshi i forbindelse med et blogindlæg fra Elizabeth Japsen på modkraft.dk:

“Jeg tager afstand og arbejder på at få stoppet de to talere. Og vil gerne stå foran og demonstrere mod de to taler! Og har derfor også takkede nej til at lede et workshop på konferencen! Så jeg synes jeg gør alt det jeg kan. Men jeg er ikke diktator i SF. Heldigvis :)”

Ved et beklageligt uheld blev dette ikke anført i skrivelsen af 19. april 2011 til politikere fra LGBT Danmark om at overveje deres deltagelse i den international konference om prostitution http://www.8marts.dk/ 8. marts-initiativet afholder den 7. og 8. maj 2011.
Da skrivelsen blev udsendt til politikerne var det derfor kendt, at Kamal Qureshi havde meddelt, at han ikke ville deltage i konferencen.

* * *
[Til top] Fælles svar fra Astrid Kragh (SF), Line Barfod (EL)og Magnus Heunicke (S) den 20. april 2011

Plads til alle

Partierne på venstrefløjen i dansk politik har en lang tradition for at kæmpe for ligestilling og lige muligheder. For os er det helt afgørende, at ingen bliver diskrimineret, hverken på baggrund af deres race, deres etnicitet, deres sociale baggrund, deres religion, deres seksualitet eller deres køn. Vi ved, at ægte ligestilling og lige muligheder for alle ikke kommer af sig selv – nogen gange skal man gøre noget aktivt for at skubbe udviklingen i gang.
Derfor vil vi altid stille os i spidsen for tiltag, der forbedrer ligestilling og begrænser diskriminationen af bestemte grupper i samfundet. Og det vil vi også, når det gælder transkønnedes rettigheder og muligheder for at leve det liv, som de selv ønsker.

Vi vil ikke gøre os til dommere over, hvem der har ret til at have hvilket køn. Ej heller er det vores opgave som politikere at deltage i den videnskabelige debat om hvordan kønsbegrebet defineres og hvilke teoretiske overvejelser det kan føre med sig. Vores opgave er derimod simpel: at skabe de bedst mulige rammevilkår for alle – også transseksuelle – mennesker.

Vi vil gerne mindske de konkrete problemstillinger, som transkønnede oplever i deres hverdag. Derfor har Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og De Radikale fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, der har til hensigt at imødegå nogle af de problemer, der udspringer af uklarheder omkring den transkønnedes udtrykte køn. Det kan eksempelvis være uoverensstemmelse mellem den kønsmæssige fysiske fremtoning og den civilretlige kønsstatus.

Vi vil gerne forbedre de transkønnedes rettigheder ved hjælp af følgende tiltag:

 1. Vi vil fjerne det generelle krav om overensstemmelse mellem civilretligt køn og fornavn.
 2. Vi vil ved hjælp af et særligt identifikationskort give de transkønnede mulighed for at dokumentere deres identitet uafhængig af deres aktuelle fysiske/kønslige fremtræden.
 3. Vi vil sikre, at der sker en revision af betingelserne for at få ændret civilretlig kønsstatus og sikre, at der gives mulighed for dispensation pga. alder, helbred eller andre særlige forhold.
 4. Vi vil sikre, at der foretages en revision af retningslinjerne og opstilles krav om udarbejdelsen af en tidsplan for de personer, der er i et behandlingsforløb på Sexologisk Klinik med henblik på et permanent kønsskifte, og at der indføres en klagemulighed.

Der skal ikke herske tvivl om, at en ny rød regering vil sætte fokus på de transkønnedes rettigheder, ligesom den vil forsøge at skabe bedre rammer for ligestilling på mange andre punkter.

Et af de andre punkter, som ligger os meget på sinde, er debatten om prostitution og menneskehandel. Prostitution og menneskehandel strider imod vores opfattelse af frihed og vores opfattelse af værdighed. Vi ved, at prostitution efterlader de prostituerede med dybe ar på krop og sjæl og vi ved, at langt de fleste prostituerede og ofre for menneskehandel har en hverdag fyldt med vold og udnyttelse.

Prostitution er et stort socialt problem, men det er samtidig i vores optik i lige så høj grad et ligestillingsmæssigt problem. Der er efter vores opfattelse en sammenhæng mellem det kvinde- og mandesyn, som vi har i vores samfund og vores holdning til prostitution. Kampen for et forbud mod sexkøb, som både EL, SF og S går ind for, er derfor for os også kampen for mindre stereotype kønsroller og et mere frigjort syn på køn og seksualitet. Ikke mindst derfor er debatten om prostitution og menneskehandel utrolig vigtig og bør tages hver eneste gang, der er mulighed for det.

Det er på denne baggrund, at samtlige undertegnede vælger at deltage i konferencen ‘Grosse Freiheit?‘, der sætter fokus på prostitution og menneskehandel.

Astrid Kragh (SF)
Line Barfod (EL)
Magnus Heunicke (S)

* * *
[Til top] Svarbrev fra 8. marts-initiativet den 25. april 2011

Til LGBT Danmark: Landsledelsen, sekretariatet og LGBT’s Transpolitiske Udvalg

Vi henvender os til jer i forlængelse af, at vi er blevet gjort bekendt med en skrivelse samt pressemeddelelse fra LGBT’s Transpolitiske Udvalg stilet til 8. marts-initiativetsGrosse Freiheit?‘-konferences oplægsholdere, sponsorer, organisationer og ordstyrer. I skrivelsen kritiserer man to af konferencens oplægsholdere, Janice Raymond og Julie Bindel, for at være transfobe.

Det undrer os, at LGBT Danmarks Transpolitiske Udvalg ikke henvender sig med brev direkte til 8. marts-initiativet med deres kritik, inden man vælger at skrive til konferencens oplægsholdere, sponsorer m.v., idet vi opfatter LGBT Danmark som en organisation, der ønsker dialog, og som anerkender forskelligheder, mangfoldighed og politiske forskelle.

8. marts-initiativet har stor forståelse for transpersoners marginaliserede position i samfundet og for, at denne gruppes forhold skal synliggøres og bedres. Vi forstår derfor godt, at LGBT Danmark ønsker at skabe politisk opmærksomhed om transpersoners situation og kræver forandringer for denne gruppe.

8. marts-initiativet arbejder med en inkluderende dagsorden om, hvordan man bedst muligt begrænser udnyttelsen af alle mennesker i prostitution og menneskehandel, herunder også de mange transpersoner, der verden over udnyttes i prostitution på grund af denne gruppes i forvejen meget marginaliserede situation.

8. marts-initiativets krav om en prostitutionspolitik, der er langt mere effektivt end i dag, og som begrænser efterspørgslen efter prostitution og bedrer støtten til mennesker, der ønsker at ophøre med at prostituere sig, vil også være til gavn for gruppen af transpersoner i prostitution.

På den baggrund undrer det os, at LGBT Danmark finder anledning til at sætte så stærkt ind mod, at 8. marts-initiativet på en konference ønsker at drøfte en styrkelse af bekæmpelsen af udnyttelsen af mennesker, herunder transpersoner, i prostitution og menneskehandel, med internationale eksperter.

8. marts-initiativet arbejder på at forandre den danske prostitutionspolitik ud fra et globalt perspektiv. Derfor har vi inviteret eksperter til landet, som har unik faglig viden om, hvilke metoder der mest effektivt begrænser prostitution og menneskehandel. Bindel og Raymond er to af disse eksperter. Begge har bidraget med viden i internationale fora som bl.a. EU og FN. Når de er gode nok til disse fora, finder vi også, at de er gode nok til at tale for os.

8. marts-initiativet er et bredt netværk, der rummer mange forskellige politiske og religiøse opfattelser. Vi finder, at bredden er en styrke, og at mangfoldigheden bør gælde alle, også de 25 oplægsholdere fra ind- og udland.

Som vi tidligere har gjort opmærksom på i et interview på modkraft.dk’s Queerkraftredaktion, er Bindel og Raymond inviteret til Danmark på grund af deres mangeårige arbejde med og faglige viden om bekæmpelse af prostitution og menneskehandel, ikke på grund af deres holdninger til kønspolitiske LGBT-spørgsmål.

Hvad angår LGBT-politik, er Bindel og Raymond begge åbent lesbiske. Med rod i egne erfaringer som del af en undertrykt seksuel minoritet er de gået ind i kampen for lesbiskes rettigheder i det internationale LGBT-miljø. Af de af jer tilsendte links fremgår det, at de er politisk uenige med LGBT Danmarks Transpolitiske Udvalg i synet på køn, og at Transpolitisk Udvalg er uenig i Bindel og Raymonds feministiske og kønspolitiske analyser og på den baggrund definerer dem som transfobe. Det fremgår også, at det er en heftig international, politisk debat og uenighed, der har været ført blandt to grupper med modsatrettede synspunkter i LGBT-miljøerne
i ca. tre årtier, og det er tydeligt, at begge lejre har anvendt en stærk og saftig retorik i de politiske og akademiske debatter om disse spørgsmål. Det virker også, som om det er en debat, der kan skille vandene i LGBT-sammenhænge.

Politisk uenighed er også til stede i prostitutionsdebatten. Der er en del, der er uenige i 8. marts-initiativets holdninger på prostitutionsområdet. Vi finder, at uenighed kan være frugtbar, og at det er noget, der naturligt følger med, når man træder ind på en offentlig arena og ønsker at diskutere politik og skabe forandring.

Vi hæfter os ved, at de personer, der har rejst kritikken af Bindel og Raymond, i andre sammenhænge har givet udtryk for, at de også er uenige med 8. marts-initiativet i de prostitutionspolitiske synspunkter, som danner grundlag for vores konference: den danske prostitutionslovgivning og det danske Folketings syn på prostitution som et socialt problem. Der er altså tale her om en reel politisk uenighed mellem vore kritikere fra LGBT Danmarks Transpolitiske Udvalg og Queerkraftredaktionen og 8. marts-initiativet om prostitutionsspørgsmålet.

8. marts-initiativet mener ikke, at prostitution er frigørende eller bør ses som et arbejde, heller ikke for minoritetsgrupper som transpersoner. Vi finder ligeledes, at beskyldninger om homofobi ville ligge lige rundt om hjørnet, hvis vi fulgte LGBT Danmarks Transpolitiske Udvalgs og Queerkraftredaktionen ved modkraft.dk’s ønske om at tage de to eneste åbent lesbiske oplægsholdere af programmet.

Da 8. marts-initiativet gerne vil bakke op om tiltag, der bekæmper seksuel og kønsrelateret vold, vil vi her til sidst spørge, om LGBT Danmark er interesseret i, at vi samler penge ind blandt konferencens deltagere til jeres ‘Bryd Tavsheden – Stop Hadforbrydelser’-kampagne. I den forbindelse vil vi spørge, om I har indsamlingsmateriale, som vi eventuelt kan komme og hente på jeres organisationskontor. I må gerne melde tilbage vedr. dette senest den 2. maj af hensyn til vores planlægning.

Da LGBT Danmarks Transpolitiske Udvalg har fremsendt breve til konferencens oplægsholdere, sponsorer, politikere m.m. samt udsendt pressemeddelelse til offentligheden, ser vi os nødsaget til for at hindre eventuelle misforståelser at lægge nærværende brev på konferencens hjemmeside til alles orientering.

Venlig hilsen
på vegne af 8. marts-initiativet,
Hanne Helth, talsperson, 61 62 59 60, 8marts.dk
København, den 25. april 2011

Svarbrevet fra 8. marts-initiativet i pdf-format.

Vibe Grevsens indtryk fra Sexologisk Kliniks 25-års jubilæumsarrangement den 1. april 2011 og talen til Sexologisk Klinik, der ikke blev holdt.

Vist 631 gange.
Preben Hertoft

Preben Hertoft

Af Vibe Grevsen
Kære alle,

LGBT Danmark var repræsenteret ved Sexologisk Kliniks 25 års jubilæum af David Zennaro, Malene Andreasen, Tina Thranesen og undertegnede. Derudover deltog Lisbeth Merete, Pia Struck og journalisterne Freddy og Charlotte fra Modkraft. Malene Andreasen havde
til anledningen fået fremstillet foldere og klistermærker for STP2012 (stop sygeliggørelsen af transkønnede), som hun delte ud og hun udstyrede os med navneskilte med STP2012 logoet.

Vi afleverede på vegne af LGBT Danmark en stor buket blomster med signalfarverne gul, blå og rød sammen med en opfordring om, at indgå en dialog med henblik på en mere farvestrålende fremtid. På baggrund af oplysninger fra Sundhedsstyrelsen måtte vi holde os til 60 blomster, hvoraf kun fire var blå og to røde og så er der endda snydt lidt. Ifølge styrelsen gives der nemlig operationstilladelse til 4 transmænd og 1,3 transkvinder årligt (1).
Desværre fik jeg ikke mulighed for at fremføre vores tale til klinikken, men der blev taget billeder af Ellids Kristensen og jeg ved overrækkelsen.
Under receptionen fik jeg lejlighed til at netværke med et stort antal mennesker og fik afleveret en god portion visitkort. Der blev også skrevet hilsner i gæstebogen. Alt i alt et spændende arrangement, som forhåbentlig kan være med til at der bliver mere gensidig dialog i fremtiden.

Malene Andreasen, Vibe Grevsen og Davis Zennaro

Malene Andreasen, Vibe Grevsen og Davis Zennaro

Især var det positivt at overvære Preben Hertofts indlæg, hvor han bl.a. sagde, at målet med den terapeutiske proces var at hjælpe den enkelte til større erkendelse og at det også var noget han selv havde fået utroligt meget ud af. Han lagde vægt på, at det styrende måtte være den enkeltes egne valg uden dog at omtale transkønnede direkte. Vi fik efterfølgende en god sludder, hvor han udtrykte, at han var rigtig glad for at se os og at han nød den menneskelige forskellighed. Bestemt en meget sympatisk person.

Sexologisk Klinik havde udgivet en jubilæumsbog, hvor de beskriver klinikkens historie og arbejdsområde. En god overraskelse var publikationslisten, der faktisk indeholder ti bachelor- og kandidatprojekter omkring transkønnede og oplysningen om, at klinikken er i gang med en undersøgelse af de personer, der er opereret i perioden 1978 – 2010. Jeg vil i nær fremtid kontakte Rikke Kildevæld Simonsen, der er projektansvarlig for undersøgelsen, med henblik på nærmere oplysninger og eventuel mulighed for at bidrage med vores perspektiver.

En anden vigtig oplysning, der signalerer at flere mennesker idag begynder at stå ved deres kønsvariation er, at antallet af henvisninger på grund af kønsmistrivsel er stigende således, at der i 2010 blev henvist 60 biologiske mænd og 30 biologiske kvinder imod de tidligere oplyste 50-60 personer totalt (2).

Dermed er anddelen af henviste biologiske kvinder, der opnår tilladelse til kønskorrektion 13% (1 pr. 7.5) og anddelen af henviste biologiske mænd, der opnår tilladelse til kønskorrektion er nu 2% (1 pr. 45).

kh
Vibe Grevsen.

Annamaria Giraldi.

Annamaria Giraldi.

Kilder:
 1. [Retur] Jens Kristian Villadsen. Besvarelse af LGBT Danmarks henvendelse vedrørende ligestillingsproblemer for transseksuelle, j.nr. 7-609-63/JKV. Sundhedsstyrelsens Tilsyn, 14. september 2010. URL:
  http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/suu/spm/775/svar/739546/890990.pdf
  [Spgsm. 775 af 19. august 2010 til indenrigs- og sundhedsministeren, Sundhedsudvalget, bilag 466, om at kommentere det åbne brev af 16. august 2010 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen om ligestillingsproblemer for transseksuelle. Svar 17. september 2010. Tina Thranesen.]
 2. [Retur] Ellids Kristensen, Annamaria Giraldi red. 25 år med Sexologisk Klinik. Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København, 2011. s. 35.

Talen, der ikke blev holdt.
Vibe Grevsen havde skrevet en tale til Sexologisk Klinik i anledning af klinikkens 25-års jubilæum den 1. april 2011. Imidlertid blev der ikke lejlighed til at holde den. Talen bringes herunder.

København, 1. april 2011

Kære Sexologisk Klinik,

Vibe Grevsen og Lisbeth Merete.

Vibe Grevsen og Lisbeth Merete.

LGBT Danmark vil gerne have lov at ønske jer tillykke med de 25 år.

Det er en ære at få lov at være i så fint selskab i dag og det har været spændende at høre om klinikkens tilblivelse i firserne. Meget er sket siden da. Samfundet har ændret sig og der er i dag større åbenhed og accept af naturens mangfoldighed.

2011 er et særligt år. Det er i år 30 år siden, at homoseksualitet blev fjernet fra sygdomslisterne, men også for de transkønnede er 2011 et særligt år.

Det er året, hvor 120 personer for første gang samledes på Christiansborg for at drøfte transkønnedes vilkår. Det er året, hvor et stort fagforbund, Dansk Sygeplejeråd, første gang aktivt udtrykte støtte til transkønnede på arbejdsmarkedet. Det er året, hvor en dansk virksomhed, DSB, for første gang er nomineret til Institut for Menneskerettigheders mangfoldighedspris bl.a. for deres arbejde med ligestilling af LGBT personer. Og det er året, hvor kommunale sagsbehandlere er blevet pålagt at respektere transkønnedes
identitet i deres journalføring.

Ellids Kristensen.

Ellids Kristensen.

Endelig er 2011 året, hvor Sundhedsstyrelsen påbegynder revision af vejledningen omkring kønskorrigerende behandling og året, hvor WPATH udsender den kommende version af Standards of Care med en stærk opfordring til ikke længere at betragte kønslig variation som et psykiatrisk problem.

Også på Sexologisk Klinik sker der noget. Klinikken har således erklæret at de mener alle myndige mennesker skal have ret til frit at vælge fornavn. For halvandet år siden krævede dette mindst et års udredning. Den seneste melding vi har fået er fra en transkønnet, der kom igennem på kun ti måneder. Det vidner om en øget accept og forståelse.

Det siges, at blomster har en positiv effekt på parforhold, der er lidt trængte. LGBT Danmark vil derfor gerne overrække klinikken en stor buket blomster, 60 af slagsen som symbol på de transkønnede, der årligt henvender sig til klinikken. Vi ville gerne have gjort buketten mere farvestrålende, men må desværre nøjes med fire blå og to røde blomster for de mænd og kvinder, der årligt får tilladelse til operation. Vi har været nødt til at snyde lidt da kun 1,3 kvinde i gennemsnit opnår tilladelsen årligt.

På vegne af Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner vil jeg hermed ønske Sexologisk Klinik og de personer stedet har hjulpet et stort tillykke med de 25 år.

Med venlig hilsen.

Opfordring til nedsættelse af en transkommission fremlagt under transhøringen den 14. marts 2011.

Vist 37 gange.
Trans-Danmark og LGBT Danmark

Trans-Danmark og LGBT Danmark

Afslutningsvis i høringen om transkønnedes forhold i Danmark, som blev afholdt på Christiansborg den 14. marts 2011 blev der fremlagt en af Trans-Danmark og LGBT Danmark udfærdiget opfordring til Folketinget om at nedsætte en transkommission.

Opfordringen gengives herunder:

Mandag den 7. marts 2011.

Nedsættelse af kommission til undersøgelse af transkønnedes forhold

Idet det anerkendes, at transkønnedetransvestitter og transseksuelle og andre, der ikke entydigt identificerer sig som enten mand eller kvinde – bør have mulighed for at leve i overensstemmelse med deres kønsidentitet og indrette sig herefter i samfundet, og idet det erkendes, at mulighederne herfor ikke er til stede i tilstrækkeligt omfang, opfordres Folketinget til at nedsætte en transkommission.

Kommissionen skal uden at være begrænset dertil

 1. sammenstille og fremlægge tilgængelig videnskabelig dokumentation om transkønnethed og transkønnedes forhold,
 2. foranstalte undersøgelser, der belyser transkønnedes juridiske, sociale og kulturelle situation,
 3. undersøge forholdene vedrørende kønsfastlæggelse ved fødslen med speciel opmærksomhed på interkønnede børn,
 4. undersøge forholdene omkring kønsskifte med og/eller uden behandling med kønshormoner og/eller operative indgreb – herunder omkring det juridiske kønsskifte dvs. ændring af fornavn, kønsbetegnelse og personnummer.

I forlængelse heraf skal kommissionen uden at være begrænset dertil fremkomme med forslag til foranstaltninger, der sigter mod

 1. en forenklet adgang til kønsskifte – herunder det juridiske kønsskifte,
 2. at forbedre forholdene for unge transkønnede – fra før pubertetens indtræden – herunder pubertetsbremsende behandling,
 3. at transkønnethed/transkønnede specifikt nævnes i relevante love og regler,
 4. udformning af lovgivning, der regulerer relevante forhold, som ikke naturligt er omfattet af anden lovgivning,
 5. forhold, som i øvrigt forbedrer de transkønnedes forhold.

Det henstilles,

 1. at kommissionen får tildelt de nødvendige midler til gennemførelse af dens kommissorium,
 2. at kommissionen færdiggør sit arbejde inden udgangen af 2012, og
 3. at kommissionen kommer til at bestå af personer med særligt kendskab til transkønnethed og fra Institut for Menneskerettigheder og transforeningerne.

Med venlig hilsen LGBT Danmark og Trans-Danmark.

* * *
Opfordringen om nedsættelse af en kommission til undersøgelse af transkønnedes forhold i pdf-format.

Folder og kampagne den 6. marts 2011 fra LGBT Danmark: Bryd tavsheden Stop hadforbrydelser mod homoseksuelle, biseksuelle & transpersoner.

Vist 28 gange. Lørdag den 5. marts 2011 lancerede LGBT Danmark sin nye kampagne

Bryd tavsheden
Stop hadforbrydelser
mod homoseksuelle, biseksuelle & transkønnede
Bryd tavsheden Stop hadforbrydelser

Bryd tavsheden
Stop hadforbrydelser

Det skete ved, at LGBT Danmark uddelte den til kampagnen udfærdigede folder “Bryd tavsheden” i de københavnske LGBT-miljøer.
I løbet af de kommende dage vil alle hovedbiblioteker og LGBT-steder modtage folderen, så den bl.a. vil være at finde på diskoteker og caféer i Danmark.

LGBT Danmark oplyser om kampagnen og folderen:
At bryde tavsheden er det første skridt mod at stoppe voldsmænd i at begå vold mod andre.
Folderen fortæller.

 1. Hvor skal jeg anmelde?
 2. Hvad skal jeg gøre.
 3. Hvad er mine rettigheder?
 4. Hvad er en hadforbrydelse?

* * *
Projektet er igangsat af LGBT Danmark, Institut for Menneskerettigheder og Københavns Politi.

Folderen i pdf-format.
Læs om kampagnenLGBT Danmarks hjemmeside.

* * *
Læs om betydningen af hadforbrydelser og hate crime.

Transfober i panelet den 7. og 8. maj 2011 på anti-købesex konferencen. Karen M. Larsen den 5. marts 2011.

Vist 57 gange.
Karen M. Larsen

Karen M. Larsen

Af Karen M. Larsen den 5. marts 2011.
8. marts-initiativet har sammen med en række andre forbund og grupperinger samt politikere fra bl.a. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stablet en større anti-sexkøbslovs konference på benene. “Grosse Freiheit?“, som arrangementet kaldes, vil slå et stort slag i kampen for en kriminalisering af køb af seksuelle ydelser. Lad mig hellere spille åbent ud: Jeg personligt går ikke ind for et forbud mod køb af seksuelle ydelser. Jeg er f.eks. bange for, at man i stedet for at hjælpe dem, der sælger sex, sådan som intentionen med et forbud vel er, faktisk risikerer at forværre sexarbejdernes situation. Sexbranchen er i mine øjne langt fra at være et uproblematisk fænomen, men de problemer der er løser man ikke ved et sexkøbsforbud. Med andre ord, “Grosse Freiheit?” er ikke min kop te.
At jeg imidlertid ikke kan nøjes med at ryste på hovedet over denne konference – og at jeg mener, at LGBT Danmark faktisk er nødt til at tage afstand fra den, skyldes ikke dens i mine øjne forfejlede mål men i stedet, at man har valgt at invitere to notoriske transfober til konferencen, nemlig Julie Bindel og Janice G. Raymond. Især den sidste har opnået nærmest berømthed for sin transfobi, fordi hun har skrevet bogen The Transsexual Empire: The Making of the She-Male, der er intet mindre end et hadeskrift rettet mod transkvinder.

Jeg har selv kæmpet mig gennem dette værk og må indrømme, at det er mere end svært at gøre rede for indholdet, da der mest er tale om en ophobning af rablende anklager og absurde påstande rettet mod transkvinder. (Transmænd er i hendes øjne blot nogle stakkels ofre, der ikke ved hvad de gør, så dem bruger hun ikke særligt meget plads på at skrive om). Så meget er i hvert fald sikkert, ikke nok med at Janice G. Raymond mener, at kønsskifte er en umulighed og at transkvinder altså fortsat er mænd – og sådanne er i hendes øjne i sig selv nogle værre bæster – nej, hun mener faktisk, at transkvinder er mænd der bevidst går efter at bekæmpe kvindefrigørelsen og at de dermed udgør en dødelig trussel mod kvindesagen. Det er derfor bogen i den grad oser af had til transkvinder.

Radikalfeminismen, som Julie Bindel og Janice G. Raymond er repræsentanter for, har historisk set desværre haft det svært mht. accept for ikke tale om inklusion af transpersoner, om end der heldigvis i de senere år er sket en markant forandring i synet på transpersoner blandt yngre radikalfeminister. Julie Bindel og Janice G. Raymond er dermed mest røster fra fortiden – men der er intet der tyder på, at de har ændret holdning selvom deres fokus nu synes at være kampen mod prostitution.

Malene Andreasen fra LGBT Danmarks Transpolitiske Udvalg har kontaktet arrangørerne bag “Grosse Freiheit?” og gjort dem opmærksom på problematikken, men de mener, at det ikke er noget problem at lade transfober deltage som talere. Og det er simpelthen uacceptabelt og uholdbart! Arrangørernes argument om at konferencen ikke handler om transpersoner holder ikke, for blandt sexarbejderne er der jo også transkvinder. Og i øvrigt ville man jo forhåbentlig heller ikke lade kendte racister optræde som talere blot fordi konferencen officielt ikke handler om racisme.

Derfor vil jeg opfordre Magnus Heunicke (S), Astrid Krag (SF) og Line Barfod (EL), der har sagt ja til at optræde som moderatorer ved konferencen, til at trække sig fra denne opgave – ligesom jeg hermed vil opfordre de involverede partier og grupper til at lægge afstand fra arrangementet. Sidst men ikke mindst bør LGBT Danmark gå ud og sige fra. Jeg er ikke sikker på, at LGBT Danmark skal have en officiel holdning til en sexkøbsforbuds lov, men vi er nødt til at have den holdning, at transfobi ikke er acceptabel.

* * *
Konferencehjemmeside for Grosse Freiheit?

* * *
Tilføjelse af Tina Thranesen den 19. april 2011.
LGBT Danmark udsendte den 19. april 2011 en pressemeddelelse, hvori der tages afstand fra Julia Bindel og Janice G. Raymond og med en opfordring til, at talere og ordstyrer, politikerer og organisationer til at overveje deres deltagelse i konferencen.

Invitation af 15. februar 2011 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark til høring om transkønnedes forhold den 14. marts 2011. SUU – bilag 171.

Vist 204 gange. Den 15. februar 2011 har Sundhedsudvalget modtaget den herunder gengivne invitation – SUU. Alm. del 2010-11 (1. samling). Bilag 171.

Trans-Danmark og LGBT Danmark

Trans-Danmark og LGBT Danmark

INVITATION TIL EN HØRING OM TRANSKØNNEDES FORHOLD I DANMARK
CHRISTIANSBORG MANDAG D. 14. MARTS 2011 kl. 12.30 – 17.00
arrangeret af LGBT Danmark og Trans-Danmark

Høringen har til formål at belyse en række aktuelle forhold for transkønnede i dagens Danmark, herunder om transkønnethed fortsat skal betragtes som en identitetsforstyrrelse som i dag eller som en normal variation; om de civilretslige vilkår og muligheder for at indgå i samfundet som transkønnet; samt om vejledning, rådgivning og behandling af transkønnede, der ønsker hjælp til at ændre deres sociale og/eller kropslige køn for at bidrage til deres psykiske velbefindende og livskvalitet.

Kl. 12.30 – 13.00. Præsentation og indledende bemærkninger til høringen
Irene Haffner og Kamal Qureshi, SF.
Kl. 13.00 – 15.00. I Sygdom og behandling
 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer?
  Karin Astrup, formand LGBT Danmark og Trans-Danmark
 2. Er det hensigtsmæssigt, at transkønnede underkastes psykiatrisk udredning forud for ændringer af
  deres krop?
  Vibe Grevsen, landsledelsesmedlem i LGBT Danmark.
 3. Hvordan sikres den bedst mulige vejledning af transkønnede i forbindelse med et kønsskifte?
  Sebastian Svegaard, transpolitisk talsperson LGBT Danmark.
 4. Skal Danmark forholde sig til internationale konventioner, herunder Hammarberg-rapporten, menneskerettigheder og henstillinger fra EU om transkønnedes forhold?
  Pia Nielsen, TGEU.
 5. Afsluttende bemærkninger og opsamling.

Kl. 15.30 – 16.45. II Kønsregistrering og socialpolitiske spørgsmål
 1. Skal Danmark fastholde krav om kirurgiske ændringer forud for anerkendelse af et kønsskifte?
  Juridiske og sociale konsekvenser af at tillade civilretsligt kønsskifte uden forudgående indgreb.
  Martin K.I. Christensen, formand ILGA-Europe.
 2. Daglige kønsbestemte registreringer: Herunder frit valg af fornavn, kønsbestemmelse i personnummer og pas, samt problemer med kun 2 registreringsfelter for køn.
  Dagligdagssituationer og pas: Irene Haffner, LGBT Danmark og Trans-Danmark.
  Fornavne og CPR-numre: David Zennaro, transpolitisk udvalg LGBT Danmark.
  Kønsregistrering og opdeling i samfundet: Beate Sløk-Andersen, cand. mag., Foreningen for Kønsforskning.
 3. Had-forbrydelser: Er love om hadforbrydelser og registrering af samme gode nok?
  Kamal Qureshi, SF. Pia Nielsen, TGEU.
 4. Afsluttende bemærkninger og forslag om nedsættelse af et transpolitisk udvalg med deltagelse af relevante politikere, institutioner og interesseorganisationer.
  Irene Haffner, LGBT Danmark og Trans-Danmark.

Høringen vil bestå afkorte indlæg (5 – 8 min.) til hver af de overordnede punkter med efterfølgende diskussion afsluttet med en opsamling.

Høringen vil – foruden deltagelse af politikere og repræsentanter fra institutioner med relevans for området – have et panel med deltagelse af repræsentanter fra de transpolitiske foreninger: LGBT Danmark og Trans-Danmark samt en repræsentant fra hver af de europæiske paraplyorganisationer TGEU og ILGA-Europe.

Høringen vil blive styret af Erik Hansen fra LGBT Danmark og Irene Haffner fra Trans-Danmark.

Tid og sted:
Landstingssalen, Christiansborg, 1216, København K.
Mandag den 14. marts 2011 kl. 12.30 – 17.00.
Man går/kører ind over Marmorbroen, forbi ridebanen og helt ind i inderste slotsgård og til højre.
Der er 2 handicapbåse lige foran indgangen.

Tilmelding:
Af sikkerhedshensyn er tilmelding til høringen nødvendig og sker til
Sekretæren for LGBT Danmark og Trans-Danmark
Irene Haffner
97997701
haffner26@msn.com
Tilmelding senest onsdag den 9. marts 2011.

Baggrund
Kommunikation er godt. Endnu bedre er kommunikation, når man er til stede og hører, hvad hinanden har at sige. Så her er en invitation til at mødes, høre og bidrage. I England har man anslået antallet af transkønnede til ca. 1-2 % af befolkningen, så følger vi den engelske udregning, lever der i Danmark minimum 50.000, der i større eller mindre grad lever med en kønsopfattelse, der adskiller sig fra den mest gængse. Internationalt har Danmark i de sidste år oplevet, at de lande, vi normalt sammenligner os med, overhaler os med reformer for transkønnede borgere. Eksempelvis kan nævnes en højesteretsdom i Sverige, som fastslog,
at retten til at vælge eget navn var et personligt og frit valg. En nylig højesteretsdom i Tyskland har fastslået, at kravet om kirurgisk ændring (kastration, sterilisation) af kroppen for at opnå ændret kønsstatus strider imod den tyske forfatning. Sverige har gennemført 219 kønsskifteoperationer i perioden 2005-2009. I samme periode har Danmark gennemført 24. Flere Europæiske lande støtter transorganisationeme i deres arbejde for bedre vilkår med store beløb. I Danmark er foreningerne slet ikke på finansloven.

Europarådets menneskerettighedskommissær Thomas Hammarberg var i Danmark i 2009 og afleverede den såkaldte Hammarberg-rapport om forholdene for de transkønnede i Europa.

Rapporten indeholdt 12 punkter med anbefalinger til, hvordan medlemslandene sikrer de transkønnedes grundlæggende menneskerettigheder, og Danmark opfylder til dels kun 3 af punkterne.

Programmet er bygget op over to hovedtemaer: I Sygdom og behandling og II Juridisk kønsskifte og Kønsregistrering. I det efterfølgende skal baggrunden herfor belyses som et udgangspunkt for selve høringen.

I Sygdom og kønsskifte – Baggrundsnoter
1) Skal Danmark fastholde transseksualitet og kønsidentitetsforstyrrelser på listen over sygdomme og helbredsproblemer?
Som bekendt er det amerikanske system til diagnosticering af psykiske sygdomme (DSM) under revision. I den forbindelse er der blandt sundhedssagkyndige, transpolitiske og andre organisationer rejst debat om hvorvidt transkønnede fortsat skal betragtes som lidende af en identitetsforstyrrelse (psykiatrisk regi), om de skal diagnosticeres som havende et fysisk problem (kromosomal eller hormonel afvigelse) eller helt fjernes fra diagnosesystememe. Høringen vil belyse såvel sundhedsfaglige som transpolitiske synspunkter herpå, samt forholde sig til de behandlingsrelaterede konsekvenser af de forskellige muligheder.

2) Er det hensigtsmæssigt, at transkønnede underkastes psykiatrisk udredning forud for ændringer af deres krop?
Ud fra en betragtning om, at transkønnethed ikke i sig selv er en psykisk sygdom, rejser sig naturligt spørgsmålet, hvorvidt en decideret psykiatrisk udredning er nødvendig ud over at konstatere at personen ikke lider af en psykisk sygdom. På denne baggrund kunne den transkønnede selv tage vare på sit eget liv og sit kønsskifte og omfanget heraf. Et hovedformål med forløbet er angiveligt, at sikre at den transkønnede kan overskue konsekvenserne af et kønsskifte, men i litteratur og kliniske erfaringer beskrives det, at bevidstheden om, at der er tale om et længerevarende observationsforløb forud for tilladelsen til kønskorrigerende ændringer af kroppen fører til, at de transkønnede bevidst tilbageholder oplysninger og forsøger at fremstille sig selv i overensstemmelse med de forventninger, de mener, terapeuten har til dem? Vil en afskaffelse eller afkortning af vurderingen forud for kønskorrektion i virkeligheden føre til mere velreflekterede beslutninger og bedre forberedte transkønnede?

3) Hvordan sikres den bedst mulige vejledning af de transkønnede i forbindelse med et kønsskifte?
I samfundet er det en udbredt opfattelse at kønnet og kroppen hænger uløseligt sammen, og det fører til et stort fokus på de kropslige ændringer i forbindelse med kønskorrektion, hvilket eksempelvis udtrykkes i de nuværende krav til anerkendelse af ændring af kønsstatus. Hvordan kan de professionelle bedst støtte den transkønnedes erkendelses- og udviklingsproces således, at der opnås praktisk erfaring fra livet i det ønskede køn med henblik på at gøre den transkønnede i stand til at overskue konsekvenserne af en kønskorrektion?

II Kønsregistrering og socialpolitiske spørgsmål – Baggrundsnoter
1) Skal Danmark fastholde krav om kirurgiske ændringer forud for anerkendelse af et kønsskifte?
Efter gældende vejledning er der opstillet en række kirurgiske krav til en person, der ønsker at ændre kønsstatus også juridisk. I forlængelse heraf kan man undre sig over vejledningens titel (“Om kastration i forbindelse med kønsskifte.”) når kastration i sig selv efter vejledningen ikke er tilstrækkeligt til anerkendelse af et kønsskifte? Hvorfor er det i øvrigt muligt at blive anerkendt som mand uden at ændre sine eksterne genitalier, når det samme ikke er tilfældet med hensyn til anerkendelse som kvinde?
Tilladelse af civilretsligt kønsskifte uden krav om foregående kirurgi vil gavne de transkønnede, der senere ønsker kirurgi, idet de som del af processen lever i en længere periode i deres ønskede køn forud for de kirurgiske ændringer. Ligeledes vil det være en stor lettelse for den store gruppe af mennesker, som lever som et andet køn end deres biologisk tildelte, uden at de ønsker at ændre på kroppen.

2) Daglige kønsbestemte registreringer
a) Der kan i denne forbindelse peges på problemer i forbindelse med:
Personnummeret, som er den registrering, der mest tydeligt fastholder transkønnede i deres biologiske og ofte uønskede køn. Det er afslørende trods den ydre fremtoning og særdeles afslørende i en lang række situationer.

b) Registrering af F, M eller X i pas. Mange finder den nuværende ordning med samtaler på Sexologisk Klinik for både bureaukratisk og for omkostningstung i forhold til den nytte et X kan gøre i en tid med øget sikkerhedskrav. Kan beslutningen om et X i passet gøres nemmere og mere smidig og ubureaukratisk end flere samtaler hos en psykiater (i København)?

c) Fornavn, der svarer til det opfattede køn. Navneloven tillader et modsatkønnet fornavn som mellemnavn, men ikke som fornavn. Navnet er en del af den personlige identitet og selvopfattelse, og der er personer, som trods deres levevis, ustandseligt ‘fremviser’ et navn, som angiver et køn, de ikke lever som.
Er det rimeligt at der skal foretages en psykiatrisk vurdering for valg af fornavn, der svarer til det køn man lever i, og som kan være modsat det biologiske køn?

3) Trænger vi til en revision af den generelle registrering af køn i Danmark? Som det er i dag, er der kun 2 muligheder – Mand/Kvinde. Ved f.eks. deltagelse i kommunalvalg eller folketingsvalg vil begge rubrikker i og for sig være forkerte hvis en transkønnet stiller op til valg, hvilket flere transkønnede har prøvet. Det samme gør sig gældende for biologisk interkønnede, hvis eksistens på den måde usynliggøres. Ved registreringer i øvrigt – fra køb af flybilletter til deltagelse i
undersøgelser – er der kun disse 2 muligheder, hvilket skaber vanskelige og ofte pinlige situationer for dem, der opfatter sig som et andet køn end det medfødte eller ikke føler de passer i en af de to kategorier.

4) Er indsatsen mod hadforbrydelser god nok?. De transkønnede er i skudlinien når det gælder fordomme, hadforbrydelser og diskrimination. Er vi gode nok til oplysning om de transkønnede?
Virker lovene, og får vi registreret hvomår der foregår hadforbrydelser mod transkønnede.
Medvirker staten til at fastholde fordomme når den konsekvent nævner de transkønnede som en seksuel minoritet i lovene om netop diskrimination?

5) Vi foreslår nedsættelse af et kontaktudvalg/transpolitisk udvalg så der fremover kan holdes kontakt imellem politikere, institutioner og de transpolitiske foreninger. Minimum med et møde om året, således at vi fremover kan finde løsninger, der gavner et fremtidigt samarbejde imellem parterne.

Høringen ønsker at belyse ovenstående problemstillinger og deres sundhedsfaglige og sociale/samfundsmæssige begrundelser og forholde sig til konsekvenserne af en liberalisering af kravene til fordel for et mere frit kønsvalg.

LGBT Danmark og Trans-Danmark har ønsket denne høring som et led i bestræbelserne på, at belyse de forhold, som gør sig gældende i dagens Danmark for en minoritet, som stadig lever med nogle betingelser, der gør hverdagen til en unødigt svær opgave for mange. Vi ønsker at få kontakt til relevante institutioner og politikere og indgå i en konstruktiv dialog, der kan klarlægge og eventuelt fjerne nogle af de væsentligste hindringer for en forbedret livskvalitet for denne gruppe af borgere.

Vi vil geme i forlængelse af denne høring fremlægge et forslag om at nedsætte et transpolitisk udvalg med deltagelse af relevante personer på området.

Vi har brug for jeres mening og opfordrer til at møde op til denne historiske høring.

Med venlig hilsen LGBT Danmark og Trans-Danmark

Irene Haffner

Tilmelding er nødvendig af hensyn til sikkerhedsreglerne på Christiansborg og sker til
Sekretæren for LGBT Danmark og Trans-Danmark
Irene Haffner
haffner26@msn.com
Tilmelding senest onsdag den 9. marts 2011.

* * *
Folketingets journal vedrørende invitationen.
Invitationen hos Folketinget i pdf-format.

LGBT Danmark sendte den 12. januar 2011 en kritisk skrivelse til TV2 Østjylland af omtale af transkønnede i nyhedsudsendelse.

Vist 200 gange. Den 12. januar 2011 sendte LGBT Danmark en kritisk skrivelse til TV2 Østjylland i anledning af, at de fredag den 7. januar 2011 bragte et indslag om et "Nyt magasin for homoseksuelle", hvor studieværten, Søren Ø. Jensen bl.a. næsten konsekvent omtalte Betina Hvejsel, der er MtK transseksuel, som “han”.

* * *
Herunder gengives den kritiske skrivelse.

LGBT Danmark

LGBT Danmark

Kritik af omtale af transkønnede i nyhedsudsendelse
12.01.2011

TV2 Østjyllands nyhedsudsendelse den 7. januar 2011 kl. 12:10 bragte et indslag om Proud! Magazine, et nyt magasin for homoseksuelle. Studieværten interviewer bladets redaktør og vælger at tage udgangspunkt i en af bladets artikler, som handler om en børnefamilie, hvor den ene af forældrene er transkønnet.

Redaktøren bliver sat til forsvare, hvorfor hun har valgt at præsentere noget, der er så marginalt, idet studieværten bruger ord som “freakshow” og konsekvent omtaler artiklens transkønnede kvinde som “ham”.

Den præmis, studieværten stiller op, er således, at homoseksualitet er noget, der er – eller potentielt kan være – omfattet af et normalitetsbegreb, mens transkønnethed er noget, der skiller sig ud og står i modsætning til det normale.

Dermed skriver studieværten sig ind i en meget lang tradition for at behandle transkønnede med afstandtagen og marginalisering og samtidig ikke anerkende den transkønnedes kønsidentitet. Og TV2 som medie kommer til at fremstå som eksponent for en sådan marginalisering, en unuanceret fremstilling af køn og en værdisætning eller prioritering, hvor transkønnede
sættes nederst i et hierarki.

LGBT DanmarkLandsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner – finder dette yderst beklageligt. Landsforeningen ønsker at fremme et inkluderende samfund, hvor diversiteten anerkendes og ikke bruges til at rangordne befolkningsgrupper.

Det er foreningens opfattelse, at nyhedsudsendelsens omtale at transkønnede ikke var fair og redelig, jf. dokumentet Journalistisk etik på TV2. Er I enige heri?

Landsforeningen fik i 2009 gennemført en omfattende levevilkårsundersøgelse 1 som blandt andet viste,

 1. At der skønsmæssigt er lige så mange transkønnede i Danmark, som der er bøsser.
 2. At 2 ud af 3 transkønnede aldrig har talt med andre om deres kønsidentitet.
 3. At transkønnede, der er åbne omkring deres kønsidentitet, har betydelig højere risiko for at blive diskrimineret end andre.

Også på den baggrund finder vi nyhedsindslaget forfejlet.

Det er Landsforeningens ønske, at de danske medier, og herunder ikke mindst public service medierne, fungerer på en inkluderende basis og påtager sig et ansvar for ikke at marginalisere befolkningsgrupper. Vi vil derfor opfordre til, at TV2 som virksomhed laver en strategi for, hvordan LGBT-personer, altså lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, fremstilles, både i forhold til sprogbrug og etik. Vi stiller os naturligvis til rådighed, hvis I har brug for sparring.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Sebastian Svegaard
Transpolitisk talsperson

Note
 1. [Retur] Udført for LGBT Danmark af CASA baseret på over 15.000 besvarelser fra et reprasentativt udsnit af den danske befolkning udvalgt af Catinet.
  (http://www.casa-analyse.dk/default.asp?Action=Details&Item=387)

* * *
Den kritiske skrivelse fra LGBT Danmark i pdf-format.

Fællesskrivelse af 2. november 2010 fra Trans-Danmark og LGBT Danmark til FN om menneskerettighedssituationen i Danmark.

Vist 98 gange. Dateret den 2. november 2010 har LGBT Danmark og Trans-Danmark i fællesskab indsendt skrivelse med bemærkninger direkte til FN Human Rights med kopi til Udenrigsministeriet om foreningernes syn på menneskerettighedsforholdene i Danmark i forbindelse med den periodiske bedømmelse hos FN om Danmarks efterlevelse af menneskerettighederne – Universal Periodic Review – UPR.
Den fælles skrivelse kom i stand efter forslag fra Søren Laursen.
At skrivelsen kan sendes direkte til FN skyldes, at LGBT Danmark af FN har status som Non Governmental Organisation – NGO. [a]

I skrivelsen, der er på engelsk, henvises bl.a. til Yogyakarta principperne, til FN erklæring om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet fremsat på vegne af 66 nationer fra fem kontinenter – heriblandt Danmark og de øvrige EU-lande, til Thomas Hammarbergs rapport af 29. juli 2009, til rapporten af 5. februar 2010 fra FN’s udvalg til afskaffelse af diskrimination imod kvinder i Holland.

Det fremhæves i skrivelsen, at det ikke er i overensstemmelse med menneskerettighederne, at
 1. Danmark kræver hormonel eller kønsskifteoperation som betingelse for godkendelse af kønsskifte,
 2. Danmark kun tillader selvvalgt fornavn efter godkendelse fra Sexologisk Klinik,
 3. Danmark kun tillader “X” i pas som kønsbetegnelse efter godkendelse fra Sexologisk Klinik,
 4. det danske CPR-system anvender kønsbestemte endetal i personnumrene,
 5. den danske lovgivning er upræcis ved ikke specifikt at anføre kønsidentitet som grund til, at der ikke må udøves diskrimination,
 6. det er forkert, at kønsidentitet i flere love er henført under enten seksuel orientering eller køn.
 7. Desuden indeholder skrivelsen et afsnit om problemer for børn af homoseksuelle forældre.

Det anbefales i skrivelsen, at Danmark retter op på de anførte forhold.

Herunder gengives skrivelsen i sin helhed.

Logo for Trans-Danmark og LGBT DanmarkSubmission to the United Nations Human Rights Council for its
Universal Periodic Review of Denmark

This information is submitted on behalf of

 • LGBT Denmark – The Danish National Organisation for Gay Men,Lesbians, Bisexuals and Transgendered Persons [1]
 • Trans-Danmark – Danish National Association of Transvestites and Transsexuals

in the framework of the Universal Periodic Review [2].

We note,

That the Yogyakarta Principles [3] identifies the right to non-discrimination regardless of gender identity and sexual orientation:
“Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
Persons of diverse sexual orientations and gender identities shall enjoy legal capacity in all aspects of life. Each person’s self-defined sexual orientation and gender identity is integral to their personality and is one of the most basic aspects of self-determination, dignity and freedom. No one shall be forced to undergo medical procedures, including sex reassignment surgery, sterilisation or hormonal therapy, as a requirement for legal recognition of their gender identity. […]” (Principle 3)

That the statement on human rights in regards to sexual orientation and gender identity in the UN General Assembly [4] was signed by 66 states including Denmark.

That Denmark has ratified the Convention on the Rights of the Child.

That Council of Europe Commissioner for Human Rights has criticized member countries [5] for insufficient procedures for legal recognition of preferred gender: “Despite ample case law from the European Court of Human Rights in favour of recognition, legal recognition remains a challenging process for many transgender persons in the Council of Europe member states”.

That the CEDAW committee similarly has recognized the rights and criticized the conditions for legal recognition of preferred gender [6].

Children of same-sex couples
Citizenship
We find it problematic that the gender of the parents determines, if a child gets Danish citizenship or not. If a foreign woman gives birth to a child in Denmark, then if her partner is a Danish man the child gets Danish citizenship but not if her partner is a Danish woman.
In the latter case the child can get Danish citizenship only by naturalisation.

The reason is that the legal status of children of heterosexual couples is determined in the Children’s Act whereas the parenthood of the co-parenthood in a same-sex couple is established by means of second-parent adoption, i.e. in the Adoption Act. Thus, although the recognition of parenting of same-sex couples has improved over the years there is still a significant distinction in family law between children of same-sex couples and other children.

We consider it not being in the best interests of the child, that its Danish citizenship is not recognized from the birth as for other children.

Non-discrimination
Furthermore there is a thorough lack of recognition of same-sex couples with children in the administrative practices in all areas concerning children, e.g. registration systems for pregnant women, registration forms for childbirth, and application forms for child care.

Ignoring the diversity of families with children results in discrimination of children of samesex
parents.

Recognition of gender identity
Legal recognition of gender identity
Denmark requires hormonal or surgical sex reassignment before legal recognition of gender identity is possible. This is not compatible with human rights provisions on recognition before the law.

Furthermore the access to choose ones name is restricted in regard to the gender the name specifies [7]. To get access to a name of the gender opposite to ones biological sex one has to submit to an assessment at Sexological Clinic, Rigshospitalet University Hospital, and only when diagnosed at the clinic (as transsexual or completely comparable to transsexual) a name change is possible.

The same rules apply for having an “X” as the gender designation in ones passport [8].

Right to privacy
All persons living in Denmark are registered in the Danish Civil Registration System. Each individual has an identification number, the cpr number. The number uniquely identifies a person, but at the same time it shows the date of birth and the gender: Even numbers for women, odd numbers for men. As the number is used throughout public administration and even private companies, this is a severe breach of the right to privacy in regard to gender identity. Furthermore the registration system actually contains information on gender separately. There is no justification for exposing the gender in the identification number [9].

Non-discrimination
It should be mentioned, that Danish law and administration suffer from lack of precision and consistency by not recognising gender identity as a ground for discrimination. Rather cases concerning gender identity are treated in scope of either sexual orientation or gender, which is wrong [10]. Considering that discrimination on grounds of gender identity is eminent [11] it is highly problematic it is not directly addressed in the legislation and administrative practice.

Recommendations
We recommend
That all necessary legislative, administrative and other measures are taken to ensure that no person is discriminated on the basis of gender identity or sexual orientation.

Specifically
That Denmark amends the Children’s Act to reflect the diversity of families and thus to ensure equal rights to all children born in Denmark.

That Denmark adjusts the laws regarding legal recognition of preferred gender to comply with recommendations from human rights bodies. This includes legal recognition of gender without sex reassignment, freedom to take a name of own choice regardless of gender indicated by the name, and freedom to decide to have an “X” as gender specification in the passport.

That Denmark ends the use of gender identifying person numbers.

That Denmark recognises gender identity as a ground for discrimination.

02-11-2010

LGBT Denmark
HC Seidelin
Chairperson
www.lgbt.dk

Trans-Danmark
Karin Astrup
President

Noter
 1. [Retur] LGBT Denmark is an NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations
 2. [Retur] Correspondence concerning this submission is to be addressed to Søren Laursen, sla@lgbt.dk, Postbox 1023, 1007 Copenhagen K
 3. [Retur] Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity
  (http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm)
 4. [Retur] UN General Assembly, Annex 2008, A/63/635
  (http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/63/635&Lang=E)
 5. [Retur] Strasbourg, 29 July 2009, CommDH/IssuePaper(2009)2: Human Rights and Gender Identity, Issue Paper by Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights (sec. 3.2)
  (https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1476365)
 6. [Retur] United Nations, Forty-fifth session, 18 January-5 February 2010, Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, The Netherlands
  (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-NLD-CO-5.pdf)
 7. [Retur] Name law, Law no. 524 of 24/06/2005, amended by Law no. 350 af 06/05/2009
 8. [Retur] Pasbekendtgørelse (executive order) no. 1003 of 06/10/2006, and no. 931 of 15/07/2010
 9. [Retur] See 2007-08 (II) B 65, annex 5 and 10, Parliamentary Decision on transgender rights (in Danish)
 10. [Retur] LGBT Denmark, The Little Green Book on LGBT
  (http://www.lgbt.dk/fileadmin/site/om_foreningen/TheLittleGreenBookOnLGBT.pdf)
 11. [Retur] Equal and Unequal, The living conditions and wellbeing of gay and lesbian people, bisexuals and transgenders in Denmark, CASA (http://casa-analyse.dk/files/rapporter-social-arbejdsmarked/2009/equal_and_unequal.pdf)

Fællesskrivelsen i pdf-format.

Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Non Governmental Organisation – NGO – er en særlig godkendelse fra FN til foreninger og organisationer og betyder, at de får konsultativ status og dermed direkte adgang til at udtale sig og påvirke beslutningsprocessen i FN.
  Den 11. december 2006 tildelte FN NGO status til LGBT Danmark.
  Ved at kunne sende bemærkninger direkte til FN sikres, at FN Human Rights bliver bekendt med foreningernes holdning.
  Foreninger og organisationer, der ikke har NGO status er henvist til at sende deres bemærkninger til Udenrigsministeriet. Der er imidlertid ikke sikkerhed for, at bemærkninger eller alle bemærkninger kommer med i den endelige skrivelse, som Danmark skal sende til FN Human Rights, idet denne højest må være på 20 sider.

LGBT Danmarks korrespondance med Region Hovedstaden den 24. okt. – 8. nov. 2010 om fornavneskift og personnummer.

Vist 135 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

Dateret den 24. oktober 2010 skrev Vibe Grevsen på vegne af LGBT Danmark til Region Hovedstaden og bad om en udtalelse fra Sexologisk Klinik om fornavneskift og om civilretsligt kønsskifte og ændring af CPR-nummer uden krav om forudgående kirurgiske procedurer.

Helle Hartmann, Specialkonsulent hos Region Hovedstadens Psykiatri svarede den 18. november 2010, at Sexologisk Klinik ikke ser noget problem i, at alle myndige personer frit kan vælge fornavn, og at Sexologisk Klinik kan se fordele for transseksuelle i at kunne få et CPR-nummer, der svarer til det køn, de fremstår som.
Der blev ikke svaret på spørgsmålet om civilretsligt kønsskifte.

E-mail korrespondancen gengives herunder.

Fra: Vibe Grevsen
Sendt: 24. oktober 2010 23:10
Til: Inge Bondo Hune
Emne: SV: Anmodning om udtalelse vedr. Sexologisk Klinik, Rigshospitalet

Kære Inge Hune,

LGBT Danmark har netop modtaget kopi af Region Hovedstadens udtalelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 31. august 2010, hvori det blandt andet fremgår, at Psykiatrisk Center støtter landsforeningens ønske om, at alle myndige mennesker frit skal kunne vælge om de ønsker et X i deres pas. Landsforeningen værdsætter denne tilkendegivelse og vil i den forbindelse gerne spørge, om Sexologisk Klinik også mener det er fordelagtigt at give mulighed for at alle myndige personer frit kan vælge fornavn?

Hvordan stiller klinikken sig i forhold til et forslag om at åbne for fuldt civilretsligt kønsskifte, herunder ændring af cpr-nummer, uden krav om forudgående kirurgiske procedurer?

Det fremgår endvidere i udtalelsen, at klinikken er begyndt skriftligt at udlevere en behandlingsplan til transkønnede, der henvender sig til klinikken, hvilket vi ligeledes hilser velkomment.
Landsforeningen beder venligst om en kopi af denne behandlingsplan samt af seneste udgave af forløbsbeskrivelsen “Undersøgelses – og behandlingsprocedure vedrørende patienter, der søger Rigshospitalets Sexologiske Klinik med ønske om kønsskifte“.

På forhånd tak
Med venlig hilsen

Vibe Grevsen
Transpolitisk Udvalg
LGBT Danmark

* * *
Fra: Inge Bondo Hune
Sendt: 25. oktober 2010 16:22
Til: Vibe Grevsen
Emne: SV: Anmodning om udtalelse vedr. Sexologisk Klinik, Rigshospitalet

Til Vibe Grevsen
Jeg kan herved bekræfte modtagelsen af din nedenstående e-mail , som jeg har sendt videre til Region Hovedstadens Psykiatri.

Mvh
Inge Hune

* * *
Thu, Nov 18, 2010 at 9:10 AM
To: Vibe Grevsen
Cc: Line Duelund Nielsen, Inge Bondo Hune

Kære Vibe Grevsen
Tak for din henvendelse til Region Hovedstaden vedr. udtalelse fra Sexologisk Klinik. Klinikken hører under Psykiatrisk Center København, som er en del af Region Hovedstadens Psykiatri.

Sexologisk Klinik ser ikke et problem i, at alle myndige personer frit kan vælge fornavn, men det ligger udenfor klinikkens kompetence at vurdere, om det er muligt at gennemføre.

Sexologisk Klinik kan samtidig se fordele for transseksuelle i at kunne få et CPR-nummer, der svarer til det køn, de fremstår som. Men også på dette felt ligger det udenfor klinikkens kompetence at vurdere, om det er muligt at gennemføre.

Behandlingsplanerne er individuelt udformede og kan derfor ikke udleveres i kopi. Samtidig kan jeg oplyse, at Sexologisk Klinik ikke længere anvender den omtalte forløbsbeskrivelse – klinikken henviser i stedet til SundhedsstyrelsensVejledning om kastration med henblik på kønsskifte‘.

Mange hilsner

Helle Hartmann

Helle Hartmann-Madsen
Specialkonsulent
Direkte: 45 11 20 19
Mobil: 29 45 46 66
Region Hovedstadens Psykiatri
Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen
Kristineberg 3
2100 København Ø
Tlf: 45 11 20 00
Fax: 45 11 20 07
Web: www.psykiatri-regionh.dk

* * *
E-mail korrespondancen i pdf-format.

Den lille grønne om LGBT: Om kønsidentitet og seksuel orientering

Vist 134 gange.
Den lille grønne om LGBT: Om kønsidentitet og seksuel orientering

Den lille grønne om LGBT: Om kønsidentitet og seksuel orientering

Titel Den lille grønne om LGBT
Om kønsidentitet og seksuel orientering
Forfatter Søren Laursen
Forlag LBL – senere navneskiftet til LGBT Danmark
Udgivet november 2009
Sprog Dansk
Antal sider 32

I korte tekster, tegninger og diagrammer forklares om de grundliggende forhold om kønsidentitet, seksuel orientering og ligebehandling.

Den lille grønne i pdf-format hos LGBT Danmark.
Den lille grønne som Power Point præsentation hos LGBT Danmark.

Politiet i Roskilde omtalte den 18. juli 2009 på upassende vis, at en kvindelig anholdt tidligere var en mand.

Vist 616 gange.
Døgnrapport for Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport for Midt- og Vestsjællands Politi

Lørdag den 18. juli 2009 blev en kvinde anholdt af politiet i Roskilde efter anmeldelse om, at hun havde forsøgt at stjæle en flaske vand fra Seven Eleven i Jernbanegade i Roskilde. Politiet fandt den pågældende kvinde gående på gaden. Imidlertid nægtede hun at oplyse sit navn og blev meget ophidset. Så ophidset, at politiet måtte anvende peberspray mod hende for at gennemtrumfe en anholdelse.
Det var i og for sig en banal sag. Det var da også det efterfølgende, som gør, at det ikke forblev en banal sag.

Indhold
Omtale af sagen
Midt- og Vestsjællands Politis hjemmeside
Medieomtale af sagen
Spørgsmål om sagen til minister
LBL, Landsforeningen for bøsser og lesbiske gik ind i sagen
Trans-Danmarks pressemeddelelse af 22. juli 2009

[Til indhold] Politiet i Midt- og Vestsjælland (Roskilde) offentliggør på deres hjemmeside i annonymiseret form uddrag af, hvad de har beskæftiget sig med i det forløbne døgn.
For døgnet fra fredag den 17. juli kl. 0700 til lørdag den 18. juli 2009 kl. 0777 omtales sagen, og det er omtalen, som er usædvanlig. Ud over det rent faktuelle om sagen skrives:

En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand.

Deraf kan udledes, at det sagen drejer sig om en transseksuel kvinde.
Da personen omtales som en kvinde, og da der tilføjes, at den “39-årige tidligere var en mand”, kan altså udledes, at pågældende har gennemgået en kønsskifteoperation og juridisk fået ændret sin kønsstatus fra mand til kvinde.

Ifølge den kastrationsvejledning, der er udstedt den 27. november 2006 i medfør af sundhedsloven, fremgår det af pkt. 3.3 Praktiske forhold efter indgrebet.

Ansøgeren betragtes således på alle måder som en person af det nye køn

Derfor er det uanstændigt, at politiet på deres hjemmeside skriver: “En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand”. Det er sagen totalt uvedkommende, at den 39-årige har gennemgået en mand til kvinde kønsskifteoperation. Den 39-årige skal på alle måder behandles som en kvinde.

Kommunikationsmedarbejder Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi erkender da også, at kvindens kønsskifteoperation intet har med sagen at gøre, men fandt oplysningen så underholdende, at den skulle med i sagens omtale på politiets hjemmeside.
Hans overordnede, politidirektør Anders Linnet fra Midt- og Vestsjællands Politi har efterfølgende erkendt, at der var tale om en fejl, og at formuleringen nu var fjernet fra politiets hjemmeside.

Det fremgår sluttelig af politiets omtale af sagen på deres hjemmeside:

“Den 39-årige blev løsladt ud på morgenen. Pgl. fik en bøde for overtrædelse af retsplejeloven.”

Bøden for overtrædelse af retsplejeloven er for ikke at ville oplyse sit navn til politiet, hvilket enhver forligtiget til jf. retsplejelovens § 750. Da der ikke er anført nogen om en bøde for tyveri, må det antages, at mistanken om tyveri var ubegrundet.

* * *
[Til indhold] Midt- og Vestsjællands Politis hjemmeside
På Midt- og Vestsjællands Politis hjemmeside kunne den herunder viste tekst læses:
  Midt- og Vestsjællands Politi
Døgnrapport 17. juli 2009
Uddrag af døgnrapport fra fredag 170709 kl. 0700 til lørdag 180709 kl. 0700.

Døgnrapport for Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport for Midt- og Vestsjællands Politi

Kl. 0230 blev en 39-årig kvinde med ukendt adresse anholdt af politiet. Den pgl. havde forinden forsøgt at stjæle en flaske vand i SevenEleven på Jernbanegade. Politiet fandt kvinden gående i Roskilde, og da man tog kontakt til hende, ville hun ikke oplyse, hvad hun hed. Hun blev meget ophidset og politiet måtte bruge peberspray mod kvinden for at gennemtrumfe en anholdelse. En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand.
Den 39-årige blev løsladt ud på morgenen. Pgl. fik en bøde for overtrædelse af retsplejeloven.

[Til indhold] Medieomntale
Sjællands Nyheder bragte mandag den 20. juli 2009 kl. 1224 en artikel om sagen: “Politiet håner transseksuel“.
Ud over omtale af selve sagen fremgår følgende af artiklen:

  Kommunikationsmedarbejder Carsten Andersen i Midt- og Vestsjællands Politi erkender, at kvindens kønsskifteoperation intet har med sagen at gøre. Han fandt dog oplysningen så underholdende, at den skulle med i den efterfølgende presserapport.

Det fremgår videre, at

  Søren Laursen fra Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske kalder presserapporten for hårrejsende.
– Jeg har meget svært ved at se fornuften i, at politiet som en offentlig myndighed benytter lejligheden til at gøre sig munter og nedværdige en kønsskifteopereret, når det intet har med sagen at gøre. Det er ganske enkelt upassende, siger Søren Laursen.
Han vil nu på vegne af Foreningen af Bøsser og Lesbiske klage over den udsendte presserapport til Rigspolitichefen.


DR Nyheder
bragte mandag den 20. juli 2009 kl. 1231 med senere opdateringer ligeledes en omtale af sagen: “Transseksuel hånet af politiet“.

Ud over omtale af selve sagen fremgår følgende af artiklen:

  Politidirektør Anders Linnet fra Midt- og Vestsjællands Politi siger dog, at der var tale om en fejl, og at formuleringen nu er fjernet fra politiets hjemmeside.

[Til indhold] Spørgsmål om sagen til minister

Sagen er også blevet rejst politisk, idet Per Clausen fra Enhedslisten den 20. juli 2009 har stillet § 20-spørgsmål S 2666 til justitsminister Brian Mikkelsen
  Mener ministeren, at det er acceptabelt, at Midt- og Vestsjællands Politi i en presserapport har gjort opmærksom på, at en anholdt kvinde havde været udsat for en kønsskifteoperation, og vil ministeren sikre, at en sådan opførsel fra politiets side ikke gentages?

Justitsminister, Brian Mikkelsen, svarede den 31. juli 2009 på § 20-spørgsmål S 2666, at han var enig med politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi i, at det som en fejl, og har tillid til, at man i politiet er opmærksom på, at lignende fejl ikke begås i fremtiden.

* * *
[Til indhold]
LBL, Landsforeningen for bøsser og lesbiske gik ind i sagen.

Foranlediget af omtalen den 18. juli 2009 i døgnrapporten fra Roskilde Politi om anholdelsen af en 39-årig transseksuel skrev Søren Laursen, retspolitisk talsperson for LBL, Landsforeningen for bøsser og lesbiske til Rigspolitiet og udtrykte beklagelse over en sådan latterliggørelse af en transperson i politiets pressemateriale.
I svaret fra Rigspolitiet og Roskilde Politi udtrykkes beklagelse over det passerede.

* * *
Henvendelsen fra LBL til Rigspolitiet
Fra: laursen.s@gmail.com [mailto:laursen.s@gmail.com] På vegne af Søren Laursen
Sendt: 20. juli 2009 12:43
Til: Eftf.afd FP Rigspolitichefen
Emne: Vedr. politiets pressemateriale om anholdelse af transseksuel

Til Rigspolitichefen

Vedhæftet fremsendes skrivelse fra Landsforeningen for bøsser og lesbiske vedr. Midt- og Vestsjællands politis håndtering af pressemateriale vedr. anholdelse af en transperson.

Med venlig hilsen

Søren Laursen
Landsforeningen for bøsser og lesbiske

* * *
Den vedhæftede skrivelse
Rigspolitiet
Rigspolitichefen
rpch@politi.dk
20. juli 2009

Landsforeningen for bøsser og lesbiske finder det kritisabelt, at Midt- og Vestsjællands Politi i en presserapport taler nedsættende om en anholdts kønsidentitet:
  Anholdelse – Roskilde.
Kl. 0230 blev en 39-årig kvinde med ukendt adresse anholdt af politiet. Den pgl. havde forinden forsøgt at stjæle en flaske vand i SevenEleven på Jernbanegade. Politiet fandt kvinden gående i Roskilde, og da man tog kontakt til hende, ville hun ikke oplyse, hvad hun hed. Hun blev meget ophidset og politiet måtte bruge peberspray mod kvinden for at gennemtrumfe en anholdelse. En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand.
Den 39-årige blev løsladt ud på morgenen. Pgl. fik en bøde for overtrædelse af retsplejeloven.

Oplysningen om, at anholdte er transseksuel er sagen fuldstændigt uvedkommende, og det er helt utilstedeligt, at politiet i et pressemateriale gør sig munter over dette forhold.

Landsforeningen finder det endvidere kritisabelt, at politiet efterfølgende forsøgte at tale DAGBLADET Roskilde fra at skrive om den upassende behandling:
 1. Kommunikationsmedarbejder Carsten Andersen i Midt- og Vestsjællands Politi erkender, at kvindens kønsskifteoperation intet har med sagen at gøre. Han fandt dog oplysningen så underholdende, at den skulle med i den efterfølgende presserapport.
 2. Det er måske ikke noget, du skal skrive så meget om. Jeg kunne bare ikke lade være, det er bare lidt morsomt. Men det har ikke noget med sagen at gøre, sagde Carsten Andersen her til morgen i en kommentar til presserapporten, som er udsendt til såvel regionale som landsdækkende medier.
 3. Efterfølgende ringede kommunikationsmedarbejderen fra Midt- og Vestsjællands Politi tilbage til DAGBLADET for at tale sagen ned.
 4. Man kan da godt diskutere, om man skulle have skrevet det eller ej. Er det noget at lave sådan en stor historie ud af, lød det fra Carsten Andersen.

Hvordan skal man som transperson have tiltro til en saglig behandling hos politiet, når man samtidig kan opleve en sådan latterliggørelse i politiets pressemateriale?

Med venlig hilsen
LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

Søren Laursen
Retspolitisk talsperson
HC Seidelin
Landsformand

Skrivelsen til Rigspolitiet i pdf.format.

* * *
Rigspolitiets bekræftelse på modtagelse af henvendelsen
Fra: Rpch FP Ledelsessekretariat
Sendt: 21. juli 2009 11:55
Til: ‘laursen.s@gmail.com’
Cc: ‘lbl@lbl.dk’
Emne: VS: Vedr. politiets pressemateriale om anholdelse af transseksuel

Rigspolitiet skal herved bekræfte modtagelsen af den nedenstående mail.

Sagen behandles under j.nr. 2009-2031-79.
Rigspolitiet vil anmode Midt- og Vestsjællands Politi om en udtalelse om sagen.
Rigspolitiet vender tilbage til sagen, når politikredsens udtalelse foreligger.

Med venlig hilsen
Ole Andersen, vicepolitimester
Rigspolitiet

* * *
Rigspolitiets endelige svar på henvendelsen fra LBL
From: [OAN001@politi.dk] Date: 2009/7/23
Subject: VS: Vedr. politiets pressemateriale om anholdelse af transseksuel
To: laursen.s@gmail.com, lbl@lbl.dk
Cc: MVSJ@politi.dk

Rigspolitiet vender herved tilbage til Landsforeningens henvendelse vedrørende pressemateriale om anholdelse af transseksuel.

Rigspolitiet har modtaget vedhæftede udtalelse fra Midt- og Vestsjællands Politi, hvoraf fremgår, at politikredsen beklager forholdet, hvilket politikredsen også har gjort direkte over for Landsforeningen.

Rigspolitiet kan tilslutte sig beklagelsen.

Det bemærkes, at det fremgår af det vedhæftede telefonnotat vedrørende en samtale mellem politikredsen og Landsforeningen, at henvendelsen til “Rigspolitiet ikke skulle opfattes som en egentlig klage, men som et udtryk for Landsforeningensønske om at markere det kritisable og upassende i Midt- og Vestsjællands Politis pressemateriale vedrørende den pågældende sag”.

Rigspolitiet foretager herefter ikke yderligere i anledning af Landsforeningens henvendelse.

Rigspolitiet skal for god ordens skyld bemærke, at de regionale statsadvokater (og ikke Rigspolitiet) behandler klager over politipersonalets adfærd i tjenesten, jf. retsplejelovens kap. 93 b, og straffesager med politipersonale, jf. retsplejelovens kap. 93 c. Det bemærkes herved, at bl.a. sprogbrug indgår i “adfærd”, ligesom det bemærkes, at “politipersonale” forstås som de ansatte ved politiet, der har politimyndighed, dvs. det politiuddannede personale og politiets jurister, men derimod ikke kontorpersonale og andre “civil-ansatte”.

Med venlig hilsen

Ole Andersen, vicepolitimester
Rigspolitiet, Juridisk Afdeling

* * *
Den i Rigspolitiets svar vedhæftede udtalelse fra Midt- og Vestsjællands Politi
MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI
Skovbogade 3
4000 Roskilde

22. juli 2009

Rigspolitiet
Ledelsessekretariatet

Rigspolitiet, Ledelsessekretariatet har ved e-mail af 21. juli 2009 anmodet om en udtalelse i anledning af en henvendelse fra Landsforeningen for bøsser og lesbiske vedrørende omtalen af en anholdelse i pressemateriale udarbejdet af Midt- og Vestsjællands Politi.

Midt- og Vestsjællands Politi skal i den anledning bemærke følgende:

Midt- og Vestsjællands Politi udarbejder som andre politikredse en offentlig tilgængelig udgave af politikredsens døgnrapport, hvor udvalgte hændelser fra døgnrapporten bearbejdes af politikredsens kommunikationsmedarbejdere med henblik på offentliggørelse, der sker via udsendelse til pressen samt udlægning på politikredsens hjemmeside.

Af denne offentlig tilgængelige døgnrapport fra den 17. juli 2009 (uddrag fra døgnrapporten for fredag den 17. juli 2009, kl. 07.00 til lørdag den 18. juli 2009, kl. 07.00) fremgår bl.a. følgende:

“Anholdelse – Roskilde.
Kl. 0230 blev en 39-årig kvinde med ukendt adresse anholdt af politiet. Den pgl. havde forinden forsøgt at stjæle en flaske vand i SevenEleven på Jernbanegade. Politiet fandt kvinden gående i Roskilde, og da man tog kontakt til hende, ville hun ikke oplyse, hvad hun hed. Hun blev meget ophidset og politiet måtte bruge peberspray mod kvinden for at gennemtrumfe en anholdelse. En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand..
Den 39-årige blev løsladt ud på morgenen. Pgl. fik en bøde for overtrædelse af retsplejeloven.”

Politikredsens ledelse blev opmærksom på formuleringen, da flere medier den 20. juli 2009 rettede henvendelse vedrørende formuleringen omkring den anholdtes køn i døgnrapportuddragets tredjesidste sætning.

Bemærkningen vedrørende den anholdtes køn er en klar fejl fra politikredsens side, og burde ikke have forekommet. Midt- og Vestsjællands Politi har derfor via de medier, der har rettet henvendelse i sagen, beklaget det skete. Det er endvidere indskærpet overfor den medarbejder, som udarbejdede den pågældende døgnrapport, at den pågældende formulering var irrelevant og upassende og skal undgås i fremtiden.

Da det af politikredsens kontakt til medierne vedrørende hændelsen fremgik, at Landsforeningen af bøsser og lesbiske var gået ind i sagen og havde udtalt kritik af formuleringen, tog politikredsen den 20. juli 2009 telefonisk kontakt til foreningens retspolitiske talsperson Søren Laursen og beklagede ordvalget. Der vedhæftes telefonnotat af 20. juli 2009 vedrørende samtalen.

Den pågældende formulering er fjernet fra døgnrapporten på hjemmesiden.
Med venlig hilsen

Anders Linnet
politidirektør
Skrivelsen fra Roskilde Politi til Rigspolitiet i pdf.format.

* * *
Det i Rigspolitiets svar vedhæftede telefronnotat
MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI
Skovbogade 3
4000 Roskilde

21. juli 2009

På baggrund af en upassende formulering i politikredsens offentlig tilgængelige døgnrapport fra den 17. juli 2009 vedrørende en anholdts køn rettede jeg den 20. juli 2009 telefonisk henvendelse til Søren Laursen, retspolitisk talsperson for Landsforeningen for bøsser og lesbiske.

Jeg oplyste, at bemærkningen vedrørende den anholdtes køn var en klar fejl fra politikredsens side og beklagede det skete. Jeg oplyste endvidere, at det var blevet inskærpet for den medarbejder, der havde udarbejdet det pågældende døgnrapportuddrag, at sådanne formuleringer ikke måtte forekomme.

Søren Laursen modtog beklagelsen og oplyste, at foreningen allerede havde skrevet til Rigspolitiet vedrørende sagen. Han bemærkede i den forbindelse, at henvendelsen til Rigspolitiet ikke skulle opfattes som en egentlig klage, men som et udtryk for Landsforeningensønske om at markere det kritisable og upassende i Midt- og Vestsjællands Politis pressemateriale vedrørende den pågældende sag.

Jesper Kofoed
sekretariatschef
Telefonnotatet vedr. samtalen mellem Søren Laursen og Roskilde Politi i pdf.format.

* * *

Trans-Danmark

Trans-Danmark

[Til indhold] Onsdag den 22. juli 2009 kl. 1321 udsendte Trans-Danmark følgende pressemeddelelse:

Politiet håndtering af anholdelse af transseksuel i Roskilde

Den 18. juli foretager politiet i Roskilde en anholdelse af en person, som sidenhen viser sig at være transkønnet. Selve anholdelsen, har foreningen ingen kommentarer til.
At politiet på deres hjemmeside skriver: “En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand”. Det er sagen totalt uvedkommende, at den 39-årige har gennemgået en mand til kvinde kønsskifteoperation. Den 39-årige skal på alle måder behandles som en kvinde.
Det er totalt uacceptabelt, at de ansvarlige betjente efterfølgende gør grin med denne person, det er så absolut ikke første gang foreningen hører om, at nogle betjente bliver endog særdeles grundige, når de stopper en person, der så viser sig at være transkønnet.

Som politibetjent skal man være korrekt i sin optræden over for borgeren, man må således ikke på noget tidspunkt lade sine personlige meninger eller holdninger komme til orde eller på anden måde komme til syne. Episoder som denne, er medvirkende til, at transkønnede personer, ikke tør stole på politiet, og derfor vil være meget tilbageholdne med at anmelde eventuelle forbrydelser som bliver begået mod dem, da de ikke kan være sikre på, om politiet overhovedet vil tage dem alvorligt, eller blot afvise dem med en udtalelse om, at “Det er din egen skyld, du kan bare lade være med at rende rundt som du gør”, vi siger ikke at sådanne udtalelser har fundet sted fra politiets side, men i andre sammenhæng er disse bemærkninger hørt før.

Foreningen skal på det kraftigste opfordre politiet til, at behandle transkønnede personer med den samme respekt, som de udviser over for borgere som ikke er transkønnede. Hvis disse forhold får lov til, at udvikle sig, kan det meget nemt ende op med, at vi får samme retstilstande som de har i visse andre lande, hvor forbrydelser mod transkønnede så absolut er hverdagsbegivenheder, og der er politiet ofte negativt involveret, forstået på den måde, at de enten er direkte impliceret i selve forbrydelsen, eller at de blot vender hovedet den anden vej.

Trans-Danmark vil gerne være politiet behjælpelig med at få en bedre forståelse af transkønnede og vil derfor henvende os til Rigspolitiet med tilbud om at give nuværende og kommende betjente indsigt i området.

Ligeledes bifalder foreningen Per Clausens spørgsmål til justitsminister Brian Mikkelsen:
“Mener ministeren, at det er acceptabelt, at Midt- og Vestsjællands Politi i en presserapport har gjort opmærksom på, at en anholdt kvinde havde været udsat for en kønsskifteoperation, og vil ministeren sikre, at en sådan opførsel fra politiets side ikke gentages?”

Den 25. juli 2009 begynder World Outgames 2009 i København, her vil politiet ganske givet få gode muligheder for, at møde personer, som de ser som anderledes. Politiet vi således have gode muligheder for at øve sig på at behandle disse med den fornødne respekt.

Karin Astrup
Formand

Pressemeddelelsen i pdf-format.

Seks spørgsmål og svar den 28. februar 2008 om dét, at LBL har inkluderet transpersoner i deres formålsparagraf.

Vist 376 gange.
Karen M. Larsen

Karen M. Larsen

Karen M. Larsen har bedt formændene for fire transforeninger og Tina Thranesen om at besvare de samme seks spørgsmål i anledning af, at LBL – Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske på deres landsmøde den 16. februar 2008 inkluderede transpersoner i deres formålsparagraf.
Artiklen vil blive bragt i LBL’s månedsblads martsudgave.

Med tilladelse fra Karen M. Larsen bringes artiklen her.

* * *
I denne artikel fortæller en række personer fra transpersonernes foreninger og miljø om deres syn på at LBL nu inkluderer transpersoner, om deres holdning til et evt. samarbejde, om deres forventninger til LBL mfl.

Den 16. 2. 2008 besluttede LBL’s ekstraordinære landsmøde at inkludere transpersoner i foreningens formålsparagraf. I denne anledning har Månedsbladet interviewet en række personer fra transpersonernes foreninger og miljø for at høre om hvordan de ser på LBL’s
beslutning og hvilke forventninger de har til LBL.

* * *
Karin Astrup er formand for foreningen Trans-Danmark, der både organiserer transseksuelle og transvestitter. Man kan læse mere om foreningen på http://www.transdanmark.dk

Hvordan ser du på at LBL nu også inkluderer transpersoner i sin målgruppe?
I mange europæiske lande er det ikke usædvanligt at LBL’s søsterorganisationer organiserer de transseksuelle, så at det også ville ske i Danmark er jo bare forventet. Trans-Danmark arbejder allerede gennem vores europæiske paraplyorganisation TransGender Europe (TGEU) sammen med ILGA og ILGA Youth, så vi hilser det da velkomment at LBL også efter mange års diskussioner har fået inkluderet transpersoner i målgruppen.

Hvilke muligheder og udfordringer ser du mht. et samarbejde mellem Trans-Danmark og LBL?
Trans-Danmark ser da positivt på et nært samarbejde med LBL. Jeg tror vi kan lære en del af hinanden, så begge organisationer vil kunne profitere af et samarbejde.
I begge organisationer vil det imidlertid være en stor udfordring i at få baglandet til at følge med.
Hos Trans-Danmark vil mange transvestitter nok være betænkelige ved at skulle samarbejde med LBL pga. den homoseksuelle profil. De fleste transvestitter er heteroseksuelle og mange transvestitter føler sig også stødt af det karikerende kvindebillede som man forbinder med homomiljøet, og som man ser i forbindelse med f.eks. Copenhagen Pride. Her har LBL’s valg af foto på deres hjemmeside, hvor man ser en drag i forbindelse med overskriften om at man nu ønsker at kæmpe for transpersoners rettigheder, måske ikke været så heldigt. På samme måde tror jeg, at der i LBL’s bagland er mange der måske ikke kan se hvad LBL skal med transseksuelle og transvestitter, da især det første ikke har noget med seksualitet at gøre. Så i begge organisationer vil der være et behov for at forklare og retfærdiggøre hvorfor man bør samarbejde.
En anden udfordring er at når man har et samarbejde, så har man en tendens til at glemme T’et. Vi oplever det med jævne mellemrum, f.eks. når jeg læser listen over key-note speakers i forbindelse med World Out Games, og i det hele taget de mange planer og tiltag der lægges op til, så er der en ting der springer mig i øjnene, og det er den tydelige mangel på T-personer. Det er ikke et egentligt kritikpunkt, som LGB (bøsse, lesbiske og biseksuelle) personer tænker I jo ikke så meget på os andre. Men vi er her altså også, og vi har måske nok lidt mere besværlige forhold i samfundet end LGB
personer har.
LGB personer har efterhånden opnået accept og jeg indrømmer gerne at det har været en lang og drøj kamp at nå hertil. Vores minoritet har endnu en lang vej at gå, fordi den generelle befolkning i dag kan forstå at homoseksualitet eksisterer og tolereres; hvorimod man har svært ved at forstå transseksualisme, altså at nogle mennesker ønsker at tilhøre det modsatte køn. Specielt hvis det drejer sig om mand til kvinde, idet mange mænd betragter det som et forræderi imod kønnet.

Hvilke sager/kampe synes du at LBL skal tage op hvis man vil forbedre transseksuelles vilkår her i Danmark?
I en e-mail til vores næstformand Tina Vyum, skriver Kristoffer (LBL’s formand), at han mener, at vi har nogle fælles berøringsflader så som: hate crimes, diskrimination og almindelig chikane.
Det sker en sjælden gang, at vi udsættes for noget af det ovennævnte; men vi havde i 2007 den kendte Kjole-Ole sag hvor en transperson blev nægtet at handle i en B&O forretning i Viborg, fordi han var klædt som kvinde. Trans-Danmark politianmeldte butikken og ejeren blev i dømt en bøde for overtrædelse af diskriminationsloven.
Vi ser problemerne ligge helt andre steder, såsom retten til frit at kunne vælge et kønsspecifikt fornavn, ændring af civilretslig status uden nødvendigvis at skulle have en kønsmodificerende operation, accept på arbejdsmarkedet. Dette bare for at nævne nogle af de mest presserende områder; men i øvrigt vil jeg henvise til vores hjemmeside, hvor foreningens visioner for tiden frem til 2012 kan læses.

Hvordan ser du på udtrykket “transpersoner“?
Jeg har den holdning, at det er den bedste oversættelse af det engelske ord transgender. Trans-Danmark har lavet en “ordbog”, som vil tilføje en del nye betegnelser omkring vores minoritet, og heri er ordet “transpersoner” indeholdt. Grunden hertil er at der i oversættelser fra engelsk ofte bruges transvestit eller transseksuel i flæng, men hvor det engelske udtryk har en helt anden mening. Trans-Danmark vil udsende den omtalte liste i den nærmeste fremtid, den mangler kun at blive endelig godkendt af bestyrelsen.

Hvor stor tror du interessen er for et medlemskab i LBL blandt transseksuelle og blandt transvestitter?
Jeg tror at interessen for et direkte medlemskab af LBL vil være begrænset, især vil transvestitter ikke sættes i bås med LBL, hvilket måske skyldes en frygt for at blive anset for at være homoseksuel. Desuden har de fleste interesseorganisationer, hvorunder jeg henregner LBL, svigtende medlemstal, fordi mange af de personer de repræsenterer føler at de kan klare det hele på nettet, og de vanskelige sager, dem klarer nogle få ildsjæle for dem, så hvorfor bruge penge på en interesseorganisation?

Vil du råde transseksuelle til at melde sig ind i LBL?
På nuværende tidspunkt kan jeg ikke råde nogen til noget. Hvorfor? På nuværende tidspunkt er det min opfattelse, at LBL ikke ved hvad de skal med transpersonerne, hvilket LBL først skal have defineret. LBL skal først have deres egen strategi for området formuleret og derefter kan man tage stilling til om et medlemskab vil have nogen værdi. Fra vores arbejde i TGEU, hvor Tina Vyum og jeg sidder i bestyrelsen, har vi gode erfaringer i at samarbejde med ILGA, og det håber jeg vi også kan overføre til det nationale plan.
Det er mit håb, at LBL vil tage os med på råd, fordi jeg tror på at vi kan få nogle synergieffekter af et samarbejde.

* * *
Sophie Frederikke Schröder er formand for foreningen Patientforeningen For Transseksuelle – PFT, der efter eget udsagn er den eneste forening som udelukkende varetager transseksuelles interesser.

Hvordan ser du på at LBL nu også inkluderer transpersoner i sin målgruppe?
Jeg ser bestemt ikke noget problem i at LBL inkluderer andre i foreningen. Det kunne sagtens være transvestitter og/eller transseksuelle.

Hvilke muligheder og udfordringer ser du mht. et samarbejde mellem PFT og LBL?
Hvis samarbejdet går på at “viderekanalisere” transseksuelle fra LBL og homoseksuelle fra PFT ser jeg intet problem overhovedet.
Derudover mener jeg også at vi kan samarbejde organisatorisk efter nærmere aftale. Men jeg forbeholder mig ret til at spørge min bestyrelse først.

Hvilke sager/kampe synes du at LBL skal tage op hvis man vil forbedre transseksuelles vilkår her i Danmark?
Vi har i allerhøjeste grad brug for en lovgivning, der sikrer transseksuelle en fair behandling, hele vejen igennem behandlingssystemet.

Hvordan ser du på udtrykket “transpersoner“?
Jeg kan ikke fordrage ordet “trans” og dermed heller ikke betegnelse “transpersoner“. Ordet “trans” er for mig nærmest et skældsord.

Hvor stor tror du interessen er for et medlemskab i LBL blandt transseksuelle?
Jeg ved det ikke, men vil gerne videresende en mail eller et brev fra LBL, direkte stilet til vore medlemmer.

Vil du råde transseksuelle til at melde sig ind i LBL?
Hverken eller. Hvis der er nogle af vores medlemmer, der ønsker også at være medlemmer hos jer, og vice versa, så er det OK.

* * *
Katja Tordrup er formand for Transvestitforeningen i Danmark – TiD.
Man kan læse mere om TiD på http://www.transvestit.dk.

Hvordan ser du på at LBL nu også inkluderer transpersoner i sin målgruppe?
Om LBL inkludere transpersoner i målgruppen, har jeg ikke noget forhold til. Kan I få transpersoner til at melde sig ind i LBL skyldes det sandsynligt at de identificerer sig som bøsser eller lesbiske.
Og dem har vi ca. 10 % af, ligesom i det øvrige samfund. (I TiD har vi pt. 2 måske 3 medlemmer som åbent identificerer som bøsser og det er faktisk kun 3 %. De er i øvrigt allerede medlemmer af LBL.) Vores forening tiltrækker ikke (homo)sapiens.
Men jeg synes, at det er at forstyrre jeres eget image, at I nu inkluderer transpersoner i jeres målgruppe. Jeg er jo også bekendt med at LBL har problemer med at fastholde medlemsskaren, men det problem er politisk. Der er simpelthen for få ting at kæmpe for og for svage personer til at kæmpe. “Vi har sejret af helvede til”, som LO´s formand Thomas Nielsen sagde i 80´erne. Der var simpelthen ikke meget mere at gøre. Bøssebevægelsen har gjort det godt i 70´erne og 80´erne, måske også et langt stykke i 90´erne, men så knækker snoren. Jeg var selv med til Priden sidste år, og kan sagtens forstå alle problemerne. Ingen opbakning fra kernevælgerne! Smal profil og dårlig økonomi! Og næste Pride hænger i en tynd tråd! I mangler jeres ildsjæle, som følte ansvarlighed for at dette er vigtigt. Men hovedproblemet er, at det måske slet ikke er vigtigt mere. Det er blevet ret komfortabelt og ikke mindst lidt eksotisk at være lesbisk eller bøsse, så hvorfor demonstrere omkring det? Faktisk er det vel det bedste bevis for at det er tid at nedlægge foreningen. Bevægelsen kan selv! – Uden bevægelse.

Hvilke muligheder og udfordringer ser du mht. et samarbejde mellem TiD og LBL?
I Sverige er der et samarbejde mellem RFSL (LBL’s svenske pendant) og FPE-S (den svenske forening for transvestitter) hvilket har delt den svenske transvestitbevægelse i 2 lejre. Og du kan sagtens få oplyst andetsteds, at FPE-S har mistet mange medlemmer siden ægteskabet med RFSL. Kort sagt er det vel de færreste heteroseksuelle transpersoner
som naturligt ønsker at knytte sig til en homoforening.
Hvad skulle vi egentlig også der? Alle vores oplysningskampagner går jo netop ud på at pointere, at 90 % af alle transpersoner er heteroseksuelle personer, hvis hoved mål er at finde en god måde at leve med deres transvestisme. Og de fleste ved at deres problem er personligt og ikke samfundets.

Hvilke sager/kampe synes du at LBL skal tage op hvis man vil forbedre transseksuelles vilkår her i Danmark?
Med hensyn til et samarbejde mellem TiD og LBL så bliver det ikke i min tid som formand. Og jeg tror på, at det generelt har lange udsigter. Jeg har ikke homofobi, men min kultur har! Og jeg vil ikke risikere en medlemsflugt, for at gå ind for noget, jeg ikke selv tror på. LBL kan ikke lave noget for transvestitterne som hjælper os. – Undskyld, men op mod 70 % af befolkningen tror at en transvestit
tager tøjet på for at gøre indtryk på samme køn og en væsentlig del af vores arbejde går netop ud på at få den fordom væk. Så i min formands tid og den nærmeste tid, tror jeg ikke på noget som helst i den retning. Jeres beslutning vil blot gøre vores arbejde vanskeligere og afstedkomme modaktioner.
Men en åbning – Jeg har aldrig i min 3 års formandsperiode haft en henvendelse fra LBL i nogen henseende. I samme åndedrag har jeg jo heller ikke selv taget nogen kontakt til LBL, men det kunne måske være givtigt for os alle at tage pulsen på vore foreninger sammen, i hvert fald en gang imellem. Så jeg strækker en hånd frem til LBL for en dialog omkring holdninger og tro på vores fremtider. Hvor går verden hen når alle politikere mere og mindre er nødt til at strække hånden frem imod islamismen? Hvor tror I at vi er om 30 år? I kan invitere til et uformelt møde, og vi kommer. Jeg tror sagtens at vi kunne få et par timer til gå over en kop kaffe, i konstruktiv diskussion omkring fælles opgaver.

Hvordan ser du på udtrykket “transpersoner“?
For mig er en transperson en overfladisk fællesbetegnelse som man bruger når man ikke gider skrive transvestitter og Transseksuelle. I min verden er der kilometre til forskel på de to begreber. En transvestit klæder om for at have det godt med sig selv og det for en kortere eller længere periode. Han gør det for at “føle det modsatte køn” på egen krop, og gør det altså kun for sig selv. Derfor optræder transvestitter
heller ikke meget ude. De har simpelthen ikke behov for det. Det er ikke et spørgsmål om accept i samfundet, men meget mere om en accept fra dig selv. Som transseksuel, f.eks. MtK, er du jo “nød til” at gå i dametøj for at signalere hvad du er. Du føler at du er født i en forkert krop, og derfor betyder tøjet ikke særligt meget i den sammenhæng – modsat transvestitten, som lægger hele sjælen i påklædningen (for at påvirke sig selv).

Vil du råde transvestitter til at melde sig ind i LBL og hvor mange tror du ville være interesseret i et medlemskab?
Hvis jeg blev spurgt om jeg vil reklamere for at vore medlemmer skulle indmelde sig i LBL er svaret nej. Hvis jeg bliver spurgt af et medlem, om jeg synes det er en god idé, vil jeg bede ham om at spørge sin seksualitet og sit hjerte, og lade svaret være resultatet. Men jeg tror ikke een meter på, at der er interesse for yderligere medlemskaber blandt transvestitter.
Hos de transseksuelle er der sandsynligvis lidt større gevinst. Pr. definition er rigtig mange transseksuelle enten bi- eller homoseksuelle, så allerede der er der store forskelle. Uden at vide det præcist vil jeg tro på at hovedparten af transseksuelle er bi- eller homoseksuelle.
Ingen kender de præcise tal, men anslået er der 400 transseksuelle i Danmark, mens 50.000 regelmæssigt klæder om til kvinde eller delvis kvinde engang imellem. De sidste er transvestitter, og det er dem I tror at der er en målgruppe i. Vi kan ikke få hovedparten i tale, hvad får jer til at tro at I kan?

* * *
Tina Thranesen er indehaver af Den danske vidensbank om kønsidentitet, transvestisme og transseksualisme
Videnbanken findes på adressen http://www.thranesen.dk.

Hvordan ser du på at LBL nu også inkluderer transpersoner i sin målgruppe?
Det forekommer mig at være en både naturlig og fornuftig beslutning.

Hvilke muligheder og udfordringer ser du mht. et samarbejde mellem de forskellige trans-organisationer og LBL?
På kort sigt tror jeg ikke der er de store muligheder. Transforeningernes samarbejde både indbyrdes og med LBL har hidtil været af begrænset omfang.
Den største udfordring for både transforeningerne og for LBL vil derfor være at lære hinanden at kende på bestyrelsesniveau for at få afklaret både fælles interesser og modsætninger.
En egentlig sammenlægninger af transforeningerne og LBL ser jeg ikke som en umiddelbar mulighed.
På længere sigt vil et samarbejde være en styrkelse for både transforeningerne og LBL.
Det vil være en fordel, at transforeningerne og LBL fremstår samlede og enige overfor både offentligheden og overfor myndighederne i spørgsmål, som berører både transforeningerne og LBL.
På oplysningsområdet – både internt over for medlemskredsen og over for offentligheden – vil et samarbejde også kunne betyde en mere præcis, og vigtigst, ensartet information.
En koordination af arrangementer og kampagner vil også være en mulighed og en styrkelse.
En mulighed kan også være at åbne hinandens arrangementer for medlemmer af de forskellige foreninger, således at medlemskab af en forening giver adgang til arrangementer i de andre foreninger på samme måde, som det i dag er tilfældet mellem TiD (Transvestitforeningen i Danmark) og Trans-Danmark. (Undtagen generalforsamlinger og enkelte andre arrangementer).
Såfremt et samarbejde mellem transforeningerne og LBL gennem nogle år viser sig frugtbart, så vil jeg tro, at en accessionsordning og måske senere en egentlig sammenlægning er en mulighed.

Hvilke sager/kampe synes du at LBL skal tage op hvis man vil forbedre transpersoners vilkår her i Danmark?
Inden LBL begynder at beskæftige sig med sager med henblik på at forbedre transpersoners vilkår, finder jeg det det vigtigt, at LBL sætter sig ind i transpersonernes særlige forhold, som på en del punkter er væsentlig anderledes end forholdene for lesbiske, bøsser og biseksuelle.
Dernæst vil det være naturligt at gå ind i sager, hvor transpersoner bliver udsat for diskrimination, som eksempelvis Trans-Danmark gjorde det i Kjole-Ole sagen.
Men også overfor myndighederne kan LBL være med til at forbedre forholdene for transpersoner – især transseksuelles forhold omkring navneforhold, personnummer, kønsbetegnelse og vilkårene for at få tilladelse til en kønsskifteoperation.
Lovgivningen nævner med undtagelse af Navneloven og Sundhedsloven ikke transpersoner. I Straffeloven og i diskriminationslovene diskrimineres transpersoner ved at være inkluderet i betegnelsen “ orientering“.
Aktuelt er der i Folketinget fremsat forslag om ændring af Ægteskabsloven, så det bliver muligt for to personer af samme køn at indgå ægteskab og hermed blive omfattet af alle ægteskabets retsvirkninger. LBL har en indlysende interesse i dette lovforslag. Det har gifte transseksuelle, der ønsker et kønsskifte
også, idet det i dag er en betingelse, at deres eventuelle ægteskab opløses, før de kan få tilladelse til en kønsskifteoperation. Dér kan LBL være med til at kæmpe for, at et sådant ægteskab ikke skal opløses, hvis begge parter ønsker at fortsætte i ægteskabet.

LBL er blevet kritiseret for at bruge termen “transpersoner“. Hvordan ser du på denne kritik?
Kritikken mod LBL for at bruge ordet “transperson” er kun fremsat af nogle enkelte.
Brugen af ordet “transperson” og andre ord og begreber med relation til transvestitter og transseksuelle har “alle dage” givet anledning til uenighed blandt transpersoner.
Netstrømperne, der var forløberen for foreningen Trans-Danmark, vedtog på et møde i december 2001 at prøve at få indført ordet “transperson” som en fællesbetegnelse for transvestit og transseksuel på en lignende måde som ordet “transgender” i England anvendes som en fællesbetegnelse.
Imidlertid må det erkendes, at ordet kan få en “forkert klang” i visse sammenhænge. F.eks. lyder det ikke allerbedst at sige: “Jeg er transperson“. Dér må der arbejdes på at finde en bedre formulering/et bedre ord.
Derimod synes jeg, at ordet lyder rigtigt, som det er anvendt i den netop vedtagne ændring af formålsparagraf for LBL: “Landsforeningens formål er at arbejde for bøssers, lesbiskes, biseksuelles og transpersoners politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige ligestilling på alle niveauer i samfundet.”
Derfor vil jeg anbefale, at LBL bibeholder ordet “transperson” i formålsparagraffen.

Hvor stor tror du interessen er for et medlemskab i LBL blandt transpersoner?
De fleste transpersoner, som vil indmelde sig i en forening, vil nok vælge en egentlig transforening.
Imidlertid er der blandt transpersoner en del, som også vil have et naturligt tilhørsforhold til LBL i kraft af LBLs seksualpolitiske side og derfor finder LBL som et naturligt sted at være medlem – især efter at LBL også inkluderer transpersoner i deres medlemskreds.
Og endelig vil der nok være nogle, som vil indmelde sig både i en transforening og LBL. Dog vil jeg tro, at et kontingent på 600 kr. vil afholde nogle fra indmeldelse.

Vil du råde transpersoner til at melde sig ind i LBL?
Jeg råder aldrig nogen til at indmelde sig i en forening, men forklarer ofte om transforeningerne Trans-Danmark og TiD, henviser til deres hjemmesider og anbefaler indmeldelse i den ene eller begge foreninger.
Tilsvarende vil jeg fremover også forklare om LBL, henvise til LBLs hjemmeside og anbefale indmeldelse i foreningen, idet jeg dog ikke vil lægge skjul på, at jeg foretrækker en indmeldelse i en af transforeningerne.

* * *
Alternative Maskuliniteter – ALMA.
Jeg har også kontaktet Alma, der er en gruppe for personer som ved fødslen blev tildelt et lige personnummer. Man er åben for alle der lever eller leger heltid eller deltid med et maskulint udtryk: Genderbenders, Queers, Gender Queers, FTMs, Transseksuelle, Transvestitter, Butches, Drag Kings, Lesbiske, heteroseksuelle mv. Man kan læse mere om Alma på www al-ma.dk. Jeg har desværre ikke fået noget svar.

* * *
Opsummerende kan man sige, at inklusionen af transpersoner i LBL’s formålsparagraf helt klart giver vores forening en del udfordringer. LBL skal se at få etableret et mere eller mindre formelt samarbejde med de forskellige foreninger, der organiserer transpersoner, ligesom det er vigtigt, at vi får oparbejdet en indsigt i transmiljøerne, som LBL fortiden ikke har. LBL må også gøre sig klart, at vi ikke kan nøjes med at inkludere transpersoner i formålsparagraffen. Vi har nu forpligtiget os til at kæmpe for transpersonernes rettigheder, og det kræver reelt set et livtag med f.eks. den nuværende navne- og personnummerlovgivning såvel som med Sexologisk Institut. Vi står overfor en lang og sej kamp på lige fod med den som vi har haft mht. det registrerede partnerskab, oplysningen om hiv og aids og inseminationslovgivningen. Der er nok at tage fat på, så vi må hellere se at komme i gang.

Hvordan ser de transseksuelles organisationer på LBL? Karen M. Larsen juni 2007.

Vist 87 gange. Af Karen M. Larsen, juni 2007.
Der har nu i nogle år været en del debat om LBL’s attitude overfor transseksuelle og flere og flere kræver, at LBL skal organisere transseksuelle og generelt kæmpe for de transseksuelles sag.
Det må fastholdes, at kritikken ofte har været for ensidig. F.eks. er der for så vidt intet der hindrer transseksuelle i at melde sig ind i LBL, ligesom f.eks. også heteroseksuelle kan være med hos os, men LBL kæmper for tiden kun for homoseksuelles og biseksuelles rettigheder. Men også her sker der noget.

Det store spørgsmål er imidlertid om de transseksuelles foreninger selv ønsker, at LBL skal organisere ikke bare homoseksuelle og biseksuelle men også transseksuelle og hvordan de ser på at LBL evt. skulle melde sig på banen som interesseorganisation også for transseksuelle.

Jeg har derfor kontaktet de to foreninger, der fortiden organiserer transseksuelle, nemlig Patientforeningen For Transseksuelle og Trans-Danmark.

Patientforeningen For Transseksuelle
Patientforeningen For Transseksuelle (PFT) formål er ”at varetage interesser for alle transseksuelle i Danmark, såvel opererede som ikke opererede”. ”Patientforeningen mener ikke at man kan blande transvestisme og transseksualitet. Det betyder ikke at vi afviser transvestitter som medlemmer, men de kan blot ikke forvente at foreningen kan gøre noget for dem som gruppe. Vi vil til enhver tid prioritere arbejdet til fordel for transseksuelle.” Alle der kan stå inde for PFT’s vedtægter kan være medlem af foreningen, men man vil altså kun kæmpe for de transseksuelles sag. PFT blev stiftet den 1. marts 2003.

Alle eller de fleste af PFT’s godt og vel 35 medlemmer mener, at ordet ”transseksuel” reelt set er et uheldigt ord og at man i stedet for at tale om transseksuelle hellere skulle tale om mennesker, der er berørt af Harry Benjamins Syndrom (HBS). Harry Benjamins Syndrom handler om at ægte transseksualitet er en biologisk lidelse, der har sine rødder i at den berørte i fostertilstanden udviklede en kvindehjerne men en mandekrop hhv. en mandehjerne og en kvindekrop. Lidelsen kan dog kureres ved at den berørte får hormonbehandling og en kønsskifteoperation (eller en kønsbekræftelsesoperation som man foretrækker at kalde det) så kroppens køn kommer til at svare til hjernes køn. Dem der siger, at de er berørt af Harry Benjamins Syndrom, mener som udgangspunkt, at de ikke har noget tilfælles med transvestitter eller homoseksuelle. I sommeren 2006 var der en gruppe fra bestyrelsen i PFT som brød ud af foreningen og dannede en ny forening med navnet Patientforeningen for Anatomic Disorder (PAD). Denne forening antages dog at være sygnet hen.

Sophie Frederikke Schröder.

Sophie Frederikke Schröder

Jeg har kontaktet PFT’s forkvinde Sophie Frederikke Schröder for at høre hvordan PFT ser på muligheden for at LBL fremover kunne komme til at organisere transseksuelle og varetage de transseksuelles sag mfl.

Ville PFT være interesseret i en organisatorisk sammenlægning eller anden form for forpligtigende samarbejde med LBL?
Det kan jeg naturligvis ikke beslutte egenhændigt. Den slags skal ind omkring en generalforsamling. Men samarbejde mener jeg godt vi kan.

Hvordan ser PFT på muligheden for at LBL fremover målrettet ville organisere transseksuelle?
Som situationen er lige nu, tror jeg ikke at det er en god ide. Det skyldes blandt andet at der nu endelig er ved at ske en opblødning rent politisk. Og er der noget vi IKKE har brug for i den situation, er det en spredning af kræfter og ressourcer. Men jeg ta’r gerne en snak om emnet.

Ønsker PFT at LBL skal kæmpe også for de transseksuelles rettigheder?
Jeg tror ikke at LBL på nuværende tidspunkt kan gavne “kampen”. Det er jo f.eks. vigtigt at pointere at transseksualitet, på trods af betegnelsen, ikke har noget med seksualitet at gøre.

Hvilket forhold har PFT til LBL i dag?
Absolut godt, er i hvert fald mit indtryk.

Har PFT nogle andre ønsker eller forslag til LBL?
Ja, hvis I har medlemmer der er transseksuelle, ser vi gerne at de melder sig ind hos os. Det er billigt – kun 100,- pr. år. Det vil styrke os overfor politikerne. 🙂

Trans-Danmark
Trans-Danmark, landsforeningen for transvestitter og transseksuelle, blev stiftet i juni 2002 som en fortsættelse af at en mindre gruppe transvestitter og transseksuelle gennem et lille års tid på internettet havde drøftet forholdene for transvestitter og transseksuelle. Trans-Danmark optager som medlemmer transvestitter, transseksuelle, foreninger, virksomheder og andre, der kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningens formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af transvestitters og transseksuelles særlige forhold og søge at sikre, at lovgivningen i størst mulig udstrækning tilgodeser sammes forhold. Trans-Danmark søger at blive paraplyorganisation for de mange grupperinger af transvestitter og transseksuelle, som findes rundt om i landet. Trans-Danmark har ca. 100 medlemmer hvoraf ca. 35 er transseksuelle.

Trans-Danmark giver i en skrivelse til Sundhedsudvalget i anledning af Enhedslistens folketingsbeslutningsforslag om transseksuelle/transkønnedes rettigheder udtryk for, at den rigtige betegnelse for disse er personer med en kønsidentitetsforstyrrelse, hvor transvetisk fetichist repræsenterer det laveste niveau af kønsidentitetsforstyrrelse, transvestit/transvestisme det mellemste niveau af kønsidentitetsforstyrrelse og transseksuel/transseksualisme repræsenterer det højeste niveau af kønsidentitetsforstyrrelse.

Karin Astrup

Karin Astrup

Jeg har kontaktet Trans-Danmarks forkvinde Karin Astrup for at høre hvordan Trans-Danmark ser på muligheden for at LBL fremover kunne komme til at organisere transseksuelle og varetage de transseksuelles sag mfl.

Ville Trans-Danmark være interesseret i en organisatorisk sammenlægning eller anden form for forpligtigende samarbejde med LBL?
Trans-Danmark er ikke interesseret i en organisatorisk sammenlægning med LBL af flere årsager.
Vi tror ikke på at LBL kan varetage vores interesser på samme måde som vi selv kan, da vi mener at vores problemstillinger vil drukne i LBL, blandt andet fordi vi som minoritetsgruppe ikke er særlig stor og LBL’s aktiviteter naturligt vil koncentrere sig om LBL emner.
Da vores medlemmer er meget forskellige, så findes der i blandt disse, især hos transvestitterne, en frygt for at de bliver opfattet som heteroseksuelle, hvis foreningen organisatorisk sammenlægges med LBL, hvilket de ikke ønsker. Denne gruppe ville vi være kede af at miste, da de er grundlaget for vores økonomi og dermed finansieringen af det politiske arbejde.
Men det betyder ikke at vi ikke vil indgå i et samarbejde med LBL, idet vi allerede gennem vores arbejde i Transgender Network Europe (TGEU) arbejder sammen med ILGA. Flere af medlemsorganisationerne i TGEU er underafdelingerne af lokale bøsse/lesbiske organisationer, oftest fordi disse organisationer er meget små og ikke særlig velorganiserede.

Hvordan ser Trans-Danmark på muligheden for at LBL fremover målrettet ville organisere transseksuelle?
Som nævnt ovenfor er det jo ikke usædvanligt at mange transgender grupper er en del af BLBT organisationerne; men jeg tror det er svært her i landet, bl.a. fordi der pt. findes flere mindre grupper som hver især har deres egen agenda, og som i nogens tilfælde er ”fundamentalistisk”.
De danske trans-organisationer har i forvejen svært ved at arbejde sammen. Hvis du tager Patientforeningen For Transseksuelle, PFT, så vil denne forening ikke arbejde sammen med os om forbedringer af de transseksuelles vilkår, fordi vi har transvestitter blandt vore medlemmer, så en sammenlægning med LBL kan jeg slet ikke forestille mig. Jeg ved at ALMA (Alternative Maskuliniteter) har holdt nogle arrangementer i LBL’s lokaler i København.
Men for at komme tilbage til muligheden for at LBL fremover vil organisere transseksuelle, så vil jeg ikke afvise det, blandt andet fordi LBL økonomisk er meget stærkere end det splittede transseksuelle miljø.

Ønsker Trans-Danmark at LBL skal kæmpe også for de transseksuelles rettigheder?
Vi støtter principielt alle som vil kæmpe for at forbedre de transkønnedes vilkår.
Hvad der er vigtigt for os er at dem der taler vores sag, forstår at problemstillingerne er mere komplekse end bare det at have en diagnose der hedder transseksualisme.
Der findes problemstillinger som fuldtids transvestitter skal slås med i dagligdagen, som er de samme som mange præoperative transseksuelle har.
Der er ingen tvivl om at LBL har en politisk pondus som ingen trans-forening har; men det har også taget LBL mange år at nå dertil.
Trans-Danmark har den opfattelse, at når mange vil gå ind i kampen for transseksuelles rettigheder, så er man nødt til at koordinere indsatsen, så man formulerer fælles mål; og det er her at den største udfordring ligger. Tager man PFT eller udbryderne derfra PAD, så taler de om HBS (Harry Benjamins Syndrom) som om det er et anerkendt udtryk; men det er noget som de mest fanatiske transseksuelle har opfundet, og som mener at den eneste måde folk kan ”bekræfte” deres køn er igennem en operation. Et argument vi bestrider, da vi er af den opfattelse at kønnet primært er en mental tilstand.

Hvilket forhold har Trans-Danmark til LBL i dag?
Vores forhold til LBL er begrænset til at vi tidligere benyttede nogle af LBL’s lokaler til arrangementer i Århus, derudover har vi gennem Erwin Jöhnk haft nogle sonderinger om hvorledes man kunne samarbejde; men de er aldrig kommet rigtigt i gang.
Vi er interesserede i at få en eller anden form for samarbejde i gang; blandt andet fordi vi i forvejen igennem TGEU har et samarbejde med ILGA; og vi mener at vi kan lære af hinanden.

* * *

Alt i alt ser det ud til, at de transseksuelles organisationer ikke har noget ønske om at indgå i en organisatorisk sammenlægning med LBL eller om at LBL skal være den organisation, der skal stå for at kæmpe for de transseksuelles rettigheder. Derimod er der et ønske om eller i hvert fald en interesse i at samarbejde med LBL.

Chat på TV2s tekst-tv chat. Transpersoner kan være sig selv på chatten. (25. april 2007).

Vist 644 gange. TV2 har den 25. april 2007 meddelt LBL, at de ændrer deres restriktive praksis for chat-navne på TV2 Tekst-TV chat, så brugere ikke længere udelukkes, hvis de benytter ordet “trans” i deres chat-navn eller hvis administrator ved man har et andet køn end ens chat-navn lader forstå.

Dette sker efter telekommunikationsindustrien har taget stilling til fortolkningen af retningslinjerne i brancheaftalen.

* * *
LBL’s retspolitisk sekretær, Søren Laursen har venligst tilsendt mig hele korrespondancen vedr. sagen og givet tilladelse til, at den offentliggøres.
Den gengives herunder.

* * *
Fra: laursen.s@gmail.com [mailto: laursen.s@gmail.com] På vegne af Søren Laursen
Sendt: 1. april 2007 14:31
Til: tv2
Emne: Politik for brug af TV2 Tekst-TV chat

Vedr. politik for transpersoner på TV2 Tekst-TV chat

Landsforeningen for bøsser og lesbiske har modtaget en henvendelse fra en transseksuel bruger af TV2 Tekst-TV chat.
Hun forklarer, at der er en praksis om,

* at ordet “trans” ikke må indgå i ens chat-navn,
* at man bliver udelukket fra chatten, såfremt man har et feminint chat-navn, og administrator ved, man er en mand.

Landsforeningen finder en sådan praksis beklagelig og usaglig. Chat er i dag en vigtig kommunikationsform for mange mennesker. En public service-virksomhed som TV2 bør ikke lægge et filter på et produkt som chat, som opstiller usaglige regler for borgernes kommunikation, herunder udelukker brugere på baggrund af kønsidentitet og seksuel identitet.

Har TV2 en politik for området, og er denne praksis i overensstemmelse med en eventuel sådan politik.

Med venlig hilsen
LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

Søren Laursen
Retspolitisk sekretær
Landsforeningen for bøsser og lesbiske
Teglgårdstræde 13 – Postboks 1023 – 1007 København K
www.lbl.dk – lbl@lbl.dk – tlf. 33 13 19 48

* * *
Fra: laursen.s@gmail.com [mailto:laursen.s@gmail.com] På vegne af Søren Laursen
Sendt: 14. april 2007 18:58
Til: Telekommunikationsindustrien i Danmark
Emne: Restriktioner på chat

Til Telekommunikationsindustrien i Danmark

Landsforeningen for bøsser og lesbiske har modtaget en henvendelse fra en transseksuel bruger af TV2 Tekst-TV chat.
Hun forklarer, at der er en praksis om,

at ordet “trans” ikke må indgå i ens chat-navn,
at man bliver udelukket fra chatten, såfremt man har et feminint chat-navn, og administrator ved, man er en mand.
Landsforeningen finder en sådan praksis beklagelig og usaglig. Chat er i dag en vigtig kommunikationsform for mange mennesker. Landsforeningen rettede derfor henvendelse til TV2, idet vi anførte, at en public service-virksomhed som TV2 ikke bør lægge et filter på et produkt som chat, som opstiller usaglige regler for borgernes kommunikation, herunder udelukker brugere på baggrund af kønsidentitet og seksuel identitet.

TV2 svarede Landsforeningen, at det ikke er TV2, der har en politik på området, men at man henholder sig til TI’s brancheaftale, nærmere bestemt aftalens afsnit 8.1, som bestemmer, at udbudte teletjenester ikke må indeholde

Beskrivelser af seksuelle eller erotiske forhold.
Kontaktformidling med henblik på seksuelt samvær eller andre elementer heraf.
Landsforeningen ønsker på den baggrund at få oplyst:

Mener TI, at brancheaftalen skal fortolkes således, at en transperson, der er bruger af en chat, skal hemmeligholde sin kønsidentitet?
Mener TI, at brancheaftalen skal fortolkes således, at ord som ‘trans‘, ‘homo‘ eller ‘lesbisk‘ ikke må indgå i f.eks. et chatnavn?
Mener TI, at det, at en part i en kommunikation identificeres som transperson, homo- eller biseksuel, bøsse eller lesbisk eller lignende implicerer, at kommunikationen vil indeholde beskrivelser af seksuelle eller erotiske forhold eller kontaktformidling med henblik på seksuelt samvær eller andre elementer heraf?
Mener TI, at det, at en part i en kommunikation identificeres som heteroseksuel implicerer, at kommunikationen ikke vil indeholde beskrivelser af seksuelle eller erotiske forhold eller kontaktformidling med henblik på seksuelt samvær eller andre elementer heraf?
Mener TI, at en teleudbyder har lov til at nægte adgang til en udbudt tjeneste til en person, alene pga., at denne person er transperson, homo- eller biseksuel mv., med mindre denne hemmeligholder sin køns- og/eller seksuelle identitet?
Mener TI, at man som brancheorganisation kan tvinge en public service-virksomhed til at lægge restriktioner på borgernes adgang til virksomhedens services, således den gruppe borgere, der udgøres af transpersoner og homo- og biseksuelle nægtes adgang, med mindre man hemmeligholder sin køns- og/eller seksuelle identitet?
Landsforeningen ser frem til TI’s svar.

Med venlig hilsen
LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

Søren Laursen
Retspolitisk sekretær
Landsforeningen for bøsser og lesbiske
NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations
Teglgårdstræde 13 – Postboks 1023 – 1007 København K
www.lbl.dk – lbl@lbl.dk – tlf. 33 13 19 48

* * *
Fra: Telekommunikationsindustrien i Danmark [mailto:post@teleindu.dk] Sendt: 16. april 2007 11:57
Til: Ann-Louise Hansen; Camilla Nazareth; Jakob Lind; Lone Sørensen; Malene Thiele; Marie-Louise Back; Martin Rovsing; Martin Salamon; Mikkel Oxfeldt; Peter Mægbæk Madsen
Emne: VS: Restriktioner på chat

Kære TI Indholds- og betalingsgruppe

Vil I venligst svare Søren Laursen, Landsforeningen for bøsser og lesbiske, – på forhånd tak.

Med venlig hilsen
Ib M. Tolstrup / Susanne Poulsen
Telekommunikationsindustrien

* * *
Fra: Telekommunikationsindustrien i Danmark
Sendt: 16. april 2007 12:28
Til: ’soren_laursen@lbl.dk’
Emne: SV: Restriktioner på chat

Telekommunikationsindustrien, TI, kvitterer hermed for modtagelsen af din mail af 14. april vedrørende TV2 Tekst-tv chat.

Umiddelbart vil jeg blot nævne, at TIs brancheaftale på området er et vilkår, som gælder for mobilselskabernes udbud af tillægstakserede SMS, og som forventes overholdt af forbrugermyndighederne!

Jeg vil for en mere fuldstændig besvarelse sende din henvendelse til TIs arbejdsgruppe på området, som jeg er overbevist om, vil give dig et mere udførligt svar.

Med venlig hilsen

Ib M. Tolstrup
Telekommunikationsindustrien
Telefon: 33 13 80 20
e-mail: post@teleindu.dk
www.teleindustrien.dk

* * *
From: Jakob Lind [jlind@tdc.dk)
Date: Apr 24, 2007 6:17 PM
Subject: SV: Restriktioner på chat
To: laursen.s@gmail.com
Cc: Telekommunikationsindustrien i Danmark [post@teleindu.dk], Ann-Louise Hansen [Ann-Louise.Hansen@3.dk], Camilla Nazareth [Camilla.Nazareth@teliasonera.com], Lone Sørensen [los@debitel.dk], Malene Thiele [mth@tele2.com], Marie-Louise Back [MLBA@tdc.dk], Martin Rovsing [mro@tele2.com], Martin Salamon [mns@sonofon.dk], Mikkel Oxfeldt [Mikkel.Oxfeldt@3.dk],
Peter Mægbæk Madsen [pmm@fullrate.dk]

Til Søren Laursen,
Landsforeningen for bøsser og lesbiske

Tak for din mail vedrørende en chattjeneste udbudt af TV2.
TI’s Indholds- og Betalingsgruppe, der består af ‘3’, Tele2, Sonofon, Telia og TDC, har følgende svar til de konkrete spørgsmål i din mail:

Det simple svar på dine spørgsmål er generelt et ‘Nej’ med den uddybning, at de refererede krav fra den omtalte brancheaftale selvfølgelig skal overholdes, bl.a. fordi også børn og unge har adgang til mobile indholdstjenester.

Generelt mener vi, at der i beskrivelsen af én selv må være ret stor frihed, og konkret mener vi ikke, at man overtræder de nævnte krav ved at beskrive sig selv som f.eks. kvindelig, rødhåret, heteroseksuel katolik eller trans, afroamerikansk badmintonspiller.

Vi håber, at ovenstående svar er forståeligt og acceptabelt, og vi har meddelt TV2 vores vurdering.

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Hilsen Jakob Lind

Projektchef
Ledelsen/Management
TDC Mobil A/S
Telegade 2
DK-2630 Taastrup

Direct: +45 666 85981
Mobile: +45 4020 6020
Fax: +45 666 85009
Mail: jlind@tdc.dk

http://privat.tdc.dk/mobil/
http://privat.tdc.dk/mobil/tjenester/

http://erhverv.tdc.dk/mobilitet/
http:// ditmobilekontor.dk/

http://tdc.dk

* * *
Fra: Søren Laursen [mailto:laursen.s@gmail.com] Sendt: 24. april 2007 21:38
Til: Nana Jensen
Emne: Fwd: Restriktioner på chat

Kære Nana Jensen

Vi har tidligere skrevet sammen om TV2 Tekst-TV chat’s politik om at forhindre, at brugere benytter ordet ‘trans‘ i deres chat-navn (jeg har for fuldstændighedens skyld indkopieret korrespondancen nederst i mailen.

Jeg har efterfølgende været i dialog med Telekommunikationsindustriens brancheorganisation og forwarder hermed deres svar. Som det fremgår finder de ikke, at brancheaftalen skal fortolkes således, at man ikke kan bruge ordet ‘trans‘ i et chat-navn. TI har meddelt dette til alle teleselskaberne.
Kan jeg heraf konkludere, at TV2 Tekst-TV chat herefter vil ophøre med denne restriktive politik hvad angår chat-navne?

Med venlig hilsen
LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

Søren Laursen

* * *
From: Michael Hansen [miha@tv2.dk] Date: Apr 25, 2007 1:25 PM
Subject: VS: Restriktioner på chat
To: laursen.s@gmail.com

Kære Søren Laursen!
Tak for henvendelsen, som jeg har videresendt til projektlederen for chatten på tekst-tv, Jan Hoffmann. Han fortæller, at TV 2-chatten efter det nylige møde ændrer retningslinier på baggrund af nedenstående melding fra teleselskaberne:

“Først og fremmest er rigtig glade for, at I på TV2 superviser chatten , så der ikke opstår mislyde omkring tjenesten.

Og til dit konkrete spørgsmål om [brugernavn/slettet] har vi i IB-gruppen den holdning, at man principielt må have lov til at beskrive sig selv som f.eks. kvindelig, rødhåret, heteroseksuel katolik – eller [brugernavn/slettet] – hvis man har lyst til det. Lidt mere generelt mener vi, at der i beskrivelsen af én selv må være ret stor frihed.”

Med venlig hilsen
Michael Hansen
R E D A K T Ø R
T V 2 | K o m m u n i k a t i o n

TV 2 | DANMARK A/S
Rugaardsvej 25, 5100 Odense C, Danmark
Phone [+ 45] 65 91 91 91
Email: miha@tv2.dk
Fax: [+ 45] 65 21 18 49