B 142. Deputationer. Trans-Danmark og Patientforeningen for Transseksuelle i foretræde for Sundhedsudvalget den 7. juni 2007.

Vist 205 gange. Foreningerne Trans-Danmark ved næstformanden Tina S. Vyum (tidl. Tina Schuldt) og Patientforeningen for Transseksuelle ved Sophie Frederikke Schröder havde torsdag den 7. juni 2007 kl. 1200 foretræde for Sundhedsudvalget for at fremføre deres holdninger og bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag B 142 om transseksuelles/transkønnedes rettigheder.

Tina S. Vyum, der fik foretræde kl. 1215, har oplyst, at hun med udgangpunkt i foreningens henvendelse af 15. maj 2007 til Sundhedsudvalget om beslutningsforslag B 142 fremførte uddybende betragtninger bl.a. om proceduren på Sexologisk Klinik, hvor patienterne bliver bedt om at medbringe deres forældre til samtale, hvilket udvalget gav udtryk for ikke kunne være rigtigt.

Tina var også inde på det kønsbestemte personnummer, hvor hun fornemmede, at der ikke var den store lydhørhed.
Videre nævnte hun reglerne om kønsbestemt fornavn, og at den enkelte selv måtte være den bedste til at vurdere om et givet navn var til ulempe, men hvor udvalget gav udtryk for, at der jo var flere ikke-kønsbestemte navne at vælge imellem.

Tina fremførte også den lange sagsbehandlingstid på Sexologisk Klinik med risiko for at skulle gå til behandling i årevis, uden udsigt til en afgørelse og ønsket om at kunne modtage behandling og få operationen foretaget i et andet EU-land.

Hvordan ser de transseksuelles organisationer på LBL? Karen M. Larsen juni 2007.

Vist 87 gange. Af Karen M. Larsen, juni 2007.
Der har nu i nogle år været en del debat om LBL’s attitude overfor transseksuelle og flere og flere kræver, at LBL skal organisere transseksuelle og generelt kæmpe for de transseksuelles sag.
Det må fastholdes, at kritikken ofte har været for ensidig. F.eks. er der for så vidt intet der hindrer transseksuelle i at melde sig ind i LBL, ligesom f.eks. også heteroseksuelle kan være med hos os, men LBL kæmper for tiden kun for homoseksuelles og biseksuelles rettigheder. Men også her sker der noget.

Det store spørgsmål er imidlertid om de transseksuelles foreninger selv ønsker, at LBL skal organisere ikke bare homoseksuelle og biseksuelle men også transseksuelle og hvordan de ser på at LBL evt. skulle melde sig på banen som interesseorganisation også for transseksuelle.

Jeg har derfor kontaktet de to foreninger, der fortiden organiserer transseksuelle, nemlig Patientforeningen For Transseksuelle og Trans-Danmark.

Patientforeningen For Transseksuelle
Patientforeningen For Transseksuelle (PFT) formål er ”at varetage interesser for alle transseksuelle i Danmark, såvel opererede som ikke opererede”. ”Patientforeningen mener ikke at man kan blande transvestisme og transseksualitet. Det betyder ikke at vi afviser transvestitter som medlemmer, men de kan blot ikke forvente at foreningen kan gøre noget for dem som gruppe. Vi vil til enhver tid prioritere arbejdet til fordel for transseksuelle.” Alle der kan stå inde for PFT’s vedtægter kan være medlem af foreningen, men man vil altså kun kæmpe for de transseksuelles sag. PFT blev stiftet den 1. marts 2003.

Alle eller de fleste af PFT’s godt og vel 35 medlemmer mener, at ordet ”transseksuel” reelt set er et uheldigt ord og at man i stedet for at tale om transseksuelle hellere skulle tale om mennesker, der er berørt af Harry Benjamins Syndrom (HBS). Harry Benjamins Syndrom handler om at ægte transseksualitet er en biologisk lidelse, der har sine rødder i at den berørte i fostertilstanden udviklede en kvindehjerne men en mandekrop hhv. en mandehjerne og en kvindekrop. Lidelsen kan dog kureres ved at den berørte får hormonbehandling og en kønsskifteoperation (eller en kønsbekræftelsesoperation som man foretrækker at kalde det) så kroppens køn kommer til at svare til hjernes køn. Dem der siger, at de er berørt af Harry Benjamins Syndrom, mener som udgangspunkt, at de ikke har noget tilfælles med transvestitter eller homoseksuelle. I sommeren 2006 var der en gruppe fra bestyrelsen i PFT som brød ud af foreningen og dannede en ny forening med navnet Patientforeningen for Anatomic Disorder (PAD). Denne forening antages dog at være sygnet hen.

Sophie Frederikke Schröder.

Sophie Frederikke Schröder

Jeg har kontaktet PFT’s forkvinde Sophie Frederikke Schröder for at høre hvordan PFT ser på muligheden for at LBL fremover kunne komme til at organisere transseksuelle og varetage de transseksuelles sag mfl.

Ville PFT være interesseret i en organisatorisk sammenlægning eller anden form for forpligtigende samarbejde med LBL?
Det kan jeg naturligvis ikke beslutte egenhændigt. Den slags skal ind omkring en generalforsamling. Men samarbejde mener jeg godt vi kan.

Hvordan ser PFT på muligheden for at LBL fremover målrettet ville organisere transseksuelle?
Som situationen er lige nu, tror jeg ikke at det er en god ide. Det skyldes blandt andet at der nu endelig er ved at ske en opblødning rent politisk. Og er der noget vi IKKE har brug for i den situation, er det en spredning af kræfter og ressourcer. Men jeg ta’r gerne en snak om emnet.

Ønsker PFT at LBL skal kæmpe også for de transseksuelles rettigheder?
Jeg tror ikke at LBL på nuværende tidspunkt kan gavne “kampen”. Det er jo f.eks. vigtigt at pointere at transseksualitet, på trods af betegnelsen, ikke har noget med seksualitet at gøre.

Hvilket forhold har PFT til LBL i dag?
Absolut godt, er i hvert fald mit indtryk.

Har PFT nogle andre ønsker eller forslag til LBL?
Ja, hvis I har medlemmer der er transseksuelle, ser vi gerne at de melder sig ind hos os. Det er billigt – kun 100,- pr. år. Det vil styrke os overfor politikerne. 🙂

Trans-Danmark
Trans-Danmark, landsforeningen for transvestitter og transseksuelle, blev stiftet i juni 2002 som en fortsættelse af at en mindre gruppe transvestitter og transseksuelle gennem et lille års tid på internettet havde drøftet forholdene for transvestitter og transseksuelle. Trans-Danmark optager som medlemmer transvestitter, transseksuelle, foreninger, virksomheder og andre, der kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningens formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af transvestitters og transseksuelles særlige forhold og søge at sikre, at lovgivningen i størst mulig udstrækning tilgodeser sammes forhold. Trans-Danmark søger at blive paraplyorganisation for de mange grupperinger af transvestitter og transseksuelle, som findes rundt om i landet. Trans-Danmark har ca. 100 medlemmer hvoraf ca. 35 er transseksuelle.

Trans-Danmark giver i en skrivelse til Sundhedsudvalget i anledning af Enhedslistens folketingsbeslutningsforslag om transseksuelle/transkønnedes rettigheder udtryk for, at den rigtige betegnelse for disse er personer med en kønsidentitetsforstyrrelse, hvor transvetisk fetichist repræsenterer det laveste niveau af kønsidentitetsforstyrrelse, transvestit/transvestisme det mellemste niveau af kønsidentitetsforstyrrelse og transseksuel/transseksualisme repræsenterer det højeste niveau af kønsidentitetsforstyrrelse.

Karin Astrup

Karin Astrup

Jeg har kontaktet Trans-Danmarks forkvinde Karin Astrup for at høre hvordan Trans-Danmark ser på muligheden for at LBL fremover kunne komme til at organisere transseksuelle og varetage de transseksuelles sag mfl.

Ville Trans-Danmark være interesseret i en organisatorisk sammenlægning eller anden form for forpligtigende samarbejde med LBL?
Trans-Danmark er ikke interesseret i en organisatorisk sammenlægning med LBL af flere årsager.
Vi tror ikke på at LBL kan varetage vores interesser på samme måde som vi selv kan, da vi mener at vores problemstillinger vil drukne i LBL, blandt andet fordi vi som minoritetsgruppe ikke er særlig stor og LBL’s aktiviteter naturligt vil koncentrere sig om LBL emner.
Da vores medlemmer er meget forskellige, så findes der i blandt disse, især hos transvestitterne, en frygt for at de bliver opfattet som heteroseksuelle, hvis foreningen organisatorisk sammenlægges med LBL, hvilket de ikke ønsker. Denne gruppe ville vi være kede af at miste, da de er grundlaget for vores økonomi og dermed finansieringen af det politiske arbejde.
Men det betyder ikke at vi ikke vil indgå i et samarbejde med LBL, idet vi allerede gennem vores arbejde i Transgender Network Europe (TGEU) arbejder sammen med ILGA. Flere af medlemsorganisationerne i TGEU er underafdelingerne af lokale bøsse/lesbiske organisationer, oftest fordi disse organisationer er meget små og ikke særlig velorganiserede.

Hvordan ser Trans-Danmark på muligheden for at LBL fremover målrettet ville organisere transseksuelle?
Som nævnt ovenfor er det jo ikke usædvanligt at mange transgender grupper er en del af BLBT organisationerne; men jeg tror det er svært her i landet, bl.a. fordi der pt. findes flere mindre grupper som hver især har deres egen agenda, og som i nogens tilfælde er ”fundamentalistisk”.
De danske trans-organisationer har i forvejen svært ved at arbejde sammen. Hvis du tager Patientforeningen For Transseksuelle, PFT, så vil denne forening ikke arbejde sammen med os om forbedringer af de transseksuelles vilkår, fordi vi har transvestitter blandt vore medlemmer, så en sammenlægning med LBL kan jeg slet ikke forestille mig. Jeg ved at ALMA (Alternative Maskuliniteter) har holdt nogle arrangementer i LBL’s lokaler i København.
Men for at komme tilbage til muligheden for at LBL fremover vil organisere transseksuelle, så vil jeg ikke afvise det, blandt andet fordi LBL økonomisk er meget stærkere end det splittede transseksuelle miljø.

Ønsker Trans-Danmark at LBL skal kæmpe også for de transseksuelles rettigheder?
Vi støtter principielt alle som vil kæmpe for at forbedre de transkønnedes vilkår.
Hvad der er vigtigt for os er at dem der taler vores sag, forstår at problemstillingerne er mere komplekse end bare det at have en diagnose der hedder transseksualisme.
Der findes problemstillinger som fuldtids transvestitter skal slås med i dagligdagen, som er de samme som mange præoperative transseksuelle har.
Der er ingen tvivl om at LBL har en politisk pondus som ingen trans-forening har; men det har også taget LBL mange år at nå dertil.
Trans-Danmark har den opfattelse, at når mange vil gå ind i kampen for transseksuelles rettigheder, så er man nødt til at koordinere indsatsen, så man formulerer fælles mål; og det er her at den største udfordring ligger. Tager man PFT eller udbryderne derfra PAD, så taler de om HBS (Harry Benjamins Syndrom) som om det er et anerkendt udtryk; men det er noget som de mest fanatiske transseksuelle har opfundet, og som mener at den eneste måde folk kan ”bekræfte” deres køn er igennem en operation. Et argument vi bestrider, da vi er af den opfattelse at kønnet primært er en mental tilstand.

Hvilket forhold har Trans-Danmark til LBL i dag?
Vores forhold til LBL er begrænset til at vi tidligere benyttede nogle af LBL’s lokaler til arrangementer i Århus, derudover har vi gennem Erwin Jöhnk haft nogle sonderinger om hvorledes man kunne samarbejde; men de er aldrig kommet rigtigt i gang.
Vi er interesserede i at få en eller anden form for samarbejde i gang; blandt andet fordi vi i forvejen igennem TGEU har et samarbejde med ILGA; og vi mener at vi kan lære af hinanden.

* * *

Alt i alt ser det ud til, at de transseksuelles organisationer ikke har noget ønske om at indgå i en organisatorisk sammenlægning med LBL eller om at LBL skal være den organisation, der skal stå for at kæmpe for de transseksuelles rettigheder. Derimod er der et ønske om eller i hvert fald en interesse i at samarbejde med LBL.

B 142. Bilag 1. Spgsm. 24. PfT’s skrivelse den 20. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. 24 til ministeren den 20. maj 2007. Svar den 27. september 2007.

Vist 69 gange.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) fremsendte dateret 20. maj 2007 den herunder gengivne skrivelse til Sundhedsudvalget med foreningens bemærkninger i anledning af beslutningsforslag B 142 om transseksuelles/transkønnedes rettigheder.

Indhold
Skrivelsen fra Patientforeningen for Transseksuelle i sin helhed
Spørgsmål nr. 24. af 20. maj 2007 til indenrigs- og sundhedsminiseren
Svar den 27. september 2007 fra ministeren på spørgsmålet
Kildehenvisninger

* * *
[Til indhold] Skrivelsen fra transseksuelles i sin helhed

Husum den 20. maj 2007
Folketinget
Att. Sundhedsudvalget.
Christiansborg
1240 København K.

Vedr. B 142 – Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles rettigheder
Patientforeningen for Transseksuelle (PFT) er overordentlig godt tilfreds med beslutningsforslagets fremsættelse og fulgte med interesse debatten i Folketinget.

Høringsberettiget
Foreningen fremsætter ønske om at blive høringsberettiget, så vi bliver orienteret om udvalgets tiltag og får tilsendt relevant materiale til udtalelse.

Foretræde for udvalget
Foreningen anmoder også om foretræde for udvalget for personligt ud over herværende indlæg at redegøre for foreningens holdninger.

Som bekendt består forslaget af følgende punkter:
  1. at myndige mennesker selv kan bestemme deres fornavn uden hensyn til deres køn,
  2. at myndige mennesker selv kan bestemme, hvilken kønsidentitet deres cpr-nummer og pas skal udtrykke,
  3. at myndige mennesker – efter grundig vejledning og rådgivning om konsekvenserne – selv afgør om de vil gennemgå en kønsskifteoperation, og
  4. at alle mennesker uanset køn og seksuel orientering skal have de samme mulgiheder, herunder muligheden for at adoptere børn.

Af disse kan foreningen direkte anbefale punkterne 1, 3 og 4.

Med hensyn til punkt 3, har vi den kommentar at vi finder Rigshospitalets Sexologiske Klinik uegnet til at løse denne opgave. Efter vor mening vil det være relevant at have en GID klinik svarende til den man har i Norge, hvis eneste funktion er at hjælpe og vejlede transseksuelle. Personalet bør være personer med stor indsigt i kønsidentitets konflikter, bistået af “konsulenter” rekrutteret blandt opererede transseksuelle. Vil vil derfor overfor udvalget begrunde dette punkt med yderligere materiale.

Den umiddelbare begrundelse for at vi ikke kan anbefale punkt 2 , er at det vil give personer der uden at de har fået stillet diagnosen, adgang til at blive juridisk registreret som kvinder/mænd. Dette oven i købet uden at de har gennemgået en kønsbekræftende operation. Ofte vil disse personer være det vi kalder for “Fuldtids transvestitter”, og de er i virkeligheden blot mænd der ønsker at leve som kvinder. De pågældende kalder det “Juridisk kønsskifte” hvilket er et ikke eksisterende begreb, nævnt i en bog skrevet af 2 jurister.

Til gengæld mener vi, at personer der er i et stabilt udrednings forløb, bør kunne opnå et midlertidigt personnummer svarende til det køn de måtte ønske at være. Såfremt udrednings forløbet afbrydes, bør retten til dette personnummer bortfalde. Med hensyn til passet, mener vi at der bør udstedes pas, med den ønskede kønsbetegnelse for et år ad gangen så længe forløbet varer. Tilladelsen til at børe et ønsket navn, burde i denne situation være en selvfølge.

Personer der af lægelige grunde ikke tåler operation og den tilhørende anæstisi bør endvidere tildeles et personnummer svarende til det ønskede køn.

Udstedelse af alle nødvendige dokumenter, (Pas, kørekort os sygesikringsbevis) bør være vederlagsfri, i forbindelse med en kønsbekræftende operation.

Begrundelse herfor:
Personer der er i et udrednings forløb er ofte sårbare, og vil derfor ikke have brug for de nederlag et “forkert” personnummer kan give. Derfor vil både navn og personnummer, svarende til det køn de ønsker at blive, være en lettelse for de pågældende. Specielt i job og uddannelsesmæssig sammenhæng, men også i hverdagen.

For personer der ikke tåler operation af dokumenterede helbredsmæssige årsager, vil det også være en klar hjælp i dagligdagen, såfremt navn og personnummer svarer til personens ønskede køn.

Vi ser frem til at begrunde de her anførte ting dybere, overfor udvalget.

Med venlig hilsen
Sophie Frederikke Schröder
Formand PFT

* * *
[Til indhold] Spørgsmål nr. 24
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 20. maj 2007 fra Patientforeningen for Transseksuelle, jf. B 142 – bilag 1.

[Til indhold] Svar
Patientforeningen for Transseksuelle har i henvendelsen tilkendegivet sin støtte til tre af de fire konkrete forslag, Enhedslisten fremsatte i beslutningsforslag B 142.

Jeg har noteret mig, at patientforeningen derimod ikke støtter Enhedslistens forslag om, at myndige mennesker selv skal kunne bestemme, hvilken kønsidentitet deres CPR-nummer og pas skal udtrykke.

Patientforeningen har dog anført, at personer, der er i et stabilt udredningsforløb, efter foreningens opfattelse bl.a. bør kunne opnå et midlertidigt personnummer med ønsket kønsbetegnelse for et år ad gangen. Jeg kan hertil bemærke, at en sådan ordning, hvor en person midlertidigt tildeles et personnummer, som ikke er i overensstemmelse med den pågældendes biologiske køn, bl.a. ville indebære, at CPR ikke længere ville kunne bruges som grundlag for myndighedsudøvelse m.v., jf. besvarelsen af spørgsmål nr. 23 (alm. del – B 142).

Foreningen har endvidere bl.a. anført, at personer i et stabilt udredningsforløb bør kunne få tilladelse til at skifte fornavn. Jeg kan hertil oplyse, at der allerede efter de gældende regler i navneloven er hjemmel til, at transseksuelle, der er i et observationsforløb på Sexologisk Klinik på Rigshospitalet med henblik på at søge tilladelse til kønsskifte og som er henvist til kønshormonbehandling, kan få tilladelse til at tage et fornavn, der betegner det modsatte køn, jf. besvarelsen af spørgsmål nr. 1 og 2 (alm. del – B 142).

Patientforeningen har desuden bl.a. anført, at udstedelsen af nyt sygesikringsbevis bør være vederlagsfri i forbindelse med kønsskifte. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at der ikke opkræves gebyr for udstedelsen, når kortet udstedes ved ændring af personnummer, jf. § 13, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 995 af 10. august 2007. Det vil være tilfældet, når en person har gennemgået et kønsskifte, idet Sundhedsstyrelsen i forbindelse med anerkendelsen af et kønsskifte skal sørge for, at den pågældende får et nyt personnummer, der svarer til det nye køn.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisninger
Folketingets bilagsjournal vedrørende bilag 1.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedrørende spørgsmål nr. 24 og svaret.
Svaret i pdf-format hos Folketinget.

Pressemeddelelse af 2. marts 2006 fra foreninger vedrørende drabet på Gisberta

Vist 728 gange.
Gisberta

Gisberta

Torsdag den 2. marts 2006 kl. 2202 udsendte de tre foreninger – Patientforeningen for Transseksuelle – PfT, Transvestitforeningen i Danmark – TiD og trans-danmark.dk en fælles pressemeddelelse vedrørende drabet på Gisberta i Portugal.
Pressemeddelelsen blev sendt til de landsdækkende danske medier, de danske politiske partier, de danske EU-parlamentarikere og den danske EU-kommissær med anmodning om at beskæftige sig med drabet i Portugal på den transseksuelle Gisberta og gøre de portugisiske politikere og medier bekendt med, at denne meget grove drabssag har fået europæisk interesse.
Udsendelsen blev foreslået foreningerne af Tina Thranesen, der også har udarbejdet pressemeddelelsen og udsendt den på vegne af foreningerne.

Vi, de danske foreninger, som varetager de danske transseksuelle og transvestitters interesser, har modtaget underretning om det endog særdeles brutalt drab på den transseksuelle Gisberta i Portugal den 22. februar d.å.
Som det kan læses herunder i henvendelsen fra Jó Bernardo og Sérgio Vitorino fra Portugal, næres der stor bekymring for den måde drabssagen omtales på i de portugisiske medier og den manglende forståelse for transseksuelles forhold, som tilsyneladende hersker i Portugal og for, at drabssagen skal blive tiet ihjel.

Vi vil derfor opfordre danske medier til at beskæftige sig med drabet i Portugal på den transseksuelle Gisberta, herunder ikke mindst den tilsyneladende manglende forståelse for transseksuelles rettigheder.

Vi opfordrer også danske politikere – såvel folketingspolitikere som EU-politikere – om at gøre deres portugisiske kolleger bekendt med, at denne meget grove drabssag har fået europæisk interesse.

Vi erindrer samtidig om Europa-Parlamentets beslutning om homofobi i Europa, som parlamentet vedtog den 18. januar d.å. under sin samling i Strasbourg.

Med venlig hilsen:

Sophie Frederikke Schröder
Formand for Patientforeningen for Transseksuelle

Katja Tordrup
Formand for Transvestitforeningen i Danmark www.transvestit.dk

Karin Astrup
Formand for trans-danmark.dk

* * *
Henvendelsen fra Jó Bernardo og Sérgio Vitorino fra Portugal er udeladt her, men kan læses som et særskilt dokument i danske oversættelse og den oprindelige modtagne tekst.

Spgsm. 229 af 18. maj 2004 om kommentar til PfT’s henvendelse af 6. maj 2004 og notat af 13. maj 2004 om transseksuelle. Udateret svar.

Vist 0 gange. Retsudvalget stillede den 18. maj 2004 spørgsmål nr. 229 – Samling: 2003-1. Alm. del – bilag 797 – om kommentarer til PfT’s henvendelse af af 6. maj 2004 og notat af 13. maj 2004, til Justitsministeriet, der har afgivet et udateret svar – Samling: 2003-1. Alm. del – bilag 926.

Spørgsmål
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af af 6. maj 2004 fra Patientforeningen For Transseksuelle samt materiale modtaget i forbindelse med deres foretræde for udvalget den 13. maj 2004 vedrørende behandlingsforløbet af transseksuelle, jf. alm. del – bilag 772 og 782.

Svar
Som oplyst i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål nr. 112 af 24. marts 2004 fra Folketingets Sundhedsudvalg (Alm. del – bilag 479) har Justitsministeriet i en udtalelse til indenrigs- og sundhedsministeren til brug for besvarelsen af Folketingets Sundhedsudvalgs spørgsmål nr. 161 (Alm. del – bilag 567) fra sidste samling vedrørende lovgivning for transseksuelle redegjort for proceduren ved ansøgning om kønsskifte. Justitsministeriet udtalte på denne baggrund, at det er ministeriets opfattelse, at den eksisterende lovgivning giver myndighederne mulighed for at behandle ansøgninger om kønsskifte på et fuldt forsvarligt grundlag, hvorfor ministeriet ikke på nuværende tidspunkt finder, at der er behov for at nedsætte et udvalg til at undersøge området nærmere.

Justitsministeriet kan henholde sig til det i udtalelsen anførte.

* * *
Folketingets webarkiv med spørgsmålet – Retsudvalget bilag 797.
Folketingets webarkiv med spørgsmålet og svaret – Retsudvalget bilag 926.

PfT’s notat af 13. maj 2004 til REU om manglende lovgivning i behandlingsforløb for transseksuelle.

Vist 0 gange.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) var den 13. maj 2004 i foretræde for Retsudvalget (REU) efter anmodning derom den 6. maj 2004.
Under foretrædet afleverede PfT et notat, hvori foreningen gjorde opmærksom på den i Danmark manglende lovgivning i behandlingsforløbet af transseksuelle og foreslog nedsættelse af et udvalg til belysning af disse forhold.

Justitsministeriet kommenterede notatet ved besvarelse af spørgsmål 229 af 18. maj 2004.

Notatet gengives herunder.

* * *
Patientforeningen For Transseksuelle
Postboks 134. DK-2980 Kokkedal, Denmark – T1f: +45 4918 0892 – www.pft.dk

Notat vedr. PFT’s foretræde for Folketingets Retsudvalg

13. maj 2004

NOTE (REU-sekr.)
Materiale modtaget under PFT’s foretræde for
udvalget den 13. maj 2004.

Hvem er PFTPatientforeningen For Transseksuelle
PFT blev stiftet d. 1/3-2003 og repræsenterer et stort antal danske transseksuelle, mand til kvinde såvel som kvinde til mand.

Medlemmerne tæller flg. grupper:
  • Transseksuelle der endnu ikke har påbegyndt behandlingsforløb
  • Transseksuelle der er i et behandlingsforløb
  • Transseksuelle der har afsluttet et kønsskifteforløb
  • ‘Almindelige’ mennesker der bakker op om foreningens formål

PFT’s målsætning er at fremme en lovgivning der tilgodeser transseksuelles behov, samt at følge forvaltningen af loven.

Herudover er det foreningens mål at støtte og vejlede transseksuelle og deres pårørende før, under og efter behandlingsforløbet, altså dække et samfundssocialt behov.

Formålet med foretræde for Folketingets Retsudvalg
PFT’s formål med foretræde for Folketingets Retsudvalg er primært at gøre opmærksom på den i Danmark manglende lovgivning i behandlingsforløbet af transseksuelle.
Det er PFT’s ønske at Folketingets Retsudvalg medvirker til at der nedsættes et udvalg til belysning af de aktuelle forhold samt fremtidige muligheder for at lovgive på området.

Tidligere tiltag for belysning af problematikken
Rigshospitalets Sexologiske Klinik 7111, der forestår udredning af transseksuelle – har senest i 1999 opfordret Civilretsdirektoratet til at tage skridt til at der nedsættes et udvalgsarbejde med henblik på grundlag for vurdering af specifik lovgivning for behandling af transseksuelle.

EU betænkning A 3-0016/89
Europa-Parlamentet foretog i 1989 en undersøgelse blandt EU’s medlemsstater om forholdende for transseksuelle medborgere. Undersøgelses gengives i EU’s betænkning A 3-0016/89. (De Europæiske Fællesskabers Tidende C256 32. årgang, 9. oktober 1989)

Her i Danmark – på linie med flertallet at Europæiske lande – findes ingen lovgivning der tager hensyn til eller støtter transseksuelle.

At der ikke findes et regelsæt at forholde sig til medfører ofte at transseksuelle føler frustration og afmagt i deres behandlingsforløb. Samtidig føler transseksuelle ofte at der forskelsbehandles afhængig af tildelt psykolog / psykiater.

Endvidere er de tilbud der gives i behandlingsforløbet stærkt afhængig af bopælsamt/kommune, og dennes velvillighed.

Civilretsdirektoratets seneste tiltag – kønsbestemte fornavne
Der har på det seneste fra Civilretsdirektoratet’s side været taget initiativ til en ordning for tildeling af kønsbestemte fornavne til transseksuelle der endnu ikke har fået foretaget en egentlig kønsskifteoperation.

Ovennævnte opfattes af transseksuelle som en gradbøjning af den gældende navnelov – idet det ikke synes at fremgå klart hvem og hvornår en transseksuelle kan komme i betragtning.

Arbejdsløshed blandt transseksuelle
Betænkningen fra Europa-Parlamentet A 3-0016/89, angiver at arbejdsløsheden blandt transseksuelle udgør 60 – 80% i behandlingsforløbet. Denne høje arbejdsløshedsprocent vil efter vor opfattelse kunne bringes væsentligt ned, såfremt der etableres en egentlig lovgivning der også tager højde for behandlingsforløbets varighed på 1 – 2 år.

Det nye udvalg’s opgaver
Udvalgets primære opgave vil indenfor en fastlagt tidsramme være, dels at udrede de faktuelle forhold dels at samle og koordinere holdninger og meninger fra alle med interesse i en tidssvarende behandling af transseksuelle.

Hvem sidder i det nye udvalg
Patientforeningen for transseksuelle forestiller sig at udvalget som minimum sammensættes af repræsentanter bl.a. fra flg.:

Hvilket resultat forventes af udvalgets arbejde
Udvalget skal barsle med en betænkning der udreder behandling af / tilbud til danske transseksuelle – således at der kan opnås et samlet billede.
Betænkningen vil så kunne danne grundlag for egentligt specifikt lovgivningsarbejde.

Patientforeningen For Transseksuelle
Helle Hallberg Sørensen
(formand)

* * *
Folketingets journal vedr. notatet.
Notatet i pdf-format hos Folketinget.

PfT anmodede den 6. maj 2004, REU bilag 772, om foretræde for Retsudvalget.

Vist 0 gange.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) anmodede den 6. maj 2004 om foretræde for Retsudvalget.
Anmodningen registreret hos Folketinget som REU bilag 772 – samling 2003-04.

Foreningen fik foretræde den 13. maj 2004.
Justitsministeriet kommenterede anmodningen ved besvarelse af spørgsmål 229 af 18. maj 2004.

Anmodningen gengives herunder.

* * *
Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 København K

att.: formand Anne Baastrup

6. maj 2004

Vedr. Foretræde for det Retspolitiske Udvalg

Patientforeningen for Transseksuelle har gennem det seneste år arbejdet på at få belyst de faktuelle forhold for behandling af og tilbud til transseksuelle i Danmark.

Tilladelse til kasteration (kønsskifte) afgøres i dag af Civilretsdirektoratet på grundlag af lov om sterilisation og kasteration. Denne lov er oprindelig udarbejdet på grundlag af overgreb af seksuel karakter og efter vor opfattelse omhandler den på ingen måde det at være transseksuel.

Civilretsdirektoratet administrerer herudover transseksuelles anvendelse af kønsbestemte navne i behandlingsforløbet.

En anke af afgørelser truffet af Civilretsdirektoratet i forbindelse med ovennævnte kan kun ske til Civilretsdirektoratet selv, dette mener vi er uhensigtsmæssigt.

Et kønsskifteforløb omfatter en lang række andre juridiske aspekter end ovennævnte som der i lovgivningen i dag ikke tages hensyn til.

På grundlag af ovenstående anmoder vi hermed om foretræde for Folketingets Retsudvalg for ved denne lejlighed at uddybe vores synspunkter.

Med venlig hilsen
Patientforeningen For Transseksuelle
Helle Hallberg Sørensen
(formand PFT)

* * *
Folketingets journal vedrørende anmodningen.
Anmodningen i pdf-format hos Folketinget.

Spgsm. 161, bilag 567. PfT skr. af 10. april 2003 om at ajourføre lovgivningen vedr. transseksuelle. Udateret svar.

Vist 0 gange. Sundhedsudvalget stillede den 10. april 2003 spørgsmål 161 – Samling 2002-03. Alm. del – bilag 567 – med henvisning til henvendelsen af 9. april 2003 fra Patientforeningen for Transseksuelle om ajourføring af lovgivningen, der gælder for transseksuelle til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede i en udateret skrivelse.

Indhold
Henvendelsen
Spørgsmålet
Svaret
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen (Sundhedsudvalget (Alm. del – bilag 566))

Patientforeningen For Transseksuelle
Postboks 134, DK-2980 Kokkedal, Denmark

Notat vedr. PFT’s foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg
9. april 2003

Hvem er PFT – Patientforeningen For Transseksuelle
PFT blev stiftet d. 1/3-2003 og repræsenterer et stort antal danske transseksuelle, mand til kvinde såvel som kvinde til mand.

Medlemmerne tæller følgende grupper:

PFT’s målsætning er at fremme en lovgivning der tilgodeser transseksuelles behov, samt at følge forvaltningen af loven.

Herudover er det foreningens mål at støtte og vejlede transseksuelle og deres pårørende før, under og efter behandlingsforløbet.

Formålet med foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg
PFT’s mål med foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg er primært at gøre opmærksom på den i Danmark manglende lovgivning i behandlingsforløbet af transseksuelle.

Det er PFT’s ønske at Folketingets Sundhedsudvalg tager initiativ til at der nedsættes et udvalg til belysning af de aktuelle forhold samt fremtidige muligheder for at lovgive på området.

Tidligere tiltag for belysning af problematikken
Rigshospitalets Sexologiske Klinik 7111 – har senest i 1999 opfordret Civilretsdirektoratet til at tage skridt til at der nedsættes et udvalgsarbejde med benblik på egentlig lovgivning for behandling af transseksuelle.

EU betænkning A 3-0016/89
Europa-Parlamentet foretog i 1989 en undersøgelse blandt EU’s medlemsstater om forholdene for transseksuelle medborgere. Undersøgelsen gengives i EU’s betænkning A 3-0016/89. (De Europæiske Fællesskabers Tidende C256 32. årgang 9. oktober 1989)

Her i Danmark – på linie med flertallet af Europæiske lande – findes ingen lovgivning der tager hensyn til eller støtter transseksuelle.

At der ikke findes et regelsæt at forholde sig til medfører ofte at transseksuelle føler frustration og afmagt i deres behandlingsforløb. Samtidig føler transseksuelle ofte at der forskelsbehandles afhængig af tildelt psykolog / psykiater.

Endvidere er de tilbud der gives I behandlingsforløbet stærkt afhængig af bopælsamt/kommune, og dennes velvillighed.

Forsøgsordning med kønsbestemte fornavne
Der har på det seneste fra Civilretsdirektoratet’s side været taget initiativ til en forsøgsordning for tildeling af kønsbestemte fornavne til transseksuelle der endnu ikke har fået foretaget en egentlig kønsskifteoperation.

Ovennævnte opfattes af transseksuelle som en gradbøjning af den gældende navnelov – idet det ikke synes at fremgå klart hvem og hvornår en transseksuel kan komme i betragtning.

Arbejdsløshed blandt transseksuelle
Betænkningen fra Europa-Parlamentet A 3-0016/89, angiver at arbejdesløsheden blandt transseksuelle udgør 60 – 80% i behandlingsforløbet. Denne høje arbejdsløshedsprocent vil efter vor opfattelse kunne bringes væsntlig ned, såfremt der etableres en egentlig lovgivning der også tager højde for behandlingsforløbets varighed på 1 – 2 år.

Det nye udvalg’s opgaver
Udvalgets primære opgave vil indenfor en fastlagt tidsramme være, at samle og koordinere holdninger og meninger fra alle med interesse i en tidssvarende behandling af transseksuelle.

Hvem sidder i det nye udvalg
Patientforeningen for transseksuelle forestiller sig at udvalget sammensættes af repræsentanter bl.a. fra flg.:

Hvilke resultater forventes af udvalgets arbejde
Udvalget skal barsle med en betænkning for så vidt angår en egentlig lovgivning for behandling af og tilbud til danske transseksuelle.

Patientforeningen for Transseksuelle’s vegne

Helle Hallberg Sørensen
formand
Anette Egelund
kasserer

* * *
[Til indhold] Spørgsmålet
Idet der henvises til notat fra Patientforeningen for Transseksuelle, jf. alm. Del – bilag 566, bedes ministeren oplyse, om ministeren vil tage skridt til at ajourføre den lovgivning, der gælder for transseksuelle, herunder tage kontakt til øvrige involverede myndigheder som Civilretsdirektoratet og Justitsministeriet.

[Til indhold] Svaret
Jeg skal indledningsvis bemærke, at hovedparten af den lovgivning om berøres og ønskes ændret af Patientforeningen for Transseksuelle (PFT), med undtagelse af CPR-området vedrører Justitsministeriets område.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på baggrund heraf anmodet Justitsministeriet om en udtalelse.

. /. Som det fremgår af vedlagte udtalelse, er det Justitsministeriets opfattelse, at den eksisterende lovgivning giver myndighederne mulighed for at behandle ansøgninger om kønsskifte på et fuldt forsvarligt grundlag.

Jeg skal henholde mig til Justitsministeriets udtalelse.

  For så vidt angår en ændring af CPR-loven kan der efter CPR-lovens§ 3, stk. 5, kun tildeles et nyt personnummer til en person ved fejl i de oplysninger, der indgår i vedkommendes personnummer, og en sådan fejl kan med den gældende opbygning af personnummeret være enten fødselsdatoen eller i kønsangivelsen.

De personer, som måtte få tilladelse til navneskift efter Civilretsdirektoratets forsøgsordning, har ingen fejl i kønsangivelsen i deres personnummer. Det vil således være i strid med CPR-loven, hvis de fik tildelt et nyt personnummer alene med henvisning til deres transseksualitet. Hertil kommer, at oplysningerne i CPR skal være overensstemmende med de grundregistrerende myndigheders oplysninger, f.eks. i ministerialbogen. Kravet om overensstemmelse med registreringen i ministerialbogen er således uomgængeligt.

Jeg mener derfor ikke, at der er baggrund for at overveje en ændring af CPR-lovgivningen.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets arkiv med journal over bilag 567 – spørgsmål 161 og spørgsmål 162.
Folketingets arkiv med spørgsmålet og svaret.
Folketingets arkiv med spørgsmålet og svaret i pdf-format.
Folketingets arkiv med journal over bilag 566 – henvendelse af 9. april 2004 fra Patientforeningen for Transseksuelle (PFT).
Folketingets arkiv med henvendelsen af 9. april 2004 fra Patientforeningen for Transseksuelle (PFT) i pdf-format.

PfT’s anmodning, SUU bilag 502, af 8. marts 2003 til Retsudvalget og Sundhedsudvalget om foretræde.

Vist 0 gange.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) sendte den 8. marts 2003 en enslydende anmodning til Retsudvalget og Sundhedsudvalget og Folketingets partier om foretræde for Sundhedsudvalget.
Herunder gengives anmodningen (til Kristelig folkeparti).

Til
Kristelig folkeparti
Att.: sundbedspolitisk ordfører
Christiansborg
1218 København K
2003-03-08

Vedr.: samtale/foretræde for det sundhedspolitiske udvalg.

I forbindelse med at vi pr. 01 marts 2003 har dannet en patentforening for transseksuelle i Danmark, skulle det være vort ønske med en samtale, eller et foretræde for folketingets sundhedspolitiske udvalg.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Det er foreningens formål er at varetage interesser for alle transseksuelle i Danmark, såvel opererede som ikke opererede. Foreningen varetager kontakt til:
Politikere, offentlige myndigheder, og andre organisationer der måtte ønske at samarbejde med os. Det er ligeledes vort mål at fremme en lovgivning der tilgodeser transseksuelles behov.

Vi fremsender denne anmodning, pga. de meget store vanskeligheder der er på det området som omhandler det, at være transseksuel i Danmark.
Det være sig lovgivningen, eller mangel på samme, da det er et område hvor der ingen lovgivning er.
Det ved sige, at vi i dag i behandler systemet bliver underlagt en lov fra 1932 sidst revideret i 1976, lov om sterilisation og kastration, § 13, stk.1.

Denne lov blev fra starten lavet på baggnmd af overgreb af seksuel kareter, og efter vor opfattelse omhandler den på ingen måde det, at være transseksuel.

Da hele dette område både omhandler retsudvalget og sundhedsudvalget, har jeg fremsendt denne ens lydende anmodning til ordførerne for begge udvalg. Men også for at få så bred en dialog som muligt er den fremsendt til alle folketingets partier.

Udover at være kasserer i foreningen, er undertegnet også blevet pålagt den opgave at være politisk koordinator. Jeg håber der er forståelse for min henvendelse, da dette omhandler mange personer i Danmark, og med et ønske om et frugtbart sammenarbejde.

Med venlig hilsen

Anette Egelund
Lærkevej l0 B5
6720 Fanø
Patientforeningen for Transseksuelle
Postboks 134, DK-2980 Kokkedal, Denmark

* * *
Folketingets journal vedrørende anmodningen om foretræde.
Anmodningen om foretræde i pdf-format hos Folketinget.

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)

Vist 634 gange.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) blev stiftet den 1. marts 2003 på initiativ af Sophie Frederikke Schröder med formålet at varetage interesser for alle transseksuelle i Danmark såvel opererede som ikke opererede samt personer, der af én eller anden grund er nægtet operation.

På den stiftende generalforsamling valgtes:
Helle Hallberg Sørensen som formand og
Anette Egelund som kasserer.

På det første bestyrelsesmøde den 6. marts 2003 konstituerede bestyrelsen sig med:
Sophie Frederikke Schröder som næstformand.
Kitt Lie Walther Rasmussen som sekretær.
Cecilie Nicole S. Høstgaard-Brene som bestyrelsesmedlem.

Den 3. marts 2003 udsendte foreningen “Pressemeddelelse fra PfT om stiftelsen”.

Den 11. juni 2003 flyttede PfT sin hjemmeside fra et gratis sted til eget domæne – www.pft.dk, som ikke mere eksisterer.

* * *
På den første ordinære generalforsamling den 28. februar 2004, som fandt sted hos Helle Hallberg Sørensen, valgtes Nicole Chrisial som dirigent og Marie Louise Steenbjerg som referent.
Kontingentet for 2005 blev fastsat til 100 kr.

Der var indledt drøftelser om, at foreningen Kaineus skulle sammenlægges med PfT, hvorfor der var et forslag til behandling om oprettelse af to ekstraordinære bestyrelsesposter, som skulle tilfalde tidligere medlemmer af Kaineus.

På det konstituerede bestyrelsesmøde, som fandt sted umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med følgende sammensætning:
Formand: Helle Hallberg Sørensen.
Kasserer: Susanne Thomsen.
Næstformand: Sophie Frederikke Schröder.
Sekretær: Kitt Lie Walther Rasmussen.
Bestyrelsesmedlem: Sandy Sandgreen.
Bestyrelsesmedlem: Alex Zichau (ekstraordinær post i 2004).
Bestyrelsesmedlem: Ask Nolsøe (ekstraordinær post i 2004).

Sammenlægningen af Kaineus og PfT var dermed en kendsgerning.

Efter generalforsamlingen i 2005 konstituerede bestyrelsen sig med følgende sammensætning:
Formand: Sandy Sandgreen.
Næstformand: Sophie Fredderikke Schröder.
Sekretær: Kitt Lie Rasmussen.
Kasserer: Susanne Thomsen.
Bestyrelsesmedlem: Flemming Rasmussen.
Bestyrelsesmedlem: Alex Zichau.
Bestyrelsesmedlem: Jackie Madsen.
Suppleant: Anja Madsen.
Suppleant: Ask Noelsøe.
Endvidere blev der på generalforsamlingen foretaget følgende valg:
Revisor: Marie Louise Steenbjerg.
Revisor: Anette Bjerre.
Suppleant: Sanne.

* * *
Den 20. april 2005 udtrådte Flemming Rasmussen af bestyrelsen og suppleanten Anja Madsen blev bestyrelsesmedlem.
Den 17. juni 2005 udtrådte Jackie Madsen af bestyrelsen og suppleanten Ask Noelsøe blev bestyrelsesmedlem.
Den 17. juli 2005 fik formanden Sandy Sandgreen “orlov” og næstformanden Sophie Frederikke Schröder overtog funktionen som formand.
Den 15. august 2005 fratrådte Sandy Sandgreen helt fra formandsposten og Sophie Frederikke Schröder overtog formandsposten, og som ny næstformand valgtes Anja Madsen.

* * *
Ordinære generalforsamling i 2006.
Generalforsamlingen blev ikke fuldført, da nogle medlemmer – herunder bestyrelsesmedlemmer, protesterede mod dens lovlighed, idet den var holdt for sent i henhold til vedtægterne. Det resulterede i, at samme medlemmer udvandrede.
Generalforsmlingen blev derfor afsluttet uden behandling af nogen af de vedtægtsbestemte punkter.
Nogle af de udvandrede dannede efterfølgende den 20. maj 2006 “Patientforening for Anatomisk Dysfori” (PAD).

* * *
Den 10. juni 2006 holdt foreningen ekstraordinær generalforsamling, på hvilken bestyrelsen fik denne sammensætning:
Formand: Sophie Frederikke Schröder – valgt for et år.
Næstformand: Marie Louise Steenbjerg – valgt for et år. (Valgt som næstformand under konstitueringen).
Kasserer: Susanne Thomsen – valgt for to år.
Sekretær: Nadia Jensen – valgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem: Michell Nielsson – valgt for 2 år.
Endvidere blev der på generalforsamlingen foretaget følgende valg:
Revisor: Sven Erik Gundersen.
To bestyrelsesposter, en suppleantpost og revisorsuppleantposten blev ikke besatte, da ingen af de fremmødte ønskede at modtage valg til posterne.
Kontingentet for 2007 blev fastsat til 100 kr.
Der var en sag til behandling om esklusion af et medlem, men da medlemmet bedyrede ikke at have udsendt en omstridt e-mail, blev forslaget trukket tilbage.

* * *
Ordinær generalforsamling lørdag den 24. marts 2007.
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
Formand: Sophie Frederikke Schröder
Næstformand: Marie Louise Steenbjerg
Sekretær: Nadia Jensen
Kasserer: Susanne Thomsen
Bestyrelsesmedlem og Web-ansvarlig: Natascha Bosse
Bestyrelsesmedlem: Ikke besat.
Yderligere informationer om generalforsamlingen foreligger ikke på foreningens hjemmeside pr. 9. april 2007.

Efter generalforsamlingen i 2008 havde bestyrelsen pr. 31. marts 2008 denne sammensætning:
Formand: Sophie Frederikke Schröder.
Næstformand: Marie Louise Steensbjerg.
Kasserer: Susanne Thomsen.
Sekretær: Nadja Jensen.
Bestyrelsesmedlem: Tina Nielsen.
Yderligere informationer om generalforsamlingen foreligger ikke på foreningens hjemmeside pr. 24. maj 2009.

* * *
Der er forlydende om, at generalforsamlingen i 2009 er blevet afholdt, men at der ikke var tilstrækkeligt fremmødte til at vælge en fuldtallig bestyrelse.
Der var pr. 24. maj 2009 ikke anført noget på foreningens hjemmeside om generalforsamlingen eller ændring af bestyrelsens sammensætning.

* * *
Sophie Frederikke Schröder, der var initiativtager til foreningen, døde fredag den 5. juni 2009 – 64 år gammel – på Bispebjerg Hospital efter længere tids sygdom.

Indtil den 20. oktober 2011 eksisterede foreningens hjemmeside. Herefter må foreningen betragtes som værende død.