Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 29. juni 2002.

Vist 24 gange.
Konstituerende bestyrelsesmøde i trans-danmark.dk
lørdag den 29. juni 2002 kl. 1410
hos Qvickie Vrik og Sort Rose (Jeanette)

Mødet afholdes i umiddelbar forlængelse af den stiftende generalforsamling.
Karin Astrup blev på den stiftende generalforsamling direkte valgt som formand.

 1. Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
  1. Næstformand: Sort Rose (Jeanette).
  2. Kasserer: Solveig Lerche.
  3. Sekretær: Tina Thranesen.
  4. Bestyrelsesmedlem: Charlotte Nielsen.
 2. Det besluttedes straks at Karin Astrup og Tina Thranesen udformede en pressemeddelelse, som indledningsvis udsendes over postlisten “Transgender DK” og efterfølgende til den offentlige presse, når der var samlet de nødvendige adresser til medierne.
 3. Solveig Lerche opretter snarest muligt for foreningen en konto i Nordea Bank, Farum afdeling.
 4. Tina Thranesen opretter snarest muligt to postlister hos Topica. En bestyrelsespostliste og en medlemspostliste.
 5. Hjemmeside for foreningen.
  1. Qvickie Vrik udnævntes til webmistress.
  2. Sammen med Solveig Lerche foretages det nødvendige for overførelse af web-adressen “trans-danmark.dk” fra Solveig, der oprettede og sikrede adressen for lidt tid tilbage til foreningen.
  3. Qvickie Vrik bemyndigedes til at flytte hjemmesiden fra webhotellet “Azero” til webhotellet “Wannafind” og lave aftale om den nødvendige plads.
 6. Det drøftedes kort, at det enkelte bestyrelsesmedlem kan udtale sig om og udtrykke foreningens holdninger efter princippet “frihed under ansvar”.
 7. Næste bestyrelsesmøde: Søndag den 30. juni 2002 kl. 1000 hos Qvickie Vrik og Sort Rose (Jeanette).
  Der var enighed om, at foreningens drift primært skal søges afviklet via postlisterne.
  Imidlertid fandtes der behov for nu og her at få et fysisk bestyrelsesmøde for nærmere at få gennemdrøftet, hvordan foreningen rigtigt kommer i gang.

Mødet sluttede kl. 1431.

Mandag den 1. juli 2002. Tina Thranesen, sekretær.

Referat fra den stiftende generalforsamling den 29. juni 2002.

Vist 58 gange.
Referat af stiftende generalforsamling i

trans-danmark.dk

lørdag den 29. juni 2002 kl. 1300.

Der er 15 deltagere, hvoraf de 13 er stemmeberettigede.
1. Tina Thranesen ønsker velkommen, og informerer om baggrunden for stiftelsen af foreningen.
2. Valg af dirigent: Tina Thranesen enstemmigt vedtaget.
3. Valg af referent: Tina Larsen enstemmigt vedtaget.
4. Vedtægtsforslag gennemgås af Tina Thranesen.
Problematikken omkring “han”/”hun” debatteres.
Ordet “han” vedtages enstemmigt.

Ad § 1 Tina Thranesen foreslår ændring af navnet til Trans Danmark.
Solveig Lerche påpeger det smarte i at navnet er lig med hjemmeside adresse.
Det bestående navn trans-danmark.dk vedtages med 9 stemmer for.
Ad § 10 Solveig Lerche foreslår et stk. 3:
Foreningen tegnes over for tredjemand af formand og kasserer.
Dette vedtages enstemmigt.
Ad § 11 Ordene: “er bestyrelsens formand og” fjernes af teksten.
Dette vedtages enstemmigt.
Ad § 13 Solveig Lerche spørger om bestyrelsen selv kan vælge ny kasserer i tilfælde af dennes frafald.
Det vedtages, at bestyrelsen kan gøre dette.
Ad § 20 Forsamlingen enedes om at udvalgsformænd skal være medlem af foreningen.
Vedtægterne vedtages enstemmigt, med ovenstående ændringer.
Valg:
Formand: Karin Astrup foreslås, og ønsker at modtage valg.
Anette Bjerre foreslås, og ønsker ikke at modtage valg.
Karin vælges enstemmigt.
Bestyrelsesmedlem
for 1 år:
Tina Thranesen vælges enstemmigt.
Solveig Lerche vælges enstemmigt.
Bestyrelsesmedlem
for 2 år
:
Sort Rose (Jeanette) vælges enstemmigt.
Charlotte Nielsen vælges enstemmigt.
Suppleanter: Tina Schuldt, Tina Larsen og Qvickie Vrik foreslåes.
Tina Larsen får 11 stemmer og er 1. suppleant.
Qvickie Vrik får 10 stemmer og er 2. suppleant.
Revisorer: Anna Armansdottir og Anette Bjerre vælges enstemmigt.
Revisorsuppleant: Kitt Skotte vælges enstemmigt.
Bestyrelsen består
således af:
Formand: (2 år) Karin Astrup.
Medlemmer for 1 år: Solveig Lerche og Tina Thranesen.
Medlemmer for 2 år: Sort Rose (Jeanette) og Charlotte Nielsen.
1.suppleant: Tina Larsen.
2.suppleant: Qvickie Vrik.
Revisor: Anna Jonna Armannsdottir og Anette Bjerre.
Revisorsuppleant Kitt Skotte.

Kontingent:
200 kr pr. husstand vedtages enstemmigt.

Evt.
Pernille Bøgeskov Hansen fortæller at hun gerne stiller op, hvis foreningen ønsker hendes hjælp.
Formanden takker for valget og meddeler, at bestyrelsen samles straks efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Hun takker for Tina Thranesens effektive styring af forsamlingen.

Lørdag den 29. juni 2002.

Tina Larsen, referent Tina Thranesen, dirigent

Stemmeberettigede deltagere:
Anna Jonna Armannsdottir, Anette Bjerre, Charlotte Nielsen, Jane Johansen, Sort Rose (Jeanette), Karin Astrup, Kitt Skotte, Pernille Bøgeskov Hansen, Qvickie Vrik, Solveig Lerche, Tina Larsen, Tina Schuldt og Tina Thranesen.

Som gæst deltog: journalist ved DR i Århus, Jacob Mikkelsen.

Indkaldelse til stiftende generalforsamling med dagsorden. 14. maj 2002.

Vist 23 gange.
trans-danmark.dk er en ny forening under stiftelse for transvestitter og transseksuelle

Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling i

trans-danmark.dk

som finder sted
lørdag den 29. juni 2002 kl. 1300 i hovedstadsområdet
med følgende
dagsorden:

 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Vedtægtsforslaget fremlægges med henblik på godkendelse.
 5. Valg til bestyrelsen.
  Det foreslås, at valget foregår efter de på den stiftende generalforsamling vedtagne vedtægter, idet valg af bestyrelsesmedlemmer opdeles i to således, at der:
  1. vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år,
  2. vælges yderlig 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Eventuelt.

Af hensyn til mange transvestitters og transseksuelles ønske om anonymitet kræves der tilmelding til den stiftende generalforsamling.

Ved at tilmelde sig den stiftende generalforsamling forpligtiger den tilmeldende sig samtidig til at overholde de tilstedeværendes ønske om anonymitet. Dette gælder også med hensyn til adressen, hvor den stiftende generalforsamling
finder sted.

Tilmelding sker ved fremsendelse af e-mail til Tina Thranesen på denne e-mail adresse: tina_tilmelding@hotmail.com med angivelse af antallet, der ønsker at deltage og navn på hver enkelt deltager.

Meddelelse om adressen, hvor den stiftende generalforsamling afholdes fremsendes via e-mail til de tilmeldte en uge før afholdelsen.
Kommer tilmeldelsen senere, fremsendes adressen straks efter tilmeldingen.

Der vil under generalforsamlingen blive serveret kaffe med småkager, for hvilket der opkræves 20 kr. pr. deltager.

Mandag den 14. maj 2002.
På udvalgets vegne Tina Thranesen.

Samme dag – i forlængelse af den stiftende generalforsamling – afholdes der sammenkomst.