4. marts 2006
Indkaldelse med dagsorden og vedtægtsændringsforslag. 4. marts 2006.
Fredag den 18. februar 2005. Der indkaldes hermed til generalforsamling i trans-danmark.dk til afholdelse lørdag den 4. marts 2006 kl. 1300, Langgade 23 i Vivild med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. Regnskabet ... Vis forekomsten
Referat fra generalforsamlingen den 4. marts 2006.
6. maj 2005. Referat fra generalforsamlingen i trans-danmark.dk lørdag den 4. marts 2006 kl. 1300 i Vivild. Generalforsamlingen påbegyndtes kl. 1315. Formanden Karin Astrup bød velkommen til de 13 stemmeberettigede, som var mødt frem på trods af vejret. 1 Valg af dirigent: Karin foreslog Tina Thranesen som dirigent, ... Vis forekomsten