31. marts 2007
Indkaldelse med dagsorden og vedtægtsændringsforslag. 31. marts 2007.
25. februar 2007 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark som finder sted lørdag den 31. marts 2007 kl. 1300, Langgade 23 i Vivild med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. (Regnskabet kan ... Vis forekomsten
Formandens beretning. 31. marts 2007.
Af Karin Astrup, formand. 2006 har været et særdeles travlt år for Trans-Danmark. Vi har haft mange aktiviteter i gang i det forgangne år, både nationalt og internationalt Trans-Danmark er den eneste danske forening som er aktiv i det internationale samarbejde, og som har 2 medlemmer i styregruppen. Det høje ... Vis forekomsten
Referat og konstituering. 31. marts 2007.
6. maj 2005. Referat fra generalforsamlingen i Trans-Danmark lørdag den 31. marts 2007 kl. 1300, Langgade 23 i Vivild. Generalforsamlingen var berammet til at begynde kl. 13.00, men måtte udskydes da formanden var blevet forsinket. Formanden ankom ca. 13.30 og undskyldte forsinkelsen, generalforsamlingen begyndte kl. ... Vis forekomsten