15. marts 2008
Indkaldelse den 22. januar 2008 med foreløbig dagsorden til den 15. marts 2008.
Dato: 22. januar 2008. Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark som finder sted lørdag den 15. marts 2008 kl. 1300, Jens Basse Vej 3 i Skader, 8543 Hornslet med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede ... Vis forekomsten
Indkaldelse med revideret dagsorden. (16. februar 2008).
Den 16. februar 2008. Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark som finder sted lørdag den 15. marts 2008 kl. 1300, Jens Basse Vej 3 i Skader, 8543 Hornslet med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede ... Vis forekomsten
Formandens beretning lørdag den 15. marts 2008.
2007 var et år, hvor vores aktivitetsniveau blev skruet endnu højere op end tidligere. Dette vil desværre fremgå af vores regnskab, hvor vi kommer ud med et driftsunderskud igen i 2007. Under gennemgangen af regnskabet vil kassereren komme ind på hvad der er årsagen til dette underskud. Hvilke aktiviteter har vi så ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks ordliste og henstilling af 15. marts 2008 om anvendelse af ord og begreber.
Trans-Danmarks ordliste og henstilling af 15. marts 2008 om anvendelse af ord og begreber. Gennem årene har Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle gentagne gange konstateret, at der anvendes forskellige og ofte forkerte og/eller misvisende ord og begreber i artikler og i anden omtale af ... Vis forekomsten
Referat. 15. marts 2008.
Den 23. marts 2008. Referat fra generalforsamlingen i Trans-Danmark afholdt den 15. marts 2008 i Skader hos Signe Kruse. Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab 4) Fremlæggelse af budget for det kommende år 5) ... Vis forekomsten
Bestyrelseskonstituering den 15. marts 2008.
På det konstituerende bestyrelsesmøde i Trans-Danmark umiddelbart efter generalforsamlingen lørdag den 15. marts 2008 fik bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: Karin Astrup (generalforsamlingsvalgt) Næstformand: Tina Vyum Kasserer: Pia Nielsen Sekretær: Victoria Nielsen Bestyrelsesmedlem: Ulla Rørvig ... Vis forekomsten