7. marts 2009
Indkaldelse med foreløbig dagsorden til den 7. marts 2009.
1. februar 2009. Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark den 7. marts 2009 kl.1300 i Bygningen, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle. Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. ... Vis forekomsten
Indkaldelse med dagsorden til den 7. marts 2009.
17. februar 2009. Indkaldelse til generalforsamling i Trans-Danmark den 7. marts 2009 i Bygningen, Ved Anlæget 14 B, 7100 Vejle Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. Regnskabet kan ... Vis forekomsten
Referat 7. marts 2009.
16. april 2009. Referat fra Trans-Danmarks generalforsamling lørdag den 7. marts 2009 kl. 1300 i Vejle Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. Fremlæggelse af budget for det kommende år. Fastsættelse af kontingent for det ... Vis forekomsten
Bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen den 7. marts 2009.
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen den 7. marts 2009 i Trans-Danmark konstituerede den nye bestyrelse sig. Bestyrelsens har herefter følgende sammensætning: ... Vis forekomsten