15. sept. 2011. Ekstraordinær
Begæring af 13. august 2011 om ekstraordinær generalforsamling i Trans-Danmark.
Foranlediget af længere tids utilfredshed med den siddende bestyrelse i Trans-Danmark, har en gruppe på 13 medlemmer af foreningen den 14. august sendt en begæring om en ekstraordinær generalforsamling til bestyrelsen. Begæringen vises herunder. Dato: 13. august 2011 Til: Formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup ... Vis forekomsten
Begæring om ekstraordinær generalforsamling i Trans-Danmark skal jf. oplysning den 17. august 2011 fra formanden indsendes af hver enkelt medlem.
I debatforummet på Trans-Danmarks hjemmeside har formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup den 17. august 2011 kl. 1404 oplyst, at bestyrelsen vil indkalde til den begærede ekstraordinære generalforsamling, når formalia er i orden. De tidligere samlet indsendte begæringer accepteres ikke af bestyrelsen. Derimod vil ... Vis forekomsten
Ny begæring af 22. august 2011 om ekstraordinær generalforsamling og Karin Astrups accept deraf den 23. august 2011.
Foranlediget af, at formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup den 17. august 2011 afviste begæringen om en ekstraordinær generalforsamling, som var fremsat den 13. august 2011, med begrundelsen, at "der kun er tre gyldige underskrifter fra medlemmer af foreningen medsendt i begæringen", blev der den 22. august 2011 ... Vis forekomsten
Indkaldelse af 1. september 2015 med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling den 15. september 2011.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 15. september 2011 kl. 19:00. Bestyrelsen har modtaget en begæring om en ekstraordinær generalforsamling fra 12 medlemmer og samtidig er bestyrelsen blevet pålagt at afholde en ekstraordinær generalforsamling af den ordinære generalforsamling den 19 marts ... Vis forekomsten
Program for et nyt Trans-Danmark udfærdiget den 1. september 2011 af Irene Haffner.
Irene Haffner har den 1. september 2011 udformet følgende: * * * PROGRAM FOR ET NYT Trans-Danmark Et nyt og anderledes TRANS-DANMARK hvor abenhed og rummelighed er centrale størrelser. Et nyt Trans-Danmark vil: Amnesti og forsoning - Vi vil slette tavlen, starte på en frisk og byder alle tidligere såvel som ... Vis forekomsten
Korrespondance fra den 2. september 2011 og frem om flytning af dato for generalforsamlingen og manglende modtagelse af e-mail fra bestyrelsen.
Bestyrelsen for Trans-Danmark har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i foreningen til afholdelse torsdag den 15. september 2011. Da jeg finder, at dato og tidspunkt - en hverdag om aftenen - og især det, at der samme dag er folketingsvalg, er utroligt dårligt valgt, skrev jeg til formanden for foreningen, ... Vis forekomsten
E-mail og dokument af 3. september 2011 fra bestyrelsen til udvalgte medlemmer med bemærkninger til det fremsatte mistillidsvotum.
Dateret den 3. september 2011 udsendte Trans-Danmarks kasserer, Pia Nielsen en e-mail vedhæftet et dokument med bestyrelsens synspunkter om det af en gruppe medlemmer fremsatte mistillidsvotum, som er til behandling på den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 15. september 2011. E-mailen og dokumentet blev ikke ... Vis forekomsten
Redegørelse af 4. september 2011 fra Tina Thranesen om den indkaldte ekstraordinære generalforsamlings lovlighed.
Betragtninger og vurderinger om lovligheden af den til afholdelse torsdag den 15. september 2011 indkaldte ekstraordinære generalforsamling i Trans-Danmark og den tilhørende dagsorden Siden bestyrelsen den 1. september 2011 indkaldte til ekstraordinær generalforsamling og på Trans-Danmarks hjemmeside offentliggjorde ... Vis forekomsten
Udtalelse/erklæring den 5. september 2011 fra Susanne Selmer til medlemmer af Trans-Danmark om, hvad der kan forventes af en ny bestyrelse.
Den 5. september 2011 har Susanne Selmer, der kandiderer til at overtage formandsposten i Trans-Danmark på den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2011, udsendt følgende udtalelse/erklæring. * * * Kære medlem af Trans-Danmark Som du sikkert er bekendt med, afholdes der ekstraordinær generalforsamling ... Vis forekomsten
Erklæring af 6. september 2011 fra bestyrelsesmedlem og suppleant i Trans-Danmark om den ekstraordinære generalforsamling og om bestyrelsen.
Erklæring om den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2011 i Trans-Danmark og om foreningens bestyrelse Vi har ikke været med til at fastsætte dato og sted for den ekstraordinære generalforsamling. Vi har ikke været med til at beslutte udformningen af dagsordenen. Vi har ikke været indkaldt til et ... Vis forekomsten
Uvisheden om forløbet om den ekstraordinære generalforsamling fortsætter. Opfordring af 9. september 2011 fra Tina Thranesen.
Formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup har ikke bidraget ret meget til at skabe klarhed omkring forvirringen og uvisheden omkring den indkaldte ekstraordinære generalforsamling. Det burde være en enkel sag - men det er det måske ikke for Karin? Når forskellige udmeldinger studeres nærmere, er det dog muligt at ... Vis forekomsten
Valgdagen, torsdag den 15. september 2011 resulterede i en ny bestyrelse i Trans-Danmark og en ny regering i Danmark.
Af Tina Thranesen. Torsdag den 15. september 2011 kl. 1900 startede den ekstraordinære generalforsamling i Trans-Danmark i dejlige omgivelser i Slogs Herreds Hus i Bylderup i Sønderjylland. Da generalforsamlingen sluttede kl. 2355, var det den nyvalgte formand, Susanne Selmer, der kunne sige de afsluttende ord. Den 15. ... Vis forekomsten
Konstituering efter den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2011.
På den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2011 i Trans-Danmark blev der valgt ny bestyrelse. Den 16. september 2011 oplystes det på Trans-Danmarks hjemmeside, at bestyrelsen var konstitueret på følgende måde: Formand: Susanne Selmer. Næstformand: Nana Sloth. Kasserer: Lykke L. Bestyrelsesmedlem: ... Vis forekomsten
Referat af 26. september fra Trans-Danmarks ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2011.
Den 15. september 2011 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Trans-Danmark jf. beslutning derom truffet på generalforsamlingen den 19. marts 2011 om en eventuel ændring af foreningens navn og foranlediget af en begæring derom med henblik på valg af ny bestyrelsen (mistillidsvotum mod den siddende bestyrelse). ... Vis forekomsten