Orientering den 19. oktober 2011 fra formanden for Trans-Danmark.

Vist 164 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Af Susanne Selmer, formand for Trans-Danmark
Hvorfor sker der ikke noget?
Sådan kunne man måske godt som medlem af Trans-Danmark og som bruger af vores forum tænke lige for tiden. Det er ikke helt sådan, det forholder sig, men meget af aktiviteten foregår på bestyrelsesforum og pr. mail med forskellige mennesker, som måske kan hjælpe os i kampen for vore rettigheder.
Problemet er måske bare, at I kan ikke se det. Og det var jo lige præcis det, jeg i foråret beklagede mig over i forhold til den forrige bestyrelse. Og derfor er det vel på sin plads, at jeg orienterer jer om, hvad der foregår.

Aktivitetsudvalget
Arbejder lige nu med at stable et arrangement på benene, så vi kan mødes igen. Jeg kender ikke plan A, det er derfor vi har et udvalg, men der kommer et eller andet ud om ikke så længe.

Sundhedsudvalget
Arbejder på højtryk med at samle ammunition til en bredside mod sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik. Det er jo særligt aktuelt lige nu efter den massive medieomtale af sagen om Caspian Drumm.
Herudover er udvalget gået i gang med at oversætte den seneste udgave af Standards of Care v.7 til nogenlunde forståeligt dansk. Og det skal også bruges til at påvirke Sundhedsstyrelsen og de politiske partier i den rigtige retning,

Transpolitisk Udvalg
Har i den forgangne uge markeret Trans-Danmarks holdning til sagen om Caspian Drumm. Det kan blandt andet ses i den pressemeddelelse, som blev sendt ud fredag den 14. oktober, og som kan læses på vores hjemmeside. Jeg har haft kontakt til TV2 og gjort opmærksom på, at vi i Danmark ikke har et reelt tilbud om rådgivning af unge transkønnede under 18 år.
Der arbejdes på at få et møde i stand med Özlem Cerkic, hvor vi kan fremlægge vore ønsker om forandringer. Og selv tager jeg til Fredericia på mandag den 24. oktober, hvor SF holder storkredsmøde, og hvor Karina Lorentzen Dehnhardt er en af talerne.
Vi har givet opbakning til en undersøgelse af Sexologisk Klinik, som LGBT Danmark skal stå for at udarbejde, og som sandsynligvis bliver lavet som en brugerundersøgelse med et spørgeskema.
Desværre har alt det hurlumhej, som kom i forbindelse med Caspian-sagen, taget hårdt på Irene Haffner. Hun skrev pressemeddelelse og talte med journalister i mange timer fredag og lørdag, og det gav et mentalt breakdown, så hun har været nødt til at trække sig lidt ud af udvalget. Jeg håber, hun kommer til hægterne igen, så hun kan hjælpe lidt til med de ting, hun er rigtig god til.

Bestyrelsen
Har lige nu gang i at få en ny hjemmeside til at fungere. Jeg håber inderligt, at den bliver mere overskuelig og lettere at finde rundt i. Og jeg har en stille bøn om, at det bliver en informativ hjemmeside, også for folk, som kommer udefra. Lige nu står for eksempel journalister, som vil vide noget om os og vore holdninger, stort set foran en lukket dør. Det er ikke så hensigtsmæssigt.
Lykke og jeg har været i Vejle hos Pia Nielsen og har fået overdraget regnskaber, bogføringsprogram, kassebeholdning og bilag. Og hvis det nu tager Lykke lidt tid at få tygget sig igennem hele historien, kan jeg godt forstå det, det er en ordentlig mundfuld. Vi bør lige have lidt tålmodighed.

Så – Jo, der sker noget, selv om det ikke er så åbenbart. Og jeg håber, at vi også i overskuelig fremtid vil se nogle resultater af anstrengelserne.

Kram
Susanne

Nyhedsbrev nr. 20 af 7. oktober 2010 fra Trans-Danmark.

Vist 0 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Kære medlemmer,

Vi er i bestyrelsen meget åbne overfor input fra vores medlemmer. For at sikre en åben
dialog afholder vi lørdag den 30. oktober kl. 12.00 i Bygningen i Vejle et medlemsmøde.
Adressen er Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle. Medlemsmødet indledes med en frokost, hvorefter der bliver lejlighed til at stille alle de spørgsmål og komme med alle de kommentarer, som du måtte brænde inde med.

Det vi gerne vil have en dialog omkring, er bl.a. følgende punkter:
 1. Foreningens synlighed og berettigelse
 2. Foreningens arbejde og arbejdsgange i bestyrelsen
 3. Samarbejdet med andre foreninger og organisationer (LGBT-Danmark, TID, TGEU)
 4. Orientering om baggrunden for noget af kritikken mod foreningen
 5. Aktiviteter
 6. Debatforum (regler og brug)
 7. Spring ud dag for Transkønnede
 8. Eventuelt.

Det kan dog bestemt også være andre punkter.
Irene vil ca. kl. 15.00 opføre kabaretten ”Kun for normale”. Denne forestilling vil være åben for ALLE. Entreen vil udgøre 100,- kr., som går til dækning af kørselsudgifter mm.
Husk at melde dig til en af de nærmeste dage.

Rapport fra Council i Malmø
I dagene 1. – 3. oktober 2010 blev det 3. europæiske Council afholdt på Malmø Universitet. Der var tilmeldt 240 deltagere fra 35 lande. Der er dermed tale om, at deltagerantallet fortsat stiger fra gang til gang at Council afholdes.

Under åbningen holdt Den Europæiske Kommisær for Menneskerettigheder Thomas Hammarberg et indlæg via videokonference, hvor han understregede, at transpersoner har de samme rettigheder, som alle andre i samfundet.

Desuden holdt Vladimir Luxura fra Italien en indledende tale. Hun er den første transperson i Europa, som har været medlem af landets parlament. Det var en meget interessant tale med et vist humoristisk islæt omkring hendes forskellige erfaringer.

Undervejs på Councillet blev der afholdt 3 plenarforsamlinger med en række ledere, parlamentsmedlemmer m.v. De omhandlede de 3 hovedemner på Council, som var følgende:
 1. Embracing Diversity (Omfavne forskellighed)
 2. Stretching Boundaries (Strække grænserne)
 3. Demanding Rights (Kræve rettigheder)

Plenarforsamlingerne kom godt omkring de forskellige emner takket være de forskellige meget dygtige talere fra en lang række lande.

Desuden blev der afholdt 24 workshops. Hovedemnet var her naturligvis konferencens hovedtema, men herudover var der workshops omkring TGEU’s strategi, omkring TGEU’s regnskabstal og aktiviteter, hvilket blev afholdt af Pia og Karin ligesom Pia afholdt en workshop omkring forslaget til nye vedtægter for TGEU.

Desværre blev der kastet en skygge over Councillet, idet der skete 2 hatecrime overfald på tyrkiske deltagere undervejs.
Deltagerne led heldigvis ikke alvorlig fysisk overlast, men en meget beklagelig yderlig faktor var, at det svenske politi udviste en meget transfobisk adfærd. De svenske arrangører bringer derfor sagen op for Sveriges øverste politidirektør i ugen efter Councillet. TGEU har ligeledes udsendt en pressemeddelelse, hvor sagen beklages og fordømmes.

Den sidste aften holdt omkring 100 af Councillets deltagere en demonstration i Malmø imod hatecrimeoverfald.

Både dette og Councillet i det hele taget havde en meget fin dækning i medierne. Svensk TV4 havde et nyhedsindslag ligesom de store landsdækkende svenske aviser dækkede Councillet.

Den sidste aften havde byen Malmø inviteret alle Councillets deltagere til en reception på byens flotte rådhus. Her holdt borgmesteren en tale, hvor han først på byens vegne undskyldte for de 2 hatecrime overfald. Herefter kom han med meget opmuntrende ord til transbevægelsen og til TGEU’s arbejde. Det kan her tilføjes, at byen Malmø har givet en betydelig økonomisk støtte til afholdelsen af Councillet.

Om lørdagen blev der endvidere afholdt generalforsamling.

Her blev der fortalt om TGEU’s forskellige aktiviteter, om TGEU’s regnskabstal ligesom der blev foreslået en ændring af vedtægterne.
Alle de forskellige forhold blev godkendt.
Desuden blev der afholdt valg til den nye Steering Committee.
Karin Astrup blev igen valgt til medlem af Executive Board og som kasserer for TGEU.
Pia Nielsen blev genvalgt som medlem af Steering Committee.
De øvrige valgte af Executive Board blev: Julia Ehrt (formand), Richard Köhler (næstformand) og Maria Sundin (sekretær).
De øvrige valgte af Steering Committee blev Wiktor Dynarski fra Polen, Carla LaGata fra Tyskland, Cat McIllroy fra Irland og Kristian Randelovic fra Serbien.

Pia Nielsen

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 19 af 31. august 2010 fra Trans-Danmark.

Vist 9 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Af Karin Astrup.

Kære medlemmer,

Feriesæsonen er ovre for de fleste af os, og jeg håber at de af jer som har været afsted har haft en god ferie og for dem der skal til at holde ferie vil få en god ferie

Nu er det jo også således at vores kære folketing er gået på sommerferie, hvilket har fået betydning for B168 om transkønnedes rettigheder, som oppositionen fremsatte her i foråret.
Dette forslag er nu bortfaldet, da det ikke nåede at blive færdig behandlet i indeværende folketingsår.
Det er derfor vigtigt at vi får lobbyet for at det genfremsættes.

I marts havde vi generalforsamling, hvor udover valget af bestyrelsesmedlemmer, havde et vigtigt punkt, nemlig en modernisering af foreningens vedtægter. Mere herom senere.

Efterårets store begivenhed er Third TGEU Council 2010 i Malmø fra den 30/9 til den 3/10-2010, som omtales herunder. Jeg håber, at så mange af jer deltager i Malmø. Medlemskabet af TGEU koster 25 € om året og i kan vælge enten at betale via Trans-Danmarks bankkonto, Paypal eller på Council i Malmø.

Hvis ikke i deltager, vil vi gerne vide det, da vi kan benytte jeres stemmer ved valget af Steering Committee, så giv besked.

Tina Thranesen blev valgt til dirigent og hun konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet.
Forslag til vedtægtsændringer var rettidigt indsendt
Generalforsamlingen blev afholdt rettidigt i henhold til vedtægterne.

Trans-Danmark har i 2009 været meget aktiv. Et af vores fokuspunkter har været økonomien, hvor vi i 2009 havde et overskud på 8.084,03 kr. mod 1.881,58 kr. året før og der budgetteres med et overskud på 11.075.- kr. i 2010

Den nye bestyrelse ser nu således ud:
Formand Karin Astrup (genvalgt)
Næstformand Tina Vyum
Kasserer Pia Nielsen
Sekretær Irene Haffner (genvalgt)
Bestyrelsesmedlem Ulla Rørvig (genvalgt)
1. Suppleant Christina Hansen (ny)
2. Suppleant Michelle Fischer-Holst (ny)
Revisorer: Jytte Witt og Jan Rasmussen (genvalgt)
Revisorsuppleant Anna Jonna Armansdottir (genvalgt)

Vedtægtsændringerne som bestyrelsens vedtægtsudvalg havde lavet og som I alle modtog inden generalforsamlingen blev vedtaget med enkelte ændringer:
I § 6 stk. 5 & 7:
To ændringsforslag blev fremsat, i stk. 5 blev tilføjet: ”der skal foretages en skriftlig
afstemning om udelukkelse”
Stk. 7: ”Genoptagelse som medlem af en person der er udelukket kræver godkendelse på en generalforsamling ved en skriftlig afstemning.”

Behandling af indstillingen fra det på generalforsamlingen i 2009 nedsatte navneudvalg om foreningens navn.

Ordet transkønnet til diskussion. Ordet er ikke alment kendt endnu.
Der skal ikke ske ændring af navnet i år; men det skal tages op igen om et år – udvalget arbejder videre.
De nye vedtægter kan ses på vores hjemmeside.

 1. TGEU Council i Malmø den 30/9 – 3/10 2010.
  På Steering Committee mødet den 28/8-2010 blev programmet for det tredje Council fastlagt, og det vil blive offentliggjort en af de nærmeste dage. Council vil finde sted på Malmø Universitet.

  Et af de store emner vil være ændringer af TGEU’s vedtægter, samt valg af Steering Committee på generalforsamling den 2/9-2010.

  Pia vil holde en workshop om disse vedtægtsændringer, hvor man kan sætte sig ind i disse og deres betydning for det fremtidige arbejde i TGEU. Man vil her få en god forståelse for vedtægternes udformning, herunder hensyntagende til Østrigsk lovgivning, som TGEU skal følge.

  Karin vil have en workshop om regnskaberne, hvor årsregnskaberne for 2008, 2009 og 2010 til og med august gennemgås, således at diskussionen desangående vil foregå her frem for under generalforsamlingen.

  Udover de tre hovedtalere, vil der være 25 workshops som man kan vælge efter interesser, programmet vil kunne ses på hjemmesiden http://tgeu.org/ i løbet af den kommende uge.

  De af jer der endnu ikke har betalt kontingentet på 25 € kan enten betale via Paypal på hjemmesiden, ved ankomsten til Malmø eller via Trans-Danmarks bankkonto i Amagerbanken.

  Det koster 75 € at deltage i Council, hvilket dækker deltager gebyr inklusive fortæring til middag.

  Der er mulighed for at man kan bo i værelser op til 4 personer sammen på Scandic City i Malmø, eller såfremt man ønsker det i enkeltværelser på Scandic Skt. Jørgen. TGEU har en specialpris på disse hoteller, se venligt hjemmesiden (TGEU)

  Aftensmaden skal man selv stå for.
  Tilmeldingen sker via TGEU hjemmesiden.

  Jeg håber at så mange af jer vælger at tage til Malmø, det vil være en oplevelse, idet du får mulighed for at møde 300 ligesindede fra mere end 20 lande. Dette giver mulighed for at lære hvorledes man tackler tingene i andre lande, samt at opbygge et netværk på tværs af landegrænserne.

  Irene Haffner har tidligere beskrevet hendes oplevelser på det seneste Council i Berlin og som I kan bruge som inspiration til at deltage i Malmø.

 2. B 168 – om transkønnedes rettigheder
  Som omtalt i nyhedsbrev 17, så har Irene og GNOEQA [1] sammen med Tina Thranesen udarbejdet ”5 krav til politikerne” som har dannet grundlag for B 168, der blev fremsat af SF på vegne af oppositionen.

  Den 25 maj fremsendte Trans-Danmark vores høringssvar til folketinget:
  Bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslagB 168 – om forbedring af transkønnedes rettigheder
  Trans-Danmarks høringssvar i sin helhed kan ses på vores hjemmeside.
  Foreningen fremsendte i denne forbindelse vore anbefalinger og argumentationer.

  Desværre nåede Folketinget ikke at færdigbehandle B168 i denne folketingssamling, hvilket betyder, at beslutningsforslaget bortfalder.

  Om det bliver genfremsat i den kommende folketingssamling er endnu uvist.

 3. Bemærkninger til L 130 – Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv. fremsat den 3. marts 2010.
  Trans-Danmark må beklageligvis konstatere, at ministeren ikke har benyttet lejligheden til at sikre transkønnede en klagemulighed i tilfælde, hvor Sundhedsstyrelsen giver afslag på tilladelse til en kønsskifteoperation (tilladelse til kastration, herunder med henblik på kønsskifte).

  Foreningen foreslår derfor, at der i lovforslagets § 7, der lyder:
  § 7. Sundhedsstyrelsens afgørelser m.v. efter § 88 i sundhedsloven eller regler fastsat i medfør heraf kan påklages til Patientombudet.

  sker en tilføjelse, således at den lyder:
  § 7. Sundhedsstyrelsens afgørelser m.v. efter §§ 88 og 116 i sundhedsloven eller regler fastsat i medfør heraf kan påklages til Patientombudet.

  Ifølge sundhedslovens § 115 kan en person få tilladelse til kastration, herunder med henblik på kønsskifte. Ifølge § 116 kan ministeren for sundhed- og forebyggelse give tilladelse til kastration.
  Ministeren har ifølge bekendtgørelse om sterilisation og kastration, § 5 overdraget kompetencen til Sundhedsstyrelsen.

  Med lovforslagets § 7 indføres der mulighed for at klage over afgørelser truffet af Sundhedsstyrelsen og tilkendegives samtidig, at uagtet Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed, skal det være muligt at klage over styrelsens afgørelser.

  Ved at lave den foreslåede tilføjelse i lovforslagets § 7 får transkønnede mulighed for at klage over et eventuelt afslag på en kønsskifteoperation – en mulighed, som der ikke eksisterer i dag.

  Transkønnede, der får afslag på tilladelse til en kønsskifteoperation, har sædvanligvis levet som deres ønskede/følte køn i adskillige år og været i et flerårigt observationsforløb på Sexologisk Klinik. Et afslag på tilladelse til en kønsskifteoperation er yderst alvorligt for dem – grænsende til og for nogle måske ligefrem livstruende.
  Det findes derfor yderst rimeligt, at de får en mulighed for at klage over et eventuelt afslag.
  Da det samtidig må vurderes, at der ikke vil være tale om et stort antal, kan der ikke være nogen begrundelse for ikke at tilføje den foreslåede klagemulighed.

Trans-Danmark vil også i den kommende folketingssamling arbejde på at få ændret forholdene i Danmark gennem aktiv påvirkning af politikere, samt andre opinionsdannere. VI ved også at der senest i 2011 skal afholdes valg til Folketinget, hvilket kan ændre billedet af sammensætningen og dermed vore muligheder.

Trans-Danmark i Hovedstaden
Trans-Danmark Hovedstaden blev dannet på initiativ af Lisbeth Merete efter Trans-Danmarks første møde i København i længere tid.
Det første møde var en blanding af et inspirationsmøde og et møde hvor gratisavisen Urban lavede et interview med baggrund i de ”de 5 punkters” videre skæbne i folketinget. De 5 punkter, der blev uarbejdet som resultat af Irenes og GNOEQAs lobbyisme på Christiansborg.
Mødet blev sponseret af Yvonne med et væld af lækre og feminine kager, og forgik i Christianshavns beboerhus d. 5. marts 2010. Siden da er der holdt yderligere 4 arrangementer i Trans-Danmark Hovedstadens regi.

Det næste arrangement var netop en opbakning til ”de 5 punkter” som SF i samarbejde med lobbyisterne havde udformet som et beslutningsforslag B 168, planlagt til fremlæggelse i folketingssalen d. 4. maj. Et forsøg fra Trans-Danmarks side på at samle transkønnede til en markering af dagen under sloganet ”transkønnedes befrielsesdag” blev skudt i sænk under et veritabelt nationalistisk hysteri i T-gruppen LGBT. Forslaget blev udskudt til slutningen af maj, hvor vi i Trans-Danmark hovedstaden valgte, bare selv at markere vores tilslutning, ved at møde op på tilhørerpladserne under første behandlingen af forslaget. Forslaget faldt på at det ikke blev færdigbehandlet i sidste folketingssamling. Vi venter nu på at forslaget bliver genfremstillet.

I juni langserede vi konceptet: sammenkomster for udgående transkønnede.
Det var primært tænkt som sammenkomster der krævede en vis åbenhed, men ikke et forsøg på at holde personer, der levede mindre åbent ude, men da interessen for arrangementer havde været beskeden ville vi prøve noget nyt. Det første møde var dog under private former, så alle kunne deltage, uden frygt for afsløring af nogen art. Lisbeth Merete stillede lejlighed til rådighed og havde også kokkereret, så budgettet var holdt meget lavt. Der blev snakket arrangementer, tøj og makeup, politik, facebook, i det hele taget hele randen rundt, inden vi sent (efter de sidste busser) brød op efter en hyggelig aften.

Sommerens højdepunkt var Picnic i Kongens Have. Der havde været efterlyst et grill arrangement, men desværre er det ikke lovligt med åben ild i slots- og ejendomsstyrelsens besiddelser, så efter venlig forespørgsel, endte det med Picnic i Kongens Have.
Oste- og charcuterihandleren i Store Kongensgade, som netop havde tilbud om picnic pakker fik lov til at levere vores madkurve. Vejret var ikke rigtig med arrangementet, faktisk kom dagens første byge netop som vi havde fundet et godt sted at sidde i haven. Det blev dog hurtigt opholdsvejer igen, så picnicen blev gennemført efter bedste evne med samlede ben ind under kroppen. Da vi nåede frem til kaffen vendte regnen tilbage med fornyet styrke, heldigvis kunne vi søge ly i GNOEQAss lejlighed tæt ved.
Efter kaffen tog ”storbypigerne” i biffen, Sex and the City 2 var på programmet – og vi slugte det råt. Aftenen sluttede på det hyggelige værtshus Cancan i Mikkel bryggers gade, her bliver man vartet op som var man baronesse eller grevinde. Vi fik løst de fleste af verdenens problemer og havde gerne taget de sidste med, hvis ikke hverdagens realiteter truede dagen efter.

Årets foreløbig sidste arrangement blev Priden. Der var lagt op til den gode kombination af alvor og fest. Således lagde vi ud med et Havfrueevent i Nyhavn kl. 12, Lisbeth Merete sammen med nogle af GNOEQAs kvindelige bekendtskaber delte foldere ud mens GNOEQA poserede som havfrue uden temaet ”i virkeligheden er jeg slet ikke en havfrue”, Rebecca, som havde spottet ideen, dukkede op, men i en noget tilbagetrukket rolle og uden makeup. Senere under frokosten sluttede Jørgen og Thea sig til (nyligt transbryllup i Kbh).

Festen var som altid præget af masser af glade mennesker i byen. En fornøjelse at opleve den glæde folk udstråler, når de i folkemængdens tryghed og accept kan udtrykke det de har det bedst med.

Vi havde bestilt bord til 10 på vinbaren Vila Vino kun et stenkast fra Rådhuspladsen, vi blev lige nøjagtig 10, men desværre ikke Trans-Danmarks medlemmer.

Det har selvfølgelig været skuffende at tilslutningen til arrangementerne har været så ringe som den har. Vi har haft mange ting i støbeskeen så som møde med plastikkirurg, modefotograf og møde på Christiansborg med sundhedsordførere og sexologisk klinik. Det er klart at den slags ingen mening har, når tilslutningen kun er på1-2 personer ud over arrangørerne. Til gengæld glæder vi os over at Trans-Danmarks medlemmer åbenbart hviler så meget i sig selv at de netop ikke har brug for at klumpe sammen i den slags transarrangementer.
Trans-Danmark Hovedstaden går nu på efterårsferie, om og når vi vender tilbage kan ikke siges på nuværende tidspunkt. Men alle der ligger inde med deres egne gode ideer er mere end velkomne til at komme på banen, og hvis der skulle være nogle stykker, der havde set frem til efterårs- og vinter arrangementer så er der en Trans-Danmark Hovedstaden tråd på hjemmesiden hvor I kan give udtryk for jeres interesse.

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

* * *
Note af Tina Thranesen
 1. [Retur] GNOEQA er indsat i stedet for pågældendes navn, hvilket dog er mig bekendt.

  Tina Thranesen.

Nyhedsbrev nr. 18 af 1. februar 2010 fra Trans-Danmark.

Vist 14 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Kære medlemmer,

Jeg håber at I alle er kommet godt ind i det nye årti.

På vores bestyrelsesmøde den 16. januar 2010 blev stedet og tidspunktet for årets generalforsamling fastlagt.

Generalforsamling 2010:
Trans-Danmark skal i følge vore vedtægter holde vores generalforsamling senest med udgangen af marts.

Årets generalforsamling afholdes den 27. marts 2010 kl.: 13:00 i Fredericia:
Danhostel Fredericia Vandrerhjem
Vestre Ringvej 98
7000 Fredericia

I forbindelse hermed serveres der en middag efter generalforsamlingen og menuen er:
Italiensk kylling med pasta samt salat og hjemmebagt brød

Vi gerne bede jer om at tilmelde jer til generalforsamlingen i god tid, dels af hensyn til middagen; men også fordi vi gerne vil prøve at koordinere eventuel samkørsel.
Ønsker man at stille forslag til behandling på generalforsamlingen skal disse være formanden skriftligt i hænde senest den 15. februar 2010, jævnfør vores vedtægter, og kan sendes på følgende vis:

email: formand@trans-danmark.dk
eller på foreningens postadresse: Hostrupsvej 7, 7000 Fredericia.

Umiddelbart herefter vil den endelige dagsorden for generalforsamlingen blive udsendt.

Bestyrelsen vil gerne have en revision af foreningens vedtægter, da disse ikke er blevet revideret siden 2002, og der i vedtægterne findes bestemmelser som er irrelevante i dag grundet den teknologiske udvikling de seneste 8 år.

Beslutningsforslag B50:
I forbindelse med Folketingets behandling af B50 tilsendte Trans-Danmark vore bemærkninger til retsudvalget

Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 København K.

5. januar 2010

Bemærkninger til beslutningsforslag 2009-10 – B 50 Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser).

Trans-Danmark støtter beslutningsforslaget om en styrket indsats over for hadforbrydelser, men henstiller, at transkønnede nævnes specifikt på lige fod med andre persongrupper.

Forslagets bemærkninger
I bemærkningerne til beslutningsforslaget fremgår det, at beslutningsforslaget også er tænkt omfattende transkønnedetransvestitter og transseksuelle.
Desværre må det i “Bemærkninger til forslaget” under punktet “Formål” konstateres, at transkønnede ikke er nævnt og derfor må være tænkt omfattet af “m.v.” og tilsvarende under punktet “En styrket indsats imod hadforbrydelser“, hvor transkønnede må være tænkt omfattet af “el.lign.”.

Trans-Danmark finder det utilfredsstillende, at transkønnede ikke nævnes specifikt på lige fod med andre persongrupper.

Straffeloven
Forslagsstillerne foreslår, at der i straffelovens § 81, nr. 6 tilføjes “køn, alder eller handicap”.
Med ordet “køn” tænker forslagsstillerne på transkønnede. Det er imidlertid et upræcist ord. Forslagsstillerne har da også tilføjet: “”køn” medtages særlig med henblik på transkønnede og skal således ikke anvendes i bred forstand til at dække diverse forbrydelser som f.eks. udføres af mænd imod kvinder.”

Trans-Danmark finder brugen af ordet “køn” uheldig og foreslår, at det ændres til “kønsidentitet/transkønnethed“, hvorved der ikke er behov for at fremhæve forskellige områder, hvor bestemmelsen ikke er tænkt anvendt.

§ 266 b
Trans-Danmark henstiller endvidere, at der i straffelovens § 266 b, der lyder
“Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”,

indføjes “kønsidentitet/transkønnethed“, således at transkønnede specifikt nævnes i bestemmelsen på lige fod med andre persongrupper.

Rådgivning, vejledning og oplysningsindsats
Trans-Danmark finder det positivt med øget rådgivning, vejledning og oplysning og stiller sig i den forbindelse til rådighed og beder om at foreningen nævnes ved navn på lige fod med andre organisationer.

Folketingets 1. behandling af beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser fandt sted tirsdag den 26. januar 2009 fra kl. 1850 til kl. 2015 som punkt 9 på dagsordenen.
Som afslutning på debatten blev beslutningsforslaget oversendt til Retsudvalget til videre behandling.

De enkelte partiers stillingstagen til beslutningsforslaget
Bemærkninger fra de få politikere, der på den ene eller anden måde omtalte transkønnede
Hele debatten ordret fra Folketingets referat

Partiernes stillingtagen til beslutningsforslaget
Partinavn og ordfører Ja/nej til forslaget
Det Konservative Folkeparti (regeringsparti) – Ordfører, Tom Behnke. Nej
Venstre (regeringsparti) – Ordfører, Irene Simonsen. Nej
Socialistisk Folkeparti – SF (forslagsstiller) Ordfører, Kamal Qureshi. Ja
Dansk Folkeparti – Ordfører, Marlene Harpsøe. Nej
Socialdemokratiet – Ordfører, Flemming Møller Mortensen. Ja
Det Radikale Venstre – Ordfører, Lone Dybkjær. Ja
Enhedslisten – Ordfører, Per Clausen. Ja
Liberal Alliance. Deltog ikke i debatten. Uoplyst

Bemærkninger fra enkelte politikere
Justitsministeren, Brian Mikkelsen
For så vidt angår forslaget om at tilføje køn, er det anført i bemærkningerne til forslaget, at der hermed sigtes til at medtage forbrydelser rettet mod transkønnede. Hertil skal jeg bemærke, at straffelovens § 81, nr. 6 allerede henviser til forurettedes seksuelle orientering som en strafskærpende omstændighed. Det skal således allerede i dag indgå i skærpende retning, at en forbrydelse er motiveret i, at ofret er transkønnet
eller transseksuel. Så der er altså ikke nogen merværdi på det her punkt i forslaget.

Justitsministeren kom med en udtalelse om, at transkønnede er omfattet af straffelovens § 81, stk. 6, idet bestemmelsen “allerede henviser til forurettedes seksuelle orientering som en strafskærpende omstændighed”.

Foreningen besluttede efterfølgende at protestere over justitsministerens udtalelse, hvilket skete med nedenstående henvendelse til retsudvalget:

Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 København K.

28. januar 2010.

Bemærkninger til beslutningsforslag 2009-10 – B 50 Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser) foranlediget af Folketingets 1. behandling af beslutningsforslaget.

Det er med stor beklagelse, at foreningen i referatet fra Folketingets 1. behandling tirsdag den 26. januar 2010 af beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser fandt sted kan læse, at Justitsministeren betegner kønsidentitet som en seksuelle orientering.
Justitsministeren udtalte:
“For så vidt angår forslaget om at tilføje køn, er det anført i bemærkningerne til forslaget, at der hermed sigtes til at medtage forbrydelser rettet mod transkønnede. Hertil skal jeg bemærke, at straffelovens § 81, nr. 6 allerede henviser til forurettedes seksuelle orientering som en strafskærpende omstændighed. Det skal således allerede i dag indgå i skærpende retning, at en forbrydelse er motiveret i, at ofret er transkønnethed
eller transseksuel. Så der er altså ikke nogen merværdi på det her punkt i forslaget.”

Kønsidentitet er ikke en seksuelle orientering. Kønsidentitet drejer sig om en persons indre opfattelse af sit køn. Hos transkønnede er der ikke overensstemmelse mellem det biologisk køn og den indre kønsidentitet,
og det har ikke noget med seksuelle orientering at gøre.

Justitsministerens udtalelse er derfor stærkt kritisabel, og forhåbentlig er der tale om en uheldig fortalelse fra Justitsministerens side, som han straks bør rette.

Foreningen er bekendt med, at transkønnede er omfattet af straffelovens § 81 , stk. 6 på trods af, at kønsidentitet ikke specifikt er nævnt i bestemmelsen. Foreningen finder det imidlertid forkert -ja nærmest diskriminerende, at det sker gennem begrebet “seksuelle orientering“.

Uagtet hvilke holdning de enkelte partier har til beslutningsforslaget, beder foreningen om, at kønsidentitet bliver indføjet direkte i lovteksten – ikke alene i straffeloven, men også i de adskillige andre love, hvor transkønnede/kønsidentitet er henvist til at være omfattet af begrebet “seksuelle orientering“.

Dette var alt for denne gang; det næste newsletter komme i april efter generalforsamlingen.

Jeg håber, at så mange af jer møder op den 27. marts i Fredericia.

Karin Astrup

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 17 af 26. november 2009 fra Trans-Danmark.

Vist 47 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Kære medlemmer,
Sig nærmer den tid hvor vi alle for travlt med juleforberedelser og samvær i familiens skød.

Sådan er det for de fleste af os; men der findes blandt os desværre en del der ikke længere har kontakt til deres familie som følge af den måde de har valgt at leve deres liv på.

Hvorfor er det så svært at acceptere at vi ikke kun har en binær kønsopdeling?

En væsentlig årsag er at vi er opdraget med en binær kønsopfattelse, som baserer sig på den biologiske sammensætning af kroppen, altså XX eller XY, for kvinde eller mand. Vort samfund er indrettet således at man placeres i en kasse fra fødslen.

Det første spørgsmål de fleste stiller kort efter fødslen er: ”Er barnet sundt og rask”
Det andet spørgsmål: Blev det en pige eller dreng?
Her kunne svaret måske være: ” det må vi se når det vokser op”

Dette var bare et af de berøringspunkter som Neel Fasting berørte i hendes foredrag den 20. november i Vejle, da Trans-Danmark og TiD afholdte et fælles møde i forbindelse med den Internationale Mindedag for Transkønnede.

Mere om dette og de øvrige arrangementer som vi har afholdt siden sidste nyhedsbrev kan ses nedenfor.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske alle en god jul og et godt nytår, og håbe at så mange af jer som muligt deltager i julefrokosten den 11. december Kl. 19:00 i Kolt ved Århus.

Julefrokost 2009
Foreningens julefrokost afholdes i år i Kolt forsamlingshus
11/12-09 Kl. 19.00
Kuvertpris 225,-

Hvis man ønsker at overnatte, skal man selv medbringe liggeunderlag og sovepose.

Menu: Traditionel Dansk julefrokost.
Øl kan købes til kr. 30,- pr.0,5 liter
Øl kan købes til kr. 40,- pr. liter.
Sodavand 0,5 liter kr. 15,- 1 liter 25,-

Tilmelding kan ske her på hjemmesiden eller telefonisk til Ulla på Tlf.:86249668 eller 26629628 og på mail ulla@rorvig.be

Arrangementet er et fælles arrangement med TiD og alle er velkomne.
Arrangementer i 2010
Vi skal til at planlægge arrangementerne for 2010. Nu har alle en mulighed for, at komme med forslag til hvad de kunne tænke sig, og hvor i landet de skal afholdes. Vi kan ikke love at alt kan lade sig gøre, men vi vil lytte og se hvad der er muligt, det kunne måske være muligt, at lave det samme arrangement 2 gange, alt-så en gang i hver landsdel. Der er ved at åbne sig en mulighed for, at der kan afholdes arrangementer i Kbh. Men kom nu med nogle bud, på den måde har i mulighed for at sætte lige netop jeres præg på planlægningen.

Venlig hilsen
Tina Vyum

5 krav til politikerne.
[Her gengives i nyhedsbrevet hele rapporten “Fem punkter til forbedring af transkønnedes forhold. 23. november 2009“.
I denne gengivelse ar nyhedsbrevet henvises til selve rapporten. /Tina Thranesen.]

International mindedag for myrdede transpersoner den 20. november 2009 i Vejle.
21 deltagere fra Trans-Danmark og TiD var modt op til dette arrangement i Bygningen i Vejle, hvor de myrdede mindedes.

På væggen var en liste med de seneste års myrdede transpersoner ophængt og det er uhyggelig læsning, med mere end 160 navne.

Irene havde med stor flid fået en aftale med forfatteren Neel Fasting.
Hun fortalte om det kvindeliges historie som vi som transkønnede insisterer på at vi er en del af.
Hun beskrev den ateriske kvindelige krop som findes i den mandlige fysiske form – og vice versa – både som teori og som en erfaringsmulighed.

Det blev en fantastisk aften hvor tiden med Neel Fasting strøg af sted.

NEEL FASTING har i sit virke og i sit forfatterskab beskæftiget sig med netop det kvindelige princip som kan findes i både mand og kvinder – og med det modsatkønnede i begge køn. I historiens kollektive bevidsthed er tiden blot et kort glimt og vi bærer stadig mange af fortidens åndelige bevidstheder i os og imellem os. Mange kvinder bærer stadig på en kollektiv skyld over det syndefald de uberettiget bliver tillagt og mange mænd savner inderst inde den kvindelighed de blev frataget da det kvindelige blev forjaget og skulle tildækkes. Vi bar alle disse egenskaber som en del af den menneskelige bevidstheds udvikling, og de er den dag i dag årsag til mange ting i vores underbevidsthed vi ikke selv forstår.

Neel Fasting sætter os på sporet af en genopdagelse. Genopdagelsen af det kvindelige som et stærkt og smukt princip der er blevet trådt under fode af en lineært og voldeligt mandligt regime som snart har varet i 3000 år. Hun er ikke imod mændene, men prøver at se undertrykkelsen af det kvindelige som evolutionens forsøg på at danne en stærk jeg-bevidsthed – noget som blev mandenes privilegie. Det var mænd, som kunne udtale sig i det offentlige rum, og som styrede det – og som fik den samfundsmassige magt.

Mange af vores seksuelle underbevidstheder kan ses i dette lys. Selv vores kønsopfattelser kan nogle gange bedre forstås i lyset af bevidsthedens historiske forløb.
 • Neel Fasting har også beskrevet det transkønnede set i lyset af bevidsthedens historie.
 • Neel Fasting skriver om det i sin bog: ”Seksualitet, Selvudvikling og Tantra.” En spændende og indsigtsfuld bog. Hun har desuden skrevet ”Et sprog for det kvindelige”.
 • Neel Fasting bor i dag i Nr. Snede i det fællesskab som blev knyttet omkring Jes Bertelsen, som er en kendt forfatter og forsker ud i den menneskelige bevidsthed.

FORHISTORIEN
Vi slugte dem råt. Bøgerne om Ayla fra den førhistoriske tid. Skrevet af Jean M. Auel. Der kom flere af slagsen. De handlede om kvinder. Det var som om det kvindelige i forhistorien var genopdaget der i begyndelsen af 1980`erne, for det handlede om stærke kvinder og gudinder og præstinder som i ”Tågerne over Avelon”.

Der var en kerne af sandhed i fiktionerne. Ny forskning og nye opdagelser i bl.a. arkæologien viste et nyt billede af vores forhistorie. Eller vi var måske bare mere parate til at indse det indlysende i de fund og kendsgerninger vi havde lige for øjnene af os.

Venusstatuetterne der vrimlede frem. De mange kvindelige antydninger i fundene på Kreta og i Tyrkiet (Anatolien) pegede mere og mere entydigt på, at det kvindelige havde haft en helt anden position i fortidens samfund end det har nu. Hele vores vestlige kultur tager sin begyndelse med Adam og Eva og vores historiske kollektive bevidsthed kan så at sige ikke rumme noget før den tid. Og religionen har gjort sit til at udslette den fortid, som ikke desto mindre er begyndt at dukke op. En fortid hvor det kvindelige stod stærkt i menneskenes bevidsthed. Var agtet og æret fremstod som et guddommeligt princip der også be-fordrede at guderne var kvindelige.

Vi ved i dag at frugtbarhedsprincippet er blevet hyldet som det kvindelige guddommelige i verden. Og vi kan ud fra arkæologien se at der i mange, mange tusind år levede fredelige samfund i Anatolien (Tyrkiet) der var matrilineære (ikke at forveksle med matriakater). Matrilineære samfund er hvor børn arver efter moderen.og netop moderen og modergudinen stod højt respekteret i disse tidlige samfund som også omfatter Egypten og de andre lande omkring Middelhavet. Kvinderne må have været lige med mændene, og det er værd at bemærke at kvinderne ikke udnytter deres spirituelle magt til at underkue mændene eller at føre krige. Dog foregik der formodentlig ofringer – af bl.a. mænd – og af kongen for et år, som blev ofret for at afgrøder skulle spire og unger fødes. Det kvindelige princip er cyklisk og ud ad til fredeligt. Netop derfor står disse samfund også stille i fredelig eksistens i tusinder af år.

Af grunde som man ikke kender, blev folkeslag nordpå (Sydlige rusland, Armenien m.m) sat i bevægelse og på meget kort tid, historisk set, forandrede de fra omkring 4.000 fvt og ned mod 1000 fvt den dengang kendte verden meget voldeligt. De overfaldt de forsvarsløse og fredelige samfund og tvang dem til en patrilineær og især en patriakalsk samfundsorden. Guderne blev mandlige og kun få kvindelige guder fik lov at blive. Nok mest for fredens skyld i forsøget på at integrere den gamle kultur med den nye. Men de uddøde langsomt. Dog kender vi gudinderne fra den græske mytologi – men der er deres gamle styrke underlagt Zeus. Vi kan læse om nogle af disse blodige og grusomme omvæltninger i det gamle testamente. Der blev indført en mandlig overgud: Herren, og al anden tilbedelse var forræderi eller afgudsdyrkelse. Det var kristendommen og senere Islam som tonede rent flag med en klar undertrykkelse af kvinderne. De blev nu mandens ejendom og fik samtidig skylden for al synd på jorden. Nogle få trodsede de usagte love og blev brændt som hekse. Den sikreste måde for manden at sikre sin magt på, var dels at udvikle teknologien, og dels at beherske kvindernes seksualitet og dermed var grunden lagt til de – teknologisk højt udviklede – samfund vi til dels stadig lever i. Det patriakalske og det patrilineære samfund.

Jeg synes personligt, at dette arrangement bør gentages, så flere kan få oplevelsen og fornøjelsen at dette foredrag. Næste gang måske øst for Storebælt.

Stor tak til Irene for at arrangere dette foredrag.

”Om at springe ud” med Sheila og Jeanett Lørdag den 19. september

Her er Sheilas beretning:
[Her gengives i nyhedsbrevet Sheila Friks manuskript til hendes foredrag ved temaaftenen “Om at springe ud” den 19. september 2009. /Tina Thranesen.]

Nyt fra TGEU: Council 2010 i Malmø:
Det er nu besluttet at det tredje TGEU Council vil blive afholdt i Sverige i 2010.
Det vil finde sted i Malmø (Skåne) i september 2010 og det forventes at der vil deltage 250-300 transpersoner i dette council.
Jeg vil gerne opfordre jer til at reservere de 4 dage i september og deltag i dette arrangement. Som beskrevet af Irene Haffner i et tidligere nyhedsbrev, så er det en oplevelse for livet og samtidigt meget lærerigt. I får mulighed for at møde ligesindede fra ca. 40 forskellige lande.
Vi arbejder på at få Thomas Hammarberg til at være en af hovedtalerne
Når der foreligger flere informationer, vil vi orientere jer.

Maltakonferencen:
Den 27. september 2009 afholdtes på Malta en konference om trans-forhold i forbindelse med ILGA Europe årsmøde.

Af arbejdsmæssige årsager kunne hverken jeg eller Pia deltage og Irene fik tilbudt en plads på så sent et tidspunkt at hun heller ikke kunne deltage.

Konferencen udmøntede sig i en deklaration som er vedhæftet nyhedsbrevet som pdf fil.

Dette var hvad jeg har valgt at bringe i denne omgang; dog vil jeg gerne gøre jer opmærksom på at komme med forslag til valget af årets transperson, en pris som uddeles i samarbejde med TiD.

Det næste nyhedsbrev vil blive udsendt i januar 2010 efter det næste bestyrelsesmøde.

God jul og godt nytår

Karin Astrup

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 16 af 22. august 2009 fra Trans-Danmark.

Vist 9 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Kære medlemmer,
Sommerferien er ved at være afsluttet for de fleste medlemmer og jeg håber I har nydt den, de af jer der har været af sted.

Bestyrelsen har ikke holdt så meget ferie så jeg vil gerne komme med informationer om hvilke aktiviteter vi har beskæftiget os med i de forgangne måneder.

Kommissæren for Menneskerettigheder, Thomas Hammarbergs Issue Paper (2009) 2, Europarådet:
Human Rights and Gender Identity
(Menneskerettigheder og kønsidentitet)

Kommissæren for Menneskerettigheder, Thomas Hammarberg har den 29. juli 2009 på World Outgames konference i København om menneskerettigheder præsenteret 12 menneskerettigheder, der bør være gældende for alle transkønnede i Europa.

Trans-Danmark hilser Thomas Hammarbergs notat velkommen og takkede ham for det fine arbejde.
Dokumentet er et længe savnet stykke papir, der tydeligt viser, at det ikke står særlig godt til med menneskerettighederne for transkønnede i Danmark.
I juni måned, da det stod klart, at kommissæren ville komme til Menneskerettighedskonferencen i forbindelse med World Out Games, skrev foreningen til Thomas Hammarberg, og gjorde ham opmærksom på problemerne i Danmark.

Når man læser Thomas Hammarbergs anbefalinger til CoEs medlemslande, afsnit 5 ”Recommendations to Council of Europe member states” så er det iøjnefaldende, at ud af de 12 anbefalinger så lever Danmark slet ikke op til 9 af disse og de sidste 3 lever man kun delvist op til.

 1. Har Danmark implementeret Yogyakarta principperne i lovgivningen?
  Svaret er nej
 2. Har Danmark en særskilt Hate Crime lovgivning?
  Nej, er svaret da det henfalder under almindelige bestemmelser i straffeloven, ligeledes har man ikke ført registreringer af disse.
 3. Findes der en hurtig og transparent procedure for at få ændret dokumenter?
  Nej, der findes ingen faste procedurer til at få ændret dokumenter
 4. Stop sterilisation og tvungne medicinske krav
  Danmark kræver at man gennemgår en operation før man kan blive anerkendt i det ønskede køn, så her følger vi heller ikke anbefalingen.
 5. Det offentlige sundhedsvæsen dækker omkostningerne til behandling og operation
  Danmark lever delvis op til denne anbefaling, men det er stadig en brøkdel af de transkønnede personer der frekventerer sygehusvæsenet, årligt opereres ca. 5 ud af de omkring 70 transkønnede der er i systemet.
 6. Kan den transkønnede forblive i ægteskabet efter en operation?
  igen er svaret nej og det er imod anbefalingen
 7. Har Danmark antidiskriminations lovgivning som kan gøre det lettere for transkønnede på arbejdsmarkedet, i uddannelsessektoren og sygehusvæsenet?
  Nej, selv om Trans-Danmark ved flere lejligheder har gjort regeringen og de politiske partier opmærksom herpå, så har vi ikke nogen form for antidiskriminations lovgivning på området, man nævner ofte seksuel orientering, men det er kønsidentitet vi taler om og det nævnes ikke.
 8. Trans-organisationerne skal involveres i og konsulteres i forbindelse med udvikling og implementering af politiker og lovgivning der vedrører dem.
  Trans-Danmark har været indkaldt til møder i forskellige udvalg; men man har kun i et meget beskedent udstrækning fulgt Trans-Danmarks anbefalinger.
 9. At gøre samfundet opmærksom på transkønnedes menneskerettigheder og diskrimination, gennem uddannelse og kendskabsskabende kampagner.
  Trans-Danmark har flere gange foreslået dette; men har altid fået afslag.
 10. Give uddannelse til sundhedsvæsenets medarbejdere
  Nej, er svaret; men Trans-Danmark har tilbudt at arrangere sådanne kurser og stadig kan tilbyde disse.
 11. Inkludere transkønnedes menneskerettigheds bekymringer i ligestillings og nationale menneskerettighedsstrukturer.
  I enkelte områder omtales ”seksuel orientering” men der bør tilføjes begrebet ”kønsidentitetsopfattelse”
 12. Stille forskningsmidler til rådighed for området.
  I Danmark er det Rigshospitalets Sexologisk Klinik, der har forskningsforpligtelsen indenfor området. Siden klinikkens oprettelse i 1989 har denne imidlertid ikke foretaget nogen forskning indenfor transrelaterede områder.

Det er Trans-Danmarks opfattelse, at de danske politikere burde bruge deres ferie på at læse rapporten, samt at få øjnene op for de problemer som transkønnede i Danmark har. I forhold til mange af de lande vi normalt sammenligner os med, er vi et tilbagestående land i håndteringen af transkønnede i samfundet. Sjovt nok var Danmark engang foregangslandet; men det er så længe siden, at det er med i historiebøgerne.

I en pressemeddelelse fra TGEU (se den på vores hjemmeside) betegner næstformanden Julia Ehrt Hammarberg dokumentet for et af de vigtigste dokumenter vedrørende transkønnedes rettigheder i Europa, og opfordrer alle medlemsorganisationerne til at bruge det overfor det politiske system i hjemlandet.

Jeg vil gerne opfordre alle vore medlemmer til at læse den fuldstændige rapport.

Trans-Danmark agter i de kommende måneder at sende Hammarberg dokumentet til folketingets partier, samt til ordførerne på de relevante områder. Det er foreningens opfattelse at partierne i på Christiansborg, vil være mere åbne for vores tiltag, når vi har dette dokument i håndtasken.

På det kommende bestyrelsesmøde vil vi diskutere hvilken strategi vi skal anvende.

Sommerfesten 2009
Trans-Danmarks sommerfest bliver i år afholdt i Dalbyneder Forsamlingshus og flyttes fra:
Lørdag den 28/ 8 – til lørdag den 5/9.
Du er velkommen efter kl. 16.00, vi satser på, at kunne spise ca. 18:30.

Vi har manglet et sted og synes nu vi har fundet et fantastisk sted. Vi vil gerne invitere alle til en rigtig dejlig sommerfest, hvor vi bl.a. vil synge, spise god mad lavet af et sammensat mad-hold, se små sketches og nyde de luksuriøse omgivelser med gårdhave, små lækre stuer, og som rosinen i den berømte pølse ende, muligheden for at overnatte i lækre smagfulde værelser eller i lejligheden. Alt sammen til billige penge.

Jeg vil tro at vores sommerfest i år kan afholdes for ca. 150,- kr pr. næse.
det er også vigtigt at slå fast at man kan komme diskret til og fra stedet, at man som en selvfølge kan komme og først klæde om på stedet, at man kan komme selv om man ikke er medlem, og at pårørende, kærester m.m. er meget velkomne.
Der er åbnet for tilmelding på Trans-Danmarks hjemmeside, hvis du ønsker at bestille overnatning, så skriv det lige i bemærkninger når du tilmelder dig. Overnatning er efter først til mølle princippet, så hvis du ønsker overnatning, så skal du nok ikke vente for længe med at tilmelde dig.

Irene Haffner

”Roskilde-sagen”
Lørdag den 18. juli 2009 blev en kvinde anholdt af politiet i Roskilde efter anmeldelse om, at hun havde forsøgt at stjæle en flaske vand fra SevenEleven i Jernbanegade, i Roskilde.
Politiet fandt den pågældende kvinde gående på gaden. Imidlertid nægtede hun at oplyse sit navn og blev meget ophidset. Så ophidset, at politiet måtte anvende peberspray mod hende for at gennemtrumfe en anholdelse.

Politiet i Midt- og Vestsjælland (Roskilde) offentliggør på deres hjemmeside i anonymiseret form uddrag af, hvad de har beskæftiget sig med i det forløbne døgn.
For døgnet fra fredag den 17. juli kl. 0700 til lørdag den 18. juli 2009 kl. 0700 omtales sagen, og det er omtalen, som er usædvanlig. Ud over det rent faktuelle om sagen skrives:
”En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand.”

Dette bringes i Dagbladet Roskilde den 20. juli om eftermiddagen.

Trans-Danmark udsender i denne forbindelse følgende pressemeddelelse:

Politiet håndtering af anholdelse af transseksuel i Roskilde
Den 18. juli foretager politiet i Roskilde en anholdelse af en person, som sidenhen viser sig at være transkønnet. Selve anholdelsen, har foreningen ingen kommentarer til.
At politiet på deres hjemmeside skriver: “En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand”. Det er sagen totalt uvedkommende, at den 39-årige har gennemgået en mand til kvinde kønsskifteoperation. Den 39-årige skal på alle måder behandles som en kvinde.
Det er totalt uacceptabelt, at de ansvarlige betjente efterfølgende gør grin med denne person, det er så absolut ikke første gang foreningen hører om, at nogle betjente bliver endog særdeles grundige, når de stopper en person, der så viser sig at være transkønnet.

Som politibetjent skal man være korrekt i sin optræden over for borgeren, man må således ikke på noget tidspunkt lade sine personlige meninger eller holdninger komme til orde eller på anden måde komme til syne. Episoder som denne, er medvirkende til, at transkønnede personer, ikke tør stole på politiet, og derfor vil være meget tilbageholdne med at anmelde eventuelle forbrydelser som bliver begået mod dem, da de ikke kan være sikre på, om politiet overhovedet vil tage dem alvorligt, eller blot afvise dem med en udtalelse om, at ”Det er din egen skyld, du kan bare lade være med at rende rundt som du gør”, vi siger ikke at sådanne udtalelser har fundet sted fra politiets side, men i andre sammenhæng er disse bemærkninger hørt før.

Foreningen skal på det kraftigste opfordre politiet til, at behandle transkønnede personer med den samme respekt, som de udviser over for borgere som ikke er transkønnede. Hvis disse forhold får lov til, at udvikle sig, kan det meget nemt ende op med, at vi får samme retstilstande som de har i visse andre lande, hvor forbrydelser mod transkønnede så absolut er hverdagsbegivenheder, og der er politiet ofte negativt involveret, forstået på den måde, at de enten er direkte impliceret i selve forbrydelsen, eller at de blot vender hovedet den anden vej.

Trans-Danmark vil gerne være politiet behjælpelig med at få en bedre forståelse af transkønnede og vil derfor henvende os til Rigspolitiet med tilbud om at give nuværende og kommende betjente indsigt i området.

Ligeledes bifalder foreningen Per Clausens spørgsmål til justitsminister Brian Mikkelsen:
”Mener ministeren, at det er acceptabelt, at Midt- og Vestsjællands Politi i en presserapport har gjort opmærksom på, at en anholdt kvinde havde været udsat for en kønsskifteoperation, og vil ministeren sikre, at en sådan opførsel fra politiets side ikke gentages?”

Til dette har Brian Mikkelsen svaret:
Jeg har forstået, at Midt og Vestsjællands Politi har erkendt, at det forhold, at den pågældende person havde gennemgået en kønsskifteoperation, ikke var af relevans for det pågældende sagsforhold.

Jeg har i forlængelse heraf noteret mig, at politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi har betegnet det som en fejl, at oplysningen var medtaget i en presserapport om episoden, og at oplysninger ikke skulle have været gengivet på politiets hjemmeside.

Jeg er enig med politidirektøren heri.

Jeg har i forlængelse heraf tillid til, at man i politiet er opmærksom på, at lignende fejl ikke begås i fremtiden.

TGEU:
TGEU afholdte et bestyrelsesmøde den 28. Juli i København, hvor TID havde været os behjælpelig med at finde et lokale til formålet.

Da TGEU har været i tæt samarbejde med Thomas Hammarberg, var et af dagens punkter en gennemgang af rapporten (Issue Paper) som vi fik udleveret fra Europarådet og som ville blive publiceret næste dag. Der er stor enighed i TGEU’s bestyrelse, at det er et meget stærkt dokument og et glimrende arbejdsredskab til brug på det nationale plan i Europa.

Dette kommer til udtryk i den pressemeddelelse som TGEU udsendte den 29. juli 2009:

TGEU welcomes milestone transgender rights document
Transgender Europe (TGEU) congratulates Council of Europe Human Rights Commissioner Mr. Thomas Hammarberg upon his presentation of the by far most extensive statement on the situation of transgender persons by a European official ever. Commissioner Hammarberg launches his issue paper “Human Rights and Gender Identity” today at the World Out Games Human Rights Conference in Copenhagen.

Julia Ehrt, Co-Chair of TGEU, states: ‘This document is setting the standard for years to come. Politicians, policy makers and human rights activists will have to measure their achievements against this standard set out here when assessing the human rights situation of transgender persons.’ The paper comprehensively maps out how the rights of transgender persons are violated today and lays forth measures member states have to take to erase the discrimination of these people face.
TGEU calls upon all Member States to promptly act upon the paper’s recommendations. It is high time to take “all necessary concrete actions to ensure that transphobia is stopped and that transgender persons are no longer discriminated against in any field, wrote Mr. Hammarberg in his Viewpoint on Transgender Issues from January 2009.
ALL transgender persons’ rights need to be protected, explicitly including those living outside the traditional binary genders not covered by ‘transsexual’ legislation. Sterilization and other compulsory medical treatments need to be abolished as a legal requirement when recognizing a person’s gender identity. At the same time transgender related health care needs to be made available. Hate crime legislation needs to include protection transgender victims.

På mødet blev der også diskuteret hvor det næste Council skal afholdes i 2010 og pt. er der to muligheder, enten Bruxelles eller Malmø, og Malmø er favorit.
Karin er ansvarlig for Council 2010 i TGEU.

Et andet vigtigt punkt var ”Transgender Rights Conference” som TGEU arrangerer på Malta i samarbejde med ILGA i oktober.

På denne konference vil der komme indlæg fra Thomas Hammarberg (Europarådet), Belinda Pyke (EU) samt nogle menneskerettighedsorganisationer fra Sverige, Skotland og Belgien.
Trans-Danmark deltager i konferencen med mindst to deltagere.

Karin Astrup
Formand

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 15 af 21. maj 2009 fra Trans-Danmark.

Vist 3 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Kære medlemmer,
Jeg beklager, at dette nyhedsbrev er blevet forsinket en smule.

 1. Generalforsamlingen 2009
  Den 7. marts 2009 afholdte vi vores generalforsamling i Bygningen i Vejle.

  Dygtigt ledet af dirigenten Tina Thranesen havde vi en vellykket generalforsamling.

  I denne forbindelse skete der et par udskiftninger i bestyrelsen, som fik følgende sammensætning:
  Formand Karin Astrup
  Næstformand Tina Vyum
  Kasserer Pia Nielsen
  Sekretær Irene Haffner
  Bestyrelsesmedlem Ulla Rørvig
  1. suppleant Sheila Frik
  2. suppleant Jessica Kempf

  Denne sammensætning betød genvalgt af Pia og Tina samt nyvalg af Irene, samt de to suppleanter, som hermed bydes velkommen i bestyrelsen.

  Revisorerne Jan og Jytte samt revisorsuppleanten Anna Jonna blev ligeledes genvalgt

  Signe valgte på generalforsamlingen ikke at genopstille. Jeg vil i den forbindelse gerne sige Signe en stor tak for den indsats, hun har ydet, og jeg håber, at foreningen kan trække på hendes arbejdskraft og erfaringer, selvom hun ikke længere er medlem af bestyrelsen.

  Som formand aflagde jeg bestyrelsens beretning, som I kan se i dens fulde længde på foreningens hjemmeside. Beretningen afledte en fin debat omkring flere af de emner, jeg var inde på; men især arbejdsmarkedet havde stor bevågenhed.

  Pia Nielsen fremlagde og kommenterede regnskabet.
  Regnskabet viste en stigning i indtægterne fra 12.726 kr. i 2007 til 22.684,75 kr. i 2008.
  Udgifterne i 2008 var 20.803,17 kr., hvilket betød, at foreningen kom ud af 2008 med et overskud på 1.881,17 kr. mod et underskud i på 11.856,57 kr. i 2007.
  Udgifterne i 2008 havde en ekstraordinær udgift på 7.500,- til telemarketing på bog-projektet.

  Rejseomkostningerne var faldet betydeligt, da TGEU nu betaler for disse.
  Medlemstallet var øget med 3 i forhold til 2007, men i 2008 har alle betalt kontin-gentet.
  Pt. har foreningen 56 medlemmer.

  Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

  Budget 2009
  Pia Nielsen fremlagde og kommenterede budgettet.
  Der budgetteres med en stigning i indtægterne til 29.425 kr. i 2009 og med en svag stigning i omkostningerne hvilket medfører et budgetteret overskud i 2009 på 15.015,- kr. altså en resultatforbedring på 698 %.
  Bogprojektet er ikke medtaget i budgettet for 2009.

  Som afslutning på økonomien, så blev kontingentsatsen for 2009 fastholdt på de 300 kroner.

  Vi havde et forslag fra Tina Vyum om en ændring af vedtægterne, hvor Tina havde foreslået at foreningen ændrer navn således: Trans-Danmark Landsforeningen for Transkønnede.
  Dette forslag førte til en spændende debat, og resultatet blev følgende:
  Beslutning om en eventuel ændring af foreningens navn udsættes og overgives til et udvalg nedsat af bestyrelsen med mulighed for offentlig debat blandt foreningens medlemmer, og at udvalget på næste års generalforsamling fremsætter forslag om eventuel navneændring.

  Afsluttende under eventuelt blev følgende områder berørt:
  En del debat om fremtiden, samt samarbejde med andre minoritetsgrupper.
  Orientering om løbende opgaver: høringssvar til pasbekendtgørelsen, høringssvar til navneloven, TGEU opgaver og møder i 2009.
  Hvordan giver vi bedre oplysninger, og hvordan får vi flere medlemmer?

  En del debat med mange gode indlæg.

 2. TGEU:
  Siden sidste nyhedsbrev har TGEU afholdt et Steering Committee møde i Berlin i februar/marts, hvor man arbejdede videre med strategien, samt fordelte arbejdsopgaverne mellem medlemmerne.
  Her kan det nævnes at Pia og Karin er ansvarlig for fundraising i TGEU, samt oprettelsen af et European Transgender Business Network, en underafdeling der skal organisere transkønnede ledere i erhvervslivet på tværs af Europa.
  Karin er desuden Supervisor på Council 2010.

  TGEU har næsten færdiggjort det såkaldte policy paper, og vi forventer at kunne offentliggøre det indenfor kort tid. Dette dokument skal blandt andet anvendes overfor de europæiske institutioner.

  Fra den 29. april til den 3. maj afholdte TGEU et træningsseminar i Budapest, hvor transkønnede i 5 dage lærte om hvorledes de skal forholde sig overfor politikere, fonde og institutioner.

  Pia og Karin var den 8/9. maj i Bruxelles, hvor de deltog i et kursus i fondsansøgninger til bl. a. EU kommissionen. Det var et lærerigt kursus og vi håber, at vi kan overføre en del af det lærte til danske forhold.

  Desuden holdes der løbende Skype møde i SC, nemlig hver 14. dag, såfremt det ikke kolliderer med de fysiske møder.

  Kontingent til TGEU er forfaldent nu, og de af vore medlemmer som har et privat medlemskab, vil Trans-Danmark hjælpe til at få overført beløbet på de 25,00 € til TGEU konto i Tyskland så I kan spare bankgebyret. Det I skal gøre er at sætte de 25,00 € ind på Trans-Danmarks konto, og så overfører vi beløbet. Alternativt er at I venter på opkrævningen fra TGEU, som vil
  komme i denne måned.

  De af jer der ikke er medlem vil jeg opfordre til at blive det. Det kan I blive ved at kontakte undertegnede.

 3. Arbejdsmarkedet:
  I forbindelse med ministerrokaden har vi igen bedt om foretræde for beskæftigelsesministeren; men det sker ikke før end at Folketinget har overstået sommerferien.

  På vores generalforsamling blev netop arbejdsmarkedsforholdene vægtet særlig højt og vi agter at forsætte vores hidtidige linje.

 4. Navneloven.
  Vi må endnu engang konstatere at det ikke er nemt at få politikerne til at flytte sig andet end i meget små skridt.

  Vi havde håbet at Dansk Folkeparti ville holde ord, nemlig at de ville undlade at stemme, hvilket ville have ført til at oppositionens ændringsforslag ville være vedtaget. Dette skete som bekendt ikke; og derfor må vi kæmpe videre med de midler vi har.

 5. Foredrag
  Pia har igen holdt foredrag for Ladies Circle i Randers og med stor succes. Tina skal holde et foredrag i Esbjerg for fagbevægelsens lederuddannelse – kvinder.

 6. Bestyrelsesmøde.
  Bestyrelsen holder sit næste møde den 16-05-2009, hvor der vil ske en fordeling af ansvarsområder.

 7. Møde med TID
  Den 16.maj afholdes et møde med repræsentanter med fra TID. Vi vil orientere jer snarest.

  Til sidst så vil vi gerne opfordre de af vore medlemmer der kunne tænke sig at hjælpe med at oversætte dele af hjemmesidens materialer til engelsk og tysk, til at henvende jer til enten Tina eller Karin.
  Vi mangler nogle hænder, som det så populært hedder, også til andre opgaver, så er der noget i brænder for så henvend jer bare til os.

Næste nyhedsbrev kommer i juni/juli

Karin Astrup
Formand

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 14 af 1. februar 2009 fra Trans-Danmark.

Vist 134 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Kære medlemmer,

Jeg vil begynde dette nyhedsbrev med at ønske alle medlemmer et godt nytår.

Dette nyheds brev vil være ganske kort og primært dreje sig om Trans-Danmarks forestående generalforsamling den 7. marts 2009.

Generalforsamlingen 2009

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark den 7. marts kl. 13.00 i Bygningen, Ved Anlæget 14B, Vejle.

Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  (Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til Pia Nielsen eller Karin Astrup).
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, jf. § 19 i vedtægterne.
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 300,00 dkk årligt
 6. Forslag om vedtægtsændring
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af:
  1. Valg af kasserer. På valg: Pia Nielsen. (Villig til genvalg).
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg: næstformand Tina Vyum (villig til genvalg) og en ledig bestyrelsespost.
  3. 2 bestyrelsessuppleanter. Signe Knudsen, og Sheila Frik har bekendtgjort at de opstiller til en post som suppleant
  4. 2 revisorer. Jytte Witt (villig til genvalg). revisor Jan Rasmussen.
  5. 1 revisorsuppleant. (Anna Jonna Armannsdottir).
 9. Eventuelt.

Bestyrelsen indstiller Irene Haffner til den ledige bestyrelsespost.
Som det fremgår af foreningens vedtægter skal forslag til ændringer være formanden i hænde senest den 15. februar 2009.
Der er i skrivende stund modtaget et forslag til vedtægtsændringer.

Koordinering af transport til generalforsamlingen.
Vi har kendskab til at en del medlemmer har svært ved at komme til generalforsamlingen, da de ikke har bil.
Trans-Danmark vil forsøge at koordinere transporten til generalforsamlingen i år, og vil derfor gerne opfordre jer til at meddele os, hvis I påtænker at køre til Vejle.

Ligeledes vil vi koordinere afhentning på Vejle Station, hvis I tager toget.

Spisning efter generalforsamlingen
Spisningen foregår på en restaurant i Vejle; formodentlig Jensens Bøfhus, hvor vi gerne skulle have tilmeldingen til spisning, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vi skal give restauranten besked om hvor mange der deltager af hensyn til bordbestillingen.

Indkomne forslag:
Som nævnt ovenfor er der kommet et forslag til vedtægtsændring; men da tidsfristen ikke er udløbet endnu, vil der stadig være mulighed for at fremsende forslag til formanden. Alle forslag vil blive fremsendt sammen med den endelige dagsorden den 16.februar 2009

Forslag til ændring af foreningens navn.
Jeg foreslår at foreningen ændrer navn således: Trans-Danmark Landsforeningen for Transkønnede

Begrundelse: Transvestitter og Transseksuelle har til tider svært ved, at være i samme forening, den ene part mener at der gøres mere for den anden part og vise versa. Med denne navneændring, mener jeg at vi mødes på midten. Såvel transvestitter som transseksuelle er jo transkønnede.
Derudover mener jeg, at betegnelsen Transseksuel leder for mange tanker hen i mod det rent seksuelle, det er særdeles uheldigt, eftersom det rent seksuelle ikke er af nogen betydning, såfremt man ønsker at skifte køn.

Fordele: Ved at ændre navnet som foreslået, sender vi et budskab til omverdenen, om at vi netop ikke er en seksuel minoritet, i stil med LBL.
Dette kan måske være med til, at få nogen til at flytte blikket op til at se på, hvad der foregår imellem ørene på os, i stedet for at fokusere så meget på, hvad der foregår eller ikke foregår i skridthøjde.

Tina Vyum

Formandens bemærkning:
Transkønnet er den danske version af det internationale begreb transgender, der jævnfør vores ordliste er: ” Kan anvendes som fællesbetegnelse om transvestitter og transseksuelle.”

Temaaften om kønshormonbehandling – og især af transseksuelle
Afholdes d. 14/2 2009 kl. 18:00
Sted: Den gamle kro i Hornslet
Rosenholmvej 3 8543 Hornslet, Denmark

Gynækolog Erik Holk-Poulsen kommer og holder et foredrag om kønshormonbehandling – og især af transseksuelle, som han har en del af som patienter. Det drejer sig om de virkninger, man kan opnå ved at indtage hormoner og om de bivirkninger dette kan have. Han vil fortælle om hvilke præparater, der normalt anvendes og hvilke doseringer, der anbefales.
Der vil desuden være mulighed for at stille spørgsmål.

Menu: Spidsbryst med rodfrugter og hvide kartofler, til dessert er der islagkage inkl.
Fri kaffe/the.
Pris: 250,- for medlemmer af Tid og Trans-Danmark, øvrige: 265,-
Sidste frist for tilmelding er d. 8/2.

Tilmelding foregår ved at benytte skemaet på Trans-Danmarks hjemmeside.

Det næste nyhedsbrev vil komme i marts med dette foreløbige indhold:

 1. Generalforsamlingen 2009
 2. Referat af TGEU Steering Committee møde i Berlin
 3. Nyt fra Kreativ Gruppen
 4. Opfølgning på L 107, navnelovens revision

På foreningens vegne
Karin Astrup
Formand

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 13 af 2. november 2008 fra Trans-Danmark.

Vist 92 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Kære medlemmer,

Siden det seneste nyhedsbrev den 4. september 2008 har bestyrelsen været aktiv på flere fronter, hvilket vil fremgå af nedenstående.
I denne forbindelse vil jeg blot nævne Pia’s radiointerview, breve til justitsministeren, henvendelser til beskæftigelsesministeren, arbejdsmarkedsudvalget m.m., samt vores undersøgelse af forholdene for ældre transpersoner, når de skal have hjælp fra det offentlige.

Vi har haft et bestyrelsesmøde, samt haft en spændende temaaften på Gl. Hornslet kro.

På det internationale plan deltog vi i TGEU-mødet i Manchester, samt et par skypekonferencer.

 1. Familiestyrelsen
  I midten af september 2008 havde Karin fremskaffet regler og procedurer vedrørende navneændringer for transpersoner, der ønskede at få et kønsspecifikt fornavn fra Storbritannien, Irland og Tyskland til familiestyrelsen, således juristerne i styrelsen kunne benytte disse regler, (styrelsen allerede var bekendt med reglerne i Norge og Sverige da Trans-Danmark har fremført disse i argumentationen omkring emnet tidligere), i deres oplæg til ministeren og Folketinget, da navneloven vil blive revideret i foråret 2009.
  Trans-Danmark er høringsberettiget i forbindelse med revisionen af navneloven og vil selvfølgelig møde frem, når vi når dertil.
 2. Beskæftigelsespolitik og transkønnede:
  Som de fleste af jer nok har lagt mærke til, så har vi på trods af gentagne henvendelser til beskæftigelsesministeren ikke fået ham i tale.

  I stedet for et møde med beskæftigelsesministeren, så har vi fået foretræde for Folketingets arbejdsmarkedsudvalg den 12. november 2008, hvor Pia Nielsen og Tina Vyum møder frem på foreningens vegne.

  Som det også fremgår på vores hjemmeside, blev Pia interviewet af P4 Trekanten den 15. oktober 2008 (interviewet kan høres på hjemmesiden). Dette interview har medført en masse polemik omkring hvad Pia skulle have sagt og om foreningens troværdighed.

  • Lad mig slå fast, at Pia ikke på noget tidspunkt har udtalt at foreningen har 1500 medlemmer (det ville ellers være rart); men at den journalist der lagde en appitizer på P4’s hjemmeside ikke læste hvad vi havde skrevet til beskæftigelsesministeren respektive arbejdsmarkedsudvalget.
  • Lad mig slå fast, at Trans-Danmark gjorde både P4 og omverden opmærksom på fejlen samme dag
  • Lad mig ligeledes slå fast, at tallet 1500 registrerede transseksuelle er oplyst til Pia af Rigshospitalets Sexologiske klinik, og tallet er RHSK’s skøn over antallet af transseksuelle der har været i behandling siden 1989.
  • Lad mig slå fast at der er nogle i miljøet, som starter en kritik af foreningen uden at have sat sig ind i fakta, hvorefter man fordi man ikke ønsker at tabe ansigt forsætter længere og længere ud at denne vej, til man når et punkt hvor man ikke selv kan komme tilbage fra. Trans-Danmark har bevidst forsøgt ikke at lade sig inddrage i den debat, da den efter vores opfattelse ikke er seriøs længere; men kun et spørgsmål om at hænge foreningen ud, på trods af at vi har afvist de værste angreb.
  • Lad mig slå fast, at de data og undersøgelser foreningen henviser til, er fuldt ud dokumenteret; også selvom det er tal fra udenlandske undersøgelser.
   Det er jo alle der har fulgt med i behandlingen af B65 bekendt, at selvom at RHSK har forskningsforpligtigelsen på området, har RHSK ikke lavet nogen forskning på området siden klinikken blev oprettet i 1989

  Det er stadig Trans-Danmarks opfattelse, at arbejdsmarkedsforholdene er et af de vigtigste områder for foreningens indsats nu og i den kommende tid, både herhjemme og internationalt gennem TGEU

  Trans-Danmark ser samtidig med glæde at dagpengeforliget er taget ud af finanslovsforhandlingerne, idet en forkortelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år ville gå ud over mange af vore medlemmer.

  Korrespondancen kan læses på hjemmesiden

 3. Justitsministeren og civilretslig status
  Den 16. oktober 2008 skrev Karin følgende til justitsministeren

  Justitsministeriet
  Slotsholmsgade 10
  1216 København K
  Att.: Hr. justitsminister Brian Mikkelsen

  Karup, 16. oktober 2008

  Vedr.: Retten til ændring af civilretslig status, herunder ændring af kønsbetegnelse i pas.

  Kære Brian Mikkelsen,
  Med henvisning til behandlingen af B 65, hvorunder Sundhedsudvalget fremsendte følgende til Justitsministeriet:

  De oplysninger, der er indeholdt i passet, følger af specifikationerne i ICAO (International Civil Aviation Organization) doc. 9303, part 1, sixth edition. Her fremgår det af specifikationerne, for så vidt angår kønsangivelsen i passet, at indehaverens køn skal fremgå ved brug af et enkelt bogstav, og at der kan anføres F for female, M for male og X for unspecified. I Danmark er der hidtil alene udstedt pas med betegnelserne M og F.

  Udvalget konstaterer på den baggrund, at betegnelsen X bl.a. kan anvendes i transseksuelle personers pas. Eftersom det er op til hvert enkelt land, om man vil udnytte muligheden for at anvende betegnelsen X, opfordrer udvalget justitsministeren til at undersøge de praktiske muligheder for at tillade transseksuelle at få et X i deres pas i stedet for den sædvanlige kønsangivelse F eller M. Idet en eventuel ændring af reglerne vedrørende kønsangivelse i de danske pas forudsætter ændringer i det nuværende pasproduktionssystem, opfordrer udvalget ligeledes justitsministeren til at undersøge de tidsmæssige og økonomiske forudsætninger herfor.

  I denne forbindelse blev det ikke klargjort hvilke ændringer i det nuværende pasproduktionssystem, der ville være nødvendige.

  Det er Trans-Danmarks opfattelse, at man ikke behøver at begynde med at anvende X i forbindelse med transseksuelle. I den tyske paslovgivning kan man læse i § 4 følgende:

  Die Angabe des Geschlechts richtet sich nach der Eintragung im Melderegister.
  Abweichend von Satz 3 ist einem Passbewerber, dessen Vornamen auf Grund Gerichtlicher Entscheidung gemäß § 1 des Transsexuellengesetzes geändert wurden, auf Antrag ein Pass mit der Angabe des anderen, von dem Geburtseintrag abweichenden Geschlechts auszustellen

  “Kønsangivelsen retter sig efter registreringen i folkeregistret. Afvigelser fra pkt. 3 skal gives til en pas ansøger, hvis fornavn på grund af en retskendelse i henhold til § 1 i loven om transseksuelle er blevet ændret til et kønsspecifikt fornavn der afviger fra fødselsattestens kønsangivelse.”

  Dette betyder med andre ord, at nationalstaten, i dette tilfælde Tyskland, godt kan anvende betegnelserne F eller M for transkønnede personer. Trans-Danmark har derfor vanskeligt ved at forstå begrundelsen for kun at ville tillade X for transkønnede personer i passet.

  Yderligere forstærkes kravet om ændring af civilretslig status med Retslægerådet kommentarer i Årsberetningen for 2006 udgivet i 2007
  I Retslægerådets årsberetning for 2006, der kan læses på Justitsministeriets hjemmeside, refereres på side 75 til 79 til en sag om en 61-årig transseksuel, der havde fortrudt sit mand til kvinde kønsskifte. Sundhedsstyrelsen gav tilladelse til, at den 61-åriges kønsangivelse blev ændret fra kvinde til mand efter anbefaling fra Retslægerådet.

  Det er den første sag af sin art, der har været forelagt Retslægerådet.

  Sagen gav anledning til mange overvejelser i Retslægerådet, såvel ved forelæggelsen i 1982 som ved den aktuelle.
  I 1982 overvejede man blandt andet, om A var transseksuel, ligesom der på daværende tidspunkt var en vis usikkerhed om, hvad rådet egentlig skulle udtale sig om. Hertil var der terminologiske overvejelser, hvilket blandt andet viste sig i, at rådet anvendte betegnelsen “kønsskifte“, hvor citationstegnene blandt andet var udtryk for, at de (med rådets daværende terminologi) “kønsmodificerende indgreb” ikke medfører et egentligt kønsskifte, idet det biologiske køn er forankret i kromosomerne i hver enkelt celle.
  I den aktuelle sag, som er den første af sin art, der har været forelagt Retslægerådet, blev rådet anmodet om “…særligt at forholde sig til spørgsmålet om, hvilke kriterier, der på nuværende tidspunkt bør lægges vægt på ved anerkendelsen af kønsskiftet.” Rådet fandt, at kromosomsammensætningen alene ikke kan lægges til grund for fastlæggelsen af kønnet.” Der kendes således sjældent forekomne tilstande, hvor en biologisk dreng ved fødslen har testiklerne ligger i bughulen, hvorfor hormonproduktionen aldrig kommer i gang. Barnet opfattes som pige og vil oftest også senere i livet opfatte sig som kvinde.

  Kønsorganerne er heller ikke afgørende – en mand, der ved et ulykkestilfælde læderer penis og pungen, som derfor må fjernes operativt, vil stadig opfatte sig som – og være – en mand.
  Rådet fandt således samlet, at “kriterierne for kønnet (må) være den subjektive, private opfattelse af kønsidentiteten og den offentlige manifestation af kønsopfattelsen”.

  Det virker således urimeligt, at man fra myndighedernes side stadig fastholder krav om et operativt kønsmodificerende indgreb (læs: kastration) for at få ændret civilretslig status, når der samtidig findes en dom omkring civilretslig status fra 1992, en dom som Danmark ikke har rettet sig efter:

  B v France (ECHR), 1992, 57/1990/248/319
  I domsudskriften kan man læse følgende på side 13 afsnit 46:
  According to the applicant, science appears to have contributed two new elements to the debate on the contrast between appearance (changed somatic sex and constructed gonadal sex) and reality (unchanged chromosomal sex but contrary psycho-social sex) as regards the sex of transsexuals. Firstly, the chromosomal criterion was not infallible (cases of persons with intra-abdominal testicles, so-called testicular feminisation, or with XY chromosomes despite their feminine appearance); secondly, current research suggested that the ingestion of certain substances at a given stage of pregnancy, or during the first few days of life, determined transsexual behaviour, and that transsexualism might result from a chromosome anomaly. There might thus be a physical, not merely psychological explanation of the phenomenon, which would mean that there could be no excuse for refusing to take it into account in law.

  Efterfølgende på side 16 afsnit 59 a:
  The applicant stressed that an increasing number of official documents indicated sex: extracts of birth certificates, computerised identity cards, European Communities passports, etc. Transsexuals could consequently not cross a frontier, undergo an identity check or carry out one of the many transactions of daily life where proof of identity is necessary, without disclosing the discrepancy between their legal sex and their apparent sex.

  Dommen fastslår således følgende på side 17, afsnit 63:
  The Court thus reaches the conclusion, on the basis of the above-mentioned factors which distinguish the present case from the Rees and Cossey cases and without it being necessary to consider the applicant’s other arguments, that she finds herself daily in a situation which, taken as a whole, is not compatible with the respect due to her private life. Consequently, even having regard to the State’s margin of appreciation, the fair balance which has to be struck between the general interest and the interests of the individual (see paragraph 44 above) has not been attained, and there has thus been a violation of Article 8 (art. 8).
  The respondent State has several means to choose from for remedying this state of affairs. It is not the Court’s function to indicate which is the most appropriate (see inter alia the Marckx v. Belgium judgment of 13 June 1979, Series A no. 31, p. 25, para. 58, and the Airey v. Ireland judgment
  of 9 October 1979, Series A no. 32, p. 15, para. 26).

  Konklusionen er, at det er en overtrædelse af Menneskerettighedskonventions artikel 8 ikke at ændre den civilretslige status fra det øjeblik en person ønsker at leve i det modsatte af det biologiske køn.

  Kombinerer man dommen fra ECHR med Retslægerådets definition på kønsidentitet i årsberetningen fra 2006 mener Trans-Danmark, at transkønnede har en menneskeret til at få ændret alle officielle dokumenter, herunder pas og cpr-nummer til den kønsidentitet som vedkommende lever i.

  Med henvisning til CommDH(2007)26, 12 December 2007 af THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, MR. THOMAS HAMMARBERG, hvor der i afsnit 5.2 #57 står følgende:

  “57 repræsentanter informerede kommissæren om, at transseksuelle personer i Østrig står over for store vanskeligheder på grund af deres kønsidentitet, efter at reglerne omkring kønsskifte blev ophævet af Forfatningsdomstolen i 2006.
  På grund af manglende retningslinjer, kræver myndighederne nu et omfattende kirurgisk indgreb i genitialområdet før de vil anerkende et kønsskifte.
  Kommissæren anbefaler de Østrigske myndigheder at udarbejde et sæt retningslinjer for dette område.
  Ved udarbejdelsen af disse retningslinjer, bør der tages hensyn til følgende: Forfatningsdomstolens afgørelse, Retningslinjer fra Menneskerettighedsdomstolen (F.eks. Christine Goodwin mod den Engelske stat) og den aktuelle videnskabelige stand i spørgsmål omkring kønsskifte

  Trans-Danmark vil med henvisning til ovenstående gerne bede om Justitsministeriets holdning til at få lovgivningen tilpasset, således at der tages hensyn til de af Retslægerådet fremførte konklusioner og at Danmark lever op til dommen fra ECHR fra 1992, samt de anbefalinger som Thomas Hammarberg fremkom med i december 2007.

  Denne skrivelse er også sendt til retsudvalget.

  Vi forventer at få et svar i løbet af 4-6 uger, og skulle dette svar være negativt, så er det foreningens hensigt at lægge sag an mod staten Danmark ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

 4. Pia’s oplevelser på træningsophold hos TGEU i Manchester:
  TGEU afholdt fra den 2. til den 5. oktober et seminar med den officielle titel “Training in Community Work”, hvilket også blev kaldt træning for transaktivister.

  Seminaret var betalt af Europakommissionen og viser altså dens velvilje til at støtte vores sag. Vi skulle dog betale nogle af rejseomkostningerne selv.

  Formålet var, at oplære transpersoner rundt omkring i hele Europa i at få indflydelse især overfor det politiske system. Jeg deltog i seminaret som repræsentant for Trans-Danmark.

  Der var 3 deltagere fra Tyskland, 3 fra Holland, 3 fra Spanien, 2 fra Sverige, 2 fra Irland, 2 fra Danmark inkl. mig selv og 1 fra Polen. Hertil kom arrangørerne/foredragsholderne, hvilket var 4 fra England og 1 fra USA.

  Seminaret blev holdt i pæne rammer – Freemason’s Hall – hvilket er frimurerne i Manchester’s tilholdssted.

  Undervejs i seminaret fik deltagerne en indføring i grundbegreberne indenfor transverdenen. En interessant oplysning var, at der i EU er ca. 497.000 transseksuelle og i hele Europa ca. 822.000, hvilket er flere end antallet af indbyggere i Luxembourg. Vi er altså ganske mange. For den engelske befolkning gælder det, at 5,6 % har en højere uddannelse, medens det blandt transseksuelle i England er en andel på 21%. Transseksuelle har altså i England (ligesom i Danmark) en betydeligt højere uddannelse end resten af befolkningen.
  Desuden fik vi en særlig grundig indføring i de juridiske regler indenfor området. Det gælder især de engelske regler, som arrangørerne naturligvis kendte særligt godt.
  Vi hørte både om direkte og indirekte diskrimination. Et eksempel på indirekte diskrimination i England er, at mandlige (altså også transmænd) skal være mindst 176 cm høje, medens transkvinder (altså også trans-kvinder) ikke må være højere end 170 cm. Det rammer rigtig mange transpersoner,
  men også personer, der lever i sit biologiske køn.
  En nyhed for mig, må jeg sige, var, at vi fik oplyst, at transpersoner i England ikke må gå til gudstjeneste. Man må godt gå ind for at se kirken udenfor gudstjenesterne, men man må ikke sætte sig ned for at bede. Gør man dette, kan politiet tilkaldes og man kan tildeles en bøde.
  Seminarets hovedtaler var TGEU’s formand Stephen Whittle, der er OBE (Order of the British Empire – en orden tildelt af den engelske dronning), og professor i jura på Universitetet i Manchester. Han talte både om engelsk lovgivning og meget interessant også om alle afsagte domme ved Menneskerettighedsdomstolen, som Danmark jo må respektere, der har haft transrelaterede spørgsmål involveret. De fleste af dommene overholdes af dansk lovgivning, men ikke alle. Derfor vil Trans-Danmark i den nærmeste fremtid overveje, om vi skal anlægge sag mod Danmark ved Menneskerettighedsdomstolen, idet muligheden er tilstede.
  Seminaret havde desuden fået en meget prominent person til at deltage. Det drejer sig om den amerikanske forfatter Jamison Green, der bl.a. har skrevet bogen “Becoming a Visible Man“. Han har også skrevet en række andre kendte bøger. Han er KtM transseksuel og har ledet den største amerikanske forening for KtM transseksuelle FTM International gennem adskillige år. Han afløste her Lou Sullivan da han døde i 1991.
  I sit indlæg kom Jamison Green langt omkring. Han talte om transkulturens udvikling, om den menneskelige udvikling som transperson, om sit politiske arbejde, om borgerrettigheder, der gælder for alle og om behandlingssystemet, der ofte overtræder blufærdighedsgrænser.
  Transpersoner findes i alle samfundslag. Fra forskere, virksomhedsledere, læger, håndværkere, kontorfolk og over til prostituerede, der ikke kan se anden udvej end dette.
  Han opfordrede alle til at støtte den fortsatte kamp.
  Altså alt i alt et meget interessant indlæg.

  Som et af de sidste indlæg fortalte jeg selv om diskrimination på arbejdsmarkedet. Det er et fælles problem i alle lande, selv om størrelsen af diskriminationen naturligvis varierer. Jeg fortalte om hvilke muligheder, der er, for at gøre noget ved situationen og kom med en række anbefalinger.

  Pia Nielsen

 5. Hjemmesiden – nyt fra webmaster
  Som nogle måske har bemærket, har vi indført en ny og mere eller mindre automatiseret form for tilmelding til foreningens aktiviteter.

  Når vi opretter en aktivitet i kalenderen sender vi samtidig en invitation ud på en mailingliste, du behøver så blot at klikke enten Ja, Måske eller Nej, det er de link, i finder nederst i invitationen. Nå i gør dette, får vi en besked tilbage om i ønsker at deltage i aktiviteten, eller om i måske overvejer det, eller om i definitivt ikke kommer. Samtidig med oprettelsen af aktiviteten, angiver vi ligeledes en dato for påmindelse, således at der et par dage før tilmeldingsfristens udløb, udsendes en mail for lige at minde jer om det. Alt dette foregår ganske automatisk, og sparer tid for os.

  Alternativt kan i også tilmelde jer via hjemmesiden, vælg Aktiviteter, og så Tilmelding, så kommer dette skærmbillede frem, vælg den ønskede aktivitet i det øverste felt, udfyld de øvrige felter med dit Navn og din E-mail, skriv eventuelle bemærkninger og klik så på Knappen Send Tilmelding.
  Det burde være til at finde ud af for alle.

  Her kan du tilmelde dig foreningens aktiviteter. Nærmere beskrivelse af aktiviteten samt hvor og hvornår den afholdes, finder du ved, at klike på knapen Oversigt ude i højre menu.

  Du har mulighed for, at få tilsendt oplysninger om vore aktiviteter på en SMS, har dete interese, skal vi selvsagt bruge dit nummer.
  OBS. BEMÆRK AT DIN TILMELDING ER BINDENDE

  Vi har ligeledes fået sat et nyt debatforum op på hjemmesiden, da der var noget usikkerhed vedr. ophavsretten til det gamle forum.

  For at kunne debattere i det nye forum, skal du være tilmeldt som bruger. Denne tilmelding skal du selv foretage i forummet.

  Vær venlig lige, at kaste et blik på reglerne for brugen af debatforummet. Vores administrator holder et vågent øje med forummet, og sker der en overtrædelse af reglerne, VIL DER BLIVE REAGERET. Er det en enegangs forseelse, vil du opleve at det pågældende indlæg bliver fjernet, og du får en advarsel. I gentagende og grove tilfælde, vil den samlede bestyrelse træffe en afgørelse, om det videre forløb.

  Lad det være sagt med det samme, DET ER IKKE: SCOR, BOYFRIEND, TRANSDATING og hvad de ellers hedder alle sammen, tilpas venligst sprogbruget derefter.
  Der er også kommet reklamer op på hjemmesiden. Indholdet af disse, kan foreningendesværre IKKE på nogen måde bestemme.

  Meningen med disse reklamer er, at tjene penge til foreningen. Hver gang nogen klikker på disse reklamelink, tjener vi nogle ganske få cent, så det er desværre ikke en guldmine, medmindre altså, at en eller anden giver sig til uhæmmet at klikke løs *SS*

  Skulle nogen af jer løbe ind i emner eller artikler som I mener foreningen burde præsentere, så send dem til Tina Vyum på naestformand@Trans-Danmark.dk så vil hun sørge for at det kommer op på siden.
  I er alle velkomne til at bidrage med materiale.

  Til sidst så vil vi gerne opfordre de af vore medlemmer der kunne tænke sig at hjælpe med at oversætte dele af hjemmesidens materialer til engelsk og tysk, til at henvende jer til enten Tina eller Karin. Vi mangler nogle hænder som det så populært hedder.

  Tina Vyum

 6. Trans-Danmark arrangementer:
  Julefrokost 2008
  Sted: Den Gamle Kro i Hornslet, Rosenholmvej 3, 8543 Hornslet
  Tilmelding SENEST d. 28/11-2008.
  Tilmeldingen foregår ved enten at benytte svarmuligheden, Ja i den udsendte mail, eller ved at gå ind på Trans-Danmarks hjemmeside, vælge Aktiviteter og tilmelding.
  Påmindelse udsendes automatisk 2 dage før tilmeldingsfristen.
  Menu: Fiskefilet med remulade, rugbrød og Citron. Hvide sild med karrysalat – løg – kapers og rugbrød. Ribbensteg med hvide og brunede kartofler, rødkål samt brød.
  Medister med grønlangkål. Ris a la mande. Kaffe.
  Pris for medlemmer af Trans-Danmark og TID: 225,- Kr. Pris for alle andre: 250,- Kr.
  Drikkevarer er individuelt og afregnes på dagen.

  Dato Betegnelse Tema Temaholder
  06-12-2008 Julefrokost Gl. Hornslet Kro  
  17-01-2009 Bestyrelsesmøde Irene, Thisted  
  14-02-2009 Hornslet Kro Kønshormoners virkning på transpersoner Erik Holk-Poulsen
  07-03-2009 Generalforsamling Sted ikke fastlagt  
  04-04-2009 Forårsfest Randers diskrimination på arbejdspladsen Pia Nielsen
  20-06-2009 Sankt Hans fest Hos Signe i Skader  
  29-08-2009 Sommerfest Hos Signe i Skader  
  10-10-2009 Efterårsfest Koncert Irene Haffner
  05-12-2009 Julefrokost Sted ikke afgjort  

 7. TEMAAFTEN PÅ HORNSLET KRO
  Lørdag den 25.10 – 2008
  Der har været efterårsfest i Trans-Danmark og for første gang skulle vi være på Den Gamle Kro i Hornslet. En meget idyllisk gammel bygning som viste sig at være meget hyggelig og stemningsfyldt også indenfor. Vi kunne parkere bagved og havde egen indgang til vores egne lokaler.
  Der var dækket rigtig flot op og da vi efterhånden var samlet var vi ca. 20 festklædte damer inkl. vores oplægsholder Sarah Alice Thorsen.
  Den Gamle kro i Hornslet leverede en rigtig lækker middag med smilende og venlig betjening. Vi slappede hurtigt af og følte vi var i rigtig gode hænder. Snart gik snakken ved bordet og alle følte vist glæde ved at se hinanden igen. Netværket ved at deltage i disse møder/fester bestyrkes og vi lærer langsomt hinanden bedre og bedre at kende.

  Da middagen var slut samledes vi ved små opdækkede borde hvor kaffen skulle indtages. Og det var så optakten til at Sarah kom med sit indlæg. Det var et meget varmt og til dels et personligt indlæg som handlede om hvad psykoterapi egentlig kunne hjælpe med når livet var i forandring.
  Sarah fortalte bl.a. om sin søn der blev til Anna, og delte ud af sine personlige erfaringer om hvad der skete når et nært familiemedlem pludselig skiftede køn.
  Sarahs oplæg som også omhandlede hvad mindness er for noget gav anledning til spørgsmål og debat. Vi havde en lang og berigende debat, hvor mange af os fik indtryk af hvilke problemer vi hver især gik og tumlede med. Især arbejdssituationen var til debat da den stod i centrum af manges vanskeligheder.
  Sarah havde ingen universalløsninger men hun opfordrede meget til personlig åbenhed og til at have et andet menneskes fortrolighed og tillid.

  Det var en meget berigende debat som gjorde at aftenen fik en fylde og et indhold som gjorde at i hvert fald jeg syntes det var værd at køre efter.
  Misforstå mig nu ikke. Men når man som jeg kører næsten 200 km, er det rart at være fyldt op og have følelsen af at det var det værd, når man sent om natten kører de mange kilometer hjem igen. Og lige netop den nat var det bare rusk og regn der ventede, og så er det jo rart at have varme og mæthed indeni.
  Stor ros til udvalget der sørgede for sådan en dejlig aften!

  Irene Haffner

 8. KREATIV GRUPPE
  Vi er ved at etablere en kreativ gruppe med det enkle udgangspunkt, at har du et kreativt talent eller bare vil være med til at realisere nogle kreative ideer, så skulle du tage at melde dig.
  Vi er foreløbig fire, og vi vil mødes en gang imellem hos Cille på Mors. Hun har et stort atelier og masser af plads.
  Mulighederne er mange, men har først og fremmest det sigte at vi møder hinanden og ser hvordan vi evt. kan inspirere hinanden og eventuelt samarbejde omkring nogle projekter som vi synes er sjove og spændende.
  Jeg går selv med en ide om at lave en vandre-udstilling som kunne sendes rundt i landet med billeder og information om hvad transer egentlig er for nogle.
  Det kunne i al sin enkelthed være nogle udstillings stativer med udstillingstavler hvor der blev sat på billeder og tekst på, både kunstnerisk seværdigt og informativt tydeligt.
  Jeg kunne forestille mig sådan en lille udstilling blive flyttet rundt i landet fra Rådhus til Rådhus.
  Der er også mulighed for lave andre kreative indslag.
  Hvad vi vil lave finder vi selv ud af, og udover at være kreative og pleje gode ideer, har vi nu også tænkt os at have det hyggeligt og sjovt.

  Vil du være med? – Skriv til Irene: haffner26@msn.com

Det var alt for denne gang. Det næste newsletter kommer til i januar 2009.

Karin Astrup, formand
formand@trans-danmark.dk

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 12 af 9. september 2008 fra Trans-Danmark.

Vist 51 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Kære medlemmer,

Sommerferien er så småt ved at være overstået for de fleste danskere og arbejdstøjet skal findes frem igen.

Dette gælder også for Trans-Danmark, selvom vi har brugt en del af sommerperioden til at lave en del aktiviteter.
 1. Møde med Familiestyrelsen den 24. juni 2008
  Karin og Tina var inviteret til møde i Familiestyrelsen den 24. juni 2008, hvor også repræsentanter fra PfT deltog. Fra Familiestyrelsen deltog Malene Vestergaard, Merethe Johansen og Mie Møller.
  Familiestyrelsen orienterede om hvad der kan forventes i forbindelse med revisionen af Navneloven i foråret 2009.

  Det vil være en mindre revision

  Herefter diskuterede vi hvorledes § 13 fungerer i praksis, og sammenlignede den med reglerne i udlandet. Styrelsen er bekendt med de norske regler; da de blev nævnt i Trans-Danmarks høringssvar under behandlingen i 2004. Men de kunne godt tænke sig et bedre vurderingsgrundlag.

  Trans-Danmark har derfor påtaget sig opgaven med at forsyne styrelsen med de gældende regler i andre europæiske lande.

  Dette materiale vil blive sendt til styrelsen senest den 13.september 2008.

  Trans-Danmark vil være høringsberettiget ved revisionen i 2009

 2. Undersøgelse om forholdende i ældreplejen
  Den 1. september udsendte foreningen følgende skrivelse til landets kommuner:

  Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle, har fået et antal henvendelser fra medlemmer, som forudser snart at skulle på plejehjem eller må søge om hjælp, da det begynder at knibe med at kunne klare sig i eget hjem.
  Vi har desuden hørt fra nogle, der allerede er inde under hjemmeplejen, at deres livsførelse bliver vanskelig, når de kommer ind under hjemmeplejen eller kommer på plejehjem.

  Det er jo naturligt, at folk tænker over, hvordan og i hvilket omfang de kan fortsætte med deres vante livsførelse, når de flytter på plejehjem eller bliver afhængig af hjælp fra kommunens hjemmepleje.

  Trans-Danmark har derfor besluttet at rette henvendelse til samtlige Socialforvaltninger i landet i håb om, at de vil drage omsorg for, at de rette personer får forelagt disse spørgsmål og besvarer dem.

  Vi vil gerne bede om svar på følgende spørgsmål:
  1. Har Jeres kommune nogen erfaring med transpersoner i plejen? Hvis ja: Hvorledes fungerer hverdagen?
  2. Er personalet forberedt på, at de kan få et ønske om at iklæde en person, det modsatte køns tøj, ordne paryk og lægge makeup?
  3. Vil personalet acceptere, at beboeren lever som det modsatte køn?
  4. Personalet bør være forberedt på, at der kan komme en beboer, som udadtil efterlader indtrykket af at tilhøre et køn, men fysisk og psykisk tilhører det modsatte køn i større eller mindre grad.

  Resultaterne af alle landets socialforvaltningers besvarelser på denne undersøgelse vil blive sammenfattet i en rapport, der vil blive anvendt overfor Folketingets partier.

  Hvis De måtte være interesseret i at modtage en kopi af rapporten, skal De blot lade os det vide og vi vil da tilsende Dem rapporten, når den foreligger.

 3. Supplering af bestyrelsen, valg af nye suppleanter
  Bestyrelsen har med henvisning til § 13 i foreningens vedtægter, der siger følgende:

  ”Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræder den på generalforsamlingen første valgte suppleant. Er der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem dog således, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være valgt på generalforsamlingen.”

  Da Erwin Jöhnk og Victoria Nielsen af forskellige årsager forlod bestyrelsen, har bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 23. august 2008 valgt at supplere de to ledige suppleant poster med Betina Hvejsel og Irene Haffner. De sidder således indtil næste generalforsamling i marts 2009.

 4. TGEU holder strategimøde i Vejle den 6. – 7. september 2008
  TGEU nye Steering Committee skal på deres næste møde i Manchester fra den 1. – 5. oktober have forelagt en strategiplan, som gerne skulle vedtages, således at man kan påbegynde implementeringen af en handlingsplan baseret på foreningens strategi. Strategiplanen er den europæiske version af Trans-Danmarks vision 2012

  Derfor er der nedsat en strategigruppe, som laver et oplæg til SC og denne gruppe består af Pia Nielsen og Karin Astrup fra Trans-Danmark samt Jane Thomas fra DTGI i Tyskland. Gruppen mødes den 6. og 7. september hos Pia i Vejle

  Vi skal nok holde Jer orienteret om resultatet i næste nyhedsbrev.

 5. Henvendelse til Beskæftigelsesministeren
  Pia Nielsen henvendte sig på foreningens vegne til beskæftigelsesministeren:

  Beskæftigelsesministeriet
  Holmens Kanal 20
  1060 København K
  Att. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen

  21. juli 2008

  Anmodning om foretræde for Beskæftigelsesministeren
  Trans-Danmark, der er landsforeningen for transvestitter og transseksuelle, har som et af sine vigtigste mål, at medvirke til at ledighedsprocenten for transpersoner ligger på linje med den øvrige befolknings.

  Der er et langt stykke vej, førend denne målsætning kan indfries. Vi har netop lavet en undersøgelse blandt vores medlemmer, der viser, at de af vores medlemmer, der ønsker at arbejde som det modsatte af det biologiske køn – altså i praksis de transseksuelle – har en ledighed på 50 %. Det er naturligvis milevidt fra den øvrige befolknings.

  Nogle vil indvende, at vores medlemmer ikke er kvalificerede til at varetage et normalt abejde. En række undersøgelser viser dog, at transseksuelle i gennemsnit har en højere intelligenskvotient end den øvrige del af befolkningen. Vi kan her henvise til en undersøgelse blandt transseksuelle astronomer i IAU (The International Astronomical Union – Verdens største professionelle organisation for astronomer) foretaget i 2004.

  Der er heller ikke tale om manglende lyst til arbejde. Mange sender i hundredvis af ansøgninger uden at kunne få et arbejde.

  Vi har flere love, der omhandler forbud mod diskrimination, hvilke er i overensstemmelse med EU direktiverne desangående. De kræver blot mindre korrektioner. Et eksempel er:

  Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. [1] I § 1 er det nævnt, at der ved ligebehandling af mænd og kvinder forstås, at der ikke må finde forskelsbehandling sted på grund af køn. Det gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til graviditet eller til ægteskabelig eller familiemæssig stilling.
  Loven sikrer derved ligestilling mellem mænd og kvinder omkring arbejdsretlige forhold, ligesom den indeholder bestemmelser om, at der ikke må forskelsbehandles på grund køn eller udøves chikane – sexchikane.

  I § 1 bør den første del ændres til:
  Ved ligebehandling forstås i denne lov, at der ikke må finde forskelsbehandling sted på grund af en persons køn, dennes egenopfattelse af sit køn eller det køn, som pågældende fremtræder som.

  Det er ordet ”køn” som ønskes udvidet til den ovenfor nævnte beskrivelse, idet egenopfattelsen er central. Ligeberettigelsen i loven kommer derved også til at sikre, at den gælder for personer, der lever som det modsatte køn.

  Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet [2] er en anden væsentlig lov, der skulle sikre, at der ikke sker forskelsbehandling. Som nævnt tidligere sker dette imidlertid i udtalt grad.

  Vi ser umiddelbart flere muligheder for at forbedre situationen:
  • Mener en transperson, at der sker diskrimination sted i forbindelse med en ansættelsesprocedure, skal der automatisk bevilges fri proces for gennemførelse af sagen. Det er allerede fastsat i loven, at det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at der ikke er fundet diskrimination sted. Ønskes det af transpersonen, skal sagen gennemføres for lukkede døre.
  • Der skal bevilges erstatninger til transpersoner i fald de vinder retssager, som vil kunne mærkes af arbejdsgiverne (altså 6 cifrede beløb pr. sag eller eventuelt 6 måneders løn).
  • Der skal gennemføres en informationskampagne med stor opbakning til arbejdsgivere generelt omkring problemstillingen. Det bør være i form af skriftligt materiale, fremlægning af sagen i landsdækkende medier m.v.
  • Transpersoner skal have særskilt opdeling i arbejdsløshedsstatistikkerne.

  Det må anføres, at der vil kunne blive tale om et meget stort antal retssager, indtil der bliver afgjort en præcedens. En enkelt transseksuel vil kunne anlægge mere end 100 retssager, hvorfor den automatiske bevilling af fri proces er væsentlig.

  Vi skal således bede om foretræde for at drøfte mulighederne for at intentionen med lovene efterleves i praksis.

  Med venlig hilsen
  Trans-Danmark

 6. Hjemmesiden
  Som de fleste af jer nok har lagt mærke til, så har Tina Vyum ændret designet på foreningens hjemmeside.

  Resultatet er en flot og dynamisk hjemmeside, som vi håber I vil besøge ofte.

  Skulle nogen af jer løbe ind i emner eller artikler som I mener foreningen burde præsentere, så send dem til Tina Vyum på naestformand@trans-danmark.dk så vil hun sørge for at det kommer op på siden.
  I er alle velkomne til at bidrage med materiale.

  Til sidst så vil vi gerne opfordre de af vore medlemmer der kunne tænke sig at hjælpe med at oversætte dele af hjemmesidens materialer til engelsk og tysk, til at henvende jer til enten Tina eller Karin. Vi mangler nogle hænder som det så populært hedder.

  Det var alt for denne gang. Det næste newsletter kommer til november.

  Karin Astrup, formand
  formand@trans-danmark.dk

Note
 1. [Retur] Bekendtgørelse af Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. – LBK nr 734 af 28/06/2006
 2. [Retur] Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet – Lov nr. 31 af 12. januar 2005.

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 11 af 25. maj 2008 fra Trans-Danmark.

Vist 103 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Kære medlemmer,

Trans-Danmark deltog i Council i Berlin med 4 repræsentanter; Pia Nielsen, Tina Vyum, Irene Haffner og Karin Astrup, hvor Irene kom med på et afbud fra Victoria og Erwin.

Jeg vil selvfølgelig orientere om, hvad der er sket på dette konference, derudover vil I kunne læse om Irenes oplevelse af arrangementet.

Den 2. konference for transpersoner 2. – 4. maj 2008 i Berlin.
 • Der deltog 204 transkønnede fra 38 lande og 81 organisationer.
 • De, som havde den længste rejse, kom fra Peru og Japan.
 • Der var tre meget spændende plenumdiskussioner, en handlede om konferencens tema Make Human Rights Work (Få menneskerettighederne til at fungere) med oplæg fra Dennis Van der Veur (formanden for Europarådets førstemand), Michael Cashman (medlem af Europa-Parlamentet), Nicolas Beger (Amnesty International) og Julia Ehrt (TGEU).
 • Stephen Whittle præsenterede hovedlinjerne i EuroStudy; og uddybede dem senere i en workshop.
 • Der blev afholdt 20 workshops.
 • Trans-Danmark afholdte en workshop om diskrimination på arbejdsmarkedet ved Pia Nielsen og i samarbejde med TENI ved Philippa James.
 • Trans-Danmark holdt en Workshop om Fund raising ved Karin og i samarbejde med Alex Kymatow fra Kirgisistan, som talte om fonde til Østeuropa.
 • Council blev dokumenteret af et filmhold, dokumentarfilmen ventes færdig i efteråret 2008.
 • Der blev valgt et nyt Executive Board (Direktion), hvor Karin Astrup blev valgt.
 • Der blev valgt en ny Steering Committee (bestyrelse), der udover Executive Board (direktion) består af 5 yderligere medlemmer.

Rathaus Schöneberg dannede rammerne om konferencen.
Den nye Steering Committee
Executive Board

Professor Stephen Whittle, OBE, Press for Change, UK Formand
M. Sc. Julia Ehrt; TransInterQueer, Tyskland Næstformand
M. Sc. Jane Thomas, DTGI, Tyskland Sekretær
Cand.merc. Karin Astrup, Trans-Danmark, Danmark Kasserer
Menige medlemmer:
B. Sc. Philippa James, TENI, Irland
Cand.merc. Pia Nielsen, Trans-Danmark, Danmark
M. Sc. eng. Rosanna Viano, Grupo Luna, Italien
B. Econ. Richard Köhler, TransInterQueer, Tyskland
Phd Carla LaGarta, TransGender Network Berlin, Tyskland

Fra venstre: Rosanna Viano (Italien), Philippa James (Irland), Jane Thomas (Tyskland), Stephen Whittle (England), Julia Ehrt (Tysk-land), Richard Köhler (Tyskland), Pia Nielsen (Danmark), Carla Lagata (Tyskland) og Karin Astrup (Danmark).

Fra venstre: Rosanna Viano (Italien), Philippa James (Irland), Jane Thomas (Tyskland), Stephen Whittle (England), Julia Ehrt (Tysk-land), Richard Köhler (Tyskland), Pia Nielsen (Danmark), Carla Lagata (Tyskland) og Karin Astrup (Danmark).

Tina Vyum blev valgt til ny Webmaster for TGEU, hvor hun har fået ansvaret for at bygge en hjemmeside op på adressen http://www.tgeu.org

Efter knap to års forberedelse er TGEU nu kommet ind i den fase, hvor arbejdstøjet skal findes frem. Det første online møde blev afholdt allerede 10 dage efter hvor blandt andet medlemmer havde lavet en såkaldt SWOT analyse om TGEU.
De næste møder er allerede aftalt for resten af året, og det næste fysiske møde for SC vil være i Dublin i september.

TGEU har fået midler til forskellige aktiviteter, ca. 55,000 , hvoraf de 5,000 er brugt som tilskud til konferencen. Det betyder, at der er mulighed for at dække rejseomkostningerne for Steering Committee (SC) medlemmerne.

Workshops:
Pia havde fornøjelsen at holde en workshop om “Diskrimination på arbejdspladsen” og hvordan man tackler det sammen med Philippa James fra Irland. Det var en meget velbesøgt workshop, med 22 deltagere.

Pia Nielsen

Pia Nielsen

Her er den engelske indholds fortegnelse på Pia og Philippas workshop:

MtK vs. KtM
 1. Kortsigtede vs. langsigtede problemer med diskrimination
 2. De transseksuelles beskedne antal betyder lille eller ikkeeksisterende politisk opmærksomhed
 3. Kun Ganske få selskaber eller offentlige organisationer har et transafsnit i deres personalepolitik
 4. Næsten alle selskaber med et transafsnit er datterselskaber af et amerikansk moderselskab
 5. Bør transseksuelle skifte stilling, når de vælger at arbejde i det ønskede køn?
 6. Anbefalinger til ansøgninger, når transseksuelle vælger at søge arbejde i det ønskede køn
 7. Hvor meget diskrimination findes der på arbejdspladsen for transseksuelle?
 8. Konkrete eksempler på diskrimination på arbejdspladsen
 9. Hvad kan den transseksuelle gøre for at minimere diskrimination på arbejdspladsen?
 10. Hvilke muligheder eksisterer der for at tage retslige eller andre skridt?
 11. Hvad betyder diskrimination for den transseksuelle?
 12. Hvad kan der gøres ved situationen

Som det kan ses på billedet, så er det et emne, Pia brænder for.

Det viste sig, at de generelle problemstillinger er fælles for hele Europa, selv om der naturligvis er stor forskel på problemernes størrelse i de enkelte lande.
Arbejdsmarkedsforhold vil også være et af Pias ansvarsområder i SC.

Karin var ansvarlig for en workshop om fundraising i samarbejde med Alex Kymatow fra Kirgisistan, som talte om fonde til Østeuropa. Det var den workshop, der havde flest deltagere, nemlig 33.

Den engelske indholdsfortegnelse:
 • Public funding
 • Private funding, sponsor and foundations
 • Other ways to generate income for your organization

Desuden deltog vi Pia, Karin, Irene og Tina i flere andre workshops. Karin deltog i en workshop Dealing with advocacy strategies, der kort fortalt handlede om lobbystrategier overfor forskellige autoriteter, samt den arbejdsgruppe der skulle arbejde med visionerne for TGEU.
Derudover deltog Karin i en vedrørende mediehåndtering. Pia deltog i en om det fremtidige arbejde i TGEU, samt finding your transgender Voice. Alt i alt deltog vi i 10 workshops inklusive dem vi selv stod for.

Justus Eisfeld trådte tilbage som formand.
Justus Eisfeld trådte tilbage som formand, da han flytter til USA for at arbejde i New York.

Karin overrækker Trans-Danmarks gave til Justus, et pendul, der kører over en plade, hvor der er forskellige felter med aktiviteter, såsom frokostpause, telefon, holde fri etc., da Justus er kendt for at være vægelsindet når han skal træffe beslutninger, så mente vi at han med dette apparat var rustet til at flytte til New York.
Vi regner med at kontrollere brugen af dette, når Justus inviterer til house warming i New York, selvfølgelig rent privat.

Irenes oplevelse af Council:

Schøneberg rådhus. Foto: Irene Haffner.

Schøneberg rådhus.
Foto: Irene Haffner.

Af Irene Haffner
Det 2. Transgender-møde i Berlin 2-4 maj 2008.
Helt korrekt: The second council in Transgender Europa. (TGEU).

For forståelsens skyld var det, det andet møde imellem alle de små trans-foreninger rundt om i Europa, og med deltagelse af observatører fra andre dele af verden.
Alt i alt ca. 200 deltagere fra 38 lande.
Mødet blev afholdt på Schøneberg Rådhus i Berlin fra fredag den 2. maj – søndag den 4. maj 2008.

‘Ich bin ein berliner!’ – sagde J. F. Kennedy fra balkonen på Schøneberg rådhus i det tidligere Vestberlin den 26. juni 1963.
45 år senere kunne det have lydt: ‘Ich bin ein trans!’
Schøneberg er kendt for sin frie og tolerante holdning til minioritetsgrupperne i samfundet, og er bosted for mange homoseksuelle, der har fundet et tolerant fristed i netop den kommune i Berlin.
Det var derfor måske meget naturligt, og i hvert fald meget symbolsk, at mødet fandt sted lige netop der.
Det smukke gamle rådhus med dets atmosfære og den smukke byrådssal hvor plenummøderne fandt sted var en perfekt ramme om en virkelighed som trods de fine titler, ikke lod sig skjule.
Det var transpersonernes møde. Alle former for transpersoner! Smukke, anonyme, androgyne, kvindemænd og mandekvinder, transseksuelle og transvestitter. Hele spektret af det vi forstår som trans, og interessant nok var en workshop netop koncentreret om hvad vi kalder denne mangfoldighed.

Og meget bevægende startede hele mødet med at en portugisisk deltager dedikerede mødet til minde om 2 transseksuelle som var blevet myrdet i Portugal. I 2006 var det en ung, fattig brasiliansk transseksuel, der måtte ernære sig som sexarbejder for at overleve, der blev tortureret af en gruppe unge katolske teenagere i 3 dage, for derefter at blive smidt i en grøft hvor hun døde. Og så i år, i februar 2008, skete der et mord mere på en transseksuel i Portugal.
Det var så hårene rejste sig, og tårerne stod frem i øjnene. Det her var virkelighed! Ikke bare et administrativt politisk møde. Det var et forsøg på at samle de små grupper rundt om i Europa, som i de fleste lande lå fra under 100 personer og op til 500 i de lidt større lande. Vi ER ikke mange. I hvert fald ikke mange der står frem, og overgreb og diskrimination er stadig virkelighed i dagens Europa.

TGEU (Transgender Europa) er endnu et forsøg på at enighed gør stærk. Det har vist sig ret nødvendigt for andre minoritetsgrupper, og nu har de meget små og tabubelagte transgrupper rundt om i Europa taget skridtet til at organisere sig og arbejde sammen.
Ikke helt uvedkommende var mødets overskrift: Make Humans Rights Work!
Og hvilke menneskerettigheder?
Jeg lyttede:
Menneskerettigheder starter i os selv!
Menneskerettigheder er at kunne gå på gaden uden frygt!
Menneskerettigheder er at have ret til at være den man er!
Menneskerettigheder er at vi kan gå hvor vi vil uden at blive arresteret eller lide overgreb!
Menneskerettigheder er at have ret til at leve sit liv som den man føler man er!
Menneskerettigheder er at have ret til at leve som det køn man føler sig knyttet til!
Jeg tænkte lidt og tilføjede:
Menneskerettigheder er ret til at leve uden vold, sladder og nedladenhed. Til gengæld har jeg pligt til at vise og leve ærligt, som mit liv byder mig!

Demokratiet er kendetegnet ved flertalsbeslutninger, men indeholder også et meget vigtigt ansvar for flertallet, til at beskytte sine små mindretal. Uden dette ansvar ville flertalsstyret blot være et Tyranni, som så mange andre igennem historien.
De små mindretal prøver at få indflydelse ved at læne sig op ad større grupper for at få indflydelse. Sådan har transgrupperinger her i Danmark og andre steder i Europa også lænet sig op af de succesfulde forbund for Bøsser og Lesbiske. Men alle vil jo gerne være sig selv. Spørgsmålet er så hvor meget man kan fragmentere små minoriteter før de er for små til at få nogen som helst indflydelse. Der er en tendens til at danne paraplyforeninger, så indflydelse og beskyttelse bliver bedre. I et samlet Europa har en lille national gruppe på 100 medlemmer ikke store chancer for at blive hørt.
Så det er altså det det hele går ud på. Troede jeg!

Og det gik da ud på at lave et større samlet arbejde i EU, for at påvirke de magtfulde politikere i Europa-parlamentet og dermed de nationale parlamenter. Altså at få udvirket bedre rettigheder og vilkår for os alle sammen.
Men jeg så også alle de dejlige umiddelbare personlige kontakter der fyldte en del. Mennesket er heldigvis andet end stemmer i et demokrati. De er også personligheder. Og når transpersoner fra det meste af verden begynder at få kontakt med hinanden opstår der venskab, kærlighed og frugtbare tanker, som måske er lige så meget værd.
Hvordan kommunikerer man så lige imellem så mange lande, kulturer og sprog, når man gerne vil stå sammen og fylde lidt mere i et samfund der globaliseres og metropoliseres?
Arbejdssproget er engelsk, og alt hvad der fremover skrives vil man forsøge at få ud i de enkelte lande og oversat til det pågældende sprog.
Man kan blive medlem af TGEU. Et medlemskab som i alle andre foreninger. 25 Euro gav jeg! Og trods min skepsis overfor store møder, tror jeg, jeg vil tage af sted igen til næste år.

Det var en meget varm oplevelse at møde:
De 2 kønnede
Androgyne
Smukke anonyme
I sarte tegnede konturer
Af både mand
Og kvinde
Ikke en pige
Ikke en dreng
Men lidt af dem begge!

De bløde profiler
Af en hende
Med et blik af ham
Men inderst inde
Vil du finde
Et menneske der
Kan rumme dem.. begge!

Der var travlt i de 3 dage på Schøneberg Rådhus. Berlin havde stablet nogle meget effektive arbejdsgrupper af unge på benene. Der blev optaget en dokumentarfilm og taget en masse dokumentarbilleder. Og da vi samledes 200 transpersoner på trappen uden for Rådhuset for at blive fotograferet, gik hele det lokale marked, som holdt til på pladsen foran rådhuset, i stå, og det blev lidt af et tilløbsstykke at se så mange smilende transer på en gang. Man havde jo nok set en eller nogle stykker i den frisindede by. Men hele 200 på en gang!

Det blev nævnt under det afsluttende møde at vi før havde tiet, men nu var vi begyndt at tale..!!!
Vi fra Danmark kunne være stolte over vores repræsentation, over vores tydelige nærvær i form af 2 medlemmer af bestyrelsen og andre der arbejdede som webmaster m.m..
Danmark kunne man regne med!

Jeg ved ikke om større er bedst. Men jeg ved at mødet og åbningen ud mod ligesindede i Europa er både en smuk og realistisk tanke hvis vi vil.
Og vores lille land der blot ligger 5 timers bilkørsel væk, virker utroligt fjernt, og småt, når man lige har mødt europæere der brænder for at gøre noget ved de manglende menneskerettigheder for transgender folket ude i virkeligheden. Her er et stykke meget nødvendigt og vedkommende arbejde at gøre. Så har du menneskerettigheder i dine tanker når du ser transpersoners vilkår, så støt TGEU med dit medlemskab eller gå ind på hjemmesiden som stadig er under udbygning.

Jeg Er et menneske!
.åh.mit køn?
Jeg har 2!
Et biologisk – og et mentalt!
Jeg er hanhun
Eller hunhan
Men bare rolig:
Jeg ER et menneske!
Og hvis jeg virkelig skal forklare hvorfor jeg har skiftet/skifter fra mand til kvinde eller omvendt jamen så giv mig lige 2-3 timer så skal jeg forklare det!
– Har du tid?

Det skal nævnes at en af Berlins hotte Trans-cabaretter havde lavet en speciel festaften for os alle lørdag aften. Showet var afholdt på delvis engelsk så vi alle kunne følge med, og vi blev vidne til et særdeles festligt og varmt show lavet af Berlinfolk, godt bakket op af et entusiastisk og festligt klædt publikum. Det var bare fantastisk at opleve!

Jeg kom med på et afbud og var fuldstændig grøn og nysgerrig. Jeg nåede også andet end at deltage på møderne, og jeg har skrevet en anden historie der hedder: Irene i Berlin!
Jeg fulgtes med Trans-Danmarks bestyrelse og siger tak fordi jeg fik tilbudet.
Og til jer andre: Det er sørme godt arbejde der laves derude i den store verden!

Irene Haffner
Medlem af Trans-Danmark
Og helt nyt medlem af TGEU
TGEUs hjemmeside.

Irene Haffner i Berlin den 2. til 4. maj 2008.
Jeg mindes da jeg første gang gik ud af min dør som Irene. Bævrende og noget angst, men også fast besluttet på at jeg ville ud.
Der har været mange skridt at tage, og mange gange hvor jeg bare skulle gøre det uden at tænke for meget.
Det blev efterhånden mere og mere naturligt at bevæge sig ude og langsomt fik jeg et hverdagsliv som Irene. Byture i de lidt større byer heromkring, tur til Båstad og ture ud i landet. Til koncert i Aalborg og mere dagligdags ting som at gå på biblioteket, handle ind osv.

Nu er jeg lige kommet hjem fra Berlin og er lykkelig og nærmest beruset af nogle dages intense oplevelser.
Jeg har fulgtes med en lille gruppe til Transgender Europa møde i Berlin, og udover mødet var jeg fast besluttet på at prøve livet som transvestit i en storby. Helt alene!
Bare det at booke ind på et hotel og skrive: Irene Haffner i ind-bookingen. Dejligt!
Jeg havde mit eget værelse på Holiday Inn, og der fulgte 4 dage på full time som pige. Det har jeg prøvet før, og jeg er jo transvestit, ikke transseksuel, så normalt har jeg jo altid en mulighed for at skifte tilbage til mand. Men jeg havde selvfølgelig kun kvindetøj med. Og sikke et cirkus da jeg skulle pakke sent onsdag aften efter at have fået et tilbud om at tage med! Jeg må til at lære det!
Men det gik nogenlunde.

Den første dag var jeg i jeans, lille bluse, højhælede støvler og sort skindjakke. Og efter åbningsmødet på Scøneberg Rådhus var jeg på vej ud i den store millionby. Jeg spadserede og opdagede hurtigt at højhælede støvler ikke lige er det bedste at gå langt i.
Jeg sad på små fortovscafeer, og spadserede på Unter den Linden, og da det begyndte at små-dryppe var jeg en tur på Berlins Historiske Museum. Det blev også til en tur på en lille hyggelig italiensk restaurant, hvor en smilende sød ung servitrice betjente mig med udsøgt elegance og høflighed!
Tværs over Alexanderplads, og op i toget hvor jeg for første gang kom til at stå i et tæt mylder af folk. Jeg holdt bare godt fast og tænkte at det gik nok. Der faldt da et blik i ny og næ, men mon ikke de har set transer før, de berlinere. Jeg havde da gjort mig virkelig umage for at se både almindelig og elegant ud. Langt om længe tyndede det ud, og jeg fik mig en plads at sidde på, og da vi nåede endestationen fik jeg fat i en taxi, og så hjem og hvile.

Næste morgen var det ned i hotellets restaurant og spise morgen mad. En smilende og venlig betjening, og i det hele taget imødekommende og venlige mennesker. Jeg opnåede endda at blive tiltalt mrs. Haffner! Hi.!
Jeg fik prøvet at være ude i den store by på alle leder og kanter. Det krævede at jeg virkelig gjorde mig umage om morgenen og fik lavet både en barbering og en make-up der kunne holde omkring de 12 timer, og hele tiden have med i planlægningen at jeg skulle hjem på hotellet og bade, barbere og lægge ny make-up til om aftenen. Det giver jo noget træning.
Jeg valgte nu et godt princip, skulle det vise sig. Jeg begyndte at gå i nederdel, og bruge bluser og skjortebluser som jeg kunne kombinere på kryds og tværs. Og det vil jeg huske til en anden gang, fordi man så på en let måde kan skifte tøj uden at have knap så meget med som jeg havde. Og så er det altså ud og finde nogle bløde flade sko. En storby kan hurtigt tage livet af et par trans-fødder med høje hæle!
Det blev hurtigt en helt almindelig følelse at færdes overalt. Gå i forretninger, restauranter, tage toget, køre i taxi osv. Det var en ualmindelig dejlig følelse, som bare forstærker lysten til at fortsætte ens udvikling. Det ER bare vidunderligt at være den pige man gerne vil være, og så opleve at hun kan færdes frit og være til som alle andre. Bevægelserne, måden at gå på, stemmen, ja alt ændredes langsomt, og her nogle dage efter, kan jeg slet ikke vende tilbage til ham der også lever her i huset.
Jeg oplevede ikke den mindste antydning af nedladenhed eller overgreb, men jeg fandt dog ud af at man skal tænke sig om.

Lørdag aften tog jeg fra hotellet ind til byen for at se trans-cabaret. Alene!
Da jeg kom til stationen så jeg der stod 2 sikkerhedsfolk. Jeg tænkte ikke nærmere over det og gik ind i toget. Dørene smækkede lige efter og toget satte i gang. Jeg opdagede hvorfor der var sikkerhedsfolk. Det var lørdag aften. Klokken var 20, og ungdommen var på vej ud for at feste. Toget blev hurtigt fyldt med drikkende, larmende unge. Og der sad lille mig! Jeg sad bare lige så stille og kiggede ud af vinduet. Jeg ved ikke om de opdagede mig. Men da toget langt om længe nåede ind til byen og holdt hvor jeg skulle af, ventede jeg til toget stoppede, og trippede hurtigt ud i mine fine sorte nylonstrømper og små sorte laksko.
Ude på gaderne ved stationen var der lige så mange grupper af unge. Der var virkelig gang i den, og til sidst fangede jeg en taxi midt ude på gaden og hoppede ind i den. Og sådan ankom jeg så til et forrygende transshow midt i det lidt dekadente Berlin. Og sikke en behandling jeg fik. Jeg var jo en noget ældre dame i forhold til de mange unge, og min påklædning var jo ikke hverken punket eller kitchet, næ den var elegant og klassisk. Det var en succes, og inden jeg fik set mig om havde jeg en hel flok tilhængere rundt om mig der ville vide hvem jeg var og hvor jeg kom fra. Hi… fantastisk følelse at være populær!!
Og jeg vidste bare at jeg ikke skulle hjem med toget kl. 3 om natten i Berlin. Heldigvis fandt jeg mine veninder fra hotellet og kørte med dem!

Det var ubeskriveligt dejligt. Og meget befriende at kunne færdes så åbent og naturligt som man kan i sådan en storby. Jeg ville elske at bo sådan et sted.
Jeg har sådan en dejlig følelse af fuldbyrdelse indeni. Og udover at være vidne til TGEU mødet på Schøneberg Rådhus (Transgender Europa), var oplevelsen som alene pige ude i en storby, en virkelig skøn oplevelse.
Det er ikke sidste gang!

Knus
Irene Haffner

Bogprojektet
Redaktionsudvalget er nået meget langt, så vi forventer at bogen “Kønsidentitet” vil udkomme i 4. kvartal 2008.

Vi mangler annoncesælgere til bog projektet!

En væsentlig forudsætning for at vi kan udgive bogen er at vi får solgt annoncer til at finansiere trykning og distributionen af bogen. Til dette skal vi bruge en del sælgere som kan afse tid til at kontakte potentielle annoncører og få disse til at tegne annoncer.

Alle sælgere vil få en grundig introduktion i salgsargumenterne, samt få udleveret materialer der skal sendes til potentielle emner.

Så meld til Karin eller Tina Vyum snarest muligt. Vi mangler dig.

Endnu et opråb til vore medlemmer:
Vi mangler illustrationer og billedmateriale til bogen, så har du noget liggende som du mener, kan bruges så send det til Pia Nielsen: pia_nielsen_@hotmail.com

Politik beslutningsforslag B 65
I forbindelse med B 65 har foreningen henvendt sig til regeringspartierne for at få ryddet misforståelserne, der fremkom i forbindelse med Folketingets behandling af B 65 af vejen.
Karin har skrevet til begge ordførere. Den 21. maj behandlede sundhedsudvalget et udkast til betænkning, resultatet er endnu ukendt.

LBL henvendte sig til sundhedsudvalget med nedenstående:

Vedr. B 65: Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske har med stor interesse fulgt debatten omkring førstebehandlingen af forslag B 65.

Landsforeningen finder det rigtigt at gennemføre et opgør med usmidig lovgivning, som via rigid opfattelse af køn skaber helt unødvendige problemer for en gruppe borgere.

Det var os derfor en stor glæde at bemærke, at modstanden mod forslaget var mindre en ved denne forstehehandling end sidst, forslaget blev fremsat. Vi mener dog, at debatten har overset visse fakta, som vi her vil gøre rede for.

Det hævdes fra manges side, at det at gøre cpr-nummeret kønsneutralt ødelægger cpr-registrets karakter af grundregister [1]. Dette beror imidlertid på en misforståelse.

Cpr-registret indeholder en række oplysninger om borgerne, f.eks.
 1. Navn
 2. Adresse
 3. Fødedato
 4. Køn
 5. Entydig ID (cpr-nr)

Det er i dag sådan, at de sidste elementer er slået sammen, således fødselsdato og køn er kodet ned i cpr-nummeret: Datoen er en del af nummeret og kønnet fremgår af en regel, som tillægger lige numre til kvinder, ulige numre til mænd.

Der er intet til hinder for at skille dataelementerne ad og lagre oplysninger om køn (og evt. fødselsdato) særskilt. Myndigheder og virksomheder, som har en legitim interesse i at kende borgernes køn, vil stadig have adgang til dette via cpr-registret.

Grænsefladen mellem cpr-registret og brugerne er i dag webservices, og allerede i dag er køn tilgængeligt som særskilt felt i mange af disse services [2]. Brugerne vil således fortsat have adgang til dataelementet køn.

Der er muligvis en del applikationer i dag, der benytter reglen om lige og ulige cpr-numre.
Det kan dog ikke ses som en forhindring for at gennemføre ændringen. Således har man f.eks. i 2001 besluttet at modificere reglen om modulus 11 kontrol, hvorefter CPR-Kontoret opfordrede alle kunder til at ændre deres IT-systemer, således de ikke indeholder moduluskontrollen. Det første personnummer, der ikke opfylder modulus 11 kontrol blev tildelt 1. oktober 2007.

Da cpr-registret blev oprettet, var det ydermere praktisk at have så meget information som muligt i selv nummeret pga. de tekniske begrænsninger i it-systemerne. I nutiden er det intet problem at håndtere meget store datamængder, og derfor heller ikke til besvær at indhente sekundære oplysninger fra cpr-registret frem for at lade dem fremgå af selve cpr-nummeret.

Der er således intet der taler imod at gøre cpr-nummeret kønsneutralt, og processen i den retning bør sættes i gang nu.

Hvad angår de resterende dele af forslaget, kan Landsforeningen varmt anbefale at det gøres lettere at skifte navn. Det tjener intet formål at tvinge borgere til at bære et navn, der ikke er i overensstemmelse med deres kønsidentitet.

Det er i debatten fremført, at det allerede i dag er muligt at skifte navn, men det er en sandhed med modifikationer. Loven bemyndiger ressortministeren til at fastsætte regler om, hvordan transseksuelle kan undtages fra kravet om at navnet skal svare til (biologisk) køn. Reglerne er blevet sådan, at kun hvis borgeren af Sexologisk Klinik er blevet diagnosticeret som transseksuel, kan der skiftes navn. Dette finder Landsforeningen helt overflødigt. Beslutningsforslagets
punkt om frit navneskift er derfor substantielt.

Med hensyn til tredje og sidste del af forslaget vedrørende transpersoners adgang til operation, er det entydigt, at der i dag opleves problemer. Det er Landsforeningens holdning, at der bør initeres en proces, der kan bedre forholdene omkring adgang til behandling.

Robin Svegaard. Transpolitisk talsperson
Søren Laursen. Retspolitisk talsperson

Noter
 1. [Retur] Jfr. F.eks. 2006-07 B 142 Spm. 23 og 1. behandlingen af nærværende forslag
 2. [Retur] F.eks. STAM, STAMBEGR, NAVNE1, NAVNE2, NAVNE3 OG FODSOG

Det ligger jo meget i tråd med hvad vi gerne vil opnå.

Samarbejde
Foreningen har den 14. april 2008 indledt et samarbejde med Frivillighedscenter SR Bistand i København. Samarbejdet går ud på, at der med professionel bistand etableres selvhjælps grupper. Læs mere på hjemmesiden.

Aktiviteter
Check venligst kalenderen for hvor og hvornår der er arrangementer.

Det var alt for denne gang. Det næste newsletter kommer i løbet af juli/august

Karin Astrup, formand
formand@trans-danmark.dk

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 10 af 16. april 2008 fra Trans-Danmark.

Vist 66 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Kære medlemmer,

Generalforsamlingen den 15. marts 2008
Til denne generalforsamling var 18 stemmeberettigede medlemmer mødt frem og vi fik valgt en ny bestyrelse, der fik følgende sammensætning:

Formand Karin Astrup (genvalgt)
Næstformand Tina Vyum
Kasserer Pia Nielsen
Sekretær Victoria Nielsen (Ny)
Bestyrelsesmedlem Ulla Rørvig (genvalgt)
Suppleant Signe Kruse (genvalgt)
Suppleant Erwin Jöhnk (Ny)
Revisorer Jytte Witt og Jan Rasmussen (genvalgt)
Revisorsuppleant Anna Jonna Armannsdottir (genvalgt)

Generalforsamlingen var præget af en god debat omkring ordlisten, som vi offentliggør snarest, samt diskussionen af vision 2012.

Både formandens beretning og referatet fra generalforsamlingen kan læses på vores hjemmeside.

Fra Tina Vyum har vi følgende debatindlæg:
Jeg fatter ganske simpelt ikke hvorfor vi ikke kan finde ud af at samarbejde. Vi er alle sammen transpersoner, ja ja jeg ved godt, at visse personer mener, at efter at de har fået deres operation, så er de nu enten en kvinde eller en mand af transseksuel herkomst, det er vi så ikke helt enige om, der er visse ting der ikke kan ændres, men lad nu det ligge, det er ikke det jeg vil bruge kræfter på.

Som sagt vi er alle sammen trans et eller andet, om det er transvestit, transseksuel, transkønnede eller hvad katten man nu ynder at blive kaldt.

Jeg tænker at vi alle har nogenlunde de samme problemer, nemlig manglende accept og manglende arbejde, når vi lever i det ønskede køn. Hvorfor kan vi så ikke enes, i stedet for at bekrige hinanden? nogle TV mener ikke de kan være sammen med Ts’ere og så er de Ts’ere som er af den opfattelse at TV ødelægger det for dem, fordi de ikke er TS, og endelig er der en lille hård kerne af som mener de er ÆGTE transseksuelle.

Jamen herregud da også, om vi er det ene eller det andet, det er med garanti bedøvende ligegyldigt for dem som ikke er i samme båd som os, i deres øjne er og bliver vi TRANSER. Hvad med at vi glemmer de mange nuancer, og så står sammen om at opnå accept i samfundet. Jeg er da sådan set ligeglad om X ønsker en komplet operation, mens Y kun ønsker at få lov til at ændre sit fornavn og om Z for lov til at få et X i sit pas eller helt ændre kønsbetegnelse uden en op, men jeg er derimod ikke ligeglad om Æ bliver tævet halvt ihjel fordi, han/hun går i det forkerte tøj efter nogens opfattelse, og at vi næsten alle sammen har problemer med at få et job fordi vi er anderledes, det er jeg heller ikke tilfreds med.

Så glem dog de små stridigheder, og lad os gøre fælles front der hvor det betyder noget for alvor, nemlig accepten i samfundet og arbejdsløsheden. Så derfor lad os nu tage os sammen, lad være med at begynde at skændes over det her indlæg, vær voksne og fornuftige mennesker, kan i tilslutte jer det jeg skriver så gør det, kan i ikke det… ja så bare glem det. Mere vanskeligt er det faktisk slet ikke.

Tina

Sidste nyt fra TGEU:
Vi nærmer os nu den store begivenhed det næste Council, der som bekendt afholdes i Berlin fra den 1. – 4. maj 2008.

Ved fristens udløb for kandidater til ledelsesgruppen, hvor der skal vælges 4 personer direkte, er der kun de 4 kandidater som den siddende bestyrelse har indstillet. Det er følgende:

Professor, Dr. Jur. Stephen Whittle, Manchester, Press For Change, UK M.Sc., Jane Thomas, Escherndorf, DTGI, Tyskland M. Sc., Phd. Julia Ehrt, Berlin, TRIQ Tyskland Cand. merc. Karin Astrup, Karup, Trans-Danmark, Danmark.

Derudover skal der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, Steering Committee, hvor Pia Nielsen vores kasserer kandiderer.
På Council vil Pia og Karin lede to workshops med temaerne ”arbejdsmarkedsforhold” (Pia) og fund raising (Karin)

Det seneste deltager tal, som jeg har modtaget den 15.4., er 156 deltagere, fra 37 lande og 71 forskellige foreninger. Der er deltagere fra de fleste europæiske lande, fra Danmark er der registreret 7 deltagere, hvoraf de 5 er fra Trans-Danmark. Desuden er der deltagere fra USA, Japan og Peru. Organisationskommiteen i Berlin, forventer at der vil komme yderligere mellem 50 og 75 deltagere, idet man har fået penge til at finansiere deltagelse fra Østeuropæiske lande, samt der stadig er en del foreninger som ikke har fået sig tilmeldt endnu, men tilkendegivet at de kommer.

Programmet er meget spændende og jeg vil opfordre de af jer der har lyst til at deltage at skynde Jer med tilmeldingen.

Finansiering af TGEU
TGEU har fået et driftstilskud fra EU/ILGA på 55.000 €, hvilket betyder at den økonomiske belastning for bestyrelsesmedlemmerne vil reduceres kraftigt i 2008.

Hjemmesiden:
Opfordring
Jeg vil gerne opfordre vore medlemmer, til at bruge foreningens hjemmeside noget mere. Der bliver fra medlemmernes side stillet en masse krav og ønsker til hjemmesiden, disse ønsker opfylder vi så, men alligevel bruger de ikke vores hjemmeside?

Hvad er det der er galt?

Ja det skulle da lige være fordi, de er bange for, at deres indlæg ikke bliver læst. Den risiko er så absolut til stede, men så længe vore medlemmer ikke, hverken læser eller benytter det talerør de har stillet til rådighed, ja så udvikler hjemmesiden sig ikke, og det gør foreningen heller ikke.

Der er en tendens i foreningen, der peger i retning af dette ”Alle vil gerne nyde, men få vil yde”

Hvis I ønsker at JERES forening skal kunne virke som JERES talerør over for politikere og andre embedsmænd, ja så må i altså se at finde arbejdstøjet frem, og se at komme i gang med at bestille noget.

Vi mangler folk til at oversætte artikler og andet materiale til engelsk og tysk
Vi mangler input fra medlemmerne til hjemmesiden, der er jo nok der skriver indlæg, men sjovt nok ALDRIG på foreningens hjemmeside, kom bare med jeres indlæg, så skal vi nok lægge det op på siden.

Tina Vyum, Næstformand

Bogprojektet:
Redaktionsudvalget er nået meget langt; så vi forventer at bogen om ”Kønsidentitet” vil udkomme i 3. kvartal 2008.

Vi mangler annoncesælgere til bog projektet!
En væsentlig forudsætning for at vi kan udgive bogen er at vi får solgt annoncer til at finansiere trykning og distributionen af bogen. Til dette skal vi bruge en del sælgere som kan afse tid til at kontakte potentielle annoncører og få disse til at tegne annoncer.

Alle sælgere vil få en grundig introduktion i salgsargumenterne, samt få udleveret materialer der skal sendes til potentielle emner.

Så meld til Karin eller Tina Vyum snarest muligt. Vi mangler dig.

Endnu et opråb til vore medlemmer:
Vi mangler illustrationer og billedmateriale til bogen, så har du noget liggende som du mener, kan bruges så send det til Pia Nielsen: pia_nielsen_@hotmail.dk

Oplæg vedrørende alderdomsproblematik
Min hypotese er, at der næppe er et større kendskab og en større viden omkring transvestismen hos hverken plejepersonale eller sygehuspersonale end der eksisterer i det omgivende samfund.

Derfor må der være rimelighed i at antage, at der vil kunne opstå konflikter mellem personalets forudsætninger og klienternes ønsker og rimelige krav til at kunne opretholde en tilkæmpet livsstil.

Herunder blot et katalog over de umiddelbart synlige problemområder:

Eks. 1 En enlig transvestit bliver afhængig af hjemmehjælp i eget hjem.
Som det er bekendt fra adskillige indslag i medierne, er der ofte tale om, at klienter i den kommunale hjemmehjælp oplever, at der kommer forskellige hjemmehjælpere med korte mellemrum. Med mindre hjemmehjælpsorganisationen er uhyre opmærksomme på de enkelte klienters behov, vil der kunne opstå traumatiske episoder ved forskellige hjemmehjælpere. Der kan opstå både fejlbehandling, misforståelser og eventuelt mobning ved sammenstødet mellem plejer og klient.

Eks. 2 En ældre transvestit visiteres til beskyttet bolig.
Vedkommende er jo ikke kendt i systemet som værende transvestit med mindre hun selv har forklaret om det. Som en naturlig ting ønsker personen at opretholde den livsstil, som hun har haft gennem mange år, d.v.s. ønsker om omklædning, barbering, personlig pleje, tøj indkøb, socialt liv m.m.
I forhold til institutionen er der jo tale om en mandlig beboer, men som beboer i beskyttet bolig er det institutionens opgave at sikre, at beboeren kan opretholde både eget liv, livsstil og socialt liv og livsstil. Med alt hvad dette måtte indebære af både udtryk, seksuel præference og omfang. Det er således personalets opgave at bistå i forbindelse med de dele af klientens liv, som kræver bistand. Det kunne eksempelvis være påklædning, vask, hygiejne m.m.

Eks. 3 Ældre transvestit visiteres til plejehjemsplads.
Problemer i stil med ovenstående, men mere komplicerede, idet der jo på flere plejehjem er tale om henholdsvis mands- og kvindeafdelinger. Her bør der arbejdes på en endnu højere grad af forståelse for ønsker og behov (krav) fra personalets side.

Jeg forestiller mig ikke, at man skal til at undervise andre beboere i transvestisme, men forholdet vil være dybt afhængigt af personalets indstilling og attitude.

I punkter kan jeg opstille problemområderne således:
 • Omklædning
 • Personlig hygiejne, barbering, negle, hår o.l.
 • Socialt liv også som plejeklient
 • Tøj køb
 • Køb af personlige plejemidler
 • Socialt liv på plejehjem

Generel forståelse og accept af behov

Flere har i den seneste debat om dette emne minimeret behovet for at tage fat på dette område. Som andre har antydet, så kan dette skyldes en fortrængning af problematikken.
Personligt anser jeg denne problematik for glemt i debatten om transvestisme. F.eks. var denne problematik ikke at finde i den nyligt afholdte undersøgelse, som tydeligvis ikke henvendte sig til transpersoner over 55/60 år. I og med at transproblematikken har opnået en højere politisk bevidsthed, så vil der naturligt opstå et krav fra mange transpersoner om at de kan opretholde deres livsstil også i den 3. alder.

Jeg ser dette område som et kerneområde fremover, og jeg mener der er et stort og udækket område foran os, som kræver både politisk og økonomisk indsats. Som et første initiativ kunne jeg foreslå en egen indsats overfor plejehjem og hjemmehjælpere eventuelt gennem disse faglige organisationer.

Med venlig hilsen
Nanna Nielsen

Trans-Danmark havde denne problemstilling oppe og vende på bestyrelsesmødet den 12. april 2008, og besluttede at søge flere informationer om hvorledes landets kommuner tackler et sådant problem. Dette sker ved en henvendelse til de sociale myndigheder i landets kommuner.

Vi vil selvfølgelig orientere medlemmerne om resultatet i et senere nyhedsbrev.

Politik:
Følgende skrivelse blev sendt til Retsudvalget efter 1. behandlingen af L 67
Vedr.: L 67 – Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab af 5. februar 2008.

Trans-Danmark hilser lovforslaget velkommen og anbefaler dets vedtagelse.

Imidlertid ser foreningen gerne, at der i lovforslaget indføres en bestemmelse om transseksuelles ægteskabelige forhold i forbindelse med den ene parts kønsskifte. Det kan gøres med følgende tilføjelse:

§ xx. Hvis den ene part i et ægteskab ansøger om tilladelse til et kønsskifte, og begge ægtefæller ønsker at forblive i ægteskabet efter den ene ægtefælles kønsskifte, skal begge ægtefæller underskrive en erklæring derom, som indgives sammen med ansøgningen om kønsskiftet eller ansøgningen om godkendelse af kønsskiftet,
hvis dette er foretaget i udlandet.
Stk. 2. Såfremt den ene ægtefælle ikke ønsker at forblive i ægteskabet, skal dette opløses, inden der kan gives tilladelse til en ansøgning om kønsskifte.

Bemærkninger
Da lovforslaget giver mulighed for ægteskab mellem to personer af samme køn, må det også indebære, at et ægteskab, hvor denne ene ansøger om et kønsskifte, ikke kræves opløst.
I dag er det foruden betingelserne i Sundhedsloven også en betingelse for at få tilladelse til et kønsskifte, at et eventuelt ægteskab er opløst inden tilladelsen gives. Imidlertid er det ikke en given sag, at parterne eller den ene af parterne i ægteskabet ønsker at fortsætte ægteskabet efter den ene ægtefælles kønsskifte.

Dateret den 4. oktober 2007 indgav foreningen skrivelse til Retsudvalget med bemærkninger til det daværende ”Forslag til folketingsbeslutning (B 76) om at indføre en ægteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle” om samme forhold.
Skrivelsen medsendes i kopi.

Høringsberettiget
Samtidig anmoder foreningen om at blive høringsberettiget vedr. lovforslaget og få tilsendt alt materiale om lovforslaget.

Trans-Danmark har også skrevet til Folketinget Sundhedsudvalg i forbindelse med at B 65 blev sendt til udvalgsbehandling.

Bemærkninger til beslutningsforslag B 65 om transseksuelles/transkønnedes rettigheder.

Forslaget består af tre punkter til hvilke vi vil knytte følgende bemærkninger:
Pkt. 1 at myndige mennesker selv kan bestemme deres fornavn uden hensyn til deres køn,
Pkt. 2 at myndige mennesker selv kan bestemme, hvilken kønsidentitet deres cpr-nummer og pas skal udtrykke, og
Pkt. 3 at myndige mennesker efter grundig vejledning og rådgivning om konsekvenserne, selv afgør, om de vil gennemgå en kønsskifteoperation, og at samfundet stiller denne mulighed til rådighed for borgerne.

Ad 1.
Foreningen kan fuldt ud tilslutte sig forslaget, der er i overensstemmelse med foreningens henvendelse til Sundhedsudvalget i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af beslutningsforslag B 142 sidste år.
Foreningen henviser endvidere til bilag 1 med foreningens ønsker til fremtidige forhold for transpersoner.
Det kan her understreges, at såvel beslutningsforslaget som foreningens ønske alene drejer sig om myndige personers ret til selv at vælge fornavn, idet vi naturligvis har forståelse for at børn skal beskyttes mod tildeling af ”underlige” fornavne.
Vi ser det absolut ikke som en mulighed at nogen person uden kønsidentitetsforstyrrelse vil ytre ønske om at ændre fornavn til et fornavn, der betegner det modsatte køn.

Ad 2.
Forslaget består af to punkter nemlig det kønsbestemte CPR nummer og kønsbetegnelsen i pas. De vil derfor blive kommenteret hver for sig.

Personnummer.
Personnummerets opbygning er fastsat i en bekendtgørelse, hvorfor dens opbygning kan ændres af Velfærdsministeren
Foreningens primære ønske er en ophævelse af det kønsbestemte endetal i personnummeret som anført i bilag 1.
Såfremt dette ønske ikke kan tiltrædes ønsker foreningen adgang til at transseksuelle/transkønnede efter nærmere fastsatte regler skal have tilladelse til at få ændret personnummeret, som ligeledes anført i bilag 1.

Kønsbetegnelse i pas.
Foreningens primære ønske er, at den transseksuelle skal kunne få ændret kønsbetegnelsen i sit pas samtidig med og på samme grundlag som ændringen af sit personnummer.
Alternativt ønsker foreningen, at den transseksuelle efter anmodning kan få ændret sin kønsbetegnelse til et X.

Ad 3
Foreningen er af den opfattelse, at en kønsskifteoperation er en så vital og irreversibel operation, at der skal fastsættes nærmere regler og vilkår.
Foreningens primære ønske er, at en transseksuel skal have et retskrav på en kønsskifteoperation, når denne er myndig og har levet som det ønskede køn i to år eller mere, har været i hormonbehandling i mindst et år og kan tåle operationen. Dette er nærmere beskrevet i bilag
1
under pkt. 2.

Der bør laves en ny lov, som nærmere fastsætter regler og vilkår for behandling af transseksuelle og for meddelelse af tilladelse til kønsskifteoperation ligesom der skal indføres ankemulighed i tilfælde af afslag i overensstemmelse med almindelige retssikkerhedsregler – alt som nærmere beskrevet i bilag 1.

Foreningen ønsker endvidere en række eksisterende love såsom diskriminationslove og straffeloven ændres ved tilføjelse af ordet kønsidentitet, således at transkønnede ikke skal henføres under seksuel orientering. De enkelte love, der ønskes ændret er ligeledes beskrevet i bilag 1.

Foreningen anmoder derfor om foretræde for Sundhedsudvalget så vi kan uddybe vore synspunkter.

Samarbejde:
Foreningen har i dag d. 14/4-2008 indledt et samarbejde med Frivillighedscenter SR-Bistand i København. Samarbejdet går ud på, at der med professionel bistand etableres selvhjælps grupper. Læs mere på hjemmesiden.

Aktiviteter:
Check venligst kalenderen for hvor og hvornår der er arrangementer.

Det var alt for denne gang. Det næste newsletter kommer i løbet af maj måned

Karin Astrup, formand
formand@trans-danmark.dk

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 9 af 24. februar 2008 fra Trans-Danmark.

Vist 48 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Karup, 24. februar 2008
Kære medlemmer

The Second Transgender Europe Council in Berlin May 1-4 2008

“Make Human Rights Work”

Dette newsletter vil næsten udelukkende handle om TGEU council i Berlin fra den 1-4. maj 2008.

Trans-Danmark er som forening indmeldt i TGEU, derudover er både Karin og Tina personligt medlem af TGEU, hvilket betyder at foreningen pt. har en stemmevægt på 8.

Vi vil gerne opfordre så mange af vore medlemmer til også at melde sig ind i TGEU, hvilket koster 25 € om året, og man vil så have en stemme på generalforsamlingen i Berlin, som man enten selv kan benytte eller give foreningen fuldmagt til at benytte.

Et af de meget væsentlige punkter i Berlin er generalforsamlingen i TGEU hvor der skal vælges en ny ledelse af TGEU. Her skal der vælges en “direktion” direkte, det vil sige en formand, kassereren og en næstformand, samt 6 menige bestyrelsesmedlemmer.
Blandt andet skal foreningen have en ny formand, idet Justus Eisfeld fra Holland flytter til USA til sommer.
Trans-Danmark har to kandidater til der opstiller til den ny ledelse. Karin er på tale som den nuværende bestyrelses forslag til ny formand og Tina er kandidat til et job som menigt bestyrelsesmedlem. Vi har den vision at vi skal have TGEU professionaliseret yderligere i de kommende år og det er de seneste vedtægtsændringer et første skridt hen imod.
TGEU’s budget for 2008 vil være i størrelsesordenen 60-70,000 €, hvoraf vi har ca. 50,000 på nuværende tidspunkt. Resten skal komme fra medlemsbidrag og fonde.

Council vil også indeholde nogle meget interessante temaer, med særdeles kompetente foredragsholdere, samt 24 forskellige workshops, som man kan vælge imellem.

Invitationen:
The Steering Committee of Transgender Europe and the Transgender Network Berlin (TGNB) are most happy to announce that the

Make human rights work
The only council, organized by and for transgender of all Europe, strives to continue the success story of the 1st transgender council in Vienna 2005: More than 200 transgender activists from all over Europe are invited to participate this year.

The program will consist of plenary sessions, workshops; get together, a party, an art exhibition and much more. One of the highlights will be the first presentation to a wider public of the findings of the study on living situation of Transgender Europe trans*people in the European Union, which was conducted by ILGA, Press for Change and Transgender Europe in 2007.

Moreover there will be a debate about the aims and concept of Transgender Europe, the most comprehensive European-wide network of trans*organizations and individuals, that was found only one year ago as a result of the first council in Vienna.

We will formulate our demands and scrutinize together with politicians of the European parliament the human rights situation of trans*people.
Core piece of the council is the workshop block on capacity building, where that there will be plenty of opportunities to obtain skills for daily trans*activism, exchange best practices, start new and obtain older contacts and networks.

Last but not least, the local trans*scene and allies are eager to show its guests the fresh and exciting night life with a big party and an art exhibition.
WELCOME!
The Council welcomes all people, defining themselves as trans*, and aligned LGBTIQ activists, friends, and spouses. We hope to attract a diverse crowd coming form all over Europe and beyond!
THANK YOU!
A cooperation of local Berlin-based groups and individuals such as the Transgender Network Berlin (TGNB), TransInterQueer (TrIQ), Wigstöckel transgender united and many others is sweating already for months to organize the council and make it the best council possible! All this voluntary efforts were in vain without the kind support of the mayor of the citydistrict Schoeneberg, Mr. Ekkehard Band, who is -as an exception to the rule- sponsors the facilities and took over the patronage of the 2nd Transgender Council Berlin 2008: Thank you!

Copyright © 2008 TGEU, TGNB, TIA M and TrIQ | All Rights Reserved | Design by cyber orchid

Transport til Berlin:
Trans-Danmark vil prøve organisere en fælles transport til Berlin fra Jylland og Sjælland for de af jer der ønsker at deltage i council i Berlin. Vi foreslår at vi kører derned i bil, da det er den billigste transportform, så hvis der er nogen der er interesseret så meld jer til enten Tina Vyum eller mig.

Hotel:
Vi vil være deltagerne behjælpelig med at finde overnatningsmuligheder i Berlin. Men da det er en lang weekend i Tyskland, så kan vi ikke vente forlænge med at få tilbagemeldin-ger om deltagelse.

Hvad koster deltagelsen?

Det koster 70 € at deltage i Council, hvilket inkluderer fortæring fra den 2-4. maj, samt del-tagelse i alle aktiviteterne forbundet hermed

Vi regner med at kunne finde overnatningsmuligheder for ca. 40-50 € pr. nat for enkeltvæ-relser, og kan man dele værelse med en ven/veninde så vil prisen kunne deles i to. Hertil kommer udgiften til morgenmad, som ligger på 5-10 € pr person.

Man deler brændstofudgiften med den der lægger bil til og eventuelle færgebilletter.
Eksempelvis koster det ca. 1500 dkk fra Midtjylland og til Berlin t/r, når jeg kører derned i min Scorpio (2,9 V6).

Sprog:
Konferencesproget er engelsk.
Tina og Karin vil være behjælpelig med tysk hvis nogen skulle få brug for dette.

Sightseeing:
Da vi vil benytte den 1.maj til at rejse til Berlin, vil der være mulighed for at se lidt af byen, det samme vil være muligt søndag eftermiddag, da council slutter kl. 13:30.

Jeg har et rimeligt kendskab til Berlin, da jeg har boet i byen i 3½ år, ligesom Tina er godt kendt i byen, så vi kan godt give jer nogle tips.

Tilmelding:
Af hensyn til overnatningerne i Berlin vil vi bede jer om at tilmelde jer så hurtigt som muligt og senest den 3. april 2008 via en e-mail til

Tina naestformand@trans-danmark.dk eller Karin formand@trans-danmark.dk

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:
1. Navn
2. Vil man stille bil til rådighed?
3. Ønskes der fælleskørsel?
4. Hvor skal du samles op
5. Skal Trans-Danmark arrangere overnatning
6. Skal vi sørge for tilmeldingen til 2. TGEU Council?

Selve tilmeldingen til deltagelsen i 2. TGEU Council kan du selv foretage fra denne URL: [Tilmelding udløbet og tilmeldingssiden fjernet.]

Jeg håber, at vi ser så mange danskere dernede som muligt, og at alle får et givtigt council ud af turen.
Vi har allerede 5 tilmeldte.

LBL og Trans-Danmark:
Som det er jer bekendt har landsforeningen af bøsser og lesbiske (LBL) nu medtaget transpersoner i deres formålsparagraf. LBL’s nye formand skrev således følgende:

For det første er det naturligt at undre sig over, hvorfor LBL lige nu har valgt at inkludere transseksuelle. Jeg har ikke været med så længe, “hvor det sker” i LBL, så har ikke været med alle de gange, emnet er blevet diskuteret. Men det er mit indtryk, at landsmøder tidligere har stemt nej, fordi et flertal mente, at de transseksuelle selv måtte henvende sig til foreningen – gruppens eget ønske måtte være afgørende for, om de skulle inkluderes eller ej. Dette er et fornuftigt argument, synes jeg, men på landsmødet vægtede dette argument tungere: Når LBL i nationale og internationale sammenhænge er i kontakt med politikere, myndigheder og andre interesseorganisationer kan den mulighed for indflydelse ligeså godt også komme transseksuelle til gode. Vi har i udlandet et bestyrelsesmedlem i IGLYO, en medformand i ILGA-Europe og vi har NGO-status i FNs økonomiske og sociale råd (ECOSOC). Dette lyder altsammen meget fint – pointen er, at via disse kanaler kan vi nu også fremme transseksuelles dagsorden. Det ser vi frem til.

I mange europæiske lande er det ikke usædvanligt at LBL’s søsterorganisationer organiserer de transseksuelle, så at det også vil ske i Danmark er jo bare forventet. Trans-Danmark arbejder allerede gennem vores europæiske paraplyorganisation Transgender Europe (TGEU) sammen med ILGA og ILGA Youth, så vi hilser det da velkomment at LBL også efter mange års diskussioner har fået inkluderet transpersoner i målgruppen.

Trans-Danmark ser da positivt på et nært samarbejde med LBL. Jeg tror vi kan lære en del af hinanden, så begge organisationer vil kunne profitere af.
I begge organisationer vil der være en stor udfordring i at få baglandet til at følge med.

Hos Trans-Danmark vil mange transvestitter nok være betænkelige ved at skulle samarbejde med LBL, pga. den homoseksuelle profil, de fleste transvestitter er heteroseksuelle samt at mange transvestitter føler sig stødt af det karikerende kvindebillede som man forbinder med homo miljøet, og som man ser i forbindelse med f.eks. Copenhagen Pride. Her har LBL’s valg af foto på deres hjemmeside, hvor man ser en drag i forbindelse med overskriften om at man nu ønsker at kæmpe for transpersoners rettigheder måske ikke været så heldigt. På samme måde tror jeg at der i LBL’s bagland er mange måske ikke kan se hvad LBL skal med transseksuelle og transvestitter, da især det første ikke har noget med seksualitet at gøre. Så i begge organisationer vil der være et behov for at forklare og retfærdiggøre hvorfor man bør samarbejde.

En anden udfordring er at når man har et samarbejde, så har man tendens til at glemme T’et. Vi oplever det med jævne mellemrum, f.eks. når jeg læser listen over key-note speakers i forbindelse med World Out Games, og i det hele taget de mange planer og tiltag der lægges op til, så er der en ting der springer mig i øjnene, og det er den tydelige mangel på T-personer. Det er ikke et egentligt kritikpunkt, som LGB personer tænker I jo ikke så meget på os andre. Men vi er her altså også, og har måske nok lidt mere besværlige forhold i samfundet, end LGB personer.

LGB personer har efterhånden opnået accept og jeg indrømmer gerne at det har været en lang og drøj kamp at nå hertil. Vores minoritet har endnu en lang vej at gå, fordi den generelle befolkning i dag kan forstå at homoseksualitet eksisterer og tolereres; hvorimod man har svært ved at forstå transseksualisme, altså at nogle mennesker ønsker at tilhøre det modsatte køn. Specielt hvis det drejer sig om mand til kvinde, idet mange mænd betragter det som et forræderi imod kønnet.

Som det måske er jer bekendt har vi kontaktet Kristoffer Petterson i den forgangne uge, og afventer nu hans udspil.

Karin Astrup, formand
formand@trans-danmark.dk

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 8 af 20. januar 2008 fra Trans-Danmark.

Vist 34 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Kære medlemmer,

1. Generalforsamlingen 2008
Datoen for generalforsamlingen 2008 er nu blevet fastlagt til den 15. marts 2008 kl.13.00 og vil blive afholdt i Skader.

På valg denne gang er Karin Astrup (formanden) som vælges separat, Ulla Rørvig (genopstiller) og Pernille Knudsen (ønsker ikke at genopstille), sidstnævnte trådte som bekendt ind i bestyrelsen, da Jane forlod denne, samt to bestyrelsessuppleanter.
Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne og der udsendes en indkaldelse i begyndelsen af februar 2008.

Som det fremgår af foreningens vedtægter skal forslag til ændringer være formanden i hænde senest den 15. februar 2007. Der er i skrivende stund ikke kommet forslag til vedtægtsændringer.

Koordinering af transport til generalforsamlingen.
Vi har kendskab til at en del medlemmer har svært ved at komme til generalforsamlingen, da de ikke har bil.
Trans-Danmark vil forsøge at koordinere transporten til generalforsamlingen i år, og vil derfor gerne opfordre jer til at meddele os, hvis I påtænker at køre til Skader.

Send en mail til formand@trans-danmark.dk med oplysninger om hvor du kører fra og hvor mange du kan medtage.
Hvis nogle af jer tager toget til Randers, vil vi gerne kende jeres ankomst tidspunkt, da vi så kan arrangere afhentning på Randers Station. Jeg vil i denne forbindelse gøre jer opmærksom på at ankomsten til Randers Station ikke må være senere end 12:30, da Skader ligger 20-25 km fra stationen.

2. Trans-Danmark og TGEU
Bestyrelsen bliver af og til bebrejdet, at vi bruger for meget tid og for mange penge på TGEU samarbejdet.

Ja, det er et samarbejde der koster penge og megen tid, men man må og skal til at forstå, at dansk indenrigspolitik ikke længere afgøres ene og alene på Christiansborg, den afgøres i lige så høj grad i Bruxelles, derfor er det af den største vigtighed, at vi forsøger at få så megen indflydelse som muligt på de beslutninger der tages der. Dette kan TRANS-DANMARK umuligt overskue alene, derfor er det nødvendigt, at vi er en del af et større fællesskab.

Hvis nu der skulle sidde nogen og tro, at det bare er en undskyldning for at komme ud og se sig om i Europa for andres penge, ja så kan jeg forsikre dem om, at dette langt fra er tilfældet. Møderne i TGEU er meget lange og meget krævende, så det der med at komme ud og lege turist, det er der ganske enkelt ikke tid til.

De få gange hvor jeg har leget turist, der har jeg betalt HELE rejsen og opholdet ud af egen lomme, samtidig med at jeg har passet mødet i TGEU. Men jeg vil da gerne opfordre enkelte medlemmer til, at deltage som gæster i et sådant møde. Jeg er sikker på, at når de vender hjem igen, efter et sådant weekendmøde sent søndag aften, og skal på arbejde mandag morgen, ja så vil de være totalt rundt på gulvet.

For det første så har møderne som regel en meget lang dagsorden, for det andet så skal man huske på, at de jo foregår på engelsk, og da ikke alle deltagerne udtrykker sig på flydende engelsk, opstår der derfor ofte misforståelser. Disse kan igen lede til sure miner eller sågar direkte uoverensstemmelser, som naturligvis skal løses før vi atter kan fortsætte med mødet. Resultatet heraf bliver jo, at mødet det trækker ud. Det er sket, at disse uoverensstemmelser ikke har kunnet løses på mødet, de fortsatte også efter at vi var nået hjem og udviklede sig til en bitter og indædt mudderkastning via mail.

Alt dette sker jo helt naturligt i en opstartsfase, hvor alle parter lige skal have slebet kanterne af, eller afmærket deres område. Først når denne fase er overstået, hvilket den er ved at være nu, kan vi for alvor komme i omdrejninger.

Derfor bruger vi i denne fase megen tid på at holde mange møder, og vi skriver derudover en forfærdelig masse mails. Alt dette foregår i vores fritid, samtidig med at vi også har et højt aktivitets niveau herhjemme.

Nogle af os har desuden også en familie som gerne vil se os, og være sammen med os. Jeg er i den meget heldige situation, at mine nærmeste ikke pakkede deres kufferter og flygtede langt væk, da jeg besluttede mig for, at leve 24/7/365 som kvinde. Mit efternavn alene, gør at vi er meget synlige, så man behøver ikke være professor, for at regne ud, at der er kommet en del spørgsmål og fortsat kommer spørgsmål til mine nærmeste om, hvad katten det er jeg går og laver? Mit navn er jo ikke et alias eller noget, det er det navn der står på min dåbsattest og på samtlige officielle dokumenter, ergo er jeg fuldt synlig.
Man behøver blot at lave en søgning på mit efternavn ude på nettet, og så skal jeg da love for at der dukker noget op.

Det er så prisen for at stå frem, det var jeg fuldt ud klar over inden jeg tog skridtet. Men det gør så absolut ikke problemerne mindre.

Dette skal ikke opfattes som hverken ynk eller beklagelse, men blot som en lille opfordring til at tænke lidt længere end til sin egen næsetip. Vi gør dette her, bruger en masse tid og en masse af vores egne penge (foreningen har slet ikke midler nok, til at dække disse udgifter) for at skabe bedre vilkår for alle transpersoner.

Vi forventer ikke tak eller noget som helst andet, men der er ingen af os der gider blive ved, såfremt vi konstant mødes med brok. På et tidspunkt flyder bægeret over, og vi siger stop som MANGE andre ildsjæle har gjort før os. Hvis det eneste man ønsker, er et sted at mødes få noget godt at spise og drikke, og mødes med ligesindede eller sidde på diverse Chat-steder og snakke, ja så har man ikke brug for TRANS-DANMARK.

Men ønsker man en forening, der aktivt og åbenlyst forsøger at ændre vilkårene for transpersoner her i landet, ja så bør man støtte os, og dermed også acceptere den politik vi fører. Kan man som medlem ikke acceptere den politik, ja så har man jo nogle muligheder for at ændre på den. Man kan stille op til bestyrelsen og så forsøge at ændre på det indefra. Man kan stille et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse. Man kan også bare konstatere, at foreningens interesser og politik ikke er i overensstemmelse med de mål og ønsker man selv har, og så ganske enkelt melde sig ud.

Men husk det gamle ordsprog “Den der tier, samtykker” så kommer man ikke frem med sine synspunkter, må den siddende bestyrelse jo formode, at alle er enige, og så sker der ingen ændringer. Så altså er man som medlem af foreningen uenig i den politik der pt. bliver ført, så kom frem og sig jeres mening. Husk at formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i år, det er chancen til at få en fod indenfor, som formand kan man da virkelig ændre noget! Man kan som nævnt også bare kræve at hele bestyrelsen går af, og så skal der jo dannes en ny bestyrelse, den kan jo så vælge, ikke længere at samarbejde med TGEU, og så måske i det hele taget ikke at arbejde med politik, men at TRANS-DANMARK fremover skal stå for noget helt
andet, en hyggeklub, en syklub, ja muligheder er der nok af, det er faktisk kun fantasien der sætter grænser, selvom det vil kræve nogle vedtægtsændringer.

HUSK valget er dit, brug din stemme og dermed din indflydelse, således at vi engang for alle kan få klarhed over hvad det er flertallet af medlemmerne de ønsker. Hvis vi konstant skal høre på alt det der brok over, at vi bruger for megen tid og for mange penge på TGEU, og ikke giver de hjemlige forhold nok opmærksomhed, ja så kan vi ikke arbejde.

Tina Vyum
Næstformand
Trans-Danmark

3. Testamentariske gaver
En testamentarisk gave er en gave, som man giver gennem sit testamente. Det vil sige, at gaven er en del af den arv, som udbetales, når man dør. Den testamentariske gave kan have mange former. Man kan vælge at betænke Trans-Danmark med et bestemt beløb eller med en bestemt procentandel af arven. Der er også mulighed for at testamentere hele arven, hvis man f.eks. ikke har andre arvinger. Med andre ord bestemmer man helt selv. Og det kan sagtens lade sig gøre at sikre sin familie og samtidigt støtte Trans-Danmark.
Det er en god ide at kontakte en advokat, hvis man vil skrive testamente. Advokatens hjælp kan sikre, at man ikke glemmer vigtige ting, eller at nedfældede beslutninger ikke strider mod lovgivningen. Og man undgår dermed også, at testamentet erklæres helt eller delvis ugyldigt.

Har du spørgsmål om testamentariske gaver eller om andre måder at støtte transgender området på, så kontakt Trans-Danmark ved at sende en e-mail til formand@trans-danmark.dk eller kasseren@trans-danmark.dk

Pia Nielsen
Kasserer

4. Hjemmesiden
Vi har på hjemmesiden lavet et debatforum hvor alle kan diskutere de emneområder som foreningen beskæftiger sig med eller emner I/du ønsker debattere. Bestyrelsen opfordrer alle til at bruge dette forum.

I 2008 skal vi gerne have hjemmesiden til også at være på tysk og engelsk, så hvis der i blandt medlemmerne findes nogen der brænder for at oversætte til og fra disse sprog hører vi gerne fra jer. Henvend dig til naestformand@trans-danmark.dk eller formand@trans-danmark.dk

5. Navneloven skal revideres.
Navneloven der blev vedtaget i 2005 skal revideres og i denne forbindelse vil Trans-Danmark rette henvendelse til ministeren med vores vurdering af virkningen af § 13 og den tilhørende bekendtgørelse.

6. Juridisk kønsskifte:
På basis af Hammerberg rapporten fra december 2007 der konkluderer at kravet om kønsmodificerende operation for at opnå ændring af civilretslig status er i strid med menneskerettighederne, medfører at Trans-Danmark vil kontakte den ansvarlige minister, Karen Jespersen desangående.

7. Fra Freja har vi modtaget følgende indlæg:
Vision 2008: Større åbenhed

Gennem mine kontakter fra det “virkelige liv” har jeg mulighed for at tilbyde et par gratis arrangementer i løbet af den kommende tid.
Begge arrangementer vil foregå på en hverdagsaften, i min hjemby Viborg.

Det ene arrangement jeg kan tilbyde, vil handle om stil og mode. I samarbejde med et par modeforretninger vil det være muligt at få hjælp til at finde sin personlige stil, og under kyndig vejledning få udvidet sin garderobe. (Der vil også være mulighed for at få tilpasset tøjet til netop din figur)
Den arrangør jeg har kontakt med, har erfaring med at betjene transkønnede kvinder. Udvalget spænder fra helt små størrelser og til det helt store. Som butikkens indehaver siger: Størrelser er noget vi ser stort på. Under dette arrangement vil der blive serveret et let traktement.

Det andet arrangement omhandler hårdstil og selskabskjoler.
Det foregår hos en frisør der også udlejer og sælger selskabskjoler. Der er ca. 1000 kjoler på lager.
Frisøren er klar til at give dig gode råd, såfremt du har tanker om at lade dit eget hår få et ægte feminint look.

For at gennemføre arrangementerne skal vi være mindst 5 – 10 deltagere.

Med vilje har jeg ikke aftalt nogen dato på nuværende tidspunkt. Omkring det første arrangement vil det sikkert være en god ide at afholde det tidligt på foråret, således at udvalget af forårsvarer er størst muligt.
Til begge arrangementer vil det være muligt at ankomme som mand, for dem der måtte ønske dette.
Der kræves ikke medlemskab af nogen forening for at deltage.

Såfremt du føler interesse for et af disse arrangementer, så send mig gerne en uforpligtende tilmelding, så snart som muligt, således at jeg kan få en fornemmelse af interessen.
Mail: Fre-ja@mail.dk

Kærlig hilsen
Freja

8. Arrangementer:
Arrangement kalenderen for 2008 er blevet opdateret. Gå ind på hjemmesiden og find de arrangementer du kunne tænke dig at deltage i, og sæt kryds i kalenderen allerede nu. De fleste af Trans-Danmarks arrangementer er fastlagt, men listen vil blive suppleret med TiD arrangementer, samt TGEU council 2008.

Jeg ser frem til at møde så mange af jer til generalforsamlingen den 15. marts kl. 13:00 i Skader.

Karin Astrup, formand
formand@trans-danmark.dk

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 7 af 8. november 2007 fra Trans-Danmark.

Vist 98 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Kære medlemmer,
Dette er newsletter nummer 7
Trans-Danmark har for tiden et meget højt aktivitets niveau, som afspejler sig i vores daglige virke.
Jeg ved at vi ofte får skudt i skoene at vi ikke er synlige nok; men vi har siden det seneste newsletter den 19. september foretaget os en masse.

1. B 142 Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder.
Trans-Danmark fremsendte den 25.9.2007 vores kommentarer til Sundhedsudvalget på de indlæg der var fremkommet i maj, samt de svar som ministeren havde fremsendt.
I den efterfølgende uge fremkom Lars Løkke Rasmussen med yderligere svar på sundhedsudvalget spørgsmål, hvorefter Trans-Danmark følte sig nødsaget til også at kommentere disse den 4.10.2007. ( Kan ses på vores hjemmeside under foreningen/korrespondance)
I denne forbindelse opdagede vi at forslaget var taget af bordet, da man ikke havde fået det færdigbehandlet i Folketingssamlingen 2006/2007. Trans-Danmark henvendte sig derfor til forslagsstilleren Per Clausen fra Enhedslisten, for at høre om forslaget ville blive genfremsat i denne Folketingssamling. Her er hans svar:

Kære Karin Astrup
Vi fremsætter et forslag i stil med B 142 i denne samling. Jeg skal først have gennemgået alle spørgsmål, svar og henvendelser samt indlæggene fra første behandling grundigt for at se, om det giver anledning til ændringer/forbedringer eller en eventuel opdeling.
MVH
Per Clausen

Desværre nåede man ikke dette inden der blev udskrevet valg, så derfor er det lidt usikkert hvilken skæbne forslaget lider, da EL befinder sig lige omkring spærregrænsen.

2. Jane Johansen har ønsket at udtræde af bestyrelsen.
På bestyrelsesmødet den 13.oktober 2007 udtrådte Jane Johansen af bestyrelsen, da hun som følge af arbejdsbyrden i forbindelse med et jobskifte, vil koncentrere hendes kræfter på det nye job.
Bestyrelsen takker Jane for det arbejde hun har lagt i foreningen og håber at hun vender tilbage når hun får overskud til dette.

Pernille Knudsen er indtrådt i bestyrelsen og er foreningens nye sekretær, medens Tina Vyum overtager jobbet som webmaster.

3. Den nye hjemmeside
Som I sikkert har opdaget har Trans-Danmark fået en “ny” hjemmeside, som Tina Vyum har lavet sammen med undertegnede.

Vi har forsøgt at gøre den så nem som mulig at navigere rundt på; men vi er selvfølgelig ikke færdige med at udvikle på den endnu. Vi håber, at vore medlemmer har forståelse herfor, da vi også har en masse andre aktiviteter i gang for tiden.

Hjemmesiden er delt op i flere sektioner, hvor der blandt andet er mulighed for at f.eks. booke et foredrag eller se hvilke aktiviteter der er i TS-Kontakt.

Med tiden vil den blive udbygget således at hjemmesiden vil være at finde på tysk og engelsk i løbet af 2008, samt eventuelt yderligere sprog med tiden. Her kunne vi godt bruge nogle medlemmer der er villige til at hjælpe med oversættelsen, ligesom vi har brug for oversættere den anden vej.

Såfremt I måtte have ønsker eller materiale som I mener, bør komme på hjemmesiden bedes I sende dem til Tina
naestformand@trans-danmark.dk

4. Kontingent
Vi er påbegyndt at sende rykkere du for manglende kontingentindbetalinger, samt påmindelser til de medlemmer som skal betale indenfor den næste måneds tid. Desværre er systemet ikke opdateret, hvorved man kan risikere at få en opkrævning/rykker, som man ikke burde have fået; men jeg beder jer bære over med dette, indtil vi har fået det nye automatiserede system på plads.
Skulle du modtage en uberettiget rykker bedes du venligst sende os en mail om dette og gerne med oplysning om betalingstidspunktet til følgende:
formand@trans-danmark.dk

Jeg vil derudover gerne bede alle om at meddele foreningen hvis man skifter e-mail adresse da vi meget tit oplever at den e-mail adresse man opgav ved indmeldelsen ikke længere er aktiv.

Vi mister på grund af dette op til 20 medlemmer om året, hvilket vi gerne vil undgå. Da foreningen stadig skal “leve” af vore medlemmers kontingentindbetalinger, er det “dyrt” hvis vi mister for mange medlemmer på denne måde. Så please, hjælp os.

Desuden vil man selv ikke længere få vores newsletter, invitationer og andet materiale fra foreningen.

5. Conference on LGBT Human Rights, Kbh. 27-29. juli 2009, World Out Games
Formanden fra LBL havde spurgt om Trans-Danmark ville deltage i planlægningen af denne konference, hvilket vi har indvilliget i.
Det næste møde var den 31.10 kl. 17:00 i København, hvor Tina deltog på foreningens vegne. Her blev det besluttet at Trans-Danmark fremover skal stå for den transgender del af konferencen, hvor der skal arrangeres workshops og key-note speakers.
Når vi kommer lidt mere ind i arbejdet, vil Tina komme med et uddybende indlæg.

6. Vision 2012
På det sidste bestyrelsesmøde blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Tina Vyum, Pia Nielsen og Karin Astrup, som skal arbejde med visionerne for foreningens virke frem til 2012. Denne gruppe holder deres første møde den 24. november 2007.

Trans-Danmark har nu eksisteret siden juni 2002, og i de forgangne 5½ år er foreningen vokset fra fødselsstadiet til at være nået til det tidspunkt hvor Trans-Danmark skal træde ind i de voksnes rækker. Vi mener selv at de første spæde skridt er lagt; men nu skal vi have formuleret visionerne for de næste 4-5 år, således at bestyrelsen kan lægge en strategi for hvorledes vi kan nå vore mål, og få lavet handlingsplaner til at føre dem ud i livet. Dette er et forsøg fra bestyrelsens side at få organisationen professionaliseret yderligere.
Resultatet af vision 2012 vil blive lagt ud til diskussion med medlemmerne når resultatet foreligger.

7. Kan vi arrangere det næste TGEU Council i maj 2008?
På mødet i Berlin blev Trans-Danmark, Julia Ehrt (Berlin), Justus Eisfeld (Amsterdam) samt briterne (Manchester) anmodet om at undersøge mulighederne for at kunne afholde næste council et af de ovennævnte steder, da Torino ikke længere troede på at de kunne få midlerne til at gennemføre council selvom det blev udskudt til maj 2008.
Det vil være en stor opgave, og der er blevet foreslået at vi henvender os til følgende kommuner desangående: Vejle, Herning, Fredericia og Århus.
Vi påregner at skrive til ovenstående kommuner i uge 45; men kan nok ikke forvente at få et svar inden vi skal til Steering Committee møde i Torino i uge 46.

8. Arbejdsfordelingen i bestyrelsen
På det seneste bestyrelsesmøde blev arbejdsfordelingen fastlagt.

Ulla: Ansvarlig for TS-Kontakts aktiviteter
Cafe aftener
Randersmøder
Sommerfest og julefrokost
Nytårsfest
Signe: hjælper Ulla med hendes opgaver.
Pia: Økonomistyring inkl. finansiering
Arbejdsgruppen “Vision 2012
Bogprojektet
Arbejdsmarkedspolitik
Arbejdsgruppen “Transpolitisk program”
Fælles Nordisk konference
Revisor TGEU
Foredragsholder
Tina: Arbejdsgruppen “Vision 2012
Arbejdsgruppen “Transpolitisk program”
National politik – Arbejdsmarkeds- Sundheds- og retspolitik
Erfa-grupper
TGEU Steering Committee
TGEU repræsentant i SC for diskriminations undersøgelsen
Planlægningsgruppen for menneskerettighedskonference LGBT
Webmaster
Foredragsholder
Bogprojektet
Karin: Internationale relationer
Korrespondance med myndigheder, folketing og politikere
Arbejdsgruppen “Vision 2012
National politik – Arbejdsmarkeds- Sundheds- og retspolitik
Jura
Redaktør af newsletter
TGEU Steering Committee
TGEU Organizational Committee
TGEU Budget Committee
Arbejdsgruppen “Transpolitisk program”
Fundraising
Bogprojektet
Foredragsholder
Pernille: Sekretær

9. Økonomi
Trans-Danmarks meget høje aktivitetsniveau betyder også at vores finansielle situation ikke er den allerbedste.
Desværre har vi måttet konstatere at vi har et driftsunderskud i de tre første kvartaler, hvilket bl.a. skyldes at en del medlemmer endnu ikke har fået betalt kontingentet. Hvis kontingent restancerne blev betalt, så ville økonomien være i balance, så derfor vil jeg bede dem der endnu ikke har betalt til at få det gjort snarest.
Den stramme økonomi vil vi forsøge at få løsnet en smule ved at søge fondsmidler i den kommende tid, idet vi ikke som forventet når at få indtægter fra andre kilder i indeværende regnskabs år.

10. BA opgave:
Vi har fået en henvendelse fra to studerende på Københavns Universitet, der er ved at skrive opgave om transseksualitet og identitet. Opgaven skal bl.a. beskrive de faktorer, der har betydning for transseksuelles kvindelighed.

I den forbindelse har vi udarbejdet et spørgeskema stilet til transseksuelle kvinder. Spørgeskemaet fylder to sider og tager ca. 5 minutter at udfylde, men vi har brug for hjælp til at finde nogen, der har lyst til at besvare det. Er det noget, du kunne have lyst til at hjælpe os med? Vi forestillede os, at du kunne formidle kontakten enten via Trans-Danmarks hjemmeside eller andre netværk.

Vi garanterer naturligvis fuldstændig anonymitet og sender gerne frankerede svarkuverter frem, hvis der er nogen, der ikke ønsker at svare over nettet.

Jeg har vedhæftet spørgeskemaet som bilag til Newsletter og svarene kan sendes på e-mail til Julie Neel Weile og Kristine Nedergaard på følgende e-mail adresse:
bachelorkua@gmail.com

11. Julefrokosten
Julefrokosten holdes den 8.december 2007 kl.18:30 i selskabslokalerne “Hos Annemarie” Messingvej 74, 8900 Randers
Tilmeldingsfristen er den 2.december 2007
Tilmelding til Ulla på 8624 9668 / 2662 9628 eller via hjemmesiden
Prisen er 140,00 kr. for spisning + 20,00 kr. for kaffe/the
Menuen er følgende:

Sild m/Karrysalat
Fiskefilet m/Remulade og Citron
Stor Tartelet m/høns i asparges
Mørbradbøf m/flutes
Ribbensteg m/rødkål
Rejer m/mayonnaise og Citron
Brie ost
Brød og smør

Dette var alt for denne gang

Karin Astrup
Formand

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 6 af 21. september 2007 fra Trans-Danmark – alene om TGEU.

Vist 145 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

I Trans-Danmarks nyhedsbrev nr. 6 af 21. september 2007 redegør formanden, Karin Astrup for Trans-Danmarks engagement og indflydelse i TGEU og TGEU’s betydning i EU-sammenhæng.

* * *
19. september 2007

Kære medlemmer,
Dette er newsletter nummer 6

TransGender Network Europe (TGEU)
Visse personer som har valgt at stå udenfor foreningerne, har efter min opfattelse viet deres liv til at kritisere alt hvad denne forening foretager sig, og især vores store engagement i TGEU.
Derfor tror jeg at det er nødvendigt at informere vore medlemmer om hvad TGEU er og vores grad af involvering i dette europæiske projekt.

Vi er den eneste danske forening som er aktiv i TGEU, eftersom PAD ikke længere eksisterer, og desuden var PAD ikke aktive, så udover os er det kun vores søsterorganisation Trans-Island som er aktiv fra det øvrige Norden, på trods af at der både deltog svenske og finske organisationer på council i Wien. Dette er selvfølgeligt beklageligt, idet vi gerne havde set en større involvering fra vore nordiske søsterorganisationer; men det kan selvfølgelig stadig komme, når vi kommer igang for alvor i 2008.

Trans-Danmark har været med i TGEU fra begyndelsen i november 2005, hvor vores daværende næstformand Erwin Jöhnk deltog i det første Council, og han blev indvalgt i Steering Committee (SC) som er bestyrelsen for TGEU.
Erwin nåede at deltage i de første møder i SC, inden han valgte at forlade bestyrelsen i Trans-Danmark for at koncentrere sig om et engagement i dansk politik.
Karin var ligeledes blevet medlem af SC i foråret 2006 og i forbindelse med SC mødet i Torino blev Tina Vyum også medlem af SC. Karin og Tina har derfor deltaget aktivt i de seneste tre SC møder i henholdsvis Torino, Amsterdam og Berlin.

Visionen
På det sidste møde i Berlin havde vi et punkt på dagsordnen, hvor de enkelte deltagere skulle formulere deres vision af hvor TGEU ville være om et år og om 5 år.

Vores vision er at TGEU vil blive organisationen som på europæisk plan
 • kan være med til at sætte dagsordnen for de betingelser og levevilkår som transkønnede har i dagligdagen
 • i løbet af det kommende år finder den rigtige organisationsstruktur,
 • får økonomien til at gennemføre visionerne
 • får den politiske indflydelse både på europæisk plan men også på nationalt plan

TGEU er efter Trans-Danmarks opfattelse en “once in a life time” mulighed for at få et europæisk samarbejde og netværk op at stå. Hvis ikke vi lykkedes er jeg bange for at der vil gå mange år endnu inden man vil forsøge igen.

Hvorfor skal vi så have et sådant samarbejde på europæisk plan?
 • Fordi at mere og mere lovgivning vil ske i en europæisk kontekst
 • Fordi et europæisk netværk vil bidrage med udveksling af erfaringer på tværs af lande grænser
 • Fordi vi gennem et europæisk samarbejde vil få større indflydelse på vores egen dagligdag
 • Fordi ved at løfte i flok, så får vi også de økonomiske ressourcer til at kunne foretage det fornødne politiske lobby arbejde
 • Som en europæisk paraply organisation vil vi få lettere adgang til de politiske gremier som vi ønsker at påvirke.
 • Vi kan få igangsat mere forskning på det transgender område

Når man står på sidelinien og ser på TGEU så vil de fleste mene at det går alt for langsomt; men man må forstå, at når man skal bygge en organisation hvor medlemmernes baggrund er vidt forskellige og det samme gælder deres organisatoriske niveau, så tager tingene tid.
Bare de kulturelle forskelle mellem de sydeuropæiske deltagere og den germanske kultur gør at mange ting bliver vendt flere gange inden man opnår en fælles forståelse.
De enkelte medlemmer af SC egen baggrund er også forskellige, hvilket igen giver forskellig tilgang til f.eks. økonomi og organisationsformer.
Når dette er sagt så er TGEU nået meget langt, og Trans-Danmarks indflydelse på organisationen er meget stor, dels p.g.a. vores store engagement, men også på grund af vores mere forretningsorienterede tilgang til arbejdet. Med 2 ud af nu 11 medlemmer i SC, samt det faktum at vi sidder på nogle vigtige udvalgsposter gør, at vi i løbet af de sidste næsten 2 år, er ved at have en organisationsform, som vi har advokeret siden starten og som mange græsrodsorganisationer har haft svært ved at forholde sig til, blandt andet fordi deres egen organisationsgrad ikke har været særllig stor.

Hvilke aktiviteter har TGEU/SC foretaget i de seneste 1½ år?
 1. Gisberta; en dokumentar film om mordet på den transseksuelle prostituerede i Portugal
 2. Grundlagt TGEU formelt, som en organisation med hovedsæde i Wien
 3. Fået lavet vedtægter og en organisationsstruktur
 4. Igang med at lave et forskningsprojekt i samarbejde med ILGA og Manchester Metropolitan University, som de enkelte medlemsorganisationer skal gennemføre lokalt.
 5. Deltaget som delegerede/talere på følgende konferencer:
  • Men and gender equality conference, Helsinki,
  • Equality Summit Berlin,
  • TransGender Tagung Berlin, oktober 2006
  • ILGA-Europe conference 2006 2007,
  • ILGA-World 2006 Geneva,
  • UN Human Rights Committee oktober 2006,
  • Conference on Homophobia, Ankara, maj 2007,
  • Sexual Diversity Conference Gent September 2007,
  • WPATH Conference Chicago September 2007,
  • UIIH Marseille July 2006,
  • Dutch Opening Conference European Year of Equal Opportunities for All, February 2007,
 6. Møde med MEP Intergroup

Dette er faktisk temmelig godt gået af 11 personer.

Mødet med MEP Intergroup i Europa Parlamentet
Den 3 juli havde TGEU en delegation bestående af Jane Thomas fra Tyskland, Justus Eisfeld fra Holland og professor Dr. Jur. Stephen Whittle fra UK i Europa Parlamentet for at holde møde med en af de såkaldte intergroups.
En Intergroup er officielle kommiteer under Europa-Parlamentet, hvor medlemmerne er tværpolitisk sammensat, og hvor disse fokuserer på forskellige emner, f.eks. findes der en gruppe som har freedom of speech på programmet. Den intergroup vi havde møde med var den såkaldte LGBT, som har en relativ pæn indflydelse i parlamentet, og som fik gennemført resolutionen om Homophobia.

Mødet var et touch base møde, hvor Lissy Gröner der er formand for Womens Rights and Gender Equality, Eminie Bozkurt og Michael Cashman fra Petions Committee deltog.

Resultatet af dette møde var meget positivt:
 • LGBT intergroup aftalte at ville afholde et årligt møde der udelukkende beskæftiger sig med transgender emner
 • En diskusion af transgender rettigheder vil være et fast punkt på dagsordnen i fremtiden på alle møder
 • Emine Bozkurt har inviteret hele SC til Bruxelles som besøgsgruppe
 • Michael Cashman vil bære en Petion (EU fagteknisk udtryk for anmodning/appel ) igennem kommiteen, så SC skal nu udforme en sådan.
 • Emine Bozkurt og Lissy Gröner har lovet at lave lobby arbejde i WRGE for forskning i transgender rettigheder, hvor resultatet gerne skulle være en hvidbog der kan forelægges WRGE og derefter Kommisionen.

Nogle af de punkter vi vil tage op med LGBT intergroup er:

Hvilke arbejdsopgaver har SC i 2008?
 • Besøg i EU Parlamentet
 • TGEU Council 2008,
 • Opfølgning på det study som færdiggøres i 2007 og forslag til dybere analyser
 • Oversættelse af undersøgelsesresultatet
 • Indsende en Petition
 • Intergroup transgender møde
 • Udvikle en mailingliste til pressen og opbygge PR funktionen
 • Opbygge informations flow til TGEU medlemer og det transgender samfund
 • Medie overvågning
 • Færdiggøre stemmeprocedurerne
 • Budgetlægning for perioden 2008-2010
 • Fundraising
 • Formulere TGEUs visioner og udviklings strategier
 • Action plan for 2008
 • Udvikle medlems service

Som det fremgår af den foreløbige arbejdsplan er der store opgaver som skal løses i 2007/2008, hvilket kræver mange timer for de involverede.

Samtidig vil jeg mene at vi er nået meget langt på den korte tid vi har været igang. Jeg ser det som et kæmpe skridt i den rigtige retning at vi nu har fået hul igennem i EU systemet, og at det virkelige lobby arbejde for alvor begynder i 2008 med mødet i EU Parlamentet, hvor hele SC deltager.
Derfor er det mit håb, at denne information vil få mange til at indse at TGEU er vigtigt og også støtte os i vores arbejde.

Det næste SC møde er i Torino medio november.

Karin Astrup
Formand

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 5 af 6. august 2007 fra Trans-Danmark.

Vist 42 gange. Kære medlemmer

1. Forslag til folketingsbeslutning
B 142 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder.
Fremsat den 30. marts 2007 af Per Clausen (EL) og Line Barfod (EL)
Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder
Folketinget opfordrer regeringen til i næste folketingssamling at fremsætte et lovforslag, der kan sikre transseksuelle/transkønnedes rettigheder.
Forslaget skal sikre,
– at myndige mennesker selv kan bestemme deres fornavn uden hensyn til deres køn,
– at myndige mennesker selv kan bestemme, hvilken kønsidentitet deres cpr-nummer og pas skal udtrykke,
– at myndige mennesker – efter grundig vejledning og rådgivning om konsekvenserne – selv afgør, om de vil gennemgå en kønsskifteoperation, og at samfundet stiller denne mulighed til rådighed for borgerne, og
– at alle mennesker uanset køn og seksuel orientering skal have de samme muligheder, herunder muligheden for at adoptere børn.

Torsdag d. 7/6-2007 havde undertegnede på vegne af Trans Danmark.Dk foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. Formålet med dette foretræde var, at uddybe foreningens synspunkter vedr. B142 Transvestitter og Transseksuelles rettigheder.

Jeg mødte op på Christiansborg omkring kl. 12:00 (vi havde foretræde kl.12:15) og efter at have oplyst hvem jeg var og hvad mit ærinde var, fik jeg udleveret en mærkat som skulle bæres synligt, og fik anvist hvor jeg skulle bevæge mig hen og vente på at blive kaldt ind.

Jeg begav mig som anvist op på 2. sal og fandt det rette værelse. Her sad Sophie Schröder fra PFT. Sammen med yderligere 2 – 3 medlemmer fra hendes forening. De stillede sig en smule uforstående overfor, hvorfor jeg var alene, og hvorfor det ikke var formanden der var mødt op, de mente at det tydede på en hvis form for ligegyldighed eller nedprioritering af et ellers så vigtigt emne.

Dertil kunne jeg jo så bare oplyse, at vi havde fordelt arbejdsopgaverne imellem os, således at den som havde bedst tid tog af sted, om de forstod vores prioritering eller ej skal jeg ikke kunne svare på. Hvorledes ad Sophie Schröder fra PFT´s holdninger/synspunkter vedr. såvel B142 som Trans Danmark i øvrigt er, ser jeg ingen grund til at uddybe nærmere, de er velkendte.

Kl. 12.00 blev PFT inviteret indenfor. I mellemtiden blev jeg mere eller mindre ‘overfaldet’ af en nysgerrig journalist, som åbenbart havde til opgave at dække dette her møde. Så jeg fik besvaret hans spørgsmål og blev fotograferet fra snart alle tænkelige vinkler, på et tidspunkt stillede han gud hjælpe mig skoende, og kravlede op på møblerne og endte på en eller anden udragende dims i muren, derfra kunne han tage billeder af mig oppefra!! Ja ja, man må da håbe han syns det var anstrengelserne værd.

Kl. 12.15 blev jeg så kaldt ind til udvalget, og efter at formanden for Sundhedsudvalget havde budt velkommen og jeg havde bekræftet min identitet og tilhørsforhold, blev jeg bedt om at fremlægge vores synspunkter. Dette gjorde jeg så, og jeg er rimelig sikker på, at der var mindst et punkt hvor udvalget blev temmelig rystet. Da jeg fortalte udvalget om proceduren på SK, hvor patienterne bliver bedt om at medbringe deres forældre til samtale (vi taler om personer på over de 40 år) ja så blev der megen uro omkring bordet. Det mente de ikke kunne være rigtigt, hvad så hvis ens forældre var gået bort? Skulle man så stille med en værge, var der en der ville vide?

Hvad angår ændring af kønsbestemt Cpr-nr, Så var det min fornemmelse, at der stod de MEGET stejlt og der er næppe udsigt til en ændring af dette. Der blev fremsat en mulig åbning i form af fjernelse af kønsbetegnelse, således at den ikke længere ville fremgå.

Det kønsbestemte fornavn, kunne nogle af udvalgets medlemmer ikke forstå vores problemer med.

Vi kunne jo da bare vælge et navn fra listen over kønsneutrale navne. Jeg tillod mig så, at spørge hende, om hun syns det ville være ok, at være tvungen til at hedde Søren, når man faktisk hed Sofie. Jeg prøvede på, at forklare at de fleste af os, ikke bare vælger det første og bedste navn vi kan komme i tanke om, men derimod faktisk gør os en hel del overvejelser, når vi vælger det navn der svarer til det køn vi ønsker at leve som. Der kom ikke noget entydigt svar retur, men jeg tror nu nok hun forstod meningen. Jeg tillod mig ligeledes, at slå ned på den der med, at “Navnet ikke må være til ulempe for bæreren” Hvem kan mon bedst vurdere, om navnet er til ulempe? Det må da være den person der har dette navn’ – Hvis ikke så er vi ude i noget formynderi fra den lovgivende forsamling.

Jeg gjorde ligeledes udvalget opmærksom på den MEGET lange behandlingstid på SK, og at vi fandt det temmelig problematisk, at man kunne risikere at skulle gå til behandling der i årevis, uden udsigt til en afgørelse. Og at vi derfor ønskede at gøre udvalget opmærksom på EU Traktatens Artikel 60 som handler om varernes fri bevægelighed over grænserne inden for EU. Og når vi så på antallet af Kønsmodificerende operationer som årligt gennemføres her i landet, så var vi af den opfattelse, at der ikke eksistere den fornødne ekspertise i Danmark til at foretage disse operationer, og at der derfor bør være mulighed for at såvel diagnostik, behandling og rehabilitering kan gennemføres i et andet EU-land og at udgifterne som er forbundet hermed betales i henhold til Sundhedslovens § 243. Jeg refererede herunder til Smits/Peerboms mod diverse Nederlandske Sygekasser.

Udvalget takkede herefter for min redegørelse, og bekræftede at de videregav relevante oplysninger til de øvrige udvalg.

Tina S. Vyum

Som I ved er der flere som på blandt andet Trans-Portalen har kritisereret vores forslag ganske kraftigt.

Jeg har ikke blandet mig i denne debat af den simple årsag at det var vores fremsendte materiale som dannede grund for en større uenighed blandt det skrivende folk, om hvorvidt vi skadede sagen eller ej.

Som statistikker er det en fornøjelse at se at der findes mennesker der ved hvordan data behandles og fordeles; men det ser ud til at ligge på for højt et interlektuelt niveau for nogle af deltagerne i debatten.

Vores skrivelse skulle danne grundlag for det indlæg vi kom med under høringen i SUU, således at vi ikke skulle bruge tid på at henvise til lovgivningen under foretrædet; men at vi kunne henvise til det materiale, vi havde fremsendt på forhånd. 15 min er kort tid til at komme igennem et forslag som Enhedslistens.
Hvor om alting er, så fik vi forelagt vores synspunkter og vi brugte især tid på at fremhæve det juridiske kønsskifte inkl. cpr.. Vi fik af udvalget ros for vores strukturede gennemgang og fordi vi kunne bidrage med oplysninger som man i udvalget ikke var vidende om.

At mange på transportalen mente at man betingelsesløst skulle støtte EHL’s forslag kan jeg godt forstå; men hvis et forslag skal have en chance skal det kunne samle støtte fra begge sider i salen, hvilket betyder at man er nødt til at finde kompromisser henad vejen, det er normalt i en politisk proces.

2. Kjole Ole sagen
Trans-Danmark, der meldte B&O-forhandleren i Viborg på vegne af Kjole-Ole, er tilfreds med bødeforlæg i diskriminationssag

Mens Kjole-Ole er dybt skuffet over, at det “kun” koster B&O-forhandleren i Viborg en bøde på 3000 kroner at diskriminere mænd i dametøj, så er næstformanden i Trans-Danmark tilfreds.

Det var Trans-Danmark, der i sin tid anmeldte B&O-forhandleren til politiet på vegne af Kjole-Ole, og selv om man i foreningen havde håbet på en retssag, så er et bødeforlæg fuldt tilstrækkeligt.

– Bødeforlægget viser jo, at myndighederne rent faktisk reagerer på diskrimination. Bøden er et signal om, at man ikke kan diskriminere andre mennesker ustraffet. Man kan så altid diskutere, om bøden er stor nok, men det er jo en anden diskussion, siger Tina Schuldt, som er næstformand i Trans-Danmark.

Bestyrelsen i Trans-Danmark har endnu ikke diskuteret, om foreningen skal forsøge at gå videre med sagen for at få den prøvet ved domstolene.

Men Tina Schuldt anser det på forhånd som meget lidt sandsynligt.

– Civile retssager koster mange penge, og det er medlemmernes penge, vi i så fald skal bruge på det. Det tror jeg ikke vi kan forsvare, siger hun.

Kilde: Viborg Stift Folkeblad.

3. Spring ud dag den 30. maj 2007
30. maj var det den første internationale ‘Spring ud dag’ for transvestitter og transseksuelle.

Det er jo klart nok, at det først og fremmest er Katja Tordrup (TIDs formand)’s idé – og fortjeneste – at den overhovedet fandt sted, og håbet er, og har været, at ideen med tiden vil gribe om sig. Imidlertid må jeg sige, at jeg er skuffet – ikke over forløbet – men over fremmødet!

Lea og Jytte deler gule roser ud på lille Torv i Århus

Jeg havde sagt ja til at stille op i Århus på Lille Torv for der at uddele roser (gule – hvilket er jalousiens farve) til de forbipasserende og fortælle dem, hvad det drejede sig om – og give dem en lille folder, der fortalte lidt om hvad trans* er for noget. Det var en fin og udmærket lille tryksag – igen Katjas værk. Projektet har været nævnt flere steder på nettet og tillige publiceret direkte til TIDs medlemmer.

Hvorfor er jeg så skuffet. Fordi det kun i praksis havde været muligt at få 6 (skriver seks) personer til at stille op, 3 i København og 3 i Århus. De 600 langstilkede roser var importeret fra Holland og sponsoreret af Lea, der foruden at være nordjyde, tillige er medlem af TID.

Vi tre, der i Århus delte roser og brochurer ud i 3 timer, fik os længere eller kortere samtaler med de forbipasserende OG HAVDE INGEN NEGATIVE OPLEVELSER. En del havde hørt om projektet i regionalradioen samme morgen, nogle blev lidt forundrede over, at man ville forære dem en rose og fik en forklaring. Nogle kom af sig selv hen til en af os og spurgte om yderligere information. En enkelt overklassemokke veg et skridt baglæns, som om hun havde set den onde selv. Nogle fik blot folderen fordi de var på indkøbsraid og ikke kunne overskue at slæbe rundt på en tornet rose resten af eftermiddagen. Mange “voksne” kvinder kommenterede: “godt gået” eller “det var da også på tide”. Og sidst på dagen kom en muskuløs tatoveret yngre mand med armene godt ud til siden hen og spurgte mig om jeg var en mand eller en dame. Jeg sagde – jeg synger 2. bas. Godt, sagde han, går du lige med hen til pølsemanden – vi har et væddemål. Han skal lige høre din stemme. Så jeg gik med hen til ham, der havde kunnet se os fare rundt i flere timer, men som havde væddet med muskelmanden om der var to transer og en dame eller 3 transer. Muskelmanden vandt og fik en ekstra ristet med det hele.

Som sagt, jeg er skuffet. Det ligner ikke noget at gå og brokke sig over, hvor ond verdenen er overfor transer, når noget som dette kan lade sig gøre uden den mindste vanskelighed.

Bedste hilsner

Jytte

4. TGEU
Siden vores sidste møde i Steering Committee (SC), har vi afholdt telefonkonferencer på Skype hver anden tirsdag.
Næste møde i SC er den 14-16. september i Berlin, hvor vi igen er repræsenteret af Karin og Tina.

Planlægningen af det næste Council i Torino fra den 15.- 18. november skrider frem og når der bliver åbnet for tilmeldingen, kan du deltage i arrangementet, hvis du ønsker det. Prisen for deltagelse er forventes at 70-90 ? pr. deltager. Dertil kommer selvfølgelig rejsen til Torino.

Under konferencen vil der være workshop der beskæftiger sig med vedtægterne, en workshop der ledes af Tina, og der vil være en workshop der beskæftiger sig med aktivitetsplanerne for 2008 – 2010 samt budgettet herfor. Denne workshop ledes af mig (Karin). Dermed fik vi sat os på to af de vigtigste områder i organisationen.

Herudover vil der arrangeres såkaldte ‘how to’ workshops, hvor de forskellige deltagere kan finde inspiration til at komme videre i deres hjemlande. Alt i alt vil det blive et meget spændende council og vi håber at vi får endnu flere organisationer/ foreninger fra hele Europa til at deltage i arbejdet.

Den 3. juli 2007 havde Justus Eisfeld, Jane Thomas og Stephen Whittle et møde med den såkaldte ‘Intergroup’, hvilket er en gruppe af MEP’ere fra alle fraktioner i Europa-parlamentet, hvor man diskuterede følgende emner:

Justus Eisfeld, som er den midlertidige formand for TGEU holdte indlægget. Referat vil foreligge, når sommerferien er overstået.

Vores kasserer Pia Nielsen er blevet revisor for TGEU sammen med Jo Greer fra Irland.

Internationalt forskningsprojekt om transgender finansieret af EU:
EU kommissionen har givet ok til gennemførelsen at et trans-europæisk forskningsprojekt, hvor der vil blive lavet en spørgeskema analyse omkring transgender forhold i Europa. Budgettet er 60,258.- ? som finansieres af EU.

Så snart at den endelige godkendelse af budgettet er på plads vil vi informere jer nærmere.

Undersøgelsen foretages af Manchester Metropolitan University af professor i jura Stephen Whittle og professor i sociologi Lewis Turner.

TGEU vil få en indtægt fra projektet på ca. 10 % af budgettet mod at udføre en del af arbejdet via de nationale foreninger.

5. Sommerfesten
Så er der igen sommerfest i Trans-Danmark, kom og vær med til denne tilbagevendende begivenhed.
Tilmelding senest 19 august kl 18 til Ulla på telefon 86249668 eller mobil 26629628.

Festen holdes hos Signe i Skader:
Signe Kruse
Jens Bassesvej 3 Skader
8543 Hornsslet

Pris 125 kr. pr. deltager for medlemmer af Trans-Danmark eller TiD øvrige, pris 150 kr.
Medbring selv dine drikkevare.

Vi mødes kl 17.00 hvor der tændes op i grillen. Der er stillet fest telt op i Signes dejlige og ugenerte have.

Tilmelding for overnatning til Signe på tlf 86974062 eller 20894062

Signe og Ulla

6. Randersmøde
Efterårets Randesmøde holdes denne gang af Trans-Danmark i selskabslokalerne
Anna Marie
Messingvej 74
9800 Randers

Tilmelding senest 23 september senest kl 22 til Ulla på telefon 86249668 eller mobil 26629628.

Der er egenbetaling ved menu og drikkevarer.
Menuen koster 131 kr, kaffe 20 kr. Der skal ved tilmelding angives om der ønskes kaffe.

Menuen er:
Mørbradbøf m/flødesovs/champignon/perleløg/tomat Flødekartofler, salat og flûtes.
Dessert er Fløderand med frugter.

Maden serveres kl 19

Ulla

Oprob fra Næstformanden:
Så kom der en afgørelse i Kjole-ole sagen, og det var fint nok, om end det kun var en løftet pegefinger. Et bødeforlæg på sølle 3000,- Kr. regner jeg desværre ikke for noget særligt, det bliver betalt og så er den sag ude af verden. Strafferammen skal justeres væsentligt, det skal kunne mærkes at man har diskrimineret en person. En bøde på en 15 – 20.000,- kr. kunne måske få nogen til at tænke sig om en ekstra gang, eller et fængselsophold. Men det er jo noget der skal arbejdes på rent politisk.

Men atter engang er der en masse brok i baggrunden, desværre er det efterhånden ikke noget nyt. Tendensen er blevet, at stor set hver eneste gang Karin eller undertegnede vi foretager os noget aktivt, så er der straks en masse klaphatte, der påpeger at det vi har gjort er forket, og at den eller de kunne have gjort det så meget bedre.

Jamen for F… så kom dog ud af skabet, jeg overlader med glæde posten til en anden person, som kan vil og ikke mindst TØR stille sig op til offentlig beskuelse og fremføre vore synspunkter. Men jeg er ikke sikker på, at der næppe er særlig mange der kender til bagsiden af medaljen, er du først trådt frem i lyset, så er der spot på dig, du bliver set. Tro det eller lad være, der er faktisk nogen der kan huske dig og hvis du bor i en mindre by, ja så vil du blive konfronteret MANGE MANGE gange, du vil konstant skulle forsvare din måde at leve på, og har du familie vil den også blive draget ind i det. Tro mig, det kan være EKSTREMT belastende.

Jeg har indtil nu været villig til at betale denne HØJE pris, det samme har min familie. Men nu er jeg blevet træt af, konstant at skulle betale for andre også, kort sagt alle gratisterne (dem som nyder uden at yde) de må til at gøre en indsats. Enten deler i arbejdsbyrden med os andre, eller også så bakker i os op, og det gøres ikke ved bare at sidde i skabet og holde mund. Kom nu ud af skabet, er i tilfredse med det vi gør så fortæl os det, er i utilfredse så gør noget ved det. Når ingen rigtig siger noget, så kan vi ikke ændre på noget, og må handle ud fra vores egen overbevisning.

Derfor vil jeg foreslå, at de af vore medlemmer som ikke er tilfredse med den indsats vi yder giver deres utilfredshed tilkende. Så kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling og en ny og forhåbentlige bedre bestyrelse kan se dagens lys.

Skulle jeg have misforstået det hele, og der så overhovedet ikke er nogen former for utilfredshed, ja så er det jo herligt, men SÅ KOM UD AF DET SKAB OG SIG DET HØJT. Således at de personer som er utilfredse kan se hvor de står, og vi andre ligeledes. Hører man kun brok, kan det i længden være temmelig svært, at finde lyst og energi til at fortsætte arbejdet.

Bedre situationen sig ikke væsentligt, så fastholder jeg min beslutning og stiller mit mandat til rådighed ved næste generalforsamling.

Venlig hilsen

Tina Vyum
Næstformand

Dette var ordene for denne gang.

Har du et bidrag du gerne vil have med i vores newsletter, så send det til undertegnede.

Karin Astrup, formand
formand@trans-danmark.dk

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.

Nyhedsbrev nr. 4 af 4. maj 2007 fra Trans-Danmark.

Vist 37 gange. 1. Generalforsamlingen 2007
På generalforsamlingen den 31. marts 2007 blev der valgt en ny bestyrelse, der fik følgende sammensætning:

Bestyrelsen:
Formand Karin Astrup
Kasserer Pia Nielsen
Næstformand Tina Schuldt
Sekretær og Webmaster Jane Johansen
Bestyrelsesmedlem Ulla Rørvig
1. Suppleant Pernille Knudsen
2. suppleant Signe Kruse

§ 23 i vedtægterne ændret:
Ved foreningens ophævelse bestemmer generalforsamlingen under hvilken beslutningen vedtages til hvilket formål foreningens evt. formue og aktiver i øvrigt skal anvendes. ” er således ikke tilstrækkelig. Ved foreningens ophævelse skal det almennyttige formål således tilgodeses og en eventuel formue må således eksempelvis ikke blive tilbagebetalt til medlemmerne, hvilket er en mulighed med den nuværende formulering.

Den nye formulering ser derfor således ud:
“Ved foreningens ophævelse skal foreningens formue tilgodese foreningens formål jvf. § 2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om foreningens ophævelse vedtages, bestemmer, hvorledes dette gøres.”

Kontingentforhøjelse:
Generalforsamlingen vedtog at forhøje kontingentet til 300.- dkk om året. Foreningen har i de seneste to år haft et underskud på den daglige drift, som følge af det høje aktivitetsniveau som vi har både nationalt og internationalt, et aktivitetsniveau som vi ønsker at bibeholde også i fremtiden.

2. Kjole Ole sagen
Der er nu rejst sigtelse imod indehaveren af B&O i Viborg for overtrædelse af diskriminationsloven. Vi følger sagen og holder jer orienteret via vores hjemmeside.

3. Bog projekt “Håndbog om kønsidentitet
Trans-Danmark er i øjeblikket ved at udfærdige en bog med arbejdstitlen “Håndbog om kønsidentitet“.
Formålet er at komme “hele vejen rundt” om alle forhold med betydning for transvestitter og transseksuelle.
Bogen vil bl.a. behandle følgende områder:
Definitioner af de relevante ord og begreber.
Sociale forhold (forhold til familie, venner, arbejde, råd og tips m.v.).
Juridiske forhold (Straffelov, Navnelov og diskriminationslove).
Medicinske forhold (kønshormonbehandling, kønsmodificerende operationer og feminiseringskirurgi).

Den vil desuden indeholde en historisk gennemgang af transvestismen og transseksualismen gennem årene.
Endelig vil bogen indeholde artikler fra en række fagfolk og fra forskellige typer af transpersoner.

Vi regner med at bogen vil udkomme i 4. kvartal 2007.

Forårsarrangement i Vejle
VI havde et velbesøgt forårsarrangement i Vejle den 13. april i samarbejde med TiD med 22 deltagere. Her gav Birthe et kort indlæg om at færdes i det offentlige rum samt tips om make-up, herunder forevisning af medbragte kosmetik produkter.

Bygningen i Vejle var denne aften spækket med unge mennesker der var til koncert med et par lokale bands; men som også tog sig tid til at få en snak med nogle af vore deltagere.

Pia Nielsen skal have tak for at få stablet arrangementet på benene.

Hjemmesiden
Vi har nedsat et udvalg der skal redesigne vores hjemmeside. Dette udvalg består af Jane, Solveig Lerche og Tina Schuldt.
Hvis I har forslag til hvorledes hjemmesiden skal se ud, så send disse til Jane eller Solveig.

TGEU Steering Committee møde i Amsterdam den 27-29.april 2007
Trans-Danmark har jo som bekendt to medlemmer af steering committee i TGEU, så Tina og Karin deltog begge i mødet i Amsterdam.
Mødet havde 17 punkter på programmet og jeg skal nedenfor redegøre for de vigtigste punkter.

Møde med Europaparlamentet.
Den 3. juli 2007 vil Justus Eisfeld, Jane Thomas og Stephen Whittle deltage i et møde med en såkaldt ‘Intergroup’, hvilket er en gruppe af MEP’ere fra alle fraktioner i Europaparlamentet, hvor man vil diskutere følgende emner:
Pas problematikken
Menneskerettigheder
Diskrimination på arbejdspladsen
Diskrimination i sundhedsvæsenet og andre service institutioner

Justus Eisfeld, som er den midlertidige formand for TGEU vil holde indlægget.

Det var meningen at hele steering committee skulle have deltaget; men da EU parlamentet ikke financierer rejseomkostninger til Bruxelles, så valgte man at sende de førnævnte deltagere.

TG Council i Torino den 16-19. november 2007

Dette emne optog naturligvis en ganske del af tiden om lørdagen. Rosanna og Alex fra Italien redegjorde for hvorledes de havde fået finansieringen på plads med bidrag fra Stat, Amt og kommune. Dette betyder at deltagergebyret vil kunne holdes på omkring 50-70 ?, hvortil så kommer deltagernes rejseomkostninger.

Second European Transgender Council – Making Human rights work – er temaet for konferencen der samtidig skal fungere som stiftende generalforsamling for TGEU, hvor den kommende bestyrelse skal vælges. Bestyrelsen vil komme til at bestå af 16 medlemmer, og både Tina og jeg agter at stille op til valget.

Under konferencen vil der være workshop der beskæftiger sig med vedtægterne, en workshop der ledes af Tina, og der vil være en workshop der beskæftiger sig med aktivitetsplanerne for 2008 – 2010 samt budgettet herfor. Denne workshop ledes af mig (Karin). Dermed fik vi sat os på to af de vigtigste områder i organisationen.

Herudover vil der arrangeres såkaldte ‘how to’ workshops, hvor de forskellige deltagere kan finde inspiration til at komme videre i deres hjemlande. Alt i alt vil det blive et meget spændende council og vi håber at vi får endnu flere organisationer/ foreninger fra hele Europa til at deltage i arbejdet.

Desuden forventer vi at vi får valgt Pia Nielsen til revisor for TGEU, hun er blevet indstillet til dette på mødet i Amsterdam.

Internationalt forskningsprojekt om transgender finansieret af EU:

EU kommissionen har givet ok til gennemførelsen at et trans-europæisk forskningsprojekt, hvor der vil blive lavet en spørgeskema analyse omkring transgender forhold i Europa. Budgettet er 60,258.- ? som finansieres af EU.
Så snart at den endelige godkendelse af budgettet er på plads vil vi informere jer nærmere.
Undersøgelsen foretages af Manchester Metropolitan University af professor i jura Stephen Whittle og professor i sociologi Lewis Turner.
TGEU vil få en indtægt fra projektet på ca. 10 % af budgettet mod at udføre en del af arbejdet via de nationale foreninger.

Stemmeafgivelsesproceduren i TGEU:

Dette blev igen diskuteret idet det er vigtigt at foreningerne får en større stemmevægt end enkeltmedlemmer. Dette har jo været en af mine kæpheste og nu vil der på den første telefonkonference i TGEU den 8. maj foreligge et oplæg til dette.

Vi vender tilbage med flere oplysninger når vi er kommet videre.

Andet:
Steering committee vil holde faste telefonkonferencer på alle tirsdage i ulige uger

Næste steering committee møde er i Berlin i 7-9. september 2007

Hvad sker der i Europa?

Island: Der er lige dannet en ny forening der hedder Trans-Island og som har taget deres inspiration fra os, hvilket ikke kan overraske da et af bestyrelsesmedlemmerne på Island er medlem hos os og har været revisorsuppleant i 5 år, nemlig Anna J. Armannsdottir.

Italien: Gruppo Luna ser ikke nogen fælles italiensk forening foreløbig. Der sker ikke megen fremdrift i trans emner, hvilket skyldes den nylig vedtagne lov om registreret partnerskab. Der er et forslag oppe om at staten/sygekaserne betaler ikke kun SRS men også hormonbehandlingen og andre behandlinger.

Tyskland: Indenrigsudvalget holdte for nylig et møde om den tyske lov om transseksualitet. Alle partier er enige om at loven bør revideres. Den reviderede lov vil indeholde følgende områder:
Man kan forblive i ægteskaber
Pas loven ændres i november
De personlige Id-kort vil blive revideret i 2009; man regner at kønsbetegnelsen fjernes ved denne lejlighed.

Østrig: Ny transgender lov under udarbejdelse. TransX havde et møde med Kristdemokraterne og håber de kan øge presset på politikkerne.

Holland: Dårlig udvikling, bl.a. havde man en transgender der blev myrdet for 14 dage siden i den Haag. Der er stillet forslag til at reducere sygesikringens bidrag til sekundære operationer

Belgien: Har fået en ny lov således at man ikke længere skal igennem retssystemet for at få lov til operation; men nu kan nøjes med at få en vurdering fra sundhedsvæsenet.

Sverige: Har fået en ny lov; men der er ikke sket nogen ændringer.

Spanien: Har fået en ny lov, hvor man kan skifte den officielle kønsidentitet uden at behøve en operation.

Forslag til folketingsbeslutning
B 142 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder.
Fremsat den 30. marts 2007 af Per Clausen (EL) og Line Barfod (EL)
Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelle/transkønnedes rettigheder
Folketinget opfordrer regeringen til i næste folketingssamling at fremsætte et lovforslag, der kan sikre transseksuelle/transkønnedes rettigheder.
Forslaget skal sikre,
– at myndige mennesker selv kan bestemme deres fornavn uden hensyn til deres køn,
– at myndige mennesker selv kan bestemme, hvilken kønsidentitet deres cpr.nr og pas skal udtrykke,
– at myndige mennesker – efter grundig vejledning og rådgivning om konsekvenserne – selv afgør, om de vil gennemgå en kønsskifteoperation, og at samfundet stiller denne mulighed til rådighed for borgerne, og
– at alle mennesker uanset køn og seksuel orientering skal have de samme muligheder, herunder muligheden for at adoptere børn.

Bemærkninger til forslaget
Transseksualitet/transkønnethed handler om identitet og har ikke noget med seksualitet at gøre. Det handler om følelsen af at være født i en krop med et forkert køn.
Der er ikke tale om en patologisk (psykisk) lidelse, men det kan ofte skabe store problemer for det psykiske helbred, når det somatiske køn ikke stemmer overens med den psykologiske kønsidentitet.
Transseksuelle/transkønnede bliver ofte mødt med fordomme, frygt, ubehag og fjendtlighed. I nogle tilfælde kan det betyde, at de tvinges/presses ud af arbejde eller uddannelse.
Enhedslisten afviser et system, der juridisk og kulturelt belønner én bestemt livsform, nemlig kernefamilien og den konventionelle kønsidentitet. Derfor afviser Enhedslisten at se transseksualitet som en sygdom. Ethvert menneske har ret til selv at definere sin kønsidentitet. Beslutningsforslaget skal sikre alle mennesker denne ret.
Danmark har tidligere været et foregangsland på dette område, men i dag halter vi bagud. Andre lande er for længst kommet de transseksuelle og transkønnede i møde.
Det kønsmærkede cpr.nr er med til at opretholde ideen om køn som noget naturligt og medfødt. Enhedslisten mener derimod, at køn såvel som klasse, race, etnicitet osv. er sociale kategorier, der tjener til at skabe og fastholde ulighed. Cpr bør ikke markere køn, lige så lidt som det bør markere klasse, race, politiske tilhørsforhold, nationalitet eller nogen andre sociale kategorier. Dels afspejler personnummeret et system, der bygger på ulighed mellem køn, dels er det medvirkende til, at denne ulighed bibeholdes til nogles fordel og andres ulempe. Nyfødtes personnummre skal helt miste deres kønsspecificitet. Indtil da bør det være nemt for alle at skifte personnummerets sidste ciffer.
Ligeledes bør det være uproblematisk at skifte mellem kønsspecifikke navne. Spanien har netop gennemført en sådan lovgivning. I Norge har denne mulighed eksisteret siden 2003. I Danmark kan man søge om tilladelse til dette. Forslagsstillerne mener, at der skal være tale om en ret.
Kirurgiske forandringer, hormonbehandlinger m.m. bør bestemt være et offentligt tilbud, men aldrig et krav for at kunne gennemføre ændring af cpr.nr, ændring af kønsbetegnelse i passet eller navneskift. Konsekvensen af at fastholde kravet om, at der skal gennemføres en kønsskifteoperation for at få ændret navn, cpr.nr og kønsidentitet i passet, er, at antallet af personer, som ønsker at gennemføre en kønsskifteoperation bliver større, end det ellers ville have været.
Erfaringer med behandling af transseksuelle/transkønnede viser, at det ikke er noget, der »går over«. Da erfaringerne også viser, at langt de fleste transseksuelle/transkønnede får et bedre liv efter at have fået foretaget en kønsskifteoperation, er det vigtigt, at denne mulighed står til rådighed for transseksuelle/transkønnede.
Afgørelse om operation eller ej træffes af den enkelte, men der skal forud for den endelige beslutning være omfattende rådgivning og vejledning.
Godkendelsen af adoption skal være uafhængig af ansøgernes køn og seksuelle orientering. Der skal være tale om en socialfaglig afgørelse, som udelukkende fokuserer på barnets tarv

Erwin Jöhnk 50 år
Idé manden, forfatteren, kunstneren, politikeren og debattøren Erwin Maria Jöhnk fylder i dag 1. maj 50 år.
Erwin er født i Sydslesvig, Barkelsby, ved Eckernförde i 1958 og blev dansk statsborger i 1966.
Han har altid været meget aktiv i politik, både lokalt og på landsplan og ikke mindst på det trans politiske område. Erwin har et godt indblik i sundhedssektoren med grundlag i egne erfaringer. Han har måtte igennem en hjerteoperation, flere rygoperationer og en kønsskifteoperation. De fleste ville nok bukke under for alle de problemer, men ikke Erwin som besidder en stædighed og livs vilje der vil være mange forundt. Han har en indre ro og balance der gør at han har kunnet hjælpe rigtig mange mennesker med deres problemer.
Optimisme kendetegner også Erwin, der er ikke noget problem der er større end det kan løses.
Selv om Erwin har fået det ønskede kønsskifte har han kæmpet videre for de transseksuelle sag om at blive en anerkendt gruppe i samfundet og har tidligt søgt sammenhold med andre minoriteter. Dette arbejde er sket dels i foreningssammenhæng, hvor han har været næstformand i Trans-Danmark frem til 2006; men også som privatperson.
Dagen blev fejret med en reception på privatadressen og senere på sommeren en privat fest for indbudte gæster.

Spring ud dag den 30. maj 2007
Fra Katja Tordrup har vi modtaget følgende:
Jeg har ved flere lejligheder præsenteret mine omgivelser for den internationale “spring ud dag” for transvestitter og transseksuelle. Mit initiativ er blevet godt modtaget af de fleste, dog med en vis, vel også forventelig skepsis, om det nu kan lade sig gøre. – At få en halv verden til at holde transefest på samme dato og hvert år i fremtiden.

Jeg er selv overbevist om at dette bliver en succes her i Danmark, og når vore resultater ligger på hjemmesiden og vi starter nedtællingen til næste års “spring ud dag”, kommer man med rundt om i verden!
Hvad kan man egentlig bruge denne “spring ud dag” til?

Ja, organisationer, foreninger og enkeltpersoner kan jo bruge dagen til, en årlig tilbagevendende opmærksomhed på vores ismer.
Transpersoner klager hele tiden over at samfundet ikke er indstillede til os, og det er derfor, at så mange har det svært. Uanset om dette er virkelighed eller fiktion, så vil en øget opmærksomhed, gøre livet lettere for en masse mennesker.

Og det er her at vi, som er sluppet ud, har et ansvar for at gå forrest. Hvem ved, om ikke en ganske lille indsats d. 30. maj kan hjælpe et par andre til bedre forståelse og accept hos deres nærmeste.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på at dette ikke er et TiD projekt. Det er heller ikke et Katja projekt. Det er et trans projekt, som vedrører alle os, som vedkender at vores ismer, er en vigtig del af vores liv.

Vi har en masse forståelse for at ikke alle kan stå på strøget og dele brochurer ud, eller komme i fjernsynet, men så kan man måske lave kaffe eller fotografere eller skrive spændende historier om hvordan man oplever forløbet af denne dag.

Se mere på TiDs hjemmeside

Dette var ordene for denne gang.

Har du et bidrag du gerne vil have med i vores newsletter, så send det til undertegnede.

Karin Astrup, formand
formand@trans-danmark.dk

Nyhedsbrev nr. 3 af 25. februar 2007 fra Trans-Danmark.

Vist 17 gange. Kære medlemmer

1. Generalforsamlingen 2007
Datoen for generalforsamlingen 2007 er nu blevet fastlagt til den 31. marts 2007 kl.13.00 og vil blive afholdt i Vivild.

På valg denne gang er Tina Schuldt og Ulla Rørvig, sidstnævnte trådte som bekendt ind i bestyrelsen, da Erwin forlod denne, samt to bestyrelsessuppleanter.
Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne og der udsendes en indkaldelse i begyndelsen af 2007.

Som det fremgår af foreningens vedtægter skal forslag til ændringer være formanden i hænde senest den 15. februar 2007. Der er i skrivende stund kommet følgende forslag til vedtægtsændringer:

Forslag 1
§ 1 : Foreningens navn er Trans Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse
Ny ordlyd:
Foreningens navn er Trans Danmark, Landforeningen af Transkønnede og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse
Forslagsstiller: Jane Johansen

Forslag 2
Nuværende ordlyd:
§ 3
Som medlem af foreningen kan optages transvestitter, transseksuelle, foreninger, fonde, institutioner og lign. samt andre, der kan tilslutte sig foreningen formål som anført i § 2.
Stk. 2 Medlemmernes identitet skal på begæring holdes hemmelig og må i så tilfælde kun kendes af foreningens formand, kasserer og sekretær.
Stk. 5
Medlemmer har uanset om det er enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner o. lign. 1 stemme.
Forslag:
§ 3
Som medlem af foreningen kan optages transvestitter, transseksuelle, foreninger, fonde, institutioner og lign. samt andre, der kan tilslutte sig foreningen formål som anført i § 2.
Stk. 2 Pårørende til transpersoner kan optages som støttemedlemmer. Disse betaler det halve af det til enhver tid gældende kontingent.
Stk. 3 Medlemmernes identitet skal på begæring holdes hemmelig og må i så tilfælde kun kendes af foreningens formand, kasserer og sekretær.
§ 6 stk. 5 Stk. 5
Medlemmer har uanset om det er enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner o. lign. 1 stemme. Medlemmer optaget som støttemedlemmer jvnfr. § 3 stk. 2 (nyt forslag) har ret til at deltage i foreningens generalforsamling uden tale og stemmeret.
Begrundelsen for disse forslag er, at åbne for muligheden for at Trans Danmark kan forøge sit kontingentgrundlag, samt at par, hvor den ene part er aktivt medlem af foreningen, kan deltage i generalforsamlingen.
Forslagsstiller: Freja Nordam

Forslag 3:
Vi slipper for beskatning, hvis vi er en forening, som har et almennyttigt formål.
Kravene hertil er vi tæt på at kunne opfylde – men pt ikke helt.
§23 i vores vedtægter, som har følgende formulering:
“Ved foreningens ophævelse bestemmer generalforsamlingen under hvilken beslutningen vedtages til hvilket formål foreningens evt. formue og aktiver i øvrigt skal anvendes.” er således ikke tilstrækkelig. Ved foreningens ophævelse skal det almennyttige formål således tilgodeses og en eventuel formue må således
eksempelvis ikke blive tilbagebetalt til medlemmerne, hvilket er en mulighed med den nuværende formulering.

“Ved foreningens ophævelse skal foreningens formue tilgodese foreningens formål jvf. §2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om foreningens ophævelse vedtages, bestemmer, hvorledes dette gøres.”
Forslag: Pia Nielsen

Forslag 4
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, jf. §19 i vedtægterne.
Som det vil fremgå af det forelagte regnskab for 2006 har Trans Danmark brugt mange penge på det internationale samarbejde TGEU, og vi ved allerede at der i 2007 vil blive holdt et møde i Steering Committee(SC), som Tina Schuldt og Karin Astrup er medlemmer af, I Amsterdam, samt en stiftende generalforsamling i TGEU, kaldet Council i Torino i efteråret.
Trans Danmark er den eneste danske forening der deltager aktivt i TGEU, og pt. har vi 2 ud af 11 pladser i SC
I løbet af 2007 vil alle foreninger som melder sig ind i dette første Europæiske transgender samarbejde TGEU, skulle betale et kontingent.
Vi har selv foreslået at foreningerne betaler 10 ? pr. medlem, men minimum 500 ? pr. forening. Det er nemlig yderst vigtigt at TGEU får en god grundkapital at arbejde med, når man skal bearbejde det politiske system i Europa. Med 65 deltagende for-eninger kan man let regne ud at vores forsalg vil bidrage til at TGEU får en arbejdskapital på minimum 33,000 ?, hvilket vil give gode arbejdsbetingelser når man skal lobby de europæiske institutioner.

For at lette belastningen af foreningens økonomi, vil bestyrelsen foreslå en kontingent forhøjelse på 100 dkk, som skal dække udgifterne til kontingent til TGEU og den resterende del bidrage til dækning af vore omkostninger i deltagelsen i møderne rundt om i Europa.

På mødet i Torino blev det oplyst, at alle som var medlem af en forening som var tilmeldt TGEU og som har interesse i at følge lidt mere med i TGEU´s abejde, kan henvende sig via mail til webmaster TGEU og få tilsendt brugernavn og adgangskode til medlemsområdet på TGEU´S hjemmeside.
Benyt jer af denne mulighed

Er der nogen i blandt jer der brænder for at yde en indsats for foreningen, så vil jeg hermed opfordre jer til at stille op. Det behøves ikke nødvendigvis at være som bestyrelsesmedlem.

2. Kjole Ole sagen
Anklageren i Viborg har nu sendt sagen videre til statsadvokaten her ultimo januar.
Så nu afventer vi alle statsadvokatens svar.

3. Bog projekt “Håndbog om kønsidentitet”
Trans-Danmark er i øjeblikket ved at udfærdige en bog med arbejdstitlen “Håndbog om kønsidentitet”.
Formålet er at komme “hele vejen rundt” om alle forhold med betydning for transvestitter og transseksuelle.

Bogen vil bl.a. behandle følgende områder:
Definitioner af de relevante ord og begreber.
Sociale forhold (forhold til familie, venner, arbejde, råd og tips m.v.).
Juridiske forhold (Straffelov, Navnelov og diskriminationslove).
Medicinske forhold (kønshormonbehandling, kønsmodificerende operationer og feminiseringskirurgi).
Den vil desuden indeholde en historisk gennemgang af transvestismen og transseksualismen gennem årene.
Endelig vil bogen indeholde artikler fra en række fagfolk og fra forskellige typer af transpersoner.
Vi regner med at bogen vil udkomme i 3. kvartal 2007.

Har du et indlæg du gerne vil have med så send til undertegnede

4. Forårsarrangement i Vejle
Som vi aftalte i forbindelse med vores julefrokost, bliver Trans-Danmarks næste arrangement i Vejle. Det bliver i Bygningen, som ligger i Ved Anlæget 14, som er lige ved siden af Føtex’s bagindgang (altså ikke fra gågaden). Der er parkeringspladser lige foran stedet.
I den vedhæftede fil Kort Bygningen kan du se et kort over Bygningen?s placering i Vejle.
Hvis du vil se mere om stedet, kan det gøres på http://www.bygningen-vejle.dk/

Arrangementet holdes fredag den 13. april kl. 19.00 og forventes afsluttet før midnat.

Der serveres følgende menu:
Indbagt laks med rejesauce
Baconsvøbt svinemørbrad med saltbagte kartofler og grøn salat

Prisen for dette er 99,- kr. Hertil kommer drikkevarer, som kan købes særskilt.

Tilmeldingsfristen til arrangementet er 31. marts og tilmelding er bindende.
Betalingen sker om aftenen den 13. april.
Som til julefrokosten behøver man ikke at være medlem af Trans-Danmark for at deltage.

Ønsker I at vide mere om TGEU så kan I kontakte Tina Schuldt eller undertegnede, der gerne står til rådighed for jeres spørgsmål.

Har I selv emner I ønsker medtaget i vores newsletter så er I velkommen til at sende dem til mig.

Karin Astrup, formand
formand@trans-danmark.dk

Nyhedsbrev nr. 2. af 10. december 2006 fra Trans-Danmark.

Vist 15 gange. Kære medlemmer

1. Generalforsamlingen 2007
Datoen for generalforsamlingen 2007 er nu blevet fastlagt til den 31. marts 2007 kl.13.00 og vil blive afholdt hos Jane i Vivild.
Jeg vil i denne forbindelse gerne opfordre jer til at komme med forslag til generalforsamlingen., og gerne i god tid.
På valg denne gang er Tina Schuldt og Ulla Rørvig, sidstnævnte trådte som bekendt ind i bestyrelsen, da Erwin forlod denne, samt to bestyrelsessuppleanter.
Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne og der udsendes en indkaldelse i begyndelsen af 2007.

2. Kjole Ole sagen
– Jeg synes, du skal gå hjem og tage din mors tøj af. Så er du velkommen i butikken.
Sådan vedgik Steffen Berg, at han afviste Ole Steen Mortensen som kunde i B&O-forretningen på hjørnet af Sct. Mathias Gade og Dumpen I Viborg.

Trans-Danmark, besluttede derfor at indgive en politianmeldelse mod

Steffen Berg,
indehaver af B&O-forretning,
Sankt Mathias Gade 30, 8800 Viborg,

For overtrædelse af “Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.” ved tirsdag den 14. november 2006 om formiddagen at have afvist at betjene Ole Steen Mortensen kendt som “Kjole-Ole” på samme vilkår som andre i sin forretning med ordene “Jeg synes, du skal gå hjem og tage din mors tøj af. Så er du velkom-men i butikken”.

Det er foreningens opfattelse, at Ole Steen Mortensen kendt som “Kjole-Ole” har været udsat for forskelsbehandling alene på grund af, at han var iført kvindetøj.
Dette synspunkt synes Bang & Olufsen i Struer også at dele jf. deres skriftlige beklagelse til Ole Steen Mortensen og reprimanden over for Steffen Berg.

Uagtet det måske af artiklen i Viborg Stifts Folkeblad af 25. november 2006 kan synes, at Ole Steen Mortensen ikke ønsker videre foretaget, så er det foreningens opfattelse, at der bør rejses tiltale mod Steffen Berg, idet det er væsentligt for alle transvestitter og transseksuelle, at en adfærd som Steffen Berg, har udvist bliver påtalt og straffet og dermed også for at modvirke, at Steffen Bergs holdning og handlemåde af andre erhvervsmæssige eller almennyttige virksomhed bliver opfattet som lovlige.

Foreningen har forståelse for, at Ole Steen Mortensen måske ikke ønsker videre fo-retaget, men i og med, at han er stået offentligt frem med fulde navn og billede i Viborg Stifts Folkeblad, er det foreningens opfattelse, at han må tåle de ulemper, som en straffesag mod Steffen Berg eventuelt må give ham.
Hensynet til “almenheden” primært forstået som alle transvestitter og transvestitter og transseksuelle i landet må i den sammenhæng vægtes højere.

Til anmeldelsen var artiklerne fra Viborg Stift Folkeblad vedlagt som bilag

Siden hen har Ole Mortensen udtrykt sin glæde over at foreningen har taget sagen op.

Vi afventer nu politiet undersøgelse.

3. TGEU Steering Committee møde i Torino af Tina Schuldt
I perioden 17 – 18. november 2006 blev der afholdt TGEU Styregruppemøde i Torino. Jeg deltog i dette i stedet for Karin, da hun var forhindret.

Torino ligger i det Nordlige Italien, så det er ikke sådan, at man lige tager bussen og så er man der i løbet af et par timer. Forud for min afrejse havde jeg således undersøgt forskellige muligheder for at komme dertil på billigste måde. En rejse med tog dertil, ville have taget over 24 timer, og kostet mere end flybilletten, og bil har jeg ikke så det var på forhånd udelukket, altså blev det til at jeg skulle flyve dertil.

Det er muligt at flyve til Torino fra Billund, men det er for dyrt. Så derfor tog jeg toget til Kastrup meget tidlig den 17/11-06 og tog derfra flyet til Bryssel hvor jeg så havde en ventetid på ca. 4 timer før flyet til Torino afgik.

Nu er der jo i denne tid så megen snak om cpr. nr. og kønsbetegnelsen i passet, jeg oplevede INGEN negative problemer af betydning overhovedet på hele turen, end ikke, da jeg pga. glemsomhed udløste sikkerhedsalarmen i Bryssel lufthavn (Jeg havde glemt at tage mit bælte, med stort metalspænde af) En kvindelig betjent kom og bad mig komme med, og så hun kunne foretage en kropsundersøgelse af mig, den blev foretaget og der var INGEN problemer af nogen art, det var Madame osv. Høflighed hele vejen. OKI billedet i passet stemmer så også ganske godt overens med som jeg ser ud, da jeg jo lever som en kvinde til hverdag, og navnet Tina står jo ligeledes i passet så det gør muligvis en forskel.

Velankommet til Torino, tog jeg i selskab med Professor Stephen Whittle fra Manchester toget ind til byen (hvis i synes vores tog herhjemme er noget gammelt skrammel, så skulle i prøve en tur med de Italienske) og fik med lidt besvær og nogle Italienske gloser personalet på stationen til at ringe efter en Taxi. Vi fandt så hver især vores respektive hoteller.

Efter et bad og en lur, tog jeg en Taxi op til der hvor vi skulle holde møde, det foregik i Gruppo Luna´s lokaler i Torino som er en del af en multikulturel gruppe (Bøsser, Lesbiske, Transseksuelle og Transvestitter) En del deltagere var allerede ankommet, og gået i gang med at lave en dagsorden for mødet.

Jeg blev modtaget en smule køligt af et par mødedeltagere, forhistorien er den, at vi havde kritiseret udkastet til vedtægterne ret så kraftigt, og kommet med en del mindre heldige udtalelser om disse vedtægtsforslag, det var Østrigerne blevet MEGET sure over, og havde rent faktisk forsøgt ikke bare at forhindre vores deltagelse i møde, men også Karins optagelse i Styregruppen, som TD´s repræsentant i stedet for Erwin, som har valgt at trække sig ud af det, for i stedet at bruge mere tid og kræfter på sin politiske karriere.

Hvis Østrigerne havde haft magt til det, så havde de blokeret for alt hvad der har med TD at gøre. Men demokratiet sejrede og Karin blev valgt ind i Styregruppen med 2 stemmer imod 7, jeg behøver vist ikke nævne, hvem der stemte imod.

Det blev til nogle meget lange, men særdeles konstruktive mødedage. Men der mangler meget endnu, det er svært at samle så mange forskellige nationer og så nå frem til en fælles politik, der er mange små problemer der skal løses, ting som vi her i Danmark betragter som bagateller, bliver i andre lande betragtet som alvorlige problemer, og så skal der jo bruges megen tid på disse. Det gør så absolut heller ikke sagen nemmere, at flertallet af de tilstedeværende ikke havde et klap begreb om mødeledelse. Og desværre ser det heller ikke ud til, at de har den store erfaring i foreningsledelse, så der ligger en del svære opgaver forude, en væsentlig opgave er at få styr på det økonomiske grundlag, flertallet er af den overbevisning, at pen-gene de skal komme via fondsstøtte, hvilket er komplet urealistisk. Vi har drøftet det i TD, og jeg har foreslået dem, at de skal
fastsætte et medlemskontingent, det møder voldsom modstand fra bl.a. Tyskland. Et andet væsentligt problem er typer af medlemskab og stemmerettigheder i forhold dertil, som vedtægterne er nu, har enkeltstående medlemmer (altså personer som ikke repræsentere en forening eller gruppe) nøjagtig den samme stemmevægt som en hel forening/gruppe, dette er naturligvis komplet uacceptabelt så det er noget der skal ses på.

Efter planen, skal der holdes noget der minder om en stiftende generalforsamling næste efterår, som tingende se ud nu, vil den blive afholdt enten i Torino eller Amsterdam.

På mødet blev det oplyst, at alle som var medlem af en forening som var tilmeldt TGEU og som har interesse i at følge lidt mere med i TGEU´s arbejde, kan henvende sig via mail til webmaster TGEU og få tilsendt brugernavn og adgangskode til medlemsområdet på TGEU´S hjemmeside.

4. Bog projekt “Håndbog om kønsidentitet”
Trans-Danmark er i øjeblikket ved at udfærdige en bog med arbejdstitlen “Håndbog om kønsidentitet”.
Formålet er at komme “hele vejen rundt” om alle forhold med betydning for transvestitter og transseksuelle.
Boge n vil bl.a. behandle følgende områder:
Definitioner af de relevante ord og begreber.
Sociale forhold (forhold til familie, venner, arbejde, råd og tips m.v.).
Juridiske forhold (Straffelov, Navnelov og diskriminationslove).
Medicinske forhold (kønshormonbehandling, kønsmodificerende operationer og feminiseringskirurgi).
Den vil desuden indeholde en historisk gennemgang af transvestismen og transseksualismen gennem årene.
Endelig vil bogen indeholde artikler fra en række fagfolk og fra forskellige typer af transpersoner.
Vi regner med at bogen vil udkomme i 3. kvartal 2007.

Har du et indlæg du gerne vil have med så send til undertegnede

Karin Astrup, formand
formand@trans-danmark.dk

Nyhedsbrev nr. 1 af 1. september 2006 fra Trans-Danmark.

Vist 22 gange. Kære medlemmer

Som noget nyt har vi besluttet at udsende et nyhedsbrev til medlemmerne.
Vi vil gerne kommunikere ud til jer hvad vi arbejder med i bestyrelsen og dermed forhåbentlig få en forståelse for hvad jeres kontingent bruges til. Jeg håber også at vi får en respons fra jer på vores aktiviteter.

1. Erwin Jöhnk træder ud af bestyrelsen
I juli måned besluttede foreningens næstformand at forlade bestyrelsen da han vil koncentrere sig om hans landspolitiske karriere i Centrumsdemokraterne, hvor han er indvalgt i regionsbestyrelsen for region Midtjylland. Dette arbejde er meget krævende, så Erwin har valgt at bruge sine kræfter her indtil videre, hvor han forventer at stille op til næste folketingsvalg
Det er et stort tab for foreningen at Erwin ikke længere er med i bestyrelsen, alene i kraft af hans store erfaring. Konsekvensen af dette er at Ulla Rørvig træder ind i bestyrelsen, som vil konstituere sig på næste bestyrelsesmøde i september.

2. Høringssvar til sundhedsstyrelsen angående vejledning til kastration i forbindelse med kønsskifte
I foråret deltog Trans-Danmark sammen med ALMA og PFT i et møde i sundhedsstyrelsen, Enheden for kvalitet, hvor man diskuterede sundhedsvæsenets håndtering af transseksuelle og hvilke forbedringer der kunne/ burde indføres.
Den 11. juli modtog vi udkastet fra sundhedsstyrelsen og skal senest den 1. 9 2006 aflevere vores høringssvar, som kan ses på hjemmesiden sammen med sundhedsstyrelsens udkast. Svaret er sendt til sundhedsstyrelsen den 17.08.2006
Problemstillingen i forbindelse med høringssvaret er at der kun tages stilling til dele af problemstillingen, da Enheden for planlægning ikke har fået deres udkast klar. Vi afventer spændt dette fordi de afgør hvor og hvilke regler der skal gælde for transseksuelle. I den nye sundhedslov der træder i kraft i 2007 er der nogle af bestemmelserne som strider i mod EU lovgivning, blandt andet reglerne for frit sygehusvalg indenfor EU, jf. Smith/Peerboms dommen fra EF domstolen. Vi håber i denne forbindelse at få foretræde for folketingets sundhedsudvalg i efteråret.

3. Transgender Network Europe
Som det er de fleste bekendt deltog Trans-Danmark i det første europæiske transgender council i Wien sidste år, hvor vores repræsentant Erwin Jöhnk blev valgt til styregruppen. Samtidig blev det besluttet at Danmark skulle arrangere den næste konference, hvilket jeg vender tilbage til senere.

Trans-Danmark nedsatte i denne forbindelse en arbejdsgruppe som skal tage sig af TGEU arbejdet. Denne arbejdsgruppe består af Karin, Erwin, Tina Schuldt og Pia Nielsen. Erwin og Karin har hidtil været Trans-Danmarks repræsentanter i Steering committee.

TGEU er i øjeblikket i gang med at lave et udkast til vedtægter i et udvalg hvor vi sidder med. Vedtægterne er skrevet på tysk da organisationen vil blive oprettet i Østrig og østrigsk lov kræver at vedtægterne er på tysk.
Trans-Danmark er ikke enig med det første udkast, da man er ved at lave TGEU til en meget lukket forening, hvor man skal godkendes for at blive medlem, derfor har vi netop afleveret vores responsum til den arbejdsgruppe der er i gang med lave vedtægter.
Ønsker I at vide mere er I velkommen til at kontakte bestyrelsen for en uddybning.

Styregruppemøder TGEU
TGEU har i afholdt to møder i Steering Committee det første i marts i Geneve og det andet i Manchester i slutningen af juni.

På mødet i Manchester fremlagde Erwin vores forslag til TGEU konferencen i 2007; men vores oplæg faldt ikke i de øvrige deltageres smag, så Erwin fik en del spørgsmål med hjem, som vi svarede i juli måned; men SC har endnu ikke besluttet om det kommer til Danmark i 2007. Samtidig har man besluttet at det næste council skal være den stiftende generalforsamling for TGEU, hvilket vores oplæg ikke indeholdt da det mere var en konference med workshops.

Desværre er det vores opfattelse at SC i øjeblikket mister fokus på deres egentlige opgave nemlig at få TGEU dannet som en europæisk transgender interesse organisation, hvilket tydeligt fremgår af mødereferaterne fra de to møder, idet mange af de opgaver som man besluttede på mødet i Geneve ikke var lavet til mødet i Manchester fordi man havde brugt mange kræfter på at forfølge enkeltsager så som Gisberta sagen fra Portugal.

Det næste SC møde er i enten Torino eller i Berlin, hverken dato eller sted er endnu fastlagt.

Bestyrelsen er stadig af den opfattelse at vi ikke bør miste den mulighed for at få en europæisk interesse organisation op at stå; men vi er bekymrede for at flere medlemmer af den nuværende SC ikke magter at gennemføre tingene tilfredsstillende. Derfor er det vigtigt at vi prioriterer dette arbejde højt i fremtiden, selvom det dræner foreningens kasse kraftigt.

Gisberta sagen
Den 22. februar 2006 blev den 22 årige transseksuelle prostituerede og HIV positive kvinde fundet myrdet og smidt i en brønd. Morderne var en gruppe drenge i alderen 11 – 17 år.
TGEU har lavet et dokumentarprogram om Gisberta. Ved henvendelse til bestyrelse kan man få lov til at låne dvd’en. Den er på engelske og portugisisk med engelske undertekster.

4. Andre nyheder
Ny forening:
I forbindelse med PFT’s generalforsamling i april forlod en del af bestyrelse Med Alex Zichau i spidsen foreningen og har siden dannet foreningen med det poetiske navn Patientforeningen for dysforisk anatomi !! (P-A-D), som indenfor den første måned mistede sit første bestyrelsesmedlem.
Det betyder at PFT i øjeblikket kører med en mindre bestyrelse og pludselig er blevet mere samarbejdsvillige.

Enhedslistens queerudvalg
EQ havde inviteret Trans-Danmark, PFT, ALMA (Alternative Maskuliniteter) og TiD til et erfaringsudvekslingsmøde i København, som vi valgte at deltage i da vi ønsker kontakter til alle partier repræsenteret i Folketinget. Til mødet dukkede TiD ikke op og havde heller ikke meldt afbud.
Mødet var ganske interessant for alle parter idet vi fik en indsigt i de holdninger som Enhedslisten har omkring transgender problemstillinger, samtidig med at forskellene mellem foreningerne kom frem. Alt i alt var mødet positivt og EQ forventer at lave en opfølgning på det i anden halvdel af 2006.
Dog var vi lidt overrasket over hvor liden indsigt vore kollegaer har i jura og økonomi.

Tina i magasinet Q
Foreningens sekretær var hovedpersonen i en artikel i magasinet Q, august nummeret.

Erwin skal tale på Transgender konference i Berlin i oktober
Erwin holder et foredrag på den 10. Transgender konference i Berlin om transgender personers forhold i Danmark, Norge og Sverige. Foredraget er på 1½ time, og led i en lang række indlæg. Konferencen finder sted i perioden 30.09 03.10. 2006

Sommerfesten
Fandt igen i år sted hos Signe i Skader. Selvom Thor var ude og smide lidt rundt med hammeren så var det en hyggelig fest for de 20 der var mødt op. Der var rigeligt med mad og grillen blev flittig benyttet til Grillmester Bibi’s glæde. Denne gang var der igen en del nye ansigter, og jeg håber vi ser dem som medlemmer i fremtiden.

TS kontakts program for efteråret kan snart findes på deres hjemmeside.

Har du et indlæg du gerne vil have med i det næste newsletter så send det til undertegnede.

Karin Astrup
Formand