Nyhedsbreve
Nyhedsbrev nr. 1 af 1. september 2006 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer Som noget nyt har vi besluttet at udsende et nyhedsbrev til medlemmerne. Vi vil gerne kommunikere ud til jer hvad vi arbejder med i bestyrelsen og dermed forhåbentlig få en forståelse for hvad jeres kontingent bruges til. Jeg håber også at vi får en respons fra jer på vores aktiviteter. 1. Erwin ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 2. af 10. december 2006 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer 1. Generalforsamlingen 2007 Datoen for generalforsamlingen 2007 er nu blevet fastlagt til den 31. marts 2007 kl.13.00 og vil blive afholdt hos Jane i Vivild. Jeg vil i denne forbindelse gerne opfordre jer til at komme med forslag til generalforsamlingen., og gerne i god tid. På valg denne gang er Tina ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 3 af 25. februar 2007 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer 1. Generalforsamlingen 2007 Datoen for generalforsamlingen 2007 er nu blevet fastlagt til den 31. marts 2007 kl.13.00 og vil blive afholdt i Vivild. På valg denne gang er Tina Schuldt og Ulla Rørvig, sidstnævnte trådte som bekendt ind i bestyrelsen, da Erwin forlod denne, samt to ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 4 af 4. maj 2007 fra Trans-Danmark.
1. Generalforsamlingen 2007 På generalforsamlingen den 31. marts 2007 blev der valgt en ny bestyrelse, der fik følgende sammensætning: Bestyrelsen: Formand Karin Astrup Kasserer Pia Nielsen Næstformand Tina Schuldt Sekretær og Webmaster Jane Johansen Bestyrelsesmedlem Ulla Rørvig 1. Suppleant Pernille Knudsen 2. ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 5 af 6. august 2007 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer 1. Forslag til folketingsbeslutning B 142 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Fremsat den 30. marts 2007 af Per Clausen (EL) og Line Barfod (EL) Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder Folketinget opfordrer ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 6 af 21. september 2007 fra Trans-Danmark – alene om TGEU.
I Trans-Danmarks nyhedsbrev nr. 6 af 21. september 2007 redegør formanden, Karin Astrup for Trans-Danmarks engagement og indflydelse i TGEU og TGEU's betydning i EU-sammenhæng. * * * 19. september 2007 Kære medlemmer, Dette er newsletter nummer 6 TransGender Network Europe (TGEU) Visse personer som har valgt at stå ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 7 af 8. november 2007 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Dette er newsletter nummer 7 Trans-Danmark har for tiden et meget højt aktivitets niveau, som afspejler sig i vores daglige virke. Jeg ved at vi ofte får skudt i skoene at vi ikke er synlige nok; men vi har siden det seneste newsletter den 19. september foretaget os en masse. 1. B 142 Forslag til ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 8 af 20. januar 2008 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, 1. Generalforsamlingen 2008 Datoen for generalforsamlingen 2008 er nu blevet fastlagt til den 15. marts 2008 kl.13.00 og vil blive afholdt i Skader. På valg denne gang er Karin Astrup (formanden) som vælges separat, Ulla Rørvig (genopstiller) og Pernille Knudsen (ønsker ikke at genopstille), ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 9 af 24. februar 2008 fra Trans-Danmark.
Karup, 24. februar 2008 Kære medlemmer The Second Transgender Europe Council in Berlin May 1-4 2008 "Make Human Rights Work" Dette newsletter vil næsten udelukkende handle om TGEU council i Berlin fra den 1-4. maj 2008. Trans-Danmark er som forening indmeldt i TGEU, derudover er både Karin og Tina personligt medlem af ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 10 af 16. april 2008 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Generalforsamlingen den 15. marts 2008 Til denne generalforsamling var 18 stemmeberettigede medlemmer mødt frem og vi fik valgt en ny bestyrelse, der fik følgende sammensætning: Generalforsamlingen var præget af en god debat omkring ordlisten, som vi offentliggør snarest, samt diskussionen af ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 11 af 25. maj 2008 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Trans-Danmark deltog i Council i Berlin med 4 repræsentanter; Pia Nielsen, Tina Vyum, Irene Haffner og Karin Astrup, hvor Irene kom med på et afbud fra Victoria og Erwin. Jeg vil selvfølgelig orientere om, hvad der er sket på dette konference, derudover vil I kunne læse om Irenes oplevelse af ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 12 af 9. september 2008 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Sommerferien er så småt ved at være overstået for de fleste danskere og arbejdstøjet skal findes frem igen. Dette gælder også for Trans-Danmark, selvom vi har brugt en del af sommerperioden til at lave en del aktiviteter. Møde med Familiestyrelsen den 24. juni 2008 Karin og Tina var inviteret til ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 13 af 2. november 2008 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Siden det seneste nyhedsbrev den 4. september 2008 har bestyrelsen været aktiv på flere fronter, hvilket vil fremgå af nedenstående. I denne forbindelse vil jeg blot nævne Pia’s radiointerview, breve til justitsministeren, henvendelser til beskæftigelsesministeren, arbejdsmarkedsudvalget m.m., ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 14 af 1. februar 2009 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Jeg vil begynde dette nyhedsbrev med at ønske alle medlemmer et godt nytår. Dette nyheds brev vil være ganske kort og primært dreje sig om Trans-Danmarks forestående generalforsamling den 7. marts 2009. Generalforsamlingen 2009 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark den 7. marts ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 15 af 21. maj 2009 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Jeg beklager, at dette nyhedsbrev er blevet forsinket en smule. Generalforsamlingen 2009 Den 7. marts 2009 afholdte vi vores generalforsamling i Bygningen i Vejle. Dygtigt ledet af dirigenten Tina Thranesen havde vi en vellykket generalforsamling. I denne forbindelse skete der et par udskiftninger i ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 16 af 22. august 2009 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Sommerferien er ved at være afsluttet for de fleste medlemmer og jeg håber I har nydt den, de af jer der har været af sted. Bestyrelsen har ikke holdt så meget ferie så jeg vil gerne komme med informationer om hvilke aktiviteter vi har beskæftiget os med i de forgangne måneder. Kommissæren for ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 17 af 26. november 2009 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Sig nærmer den tid hvor vi alle for travlt med juleforberedelser og samvær i familiens skød. Sådan er det for de fleste af os; men der findes blandt os desværre en del der ikke længere har kontakt til deres familie som følge af den måde de har valgt at leve deres liv på. Hvorfor er det så svært ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 18 af 1. februar 2010 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Jeg håber at I alle er kommet godt ind i det nye årti. På vores bestyrelsesmøde den 16. januar 2010 blev stedet og tidspunktet for årets generalforsamling fastlagt. Generalforsamling 2010: Trans-Danmark skal i følge vore vedtægter holde vores generalforsamling senest med udgangen af marts. Årets ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 19 af 31. august 2010 fra Trans-Danmark.
Af Karin Astrup. Kære medlemmer, Feriesæsonen er ovre for de fleste af os, og jeg håber at de af jer som har været afsted har haft en god ferie og for dem der skal til at holde ferie vil få en god ferie Nu er det jo også således at vores kære folketing er gået på sommerferie, hvilket har fået betydning for B168 ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 20 af 7. oktober 2010 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Vi er i bestyrelsen meget åbne overfor input fra vores medlemmer. For at sikre en åben dialog afholder vi lørdag den 30. oktober kl. 12.00 i Bygningen i Vejle et medlemsmøde. Adressen er Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle. Medlemsmødet indledes med en frokost, hvorefter der bliver lejlighed til at stille ... Vis forekomsten
Orientering den 19. oktober 2011 fra formanden for Trans-Danmark.
Af Susanne Selmer, formand for Trans-Danmark Hvorfor sker der ikke noget? Sådan kunne man måske godt som medlem af Trans-Danmark og som bruger af vores forum tænke lige for tiden. Det er ikke helt sådan, det forholder sig, men meget af aktiviteten foregår på bestyrelsesforum og pr. mail med forskellige mennesker, ... Vis forekomsten