Pressemeddelelse af 14. oktober 2011 fra Trans-Danmark om en ung transmand, der har fået fjernet bryster.

Vist 0 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Den 14. oktober 2011 udsendte Trans-Danmark en pressemeddelelse i anledning af den megen medieomtale af Caspian Drumm foranlediget af, at det medicinske nyhedsmagasin Dagens Medicin samme dag bragte en artikel derom.

PRESSEMEDDELELSE

En 15 årig transseksuel har fået fjernet brysterne med støtte fra sine forældre, på et dansk privathospital.
Landsforeningen Trans-Danmark er ikke uvidende om at der findes transseksuelle børn og unge i Danmark og rundt om i verden, og der er eksempler på børn helt ned i 4-5 års alderen der føler de er født i den forkerte krop. Det er stadig et stort tabu for både børn og unge og deres forældre. I Danmark skal man være 18 år før man kan starte i en visitationsproces og en evt. hormonbehandling på Sexologisk Klinik [1] som hører under [2] Sundhedsstyrelsen. Denne proces er meget langvarig.

På en Høring om transkønnedes forhold i Danmark på Christiansborg den 14. marts 2011, hvor også sundhedsstyrelsen og sexologisk klinik var til stede, var der en massiv kritik af de procedurer som i dagens Danmark er gældende for transkønnede, og vi i Trans-Danmark forstår godt at der er forældre der tager affære for at sikre deres barns livskvalitet.
Mange transseksuelle unge er selvmordstruede og udsat for nogle meget svære livsbetingelser, herunder depressioner, hvis de ikke får støtte og hjælp. Og støtte og hjælp er ikke hvad sexologisk klinik er kendt for blandt transseksuelle i Danmark. Historierne er mange om ydmygende og særdeles langtrukne samtaler hvor det kan vare op til 5-6 år før der træffes en afgørelse.
I det danske sundhedsvæsen er dette helt og aldeles uhørt og ikke menneskeligt og slet ikke for unge mennesker der ønsker et godt og indholdsrigt liv.

Er man 15 år og lever i en svær situation som født i den forkerte krop, er det en tidshorisont som næsten er uoverskuelig, og da alle erfaringer peger på, at jo hurtigere man behandler unge transseksuelle med fks. kønshormoner eller foretager kønsmodificerende indgreb, nu bedre bliver resultaterne, og af den grund vælger en del unge, samt deres forældre, behandling på privathospitaler her i landet eller i udlandet.

Vi i Trans-Danmark har længe påpeget behovet for en undersøgelse af de procedurer som sundhedsstyrelsen og sexologisk klinik egenrådigt bestemmer som blandt andet bygger mere på sygeliggørelse, end på livskvalitet og ikke er i overensstemmelse med den nyeste version af det internationale anerkendte Standard of Care, som anbefaler behandling af unge transseksuelle ned til 12 års alderen.

Ledende overlæge på Rigshospitalets sexologiske klinik, Ellids Kristensen, udtaler ifølge Dagens Medicin, at “En operation kan have vidtrækkende konsekvenser, hvis vedkommende fortryder, og det skal hverken forældre eller den 15-årig selv kunne bestemme. Her skal de professionelle være professionelle og vurdere, om en operation er det rigtige”.

Trans-Danmark er enig i at man skal være forsigtig med irreversible indgreb, men støtter også at man sætter de unges trivsel og livskvalitet højere end sygeliggørelsen, og opfordrer til hjælp og støtte til disse udsatte unge og deres forældre.

Vi vil opfordre den nye sundhedsminister til at se på procedurerne for hjælp til transseksuelle unge under 18 år, og til transkønnede i Danmark i øvrigt, og vi opfordrer til at Danmark følger det internationale anerkendte Standard of Care, samt de anbefalinger som kommer fra EU og Europarådets menneskerettighedskommissær Thomas Hammerberg.

Med venlig hilsen
Landsforeningen Trans-Danmark
Susanne Selmer og Irene Haffner
Kontakt 97997701 – Irene Haffner
Presseansvarlig

Pressemeddelelsen i pdf-format.

* * *
Jyllands Posten bragte samme dag en artikel foranlediget af pressemeddelelsen, der indledes: “transkønnede: Vi forstår brystfjerning” – “Forening frygter, at de nuværende regler for kønsskifte kan føre til depression og selvmord” på baggrund af den udsendte pressemeddelelse.
Politiken bragte ligeledes samme dag en artikel foranlediget af pressemeddelelsen, der indledes: “Transforening bifalder 15-årigs brystfjerning. Debatten har været ophedet om den 15-årige Caspian, der har fået sine bryster fjernet, fordi han ikke føler sig som en pige, men en dreng”.

Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Det er ikke korrekt, at man i Danmark skal være 18 år, før man kan starte i en visitationsproces og en evt. hormonbehandling på Sexologisk Klinik.
  Der er i lovgivningen ikke nogen nedre aldersgrænse for, hvor gammel en person skal være for at komme i behandling på eller få ordineret kønshormoner af Sexologisk Klinik. Det er imidlertid kendt, at Sexologisk Klinik er meget tilbageholdende for ikke at sige afvisende for at tage unge transkønnede i behandling.
 2. [Retur] Sexologisk Klinik hører ikke under Sundhedsstyrelsen. Klinikken er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Sundhedsstyrelsen er Danmarks øverste sundhedsfaglige myndighed og har dermed tilsyn med bl.a. også Sexologisk Klinik, ligesom styrelsden udfærdiger rammerne for den specialiserede behandling på sygehusene i Danmark.

Pressemeddelelse af 1. marts 2011 fra Trans-Danmark om transhøringen på Christiansborg den 14. marts 2011.

Vist 135 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Den 1. marts 2011 udsendte Trans-Danmark en pressemeddelelse underskrevet af Irene Haffner om høringen på Christiansborg den 14. marts 2011 om transkønnedes forhold.

Program mm. for høringen.
Tilmelding til høringen sker til Irene Haffner via e-mail haffner26@msn.com.

Pressemeddelelsen gengives herunder

TRANSKØNNEDE VIL HØRES PÅ CHRISTIANSBORG
Høring om transkønnedes forhold, Christiansborg
Mandag den 14.3.2011 / kl. 12.30 – 17.00
Fællessalen

Der er lagt op til en historisk begivenhed, når et stort set samlet transmiljø møder op til den første høring i Danmark om forholdene for den lille udsatte minoritet, som de transkønnede udgør. Det sker når de transkønnedes foreninger og grupperinger mødes med politikere, institutioner og andre organisationer til en høring mandag den 14. marts 2011 på Christiansborg.

At det sker på Christiansborg er et signal om at tabuernes tid er forbi, og at de transkønnede ønsker en seriøs dialog om deres forhold i dagens Danmark.

En lang række organisationer og institutioner har meldt deres ankomst, og Christiansborg vil måske for første gang opleve en stor forsamling transkønnede møde op for at høre debatten om de forhold der er lagt ud til høring.

Det handler om grundlæggende livskvaliteter for en minoritet, som stadig betragtes som afvigende og syge, og stadig er i front når det gælder diskrimination og hadforbrydelser og fordomme.

Samfundets stramme kønsopdeling og kønsfordomme er til debat, og høringen har til formål at skabe dialog imellem dem der fastsætter reglerne og dem der skal leve med dem.

Høringen er arrangeret af Landsforeningen for transvestitter og transseksuelle, Trans-Danmark og LGBT Danmarks T-Gruppe.

I høringen deltager også foreningerne Sabaah og Blus, samt transgrupperingen Gender Pioneers.

Pressen er velkommen!

Med venlig hilsen
Irene Haffner – 97997701

* * *
Pressemeddelelsen i pdf-format.

Pressemeddelelse af 22. februar 2011 fra Trans-Danmark om uheldigt slogan i kampagnen, Skift job – ikke køn.

Vist 32 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Den 22. februar 2011 udsendte Trans-Danmark en pressemeddelelse i anledning af Ligestillingsministeriets kampagne for at få flere mænd til at skifte til traditionelle kvindejob: Skift job – ikke køn [1]. I pressemeddelelsen giver foreningen udtryk for, at kampagnens slogan efterlader en fornemmelsen af, at ligestillingsminister, Lykke Friis støtter den diskrimination af arbejdskraften, som de transkønnede oplever, men ikke altid kan bevise.

Pressemeddelelsen gengives herunder.

“Skift job – ikke køn“!
Det er måske ikke det smarteste slogan ligestillingsminister Lykke Friis har valgt til sin kampage for at få flere mænd til at skifte til traditionelle kvindejob.
Vi formoder, at det er en smutter hvor ministeren ikke har tænkt sig rigtigt om, for et sådant slogan rammer lige ned i de mennesker der som transkønnede har svært ved at få et job på grund af fordomme og den usynlige diskrimination der sker på arbejdsmarkedet.
Transkønnede er gennemsnitligt højt uddannede viser undersøgelser på området, men arbejdsløsheden er stor. Når ministeren så understreger at man ikke skal skifte køn men blot skifte job efterlader hun en del transkønnede tilbage med fornemmelsen af, at hun støtter den diskrimination af arbejdskraften som de transkønnede oplever, men ikke altid kan bevise.
Landforeningen for Transsvestitter og transseksuelle – Trans-Danmark opfordrer ministeren til at køre en ellers velmenende kampagne under et mere gennemtænkt slogan.

Med venlig hilsen
Irene Haffner
Sekretær i Trans-Danmark
97997701
* * *
Pressemeddelelsen i pdf-format.

* * *
Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Kampagnens slogan “Skift job – ikke køn” er efterfølgende ændret til: “Skift job, mand!”
  Kampagnen hører – efter omlægning af nogle ministeriersresortområder – nu hjemme under Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet.

  LGBT Danmark sendte den 21. februar 2011 et åbent brev om kampagnen til ligestillingsministeren. Det førte til, at Kamal Qureshi stillede § 20 spgsm. S 1213 – samling 2010-11 – til minsteren.

Politiet i Roskilde omtalte den 18. juli 2009 på upassende vis, at en kvindelig anholdt tidligere var en mand.

Vist 616 gange.
Døgnrapport for Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport for Midt- og Vestsjællands Politi

Lørdag den 18. juli 2009 blev en kvinde anholdt af politiet i Roskilde efter anmeldelse om, at hun havde forsøgt at stjæle en flaske vand fra Seven Eleven i Jernbanegade i Roskilde. Politiet fandt den pågældende kvinde gående på gaden. Imidlertid nægtede hun at oplyse sit navn og blev meget ophidset. Så ophidset, at politiet måtte anvende peberspray mod hende for at gennemtrumfe en anholdelse.
Det var i og for sig en banal sag. Det var da også det efterfølgende, som gør, at det ikke forblev en banal sag.

Indhold
Omtale af sagen
Midt- og Vestsjællands Politis hjemmeside
Medieomtale af sagen
Spørgsmål om sagen til minister
LBL, Landsforeningen for bøsser og lesbiske gik ind i sagen
Trans-Danmarks pressemeddelelse af 22. juli 2009

[Til indhold] Politiet i Midt- og Vestsjælland (Roskilde) offentliggør på deres hjemmeside i annonymiseret form uddrag af, hvad de har beskæftiget sig med i det forløbne døgn.
For døgnet fra fredag den 17. juli kl. 0700 til lørdag den 18. juli 2009 kl. 0777 omtales sagen, og det er omtalen, som er usædvanlig. Ud over det rent faktuelle om sagen skrives:

En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand.

Deraf kan udledes, at det sagen drejer sig om en transseksuel kvinde.
Da personen omtales som en kvinde, og da der tilføjes, at den “39-årige tidligere var en mand”, kan altså udledes, at pågældende har gennemgået en kønsskifteoperation og juridisk fået ændret sin kønsstatus fra mand til kvinde.

Ifølge den kastrationsvejledning, der er udstedt den 27. november 2006 i medfør af sundhedsloven, fremgår det af pkt. 3.3 Praktiske forhold efter indgrebet.

Ansøgeren betragtes således på alle måder som en person af det nye køn

Derfor er det uanstændigt, at politiet på deres hjemmeside skriver: “En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand”. Det er sagen totalt uvedkommende, at den 39-årige har gennemgået en mand til kvinde kønsskifteoperation. Den 39-årige skal på alle måder behandles som en kvinde.

Kommunikationsmedarbejder Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi erkender da også, at kvindens kønsskifteoperation intet har med sagen at gøre, men fandt oplysningen så underholdende, at den skulle med i sagens omtale på politiets hjemmeside.
Hans overordnede, politidirektør Anders Linnet fra Midt- og Vestsjællands Politi har efterfølgende erkendt, at der var tale om en fejl, og at formuleringen nu var fjernet fra politiets hjemmeside.

Det fremgår sluttelig af politiets omtale af sagen på deres hjemmeside:

“Den 39-årige blev løsladt ud på morgenen. Pgl. fik en bøde for overtrædelse af retsplejeloven.”

Bøden for overtrædelse af retsplejeloven er for ikke at ville oplyse sit navn til politiet, hvilket enhver forligtiget til jf. retsplejelovens § 750. Da der ikke er anført nogen om en bøde for tyveri, må det antages, at mistanken om tyveri var ubegrundet.

* * *
[Til indhold] Midt- og Vestsjællands Politis hjemmeside
På Midt- og Vestsjællands Politis hjemmeside kunne den herunder viste tekst læses:
  Midt- og Vestsjællands Politi
Døgnrapport 17. juli 2009
Uddrag af døgnrapport fra fredag 170709 kl. 0700 til lørdag 180709 kl. 0700.

Døgnrapport for Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport for Midt- og Vestsjællands Politi

Kl. 0230 blev en 39-årig kvinde med ukendt adresse anholdt af politiet. Den pgl. havde forinden forsøgt at stjæle en flaske vand i SevenEleven på Jernbanegade. Politiet fandt kvinden gående i Roskilde, og da man tog kontakt til hende, ville hun ikke oplyse, hvad hun hed. Hun blev meget ophidset og politiet måtte bruge peberspray mod kvinden for at gennemtrumfe en anholdelse. En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand.
Den 39-årige blev løsladt ud på morgenen. Pgl. fik en bøde for overtrædelse af retsplejeloven.

[Til indhold] Medieomntale
Sjællands Nyheder bragte mandag den 20. juli 2009 kl. 1224 en artikel om sagen: “Politiet håner transseksuel“.
Ud over omtale af selve sagen fremgår følgende af artiklen:

  Kommunikationsmedarbejder Carsten Andersen i Midt- og Vestsjællands Politi erkender, at kvindens kønsskifteoperation intet har med sagen at gøre. Han fandt dog oplysningen så underholdende, at den skulle med i den efterfølgende presserapport.

Det fremgår videre, at

  Søren Laursen fra Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske kalder presserapporten for hårrejsende.
– Jeg har meget svært ved at se fornuften i, at politiet som en offentlig myndighed benytter lejligheden til at gøre sig munter og nedværdige en kønsskifteopereret, når det intet har med sagen at gøre. Det er ganske enkelt upassende, siger Søren Laursen.
Han vil nu på vegne af Foreningen af Bøsser og Lesbiske klage over den udsendte presserapport til Rigspolitichefen.


DR Nyheder
bragte mandag den 20. juli 2009 kl. 1231 med senere opdateringer ligeledes en omtale af sagen: “Transseksuel hånet af politiet“.

Ud over omtale af selve sagen fremgår følgende af artiklen:

  Politidirektør Anders Linnet fra Midt- og Vestsjællands Politi siger dog, at der var tale om en fejl, og at formuleringen nu er fjernet fra politiets hjemmeside.

[Til indhold] Spørgsmål om sagen til minister

Sagen er også blevet rejst politisk, idet Per Clausen fra Enhedslisten den 20. juli 2009 har stillet § 20-spørgsmål S 2666 til justitsminister Brian Mikkelsen
  Mener ministeren, at det er acceptabelt, at Midt- og Vestsjællands Politi i en presserapport har gjort opmærksom på, at en anholdt kvinde havde været udsat for en kønsskifteoperation, og vil ministeren sikre, at en sådan opførsel fra politiets side ikke gentages?

Justitsminister, Brian Mikkelsen, svarede den 31. juli 2009 på § 20-spørgsmål S 2666, at han var enig med politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi i, at det som en fejl, og har tillid til, at man i politiet er opmærksom på, at lignende fejl ikke begås i fremtiden.

* * *
[Til indhold]
LBL, Landsforeningen for bøsser og lesbiske gik ind i sagen.

Foranlediget af omtalen den 18. juli 2009 i døgnrapporten fra Roskilde Politi om anholdelsen af en 39-årig transseksuel skrev Søren Laursen, retspolitisk talsperson for LBL, Landsforeningen for bøsser og lesbiske til Rigspolitiet og udtrykte beklagelse over en sådan latterliggørelse af en transperson i politiets pressemateriale.
I svaret fra Rigspolitiet og Roskilde Politi udtrykkes beklagelse over det passerede.

* * *
Henvendelsen fra LBL til Rigspolitiet
Fra: laursen.s@gmail.com [mailto:laursen.s@gmail.com] På vegne af Søren Laursen
Sendt: 20. juli 2009 12:43
Til: Eftf.afd FP Rigspolitichefen
Emne: Vedr. politiets pressemateriale om anholdelse af transseksuel

Til Rigspolitichefen

Vedhæftet fremsendes skrivelse fra Landsforeningen for bøsser og lesbiske vedr. Midt- og Vestsjællands politis håndtering af pressemateriale vedr. anholdelse af en transperson.

Med venlig hilsen

Søren Laursen
Landsforeningen for bøsser og lesbiske

* * *
Den vedhæftede skrivelse
Rigspolitiet
Rigspolitichefen
rpch@politi.dk
20. juli 2009

Landsforeningen for bøsser og lesbiske finder det kritisabelt, at Midt- og Vestsjællands Politi i en presserapport taler nedsættende om en anholdts kønsidentitet:
  Anholdelse – Roskilde.
Kl. 0230 blev en 39-årig kvinde med ukendt adresse anholdt af politiet. Den pgl. havde forinden forsøgt at stjæle en flaske vand i SevenEleven på Jernbanegade. Politiet fandt kvinden gående i Roskilde, og da man tog kontakt til hende, ville hun ikke oplyse, hvad hun hed. Hun blev meget ophidset og politiet måtte bruge peberspray mod kvinden for at gennemtrumfe en anholdelse. En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand.
Den 39-årige blev løsladt ud på morgenen. Pgl. fik en bøde for overtrædelse af retsplejeloven.

Oplysningen om, at anholdte er transseksuel er sagen fuldstændigt uvedkommende, og det er helt utilstedeligt, at politiet i et pressemateriale gør sig munter over dette forhold.

Landsforeningen finder det endvidere kritisabelt, at politiet efterfølgende forsøgte at tale DAGBLADET Roskilde fra at skrive om den upassende behandling:
 1. Kommunikationsmedarbejder Carsten Andersen i Midt- og Vestsjællands Politi erkender, at kvindens kønsskifteoperation intet har med sagen at gøre. Han fandt dog oplysningen så underholdende, at den skulle med i den efterfølgende presserapport.
 2. Det er måske ikke noget, du skal skrive så meget om. Jeg kunne bare ikke lade være, det er bare lidt morsomt. Men det har ikke noget med sagen at gøre, sagde Carsten Andersen her til morgen i en kommentar til presserapporten, som er udsendt til såvel regionale som landsdækkende medier.
 3. Efterfølgende ringede kommunikationsmedarbejderen fra Midt- og Vestsjællands Politi tilbage til DAGBLADET for at tale sagen ned.
 4. Man kan da godt diskutere, om man skulle have skrevet det eller ej. Er det noget at lave sådan en stor historie ud af, lød det fra Carsten Andersen.

Hvordan skal man som transperson have tiltro til en saglig behandling hos politiet, når man samtidig kan opleve en sådan latterliggørelse i politiets pressemateriale?

Med venlig hilsen
LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

Søren Laursen
Retspolitisk talsperson
HC Seidelin
Landsformand

Skrivelsen til Rigspolitiet i pdf.format.

* * *
Rigspolitiets bekræftelse på modtagelse af henvendelsen
Fra: Rpch FP Ledelsessekretariat
Sendt: 21. juli 2009 11:55
Til: ‘laursen.s@gmail.com’
Cc: ‘lbl@lbl.dk’
Emne: VS: Vedr. politiets pressemateriale om anholdelse af transseksuel

Rigspolitiet skal herved bekræfte modtagelsen af den nedenstående mail.

Sagen behandles under j.nr. 2009-2031-79.
Rigspolitiet vil anmode Midt- og Vestsjællands Politi om en udtalelse om sagen.
Rigspolitiet vender tilbage til sagen, når politikredsens udtalelse foreligger.

Med venlig hilsen
Ole Andersen, vicepolitimester
Rigspolitiet

* * *
Rigspolitiets endelige svar på henvendelsen fra LBL
From: [OAN001@politi.dk] Date: 2009/7/23
Subject: VS: Vedr. politiets pressemateriale om anholdelse af transseksuel
To: laursen.s@gmail.com, lbl@lbl.dk
Cc: MVSJ@politi.dk

Rigspolitiet vender herved tilbage til Landsforeningens henvendelse vedrørende pressemateriale om anholdelse af transseksuel.

Rigspolitiet har modtaget vedhæftede udtalelse fra Midt- og Vestsjællands Politi, hvoraf fremgår, at politikredsen beklager forholdet, hvilket politikredsen også har gjort direkte over for Landsforeningen.

Rigspolitiet kan tilslutte sig beklagelsen.

Det bemærkes, at det fremgår af det vedhæftede telefonnotat vedrørende en samtale mellem politikredsen og Landsforeningen, at henvendelsen til “Rigspolitiet ikke skulle opfattes som en egentlig klage, men som et udtryk for Landsforeningensønske om at markere det kritisable og upassende i Midt- og Vestsjællands Politis pressemateriale vedrørende den pågældende sag”.

Rigspolitiet foretager herefter ikke yderligere i anledning af Landsforeningens henvendelse.

Rigspolitiet skal for god ordens skyld bemærke, at de regionale statsadvokater (og ikke Rigspolitiet) behandler klager over politipersonalets adfærd i tjenesten, jf. retsplejelovens kap. 93 b, og straffesager med politipersonale, jf. retsplejelovens kap. 93 c. Det bemærkes herved, at bl.a. sprogbrug indgår i “adfærd”, ligesom det bemærkes, at “politipersonale” forstås som de ansatte ved politiet, der har politimyndighed, dvs. det politiuddannede personale og politiets jurister, men derimod ikke kontorpersonale og andre “civil-ansatte”.

Med venlig hilsen

Ole Andersen, vicepolitimester
Rigspolitiet, Juridisk Afdeling

* * *
Den i Rigspolitiets svar vedhæftede udtalelse fra Midt- og Vestsjællands Politi
MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI
Skovbogade 3
4000 Roskilde

22. juli 2009

Rigspolitiet
Ledelsessekretariatet

Rigspolitiet, Ledelsessekretariatet har ved e-mail af 21. juli 2009 anmodet om en udtalelse i anledning af en henvendelse fra Landsforeningen for bøsser og lesbiske vedrørende omtalen af en anholdelse i pressemateriale udarbejdet af Midt- og Vestsjællands Politi.

Midt- og Vestsjællands Politi skal i den anledning bemærke følgende:

Midt- og Vestsjællands Politi udarbejder som andre politikredse en offentlig tilgængelig udgave af politikredsens døgnrapport, hvor udvalgte hændelser fra døgnrapporten bearbejdes af politikredsens kommunikationsmedarbejdere med henblik på offentliggørelse, der sker via udsendelse til pressen samt udlægning på politikredsens hjemmeside.

Af denne offentlig tilgængelige døgnrapport fra den 17. juli 2009 (uddrag fra døgnrapporten for fredag den 17. juli 2009, kl. 07.00 til lørdag den 18. juli 2009, kl. 07.00) fremgår bl.a. følgende:

“Anholdelse – Roskilde.
Kl. 0230 blev en 39-årig kvinde med ukendt adresse anholdt af politiet. Den pgl. havde forinden forsøgt at stjæle en flaske vand i SevenEleven på Jernbanegade. Politiet fandt kvinden gående i Roskilde, og da man tog kontakt til hende, ville hun ikke oplyse, hvad hun hed. Hun blev meget ophidset og politiet måtte bruge peberspray mod kvinden for at gennemtrumfe en anholdelse. En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand..
Den 39-årige blev løsladt ud på morgenen. Pgl. fik en bøde for overtrædelse af retsplejeloven.”

Politikredsens ledelse blev opmærksom på formuleringen, da flere medier den 20. juli 2009 rettede henvendelse vedrørende formuleringen omkring den anholdtes køn i døgnrapportuddragets tredjesidste sætning.

Bemærkningen vedrørende den anholdtes køn er en klar fejl fra politikredsens side, og burde ikke have forekommet. Midt- og Vestsjællands Politi har derfor via de medier, der har rettet henvendelse i sagen, beklaget det skete. Det er endvidere indskærpet overfor den medarbejder, som udarbejdede den pågældende døgnrapport, at den pågældende formulering var irrelevant og upassende og skal undgås i fremtiden.

Da det af politikredsens kontakt til medierne vedrørende hændelsen fremgik, at Landsforeningen af bøsser og lesbiske var gået ind i sagen og havde udtalt kritik af formuleringen, tog politikredsen den 20. juli 2009 telefonisk kontakt til foreningens retspolitiske talsperson Søren Laursen og beklagede ordvalget. Der vedhæftes telefonnotat af 20. juli 2009 vedrørende samtalen.

Den pågældende formulering er fjernet fra døgnrapporten på hjemmesiden.
Med venlig hilsen

Anders Linnet
politidirektør
Skrivelsen fra Roskilde Politi til Rigspolitiet i pdf.format.

* * *
Det i Rigspolitiets svar vedhæftede telefronnotat
MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI
Skovbogade 3
4000 Roskilde

21. juli 2009

På baggrund af en upassende formulering i politikredsens offentlig tilgængelige døgnrapport fra den 17. juli 2009 vedrørende en anholdts køn rettede jeg den 20. juli 2009 telefonisk henvendelse til Søren Laursen, retspolitisk talsperson for Landsforeningen for bøsser og lesbiske.

Jeg oplyste, at bemærkningen vedrørende den anholdtes køn var en klar fejl fra politikredsens side og beklagede det skete. Jeg oplyste endvidere, at det var blevet inskærpet for den medarbejder, der havde udarbejdet det pågældende døgnrapportuddrag, at sådanne formuleringer ikke måtte forekomme.

Søren Laursen modtog beklagelsen og oplyste, at foreningen allerede havde skrevet til Rigspolitiet vedrørende sagen. Han bemærkede i den forbindelse, at henvendelsen til Rigspolitiet ikke skulle opfattes som en egentlig klage, men som et udtryk for Landsforeningensønske om at markere det kritisable og upassende i Midt- og Vestsjællands Politis pressemateriale vedrørende den pågældende sag.

Jesper Kofoed
sekretariatschef
Telefonnotatet vedr. samtalen mellem Søren Laursen og Roskilde Politi i pdf.format.

* * *

Trans-Danmark

Trans-Danmark

[Til indhold] Onsdag den 22. juli 2009 kl. 1321 udsendte Trans-Danmark følgende pressemeddelelse:

Politiet håndtering af anholdelse af transseksuel i Roskilde

Den 18. juli foretager politiet i Roskilde en anholdelse af en person, som sidenhen viser sig at være transkønnet. Selve anholdelsen, har foreningen ingen kommentarer til.
At politiet på deres hjemmeside skriver: “En ikke særlig feminin optræden, der måske hænger sammen med, at den 39-årige tidligere var en mand”. Det er sagen totalt uvedkommende, at den 39-årige har gennemgået en mand til kvinde kønsskifteoperation. Den 39-årige skal på alle måder behandles som en kvinde.
Det er totalt uacceptabelt, at de ansvarlige betjente efterfølgende gør grin med denne person, det er så absolut ikke første gang foreningen hører om, at nogle betjente bliver endog særdeles grundige, når de stopper en person, der så viser sig at være transkønnet.

Som politibetjent skal man være korrekt i sin optræden over for borgeren, man må således ikke på noget tidspunkt lade sine personlige meninger eller holdninger komme til orde eller på anden måde komme til syne. Episoder som denne, er medvirkende til, at transkønnede personer, ikke tør stole på politiet, og derfor vil være meget tilbageholdne med at anmelde eventuelle forbrydelser som bliver begået mod dem, da de ikke kan være sikre på, om politiet overhovedet vil tage dem alvorligt, eller blot afvise dem med en udtalelse om, at “Det er din egen skyld, du kan bare lade være med at rende rundt som du gør”, vi siger ikke at sådanne udtalelser har fundet sted fra politiets side, men i andre sammenhæng er disse bemærkninger hørt før.

Foreningen skal på det kraftigste opfordre politiet til, at behandle transkønnede personer med den samme respekt, som de udviser over for borgere som ikke er transkønnede. Hvis disse forhold får lov til, at udvikle sig, kan det meget nemt ende op med, at vi får samme retstilstande som de har i visse andre lande, hvor forbrydelser mod transkønnede så absolut er hverdagsbegivenheder, og der er politiet ofte negativt involveret, forstået på den måde, at de enten er direkte impliceret i selve forbrydelsen, eller at de blot vender hovedet den anden vej.

Trans-Danmark vil gerne være politiet behjælpelig med at få en bedre forståelse af transkønnede og vil derfor henvende os til Rigspolitiet med tilbud om at give nuværende og kommende betjente indsigt i området.

Ligeledes bifalder foreningen Per Clausens spørgsmål til justitsminister Brian Mikkelsen:
“Mener ministeren, at det er acceptabelt, at Midt- og Vestsjællands Politi i en presserapport har gjort opmærksom på, at en anholdt kvinde havde været udsat for en kønsskifteoperation, og vil ministeren sikre, at en sådan opførsel fra politiets side ikke gentages?”

Den 25. juli 2009 begynder World Outgames 2009 i København, her vil politiet ganske givet få gode muligheder for, at møde personer, som de ser som anderledes. Politiet vi således have gode muligheder for at øve sig på at behandle disse med den fornødne respekt.

Karin Astrup
Formand

Pressemeddelelsen i pdf-format.

Pressemeddelelse af 29. juni 2009 fra Trans-Danmark om Thomas Hammarbergs rapport (issue Paper) af 29. juli 2009 med 12 anbefalinger, som bør være gældende for alle transpersoner i Europa.

Vist 156 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Onsdag den 29. juli 2009 kl. 1858 udsendte Trans-Danmark udsendte en pressemeddelelse om Europarådets menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarbergs rapport (issue Paper) af 29. juli 2009: Human Rights and Gender Identity (Menneskerettigheder og kønsidentitet).

I følgeskrivelsen skrev Karin Astrup
Kommissæren for Menneskerettigheder, Thomas Hammarberg har den 29. juli 2009 på World Outgames konference i København om menneskerettigheder præsenteret 12 menneskerettigheder, der bør være gældende for alle transkønnede i Europa.

Trans-Danmark hilser Thomas Hammarbergs notat velkommen og takker ham for det fine arbejde.

Dokumentet er et længe savnet stykke papir, der tydeligt viser, at det ikke står særlig godt til med menneskerettighederne for transkønnede i Danmark.

I juni måned, da det stod klart, at kommissæren ville komme til Menneskerettighedskonferencen i forbindelse med World Out Games, skrev foreningen til Thomas Hammarberg, og gjorde ham opmærksom på problemerne i Danmark.

Med venlig hilsen
Karin Astrup
Formand

Pressemeddelelse

29. juli 2009

Kommissæren for Menneskerettigheder, Thomas Hammarbergs Issue Paper (2009) 2, Europarådet:
Human Rights and Gender Identity (Menneskerettigheder og kønsidentitet)

Kommissæren for Menneskerettigheder, Thomas Hammarberg har den 29. juli 2009 på World Out-games konference i København om Menneskerettigheder præsenteret 12 menneskerettigheder, der bør være gældende for alle transkønnede i Europa.

Trans-Danmark hilser Thomas Hammarbergs notat velkommen og takker ham for det fine arbejde.
Dokumentet er et længe savnet stykke papir, der tydeligt viser, at det ikke står særlig godt til med menneskerettighederne for transkønnede i Danmark eller resten af Europa.

I juni måned, da det stod klart, at kommissæren ville komme til Menneskerettighedskonferencen i forbindelse med World Out Games, skrev foreningen til Thomas Hammarberg, og gjorde ham opmærksom på problemerne i Danmark.

Når man læser Thomas Hammarbergs anbefalinger til CoE’s medlemslande, afsnit 5 “Recommendations to Council of Europe member states” så er det iøjnefaldende, at ud af de 12 anbefalinger så lever Danmark slet ikke op til 9 af disse og de sidste 3 lever man kun delvist op til.

 1. Har Danmark implementeret Yogyakarta principperne i lovgivningen?
  Svaret er nej
 2. Har Danmark en særskilt Hate Crime lovgivning?
  Nej, er svaret da det henfalder under almindelige bestemmelser i straffeloven, ligeledes har man ikke ført registreringer af disse.
 3. Findes der en hurtig og transparent procedure for at få ændret dokumenter?
  Nej, der findes ingen faste procedurer til at få ændret dokumenter
 4. Stop sterilisation og tvungne medicinske krav
  Danmark kræver at man gennemgår en operation før man kan blive anerkendt i det ønskede køn, så her følger vi heller ikke anbefalingen.
 5. Det offentlige sundhedsvæsen dækker omkostningerne til behandling og operation
  Danmark lever delvis op til denne anbefaling, men det er stadig en brøkdel af de transkønnede personer der frekventerer sygehusvæsenet, årligt opereres ca. 5 ud af de omkring 70 transkønnede der er i systemet.
 6. Kan den transkønnede forblive i ægteskabet efter en operation?
  Igen er svaret nej og det er imod anbefalingen
 7. Har Danmark antidiskriminations lovgivning som kan gøre det lettere for transkønnede på arbejdsmarkedet, i uddannelsessektoren og sygehusvæsenet?
  Nej, selv om Trans-Danmark ved flere lejligheder har gjort regeringen og de politiske partier opmærksom herpå, så har vi ikke nogen form for antidiskriminations lovgivning på området, man nævner ofte seksuel orientering, men det er kønsidentitet vi taler om og det nævnes ikke.
 8. Trans-organisationerne skal involveres i og konsulteres i forbindelse med udvikling og implementering af politiker og lovgivning der vedrører dem.
  Trans-Danmark har været indkaldt til møder i forskellige udvalg; men man har kun i et meget beskedent udstrækning fulgt Trans-Danmarks anbefalinger.
 9. At gøre samfundet opmærksom på transkønnedes menneskerettigheder og diskrimination, gennem uddannelse og kendskabsskabende kampagner.
  Trans-Danmark har flere gange foreslået dette; men har altid fået afslag.
 10. Give uddannelse til sundhedsvæsenets medarbejdere
  Nej, er svaret; men Trans-Danmark har tilbudt at arrangere sådanne kurser og stadig kan tilbyde disse.
 11. Inkludere transkønnedes menneskerettighedsbekymringer i ligestillings og nationale menneskerettighedsstrukturer.
  I enkelte områder omtales “seksuel orientering” men der bør tilføjes begrebet “kønsidentitetsopfattelse”
 12. Stille forskningsmidler til rådighed for området.
  I Danmark er det Rigshospitalets Sexologisk Klinik, der har forskningsforpligtelsen indenfor området. Siden klinikkens oprettelse i 1989 har denne imidlertid ikke foretaget nogen forskning indenfor transrelaterede områder.

Det er Trans-Danmarks opfattelse, at de danske politikere burde bruge deres ferie på at læse rapporten, samt at få øjnene op for de problemer som transkønnede i Danmark har. I forhold til mange af de lande vi normalt sammenligner os med, er vi et tilbagestående land i håndteringen af transkønnede i samfundet. Sjovt nok var Danmark engang foregangslandet; men det er så længe siden, at det er med i historiebøgerne.

Trans-Danmark står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående

Med venlig hilsen
Karin Astrup, formand
+49 151 252 152 56 eller +49 4626 317 990

* * *
Pressemeddelelsen i pdf-formnat.

Pressemeddelelse fra Trans-Danmark den 7. maj 2008: 2 danskere valgt til fælleseuropæisk organisation.

Vist 53 gange. Pressemeddelelse den 7. maj 2008 fra Trans-Danmark: 2 danskere valgt til fælleseuropæisk organisation.

Den 1. – 4. maj 2008 afholdtes i det imponerende rådhus i Schöneberg i Berlin det 2. rådsmøde for den fælleseuropæiske transorganisation – TGEU.

Temaet for rådsmødet var ‘Få menneskerettighederne til at fungere’. Blandt foredragsholderne var repræsentanter fra Europakommissionen, Europaparlamentet, Amnesty International og Human Rights Watch.

Rådet blev åbnet af Berlins senator for integration, arbejds- og socialområdet. Herefter var der en paneldiskussion omkring menneskerettighederne for transkønnede.

Der deltog i alt 204 deltagere fra 38 lande og 84 transorganisationer i rådsmødet.

I forbindelse med rådsmødet blev den nye ledelse valgt på generalforsamlingen. Her blev der valgt 2 danskere ud af 9 pladser. Der gik desuden 4 pladser til Tyskland, 1 til Irland, 1 til Storbritannien og 1 til Italien. De danske repræsentanter er Karin Astrup og Pia Nielsen henholdsvis formand og kasserer i Trans-Danmark.

Herudover blev der afholdt 20 workshops omhandlende en række forskellige emner indenfor transområdet.

Rådsmødet havde endelig det formål at være startskuddet til et fælleseuropæisk samarbejde for at forbedre transkønnedes forhold.

Pressemeddelelse fra Trans-Danmark den 17. november 2006 i anledning af 40 års dagen for stiftelsen af FPE-NE.

Vist 61 gange. Pressemeddelelse den 17. november 2006 fra Trans-Danmark i anledning af 40-årsdagen for stiftelse af foreningen FPE-NE.
Foreningen Full Personality Expression – Northern Europe – FPE-NE blev stiftet den 17. november 1966.
Foreningen eksisterer ikke mere.
Trans-Danmark benyttede lejligheden til at udsende en pressemeddelelse om udviklingen og forholdene for transkønnede i Danmark.

* * *
Pressemeddelelse fra foreningen trans-danmark.dk.
Karup, november 2006.

40 års jubilæum for transkønnede organisationer i Danmark.
Fredag den 17.november 2006 er det præcis 40 år siden, at transvestitter og transseksuelle begyndte at organisere sig i Danmark, og selv om foreningen, der startede det hele, ikke længere eksisterer, har den fået snebolden til at rulle med hensyn til synligheden af transkønnede i Danmark.

FPE er den daglige omtale af transvestitforeningen “Full Personality Expression – Northern Europe” med initialerne FPE-NE. Phi Pi Epsilon er de græske bogstaver for FPE.

Det er den ældste transvestitforening i Danmark og blev stiftet den 17. november 1966 på restaurant Fjädern i Stockholm på initiativ af Anette Hall fra Sverige.

Anette Hall havde indmeldt sig i den forening, som Virginia Prince, USA havde stiftet for heteroseksuelle transvestitterFPE (Full Personality Expression).
I 1966 skulle Anette til USA. Derfor skrev hun til Virginia og oplyste hvilket hotel, hun skulle bo på. Da hun ankom til hotellet, var der en besked fra Virginia om, hvordan de skulle mødes. Under deres møde konstaterede de, at Erna Anderson fra Danmark, Helen Ek fra Finland og Mary-Ann fra Norge også var medlemmer af FPE.
Anette og Virginia blev enige om, at Anette skulle søge at oprette en selvstændig FPE forening for Skandinavien. under samme koncept, som Virginias forening i USA.

Frem til 1982 havde man en fælles nordisk forening med lokale regionsformænd, men i 1982 ændredes strukturen, således regionsafdelingerne i hvert enkelt land blev til selvstændige foreninger, men fortsat med en fælles overordnet skandinavisk ledelse under navnet “centralstyrelsen”.
Fra slutningen af 1980’erne var der især i Danmark medlemmer, som ønskede foreningen udviklet i en anden retning end den, som oprindeligt var aftalt med Virginia Prince.
Denne forskellighed resulterede i, at en del medlemmer brød med foreningen og den 30. maj 1994 stiftede “Transvestitforeningen i Danmark” (TiD) med Michelle Fridan som den første formand.

I Danmark opstod der i kølvandet af FPE-NE en række andre foreninger, især de transseksuelle organiserede sig i en række små foreninger, blandt andet fordi man i FPE-NE kun optog heteroseksuelle transvestitter.

En anden årsag til den spredte organisation blandt transvestitter og transseksuelle, har været formålet med foreningerne.
Transvestitforeningernes hovedformål har altid været det sociale aspekt, hvor transvestitter kunne møde ligesindede i trygge rammer, hvilket gælder frem til i dag. De transseksuelle organisationer har været mere politisk orienteret og arbejdet for bedre lovgivning på området. Problemet for denne gruppe har hele tiden været at der var mange foreninger med få medlemmer.

I dag er det Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle, som er hoved aktøren på begge områder og nok den største forening i Danmark. Foreningen arbejder både politisk og med sociale arrangementer samt rådgivning for transkønnede og deres pårørende.
Trans-Danmark er som organisation høringsberettiget hos de relevante ministerier og har i vores korte levetid allerede sat vores fingeraftryk på lovgivningen flere gange.

Hvad vil der så ske fremover?
Trans-Danmark er som den eneste danske organisation med i en arbejdsgruppe, hvis mål er at grundlægge en europæisk paraplyorganisation for transkønnede personer kaldet Transgender Net-work Europe, kort TGEU.

I november 2005 afholdtes den første europæiske transgender konference i Wien, hvor Trans-Danmark var repræsenteret ved foreningens næstformand Erwin Jöhnk. Konference havde 123 del-tagere fra 23 lande, ligesom 12 andre lande havde vist interesse for deltagelsen; men ikke kunne afse tid til deltagelse.

Trans-Danmark har denne organisation højt prioriteret, da det ville være betydelig lettere med en fælles europæisk lovgivning på området, hvilket er en af hovedopgaverne for TGEU at få gennem-ført. Faktisk deltager vi den 17.-19. november i et styregruppemøde i Torino, hvor et forslag til vedtægter skal diskuteres, såvel som økonomien og hvor den stiftende generalforsamling skal afholdes.

TGEU forventes at afholde den stiftende generalforsamling i 2007.

I Danmark vil Trans-Danmark forsætte sit arbejde med at skaffe forbedringer for levevilkårene for transvestitter og transseksuelle gennem bearbejdning af opinionsdannere og aktiv deltagelse på det politiske område.
Vi vil især arbejde på at få en bedre forståelse for transseksuelles vilkår. Noget af det første, der kan hjælpe her, er at ændre betegnelsen for transseksualitet til en mere korrekt betegnelse GDS; Gender Disphoria Syndrom, som handler om kønsidentitet eller et dansk udtryk for det samme.

Det er imponerende at i en tid, hvor man skriger efter arbejdskraft, har personer med GDS stadig meget svært ved at få arbejde på trods af deres kvalifikationer, dette gælder især når de er i gang med deres såkaldte real life test.

Ønsker De yderligere oplysninger er De velkommen til at kontakte undertegnede på min mail: formand@trans-danmark.dk

Formand for trans-danmark.dk
Karin Astrup.

* * *
Pressemeddelelsen i pdf-format.

Pressemeddelelse af 2. marts 2006 fra foreninger vedrørende drabet på Gisberta

Vist 728 gange.
Gisberta

Gisberta

Torsdag den 2. marts 2006 kl. 2202 udsendte de tre foreninger – Patientforeningen for Transseksuelle – PfT, Transvestitforeningen i Danmark – TiD og trans-danmark.dk en fælles pressemeddelelse vedrørende drabet på Gisberta i Portugal.
Pressemeddelelsen blev sendt til de landsdækkende danske medier, de danske politiske partier, de danske EU-parlamentarikere og den danske EU-kommissær med anmodning om at beskæftige sig med drabet i Portugal på den transseksuelle Gisberta og gøre de portugisiske politikere og medier bekendt med, at denne meget grove drabssag har fået europæisk interesse.
Udsendelsen blev foreslået foreningerne af Tina Thranesen, der også har udarbejdet pressemeddelelsen og udsendt den på vegne af foreningerne.

Vi, de danske foreninger, som varetager de danske transseksuelle og transvestitters interesser, har modtaget underretning om det endog særdeles brutalt drab på den transseksuelle Gisberta i Portugal den 22. februar d.å.
Som det kan læses herunder i henvendelsen fra Jó Bernardo og Sérgio Vitorino fra Portugal, næres der stor bekymring for den måde drabssagen omtales på i de portugisiske medier og den manglende forståelse for transseksuelles forhold, som tilsyneladende hersker i Portugal og for, at drabssagen skal blive tiet ihjel.

Vi vil derfor opfordre danske medier til at beskæftige sig med drabet i Portugal på den transseksuelle Gisberta, herunder ikke mindst den tilsyneladende manglende forståelse for transseksuelles rettigheder.

Vi opfordrer også danske politikere – såvel folketingspolitikere som EU-politikere – om at gøre deres portugisiske kolleger bekendt med, at denne meget grove drabssag har fået europæisk interesse.

Vi erindrer samtidig om Europa-Parlamentets beslutning om homofobi i Europa, som parlamentet vedtog den 18. januar d.å. under sin samling i Strasbourg.

Med venlig hilsen:

Sophie Frederikke Schröder
Formand for Patientforeningen for Transseksuelle

Katja Tordrup
Formand for Transvestitforeningen i Danmark www.transvestit.dk

Karin Astrup
Formand for trans-danmark.dk

* * *
Henvendelsen fra Jó Bernardo og Sérgio Vitorino fra Portugal er udeladt her, men kan læses som et særskilt dokument i danske oversættelse og den oprindelige modtagne tekst.

Pressemeddelelse af 23. januar 2006 fra Trans-Danmark om det første møde i TGEU.

Vist 57 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Pressemeddelelse fra foreningen trans-danmark.dk
Af Karin Astrup, formand for trans-danmark.dk
Karup, 23. januar 2006

First European TransGender Council
I november 2005 afholdte man den første europæiske transgender konference i Wien, hvor trans-danmark var repræsenteret ved vores næstformand Erwin Jöhnk. Konference havde 123 deltagere fra 23 lande, ligesom 12 andre lande havde vist interesse for deltagelsen; men ikke kunne afse tid til deltagelse.

Med transgender forstås en fælles betegnelse for transvestitter og transseksuelle.

Konferencen blev afholdt på Wiens rådhus og strakte sig over 3 dage.

På sidste dagen havde man 65 krav/emner oppe til diskussion, hvorefter man ved afstemning fik prioriteret disse punkter. Ikke alle disse punkter har relevans i alle lande; dog er der en hel punkter som har relevans i hele Europa herunder Danmark.

Ret til frit at vælge et kønsspecifikt fornavn
Dette punkt fik højeste prioritet og er særdeles relevant for danske forhold, da den nye navnelov, som er vedtaget i juni 2005 og træder i kraft den 1. april 2006, kun delvis har gjort det lettere for transgender. Som lovens tekst er lagt ud, gør ordlyden i navnelovsudvalgets lovudkast § 13, stk. 2, 2. pkt. , at Justitsministeren alene kan fastsætte regler om undtagelse af fornavnes kønskorrekthed for transseksuelle.

I navnelovens § 13.stk 2 får den ansvarlige minister, Lars Barfoed ret til at fastlægge, hvilket ifølge udkastet til navnelovsbekendtgørelsen betyder følgende:

Denne formulering vil vi gerne have ændret i forbindelse med høringen, som trans-danmark er høringsberettiget til.
Vi foreslår følgende ordlyd i stedet:

§ 12. For transseksuelle, som ikke har gennemgået et kønsskifte, kan der gøres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke må betegne det modsatte køn, jf. navnelovens § 4, stk. 4, § 7, stk. 2 og § 13, stk. 2.
Stk. 2. En sagkyndig skal afgive erklæring om, at personen vurderes at være transseksuel.
Stk. 3. Hvis erklæringen giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel, kan der indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet.
Stk. 4. Sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke må betegne det modsatte køn, jf. stk. 1, behandles af statsamtet.

Trans-danmark finder det uheldigt, at det alene er Rigshospitalets Sexologiske Klinik, som skal vurdere, om en person er transseksuel.
Rigshospitalets Sexologiske Klinik er tillagt landsdelsfunktion m.h.t. behandling af transseksuelle.
Dette medfører imidlertid ikke, at det alene er Sexologisk Klinik, som har de nødvendige kvalifikationer til at vurdere, om en person er transseksuel.
Der findes rundt i landet i såvel i det offentlige sundhedsvæsen som i private praksis adskillige med mindst lige så gode kvalifikationer.
Adskillige har tidligere i deres karriere virket på Sexologisk Klinik, andre har de fornødne kvalifikationer fra deres virke i udlandet og atter andre har gennem deres virke i det offentliges regi eller i privat praksis haft tæt og årelang erfaring med hensyn til transseksualitet.
Der er derfor ikke nogen saglig begrundelse for at kræve, at det alene er Sexologisk Klinik, som skal vurdere, om en person er transseksuel.

Frit sygehusvalg indenfor EU
På konferencen i Wien fik dette også en høj prioritet formuleret således:

Indbyggere i EU skal frit kunne vælge enhver psykolog, læge, kirurg eller andre behandlere i ethvert EU land i henhold til den frie udveksling af varer og tjenesteydelser som det er nedfældet i traktaten om det indre marked.
EU-domstolen gav Smits/Peerbooms medhold i forbindelse med en sag mod flere hollandske sygekasser at sygehusbehandling er en vare i traktatens forstand.
I Danmark er de transseksuelle i forbindelse med kønsskifteoperationer ikke engang dækket af det hjemlige sygehusvalg, og med de få operationer der udføres i Danmark, er det forbundet med betydelig højere risiko at blive opereret i Danmark end i andre lande i Europa, hvor man foretager flere hundrede operationer årligt.

Arbejdsmarkedet og den transgender
I hele Europa oplever den transgender som vælge at leve som det modsatte køn end det fødte ofte at de mister deres job, eller ikke kan få et nyt. Dette skyldes i mange lande diskrimination.

Det er vores smertelige erfaring, at fuldtids transvestitter og transseksuelle bliver marginaliseret når de springer ud, og de nuværende arbejdsformidlinger straks kører folk ud på et sidespor, hvor man havner på evig offentlig forsørgelse, dette på trods af at denne gruppe besidder ressourcer, kompetencer samt erfaringer som samfundet efterspørger.
Det er mere reglen end undtagelsen, at vi ender på offentlig forsørgelse i en tidlig alder, alene på grund af vores fremtoning og den officielle identitet ikke stemmer overens. Når det endelig lykkes for den transseksuelle eller transvestitten at finde et job, står det ofte ikke i relation til den uddannelsesmæssige baggrund, hvilket betyder en dårligere samfundsøkonomisk ressourceallokering.
I vor kreds er stort set alle kategorier repræsenteret, herunder læger, jurister, it-specialister, programmører, civiløkonomer, kvalititetschefer, håndværkere etc.. Problemet for disse mennesker er fra det øjeblik de ønsker at leve i deres ikke biologiske køn, så har man en tendens til at sætte disse mennesker ud på et sidespor, som medfører en social deroute. Det er efter vores opfattelse uhensigtsmæssigt at en sådan vidensbank ikke udnyttes. Samfundsøkonomisk er det også en dårlig forretning, idet man for hver person der kan bringes tilbage på arbejdsmarkedet, reducerer vi ikke kun udgifterne til overførselsindkomster, vi øger også personens selvværd og samfundet får en skatteyder, der i mange tilfælde vil høre til i de højere lønningsgrupper.
Erfaringen viser at medarbejderen bliver mere produktiv og arbejdet som vedkommende laver er af højere kvalitet efter at være blevet accepteret som det “nye” køn end førhen, idet medarbejderen har fået højnet sit selvværd og motivation. I forbindelse med den kønsmodificerende operation vil medarbejderen have behov for en kort periode til at komme sig i, men herefter vil medarbejderen ikke få brug for barselsorlov, da hun ikke kan føde børn. Processen med at skifte køn tager flere år at gennemføre, med kirurgiske indgreb og hormonbehandling. Sociale ændringer vil ske i forskellige tempi ved forskellige individer. Transseksuelle er ofte meget konservative individer og sætter høje standarder for deres fremtoning og præstationer i forbindelse med deres kønsskifte.

Trans-danmark rådgiver gerne virksomheder og offentlige institutioner hvorledes de bør tackle en situation med en transseksuel, vi har gjort det flere gange i de seneste år.

Den næste TGEU konferencer skal afholdes i Danmark i 2007 og vil blive arrangeret af Trans-danmark og PfT i fællesskab.

Kontakt:
Ønsker De yderligere information, er De velkommen til at kontakte foreningens næstformand Erwin Jöhnk på telefon 3020 2650.
Eller formanden på hendes mail formand@trans-danmark.dk

Pressemeddelelse af 31. juli 2005 fra Trans-Danmark om foredrag under Copenhagen Pride 2005.

Vist 17 gange.
Pressemeddelelse fra foreningen trans-danmark.dk

Karup, 31. juli 2005

trans-danmark.dk blev af arrangørerne af Copenhagen Pride spurgt, om vi i perioden op til selve paraden ville komme med nogle indslag af den mere alvorlige slags.
Det var vor hensigt at arrangere en paneldiskussion med temaet “Det rummelige arbejdsmarked” med deltagelse af beskæftigelsesministeren og familieministeren, samt LO, Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri. Desværre var der ingen af ovennævnte parter, der kunne deltage.

Udgangspunkt for en diskussion var følgende:
Det er vores smertelige erfaring, at fuldtids transvestitter og transseksuelle bliver marginaliseret, når de springer ud, og de nuværende arbejdsformidlinger straks kører folk ud på et sidespor, hvor de havner på evig offentlig forsørgelse, dette på trods af, at denne gruppe besidder ressourcer, kompetencer samt erfaringer, som samfundet efterspørger.
Det er mere reglen end undtagelsen, at vi ender på offentlig forsørgelse i en tidlig alder, alene på grund af vores fremtoning, og den officielle identitet ikke stemmer overens. Når det endelig lykkes for den transseksuelle eller transvestitten at finde et job, står det ofte ikke i relation til den uddannelsesmæssige baggrund, hvilket betyder en dårligere samfundsøkonomisk ressourceallokering.
I vor kreds er stort set alle kategorier repræsenteret, herunder læger, jurister, it-specialister, programmører, civiløkonomer, kvalititetschefer, håndværkere etc.. Problemet for disse mennesker er fra det øjeblik de ønsker at leve i deres ikke biologiske køn, så har man en tendens til at sætte disse mennesker ud på et sidespor, som medfører en social deroute. Det er efter vores opfattelse uhensigtsmæssigt at en sådan vidensbank ikke udnyttes. Samfundsøkonomisk er det også en dårlig forretning, idet man for hver person der kan bringes tilbage på arbejdsmarkedet, reducerer vi ikke kun udgifterne til overførselsindkomster, vi øger også personens selvværd og samfundet får en skatteyder, der i mange tilfælde vil høre til i de højere lønningsgrupper.

Vi håber at kunne gennemføre en sådan diskussion på et senere tidspunkt.

I stedet vil vi afholde to foredrag henholdsvis den 10. og 12. august 2005:
 1. Smil! Verden er ikke gået under i dag, der er liv endnu!
  Erwin Maria Jöhnk har skrevet en bog om midt liv, oplevelser om forskellige ting bl.a. som skuespiller ved DR-teateret, som det hed dengang. Erwin vil med humor og vid fortælle om mødet med det danske sygehusvæsen, de følelsesmæssige rutscheture, omgivelsernes reaktioner, mødet med pressen og de glæder og sorger, der kom i kølvandet på at skifte køn fra kvinde til mand. Erwin vil give en opsang og komme med en opfordring til at turde stå ved sig selv og finde farver i den sort/hvide skala.
  Copenhagen-pride har i samarbejde med BLUS inviteret Erwin fra Trans-danmark i
  Studenterhuset, Købmagergade 52 i København, onsdag den 10. august 2005 klokken 19.30. Der er gratis entre og adgang for alle.

 2. Soldaten der blev en “Lotte”
  Et foredrag af sekretæren for trans-danmark.dk, Tina Schuldt. Hun vil fortælle hvordan Torben blev til Tina. Torben har i 25 år været professionel soldat. Mere maskulin aktivitet findes der nok ikke. Tina blev undertrykt i meget lang tid indtil en dag hvor Tina havde fået nok og fik overtaget. Torben måtte vælge og valgte at lade Tina springe ud. Kom og hør om de omkostninger der har været forbundet med at erkende overfor sig selv og sine omgivelser at være transvestit, og om hvordan hun i en alder af 45 mistede job og
  er blevet tvunget til at bygge en ny tilværelse op fra bunden. Tina har prøvet lidt af hvert, så dine nærgående spørgsmål vil ikke skræmme hende. Hvad enten du er bøsse, lesbisk, bi, trans, eller noget helt femte, så mød op og lad dig inspirere af Tinas livsbekræftende historie om mod og mands-, eller måske rettere, kvindehjerte til at turde tage kampen, stå ved sig selv og komme ud på den anden side som et helt og fuldt menneske – på godt og ondt! Arrangementet er i samarbejde med Copenhagen-pride og BLUS.
  Tinas foredrag kan høres: i Studenterhuset Købmagergade 52 i København den 12. august 2005 kl. 16,30.

Har De spørgsmål er de velkommen til at kontakte os:
Tina Schuldt tlf.: 2843 2158 eller e-mail: Tina-Schuldt@adslhome.dk
Erwin Jöhnk tlf.: 2147 5496 eller e-mail: Erwin@translyst.dk

Pressemeddelelse af 5. november 2003 fra trans-Danmark.dks om mødet med Navnelovsudvalget.

Vist 37 gange. Foreningen trans-danmark.dk udsendte den 5. november 2003 den herunder viste pressemeddelelse efter sit foretræde for Navnelovsudvalget.

PRESSEMEDDELELSE
vedrørende revision af navneloven.

Foreningen trans-danmark.dk repræsenteret ved næstformanden, Tina Schuldt og kassereren Qvickie var i dag – onsdag den 5. november 2003 i foretræde for Justitsministeriets Navnelovsudvalg, hvor de i skriftlig form afleverede foreningens ønsker til en ny navnelov og mundtligt uddybede foreningens ønsker.

trans-danmark.dk er en forening for transvestitter og transseksuelle og andre, som kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf, der lyder:
“Foreningens formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af transvestitters og transseksuelles særlige forhold og søge at sikre, at lovgivningen i størst mulig udstrækning tilgodeser sammes forhold”.

Med venlig hilsen. Tina Thranesen, sekretær.

Pressemeddelelsen i pdf-format.

Pressemeddelelse af 12. februar 2003 om 50 årsdagen for Christine Jorgensens hjemrejse efter sin operation.

Vist 18 gange. Den 12. februar 2003 er det 50 år siden, at Christine Jorgensen rejste hjem til USA efter sin kønsskifteoperation på Rigshospitalet i København.

I den anledning udsendte trans-danmark.dk den 29. januar 2003 den herunder gengivne pressemeddelelse.

29. januar 2003.

Pressemeddelelse fra foreningen trans-danmark.dk.

Den 12. februar er en mærkedag for transseksuelle

idet det er 50 år siden, at Christine Jorgensen rejste hjem til USA efter at have gennemgået

verdenshistoriens mest kendte kønsskifteoperation

på Rigshospitalet i København, hvilket gjorde Christine Jorgensen og Rigshospitalet verdensberømte.

Christine Jorgensen blev født som George William Jorgensen Jr. i Bronx, New York den 30. maj 1926 og døde den 3. maj 1989.

Foreningen trans-danmark.dk’s formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af transvestitters og transseksuelles særlige forhold og søge at sikre, at lovgivningen i størst mulig udstrækning tilgodeser sammes forhold.

Vi vil med denne meddelelse dels orientere Dem om mærkedagen og dels bede Dem om at benytte 50-års dagen for Christine Jorgensen hjemrejse til at sætte fokus på transseksuelles forhold.

Den danske lovgivning om transseksuelle, der ønsker at gennemgå en kønsskifteoperation, som Christine Jorgensen fik det for 50 år siden på Rigshospitalet, er både håbløst forældet og urimelig over for de transseksuelle.

Det er Civilretsdirektoratet under Justitsministeriet, der giver tilladelse til eller afslag på ansøgning om kønsskifteoperation.

Rent lovgivningsmæssigt afgøres en ansøgning om kønsskifteoperation efter ”Lov om sterilisation og kastration”, som den blev formuleret i 1953, idet der rent teknisk foretages en kastration i forbindelse med en kønsskifteoperation.
Der er ingen egentlig lovgivning om kønsskifte.

Faktuelt er det Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, der afgør, om en tilladelse gives, idet Civilretsdirektoratet først træffer afgørelse efter at have indhentet en udtalelse fra klinikken.
Det medfører, at ansøgeren går i ”behandling” på Sexologisk Klinik” i typisk to til tre år inden klinikken laver udtalelsen.
Hele processen bygger derfor på de normer, sædvaner og interne regler, som embedsmænd i Civilretsdirektoratet og på Sexologisk Klinik gennem årene har udformet.

Da et eventuelt afslag ikke kan indbringes for en højere myndighed er den transseksuelles retssikkerhed yderst ringe.

Baggrundsmateriale om Christine Jorgense kan findes på foreningens hjemmeside www.trans-danmark.dk, og foreningens sekretærs hjemmeside www.thranesen.dk. Der findes også mange bøger om transseksualitet, ligesom der er lavet adskillige film. Skulle det ønskes, er vi til rådighed for interview og yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen. Karin Astrup, formand for trans-danmark.dk

* * *
Pressemeddelelsen i pdf-format.

Pressemeddelelse af 29. juni 2002 om stiftelsen af trans-danmark.dk udsendt den 14. juli 2002.

Vist 21 gange.
PRESSEMEDDELELSE!

En ny og anderledes forening for transvestitter og transseksuelle har set dagens lys.

trans-danmark.dk” holdt i dag stiftende generalforsamling i Hvidovre med deltagere fra hele landet.

Foreningens formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af transvestitters og transseksuelles særlige forhold og søge at sikre, at lovgivningen i størst mulig udstrækning tilgodeser sammes forhold.

Formålet søges gennemført ved at
 1. påvirke politikere, beslutningstagere og meningsdannere,
 2. arbejde for ændring og ajourføring af love, bekendtgørelser, cirkulærer, regelsæt og andet, som har betydning for transvestitter og transseksuelles forhold,
 3. udøve oplysningsvirksomhed overalt, hvor det kan fremme formålet,
 4. støtte og hjælpe med gennemførelsen af projekter og ideer, som efter bestyrelsens skøn vil fremme formålet,
 5. få indvalgt medlemmer i råd og nævn, som er relevante for at fremme formålet, og
 6. andet, der efter bestyrelsens skøn vil fremme formålet.

Foreningen vil og ønsker ikke at være en konkurrent til andre foreninger for transvestitter og transseksuelle, men et supplement og med tiden måske udvikle sig til en form for paraplyorganisation for disse.

trans-danmark.dk har købt domænenavnet www.trans-danmark.dk. Denne hjemmeside er under opstart, men vil fremover være foreningens ansigt udadtil.

Foreningen er dels traditionelt opbygget, men alligevel meget fremtidsorienteret, idet hovedparten af foreningens virke vil foregå via internettet.

Således vil bestyrelsesmøder foregå via internetmøder og en “bestyrelsespostliste”, ligesom meddelelser og anden orientering til medlemmerne vil ske via en “medlemspostliste”, hvortil kun medlemmerne har adgang.

Foreningen er dannet på grundlag af en debat om de forhold, som samfundet byder transvestitter og transseksuelle, som fandt sted på en åben postliste for transvestitter og transseksuelle “transgender.dk”.

Dette resulterede i et katalog over tiltag, som hver for sig og til sammen forhåbentligt vil medvirke til at fremme forholdene for transvestitter og transseksuelle i Danmark.

Baggrunden for og forarbejdet til foreningen, herunder de vedtagne vedtægter og den første bestyrelses sammensætning kan ses på en privat hjemmeside: http://www.thranesen.dk under menupunktet “Foreninger > Danske foreninger > Trans-Danmark“.

Foreningens hjemmeside vil inden længe være virksom. Det er hensigten, at den skal være det sted, som alle – private, journalister, interesseorganisationer, embedsmænd og politikere vil besøge, når de søger faktuel information og det sidste nye omkring transvestitter og transseksuelle.

En af de ting, som trans-danmark.dk vil prioritere højest er Civilretsdirektoratets og Sexologisk Klinik på Rigshospitalets procedure og behandling af transseksuelle, der søger tilladelse til kønsmodificerende operation (kønsskifteoperation), da foreningen er af den mening, at disse personer fratages de mest elementære retssikkerhedsmæssige garantier for en korrekt sagsbehandling.

Henvendelser for yderlig information kan bedst rettes til bestyrelsesmedlem Solveig Lerche: E-mail solveig@solveiglerche.dk eller telefonisk 44 95 95 74.

Hvidovre, lørdag den 29. juni 2002.

Karin Astrup, formand for trans-danmark.dk

* * *
Pressemeddelelsen i pdf-format.