Øvrige udlandske foreninger
a:gender
Forening for offentligt ansatte transpersoner og interkønnede npersoner i statsadministrationen i England. Foreningen har til formål at danne et netværk for disse personer til gensidig støtte og oplysning. ... Vis forekomsten
Beaumont Society.
Englands længst eksisterende forening for transpersoner stiftet i 1965. The Beaumont Society blev startet af fire personer fra England, der var medlem af Viginia Prince organisation Phi Pi Epsilon, som betyder Full Personality Expression forkortet FPE, og som udgav tidsskriftet Transvestia. En europæisk afdeling af af ... Vis forekomsten
Blue Diamond Society (BDS)
Nepals eneste forening for marginaliserede minoriteter: Bøsser, biseksuelle og transpersoner. Foreningen, der blev stiftet i 2001, arbejder for forbedring af de lovgivningsmæssige forhold, yder støtte og juridisk bistand til foreningens medlemmer, arrangerer sammenkomster, skønhedskonkurrencer og meget andet. Artikel ... Vis forekomsten
Caring and Aging with Pride
The National Health, Aging, and Sexuality Study: Caring and Aging with Pride over Time (Den nationale sundheds- og ældningsundersøgelse: Omsorg og ældning med stolthed gennem tiden), er det første igangværende nationale projekt for bedre forståelse af ældre (50 år og derover) LGBT personers sundhed og trivsel. ... Vis forekomsten
Colage
Foreningen, der støtter børn og unge, hvis forældre er lesbiske, bøsser, biseksuelle eller transkønnede. På hjemmesiden findes en omfattende information og mange tilbud om hjælp og kontakt til ligestillede. ... Vis forekomsten
Enigma swimming club – svømmeklub for transpersoner i London.
Gerry Small stiftede i april 2006 "Enigma swimming club" i London. Han oplyste, at han havde erfaret, at mange transseksuelle selv efter kønsskifteoperation havde vanskeligheder ved at komme i svømmehaller. Som følge deraf oprettede han klubben, der har en svømmehal for sig selv, når de svømmer. Det gør, at der ... Vis forekomsten
Equality Forum
Equality Forum er en nationalt og internationalt LGBT borgerrettighedsorganisation dannet i 2006, der med et pædagogisk fokus i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, faglige sammenslutninger, forskningscentre, nonprofit virksomheder og almennyttige organisationer produktion af dokumentarfilm, iværksætter markante ... Vis forekomsten
Erickson Educational Foundation – EEF.
I 1964 stiftede Reed Erickson den financielle fond "Erickson Educational Foundation" (EEF) 100 % financeret af ham selv med det formål at yde støtte til forskning i og udbredelse af kendskabet til primært transseksualisme. EEF ydede økonomisk støtte til megen forskning specielt på områder, som ellers havde svært ... Vis forekomsten
Forbundet for transpersoner Norge (FTPN).
Forbundet for transpersoner Norge (FTPN) er en interesseorganisation for transvestitter og transseksuelle af begge køn. Foreningen ønsker at fremme den enkeltes mulighed for at kunne være sig selv - også som transperson. Foreningen blev stiftet den 17. november 1966 med navnet FPE Norge, hvor FPE stod for Full ... Vis forekomsten
FPES Sverige
FPES (Full Personality Expression Sverige) blev stiftet i 1982. Foreningen kan dog føres tilbage til 1966, hvor FPE-NE blev stiftet med medlemmer i Sverige, Norge, Finland og Danmark. I 1982 blev FPE-NE opdelt i nationale foreninger. I 2001 tilsluttede FPE-S sig RFSL (Riksförbundet För Seksuelt Likaberättigande).. ... Vis forekomsten
FTM International. USA.
FTM International (FTMI) er antageligvis både den ældste og største forening for transmænd - kvinde til mand (FtM) transseksuelle og transvestitter. Foreningen blev stiftet af Lou Sullivan - Louis Graydon Sullivan - i december 1986. FTM International yder støtte og hjælp samt arrangerer møder for FtM'er (kvinde ... Vis forekomsten
FtM London
Støtteforening for FtM (Female to Male) - både transvestitter og transseksuelle i London - oprettet i 1997. ... Vis forekomsten
GALE – The Global Alliance for LGBT Education
GALE er en international uddannelsessammenslutning med fokus på undervisning i forhold vedrørende lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT). Ved at identificere, forbedre og dele pædagogisk ekspertise søger sammenslutningen at fremme fuld inddragelse i samfundet af personer, der er dårligt stillet på ... Vis forekomsten
Gender DynamiX
Gender DynamiX er Afrikas første transforening. Den blev stiftet i Cape Town i Sydafrika den 1. juli 2006 på initiativ af Liesl Theron. Foreningen vil arbejde for en verden i hvilken enhver person har frihed til at udtrykke sit eget køn, hvad enten det svarer overens til dets fødte biologiske køn eller ej. Den vil ... Vis forekomsten
GID Reform Advocates
Sammenslutning, der arbejder for ændring af diagnostisering og behandling af transkønnede. GID Reform Advocates består af læger, plejepersonale, videnskabsmænd, forskere, studerende, menneskerettighedsforkæmpere, og transkønnede, biseksuelle, lesbiske og homoseksuelle og personer, som støtter dem, der går ind ... Vis forekomsten
Harry Benjamin Resurssenter (HBRS). Norge.
Norsk forening for transseksuelle. HBRS i Norge er en landsdækkende forening af mennesker, der er søger, har eller har haft diagnosen transseksualisme og som gennemgår kønskorrigerende behandling på Rikshospitalet i OSLO og for deres familier. HBRS arbejder politisk og socialt for, at personerne i deres målgruppe ... Vis forekomsten
Human Rights Campaign – HRC
Human Rights Campaign - HRC Human Rights Campaign - HRC er den største menneskerettighedsorganisation for LGBT-er i USA. Organisationen repræsenterer mere end 700.000 græsrodsmedlemmer og støtter over hele verden, dog fortrinsvis i USA, og er den største menneskerettighedsorganisation for lesbiske, bøsser, ... Vis forekomsten
ICJ – International Commission of Jurists
International juridisk organisation, der virker for fremme og beskyttelse af menneskerettigheder. Organisationen, der blev grundlagt i Vestberlin i 1952, tilstræber at være førende til at skabe sammenhænge i gennemførelse af international lovgivning og principper til fremme af menneskerettighederne gennem en ... Vis forekomsten
IDAHO. International Day Against Homophobia, Transhobia & Bihobia
IDAHO. International Day Against Homophobia, Transhobia & Bihobia blev oprettet i 2004 for på internationalt plan at henlede de politiske beslutningstagere, opinionsdannere, sociale bevægelser, offentligheden og medierne om vold og diskrimination mod LGBTI personer. I løbet af de næste ti år manifisterede 17. maj ... Vis forekomsten
IFGE. International Foundation for Gender Education
Stor nordamerikansk transforening, som blev stiftet i 1987 af Merissa Sherrill Lynn. Foreningen driver en omfattende lobbyvirksomhed for at fremme forholdene for transpersoner og informere om sammes forhold. Foreningen afholder mange arrangementer, herunder en stor årlig konference. Driver også Synchronicity Bookstore, ... Vis forekomsten
ILGA-International
Verdensomspændende organisation/netværk, der arbejder for ligestilling for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Organisation/netværk blev stiftet i 1978 og har i dag 1.200 medlemsorganisationer fordelt over 125 lande. ... Vis forekomsten
Klubb Transvestia. Sverige.
Klubb Transvestia var løst sammensat gruppe i Sverige, som blev dannet i 1962, med Eva-Lisa Bengtsson (født 1932) og Erika Sjöman som de ledende kræfter. Gruppen var dog ikke mere løst sammensat, end at den udgav et medlemsblad ved navn Quinno Spegeln. Deltagerne i gruppen var en blanding af transvestitter, ... Vis forekomsten
LGBT Advisory Group
En frivillig gruppe af uafhængige lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede, der samarbejder med, rådgiver og overvåger politiet i London - Metropolitan Police Service (MPS) i New Scotland Yard - om LGBT-relevante forhold. Gruppen, der blev dannet i april 1999, består af ca. 15 deltagere, som mødes hver 6. ... Vis forekomsten
LGBT History Month
Frivillig amerikansk organisation, som hvert år i oktober måned afholder og koordinerer en lang række arrangementer for at fejre opnåede LGBT resultater og gøre opmærksom på, at der fortsat er noget at kæmpe for. Formålet med den historiske måned er at huske og videreformidle viden om den særlige LGBT ... Vis forekomsten
LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Norge.
Foreningen arbejder for ligestilling og mod alle former diskriminering af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT-personer) i Norge og i resten af verden. Foreningen blev stiftet den 20. maj 1950 i Oslo som den første norske forening for homoseksuelle som en underafdeling af den danske forening: Forbundet ... Vis forekomsten
NCTE – National Center for Transgender Equality
Amerikansk national organisation, der arbejder for at forbedre social retfærdighed og ligestilling for og stoppe diskrimination og vold mod transkønnede gennem uddannelse og rådgivning om nationale spørgsmål af betydning for transkønnede. NCTE holder sig orienteret om føderale lovgivningsaktiviteter af betydning ... Vis forekomsten
PFC – Press For Change
Driver politisk lobbyarbejde og almen oplysningsvirksomhed for at fremme transpersoners forhold gennem udbredelse af kendskabet til transvestisme og transseksualisme. Har en omfattende hjemmeside med masser af information. Foreningen dannet i 1992. ... Vis forekomsten
RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Sverige.
Paraplyorganisation som virker for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoners forhold i Sverige. RFSL blev stiftet i 1950 og er dermed en af verdens ældste organistationer af sin slags. På forbundets hjemmeside er der en mangfoldighed af informationer - også om transpersoner. Foreningen hed tidligere: RFSL - ... Vis forekomsten
RFSL Ungdom. Sverige.
RFSL Ungdom arbejder for at bryde normer omkring seksualitet og køn lokalt og nationalt og internationalt gennem samarbejde med ligesinde organisationer i andre lande. Ungdomsorganisationen blev oprettet i 1999 som en ungdomsafdeling af RFSL. I maj måned 2003 blev det til et egentligt ungdomsforbund for unge ... Vis forekomsten
Safra Project
Safra project blev startet i oktober 2001, har hjemme i London og arbejder med indsamling og formidling af information om lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder, der religiøst og/eller kulturelt identificerer sig som muslimer - muslimske LBT kvinder. Organisationen beskæftiger sig med de problemer, som muslimske ... Vis forekomsten
Stop Trans Pathologization – STP
STP, International Campaign Stop Trans Pathologization, på dansk International kampagne, Stop trans-sygeliggørelse, er en international kampagne startet i 2009 for at få fjernet transkønnethed fra psykiatriske diagnosefortegnelser - herunder WHO's ICD. Hjemmesiden har til formål at synliggøre ønsket, herunder at ... Vis forekomsten
TAVA – Transgender American Veteran’s Association
En forening for transkønnede, der har tjent i USA's væbnede styrker. Foreningen blev stiftet i 2003 og skriver selv således om foreningen: "The Transgender American Veterans Association - TAVA blev stiftet for at søge at afhjælpe den voksende bekymring for en retfærdig og lige behandling af transkønnede veteraner ... Vis forekomsten
The Angels. England.
En internetbaseret engelske støtteforening for transpersoner, som startede i 1999. Hjemmesiden indeholder nyheder, debatforum med mange nyttige emner, tips og gode råd og en stor linkafdeling. Absolut en anbefalelsesværdig side. ... Vis forekomsten
The Northern Concord
Foreningen blev stiftet i 1986 på baggrund af TV/TS grupper, som i forskellige former havde eksisteret siden 1965. Hver onsdag mødes mellem 40 og 60 personer til hyggeligt samvær i foreningen. Derudover afholder foreningen forskellige andre arrangementer og danner selvhjælpsgrupper. Foreningen udgiver magasiner Cross ... Vis forekomsten
Trans Kids Purple Rainbow Foundation – TKPRF
TKPRF er en forening om transbørn - en non-profit forening dedikeret til finansiering af forskning og undervisning om transkønnedes forhold for derigennem at skabe en lysere fremtid for alle transbørn. Foreningen er stiftet i 2007 af ægteparret Renee Jennings og Scott Jennings, forældre til Jazz Jennings, der på ... Vis forekomsten
Trans Mann
Tysk støtteforening for kvinde til mand transseksuelle. Der er megen information på hjemmesiden, herunder links. Har regionalgrupper i flere tyske byer. ... Vis forekomsten
Trans Media Watch
Engelsk organisation, der arbejder for, at medierne omtaler transpersoner på korrekt og respektfuld måde. Organisationen blev dannet i 2009. Trans Media Watch arbejder mod et Storbritannien, hvor skildringen i medierne af transpersoner og deres liv sker på en fair, respektfuld og korrekt måde. Organisationen ønsker ... Vis forekomsten
TransActive Gender Center
Foreningen arbejder for familier med transbørn og andre børn og unge med en uklarkønsidentitet, og for børnenes og de unges ret til frit at udtrykke deres sande kønsidentitet. Foreningen udformer informationsmateriale til disse familier og støtter dem og deres pårørende for at øge bevidstheden om de sociale, ... Vis forekomsten
Transgender Day of Remembrance, International (TDOR)
Mindedag for dræbte transpersoner, som afholdes hvert år den 20. november. Flere og flere organisationer, foreninger og grupperinger i flere og flere lande laver mindearrangementer for transpersoner, som er dræbt i det forudgående år. Den første mindedag blev holdt den 28. november 1999 som minde om Rita Hester, ... Vis forekomsten
Transsexuella i Sverige
Foreningen støtter personer, der lider af en neurologisk kønsudviklingsforstyrrelse, en tilstand, somn Sundhedsstyrelsen kalder transseksualisme. Vi støtter alle patienter, der er ramt af denne medicinske tilstand, gennem direkte personlig støtte og lobbyvirksomhed over for landets beslutningstagere. Foreningen blev ... Vis forekomsten
TransX
Forening for transpersoner stiftet i 1995. Foreningen var initiativtager til dannelsen af TGEU i 2005 i forbindelse med foreningens 10-års fødselsdag. ... Vis forekomsten
Travestie. Holland.
Hollands vel nok største forening for transvestitter og transseksuelle. Har chat og debatforum, personlige profiler, arrangementsoversigt m.m. på hjemmesiden, men kun på hollandsk. ... Vis forekomsten
Tri-Ess.
Foreningen Tri Ess også betegnet Society of the Second Self blev stiftet af Virginia Prince i 1962 sammen med en gruppe abonenter af Transvestia. Foreningen blev dog først stiftet under navnet the Hose and Heels Club. Navnet blev dog ret hurtigt ændret til Phi Pi Epsilon også kendt som FPE (Full Personality ... Vis forekomsten
Vänner i Väst
Det er ikke en forening i gængs forstand, men et uformelt socialt netværk i det vestlige Sverige for transpersoner, deres venner og partnere - og uden kontingent. ... Vis forekomsten
Workplace Pride
Workplace Pride Global Benchmark blev udarbejdet for at hjælpe arbejdsgivere til at opnå en rummelig arbejdsplads for deres LGBT medarbejdere. Projektet blev udviklet mellem 2012 og 2014 med støtte fra det hollandske ministerium for uddannelse, kultur og videnskab og Workplace Pride. I 2014 gennemførtes den første ... Vis forekomsten