GALE – The Global Alliance for LGBT Education

Vist 0 gange.
GALE

GALE

GALE
The Global Alliance for LGBT Education

Vinkenstraat 116-a,
1013 JV Amsterdam.
Holland.
info@lgbt-education.info

GALE er en international uddannelsessammenslutning med fokus på undervisning i forhold vedrørende lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT). Ved at identificere, forbedre og dele pædagogisk ekspertise søger sammenslutningen at fremme fuld inddragelse i samfundet af personer, der er dårligt stillet på grund af deres seksuelle orientering, seksuel identitet, kønsidentitet eller kønsudtryk.

Medlemskab af GALE er gratis og åben for alle, der er aktivt involveret i undervisning i LGBT forhold.

Workplace Pride

Vist 0 gange.
Workplace Pride

Workplace Pride

Workplace Pride
Vijzelstraat 20,
1017 HK Amsterdam, Holland
benchmark@workplacepride.org

Workplace Pride Global Benchmark blev udarbejdet for at hjælpe arbejdsgivere til at opnå en rummelig arbejdsplads for deres LGBT medarbejdere.
Projektet blev udviklet mellem 2012 og 2014 med støtte fra det hollandske ministerium for uddannelse, kultur og videnskab og Workplace Pride.
I 2014 gennemførtes den første undersøgelse af internationale virksomheders mangfoldighedspolitikker og deres gennemførelse af politikkerne.
Deltagelse i undersøgelsen er gratis. Deltagende virksomheder modtager et resumé af deres resultater. En mere detaljeret analyse kan købes.

2014-undersøgelsen med 19 deltagende internationale virksomheder med tæt på 2 millioner medarbejdere i 96 lande.

Stop Trans Pathologization – STP

Vist 0 gange.
Stop Trans Pathologization - STP

Stop Trans Pathologization – STP

Stop Trans Pathologization – STP
stp2012@gmail.com

STP, International Campaign Stop Trans Pathologization, på dansk International kampagne, Stop trans-sygeliggørelse, er en international kampagne startet i 2009 for at få fjernet transkønnethed fra psykiatriske diagnosefortegnelser – herunder WHO’s ICD.
Hjemmesiden har til formål at synliggøre ønsket, herunder at afholde the International Day of Action for Trans Depathologization, på dansk den internationale dag for stop sygeliggørelsen af transpersoner, som finder sted hvert år den 24. oktober.

Caring and Aging with Pride

Vist 0 gange.
Caring and Aging with Pride

Caring and Aging with Pride

Caring and Aging with Pride
Seattle, Washington.
AgePride@uw.edu

The National Health, Aging, and Sexuality Study: Caring and Aging with Pride over Time (Den nationale sundheds- og ældningsundersøgelse: Omsorg og ældning med stolthed gennem tiden), er det første igangværende nationale projekt for bedre forståelse af ældre (50 år og derover) LGBT personers sundhed og trivsel.
Resultaterne tegner et levende portræt af livet for ældre LGBT personer og deres familier, og dokumenterer styrker og sundhedsmæssige uligheder.
Med over 2.400 LGBT personer i alderen fra 50 til over 100 år uddyber projektet forståelsen for, hvordan forskellige livserfaringer er med til at forandre forholdene for ældre LGBT personers sundhed.
Projekt er et samarbejde mellem 16 organisationer, som beskæftiger sig med ældre LGBT personers forhold, og er finansieret gennem et større statstilskud fra National Institutes of Health (NIH) og the National Institute on Aging (NIA) – (Det Nationale Sundhedsinstitut og Det Nationale Ældningsinstitut).

Transkids. London.

Vist 7 gange.
Transkids
London

Informationsside om transbørn primært for lærere.
På hjemmesiden anføres indledningsvis, at hjemmesiden primært er for lærere i grundskolen; ikke kun for lærere, der har transbørn i deres klasse, men for alle lærere i grundskolen. Der er imidlertid også materiale, som kan være nyttigt for andre lærere og for forældre.
Siden er lavet af Natacha Jessica Kennedy, der er tidligere lærer, men nu beskæftiger sig med menneskerettighedsforhold for transkønnede personer og specielt for transbørn. Hun er selv transkønnet.
Ingen kontaktinformation til Transkids, men anført, at Natacha Jessica Kennedy kan kontaktes via e-mail på natachakennedy@hotmail.co.uk

TransActive Gender Center

Vist 52 gange.
TransActive Gender Center

TransActive Gender Center

TransActive Gender Center
info@transactiveonline.org
Oregon, USA

Foreningen arbejder for familier med transbørn og andre børn og unge med en uklarkønsidentitet, og for børnenes og de unges ret til frit at udtrykke deres sande kønsidentitet. Foreningen udformer informationsmateriale til disse familier og støtter dem og deres pårørende for at øge bevidstheden om de sociale, psykologiske og medicinske udfordringer og spørgsmål, de kan blive udsat for.
Foreningens formand, Jenn Burleton står for udgivelsen af kortfilmen Out Of The Shadows.

Trans Media Watch

Vist 79 gange.
Trans Media Watch

Trans Media Watch

Trans Media Watch
E-mail: transmediawatch@googlemail.com
England.

Engelsk organisation, der arbejder for, at medierne omtaler transpersoner på korrekt og respektfuld måde. Organisationen blev dannet i 2009.
Trans Media Watch arbejder mod et Storbritannien, hvor skildringen i medierne af transpersoner og deres liv sker på en fair, respektfuld og korrekt måde. Organisationen ønsker en ende på den forudindtagethed og den unøjagtige, forkerte og transfobiske omtale af transpersoner, som ofte ses i medierne, og at medierne medvirker til ikke at give næring til sådanne ting.

På organisationens hjemmeside er der bl.a. vejledning til medierne om korrekt anvendelse af ord og begreber med relation til transpersoner, og vejledning til transpersoner, der kontaktes af medierne.

GID Reform Advocates

Vist 18 gange.
GID Reform Advocates
USA.

Sammenslutning, der arbejder for ændring af diagnostisering og behandling af transkønnede.
GID Reform Advocates består af læger, plejepersonale, videnskabsmænd, forskere, studerende, menneskerettighedsforkæmpere, og transkønnede, biseksuelle, lesbiske og homoseksuelle og personer, som støtter dem, der går ind for en reform af den psykiatriske klassifikation af transkøn som psykisk lidelse.
De har udarbejdet alternative forslag til diagnostisering og behandling af transkønnede.

Trans Kids Purple Rainbow Foundation – TKPRF

Vist 54 gange.
Trans Kids Purple Rainbow Foundation

Trans Kids Purple Rainbow Foundation

Trans Kids Purple Rainbow Foundation
info@transkidspurplerainbow.org
Florida, USA.

TKPRF er en forening om transbørn – en non-profit forening dedikeret til finansiering af forskning og undervisning om transkønnedes forhold for derigennem at skabe en lysere fremtid for alle transbørn.

Foreningen er stiftet i 2007 af ægteparret Renee Jennings og Scott Jennings, forældre til Jazz Jennings, der på daværende tidspunkt var en 8 år gammel transpige.

Gender DynamiX

Vist 54 gange.
Gender DynamiX

Gender DynamiX

Gender DynamiX
Saartjie Baartman Centre
Klipfontein Road
Athlone
Sydafrika
info@genderdynamix.co.za

Gender DynamiX er Afrikas første transforening. Den blev stiftet i Cape Town i Sydafrika den 1. juli 2006 på initiativ af Liesl Theron.

Foreningen vil arbejde for en verden i hvilken enhver person har frihed til at udtrykke sit eget køn, hvad enten det svarer overens til dets fødte biologiske køn eller ej.
Den vil yde støtte til transpersoner og søge at påvirke befolkningen til større accept og forståelse for transpersoner.
Ligeledes vil foreningen bekæmpe diskrimination og vold mod transpersoner og søge indflydelse på de politiske beslutninger i Sydafrika.

Gender DynamiX. Den første bestyrelse.

Gender DynamiX.
Den første bestyrelse.

Gender DynamiX’s første bestyrelse:

Bagerst fra venstre mod højre:
Bulelwa Panda (sekretær), Robert Bayer, Natalie Dominique Louw og Liam Visser (kasserer)
Forrest fra venstre mod højre:
Nazmah Achmat, Liesl Theron (Chief executive officer), Sally-Jean Shackleton (formand) og Robert Adele Hamblin (næstformand).
Fraværende:
Dr. Marlene Wasserman, Rene Bester og Renisha Perigrino.

LGBT History Month

Vist 17 gange.
LGBT History Month

LGBT History Month

LGBT History Month
Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Frivillig amerikansk organisation, som hvert år i oktober måned afholder og koordinerer en lang række arrangementer for at fejre opnåede LGBT resultater og gøre opmærksom på, at der fortsat er noget at kæmpe for.
Formålet med den historiske måned er at huske og videreformidle viden om den særlige LGBT historie.
LGBT samfundet er den eneste samfund i verden, hvis historie ikke læres i hjemmet, i skolen eller i religiøse samfund. LGBT History Month fortæller om betydningsfulde personer og begivenheder med relation til LGBT, oplyser om rollemodeller, skaber fællesskab og orienterer og borgerrettigheder.
Huske vores historie, fejre vores fortid, skabe vores fremtid!
Siden 2006 har Equality Forum haft ansvaret for LGBT History Month.

Enigma swimming club – svømmeklub for transpersoner i London.

Vist 144 gange. Gerry Small stiftede i april 2006 “Enigma swimming club” i London.
Han oplyste, at han havde erfaret, at mange transseksuelle selv efter kønsskifteoperation havde vanskeligheder ved at komme i svømmehaller.
Som følge deraf oprettede han klubben, der har en svømmehal for sig selv, når de svømmer. Det gør, at der ingen problemer er med hensyn til omklædning, badning m.v. Alle bruger de faciliteter, som de føler sig bedst tilpas ved.

Lørdag den 12. august 2006 kl. 18 – 20 holder klubben sit første “TranSplash party” for alle interesserede i Britannia Leisure Pool, Hyde Rd, London N1 (Nærmeste undergrundsstation: Old Street).
Tilmelding via e-mails til enigmaclub@aol.com

(Splash betyder sprøjte plaske).

* * *
Onsdag den 8. august 2006 modtog jeg (Tina Thranesen) via e-mail information om “Enigma swimming club” og dens arrangement den 12. august 2006.
Da foreningen ikke har nogen hjemmeside, bringes indholdet af e-mailen herunder.

I set up the Enigma Club in April when I discovered that a surprising number of transpeople, even after successful surgery, are unable to access ordinary swimming facilities due to anxieties and embarrassment.
The group has been growing gradually by word-of-mouth. It is mostly transmen at present as I initially discussed it at FTM London. I am hoping that with a bit of advertising the balance will become more representative of the community.

This swimming club is open to all transpeople whether pre- or post- op or not considering operations. It is held in a swimming pool which is not overlooked and it is our private session. People wear the swimwear that they feel comfortable in. Tee-shirts (not baggy), shorts or leggings are all acceptable options. The changing rooms are individual cubicles in a mixed space with a communal shower. This deals entirely with the issues of ‘which one do I use? It is a completely safe
environment.

The Enigma Club is a private members club has a membership fee of £45 pa plus £5 per swim. The sessions are on the second and fourth weeks of each month.

Enigma Club is hosting the first TranSplash event, on Saturday 12th August between 6-8pm, at the Britannia Leisure Centre, Hyde Rd, London N1 (nearest tube: Old Street). Nibbles and Soft Drinks provided.

TranSplash is the chance for a mixing of the communities, for people to show their support of transpeople, and also for club members to get used to showing their bodies to other people in a safe space. The TranSplash event is open to club members, their friends, families and ALL LGBT-friendly people.

TranSplash tickets: £15/£7.50 concessions, £5 to Enigma Club members.
Membership available on request. For further info email enigmaclub@aol.com

Hope you can join us!
Gerry Small

Equality Forum

Vist 10 gange.
Equality Forum

Equality Forum

Equality Forum
E-mail: info@equalityforum.com
Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Equality Forum er en nationalt og internationalt LGBT borgerrettighedsorganisation dannet i 2006, der med et pædagogisk fokus i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, faglige sammenslutninger, forskningscentre, nonprofit virksomheder og almennyttige organisationer produktion af dokumentarfilm, iværksætter markante initiativer og koordinerer det største årlige internationale LGBT borgerrettighedsforum og LGBT History Month.

IDAHO. International Day Against Homophobia, Transhobia & Bihobia

Vist 0 gange.
IDAHO

IDAHO

IDAHO
International Day Against
Homophobia, Transhobia
& Bihobia

IDAHO. International Day Against Homophobia, Transhobia & Bihobia blev oprettet i 2004 for på internationalt plan at henlede de politiske beslutningstagere, opinionsdannere, sociale bevægelser, offentligheden og medierne om vold og diskrimination mod LGBTI personer.

I løbet af de næste ti år manifisterede 17. maj sig den vigtigste dato for LGBTI samfundet til at mobilisere sig på verdensplan.

Dagen, den 17. maj er en årlig mærkedag beregnet til at henlede beslutningstagere, medier, det offentlige, opinionsdannere og de lokale myndigheder om den alarmerende situation for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interkønnede personer og alle andre, som ikke er i overensstemmelse med flertallets seksuelle og kønsrelaterede normer.

Den 17. maj fejres nu mere end 130 lande, herunder 37, hvor homoseksuelle forhold er ulovlige, med 1.600 rapporterede hændelser fra 1.280 organisationer i 2014. Denne mobilisering forener millioner af mennesker til støtte for anerkendelse af menneskerettigheder for alle, uanset seksuel orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk.

Den internationale dag mod homofobi, transfobi og bifobi er ikke en centraliseret kampagne; den er snarere et øjeblik, hvor alle kan drage fordel af at handle.

Datoen den 17. maj var specielt udvalgt for at fejre World Health Organization (WHO) beslutning i 1990 at afklassificere homoseksualitet som en psykisk lidelse.

Den internationale dag mod homofobi, transfobi og bifobi har modtaget officiel anerkendelse fra flere stater, internationale institutioner som Europa-Parlamentet, og af utallige lokale myndigheder. De fleste FN-agenturermarkerer også dagen med særlige arrangementer.

Den 17. maj blev først kendt som “International Day against Homophobia”, og markedsført under forkortelsen “I.DA.HO”.

NCTE – National Center for Transgender Equality

Vist 13 gange.
NCTE - National Center for Transgender Equality

NCTE – National Center for Transgender Equality

NCTE
– National Center for
Transgender Equality
Washington
E-mail: NCTE@NCTEquality.org

Amerikansk national organisation, der arbejder for at forbedre social retfærdighed og ligestilling for og stoppe diskrimination og vold mod transkønnede gennem uddannelse og rådgivning om nationale spørgsmål af betydning for transkønnede.
NCTE holder sig orienteret om føderale lovgivningsaktiviteter af betydning for transkønnede, viderebringer informationerne derom til medlemmerne og søger at påvirke politikerne.
Organisationen blev dannet i 2003 af transaktivister, som oplevede det presserende behov for, at lovgiverne i Washington blev bekendt med de transkønnedes forhold.

TAVA – Transgender American Veteran’s Association

Vist 23 gange.
TAVA

TAVA

TAVA – Transgender American
Veteran’s Association

USA.
E-mail: media@tavausa.org

En forening for transkønnede, der har tjent i USA’s væbnede styrker.
Foreningen blev stiftet i 2003 og skriver selv således om foreningen:
“The Transgender American Veterans Association – TAVA blev stiftet for at søge at afhjælpe den voksende bekymring for en retfærdig og lige behandling af transkønnede veteraner og aktive tjenstgørende. Som følge af, at antallet af transkønnede personer stiger, så stiger andelen af veteraner og aktivt tjenstgørende transkønnede også. TAVA fungerer som en oplysende organisation, der vil hjælpe “the Veterans Administration” og “the Department of Defense” til bedre at forstå personer, der identificerer som værende kønsanderledes. Som veteraner, har vi også tjent stolt, og vil fortsat gøre det. TAVA er til for at hjælpe hvor vi kan.”

Safra Project

Vist 30 gange.
Safra Project

Safra Project

Safra Project
London, England
E-mail: info@safraproject.org

Safra project blev startet i oktober 2001, har hjemme i London og arbejder med indsamling og formidling af information om lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder, der religiøst og/eller kulturelt identificerer sig som muslimer – muslimske LBT kvinder.

Organisationen beskæftiger sig med de problemer, som muslimske LBT kvinder oplever i form af fordomme på grundlag af deres seksuelle orientering, kønsidentitet, køn, religion, race, kultur og/eller indvandrerstatus.
Ordet Safra relateres på mange sprog såsom arabisk, farsi og urdu til ordene “rejse” og “opdagelse”.
The Safra Project forsøger ikke at finde og fremføre de ultimative svar eller løsninger og er ikke en “sandhedsgruppe”, men en organisation, der prøver at være alsidig og nuanceret.

Safra afholder jævnligt møder og arrangementer.
Resultaterne af Safras indsamlinger og analyser udgives i form af rapporter og analyser, som er tilgængelige på deres hjemmeside.

Safra har bl.a. udgivet rapporterne:

Blue Diamond Society (BDS)

Vist 58 gange.
Blue Diamond Society

Blue Diamond Society

Blue Diamond Society (BDS)
Kathmandu, Nepal
E-mail: bluediamondsociety.
movement@gmail.com

Nepals eneste forening for marginaliserede minoriteter: Bøsser, biseksuelle og transpersoner.
Foreningen, der blev stiftet i 2001, arbejder for forbedring af de lovgivningsmæssige forhold, yder støtte og juridisk bistand til foreningens medlemmer, arrangerer sammenkomster, skønhedskonkurrencer og meget andet.

Artikel den 26. januar 2005 hos BBC News om foreningen og dens stifter, den 32 årige Sunil Pant, og den 24 årige Manisha, der er “meti” og arbejder fuldtids for foreningen.

Harry Benjamin Resurssenter (HBRS). Norge.

Vist 188 gange.
Harry Benjamin Resurssenter (HBRS)

Harry Benjamin Resurssenter (HBRS)

Harry Benjamin Resurssenter
(HBRS)

Christian Krohgs gate 34, 5.,
0186 Oslo.
info@hbrs.no

Norsk forening for transseksuelle.
HBRS i Norge er en landsdækkende forening af mennesker, der er søger, har eller har haft diagnosen transseksualisme og som gennemgår kønskorrigerende behandling på Rikshospitalet i OSLO og for deres familier.

HBRS arbejder politisk og socialt for, at personerne i deres målgruppe skal være i stand til at leve åbent og uden frygt for at blive socialt udstødt eller diskrimineret.

HBRS arbejder endvidere for at informere og øge viden om diagnosen transseksualisme og fremme en god og sikker behandling i Norge. HBRS driver selvhjælpsgrupper, debatforum, afholder åbne aften arrangementer, tilbyder personlige samtaler, arrangerer konferencer, kurser, foredrag, sommertræf mm.

Landsforeningen for transseksuelle (LFTS)

Landsforeningen for transseksuelle (LFTS)

Harry Benjamin Resurssenter (HBRS)

Harry Benjamin Resurssenter (HBRS)

HBRS blev dannet den 9. januar 2000 på initiativ af Tone Maria Hansen, der også blev og fortsat er foreningens formand.
Foreningen fik navnet Landsforeningen for transseksuelle (LFTS).
På årsmødet den 23. april 2005 skiftede foreningen navn til Landsforeningen for transkjønnete i Norge og i 2010 til sit nuværende navn.

I oktober 2006 kom HBRS (dengang LFTS) på den norske finanslov for 2007 med et beløb på 500.000 kr.


Transgender Day of Remembrance, International (TDOR)

Vist 118 gange.
Transgender Day of Remembrance

Transgender Day of Remembrance

International Transgender
Day of Remembrance
(TDOR)

transgenderdor@gmail.com

Mindedag for dræbte transpersoner, som afholdes hvert år den 20. november.
Flere og flere organisationer, foreninger og grupperinger i flere og flere lande laver mindearrangementer for transpersoner, som er dræbt i det forudgående år.

Den første mindedag blev holdt den 28. november 1999 som minde om Rita Hester, der blev myrdet den 28. november 1998.
I 2002 blev mindedagen flyttet til den 20. november for ikke at kollidere med den amerikanske “Thanksgiving day”.

På mindesiden er der årlige fortegnelser over dræbte transpersoner.
Gwendolyn Ann Smith var initiativtager til mindedagen og mindesiden.

Anmeldelse af mindearrangementer til optagelse på mindesiden kan sendes via e-mail transgenderdor@gmail.com

* * *
Rita Hester var MtK transseksuel.
Hun blev lørdag den 28. november 1998 fundet i sin lejlighed i Boston, USA med adskillige knivstik i kroppen. Hun konstateredes død ved ankomsten til hospitalet.
Drabet er uopklaret.

RFSL Ungdom. Sverige.

Vist 31 gange.
RFSL Ungdom

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom
Sveavägen 59,
Stockholm.
info@rfslungdom.se

RFSL Ungdom arbejder for at bryde normer omkring seksualitet og køn lokalt og nationalt og internationalt gennem samarbejde med ligesinde organisationer i andre lande.

Ungdomsorganisationen blev oprettet i 1999 som en ungdomsafdeling af RFSL. I maj måned 2003 blev det til et egentligt ungdomsforbund for unge homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner – senere udvidet til også at inkludere queer personer.
I juli 2014 havde ungdomsorganisationen 1.500 medlemmer fordelt på otte distrikter og er dermed en af Europas absolut største ungdomsorganisationer inden for området.

LGBT Advisory Group

Vist 0 gange.
LGBT Advisory Group

LGBT Advisory Group

LGBT Advisory Group
London
info@lgbtag.org.uk

En frivillig gruppe af uafhængige lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede, der samarbejder med, rådgiver og overvåger politiet i London – Metropolitan Police Service (MPS) i New Scotland Yard – om LGBT-relevante forhold.
Gruppen, der blev dannet i april 1999, består af ca. 15 deltagere, som mødes hver 6. uge. På møderne drøftes LGBT-relevante forhold. Politiet (MPS) deltager i møderne med en højtstående polititjenestemand fra Diversity Directorate (DCFD) and Territorial Police, der fører tilsyn med de 32 politidistrikter.

Det er gruppens mål, at
 1. sikre, at lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede (LGBT) forhold altid er på dagsordenen hos Metropolitan Police Service (MPS);
 2. sikre gennemsigtighed i politiets arbejde ved, at gruppens rådgivere har adgang til de fleste områder af MPS;
 3. rådgive MPS om LGBT-forhold i aktuelle situationer;
 4. formulere gruppens egen dagsorden med hensyn til at rådgive MPS;
 5. bistå ved kritiske hændelser;
 6. holde LGBT-miljøet i London orienteret om politiets initiativer;
 7. sikre mulighed for at klage over dårligt politiarbejde;
 8. tilskynde samfundet til at anmelde homofobiske og transfobiske episoder til politiet eller gennem tredjemand;
 9. støtte, informere og lette samarbejde mellem lokale LGBT grupper;
 10. skabe og opretholde et netværk af LGBT forbindelsespersoner i hele MPS.

PFC – Press For Change

Vist 39 gange.
PFC - Press For Change

PFC – Press For Change

PFC – Press For Change
E-mail: office@pfc.org.uk
London, England

Driver politisk lobbyarbejde og almen oplysningsvirksomhed for at fremme transpersoners forhold gennem udbredelse af kendskabet til transvestisme og transseksualisme. Har en omfattende hjemmeside med masser af information. Foreningen dannet i 1992.

IFGE. International Foundation for Gender Education

Vist 40 gange.
IFGE

IFGE

IFGE
International Foundation
for Gender Education

Stor nordamerikansk transforening, som blev stiftet i 1987 af Merissa Sherrill Lynn.
Foreningen driver en omfattende lobbyvirksomhed for at fremme forholdene for transpersoner og informere om sammes forhold.
Foreningen afholder mange arrangementer, herunder en stor årlig konference.
Driver også Synchronicity Bookstore, som formentlig er verdens største specialboghandel med translitteratur.
Udgiver bladet Tapestry.

The Northern Concord

Vist 35 gange.
The Northern Concord

The Northern Concord

The Northern Concord
Manchester, England.
E-mail: JennyB@northernconcord.org.uk

Foreningen blev stiftet i 1986 på baggrund af TV/TS grupper, som i forskellige former havde eksisteret siden 1965.
Hver onsdag mødes mellem 40 og 60 personer til hyggeligt samvær i foreningen.
Derudover afholder foreningen forskellige andre arrangementer og danner selvhjælpsgrupper. Foreningen udgiver magasiner Cross Talk.
På hjemmesiden er der mange informationer, herunder fortegnelse over restaurationer, barer og forretninger i Manchester-området samt links til andre foreninger, selvhjælpsgrupper m.v.

FPES Sverige

Vist 79 gange.
FPES Sverige

FPES Sverige

FPES
Sverige

FPES (Full Personality Expression Sverige) blev stiftet i 1982.
Foreningen kan dog føres tilbage til 1966, hvor FPE-NE blev stiftet med medlemmer i Sverige, Norge, Finland og Danmark.
I 1982 blev FPE-NE opdelt i nationale foreninger. I 2001 tilsluttede FPE-S sig RFSL (Riksförbundet För Seksuelt Likaberättigande)..
FPES er den største forening for transpersoner i Sverige.

Human Rights Campaign – HRC

Human Rights Campaign – HRC
Vist 47 gange.

Human Rights Campaign

Human Rights Campaign

HRC
Washington

Human Rights Campaign – HRC er den største menneskerettighedsorganisation for LGBT-er i USA.
Organisationen repræsenterer mere end 700.000 græsrodsmedlemmer og støtter over hele verden, dog fortrinsvis i USA, og er den største menneskerettighedsorganisation for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner i USA.
Organisationen blev stiftet i 1980 af advokat Steve Endean med navnet Human Rights Campaign Found. Det sidste ord blev slettet.i 1995.

Organisationen voksede sig i de efterfølgende år stor og stærk og indsamlede mange penge til støtte for dens kampagner og dens lobbyarbejde for bedre forhold for LGBT-personer.
Ligeledes støtter organisationen med store midler foreningers kampagner og amerikanske politikere, der støtter LGBT-personers sag og lovforslag, der fremmer disses vilkår.
Således støttede organisationen i 1992 den daværende guvernør for Arkansas – Bill Clinton – i dennes præsident-valgkampagne.
Organisationen har taget initiativ til adskillige love til beskyttelse mod diskrimination af LGBT-personer – initiativer, der senere er blevet vedtagt som love.

HRC etablerede sig i 2003 i sin egen bygning i hjertet af Whasington og huser organisationens mere end 150 ansatte.

ILGA-International

Vist 24 gange.
ILGA-International

ILGA-International

ILGA-International
Geneve, Schweiz
E-mail: information@ilga.org.

Verdensomspændende organisation/netværk, der arbejder for ligestilling for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
Organisation/netværk blev stiftet i 1978 og har i dag 1.200 medlemsorganisationer fordelt over 125 lande.

Patientforeningen Benjamin

Vist 25 gange.
Patientforeningen Benjamin

Patientforeningen Benjamin

Patientforeningen Benjamin
Vist 25 gange. Stockholm, Sverige
E-mail: kontakt@pfbenjamin.se

Patientföreningen Benjaminer en patientorganisation, der støtter personer, der er ved at få, har eller har fået diagnosen transseksualitet. Det sker gennem personlig støtte og ved påvirkning af lovgiverne.
Foreningen er stiftet omkring år 1970.

Forbundet for transpersoner Norge (FTPN).

Vist 137 gange.
Forbundet for transpersoner Norge (FTPN)

Forbundet for transpersoner Norge (FTPN)

Forbundet for transpersoner Norge. (FTPN)
Oslo, Norge

Forbundet for transpersoner Norge (FTPN) er en interesseorganisation for transvestitter og transseksuelle af begge køn.
Foreningen ønsker at fremme den enkeltes mulighed for at kunne være sig selv – også som transperson.

FPE Norge

FPE Norge

Foreningen blev stiftet den 17. november 1966 med navnet FPE Norge, hvor FPE stod for Full Personal Expression, som en del af FPE-NE, der var en fællesskandinavisk og den første transforening i Skandinavien.
På generalforsamling den 17. marts 2007 skiftede foreningen navn til Foreningen for Transpersoner i Norge.

Beaumont Society.

Vist 154 gange.
Beaumont Society

Beaumont Society

Beaumont Society
London
England

Englands længst eksisterende forening for transpersoner stiftet i 1965.
The Beaumont Society blev startet af fire personer fra England, der var medlem af Viginia Prince organisation Phi Pi Epsilon, som betyder Full Personality Expression forkortet FPE, og som udgav tidsskriftet Transvestia.

En europæisk afdeling af af FPE blev dannet med en afdeling i England med navnet Beaumont Society efter Charles d’Eon de Beaumont, i Frankrig med navnet “ABC” og i Skandinavien med navnet FPE-Northern Europe (FPE-NE).

The Beaumont Society blev stiftet i Hampstead i sommeren 1965 med det formål at:
 1. udbrede information, øge offentlighedens og lægers kendskab til transvestisme og
 2. give transvestitter mulighed for socialt samvær med hinanden.

Alga Campbell blev valgt som præsident, Sylvia Carter blev sekretær og Alice, der fik medlemsnummer 100 blev valgt som The Beaumont Society’s oversøiske kontakt, da hun talte fransk og flere andre europæiske sprog.
Til stede var endvidere amerikaneren Gisellea, der var medlem af FPE i Californien, men boede i Europa.

Alga Campbell besluttede, at alle medlemmer skulle have et medlemsnummer. Der blev startet med medlemsnummer 100. Derefter blev medlemsnumre tildelt således at hvert andet nummer var over 100 og hvert andet under 100 for på den måde at få det til at se ud, som om der var mange flere medlemmer, end tilfældet var.

The Beaumont Society havde fra starten næsten lige så mange oversøiske medlemmer som fra England.

Det første medlemsmøde blev holdt på et hotel i Southampton i 1966. Der var tolv deltagere incl. to hustruer.

I 1966 var det i England ikke ulovligt for mænd at færdes offentligt klædt som kvinder, men der var ingen eller kun ringe forståelse i befolkningen eller hos politiet for transvestisme. Det skete derfor ikke så sjældent, at transvestitter blev anholdt – ikke for at være klædte som kvinder, men for forstyrrelse af den offentlige orden, da den almene opfattelse var, at de kun var iført kvindetøj for at tiltrække mænd for at få homoseksuel kontakt.
Der herskede blandt transvestitter også en udbredt frygt for forhånelse, afpresning og skilsmisse.

Primært på grund af denne opfattelse af, at transvestitter var homoseksuelle bestemtes det, at der som medlemmer kun kunne optages heteroseksuelle for på den måde at tilstræbe af få aflivet denne forkete opfattelse af transvestitters seksuelle orientering.

Pamela udfærdigede det første nummer af “Beaumont Bulletin”, som blev det officielle nyhedsbrev for the Beaumont Society. Det var på tre sider. I 1968 var det på otte sider trykt i farver og udkom hver anden måned.

I 1969 blev der holdt store middage i underafdelinger af the Beaumont Society i Skotland, Leicester og London med deltagelse af Viginia Prince.

Medlemsskab kostede i 1970 tre £ om året.

I 1972 blev the Beaumont Society omorganiseret, idet flere afdelinger blev til selvstændige foreninger.
Ligeledes i 1972 blev der holdt en stor gallamiddag i BBC’s Forum Restaurant. BBC lavede herunder en reportage med interviews, som blev udsendt over BBC verdenomspændende nyhedsradio.
Der deltog 140 transvestitter og 25 hustruer i gallamiddagen.

I 1974 arrangerede The Beaumont Society den første konference i “moderne tid” om transvestisme og transseksualisme. Den blev holdt på Leeds University og igen i 1975, hvor den blev holdt på Leicester University.

I 1975 stiftedes Beaumont Trust” under The Beaumont Society. Det var en gruppe bestående af personer med viden på et højt fagligt niveau om lægelige, sundhedsmæssige, sociale og juridiske områder, som skulle bemande en telefonhjælpetjeneste, skrive pjæcer, artikler og taler om transvestisme og transseksualisme.

Alga Campbel stoppede i 1976 som formand. Som ny formand valgtes Sylvia Carter og Alice med medlemsnummer 100 fik tittel af vicepræsident.
Steve Whittle var på det tidspunkt blevet medlem af The Beaumont Society og hjalp med udfærdigelse af Beaumont Bulletin.

I 1977 skete der igen skift i ledelsen, idet Sylvia Carter stoppede som præsident efter kun eet år på posten.
Som ny præsident valgtes Alice L. (medlemsnummer 100) og “Overseas Co-ordinator” samt redaktør af Beaumont Bulletin.
Janet Rainer overtog posten som redaktør af Beaumont Bulletin i 1979.

Meriel Latham overtog funktionen som præsident i 1984. Alice L. fortsatte som “Overseas Co-ordinator”

Vedtægterne for The Beaumont Society blev gennemgribende revideret i 1986.

Helen Fisher blev præsident for The Beaumont Society i august 1988

I 1990 blev Janett Scott præsident – en post, som hun fortsat bestrider i 2006. Gennem hendes formandstid har The Beaumont Society været gennem en omfattende modernisering, herunder etablering af en omfattende hjemmeside.

Kay West blev præsident for The Beaumont Society i marts 2011.

Erickson Educational Foundation – EEF.

Vist 49 gange.
Erickson Educational Foundation - EEF

Erickson Educational Foundation – EEF

I 1964 stiftede Reed Erickson den financielle fond “Erickson Educational Foundation” (EEF) 100 % financeret af ham selv med det formål at yde støtte til forskning i og udbredelse af kendskabet til primært transseksualisme.

EEF ydede økonomisk støtte til megen forskning specielt på områder, som ellers havde svært ved at få midler fra de offentlige og traditionelle kanaler.

EEF ydede i 1960’erne og 1970’erne omfattende støtte til forskningsprojekter om transseksualitet, især fordi der på dette tidspunkt så at sige ingen forskning foregik i USA, men havde været koncentreret i Europa siden 1930’erne.

Johns Hopkins Gender Identity Clinic, der var den første sexologiske klinik i USA blev etableret med financiel støtte fra EEF, hvilket afstedkom, at der fra midten af 1960’erne begyndte at blive foretaget kønsskifteoperationer i USA.

HBIGDA (i januar 2006 navneskift til WPATH) og mange forskere fik økonomisk støtte af EEF, ligesom EEF financerede afholdelse af internationale konferencer.

Foruden dens filantropi udviklede EEF også en omfattende informations- og rådgivningsvirksomhed omkring transseksualitet og skabte et stort netværk blandt psykologer og psykiatere.
Fonden lavede og udgav pjecer for transseksuelle og deres familie og virkede som informationscenter over for pressen, der blev forsynet med informationsmateriale om transseksualisme og kønsskifte.

EEF information om lovgivning

EEF information om lovgivning

EEF information om medicinsk behandling

EEF information om medicinsk behandling

EEF information om religiøse forhold

EEF information om religiøse forhold

EEF information om rådgivning

EEF information om rådgivning

Pjecer udgive af EEC

EEF udgav også indentitetskort til transseksuelle under behandling, så de kunne dokumentere deres identitet.
EEF identitetskort til transseksuelle - forside

EEF identitetskort til transseksuelle – forside

EEF identitetskort til transseksuelle - bagside

EEF identitetskort til transseksuelle – bagside

Forside – Identitetskort til transseksuelle udstedt af Erickson Educational Fondation. – Bagside

The Erickson Educational Foundation – EFF – sponcerede bl.a. afholdelse af følgende International Symposia on Gender Identity (konferencer): London i 1969, Danmark i 1971, Jugoslavien i 1973, Stanford i 1975 og San Diego i 1979.

Zelda Suplee var direktør for EEF indtil opløsningen af fonden i 1977.
Under hele fondens eksistens førte Reed Erickson lav profil, men siddende i baggrunden traf han de afgørende beslutninger om, hvad fonden skulle støtte.

* * *
University of Victoria i Canada bringer en side om Reed Erickson og Erickson Educational Foundation – EEF – udfærdiget af A.H. Devor, Ph.D.

Klubb Transvestia. Sverige.

Vist 124 gange. Klubb Transvestia var løst sammensat gruppe i Sverige, som blev dannet i 1962, med Eva-Lisa Bengtsson (født 1932) og Erika Sjöman som de ledende kræfter.
Gruppen var dog ikke mere løst sammensat, end at den udgav et medlemsblad ved navn Quinno Spegeln.
Deltagerne i gruppen var en blanding af transvestitter, transseksuelle og forskellige seksuelle minoriteter.

Erika Sjöman havde på en rejse fået kendskab til og adressen til Virginia Prince.
Sammen med forskellige andre så som Anette Hall indmeldte de sig i 1964 i den af Virginia Prince nystartede forening FPE (Full Personality Expression).

* * *
Eva-Lisa Bengtsson fik den 21. oktober 2010 af RFSL i forbindelse med 60-års festen for stiftelsen af RFSL tildelt hædersbevisningen “Hedersregbågen” for sit mangeårige arbejde for transpersoners og kvinders rettigheder.
Eva-Lisa Bengtsson fik den 2. august 2014 på Stockholm Priden 2014tildelt hædersbevisningen “Gamla Hjältar” for at være en af grundlæggerne af den svenske transbevægelse gennem stiftelsen af Klubb Transvestia i 1962 og sin kamp for ældre HBTQ personer.

ICJ – International Commission of Jurists

Vist 26 gange.
ICJ - International Commission of Jurists

ICJ – International Commission of Jurists

ICJ – International Commission of Jurists
Geneve, Schweiz
E-mail: info@icj.org

International juridisk organisation, der virker for fremme og beskyttelse af menneskerettigheder.
Organisationen, der blev grundlagt i Vestberlin i 1952, tilstræber at være førende til at skabe sammenhænge i gennemførelse af international lovgivning og principper til fremme af menneskerettighederne gennem en upartisk, objektiv og autoritativ juridisk tilgang til beskyttelse og fremme af menneskerettigheder gennem retsstaten.

ICJ yder juridisk ekspertise på både internationalt og nationalt plan for at sikre, at udviklingen i den internationale lovgivning overholder principperne om menneskerettigheder, og at internationale standarder er gennemført på nationalt plan.
ICJ afholder konferencer og udgiver analyser og rapporter om menneskeretsforholdene både i enkeltlande og internationalt og om forholdene for minoritetsgrupper og andre særligt udsatte grupper.
ICJ har tilknyttet op til tres jurister (herunder højtstående dommere, advokater), der er kendt for deres erfaring, viden og grundlæggende engagement i menneskerettighederne. Sammensætningen har til formål at afspejle de geografiske forskelle i verden og dens mange retssystemer.

Foruden sit sekretariat i Genève har ICJ kontorer rundt i hele verden.

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Sverige.

Vist 109 gange.
RFSL

RFSL

RFSL
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas
och transpersoners rättigheter

Box 350,
101 26 Stockholm.
forbund@rfsl.se

Paraplyorganisation som virker for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoners forhold i Sverige.
RFSL blev stiftet i 1950 og er dermed en af verdens ældste organistationer af sin slags.
På forbundets hjemmeside er der en mangfoldighed af informationer – også om transpersoner.

RFSL - Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

RFSL – Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

Foreningen hed tidligere: RFSL – Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.

Forbundet har flere underafdelinger rundt om i Sverige og en særskilt ungdomsafdeling: RFSL Ungdom.

LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Norge.

Vist 9 gange.
LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

LLH – Landsforeningen for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner

Tollbugata 24,
0157 Oslo
Norge
post@llh.no

Foreningen arbejder for ligestilling og mod alle former diskriminering af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT-personer) i Norge og i resten af verden.

Foreningen blev stiftet den 20. maj 1950 i Oslo som den første norske forening for homoseksuelle som en underafdeling af den danske forening: Forbundet af 1948 – det nuværende LGBT Danmark.
I 1953 skiftede foreningen navn til Det norske forbundet af 1948 – DNF 48.
I 1976 blev DNF 48 splittet, og en fraktion blev dannet under navnet: Fellesrådet for homofile organisasjoner.
Den 29. november 1992 blev fraktionerne samlet i én forening under navnet Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring – LLH.
I juni 2008 blev foreningens navn ændret til det nuværende LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

På landsmødet i 2006 besluttedes det at inkludere transpersoner i foreningens virke.

Tri-Ess.

Vist 977 gange.
Tri-Ess

Tri-Ess

Tri-Ess
USA
info@tri-ess.org

Foreningen Tri Ess også betegnet Society of the Second Self blev stiftet af Virginia Prince i 1962 sammen med en gruppe abonenter af Transvestia.
Foreningen blev dog først stiftet under navnet the Hose and Heels Club. Navnet blev dog ret hurtigt ændret til Phi Pi Epsilon også kendt som FPE (Full Personality Expression) (også betegnet som “Foundation for Personality Expression”) og senere til sit nuværende navn Tri Ess (Society of the Second Self).

Det blev ret hurtigt dannet afdelinger rundt om i USA, hvilket gav transvestitter sikre sted, hvor de kunne mødes med ligesindede.
Virginia brugte næsten al fritid og det meste af sine penge på at rejse rundt i efterhånden hele USA for at hjælpe med at stifte foreninger for transvestitter og at holde foredrag.

Prince ønskede af al magt at fjerne transvestisme og homoseksualisme fra hinanden, idet hun ofte blev bekendt med, at hustruer til transvestitter havde den opfattelse, at deres mænd måtte være homoseksuelle, når de ønskede at iklæde sig kvindetøj.
Dette resulterede også i, at det foreningsheraki, som Prince var ved at opbygge, banlyste homoseksuelle og biseksuelle transvestitter, således at kun heteroseksuelle transvestitter kunne blive medlemmer.
En holdning, som fortsat er gældende i foreningerne.

Prince gjorde også, hvad hun kunne for at fjerne eller i hvert fald at minimere en sammenhæng mellem transvestisme og seksuel lystfølelse ved at kæde sig i kvindetøj og gjorde gældende, at transvestitter simpelt hen havde et behov for at udtrykke deres femminine sider.

Anette Hall fra Sverige havde indmeldt sig i foreningen og var i 1966 i USA.
Hun havde inden afrejsen skrevet Prince og oplyst hvilket hotel, hun skulle bo på. Da hun ankom til hotellet, var der en besked fra Prince om, hvordan de skulle mødes.
Det førte til, at Anette Hall blev initiativtager til stiftelse af en fællesnordisk afdeling af Full Personality Expression ved navn Full Personality Expression – Northern Europe med initialerne FPE-NE den 17. november 1966.

Ligeledes i 1967 tog Prince Europa med storm. Hun besøgte 37 byer i 8 lande og var med ved stiftelse af flere foreninger og mødte 17 allerede eksisterende foreninger.

Men også andre var aktive.
En af disse var Carol Beecroft, der i 1971 stiftede foreningen Mamselle. I 1976 blev den sammenlagt med Tri Ess.

Carol Beecroft begyndte selv at udgive et kvartalsblad ved navn The Femme Mirror.
I 1978 arrangerede hun den første kongres for medlemmer af Tri Ess. Den blev holdt i New Orleans og havde 24 deltagere.
Carol startede også en pennevenklub for medlemmer af Tri Ess.

Op gennem 1980’erne voksede Tri Ess fortsat med dannelsen af flere og flere afdelinger både i USA og rundt i Europa.
Carol Beecroft tog sig primært af bladudgivelserne, Prince af økonomien og Donna Martin ordnede medlems- og foreningsregistreringen.

1987 og 1988 blev skelsættende år for Tri Ess.
I 1987 viste The Donahue Show flere indslag med medlemmer af forskellige Tri Ess foreninger.
The Donahue Show var det første talk shows, hvor programværten Phillip John Donahue gennem 27 år frem til 1997 havde gæster i studiet, som han dels havde samtale med og dels lavede interviews med.
Disse fjernsynssudsendelser resulterede i en lavine af henvendelser til foreningerne.
I 1988 var Carol Beecroft udsat for et alvorligt uheld, der medførte en langvarig rekonvalescens.
Det fremskyndte tilsammen et stort behov for en bredere ledelse, hvilket også blev dannet.
Det hjalp og fremgangen fortsatte.

I 1988 udformede Jane Ellen Fairfax visionerne for Tri Ess med denne erklæring:
F Full personality expression, in a blending of both our masculine and feminine characteristics, in order to be all we can be.
I Integration of our masculinity and femininity to create a happier, more complete, person as we use our enhanced understanding of ourselves in our daily lives.
B Balance between masculinity and femininity in our total personalities.
E Education of Crossdressers toward self-acceptance, education of our families toward understanding, and education of society toward the acceptance of Crossdressers as ordinary people with a special gender gift.
R Relationship- building in the context of crossdressing.

Denne erklæring er stadig grundlaget for alle programmer og filosofien for Tri Ess.

Den nye ledelse begyndte i slutningen af 1980’erne at arbejde for at få de fødte kvinder ind i foreningerne og helst i bestyrelsene i de enkelte foreninger, idet der i foreningerne dels var meget få fødte kvinder og dels ikke ret mange arrangementer rettet mod dem.
Det første initiativ fra ledelsen var at foreslå, at de fødte kvinder kunne blive medlemmer af foreningerne på lige fod med transvestitterne. Det medførte en voldsom proteststorm fra mange transvestitmedlemmer, men ledelsen stod fast og fik det gennemført.

Det viste sig at være en god beslutning.
Mange fødte kvinder var meget aktive, skrev bøger om transvestisme,
hjalp aktivt ved afholdelse af arrangementer – store som små – og var i det hele taget et stort aktiv for foreningerne.
Der blev dannet et “big sister” program for hustruer og kærester til transvestitter og startet et kvartalsblad for dem ved navn Sweetheart Connection, ligesom der blev afholdt adskillige aktiviteter for “ikke-transvestitter”.

Der blev også dannet en støtteforening friends of Tri Ess og Tri Ess blev godkendt af myndighederne som en “nonprofit organization”, hvilket har økonomiske fordele.

I 1992 afholdt ledelsen en uddannelseskonference Spouses and Partners International Conference for Education (SPICE), der var en konference for ægtefæller og samlevere til transvestitter med det formål at give dem større viden om transvestisme og de problemer, der kan være at leve i et forhold med en transvestit.

Tri Ess har gennem 1990’erne udviklet et omfattende hjælpe og støtte program rettet mod både transvestitter, deres hustruer og samlevere og deres børn og har tætte kontakter til både myndigheder, psykiatere, psykologer, advokater, socialarbejdere og andre hjælpeorganisationer.

Men foreningen er stadig rettet mod heteroseksuelle transvestitter.