TGEU
Opstarten af TGEU – European TransGender NetWork. 5. februar 2005.
Af Tina Thranesen. European TransGender NetWork (TGEU) startede som en løs sammenslutning af transforeninger og aktive enkeltpersoner fra hele Europa - fra Portugal til Rusland og fra Island til Tyrkiet, som søger at udveksle viden om forskellige forhold så som juridiske og sociale problemer at lære fra hinanden ... Vis forekomsten
TGEU – Transgender Europe.
European TransGender NetWork (TGEU) er en Europæisk paraplyorganisation for transforeninger, der startede som er en løs sammenslutning af transforeninger og aktive enkeltpersoner fra hele Europa - fra Portugal til Rusland og fra Island til Tyrkiet, som søgte: * at udveksle viden om forskellige forhold så som ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks besvarelse den 5. november 2008 af spørgeskema fra TGEU om DSM klassifikationerne.
I forbindelse med den igangværende forberedelse af DSM-5 har TGEU bedt sine medlemsorganisationer om at besvare et spørgeskema om deres holdning til, om GID - kønsidentitetsforstyrrelse - skal forblive i fortegnelsen eller ej. Trans-Danmark har i sin besvarelse af skemaet anført, at foreningen ønsker GID - ... Vis forekomsten
Human Rights and Gender Identity Best Practice Catalogue
Kataloget er en opfølgning af anbefalinger af 29. juli 2009 fra tidligere menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg. Kataloget præsenterer en række politiske, juridiske og praktiske inspirationer fra lande i og uden for Europa om, hvordan de 12 anbefalinger, der er indeholdt i Thomas Hammarbergs anbefalinger kan ... Vis forekomsten
34 Countries in Europe Make This Nightmare a Reality
En transperson forsøger at ændre sit navn og køn i sine officielle dokumenter, men mødes med en stadig mere ydmygende og nedværdigende proces inden det lykkes. Videoen fremhæver de krænkelser af menneskerettighederne, som transpersoner stadig står over for i over 30 europæiske lande i dag - herunder tvungen ... Vis forekomsten
TGEU. Menneskerettigheder i fokus! Af Irene Haffner. 2. – 4. maj 2008.
Af Irene Haffner Det 2. Transgender-møde i Berlin 2-4 maj 2008. Helt korrekt: The second council in Transgender Europa. (TGEU). For forståelsens skyld var det, det andet møde imellem alle de små trans-foreninger rundt om i Europa, og med deltagelse af observatører fra andre dele af verden. Alt i alt ca. 200 deltagere ... Vis forekomsten
Legal Gender Recognition in Europe: 2nd Revised Version
TGEU har udarbejdet en rapport - et værktøjssæt - over lovgivningen om juridisk kønsskifte i Europa. Herunder gengives introduktionen i dansk oversættelse. Der tages forbehold for oversætelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske tekst. Tina Thranesen. Derefter gengives ... Vis forekomsten
TGEU’s høringsskrivelse af 1. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
TGEU - Transgender Europes høringsskrivelse af 1. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Danmark Attn.: Christina Debes ... Vis forekomsten