E-mail af 22. maj 2012 fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab om endelig revision af transord.

Vist 136 gange. Dateret den 22. maj 2012 har ledende redaktør, Lars Trap-Jensen hos Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) sendt en e-mail, hvori han anfører, at de i DSL har genvurderet resultatet af revisionen foranlediget af fællesskrivelsen fra LGBT Danmark og Trans-Danmark og den efterfølgende skrivelse fra Transvestitforeningen i Danmark (TiD) til Tina Thranesen som repræsentant for LGBT Danmark og Trans-Danmark og Olivia Marianne Peuckert, formand for Transvestitforeningen i Danmark (TiD).

E-mailen gengives i sin helhed herunder

From: ordnet.dk
To: Olivia Marianne Peuckert
Cc: ltj@dsl.dk; LGBT; Trans-Danmark; Tina Thranesen
Subject: Re: transkønnet m.v.
Date: 22. maj 2012 08:17:25
Attachments: transord.html

Kære Tina og Olivia
Vi har nu været gennem opslagsordene en gang mere. Det er gået op for os hvor vanskeligt et område det er, og hvor mange ønsker og følelser der er i spil. Det gør det ikke nemmere at transpersonerne selv internt synes at være uenige. Vi har brugt meget tid på sagen efterhånden, og nu er de involverede artikler endt med at se ud som i vedhæftede dokument. Det er ikke sikkert det sidste ord er sagt i sagen, og I er velkomne til at henvende jer igen med synspunkter og argumenter, men i denne omgang bliver det sådan vi opdaterer næste gang.

Med venlig hilsen
Lars Trap-Jensen

Herunder gengives det i e-mailen vedhæftede dokument med den formulering, som nu bliver opdateret i ordbogen.
[Interne links til opslag i Vidensbanken er undladt i beskrivelserne herunder, da beskrivelserne specifikt refererer til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Tina Thranesen.]

trans sb. fk.
  -en, -er, -erne; [HtrqnZs] (sex) → fx en transvestit el. en transkønnet person; (nedsættende el. uformelt); syn transperson □ Jeg får øjenkontakt med en smuk trans i en nedringet, sort kjole. Hans lyse hår falder ned over skuldrene, og jeg fortaber mig i hans grønne øjne Cupido91 □ Det var lidt vildt, for man er altid nervøs for at skulle fortælle, at man er trans JyP2012 □ Vognen er åben for alle, der på en eller anden måde definerer sig selv som trans (transkønnede, transseksuelle, transvestitter, drags, genderbenders, genderqueers osv.) Lbl.dk2011.
transkønnet adj.
  -t,..kønnede; [HtrqnZs-] el. [Htrqns-] (sex) med en kønsidentitet der ikke stemmer overens med det biologiske køn, og evt. med onske om at skifte køn; JF transseksuel?→Som transkønnet kvinde bliver det morsomt igen at troppe op med valgkort, der ikke passer til den fysiske fremtoning, men afslører mig som Hr. Xxxxx Freja Nordam Inf2009 ?□ Vi henter altså det uni- eller det transkønnede, ikke at forveksle med det androgyne, der blev høj mode i firserne WeekA95
 (sex) (som sb.) person med en sådan kønsidentitet; SYN transkortform JF transperson ?□ Amnesty finder det problematisk, at transkønnedes ret til lægebehandling betinges af en psykiatrisk diagnose Pol2011 □
Transkønnede kan være både hetero-, homo- og biseksuelle og har lige så forskellig seksualitet som alle andre VejAFbl2006 ?□ Mange transkønnede føler intet behov for at blive opereret Inf2007 ?□ Transkønnede, der vil skifte køn, skal lade sig kastrere for at få et navn og et cpr-nummer, der svarer til det nye køn JyP2012 □
Det er ikke usædvanligt, at transkønnede brænder alle deres barndomsbilleder, hvor de optræder i en forkert fysisk indpakning JyP2009 ?□ Hvorfor skal man gennemgå en smertefuld kønsskifteoperation for at ændret et M i passet til et F? De transkønnede samlede sig i går for for at spørge på Christiansborg Urban2011 □ Der skønnes at vare godt 50.000 transkønnede i Danmark Inf2011.
AFL SUFF transkønnethed Sb.
HIST 1995 – Weekendavisen 07.04.1995 Sektion:._sektion
Side 12 | 2259 ord Artikel-id: AZ569206.
transkønnethed sb. fk.
  -en; [HtrqnZskØnEDBheDZ] el. [Htrqns-] (sex) det at en person har en kønsidentitet der ikke stemmer overens med det biologiske køn, evt. ledsaget af et ønske om at skifte køn; JF transseksualitet ?□
Selvfølgelig kommer den vigtigste erkendelse indefra, men den bliver bestemt ikke lettere, hvis samfundet ikke accepterer, at der er noget, der hedder transkønnethed OutAbout2011 ?□ For så vidt tager transkønnetheden snarere sigte på ustandselig at overskride kønnet end på at identificere det WeekA95
HIST 1995 – Weekendavisen 07.04.1995 Sektion:._sektion
Side 12 | 2259 ord Artikel-id: AZ569206.
transperson (trans|person) sb. fk.
  -en, -er, -erne; [HtrqnZs-](sex) person hvis kønsidentitet el. kønsudtryk i større eller mindre grad er i uoverensstemmelse med vedkommendes biologiske køn fx en transvestit el. en transkønnet person; SYN (nedsættende el. uformelt) trans □ Mange storbyer i verden har en årlig Pride Parade, hvor bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og heteroseksuelle fester for mangfoldigheden ÅrhOnsd2011 ?□ ét er naturligvis lovgivning, noget andet folks holdninger til transpersoner Pol2012 ?□ At klubben primært henvender sig til bøsser, lesbiske og transpersoner udelukker ikke andre fra festen ibyen.dk2012 ?□ Jeg kendte to lesbiske kolleger, men jeg kendte ikke nogen homoseksuelle mænd og heller ikke biseksuelle eller transpersoner PrideNews2012 □ En trans-person… har en intens følelse af role-relief, dvs. en befrielse fra manderollen, når jakkesættet smides og kjolen kommer på Inf2000
HIST 2000 – Information 17.11.2000 Side 6 | 931 ord
Artikel-id: Y0129350.
transseksualitet sb. fk.
  -en; [HtrqnZs-] el. [Htrqns-] (sex) det at en person har en kønsidentitet der ikke stemmer overens med det biologiske køn, og har et ønske om at leve fuldt ud som det modsatte køn; JF transkønnethed; ENC mange med en sådan identitet foretrækker betegnelsen transkønnethed frem for transseksualitet da deres kønsidentitet er uafhængig af seksuel orientering ?□ I Holland peger en anerkendt hjerneforskers resultater på, at transseksualitet er et af naturens ’små’ luner Pol98 ?□ en række socialdemokratiske politikere markerer, at de vil have transseksualitet fjernet fra Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme Ritzau2009
HIST 1972.
transseksuel adj.
  -t, -le; [HtrqnZs-] el. [Htrqns-] (sex) med en kønsidentitet der ikke stemmer overens med det biologiske køn, og med et ønske om at leve fuldt ud som det modsatte køn; JF transkønnet ?□ Den transseksuelt orienterede er.. helt overbevist om, at klæder og sminke kun er den ydre skal TlfLægeleks90
(sex) (som sb.) person med en sådan kønsidentitet; JF transperson, transvestit ?□ mange transseksuelles største ønske [er at] blive opereret, få omformet kroppen, så den kommer mere i overensstemmelse med sjælen fagbfam.
91.
HIST 1971.
transvestisme el. transvestitisme sb. fk.
  -n; transvestisme: [trqnsvæHsdismE] el. [-ve-],
transvestitisme: [-vasdiHtismE] el. [-ve-] (sex) det fænomen at personer (lejlighedsvis) gennem deres påkladning og adfærd udtrykker det modsatte køn, idet deres kønsidentitet i større eller mindre grad adskiller sig fra deres biologiske køn; JF transkønnethed, transseksualitet ??□ Transvestisme bliver ofte betragtet som anderledes og afvigende fordi vi i vores kultur tænker imodsætninger, og her kommer køn i to udgaver, mand og kvinder RetMag2011 ??□ Transvestisme er naturligvis tilladt i Danmark, hvor der gives plads for alle seksuelle minoriteter TlfLægeleks90.
transvestit sb. fk.
  -ten, -ter, -terne; [trqnsvEHsdid] (sex) person der (lejlighedsvis) gennem sin påklædning og adfærd udtrykker det modsatte køn, og hvis kønsidentitet i større eller mindre grad adskiller sig fra vedkommendes biologiske køn; SYN transkortform JF transkønnet, transseksuel ?□ Jeanette, Conny og Michelle er transvestitter. De kan lide at klæde sig i kvindetøj, men kunne ikke drømme om at gå i seng med en anden mand BT91
HIST af trans- →og afl. af lat. vestis ‘beklædning’.

* * *
Dokumentet fra DSL med de transrelaterede ord i pdf-format.

E-mail af 29. april 2012 fra TiD til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab om revision af transord.

Vist 140 gange.
Frøken TiD

Frøken TiD

Dateret den 29. april 2012 har formanden for TiD, Olivia Marianne Peuckert i en e-mail til ledende redaktør, Lars Trap-Jensen hos Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) udtrykt tilfredshed med dennes revision af transord – dog med ønske om, at et enkelt ord udgår i beskrivelsen af transvestit og transvestisme.

E-mailen gengives i sin helhed herunder

From: Olivia Marianne Peuckert
To: ltj@dsl.dk
Cc: LGBT; Trans-Danmark; Tina Thranesen
Subject: RE: transkønnet m.v.
Date: 29. april 2012 23:57:34

Kære Lars Trap-Jensen,

Tak for orienteringen om resultatet af din revision i Den Danske Ordbog.

Transvestitforeningens bestyrelse finder den rigtig god, men skal samtidig henlede opmærksomheden på, at “(lejlighedsvis)” i beskrivelserne af henholdsvis Transvestit og Transvestisme ikke er hensigtsmæssige og bør udgå, idet mange transvestitter ikke kun lejlighedsvis gennem deres påklædning og adfærd udtrykker det modsatte køn, og at flere transvestitter ønsker at gøre det i fuldt omfang, hvis fordomme i deres omgangskreds og sociale netværk tillod det.

Derfor ser Transvestitforeningen meget gerne, at “(lejlighedsvis)” udgår de to steder.

Med venlig hilsen
Transvestitforeningen i Danmark – TiD

P.b.v.

Olivia Marianne Peuckert
Formand for Transvestitforeningen i Danmark – TiD
21 65 99 74 – olivia.marianne@hotmail.com

E-mail af 19. april 2012 fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med revision af transord.

Vist 151 gange. Dateret den 19. april 2012 har ledende redaktør, Lars Trap-Jensen hos Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) sendt en e-mail med resultatet af hans revision foranlediget af LGBT Danmark og Trans-Danmark og den efterfølgende skrivelse fra Transvestitforeningen i Danmark (TiD) til Tina Thranesen som repræsentant for LGBT Danmark og Trans-Danmark og Olivia Marianne Peuckert, formand for Transvestitforeningen i Danmark (TiD).

E-mailen gengives i sin helhed herunder

From: ordnet.dk
To: Tina Thranesen; olivia.marianne@hotmail.com
Subject: transkønnet m.v.
Date: 19. april 2012 15:49:28

Kære Tina og Olivia

Tak til jer begge for jeres henvendelser vedr. ordene transkønnet, transkønnethed, transseksuel, transseksualitet, transvestit, transvestisme, trans, transperson.

Jeg har læst jeres argumentation og dokumentation med interesse og kan følge jeres ræsonnementer et langt stykke ad vejen. Jeg har derfor gennemset de berørte artikler i Den Danske Ordbog og revideret dem på en række punkter, og i mange tilfælde har jeg fulgt jeres forslag.

Det gælder dog ikke altid, og derfor sender jeg jer resultatet af min revision til orientering.

Transkønnethed: “med en kønsidentitet der er i konflikt med det biologiske køn, og evt. med ønske om at skifte kønSyn:transseksuel“, Encykl: “mange med en sådan identitet foretrækker betegnelsen transkønnet frem for transseksuel da deres kønsidentitet er uafhængig af seksuelle orientering

Transkønnethed: “det at en person har en kønsidentitet der er i konflikt med det biologiske køn, evt. ledsaget af et ønske om at skifte køn“, Syn:transseksualitet“, Encykl: “mange med en sådan identitet foretrækker betegnelsen transkønnethed frem for transseksualitet da deres kønsidentitet er uafhængig af seksuelle orientering

Transseksuel: “med en kønsidentitet der er i konflikt med det biologiske køn, og evt. med ønske om at skifte kønSyn:transkønnet“, Encykl: “mange med en sådan identitet foretrækker betegnelsen transkønnet
frem for transseksuel da deres kønsidentitet er uafhængig af seksuelle orientering

Transseksualitet: “det at en person har en kønsidentitet der er i konflikt med det biologiske køn, evt. ledsaget af et ønske om at skifte køn“, Syn:transkønnethed“, Encykl: “mange med en sådan identitet foretrækker betegnelsen transkønnethed frem for transseksualitet da deres kønsidentitet er uafhængig af seksuelle orientering

Transvestit: “person der (lejlighedsvis) gennem sin påklædning og adfærd udtrykker det modsatte køn, og hvis kønsidentitet i større eller mindre grad adskiller sig fra vedkommendes biologiske køn“, Syn: “(kortform) trans“; Jf: transkønnet, transseksuel

Transvestisme: “det fænomen at personer (lejlighedsvis) gennem deres påklædning og adfærd udtrykker det modsatte køn, idet deres kønsidentitet i større eller mindre grad adskiller sig fra deres biologiske køn“, JF:transkønnethed, transseksualitet

Trans: “person hvis kønsidentitet el. kønsudtryk i større eller mindre grad er i uoverensstemmelse med vedkommendes biologiske køn, fx en transvestit el. en transkønnet person”, Sprogbrug: “nedsættende eller uformelt”, Syn:transperson

Transperson: “person hvis kønsidentitet el. kønsudtryk i større eller mindre grad er i uoverensstemmelse med vedkommendes biologiske køn, fx en transvestit el. en transkønnet person”, Syn: “(nedsættende eller uformelt) trans

Jeg håber I synes det er et fremskridt, og jeg vil også gerne høre jeres eventuelle indsigelser, men beder også om forståelse at der er flere hensyn at tage, herunder især sproglige. Ud over dette har jeg også tilføjet nogle flere citater så artiklerne nu forhåbentlig kommer rundt om lidt flere nuancer.
Revisionerne slår igennem på ordbogens hjemmeside næste gang vi opdaterer, hvilket formentlig sker i maj-juni.

Mange hilsner
Lars Trap-Jensen

TiD’s skrivelse af 10. april 2012 til DSN og DSL om LGBT Danmark og Trans-Danmarks ønsker om tilføjelse og ændring af ord i ordbøger.

Vist 68 gange.
Frøken TiD

Frøken TiD

Den 10. april 2012 har Transvestitforeningen i Danmark (TiD) sendt en skrivelse med kommentarer til fællesskrivelsen af 28. februar 2012 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark til Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) om optagelse af ordene “transkønnet” og “transperson” og ændret betydning af de eksisterende ord transvestit, transvestisme, transseksuel og transseksualitet i Retskrivningsordbogen og Den Danske Ordbog.
TiD finder ikke, at ordet transkønnet kan anvendes som en fællesbetegnelse. De øvrige af LGBT Danmark og Trans-Danmark fremførte ønsker, kan TiD derimod godt tilslutte sig.

Herunder gengives skrivelsen fra TiD i sin helhed

10. april 2012.
Dansk Sprognævn
sproget@sproget.dk
og
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
ordet@dsl.dk

Transvestitforeningen i Danmark – TiD er blevet bekendt med, at foreningerne LGBT Danmark og Trans-Danmark med brev af 28. februar 2012 har henvendt sig til Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab om

 1. optagelse af ordene “transkønnet” og “transperson” i Retskrivningsordbogen og Den Danske Ordbog som fællesbetegnelser om personer, hvis kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det køn, de blev tildelt ved fødslen,
 2. en andret betydning af de eksisterende ord, transvestit, transvestisme, transseksuel og transseksualitet.

Transvestitforeningen gør opmærksom på at sætningen: “det køn de blev tildelt ved fødslen” overordnet set definerer en persons juridiske køn idet kønsbestemmelsen ved fødslen udelukkende baserer sig på personens ydre kønsorganer og ikke på en bestemmelse af det genetiske køn. Det genetiske køn tildeles ud fra en biologisk betragtning ved befrugtningen, når ægcelle og sædcelle smelter sammen. Er personen født med tvetydige ydre kønsorganer taler man om en intersex tilstand som foranlediger udredning med blandt andet kønskromosombestemmelse. (Ugeskrift for Læger: 2001;163(8):1067)

Ad. Transkønnet.
Transvestitforeningen finder ikke, at ordet transkønnet kan anvendes som en fællesbetegnelse, der også omfatter transvestitter.

Ordet “transkønnet” opfattes og anvendes i befolkningen og i pressen om personer, der ønsker at transformere (ændre) det køn, den pågaldende er tildelt ved fødslen. Dette er ikke tilfældet for transvestitter, som i de fleste tilfælde er ganske godt tilfredse med det køn, de er tildelt ved fødslen.
Den seksuelle orientering blandt transvestitter er ligesom fordelingen i befolkningen i øvrigt, hvor flertallet er heteroseksuelle, og få er biseksuelle eller homoseksuelle.

Mange transvestitter er gifte og har børn. Især for personer i denne gruppe af transvestitter, der har erkendt med sig selv at være transvestit, og som har indviet sin ægtefælle og andre pårørende i transvestismen eller står for at gøre det, er det uacceptabelt at blive karakteriseret som transkønnet, da det skaber et forklaringsproblem til omverdenen omkring det at leve heteroseksuelt.
Hos ægtefællen kan det skabe en ubegrundet tvivl, om ægteskabet kan opretholdes.

Det er således de færreste transvestitter, der kan identificere sig som værende transkønnede.

Transvestitforeningen finder derfor ikke, at det er sprogligt korrekt at anvende ordet transkønnet som en fællesbetegnelse, uanset det i nogle kredse anvendes inkluderende.

Ad. Transperson.
Transvestitforeningen finder, at ordet transperson udmærket kan anvendes som en fællesbetegnelse for personer, hvis kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det køn, de er blevet tildelt ved fødslen, og hvor det kan vare praktisk at omtale disse grupper i generelle vendinger og sammenhænge.

I slang og jovial tale benyttes ofte ordet “trans“, som en fællesbetegnelse og som en folkelig forkortelse om personer med kønsudtryk, der afviger fra det køn, personen er tildelt ved fødslen. Ofte anvendes ordet “trans” med en nedgørende klang. Indførelsen af ordet “Transperson” som fællesbetegnelse ville derfor samtidig have det sproglige niveau; om end ordet “trans” nok fortsat vil leve i folkemunde.

Ad. Transvestit, transvestisme
Transvestitforeningen kan kun bifalde anmodningen om, at ordbogernes meget forældede beskrivelse af “transvestit” og “transvestisme” ændres som foreslået af foreningerne LGBT Danmark og Trans-Danmark.

“Person, der i påklædning, adfærd mv. udtrykker det modsatte køn, og hvis kønsidentitet i større eller mindre grad adskiller sig fra det køn, pågældende blev tildelt ved fødslen.”

og

“at en person gennem påklædning, adfærd mv. udtrykker det modsatte køn idet pågældendes kønsidentitet i større eller mindre grad adskiller sig fra det køn, pågældende blev tildelt ved fødslen.”

Ordet transvestit kommer fra latinsk “trans-vestis”. Hvor trans betyder: “over på den anden side”, og vestis betyder: “beklædning” eller “tøj”.

Derfor er ovennævnte forslag til beskrivelser i ordbogerne dækkende og korrekte i højere grad end de nuværende beskrivelser.

Ad. Transseksuel og transseksualitet.
Transvestitforeningen kan kun bifalde anmodningen om, at ordbøgernes meget forældede beskrivelse af “transseksuel” og “transseksualitet” ændres som foreslået af foreningerne LGBT Danmark og Trans-Danmark:

“Person, hvis kønsidentitet adskiller sig fra det køn, pågældende blev tildelt ved fødslen, og som derfor ønsker at leve og blive anerkendt som tilhørende det modsatte køn i forhold til det ved fødslen tildelte.
Nogle, men ikke alle, ønsker behandling med kønshormoner eller kirurgisk kønskorrektion.”

og

“ønsket om at leve og blive anerkendt som tilhørende det modsatte køn i forhold til det ved fødslen tildelte.
Nogle, men ikke alle, ønsker behandling med kønshormoner eller kirurgisk kønskorrektion.”

Om Transvestitforeningen i Danmark – TiD:
Foreningens formål er at være et samlingssted for transpersoner, så som transvestitter og transseksuelle, samt for deres pårørende og andre interesserede. TiD afholder sociale arrangementer og agerer som formidler med vejledning og information om transpersoner og deres vilkår.

På det grundlag søger foreningen at øge livskvaliteten gennem blandt andet at skabe frirum og forståelse for transpersoner i et ellers fordomsfuldt samfund.

Foreningen omfatter godt 120 medlemmer, transpersoner og disses pårørende.

Til information vedlægges foreningens vedtægt samt TiD’s informationsfolder om transvestisme , “Alle kender mindst 3 transvestitter – Ved du, hvem “dine” er? – 11 spørgsmål om transvestisme“.

Yderligere oplysninger om Transvestitforeningen – TiDwww.transvestit.dk eller gennem nedenstående køntaktinformationer.

Kopi af denne henvendelse er tilsendt foreningerne LGBT Danmark og Trans-Danmark.

P.b.v.
Marianne Peuckert
Olivia Marianne Peuckert
,
Formand
21 65 99 74
olivia.marianne@hotmail.com

Bilag:
 1. Artikel; Ugeskrift for Læger: 2001;163(8):1067
 2. Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark – TiD
 3. TiD’s informationsfolder om transvestisme, “Alle kender mindst 3 transvestitter – Ved du, hvem “dine” er? – 11 spørgsmål om transvestisme“.

* * *
Skrivelsen i pdf-format.

Fællesskrivelse af 28. februar 2012 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark til DSN og DSL om tilføjelse og ændring af ord i ordbøger.

Vist 182 gange.
Trans-Danmark og LGBT Danmark

Trans-Danmark og LGBT Danmark

Foreningerne LGBT Danmark og Trans-Danmark har den 28. februar 2012 sendt en fælles skrivelse til Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) om optagelse af ordene “transkønnet” og “transperson” og ændret betydning af de eksisterende ord transvestit, transvestisme, transseksuel og transseksualitet i Retskrivningsordbogen og Den Danske Ordbog.

Retskrivningsordbogen er pt. under revision. Den nye udgave udkommer i slutningen af 2012.

Skrivelsen fra foreningerne gengives herunder

Den 28. februar 2012.

Dansk Sprognævn – DSN
sproget@sproget.dk
og
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab – DSL
ordnet@dsl.dk

Foreningerne LGBT Danmark og Trans-Danmark anmoder hermed om

 1. optagelse af ordene “transkønnet” og “transperson” og
 2. ændret betydning af de eksisterende ord
  1. transvestit
  2. transvestisme
  3. transseksuel
  4. transseksualitet

i Retskrivningsordbogen og Den Danske Ordbog.

1. Optagelse af ordene “transkønnet” og “transperson” i ordbøgerne
Foreningerne anmoder om, at ordene “transkønnet” og “transperson” optages i ordbøgerne som almindeligt brugte danske ord med betydningen:

Ordene “transkønnet” og “transperson” (transkønnet person) er fællesbetegnelser om personer, hvis kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det køn, de blev tildelt ved fødslen.

Ordene har efterhånden været anvendt i ganske mange år og er i dag almindeligt udbredte [1] og anvendes af så at sige alle trykte og elektroniske medier, ligesom de også anvendes af Folketinget i lovgivningsarbejdet.
Ordene har sit udspring i debatter blandt transvestitter og transseksuelle som en direkte oversættelse af det engelske ord “transgender“.

Efterhånden er brugen af ordene bredt sig, så de i dag er alment anvendte, om end der stadig er nogle, som har svært ved at anvende dem korrekt. Det vil derfor være kærkomment, om ordene bliver optaget i ordbøgerne.

2. Ændret betydning af eksisterende ord
Foreningerne må desværre konstatere, at ordbøgerne har forkerte og forældede beskrivelser af ordene “transvestit, transvestisme, transseksuel og transseksualitet“.

a) Transvestit
Retskrivningsordbogen og Den Danske Ordbog har følgende beskrivelse:

person, især en mand, der har (en seksuelt betinget) lyst til at gå klædt i tøj der er typisk for det modsatte køn;

Beskrivelsen er meget forældet, idet transvestisme for de fleste ikke har med seksualitet at gøre.
Foreningerne anmoder derfor om, at beskrivelsen ændres til:

Person, der i påklædning, adfærd mv. udtrykker det modsatte køn, og hvis kønsidentitet i større eller mindre grad adskiller sig fra det køn, pågældende blev tildelt ved fødslen.

b) Transvestisme
Retskrivningsordbogen og Den Danske Ordbog har følgende beskrivelse:

(seksuelt betinget) lyst til at gå klædt i tøj som er typisk for det modsatte køn, især mænds lyst til at klæde sig i dametøj;

Beskrivelsen er meget forældet, idet transvestisme for de fleste ikke har med seksualitet at gøre.
Foreningerne anmoder derfor om, at beskrivelsen ændres til:

i større eller mindre grad udtrykke det modsatte køn gennem påklædning, adfærd mv., idet kønsidentiteten i større eller mindre grad adskiller sig fra det køn, pågældende blev tildelt ved fødslen.

c) Transseksuel
Retskrivningsordbogen har følgende beskrivelse:

som opfatter sig selv som hørende til det modsatte køn og nærer et ønske om kønsskifte;

Den Danske Ordbog har følgende beskrivelse:

som opfatter sig selv som hørende til det modsatte køn og nærer et ønske om kønsskifte;
Den transseksuelt orienterede er.. helt overbevist om, at klæder og sminke kun er den ydre skal

Beskrivelserne er forældede.
Foreningerne anmoder derfor om, at beskrivelserne ændres til:

Person, hvis kønsidentitet adskiller sig fra det køn, pågældende blev tildelt ved fødslen, og som derfor ønsker at leve og blive anerkendt som tilhørende det modsatte køn i forhold til det ved fødslen tildelte.
Nogle, men ikke alle, ønsker behandling med kønshormoner eller kirurgisk kønskorrektion.

d) Transseksualitet
Retskrivningsordbogen har følgende beskrivelse:

som opfatter sig selv som hørende til det modsatte køn og nærer et ønske om kønsskifte;

Den Danske Ordbog har følgende beskrivelse:

psykologisk og seksuel opfattelse af sig selv som hørende til det modsatte køn, ledsaget af et ønske om kønsskifte

Beskrivelserne er forældede.
Foreningerne anmoder derfor om, at beskrivelserne ændres til:

ønsket om at leve og blive anerkendt som tilhørende det modsatte køn i forhold til det ved fødslen tildelte.
Nogle, men ikke alle, ønsker behandling med kønshormoner eller kirurgisk kønskorrektion.

Vi står selvfølgelig til rådighed for uddybende information.

Med venlig hilsen

Vivi Jelstrup
Forperson
vivi@lgbt.dk
LGBT Danmark
http://www.lgbt.dk www.lgbt.dk
Susanne Selmer
Formand
formand@transdanmark.dk
Trans-Danmark

Noter
[Retur] 1) Lidt om udbredelsen

 1. Ved et opslag på Google på ordet “transkønnet” findes der ca. 16.200 forekomster med ordet.
  http://www.google.dk/search?q=transk%C3%B8nnet
 2. Ved et opslag på Google på ordet “transperson” findes der ca. 124.000 forekomster med ordet.
  http://www.google.dk/search?q=transperson
 3. Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi, har under forkortelsen LGBT ordet “transkønnet” med som betegnelse for bogstavet “T” med supplerende henvisning til ordet “transperson“.
 4. Nye ord i dansk på nettet fra 1955 til i dag har optaget ordene:
  1. transkønnet” adj. (1995) som har en kønsindentitet der hverken er mandlig eller kvindelig
  2. transperson” sb. (2000) samlebetegnelse for transvestitter og transseksuelle
 5. Institut for Menneskerettigheder
  Under ordforklaringer har de følgende:
  En transkønnet, eller transperson, er en person hvis kønsidentitet adskiller sig fra normen eller en person, der ikke føler sig tilpas som deres biologiske køn. Ikke alle transkønnede personer ønsker at skifte køn,
  men de, som gør, kan søge om at få lov til en såkaldt kønsskifteoperation. Nogle transkønnede ønsker hormonbehandling for at komme til at ligne deres ønskede køn. At være transkønnet har ikke noget med ens seksuelle
  orientering
  at gøre.

Opslag på ordene “transperson” og “transkønnet” i Google giver bl.a. disse forekomster:

 1. Netstrømpernes tilblivelse 2001/2002
  Hvem er Netstrømperne? Det er en mindre gruppe personer – fortrinsvis transpersoner, der har lært hinanden at kende på internettet…
 2. 2002 – et tilbageblik på året der gik v/formanden Karin Astrup. (Ultimo 2002).
  En lille håndfuld af transpersoner, som på baggrund af Navnesagen, dannede…
 3. Sophie Frederikke Schröder * Biografi. (15. september 2002)
  Ordet “transperson” bruges flere gange.
 4. Tina Thranesens hjemmesides to års fødselsdag. * 26. oktober 2002
  I februar måned åbnede jeg for muligheden for, at transpersoner
 5. Ordinær generalforsamling lørdag den 29. marts 2003 i trans-danmark.dk
  2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
  En lille håndfuld af transpersoner som på baggrund af “navnesagen”…
  Ad. 4) Kontaktnetværket findes på vores hjemmeside, hvor transpersoner kan…
 6. Chat på TV2s tekst-tv chat * Transpersoner kan være sig selv på chatten (25. april 2007)
  1. E-mail fra LBL – nuværende LGBT Danmark – den 1. april 2007 til TV2
   Vedr. politik for transpersoner på TV2 Tekst-TV chat.
  2. E-mail fra LBL den 14. april 2007 til Telekommunikationsindustrien i Danmark.
   Mener TI, at brancheaftalen skal fortolkes således, at en transperson, der er bruger af en chat, skal hemmeligholde sin kønsidentitet?…
   Mener TI, at det, at en part i en kommunikation identificeres som transperson, homo- eller biseksuel, bøsse eller lesbisk eller lignende…
 7. LBL inkluderer transpersoner i vedtægternes formålsparagraf.
  LBL – Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske holdt ekstraordinært landsmøde lørdag den 16. februar 2008.
  På landsmødet besluttedes det at ændre § 2 – formålsparagraffen – i vedtægterne, så foreningen også kan arbejde for transpersoners politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige ligestilling på alle niveauer i samfundet.
 8. Avisen.dk bragte en artikel den 19. februar 2008
  Homo-forening åbner døren for transseksuelle
  Også transseksuelle og transvestitter – de såkaldte transpersoner – er udsatte…
  Foreningen, der i år fylder 60 år, besluttede derfor på weekendens landsmøde, at den også vil kæmpe for transpersonerne og optage disse som medlemmer i foreningen.
  http://www.avisen.dk/homo-forening-aabner-doeren-for-transseksuelle_6680.aspx
 9. Aktivist.nu
  *Tidens Feminismer af Inge Kongsgaard Hansen
  “Vi hilser alle der yder modstand: Bi- og heterokvinder, der banker deres voldelige mænd. Bøsser der jager deres overfaldsmænd ud af H.C. Ørstedsparken, transkønnede der stjæler de hormoner, de skal bruge…
  Artiklen er oprindeligt offentliggjort i kulturtidsskriftet Øjeblikket,nr.46, sommeren 2006.
 10. B 142 – Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder fremsat den 30. marts 2007 af Per Clausen (EL) og Line Barfod (EL)
  http://www.ft.dk/samling/20061/beslutningsforslag/B142/index.htm
 11. Seksualpolitisk Forum
  Kronik af Henrik List bragt i Information d. 8. maj 2007
  Ikke fordi jeg på nogen måde ønsker at være talsmand for sexindustrien, pornobranchen eller for dén sags skyld de omkring 5.-6.000 kvindelige, mandlige og transkønnede prostituerede i Danmark
 12. Information den 12. marts 2009
  Hun blev voldtaget af en kunde – og blev vred på samfundet
  Information har mødt parlamentets mest passionerede fortaler for loven, den transkønnede, voldsramte eks-prostituerede Georgina Beyer
  http://www.information.dk/185226
 13. Mit Kbh
  Transmannequin show 11/7 2009 kl 11,30 13,00 og 14,30
  SOM JER ER er den aktuelle udstillings tittel om homo- bi- og transpersoner. På lørdag d. 11/7 2009 kan opleves et udsædvanligt særarrangement hvor transkønnede går mannequin.
 14. Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår.
  Udgivet den 10. juli 2009 af CASA – Center for Alternativ Samfundsanalyse. ISBN 978-87-92384-32-4.
  http://www.casa-analyse.dk/default.asp?Action=Details&Item=387
 15. B 168. Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af transkønnedes rettigheder fremsat fredag den 26. marts 2010.
  http://www.ft.dk/samling/20091/beslutningsforslag/B168/index.htm
 16. EU ændrer fra den 5. oktober 2010 oversættelsen af det engelske ord transgender fra transseksuel til transpersontranskønnet person
 17. Socialforskningsinstituttet
  I rapporten “Prostitution i Danmark” udgivet 8. juni 2011, ISBN 978-87-7119-020-5, anvendes ordet “transkønnet” flere gange.
  http://www.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&NewsId=3013&PID=9422
  http://www.sfi.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSFI%2fPdf
  %2fRapporter%2f2011%2f1121_Prostitution_i_Danmark.pdf

* * *
Fællesskrivelse af 28. februar 2012 i pdf-format.

* * *
Den 7. april 2015. Flere url’er er fjernet, idet siderne ikke mere kan vises. De fjernede url’er er imidlertid, uagtet de ikke virker, fortsat anført i skrivelsen i pdf-format. Tina Thranesen.