Undermenuer til "Links": Foreninger | Det offentlige i Danmark | Europæiske institutioner | Informationssider | Hadforbrydelser-diskrimination | Sundhed og behandling | Onlinemagasiner o.lign.
Links
a:gender
Forening for offentligt ansatte transpersoner og interkønnede npersoner i statsadministrationen i England. Foreningen har til formål at danne et netværk for disse personer til gensidig støtte og oplysning. ... Vis forekomsten
AB Gender
Amerikansk indkøbsvejviser for transpersoner. Indholder primært indeholder links til og omtale primært af forretningshjemmesider med et varesortiment, som er af interesse for transpersoner. AB Gender hed tidligere Above & Beyond. ... Vis forekomsten
Amnesty International Danmark
Organisationen arbejder ud fra tre grundlæggende værdier: • Menneskeværd: Vores arbejde med menneskerettigheder er båret af respekt for, at vi alle har samme værdi som mennesker. • Retfærdighed: Vores arbejde er baseret på idéen om, at alle mennesker har krav på en retfærdig og fair behandling af ... Vis forekomsten
Ankestyrelsen
Ankestyrelsen er øverste klageinstans på velfærdsområdet. Styrelsen er en domstolslignende myndighed, der hver år træffer afgørelser i mange tusinde klagesager og fastlægger praksis på landsplan ved blandt andet at offentliggøre principielle afgørelser. Desuden udarbejder Ankestyrelsen undersøgelser og ... Vis forekomsten
Bart van de Ven – feminiseringskirurg
Dr. Bart van de Ven har specialiseret sig i feminiseringskirurgisk behandling af i kæben og ansigtet. Han behandler både transkvinder og biologisk fødte kvinder. Behandlingen omfatter også mulighed for fjernelse af uønskede hår og afkortelse af stemmebånd for at få en lysere mere kvindelig stemme. Alle disse ... Vis forekomsten
Bay Area Aesthetic Surgery
Joel Beck, speciallæge i plastikkirurgi med speciale i bryst-, krops- og ansigtskirurgi. Hans tekniske færdigheder, kunstneriske sans og sunde dømmekraft har givet ham et fortjent ry for at give transkønnede et frisk og naturligt udseende resultat. Han har en omfattende uddannelse og klinisk erfaring bag sig. Joel ... Vis forekomsten
Beaumont Society.
Englands længst eksisterende forening for transpersoner stiftet i 1965. The Beaumont Society blev startet af fire personer fra England, der var medlem af Viginia Prince organisation Phi Pi Epsilon, som betyder Full Personality Expression forkortet FPE, og som udgav tidsskriftet Transvestia. En europæisk afdeling af af ... Vis forekomsten
Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for regler og rammer for ansættelses- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og arbejdsskader, for forsørgelsesydelser til alle med fuld eller delvis arbejdsevne og for jobformidling, virksomhedsservice og aktive tilbud. Forhold om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet - Lov om ... Vis forekomsten
Beskæftigelsesudvalget (BEU)
Beskæftigelsesudvalgets (BEU) sagsområder er: Arbejdsmarkedsforhold, herunder arbejdsretlige spørgsmål, arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljø, arbejdsformidling, delpension, aktiv socialpolitik, dagpenge ved sygdom eller fødsel, arbejdsskadesikring, statens tjenestemænd m.v. ... Vis forekomsten
Blue Diamond Society (BDS)
Nepals eneste forening for marginaliserede minoriteter: Bøsser, biseksuelle og transpersoner. Foreningen, der blev stiftet i 2001, arbejder for forbedring af de lovgivningsmæssige forhold, yder støtte og juridisk bistand til foreningens medlemmer, arrangerer sammenkomster, skønhedskonkurrencer og meget andet. Artikel ... Vis forekomsten
BLUS – LGBTQ Students
Forening for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og queer studerende. Foreningen blev stiftet i 1996 som en social platform for LGBTQ studerende i København. Ordet BLUS var oprindeligt forkortelse for "Bøsse Lesbiske Universitets Studerende". Kontakt foreningen eller besøg foreningens hjemmeside vedrørende ... Vis forekomsten
Borger.dk
Borger.dk er borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor. Portalen skal give nem adgang for borgerne til offentlig information og digital selvbetjening samt et overblik over den offentlige sektor på tværs af myndigheder og myndighedsskel. Borger.dk tilbyder generel information og svar på borgernes ... Vis forekomsten
Borgerrådgiveren under Københavns Kommune
Borgerrådgiveren er en uafhængig klageinstans under Københavns Kommune. Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Københavns Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til Borgerrådgiveren. Det er muligt at få en tolk stillet til rådighed ved et eventuelt møde. Sådan bliver din klage ... Vis forekomsten
Boston Children’s Hospital. Disorders of Sex Development (DSD) and Gender Management Service (GeMS).
Tværfaglig specialklinik, der behandler de medicinske og psykosociale problemer hos transkønnede spædbørn, børn, teenagere og unge voksne med kønsidentitetsforstyrrelse - Disorders of Sexual Differentiation (DSD). Specialklinikken startede den 23. februar 2007 under ledelse af dr. Norman P. Spack og var den første ... Vis forekomsten
Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet. Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.
Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet har bl.a. ansvar for sociale, familieretslige, ligestillings- og integrationsmæssige forhold. Ministeriet beskæftiger sig bl.a. med navneforhold (Navneloven), Ægteskabsloven og Lov om ægteskabets retsvirkninger, Lov om ligestilling af mænd og kvinder og Lov om ... Vis forekomsten
Børne- og Socialministeriet.
Børne- og Socialministeriet har det overordnede ressortansvar for socialområdet, dagtilbudsområdet og familieretsområdet. Heri indgår bl.a. ansvaret for kommunernes indsatser over for børn, unge og voksne, der er socialt udsatte eller har psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, ansvaret for dagtilbud mv. samt ... Vis forekomsten
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg.
Transkønnede børn og unge får en del af deres udredning og behandling hos Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg. At en del af udredningen og behandlingen foregår i psykiatrien skyldes, at de har ekspertise til at vurdere, om barnet eller den unge har psykiske vanskeligheder, der vil kunne komplicere ... Vis forekomsten
Center for Kønsidentitet, Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital.
Center for Kønsidentitet, som er placeret i Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital, behandler voksne transkønnede og patienter med andre kønsidentitetsforhold med kvindelige og mandlige kønshormoner. Dette sker i tæt samarbejde med Sexologisk Klinik, Plastikkirurgisk Klinik og Klinik for Vækst og ... Vis forekomsten
CGLcc – Copenhagen Gay & Lesbian Chamber of Commerce
Foreningen ejes og drives af homoseksuelle mænd og kvinder. Foreningen uddeler årligt en række priser til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, som har gjort sig særligt positivt bemærket inden for LGBT området. På hjemmesiden er der en afdeling med turistinformation om København primært målrettet til ... Vis forekomsten
Chettawut Plastic Surgery Center
En af de førende klinikker for kønsskifteoperationer og feminiseringskirurgi. Dr. Chettawut har gennemført over 400 kønsskifteoperationer og er oplært af dr. Preecha, der har gennemført mere end 1.000 operationer. Klinikken er beliggende i et topmoderne hospitalskompleks i Bangkog. På hjemmesiden er der ... Vis forekomsten
Civilretsdirektoratet (Nedlagt)
I 1982 blev Familieretsdirektoratet oprettet. I 1989 skiftede det navn til Civilretsdirektoratet. Civilretsdirektoratet hørte under Justitsministeriet og havde som sagsområdet sager om adoption, faderskab, bidrag, forældremyndighed, kastration, kønsskifte, navne, samkvemsret, sterilisation, svangerskab og ægteskab. ... Vis forekomsten
Colage
Foreningen, der støtter børn og unge, hvis forældre er lesbiske, bøsser, biseksuelle eller transkønnede. På hjemmesiden findes en omfattende information og mange tilbud om hjælp og kontakt til ligestillede. ... Vis forekomsten
Colin Higgins Foundation
Colin Higgins Foundation blev stiftet i 1986 af Colin Higgins. Colin Higgins var en af Hollywoods mest værdsatte direktører og manuskriptforfattere. Han blev født den 28. juli 1941 i Nouméa, New Caledonia nordvest for New Zealand af en australsk moder og amerikansk fader. Herefter boede han med forældrene en tid i ... Vis forekomsten
Copenhagen Pride
Copenhagen Pride, der drives 100 % af frivillig arbejdskraft, har som mission at promovere og synliggøre homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner i Danmark ved diverse kulturarrangementer i løbet af året, kulminerende i Copenhagen Pride Week på Rådhuspladsen i København. Copenhagen Pride i Københavns gader ... Vis forekomsten
Corset
Engelsksproget dansk hjemmeside om korsetter. Siden er meget omfattende - ja nærmest en portal for korsetter. Den har links til specielle hjemmesider om korsetter så som chats, forums, gallerier, forretninger og meget andet. ... Vis forekomsten
CPH:DOX
CPH:DOX (Copenhagen International Documentary Film Festival) blev grundlagt i 2003 af Natfilm Festivalen og er vokset til at være Nordens største dokumentarfilm festival. Med støtte fra den nationale filmbranche og den danske presse har CPH:DOX manifesteret sin rolle i det danske film- og kulturmiljø og markeret sig ... Vis forekomsten
CPR-kontoret. Det Centrale Personregister
Det Centrale Personregister (CPR-kontoret) er et centralt, landsdækkende grundregister. Hovedformålet er at tildele alle, der bor i Danmark, et personnummer (CPR-nummer) til brug for sikker identifikation af disse. Det er herudover et formål at registrere grundlæggende personoplysninger om de pågældende, som f.eks. ... Vis forekomsten
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik óg har til opgave at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet. ... Vis forekomsten
Dansk Flygtningehjælp (DFH). Danish Refugee Council (DCR)
Dansk Flygtningehjælp, der er en privat humanitær organisation grundlagt i 1956, arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen med det overordnede mål at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Organisationen arbejder i ... Vis forekomsten
Dansk Forening for Klinisk Sexologi
Tværfaglig forening stiftet den 17. oktober 1981, der primært henvender sig til personer, der beskæftiger sig seriøst med klinisk sexologi. Foreninge omtales til daglig som DACS, der er en forkortelse af foreningens engelske navn: Danish Association for Clinical Sexology. Foreningens medlemmer består især af ... Vis forekomsten
Datatilsynet.
Central uafhængig myndighed, der rådgiver om registrering, videregivelse og anden behandling af personoplysninger og fører tilsyn med, at myndigheder, virksomheder og andre dataansvarlige overholder persondataloven. Datatilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan ... Vis forekomsten
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol behandler klager over europæiske stater. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol - EMD (på engelsk European Court of Human Rights) - i Strasbourg er en institution under Europarådet. Menneskerettighedsdomstolen behandler klager i sager vedrørende overtrædelse af Den ... Vis forekomsten
Den Europæiske Unions Domstol
Den Europæiske Unions Domstol er EU's dømmende myndighed. EU-Domstolen omtales ofte blot som Domstolen. Domstolen blev oprettet i 1952 og har sæde i Luxembourg. Indtil Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 hed domstolen EF-Domstolen. Domstolens primære opgave er ifølge EF-traktaten at "værne om lov ... Vis forekomsten
Destination>>EQUALITY
Siden 2001 har ILGA-Europe udsendt et nyhedsbrev om udviklingen i forhold af betydning for LGBT personer i Europa. Det blev i 2008 ændret til et magasin med navnet Destination>>EQUALITY. Magasinet fokuserer på bestemte temaer i hvert nummer. * * * Oversigt over udgivelser af nyhedsbrevet/magasinet fra 2001 og fremad med ... Vis forekomsten
Det Etiske Råd
Det Etiske Råd blev oprettet i 1987 med det formål at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder samt skabe debat om nye bio- og genteknologier. Rådet arbejder endvidere med etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet. Rådet er et uafhængigt råd, hvilket indebærer, at Rådet – inden for lovens ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringssvar af 20. juni 2014 om SST’s udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
Det Etiske Råd Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45 7221 6860 vwwv.etiskraad.dk 20. juni 2014 Til Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att: jevb@sst.dk Vedrørende høring vedr. udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i ... Vis forekomsten
Det Kriminalpreventive Råd
Det Kriminalpreventive Råds målsætning er inden for gældende lovgivning at virke for forebyggelse af kriminalitet ved gennemførelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger, ved oplysningsvirksomhed eller på anden formålstjenstlig måde. Godt 40 offentlige og private organisationer står bag rådet. På rådets ... Vis forekomsten
Dunst
Et socialt netværk med initiativer. En forening, et seksualpolitisk, aktivistisk, kunstnerisk forum for alle transseksuelle, transvestitter, lesbiske, bøsser, biseksuelle og freaks, der har noget på hjertet og stræber mod at opretholde en unik, kraftfuld, farverig, larmende og spændende queer-undergrund i Danmark. ... Vis forekomsten
Enigma swimming club – svømmeklub for transpersoner i London.
Gerry Small stiftede i april 2006 "Enigma swimming club" i London. Han oplyste, at han havde erfaret, at mange transseksuelle selv efter kønsskifteoperation havde vanskeligheder ved at komme i svømmehaller. Som følge deraf oprettede han klubben, der har en svømmehal for sig selv, når de svømmer. Det gør, at der ... Vis forekomsten
Equality Forum
Equality Forum er en nationalt og internationalt LGBT borgerrettighedsorganisation dannet i 2006, der med et pædagogisk fokus i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, faglige sammenslutninger, forskningscentre, nonprofit virksomheder og almennyttige organisationer produktion af dokumentarfilm, iværksætter markante ... Vis forekomsten
eSundhed.dk (Ventetider)
eSundhed.dk er Sundhedsdatastyrelsens indgang til sundhedsdata på regions-, hospitals- og kommunalt niveau. eSundhed.dk er både til borgere og sundhedsfaglige. Nogle informationer vil primært være rettet mod professionelle brugere, mens andre er rettet mod borgere. Alle oplysningerne på eSundhed.dk er tilgængelige ... Vis forekomsten
Europa-Huset, EU InfoPoint, Europa-Parlamentets informationskontor og Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark.
Europa-Parlamentets Informationskontor og Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint. Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, ... Vis forekomsten
Europa-Huset, EU InfoPoint, Europa-Parlamentets informationskontor og Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark.
Europa-Parlamentets Informationskontor og Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint. Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, ... Vis forekomsten
Familieretsafdelingen i Ankestyrelsen
Familieretsafdelingen, der er en del af Ankestyrelsen, giver bl.a. tilladelse eller afslag på ansøgninger om fornavneændring. Godkendte fornavne: Søg i godkendte fornavne giver mulighed for at finde godkendte dreng- og pigefornavne og navne, som må bruges af begge køn - af styrelsen kaldet unisexfornavne. Ansøgning ... Vis forekomsten
Fashion-era
I tekst og billeder fortælles om den kvindelige beklædning og kvindens sociale forhold mm. gennem mere end 100 år. ... Vis forekomsten
FATID – Foreningen af Transkønnede i Danmark
Forening udelukkende for transkønnede, der lever som det modsatte af deres biologiske køn. Foreningen stiftet den 2. september 2012. Foreningen beskriver sit formål på denne måde: "Formålet med Fatid, er først og fremmest, at skabe en forening, der UDELUKKENDE arbejder for de transkønnede i Danmark, der lever som ... Vis forekomsten
Flygtningenævnet
Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen. Flygtningenævnet er et uafhængigt domstolslignende organ. Flygtningenævnet er således uafhængigt af den politiske proces og kan ikke modtage direktiver fra regering eller folketing. Nævnets medlemmer er ... Vis forekomsten
Folketinget
Folketinget er sammen med den regerende monark den lovgivende magt i Damark. Monarkens rolle er i praksis begrænset til at underskrive de love, som Folketinget har vedtaget. Det skal ske inden for 30 dage efter vedtagelsen. Folketinget består af 179 medlemmer valgt for maksimalt fire år. Heraf er to valgt på ... Vis forekomsten
Forbundet for transpersoner Norge (FTPN).
Forbundet for transpersoner Norge (FTPN) er en interesseorganisation for transvestitter og transseksuelle af begge køn. Foreningen ønsker at fremme den enkeltes mulighed for at kunne være sig selv - også som transperson. Foreningen blev stiftet den 17. november 1966 med navnet FPE Norge, hvor FPE stod for Full ... Vis forekomsten
FPES Sverige
FPES (Full Personality Expression Sverige) blev stiftet i 1982. Foreningen kan dog føres tilbage til 1966, hvor FPE-NE blev stiftet med medlemmer i Sverige, Norge, Finland og Danmark. I 1982 blev FPE-NE opdelt i nationale foreninger. I 2001 tilsluttede FPE-S sig RFSL (Riksförbundet För Seksuelt Likaberättigande).. ... Vis forekomsten
FRA – European Union Agency for Fundamental Rights
Fundamental Rights Agency - FRA - (Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder) er et uafhængigt organ for Den Europæiske Union, oprettet for at yde bistand og ekspertise til EU og dens medlemsstater, når de gennemfører fællesskabsret om de grundlæggende menneskerettigheder. FRA har ikke kompetence ... Vis forekomsten
FSTB – Foreningen for støtte til transkønnede børn
Foreningen har til formål at forbedre levevilkårene for transkønnede børn i Danmark. Det sker gennem oplysning (udarbejdelse af hjemmeside, pjecer mv.) og politisk arbejde, i tæt koordination med LGBT og andre relevante aktører i Danmark. Foreningen vil også fungere som et støtteforum og medvirke til vidensdeling ... Vis forekomsten
FTM International. USA.
FTM International (FTMI) er antageligvis både den ældste og største forening for transmænd - kvinde til mand (FtM) transseksuelle og transvestitter. Foreningen blev stiftet af Lou Sullivan - Louis Graydon Sullivan - i december 1986. FTM International yder støtte og hjælp samt arrangerer møder for FtM'er (kvinde ... Vis forekomsten
FtM London
Støtteforening for FtM (Female to Male) - både transvestitter og transseksuelle i London - oprettet i 1997. ... Vis forekomsten
Gender DynamiX
Gender DynamiX er Afrikas første transforening. Den blev stiftet i Cape Town i Sydafrika den 1. juli 2006 på initiativ af Liesl Theron. Foreningen vil arbejde for en verden i hvilken enhver person har frihed til at udtrykke sit eget køn, hvad enten det svarer overens til dets fødte biologiske køn eller ej. Den vil ... Vis forekomsten
Gender Pioneers
Gender Pioneers anfører, at de er en lille gruppe håndplukkede transpersoner og ikke-transpersoner med hver sin viden på forskellige områder, der vil arbejde med emner om transseksuelle, for at finde menneskelige løsninger. Eksistensen af gruppen blev offentliggjort af Erwin Maria Jöhnk den 21. januar 2008 og ... Vis forekomsten
GenderXchange. James Bellringer
Lægen James Bellringer er tilknyttet Charing Cross Hospital i London. Han har specialiseret sig i kønsskifteoperationer, som han foretager på Parkside Hospital, 53 Parkside, Wimbledon, London SW19 5NX. James Bellringer er født i 1958. På hjemmesiden er der beskrivelse og billeder af kønsskifteoperationer. * * * I ... Vis forekomsten
GID Reform Advocates
Sammenslutning, der arbejder for ændring af diagnostisering og behandling af transkønnede. GID Reform Advocates består af læger, plejepersonale, videnskabsmænd, forskere, studerende, menneskerettighedsforkæmpere, og transkønnede, biseksuelle, lesbiske og homoseksuelle og personer, som støtter dem, der går ind ... Vis forekomsten
GLSEN. Gay, Lesbian & Straight Education Network
GLSEN blev dannet i 1990 af en lille, men dedikeret gruppe af lærere i Massachusetts, som ønskede at forbedre uddannelsessystemet, der ofte mobbede og diskriminerede lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede (LGBT) studerende. Den lille gruppe er vokset til at blive den førende nationale organisation inden for ... Vis forekomsten
Gynækologisk Klinik
Gynækologisk Klinik forestår kønshormonbehandlingen af voksne transkønnede, der af Sexologisk Klinik er godkendt til behandlingen. Udover almindelige gynækologiske lidelser, varetager klinikken også behandlingen af patienter med gynækologiske cancerlidelser, endometriose, hormonforstyrrelser, ... Vis forekomsten
Hair Facts
En omfattende hjemmeside med et væld af informationer om hårfjerning. ... Vis forekomsten
Harry Benjamin Resurssenter (HBRS). Norge.
Norsk forening for transseksuelle. HBRS i Norge er en landsdækkende forening af mennesker, der er søger, har eller har haft diagnosen transseksualisme og som gennemgår kønskorrigerende behandling på Rikshospitalet i OSLO og for deres familier. HBRS arbejder politisk og socialt for, at personerne i deres målgruppe ... Vis forekomsten
Homotropolis
Tankerne bag Homotropolis er mange og lange, men handler i sidste ende om at skabe det sted, hvor regnbuen strækkes ud over hele skalaen, hvor seriøsitet og humor sidder sammen til bords. Homotropolis startede i november 2011 med en vision om at blive det foretrukne online hyggehjørne for bøsser, lesbiske, ... Vis forekomsten
How to Be a Girl.
"How to Be a Girl" er en hjemmeside lavet af en mor til en transpige. Hun fortæller om sin hjemmeside på følgende måde: "Hej, jeg er Marlo Mack. Jeg er en enlig mor med en ung transkønnet datter. Vi bor et sted i USA. Med min datters hjælp, producerer jeg "How to Be a Girl" med lydudsendelser om vores liv ... Vis forekomsten
Human Rights Campaign – HRC
Human Rights Campaign - HRC Human Rights Campaign - HRC er den største menneskerettighedsorganisation for LGBT-er i USA. Organisationen repræsenterer mere end 700.000 græsrodsmedlemmer og støtter over hele verden, dog fortrinsvis i USA, og er den største menneskerettighedsorganisation for lesbiske, bøsser, ... Vis forekomsten
ICJ – International Commission of Jurists
International juridisk organisation, der virker for fremme og beskyttelse af menneskerettigheder. Organisationen, der blev grundlagt i Vestberlin i 1952, tilstræber at være førende til at skabe sammenhænge i gennemførelse af international lovgivning og principper til fremme af menneskerettighederne gennem en ... Vis forekomsten
IFGE. International Foundation for Gender Education
Stor nordamerikansk transforening, som blev stiftet i 1987 af Merissa Sherrill Lynn. Foreningen driver en omfattende lobbyvirksomhed for at fremme forholdene for transpersoner og informere om sammes forhold. Foreningen afholder mange arrangementer, herunder en stor årlig konference. Driver også Synchronicity Bookstore, ... Vis forekomsten
IJT – International Journal of Transgenderism.
Journal of Transgenderism blev oprettet i 1979 af The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (HBIGDA) med formålet at distribuere og formidle informtion om den nyeste forskning og de nyeste teorier om transforhold til alle, der på den ene eller anden måde er beskæftiget med forskning om transforhold ... Vis forekomsten
ILGA-International
Verdensomspændende organisation/netværk, der arbejder for ligestilling for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Organisation/netværk blev stiftet i 1978 og har i dag 1.200 medlemsorganisationer fordelt over 125 lande. ... Vis forekomsten
Indlaegsseddel.dk
Indlægsseddeler, der blev oprettet den 15. september 2008, indeholder elektroniske udgaver af de indlægssedler, der ligger i medicinpakningerne. Indlaegsseddel.dk drives af Lægemiddelstyrelsen, men det er medicinalvirksomhederne, der står for ajourføringen af siden. Lægemiddelstyrelsen foretager kun ... Vis forekomsten
Institut for Menneskerettigheder (IMR)
Institut for Menneskerettigheder (IMR) er en selvejende institution under den danske stat. IMR arbejder med indsamling, udvikling og formidling af viden om menneskerettigheder. IMR skal være et stærkt center for indsamling, udvikling og formidling af viden om menneskerettigheder, både i forhold til danske, europæiske ... Vis forekomsten
Intergroup on LGBT Rights, The European Parlament’s
The European Parlament's Intergroup on LGBT Rights er en tværpolitisk arbejdsgruppe, hvis deltagere er medlemmer af Europa-Parlamentet. Arbejde Arbejdet i den tværpolitiske gruppe består i at overvåge arbejdet i Den Europæiske Union; overvågning af situationen for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede - ... Vis forekomsten
Justitsministeriet
Justitsministeriet varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen. Af særlig interesse for transpersoner kan nævnes: Pasloven, Pasbekendtgørelsen, Retsplejeloven, Straffeloven, Lov om forskelsbehandling på grund af race m.v. Justitsministre de seneste år ... Vis forekomsten
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning er et uafhængigt klagenævn. Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet, men det er alene nævnet, der træffer afgørelser i sagerne. Transpersoner, der har fået afslag på stemmetræning (taleundervisning), kan klage over afslaget til Klagenævnet. * * * ... Vis forekomsten
Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling
Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling er Danmarks største plastikkirurgiske afdeling. Plastikkirurgi omfatter diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser, hvor korrektiv eller rekonstruktiv kirurgi er et led i behandlingen. Klinikken er ... Vis forekomsten
Klinik for Vækst og Reproduktion.
Klinik for Vækst og Reproduktion forestår kønshormonbehandlingen af transkønnede, der af Sexologisk Klinik er godkendt til behandlingen. Klinikken tager sig af patienter fra hele landet med vækstproblemer, pubertetsforstyrrelser, mandlig infertilitet og sjældne hormonsygdomme. Klinikken har bl.a. udarbejdet ... Vis forekomsten
Kropumulig! Om sundhed, skønhed og selvværd
Et undervisningshæfte om unges forhold til kroppen og dens betydning for unges identitet. Materialet kan bruges som diskussionsoplæg, som inspiration til projektopgaver eller tværfaglige forløb i grundskolens afgangsklasser (8. - 10. klasse), men også 1.g. Det Etiske Råd lægger med dette materiale op til en debat ... Vis forekomsten
Ladylike
Informationsside primært for hustruer til MtK transpersoner. ... Vis forekomsten
Lambda Nordica
Nordisk samfundsvidenskabeligt tidsskrift vedrørende bøsse-, lesbiske-, biseksuelle-, trans- og queerstudier. Lambda Nordica, der blev grundlagt i 1989, bestræber sig på at fremme dialogen mellem etablerede og unge forskere med det formål at inspirere til mere GLBT-forskning i Norden og bidrage til igangsætning af ... Vis forekomsten
Landspatientregisteret (LPR)
Registret indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark. På baggrund af data fra registeret laver Sundhedsdatastyrelsen opgørelser på eSundhed.dk som fx viser antal operationer på de forskellige sygehuse fordelt på køn og alder. Landspatientregisteret blev oprettet i 1976 og er et nationalt ... Vis forekomsten
LGBT Asylum
LGBT Asylum er en gruppe af LGBT-personer – asylansøgere, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark. LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem. ... Vis forekomsten
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.
Seksual- og kønspolitisk interesseorganisation for LGBT-personer. LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner er en seksual- og kønspolitisk interesseorganisation, der arbejder for lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners politiske, sociale, kulturelle og ... Vis forekomsten
LGBT History Month
Frivillig amerikansk organisation, som hvert år i oktober måned afholder og koordinerer en lang række arrangementer for at fejre opnåede LGBT resultater og gøre opmærksom på, at der fortsat er noget at kæmpe for. Formålet med den historiske måned er at huske og videreformidle viden om den særlige LGBT ... Vis forekomsten
LGBTnet – Sexual Orientation and Gender Identity in Development Cooperation.
Formålet med LGBTnet er at give danske organisationer og andre, der arbejder med international udvikling viden om LGBT - lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner - aspekter af udviklingsarbejdet, og inspiration og værktøjer til at arbejde med spørgsmål om seksuel orientering og køn kønsidentitet. LGBTnet er ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet er et samlet nævn for behandling af klager over forskelsbehandling. Ligebehandlingsnævnet indledte sit virke den 1. januar 2009 og virker i overensstemmelse med Lov om Ligebehandlingsnævnet. Alle kan klage til Ligebehandlingsnævnet. For medlemmer af en fagforening, kan der gælde særlige ... Vis forekomsten
Ligestillingsafdelingen. (Kaldet ligestillingsministeriet). Nedlagt 3. februar 2014.
Ligestillingsafdelingen i Ministeriet for Ligestilling og Kirke arbejder med ligestilling på tværs af ministerområderne. Det er imidlertid de enkelte ressortministrier, som har ansvar for ligestilling inden for deres eget område. Ligestillingsafdelingens opgave er derfor i høj grad at koordinere regeringens ... Vis forekomsten
Ligestillingsudvalg – LIU, Folketingets
Ligestillingsudvalgets sagsområder er: ligestillingsforhold, herunder nationalt og internationalt ligestillingsarbejde. Udvalget forkortes LIU. På udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets møder, udvalgets dokumenter, kontaktinformationer og information om udvalgets arbejde. Der kan skrives til ... Vis forekomsten
LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Norge.
Foreningen arbejder for ligestilling og mod alle former diskriminering af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT-personer) i Norge og i resten af verden. Foreningen blev stiftet den 20. maj 1950 i Oslo som den første norske forening for homoseksuelle som en underafdeling af den danske forening: Forbundet ... Vis forekomsten
MIX Copenhagen, Lesbian Gay Bi Trans Film Festival
Arrangør af LGBT filmfestival. Danmarks ældste filmfestival, der i 2010 fejrede 25 års jubilæum. Tilstræber at bringe de bedste LGBT film til Danmark. Alt arbejde for filmfestivalen udføres af frivillige. Den 1. december 2010 skiftede foreningen navn fra Copenhagen Gay & Lesbian Film Festival - CGLFF - til sit ... Vis forekomsten
My Genderation
My Genderation er et filmprojekt, som viser kortfilm lavet af transpersoner for at vise og fortælle om kønsudtryk og identitetsdannelse. Projektet er startet af Fox Fisher og Lewis Hancox. ... Vis forekomsten
NCTE – National Center for Transgender Equality
Amerikansk national organisation, der arbejder for at forbedre social retfærdighed og ligestilling for og stoppe diskrimination og vold mod transkønnede gennem uddannelse og rådgivning om nationale spørgsmål af betydning for transkønnede. NCTE holder sig orienteret om føderale lovgivningsaktiviteter af betydning ... Vis forekomsten
Original Plumbing
Amerikansk magasin primært for og om transmænd. Magasinet har også til hensigt at bringe den nyeste og mest relevante info om kultur og oplevelser med relation til trans*. Formålet er at skabe synlighed og fællesskab for transpersoner og deres støtter i hele LGBTIQA-spektret (Lesbian, Gay, Bisexual, ... Vis forekomsten
Out&About
Udkommet månedligt siden 2003 både som trykt blad og som onlinemagasin. Det trykte magasin fås gratis på barer, caféer, diskoteker, klubber og organisationer i homomiljøet, men også på udvalgte biblioteker samt til fri download på vores hjemmeside. På hjemmesiden bringes aktuelle nyheder om alt fra politik og ... Vis forekomsten
PAI – Preecha Aesthetic Institute
Dr. Preecha Tiewtranon er en af de førende læger inden for kønsskifteoperation i verden. På hjemmesiden er der alle nødvendige informationer. Beskrivelse af hospitalet, beskrivelse af operationsforløbet, billeder af udførte operationer, prisliste og praktiske oplysninger. Foretager operationer både mand til ... Vis forekomsten
Pan Idræt
Københavnsk idrætsforening for homoseksuelle. Foreningen udbyder en bred vifte af idrætsaktiviteter med vægt på ligeværdighed, fællesskab og sundhed. Selvom det primært er en idrætsforening for homoseksuelle, er mangfoldighed og tolerance grundlæggende værdier - så andre er også velkomne i fællesskabet. Med ... Vis forekomsten
PanDans
Danseforening med partnere af samme eller modsatte køn. I PanDans vælger du selv, om du har lyst til at danse med en partner af samme køn eller en af det modsatte køn. Hvis du ikke allerede har en dansepartner, så mød op alligevel - PanDans hjælper dig gerne med at finde en partner. PanDans' overordnede formål er ... Vis forekomsten
Patientombuddet. Nedlagt.
Patientombuddet er nedlagt. Det blev i august 2015 en del af Styrelsen for Patientsikkerhed. Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Den 1. januar 2011 blev Patientombuddet oprettet som en ny myndighed under Indenrigs- og ... Vis forekomsten
PFC – Press For Change
Driver politisk lobbyarbejde og almen oplysningsvirksomhed for at fremme transpersoners forhold gennem udbredelse af kendskabet til transvestisme og transseksualisme. Har en omfattende hjemmeside med masser af information. Foreningen dannet i 1992. ... Vis forekomsten
Praktiserende gynækologer
Indeholder bl.a. en fortegnelse over danske gynækologer. Den praktiserende gynækolog er en speciallæge, der i en årrække efter embedseksamen har beskæftiget sig med kvindesygdomme, fødselsvidenskab og beslægtede specialer på hospitalsafdelinger. Under og efter denne uddannelse har speciallægen ajourført sin ... Vis forekomsten
Q-Factor
Q-Factor er en ikke-statslig organisation - NGO - med fokus på at fremme lighed og ligestilling for LGBT personer gennem forretning. Foreningen søger at nå målet ved at udvikle og vedligeholde relationer med forskelligheds-relaterede ikke-statslige organisationer - NGO'er - og virksomheder. Q-Factor har en bred vifte ... Vis forekomsten
Reguliersdwarsstraat
Reguliersdwarsstraat er navnet på den berømte bøssegade i Amsterdam, Holland. På hjemmesiden er der information om begivenheder, barer, restaurationer, hoteller og links samt et afsnit om gadens historie. ... Vis forekomsten
Retsinformation
Retsinformation er det fælles statslige retsinformationssystem indeholdende love, tidligere love, nogle af Folketingets dokumenter, statslige myndigheders bekendtgørelser, cirkulærer mv. ... Vis forekomsten
Retslægerådet
Omtale af rådet og statistik vedr. kønsskifte og navne/cpr.nr. skift Retslægerådets opgave er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Retslægerådet blev oprettet ved lov nr. 111 af 30. april 1909 om Sundhedsvæsenets Centralstyrelse og ... Vis forekomsten
Retsudvalg – REU, Folketingets
Retsudvalgets sagsområder er: Rets- og politivæsen herunder retsplejeloven, retsafgifter, straffelovgivning, almindelig formueret herunder tinglysning og færdselslovgivning m.v. Udvalget forkortes REU. På udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets møder, udvalgets dokumenter, ... Vis forekomsten
RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Sverige.
Paraplyorganisation som virker for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoners forhold i Sverige. RFSL blev stiftet i 1950 og er dermed en af verdens ældste organistationer af sin slags. På forbundets hjemmeside er der en mangfoldighed af informationer - også om transpersoner. Foreningen hed tidligere: RFSL - ... Vis forekomsten
Sabaah.
Forening for homo-, bi- og transpersoner med anden etnisk baggrund end dansk. Sabaah betyder "ny dag", "morgen" eller "ny begyndelse". Foreningen Sabaah blev stiftet den 15. april 2006. Som medlem af Sabaah får du kultur, debat og ikke mindst mulighed for at mødes med en masse andre med forskellige baggrunde - eller ... Vis forekomsten
Safra Project
Safra project blev startet i oktober 2001, har hjemme i London og arbejder med indsamling og formidling af information om lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder, der religiøst og/eller kulturelt identificerer sig som muslimer - muslimske LBT kvinder. Organisationen beskæftiger sig med de problemer, som muslimske ... Vis forekomsten
Sex & Samfund
Som privat medlemsorganisation stiftet i 1956 spiller Sex & Samfund rollen som vagthund på de seksuelle rettigheders område. For mange af de seksuelle rettigheder og goder, vi troede var kommet for at blive, er under pres. Sex & Samfund har to typer medlemmer: Kollektive medlemmer, som er organisationer og ... Vis forekomsten
Sex Change Regret
Hjemmeside fra Walt Heyer med informationer om fortrydelse af kønsskifte og selvmord blandt transkønnede. Walt Heyer har selv gennemført kønsskifte fra mand til kvinden Laura Jensen, men fortrød og skiftede tilbage til mand. Han er bl.a. forfatter af bogen Paper Genders: Pulling the Mask Off the Transgender ... Vis forekomsten
Sexologisk Klinik
Sexologisk Klinik (ofte forkortet SK) har landsfunktion i behandling af transseksuelle, der ønsker kønsskifte. Klinikken, der er en del af Region Hovedstadens Psykiatri, arbejder med mennesker, der har sexologiske problemer, f.eks. af psykiatrisk, psykologisk, somatisk og social art. Deres primære opgaver er at ... Vis forekomsten
Sexologisk Klinik
Sexologisk Klinik (ofte forkortet SK) har landsfunktion i behandling af transseksuelle, der ønsker kønsskifte. Klinikken, der er en del af Region Hovedstadens Psykiatri, arbejder med mennesker, der har sexologiske problemer, f.eks. af psykiatrisk, psykologisk, somatisk og social art. Deres primære opgaver er at ... Vis forekomsten
Sig fra nu. Registrer din oplevelse af forskelsbehandling.
På denne side, der blev lanceret i november 2011 af Institut for menneskerettigheder, kan du anonymt registrere din oplevelse af forskelsbehandling. Når du registrerer din oplevelse på denne hjemmeside, er du med til at sætte fokus på omfanget af oplevet diskrimination i Danmark. Det, du skriver her, går ikke ... Vis forekomsten
Skønhedsuniverset
Her kan fås inspirerende tips og tricks til den daglige make up, hud- og hårpleje. Leksikon med ordforklaringer. Der kan oprettes egen profil og tilføjes egne favorittips og tricks, så andre kan få glæde af dem. Under menupunktet "Leksikon" er der en ordliste med forklaring på diverse udtryk fra skønhedsbranchen. ... Vis forekomsten
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)
Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets sagsområder er bl.a.: Dagtilbud til børn inden skolestart, sociale forhold, herunder hjælp og støtte m.v. til personer med nedsat funktionsevne og til udsatte børn, unge og voksne, samt familieret. Kommunernes og regionernes styrelse, kommunale fællesskaber m.v., kommuners og ... Vis forekomsten
Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut, der forsker i folkesundhed. Det vil kort fortalt sige, at der forskes i befolkningens sundhedsstilstand, og i hvordan befolkningen kan blive sundere, leve længere og undgå de store folkesygdomme, såsom kræft og hjertekarsygdomme. Statens ... Vis forekomsten
Statens Serum Institut (SSI)
Statens Serum Institut (SSI), der blev oprettet i 1902, er en international forsknings-, produktions- og serviceorganisation ejet af staten og organiseret under Sundheds- og Ældreministeriet. SSI skal sikre et tidssvarende smitteberedskab, der også omfatter nye infektioner og biologiske trusler. ... Vis forekomsten
Statsforvaltningen
Statsforvaltningen varetager på vegne af den danske stat en række opgaver vedrørende børn, bidrag, skilsmisse, EU, adoption, værgemål, tilsyn og forskellige andre opgaver. Der er på Statsforvaltningens hjemmesides forside en opremsning af opgaverne med link til nærmere oplysninger om de forskellige opgaver. ... Vis forekomsten
Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)
Styrelsen blev skabt i august 2015 ved en sammenlægning af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder. Styrelsen hører under Sundheds- og Ældreministeriet. Styrelsen udfører en række opgaver, som indgår i visionen om at styrke patientsikkerheden. Dette inkluderer nedenstående opgaver: at føre tilsyn ... Vis forekomsten
Sundhed.dk
Sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på nettet - en fælles sundhedsportal, der samler information og kommunikation om det offentlige sundhedsvæsen. Sundhedsportalen virker dels mellem sundhedsvæsenet og borgerene, og dels de sundhedsfaglige indbyrdes. Visioner og mål for sundhedsportalen Hvad enten man er ... Vis forekomsten
Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.
Sundheds- og Forebyggelsesministeriet bl.a. Patientombuddet, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Sexologisk Klinik hører således også under ministeriet. Ministeriet er tillige sekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Ministeriet har dermed stor betydning i relation til ... Vis forekomsten
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg – SUU Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets sagsområder er: Sundhed, sygdomme og forebyggelse, herunder sygehusvæsenet, sygesikring, den primære sundhedssektor, apoteksvirksomhed, lægemidler, medicinalpersoner, etik og forskning på sundhedsområdet samt foranstaltninger vedrørende alkohol- og narkotikamisbrug. Udvalget ... Vis forekomsten
Sundheds- og Ældreministeriet.
Sundheds- og Ældreministeriet har bl.a. Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut ,Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik under sig. Ministeriet er tillige sekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Ministeriet har dermed stor betydning i relation til transpersoners forhold. ... Vis forekomsten
Sundheds- og Ældreudvalget – SUU
Sundheds- og Ældreudvalgets sagsområder er: Sundhed, sygdomme og forebyggelse, herunder sygehusvæsenet, sygesikring, den primære sundhedssektor, apoteksvirksomhed, lægemidler, medicinalpersoner, etik og forskning på sundhedsområdet samt foranstaltninger vedrørende alkohol- og narkotikamisbrug. Udvalget forkortes ... Vis forekomsten
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen har til opgave at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet. Styrelsen har herunder ansvaret for Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS), der bl.a. indeholder den danske version af ... Vis forekomsten
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen træffer bl.a. afgørelse i ansøgninger om kønsskifteoperationer. Styrelsen hører under Sundhed- og Forebyggelsesministeriet. Styrelsens opgaver varetages i en række enheder og centre. Hertil kommer embedslægerne og en række sagkyndige rådgivere. Sundhedsstyrelsen har udstedt bl.a. følgende ... Vis forekomsten
Suporn Clinic
Dr. Suporn Watanyusakul har gennemført omkring 1.800 kønsskifteoperationer herunder også på patienter fra Danmark. Dr. Suporn har sin egen klinik på Aikchol Hospital. Foretager kønsskifteoperationer både MtK og KtM, kosmetiske operationer og indsættelse af brystimplantater. På siden er alle nødvendige ... Vis forekomsten
T-Lounge Society
T-Lounge Society startede i 2007 og blev jf. en pressemeddelelse af 3. oktober 2013 stiftet som en forening, som har til formål at gøre opmærksom på rettigheder for transkønnede i Danmark og internationalt gennem sociale og kulturelle arrangementer. Foreningen arrangerer en månedlig T-cafe samt fester, seminarer og ... Vis forekomsten
TAVA – Transgender American Veteran’s Association
En forening for transkønnede, der har tjent i USA's væbnede styrker. Foreningen blev stiftet i 2003 og skriver selv således om foreningen: "The Transgender American Veterans Association - TAVA blev stiftet for at søge at afhjælpe den voksende bekymring for en retfærdig og lige behandling af transkønnede veteraner ... Vis forekomsten
The Angels. England.
En internetbaseret engelske støtteforening for transpersoner, som startede i 1999. Hjemmesiden indeholder nyheder, debatforum med mange nyttige emner, tips og gode råd og en stor linkafdeling. Absolut en anbefalelsesværdig side. ... Vis forekomsten
The High Heel Shoe Museum
Omfattende hjemmeside med en kæmpe samling af billeder af sko med høje hæle. Ved hver sko er en beskrivelse. Har tilknyttet en onlineforretning, der sælger bøger, miniaturesko, skosmykker og meget andet med relation til sko. Omfattende linkssamling til bl.a. andre skomuseer og sider om sko, og til skofabrikanter mm. ... Vis forekomsten
The Northern Concord
Foreningen blev stiftet i 1986 på baggrund af TV/TS grupper, som i forskellige former havde eksisteret siden 1965. Hver onsdag mødes mellem 40 og 60 personer til hyggeligt samvær i foreningen. Derudover afholder foreningen forskellige andre arrangementer og danner selvhjælpsgrupper. Foreningen udgiver magasiner Cross ... Vis forekomsten
TiD – Transpersoner i Danmark
Foreningens formål er at være et samlende led for transpersoner, pårørende og andre interesserede, at afholde sociale arrangementer og at formidle vejledning og information. Artikler om TiD. * * * Historik Foreningen blev stiftet den 30. maj 1994 under navnet "Transvestitforeningen i Danmark (TiD) "som en ... Vis forekomsten
TLPI. Transgender Law and Policy Institute.
Transgender Law and Policy Institute er en uafhængig og "non-profit" organisation. Organisationen består primært af advokater, universitetsproffessorer, forfattere og andre, som indsamler og distribuerer aktuel information om lovgivning for transpersoner i hele verden og er fortalere for at forbedre forholdene for ... Vis forekomsten
Trans Kids Purple Rainbow Foundation – TKPRF
TKPRF er en forening om transbørn - en non-profit forening dedikeret til finansiering af forskning og undervisning om transkønnedes forhold for derigennem at skabe en lysere fremtid for alle transbørn. Foreningen er stiftet i 2007 af ægteparret Renee Jennings og Scott Jennings, forældre til Jazz Jennings, der på ... Vis forekomsten
Trans Mann
Tysk støtteforening for kvinde til mand transseksuelle. Der er megen information på hjemmesiden, herunder links. Har regionalgrupper i flere tyske byer. ... Vis forekomsten
Trans Media Watch
Engelsk organisation, der arbejder for, at medierne omtaler transpersoner på korrekt og respektfuld måde. Organisationen blev dannet i 2009. Trans Media Watch arbejder mod et Storbritannien, hvor skildringen i medierne af transpersoner og deres liv sker på en fair, respektfuld og korrekt måde. Organisationen ønsker ... Vis forekomsten
TransActive Gender Center
Foreningen arbejder for familier med transbørn og andre børn og unge med en uklarkønsidentitet, og for børnenes og de unges ret til frit at udtrykke deres sande kønsidentitet. Foreningen udformer informationsmateriale til disse familier og støtter dem og deres pårørende for at øge bevidstheden om de sociale, ... Vis forekomsten
Transgender Day of Remembrance, International (TDOR)
Mindedag for dræbte transpersoner, som afholdes hvert år den 20. november. Flere og flere organisationer, foreninger og grupperinger i flere og flere lande laver mindearrangementer for transpersoner, som er dræbt i det forudgående år. Den første mindedag blev holdt den 28. november 1999 som minde om Rita Hester, ... Vis forekomsten
Transhealth. The London Gender Clinic
Klinikken indehaves af Dr. Richard Curtis, der i 2005 gennemgik kønsskifteoperation fra kvinde til mand. Han har virket som læge siden 1991 og åbnede i efteråret 2005 sin egen praksis i London , hvor han tilbyder rådgivning og behandling af transseksuelle med henblik på at fastslå, om de er transseksuelle. På ... Vis forekomsten
Transpolitisk Forum
Transpolitisk Forum består af en mindre gruppe personer, der på deres facebookprofil skriver følgende om deres intentioner: Transpolitisk Forum vil skabe en platform for transaktivisme, som kæmper for mere end juridiske rettigheder for en bestemt marginaliseret befolkningsgruppe. En transaktivisme, der stiller sig ... Vis forekomsten
Transrespect versus Transphobia Worldwide
Transrespect versus Transphobia Worldwide (TvT) er et sammenligneligt, løbende kvalitativt og kvantitativt forskningsprojekt udført af Transgender Europe (TGEU), der blev igangsat den 17. marts 2010. Projektet giver et overblik over menneskerettighedssituationen for transpersoner i forskellige dele af verden og ... Vis forekomsten
Transsexuella i Sverige
Foreningen støtter personer, der lider af en neurologisk kønsudviklingsforstyrrelse, en tilstand, somn Sundhedsstyrelsen kalder transseksualisme. Vi støtter alle patienter, der er ramt af denne medicinske tilstand, gennem direkte personlig støtte og lobbyvirksomhed over for landets beslutningstagere. Foreningen blev ... Vis forekomsten
TransX
Forening for transpersoner stiftet i 1995. Foreningen var initiativtager til dannelsen af TGEU i 2005 i forbindelse med foreningens 10-års fødselsdag. ... Vis forekomsten
Travestie. Holland.
Hollands vel nok største forening for transvestitter og transseksuelle. Har chat og debatforum, personlige profiler, arrangementsoversigt m.m. på hjemmesiden, men kun på hollandsk. ... Vis forekomsten
Tri-Ess.
Foreningen Tri Ess også betegnet Society of the Second Self blev stiftet af Virginia Prince i 1962 sammen med en gruppe abonenter af Transvestia. Foreningen blev dog først stiftet under navnet the Hose and Heels Club. Navnet blev dog ret hurtigt ændret til Phi Pi Epsilon også kendt som FPE (Full Personality ... Vis forekomsten
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Ministeriets område er videregående voksenuddannelse. Har ansvaret for forskning, innovation, teknologi, de videregående uddannelser og SU-området. Under ministeriet hører en lang række uddannelsesinstitutioner og fonde. Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder. Ministre ... Vis forekomsten
Udenrigsministeriet (Inkl. ligestilling og nordisk samarbejde samt udviklingssamarbejde)
Udenrigsministeriet beskriver deres overordnede opgaver således: "Udenrigsministeriets opgave er gennem aktivt og engageret diplomati at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med ... Vis forekomsten
Udlændinge- og Integrationsudvalget – UUI, Folketingets
Udlændinge- og Integrationsudvalget sagsområder er: udlændingelovgivning, sager vedrørende flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter, for så vidt angår ophold i Danmark, samt integrationslovgivningen. Udvalget forkortes UUI. På udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets møder, udvalgets ... Vis forekomsten
Udlændingestyrelsen
Udlændingestyrelsen administrerer udlændingelovgivningen. Udlændingestyrelsen hører under Udlændinge- og Integrationsministeriet og står for administration af udlændingelovgivningen - Asyl, familiesammenføring, arbejds- og opholdstilladelse og visum. Udlændingestyrelsen varetager desuden opgaver omkring ... Vis forekomsten
Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet har ansvar for folkeskoler, friskoler, andre grund- og ungdomsskoler, gymnasiale og erhvervsuddannelser og forskellige områder vedrørende videregående uddannelser samt ligestilling. Universiteter, erhvervsakademier og andre videregående uddannelser hører dog under Uddannelses- og ... Vis forekomsten
Vänner i Väst
Det er ikke en forening i gængs forstand, men et uformelt socialt netværk i det vestlige Sverige for transpersoner, deres venner og partnere - og uden kontingent. ... Vis forekomsten
Yanhee Hospital
Et af de førende hospitaler i Asien med kønsskifteoperationer som et af deres specialer. Yanhee Hospital er et af asiens største hospitaler med den største plastikkirurgiafdeling. Det er siden 1984 vokset til et internationalt respekteret hospital, som har tiltrukket utallige patienter fra alle verdenshjørner såvel ... Vis forekomsten
Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Under Økonomi- og Indenrigsministeriet hører bl.a. statsforvaltningerne, overvågning af dansk og international økonomi, tilsyn med kommunerne og regionerne, Danmarks Statistik, Det Centrale Personregister (CPR-kontoret) og Ankestyrelsen. Bl.a. følgende love henhører under ministeriet: CPR loven og Navneloven. ... Vis forekomsten