Nedlagte danske ministerier
Ligestillingsafdelingen. (Kaldet ligestillingsministeriet). Nedlagt 3. februar 2014.
Ligestillingsafdelingen i Ministeriet for Ligestilling og Kirke arbejder med ligestilling på tværs af ministerområderne. Det er imidlertid de enkelte ressortministrier, som har ansvar for ligestilling inden for deres eget område. Ligestillingsafdelingens opgave er derfor i høj grad at koordinere regeringens ... Vis forekomsten
Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet. Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.
Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet har bl.a. ansvar for sociale, familieretslige, ligestillings- og integrationsmæssige forhold. Ministeriet beskæftiger sig bl.a. med navneforhold (Navneloven), Ægteskabsloven og Lov om ægteskabets retsvirkninger, Lov om ligestilling af mænd og kvinder og Lov om ... Vis forekomsten
Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.
Sundheds- og Forebyggelsesministeriet bl.a. Patientombuddet, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Sexologisk Klinik hører således også under ministeriet. Ministeriet er tillige sekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Ministeriet har dermed stor betydning i relation til ... Vis forekomsten
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg – SUU Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets sagsområder er: Sundhed, sygdomme og forebyggelse, herunder sygehusvæsenet, sygesikring, den primære sundhedssektor, apoteksvirksomhed, lægemidler, medicinalpersoner, etik og forskning på sundhedsområdet samt foranstaltninger vedrørende alkohol- og narkotikamisbrug. Udvalget ... Vis forekomsten
Patientombuddet. Nedlagt.
Patientombuddet er nedlagt. Det blev i august 2015 en del af Styrelsen for Patientsikkerhed. Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Den 1. januar 2011 blev Patientombuddet oprettet som en ny myndighed under Indenrigs- og ... Vis forekomsten