Europæiske institutioner
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol behandler klager over europæiske stater. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol - EMD (på engelsk European Court of Human Rights) - i Strasbourg er en institution under Europarådet. Menneskerettighedsdomstolen behandler klager i sager vedrørende overtrædelse af Den ... Vis forekomsten
Den Europæiske Unions Domstol
Den Europæiske Unions Domstol er EU's dømmende myndighed. EU-Domstolen omtales ofte blot som Domstolen. Domstolen blev oprettet i 1952 og har sæde i Luxembourg. Indtil Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 hed domstolen EF-Domstolen. Domstolens primære opgave er ifølge EF-traktaten at "værne om lov ... Vis forekomsten
Europa-Huset, EU InfoPoint, Europa-Parlamentets informationskontor og Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark.
Europa-Parlamentets Informationskontor og Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint. Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, ... Vis forekomsten
FRA – European Union Agency for Fundamental Rights
Fundamental Rights Agency - FRA - (Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder) er et uafhængigt organ for Den Europæiske Union, oprettet for at yde bistand og ekspertise til EU og dens medlemsstater, når de gennemfører fællesskabsret om de grundlæggende menneskerettigheder. FRA har ikke kompetence ... Vis forekomsten
Intergroup on LGBT Rights, The European Parlament’s
The European Parlament's Intergroup on LGBT Rights er en tværpolitisk arbejdsgruppe, hvis deltagere er medlemmer af Europa-Parlamentet. Arbejde Arbejdet i den tværpolitiske gruppe består i at overvåge arbejdet i Den Europæiske Union; overvågning af situationen for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede - ... Vis forekomsten