FSTB – Foreningen for støtte til transkønnede børn

Vist 0 gange.
FSTB
Foreningen for støtte til transkønnede børn

Adresse: Danmark, formandens adresse
E-mail: foreningenfstb@gmail.com

Foreningen har til formål at forbedre levevilkårene for transkønnede børn i Danmark. Det sker gennem oplysning (udarbejdelse af hjemmeside, pjecer mv.) og politisk arbejde, i tæt koordination med LGBT og andre relevante aktører i Danmark. Foreningen vil også fungere som et støtteforum og medvirke til vidensdeling medlemmerne imellem.
Transkønnede børn samt forældre og pårørende til transkønnede børn kan optages som aktive medlemmer. Alle andre kan optages som støttemedlemmer.

Der blev den 12. oktober 2015 indkaldt til stiftende generalforsamling, hvor foreningsnavnet var foreslået som “Foreningen for Forældre til Transkønnede Børn (FFTB)”.
På den stiftende generalforsamling den 13. november 2015 blev foreningsnavnet vedtaget som “FSTB – Foreningen for støtte til transkønnede børn”.
Initiativtager til foreningen, der også blev foreningens første formand, var Michala Fog Hansen, der er moder til en transpige.

Dansk Forening for Klinisk Sexologi

Vist 42 gange.
Dansk Forening for Klinisk Sexologi

Dansk Forening for Klinisk Sexologi

Dansk Forening
for Klinisk Sexologi

København
E-mail: dacs@klinisksexologi.dk

Tværfaglig forening stiftet den 17. oktober 1981, der primært henvender sig til personer, der beskæftiger sig seriøst med klinisk sexologi.
Foreninge omtales til daglig som DACS, der er en forkortelse af foreningens engelske navn: Danish Association for Clinical Sexology.
Foreningens medlemmer består især af sundhedsfagligt personale som læger, sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter og fysioterapeuter, men også psykologer, pædagoger og socialrådgivere hører til kernegruppen af medlemmer.

Nordic LGBT Workplace Inclusion Network

Vist 38 gange.
Nordic LGBT Workplace Inclusion Network

Nordic LGBT Workplace Inclusion Network

Nordic LGBT Workplace
Inclusion Network

E-mail: info@qfactor.dk

Skandinavisk netværk vedr. LGBT personer på arbejdspladserne dannet af Q-Factor.
Foreningen består af individuelle fagfolk, iværksættere, organisationer og virksomheder og arbejder for at fremme en LGBT inklusiv arbejdsstyrke og samarbejdet mellem nordiske organisationer og virksomheder.
Hjemmesiden er på engelsk.

Pan Idræt

Vist 22 gange.
Pan Idræt

Pan Idræt

Pan Idræt
Roilighedsvej 6, 5.,
1958 Frederiksberg C.
E-mail: sekretariat@panidraet.dk

Københavnsk idrætsforening for homoseksuelle.
Foreningen udbyder en bred vifte af idrætsaktiviteter med vægt på ligeværdighed, fællesskab og sundhed.
Selvom det primært er en idrætsforening for homoseksuelle, er mangfoldighed og tolerance grundlæggende værdier – så andre er også velkomne i fællesskabet.
Med over 700 medlemmer fordelt over næsten 20 sportsgrene er det en af de største organisationer i Danmark for homoseksuelle.
Foreningen har et højt aktivitetsniveau både sportsligt og socialt, og er engageret i idrætspolitisk arbejde på nationalt og internationalt plan.
Der er plads til både motionister og ambitiøse idrætsfolk med ønske om medaljehøst. Hvert år er der rejser til stævner i udlandet, og foreningen arrangerer og deltager i internationale sportsevents som f.eks. Gay Games, World Outgames, Eurogames mv.

CGLcc – Copenhagen Gay & Lesbian Chamber of Commerce

Vist 25 gange.
CGLcc

CGLcc

CGLcc
Copenhagen Gay & Lesbian
Chamber of Commerce

København
E-mail: info@cglcc.dk

Foreningen ejes og drives af homoseksuelle mænd og kvinder.
Foreningen uddeler årligt en række priser til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, som har gjort sig særligt positivt bemærket inden for LGBT området.
På hjemmesiden er der en afdeling med turistinformation om København primært målrettet til homoseksuelle.

Foreningen arbejder for at:
 • udbrede kendskabet til København/Øresund som en destination for LGBT turister fra både udland og indland,
 • gøre turisternes ophold i København/Øresund til et uforglemmeligt ophold,
 • fremme samarbejdet og kommunikationen mellem LGBT relaterede forretninger og foreninger/organisationer bedst muligt,
 • fremme LGBT-livet og mulighederne for at leve det for både turister og Københavnere.

Transkids. London.

Vist 7 gange.
Transkids
London

Informationsside om transbørn primært for lærere.
På hjemmesiden anføres indledningsvis, at hjemmesiden primært er for lærere i grundskolen; ikke kun for lærere, der har transbørn i deres klasse, men for alle lærere i grundskolen. Der er imidlertid også materiale, som kan være nyttigt for andre lærere og for forældre.
Siden er lavet af Natacha Jessica Kennedy, der er tidligere lærer, men nu beskæftiger sig med menneskerettighedsforhold for transkønnede personer og specielt for transbørn. Hun er selv transkønnet.
Ingen kontaktinformation til Transkids, men anført, at Natacha Jessica Kennedy kan kontaktes via e-mail på natachakennedy@hotmail.co.uk

TLPI. Transgender Law and Policy Institute.

Vist 21 gange.
TLPI

TLPI

TLPI
E-mail: info@transgenderlaw.org
USA.

Transgender Law and Policy Institute er en uafhængig og “non-profit” organisation.
Organisationen består primært af advokater, universitetsproffessorer, forfattere og andre, som indsamler og distribuerer aktuel information om lovgivning for transpersoner i hele verden og er fortalere for at forbedre forholdene for transpersoner.
Deres hjemmeside indeholder en stor mængde information – både aktuel og af historisk art.

FATID – Foreningen af Transkønnede i Danmark

Vist 52 gange.
FATID
Foreningen af Transkønnede i Danmark

Forening udelukkende for transkønnede, der lever som det modsatte af deres biologiske køn. Foreningen stiftet den 2. september 2012.
Foreningen beskriver sit formål på denne måde:

“Formålet med Fatid, er først og fremmest, at skabe en forening, der UDELUKKENDE arbejder for de transkønnede i Danmark, der lever som det modsatte køn, af deres biologiske. Med andre ord transkønnede, der ikke er et køn den ene dag og et andet køn den næste. Vi kan ikke hjælpe transvestitter eller andre, som lejlighedsvis klæder om til et andet køn, og sådanne personer kan IKKE optages som medlemmer. Ligeledes skal foreningen forsøge at arbejde for, ad politisk vej at bedre forholdene for de transkønnede i Danmark. Foreningen skal lave oplysningsarbejde samt tilbyde foredrag.”

Artikler vedrørende FATID.
Det skal bemærkes, at foreningen anvender ordet “trankønnet” i betydningen “transseksuel”.

TransActive Gender Center

Vist 52 gange.
TransActive Gender Center

TransActive Gender Center

TransActive Gender Center
info@transactiveonline.org
Oregon, USA

Foreningen arbejder for familier med transbørn og andre børn og unge med en uklarkønsidentitet, og for børnenes og de unges ret til frit at udtrykke deres sande kønsidentitet. Foreningen udformer informationsmateriale til disse familier og støtter dem og deres pårørende for at øge bevidstheden om de sociale, psykologiske og medicinske udfordringer og spørgsmål, de kan blive udsat for.
Foreningens formand, Jenn Burleton står for udgivelsen af kortfilmen Out Of The Shadows.

Q-Factor

Vist 6 gange.
Q-Factor

Q-Factor

Q-Factor
E-mail: info@qfactor.dk
Danmark

Q-Factor er en ikke-statslig organisation – NGO – med fokus på at fremme lighed og ligestilling for LGBT personer gennem forretning.
Foreningen søger at nå målet ved at udvikle og vedligeholde relationer med forskelligheds-relaterede ikke-statslige organisationer – NGO‘er – og virksomheder.
Q-Factor har en bred vifte af servicetilbud til både ikke-statslige organisationer og virksomheder.
Foreningen hjemmeside er engelsksproget.
Foreningen stod bag og udgav den 31. maj 2011 rapporten: Status of the Danish LGBT Workplace.

Trans Media Watch

Vist 79 gange.
Trans Media Watch

Trans Media Watch

Trans Media Watch
E-mail: transmediawatch@googlemail.com
England.

Engelsk organisation, der arbejder for, at medierne omtaler transpersoner på korrekt og respektfuld måde. Organisationen blev dannet i 2009.
Trans Media Watch arbejder mod et Storbritannien, hvor skildringen i medierne af transpersoner og deres liv sker på en fair, respektfuld og korrekt måde. Organisationen ønsker en ende på den forudindtagethed og den unøjagtige, forkerte og transfobiske omtale af transpersoner, som ofte ses i medierne, og at medierne medvirker til ikke at give næring til sådanne ting.

På organisationens hjemmeside er der bl.a. vejledning til medierne om korrekt anvendelse af ord og begreber med relation til transpersoner, og vejledning til transpersoner, der kontaktes af medierne.

GID Reform Advocates

Vist 18 gange.
GID Reform Advocates
USA.

Sammenslutning, der arbejder for ændring af diagnostisering og behandling af transkønnede.
GID Reform Advocates består af læger, plejepersonale, videnskabsmænd, forskere, studerende, menneskerettighedsforkæmpere, og transkønnede, biseksuelle, lesbiske og homoseksuelle og personer, som støtter dem, der går ind for en reform af den psykiatriske klassifikation af transkøn som psykisk lidelse.
De har udarbejdet alternative forslag til diagnostisering og behandling af transkønnede.

Gender Pioneers

Vist 164 gange.
Gender Pioneers
Danmark.

Gender Pioneers anfører, at de er en lille gruppe håndplukkede transpersoner og ikke-transpersoner med hver sin viden på forskellige områder, der vil arbejde med emner om transseksuelle, for at finde menneskelige løsninger.
Eksistensen af gruppen blev offentliggjort af Erwin Maria Jöhnk den 21. januar 2008 og bestod på dette tidspunkt af:

Jan Bøvlknuser, økonom
Rena Tidl. SOSU, sexualvejleder
Ulla Børn og unge
Johnny FtM
Jane MtF, programmør
Victoria MtF, psykolog
Erwin FtM, politiker

Den 29. september 2008 ses gruppen at bestå af:
Jan Bøvlknuser, økonom
Rena Tidl. SOSU, sexualvejleder
Ulla Børn og unge
Johnny FtM
Victoria MtF, psykolog
Erwin FtM, politiker
Sophie F. Schröder Lærer og faglærer, MtFPostOp

Den 24. februar 2009 ses gruppen at bestå af:
Jan Bøvlknuser, økonom
Rena Tidl. SOSU, sexualvejleder
Ulla Børn og unge
Johnny FtM
Jane MtF, IT mm.
Erwin FtM, politiker
Sophie F. Schröder Lærer og faglærer, MtFPostOp
Lise Kunstner
Pippin Kok diætist

Den 28. februar 2010 ses gruppen at bestå af:
Jan Bøvlknuser, økonom
Rena tidl. SOSU, sexualvejleder
Ulla Børn og unge
Erwin FtM, politiker/behandlingsmuligheder
Lise Kunstner
Pippin Kok diætist

Den 1. marts 2011 og 13. marts 2012 ses gruppen at bestå af:
Erwin FtM, politiker//forfatter. Varetager: politik – behandlings muligheder
Rena tidl. SOSU, sexualvejleder/pårørende
Pippin Kok diætist
Jan Bøvlknuser, økonom
Sebastian LGBT
Marie Louise Coach
Jane Transpolitisk kiritiker – Børn/parforhold

Den 4. januar 2014 ses alene anført:
Kontakt: Erwin M. Jöhnk og Victoria Nielsen.

Trans Kids Purple Rainbow Foundation – TKPRF

Vist 54 gange.
Trans Kids Purple Rainbow Foundation

Trans Kids Purple Rainbow Foundation

Trans Kids Purple Rainbow Foundation
info@transkidspurplerainbow.org
Florida, USA.

TKPRF er en forening om transbørn – en non-profit forening dedikeret til finansiering af forskning og undervisning om transkønnedes forhold for derigennem at skabe en lysere fremtid for alle transbørn.

Foreningen er stiftet i 2007 af ægteparret Renee Jennings og Scott Jennings, forældre til Jazz Jennings, der på daværende tidspunkt var en 8 år gammel transpige.

T-Lounge Society

Vist 17 gange.
T-Lounge Society
Onkel Dannys Plads 1,
1711 København V.
Tlf: 20911165
info@tlounge.dk

T-Lounge Society startede i 2007 og blev jf. en pressemeddelelse af 3. oktober 2013 stiftet som en forening, som har til formål at gøre opmærksom på rettigheder for transkønnede i Danmark og internationalt gennem sociale og kulturelle arrangementer. Foreningen arrangerer en månedlig T-cafe samt fester, seminarer og kønspolitiske debatter.

T-Lounge Society startede i 2007 som et fællesskabsprojekt for transpersoner med en månedlig café og forskellige arrangementer med det mål at skabe et fællesskab og et sikkert sted for at øge bevidstheden om rettigheder og betingelser for t-samfundet i Danmark og internationalt og blev drevet af et hold aktivister, som havde påtaget sig opgaverne i forbindelse med det månedlige arrangement.

Artikler om T-Lounge Society i Vidensbanken.

Gender DynamiX

Vist 54 gange.
Gender DynamiX

Gender DynamiX

Gender DynamiX
Saartjie Baartman Centre
Klipfontein Road
Athlone
Sydafrika
info@genderdynamix.co.za

Gender DynamiX er Afrikas første transforening. Den blev stiftet i Cape Town i Sydafrika den 1. juli 2006 på initiativ af Liesl Theron.

Foreningen vil arbejde for en verden i hvilken enhver person har frihed til at udtrykke sit eget køn, hvad enten det svarer overens til dets fødte biologiske køn eller ej.
Den vil yde støtte til transpersoner og søge at påvirke befolkningen til større accept og forståelse for transpersoner.
Ligeledes vil foreningen bekæmpe diskrimination og vold mod transpersoner og søge indflydelse på de politiske beslutninger i Sydafrika.

Gender DynamiX. Den første bestyrelse.

Gender DynamiX.
Den første bestyrelse.

Gender DynamiX’s første bestyrelse:

Bagerst fra venstre mod højre:
Bulelwa Panda (sekretær), Robert Bayer, Natalie Dominique Louw og Liam Visser (kasserer)
Forrest fra venstre mod højre:
Nazmah Achmat, Liesl Theron (Chief executive officer), Sally-Jean Shackleton (formand) og Robert Adele Hamblin (næstformand).
Fraværende:
Dr. Marlene Wasserman, Rene Bester og Renisha Perigrino.

LGBT History Month

Vist 17 gange.
LGBT History Month

LGBT History Month

LGBT History Month
Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Frivillig amerikansk organisation, som hvert år i oktober måned afholder og koordinerer en lang række arrangementer for at fejre opnåede LGBT resultater og gøre opmærksom på, at der fortsat er noget at kæmpe for.
Formålet med den historiske måned er at huske og videreformidle viden om den særlige LGBT historie.
LGBT samfundet er den eneste samfund i verden, hvis historie ikke læres i hjemmet, i skolen eller i religiøse samfund. LGBT History Month fortæller om betydningsfulde personer og begivenheder med relation til LGBT, oplyser om rollemodeller, skaber fællesskab og orienterer og borgerrettigheder.
Huske vores historie, fejre vores fortid, skabe vores fremtid!
Siden 2006 har Equality Forum haft ansvaret for LGBT History Month.

Enigma swimming club – svømmeklub for transpersoner i London.

Vist 144 gange. Gerry Small stiftede i april 2006 “Enigma swimming club” i London.
Han oplyste, at han havde erfaret, at mange transseksuelle selv efter kønsskifteoperation havde vanskeligheder ved at komme i svømmehaller.
Som følge deraf oprettede han klubben, der har en svømmehal for sig selv, når de svømmer. Det gør, at der ingen problemer er med hensyn til omklædning, badning m.v. Alle bruger de faciliteter, som de føler sig bedst tilpas ved.

Lørdag den 12. august 2006 kl. 18 – 20 holder klubben sit første “TranSplash party” for alle interesserede i Britannia Leisure Pool, Hyde Rd, London N1 (Nærmeste undergrundsstation: Old Street).
Tilmelding via e-mails til enigmaclub@aol.com

(Splash betyder sprøjte plaske).

* * *
Onsdag den 8. august 2006 modtog jeg (Tina Thranesen) via e-mail information om “Enigma swimming club” og dens arrangement den 12. august 2006.
Da foreningen ikke har nogen hjemmeside, bringes indholdet af e-mailen herunder.

I set up the Enigma Club in April when I discovered that a surprising number of transpeople, even after successful surgery, are unable to access ordinary swimming facilities due to anxieties and embarrassment.
The group has been growing gradually by word-of-mouth. It is mostly transmen at present as I initially discussed it at FTM London. I am hoping that with a bit of advertising the balance will become more representative of the community.

This swimming club is open to all transpeople whether pre- or post- op or not considering operations. It is held in a swimming pool which is not overlooked and it is our private session. People wear the swimwear that they feel comfortable in. Tee-shirts (not baggy), shorts or leggings are all acceptable options. The changing rooms are individual cubicles in a mixed space with a communal shower. This deals entirely with the issues of ‘which one do I use? It is a completely safe
environment.

The Enigma Club is a private members club has a membership fee of £45 pa plus £5 per swim. The sessions are on the second and fourth weeks of each month.

Enigma Club is hosting the first TranSplash event, on Saturday 12th August between 6-8pm, at the Britannia Leisure Centre, Hyde Rd, London N1 (nearest tube: Old Street). Nibbles and Soft Drinks provided.

TranSplash is the chance for a mixing of the communities, for people to show their support of transpeople, and also for club members to get used to showing their bodies to other people in a safe space. The TranSplash event is open to club members, their friends, families and ALL LGBT-friendly people.

TranSplash tickets: £15/£7.50 concessions, £5 to Enigma Club members.
Membership available on request. For further info email enigmaclub@aol.com

Hope you can join us!
Gerry Small

Sabaah.

Vist 105 gange.
Sabaah
Onkel Dannys Plads 1, Kulturstaldene,
1711 København V.
E-mail: bestyrelsen@sabaah.dk
Sabahh. Forening for homo-, bi- og transpersoner med anden etnisk baggrund end dansk.Forening for homo-, bi- og transpersoner med anden etnisk baggrund end dansk.
Sabaah betyder “ny dag”, “morgen” eller “ny begyndelse”.
Foreningen Sabaah blev stiftet den 15. april 2006.
Som medlem af Sabaah får du kultur, debat og ikke mindst mulighed for at mødes med en masse andre med forskellige baggrunde – eller måske samme baggrund som dig?

Artikler vedrørende Sabaah.

Equality Forum

Vist 10 gange.
Equality Forum

Equality Forum

Equality Forum
E-mail: info@equalityforum.com
Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Equality Forum er en nationalt og internationalt LGBT borgerrettighedsorganisation dannet i 2006, der med et pædagogisk fokus i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, faglige sammenslutninger, forskningscentre, nonprofit virksomheder og almennyttige organisationer produktion af dokumentarfilm, iværksætter markante initiativer og koordinerer det største årlige internationale LGBT borgerrettighedsforum og LGBT History Month.

Copenhagen Pride

Vist 9 gange.
Copenhagen Pride

Copenhagen Pride

Copenhagen Pride
København
E-mail: Bestyrelsen@copenhagenpride.dk

Copenhagen Pride, der drives 100 % af frivillig arbejdskraft, har som mission at promovere og synliggøre homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner i Danmark ved diverse kulturarrangementer i løbet af året, kulminerende i Copenhagen Pride Week på Rådhuspladsen i København.
Copenhagen Pride i Københavns gader startede i 1996, da København blev udråbt til kulturby og samtidig fik æren af samme år at afholde Euro Pride.
Foreningen har gennem årene haft forskellige navne. Det nuværende – Copenhagen Pride – blev indført i 2004.

NCTE – National Center for Transgender Equality

Vist 13 gange.
NCTE - National Center for Transgender Equality

NCTE – National Center for Transgender Equality

NCTE
– National Center for
Transgender Equality
Washington
E-mail: NCTE@NCTEquality.org

Amerikansk national organisation, der arbejder for at forbedre social retfærdighed og ligestilling for og stoppe diskrimination og vold mod transkønnede gennem uddannelse og rådgivning om nationale spørgsmål af betydning for transkønnede.
NCTE holder sig orienteret om føderale lovgivningsaktiviteter af betydning for transkønnede, viderebringer informationerne derom til medlemmerne og søger at påvirke politikerne.
Organisationen blev dannet i 2003 af transaktivister, som oplevede det presserende behov for, at lovgiverne i Washington blev bekendt med de transkønnedes forhold.

CPH:DOX

Vist 0 gange.
CPH:DOX

CPH:DOX

CPH:DOX
Tagensvej 85 F,
2200 København N.
Tlf: 33930734
E-mail: info@cphdox.dk

CPH:DOX (Copenhagen International Documentary Film Festival) blev grundlagt i 2003 af Natfilm Festivalen og er vokset til at være Nordens største dokumentarfilm festival. Med støtte fra den nationale filmbranche og den danske presse har CPH:DOX manifesteret sin rolle i det danske film- og kulturmiljø og markeret sig som en af Københavns store kulturbegivenheder.

TAVA – Transgender American Veteran’s Association

Vist 23 gange.
TAVA

TAVA

TAVA – Transgender American
Veteran’s Association

USA.
E-mail: media@tavausa.org

En forening for transkønnede, der har tjent i USA’s væbnede styrker.
Foreningen blev stiftet i 2003 og skriver selv således om foreningen:
“The Transgender American Veterans Association – TAVA blev stiftet for at søge at afhjælpe den voksende bekymring for en retfærdig og lige behandling af transkønnede veteraner og aktive tjenstgørende. Som følge af, at antallet af transkønnede personer stiger, så stiger andelen af veteraner og aktivt tjenstgørende transkønnede også. TAVA fungerer som en oplysende organisation, der vil hjælpe “the Veterans Administration” og “the Department of Defense” til bedre at forstå personer, der identificerer som værende kønsanderledes. Som veteraner, har vi også tjent stolt, og vil fortsat gøre det. TAVA er til for at hjælpe hvor vi kan.”

Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transsekseuelle

Vist 4.569 gange.
Trans-Danmark
Adresse som anført i CVR

Trans-Danmarks logoTrans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transsekseuelle arbejder politisk og socialt.
Foreningens formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af transvestitters og transseksuelles særlige forhold og søge at sikre, at lovgivningen i størst mulig udstrækning tilgodeser sammes forhold.
Foreningen blev stiftet den 29. juni 2002.
Foreningen må pr. 28. september 2013 betragtes som inaktiv.

Dunst

Vist 39 gange.
Dunst

Dunst

Dunst
København.
E-mail: info@unst.dk

Et socialt netværk med initiativer.
En forening, et seksualpolitisk, aktivistisk, kunstnerisk forum for alle transseksuelle, transvestitter, lesbiske, bøsser, biseksuelle og freaks, der har noget på hjertet og stræber mod at opretholde en unik, kraftfuld, farverig, larmende og spændende queer-undergrund i Danmark.
Blev startet i 2001 af Ulle Dulle, Mixen, Miss Fish og Ramona Macho.

Safra Project

Vist 30 gange.
Safra Project

Safra Project

Safra Project
London, England
E-mail: info@safraproject.org

Safra project blev startet i oktober 2001, har hjemme i London og arbejder med indsamling og formidling af information om lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder, der religiøst og/eller kulturelt identificerer sig som muslimer – muslimske LBT kvinder.

Organisationen beskæftiger sig med de problemer, som muslimske LBT kvinder oplever i form af fordomme på grundlag af deres seksuelle orientering, kønsidentitet, køn, religion, race, kultur og/eller indvandrerstatus.
Ordet Safra relateres på mange sprog såsom arabisk, farsi og urdu til ordene “rejse” og “opdagelse”.
The Safra Project forsøger ikke at finde og fremføre de ultimative svar eller løsninger og er ikke en “sandhedsgruppe”, men en organisation, der prøver at være alsidig og nuanceret.

Safra afholder jævnligt møder og arrangementer.
Resultaterne af Safras indsamlinger og analyser udgives i form af rapporter og analyser, som er tilgængelige på deres hjemmeside.

Safra har bl.a. udgivet rapporterne:

Blue Diamond Society (BDS)

Vist 58 gange.
Blue Diamond Society

Blue Diamond Society

Blue Diamond Society (BDS)
Kathmandu, Nepal
E-mail: bluediamondsociety.
movement@gmail.com

Nepals eneste forening for marginaliserede minoriteter: Bøsser, biseksuelle og transpersoner.
Foreningen, der blev stiftet i 2001, arbejder for forbedring af de lovgivningsmæssige forhold, yder støtte og juridisk bistand til foreningens medlemmer, arrangerer sammenkomster, skønhedskonkurrencer og meget andet.

Artikel den 26. januar 2005 hos BBC News om foreningen og dens stifter, den 32 årige Sunil Pant, og den 24 årige Manisha, der er “meti” og arbejder fuldtids for foreningen.

Harry Benjamin Resurssenter (HBRS). Norge.

Vist 188 gange.
Harry Benjamin Resurssenter (HBRS)

Harry Benjamin Resurssenter (HBRS)

Harry Benjamin Resurssenter
(HBRS)

Christian Krohgs gate 34, 5.,
0186 Oslo.
info@hbrs.no

Norsk forening for transseksuelle.
HBRS i Norge er en landsdækkende forening af mennesker, der er søger, har eller har haft diagnosen transseksualisme og som gennemgår kønskorrigerende behandling på Rikshospitalet i OSLO og for deres familier.

HBRS arbejder politisk og socialt for, at personerne i deres målgruppe skal være i stand til at leve åbent og uden frygt for at blive socialt udstødt eller diskrimineret.

HBRS arbejder endvidere for at informere og øge viden om diagnosen transseksualisme og fremme en god og sikker behandling i Norge. HBRS driver selvhjælpsgrupper, debatforum, afholder åbne aften arrangementer, tilbyder personlige samtaler, arrangerer konferencer, kurser, foredrag, sommertræf mm.

Landsforeningen for transseksuelle (LFTS)

Landsforeningen for transseksuelle (LFTS)

Harry Benjamin Resurssenter (HBRS)

Harry Benjamin Resurssenter (HBRS)

HBRS blev dannet den 9. januar 2000 på initiativ af Tone Maria Hansen, der også blev og fortsat er foreningens formand.
Foreningen fik navnet Landsforeningen for transseksuelle (LFTS).
På årsmødet den 23. april 2005 skiftede foreningen navn til Landsforeningen for transkjønnete i Norge og i 2010 til sit nuværende navn.

I oktober 2006 kom HBRS (dengang LFTS) på den norske finanslov for 2007 med et beløb på 500.000 kr.


Transgender Day of Remembrance, International (TDOR)

Vist 118 gange.
Transgender Day of Remembrance

Transgender Day of Remembrance

International Transgender
Day of Remembrance
(TDOR)

transgenderdor@gmail.com

Mindedag for dræbte transpersoner, som afholdes hvert år den 20. november.
Flere og flere organisationer, foreninger og grupperinger i flere og flere lande laver mindearrangementer for transpersoner, som er dræbt i det forudgående år.

Den første mindedag blev holdt den 28. november 1999 som minde om Rita Hester, der blev myrdet den 28. november 1998.
I 2002 blev mindedagen flyttet til den 20. november for ikke at kollidere med den amerikanske “Thanksgiving day”.

På mindesiden er der årlige fortegnelser over dræbte transpersoner.
Gwendolyn Ann Smith var initiativtager til mindedagen og mindesiden.

Anmeldelse af mindearrangementer til optagelse på mindesiden kan sendes via e-mail transgenderdor@gmail.com

* * *
Rita Hester var MtK transseksuel.
Hun blev lørdag den 28. november 1998 fundet i sin lejlighed i Boston, USA med adskillige knivstik i kroppen. Hun konstateredes død ved ankomsten til hospitalet.
Drabet er uopklaret.

PanDans

Vist 63 gange.
PanDans

PanDans

PanDans
E-mail: pan_styregruppe@groupcare.dk
København, Danmark.

Danseforening med partnere af samme eller modsatte køn.
I PanDans vælger du selv, om du har lyst til at danse med en partner af samme køn eller en af det modsatte køn. Hvis du ikke allerede har en dansepartner, så mød op alligevel – PanDans hjælper dig gerne med at finde en partner.
PanDans’ overordnede formål er at udbyde danseundervisning i en atmosfære af tolerance. Der tilbydes undervisning i både standard- og latindanse. Standard: Vals, Tango, Quickstep, Slowfox og Wienervals. Latin: Cha cha, Rumba, Jive, Samba og Paso Doble.
Dannet søndag den 6. september 1998

PanDans er en afdeling under Pan Idræt, er medlem af DGI-storkøbenhavn og associeret medlem af Dansk Sportsdanserforbund Øst.

BLUS – LGBTQ Students

Vist 51 gange.
BLUS – LGBTQ Students

BLUS – LGBTQ Students

BLUS – LGBTQ Students
København
info@blus.dk

Forening for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og queer studerende.
Foreningen blev stiftet i 1996 som en social platform for LGBTQ studerende i København.
Ordet BLUS var oprindeligt forkortelse for “Bøsse Lesbiske Universitets Studerende”.

Kontakt foreningen eller besøg foreningens hjemmeside vedrørende arrangementer.

TiD – Transpersoner i Danmark

Vist 4.214 gange.
TiD – Transpersoner i Danmark
Kontakttelefon: 21699977
kontakt@transvestit.dk
Adresse som anført i CVR

TiD - Transpersoner i DanmarkForeningens formål er at være et samlende led for transpersoner, pårørende og andre interesserede, at afholde sociale arrangementer og at formidle vejledning og information.

Artikler om TiD.

* * *
Historik
 • Foreningen blev stiftet den 30. maj 1994 under navnet “Transvestitforeningen i Danmark (TiD) “som en landsdækkende forening for alle med tilknytning til eller interesse for transvestisme af enhver art.
 • På generalforsamlingen den 19. februar 2011 blev der vedtaget en gennemgribende revideret vedtægt. Herunder blev foreningens navn lettere ændret til: “Transvestitforeningen i Danmark” forkortet form “TiD”.
 • På generalforsamlingen den 4. februar 2017 blev foreningens navn ændret til: “TiD – Transpersoner i Danmark”.
  Foreningens hjemmeside skulle også fremover være på www.transpersoner.dk, idet det hidtidige domænenavn (www.thransvestit.dk) skulle viderestille til det nye domænenavn.
PFC – Press For Change

Vist 39 gange.
PFC - Press For Change

PFC – Press For Change

PFC – Press For Change
E-mail: office@pfc.org.uk
London, England

Driver politisk lobbyarbejde og almen oplysningsvirksomhed for at fremme transpersoners forhold gennem udbredelse af kendskabet til transvestisme og transseksualisme. Har en omfattende hjemmeside med masser af information. Foreningen dannet i 1992.

GLSEN. Gay, Lesbian & Straight Education Network

Vist 0 gange.
GLSEN

GLSEN

GLSEN
Gay, Lesbian & Straight
Education Network

New York, USA.
info@glsen.org

GLSEN blev dannet i 1990 af en lille, men dedikeret gruppe af lærere i Massachusetts, som ønskede at forbedre uddannelsessystemet, der ofte mobbede og diskriminerede lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede (LGBT) studerende. Den lille gruppe er vokset til at blive den førende nationale organisation inden for uddannelsessystemet med fokus på sikre skoler for alle studerende.
Der er mange afdelinger rundt om i USA. Hovedkvarteret er beliggende i New York.

IFGE. International Foundation for Gender Education

Vist 40 gange.
IFGE

IFGE

IFGE
International Foundation
for Gender Education

Stor nordamerikansk transforening, som blev stiftet i 1987 af Merissa Sherrill Lynn.
Foreningen driver en omfattende lobbyvirksomhed for at fremme forholdene for transpersoner og informere om sammes forhold.
Foreningen afholder mange arrangementer, herunder en stor årlig konference.
Driver også Synchronicity Bookstore, som formentlig er verdens største specialboghandel med translitteratur.
Udgiver bladet Tapestry.

The Northern Concord

Vist 35 gange.
The Northern Concord

The Northern Concord

The Northern Concord
Manchester, England.
E-mail: JennyB@northernconcord.org.uk

Foreningen blev stiftet i 1986 på baggrund af TV/TS grupper, som i forskellige former havde eksisteret siden 1965.
Hver onsdag mødes mellem 40 og 60 personer til hyggeligt samvær i foreningen.
Derudover afholder foreningen forskellige andre arrangementer og danner selvhjælpsgrupper. Foreningen udgiver magasiner Cross Talk.
På hjemmesiden er der mange informationer, herunder fortegnelse over restaurationer, barer og forretninger i Manchester-området samt links til andre foreninger, selvhjælpsgrupper m.v.

Colin Higgins Foundation

Vist 42 gange.
Colin Higgins Foundation

Colin Higgins Foundation

Colin Higgins Foundation
San Francisco, Californien, USA.
info@colinhiggins.org

Colin Higgins Foundation blev stiftet i 1986 af Colin Higgins.
Colin Higgins var en af Hollywoods mest værdsatte direktører og manuskriptforfattere. Han blev født den 28. juli 1941 i Nouméa, New Caledonia nordvest for New Zealand af en australsk moder og amerikansk fader. Herefter boede han med forældrene en tid i Sydney og flyttede til Redwood, Californien i 1960’erne.
Han studerede på Stanford University og fik i 1967 en bachelor grad i engelsk. Herefter på University of California Los Angeles (UCLA), hvor han tog uddannelsen Master of Fine Art som manuskriptforfatter.
Colin Higgins døde i 1988 af AIDS.

Prioritering af stipendier
Gennem sin tildeling af stipendier støtter Colin Higgins Foundation organisationer og enkeltpersoner, som støtter udviklingen af styrke og lederskab hos lesbisk, homoseksuel, biseksuel og transkønnet ungdom gennem:
 • organisation af græsrodsvirksomhed og/eller styrkelse af fornødent lederskab,
 • arbejde med traditionelt underprivilegerede samfund: farvet ungdom, transkønnede, immigranter eller unge i reservater,
 • at sørge for skabelse af fundamental forandring i de lovmæssige, økonomiske eller kulturelle systemer, som påvirker LGBT ungdom, og
 • knytte LGBT ungdom til andre organisationer og bevægelser, som arbejder med social retfærdighed.

Fonden har gennem årene foretaget mange donationer og uddelt mange priser, hvoraf her alene skal nævnes:

 • Ashton Lee i 2014
  Ashton Lee

  Ashton Lee

  Ashton Lee blev født i 1997 som pige og voksede op i landdistriktet Mount Shasta i det nordlige Californien. I en meget ung alder, blev han klar over, at han var anderledes end sine jævnaldrende. Da hans familie flyttede til Manteca, ligeledes i Californien, begyndte han at tro, at han var lesbisk, men blev klar over, at han var transseksueltransmand.
  Ashton begyndte at ytre sig offentligt om transpersoners forhold og vandt gehør for sine synspunkter.
  Ikke mindst på grund af Ashtons agitation blev der fremsat et lovforslag, som Californiens guvernør, Jerry Brown underskrev kort før Ashton fyldte 17 år.
  Loven, Assembly Bill 1266 også kendt som “The School Success and Opportunity Act”, der trådte i kraft den 1. januar 2014 sikrer, at skoleelever fuldt ud kan deltage i alle skolers aktiviteter som det køn, de føler sig som.

 • Jazz Jennings i 2012
  Jazz Jennings

  Jazz Jennings

  Jazz blev født som dreng, men har identificeret sig som pige lige fra 2-års alderen. Forældrene har støttet hende.
  Hun og forældrene har dannet foreningen med den tilhørende hjemmeside TransKids Purple Rainbow Foundation (TKPRF), har deltaget i talrige interview i fjernsyn og fortalt om sin situation ved mange møder.

 • Lance Hicks i 2008.
  Lance Hicks

  Lance Hicks

  Lance Hicks blev født i 1990 som kvinde i Metro Detroit området af en hvid mor fra forstæderne og en sort far fra byen.
  Som 15-årig sprang Lance ud som transmand og begyndte sit kønsskifte i gymnasiet i en overvejende hvid forstad. Lance organiserede skolens første Transgender Day of Remembrance (mindedag for dræbte transpersoner), hvilket førte til mobning og chikane fra andre studerende.
  Han fik kontakt til en LGBT ungdomsgruppe og dannede sin skoles første LGBT ungdomsforening.
  På tidspunktet for modtagelse af prisen var Lance en af arrangørerne af en transungdomskonference.
  Efter modtagelsen af prisen er Lance fortsat aktiv i fremme af forholdene for transpersoner.

 • Kiya Morton (Mack Morton) i 2007.
  Kiya Morton

  Kiya Morton

  Kiya, der på tidspunktet for donationens overrækkelse i 2007 var 20 år, er biologisk født som mand af teenagesforældre i Philadelphia. Hun blev slået og udsat for mobning af ældre børn og unge.
  Moderen fandt ud af, at Kiya (Mack) var bøsse og sendte hende til en institution, som gennem medicin forsøgte at få fjernet de homoseksuelle tanker. Efter flere forgæves forsøg lykkedes det Kiya som 15 årig at flygte og ernærede sig ved prostitution, samtidig med at hun påbegyndte behandlingen mod et kønsskifte for at blive en pige.
  Hun blev anholdt flere gange og blev anbragt i en institution, hvor hun flere gange udsat for homoseksuelle voldtægter.
  Da hun endelig kom fri klagede hun til “justitsministeren” over den behandling hun og andre unge transseksuelle blev udsat for når de var anbragt i statens lukkede ungdomsinsitutioner og fængsler.
  Det førte til, at den ungdomsinstitution, Kiya havde anbragt på, blev lukket og at der blev udarbejdet nye retningslinier for behandlingen og adfærden over for alle LGBT unge i statens varetægt.
  Prisen på 10.000 US $ vil hun bruge til uddannelse.

 • Andy Marra i 2005
  Andy Marra

  Andy Marra

  Andy, der på tidspunktet for donationens overrækkelse i 2006 var 20 år, er biologisk født som mand. Hun er født i Korea og adopteret af amerikanske forældre.
  Da hun gik på gymnasiet, var hun en førende stemme for transpersoners rettigheder både i New York og ud over landet. Hun organiserede et topmøde med deltagere fra mange amerikanske stater sammen med the Gay, Lesbian and Straight Education Network – GLSEN og the Empire State Pride Agenda – ESPA, med det formål at samle støtte til the Dignity for All Students Act – DASA en “sikker skolepolitik”, som de håber bliver indført som lov for offentlige skoler.
  I New York har hun været med i en succesfuld gruppe, som fik indført en tilsvarende politik som lov.
  Hun studerer nu ved Peace University og er bestyrelsesmedlem i flere amerikanske trans- og LGBT organisationer – i nogle af dem som det yngste medlem – og bestyrelsesformand for National Center for Transgender Equality (NCTE).

 • Sylvia Guerrero i 2004
  Sylvia Guerrero

  Sylvia Guerrero

  Sylvia Guerrero har oplevet den ufattelige tragedie, at hendes 17 årige datter Gwen Araujo blev dræbt den 4. oktober 2002. Gween var født som dreng, men levede sine sidste år som pige.
  Sylvia har siden drabet utrætteligt kæmpet for transseksuelles rettigheder og holder foredrag om transseksuelles forhold overalt i USA.
  Hendes håb er, at hun ved sit virke kan medvirke til større tolerence og forståelse og dermed bidrage til, at der forhåbentlig ikke sker flere drab på transseksuelle.
  Hun har lovet sig selv at være Gwens stemme indtil sit sidste åndedrag.

 • Dana Rivers i 2000
  Dana Rivers

  Dana Rivers

  Dana Rivers blev født 16. februar 1955 og hed indtil sit kønsskifte David Warfield.
  David Warfield var en højt agtet og vellidt lærer ved en forstadsskole til Sacramento, Californien med ni års lærergerning bag sig.
  Da hun forud for det kommende skoleårs start meddelte skolen, at hun ikke mødte i skolen som David Warfield, men som Dana Rivers, blev hun fyret.
  Som David Warfield var han en meget engageret lærer, som mange elever omtalte som en af dem, der har betydet mest for dem. Han involverede eleverne i mange aktiviteter, var baseballtræner og en rollemodel for eleverne.
  Efter fyringen har hun virket som foredragsholder ved talrige arrangementer og talt de transseksuelles sag.

  Artikel den 27. september 1999 i The New York Times om fyringen af Dana Rivers.

MIX Copenhagen, Lesbian Gay Bi Trans Film Festival

Vist 87 gange.
MIX Copenhagen, Lesbian Gay Bi Trans Film Festival
Tagensvej 85 F, 2200 København N.
E-mail: kontakt@mixcopenhagen.dk
Mix CopenhagenArrangør af LGBT filmfestival.
Danmarks ældste filmfestival, der i 2010 fejrede 25 års jubilæum.
Tilstræber at bringe de bedste LGBT film til Danmark.
Alt arbejde for filmfestivalen udføres af frivillige.
Den 1. december 2010 skiftede foreningen navn fra Copenhagen Gay & Lesbian Film Festival – CGLFF – til sit nuværende navn.

Artikler vedrørende MIX Copenhagen.

Filmpriserne Lili og Bent
Filmprisen Lili blev indstiftet i 2011.
Prisen skal cementere festivalens position som omdrejningspunkt for produktioner med ambitioner på filmens vegne og på vegne af de historier, der bliver fortalt.
Årets Lili gives til bedste spille-, kort- og dokumentarfilm samt publikumsfavoritten under den årlige filmfestival.
Filmprisen er opkaldt efter den danske kunstmaler Einar Wegener, der i 1930 blev til Lili Elbe. Den form for mod og frihedselskende rummelighed synes vi, gør Lili til det perfekte symbol på MIX Copenhagen og de fortællinger, vi gerne vil hylde.
Da kunstner Saskia Bisp fik opgaven, var det med arbejdstitlen: Mix og favnende.
Saskia Bisp udtalte blandt andet om opgaven: “Det er en udfordring, hvis man vil lave en menneskelignende figur, der repræsenterer os alle, for vi har en tendens til straks at måle i køn, hvis vi ser noget, der ligner en krop. Jeg håber at kunne give prisen et udtryk, der passer til den følelse, festivalen er med til at give folk – nemlig at være velkommen og blive set”.
Saskia Bisp har bl.a. instrueret filmen Nobody Passes Perfectly.

Filmprisen Bent, der blev indstiftet i 2011, er på 10.000 kr.
Prisen uddeles til modige producenter, manuskriptforfattere og instruktører, der i løbet af året har turdet skabe troværdige homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede karakterer.
Filmprisen er opkaldt efter den første åbne homoseksuelle hovedperson i dansk spillefilm, nemlig Frits Helmuths Bodil-vindende rolle som Bent i Edward Flemings – Lille spejl – fra 1978. Og så er “bent” på engelsk et udtryk for ikke at være straight.

FPES Sverige

Vist 79 gange.
FPES Sverige

FPES Sverige

FPES
Sverige

FPES (Full Personality Expression Sverige) blev stiftet i 1982.
Foreningen kan dog føres tilbage til 1966, hvor FPE-NE blev stiftet med medlemmer i Sverige, Norge, Finland og Danmark.
I 1982 blev FPE-NE opdelt i nationale foreninger. I 2001 tilsluttede FPE-S sig RFSL (Riksförbundet För Seksuelt Likaberättigande)..
FPES er den største forening for transpersoner i Sverige.

Human Rights Campaign – HRC

Human Rights Campaign – HRC
Vist 47 gange.

Human Rights Campaign

Human Rights Campaign

HRC
Washington

Human Rights Campaign – HRC er den største menneskerettighedsorganisation for LGBT-er i USA.
Organisationen repræsenterer mere end 700.000 græsrodsmedlemmer og støtter over hele verden, dog fortrinsvis i USA, og er den største menneskerettighedsorganisation for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner i USA.
Organisationen blev stiftet i 1980 af advokat Steve Endean med navnet Human Rights Campaign Found. Det sidste ord blev slettet.i 1995.

Organisationen voksede sig i de efterfølgende år stor og stærk og indsamlede mange penge til støtte for dens kampagner og dens lobbyarbejde for bedre forhold for LGBT-personer.
Ligeledes støtter organisationen med store midler foreningers kampagner og amerikanske politikere, der støtter LGBT-personers sag og lovforslag, der fremmer disses vilkår.
Således støttede organisationen i 1992 den daværende guvernør for Arkansas – Bill Clinton – i dennes præsident-valgkampagne.
Organisationen har taget initiativ til adskillige love til beskyttelse mod diskrimination af LGBT-personer – initiativer, der senere er blevet vedtagt som love.

HRC etablerede sig i 2003 i sin egen bygning i hjertet af Whasington og huser organisationens mere end 150 ansatte.

ILGA-International

Vist 24 gange.
ILGA-International

ILGA-International

ILGA-International
Geneve, Schweiz
E-mail: information@ilga.org.

Verdensomspændende organisation/netværk, der arbejder for ligestilling for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
Organisation/netværk blev stiftet i 1978 og har i dag 1.200 medlemsorganisationer fordelt over 125 lande.

Patientforeningen Benjamin

Vist 25 gange.
Patientforeningen Benjamin

Patientforeningen Benjamin

Patientforeningen Benjamin
Vist 25 gange. Stockholm, Sverige
E-mail: kontakt@pfbenjamin.se

Patientföreningen Benjaminer en patientorganisation, der støtter personer, der er ved at få, har eller har fået diagnosen transseksualitet. Det sker gennem personlig støtte og ved påvirkning af lovgiverne.
Foreningen er stiftet omkring år 1970.

Forbundet for transpersoner Norge (FTPN).

Vist 137 gange.
Forbundet for transpersoner Norge (FTPN)

Forbundet for transpersoner Norge (FTPN)

Forbundet for transpersoner Norge. (FTPN)
Oslo, Norge

Forbundet for transpersoner Norge (FTPN) er en interesseorganisation for transvestitter og transseksuelle af begge køn.
Foreningen ønsker at fremme den enkeltes mulighed for at kunne være sig selv – også som transperson.

FPE Norge

FPE Norge

Foreningen blev stiftet den 17. november 1966 med navnet FPE Norge, hvor FPE stod for Full Personal Expression, som en del af FPE-NE, der var en fællesskandinavisk og den første transforening i Skandinavien.
På generalforsamling den 17. marts 2007 skiftede foreningen navn til Foreningen for Transpersoner i Norge.

Beaumont Society.

Vist 154 gange.
Beaumont Society

Beaumont Society

Beaumont Society
London
England

Englands længst eksisterende forening for transpersoner stiftet i 1965.
The Beaumont Society blev startet af fire personer fra England, der var medlem af Viginia Prince organisation Phi Pi Epsilon, som betyder Full Personality Expression forkortet FPE, og som udgav tidsskriftet Transvestia.

En europæisk afdeling af af FPE blev dannet med en afdeling i England med navnet Beaumont Society efter Charles d’Eon de Beaumont, i Frankrig med navnet “ABC” og i Skandinavien med navnet FPE-Northern Europe (FPE-NE).

The Beaumont Society blev stiftet i Hampstead i sommeren 1965 med det formål at:
 1. udbrede information, øge offentlighedens og lægers kendskab til transvestisme og
 2. give transvestitter mulighed for socialt samvær med hinanden.

Alga Campbell blev valgt som præsident, Sylvia Carter blev sekretær og Alice, der fik medlemsnummer 100 blev valgt som The Beaumont Society’s oversøiske kontakt, da hun talte fransk og flere andre europæiske sprog.
Til stede var endvidere amerikaneren Gisellea, der var medlem af FPE i Californien, men boede i Europa.

Alga Campbell besluttede, at alle medlemmer skulle have et medlemsnummer. Der blev startet med medlemsnummer 100. Derefter blev medlemsnumre tildelt således at hvert andet nummer var over 100 og hvert andet under 100 for på den måde at få det til at se ud, som om der var mange flere medlemmer, end tilfældet var.

The Beaumont Society havde fra starten næsten lige så mange oversøiske medlemmer som fra England.

Det første medlemsmøde blev holdt på et hotel i Southampton i 1966. Der var tolv deltagere incl. to hustruer.

I 1966 var det i England ikke ulovligt for mænd at færdes offentligt klædt som kvinder, men der var ingen eller kun ringe forståelse i befolkningen eller hos politiet for transvestisme. Det skete derfor ikke så sjældent, at transvestitter blev anholdt – ikke for at være klædte som kvinder, men for forstyrrelse af den offentlige orden, da den almene opfattelse var, at de kun var iført kvindetøj for at tiltrække mænd for at få homoseksuel kontakt.
Der herskede blandt transvestitter også en udbredt frygt for forhånelse, afpresning og skilsmisse.

Primært på grund af denne opfattelse af, at transvestitter var homoseksuelle bestemtes det, at der som medlemmer kun kunne optages heteroseksuelle for på den måde at tilstræbe af få aflivet denne forkete opfattelse af transvestitters seksuelle orientering.

Pamela udfærdigede det første nummer af “Beaumont Bulletin”, som blev det officielle nyhedsbrev for the Beaumont Society. Det var på tre sider. I 1968 var det på otte sider trykt i farver og udkom hver anden måned.

I 1969 blev der holdt store middage i underafdelinger af the Beaumont Society i Skotland, Leicester og London med deltagelse af Viginia Prince.

Medlemsskab kostede i 1970 tre £ om året.

I 1972 blev the Beaumont Society omorganiseret, idet flere afdelinger blev til selvstændige foreninger.
Ligeledes i 1972 blev der holdt en stor gallamiddag i BBC’s Forum Restaurant. BBC lavede herunder en reportage med interviews, som blev udsendt over BBC verdenomspændende nyhedsradio.
Der deltog 140 transvestitter og 25 hustruer i gallamiddagen.

I 1974 arrangerede The Beaumont Society den første konference i “moderne tid” om transvestisme og transseksualisme. Den blev holdt på Leeds University og igen i 1975, hvor den blev holdt på Leicester University.

I 1975 stiftedes Beaumont Trust” under The Beaumont Society. Det var en gruppe bestående af personer med viden på et højt fagligt niveau om lægelige, sundhedsmæssige, sociale og juridiske områder, som skulle bemande en telefonhjælpetjeneste, skrive pjæcer, artikler og taler om transvestisme og transseksualisme.

Alga Campbel stoppede i 1976 som formand. Som ny formand valgtes Sylvia Carter og Alice med medlemsnummer 100 fik tittel af vicepræsident.
Steve Whittle var på det tidspunkt blevet medlem af The Beaumont Society og hjalp med udfærdigelse af Beaumont Bulletin.

I 1977 skete der igen skift i ledelsen, idet Sylvia Carter stoppede som præsident efter kun eet år på posten.
Som ny præsident valgtes Alice L. (medlemsnummer 100) og “Overseas Co-ordinator” samt redaktør af Beaumont Bulletin.
Janet Rainer overtog posten som redaktør af Beaumont Bulletin i 1979.

Meriel Latham overtog funktionen som præsident i 1984. Alice L. fortsatte som “Overseas Co-ordinator”

Vedtægterne for The Beaumont Society blev gennemgribende revideret i 1986.

Helen Fisher blev præsident for The Beaumont Society i august 1988

I 1990 blev Janett Scott præsident – en post, som hun fortsat bestrider i 2006. Gennem hendes formandstid har The Beaumont Society været gennem en omfattende modernisering, herunder etablering af en omfattende hjemmeside.

Kay West blev præsident for The Beaumont Society i marts 2011.

Amnesty International Danmark

Vist 0 gange.
Amnesty International

Amnesty International

Amnesty International Danmark
Gammeltorv 8, 5.,
1457 København K.
Tlf.: 33456565
E-mail: amnesty@amnesty.dk
CVR: 21539414

Organisationen arbejder ud fra tre grundlæggende værdier:
• Menneskeværd: Vores arbejde med menneskerettigheder er båret af respekt for, at vi alle har samme værdi som mennesker.
• Retfærdighed: Vores arbejde er baseret på idéen om, at alle mennesker har krav på en retfærdig og fair behandling af myndigheder og medborgere.
• Handling: Evnen til at handle hurtigt og målrettet er afgørende for, at vi har udviklet os til den organisation, vi er i dag.
Amnesty i Danmark beskæftiger cirka 40 medarbejdere og et antal frivillige.
Amnesty International blev grundlagt af Peter Benenson i 1961.

Sex & Samfund

Vist 64 gange.
Sex & Samfund

Sex & Samfund

Sex & Samfund
Lergravsvej 59, 2.,
2300 København S.
Tlf.: 33931010.
info@sexogsamfund.dk

Som privat medlemsorganisation stiftet i 1956 spiller Sex & Samfund rollen som vagthund på de seksuelle rettigheders område. For mange af de seksuelle rettigheder og goder, vi troede var kommet for at blive, er under pres.

Sex & Samfund har to typer medlemmer:
Kollektive medlemmer, som er organisationer og institutioner, der ønsker at støtte Sex & Samfunds arbejde.
Individuelle medlemmer, som er enkeltpersoner, der ønsker at støtte Sex & Samfund.

* * *
Den 15. juni 2014 flyttede Sex & Samfund fra adressen Rosenørns Allé 14, 1., 1634 København V. Præventions- og Rådgivningsklinikken samt undervisning forbliver indtil ca. 1. oktober 2014 på sin hidtidige adresse: Julius Thomsens Gade 14 B, 1632 København V., hvorefter de også flytter til den nye adresse på Amager.

Dansk Flygtningehjælp (DFH). Danish Refugee Council (DCR)

Vist 0 gange.
Dansk Flygtningehjælp (DFH)
Danish Refugee Council (DRC)
Borgergade 10, 3.,
1300 København K.
Tlf: 33735000
Dansk Flygtningehjælp, der er en privat humanitær organisation grundlagt i 1956, arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen med det overordnede mål at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Organisationen arbejder i mere end tredive lande. Dens midler kommer fra private og institutionelle donorer og fra salg af konsulentydelser i forhold til humanitært arbejde.

ICJ – International Commission of Jurists

Vist 26 gange.
ICJ - International Commission of Jurists

ICJ – International Commission of Jurists

ICJ – International Commission of Jurists
Geneve, Schweiz
E-mail: info@icj.org

International juridisk organisation, der virker for fremme og beskyttelse af menneskerettigheder.
Organisationen, der blev grundlagt i Vestberlin i 1952, tilstræber at være førende til at skabe sammenhænge i gennemførelse af international lovgivning og principper til fremme af menneskerettighederne gennem en upartisk, objektiv og autoritativ juridisk tilgang til beskyttelse og fremme af menneskerettigheder gennem retsstaten.

ICJ yder juridisk ekspertise på både internationalt og nationalt plan for at sikre, at udviklingen i den internationale lovgivning overholder principperne om menneskerettigheder, og at internationale standarder er gennemført på nationalt plan.
ICJ afholder konferencer og udgiver analyser og rapporter om menneskeretsforholdene både i enkeltlande og internationalt og om forholdene for minoritetsgrupper og andre særligt udsatte grupper.
ICJ har tilknyttet op til tres jurister (herunder højtstående dommere, advokater), der er kendt for deres erfaring, viden og grundlæggende engagement i menneskerettighederne. Sammensætningen har til formål at afspejle de geografiske forskelle i verden og dens mange retssystemer.

Foruden sit sekretariat i Genève har ICJ kontorer rundt i hele verden.

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Sverige.

Vist 109 gange.
RFSL

RFSL

RFSL
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas
och transpersoners rättigheter

Box 350,
101 26 Stockholm.
forbund@rfsl.se

Paraplyorganisation som virker for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoners forhold i Sverige.
RFSL blev stiftet i 1950 og er dermed en af verdens ældste organistationer af sin slags.
På forbundets hjemmeside er der en mangfoldighed af informationer – også om transpersoner.

RFSL - Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

RFSL – Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

Foreningen hed tidligere: RFSL – Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.

Forbundet har flere underafdelinger rundt om i Sverige og en særskilt ungdomsafdeling: RFSL Ungdom.

LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Norge.

Vist 9 gange.
LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

LLH – Landsforeningen for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner

Tollbugata 24,
0157 Oslo
Norge
post@llh.no

Foreningen arbejder for ligestilling og mod alle former diskriminering af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT-personer) i Norge og i resten af verden.

Foreningen blev stiftet den 20. maj 1950 i Oslo som den første norske forening for homoseksuelle som en underafdeling af den danske forening: Forbundet af 1948 – det nuværende LGBT Danmark.
I 1953 skiftede foreningen navn til Det norske forbundet af 1948 – DNF 48.
I 1976 blev DNF 48 splittet, og en fraktion blev dannet under navnet: Fellesrådet for homofile organisasjoner.
Den 29. november 1992 blev fraktionerne samlet i én forening under navnet Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring – LLH.
I juni 2008 blev foreningens navn ændret til det nuværende LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

På landsmødet i 2006 besluttedes det at inkludere transpersoner i foreningens virke.

Tri-Ess.

Vist 977 gange.
Tri-Ess

Tri-Ess

Tri-Ess
USA
info@tri-ess.org

Foreningen Tri Ess også betegnet Society of the Second Self blev stiftet af Virginia Prince i 1962 sammen med en gruppe abonenter af Transvestia.
Foreningen blev dog først stiftet under navnet the Hose and Heels Club. Navnet blev dog ret hurtigt ændret til Phi Pi Epsilon også kendt som FPE (Full Personality Expression) (også betegnet som “Foundation for Personality Expression”) og senere til sit nuværende navn Tri Ess (Society of the Second Self).

Det blev ret hurtigt dannet afdelinger rundt om i USA, hvilket gav transvestitter sikre sted, hvor de kunne mødes med ligesindede.
Virginia brugte næsten al fritid og det meste af sine penge på at rejse rundt i efterhånden hele USA for at hjælpe med at stifte foreninger for transvestitter og at holde foredrag.

Prince ønskede af al magt at fjerne transvestisme og homoseksualisme fra hinanden, idet hun ofte blev bekendt med, at hustruer til transvestitter havde den opfattelse, at deres mænd måtte være homoseksuelle, når de ønskede at iklæde sig kvindetøj.
Dette resulterede også i, at det foreningsheraki, som Prince var ved at opbygge, banlyste homoseksuelle og biseksuelle transvestitter, således at kun heteroseksuelle transvestitter kunne blive medlemmer.
En holdning, som fortsat er gældende i foreningerne.

Prince gjorde også, hvad hun kunne for at fjerne eller i hvert fald at minimere en sammenhæng mellem transvestisme og seksuel lystfølelse ved at kæde sig i kvindetøj og gjorde gældende, at transvestitter simpelt hen havde et behov for at udtrykke deres femminine sider.

Anette Hall fra Sverige havde indmeldt sig i foreningen og var i 1966 i USA.
Hun havde inden afrejsen skrevet Prince og oplyst hvilket hotel, hun skulle bo på. Da hun ankom til hotellet, var der en besked fra Prince om, hvordan de skulle mødes.
Det førte til, at Anette Hall blev initiativtager til stiftelse af en fællesnordisk afdeling af Full Personality Expression ved navn Full Personality Expression – Northern Europe med initialerne FPE-NE den 17. november 1966.

Ligeledes i 1967 tog Prince Europa med storm. Hun besøgte 37 byer i 8 lande og var med ved stiftelse af flere foreninger og mødte 17 allerede eksisterende foreninger.

Men også andre var aktive.
En af disse var Carol Beecroft, der i 1971 stiftede foreningen Mamselle. I 1976 blev den sammenlagt med Tri Ess.

Carol Beecroft begyndte selv at udgive et kvartalsblad ved navn The Femme Mirror.
I 1978 arrangerede hun den første kongres for medlemmer af Tri Ess. Den blev holdt i New Orleans og havde 24 deltagere.
Carol startede også en pennevenklub for medlemmer af Tri Ess.

Op gennem 1980’erne voksede Tri Ess fortsat med dannelsen af flere og flere afdelinger både i USA og rundt i Europa.
Carol Beecroft tog sig primært af bladudgivelserne, Prince af økonomien og Donna Martin ordnede medlems- og foreningsregistreringen.

1987 og 1988 blev skelsættende år for Tri Ess.
I 1987 viste The Donahue Show flere indslag med medlemmer af forskellige Tri Ess foreninger.
The Donahue Show var det første talk shows, hvor programværten Phillip John Donahue gennem 27 år frem til 1997 havde gæster i studiet, som han dels havde samtale med og dels lavede interviews med.
Disse fjernsynssudsendelser resulterede i en lavine af henvendelser til foreningerne.
I 1988 var Carol Beecroft udsat for et alvorligt uheld, der medførte en langvarig rekonvalescens.
Det fremskyndte tilsammen et stort behov for en bredere ledelse, hvilket også blev dannet.
Det hjalp og fremgangen fortsatte.

I 1988 udformede Jane Ellen Fairfax visionerne for Tri Ess med denne erklæring:
F Full personality expression, in a blending of both our masculine and feminine characteristics, in order to be all we can be.
I Integration of our masculinity and femininity to create a happier, more complete, person as we use our enhanced understanding of ourselves in our daily lives.
B Balance between masculinity and femininity in our total personalities.
E Education of Crossdressers toward self-acceptance, education of our families toward understanding, and education of society toward the acceptance of Crossdressers as ordinary people with a special gender gift.
R Relationship- building in the context of crossdressing.

Denne erklæring er stadig grundlaget for alle programmer og filosofien for Tri Ess.

Den nye ledelse begyndte i slutningen af 1980’erne at arbejde for at få de fødte kvinder ind i foreningerne og helst i bestyrelsene i de enkelte foreninger, idet der i foreningerne dels var meget få fødte kvinder og dels ikke ret mange arrangementer rettet mod dem.
Det første initiativ fra ledelsen var at foreslå, at de fødte kvinder kunne blive medlemmer af foreningerne på lige fod med transvestitterne. Det medførte en voldsom proteststorm fra mange transvestitmedlemmer, men ledelsen stod fast og fik det gennemført.

Det viste sig at være en god beslutning.
Mange fødte kvinder var meget aktive, skrev bøger om transvestisme,
hjalp aktivt ved afholdelse af arrangementer – store som små – og var i det hele taget et stort aktiv for foreningerne.
Der blev dannet et “big sister” program for hustruer og kærester til transvestitter og startet et kvartalsblad for dem ved navn Sweetheart Connection, ligesom der blev afholdt adskillige aktiviteter for “ikke-transvestitter”.

Der blev også dannet en støtteforening friends of Tri Ess og Tri Ess blev godkendt af myndighederne som en “nonprofit organization”, hvilket har økonomiske fordele.

I 1992 afholdt ledelsen en uddannelseskonference Spouses and Partners International Conference for Education (SPICE), der var en konference for ægtefæller og samlevere til transvestitter med det formål at give dem større viden om transvestisme og de problemer, der kan være at leve i et forhold med en transvestit.

Tri Ess har gennem 1990’erne udviklet et omfattende hjælpe og støtte program rettet mod både transvestitter, deres hustruer og samlevere og deres børn og har tætte kontakter til både myndigheder, psykiatere, psykologer, advokater, socialarbejdere og andre hjælpeorganisationer.

Men foreningen er stadig rettet mod heteroseksuelle transvestitter.

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

Vist 375 gange. LGBT Danmark

LGBT Danmark
Nygade 7, 2., Postboks 1023,
1007 København K.
Tlf.: 33131948.
E-mail: lbl@lgbt.dk

Seksual- og kønspolitisk interesseorganisation for LGBT-personer.
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner er en seksual- og kønspolitisk interesseorganisation, der arbejder for lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige ligestilling på alle niveauer i samfundet.

Foreningen regnes som stiftet sankthansaften, den 23. juni 1948 i aalborg under navnet Kredsen af 1948. Initivtageren var Axel Lundahl Madsen, der senere skiftede navn til Axel Axgil.

Formålet blev beskrevet som:
  Gennem personligt bekendtskab og korrespondance at knytte forbindelser og skabe et frit forbund af mennesker, som føler sig solidarisk med andre mennesker med samme indstilling til homo- og biseksuelle problemer, samt støtte og hjælpe dem i eventuelle vanskeligheder.

I 1949 ændredes navnet til: Forbundet af 1948.
I 1977 ændredes navnet til: Forbundet af 1948 – landsforening for bøsser og lesbiske:
I 1982 ændredes navnet til: Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL), Forbundet af 1948.
Den 16. februar 2008 på et ekstraordinært landsmøde blev transpersoner includeret i foreningens formålparagraf.
Den 21. november 2009 skiftede foreningen navn til: LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.
Den 20. november 2010 på det ordinære landsmøde blev Vibe Grevsen som den første transperson indvalgt i landsledelsen, hvor hun sad til landsmødet i 2013, hvor hun ikke genvælges.