Undermenuer til "Love mm.": Gældende danske love mm. | Konventioner o.lign. | Folketinget | Skrivelser om konventioner | Skrivelser om danske love | Domme - Nævnsafgørelser | EU | Europarådet | FN-bedømmelse af DK | FN | Udenlandske love o.lign | Historiske ikke gældende | Andre danske myndigheder
Love mm.
“Ikke specifikt” kan anerkendes som kønsbetegnelse efter en kønsskifteoperation, afgjorde den australske højesteret den 2. april 2014.
Den australske højesteret afgjorde den 2. april 2014 en sag om, hvorvidt justitssekretæren, der fører registeret over fødsler, dødsfald og ægteskaber, kan anføre en persons køn som "uoplyst". Sagen vedrørte Norrie , der havde fået foretaget en mand til kvinde kønsskifteoperation. Efter operationen måtte det ... Vis forekomsten
“Ikke specifikt” kan anerkendes som kønsbetegnelse efter en kønsskifteoperation, afgjorde den australske højesteret den 2. april 2014.
Den australske højesteret afgjorde den 2. april 2014 en sag om, hvorvidt justitssekretæren, der fører registeret over fødsler, dødsfald og ægteskaber, kan anføre en persons køn som "uoplyst". Sagen vedrørte Norrie , der havde fået foretaget en mand til kvinde kønsskifteoperation. Efter operationen måtte det ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. 1914 af 29. juni 2011 om alle landets politikredse følger Københavns Politis eksempel vedr. hadforbrydelser. Svar 6. juli 2011.
Den 29. juni 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S ) § 20 spørgsmål nr. S 1914 - 2010-11 - om hadforbrydelser og religion, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 6. juli 2011. Spørgsmål Mener ministeren, at det er en god idé, at alle landets politikredse følger Københavns ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 108 af 9. oktober 2007 om ministerens holdning til forskelsbehandling i ægteskabs- og partnerskabsloven. Svar 17. oktober 2007.
Lone Dybkjær (RV) stillede den 9. oktober 2007 § 20 spørgsmål S 108 - Samling: 2007-08 (1. samling) - om ministeren vil redegøre for sin holdning til den forskelsbehandling, der gøres på hetero- og homoseksuelle gennem hhv. ægteskabsloven og lov om registreret partnerskab, til familie- og forbrugerministeren, ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 1467 af 17. maj 2005 om anklagemyndigheden skal udrustes med særlige anklagere i hate crime sager. Svar den 11. oktober 2005.
Den 17. maj 2005 stillede det radikale folketingsmedlem Simon Emil Ammitzbøll § 20 spørgsmål S nr. 1467 - Samling: 2004-05 (2. samling) - om specialanklagere til sager om hate crime til justitsminister Lene Espersen, der svarede den 11. oktober 2005. Spørgsmål: Hvorledes stiller ministeren sig til muligheden for ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 1764 den 29. april 2013 om en EU-studerende ret til sundhedsydelser i Danmark – selv en kønsskifteoperation. Svar den 7. maj 2013.
Liselott Blixt (DF) stillede den 29. april 2013 § 20 spgsm. S 1764 - Samling: 2012-13 - om man løbende opgør, hvilke sundhedsydelser EU-studerende får, når de opholder sig i Danmark, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 7. maj 2013. Spørgsmålet var begrundet i artikelen den 29. april ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 258 af 17. oktober 2011 om bortoperation af en ung piges bryster. Svar 28. oktober 2011.
Den 17. oktober 2011 stillede Liselott Blixt (DF) § 20 spørgsmål S 258 - Samling: 2011-12 - om bortoperation af en ung piges bryster, til Ministeren for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag (SF), der svarede den 28. oktober 2011. Uagtet spørgsmålets ordlyd og dets anonymiserede form, er det direkte knyttet til den ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 259 af 17. oktober 2011 om bortoperation af en ung piges bryster. Svar 28. oktober 2011.
Den 17. oktober 2011 stillede Liselott Blixt (DF) § 20 spørgsmål S 259 - Samling: 2011-12 - om bortoperation af en ung piges bryster, til Ministeren for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag (SF), der svarede den 28. oktober 2011. På trods af spørgsmålets ordlyd og det anonymiserede form, der spørgsmålet direkte ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 3121 af 23. februar 2007 om reglerne for transseksuelles fornavneskift. Svar 6. marts 2007.
Per Clausen (EL) stillede den 23. februar 2007 § 20 spørgsmås S 3121 - Samling 2006-07 - om reglerne for transseksuelles fornavneskift til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der svarede den 6. marts 2007. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for indholdet af de regler, som gør det muligt for ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 3294 af 31. august 2005 om fornavneskift i forbindelse med kønsskifte foretaget i udlandet. Svar 13. september 2005.
Den 31. august 2005 stillede Louise Frevert, Dansk Folkeparti (DF) spørgsmål S 3294 - Samling: 2004-05 (2. samling) - om anerkendes af kønsskifte foretaget i udlandet til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), der svarede den 13. september 2005. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, om en transseksuel ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 3294 af 31. august 2005 om fornavneskift i forbindelse med kønsskifte foretaget i udlandet. Svar 13. september 2005.
Den 31. august 2005 stillede Louise Frevert, Dansk Folkeparti (DF) spørgsmål S 3294 - Samling: 2004-05 (2. samling) - om anerkendes af kønsskifte foretaget i udlandet til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), der svarede den 13. september 2005. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, om en transseksuel ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 358 den 31. oktober 2012 om hormon- og kirurgisk behandling af transkønnede. Svar 8. november 2012.
Den 31. oktober 2012 stillede Jane Heitmann (V) § 20 spgsm. S 358 - Samling: 2012-13 - om hormon- og kirurgisk behandling af transkønnede, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 8. november 2012. Spørgsmål Er det ministerens opfattelse, at ordningen for så vidt angår behandling af ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 358 den 31. oktober 2012 om hormon- og kirurgisk behandling af transkønnede. Svar 8. november 2012.
Den 31. oktober 2012 stillede Jane Heitmann (V) § 20 spgsm. S 358 - Samling: 2012-13 - om hormon- og kirurgisk behandling af transkønnede, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 8. november 2012. Spørgsmål Er det ministerens opfattelse, at ordningen for så vidt angår behandling af ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 358 den 31. oktober 2012 om hormon- og kirurgisk behandling af transkønnede. Svar 8. november 2012.
Den 31. oktober 2012 stillede Jane Heitmann (V) § 20 spgsm. S 358 - Samling: 2012-13 - om hormon- og kirurgisk behandling af transkønnede, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 8. november 2012. Spørgsmål Er det ministerens opfattelse, at ordningen for så vidt angår behandling af ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 4140 af 13. april 2007 om asylstatus for homoseksuelle, transseksuelle og transvestitter. Svar den 23. april 2007.
Jørgen Arbo-Bæhr (EL) stillede den 13. april 2007 § 20 spørgsmål nr. S 4140 - folketingsåret 2006-07 - om asylstatus for homoseksuelle, transseksuelle og transvestitter til minister for flygtninge, indvandrere og integration, Rikke Hvilshøj, der svarede den 23. april 2007. Spørgsmål Hvad er grunden til, at ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 462 af 14. november 2012 om den enkelte selv kan afgøre, om vedkommende er transkønnet til Sundhedsministeren. Svar den 22. november 2012.
Den 14. november 2012 stillede Stine Brix (EL) § 20 spgsm. S 462 - Samling 2012-13 - om et er den enkelte person, som kan afgøre, om vedkommende er transkønnet, eller at det skal afgøres af læger, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 22. november 2012. Spørgsmål Mener ministeren, ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 462 af 14. november 2012 om den enkelte selv kan afgøre, om vedkommende er transkønnet til Sundhedsministeren. Svar den 22. november 2012.
Den 14. november 2012 stillede Stine Brix (EL) § 20 spgsm. S 462 - Samling 2012-13 - om et er den enkelte person, som kan afgøre, om vedkommende er transkønnet, eller at det skal afgøres af læger, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 22. november 2012. Spørgsmål Mener ministeren, ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 464 af 14. november 2012 om en læge skal afgøre, at en person er transkønnet, før vedkommende kan modtage behandling. Svar den 22. november 2012.
Den 14. november 2012 stillede Stine Brix (EL) § 20 spgsm. S 464 - Samling 2012-13 - om en læge skal afgøre, at en person er transkønnet, før vedkommende kan modtage behandling, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 22. november 2012. Spørgsmål Mener ministeren, at det er ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 135 af 15. oktober 2009 om IMR-artikel “diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet”. Svar 23. oktober 2009.
Den 15. oktober 2009 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål S 135 - Samling: 2009-10 - om en artikel hos Institut for Menneskerettigheder (IMR) "diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet, forvirrende og inkonsekvent" til indenrigs- og socialminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 23. oktober 2009. ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 135 af 15. oktober 2009 om IMR-artikel “diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet”. Svar 23. oktober 2009.
Den 15. oktober 2009 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål S 135 - Samling: 2009-10 - om en artikel hos Institut for Menneskerettigheder (IMR) "diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet, forvirrende og inkonsekvent" til indenrigs- og socialminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 23. oktober 2009. ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 1708 af 18. marts 2009 til justitsministeren om registrering af hate crimes efter svensk model. Svar 30. marts 2009.
Marlene Harpsøe (KF) stillede den 18. marts 2009 § 20-spørgsmål S 1708 - Samling: 2008-09 - om implementering af hate crimes til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 30. marts 2009. Spørgsmålet stillet på grundlag af svaret fra justitsminister Brian Mikkelsen på spørgsmål nr. 1157 om den måde, som ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 1778 af 6. april 2010 om pædagogers faglige arbejde med køn i daginstitutioner. Svar 13. april 2010.
Den 6. april 2010 stillede Pernille Vigsø Bagge (SF) § 20-spørgsmål S 1778 - Samling: 2009-10 - om pædagogers faglige arbejde med køn i daginstitutioner til socialminister, Benedikte Kiær, der svarede den 13. april 2010. Spørgsmål Er ministeren enig i nødvendigheden af, at pædagogers faglige arbejde med køn i ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 1812 af 30. marts 2009 om registrering af hate crime efter svensk model. Svar 3. april 2009.
Den 30. marts 2009 stillede Mogens Jensen, Socialdemokraterne § 20-spørgsmål om registrering af hate-crime til justitsminister Brian Mikkelsen, der svarede den 30. april 2009. Spørgsmål Kan ministeren bekræfte, at han agter at gennemføre det socialdemokratiske forslag om, efter svensk model at indføre en særlig ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 1907 af 7. april 2009 om oprettelse af falsk profil på internettet. Svar 23. april og 9. juli 2009.
Den 7. april 2009 stillede Morten Messerschmidt (DF) § 20-spørgsmål S 1907 - Samling 2008-09 - om identitetstyveri til justitsminister, Brian Mikkelsen, der den 23. april 2009 afgav et foreløbigt svar fulgt op af endeligt svar den 9. juli 2009 med udtalelse fra Rigsadvokaten. Spørgsmål Hvad vil ministeren gøre for ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 2042 af 22. august 2011 om at kalde homoseksuelle for ægtepar. Svar 2. september 2011.
Den 22. august 2011 stillede Ørum Jørgensen (KD) § 20-spørgsmål S 2042 - Samling: 2010-11 - om at kalde homoseksuelle for ægtepar, til justitsminister, Lars Barfoed (KF), der den 2. september 2011 svarede, at grundet det udskrevne folketingsvalg ikke fandt det rigtigt at besvare spørgsmålet. Spørgsmålet Er ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 212 af 27. oktober 2009 om præcisering af svar på S 135 om IMR-artikel om diskrimininationslovgivningen i Danmark. Svar 5. november 2009.
Den 27. oktober 2009 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål - Samling: 2009-10 - om præcisering af svar på spørgsmål S 135 om artiklen fra Institut for Menneskerettigheder "diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet" til indenrigs- og socialminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 5. november 2009. ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 212 af 27. oktober 2009 om præcisering af svar på S 135 om IMR-artikel om diskrimininationslovgivningen i Danmark. Svar 5. november 2009.
Den 27. oktober 2009 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål - Samling: 2009-10 - om præcisering af svar på spørgsmål S 135 om artiklen fra Institut for Menneskerettigheder "diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet" til indenrigs- og socialminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 5. november 2009. ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 2152 af 7. maj 2010 om politiets manglende registrering af hate crime i Odense. Svar 17. maj 2010.
Den 7. maj 2010 stillede Julie Skovsby (S) § 20-spørgsmål S 2152, om ministeren finder det problematisk, at Fyns Politi ikke har registreret en eneste hadforbrydelse i Odense, til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 17. maj 2010. Spørgsmål Finder ministeren, jf. artiklen fra Fyens Stiftstidende, den 4. maj ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 2495 af 28. juni 2010 om vold og diskrimination mod lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder. Svar 9. juli 2010.
Den 28. juni 2010 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål S 2495 - Samling: 2009-10 - om lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder er særligt udsatte for vold og genstand for omfattende diskrimination til justitsminister, Lars Barfoed (KF), der svarede den 9. juli 2010. Spørgsmålet Er ministeren enig i, at ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 2666 af 20. juli 2009 om det er acceptabelt politiet oplyste, at en anholdt havde gennemgået en kønsskifte. Svar 27. juli 2009.
Den 20. juli 2009 stillede Per Clausen (EL) § 20-spørgsmål S 2666 - Samling: 2008-09 - om en presserapport fra Midt- og Vestsjællands Politi til justitsminister, Brian Nielsen, der svarede den 31. juli 2010. Spørgsmålet blev stillet på baggrund af, at Midt- og Vestsjællands Politi den 18. juli 2009 på deres ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 488 af 27. november 2009 om det få antal anmeldelser om hadforbrydelser. Svar 2. december 2009.
Den 27. november 2009 stillede Kamal Qureshi (SF) § 20-spørgsmål S 488 - Samling: 2009-10 - om, at der i 2007 kun er registeret 10 sager, hvor straffelovens § 81, nr. 6 er anvendt, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede mundtligt under folketingsdebatten den 2. december 2009. Spørgsmål Hvad vil ministeren ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 680 af 8. december 2008 om adfærd i offentlige svømmehaller. Svar 17. december 2008.
Den 8. december 2008 stillede Peter Skaarup (DF) § 20-spørgsmål S 680 - Samling: 2008-09 - om adfærd i offentlige svømmehaller, til miljøminister, Troels Lund Poulsen (V), der svarede den 17. december 2008. Spørgsmål Agter ministeren at medvirke til at udarbejde klare direktiver for korrekt adfærd i de danske ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 681 af 8. december 2008 om kønsdiskrimination i offentlige svømmehaller. Svar 18. december 2008.
Den 8. december 2008 stillede Peter Skaarup (DF) § 20-spørgsmål S 681 - Samling: 2008-09 - om kønsdiskrimination i offentlige svømmehaller, til ligestillingsminister, Karen Jespersen (V), der svarede den 18. december 2008. Spørgsmål Agter ministeren at støtte et forslag om, at der ikke må kønsdiskrimineres i de ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 856 den 22. marts 2016 om tilføjelse af kønsidentitet i straffelovens strafskærpelsesbestemmelse. Svar 1. april 2016.
Pernille Skipper (EL) stillede den 22. marts 2016 § 20-spørgsmål S 856 – Samling: 2015-16 – om tilføjelse af ordet kønsidentitet i straffelovens § 81, nr. 6 (strafskærpelsesbestemmelsen), til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 1. april 2016. Spørgsmål Hvad er regeringens holdning til at tilføje ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 1127 af 9. februar 2011 om vurdering af ligestillingsmæssige konsekvenser af lovforslag. Svar 22. februar 2011.
Den 9. februar 2011 stillede Pernille Vigsø Bagge (SF) § 20-spørgsmål S 1127 - samling 2010-11 - om ministres forpligtelse til at vurdere ligestillingsmæssige konsekvenser af lovforslag i henhold til § 4 i ligestilllingsloven om offentlige myndigheders pligt til at indarbejde ligestilling i al planlægning og ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2242 af 18. maj 2009 om at få fjernet transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. Svar 3. juni 2009.
Den 18. maj 2009 stillede Per Clausen (EL) § 20-spørgsmål S 2242 - Samling: 2008-09 - om fjernelse af transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme til sundheds- og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 3. juni 2009. Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ til at få fjernet transkønnethed ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2242 af 18. maj 2009 om at få fjernet transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. Svar 3. juni 2009.
Den 18. maj 2009 stillede Per Clausen (EL) § 20-spørgsmål S 2242 - Samling: 2008-09 - om fjernelse af transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme til sundheds- og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 3. juni 2009. Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ til at få fjernet transkønnethed ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2242 af 18. maj 2009 om at få fjernet transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. Svar 3. juni 2009.
Den 18. maj 2009 stillede Per Clausen (EL) § 20-spørgsmål S 2242 - Samling: 2008-09 - om fjernelse af transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme til sundheds- og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 3. juni 2009. Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ til at få fjernet transkønnethed ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2295 af 27. maj 2009 om transkønnethed er en sindslidelse. Svar 4. juni 2009.
Den 27. maj 2009 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål S 2295 - Samling: 2008-09 - om det at være transkønnet er registreret som en sindslidelse i Danmark, og om det i så fald, at det er rimeligt, til sundheds- og forebyggelsesminister, der svarede den 4. juni 2009. Spørgsmål: Kan ministeren bekræfte, at det ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2378 af 4. juni 2009 om rimeligheden i at karakterisere transkønnethed som en psykiske lidelse. Svar 11. juni 2009.
Per Clausen (EL) stillede den 4. juni 2009 § 20-spørgsmål S 2378 - Samling: 2008-09 - om rimeligheden i at karakterisere transkønnethed som en psykiske lidelse til ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 11. juni 2009. Spørgsmål: Mener ministeren, at det er rimeligt generelt at ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2378 af 4. juni 2009 om rimeligheden i at karakterisere transkønnethed som en psykiske lidelse. Svar 11. juni 2009.
Per Clausen (EL) stillede den 4. juni 2009 § 20-spørgsmål S 2378 - Samling: 2008-09 - om rimeligheden i at karakterisere transkønnethed som en psykiske lidelse til ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 11. juni 2009. Spørgsmål: Mener ministeren, at det er rimeligt generelt at ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2618 af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas. Svar den 19. marts 2007.
Lone Møller (S) stillede § 20-spørgsmål S 2618 - Samling: 2006-07 - af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 19. marts 2007. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvordan man i de nordiske lande forholder sig til transseksuelle, som ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2618 af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas. Svar den 19. marts 2007.
Lone Møller (S) stillede § 20-spørgsmål S 2618 - Samling: 2006-07 - af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 19. marts 2007. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvordan man i de nordiske lande forholder sig til transseksuelle, som ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2619 af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas. Svar den 14. februar 2007.
Lone Møller (S) stillede § 20-spørgsmål S 2619 - Samling: 2006-07 - af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 14. februar 2007. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvordan man i de nordiske lande forholder sig til transseksuelle, som ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2619 af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas. Svar den 14. februar 2007.
Lone Møller (S) stillede § 20-spørgsmål S 2619 - Samling: 2006-07 - af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 14. februar 2007. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvordan man i de nordiske lande forholder sig til transseksuelle, som ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 87 den 10. oktober 2014 om LGBT Danmarks pjece: Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling. Fra Stine Brix til sundhedsmin. Svar 20. oktober 2014.
Stine Brix (EL) stillede den 10. oktober 2014 § 20-spørgsmål S 87 - Samling: 2014-15 - om pjecen Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling, som LGBT Danmark offentliggjorde den 6. oktober 2014, til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 20. oktober 2014. Spørgsmålet Hvad er ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 87 den 10. oktober 2014 om LGBT Danmarks pjece: Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling. Fra Stine Brix til sundhedsmin. Svar 20. oktober 2014.
Stine Brix (EL) stillede den 10. oktober 2014 § 20-spørgsmål S 87 - Samling: 2014-15 - om pjecen Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling, som LGBT Danmark offentliggjorde den 6. oktober 2014, til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 20. oktober 2014. Spørgsmålet Hvad er ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 88 den 10. oktober 2014 om bekymringen for unge transpersoner. Fra Stine Brix til sundhedsmin. Svar den 20. oktober 2014.
Stine Brix (EL) stillede den 10. oktober 2014 § 20-spørgsmål S 88 - Samling: 2014-15 - om bekymringen for unge transpersoner, til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 20. oktober 2014. Spørgsmålet Hvad er ministerens holdning til bekymringen for, at unge transpersoner skubbes ud på ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 88 den 10. oktober 2014 om bekymringen for unge transpersoner. Fra Stine Brix til sundhedsmin. Svar den 20. oktober 2014.
Stine Brix (EL) stillede den 10. oktober 2014 § 20-spørgsmål S 88 - Samling: 2014-15 - om bekymringen for unge transpersoner, til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 20. oktober 2014. Spørgsmålet Hvad er ministerens holdning til bekymringen for, at unge transpersoner skubbes ud på ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 89 den 10. oktober 2014 om retningslinjer på transområdet. Fra Stine Brix til sundhedsmin. Svar den 20. oktober 2014.
Stine Brix (EL) stillede den 10. oktober 2014 § 20-spørgsmål S 88 - Samling: 2014-15 - om retningslinjer på transområdet, til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 20. oktober 2014. Spørgsmålet Hvad er – efter at gynækologen Peter Bagger efter offentliggørelsen af ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 89 den 10. oktober 2014 om retningslinjer på transområdet. Fra Stine Brix til sundhedsmin. Svar den 20. oktober 2014.
Stine Brix (EL) stillede den 10. oktober 2014 § 20-spørgsmål S 88 - Samling: 2014-15 - om retningslinjer på transområdet, til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 20. oktober 2014. Spørgsmålet Hvad er – efter at gynækologen Peter Bagger efter offentliggørelsen af ... Vis forekomsten
L 60. Lovforslag af 5. oktober 2017 til lov om dobbeltdonation og kastration.
Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) fremsatte den 5. oktober 2017 lovforslag L 60 – samling 2017-18 – til Ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration. Inden fremsættelse arf lovforslaget blev et udkast til ændring af lov om assisteret ... Vis forekomsten
0059-drabet. Mand i Nordjylland fik i midten af 1992 ved at udgive sig som kvinde kontakt til en mand via kontakttelefonen 0059, men blev dræbt af ham.
Onsdag den 13. januar 1993 stadfæstede Vestre Landsret dommen over den 22 årige Peter Thorndal på 12 års fængsel, som byretten i Hjørring havde idømte ham for drabet på den 26 årige Martin Agerskov. Sagen var startet en halvt års tid forinden, da Peter Thorndal via kontakttelefonen 0059 kom i forbindelse med ... Vis forekomsten
3 mio. kr. årligt i 2018-2021 til etablering af en koordinerende funktion på LGBTI-området jf. finanslovsforslaget af 31. august 2017.
Finansminister, Kristian Jensen (V) fremlagde den 31. august 2017 finanslovsforslaget for 2017. Finanslovsforslaget har titlen: "Et trygt og sammenhængende Danmark". Af finanslovsforslaget fremgår, at der årligt i årene 2018-2021 afsættes 3 milioner kr. til en koordinerende funktion på LGBTI-området. Det er første ... Vis forekomsten
A/HRC/22/53. Tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Rapport fra FN den 1. februar 2013.
Rapporten fra FN's særlige rapportør, Juan E. Méndez fokuserer på visse former for misbrug i sundhedssektoren, der kan overskride grænsen for mishandling og dermed betegnes som tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Den identificerer de politikker, der fremmer denne praksis og ... Vis forekomsten
AIDS-Fondet, Rådgivning for transpersoners udaterede høringsskrivelse til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
AIDS-Fondet, Rådgivning for transpersoners udaterede høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. AIDS-Fondets høringsskrivelse gengives herunder. Høringssvar fra Rådgivning ... Vis forekomsten
Akkrediteringsstandarder for sygehuse
Udvalgte citater Patientinddragelse 2.1.2 Patientens og pårørendes inddragelse i beslutninger vedrørende behandlingen Standard: Sygehuset planlægger og gennemfører behandlingen med patienten og pårørende som partnere. Standardens formål: At patienters og pårørendes viden, ønsker, behov og kendskab til egen ... Vis forekomsten
Aktstk. 158 af 27. august 2015. For 2015 er der afsat 2,4 millioner kr. og for hvert af årene 2016, 2017 og 2018 er der afsat 3, 3 millioner kr. til udredning og behandling af transkønnede.
Af aktstykke 158 af 27. august 2015 side 15 under "Bilag 1 - Sundhed. Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse" fremgår, at der til "Vejledning nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede" for 2015 blev afsat 2,4 millioner kr., og for hvert af årene 2016, 2017 og 2018 blev der afsat 3, 3 ... Vis forekomsten
Aktstykke (ansøgning) nr. 66 af 4. februar 2018 om driftsstøtte til brugerorganisationer m.v. og en styrket forebyggende indsats i forhold til LGBTI-personer.
Udenrigsministeriet v/ligestillingsminister Karen Ellemann (V) fremsendte den 4. februar 2018 aktstykke nr. 66 om driftsstøtte til brugerorganisationer m.v. med henblik på at udmønte projekttilskud til foreningen Sabaah og om en styrket forebyggende indsats i forhold til LGBTI-personer med udgangspunkt i almen praksis. ... Vis forekomsten
Alex, 13-årig transseksuel i Australien fik 13. april 2004 domstolens tilladelse til hormonbehandling mhp. kønsskifte.
Alex er fra Australien. Der er det særlige ved Alex, at han er født som pige, men at han fra helt lille har opfattet sig selv som en dreng. Den australske familiedomstol med Alastair Nicholson som dommer bestemte den 13. april 2004 efter en omfattende sagsbehandling, at det skulle tillades, at Alex, der på dette ... Vis forekomsten
Alexander Söderlind skrev den 14. oktober 2011 til Sundhedsstyrelsen om transmænd. Svar samme dag.
Dateret den 14. oktober 2011 skrev Alexander Söderlind med en række konkrete spørgsmål om Sundhedsstyrelsens holdning og kendskab til transmænd til Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn i Sundhedsstyrelsen, der svarede samme dag uden at svare på spørgsmålene. Henvendelsen med spørgsmål Fra: Alexander ... Vis forekomsten
Amnesty Internationals henvendelse den 3. februar 2014 til SUU om rapoporten The state decides who I am. SUU bilag 263.
Henvendelse af 3. februar 2014 fra Amnesty International til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU) Alm. del bilag 263 - Samling: 2013-14 - vedr. rapoporten The state decides who I am om transkønnede og reglerne for kønsskifte i Danmark og en række andre Europæiske lande. Henvendelsen * * *Minister for Sundhed og ... Vis forekomsten
Anerkendelse af kønsskifte foretaget i udlandet. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af 12. januar 2015.
Sundhedsstyrelsen har på sin hjemmeside den 12. janar 2015 haft den herunder gengivne beskrivelse. Pr. 18. april 2016 konstateredes det, at beskrivelsen var fjernet. Med muligheden for juridisk kønsskifte er det heller ikke nødvendigt, at Sundhedsstyrelsen skal anerkende et kønsskifte foretaget i udlandet. ... Vis forekomsten
Antal ansøgere til kønsskifteoperation. Spgsm. 96 til sundhedsministeren den 30. oktober 2013. Svar 26. november 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 30. oktober 2013 efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Louise Schack Elholm (V) stillet spørgsmål 96 – Alm. del 2013-14 – om antallet af ansøgere til kønsskifteoperationer sammenlignet med resten af Europa, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag ... Vis forekomsten
Antal kønsskifteoperationer 1. juli 2005 – 23. september 2013. Spgsm. 858 til SUU 26. august 2013 og svar 21. oktober 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 26. august 2013 stillet spørgsmål 858 – Alm. del 2012-13 – om, hvor mange kønsskifteoperationer der er givet tilladelse til årligt de seneste 10 år, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 21. oktober 2013. Spørgsmål: Ministeren ... Vis forekomsten
April Ashley (Inkl. Corbett v. Corbett)
April Ashley blev født den 25. april 1935 som dreng med navnet George Jamieson i 1935 i et arbejderklassehjem i Liverpool, England. Meget tidligt havde hun det svært med sit køn. Hun havde et feminint ydre og et kvindeligt indre. Som 14 årig kom hun ind i søværnet og ud at sejle. Som 16 årig havde hun flere ... Vis forekomsten
Argentinas kønsidentitetslov af 9. maj 2012.
Argentina fik den 9. maj 2012 en kønsskiftelov. Loven giver personer over 18 år ret til juridisk kønsskifte uden krav om kønshormon- eller kirurgisk behandling. Tilsvarende har personer også ret til både kønshormonbehandling og helt eller delvist kirurgisk kønsskifte uden forudgående psykiatrisk udredning. Loven ... Vis forekomsten
Assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., Lov om. LBK nr. 93 af 19. januar 2015.
Loven - LBK nr. 93 af 19. januar 2015 - indeholder en definition på mand og kvinde, som dog alene vedrører denne lov. Definitionen blev indsat i loven gennem lovforslag L 189, som blev fremsat den 28. februar 2014 og vedtaget den 11. juni 2014 i forbindelse med indførelse af juridisk kønsskifte. § 1. Loven gælder ... Vis forekomsten
Asyl til homoseksuelle flygtninge. Sag C-199/12, C-200/12 og C-201/12 – den 7. november 2013.
EU-Domstolen afsagde den 7. november 2013 dom i tre sager om asyl til homoseksuelle, som grundet deres ensartethed blev behandlet samlet. Sagerne blev afgjort efter det nu ophævede asyldirektiv - 2004/83/EF af 29. april 2004. Det nye asyldirektiv - 2011/95/EU af 13. december 2011 - indskrænker ikke asylmylighederne for ... Vis forekomsten
Asyl til homoseksuelle flygtninge. Sag C-199/12, C-200/12 og C-201/12 – den 7. november 2013.
EU-Domstolen afsagde den 7. november 2013 dom i tre sager om asyl til homoseksuelle, som grundet deres ensartethed blev behandlet samlet. Sagerne blev afgjort efter det nu ophævede asyldirektiv - 2004/83/EF af 29. april 2004. Det nye asyldirektiv - 2011/95/EU af 13. december 2011 - indskrænker ikke asylmylighederne for ... Vis forekomsten
Asyl, opholdstilladelse. LGBT-flygtninge kan fra den 26. oktober 2012 anerkendes som konventionsflygtning i Danmark.
Fra den 26. oktober 2012 er det muligt for LGBT-personer, der flygter fra deres hjemland på grund af deres kønsidentiet eller seksuelle orientering at opnå opholdstilladelse i Danmark med status som konventionsflygtning. Se nærmere om baggrunden i skrivelsen af 26. oktober 2012 fra Flygtningenævnet til LGBT Danmark ... Vis forekomsten
Asylansøger må ikke underkastes en psykologisk undersøgelse for at fastslå den pågældendes seksuelle orientering, fastslog EU-Domstolen den 25. januar 2018. C-473/16.
Den Europæiske Unions Domstol fastslog i sin dom den 25. januar 2018, en person, der søger om asyl, ikke må underkastes en psykologisk undersøgelse med henblik på at fastslå den pågældendes seksuelle orientering. Dommen drejede sig om en sag fra Ungarn - C-473/16, hvor en nigeriansk statsborger begrundede sin ... Vis forekomsten
Asyldirektivet. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for ... Vis forekomsten
Asyldirektivet. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for ... Vis forekomsten
Ayatollah Khomeinis fatwa fra 1983, der anerkender og tillader kønsskifteoperationer i Iran.
Iran anerkender transseksuelle og tillader, at de får foretaget en kønsskifteoperation. Det blev fastslået, da ayatollah Khomeini gav Maryam Khatoon Molkara et brev, der fastslår, at kønsskifteoperationer ikke er et religiøst problem, da hun i 1983 opsøgteham i hans residens i Theran. Brevet er siden blevet kendt ... Vis forekomsten
B 108. Beslutningsforslag om indførelse af en bagatelgrænse for klager til Ligebehandlingsnævnet fremsat den 10. april 2014.
Liberal Alliance v/Merete Riisager og Simon Emil Ammitzbøll fremsatte den 10. april 2014 beslutningsforslag B 108 - Samling: 2013-14 - om at pålægge regeringen inden udgangen af 2014 at ændre lovgrundlaget for Ligebehandlingsnævnet med henblik på at indføre en bagatelgrænse for klager og en begrænset ret til at ... Vis forekomsten
B 108. Referat af 1. behandlingen den 10. april 2014.
Herunder vises referat af Folketingets forhandlinger over 1. behandling af - B 108 Samling: 2013-14 om indførelse af en bagatelgrænse for klager til Ligebehandlingsnævnet, som fandt sted den 10. april 2014. Forhandlingerne startede kl. 1635 og sluttede kl. 1658. Kl. 1635. Første næstformand, Bertel Haarder: ... Vis forekomsten
B 108. Spgsm. 1 af 28. maj 2014 om hvornår ministeriets undersøgelse er færdig.
Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af 1. behandlingen oversende en tidsplan for det arbejde, der er sat i gang i ministeriet i forhold til at undersøge muligheden for at indføre en bagatelgrænse for ligebehandlingssager, og herunder hvornår arbejdet forventes færdiggjort? Spørgsmålet stillet den 28. maj 2014 ... Vis forekomsten
B 108. Tidsplan.
Tidsplan for B 108 Om indførelse af en bagatelgrænse for klager til Ligebehandlingsnævnet. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 111 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af gyldig billedlegitimation udover pas og kørekort fremsat den 26. marts 2015. Bortfaldet.
Pernille Vigsø Bagge (SF), Jonas Dahl (SF), Lisbeth Bech Poulsen (SF) fremsatte den 26. marts 2015 beslutningsforslag B 111 – Samling: 2014-15 – om om indførelse af gyldig billedlegitimation udover pas og kørekort. Beslutningsforslaget bortfaldet, da det ikke blev færdigbehandlet i folketingssamlingen. Forslaget ... Vis forekomsten
B 114. 1. behandling af beslutningsforslaget den 24. marts 2009.
Folketinget havde den 24. marts 2009 1. behandling af beslutningsforslag B 114 – Samling: 2008-09 – fremsat den 26. februar 2009 om ændring af forretningsorden for Folketinget ved nedsættelse af et ligestillingsudvalg. Forhandlingerne startede kl. 1319 og sluttede kl. 1408 med, at beslutningsforslaget blev henvist ... Vis forekomsten
B 114. 2. behandling den 29. maj 2009. Afstemningsresultat. Forkastet med 47 stemmer for og 56 imod.
Beslutningsforslag B 114 om nedsættelse af et ligestillingsudvalg i Folketinget blev den 29. maj 2009 forkastet ved Folketingets 2. behandling (sidste behandling) af forslaget, idet 47 (S, SF, RV, EL og LA) stemte for og 56 (V, DF og KF) imod. Under debatten kom der ikke nævneværdige forhold frem i forhold til 1. ... Vis forekomsten
B 114. 26. februar 2009. Beslutningsforslag om ændring af forretningsorden for Folketinget ved nedsættelse af et ligestillingsudvalg.
Beslutningsforslag B 114 - Samling: 2008-09 - fremsat den 26. februar 2009 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV), Julie Rademacher (S), Benny Engelbrecht (S), Pernille Vigsø Bagge (SF), Ole Sohn (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Line Barfod (EL) om ændring af forretningsorden for Folketinget ved nedsættelse ... Vis forekomsten
B 114. Bilag 1. Organisationers henvendelse den 14. april 2009 til Udvalget for Forretningsorden.
En række organisationer, som beskæftiger sig med ikke-diskrimination og ligebehandling skrev den 14. april 2009 til Udvalget for Forretningsorden og anbefalede beslutningsforslag B 114 - nedsættelse af et ligestillingsudvalg - blev vedtaget. Henvendelsen Til Udvalget for Forretningsordenen 14. april 2009 Vedr. B 114: ... Vis forekomsten
B 114. Bilag 2. Første udkast til betænkning den 30. april 2009.
1. udkast Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget (Nedsættelse af et ligestillingsudvalg) 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget - B 114 - blev fremsat den 26. februar 2009 og var til 1. behandling den 24. marts 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling ... Vis forekomsten
B 114. Bilag 3. Andet udkast til betænkning den 25. maj 2009.
2. udkast Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget (Nedsættelse af et ligestillingsudvalg) 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2009 og var til 1. behandling den 24. marts 2009. Forslaget blev efter 1. behandlingen henvist til ... Vis forekomsten
B 114. Bilag 4. Betænkning af 26. maj 2009 om nedsættelse af et ligestillingsudvalg.
Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 26. maj 2009 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget (Nedsættelse af et ligestillingsudvalg) 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2009 og var til 1. behandling den 24. ... Vis forekomsten
B 114. Tidsplan.
Tidsplan for B 114 Om nedsættelse af et ligestillingsudvalg i Folketinget. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 116 Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser fremsat den 10. april 2013.
Stine Brix (EL) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL) fremsatte den 10. april 2013 beslutningsforslag B 116 - Samling: 2012-13 - om at fjerne transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser. Forslaget Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser Folketinget opfordrer ... Vis forekomsten
B 116. 1. behandling den 17. maj 2013.
Folketinget havde fredag den 17. maj 2013 1. behandling af beslutningsforslag B 116 - Samling: 2012-13 - om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Behandlingen startede kl. 1000 og sluttede kl. 1103 med, at beslutningsforslaget blev henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Det første ... Vis forekomsten
B 116. 2. behandling den 3. juni 2013.
Folketinget havde mandag den 3. juni 2015 1. behandling af beslutningsforslag B 116 - Samling: 2012-13 - om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Behandlingen startede kl. 1200 og sluttede kl. 1201 med, at beslutningsforslaget blev trukket tilbage af forslagsstillerne, da ændringsforslagene ... Vis forekomsten
B 116. Bilag 1. Spgsm. 5. Skrivelse fra LGBT Danmark om B 116 og spgsm. om skrivelsen af 16. maj 2013. Svar 30. maj 2013 og 11. juni 2013.
LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2013 skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om beslutningsforslag B 116 om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede samme dag efter ønske fra Stine Brix (EL) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL) spørgsmål 5 - ... Vis forekomsten
B 116. Bilag 2. Spgsm. 6. Skrivelse fra Betina Hvejsel den 19. maj 2013 om B 116 og spgsm. om skrivelsen den 21. maj 2013. Svar 29. maj 2013.
Betina Hvejsel indsendte den 19. maj 2013 skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om beslutningsforslag B 116 om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 21. maj 2013 spørgsmål 6 - Samling: 2012-13 - om kommentar til skrivelsen til ... Vis forekomsten
B 116. Bilag 4. Spgsm. 7. Skrivelse fra LGBT Danmark om B 116 og spgsm. om skrivelsen den 30. maj 2013. Svar 31. maj 2013.
LGBT Danmark indsendte den 30. maj 2013 skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om beslutningsforslag B 116 om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede samme dag efter ønske fra Stine Brix (EL) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL) spørgsmål 7 - ... Vis forekomsten
B 116. Bilag 5. Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afgav den 30. maj 2013 betænkning til beslutningsforslag B 116 - Samling: 2012-13 - om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. * * * Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser 1. ... Vis forekomsten
B 116. Spgsm. 1. den 7. maj 2013 om, hvor mange transkønnede der er blevet kønsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 år, samt hvor mange der er blevet afvist. Svar 16. maj 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter ønske fra Jane Heitmann (V) spørgsmål 1 - Samling: 2012-13 - om, hvor mange transkønnede der er blevet kønsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 år, samt hvor mange der er blevet afvist., til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag ... Vis forekomsten
B 116. Spgsm. 2. den 7. maj 2013 om, hvor mange transkønnede, der er blevet kønsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 år, som efterfølgende har modtaget psykiatrisk behandling. Svar 16. maj 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter ønske fra Jane Heitmann (V) spørgsmål 2 - Samling: 2012-13 - om, hvor mange transkønnede der er blevet kønsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 år, samt hvor mange der er blevet afvist., til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag ... Vis forekomsten
B 116. Spgsm. 3. den 7. maj 2013 om, hvor mange transkønnede, der har fortrudt deres kønsskifteoperation. Svar 16. maj 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter ønske fra Jane Heitmann (V) spørgsmål 3 - Samling: 2012-13 - om, hvor mange transkønnede, der har fortrudt deres kønsskifteoperation, til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag (S), der svarede den 16. maj 2013. Spørgsmål Kender ministeren ... Vis forekomsten
B 116. Spgsm. 4. den 7. maj 2013 om mulighed for kønsskifteoperation, hvis diagnosen fjernes fra sygdomslisten over psykiske lidelser. Svar 16. maj 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter ønske fra Jane Heitmann (V) spørgsmål 4 - Samling: 2012-13 - om transkønnedes mulighed for kønsskifteoperation, hvis de fjernes fra sygdomslisten over psykiske lidelser, til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag (S), der svarede den 16. maj ... Vis forekomsten
B 117. Beslutningsforslag den 31. marts 2017 om at gøre cpr-numre kønsneutrale.
Carolina Magdalene Maier (ALT), Torsten Gejl (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) fremsatte den 31. marts 2017 beslutningsforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om at gøre CPR-numre kønsneutrale. Beslutningsforslaget Forslag til folketingsbeslutning om at gøre cpr-numre kønsneutrale Folketinget pålægger regeringen at gøre ... Vis forekomsten
B 117. Referat af 1. behandlingen den 18. maj 2017.
Den 18. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om at gøre cpr-numre kønsneutrale. Kl. 1300. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V): Mødet er genoptaget. Forhandlingen er åbnet, og jeg giver ordet til økonomi- og indenrigsministeren. Værsgo. Kl. 1300. Økonomi- og ... Vis forekomsten
B 117. Spgsm. 1 den 18. maj 2017 om økonomiske omkostninger og praktiske forhold ved beslutningsforslaget. Svar 14. juni 2017.
Ligestillingsudvalg stillede den 18. maj 2017 efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål 1 til beslutningsforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om de økonomiske omkostninger og praktiske forhold ved gennemførelse af beslutningsforslaget, til økonomi- og indenrigssminister, Simon Emil Ammitzbøll, der ... Vis forekomsten
B 117. Spgsm. 2 den 18. maj 2017 om en fremtidig revision af CPR-systemet. Svar 14. juni 2017.
Ligestillingsudvalg stillede den 18. maj 2017 efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål 2 til beslutningsforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om der er planlagt eller pågår overvejelser vedrørende en fremtidig revision af CPR-systemet, til økonomi- og indenrigssminister, Simon Emil Ammitzbøll, der ... Vis forekomsten
B 117. Tidsplan.
Tidsplan for B 117. Beslutningsforslag om at gøre cpr-numre kønsneutrale. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 119. Beslutningsforslag den 31. marts 2017 om anerkendelse af personers juridiske køn i børneloven.
Carolina Magdalene Maier (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Stine Brix (EL), Pernille Skipper (EL) fremsatte den 31. marts 2017 beslutningsforslag B 11 - Samling: 2016-17 - om anerkendelse af personers juridiske køn i børneloven. Beslutningsforslaget Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af personers juridiske ... Vis forekomsten
B 119. Referat af 1. behandlingen den 16. maj 2017.
Den 16. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 119 om anerkendelse af personers juridiske køn i børneloven. Kl. 2201 Forhandling Anden næstformand (Kristian Pihl Lorentzen): Forhandlingen er åbnet, og jeg giver indledningsvis ordet til børne- og socialministeren. Kl. 2202 Børne- og ... Vis forekomsten
B 119. Spgsm. 1 den 9. maj 2017 om LGBT Danmarks skr. af 27. marts 2017 om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion. Svar 11. maj 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 9. maj 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 1 til beslutningsforslag B 119 - Samling: 2016-17 - om kommentarer til og besvarelse af en spørgsmål om LGBT Danmarks skrivelse af 27. marts 2017 til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til SOU og ... Vis forekomsten
B 119. Spgsm. 1 den 9. maj 2017 om LGBT Danmarks skr. af 27. marts 2017 om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion. Svar 11. maj 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 9. maj 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 1 til beslutningsforslag B 119 - Samling: 2016-17 - om kommentarer til og besvarelse af en spørgsmål om LGBT Danmarks skrivelse af 27. marts 2017 til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til SOU og ... Vis forekomsten
B 119. Tidsplan.
Tidsplan for B 119. Beslutningsforslag om anerkendelse af personers juridiske køn i børneloven. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 120. 1. behandling den 24. maj 2013 om at ratificere Europarådets konvention CM(2011)49 om vold mod kvinder.
Herunder gengives Folketingets officielle referat af 1. behandlingen af beslutningsforslag B 120 om at underskrive og ratificere Europarådets Konvention om vold mod kvinder og vold i hjemmet – CM(2011)49. 1. behandlingen fandt sted den 24. maj 2013. Behandlingen startede kl. 1208 og sluttede kl. 1252 med, at forslaget ... Vis forekomsten
B 120. Beslutningsforslag af 16. april 2013 om at underskrive og ratificere Europarådets konvention om vold mod kvinder. Bortfaldt.
Beslutningsforslag B 120 - Samling: 2012-13 - fremsat den 16. april 2013 af Nikolaj Villumsen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Pernille Skipper (EL) om at underskrive og ratificere Europarådets konvention - CM(2011)49 - om vold mod kvinder og vold i hjemmet. Forslaget: Forslag til folketingsbeslutning om at ... Vis forekomsten
B 120. LGBT Danmarks skr. af 16. juli 2013 til LIU og REU om Europarådets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og spgsm. 4 af 22. august 2013 til JM om at kommentere skrivelsen.
Dateret den 16. juli 2013 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til Folketingets Ligestillingsudvalg og Retsudvalg, at landsforeningen er meget tilfreds med, at regeringen har til hensigt at undertegne og ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet – CM(2011)49 ... Vis forekomsten
B 120. Tidsplan.
Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
B 122. 2. februar 2010. Beslutningforslag om indførelse af kønsneutralt ægteskab, så homo- og heteroseksuelle par ligestilles. Forkastet.
Forslag til folketingsbeslutning B 122 - Samling: 2009-10 - om at indføre en kønsneutral ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede fremsat den 2. februar 2010 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF), Mogens Jensen (S), Karen J. Klint (S), ... Vis forekomsten
B 122. Bilag 1. Spgsm. 1. Trans-Danmark har den 2. februar 2010 indsendt bemærkninger til Retsudvalget. Spgsm. den 9. februar 2010. Svar den 8. marts 2010.
Trans-Danmark indsendte den 2. februar 2010 bemærkninger til Retsudvalget vedrørende beslutningsforslag B 122 om at indføre en kønsneutral ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede. Bemærkningerne omhandler de forhold i ægteskabsloven, der har betydning for ... Vis forekomsten
B 122. Tidsplan.
Tidsplan for B 122 Om at indføre en kønsneutral ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 123. 2. behandling den 3. juni 2010. Beslutningsforslaget forkastet.
Den 3. juni 2010 havde Folketinget 2. behandling af beslutningsforslag B 123 - Samling: 2009-10 - om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Behandlingen startede og sluttede kl. 1504 med, at beslutningsforslaget ved afstemningen blev forkastet. Fjerde næstformand, Helge Adam Møller: Det næste punkt ... Vis forekomsten
B 123. 2. februar 2010. – Beslutningsforslag om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Forkastet.
Forslag til folketingsbeslutning B 123 – Samling: 2009-10 – om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par fremsat den 2. februar 2010 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF), Mogens Jensen (S), Karen J. Klint (S), Flemming Møller Mortensen (S), Per Clausen (EL) og Johanne ... Vis forekomsten
B 123. Bilag 16. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010.
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning - B 123 - om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 2. februar 2010 og var til 1. behandling den 26. marts 2010. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i ... Vis forekomsten
B 123. Tidsplan.
Tidsplan for B 123 Om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 128. Beslutningsforslag den 1. april 2016 om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet.
Josephine Fock (ALT) , René Gade (ALT) , Rasmus Nordqvist (ALT) fremsatte den 1. april 2016 beslutningsforslag B 128 – Samling: 2015-16 – om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet. Beslutningsforslaget Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet Folketinget opfordrer regeringen ... Vis forekomsten
B 128. Tidsplan.
Tidsplan for B 128 – Samling: 2015-16– om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 129. 7. april 2011. Beslutningsforslag om en styrket indsats over for hadforbrydelser. Bortfaldt.
Forslag til folketingsbeslutning - B 129 Samling 2010-11 - om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser) fremsat den 7. april 2011 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF). Resumé Socialistisk Folkeparti foreslog nye ... Vis forekomsten
B 129. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmark skrev den 25. april 2011 til Retsudvalget. Spgsm. den den 3. maj 2011. Svar den 31. maj 2011.
LGBT Danmark skrev den 25. april 2011 Retsudvalget om beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11, bilag 1 - om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser). Retsudvalget stillede den 3. maj 2011 spørgsmål nr. 1 om henvendelsen, til justitsminister, Lars ... Vis forekomsten
B 129. Bilag 2. Spgsm. 4. LGBT Danmark skrev den 6. juni 2011 til Retsudvalget om JM’s svar på spgsm. 1, bilag 2. Spgsm. den 23. august 2011. Svar 23. august 2011.
LGBT Danmark skrev den 6. juni 2011 til Retsudvalget om, at det er meget beklageligt og ikke i overensstemmelse med regeringens udmeldinger internationaltat, at justitsminister, Lars Barfoed i sit svar på spgsm. 1, bilag 2 - beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11 - om en styrket indsats over for forbrydelser ... Vis forekomsten
B 129. Referat fra 1. behandling den 19. maj 2011.
Den 19. maj 2010 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag B 129 - Samling: 2010-11 (1. samling) - om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser). Behandlingen startede kl. 1436 og sluttede kl. 1603 med, at beslutningsforslaget blev henvist til ... Vis forekomsten
B 129. Spgsm. 2 af 19. maj 2011 fra Retsudvalget om politiet i sit system har et særligt felt til registrering af hate crimes. Svar 27. juni 2011.
Retsudvalget stillede den 19. maj 2011 efter ønske fra Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 2 vedrørende beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11 - om det er korrekt, at Rigspolitiet endnu ikke i sit sagsbehandlingssystem har indført et særligt felt til registrering af hate crimes, til justitsminister, Lars Barfoed, ... Vis forekomsten
B 129. Spgsm. 3 af 19. maj 2011 fra Retsudvalget om vejledning til politiet om procedurer ved anmeldelse af hadforbrydelser. Svar 27. juni 2011.
Retsudvalget stillede den 19. maj 2011 efter ønske fra Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 3 vedrørende beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11 - om ministeren vil sikre, at der udsendes vejledning til alle landets politikredse om procedurer ved anmeldelse af hadforbrydelser, til justitsminister, Lars Barfoed, der ... Vis forekomsten
B 129. Tidsplan.
Tidsplan for B 129 Om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser). Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 142. 30. marts 2007. Beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Bortfaldet)
Resumé Efter forslaget skulle transseksuelle/transkønnede sikres en række rettigheder. Bl.a. skulle myndige personer selv have lov at bestemme deres fornavn uafhængigt af deres køn, og de skulle selv kunne bestemme, hvilken kønsidentitet deres cpr-nr. og pas skulle udtrykke. Endvidere fik de ... Vis forekomsten
B 142. B 65 bilag 1. SUU bilag 177. Spgsm. 227. Trans-Danmark bad den 7. februar 2008 SUU om svar på spgsm. nr. 13, 15 og 30 stillet under B 142. Spgsm. den 15. februar 2008. Svar den 2. april 2008.
Den 7. februar 2008 skrev Trans-Danmark til Sundhedsudvalget og bad udvalget om at fremskaffe endeligt svar på spørgsmål nr. 13, 15 og 30 vedr. beslutningsforslag B 142 (2006/2007), som blev stillet af Sundhedsudvalget til daværende Indenrigs- og Sundhedsminister under behandlingen af beslutningsforslag B 142, men som ... Vis forekomsten
B 142. B 65 bilag 1. SUU bilag 177. Spgsm. 227. Trans-Danmark bad den 7. februar 2008 SUU om svar på spgsm. nr. 13, 15 og 30 stillet under B 142. Spgsm. den 15. februar 2008. Svar den 2. april 2008.
Den 7. februar 2008 skrev Trans-Danmark til Sundhedsudvalget og bad udvalget om at fremskaffe endeligt svar på spørgsmål nr. 13, 15 og 30 vedr. beslutningsforslag B 142 (2006/2007), som blev stillet af Sundhedsudvalget til daværende Indenrigs- og Sundhedsminister under behandlingen af beslutningsforslag B 142, men som ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 1. Spgsm. 24. PfT’s skrivelse den 20. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. 24 til ministeren den 20. maj 2007. Svar den 27. september 2007.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) fremsendte dateret 20. maj 2007 den herunder gengivne skrivelse til Sundhedsudvalget med foreningens bemærkninger i anledning af beslutningsforslag B 142 om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Indhold Skrivelsen fra Patientforeningen for Transseksuelle i sin helhed ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 10. Spgsm. nr. 42. Henvendelse fra S.J.J. (Sascha Jane Johansen) til Sundhedsudvalget af 30. juli 2007. Spørgsmål 42 til ministeren. Svar den 27. september 2007.
S.J.J., der er identisk med Sascha Jane Johansen, fremsendte den 30. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse til Sundhedsudvalget, der den 31. juli 2007 i spgsm. nr. 42 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 2. Spgsm. 25. Trans-Danmarks skrivelse den 15. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. til ministeren den 31. maj 2007. Svar den 27. september 2007.
Trans-Danmark fremsendte tirsdag den 15. maj 2007 en længere redegørelse til formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Birthe Skaarup og til Per Clausen, der har fremsendt beslutningsforslag B 142, med foreningens bemærkninger og ønsker i anledning af det fremsatte beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 3. Spgsm. 26. Erwin Maria Jöhnks skr. 29. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. til min. 11. juni 2007. Svar 27. september 2007.
Erwin Maria Jöhnk sendte mig tirsdag den 29. maj 2007 den herunder gengivne skrivelse, som han oplyste, at han havde sendt til, at hun har sendt nedenstående til Sundhedsudvalget og Lissa Mathisen (S), som følge af min opfordring om at kontakte Sundhedsudvalget i anledning af det fremsatte beslutningsforslag – B 142 ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 4. Spgsm. 27. Erwin Maria Jöhnks notat af 11. juni 2007 om Standards of Care. Spgsm. den 11. juni 2007 til ministeren. Svar den 29. juni 2007.
Erwin Maria Jöhnk fremsendte den 11. juni 2007 en skrivelse med dansk oversættelse af Standards of Care i anledning af beslutningsforslag B 142 - Samling: årstal-årstal - til Sundhedsudvalget, der den 11. juni 2007 i spgsm. nr. 27 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen om at kommentere ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 5. Spgsm. 31. Jytte Witts henvendelse den 25. juni 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. til ministeren den 29. juni 2007. Svar den 27. september 2007.
I Folketingets journal over bilag til beslutningsforslag B 142 er bilag 5 anført som "Internt - ikke offentligt tilgængeligt dokument". Det fremgår imidlertid af Sundhedsudvalgets spørgsmål 31 til Indenrigs- og Sundhedsministeren, at bilag 5 er fra E.J. og J.W. Det kan dermed fastslås, at bilag 5 er fra Elisabeth ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 6. Spgsm. 32. Birgit Møllers henvendelse af 5. juli 2007 til Sundhedsudvalget om K-M. Spgsm. til ministeren den 9. juli 2007. Svar den 27. september 2007.
Birgit Møller fremsendte 5. juli 2007 en skrivelse i anledning af beslutningsforslag B 142 om KtM'er til Sundhedsudvalget, der den 9. juli 2007 i spgsm. nr. 32 til indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007. Indhold Henvendelsen fra ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 8. Spgsm. nr. 40. Solveig Lerches bemærkninger af 19. juli 2007 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål 40 derom til ministeren. Svar den 27. september 2007.
Solveig Lerche fremsendte den 19. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse til Sundhedsudvalget, der den 20. juli 2007 i spgsm. nr. 40 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007. Indhold Henvendelsen fra ... Vis forekomsten
B 142. Bilag l7. Spgsm. 39. Freja Nordams henvendelse af 16. juli 2007 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål 39 derom til ministeren. Svar den 27. september 2007.
Freja Nordam fremsendte den 16. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse til Sundhedsudvalget, der den 19. juli 2007 i spgsm. nr. 39 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007. Indhold Henvendelsen fra Freja ... Vis forekomsten
B 142. Bilag nr. 9. Spgsm. nr. 41. Sascha Natascha Bosses henvendelse af 23. juli 2007 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål 41 derom til ministeren. Svar den 27. september 2007.
Sascha Natascha Bosse fremsendte den 23. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse vedhæftet to bilag til Sundhedsudvalget, der den 26. juli 2007 i spgsm. nr. 41 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007. ... Vis forekomsten
B 142. Deputationer. Trans-Danmark og Patientforeningen for Transseksuelle i foretræde for Sundhedsudvalget den 7. juni 2007.
Foreningerne Trans-Danmark ved næstformanden Tina S. Vyum (tidl. Tina Schuldt) og Patientforeningen for Transseksuelle ved Sophie Frederikke Schröder havde torsdag den 7. juni 2007 kl. 1200 foretræde for Sundhedsudvalget for at fremføre deres holdninger og bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag B 142 om ... Vis forekomsten
B 142. Fortæl Sundhedsudvalget om dine erfaringer! Gør din indflydelse gældende! Din erfaring er vigtig! 13. maj 2007.
Folketinget behandlede fredag den 11. maj 2007 beslutningsforslag B 142 om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Forslaget blev efter endt behandling sendt til Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget skal behandle beslutningsforslaget og komme med en betænkning til Folketinget. Denne betænkning er meget afgørende for, ... Vis forekomsten
B 142. Jytte Witt og Elisabeth Japsen i foretræde for Sundhedsudvalget den 14. september 2007.
Sundhedsudvalget dagsorden den 14. september 2007 punkt: 1. Modtagelse af deputationer: a. Elisabeth Japsen og Jytte Witt vedr. B 142 (transseksuelles rettigheder), jf. B 142 - bilag 5. * * * Af Jytte Witt. En lille rapport om et besøg hos Sundhedsudvalget I fredags d. 14. september 2007 var Elizabeth Japsen og jeg ... Vis forekomsten
B 142. Lisa Andersens artikel den 3. august 2007 om Informations artikel af 27. juli 2007: Hvor sidder kønnet?
Lisa Andersen har skrevet denne artikel som reaktion på Informations artikel den 27. juli 2007: Hvor sidder kønnet? Artiklen er skrevet, som et bidrag til en debat om beslutningsforslag B 142 - Alm. del Samling: 2006-07 - på Trans-Portalen, og gengives her med tilladelse fra Lisa. Tina Thranesen. * * * Af Lisa Andersen ... Vis forekomsten
B 142. Skrivelse af 14. maj 2007 fra Michele Olsen, tidligere Betina Olsen til Sundhedsudvalget.
Betina Olsen sendte mig søndag den 13. maj 2007 den herunder gengivne skrivelse, som hun oplyste, at hun har sendt til samtlige medlemmer af Sundhedsudvalget incl. stedfortrædere som følge af min opfordring om at kontakte Sundhedsudvalget i anledning af det fremsatte beslutningsforslag - B 142 - om ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 1 den 16. maj 2007 om reglerne for, at transseksuelle kan tage et fornavn forbeholdt det modsatte køn. Svar 29. juni 2007.
Den 16. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af Beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 1 - Samling: 2006-07 - om indholdet af de regler, som gør det muligt for transseksuelle at tage et fornavn forbeholdt det modsatte køn, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 10 den 24. maj 2007 om gennemsnitstiden for behandling af transseksuelle på Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 10 - Alm. del Samling: 2006-07 - om gennemsnitstiden for behandling af transseksuelle på Sexologisk Klinik, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Hvad er ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 11 den 24. maj 2007 om den lægefaglige basis og forståelsen af transseksualitet hos Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 11 - Alm. del Samling: 2006-07 - den lægefaglige basis er for at vurdere, om en person er egnet til kønsskifteoperation, og om forståelsen af transseksualitet hos Sexologisk Klinik, til indenrigs- og ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 12 den 24. maj 2007 om prisen for en kønsskifteoperation på Rigshospitalet. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 12 - Alm. del Samling: 2006-07 - om prisen for en MtK og en KtM kønsskifteoperation på Rigshospitalet, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Hvad er ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 13 den 24. maj 2007 om transseksuelles mulighed for kønsskifteoperation i de øvrige nordiske lande. Svar 2. april 2008.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 13 - Alm. del Samling: 2006-07 - om muligheden for transseksuelle for at få en kønsskifteoperation i de øvrige nordiske lande, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der afgav foreløbigt svar den ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 14 den 24. maj 2007 om antal kønsskifteoperationer i Danmark. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 14 - Alm. del Samling: 2006-07 - om antallet af kønsskifteoperationer i Danmark de sidste 10 år, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 15 den 24. maj 2007 om sagsbehandling af transseksuelle/transkønnede i Danmark i forhold til i Norge. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 15 - Alm. del Samling: 2006-07 - om fordele og ulemper ved den nuværende sagsbehandling af angøsning om kønsskifteoperation i Danmark i forhold til i Norge, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 16 den 24. maj 2007 om antal afslag på kønsskifteoperation. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 16 - Alm. del Samling: 2006-07 - om om antal afslag på kønsskifteoperation de sidste 10 år, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 17 den 24. maj 2007 om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 17 - Alm. del Samling: 2006-07 - om om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes redegøre ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 18 den 24. maj 2007 om ministeren har kontaktet transforeningerne. Svar 29. juni 2007.
en 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 18 - Alm. del Samling: 2006-07 - om ministeren har kontaktet transforeningerne, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Har ministeren taget kontakt til nogle ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 19 den 24. maj 2007 om forskellen på transvestitter og transseksuelle i ministerens tilgang til forslaget. Svar 29. juni 2007.
en 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 19 - Alm. del Samling: 2006-07 - om hvordan forskellen på transvestitter og transseksuelle udmønter sig i ministerens tilgang til forslaget, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 2 den 16. maj 2007 om antal personer, der har taget nyt fornavn. Svar 29. juni 2007.
Den 16. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af Beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 2- Samling: 2006-07 - om antallet af personer, der har taget et fornavn forbeholdt det modsatte køn, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 20 den 24. maj 2007 om at kommentere til artikel i Information den 18. februar 2006. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 20 - Alm. del Samling: 2006-07 - om kommentar til artiklen "Kønnet siddder i hovedet - ikke mellem benene" i Information den 18. februar 2006, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 21 den 24. maj 2007 om at kommentere til artikel i Information den 16. december 2005. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 21 - Alm. del Samling: 2006-07 - om kommentar til artiklen "Transseksuelle må ikke diskrimineres i EU" i Information den 16. december 2005, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 22 den 24. maj 2007 om der er lavet en brugerundersøgelse af Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 22 - Alm. del Samling: 2006-07 - om der er lavet en brugerundersøgelse af Sexologisk Klinik i forhold til transseksuelle/transkønnede til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 23 den 24. maj 2007 om konsekvenserne ved at tildele midlertidige CPR-numre til transseksuelle. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 23 - Alm. del Samling: 2006-07 - om konsekvenserne ved at tildele midlertidige CPR-numre til transseksuelle til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 28 den 12. juni 2007 om der normalt går to eller flere år inden en afgørelse på ønske om kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 28 - Alm. del Samling: 2006-07 - om det er korrekt, at der normalt går 2 eller flere år før personer, der ønsker kønsskifteoperation, får Sundhedsstyrelsens afgørelse til indenrigs- og sundhedsminister, Lars ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 29 den 12. juni 2007 om der udføres et meget lille antal årlige kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 29 - Alm. del Samling: 2006-07 - om ministeren kan bekræfte, at der udføres et meget lille antal kønsskifteoperation om året i Danmark, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 3 den 24. maj 2007 om timeprisen er for en konsultation på Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af Beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 3 - Alm. del Samling: 2006-07 - om om timeprisen er for en konsultation på Sexologisk Klinik, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 30 den 12. juni 2007 om antal kønsskifteoperation og erfaring i andre lande. Svar 2. april 2008.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 30 - Alm. del Samling: 2006-07 - om antal kønsskifteoperation i andre lande og disses erfaring, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der afgav foreløbigt svar den 29. juni 2007. Det endelige ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 33 den 18. juni 2007 om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation. Svar 27. september 2007.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 33 - Alm. del Samling: 2006-07 - om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. september 2007. Spørgsmålet er en ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 34 den 18. juli 2007 om mulighed for kønsskifteoperation i andre EU lande. Svar 27. september 2007.
Den 18. juli 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 34 - Alm. del Samling: 2006-07 - om mulighed for kønsskifteoperation i andre EU lande til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. september 2007. Spørgsmålet er en genfremsættelse ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 4 den 24. maj 2007 om, hvem der er myndighed i forhold til, om en person kan få foretaget og betalt en kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 4 - Alm. del Samling: 2006-07 - om hvem der har den afgørende myndighed i forhold til, om en person kan få foretaget og betalt en kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 5 den 24. maj 2007 om mulighed for betalt kønsskifteoperation i et andet EU-land. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 5 - Alm. del Samling: 2006-07 - om mulighed for betalt få foretaget og betalt en kønsskifteoperation i et andet EU-land, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 6 den 24. maj 2007 om antal komplikationer ved kønsskifteoperationer. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 6 - Alm. del Samling: 2006-07 - om antal komplikationer ved kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse, i hvor ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 7 den 24. maj 2007 om antal ønsker om nyt personnummer. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 7 - Alm. del Samling: 2006-07 - om antal ønsker om nyt personnummer, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. juni 2007. Spørgsmål Hvor mange danskere har henvendt sig til ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 8 den 24. maj 2007 om antal kønsskifteoperationer. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 8 - Alm. del Samling: 2006-07 - om hvor mange, der har ladet sig kastrere med henblik på at få ændret personnummer, hvormed må menes antallet af kønsskifteoperationer, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 9 den 24. maj 2007 om hvilken rolle lederen af Sexologisk klinik spiller. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 9 - Alm. del Samling: 2006-07 - om hvilken rolle lederen af Sexologisk Klinik spiller, om hun skal varetager patienternes interesse eller overbevise transseksuelle om, at de ikke er transseksuelle, til indenrigs- og ... Vis forekomsten
B 142. SUU Bilag 22. Trans-Danmarks henvendelse den 4. oktober2007 til Sundhedsudvalget med bemærkninger om ministerens svar.
Trans-Danmark fremsendte torsdag den 4. oktober 2007 sin tredje henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg. Foreningen begrunder henvendelsen med, at Indenrigs- og Sundhedsministeren den 27. september 2007 besvarede yderligere nogle af de spørgsmål, som Sundhedsudvalget havde stillet, og at foreningen fandt det ... Vis forekomsten
B 142. SUU Bilag 4. Trans-Danmarks henvendelse den 25. september 2007 til Sundhedsudvalget med bemærkninger om de indkomne indlæg og svar.
Trans-Danmark fremsendte tirsdag den 25. september 2007 sin anden henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg. Skrivelsen blev registreret hos Folketinget den 5. oktober 2007. Dermed var et nyt folketingsår begyndt. Det betød samtidig, at det fremsatte beslutningsforslag B 142 var bortfaldet. Henvendelsen blev derfor ... Vis forekomsten
B 142. SUU Bilag 44. Sascha Natascha Bosses skrivelse af 10. oktober 2007 til Sundhedsudvalget om Trans-Danmark skrivelse af 25. september 2007.
Sascha Natascha Bosse fremsendte tirsdag den 10. oktober 2007 en skrivelse til Folketingets Sundhedsudvalg. Skrivelsen blev registreret hos Folketinget den 17. oktober 2007. Dermed var et nyt folketingsår begyndt. Det betød samtidig, at det fremsatte beslutningsforslag B 142 var bortfaldet. Henvendelsen blev derfor ikke ... Vis forekomsten
B 142. Tidsplan.
Tidsplan for B 142 Om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
B 168. 26. marts 2010. Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af transkønnedes rettigheder. Bortfaldt.
Beslutningsforslag B 168 - Samling: 2009-10 - fremsat den 26. marts 2010 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Denhardt (SF), Ole Sohn (SF), Mogens Jensen (S), Flemming Møller Mortensen (S), Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV), Per Clausen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) om forbedring af transkønnedes ... Vis forekomsten
B 168. Bilag 1. LGBT Danmark skrev den 3. maj 2009 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 5. maj 2010. Svar den 17. maj 2010.
LGBT Danmark skrev den 3. maj 2009 til Sundhedsudvalget om beslutningsforslag B 168 – Samling: 2009-10 – om forbedring af transkønnedes rettigheder. Sundhedsudvalget stillede den 5. maj 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til indenrigs- og sundhedssministerer, Bertel Haarder, der svarede den 17. maj 2010. Indhold ... Vis forekomsten
B 168. Bilag 2. Spgsm. 2. Trans-Danmark skrev den 25. maj 2010 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 26. maj 2010. Svar den 15. juni 2010.
Trans-Danmark skrev den 25. maj 2010 til Sundhedsudvalget vedrørende beslutningsforslag B 168 – Samling: 2009-10 – om forbedring af transkønnedes rettigheder. Sundhedsudvalget stillede den 26. maj 2010 spørgsmål 2 om henvendelsen til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 15. juni 2010. ... Vis forekomsten
B 168. Bilag 3. Spgsm. 4. Gender Pioneers, Victoria Nielsen skrev den 31. maj 2010 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 1. juni 2010. Svar den 15. juni 2010.
Gender Pioneers v/Erwin Maria Jöhnk skrev den 31. maj 2010 til Sundhedsudvalget vedrørende B 168 – Samling: 2009-10 – om forbedring af transkønnedes rettigheder. Som bilag havde skrivelsen en behandlingsplan for transseksuelle udfærdiget af Victoria Nielsen. Sundhedsudvalget stillede den 1. juni 2010 spørgsmål 4 ... Vis forekomsten
B 168. Notat om 1. behandling i Folketinget den 27. maj 2010.
Folketinget havde torsdag den 27. maj 2010 1. behandling af B 168 - Samling: 2009-10 - om forbedring af transkønnedes rettigheder, som punkt 27 på dagsordenen - det 3. sidste punkt. Debatten startede kl. 1615 og sluttede kl. 1712. Herunder et notat med hovedpunkterne af, hvad de enkelte folketingsmedlemmer fremførte ... Vis forekomsten
B 168. Referat fra 1. behandling i Folketinget den 27. maj 2010.
Folketinget havde torsdag den 27. maj 2010 som punkt 27 på dagsordenen - det 3. sidste punkt - 1. behandling af B 168 om forbedring af transkønnedes rettigheder. Debatten om B 168 startede kl. 1615 og sluttede kl. 1712 med, at forslaget blev henvist til Sundhedsudvalget. Herunder Folketingets referat af forhandlingerne. ... Vis forekomsten
B 168. Spgsm. 3 af 31. maj 2010 om forkortelse af vente- og behandlingstiden på Sexologisk Klinik. Svar 15. juni 2010.
Sundhedsudvalget stillede den 31. maj 2010 spørgsmål 3 - B 168. Samling: 2009-10 - om forkortelse af vente- og behandlingstiden på Sexologisk Klinik på foranledning af Simon Emil Ammitzbøll (LA) til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 15. juni 2010. Spørgsmål Har ministeren forslag til, ... Vis forekomsten
B 168. Tidsplan.
Tidsplan for B 168 – Samling: 2009-10 – om forbedring af transkønnedes rettigheder. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 28. 1. behandling i Folketinget den 18. januar 2013. Folketingets referat.
Som punkt 7 på dagsordenen havde Folketinget den 18. januar 2013 1. behandling af beslutningsforslag B 28 - Samling 2012-13 - om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning. Herunder gengives forhandlingen. Kl. 1140. Første næstformand, Bertel Haarder: ... Vis forekomsten
B 28. 1. behandling i Folketinget den 18. januar 2013. Kort referat af Tina Thranesen.
Fredag den 18. januar 2013 havde Folketinget 1. behandlingen af beslutningsforslag B 28 om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning, som blev fremsat den 14. november 2012 af Enhedslisten. Behandlingen startede kl. 1142 og sluttede kl. 1217 med, at forslaget ... Vis forekomsten
B 28. 1. behandlingen den 18. januar 2018 på Folketingets videooptagelse.
Fredag den 18. januar 2012 havde Folketinget 1. behandlingen af beslutningsforslag B 28 om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning, som blev fremsat den 14. november2012 af Enhedslisten. Behandlingen startede kl. 1142 og sluttede kl. 1217 med, at forslaget ... Vis forekomsten
B 28. 14. april 2012. Beslutningsforslag om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning. Bortfaldt.
Forslag til folketingsbeslutning - B 28 Samling 2012-13 - om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning fremsat den 14. november 2012 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Stine Brix (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Pernille Skipper (EL). Resumé Beslutningsforslaget, ... Vis forekomsten
B 28. Bilag 1. Høringsskrivelse fra LGBT Danmark af 10. januar 2013.
Dateret den 10. januar 2013 indsendte LGBT Danmark høringsskrivelse til Ligestillingsudvalget med kopi til ligestillings- og kirkeminister, Manu Sareen vedrørende beslutningsforslag B 28 om indføjelse af kategorien "kønsidentitet" i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning. Anført som bilag 1 i ... Vis forekomsten
B 28. Bilag 2. Spgsm. 2. 27. maj 2013. Henv. fra LGBT Danmark med bilag og spgsm. til Ligestillingsmin. derom. Svar 9. juli 2013.
Dateret den 27. maj 2013 indsendte LGBT Danmark høringsskrivelse til justitsminister Morten Bødskov med kopi til ligestillingsminister Manu Sareen, Folketingets Retsudvalg og Folketingets Ligestillingsudvalg. Henvendelsen drejede sig om svaret den 3. maj 2013 fra ligestillingsminister Manu Sareen på spørgsmål 1 fra ... Vis forekomsten
B 28. Spgsm. 1. af 16. april 2013 til ligestillingsministeren om det norske Stortings indføjelse af kategorien kønsidentitet i deres diskriminationslovgivning. Svar 3. maj 2013.
Ligestillingsudvalg har i den 16. april 2013 stillet spørgsmål 1 vedr. B 28 - Samling: 2012-13 - om ministeren vil følge op på det norske Stortings indføjelse af kategorien kønsidentitet i deres diskriminationslovgivning. Svar den 3. maj 2013. Spørgsmål Vil ministeren følge op på, at det norske Storting netop ... Vis forekomsten
B 28. Tidsplan.
Tidsplan for B 28 om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning. Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
B 31. Beretning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 3. marts 2016.
Trine Torp (SF), Jonas Dahl (SF) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) fremsatte den 20. november 2015 beslutningsforslag B 31 - Samling: 2015-16 - om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort. Beretning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 3. marts 2016 1.Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev ... Vis forekomsten
B 31. Beslutningsforslag den 20. november 2015 om indførelse af gyldig billedlegitimation.
Trine Torp (SF), Jonas Dahl (SF) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) fremsatte den 20. november 2015 beslutningsforslag B 31 - Samling: 2015-16 - om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort. Beslutningsforslaget Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og ... Vis forekomsten
B 31. Referat af 1. behandlingen den 26. januar 2016.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag B 31 – Samling: 2015-16 – om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort. Kl. 1930 Forhandling Den fg. formand (Erling Bonnesen): Forhandlingen er åbnet. Vi giver ordet til social- og indenrigsministeren. Værsgo. Kl. 1930 Social- og ... Vis forekomsten
B 31. Tidsplan.
Tidsplan for B 31 Om at indføre indføre gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 36. Beslutningsforslag om mulighed for borgerdrevne beslutningsforslag fremsat den 26. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) fremsatte den 26. november 2014 beslutningsforslag B 36 - Samling: 2014-15 - om mulighed for borgerdrevne beslutningsforslag. Hører under Justitsministeriet. Forslaget Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for borgerdrevne beslutningsforslag Folketinget pålægger regeringen at fremsætte ... Vis forekomsten
B 50. 10. november 2009. Beslutningsforslag om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Bortfaldt.
Forslag til folketingsbeslutning – B 50 Samling: 2009-10 - om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser) fremsat den 10. november 2009 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF). beslutningsforslaget. Resumé Ifølge forslaget ... Vis forekomsten
B 50. Baggrundsmateriale fra justitsministeren for at betegne kønsidentitet som en seksuel orientering. 11. marts 2010.
Tidligere justitsminister Brian Mikkelsen betegnede den 26. januar 2010 under 1. behandlingen af beslutningsforslag B 50 kønsidentitet som værende en seksuel orientering og henviste senere til, at det fremgik af forarbejderne til straffelovens § 266 b. Det viser sig, at den daværende justitsministers henvisning skal ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 1. Spgsm. 1. Trans-Danmark skrev den 5. januar 2010 til Retsudvalget. Spgsm. den 6. januar 2010. Svar den 19. februar 2010.
Trans-Danmark skrev den 5. januar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 6. januar 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010. Indhold Henvendelsen ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 2. Spgsm. 2. LGBT Danmark har den 100110 indsendt bemærkninger til B 50 til Retsudvalget. Spgsm. den 14. januar 2010. Svar den 19. februar 2010.
LGBT Danmark skrev den 10. januar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 14. januar 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010. Indhold Henvendelsen ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 3. Spgsm. 3. Trans-Danmark skrev den 28. januar 2010 til Retsudvalget. Spgsm. den 1. februar 2010. Svar svar den 19. februar 2010.
Trans-Danmark skrev den 28. januar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 1. februar 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010. Indhold Henvendelsen ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 4. Spgsm. 4. Henvendelse af 31. januar 2010 til Retsudvalget om justitsministerenss udtalelser under 1. beh. af B 50. Spgsm. den 2. februar 2010. Svar den 19. februar 2010.
Retsudvalget modtog den 31. januar 2010 en skrivelse om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 6. januar 2010 spørgsmål 4 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010. Indhold Henvendelsen Spørgsmålet ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 5. Spgsm. 5. LGBT Danmark har den 4. februar 2010 indsendt bemærkninger til B 50 til Retsudvalget. Spgsm. den 8. februar 2010. Svar den 19. februar 2010.
LGBT Danmark skrev den 4. februar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 8. februar 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010. Indhold Henvendelsen ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 6. Spgsm. 7. Åbent brev af 13. marts 2010 om Brian Mikkelsens udtalelser under 1. behandlingen.
Retsudvalget modtog den 13. marts 2010 kopi af et åbent brev til justitsministeren, og daværende justitsminister, Brian Mikkelsens udtalelser under 1. behandlingen om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 17. marts 2010 spørgsmål nr. 7 om ... Vis forekomsten
B 50. Referat af 1. behandlingen den 26. januar 2010.
Folketingets 1. behandling af beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser fandt sted tirsdag den 26. januar 2010 fra kl. 1850 til kl. 2015 som punkt 9 på dagsordenen. Som afslutning på debatten blev beslutningsforslaget oversendt til Retsudvalget til videre behandling. De enkelte partiers ... Vis forekomsten
B 50. Spgsm. 6 af 24. februar 2010 om politiets registrering af hadforbrydelser. Svar 18. marts 2010.
Dateret den 24. februar 2010 stillede Retsudvalget under behandlingen af beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod (hadforbrydelser) på foranledning af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF) spørgsmål 6 om politiets nye sagsbehandlingssystem og det særlige felt ... Vis forekomsten
B 50. Tidsplan.
Tidsplan for B 50 Om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser). Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 56. 18. november 2009. Forslag om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle og heteroseksuelle par. Bortfaldt.
Beslutningsforslag B 56 - Samling: 2009-10 - fremsat af Simon Emil Ammitzbøll (LA), Villum Christensen (LA) og Anders Samuelsen (LA) om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Resumé Liberal Alliance foreslog, at regeringen pålagdes at fremsætte lovforslag om en ... Vis forekomsten
B 56. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmark skrev den 30. november 2009 om forslaget til Retsudvalget. Spgsm. den 1. december 2009. Svar den 7. december 2009.
LGBT Dannmark skrev den 30. november 2009 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 56 – Samling: 2009-10 – om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Retsudvalget stillede den 1. december 2009 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian ... Vis forekomsten
B 56. Bilag 2. Spgsm. 2. Trans-Danmark skrev den 4. december 2009 om forslaget til Retsudvalget. Spgsm. den 14. december 2009. Svar den 16. december 2009.
Trans-Danmark skrev den 4. december 2009 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 56 – Samling: 2009-10 – om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Retsudvalget stillede den 14. december 2009 spørgsmål 2 om henvendelsen til justitsministerer, Brian ... Vis forekomsten
B 56. Referat af 1. behandling i Folketinget den 26. januar 2010.
Folketingets 1. behandling af beslutningsforslag B 56 om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par af Simon Emil Ammitzbøll (LA) m.fl. fandt sted tirsdag den 26. januar 2009 fra kl. 2135 til kl. 2258 som punkt 11 på dagsordenen. Som afslutning på debatten blev ... Vis forekomsten
B 56. Tidsplan.
Tidsplan for B 56 om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 65. 26. februar 2008. Beslutningsforslag om transseksuelles rettigheder fremsat. (Bortfaldlet)
Beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling) - fremsat den 26. februar 2008 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL, Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Resumé Forslagsstillerne ønskede at sikre transseksuelle/transkønnede en række rettigheder. Bl.a. ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 10. Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes henvendelse af 12. juni 2008 til Sundhedsudvalget.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) fremsendte dateret den 12. juni 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger til beretningen fra Sundhedsudvalget om, at afsnittet om CPR-numre er faktuelt forkert. Henvendelsen i sin helhed. Sundhedsudvalget 12. juni 2008 Vedr. B 65: Forslag til ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 11. Beretning om transkønnedes rettigheder afgivet den 4. juni 2008 af Sundhedsudvalget og offentliggjort den 12. juli 2008.
Sundhedsudvalget afgav den 4. juni 2008 beretning over B 65 - 2007-08 (2. samling) - Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Udvalget var ikke enigt. Herunder vises: 1. Uddrag af de væsentligste synspunkter i beretningen 2. Beretningen i sin helhed Uddrag af de væsentligste ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 2. Spgsm. 1. Sundhedsudvalgets spgsm. af 14. april 2008 om selvmord blandt kønsskifteopererede, om Sexologisk Klinik og liberalisering af kønsskifte. 22. maj 2008.
Den 14. april 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål 1 under beslutningsforslag B 65 - Samling 2007-08 (2. samling) - om kommentar til den fortrolige henvendelse, bilag 2 af 8. april 2008 til ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 22. maj 2008. Bilag 2 er en fortrolig henvendelse, ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 3. Spgsm. 2. Trans-Danmarks henvendelse af 14. og 20. april 2008 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål den 16. april 2008. Svar den 22. maj 2008.
Trans-Danmark fremsendte dateret den 14. april 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med foreningens bemærkninger til beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling). Med skrivelsen var et bilag med foreningen ønsker om fremtidige forhold for transpersoner. Ved et uheld var det medsendte bilag et tidligt ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 4. Spgsm. 3. Freja Nordams henvendelse den 16. april 2008 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 22. april 2008 til ministeren. Svar den. 22. maj 2008.
Freja Nordam fremsendte dateret den 16. april 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger til beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling). Den 22. april 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål nr. 3 om kommentar til henvendelse af 16. april 2008 fra Freja Nordam - bilag 4 - til sundheds- og ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 5. Spgsm. 4. Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes henvendelse af 15. maj 2008 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål den 19. maj 2008. Svar den 9. juni 2008.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) fremsendte dateret den 15. maj 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger til beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling). Den 19. maj 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål nr. 4 om kommentar til henvendelse af 15. maj 2008 fra Landsforeningen ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 6. Udkast til beretning fra Sundhedsudvalget den 19. maj 2008.
Sundhedsudvalget udgav den 19. maj 2008 udkast til beretning til beslutningsforslag B 65 - Folketinget 2007-08 (2. samling). Udkast til Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2008 og var til 1. ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 7. 2. udkast til beretning fra Sundhedsudvalget den 27. maj 2008.
Sundhedsudvalget udgav den 27. maj 2008 sit 2. udkast til beretning til beslutningsforslag B 65 - Folketinget 2007-08 (2. samling). 2. udkast til Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2008 og var ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 8. 3. udkast til beretning fra Sundhedsudvalget den 4. juni 2008.
Sundhedsudvalget udgav den 4. juni 2008 sit 3. udkast til beretning til beslutningsforslag B 65 - Folketinget 2007-08 (2. samling). 3. udkast til Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2008 og var til 1. ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 9. Spgsm. 5. Trans-Danmarks supplerende skrivelse af 11. juni 2008 til Sundhedsudvalget vedrørende svar på spgsm. 2. Spgsm. til ministeren den 13. juni 2008. Svar den 27. juni 2008.
Trans-Danmark fremsendte dateret den 11. juni 2008 den herunder gengivne skrivelse til Sundhedsudvalget foranlediget af svaret den 22. maj 2008 fra ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen på spørgsmål 2 under beslutningsforslag B 65. Den 13. juni 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål 5 om ... Vis forekomsten
B 65. Notat vedr. 1. behandlingen torsdag den 3. april 2008.
Folketinget havde torsdag den 3. april 2008 1. behandlingen af beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. Samling) - om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Behandlingen startede kl. 1554 og sluttede kl. 1638 med, at forslaget blev henvist til Sundhedsudvalget. Uforpligtigende notat fra 1. behandlingen af ... Vis forekomsten
B 65. Referat fra 1. behandlingen den 3. april 2008.
Folketinget havde torsdag den 3. april 2008 1. behandling af beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. Samling) - om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Behandlingen sluttede med, at forslaget blev henvist til Sundhedsudvalget. Referat Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes ... Vis forekomsten
B 65. SUU bilag 20. Trans-Danmarks henvendelse af 24. september 2008 med nyrevideret bilag til lov om særlige forhold for personer med kønsidentitetsforstyrrelse.
Trans-Danmark fremsendte den 24. september 2008 en henvendelsen til Sundhedsudvalget med et nyrevideret bilag om foreningens ønsker til en lov om særlige forhold for personer med kønsidentitetsforstyrrelse, der som bilag 20 - SUU, Alm. del (Samling 2008-09) - blev omdelt til udvalgsmedlemmerne den 16. oktober 2008. ... Vis forekomsten
B 65. Tidsplan.
Tidsplan for B 65 Om om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
B 69. Beslutningsforslag om fjernelse af transseksualisme fra sygdomslister fremsat af Uffe Elbæk den 5. februar 2015.
Uffe Elbæk (UFG) fremsatte den 5. februar 2015 beslutningsforslag B 69 – Samling: 2014-15 – om fjernelse af transseksualisme fra sygdomslister. Forslaget Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transseksualisme fra sygdomslister Folketinget pålægger regeringen at fjerne transseksualisme fra ... Vis forekomsten
B 69. Tidsplan.
Tidsplan for B 69 Om fjernelse af transseksualisme fra sygdomslister. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 7. 1. beh. torsdag den 25. februar 2016. Folketingets referat og videooptagelse af debatten.
Folketingets officielle referat af 1. behandling torsdag den 24. februar 2016 af beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-15 – om at fjerne transseksualisme og fetichistisk transvestisme fra sundhedsvæsenets klassifikationssysten. Behandlingen startede kl. 1557 og sluttede kl. 1718 med, at beslutningsforslaget blev ... Vis forekomsten
B 7. 1. beh. torsdag den 25. februar 2016. Notat om behandlingen af Tina Thranesen og videooptagelse af debatten.
Af Tina Thranesen. Folketinget havde torsdag den 25. februar 2016 1. behandling af beslutningsforslag B 7 om at fjerne transseksualisme og fetichistisk transvestisme fra sundhedsvæsenets klassifikationssysten. Behandlingen startede kl. 1557 og sluttede kl. 1718 med, at beslutningsforslaget blev oversendt til Sundheds- og ... Vis forekomsten
B 7. Beslutningsforslag den 8. oktober 2015 om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste.
Carolina Magdalene Maier (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Stine Brix (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) fremsatte den 8. oktober 2015 beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-16 – om at fjerne DF640 transseksualisme og DF651 transvestisk fetichisme fra sundhedsvæsenets klassifikationssystem, at arbejde aktivt for at ... Vis forekomsten
B 7. Bilag 2 til bilag 5. LGBT Danmarks planche til det lukkede ekspertmøde den 12. april 2016 om B7.
Sundheds- og Ældreudvalget havde inviteret LGBT Danmark til et lukket ekspertmøde den 12. april 2016 om beslutningsforslag B 7 - Samling: 2015-15 - om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Mødet varede godt en time. Forud for mødet havde LGBT Danmark indsendt en skrivelse med oplysninger om ... Vis forekomsten
B 7. Bilag 8. Sexologisk Kliniks præsentation ved det lukkede ekspertmøde den 26. april 2016 om B7.
Sundheds- og Ældreudvalget havde inviteret Sexologisk Klinik til et lukket ekspertmøde om udredning, rådgivning og behandling af transkønnede foranlediget af beslutningsforslag B 7 - Samling: 2015-15 - om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Sundheds- og Ældreudvalget offentliggjorde den 27. april 2016 ... Vis forekomsten
B 7. Tidsplan. Bilag 3, 4 og 7.
Tidsplan for B 7 om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Folketingets journal vedr. tidsplanen. Tidsplanen i pdf-format hos Folketinget. * * * Forældede tidsfrister. Folketingets journal vedr. tidsplanen (bilag 4). Tidsplanen i pdf-format hos Folketinget. Folketingets journal vedr. tidsplanen (bilag 3). ... Vis forekomsten
B 76. 1. behandlingen den 27. april 2007. Referat.
Folketingsdebat fredag den 27. april 2007 1. behandling af beslutningsforslag B 76 om at indføre en ægteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle. Debatten skulle have fundet sted torsdag den 1. marts 2007, men blev aflyst, da ministeren var syg. Herunder gengives debatten den 16. januar 2007. ... Vis forekomsten
B 76. 16. januar 2007. Beslutningsforslag om en ægteskabslov, der ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle. (Bortfaldet)
Beslutningsforslag B 76 - Samling: 2006-07 - fremsat den 16. januar 2007 af Lone Dybkjær (RV), Simon Emil Ammitzbøll (RV), Bente Dahl (RV), Charlotte Fischer (RV) og Marianne Jelved (RV) om at indføre en ægteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle. Resumé Beslutningsforslaget pålagde ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 1 af 3. maj 2007 om den juridiske definition af et ægteskab. Svar 29. maj 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 1 - Samling: 2006-07 - om definitionen af et ægteskab vedrørende B 76 til minister for familie- og forbrugeranliggender, Carina Christensen, der svarede den 29. maj 2007. Spørgsmål Hvordan er den juridiske definition af et ægteskab opstået, og hvad dækker den over i ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 2 af 3. maj 2007 om forskelle på retsvirkninger af et ægteskab og et registreret partnerskab. Svar 29. maj 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 2 - B 76 Samling: 2006-07 - om hvilke forskelle, der er på retsvirkningerne af et ægteskab og et registreret partnerskab, til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der svarede den 29. maj 2007. Spørgsmål Hvilke forskelle der er på retsvirkningerne af et ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 3 af 3. maj 2007 om hvilke hindringer, der er for, at ægteskab kan indgås mellem homoseksuelle. Svar 29. maj 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 3 - B 76 Samling: 2006-07 - om hvilke hindringer der er for, at ægteskab kan indgås mellem homoseksuelle, til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der svarede den 29. maj 2007. Spørgsmål Hvilke hindringer er der for, at ægteskab kan indgås mellem ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 4 af 3. maj 2007 om betydningen af ordet ægteskab. Svar 29. maj 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 4 - B 76 Samling: 2006-07 - om betydningen af ordet ægteskab til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der svarede den 29. maj 2007. Spørgsmål Er ordet "ægteskab" forbeholdt to mennesker af forskelligt køn, eller vil et 'ægteskab' også kunne indgås ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 5 af 3. maj 2007 om bistand til udarbejdelse af ændringsforslag. Svar 29. maj 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 5 - B 76 Samling: 2006-07 - om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der svarede den 29. maj 2007. Spørgsmål Vil ministeren yde teknisk bistand til udformning af ændringsforslag til ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 8 af 3. maj 2007 om teknisk bistand og notat med udkast til lovforslag. Svar 19. september 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 5 - B 76 Samling: 2006-07 - om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der afgav foreløbigt svar den 13. august 2007 og endeligt svar den 19. september 2007. Indhold Spørgsmål Foreløbigt svar af 13. ... Vis forekomsten
B 76. Trans-Danmarks høringsskrivelse af 4. oktober 2007.
Den 4. oktober 2007 fremsendte Trans-Danmark en skrivelse til Retsudvalg med foreningens bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag B 76 af 16. januar 2007 om ændring af ægteskabslovgivningen, så der sker ligestilling mellem homoseksuelle og heteroseksuelle. * * * Skrivelse fra Trans-Danmark Vedr.: ... Vis forekomsten
B 83. Beslutningsforslag den 14. marts 2017 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede.
Enhedslisten v/Stine Brix og Pernille Skipper fremsatte den 14. marts 2017 beslutningsforslag B 83 - Samling: 2016-17 - om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede. Beslutningsforslaget Forslag til folketingsbeslutning om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede I forlængelse af Folketingets ... Vis forekomsten
B 83. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmarks høringsskrivelse den 29. marts 2017 til B 83 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede. Svar 17. maj 2017.
LGBT Danmark indsendte den 30. marts 2017 sin høringsskrivelse af 29. marts 2017 til beslutningsforslag B 83 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede til Sundheds- og Ældreudvalget. Registreret hos Folketinget som bilag 1. Sundheds- og Ældreudvalget har den 31. marts 2017 som spgsm. 1 - Samling: 2016-17 ... Vis forekomsten
B 83. Referat af 1. behandlingen den 17. maj 2017.
Den 17. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 83 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede. Kl. 2014 Forhandling Første næstformand (Henrik Dam Kristensen): Forhandlingen er åbnet, og vi vil gerne se sundhedsministeren igen. Kl. 2014 Sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby): ... Vis forekomsten
B 83. Tidsplan.
Tidsplan for B 83 Beslutningsforslag B 83 den 14. marts 2017 – Samling: 2016-17 – om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 85. Beslutningsforslag om behandling af transpersoner fremsat den 1. april 2014.
Enhedslisten v/Stine Brix, Jørgen Arbo-Bæhr og Johanne Schmidt-Nielsen fremsatte den 1. april 2014 beslutningsforslag B 85 - Samling: 2013-14 - hvori regeringen opfordres til at sikre transpersoners ret til selv at vælge behandling og behandlingssted, herunder at bryde Sexologisk Kliniks monopol på at tilbyde ... Vis forekomsten
B 85. Referat af 1. behandlingen den 20. maj 2014.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag B 85 - om behandling af transpersoner. Forhandlingerne startede kl. 2037 og sluttede kl. 2120. Forud var der 1. behandling af lovforslag L 182 og 1. behandling af lovforslag L 189. De enkelte partiers holdning til beslutningsforslaget Venstre: ... Vis forekomsten
B 85. Tidsplan.
Tidsplan for B 85 Om at sikre transpersoners ret til selv at vælge behandling og behandlingssted, herunder at bryde Sexologisk Kliniks monopol på at tilbyde udredning og behandling. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B.v. mod Frankrig – Application no. 13343/87. Ret til ændring af kønsbetegnelse efter kønsskifteoperation. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 23. marts 1992.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjorde den 23. marts 1992, at den franske stat skulle ændre kønsbetegnelse og kønsbestemte fornavne på personer, der har gennemgået en kønsskifteoperation. Dette fremgår af sagen B. v. mod Frankrig - (Application nr. 133443/87). Sagen drejer sig om Miss B., der er født i ... Vis forekomsten
B.v. mod Frankrig – Application no. 13343/87. Ret til ændring af kønsbetegnelse efter kønsskifteoperation. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 23. marts 1992.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjorde den 23. marts 1992, at den franske stat skulle ændre kønsbetegnelse og kønsbestemte fornavne på personer, der har gennemgået en kønsskifteoperation. Dette fremgår af sagen B. v. mod Frankrig - (Application nr. 133443/87). Sagen drejer sig om Miss B., der er født i ... Vis forekomsten
B120. Spgsm. 2 af 24. maj 2013 processen for udarbejdelsen af Europarådets konvention CM(2011)49 om vold mod kvinder. Svar den 4. juni 2013.
Den 24. maj 2013 stillede Ligestillingsudvalget på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 2 - Samling 2012-13 - om processen for udarbejdelsen af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet - CM(2011)49 også betegnet Istanbulkonventionen - til justitsminister ... Vis forekomsten
B142. 1. behandling den 11. maj 2007. Transseksuelles rettigheder.
Folketingets behandling fredag den 11. maj 2007 af beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes rettigheder - B142. Forslaget fremsat af Enhedslisten v/Per Clausen og Line Barfod. Debatten startede kl. 1304 og sluttede kl. 1400 med, at forslaget blev sendt til videre behandling i Sundhedsudvalget. * * * Herunder ... Vis forekomsten
B7. Bilag 3 til bilag 5. Skrivelse af 18. april 2016 fra LGBT Danmark til SUU om anvendelsen af diagnosebetegnelser.
Sundheds- og Ældreudvalget havde inviteret LGBT Danmark til et lukket ekspertmøde den 12. april 2016 om beslutningsforslag B 7 - Samling: 2015-15 - om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Mødet varede godt en time. Efter mødet sendte LGBT Danmark den 18. april. 2016 en skrivelse til Sundheds- og ... Vis forekomsten
Behandling af transseksuelle. Præcisering af regler fra Sundhedsstyrelsen den 23. november 2012.
Behandling af transseksuelle. Præcisering af regler fra Sundhedsstyrelsen den 23. november 2012. Personer med transseksualitet skal have adgang til et sundhedsfagligt behandlingstilbud af høj kvalitet og behandling af transseksualisme, herunder vurdering af indikation for kønsskifteoperation, er derfor en højt ... Vis forekomsten
Behandlinger i udlandet. Spgsm. 2, L 33, 11. november 2013 om krav om forhåndstilsagn, til ministeren for sundhed og forebyggelse. Svar 20. november 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 11. november 2013 under behandling af lovforslag L 33 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsagang inden for sundhedsvæsenet stillet spørgsmål nr. 2 – 2013-14 – om, hvilke behandlinger i udlandet, der kræves forhåndstilsagn, til ministeren for ... Vis forekomsten
Behandlinger i udlandet. Spgsm. 2, L 33, 11. november 2013 om krav om forhåndstilsagn, til ministeren for sundhed og forebyggelse. Svar 20. november 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 11. november 2013 under behandling af lovforslag L 33 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsagang inden for sundhedsvæsenet stillet spørgsmål nr. 2 – 2013-14 – om, hvilke behandlinger i udlandet, der kræves forhåndstilsagn, til ministeren for ... Vis forekomsten
Being Trans in the European Union. Comparative analysis of the EU LGBT survey data.
Transpersoner eller de, hvis kønsidentitet og/eller kønsudtryk adskiller sig fra det køn, de fik tildelt ved fødslen, står i dag ofte over for diskrimination, chikane og vold i hele EU. Denne virkelighed udløser frygt og fører til, at mange skjuler eller hemmeligholder deres sande jeg. Denne rapport undersøger ... Vis forekomsten
Bekendtgørelse nr. 1180 om ændringen af pasbekendtgørelsen offentliggjort den 12. december 2011 med ikrafttrædelse den 1. januar 2012.
Den 12. december 2011 underskrev justitsminister, Morten Bødskov ændringsbekendtgørelse nr. 1180 om ændring af den gældende bekendtgørelse om pas ved at indføre digitalt fingeraftryk i pas, afskaffe de såkaldte fællespas og nogle ændringer af mere teknisk karakter. I ændringsbekendtgørelsen er der ingen ... Vis forekomsten
Bekendtgørelse nr. 931 af 15. juli 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen – X som kønsbetegnelse – med ikrafttrædelse den 1. august 2010.
Den 15. juli 2010 underskrev justitsminister, Lars Barfoed bekendtgørelse nr. 931 af 15. juli 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen - muligheden for at få X som kønsbetegnelse i pas. Bemærkningerne fra LGBT Danmark og bemærkningerne fra Trans-Danmark, som blev indsendt i høringsfasen blev negligeret, idet ... Vis forekomsten
Bekendtgørelse nr. 953 af 28. august 2014 om ændring af pasbekendtgørelse vedr. X som kønsbetegnelse.
Justitsministeriet offentliggjorde den 5. september 2014 bekendtgørelse nr. 953 af 28. august 2014 om ændring af bekendtgørelse nr. 1337 af 28. november 2013 om pas m.v. Ændringen betyder, at det er muligt at få et X som kønsbetegnelse i passet blev ved afgivelse af en skriftlig erklæring om, at ønsket er ... Vis forekomsten
Bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 fra Europarådet.
Europarådet vedtog den 31. marts 2010 anbefaling CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Den 6. april 2010 offentliggjorde Tina Thranesen en uofficiel overættelse, i hvilken der tages forbehold for eventuelle ... Vis forekomsten
Bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 fra Europarådet.
Europarådet vedtog den 31. marts 2010 anbefaling CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Den 6. april 2010 offentliggjorde Tina Thranesen en uofficiel overættelse, i hvilken der tages forbehold for eventuelle ... Vis forekomsten
Bekæmpelse af homofobi og transfobi i Europa. Beslutning P7_TA(2012)0222 af 24. maj 2012 fra EU-Parlamentet.
Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2012 om bekæmpelse af homofobi og transfobi i Europa. Europa-Parlamentet, der henviser til Verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, konventionen om barnets rettigheder og konventionen til beskyttelse af ... Vis forekomsten
Beskæftigelsesministeriet anmodede den 16. maj 2011 om bidrag til brug for revision af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Den 16. maj 2011 anmodede Beskæftigelsesministeriet om bidrag til brug for den kommende revision af Lov om Ligebebandlingsnævnet (lov nr. 387 af 27. maj 2008). Bidrag bedes sendt elektronisk senest fredag den 10. juni 2011 til pjaicenter@bm.dk. Skrivelsens fulde tekst Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8, 1061 ... Vis forekomsten
Betina Hvejsel har den 29. januar 2010 skrevet til Sundhedsudvalget om transsekuelles rettigheder. Alm. del – bilag 209.
BetinaHvejsel3-t.jpg Fredag den 29. januar 2010 skrev Betina Hvejsel en e-mail til Leif Lahn Jensen med det herunder gengivne indhold. Han anbefalede Betina Hvejsel at sende det til Sundhedsudvalget, hvilket hun gjorde. Sundhedsudvalget registrerede henvendelsen som SUU, Alm. del - bilag 209. Skrivelsen gengives herunder ... Vis forekomsten
Betingelserne for transseksuelle, Europarådets Parlamentariske Forsamlings Anbefaling 1117(1989) af 29. september 1989.
Recommendation 1117(1989) of the Parliamentary Assembly - The conditions of transsexuals Vedtaget af Europarådets Parlamentariske Forsamling den 29. september 1989 I betragtning af at transseksualitet er et syndrom karakteriseret ved en dobbelt personlighed, én fysisk, de andre psykologiske, sammen med en så ... Vis forekomsten
Betænkning A7-0009/2014 af 8. januar 2014 om en EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
Den 8. januar 2014 vedtog Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender under Europa-Parlamentet en betænkning om EU-køreplanen mod homofobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. (Report on the EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual ... Vis forekomsten
Betænkning nr. 1546 af 15. august 2014 om inkorporering m.v. inden for menneskeretsområdet.
Den 21. december 2012 nedsatte regeringen udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet (Menneskeretsudvalget). Udvalget skulle gennemgå og beskrive hvilke konventioner, Danmark har tilsluttet sig (inkorporeret i dansk lovgivning) på menneskerettighedsområdet, og komme med anbefaling om, hvilke ... Vis forekomsten
Betænkning over L 119 afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 16. maj 2012.
Beskæftigelsesudvalget afgav den 16. maj 2012 betænkning over L 119 – Samling: 2011-12 - om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. Betænkningen gengives herunder Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 16. maj 2012 1. Ændringsforslag Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet 2 ændringsforslag ... Vis forekomsten
Bilag 1, B 128 den 13. maj 2016 om, at der ikke skal afgives betænkning.
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets sekretær oplyste den 13. maj 2016, at forslagsstillerne (Josephine Fock (ALT), René Gade (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) til beslutningsforslag B 128 - Samling: 2015-16 - om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet har oplst, at de ikke ønsker beslutningsforslaget til ... Vis forekomsten
Bilag 1. Spgsm 1. Høringsskrivelse fra LGBT Danmark den 25. oktober 2015 til B 7. Spgsm. den 28. oktober 2015. Svar 27. november 2015.
LGBT Danmark sendte den 25. oktober 2015 en høringsskrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget om beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-15 – om at fjerne DF640 transseksualisme og DF651 transvestisk fetichisme fra Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS), at arbejde aktivt for at fjerne F64 ... Vis forekomsten
Bilag 1. Spgsm 1. Høringsskrivelse fra LGBT Danmark den 25. oktober 2015 til B 7. Spgsm. den 28. oktober 2015. Svar 27. november 2015.
LGBT Danmark sendte den 25. oktober 2015 en høringsskrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget om beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-15 – om at fjerne DF640 transseksualisme og DF651 transvestisk fetichisme fra Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS), at arbejde aktivt for at fjerne F64 ... Vis forekomsten
Bilag 10. B 7. Beretning den 26. maj 2016 fra SUU om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste.
Sundheds- og Ældreudvalget har den 26. maj 2016 afgivet beretning over beslutningsforslag B 7 - Samling: 2015-16 - om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Offentliggjort den 31. maj 2016. I og med, at Sundheds- og Ældreudvalget afgiver en beretning, så kommer beslutningsforslaget ikke til 2. behandling i ... Vis forekomsten
Bilag 2. Spgsm 3. Høringsskrivelse fra LGBT Danmark den 20. februar 2016 til B 7. Spgsm. den 22. februar 2016. Svar 16. marts 2016.
LGBT Danmark sendte den 20. februar 2016 en høringsskrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget om beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-15 – om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. februar 2016 spørgsmål nr. 3 til om høringsskrivelsen til sundheds- og ... Vis forekomsten
Bilag 263. Skr. af 3. februar 2014 fra Amnesty International om deres rapport om transkønnede i Europa til sundhedsminister, Nick Hækkerup.
Amnesty International sendte dateret den 3. februar 2014 en skrivelse til sundhedsminister, Nick Hækkerup om deres rapport om diskrimination af transkønnede i Europa, som blev udgive4t den 4. februar 2014 og indeholder et kapitel om Danmark. Skrivelsen registreret hos Folketinget som: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, ... Vis forekomsten
Bilag 5. Alle har lige ret. Skr. 16. september 2014 fra Tonny P. til Sundhedsministeren og Sundhedsudvalget.
Tonny P., der er praktiserende psykoterapeut, har den 16. september 2014 skrevet til sundhedsminister Nick Hækkerup med kopi til Sundhedsudvalget og kritiseret udredningen og behandlingen af transkønnede på Sexologisk klinik. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har registreret henvendelsen den 3. oktober 2014 som bilag ... Vis forekomsten
Bilag 5. Alle har lige ret. Skr. 16. september 2014 fra Tonny P. til Sundhedsministeren og Sundhedsudvalget.
Tonny P., der er praktiserende psykoterapeut, har den 16. september 2014 skrevet til sundhedsminister Nick Hækkerup med kopi til Sundhedsudvalget og kritiseret udredningen og behandlingen af transkønnede på Sexologisk klinik. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har registreret henvendelsen den 3. oktober 2014 som bilag ... Vis forekomsten
Bilag 579. Trans-Danmarks skrivelse til Retsudvalget den 15. juni 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 15. juni 2010 sendte Trans-Danmark den herunder gengivne skrivelse - Retsudvalget, Alm. del 2009-10 - Bilag 579 - til justitsminister, Lars Barfod og Retsudvalget om ændring af pasbekendtgørelsen. * * * Retsudvalget 15. juni 2010 Ændring af pasbekendtgørelsen Trans-Danmark har dd. sendt den herunder gengivne ... Vis forekomsten
Bilag 606. Spgsm. 1312. LGBT Danmark skrev den 29. juni 2010 til justitsminister, Lars Barfoed om pasbekendtgørelsen. Spgsm. den 5. juli 2010. Svar den 15. juli 2010.
Vibe Grevsen skrev den 29. juni 2010 på vegne af LBGT Danmark til justitsminister, Lars Barfoed med kopi til Karina Lorentzen Dehnhardt, Simon Emil Ammitzbøll og Kamal Qureshi om pasbekendtgørelsen set i forhold til transkønnedes mulighed for i New Zealand at få et X som kønsbetegnelse blot mod afgivelse af en ... Vis forekomsten
Bilag 637 af 20. juli 2010 fra LGBT Danmark til justitsministeren vedr. ændring af pasbekendtgørelsen og Sexologisk Kliniks rolle.
LGBT Danmark sendte den 21. juli 2010 den herunder gengivne skrivelse til Retsudvalget - Alm. del. 2009-10: Bilag 637 - om ændring af pasbekendtgørelsen og Sexologisk Kliniks rolle. * * * LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 20. juli 2010 Vedrørende ændring af ... Vis forekomsten
Bilag 8. Spgsm. 8. Niels Jansens skr. af 5. oktober 2014 til sundhedsministeren og Sundhedsudvalget om medicinsk behandling af transkønnede, der har gennemgået fuldt fysisk kønsskifte. Spgsm. den 9. oktober 2014. Svar 4. november 2014.
Niels Jansen, der er FtM transkønnet har den 5. oktober 2014 skrevet til sundhedsminister Nick Hækkerup med kopi til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om, at han er uforstående overfor, hvorfor han ifølge Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandlingen af transkønnede skal vurderes af et ... Vis forekomsten
Bilag 8. Spgsm. 8. Niels Jansens skr. af 5. oktober 2014 til sundhedsministeren og Sundhedsudvalget om medicinsk behandling af transkønnede, der har gennemgået fuldt fysisk kønsskifte. Spgsm. den 9. oktober 2014. Svar 4. november 2014.
Niels Jansen, der er FtM transkønnet har den 5. oktober 2014 skrevet til sundhedsminister Nick Hækkerup med kopi til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om, at han er uforstående overfor, hvorfor han ifølge Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandlingen af transkønnede skal vurderes af et ... Vis forekomsten
Bilag 8. Spgsm. 8. Niels Jansens skr. af 5. oktober 2014 til sundhedsministeren og Sundhedsudvalget om medicinsk behandling af transkønnede, der har gennemgået fuldt fysisk kønsskifte. Spgsm. den 9. oktober 2014. Svar 4. november 2014.
Niels Jansen, der er FtM transkønnet har den 5. oktober 2014 skrevet til sundhedsminister Nick Hækkerup med kopi til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om, at han er uforstående overfor, hvorfor han ifølge Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandlingen af transkønnede skal vurderes af et ... Vis forekomsten
Bilag 9. B 7. Udkast den 23. maj 2016 til beretning fra SUU om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste.
Sundheds- og Ældreudvalget har den 23. maj 2016 afgivet udkast til beretning over beslutningsforslag B 7 - Samling: 2015-16 - om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Udkastet behandles af Sundheds- og Ældreudvalget tirsdag den 24. maj 2016. Udkast til Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om ... Vis forekomsten
Bilag SSU 280. Spgsm. 453. Åbent brev af 22. marts 2012 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen om kategoriseringen af transkønnedes behandling. Svar 10. maj 2012.
LGBT Danmark sendte den 22. marts 2012 et åbent brev til Sundhedsstyrelsen om kategoriseringen af transkønnedes behandling. Det åbne brev blev den 10. april 2012 registreret af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget som bilag 280 - Alm. del 2011-12. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgethar på foranledning af Stine Brix (EL) ... Vis forekomsten
Bilag SSU 280. Spgsm. 453. Åbent brev af 22. marts 2012 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen om kategoriseringen af transkønnedes behandling. Svar 10. maj 2012.
LGBT Danmark sendte den 22. marts 2012 et åbent brev til Sundhedsstyrelsen om kategoriseringen af transkønnedes behandling. Det åbne brev blev den 10. april 2012 registreret af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget som bilag 280 - Alm. del 2011-12. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgethar på foranledning af Stine Brix (EL) ... Vis forekomsten
Bilag SUU 1401. Bilag LIU 48. Spgsm. 884. Interkønnedes ret til fysisk integritet. Skr. den 17. maj 2015 fra Inge Thapprakhon til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
Inge Thapprakhon, der er pårørende til en ung interkønnet, har søndag den 17. maj 2015 sendt en skrivelse til Sundheds- og forebyggelsesudvalget om de problematiske forhold for interkønnede. Skrivelsen er den 18. maj 2015 registreret hos Sundheds- og forebyggelsesudvalget som SUU, Alm del bilag 1401, og hos ... Vis forekomsten
Billigere entrepris for gæster iklædt pigetøj end for andre til et diskotek er ulovligt konstaterede Ligebehandlingsnævnet den 18. oktober 2012. KEN 10044.
Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek opkrævede forskellige entrépriser for gæster, der var iklædt pigetøj, og for gæster, der ikke var iklædt pigetøj. Nævnet fandt, at indklagede havde overtrådt lov om ligestilling af mænd og kvinder ved at tilbyde en ... Vis forekomsten
Billigere entrépriser for gæster i pigetøj end for andre til et diskotek er ulovligt konstaterede Ligebehandlingsnævnet den 12. juni 2013. KEN 10034.
Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek havde billigere entrépriser, hvis man var iklædt pigetøj. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Det var i strid med ligestillingsloven, at indklagede havde billigere entrépriser, hvis gæster var iklædt pigetøj. ... Vis forekomsten
Birgit Winge Sloths høringsskrivelse af 27. juni 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Birgit Winge Sloths høringsskrivelse af 27. juni 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Høringssvar 27.06.17 Som pårørende til transperson, og ... Vis forekomsten
Bæftigelsesministeriets høringsbrev af 9. februar 2012 vedr. lovforslag om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Beskæftigelsesministeriet udsendte sammen med udkast til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet også et høringsbrev - Beskæftigelsesudvalget, Alm. del 2011-12: Bilag 95 - som bl.a. kommenterer de høringssvar, som indkom i sommeren 2011, da udkast til lovforslaget var i høring - herunder høringssvaret fra ... Vis forekomsten
Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn? Videnskabelig publikation den 7. august 2017 af Lars Arnesen, Norge.
I artiklen belyser Lars Arnesen, hvordan juridisk køn er reguleret i norsk lovgivning efter vedtagelsen af den norske lov om juridisk kønsskifte i 2016. I artiklen belyses også, hvad indførelse af et tredje juridisk køn i norsk lovgivning vil indebære. Lars Arnesen har venligst givet tilladelse til, at artiklen ... Vis forekomsten
Børnerådets bemærkninger af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Børnerådet indsendte den 21. august 2017 bemærkninger til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Bemærkningerne gengives herunder. * * * Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 K ... Vis forekomsten
Børnerådets høringsskrivelse af 1. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Børnerådets høringsskrivelse af 1. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S 1.8.2017 ... Vis forekomsten
Børnerådets høringssvar af 25. juli 2014 om SST’s udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
Høringssvar fra Børnerådet til Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 S 25. juli 2014 j.nr.3.4.4/sgh Børnerådets kommentar til vejledning om udredning og behandling af transkønnede ... Vis forekomsten
Børnesagkyndige undersøgelser, Vejledning om
Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser - VEJ nr. 72 af 27. september 2012 - trådte i kraft den 1. oktober 2012 og er udstedt i medfør af Forældreansvarsloven og hører hjemme under Social- og Integrationsministeriet. Vejledningen er udarbejdet af Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, i samarbejde med Dansk ... Vis forekomsten
Børns Vilkårs høringsskrivelse af 1. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Børns Vilkårs høringsskrivelse af 1. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Evidens, Uddannelse og Beredskab 1. august ... Vis forekomsten
Californisk lov – A.B.No. 1160 – af 28. september 2006 forbyder gay panic defence.
En ny californisk lov - A.B.No. 1160 - blev den 28. september 2006 underskrevet af den californiske guvernør, Arnold Schwarzenegger. Loven forbyder anvendelse af gay panic defence-begrebet og træder i kraft den 1. januar 2007. Gay panic defence eller gay panic strategi er et begreb, der har været meget anvendt i ... Vis forekomsten
Call For Action. Ministres opfordring den 18. maj 2016 under UNESCO’s møde til handling for en inkluderende og retfærdig uddannelse for alle elever i et miljø uden diskrimination og vold.
Ministrenes opfordring "Call For Action", der er den første af sin art om homofobisk og transfobisk vold i uddannelsen, blev udstedt den 18. maj 2016 under UNESCO's møde, hvor rapporten Out in the Open blev præsenteret. Formålet med mødet var at øge den politiske fremdrift for en meningsfuld aftale om at tackle ... Vis forekomsten
Canada vil med lovforslag C-16 fremsat den 17. maj 2016 gøre kønsidentitet og kønsudtryk til særlig beskyttelses- og strafskærpelsesgrund.
Canadas justitsminister, Jody Wilson-Raybould, fremsatte den 17. maj 2016 lovforslag C-16 om indsættelse af "kønsidentitet" og "kønsudtryk" i den canadiske menneskerettighedslov, så de bliver særlige beskyttelsesgrunde, og i den canadiske straffelov, så forbrydelser begrundet i en persons kønsidentitet og ... Vis forekomsten
Canadisk lovforslag, BILL C-326, af 19. juni 2006 skal præcisere, at det er ulovligt at diskriminere på grund af en persons kønsidentitet eller kønsudtryk.
Det canadiske parlamentsmedlem, Bill Siksay fremsatte den 19. juni 2006 på egne vegne et lovforslag, BILL C-326, i det canadiske parlament (Canada's House of Commons) om, at det i den eksisterende antidiskriminationslov skulle præciseres, at det også var ulovligt at diskriminere på grund af en persons kønsidentitet ... Vis forekomsten
CEDAW/C/DNK/CO/8. Afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark fremlagt den 11. marts 2015 af Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder.
Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder, som er nedsat i medfør af Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), fremlagde den 11. marts 2018 sine afsluttende bemærkninger - CEDAW/C/DNK/CO/8 - til den ... Vis forekomsten
CEDAW/C/DNK/CO/8. Afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark fremlagt den 11. marts 2015 af Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder.
Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder, som er nedsat i medfør af Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), fremlagde den 11. marts 2018 sine afsluttende bemærkninger - CEDAW/C/DNK/CO/8 - til den ... Vis forekomsten
Christine Goodwin mod The United Kingdom – Application no. 28957/95. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 11. juli 2002.
Uformel oversættelse af pressemeddelelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols justitssekretær vedrørende dommen fra den 11. juli 2002 i sagen om Christine Goodwin v. The United Kingdom. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske version. Tina ... Vis forekomsten
Christine Goodwin mod The United Kingdom – Application no. 28957/95. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 11. juli 2002.
Uformel oversættelse af pressemeddelelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols justitssekretær vedrørende dommen fra den 11. juli 2002 i sagen om Christine Goodwin v. The United Kingdom. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske version. Tina ... Vis forekomsten
Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity: Council of Europe standards
Bogen indeholder vedtagelser og anbefalinger fra Europarådet inden for LGBT-området. Udgiverens information om bogen Europarådet arbejder for at fastholde respekten for menneskerettighederne, retsstatsprincippet og retten i forskelligheden i demokrati. Europarådets standarder og mekanismer søger at fremme og sikre ... Vis forekomsten
Controlling Bodies, Denying Identities. Holland krænker transkønnedes menneskerettigheder. Rapport af 13. september 2011 fra Human Rights Watch.
Human Rights Watch (HRW) offentliggjorde den 13. september 2011 en stor rapport, der konkluderer, at Holland overtræder menneskerettighederne ved at kræve operative indgreb og behandling med kønshormoner for at tillade transkønnede at få juridisk anerkendt deres kønsidentitet og deres selvvalgte fornavn. Human ... Vis forekomsten
Copenhagen Pride, Amnesty, LGBT Ungdom og Transpolitisk Forums fælles høringsskrivelse af 2. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Copenhagen Pride, Amnesty International Danmark, LGBT Ungdom og Transpolitisk Forums fælles høringsskrivelse af 2. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives ... Vis forekomsten
Cossey mod the United Kingdom – Application no. 10843/84. Om ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 27. september 1990.
Den 27. september 1990 afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med stemmerne ti mod otte, at der ikke var sket brud på artikel 8 og med stemmerne fjorten mod fire, at der ikke var sket brud på artikel 12. Frøken Caroline Cossey, der er brittisk statsborger, blev født i 1954 og ved fødslen registreret som ... Vis forekomsten
Cossey mod the United Kingdom – Application no. 10843/84. Om ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 27. september 1990.
Den 27. september 1990 afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med stemmerne ti mod otte, at der ikke var sket brud på artikel 8 og med stemmerne fjorten mod fire, at der ikke var sket brud på artikel 12. Frøken Caroline Cossey, der er brittisk statsborger, blev født i 1954 og ved fødslen registreret som ... Vis forekomsten
CPR loven – Lov om Det Centrale Personregister. LBK nr. 646 af 2. juni 2017 og ændringslov nr. 752 af 25. juni 2014.
Lov om Det Centrale Personregister - CPR loven. LBK nr. 646 af 2. juni 2017. Ændringsloven - nr. 752 af 25. juni 2014 - der indførte juridisk kønsskifte trådte i kraft den 1. september 2014. CPR loven henhører under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Herunder er nævnt de forhold i loven, som har mest betydning for ... Vis forekomsten
CPR-Kontoret den 3. marts 2015: Systemudfordringer i forbindelse med tildeling af nyt personnummer til personer, som oplever sig som tilhørende det andet køn.
Information om håndtering af opståede systemudfordringer Ved lov nr. 752 af 25. juni 2014, der trådte i kraft den 1. september blev det muligt for personer, som oplever at tilhøre det andet køn, at få tildelt nyt personnummer i overensstemmelse hermed. Der tildeles endvidere fortsat nyt personnummer til ... Vis forekomsten
CPR-kontoret har den 23. april 2015 udstedt bekræftelse til Linda Thor Pedersen om hendes nye personnummer.
CPR-kontoret har den 23. april 2015 udstedt en bekræftelse til Linda Thor Pedersen om, at hun den 7. november 2014 er tildelt nyt personnummer. Lige fra de første fik juridisk kønsskifte efter det blev muligt den 1. september 2014 har CPR-kontoret udstedt en dokumentationsskrivelse. Den oprindelige skrivelse indeholdt ... Vis forekomsten
CPR-kontoret vil efter anmodning udstede skriftlig dokumentation for tildeling af nyt personnummer. 6. marts 2015.
CPR-kontoret vil fra i dag - den 6. marts 2015 - på anmodning udstede et dokument til personer, der har fået nyt personnummer, som bekræfter pågældendes personnummerskift. Økonomi- og indenrigsminister, Morten Østergaard svarede den 2. marts 2015 på henvendelsen af 2. februar 2015 fra LGBT Danmark, at CPR-kontoret ... Vis forekomsten
CPR-kontorets dokumentationsskrivelse vedrørende tildeling af nyt personnummer. 15. april 2015.
CPR-kontoret udsendte en uheldigt formuleret dokumentationsskrivelse til personer, der i forbindelse med juridisk kønsskifte havde fået nyt personnummer, således at de over for andre myndigheder, arbejdsgiver, private og offentlige institutioner og andre kunne dokumentere, at de havde fået nyt personnummer. ... Vis forekomsten
CPR-kontorets dokumentationsskrivelse vedrørende tildeling af nyt personnummer. 15. april 2015.
CPR-kontoret udsendte en uheldigt formuleret dokumentationsskrivelse til personer, der i forbindelse med juridisk kønsskifte havde fået nyt personnummer, således at de over for andre myndigheder, arbejdsgiver, private og offentlige institutioner og andre kunne dokumentere, at de havde fået nyt personnummer. ... Vis forekomsten
CPR-kontorets praktiske og it-mæssige oplysninger vedr. tildeling af nyt personnummer. (19. september 2014). Forældet.
Forældet. Der henvises til CPR-kontorets information af 3. marts 2015: Systemudfordringer i forbindelse med tildeling af nyt personnummer til personer, som oplever sig som tilhørende det andet køn. CPR-kontoret er blevet gjort opmærksom på en række praktiske og it-mæssige udfordringer, som transkønnede, der får ... Vis forekomsten
CPR-nummer, Kriterierne for, at transkønnede kan få ændret. Spgsm. 97 til SUU den 30. oktober 2013. Svar 11. november 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 30. oktober 2013 efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Louise Schack Elholm (V) stillet spørgsmål 97 – Alm. del 2013-14 – om at redegøre for kriterierne for, at transkønnede kan få ændret CPR-nummer, til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, ... Vis forekomsten
Danmark skal den 2. maj 2011 til bedømmelse hos FN om Danmarks efterlevelse af menneskerettighederne. (3. oktober 2010)
Den universelle periodiske bedømmelse - Universal Periodic Review (UPR) er en mekanisme under FN's Menneskerettighedsråd, hvor alle FN's medlemsstater på lige fod skal rapportere om - og eksamineres i - den samlede menneskerettighedssituation i det pågældende land. Danmark skal den 2. maj 2011 for første gang til ... Vis forekomsten
Danmark tilslutter sig Call For Action. Meddelelse den 16. juni 2016 fra Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet.
Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet meddelte den 16. juni 2016, at Danmark tilslutter sig ministrenes opfordring "Call For Action" den 18. maj 2016 under UNESCO's møde til handling for en inkluderende og retfærdig uddannelse uden diskrimination og vold. Meddelelsen gengives herunder. 16. juni 2016. ... Vis forekomsten
Danmark tilslutter sig Call For Action. Meddelelse den 16. juni 2016 fra Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet.
Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet meddelte den 16. juni 2016, at Danmark tilslutter sig ministrenes opfordring "Call For Action" den 18. maj 2016 under UNESCO's møde til handling for en inkluderende og retfærdig uddannelse uden diskrimination og vold. Meddelelsen gengives herunder. 16. juni 2016. ... Vis forekomsten
Dansk Erhvervs høringssvar af 5. marts 2009 vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.
Dansk Erhverv 5. marts 2009 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Att: Lasse Risager Sendt pro mail tillar@jm.dk Dansk Erhvervs høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv. - Journalnr. 2008-271-0004 Tak for muligheden for at kommentere på fremsendte udkast til ... Vis forekomsten
Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Dansk Psykiatrisk Selskab indsendte den 21. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Bemærkningerne gengives herunder. * * * Sundheds- og Ældreministeriet 21. august ... Vis forekomsten
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologis (DSOG) høringsskrivelse af august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Høringsskrivelse af august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Høringsskrivelsen er ikke forsynet med navn, men ud fra de indgivne høringsskrivelser kan det udledes, at den er fra ... Vis forekomsten
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologis høringssvar af 17. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) indsendte den 17. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Høringssvaret gengives herunder. * * * 17.8.17 Vedr. ... Vis forekomsten
Debatoplæg. Transpersoners sundhed og menneskerettigheder. FN’s Udviklingsprogram den 6. januar 2014.
FN's Udviklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP) udsendte den 6. januar 2014 debatoplægget og ledsagede det med følgende bemærkninger: Dette debatoplæg har til formål at informere om UNDP's arbejde med transpersoners sundhed og menneskeret for at skabe større forståelse om sundheds- og ... Vis forekomsten
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – Bind 1 – 2 med kommentarer. 3. udgave
Der findes et utal af menneskerettighedskonventioner. Det, der adskiller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra de andre, er etableringen af et effektivt håndhævelsessystem i form af en fælles europæisk domstol. Denne domsstol kan træffe bindende afgørelser for medlemsstaterne på grundlag af klager fra ... Vis forekomsten
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention af 4. november 1950.
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) blev vedtaget den 4. november 1950 af Europarådets dengang 13 medlemsstater. Konventionen indeholder centrale borgerlige og politiske rettigheder som f.eks. retten til ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, religionsfrihed, frie valg, retfærdig rettergang osv. ... Vis forekomsten
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000.
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder blev underskrevet og proklameret af formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission på Det Europæiske Råds møde i Nice den 7. december 2000. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samler for første gang i euroæisk historie i ... Vis forekomsten
Den Internationale Olympiske Komité vedtog i november 2015, at transkønnede kan deltage i sport uden operation.
Den Internationale Olympiske Komité (IOC) vedtog i november 2015 at transmænd kan deltage i den mandlige kategori uden begrænsninger, at transkvinder kan deltage i den kvindelige kategori uden kirurgisk kønsskifte, såfremt de overholder et maksimalt testosteronniveau, og at kvinder med hyperandrogenisme bør kunne ... Vis forekomsten
Den norske ægteskabslov blev ændret den 19. december 2008, så den ligestiller heteroseksuelle og homoseksuelle par.
Den norske ægteskabslov er fra den 4. juli 1991 med ikrafttrædelse den 1. januar 1993. Den 19. december 2008 med ikrafttrædelse den 1. januar 2009 blev væsentligt ændret, så den ligestiller heteroseksuelle og homoseksuelle par. Samtidig blev partnerskabsloven ophævet. Uddrag af ægteskabsloven. (På norsk). § 1. ... Vis forekomsten
Den svenske regering tager initiativ til, at transpersoner, som blev steriliseret i forbindelse med deres kønsskifte kan få erstatning.
Den svenske regering udsendte den 27. april 2016 en meddelelse om, at den vil fremsætte et lovforslag, så de, der er blevet steriliseret i forbindelse med deres kønsskifte, kan søge om erstatning. Meddelelsen fra den svenske regering gengives herunder på dansk. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringsskrivelse af 22. juni 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Det Etiske Råds høringsskrivelse af 22. juni 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Evidens, Uddannelse og Beredskab Att: ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringsskrivelse af 27. marts 2014 til forslag om forslag om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion – juridisk kønsskifte m.v.
Det Etiske Råd indsendte dateret den 27. marts 2014 høringsskrivelse om forslag til sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.) Nogle medlemmer fandt, ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringsskrivelse af 27. marts 2014 til forslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte m.v.
Det Etiske Råd indsendte dateret den 27. marts 2014 høringsskrivelse om forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte. Høringsskrivelsen fra Det Etiske Råd var ikke enstemmig. Der var en flere afvigende holdninger lige fra afstandstagen til lovforslaget over forskellige ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringssvar af 20. juni 2014 om SST’s udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
Det Etiske Råd Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45 7221 6860 vwwv.etiskraad.dk 20. juni 2014 Til Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att: jevb@sst.dk Vedrørende høring vedr. udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Det Etiske Råd indsendte den 21. august 2017 sit høringssvar af 17. august 2017 til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Bemærkningerne gengives herunder. Til Sundheds- og Ældreministeriet ... Vis forekomsten
Diagnosekoden DF651, transvestisk fetichisme deaktiveres den 1. juli 2016 meddelte sundhedsministeren den 22. juni 2016. SUU bilag 574.
Sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde meddelte den 22. juni 2016 - SUU, Alm. del bilag 574 - til Sundheds- og ældreudvalget som opfølgning på besvarelsen af spgsm. 10 under beslutningsforslag B 7, at diagnosekoden DF651, Transvestisk fetichisme i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) bliver deaktiveret ... Vis forekomsten
Digital selvbetjening for borgere ved henvendelse til det offentlige på en række området. Lov nr. 558 af 18. juni 2012 og Lov nr. 622 af 12. juni 2013.
Lov nr. 558 om overgang til obligatorisk digital selvbetjening af 18. juni 2012 var "første bølge" om indførelse af obligatorisk digital selvbetjening for borgere. Loven trådte i kraft den 1. december 2012. Lov nr. 622 af 12. juni 2013 var "anden bølge" om obligatorisk indførelse af obligatorisk digital ... Vis forekomsten
Discrimination against transgender people in Europe. Europarådet 2. april 2015.
Resumé Transpersoner udsættes stadig over udbredt diskrimination i Europa - for eksempel adgang til arbejde, bolig og sundhedsydelser. De er ofre for mobning, fysisk og psykisk vold samt hadforbrydelser. Alvorlige krænkelser af menneskerettighederne opstår i forhold til juridisk anerkendelse køn, da procedurerne for ... Vis forekomsten
Discrimination in the EU in 2012. Undersøgelsesrapport fra EU-Kommissionen.
Diskrimination mod transpersoner i Danmark: 32 % mener, at diskriminationen er udbredt mod 45 % i hele EU. 54 % mener, at diskriminationen er er sjældent mod 39 % i hele EU. 1 % mener, at diskriminationen ikke eksisterer mod 3 % i hele EU. 7 % "ved ikke" mod 13 % i hele EU. Europa-Kommissionen har offentliggjort sin ... Vis forekomsten
Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe
Rapporten er Europarådets til dato største undersøgelse om homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i Europarådets 47 medlemslande. Resultaterne præsenteres i seks tematiske kapitler efterfulgt af fremadrettede konklusioner. Homofobiske og transfobiske holdninger er ... Vis forekomsten
Domsoversigt marts 2012 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over sager om transforhold.
Domsoversigten gengives herunder alene med sagsnavn, journalnummer (Application no.) og dato (for afgørelse af sagen). Samtlige sager er omtalt i Vidensbanken. Linket i første linje (xx mod yy) fører til omtalen. Rees mod The United Kingdom Application no. 9532/81 Dom den 17. oktober 1986. Se sagen hos Den Europæiske ... Vis forekomsten
Domsoversigt marts 2012 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over sager om transforhold.
Domsoversigten gengives herunder alene med sagsnavn, journalnummer (Application no.) og dato (for afgørelse af sagen). Samtlige sager er omtalt i Vidensbanken. Linket i første linje (xx mod yy) fører til omtalen. Rees mod The United Kingdom Application no. 9532/81 Dom den 17. oktober 1986. Se sagen hos Den Europæiske ... Vis forekomsten
EF-Domstolen traf den 27. april 2006 afgørelse om, at en MtK kønsskifteopereret fra England var berettiget til pension fra kvinders pensionsalder. Sag C-423/04.
Sagen vedrører Sarah Margaret Richards, der har gennemgået en mand til kvinde kønsskifteoperation, men som de engelske myndigheder nægtede pension fra hun fyldte 60 år, hvilket er normal pensionsalder for kvinder. Myndighederne ville først tildele hende pension, fra hun fyldte 65 år, som er normal pensionsalderen ... Vis forekomsten
EF-Domstolen traf den 27. april 2006 afgørelse om, at en MtK kønsskifteopereret fra England var berettiget til pension fra kvinders pensionsalder. Sag C-423/04.
Sagen vedrører Sarah Margaret Richards, der har gennemgået en mand til kvinde kønsskifteoperation, men som de engelske myndigheder nægtede pension fra hun fyldte 60 år, hvilket er normal pensionsalder for kvinder. Myndighederne ville først tildele hende pension, fra hun fyldte 65 år, som er normal pensionsalderen ... Vis forekomsten
EF-Domstolen traf den 7. januar 2004 afgørelse om, at K.B., der har fået foretaget kønsskifte, skal kunne indgå ægteskab og kunne få efterladtepension fra sin partner. Sag C-117/01.
EF-Domstolen traf den 7. januar 2004 afgørelse i sagen K.B. mod "National Health Service Pensions Agency og Secretary of State for Health" i England. Domstolen konstaterede, at den engelske lovgivning forhindrede K.B. og R i at indgå ægteskab, hvilket var i strid med EU-retten, hvorfor den lokale domstol skulle ... Vis forekomsten
EF-Domstolen traf den 7. januar 2004 afgørelse om, at K.B., der har fået foretaget kønsskifte, skal kunne indgå ægteskab og kunne få efterladtepension fra sin partner. Sag C-117/01.
EF-Domstolen traf den 7. januar 2004 afgørelse i sagen K.B. mod "National Health Service Pensions Agency og Secretary of State for Health" i England. Domstolen konstaterede, at den engelske lovgivning forhindrede K.B. og R i at indgå ægteskab, hvilket var i strid med EU-retten, hvorfor den lokale domstol skulle ... Vis forekomsten
Eksamens- og kursusbeviser kan genudstedes og det uden gebyr meddelte børne-, undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby (V) den 14. oktober 2016 til LGBT Danmark.
LGBT Danmark skrev den 3. oktober 2016 til uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og børne- undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby om at drage omsorg for, at personer, der har fået juridisk kønsskifte kan få udstedt nye eksamens- og kursusbeviser uden gebyr. I dag kan ... Vis forekomsten
Ellen Trane Nørbys orientering den 8. juli 2016 til Ligestillingsudvalget (Bilag 84) om EPSCO-rådsmødets erklæring om LGBTI-personers rettigheder.
Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby, Venstre sendte den 8. juli 2016 en orientering til Ligestillingsudvalget (LIU) - Alm. del 2015-16: Bilag 84 - om, at EPSCO-rådsmødet den 16. juni 2016 i enighed havde vedtaget en konklusion som svar på Europa-Kommissionens "Liste over tiltag til ... Vis forekomsten
Ellen Trane Nørbys orientering den 8. juli 2016 til Ligestillingsudvalget (Bilag 84) om EPSCO-rådsmødets erklæring om LGBTI-personers rettigheder.
Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby, Venstre sendte den 8. juli 2016 en orientering til Ligestillingsudvalget (LIU) - Alm. del 2015-16: Bilag 84 - om, at EPSCO-rådsmødet den 16. juni 2016 i enighed havde vedtaget en konklusion som svar på Europa-Kommissionens "Liste over tiltag til ... Vis forekomsten
En lovs tilblivelse. 4. december 2007. Opdateret 24. oktober 2013.
Af Tina Thranesen. Der er en række formelle regler om udformningen og behandlingen af lovforslag og beslutningsforslag. Disse regler fremgår af Folketingets forretningsorden. Med denne artikel vil jeg i korte træk forklare, hvorledes en lov bliver til her i Danmark. Indhold Lovforslag 1. behandling 2. behandling 3. ... Vis forekomsten
En transkvinde fik medhold i en klage til Ligebehandlingsnævnet over, at en familievejleder omtalte hende som “han” og tiltalte hende ved hendes tidligere mandenavn. KEN nr. 10023 af 27. september 2017.
Ligebehandlingsnævnet J. nr. 2017-6811-21985. KEN nr 10023 af 27/09/2017. Ligebehandlingsnævnes afgørelse om - køn - chikane - kommuner - sagsbehandling - medhold En transkønnet person klagede over en kommunal familievejleders udtalelser under støttet samvær med klagers børn. Klager har fået bevilget juridisk ... Vis forekomsten
Epilering. Ankestyrelsens principafgørelse den 28. juni 2001 gav afslag på betaling.
Ankestyrelsen traf den 28. juni 2001 principafgørelse - KEN nr 9245 af 01/08/2001 - om, at en kommune ikke skulle yde økonomisk hjælp til en transseksuels epilering, da en sådan ydelse ikke fandtes helbredsmæssigt velbegrundet i lovens forstand. Meddelelse om: kontanthjælp - behandlingsudgift - epilering - ... Vis forekomsten
EPSCO’s rådskonklusioner den 16. juni 2016 som svar på Europa-Kommissionens Liste over tiltag til fremme af LGBTI lighed.
EPSCO-rådsmødet vedtog den 16. juni 2016 i enighed en konklusion som svar på Europa-Kommissionens "Liste over tiltag til fremme af LGBTI lighed" af 7. december 2015. Danmark fremlagde sammen med Sverige, Belgien og Østrig en erklæring om, at de gerne havde set, at rådskonklusionerne var mere ambitiøse. På ... Vis forekomsten
Erklæring – A/63/65 – om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet fremsat og drøftet den 22. december 2008 på FN’s generalforsamling.
En stærk menneskerettighedserklæring om seksuel orientering og kønsidentitet - A/63/65 - blev den 22. december 2008 fremsat og drøftet under afholdelse af FN's generalforsamling. 60 år tidligere - den 10. december 1948 blev FN's menneskerettighedserklæring vedtaget af af De forenede Nationers Generalforsamling. ... Vis forekomsten
Erklæring om menneskerettigheder vedr. seksuel orientering og kønsidentitet fremsat og drøftet på FN’s generalforsamling den 18. december 2008.
Den 10. december 1948 blev FN's menneskerettighedserklæring vedtaget af af De forenede Nationers Generalforsamling. Den 18. december 2008 - altså 60 år senere - blev der under afholdelse af FN's generalforsamling oplæst og debatteret en stærk erklæring menneskerettigheder vedrørende seksuel orientering og ... Vis forekomsten
Erklæring om menneskerettigheder vedr. seksuel orientering og kønsidentitet fremsat og drøftet på FN’s generalforsamling den 18. december 2008.
Den 10. december 1948 blev FN's menneskerettighedserklæring vedtaget af af De forenede Nationers Generalforsamling. Den 18. december 2008 - altså 60 år senere - blev der under afholdelse af FN's generalforsamling oplæst og debatteret en stærk erklæring menneskerettigheder vedrørende seksuel orientering og ... Vis forekomsten
Esben Esther Pirelli Benestad den 3. oktober 2008 fundet skyldig i flere lovovertrædelser.
Den norske transkønnede læge og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad er af Statens helsetilsyn fundet skyldig i flere lovovertrædelser. Baggrunden er, at Benestad skulle have hjulpet transmænd med at få fjernet brysterne fuldstændigt. Da de ikke havde fået diagnosen transseksuelle, ville de selv skulle betale for ... Vis forekomsten
EU direktiv 2012/29/EU (Offerdirektivet) af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU (også betegnet som "Offerdirektivet") af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA * * * Direktivet indledes med en række henvisninger og ... Vis forekomsten
EU direktiv 2012/29/EU (Offerdirektivet) af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU (også betegnet som "Offerdirektivet") af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA * * * Direktivet indledes med en række henvisninger og ... Vis forekomsten
EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. 31. maj 2013 og oktober 2014.
På grund af manglende sammenlignelige data om respekt, beskyttelse og gennemførelse af de grundlæggende rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT personer), lancerede FRA i 2012 sin EU-online-undersøgelse af LGBT personers oplevelser af diskrimination, vold og chikane. Undersøgelsens ... Vis forekomsten
EU værktøjskasse af 17. juni 2010 om LGBT menneskerettigheder.
EU værktøjskasse om LGBT menneskerettigheder. (17. juni 2010) I Rådet for Den Europæiske Union - EU's ministeråd - har Menneskerettighedsgruppen den 8. juni 2010 vedtaget og derefter offentliggjort et værktøjssæt til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle ... Vis forekomsten
EU-direktiv P7_TA(2011)0469 af 27. oktober 2011 om minimumsstandarder for anerkendelse asyl.
Europa-Parlamentet vedtog den 27. oktober 2011 EU-direktiv P7_TA(2011)0469 om af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som berettigede til international beskyttelse - dvs. berettigede til asyl. Kønsidentitet anføres i direktivet som en mulig grund til at få asyl. Det er ... Vis forekomsten
EU-høring den 30. juni 2011 om LGBTI rettigheder i verden afholdt af Intergroup on LGBT Rights Rights.
Europa-Parlamentets Intergroup on LGBT Rights Rights afholdt den 30. juni 2011 en høring om LGBTI rettigheder i verden. Medlemmer af Europa-Parlamentet, personale fra Europa-Parlamentet og Europa-Kommission, ambassadører for og medlemmer af offentligheden hørte indlæg fra menneskerettighedsforkæmpere, repræsentanter ... Vis forekomsten
EU-Parlamentet vedtog den 12. december 2012 en rapport, P7_TA(2012)0500, om grundlæggende rettigheder i EU.
Onsdag den 12. december 2012 vedtog Europa-Parlamentet en rapport - P7_TA(2012)0500 - om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Foruden et specielt afsnit i rapoporten om seksuel orientering og kønsidentitet omfattende punkt 90 til 103 er seksuel orientering og kønsidentitet medtaget flere steder i ... Vis forekomsten
EU-Parlamentet vedtog den 13. december 2012 sin årsberetningen – P7_TA(2012)0503 – om menneskerettigheder og demokrati i verden 2011 og EU’s politik om menneskerettigheder og demokrati.
Den 13. december 2012 vedtog Europa-Parlamentet på sit møde i Strasbourg sin årsberetning - P7_TA(2012)0503 - om menneskerettigheder og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati. Herunder gengives uddrag af årsberetningen Europa-Parlamentet, (Her følger i højtidelige vendinger ... Vis forekomsten
EU-Parlamentets beslutning A7-0029/2011 om ligestilling mellem kvinder og mænd i EU i 2010 offentliggjort den 8. marts 2011.
Beslutningen - A7-0029/2011 - blev offentliggjort den 8. marts 2011 - på Kvindernes Internationale Kampdag. Den indledes med en lang række henvisninger til støtte for indholdet i betænkningen og derefter en række forhold, som ligger til grund for betænkningens egentlige indhold, som er oplistet i 75 punkter. I ... Vis forekomsten
EU-Parlamentets pressemeddelelse af 5. februar 2014 om en LGBTI køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet.
Europa-Parlamentets pressemeddelelse om deres initiativ-betænkning, der opfordrer Kommissionen til at formulere en EU-køreplan mod diskriminerende handlinger mod LGBT-personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og intetkønnede) blev offentliggjort den 10. februar 2014 af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ... Vis forekomsten
EU’s beslutning P7_TA(2010)0489 af 16. december 2010 om menneskerettighederne i verden 2009 og EU’s menneskerettighedspolitik.
Europa-Parlamentets beslutning - P7_TA(2010)0489 - af 16. december 2010 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2009 og EU's menneskerettighedspolitik. Europa-Parlamentet, der henviser til EU's ellevte årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden, der dækker perioden fra juli 2008 til december ... Vis forekomsten
EU’s beslutning P7_TA(2011)0427 af 280911 til WHO om at ændre transkønnethed til en ikke-sygeliggørende placering i ICD.
Europa-Parlamentet vedtog torsdag den 28. september 2011 i en beslutning - P7_TA(2011)0427 - at opfordre WHO til at stoppe med at betragte transkønnede mennesker som psykisk syge. Kønsidentitetsforstyrrelse er i øjeblikket klassificeret som en mental og adfærdsmæssige forstyrrelse i WHO's International Statistical ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentes beslutning A 3-0016/89 af 12. september 1989 om diskriminering af transseksuelle.
Europa-Parlamentet vedtog på sin session 1989/90 den 12. september 1989 beslutning A 3-0016/89 om diskriminering af transseksuelle. Beslutningen er optaget på side 40 - 42 i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 256, 32. årgang, 9. oktober 1989. Beslutningen gengives herunder. 2. Transseksuelle — dok. A 3-0016/89 ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentet opfordrede den 16. december 2010 til beskyttelse af LGBT-personers menneskerettigheder på verdensplan – P7_TA(2010)0489.
Intergroup on LGBT Rights fremsatte den 16. december 2010 følgende udtalelse: Den 16. december 2010 stemte Europa-Parlamentet om sin årlige rapport - P7_TA(2010)0489 - om menneskerettighederne i verden. Rapporten lægger særlig vægt på krænkelser af menneskerettighederne på grund af seksuel orientering og ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentet vedtog den 14. marts 2017 en tekst (P8_TA(2017)0073) om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU.
Europa-Parlamentet vedtog den 14. marts 2017 en tekst - P8_TA(2017)0073 - om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU. The European Parlament’s Intergroup on LGBT Rights skrev den 15. marts 2017 følgende om den vedtagne tekst. Europa-Parlamentet vedtog tirsdag den 14. marts 2017 en nøglerapport med krav om en styrket ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentet vedtog den 27. februar 2014 sin årlige rapport – P7_TA(2014)0173 – om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012).
Torsdag den 27. februar 2014 vedtog Europa-Parlamentet sin årlige betænkning om de grundlæggende rettigheder i EU. Rapporten indeholder en omfattende oversigt over situationen for LGBT-personer og anbefalinger til at nå de normer for europæisk ligestilling, der er fastlagt i Den Europæiske Unions chartret om ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentet vedtog den 4. februar 2014 en anmodning til EU-Kommissionen om en LGBTI køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet.
Europa-Parlamentet vedtog den 4. februar 2014 en ikke-bindende henstilling om en kommende EU-køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. Vedtagelsen skete med 394 stemmer for og 176 imod. To danske europaparlamentsmedlemmer var fraværende og en stemte hverken for eller ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentets beslutning – P8_TA-PROV(2017)0028 – af 14. februar 2017 om fremme af ligestilling mellem kønnene i forbindelse med mental sundhed og klinisk forskning.
Europa-Parlamentet vedtog den 14. februar 2017 en tekst - P8_TA-PROV(2017)0028 - med opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme ligestilling mellem kønnene i forbindelse med mental sundhed og klinisk forskning. Herunder gengives alene tekstens transrelevante punkter. Europa-Parlamentet, der henviser ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentets beslutning af 8. oktober 2015 – P8_TA(2015)0351 – om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.
Torsdag den 8. oktober 2015 vedtog Europa-Parlamentet beslutning - P8_TA(2015)0351 - om anvendelsen af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. Opmærksomhenden ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentets beslutning P6_TA(2008)0212 af 20. maj 2008 om fremskridt på områderne ligebehandling og ikke-diskriminering i EU.
Europa-Parlamentet vedtog den 20. maj 2008 en beslutning, der opfordrer til, at der på EU-niveau gennemføres nødvendige direktiver til at sikre, at enhver form for diskrimination gøres ulovlig. Der opfordres ligeledes til, at der tages skridt mod de medlemsstater, der endnu ikke har gennemført nødvendig lovgivning ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentets beslutning P8_TA(2016)0020 om EU’s prioriteter for samlingerne i FN’s Menneskerettighedsråd i 2016.
Europa-Parlamentet vedtog i sin beslutning P8_TA(2016)0020 torsdag den 21. januar 2016 på sit møde i Strasbourg at udtrykke sin bekymring over diskriminerende love og praksis samt voldshandlinger mod enkeltpersoner på grundlag af deres seksuelle orientering og kønsidentitet og henstillede til EU-medlemsstaterne at ... Vis forekomsten
F 48. Tidsplan.
Tidsplan for F 48 Forespørgsel F 48 den 14. marts 2017 om faglig vejledning for transkønnede. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
Familiestyrelsen sendte den 19. december 2008 udkast til lovforslag om ændring af navneloven i høring.
Den 19. december 2008 sendte Familiestyrelsen udkastet til ændring af Navneloven i høring med høringsfrist mandag den 12. januar 2009 kl. 1200. Høringssvar sendes via e-mail til mejo@famstyr.dk. Til organisationer, myndigheder m.v. på vedlagte høringsliste J.nr.: 2008-400-00001 Sagsbehandler: Merethe Johansen Dato ... Vis forekomsten
FAQ om kønsidentitet. Sundhedsstyrelsen den 26. september 2017.
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 26. september 2017 en række spørgsmål med tilhørende svar (FAQ) med relation til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. VEJ nr. 9921 af 22. september 2017, som blev offentliggjort samme dag FAQ om kønsidentitet Som person eller pårørende til en person ... Vis forekomsten
FATID skrivelse dateret 24. august 2014 til Retsudvalget om procedure ved fornavneskift og X som kønsbetegnelse i pas.
FATID, Foreningen af Transkønnede I Danmark har dateret den 24. august 2014 sendt en skrivelse adresseret til Retsudvalget med anmodning om en forenklet procedure ved fornavneskift og X i pas som kønsbetegnelse. Skrivelsen registreret hos Folketinget den 28. august 2014 som: Ligestillingsudvalget, Alm. del 2013-14: ... Vis forekomsten
FATID’s skrivelse af 8. august 2016 til SUU – bilag 679 – om kønshormonbehandlingen af transkønnede.
Dateret den 8. august 2016 har FATID sendt en skrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget - SUU Alm.del bilag 679. Modtaget den 18. august 2016. Samling 2015-16 - med kritik af den centralistiske måde kønshormonbehandlingen af transkønnede foregår. Herunder gengives henvendelsen. Til Sundheds-og ældreudvalget ... Vis forekomsten
FATID’s skrivelse den 10. januar 2013 til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget – SSU bilag 118 – om svensk dom af 19. december 2012 om, at krav om sterilisering ved kønsskifte er ulovlig, giver anledning til overvejelse om at ændre dansk praksis.
Dateret den 10. januar 2013 har FATID (Foreningen af Transkønnede i Danmark) skrevet til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Alm. del 2012-13: Bilag 118 - og forespurgt, om Kammarrätten i Sveriges dom den 19. december 2012 om, at sterilisering er ulovlig ved kønsskifte, giver anledning til overvejelse om at ændre ... Vis forekomsten
FATID’s skrivelse den 2. januar 2013 til Retsudvalget – bilag 143 – om svensk dom om, at krav om sterilisering ved kønsskifte er ulovlig, giver anledning til overvejelse om at ændre dansk praksis.
Dateret den 2. januar 2013 har FATID (Foreningen af Transkønnede i Danmark) skrevet til Retsudvalget - Alm. del 2012-13: Bilag 143 - og forespurgt, om Kammarrätten i Sveriges dom den 19. december 2012 om, at sterilisering ved kønsskifte er ulovlig, giver anledning til overvejelse om at ændre dansk praksis. ... Vis forekomsten
FATID’s udaterede høringsskrivelse til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
FATID's udaterede høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Enheden for Evidens, Uddannelse og Beredskab Islands Brygge ... Vis forekomsten
FATID’s åbne brev til sundhedsministeren om ventetid på at få foretaget kønskorrigerende indgreb. SUU 8. januar 2017, bilag 134.
Foreningen af Transkønnede I Danmark – FATID har i et udateret åbent brev sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som er modtaget hos Sundheds- og Ældreudvalget den 8. januar 2016, stillet en række spørgsmål om ventetid på at få foretaget selve det kønskorrigerende indgreb. Det åbne brev gengives herunder Åben ... Vis forekomsten
Fem punkter til forbedring af transkønnedes forhold. 23. november 2009.
Bemærkninger af Tina Thranesen om tilblivelsen af de fem punkter De fem punkter, der er udarbejdet af Irene Haffner, GNOEQA og Tina Thranesen, vil, hvis de bliver fulgt op og vedtaget i Folketinget, på markante områder forbedre forholdene for transkønnede personer - både transvestitter og transseksuelle. ... Vis forekomsten
Fernanda Milán fra Guatemala anerkendt som FN-flygtning. LGBT Danmark har spillet en ikke uvæsentlig rolle i afgørelsen. 3. januar 2013.
Den 3. januar 2013 bragte Politiken en artikel under overskriften: "Transkønnet anerkendt som FN-flygtning. Fernanda Milán er den første transperson på flugt, der får beskyttelse i Danmark. Artiklen indledes således: Først skulle den transkønnede menneskeretsaktivist Fernanda Milán fra Guatemala sidste år ... Vis forekomsten
Filippinernes højesteret afgjorde den 22. oktober 2007, at en kønsskiftet person ikke kan få ændret navn og kønsbetegnelse i sin fødselsattest.
Den 26. november 2002 søgte Mely Silverio underretten i Manila, Filippinerne om tilladelse til ændring af sit fornavn fra "Rommel Jacinto" til "Mely" og kønsbetegnelsen i sin fødselsattest fra "mand" til "kvinde". Underretten Ansøgningen var indgivet under hendes mandlige fødenavn Rommel Jacinto Dantes Silverio. Som ... Vis forekomsten
Flerdimensional diskrimineringspolitik i Norden. Rapport af 29. oktober 2008.
Det finske formandskab i Nordisk Ministerråd har givet Nordisk Institutt for kunnskap om kjønn (NIKK) til opgave at udføre en udredning af aktuelle politiske tiltag for en flerdimensional diskrimineringspolitik i de nordiske lande. I de seneste år er der i Norden foregået en diskussion om behovet for at samordne ... Vis forekomsten
Flygtningekonventionen * FN-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling.
Flygtningekonventionen fastsætter de minimumsregler, som de tilsluttende stater er forpligtigede til at følge. De må dermed godt have regler, der yder en bedre beskyttelse af flygtninge, end nævnt i konventionen. Herunder nævnes kun et enkelt punkt - nemlig definitonen på af udtrykket "flygtning", som er væsentligt ... Vis forekomsten
Flysikkerhedsregler i USA – specielt vedrørende navn og køn. (14. august 2009)
Det amerikanske Transportation Security Administration (TSA) har i weekenden den 14.-16. august 2009 gennemført en ny fase af flysikkerhedsprogrammet (Secure Flight Program). Passagerer vil nu blive bedt om at oplyse deres fødselsdato og køn, når de bestiller en flybillet som en del af myndighedernes forsøg på at ... Vis forekomsten
FN kampagne – The Lesson – om mobning af LGBTIQ-unge lanceret den 2. maj 2017.
UN Free & Equal lancerede den 2. marts 2017 en ny mikro-kampagne, der har til formål at øge bevidstheden om omfanget og virkningerne af mobning af LGBTIQ-unge og opfordrer forældre, lærere, skoler og regeringer til at gøre deres indflydelse gældende til at bringe det til ophør. Kampagnen har en kort, animeret ... Vis forekomsten
FN rapport A/HRC/19/41 af 17. nov. 2011 om diskriminerende love og praksis vedr. vold mod personer pga. deres seksuelle orientering og kønsidentitet.
FN's Højkommissær for Menneskerettigheder har den 17. november 2011 afleveret sin rapport - A/HRC/19/41 - Diskriminerende love og praksis vedrørende voldshandlinger mod personer på grund af deres seksuelle orientering og kønsidentitet - til FN's Menneskerettighedsråd. Rapporten blev bestilt af FN's ... Vis forekomsten
FN-rapport A/64/211 af 3. august 2009 om beskyttelse af menneskerettigheder i forhold til terrorbekæmpelsesforsanstaltninger.
FN-rapporten, A/64/211 (Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism) fra FN's særlige rapportør, Martin Scheinin , der blev udgivet den 3. august 2009, fokuserer på terrorbekæmpelsesforanstaltninger i relation til menneskeretslige hensyn til personer af forskellig seksuel orientering ... Vis forekomsten
FN: Danmark skal forbedre rettigheder for LGBT-personer. Konklusion af FN’s Menneskerettighedsråds eksamination af Danmark den 21. januar 2016.
Den danske stat repræsenteret af en delegation ledet af udenrigsminister Kristian Jensen var til eksamen foran FN's Menneskerettighedsråd den 21. januar 2016. Under denne eksamen kunne alle FN's 193 medlemslande stille anbefalinger til forbedring af menneskerettighederne i Danmark. Det gjorde 87 lande i form af 199 ... Vis forekomsten
FN’s generalsekretær betegnede den 5. juni 2013 sportsfolk som rollemodeller, der skal tage afstand fra homofobi og transfobi.
FN's generalsekretær Ban Ki-moons tale den 5. juni 2013 ved det tredje internationale forum om sport for fred og udvikling, hvor han jf. det skriftlige manuskript på side 4 mf. bl.a. sagde det herunder anførte. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale tekst. Tina ... Vis forekomsten
FN’s menneskerettighedserklæring af 10. december 1948 – også betegnet Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.
FN's menneskerettighedserklæring af 10. december 1948 - også betegnet Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FN's tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer. Ingen lande stemte imod. 8 ... Vis forekomsten
FN’s Menneskerettighedsråd rapport af 4. maj 2011 om menneskerettighedssituationen i Danmark.
Den 4. maj 2011 vedtog FN's arbejdsgruppe under FN's Menneskerettighedsråd en rapport om den universelle periodiske bedømmelse af menneskerettighedssituationen i Danmark - Universal Periodic Review - UPR - udarbejdet på grundlag af den interaktive dialog med Danmark den 2. maj 2011, hvor der deltog delegationer fra 48 ... Vis forekomsten
FN’s generalsekretær talte den 6. februar 2014 til IOC’s møde om sportens rolle til bekæmpelse af diskrimination mod LGBTI personer
FN's generalsekretær Ban Ki-moons tale den 6. februar 2014 ved Den Internationale Olympiske Komités møde i Sochi, hvor han jf. det skriftlige manuskript på side 3 nederst bl.a. sagde det herunder anførte. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale tekst. Tina ... Vis forekomsten
Folkekirken og registreret partnerskab. Rapport afleveret til kirkeministeren den 15. september 2010.
Rapporten, der er på 67 sider, blev afleveret af udvalget til kirkeminister, Birthe Rønn Hornbech den 15. september 2011. Pkt. 2 i rapporten - Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger - er udgivet som selvstændigt dokument. Udvalget har haft 12 medlemmer, som alle har været personligt udpeget. Ved ... Vis forekomsten
Folkeregistrering m.v., Bekendtgørelse om
Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. - BEK nr. 1034 af 4. september 2017. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af Lov om Det Centrale Personregister. § 1. Personnummeret består af 10 cifre, hvoraf de første seks angiver personens fødselsdag, begyndende med fødselsdatoen, derefter fødselsmåneden og til slut ... Vis forekomsten
Folkeregistrering, Vejledning om (Bl.a. om personnummerets kønsbestemte endetal og kønsskifte i udlandet)
Vejledningen om folkeregistrering - VEJ nr. 9273 af 14. juni 2013 er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og trådte i kraft den 1. juli 2013. Vejledningen retter sig både mod borgerne og mod offentlige myndigheder og skal læses som et supplement til de retsreglerne i Lov om Det Centrale Personregister ... Vis forekomsten
Fordømmelse af russisk forslag om forbud mod information om seksuel orientering og kønsidentitet i EU-Parlamentets beslutning P7_TA(2011)0575 af 14. december 2011.
Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2011 om det kommende topmøde mellem EU og Rusland den 15. december 2011 og resultatet af valget til Dumaen den 4. december 2011. Fra Europa-Parlamentets tekst - P7_TA(2011)0575 - gengives kun et par enkelte punkter. Beslutningen indeholder mange andre forhold, end de her ... Vis forekomsten
Forespørgsel F 48 den 14. marts 2017 om faglig vejledning for transkønnede.
Carolina Magdalene Maier (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT) anmeldte den 14. marts 2017 forespørgsel F 48 - Samling: 2016/17 - om processen omkring udarbejdelse af den nye faglige vejledning for transkønnede, til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Forespørgslen Hvordan vil ministeren sørge for, at processen omkring ... Vis forekomsten
Forespørgsel F 48 den 14. marts 2017 om faglig vejledning for transkønnede.
Carolina Magdalene Maier (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT) anmeldte den 14. marts 2017 forespørgsel F 48 - Samling: 2016/17 - om processen omkring udarbejdelse af den nye faglige vejledning for transkønnede, til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Forespørgslen Hvordan vil ministeren sørge for, at processen omkring ... Vis forekomsten
Forespørgsel F 48. Folketingsdebat den 17. maj 2017 om faglig vejledning for transkønnede. Afstemning den 18. maj 2017.
Folketinget havde onsdag den 17. maj 2017 debat i folketingssalen om forespørgsel F 49 om faglig vejledning for transkønnede - Samling 2016-17. Under debatten blev der fremsat to forslag til vedtagelse. Forslag 1: V 108 af Carolina Magdalene Maier (ALT), Stine Brix (EL). Forslag 2: V 109 af Flemming Møller Mortensen ... Vis forekomsten
Forespørgsel F 48. Folketingsdebat den 17. maj 2017 om faglig vejledning for transkønnede. Afstemning den 18. maj 2017.
Folketinget havde onsdag den 17. maj 2017 debat i folketingssalen om forespørgsel F 49 om faglig vejledning for transkønnede - Samling 2016-17. Under debatten blev der fremsat to forslag til vedtagelse. Forslag 1: V 108 af Carolina Magdalene Maier (ALT), Stine Brix (EL). Forslag 2: V 109 af Flemming Møller Mortensen ... Vis forekomsten
Forfølgelse af mennesker på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet må afvises, udtalte FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon den 25. januar 2011.
FN's generalsekretær, Ban Ki-moons tale til Human Rights Council i Geneve, Schweiz den 25. januar 2011. Human Rights Council - Menneskerettighedsrådet - er et mellemstatsligt organ inden for FN-systemet, som består af 47 stater og har ansvaret for at styrke og fremme samt for beskyttelse af menneskerettighederne rundt ... Vis forekomsten
Forfølgelse af mennesker på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet må afvises, udtalte FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon den 25. januar 2011.
FN's generalsekretær, Ban Ki-moons tale til Human Rights Council i Geneve, Schweiz den 25. januar 2011. Human Rights Council - Menneskerettighedsrådet - er et mellemstatsligt organ inden for FN-systemet, som består af 47 stater og har ansvaret for at styrke og fremme samt for beskyttelse af menneskerettighederne rundt ... Vis forekomsten
Fornavn som mellemnavn. Tina er mellemnavn – Torben Tina Schuldt er det fulde navn – Tina Schuldt er det anvendte navn. 19. juni 2006.
Fornavn som mellemnavn - mellemnavn som fornavn. Tina Schuldt er født som mand og døbt Torben, men lever i dag fuldtids som kvinde. Da den nye navnelov trådte i kraft den 1. april 2006, søgte "Tina" straks om tilladelse til at få pigenavnet "Tina" som mellemnavn. Efter navnelovs § 11, stk. 1, pkt. 4 er det nemlig ... Vis forekomsten
Forskelsbehandling mellem mænd og kvinder ved beregning af forsikringsydelser forbudt efter 2012 jf. EU-Domstolens dom – C-236/09 – den 1. marts 2011.
Den 4. marts 2011 orienterede Folketingets Erhvervsudvalg - 2010-11 ERU alm. del Bilag 174 - om, at EU-Domstolen forbyder forskelsbehandling mellem mænd og kvinder ved beregning af forsikringsydelser efter 2012. Sammenfatning EU-Domstolen har i dommen af 1. marts 2011 - C-236/09 - slået fast, at forskelsbehandling af ... Vis forekomsten
Forskelsbehandling mellem mænd og kvinder ved beregning af forsikringsydelser forbudt efter 2012 jf. EU-Domstolens dom – C-236/09 – den 1. marts 2011.
Den 4. marts 2011 orienterede Folketingets Erhvervsudvalg - 2010-11 ERU alm. del Bilag 174 - om, at EU-Domstolen forbyder forskelsbehandling mellem mænd og kvinder ved beregning af forsikringsydelser efter 2012. Sammenfatning EU-Domstolen har i dommen af 1. marts 2011 - C-236/09 - slået fast, at forskelsbehandling af ... Vis forekomsten
Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, Lov om (Forskelsbehandlingsloven)
Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (Forskelsbehandlingsloven) LBK nr. 1001 af 24. august 2017 - hører under Beskæftigelsesministeriet og vedrører forhold på arbejdsmarkedet og giver en vidtgående beskyttelse af de persongrupper, den omhandler. I § 7 a er der delvist indført omvendt bevisbyrde, idet det ... Vis forekomsten
Forskelsbehandling på grund af race m.v. Lov om
Lov om forskelsbehandling på grund af race m.v., - LBK nr. 626 af 29. september 1987, der trådte i kraft den 1. juli 1987 og hører under Justitsministeriet, giver en vidtgående beskyttelse af de persongrupper, den omhandler. Det er en sammenskrivning af hovedloven (Lov nr. 289 af 9. juni 1971, der trådte i kraft den ... Vis forekomsten
Forslag af 14. oktober 2013 til betænkning om EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
Den 14. oktober 2013 udgav Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender et forslag til betænkning om Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender med Ulrike Lunacek som ordfører, som gengives herunder Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om EU-køreplan mod homofobi og ... Vis forekomsten
Forslag af 28. februar 2014 til: Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn).
Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 18. februar 2014 udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) i høring. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodede om, at eventuelle bemærkninger til ... Vis forekomsten
Forslag af 28. februar 2014 til: Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn).
Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 18. februar 2014 udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) i høring. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodede om, at eventuelle bemærkninger til ... Vis forekomsten
Forslag af 28. februar offentliggjort 3. marts 2014 til ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sendte den 3. marts 2014 udkast til forslag til lov omændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af m.v.) Ministeriet for Sundhed ... Vis forekomsten
Forslag af 30. juni 2006 fra Sundhedsstyrelsen til vejledning om kastration.
Sundhedsstyrelsen sendte den 30. juni 2006 et udkast til vejledning om kastration med henblik på kønsskifte i høring. Vejledningen skal være et supplement til kastrationsbekendtgørelsen, som Indenrigs- og Sundhedsministeren udstedte den 10. januar 2006 i medfør af § 115 i sundhedsloven. Vejledningen skal være på ... Vis forekomsten
Forslag fra Beskæftigelsesministeriet af 17. marts 2015 til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Beskæftigelsesministeriet sendte den 17. marts 2015 udkast til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet i høring. Bemærkningerne bedes sendt til bm@bm.dk, mll@bm.dk og ksw@bm.dk og være Beskæftigelsesministeriet i hænde senest onsdag den 1. april 2015. Udkastets ordlyd Fremsat den xx. april 2015 af ... Vis forekomsten
Forslag til høring om Danmarks forhold til menneskerettighederne fremsat af Det Radikale Venstre den 14. januar 2008.
I anledning af 60 årets for FN's menneskerettighedserklæring foreslog Det Radikale Venstre den 14. januar 2008, at Folketinget afholder en konference om Danmarks forhold til menneskerettighederne. Retsudvalget, Alm. del - Bilag 243. Den historiske dato bør markeres Den 10. december 2008 var det nøjagtig 60 år siden, ... Vis forekomsten
Fortsat hormonbehandling til transkønnede – meddelte Sundhedsstyrelsen den 8. oktober 2014.
Sundhedsstyrelsen har opfordret Region Hovedstaden til at sikre, at transkønnede i hormonbehandling kan få en hurtig vurdering og relevant behandling. Sundhedsstyrelsen er bekendt med, at en speciallæge, der hidtil har varetaget hormonbehandling af et antal transkønnede, nu er ophørt med dette. Det kan umiddelbart ... Vis forekomsten
Forældreansvarsloven, Bekendtgørelse af. LBK 1073 af 20. november 2012
Forældreansvarsloven henhører under Social- og Integrationsministeriet. Loven tager udgangspunkt i, at et barn har ret til to forældre og giver som udgangspunkt forældre forældremyndighed - også efter en skilsmisse eller samlivsophævelse. Den fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis tungtvejende hensyn til ... Vis forekomsten
Fra i dag, den 1. juli 2017 kan alle, der er fyldt 15 år få udstedt et legitimationskort.
Den 1. juli 2017 træder lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af legitimationskort i kraft. Efter lovens § 1, kan alle personer på 15 år og derover, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), erhverve et legitimationskort. Legitimationskortet skal udstedes af kommunerne. Der er måske et ... Vis forekomsten
FRA’s juridiske analyserapport af juni 2008 om homofobi og diskrimination pga. seksuel orientering i EU. Part 1.
Rapporten, der er på engelsk (Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States. Part I - Legal Analysis) identificerer forskelsbehandling og mangelfuld lovmæssig beskyttelse af LGBT, lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede personer inden for de områder, som EU har ... Vis forekomsten
FRA’s rapport af 7. juli 2016: 2016-rapport om grundlæggende rettigheder. FRA’s udtalelser.
Fra rapporten gengives herunder alene hovedparten af et enkelt afsnit indeholdende tekst om ligebehandling og forskelsbehandling i relation til køn, kønsidentitet, kønsskifte og seksuel orientering. 2 Ligebehandling og ikke-forskelsbehandling (side 7) EU's dedikerede indsats for at bekæmpe forskelsbehandling og ... Vis forekomsten
FRA’s rapport af juni 2009 om homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i EU’s medlemsstater Part II: Den sociale situation.
Denne rapport, der udkom i juni 2009, beskæftiger sig med de sociale forhold for LGBT personer og er anden del af en stor europæisk undersøgelse fra European Union Agency for Fundamental Rights - FRA. Første del (Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States. Part I - Legal ... Vis forekomsten
FRA’s rapport fra af 30. november 2010 om homofobi, transfobi og diskrimination pga. seksuel orientering og kønsidentitet.
Den 30. november 2010 offentliggjorde Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder - European Union Agency for Fundamental Rights - FRA - sin rapport om homofobi, transfobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet for medlemmer af Europa-Parlamentet. I forordet indleder ... Vis forekomsten
FRA’s juridiske analyserapport af februar 2008 om homofobi, transfobi og diskrimination pga. seksuel orientering og kønsidentitet i Danmark.
Rapporten, der er på engelsk (Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation - Denmark), er udarbejdet februar 2008 af Birgitte Kofod Olsen, der er vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder. Rapporten er det danske bidrag til den samlede rapport Homophobia and Discrimination on ... Vis forekomsten
FRA’s juridiske analyserapport af februar 2008 om homofobi, transfobi og diskrimination pga. seksuel orientering og kønsidentitet i Danmark.
Rapporten, der er på engelsk (Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation - Denmark), er udarbejdet februar 2008 af Birgitte Kofod Olsen, der er vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder. Rapporten er det danske bidrag til den samlede rapport Homophobia and Discrimination on ... Vis forekomsten
Freja Nordam sendte den 22. december 2008 bemærkninger til Familiestyrelsen om navneændringsudkastet.
Familiestyrelsen Kristineberg 6, 2100 København Ø att. fuldmægtig Merethe Johansen Viborg, den 22. december 2008 Revision af navneloven Justitsministeren fremsatte den 12. december 2008 forslag til revision af navneloven. Forslaget tager bl.a. sigte på transpersoner der ikke ønsker operation. Dermed er jeg selv med i ... Vis forekomsten
Frem mod en EU-køreplan for ligestilling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. Oktober 2012.
Resumé Denne undersøgelse giver et overblik over de problemer, som møder LGBTI personer står som identificeret i EU undersøgelser og EU-tiltag på dette område frem til dato. Undersøgelsen fokuserer navnlig på ligestillingsområderne (herunder inden for beskæftigelse, sundhed, uddannelse, adgang til varer og ... Vis forekomsten
Frem mod en EU-køreplan for ligestilling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. Oktober 2012.
Resumé Denne undersøgelse giver et overblik over de problemer, som møder LGBTI personer står som identificeret i EU undersøgelser og EU-tiltag på dette område frem til dato. Undersøgelsen fokuserer navnlig på ligestillingsområderne (herunder inden for beskæftigelse, sundhed, uddannelse, adgang til varer og ... Vis forekomsten
FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn’s bemærkninger af 17. april 2017 om udkastet fra SST til vejledning om kønsidentitetsforhold.
E-mail af 17. april 2017 fra FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn med bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. FSTB's e-mail og bemærkninger gengives herunder. * * * Fra: foreningen FSTB Sendt: 17. ... Vis forekomsten
FSTB’s høringsskrivelse af 14. juli 2007 med bilag til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn sendte 14. juli 2017 sin høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen og den 7. august 2017 en kopi til Sundheds- og ... Vis forekomsten
Fundamental rights-based police training: A manual for police trainers. Udgivet den 3. december 2013 af FRA.
Politiets uddannelse er det første og vigtigste skridt i retning af at skabe et mere effektivt og professionelt politi i fremtiden. Menneskerettigheder - baseret på uddannelse hjælper deltagerne til proaktivt at respektere og beskytte de grundlæggende rettigheder. Det sikrer, at anvendelsen af magt udøves i ... Vis forekomsten
Fællesskrivelse af 2. november 2010 fra Trans-Danmark og LGBT Danmark til FN om menneskerettighedssituationen i Danmark.
Dateret den 2. november 2010 har LGBT Danmark og Trans-Danmark i fællesskab indsendt skrivelse med bemærkninger direkte til FN Human Rights med kopi til Udenrigsministeriet om foreningernes syn på menneskerettighedsforholdene i Danmark i forbindelse med den periodiske bedømmelse hos FN om Danmarks efterlevelse af ... Vis forekomsten
Fødselstilførsler som følge af kønsskifte, Cirkulæreskrivelse om ændring af. CIS nr. 12003 af 10. november 1976.
Cirkulæreskrivelsen - CIS nr. 12003 af 10. november 1976 - om ændring af fødselstilførsler som følge af kønsskifte henhører under Ligestillings- og Kirkeministeriet og indeholder administrative bestemmelser om, hvordan et kønsskifte skal registreres. Cirkulæreskrivelsen i sin helhed: Cirkulæreskrivelse om ... Vis forekomsten
Gennemgang af Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Tina Thranesen den 7. april 2010.
Af Tina Thranesen. Gennemgang af Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet med kommentarer om i hvor stor udstrækning Danmark lever op til anbefalingerne Kommentarerne følger med indrykket venstre margin efter ... Vis forekomsten
Gennemgang af Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Tina Thranesen den 7. april 2010.
Af Tina Thranesen. Gennemgang af Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet med kommentarer om i hvor stor udstrækning Danmark lever op til anbefalingerne Kommentarerne følger med indrykket venstre margin efter ... Vis forekomsten
Gratis drinks og billigere fri bar til alle, der mødte op i ”tøsetøj”, var ulovligt. Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 9374 af 8. februar 2017.
Det var i strid med ligestillingsloven, at en bar tilbød en times gratis drinks og billigere fri bar på udvalgte drinks og øl til alle, der mødte op i ”tøsetøj”. Baren henviste til, at både kvinder og mænd kunne benytte sig af tilbuddet, hvis de mødte op i ”tøsetøj”. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt ... Vis forekomsten
Gratis entre til et diskotek mod at møde op i stiletter er i strid med ligestillingsloven, konstaterede Ligebehandlingsnævnet den 5. september 2012 i afgørelse nr. 337/2012. KEN nr. 10007.
Den 5. september 2012 traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse om, at det var en overtrædelse af lov om ligestilling af mænd og kvinder, da et diskotek tilbød gratis entré til gæster, der mødte op i stiletter, idet der utvivlsomt var tale om et tilbud, der i al væsentlighed var rettet mod kvinder. Afgørelsen ... Vis forekomsten
Grundloven af 5. juni 1915 med ændringer af 10. september 1920.
Danmark fik ny grundlov den 5. juni 1915. Grundet Første Verdenskrig trådte den først i kraft den 21. april 1918. Danmark var neutral under verdenskrigen, og de folkevalgte ønskede ikke en valgkamp under krigen. Efter Verdenskrigen fik Danmark en del af det i 1864 tabte Slesvig tilbage. Genforeningen nødvendiggjorde ... Vis forekomsten
H. mod Finland – Application no. 37359/09. Ændring af personnummer. Den Europæiske den 13. november 2012.
Sagen H. mod Finland - Application no. 37359/09 - blev indbragte for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af H., idet de finske myndigheder kun ville ændre hendes personnummer fra et mandligt til et kvindeligt og dermed reelt anerkende hendes mand til kvinde kønsskifte, hvis hendes og hustruens ægteskab ændredes ... Vis forekomsten
H. mod Finland – Application no. 37359/09. Ændring af personnummer. Den Europæiske den 13. november 2012.
Sagen H. mod Finland - Application no. 37359/09 - blev indbragte for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af H., idet de finske myndigheder kun ville ændre hendes personnummer fra et mandligt til et kvindeligt og dermed reelt anerkende hendes mand til kvinde kønsskifte, hvis hendes og hustruens ægteskab ændredes ... Vis forekomsten
H.R. 1913 – Føderal lov med udvidet beskyttelse mod hate crime vedtaget af kongressen i USA den 29. april 2009.
Repræsentanternes Hus i USA vedtog onsdag den 29. april 2009 en skelsættende lov til om hate crime. Inden loven træder ikraft skal præsident Barack Obama underskrive den. Det må dog betragtes som en formssag, idet han dagen før udsendte en pressemeddelelse med opfordring til, at kongressen vedtog loven. Titel på ... Vis forekomsten
Hadforbrydelser i Danmark – vejen til en effektiv beskyttelse. Udredning nr. 8 af 7. februar 2011 fra Institut for Menneskerettigheder (IMR).
Rapporten belyser, hvordan hadforbrydelser håndteres i Danmark og indeholder vurderinger af om de procedurer, der er udviklet hos politi, anklagemyndighed og domstole, sikrer en effektiv beskyttelse mod hadforbrydelser. Udredningen indeholder desuden en gennemgang af dansk lov og retspraksis samt relevante EU-retlige og ... Vis forekomsten
Handlingsplan af 25. juni 2008 fra den norske regering: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012.
Handlingsplanen er fælles for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Forord til handlingsplanen: Regjeringen har tatt en rekke grep for å fremme mangfoldet og styrke arbeidet mot diskriminering. Målet er et samfunn preget av åpenhet, toleranse og inkludering. Dette må også gjelde seksuell orientering og ... Vis forekomsten
Harreskov Blótgildes skrivelse af 16. november 2011 til Kirkeministeriet, Sundhedsudvalget og Familiestyrelsen om kønsneutrale vielser.
Den 16. november 2011 har Harreskov Blótgilde, der bekender sig til Asatroen, sendt en skrivelse til Kirkeministeriet, Sundhedsudvalget og Familiestyrelsen om kønsneutrale vielser, hvori de anfører, at de gerne ser lovgivningen ændret, således at trossamfund kan forrette vielser af samkønnede ægteskaber. Skrivelsen ... Vis forekomsten
Henvendelse af 28. november 2013 fra Lisa Andersen, SUU Bilag 167, vedr. sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krags svar på spørgsmål 96 om antallet af ansøgere til kønsskifteoperationer.
Dateret november 2013 har Lisa Andersen fremsendt en skrivelse til Sundhedsudvalget med kommentarer til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krags svar på spørgsmål 96 – Alm. del 2013-14 – om antallet af ansøgere til kønsskifteoperationer sammenlignet med resten af Europa. Skrivelsen modtaget og ... Vis forekomsten
Henvendelse fra FATID af 15. september 2013 til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget – SUU. Alm. del 2012-13: Bilag 466 – om behandling af transkønnede.
Dateret den 15. september 2013 har FATID - Foreningen af Transkønnede I Danmark - skrevet til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - SUU. Alm. del2012-13: Bilag 466 - om udvalget finder det rimeligt, at Sundhedslovens § 115 ligger til grund for behandling af transkønnede , og opfordrer til, at bestemmelsen tages op til ... Vis forekomsten
Henvendelse fra FATID af 16. september 2013 til Retsudvalget – REU. Alm. del 2012-13: Bilag 406 – om proceduren ved at få “X” i passet som kønsbetegnelse.
Dateret den 16. september 2013 har FATID - Foreningen af Transkønnede I Danmark - sendt den herunder gengivne skrivelse til Retsudvalget - REU. Alm. del 2012-13: Bilag 406 - om "ordning at transkønnede, eller dem der ligestilles hermed, kan ansøge om at få et x i deres pas som indikerer at der er tale om en ... Vis forekomsten
Herreklip må ikke nægtes en person med kvindeligt personnummer. Ligebehandlingsnævnet afgørelse – KEN nr 9179 af 27/02/2017 – af 27. februar 2017.
Det var i strid med ligestillingsloven, at klager, der efter sine egne oplysninger fysisk fremstår som en kvinde, blev udelukket fra ydelsen ”herreklip”. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr. * * * Ligebehandlingsnævnets omtale af sagen. J. nr. 2016-6811-32832 Det var i strid med ... Vis forekomsten
HIV/AIDS er jf. BEK nr. 1040 af 8. november 2011 ikke mere omfattet af straffelovens bestemmelse om livstruende og uhelbredelige sygdomme.
Den 8. november 2011 ophævede justitsminister, Morten Bødskov bekendtgørelse nr. 547 af 15. juni 2001, der gjorde det kriminelt, at en person smittet med HIV havde ubeskyttet sex med en anden person. Den 31. oktober 2011 fremlagde Justitsministeriet Notat af fra Arbejdsgruppen om overførsel af smitte med HIV/AIDS Fra ... Vis forekomsten
Hjælp transkønnede i Danmark. Video af Niels Jansen om situtation for transkønnede i forhold til hormonbehandling.
Niels Jansen, der er transmand, har lavet videoen: Hjælp transkønnede i Danmark. Den er på 11 minutter og 52 sekunder. Niels Jansen appelerer følelsesladet, men yderst seriøst, om, at Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede ikke vedtages, og for, at transkønnede skal have ... Vis forekomsten
Hjælpemidler og forbrugsgoder, Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af. BEK nr. 1247 af 13. november 2017.
Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - BEK nr. 1247 af 13. november 2017 - er udstedt af Børne- og Socialministeriet efter bemyndigelse i serviceloven, som indeholder de overordnede regler. Vedrørende parykker og brystproteser anfører bekendtgørelsen kun, at de ... Vis forekomsten
Hjælpemidler og forbrugsgoder, Vejledning om støtte til. VEJ nr. 10324 af 14. december 2017.
Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder - VEJ nr. 10324 af 14. december 2017 - uddyber bestemmelserne om hjælpemidler og forbrugsgoder i §§ 112-113 b i lov om social service (serviceloven). Økonomiske forhold 2. Bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er uafhængig af borgerens økonomi og ... Vis forekomsten
Hjælpemidler. Serviceloven – LBK nr. 102 af 29. januar 2018 – giver mulighed for kommunalt betalte parykker og brystproteser.
Lov om social service (serviceloven) - LBK nr. 102 af 29. januar 2018 - giver mulighed for at få betalt sin paryk og/eller sine brystproteser helt eller delvist af kommunen. Sereviceloven henhører under Børne- og Socialministeriet. I henhold til § 112, stk. 1 i serviceloven skal kommunalbestyrelsen yde støtte til ... Vis forekomsten
HoBiT-Viborgs høringssvar af 17. juni 2014 om SST’s udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
Viborg, d. 17. juni 2014 Til jevb@sst.dk Sagsnr. 5-1010-230/1/ Reference JEVB Høringssvar fra HoBiT-Viborg til Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Vi har i vores transpolitiske udvalg behandlet jeres udkast og vi opsummerer herunder de punkter, hvor vi gerne ser ordlyden ... Vis forekomsten
Hollandsk lov nr. 33 351 af 17. december 2013 om ændring af vilkårene for og kompetence til at ændre kønsbetegnelsen i fødselsattester med ikrafttrædelse den 1. juli 2014.
Med vedtagelsen af loven, kan enhver hollænder, der er 16 år eller ældre, som er overbevist om at tilhøre det modsatte køn af, hvad der er anført i fødselsattesten, mod afgivelse af en tro og love erklæring få ændret sin kønsangivelse i sin fødselsattest og derefter i andre offentlige dokumenter, ... Vis forekomsten
Homofobi og transfobi blev den 18. januar 2006 fordømt af Europa-Parlamentet – P6_TA(2006)0018.
Europa-Parlamentet vedtog den 18. januar 2006 under sit plenarmøde med stemmerne 468 for og 114 imod en tekst - P6_TA(2006)0018 - der fordømte homofobi, som de under pkt. A definerede som: "en irrationel frygt for og uvilje mod homoseksualitet og bøsser, lesbiske, biseksuelle og transseksuelle, svarende til racisme, ... Vis forekomsten
Hormonbehandling – transkvinder. Pjece fra RH, januar 2016.
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Gynækologisk Klinik, der varetager kønshormonbehandlingen af transkønnede, der har fået tilladelse dertil, har januar 2016 lavet en pjece om kønshormonbehandling af transkvinder. Herunder gengives pjecen. Rigshospitalet Juliane Marie Centeret Gynækologisk Klinik ... Vis forekomsten
Hormonbehandling – transmænd. Pjece fra RH, januar 2016.
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Gynækologisk Klinik, der varetager kønshormonbehandlingen af transkønnede, der har fået tilladelse dertil, har januar 2016 lavet en pjece om kønshormonbehandling af transmænd. Herunder gengives pjecen. Rigshospitalet Juliane Marie Centeret Gynækologisk Klinik Hormonbehandling ... Vis forekomsten
Hormonbehandling af transkønnede unge under 18 år. Vejledning i forbindelse med behandling.
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Klinik for Vækst og Reproduktion, der varetager kønshormonbehandlingen af transkønnede, der har fået tilladelse dertil, har primo 2016 lavet en vejledning om kønshormonbehandling af transkønnede unge under 18 år. Herunder gengives vejledningen. Hormonbehandling af ... Vis forekomsten
Human Rights and Gender Identity Best Practice Catalogue
Kataloget er en opfølgning af anbefalinger af 29. juli 2009 fra tidligere menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg. Kataloget præsenterer en række politiske, juridiske og praktiske inspirationer fra lande i og uden for Europa om, hvordan de 12 anbefalinger, der er indeholdt i Thomas Hammarbergs anbefalinger kan ... Vis forekomsten
Høring af 7. juni 2017 over udkast til bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort.
Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 7. juni 2017 udkast til bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort i offentlig høring. Høringsfristen udløber den 21. juli 2017. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2017. Eventuelle bemærkninger til udkastet sendes pr. e-mail til llhj@oim.dk med kopi ... Vis forekomsten
Høring om diskrimination af transkønnede på arbejdspladsen afholdt den 26. juni 2008 i den amerikanske kongres.
Torsdag den 26. juni 2008 blev den første amerikanske kongreshøring om diskrimination af transkønnede på arbejdsmarkedet afholdt af kongressens underudvalg for sundhed, beskæftigelse, arbejdsmarkeds- og pensionsforhold i den amerikanske kongres. Høringen, der var den første kongreshøring om transkønnedes ... Vis forekomsten
Høring om ny bekendtgørelse om bl.a. ventetidsgaranti. Sundhedsministeriet den 4. juli 2016. Ny bekendtgørelse den 30. september 2016.
Sundheds- og ældreministeriet sendte den 4. juli 2016 udkast til to nye bekendtgørelser og en vejledning - herunder udkast til ny bekendtgørelse om bl.a. ret til sygehusbehandling i høring. Det er i bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling, at kønsskifteoperation specifikt er undtaget fra udrednings- og ... Vis forekomsten
Høringsnotat af 24. august 2017 fra Sundhedsstyrelsen vedr. dens høringsudkast af 2. juni 2017.
Sundhedsstyrelsens høringsnotat af 24. august 2017 vedrørende styrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" blev offentliggjort den 26. september 2017. Høringsnotatet indeholder indledningsvis en fortegnelse over de ... Vis forekomsten
Høringsskr. af 1. april 2015 fra LGBT Danmark med anbefaling om, at kønsidentitet inkluderes som beskyttelsesgrund i loven.
Beskæftigelsesministeriet Sagsstyringsenheden 1. april 2015 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (BM ID: 861704) LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, takker for inddragelse i høringen over udkast til forslag til lov om ændring ... Vis forekomsten
Høringsskrivelse af 7. marts 2012 fra LGBT Danmark vedr. rammeaftale for EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder. Retsudv. bilag 289. Europaudv. Bilag 2.
Dateret den 7. marts 2012 har LGBT Danmark i anledning af notatet fra Justitsministeren den 10. februar 2012 om ramme for EU's Agentur for Grundlæggene Rettigheder i årene 2013 - 1017 sendt en skrivelse til Justitsministeren med kopi til Retsudvalget, Europaudvalget og Institut for Menneskerettigheder med ønske om, at ... Vis forekomsten
Høringssvar af 1. september 2006 fra Dansk Psykiatrisk Selskab til udkast til Vejledning om kastration.
Dansk Psykiatrisk Selskab indsendte den 1. september 2006 høringssvar til Sundhedsstyrelsens forslag til vejledning om kastration med henblik på kønsskifte udsendt den 30. juni 2006. Høringsskrivelsen gengives herunder Risskov 1.9.2006. Katrine Winkel Fuldmægtig, cand.jur. Enhed for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands ... Vis forekomsten
Høringssvar af 12. maj 2010 fra Institut for Menneskerettigheder vedr. udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 12. maj 2010 indsendte Institut for Menneskerettigheder høringssvar vedrørende udkastet til forslag til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 1003. Høringssvaret gengives herunder Institut for Menneskerettigheder Strandgade 56 140l København K. Dato 12/5-2010 J.nr. 540.10/23045 ... Vis forekomsten
Høringssvar af 17. august 2006 fra Trans-Danmark til udkast til Vejledning om kastration.
Trans-Danmark indsendte den 17. august 2006 høringssvar til Sundhedsstyrelsens forslag til vejledning om kastration med henblik på kønsskifte udsendt den 30. juni 2006. Høringsskrivelsen gengives herunder Enhed For tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 København S. Karup, den 17. august 2006 Høringssvar ... Vis forekomsten
Høringssvar af 21. maj 2010 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark vedr. udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 21. maj 2010 indsendte de to foreninger - LGBT Danmark og Trans-Danmark - et fælles høringssvar vedrørende udkastet til forslag til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse nr. 1003. Høringssvaret gengives herunder LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner ... Vis forekomsten
Høringssvar af 21. maj 2010 fra Trans-Danmark vedr. udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 21. maj 2010 indsendte Trans-Danmark høringssvar vedrørende udkast til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse nr. 1003. Høringssvaret gengives herunder Justitsministeriet Kopi til: 21. maj 2010 Høringssvar til - 2009·271-0005 - Justitsministeriets udkast til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse ... Vis forekomsten
Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling på dansk.
Håndbog om den europæiske lovgivning om ikke-diskrimination. Bogen er udarbejdet i fællesskab af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Fundamental Rights Agency - FRA. Det er en omfattende guide til lovgivningen og retspraksis om ikke-diskrimination. Indeholder og beskriver desuden en række relevante ... Vis forekomsten
ICAO drøftede den 10. til 12. december 2012 om kønsbetegnelsen i rejsedokumenter/pas skal udgå.
ICAO, International Civil Aviation Organization (Organisationen for International Civil Luftfart), der bl.a. udarbejder standarden for udformning af pas og rejsedokumenter og herunder hvilke oplysninger, der skal være i disse, drøftede på et møde den 10. til 12. december 2012, om de skulle fjerne kravet om et felt til ... Vis forekomsten
ICAO-standarden om maskinlæsbare rejsedokumenter og pas. (2015).
ICAO-standarden om maskinlæsbare rejsedokumenter og pas Afsnit 4.1.1. (Data element directory), pkt. 11/II indeholder bestemmelse om, at et pas skal være forsynet med oplysning om pasindehaverens køn bestående af et enkelt stort bogstav i form af F (female (kvinde)), M (male (mand)) eller X (unspecified ... Vis forekomsten
Indikationer for ikke at støtte ønske om kønsskifteoperation. Preben Hertoft 1976.
I sin bog Klinisk sexologi fra 1976 skrev Preben Hertoft på side 216 om vilkår, som gjorde, at en patients ønske om kønsskifteoperation ikke kunne støttes: Som absolutte kontraindikationer nævnes psykotiske og grænsepsykotiske tilstande, som relative kontraindikationer, at patienten er eller har været gift og har ... Vis forekomsten
Informeret samtykke. Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.
Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. er udstedt af Sundhedsstyrelsen. Bekendtgørelsen indeholder i kapitel 1 beskrivelse og forståelse af begrebet "Informeret samtykke" og i kapitel 2 og 3 vilkårene for videregivelse af ... Vis forekomsten
Institut for menneskerettigheder støtter Trans-Danmark i sit høringssvar om navnelovsbetænkningen. 20. september 2004.
Institut for menneskerettigheder skrev i deres høringssvar om navnelovsbetænkningen til Justitsministeriet den 20. september 2004 bl.a.: "Instituttet finder det også positivt, at reglerne om navneforandring ved kønsskifte foreslås moderniseret, i vidt omfang i overensstemmelse med ønsker fra foreningen ... Vis forekomsten
Institut for Menneskerettigheders høringsskrivelse af 4. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Institut for Menneskerettigheders høringsskrivelse af 4. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Enheden for Evidens, ... Vis forekomsten
Institut for Menneskerettigheders høringssvar af 18. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Institut for Menneskerettigheder indsendte den 18. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Høringssvaret gengives herunder. * * * Sundheds- og Ældreministeriet ... Vis forekomsten
Institut for Menneskerettigheders høringssvar af 20. marts 2009 vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.
Institut for Menneskerettigheder Fra: Helle Schaumann Sendt: 20. marts 2009 12:26 Til:Lasse Risager Emne:Jeres j.nr. 2008-271-0004 Vedhæftede filer: Pasbekendtgørelse, transseksuelle.doc Institut for Menneskerettigheder sender vedhæftet som fil vores høringssvar vedrørnde ovennævnte j.nr. og beklager samtidigt den ... Vis forekomsten
Interkønnede skal kunne vælge en anden kønsbetegnelse end mand kvinde. Den tyske forfatningsdomstol 10. oktober 2017.
Den tyske forfatningsdomstol afsagde den 10. oktober 2017 dom i en sag indbragt for domstolen af en interkønnet person, der klagede over, at det kun var muligt at blive registreret som enten mand eller kvinde. Den interkønnede klager har et atypisk sæt kromosomer (såkaldt Turner syndrom) og føler sig ikke permanent ... Vis forekomsten
Interkønnede skal kunne vælge en anden kønsbetegnelse end mand kvinde. Den tyske forfatningsdomstol 10. oktober 2017.
Den tyske forfatningsdomstol afsagde den 10. oktober 2017 dom i en sag indbragt for domstolen af en interkønnet person, der klagede over, at det kun var muligt at blive registreret som enten mand eller kvinde. Den interkønnede klager har et atypisk sæt kromosomer (såkaldt Turner syndrom) og føler sig ikke permanent ... Vis forekomsten
Internationale standarder for hospitaler
Internationale standarder for hospitaler, som Regionsrådet for Region Hovedstaden har bestemt skal gælde for regionens hospitaler og dermed f.eks. også Sexologisk Klinik. Standarderne er i bogstaveligste forstand internationale i deres afsæt og revision. Processen med at udvikle standarderne sker med aktiv deltagelse ... Vis forekomsten
Intersex Danmarks udaterede høringsskrivelse til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Intersex Danmarks udaterede høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Høringssvar til vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved ... Vis forekomsten
Invitation af 12. april 2013 til transforeningerne til møde den 17. maj 2013 med den tværministerielle arbejdsgruppe.
Justitsministeriet 12. april 2013 Foreningen af Transkønnede I Danmark (FATID) Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle (Trans-Danmark) Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT Danmark) Invitation til møde med tværministeriel arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte Regeringen ... Vis forekomsten
Irlands Højesteret pålagde den 19. oktober 2007 staten at ændre navn og kønsbetegnelse i en kønsskifteopererets fødselsattest.
Da den irske "High Court" anden gang behandlede sagen, som Lydia Foy havde anlagt mod staten, fik hun endelig medhold i, at hun havde krav på at få ændret fornavn og kønsangivelse i sin fødselsattest. * * * Den 23. juni 1947 fik Ernest Mark Foy og Annice Mary Foy et drengebarn, der blev døbt Donal Mark. Drengen ... Vis forekomsten
Italien. Kirurgisk indgreb er ikke et absolut krav for tilladelse til kønsskifte, fastslog en Italiensk domstol den 11. marts 2011.
Den civile domstols første afdeling i Rom, Italien afsagde den 11. marts 2011 dom i sag nr. 5896 om, at en mand til kvinde transkønnet person i medfør af artikel 2 og 3 i lov nr. 164 fra 1982 skal have tilladelse til at skifte køn uden sterilisation, idet sterilisation ikke er et absolut krav. Dommen, der blev ... Vis forekomsten
Jannis Valin ansøgte 16. juli 1989 JM om, at transvestitters pas kunne forsynes med et indstiksdokument med deres foto og navn. JM afslog 22. august 1989.
Jannis Valin, der er født i 1929 rettede den 16. juli 1989 henvendelse til Justitsministeriet om at få et officielt indstiksdokument til pas med transvestittens billede og uofficielle navn. Herunder gengives med tilladelse fra Jannis Valin hendes skrivelse, forslag til indstiksdokumentet og svaret fra ... Vis forekomsten
Janteloven. (1933)
Janteloven er et begreb skabt af Aksel Sandemose i romanen En flygtning krydser sit spor fra 1933. Romanen beskriver hovedpersonen, Espen Arnakkes opvækst i byen Jante (heraf lovens navn) i begyndelsen af det 20. århundrede. Aksel Sandemose voksede op i Nykøbing Mors, og byen omtales ofte som model for byen Jante i ... Vis forekomsten
Japans første kønsskifteoperation fandt sted i 1998 og i 2003 fik Japen en kønsskiftelov.
Den første kønsskifteoperation i Japan fandt sted i 1998. Den 16. juli 2003 blev en skelsættende lov vedtaget i Japan, idet det blev tilladt transseksuelle under nærmere bestemte vilkår officielt at få ændret deres kønsbetegnelse. Det skønnes, at der i Japan er mellem 7.000 og 10.000 transseksuelle, men Aya ... Vis forekomsten
Jens Pilegaard Bjarnesen, speciallæge fik kritik af Patientombudet den 1. november 2012 for den 4. juli 2011 af have fjernet brysterne på den dengang 15-årige transmand, Caspian Drumm.
I løbet af sommeren 2011 omtalte medierne i en længere række artikler, fjernsynsindslag mm. den dengang 15-årige Caspian Drumm, der den 4. juni 2011 operativt fjernet sine bryster. Lige så langt tilbage, Caspian kunne huske, havde han følt sig som en dreng. I begyndelsen af 2011 kom han som 15 årig igang med en ... Vis forekomsten
Jimmy Maurice Lewis II, transkvinde idømt 4 år og 3 mdr.s fængsel.
Jimmy Maurice Lewis II, der er 26 år og kendt under navnene Destinee J. Lewis og Christy Nicole Lewis, lever som og klæder sig som en kvinde og har fået indsat brystimplantater, men er også bankrøver. Lewis er 170 cm høj og vejer 63,5 kg., har langt hår og har en tatoveret sommerfugl i nakken. Lewis kører i en ... Vis forekomsten
JM’s udkast af 23. september 2013 til ændring af straffeloven – REU bilag 417 – som led i dansk ratificering af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder.
Justitsministeriet har den 23. september 2013 fremsat et udkast til lovforslag om ændring af straffeloven - Retsudvalget, Alm. del 2012-13: Bilag 417. Formålet med lovforslaget er at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse ... Vis forekomsten
JM’s udkast af 23. september 2013 til ændring af straffeloven – REU bilag 417 – som led i dansk ratificering af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder.
Justitsministeriet har den 23. september 2013 fremsat et udkast til lovforslag om ændring af straffeloven - Retsudvalget, Alm. del 2012-13: Bilag 417. Formålet med lovforslaget er at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse ... Vis forekomsten
Jonas Broe Bendtsen, Fredericia, skoleelev i 9. klasse, den 4. februar 2015 til Ligestillingsudvalget om værnepligt. LIU bilag 22.
Skoleelev i 9. klasse, Jonas Broe Bendtsen, Fredericia har skrevet til Ligestillingsudvalget om, hvorfor mænd og ikke kvinder skal aftjene værnepligt. Skrivelsen, der gengives herunder, er registreret hos Ligestillingsudvalget som bilag 22, alm. del 2014-15. * * * Kære ligestillingsudvalg. Jeg har nogle spørgsmål ... Vis forekomsten
Juridisk kønsskifte for transkønnede under 18 år. Ministersvar af 20. april 2018 til foreninger.
Ligestillingsminister, Karen Ellemann har dateret den 20. april 2018 i sit svar på skrivelsen af 25. marts 2018 fra foreningerne FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, LGBT Danmark, Amnesty International, Sabaah, Transpolitisk Forum og lntersex Danmark om at gøre det muligt for unge transpersoner under ... Vis forekomsten
Juridisk kønsskifte for transkønnede under 18 år. Skrivelse af 25. marts 2018 fra foreninger til ministerier.
En skrivelse med ønske om, at det gøres muligt for unge transpersoner under 18 år at få juridisk kønsskifte blev dateret den 25. marts 2018 fremsendt af foreningerne FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, LGBT Danmark, Amnesty International, Sabaah, Transpolitisk Forum og lntersex Danmark til tre ... Vis forekomsten
Justitsministeriet sendte den 23. april 2010 udkast til ændring af pasbekendtgørelsen i høring.
Udkastet til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 357 af 4. maj 2009, indebærer en udvidelse af den eksisterende mulighed for at benytte kønsbetegnelsen X i danske pas, således at ikke blot transseksuelle, men også personer, der ... Vis forekomsten
Justitsministeriet sendte den 5. februar 2009 udkast til ændring af bekendtgørelsen om pas i høring.
Ændring af bekendtgørelsen om pas går kort ud på, at Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel, betegnes X. Det er altså i udkastet anført som en betingelse, at Sexologisk Klinik ... Vis forekomsten
Karen Ellemans tale den 17. august 2017 til Copenhagen Pride Week 2017.
Karen Ellemans tale den 17. august 2017 til Copenhagen Pride Week 2017. * * * Tale til Copenhagen Pride Week 2017 Afholdt den 17. august 2017 i Statsministeriet Tak for ordet. Jeg vil også rigtig gerne byde velkommen til jer alle sammen her på denne festlige dag. Regeringen vil jo – som statsministeren nævnte – ... Vis forekomsten
Kastrationsbekendtgørelsen skal ændres. Ændringsforslaget sendt i høring den 2. januar 2018.
Forslag til ændring af kastrationsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om sterilisation og kastration - sendt i høring den 2. januar 2018 af Sundheds- og Ældreministeriet. Bemærkninger til udkastet skal indgives senest den 28. januar 2012 til: Kontor for Lægemidler og Internationale Forhold medint@sum.dk med kopi til ... Vis forekomsten
Kastrationsbekendtgørelsen. BEK nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration.
Bekendtgørelse om sterilisation og kastration – populært betegnet Kastrationsbekendtgørelsen - BEK nr. 957 af 28. august 2014 henhører under Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 2014 og afløste BEK nr. 14. af 10. januar 2006, der gengives længere nede på ... Vis forekomsten
Kastrationsbetænkning. Betænkning nr. 333 af 1. juni 1964 om sterilisation og kastration.
Sterilisation og kastration har været lovreguleret siden 1929, hvor den første Lov om sterilisation og kastration blev vedtaget. Loven blev revideret i 1935. I 1958 nedsatte justitsministeriet et udvalg, som skulle overveje en revision af reglerne om sterilisation og kastration. Udvalget barslede med en betænkning den ... Vis forekomsten
Kastrationsvejledning. VEJ nr. 10077 af 27. november 2006 om kastration med henblik på kønsskifte. Ophævet
Ophævet - historisk - ikke gældende. Vejledningen blev den 28. august 2014 tilknyttet den nyudstedte Kastrationsbekendtgørelsen. BEK nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration. Vejledningen blev ophævet og afløst af: Vejledning nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede. ... Vis forekomsten
Klage over café, der tilbød halv pris på entréen til kunder, der mødte op i lårkort og stiletter, afvist af Ligebehandlingsnævnet. KEN nr. 9794 af 7. juni 2017.
Ligebehandlingsnævnet J. nr. 2017-6811-02805. KEN nr. 9794 af 7. juni 2017. Klager havde ikke en individuel og aktuel interesse i sagen, hvorfor klagen ikke kunne behandles af Ligebehandlingsnævnet. * * * Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - retlig interesse En mand klagede over, at en café ... Vis forekomsten
Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, Lov om. LBK nr. 1022 af 28. august 2017.
Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet - LBK nr. 1022 af 28. august 2017 - henhører under Sundheds- og Ældreministeriet. Her gengives kun i meget begrænset omfang uddrag af loven. Der er i loven ikke specielle forhold vedrørende transpersoners forhold. Loven giver ikke ... Vis forekomsten
Klinisk sexologis fremtidige placering i psykiatrien. 7. april 1997.
De gule markeringer er indsat af mig for at fremhæve de steder, hvor transforhold omtales. Tina Thranesen. * * * Klinisk sexologis fremtidige placering i psykiatrien Redegørelse fra ad hoc udvalg nedsat af Dansk Psykiatrisk Selskab den 7. april 1997 Udvalgets sammensætning Ellids Kristensen, Trine Arngrim, Bent Kawa ... Vis forekomsten
Kommissionsberetning – COM(2013) 861 – af 6. december 2013 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.
Beretning den 6. december 2013 - COM(2013) 861 - fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet * * * Beretningen i pdf-format hos EurLex. * * * Afsnit 3, punkt 4. Vedrører bl.a. kønsskifte Afsnit 3.4. Vedrører alene kønsskifte * * * Beretning om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af ... Vis forekomsten
Kommissorium for tværministeriel arbejdsgruppe, der blev nedsat den 22. januar 2013, om mulighederne for juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.
Kommissorium for tværministeriel arbejdsgruppe om udmøntning af regeringsgrundlagets afsnit om kønsskifte Baggrund Det fremgår af regeringsgrundlaget fra 2011, at regeringen vil ”undersøge reglerne om kønskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske ... Vis forekomsten
Kommunernes Landsforenings høringssvar af 5. marts 2009 vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.
Kommunernes Landsforening - KL Den 5. marts 2009 Justitsministeriet Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv. - Journalnr. 2008-271-0004 Kommunernes Landsforening har i brev af 6. februar 2009 anmodet om KL's bemærkninger til ovenstående udkast til bekendtgørelse, der indebærer, ... Vis forekomsten
Kommunes forbud, mod at mænd bar korte bukser, var efter Ligestillingsnævnets afgørelse den 4. december 2008 ulovlig. KEN. nr 11085.
Kommunes forbud mod, at mænd bar korte bukser, var efter Ligestillingsnævnets afgørelse den 4. december 2008 ulovlig. Ligestillingsnævnets afgørelse nr. 23 / 2008 Resume: Nævnet fandt, at en kommune havde handlet i strid med ligebehandlingslovens § 4 i forbindelse med et forbud for mænd mod at bære korte bukser i ... Vis forekomsten
Kompensation til kastrerede i fbm. kønsskifte indføres ikke i Danmark. 5. juli 2016.
Den danske regering har ikke umiddelbart planer om at følge den svenske regering ved at give mulighed for kompensation til transpersoner, der frem til indførelse af det juridiske kønsskifte i 2014 blev kastreret i forbindelse med deres kønsskifte. Dette meddelte sundheds- og ældreminister Sophie Løhde den 5. juli ... Vis forekomsten
Konference den 28. marts 2017 om kønsidentitet i det danske sundhedsvæsen.
Konference om kønsidentitet i det danske sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde en helt ny vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. Sigtet med vejledningen er at sikre åbne og differentierede behandlingstilbud, der samtidig undgår at stigmatisere og ... Vis forekomsten
Konvention CM(2011)49 om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder. BKI nr. 11 af 1. august 2014.
Ministerkommittéen i Europarådet vedtog den 7. april 2011 konvention - CM(2011)49 - om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Konventionen er den første juridisk bindende internationale aftale nogensinde, som omfatter seksuel orientering og kønsidentitet og bekræfter dermed, at lesbiske, ... Vis forekomsten
Kosmetisk behandling, Bekendtgørelse om. BEK nr. 834 af 27. juni 2014.
Bekendtgørelse om kosmetisk behandling - BEK nr. 834 af 27. juni 2014 som ændret ved BEK nr. 1503 af 2. december 2016 henhører under Styrelsen for Patientsikkerhed. Udstedt i medfør af bemyndigelse i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Herunder uddrag af bekendtgørelsen. § 1. Ved ... Vis forekomsten
Kosmetisk behandling, Vejledning om. VEJ nr. 9453 af 27. juni 2014.
Vejledning om kosmetisk behandling - VEJ nr. 9453 af 27. juni 2014 - er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives uddrag af vejledningen. 2. Definitioner og anvendelsesområde Kosmetisk behandling er i autorisationsloven og bekendtgørelse om kosmetisk behandling defineret som korrektiv virksomhed, hvor det ... Vis forekomsten
Krav om sterilisering ved kønsskifte strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fastslog Kammarrätten i Sverige den 19. december 2012.
Kammarrätten i Stockholm, Sverige udsendte den 19. december 2012 en pressemeddelelse i anledning af, at Kammarrätten samme dag havde afsagt dom om, at krav om sterilisering ved kønsskifte strider mod den svenske grundlov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Herunder gengives pressemeddelelsen, dommen af 19. ... Vis forekomsten
Krav om sterilisering ved kønsskifte strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fastslog Kammarrätten i Sverige den 19. december 2012.
Kammarrätten i Stockholm, Sverige udsendte den 19. december 2012 en pressemeddelelse i anledning af, at Kammarrätten samme dag havde afsagt dom om, at krav om sterilisering ved kønsskifte strider mod den svenske grundlov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Herunder gengives pressemeddelelsen, dommen af 19. ... Vis forekomsten
Kriminalitet med mulig ekstremistisk baggrund registreres af Politiets Efterretningstjenenste.
Siden 1992 har Politiets Efterretningstjeneste modtaget indberetninger fra politikredsene om kriminelle forhold, der kan have racistisk baggrund. Fra årsskiftet 2008/2009 blev ordningen udvidet til også at omfatte kriminalitet, der "udspringer af andre ekstremistiske holdninger end racisme". Samtidig besluttede ... Vis forekomsten
Kroppslinjer: Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering. Svensk doktorafhandling af Signe Bremer den 11. november 2011.
I 1972 var Sverige det første land i verden, der lavede en speciel lov om kønsskifte, hvilket i et internationalt perspektiv blev anset for banebrydende. Den svenske socialstyrelse har nu - næsten fyrre år senere - offentliggjort en undersøgelse med titlen "Transsexuella och övriga personer med ... Vis forekomsten
Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen! En kritisk rapport om juridisk kønsskifte og de samfundsmæssige og kirkelige konsekvenser. 20. oktober 2015.
I rapportens sammenfatning skrives bl.a.: "Bag loven ligger en ideologisk overbevisning, som indebærer en radikal ændring af en række fundamentale værdier. Er kønspolaritet og de identitetsdannede ord i vores kultur, mor og far, dreng og pige, mand og hustru osv. bærer af gode relationelle værdier, som der må ... Vis forekomsten
Københavns Kommunes høringsskrivelse af 10. juli 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Københavns Kommune, Center for Specialundervisning for Voksnes høringsskrivelse af 10. juli 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Fra: Anne Leth ... Vis forekomsten
Kønsbetegnelse for nyfødte i Tyskland kan udelades fra 1. november 2013.
I maj måned 2013 blev der i Tyskland vedtaget en lov, som gør det muligt at undlade at anføre kønnet på nyfødte i fødselsregistreringen. Det har især betydning i tilfælde, hvor kønnet på den nyfødte ikke er entydigt - altså for interkønnede. Derved får barnet senere i livet mulighed for selv at være med ... Vis forekomsten
Kønsbetegnelsen “Other” (Andet) bliver tilladt for indiske transseksuelle og eunukker på valglister og valgidentitetskort. 12. november 2009.
Den indiske regerings pressebereau udsendte den 12. november 2009 en pressemeddelelse om, at eunukker og transseksuelle kan få anført deres køn som "andet" i valglister. Dansk oversættelse af pressemeddelelsen. Pressemeddelelse På valglister udarbejdet af valgkommissionen i Indien har eunukkers køn hidtil været ... Vis forekomsten
Kønsidentitet ikke årsag til påstået forskelsbeh. af en transseksuel i et boligselskab fastslog Ligebehandlingsnævnet i afgørelse nr. 418/2012 den 21. november 2012. KEN nr. 10158.
Den 21. november 2012 traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse i en sag, hvor klageren, der er transseksuel, har påstået sig forskelsbehandlet på grund af sin kønsidentitet i forbindelse med boligselskabets håndtering af hendes klager over chikane fra andre beboere i lejlighedskomplekset, hvor hun dengang boede. J.nr. ... Vis forekomsten
Kønsskifte, Fremgangsmåde i sager om anmodning om. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af 26. januar 2016.
Sundhedsstyrelsen har på sin hjemmeside anført følgende beskrivelse: Fremgangsmåden ved anmodning om kastration i forbindelse med kønsskifte Ansøgeren skal sende sin ansøgning om tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte til: Sundhedsstyrelsen, Enheden for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Islands ... Vis forekomsten
Kønsskifteoperation. Informationsfolder fra RH om kønsskifteoperation fra mand til kvinde. Januar 2006. Forældet.
Forældet. Afløst oktober 2016 af Information fra RH om kønsskifteoperation fra mand til kvinde. Kønsskifteoperationer i Danmark foretages på Rigshospitalets klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. I januar måned 2006 udgav klinikken en lille folder "Information om Kønsskifteoperation - fra mand til ... Vis forekomsten
L 105. 14. marts 2012. Lovforslag om præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v. Vedtaget.
Den 14. marts 2012 frensatte ministeren for ligestilling og kirke, Manu Sareen (RV) lovforslag L 105 - Samling: 2011-12 - om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning. (Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v.). Resumé Ændringerne i ægteskabsloven ... Vis forekomsten
L 106. 14. marts 2012. Lovforslag om ægteskab mellem to personer af samme køn. Vedtaget.
Den 14. marts 2012 frensatte social- og integrationsminister, Karen Hækkerup (S) lovforslag L 106 - Samling: 2011-12 - om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab.(Ægteskab mellem to personer af samme ... Vis forekomsten
L 107. 2. behandling den 21. april 2009 af forslag til lov om ændring af navneloven.
Folketinget havde den 21. april 2009 2. behandling af lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven. Behandlingen startede kl. 1337 og sluttede kl. 1337. De fremsatte ændringsforslag blev nedstemt/bortfaldt. Herunder gengives debatten. Det næste punkt på dagsordenen er: Punkt 14) 2. behandling af ... Vis forekomsten
L 107. 3. behandling den 30. april 2009 forslag til lov om ændring af navneloven. Vedtaget.
Folketinget havde den 30. april 2009 3. behandling af lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven. Lovforslaget blev vedtaget i den form, som det blev fremsat. Behandlingen startede kl. 1009 og sluttede kl. 1014. Der var indlæg fra Martin Henriksen, DF, der fandt, det var et skridt i den forkerte ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 1. Høringsoversigt af 28. januar 2009 kommenteret af Justitsministeriet.
KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Udkast til forslag til lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) (L 107) 1. Hørte myndigheder og organisationer mv. Den 19. december 2008 sendte Justitsministeriet et udkast til forslag til lov om ændring af navneloven i ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 10. Ændringsforslag af 13. marts 2009 om frit valg af fornavn.
Den 13. marts 2009 stillede S, SF, RV, EL og Simon Emil Ammitzbøll (UFG) ændringsforslag til L 107 - Samling: 2008-09 - om om, at myndige personer kan ændre fornavn, og at der højst skal være 2 konsultationer hos Sexologisk Klinik i forbindelse med transkønnedes ansøgning om navneskift. Ændringsforslaget gengives ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 11. Gender-Pioneers bemærkninger af 16. marts 2009 til ændringsforslaget i bilag 10.
Gender Pioneers, Erwin Maria Jöhnk sendte den 16. marts 2009 bemærkninger til Retsudvalget vedrørende det den 13. marts 2009 fremsatte ændringsforslag - bilag 10 vedrørende L 107 Samling: 2008-09. * * * Vivild den 16. marts 2009 Til Retsudvalget Angående L 107 Forslag til lov om ændring af Navneloven. ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 12. Retsudvalgets 1. udkast af 19. marts 2009 til betænkning vedrørende forslag om ændring af navneloven.
Retsudvalget afgav den 19. marts 2009 1. udkast til betænkning over lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven - L 107 (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1. Ændringsforslag Socialdemokratiets, ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 13. Retsudvalgets 2. udkast af 24. marts 2009 til betænkning vedrørende forslag om ændring af navneloven.
Retsudvalget afgav den 24. marts 2009 1. udkast til betænkning over lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven - L 107 (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1. Ændringsforslag Der er stillet 4 ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 14. Retsudvalgets betænkning af 17. april 2009 vedrørende forslag om ændring af navneloven.
Retsudvalget afgav den 17. april 2009 betænkning (dateret den 2. april 2009) over lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 over Forslag til lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 3. Spgsm. 1. Solveig Lerches henvendelse den 18. februar 2009 til Retsudvalget om revisionen af navneloven. Spgsm. 20. februar 2009. Svar 26. marts 2009.
Solveig Lerche rettede den 18. februar 2009 henvendelse til Retsudvalget vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - revisionen af navneloven. Den 20. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 1 vedrørende om, kommentar til henvendelsen af 18. februar 2009 - bilag 3 - fra Solveig Lerche, til justitsminister, Brian ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 4. Spgsm. 2, Kirsten Rostgaard Evalds henvendelse den 18. februar 2009 til Retsudvalget om revisionen af navneloven. Spgsm. den 20. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Kirsten Rostgaard Evald skrev den 18. februar 2009 til Retsudvalget vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om revisionen af navneloven. Den 20. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 2 om kommentar til henvendelsen af 18. februar 2009 - bilag 4 - fra Kirsten Rostgaard Evald, Risskov til justitsminister, Brian ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 6. Spgsm. 3. Trans-Danmarks bem. af 19. februar 2009 om lovsforslaget og ansøgning om foretræde for Retsudvalget. Spgsm. den 23. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Trans-Danmark indsendte den 19. februar 2009 bemærkninger til Retsudvalget om navnelovsforslaget - L 107 Samling: 2008-09 - og ansøgte om foretræde for Retsudvalget. Den 23. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 3 om kommentar til henvendelsen fra Trans-Danmark til justitsminister, Brian Mikkelsen, der ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 7. Spgsm. 4. Gender Pioneers’ bem. af 22. februar 2009 om lovforslaget. Spgsm. den 23. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Gender Pioneers v/Erwin Maria Jöhnk skrev den 22. februar 2009 til Retsudvalget med bemærkninger til lovforslag L 107 - Samling: 2008-09. Den 23. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål 4 om kommentar til henvendelsen af 22. februar 2009 - bilag 7 - fra Gender Pioneers til justitsminister, Brian Mikkelsen, der ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 8. Spgsm. 9. Vibe Grevsens bem. af 24. februar 2009 om lovforslaget til Retsudvalget. Spgsm. den 26. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Vibe Grevsen skrev den 24. februar 2009 til Retsudvalget med bemærkninger til lovforslag L 107 - Samling: 2008-09. Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål 9 om kommentar til henvendelsen af 24. februar 2009 - bilag 8 - fra Vibe Grevsen til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 9. Spgsm. 10. LBL’s henvendelse den 26. februar 2009 til Retsudvalget om navnelovsændring. Spgsm. den 26. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) skrev den 26. februar 2009 til Retsudvalget om lovforslag L 107 - Samling: 2008-09. Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 10 om kommentar til henvendelsen fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede ... Vis forekomsten
L 107. Fremsættelse den 28. januar 2009 af lovforslag om ændring af navneloven. Justitsministerens fremsættelsestale.
Den 28. januar 2009 fremsatte justitsminister, Brian Mikkelsen lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven. Resumé Formålet med loven er at ophæve lovens revisionsbestemmelse og foretage en række mindre ændringer i Navneloven. Bl.a. udvides retten for justitsministeren til at fastsætte nærmere ... Vis forekomsten
L 107. Kort omtale af 1. behandling den 17. februar 2009 af lovforslaget.
Folketinget havde tirsdag den 17. februar 2009 1. behandling af lovforslag nr. L 107 om lov om ændring af navneloven. Debatten blev indledt kl. 1428 og sluttede kl. 1548 og kunne følges på direkte Folketingets fjernsynstransmission. Herunder gengives kort, hvad de enkelte ordførere og enkelte andre fremførte under ... Vis forekomsten
L 107. Refert af 1. behandlingen den 17. februar 2009 af lovforslaget.
Folketinget havde den 17. februar 2009 1. behandling af lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om lov om ændring af navneloven. Herunder gengives referatet af debatten. 9) 1. behandling af lovforslag nr. L 107 Forslag til lov om ændring af navneloven. (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.). ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 11 af 18. marts 2009 fra Retsudvalget om ændringsforslag om bibeholdelse af revisionsbestemmelsen. Svar 23. marts 2009.
Retsudvalget stillede den 18. marts 2009 spørgsmål 11 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om ministeren vil yde teknisk bistand til et ændringsforslag vedrørende revisionsbestemmelsen i navneloven, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. Spørgsmålet Vil ministeren yde teknisk bistand ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 5 af 26. februar 2009 om hvorfor Sexologisk Klinik skal indblandes ved fornavneskift. Svar 26. marts 2009.
26 feb 2009 kl. 0800 Retsudvalget stillede den 26. februar 2009 spørgsmål 5 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om, hvorfor transseksuelle, der ønsker at tage et fornavn, der betegner det modsatte køn, skal via Sexologisk Klinik, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. Spørgsmålet ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 6 af 26. februar 2009 om konsekvensen ved at tillade fornavneskift. Svar 26. marts 2009.
Retsudvalget stillede den 26. februar 2009 spørgsmål 6 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om konsekvensen ved at tillade myndige personer til at tage det modsatte køns navn, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. Spørgsmålet Hvad ville være konsekvensen af at frigive retten for ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 7 af 26. februar 2009 om lægeerklæring via egen læge ved fornavneskift. Svar 26. marts 2009.
Retsudvalget stillede den 26. februar 2009 spørgsmål 5 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om muligheden for, at en lægeerklæring via egen læge kan erstatte en undersøgelse på Sexologiske Klinik ved transkønnedes ansøgning om fornavneskift, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 8 af 26. februar 2009 om prisen hos Sexologisk Klinik for afgivelse af vurdering i forbindelse med fornavneskift. Svar 26. marts 2009.
Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål 8 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om, hvad det forventes, at ordningen, med at Sexologisk Klinik skal foretage en vurdering ved transkønnedes ansøgning om fornavneskift, vil komme til at koste, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts ... Vis forekomsten
L 107. Tidsplan.
Tidsplan for L 107 Om lov om ændring af navneloven. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 107. Trans-Danmarks brev af 8. februar 2009 til formanden for Retsudvalget, Peter Skaarup om hjælp til ændring af navneloven.
Den 8. februar 2009 sendte Trans-Danmark v/formanden Karin Astrup et personligt brev til formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup med anmodning om hjælp til, at navneloven i forbindelse med den igangværende revision bliver ændret således, at kravet om kønsbestemt fornavn ikke gælder for transseksuelle, ... Vis forekomsten
L 119. 1., 2. og 3. behandling af lovforslag om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet og vedtagelsen den 24. maj 2012 med ikrafttrædelse den 1. juli 2012.
Lovforslag L 119 - Samling: 2011-12 - om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet blev fremsat den 28. marts 2012. 1. behandlingen af lovforslaget fandt sted den 19. april 2012. Efter behandlingen blev lovforslaget henvist til Beskæftigelsesudvalget. Referat af 1. behandlingen hos Folketinget. 2. behandlingen af ... Vis forekomsten
L 119. 28. marts 2012. Lovforslag om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Den 28. marts 2012 fremsatte beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen (S) lovforslag, L 119 - Samling: 2011-12 - forslag til lov om ændring af Lov om Ligebehandlingsnævnet (Chikanesager, udpegning af formandskabet m.m.). Lovforslaget indeholder kun mindre ændringer i forhold til den nugældende lov. De væsentligste ... Vis forekomsten
L 119. Bilag 1. 28. marts 2012. Høringsnotat, høringssvar og ligestillingsnotat fra Beskæftigelsesministeriet.
Beskæftigelsesministeriet har i høringsnotatet vedrørende lovforslag L 119 om ændring af Lov om Ligebehandlingsnævnet - Samling: 2011-12: Bilag 1 - knyttet bemærkninger til de indkomne høringssvar. Herunder gengives alene de bemærkninger, som har relation til transkønnethed. Nederst link til samtlige indgivne ... Vis forekomsten
L 119. Bilag 1. Institut for Menneskerettigheders høringssvar af 16. juni 2011 og 5. marts 2012.
Institut for Menneskerettigheder har den 16. juni 2011 afgivet høringssvar til brug for revision af lov om Ligebehandlingsnævnet - L 119 Samling: 2011-12: Bilag 1. Høringssvaret af 16. juni 2011 gengives delvist herunder. (Side 33). I denne skrivelse anfører instituttet bl.a. følgende anbefalinger: Instituttet ... Vis forekomsten
L 123, B 122 og B 123. Notat om 1. behandling i Folketinget den 26. marts 2010. Alle tre forslag vedrører ægteskabsloven.
Folketinget havde fredag eftermiddag den 26. marts 2010 - den sidste dag inden Folketinget gik på påskeferie - tre forslag til behandling, L 123, B 122 og B 123, som alle handlede om ægteskabslovgivningen og homoseksuelle. Fire timer og 10 minutters non stop debat, som mere eller mindre var forudsigelig. Da de tre ... Vis forekomsten
L 123, B 122 og B 123. Notat om 1. behandling i Folketinget den 26. marts 2010. Alle tre forslag vedrører ægteskabsloven.
Folketinget havde fredag eftermiddag den 26. marts 2010 - den sidste dag inden Folketinget gik på påskeferie - tre forslag til behandling, L 123, B 122 og B 123, som alle handlede om ægteskabslovgivningen og homoseksuelle. Fire timer og 10 minutters non stop debat, som mere eller mindre var forudsigelig. Da de tre ... Vis forekomsten
L 123, B 122 og B 123. Notat om 1. behandling i Folketinget den 26. marts 2010. Alle tre forslag vedrører ægteskabsloven.
Folketinget havde fredag eftermiddag den 26. marts 2010 - den sidste dag inden Folketinget gik på påskeferie - tre forslag til behandling, L 123, B 122 og B 123, som alle handlede om ægteskabslovgivningen og homoseksuelle. Fire timer og 10 minutters non stop debat, som mere eller mindre var forudsigelig. Da de tre ... Vis forekomsten
L 123. 3. behandling den 3. juni 2010 om ændring af ægteskabslovgivningen. Forkastet.
Den 3. juni 2010 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Behandlingen startede og sluttede kl. 1009 med, at ... Vis forekomsten
L 123. 5. februar 2010. Lovforslag om ændring af ægteskabsloven – ligestilling af homoseksuelle og heteroseksuelle par. Forkastet.
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) L 123 - samling 2009-10 - fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV). ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Høringsskrivelse udsendt af af Retsudvalget den 27. april 2010.
Emne: Folketingets Retsudvalgs skriftlige høring over L 123, B 122 og B 123 Folketingets Retsudvalg skal anmode om jeres bemærkninger (høringsliste er vedhæftet) til de tre vedhæftede private forslag, som er: L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Høringsskrivelse udsendt af af Retsudvalget den 27. april 2010.
Emne: Folketingets Retsudvalgs skriftlige høring over L 123, B 122 og B 123 Folketingets Retsudvalg skal anmode om jeres bemærkninger (høringsliste er vedhæftet) til de tre vedhæftede private forslag, som er: L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Høringsskrivelse udsendt af af Retsudvalget den 27. april 2010.
Emne: Folketingets Retsudvalgs skriftlige høring over L 123, B 122 og B 123 Folketingets Retsudvalg skal anmode om jeres bemærkninger (høringsliste er vedhæftet) til de tre vedhæftede private forslag, som er: L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Underskriftsindsamling til fordel for ægteskabelig ligestilling for homoseksuelle startet den 4. marts 2010.
I dag kan homoseksuelle par ikke indgå ægteskab på lige fod med heteroseksuelle par. Hvis du vil tilkendegive din støtte til en ægteskabslovgivning, der ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par, så kan du deltage i den underskriftsindsamling, som Lone J. Dransfeldt Christensen har iværksat. ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Underskriftsindsamling til fordel for ægteskabelig ligestilling for homoseksuelle startet den 4. marts 2010.
I dag kan homoseksuelle par ikke indgå ægteskab på lige fod med heteroseksuelle par. Hvis du vil tilkendegive din støtte til en ægteskabslovgivning, der ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par, så kan du deltage i den underskriftsindsamling, som Lone J. Dransfeldt Christensen har iværksat. ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Underskriftsindsamling til fordel for ægteskabelig ligestilling for homoseksuelle startet den 4. marts 2010.
I dag kan homoseksuelle par ikke indgå ægteskab på lige fod med heteroseksuelle par. Hvis du vil tilkendegive din støtte til en ægteskabslovgivning, der ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par, så kan du deltage i den underskriftsindsamling, som Lone J. Dransfeldt Christensen har iværksat. ... Vis forekomsten
L 123. Bilag 1. Trans-Danmark anbefalede den 2. februar 2010 forslaget til vedtagelse.
Den 22. februar 2010 sendte Trans-Danmark bemærkninger til Retsudvalget vedrørende L 123 - Samling: 2009-10 - om, at foreningen anbefaler lovforslaget til vedtagelse. * * * Folketinget Att.: Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Den 22. februar 2010 Vedr.: L 123 Forslag til Lov om ændring af lov om ... Vis forekomsten
L 123. Bilag 12. Spgsm. 5. B 122. Bilag 9. Spgsm. 3. B 123. Bilag 8. Spgsm. 2. LGBT Danmarks bem. af 16. maj 2010 om lovforslaget og beslutningsforslagene. Spgsm. den Svar 25. maj 2010.
LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2010 bemærkninger om: Lovforslag L 123 - Samling: 2009-10 - ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Beslutningsforslag B 122 - Samling: 2009-10 - om ... Vis forekomsten
L 123. Bilag 12. Spgsm. 5. B 122. Bilag 9. Spgsm. 3. B 123. Bilag 8. Spgsm. 2. LGBT Danmarks bem. af 16. maj 2010 om lovforslaget og beslutningsforslagene. Spgsm. den Svar 25. maj 2010.
LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2010 bemærkninger om: Lovforslag L 123 - Samling: 2009-10 - ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Beslutningsforslag B 122 - Samling: 2009-10 - om ... Vis forekomsten
L 123. Bilag 12. Spgsm. 5. B 122. Bilag 9. Spgsm. 3. B 123. Bilag 8. Spgsm. 2. LGBT Danmarks bem. af 16. maj 2010 om lovforslaget og beslutningsforslagene. Spgsm. den Svar 25. maj 2010.
LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2010 bemærkninger om: Lovforslag L 123 - Samling: 2009-10 - ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Beslutningsforslag B 122 - Samling: 2009-10 - om ... Vis forekomsten
L 123. Kommissorie og sammensætning af udvalget om folkekirken og registreret partnerskab meddeldt den 23. april 2010 af kirkeministeren. Rapport september 2010.
Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech meddelte den 15. april 2010 i en pressemeddelelse, at hun havde afholdt et møde med biskopperne om, hvordan folkekirken bør forholde sig til ønsket om, at partnerskab mellem to personer af samme køn skal kunne indgås ved en kirkelig handlingaf, og derfor nedsat et udvalg derom. ... Vis forekomsten
L 123. Pressemeddelelse af 15. april 2010 fra kirkeministeren. Bilag til svar på spgsm. 2.
Pressemeddelelse 15. april 2010 Kirkeministeren nedsætter udvalg om indgåelse af partnerskab i folkekirken Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech har den 15. april 2010 holdt møde med biskopperne om, hvordan folkekirken bør forholde sig til ønsket om, at partnerskab mellem to personer af samme køn skal kunne indgås ... Vis forekomsten
L 123. Spgsm. 1 af 15. marts 2010 om retsvirkningerne af kirkelig vielser i Norge og Sverige. Svar 6. maj 2010.
Den 15. marts 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Lone Dybkjær (RV) m.fl. spørgsmål 1 vedrørende L 123 - Samling: 2009-10 - om retsvirkningerne af kirkelig vielser af både heteroseksuelle og homoseksuelle par i Norge og Sverige til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 6. maj 2010. Spørgsmål ... Vis forekomsten
L 123. Spgsm. 1 af 15. marts 2010 om retsvirkningerne af kirkelig vielser i Norge og Sverige. Svar 6. maj 2010.
Den 15. marts 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Lone Dybkjær (RV) m.fl. spørgsmål 1 vedrørende L 123 - Samling: 2009-10 - om retsvirkningerne af kirkelig vielser af både heteroseksuelle og homoseksuelle par i Norge og Sverige til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 6. maj 2010. Spørgsmål ... Vis forekomsten
L 123. Spgsm. 1 af 15. marts 2010 om retsvirkningerne af kirkelig vielser i Norge og Sverige. Svar 6. maj 2010.
Den 15. marts 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Lone Dybkjær (RV) m.fl. spørgsmål 1 vedrørende L 123 - Samling: 2009-10 - om retsvirkningerne af kirkelig vielser af både heteroseksuelle og homoseksuelle par i Norge og Sverige til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 6. maj 2010. Spørgsmål ... Vis forekomsten
L 123. Spgsm. 2 af 20. april 2010 om kirkeministerens drøftelser med biskopperne. Svar 3. maj 2010.
Den 20. april 2010 under behandlingen af beslutningsforslag L 123 stillede Lone Dybkjær (RV) spørgsmål 2 - Samling: 2009-10 - om kirkeministerens drøftelser med biskopperne om partnerskab mellem to personer af samme køn skal kunne indgås ved en kirkelig handling, til kirkeminister, Birthe Rønn Hornbech, der svarede ... Vis forekomsten
L 123. Tidsplan.
Tidsplan for L 123 Om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 130. 3. behandlingen den 3. juni 2010. Vedtaget. Afstemningsresultat.
Den 3. juni 2010 havde Folketinget 3. behandling af L 130 - Samling: 2009-10 - om forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv., lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. Lovforslaget blev vedtaget ... Vis forekomsten
L 130. 3. marts 2010. Lovforslag om ændring af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Vedtaget.
Den 3. marts 2010 fremsatte indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder lovforslag L 130 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, Sundhedsloven og forskellige andre love. Lovforslaget betyder bl.a. ændring af ... Vis forekomsten
L 130. Bilag 2. Spgsm. 1. Trans-Danmarks bemærkninger af 13. marts 2010 til lovforslaget. Spgsm. den 15. marts 2010. Svar den 25. marts 2010.
Trans-Danmark skrev den 13. marts 2010 til Sundhedsudvalget om L 130 - Samling: 2009-10 - om forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv., lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. Sundhedsudvalget ... Vis forekomsten
L 152 Bilag 1. 7. januar 2005. Kommenteret høringsoversigt til navnelovsbetænkning nr. 1446/2004 om personnavne.
Folketingets Retsudvalg udsendte den 7. januar 2005 en kommenteret oversigt på 25 sider over de høringsvar, som var indkommet ved høringsfristens udløb, til Navnelovsudvalgets betænkning nr. 1446. Foreningen Trans-Danmark (dengang med navnet trans-danmark.dk) indgav høringssvar. Af den kommenterede oversigt over ... Vis forekomsten
L 152. 16. december 2004. Forslag til Navnelov. Bortfaldet.
Den 16. december 2004 frensatte familie- og forbrugerminister, Henriette Kjær (KF) L 152 - Samling 2004-05 (1. samling) - forslag til navnelov. Lovforslaget bortfaldt, men blev genfremsat uændret som lovforslag nr. L 27 (2. samling). Fra forslaget skal nævnes følgende af særlig interesse for transkønnede personer: ... Vis forekomsten
L 152. Bilag 1. Høringsnotat vedrørende betænkning nr. 1442/2004 fra familie og forbrugerministeren den 13. januar 2005.
Navnelovsudvalget afgav den 9. juni 2004 betænkning nr. 1446 om sine overvejelser og forslag til en kommende revision af Navneloven. Betænkningen resulterede i lovforslag L 152 af 16. december 2005. Familie- og forbrugerminister, Henriette Kjær (KF) udsendte som bilag 1 et høringsnotat, hvori de til Navnelovsudvalget ... Vis forekomsten
L 154. 11. april 2012. Lovforslag om etablering af Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Vedtaget.
Udenrigsminister, Villy Søvndal (SF) fremsatte den 11. april 2012 lovforslag L 154 - Samling: 2011-12 - om Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Lovforslaget er med mindre sproglige ændringer identisk med det den 27. februar 2012 fremsatte udkast. Ønskerne, som LGBT ... Vis forekomsten
L 182 og L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Danske Regioner af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Danske Regioner gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 l 057 København K 28-03-2014 Svar på høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af ... Vis forekomsten
L 182 og L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Danske Regioner af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Danske Regioner gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 l 057 København K 28-03-2014 Svar på høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af ... Vis forekomsten
L 182. Andenbehandling den 3. juni 2014. Referat af Tina Thranesen.
Den 3. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). Forhandlingerne startede kl. 1435 og sluttede kl. 1439. Jane ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Finansrådet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Finansrådet gengives herunder NOTAT 28. marts 2014 Til Økonomi- og Indenrigsministeriet CPR-kontoret Sendt til gk@cpr.dk med kopi til cpr@cpr.dk. Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Institut for Menneskerettigheder af 27. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Institut for Menneskerettigheder gengives herunder Økonomi- og Indenrigsministeriet Sendes til: gk@cpr.dk Med kopi til: cpr@cpr.dk 27. marts 2014 VEDRØRENDE HØRING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DET CENTRALE PERSONREGISTER Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved e-mail af 28. ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 1. Høringssvar fra AIDS-Fondet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra AIDS-Fondet gengives herunder Chefkonsulent Grete Kongstad gk@cpr.dk Kopi til: cpr@cpr.dk København den 28. marts 2014 HØRINGSSVAR: JURIDISK KØNSSKIFTE AIDS-Fondet takker for muligheden for at kommentere på lovforslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister vedr. tildeling af nyt ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 1. Høringssvar fra Amnesty International af 13. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Amnesty International gengives herunder København, Dato 13. marts 2014 Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). J.nr. 2012-01397. Ved mail af 28. februar 2014 har ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 5. 1. udkast til betænkning den 28. maj 2014.
Ligestillingsudvalget afgav den 28. maj 2014 1. udkast til beretning over L 182 - Samling: 2013-14 - Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). 1. udkast til Betænkning over Forslag til Lov om ændring af ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 6. Betænkning afgivet den 28. maj 2014.
Ligestillingsudvalget afgav den 28. maj 2014 1. udkast til beretning over L 182 - Samling: 2013-14 - Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. maj ... Vis forekomsten
L 182. Høringsnotat af 30. april 2014. Omtale af høringssvar og Økonomi- og Indenrigsministeriets bemærkninger dertil.
Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) 1. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag blev den 28. februar 2014 sendt i høring hos følgende ... Vis forekomsten
L 182. Lovforslag af 30. april 2014 om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Juridisk kønsskifte).
Den 30. april 2014 fremsatte Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV) lovforslag L 182 - Samling: 2013-14 - om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt, at ... Vis forekomsten
L 182. Lovforslaget efter 2. behandlingen den 3. juni 2014.
Den 30. april 2014 fremsatte Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV) lovforslag L 182 - Samling: 2013-14 - om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn - juridisk kønsskifte). Efter afstemningen i Folketinget ... Vis forekomsten
L 182. Pressemeddelelse af 11. juni 2014 om vedtagelse af juridisk kønsskifte fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Den 11. juni 2014 om aftenen udsendte Økonomi- og Indenrigsministeriet en pressemeddelelse om vedtagelsen af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). I ... Vis forekomsten
L 182. Referat af 1. behandlingen den 20. maj 2014.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag L 182 - Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet (køn) Juridisk kønsskifte). Forhandlingerne startede kl. 1745 og sluttede kl. 1930. I ... Vis forekomsten
L 182. Referat af 2. behandlingen og afstemning om ændringsforslag den 3. juni 2014.
Den 3. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). Forhandlingerne startede kl. 1435 og sluttede kl. 1439. * * * ... Vis forekomsten
L 182. Referat af 3. behandling den 11. juni 2014 og lovforslaget som vedtaget.
Den 11. juni 2014 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). Lovforslaget blev vedtaget med stemmetallene: For 59. Imod 52. ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 1 af 21. maj 2014 om, hvor ofte, det ifølge lovforslaget, er muligt at skifte køn. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 1 - L 182 Samling: 2013-14 - om, hvor ofte det ifølge lovforslaget er muligt at skifte køn til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvor ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 10 af 22. maj 2014 om redegørelse om vejledningen til personer, som ønsker juridisk kønsskifte. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 10 - L 182 Samling: 2013-14 - om redegørelse om vejledningen til personer, som ønsker juridisk kønsskifte til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 11 af 22. maj 2014 om ændringsforslag, så loven bliver evalueret efter 2 år. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 11 - L 182 Samling: 2013-14 - om ændringsforslag, så loven bliver evalueret efter 2 år. til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren, som teknisk ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 12 af 22. maj 2014 om fordele og ulemper ved at gøre CPR-numrene kønsneutrale. Tilbagetaget.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 12 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om fordele og ulemper ved at gøre CPR-numrene kønsneutrale til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager. Spørgsmålet er tilbagetaget. Dvs., at det betragtes som ikke ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 13 af 22. maj 2014 om anerkendelse af et juridisk kønsskifte i andre lande. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 13 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om anerkendelse af et juridisk kønsskifte i andre lande til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 14 af 22. maj 2014 om indlæggelse af juridisk kønsskiftede på sygehus. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 14 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om indlæggelse af juridisk kønsskiftede på sygehus til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren uddybe, ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 15 af 22. maj 2014 om ulemper påpeget af arbejdsgruppen ved erklæringsmodellen for juridisk kønsskifte. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 15 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om ulemper påpeget af arbejdsgruppen ved erklæringsmodellen for juridisk kønsskifte til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 16 af 22. maj 2014 om bistand til ændringsforslag om at ansøgning om juridisk kønsskifte skal vedlægges erklæring fra egen læge. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 16 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om bistand til ændringsforslag om at ansøgning om juridisk kønsskifte skal vedlægges erklæring fra egen læge. til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 17 af 26. maj 2014 om it-mæssige udfordringer ved gentagne kønsskifter. Svar 27. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 17 - L 182 Samling: 2013-14 - om it-mæssige udfordringer ved gentagne kønsskifter til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 27. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvorledes man ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 18 af 26. maj 2014 om betydningen af “vedholdende gennem længere tid”. Svar 27. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 17 - L 182 Samling: 2013-14 - om betydningen af "vedholdende gennem længere tid" til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 27. maj 2014. Spørgsmålet En ansøgeres ønske om juridisk ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 19 af 26. maj 2014 om der kan skiftes juridisk køn flere gange. Svar 27. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 19 - L 182 Samling: 2013-14 - om der kan skiftes juridisk køn flere gangetil økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 27. maj 2014. Spørgsmålet Vil en person kunne skifte køn gentagne gange, ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 2 af 21. maj 2014 om definitionen af køn i CPR-registret er objektiv. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 2 - L 182 Samling: 2013-14 - om definitionen af køn i CPR-registeret er objektiv til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Mener ministeren, at den definition af ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 20 af 26. maj 2014 om hvilke lande, der allerede har indført tilsvarende lovgivning. Svar 27. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 19 - L 182 Samling: 2013-14 - om hvilke lande, der allerede har indført tilsvarende lovgivning til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 27. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvilke ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 21. Bilag 4. LGBT Danmarks skrivelse af 27. maj 2014 med kommentarer til lovforslaget. Spgsm. den 28. maj 2014. Svar den 28. maj 2014.
LGBT Danmark skrev den 27. maj 2014 til Ligestillingsudvalget med kopi direkte til samtlige udvalgsmedlemmer med bemærkninger til lovforslag - L 182 Samling: 2013-14. Ligestillingsudvalget stillede den 28. maj 2014 spørgsmål 21 om henvendelsen til Økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager (RV) , der ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 22 af 28. maj 2014 om LGBT Danmarks forslag om transpersoner i fængsler. Svar 28. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 22 - L 182 Samling: 2013-14 - om LGBT Danmarks forslag om transpersoner i fængsler til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 3 af 21. maj 2014 om en juridisk kønsskiftet person i relation til fængsler. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 3 - L 182 Samling: 2013-14 - om en juridisk kønsskiftet person i relation til fængsler til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Mener ministeren, at der skal ske ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 4 af 21. maj 2014 om en juridisk kønsskiftet person i relation til omklædningsfaciliteter. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 4 - L 182 Samling: 2013-14 - om en juridisk kønsskiftet person i relation til omklædningsfaciliteter til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet I hvilket ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 5 af 21. maj 2014 om en juridisk kønsskiftet MtK i relation til bopæl på kaserne under værnepligt. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 5 - L 182 Samling: 2013-14 - om en juridisk kønsskiftet MtK i relation til bopæl på kaserne under værnepligt til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 6 af 21. maj 2014 om værnepligt fremover følge det biologiske eller juridiske køn. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 6 - L 182 Samling: 2013-14 - om værnepligt fremover følge det biologiske eller juridiske køn til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager. Spørgsmålet Vil værnepligt fremover følge det biologiske eller ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 7 af 21. maj 2014 om konsekvenser, hvis personer skifter køn for at undgå værnepligt. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 7 - L 182 Samling: 2013-14 - om konsekvenser, hvis personer skifter køn for at undgå værnepligt til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager. Spørgsmålet Hvis værnepligt fortsat følger det juridiske ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 8 af 21. maj 2014 om omklædningsrumsproblemer i forhold til juridisk kønsskiftede. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 8 - L 182 Samling: 2013-14 - om omklædningsrumsproblemer i forhold til personer, der har fået juridisk kønsskifte til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 9 af 21. maj 2014 om ændring i passet, der ikke stemmer overens med ens fysiske identitet, er til skade for rigets sikkerhed. Svar den 26. maj 2014. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 9 - L 182 Samling: 2013-14 - om ændring i passet, der ikke stemmer overens med ens fysiske identitet, er til skade for rigets sikkerhed til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj ... Vis forekomsten
L 182. Tidsplan. Juridisk kønsskifte. 2. behandling tirsdag den 3. april 2014. Mødet starter kl. 1300.
Tidsplan for L 182 Lovforslag af 30. april 2014 om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Juridisk kønsskifte). Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 182. Tredjebehandling den 11. juni 2014. Referat af Tina Thranesen.
Den 11. juni 2014 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). Forhandlingerne startede kl. 0909 og sluttede kl. 0909. ... Vis forekomsten
L 189. Andenbehandling den 4. juni 2014. kort referat af Tina Thranesen.
Den 4. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse (udateret) fra Dansk Psykiatrisk Selskab.
Høringsskrivelsen fra Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) gengives herunder Sundhedsministeriet Att: Anna Skat Nielsen Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (ændrede kriterier for ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse af 27. marts 2014 fra Institut for Menneskerettigheder.
Høringsskrivelsen fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: ani@sum.dk 27. marts 2014. VEDRØRENDE HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF SUNDHEDSLOVEN OG LOV OM ASSISTERET REPRODUKTION l FORBINDELSE MED BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra AIDS-Fondet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra AIDS-Fondet gengives herunder Anna Skat Nielsen ani@sum.dk København den 28. marts 2014 HØRINGSSVAR: ÆNDREDE KRITERIER FOR KASTRATION OG JURIDISK KØNSSKIFTE MV. AIDS-Fondet takker for muligheden for at kommentere på lovforslag om ændring af sundhedsloven mv. i forbindelse med ændrede ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Danmarks Apotekerforening af 20. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Danmarks Apotekerforening gengives herunder Fra: Helle Sandager HS@Apotekerforeningen.dk Sendt: 20. marts 2014 11:26 Til: Anna Skat Nielsen Cc: Gitte Hessner; Merete Kaas Emne: Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ændringer som følge af indførelse af adgang til juridisk ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Sex & Samfund af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Sex & Samfund gengives herunder HØRING VEDR. UDKAST TIL LOV OM ÆNDRING AF SUNDHEDSLOVEN OG LOV OM ASSISTERET REPRODUKTION I FORBINDELSE MED BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING MV. (ÆNDREDE KRITERIER FOR KASTRATION OG JUSTERINGER SOM FØLGE AF INDFØRELSE AF JURIDISK KØNSSKIFTE M.V.) Ministeriet ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Aalborg Universitet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Anna Skat Nielsen ani@sum.dk 27. marts 2017 Høringssvar Aalborg Universitet. Lovudkast vedr. ændring af sundhedsloven og lov om assisteret re-produktion i forbindelse med ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 10. Betænkning af 3. juni 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afgav den 3. juni 2014 betænkning over L 189 - Samling: 2013-14 - lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 2. Lukket ekspertmøde den 15. maj 2014 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om transkønnedes vilkår.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt torsdag den 15. maj 2014 efter afstemningerne i salen, dog tidligst kl. 1030 et lukket ekspertmøde om transkønnedes vilkår i Danmark, herunder kønsskifte. Program * * * Præsentationer vist på ekspertmøde den 15. maj 2014 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 3. Præsentation fra Annamaria Giraldi og psykolog, lektor Jørgen Bech-Jessen, Sexologisk Klinik på ekspertmødet den 15. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt torsdag den 15. maj 2014 et lukket ekspertmøde om transkønnedes vilkår i Danmark, herunder kønsskifte. Der blev vist præsentationer fra: Konsulent John Erik Pedersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Overlæge, Ph.d. Annamaria Giraldi og psykolog, lektor Jørgen ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 3. Præsentation fra John Erik Pedersen, Sundheds- og Forebyggelsesministeriet på ekspertmødet den 15. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt torsdag den 15. maj 2014 et lukket ekspertmøde om transkønnedes vilkår i Danmark, herunder kønsskifte. Der blev vist præsentationer fra: Konsulent John Erik Pedersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Overlæge, Ph.d. Annamaria Giraldi og psykolog, lektor Jørgen ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 3. Præsentation fra Vibe Grevsen, LGBT-Danmark på ekspertmødet den 15. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt torsdag den 15. maj 2014 et lukket ekspertmøde om transkønnedes vilkår i Danmark, herunder kønsskifte. Der blev vist præsentationen fra: Konsulent John Erik Pedersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Overlæge, Ph.d. Annamaria Giraldi og psykolog, lektor Jørgen ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 3. Præsentationer vist på ekspertmøde den 15. maj 2014 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om transkønnedes vilkår.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget offentliggjorde den 20. maj 2014 præsentationerne fra John Erik Pedersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Annamaria Giraldi og Jørgen Bech-Jessen, Sexologisk Klinik og Vibe Grevsen, LGBT-Danmark, der blev fremvist torsdag den 15. maj 2014 på det lukkede ekspertmøde om ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 6. Ændringsforslag af den 1. juni 2014 fra Sundheds- og Forebyggelsesministeren.
Ændringsforslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.) Af ministeren for sundhed og forebyggelse, tiltrådt af …: Til § 1 1) Efter ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 7. 1. udkast til betænkning den 2. juni 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afgav den 2. juni 2014 første udkast til beretning over L 189 - Samling: 2013-14 - lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 9. 2. udkast til betænkning den 2. juni 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afgav den 2. juni 2014 andet udkast til beretning over L 189 - Samling: 2013-14 - lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk ... Vis forekomsten
L 189. Høringsnotat af 7. april 2014. Omtale af høringssvar og Sundhed- og Forebyggelsesministeriets bemærkninger dertil.
Kommenteret høringsnotat over lovforslag L 189 - Samling: 2013-14 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Kommenteret høringsnotat fra ... Vis forekomsten
L 189. Lovforslag af 30. april 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
Den 30. april 2014 fremsatte sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup (S) lovforslag L 189 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. - ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af af juridisk ... Vis forekomsten
L 189. Lovforslaget efter 2. behandlingen den 4. juni 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
Den 4. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 189. Referat af 1. behandlingen den 20. maj 2014.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 189. Referat af 2. behandlingen den 4. juni 2014.
Den 4. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 189. Referat af 3. behandling den 11. juni 2014.
Den 11. juni 2014 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 1 af 22. maj 2014 om ændringsforslag om ændring af ordet transseksuel til transkønnet. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 1 - L 189 Samling: 2013-14 - ændringsforslag om ændring af ordene transseksuel og transseksualitet til transkønnet og transkønnethed til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 10 af 26. maj 2014 om omtale af “kvinden” og “gravide” i forskellige love. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 10 - L 189 Samling: 2013-14 - om omtale af "kvinden" og "gravide" i forskellige love til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, om ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 11 af 26. maj 2014 om at tilpasse børneloven, så der bliver konsistent i formuleringerne. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 11 - L 189 Samling: 2013-14 - om at tilpasse børneloven, så der bliver konsistent i formuleringerne til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet I og med at ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 12 af 26. maj 2014 om at undlade sproglige ændringer i sundhedsloven. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 12 - L 189 Samling: 2013-14 - om at undlade sproglige ændringer i sundhedsloven til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Har ministeren overvejet at ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 13 af 26. maj 2014 om hvad V, DF, LA og KF bør skamme sig over. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 13 - L 189 Samling: 2013-14 - om hvad V, DF, LA og KF bør skamme sig over til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014.. Spørgsmålet Ministeren brugte under ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 14 af 26. maj 2014 om at blive behandlet med respekt. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 14 - L 189 Samling: 2013-14 -om at blive behandlet med respekt til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Deler ministeren den opfattelse, at uanset hvilket ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 15 af 26. maj 2014 om hvornår vejledning sendes i høring. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 15 - L 189 Samling: 2013-14 -om hvornår vejledning sendes i høring til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, hvornår den nye ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 16 af 26. maj 2014 om Sexologisk Kliniks udrednings- og behandlingstilbud til unge. Svar 2. juni 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 16 - L 189 Samling: 2013-14 -om Sexologisk Kliniks udrednings- og behandlingstilbud til unge til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 2. juni 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 17 af 26. maj 2014 om erstatning fra Patientklagenævnet. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 17 - L 189 Samling: 2013-14 - om erstatning fra Patientklagenævnet til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, om en juridisk ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 18 af 26. maj 2014 om operativt kønsskifte for unge under 18 år. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 18 - L 189 Samling: 2013-14 - om operativt kønsskifte for unge under 18 år til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Hvilke overvejelser har ministeren i ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 19 af 26. maj 2014 om lovforslag om operativt kønsskifte for unge under 18 år. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 19 - L 189 Samling: 2013-14 - om lovforslag om operativt kønsskifte for unge under 18 år til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Forventer ministeren ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 2 af 22. maj 2014 om ændringsforslag om ændringsforslag om rådigivning og støtte ved kønsskifte. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Özlem Sara Cekic (SF) spørgsmål 2 - L 189 Samling: 2013-14 - ændringsforslag om rådigivning og støtte ved kønsskifte til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmål Vil ministeren yde ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 20 af 26. maj 2014 om udredning mv. for unge under 18 år. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 20 - L 189 Samling: 2013-14 - omudredning mv. for unge under 18 år til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Planlægger ministeren initiativer for så ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 21 af 26. maj 2014 om regionerne vil modtage ekstra midler via DUT. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 21 - L 189 Samling: 2013-14 - om regionerne vil modtage ekstra midler via DUT til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, om ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 22 af 26. maj 2014 om hvorfor Danmark har haltet bagefter andre lande i behandlingen af transseksuelle. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 22 - L 189 Samling: 2013-14 - om hvorfor Danmark har haltet bagefter andre lande i behandlingen af transseksuelle til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 23. Bilag 5. LGBT Danmarks skrivelse af 27. maj 2014 med kommentarer til lovforslaget. Spgsm. den 28. maj 2014. Svar den 2. juni 2014.
LGBT Danmark skrev den 27. maj 2014 til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med kopi direkte til samtlige udvalgsmedlemmer med bemærkninger til lovforslag - L 189 Samling: 2013-14. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 28. maj 2014 spørgsmål 23 om henvendelsen til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 3 af 22. maj 2014 om den kommende vejledning vil følge Standards of Care. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmål 3 - L 189 Samling: 2013-14 - om den kommende vejledning vil følge Standards of Care til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Vil den kommende vejledning følge de internationale "standards of ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 4 af 22. maj 2014 om erfaringer i New Zeeland ved behandling af transkønnede. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmål 4 - L 189 Samling: 2013-14 - erfaringer i New Zeeland ved behandling af transkønnede til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Hvilke udenlandske erfaringer er der fra f.eks. New Zealand i ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 5 af 22. maj 2014 om vejledningen vil indskrænke transkønnedes mulighed for behandling hos gynækolog. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmål 5 - L 189 Samling: 2013-14 - om vejledningen vil indskrænke transkønnedes mulighed for behandling hos gynækolog til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Vil den kommende vejledning ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 6 af 22. maj 2014 om andre lande er gået så langt, som Danmark nu gør vedr. juridisk kønsskifte. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmål 6 - L 189 Samling: 2013-14 -om andre lande er gået så langt, som Danmark nu gør vedr. juridisk kønsskifte til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Er der nogen udenlandske fortilfælde, ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 7 af 22. maj 2014 om lovforslaget har økonomiske konsekvenser for det offentlige. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 spørgsmål 7 - L 189 Samling: 2013-14 - om lovforslaget har økonomiske konsekvenser for det offentlige til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes bekræfte, at lovforslaget ikke har ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 8 af 22. maj 2014 om hvorfor børneloven ikke behøves ændret. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 8 - L 189 Samling: 2013-14 - om hvorfor børneloven ikke behøves ændret til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes uddybe, hvorfor ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 9 af 26. maj 2014 om omtale af “kvinden” i forskellige love. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 9 - L 189 Samling: 2013-14 - om omtale af "kvinden" i forskellige love til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes forklare, hvorfor ... Vis forekomsten
L 189. Tidsplan.
Tidsplan for L 189 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 189. Tredjebehandling den 11. juni 2014. Referat af Tina Thranesen.
Den 11. juni 2014 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 197. Forslag af 29. april 2015 til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Beskæftigelsesminister, Henrik Dam Kristensen fremsatte den 29. april 2015 forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet - Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for at Institut for Menneskerettigheder kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v. - L 197. ... Vis forekomsten
L 28. 3. behandling og vedtagelse den 10. december 2015 af lov om ændring af lov om ligebehandlingsnævnet.
Den 10. december 2015 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 28 - Samling: 2015-16 - forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. Lovforslaget blev vedtaget med 101 stemmer for forslaget, 0 stemte imod forslaget og 0 stemte hverken for eller imod forslaget. Punkt 7) 3. behandling af lovforslag ... Vis forekomsten
L 28. Bilag 2. Tidsplan.
Tidsplan for L 28 - for forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 28. Forslag af 7. oktober 2015 til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen (V) fremsatte den 7. oktober 2015 forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet - Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for at Institut for Menneskerettigheder kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v. ... Vis forekomsten
L 54. 30. oktober 2009. Lovforslag om ændring af sundhedsloven bl.a. udvidet adgang til aktindsigt. Vedtaget.
Sundhed og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen (KF) fremsatte den 30. oktober 2009 lovforslag L 54 - Samling: 2009-10 - om ændring af Sundhedsloven. Denne omtale begrænses til omtale af lovforslagets udvidede adgang til aktindsigt i egne journaloptegnelser. Hvis lovforslaget vedtages, betyder det, at enhver får ... Vis forekomsten
L 54. Bilag nr. 6. Tidsplan.
Tidsplan for L 76 Om ændring af Sundhedsloven - bl.a. om udvidet adgang til aktindsigt. Tidsplanen hos Folketinget. Folketingets journal vedrørende lovforslaget. ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 10. Spgsm. 4. Præsentationer fra Herning Kommunes foretræde for udvalget 23. feb. 2017 og spgsm. til ministeren derom. Svar 23. februar 2017.
Herning Kommune havde torsdag den 23. feb. 2017 foretræde for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget vedrørede lovforslag L 55 – Samling 2016-17 bilag 8 – og præsenterede herunder kommunens nuværende system med udstedelse af legitimationskort til unge under 18 år (alkokort), og foreslog systemet indført i det i ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 11. Betænkning af 23. februar 2017 fra SUU over forslag til lov om udstedelse af legitimationskort.
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget afgav den 23. februar 2017 betænkning over lovforslag L 55 bilag 11 - Samling: 2016-17 - forslag til lov om udstedelse af legitimationskort. * * * Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 23. februar 2017 Betænkning over Forslag til lov om udstedelse af ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 4. Spgsm. 1. Høringsskr. af 19. december 2016 fra LGBT Danmark om at undlade personnummer i legitimationskort. Svar 20. januar 2017.
LGBT Danmark indsendte den 19. december 2016 høringsskrivelse til lovforslag L 55 - samling 2016-17 - om udstedelse af legitimationskort med anbefaling om, at personnummer ikke påføres legitimationskortet, idet det bl.a. afslører indehaverens køn. Høringsskrivelsen er registreret hos Social-, Indenrigs- og ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 5. Spgsm. 2. Høringsskr. af 22. januar 2017 fra LGBT Danmark om ministerens bemærkninger til LGBT Danmarks høringsskrivelse af 19. december 2016 om at undlade personnummer i legitimationskort. Svar 2. februar 2017.
Økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll kommenterede den 20. januar 2017 høringsskrivelsen af 19. december 2016 fra LGBT Danmark. Kommentarerne var af en art, at LGBT Danmark har indsendt sin høringsskrivelse nr. 2 med bemærkninger og korrektioner til Simon Emil Ammitzbølls kommentarer. LGBT Danmarks ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 8. Spgsm. 3. Høringsskr. af 21. februar 2017 fra Paul W. Ryan om at bruge en app, NemID og mobiltelefon som billedlegitimation og spgsm. derom til ministeren. Svar 21. februar 2017.
Paul W. Ryan skrev den 21. februar 2017 til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget med bemærkninger til lovforslag L 55 – Samling 2016-17 bilag 8 – om at udvikle en billedlegitimations app, der via mobiltelefon og NemID kan bekræfte en persons identitet. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget stillede den 22. februar ... Vis forekomsten
L 55. Forslag af 9. november 2016 til lov om udstedelse af legitimationskort.
Social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V) fremsatte den 9. november 2016 lovforslag L 55 - samling 2016-17 - om udstedelse af legitimationskort. Inden fremsættelse som lovforslag blev et udkast til forslag til lov om udstedelse af legitimationskort den 14. september 2016 sendt i høring på Høringsportalen. ... Vis forekomsten
L 55. Referat af 1. behandlingen den 2. december 2016.
Den 2. december 2016 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag L 55 – Samling: 2015-16 – om forslag til lov om udstedelse af legitimationskort. Kl. 1037 Formanden (Pia Kjærsgaard): Forhandlingen er åbnet. Det er hr. Magnus Heunicke, Socialdemokratiet. Værsgo. Kl. 1037 Magnus Heunicke (S) (Ordfører): Tak for ... Vis forekomsten
L 55. Referat af 2. behandlingen den 28. februar 2017.
Den 28. februar 2017 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 55 – Samling: 2015-16 – om forslag til lov om udstedelse af legitimationskort. Kl. 1445 Formanden (Pia Kjærsgaard): Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. ... Vis forekomsten
L 55. Referat af 3. behandlingen den 2. marts 2017. Vedtaget.
Den 2. marts 2017 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 55 – Samling: 2015-16 – om forslag til lov om udstedelse af legitimationskort. Lovforslaget blev vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2017. Kl. 1002 Formanden (Pia Kjærsgaard): Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at ... Vis forekomsten
L 55. Tidsplan.
Tidsplan for L 55 Forslag af 9. november 2016 til lov om udstedelse af legitimationskort. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 60 – Fremsættelsestalen den 5. oktober 2017 af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).
Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2017) Sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af ... Vis forekomsten
L 60. 1. behandling den 27. oktober 2017. Notat om debatten i Folketinget af Tina Thranesen.
Af Tina Thranesen. Folketinget havde fredag den 27. oktober 2017 førstebehandling af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration. Samtlige partier tilsluttede sig lovforslaget. Debatten varede fra kl. 1157 til kl. ... Vis forekomsten
L 60. 2. behandling den 15. december 2017. Notat om behandlingen i Folketinget af Tina Thranesen.
Af Tina Thranesen. Folketinget havde fredag den 15. december 2017 andenbehandling af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration. Der var ingen, som ønskede ordet. Der var fremsat to ændringsforslag. ... Vis forekomsten
L 60. 3. behandling den 19. december 2017. Vedtaget. Notat om behandlingen i Folketinget af Tina Thranesen.
Af Tina Thranesen. Folketinget vedtog fredag den 19. december 2017 under tredjebehandlingen lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration. Der var ingen, som ønskede ordet. Afstemning. For: 105. Imod: 0. Hverken for ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 1. Høringsnotat af 12. september 2017 vedr. høringen af udkast til lovforslaget.
Samtidigt med fremsættelse af lovforslag L 60 til lov om dobbeltdonation og kastration blev høringssvar og det dertil af Sundheds- og Ældreministeriet udarbejdede høringsnotat af 12. september 2017 offentliggjort som bilag 1 til lovforslaget. Spring direkte til: Bemærkninger vedr. assisteret reproduktion ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 10. Betænkning. Den 12. december 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget afgav den 12. december 2017 betænkning til lovforslag L 60 - bilag 10, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration. Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 12. december 2017 Betænkning over Forslag ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 2. Spgsm. 1. LGBT Danmarks bemærkninger til lovforslaget af 16. oktober 2017. Svar 27. oktober 2017.
LGBT Danmark indsendte den 17. oktober 2017 høringsskrivelse dateret 16. oktober 2017 til lovforlag L 60 – samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration. Sundheds- og Ældreudvalget bad den 17. oktober 2017 med spørgsmål 1 – ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 3. Tidsplan.
Tidsplan for L 60 Lovforslag af 5. oktober 2017 til lov om ændring af sundhedslovens bestemmelser om dobbeltdonation og kastration. Folketingets journal med Folketingets tidsplan for behandling af lovforslaget. Folketingets journal vedr. udkast til Sundheds- og Ældreudvalgets behandling af lovforslaget - bilag 4. * * ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 5. Ændringsforslag til lovforslaget om, at ikke færdigbehandlede ansøgninger om kastration bortfalder.
Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) følger ønsket i LGBT Danmarks høringsskrivelse af 17. oktober 2017 og har den 23. november 2017 fremsat ændringsfor om en ny overgangsbestemmelse i lovforslag L 60. Ændringsforslaget gengives herunder. * * *Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 6. Udkast af 27. november 2017 til betænkning.
Udkast til betænkning til lovforslag L 60 - bilag 6, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration. Udkastet behandles af Sundheds- og Ældreudvalget den 28. november 2017 som punkt 1. c). Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 7. 2. udkast til betænkning. Den 4. december 2017.
2. udkast, den 4. december 2017, til betænkning til lovforslag L 60 - bilag 7, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration. Udkastet behandlet af Sundheds- og Ældreudvalget den 28. november 2017 som punkt 1. c). Udkast til Betænkning over ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 8. 3. udkast til betænkning. Den 11. december 2017.
3. udkast, den 11. december 2017, til betænkning til lovforslag L 60 - bilag 8, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration. Udkastet behandles af Sundheds- og Ældreudvalget den 12. december 2017 som punkt 1. b). 3. udkast til Betænkning ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 9. 12. december 2017. Sundhedsministeren vil evaluere reglerne om dobbeltdonation om to år.
Brev af 12. december 2017 fra sundhedsminister, Ellen Trane Nørby til Sundheds- og Ældreudvalget - lovforslag L 60 - bilag 9, samling 2017-18 - om evaluering af reglerne om dobbeltdonation 2 år efter lovforslagets ikrafttrædelse. Brevet Sundhedsministeren 12-12-2017 Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Vedr. L 60 ... Vis forekomsten
L 60. Lovforslagets udformning efter 2. behandling den 15. december 2017.
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration) § 1 I lov om assisteret ... Vis forekomsten
L 60. Referat af 1. behandling den 27. oktober 2017.
Folketingets referat af førstebehandlingen af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration fremsat af sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) fremsatte den 5. oktober 2017. Nederst på siden kan forhandlingen ses ... Vis forekomsten
L 60. Referat af 2. behandling den 15. december 2017.
Folketinget havde fredag den 15. december 2017 andenbehandling af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration fremsat af sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) fremsatte den 5. oktober 2017. Nederst på siden kan ... Vis forekomsten
L 60. Referat af og video fra 3. behandling den 19. december 2017. Vedtaget.
Folketinget havde fredag den 19. december 2017 tredjebehandling af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration fremsat af sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) fremsatte den 5. oktober 2017. Lovforslaget blev ... Vis forekomsten
L 60. Spgsm. 2 af 13. november 2017 om bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation? Svar 23. november 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 13. november 2017 spørgsmål nr. 2 efter ønske fra Stine Brix (EL) - L 60 Samling: 2017-18 - om ministeren vil yde bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation, til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der svarede den ... Vis forekomsten
L 67. 5. februar 2008. Forslag til lov om ægteskab mellem to personer af samme køn. (Bortfaldet)
L 67 - Samling: 2007-08 (2. samling) - Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Fremsat af: Lone Dybkjær (RV), Simon Emil Ammitzbøll (RV), Margrethe Vestager (RV), ... Vis forekomsten
L 67. Bilag 1. Spgsm. 1. Landsforeningen for bøsser og lesbiskes bemærkninger af 8. april 2008. Spgsm. den 8. april 2008. Svar den 30. april 2008.
Landsforeningen for bøsser og lesbiske (LBL) sendt en udateret skrivelse til Retsudvalget, der har registret skrivelsen modtaget den 8. apirl 2008 vedrørende lovforslag L 67 om ændring af ægteskabsloven m.fl. – Samling: 2007-08 (2. samling) Bilag 1. Den 8. april 2008 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 1 om at ... Vis forekomsten
L 67. Bilag 2. Spgsm. 2. Nordisk Netværk for Ægteskabets henvendelse til Retsudvalget den 10. april 2008. Spgsm. stillet den 10. april 2008. Svar den 9. maj 2008.
Nordisk Netværk for Ægteskabet tager i deres henvendelse til Folketingets Retsudvalget - Samling 2007-08 2. samling, bilag 2 - den 10. april 2008 afstand til lovforslag L 67 til ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. Foreningen ... Vis forekomsten
L 67. Bilag 3. Spgsm. 3. Trans-Danmarks bemærkninger af 10. april 2008. Spgsm. stillet den 21. april 2008. Svar den 29. maj 2008.
Trans-Danmark har den 10. april 2008 indsendt bemærkninger til Folketingets Retsudvalg - REU - vedrørende lovforslag L 67 om ændring af ægteskabsloven m.fl. - Samling: 2007-08 (2. samling) Bilag 3. Den 21. april 2008 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 3 om at kommentere henvendelsen fra Trans-Danmark til ... Vis forekomsten
L 67. Referat af 1. behandlingen den 9. april 2008.
Folketinget havde onsdag den 9. april 2008 havde 1. behandling af lovforslag L 67 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab - (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Lovforslaget blev støttet af Socialdemokraterne, SF, ... Vis forekomsten
L 67. REU bilag 249. § 20 spgsm. S 1014. Betina Hvejsel skrev den 3. marts 2008 til Justitsministeren om ægteskabsloven. Spgsm. stillet 25. marts 2008. Svar den 2. april 2008.
Betina Hvejsel skrev den 3. marts 2008 til justitsminister, Lene Espersen om ægteskabsloven. Den 25. marts 2008 stillede medlem af Folketinget, Mogens Jensen (S) § spørgsmål nr. S 1014 om skrivelsen til Justitsminsteren, der svarede den 2. april 2008. Fra:Betina Hvejsel Sendt:3. marts 2008 14:55 ... Vis forekomsten
L 67. REU bilag 249. § 20 spgsm. S 1014. Betina Hvejsel skrev den 3. marts 2008 til Justitsministeren om ægteskabsloven. Spgsm. stillet 25. marts 2008. Svar den 2. april 2008.
Betina Hvejsel skrev den 3. marts 2008 til justitsminister, Lene Espersen om ægteskabsloven. Den 25. marts 2008 stillede medlem af Folketinget, Mogens Jensen (S) § spørgsmål nr. S 1014 om skrivelsen til Justitsminsteren, der svarede den 2. april 2008. Fra:Betina Hvejsel Sendt:3. marts 2008 14:55 ... Vis forekomsten
L 67. REU bilag 249. § 20 spgsm. S 1014. Betina Hvejsel skrev den 3. marts 2008 til Justitsministeren om ægteskabsloven. Spgsm. stillet 25. marts 2008. Svar den 2. april 2008.
Betina Hvejsel skrev den 3. marts 2008 til justitsminister, Lene Espersen om ægteskabsloven. Den 25. marts 2008 stillede medlem af Folketinget, Mogens Jensen (S) § spørgsmål nr. S 1014 om skrivelsen til Justitsminsteren, der svarede den 2. april 2008. Fra:Betina Hvejsel Sendt:3. marts 2008 14:55 ... Vis forekomsten
L 67. Tidsplan.
Tidsplan for L 67 Om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
L 76. 1. behandling af lovforslaget den 28. november 2013 i Folketinget.
Som punkt 7 på dagsordenen havde Folketinget den 28. november 2013 1. behandling af lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet - CM(2011)49). Herunder gengives forhandlingen. Kl. 1146. ... Vis forekomsten
L 76. 2. behandling af lovforslaget den 30. januar 2014.
Som punkt 3 på dagsordenen havde Folketinget den 30. januar 2014 2. behandling af lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet - CM(2011)49). Herunder gengives forhandlingen. Kl. 1104. ... Vis forekomsten
L 76. 3. behandling af lovforslaget den 18. februar 2014. Vedtaget.
Som punkt 4 på dagsordenen havde Folketinget den 18. februar 2014 3. behandling af lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet - CM(2011)49). Lovforslaget blev vedtaget med 94 stemmer ... Vis forekomsten
L 76. Bilag 4. Spgsm. 4. Henvendelse fra LGBT Danmark af 6. december 2013 og spgsm. til JM om henvendelsen med svar 16. december 2013.
Dateret den 6. december 2013 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til Retsudvalget vedrørende lovforslag L 76 om ændring af straffeloven med henblik at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i ... Vis forekomsten
L 76. Bilag 6. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. januar 2014.
Den 23. januar 2014 afgav Retsudvalget betænkning vedrørende lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. Formålet med lovforslaget er at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og ... Vis forekomsten
L 76. Lovforslag af 20. november 2013 om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet).
Den 20. november 2012 frensatte justitsminister, Morten Bødskov (S) lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. Formålet med lovforslaget er at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod ... Vis forekomsten
L 76. Tidsplan.
Tidsplan for L 76 Om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention CM(2011)49 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet). Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
L 86. 30. november 2010. Lovforslag om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn.
Beskæftigelsesminister, Inger Støjberg (V) fremsatte den 30. november 2010 lovforslag L 86 - Samling: 2010-11 - om ændring af lov om Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love. (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn). Inden ... Vis forekomsten
L 86. Bilag 1. Høringsskrivelse af 2. oktober 2010 fra Trans-Danmark til Beskæftigelsesministeriet og høringsnotat af 10. november 2010.
Det Politisk-Økonomiske Udvalg - PØU - i Folketinget gennemgår i høringsnotatet, der blev offentliggjort den 1. december 2010, de indkomne høringssvar til lovudkastet af 29. september 2010 til lovforslag L 86 og knytter bemærkninger til dem. Det Politisk-Økonomiske Udvalg - PØU - anfører følgende: Af ... Vis forekomsten
L 86. Bilag 2. Tidsplan.
Tidsplan for L 86 Om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 86. Fremsættelsestalen den 30. november 2010.
Den 30. november 2010 fremsatte beskæftigelsesminister, Inger Støjberg lovforslag L 86 - Samling: 2010-11 (1. samling) - om udvidelse af kompetencen for Institut for Menneskerettigheder (IMR) til også at omfatte køn. Fremsættelsestalen Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om ændring ... Vis forekomsten
L 86. Referat af 1. behandling den 10. december 2010.
Folketinget havde fredag den 10. december 2010 1. behandling af lovforslag L 86 om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn. Dateret den 2. oktober 2010 indsendte Trans-Danmark høringssvar til Beskæftigelsesministeriet vedrørende det fremsatte udkast til det nu fremsatte ... Vis forekomsten
L 86. Spgsm. 6 af 5. januar 2011 fra PØU om gennemførelsen af ligebehandlings- og kønsligestillingsdirektivet i andre lande. Svar 28. Januar 2011.
Det Politisk-Økonomiske Udvalg stillede den 5. januar 2011 under behandling af lovforslag L 86 spørgsmål nr. 6 - 2010-11 - om eksempler fra de nordiske lande eller andre EU medlemslande på konkret og konstruktiv gennemførelse af forpligtelsen af art. 20 i ligebehandlingsdirektivet og art. 12 i ... Vis forekomsten
L. 86. Lovforslaget vedtaget den 1. marts 2011. Ikrafttrædelse den 15. marts 2011.
Lovforslag L 86 - Samling: 2010-11 - om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte kønblev vedtaget ved Folketingets 3. behandling den 1. marts 2011 med ikrafttrædelse den 15. marts 2011. Forud var der den 1. februar 2011 udsendt - bilag 4 - 1. udkast til betænkning. Den endelige ... Vis forekomsten
L. mod Litaun – Application no. 27527/03 – Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemte den 11. september 2007, at Litauen skulle indføre lovgivning, der tillader kønsskifteoperationer.
Den 11. september 2007 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dom i sagen L. mod Litauen - Application no. 27527/03. L. er en transmand, som grundet manglende lovgivning ikke kunne få tilladelse til en kønsskifteoperation i Litaun. Domstolen afgjorde, at Litauen var forplitiget til at gennemføre den ... Vis forekomsten
L. mod Litaun – Application no. 27527/03 – Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemte den 11. september 2007, at Litauen skulle indføre lovgivning, der tillader kønsskifteoperationer.
Den 11. september 2007 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dom i sagen L. mod Litauen - Application no. 27527/03. L. er en transmand, som grundet manglende lovgivning ikke kunne få tilladelse til en kønsskifteoperation i Litaun. Domstolen afgjorde, at Litauen var forplitiget til at gennemføre den ... Vis forekomsten
L130. Tidsplan.
Tidsplan for L 130 L 130 - Samling: 2009-10 - om forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv., lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
Ladies European Tour – Kvindeligt golfforbund – ændrede den 31. august 2004 deres regler, så transkvinder kan deltage i deres turneringer.
Det kvindelige europæiske golfforbund Ladies European Tour (LET) ændrede den 31. august 2004 vedtægt. På foranledning af Mianne Bagger, danskfødt kvindelig golfspiller, der har fået foretaget kønsskifte (MtK), har LET ændret deres vedtægt. Den 31. august 2004 meddelte LET, at nu kan personer, der har skiftet køn ... Vis forekomsten
Lars Bech Nygaards skr. af 2. juli 2012 til sundhedsmin. om ændring af gruppe F65 i ICD-10 og spgsm. 720 af 3. juli 2012 og bilag 385 til sundhedsmin. derom. Svar 12. september 2012.
Den 3. juli 2012 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. 720 - Alm. del 2011-12 - om kommentar til henvendelse af 2. juli 2012 fra Lars Bech Nygaard vedr. WHO's diagnosefortegnelse, til ministeren for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, der den 4. juli 2012 meddelte, at hun til brug ... Vis forekomsten
Legitimationskort, Bekendtgørelse om udstedelse af. BEK nr. 1220 af 21. november 2017.
Fra den 1. juli 2017 har alle personer på 15 år og derover, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), kunnet erhverve et legitimationskort. Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort - BEK nr. 1220 af 21. november 2017 - fastsætter de nærmere regler om udformningen af legitimationskortet ... Vis forekomsten
Legitimationskort, Lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af.
Pr. 1. juli 2017 kan alle personer på 15 år og derover, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), erhverve et legitimationskort. Det følger af lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af Legitimationskort, der blev til på baggrund af lovforslag L 55 af 9. november 2016. Loven henhører under ... Vis forekomsten
LGBT Danmark den 12. maj 2016: Danmark vil fjerne transkønnede fra liste over psykiske sygdomme.
Sundhedsministeren har lyttet til LGBT Danmark og resten af LGBT-miljøet og vil nu fjerne transkønnede fra listen over psykiatriske sygdomme. LGBT Danmark ser med stor tilfredshed på Sophie Løhdes beslutning. Transkønnede er ikke psykisk syge. Derfor vil sundhedsminister Sophie Løhde fjerne transkønnethed fra ... Vis forekomsten
LGBT Danmark har den 20. september spurgt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget – bilag 470 – om antal kønsskifteoperationer foretaget i udlandet. Indirekte svar 21. oktober 2013.
Dateret den 20. september 2013 har LGBT Danmark sendt den herunder gengivne skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - SUU Alm. del 20125-13: Bilag 470 - om, hvor mange kønsskifteoperationer, der er foretaget i udlandet for egen regning, som efterfølgende er juridisk godkendt i Danmark. Skrivelsen gengives ... Vis forekomsten
LGBT Danmark sendte den 1. august 2016 høringsskrivelse om, at ventetidsgarantien også bør gælde for kønsskifteoperation.
LGBT Danmark sendte den 1. august 2016 en høringsskrivelse til Sundheds- og ældreministeriet i hvilken det henstilles, at ordet "kønsskifteoperation" fjernes i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v., så denne behandling også bliver omfattet af de ventetidsgarantier, som gælder for næsten alle ... Vis forekomsten
LGBT Danmark skrev den 20. december 2017 til Socialministeriet, socialministeren og Socialudvalget vedr. kønsbestemte navne i navneloven og navnebekendtgørelsen.
LGBT Danmarks henvendelse var vedhæftet en skrivelse af 19. december 2017 med en anmodning om, at navneloven og navnebekendtgørelsen bestemmelser om kønsbestemte navne ændres, da de indeholder paragraffer, som i dag må betegnes som forældede og sprogligt forkerte. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) har ... Vis forekomsten
LGBT Danmark skrev den 27. marts 2017 til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til SOU og SUU om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion.
LGBT Danmark skrev den 27. marts til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) og Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion. Skrivelsen er registreret hos: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget ... Vis forekomsten
LGBT Danmark skrev den 27. marts 2017 til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til SOU og SUU om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion.
LGBT Danmark skrev den 27. marts til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) og Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion. Skrivelsen er registreret hos: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget ... Vis forekomsten
LGBT Danmark skrivelse af 1. november 2011 til JM vedr. pasbkg. og navnebkg. Retsudv. bilag 119. Spgsm. 252 til JM. Svar 13. marts. 2012.
Den 20. oktober 2011 sendte Justitsministeriet et udkast til bekendtgørelse om ændring af pasbekendtgørelsen i høring. Høringsfristen udløber mandag den 14. november 2011. Ændringerne vedrører indførelse af fingeraftryk i pas, afskaffelse af såkaldte fællespas og nogle ændringer af mere teknisk karakter. LGBT ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks "lov"forslag af 4. oktober 2016 om juridisk kønsskifte til personer under 18 år. SOU bilag 5. LIU bilag 4.
LGBT Danmark har udarbejdet et regulært lovforslag til ændring af lov om Det Centrale Personregister, der muliggør juridisk kønsskifte til personer under 18 år som en konsekvens af, at Social- og Indenrigsminister, Karen Ellemann den 6. september 2016 afslog LGBT Danmarks anmodning om at gøre det muligt for unge ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks forslag af 16. august 2016 til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann om juridisk kønsskifte for unge under 18 år. Svar 6. september 2016.
LGBT Danmark sendte den 16. august 2016 en skrivelse til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann med anmodning om, at gøre det muligt for unge under 18 år at få juridisk kønsskifte og at fjerne refleksionsperioden på 6 måneder. Den 17. august 2016 sendtes en kopi til Ligestillingsudvalget. Forslaget er ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks forslag af 29. juni 2016 til: Vejledning om kønsmodificerende behandlinger.
LGBT Danmark sendte den 1. juli 2016 foreningens forslag til en "Vejledning om kønsmodificerende behandlinger" til Sundhedsstyrelsen. Baggrunden var, at LGBT Danmark er i diaglog med Sundhedsstyrelsen om revision af den nugældende Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. På mødet mellem LGBT Danmark og ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringskrivelse af 10. juni 2011 vedr. revision af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Dateret den 10. juni 2011 sendte LGBT Danmark høringssvar til Beskæftigelsesministeriet med bemærkning om, at kønsidentitet bør indføres som beskyttelsesgrund i Lov om Ligebehandlingsnævnet. Skrivelsen i sin helhed Beskæftigelsesministeriet pjaicenter@bm.dk Bidrag til brug for revision af Lov om ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringsskrivelse af 26. marts 2014 til forslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte m.v.
Høringsskrivelsen fra LGBT Danmark gengives herunder Chefkonsulent Grete Kongstad gk@cpr.dk Kopi til: cpr@cpr.dk 26. marts 2014 Vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte LGBT Danmark, Landsforeningen for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner er glade for ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringsskrivelse af 28. marts 2014 til forslag om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion – juridisk kønsskifte m.v.
Høringsskrivelsen fra LGBT Danmark gengives herunder Anna Skat Nielsen ani@sum.dk 28. marts 2014 Vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringsskrivelse af 31. juli 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
LGBT Danmark sendte den 1. august 2017 sin høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen med kopi til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Sundheds- og Ældreudvalget. Sundheds- ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringssvar af 21. august 2014 til JM’s udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
LGBT Danmark indsendte den 21. august 2014 høringssvar til Justitsministeriets udkast af 10. juli 2014 til ændring af pasbekendtgørelsen. Høringssvaret gengives i sin helhed herunder. Torsdag den 21. august 2014. Justitsministeriet yam@jm.dk og sikkerhed.forebyggelseskontoret@jm.dk Høringssvar vedr. ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
LGBT Danmark indsendte den 21. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Høringssvaret gengives herunder. * * * Sundheds- og Ældreministeriet Kontor for Lægemidler og ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringssvar af 29. februar 2012 om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
LGBT Danmark har den 29. februar 2012 sendt høringssvar til Beskæftigelsesministeriet vedrørende det fremsatte udkast til lovforslag om ændring af Lov om Ligebehandlingsnævnet med ønske om, at kønsidentitet inkluderes i loven. Høringssvaret gengives herunder: 29. februar 2012. Beskæftigelsesministeriet ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringssvar af 8. august 2014 om SST’s udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
LGBT Danmark anfører i sit høringssvar til Sundhedsstyrelsen (SST) om dennes udkast til "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede", at foreningen ikke kan acceptere Sundhedsstyrelsens udkast, som foreningen finder overordentligt formynderisk over for og umyndiggørende af de transpersoner, som opsøger ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks notat af 17. maj 2013 til den tværministerielle arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte.
Juridisk kønsskifte Notat udarbejdet ifm. mødet med den tværministerielle arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte fredag den 17. maj 2013. LGBT Danmarks holdning til juridisk kønsskifte er formuleret i foreningens transpolitik: En myndig person har ret til et juridisk kønsskifte. For ikke-myndige kræves samtykke fra ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks pressemeddelelse af 21. januar 2016 om Danmarks eksamen i FN om overholdelse af menneskerettigheder.
PRESSEMEDDELELSE 21. januar 2016 I dag har Danmark været til eksamen i FN om overholdelse af menenskerettigheder. Adskillige lande gav Danmark anbefalinger til forbedringer på LGBTI-området, det vil sige forhold vedrørende bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og interkønnede. Holland mener, Danmark skal give ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks pressemeddelelse af 6. oktober 2014 om informeret samtykke og modstand mod Sundhedsstyrelsen.
Pressemeddelelse af 6. oktober 2014 fra LGBT Danmark om, at foreningen har udarbejdet en pjece - Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling - med opfordring til transkønnede og deres allierede til at informere behandlere og andre, hvis arbejde for transkønnedes sundhed bliver begrænset, hvis Sundhedsstyrelsens ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks reception på Christiansborg den 11. juni 2014 i anledning af vedtagelsen af L 182 og L 189 om juridisk kønsskifte mv.
LGBT Danmark holdt den 11. juni 2014 kl. 1130 til 1330 en reception på Christiansborg i anledning af vedtagelse af lovforslagene 182 og L 189 - juridisk kønsskifte og følgeændringer i Sundhedsloven mv. Ved receptionen deltog godt 20 medlemmer af LGBT Danmark og enkelte politikere - Karen J. Klint (S), Flemming Møller ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks reception på Christiansborg den 11. juni 2014 i anledning af vedtagelsen af L 182 og L 189 om juridisk kønsskifte mv.
LGBT Danmark holdt den 11. juni 2014 kl. 1130 til 1330 en reception på Christiansborg i anledning af vedtagelse af lovforslagene 182 og L 189 - juridisk kønsskifte og følgeændringer i Sundhedsloven mv. Ved receptionen deltog godt 20 medlemmer af LGBT Danmark og enkelte politikere - Karen J. Klint (S), Flemming Møller ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skr. 22. juli 2010 til SUU bilag 446 vedr. diagnosticeringen og troværdigheden på Sexologisk Klinik og spgsm. 746 til JM derom.
Den 22. juli 2010 har Sundhedsudvalget - SUU, Alm. del. 2009-10: Bilag 446 - fra LGBT Danmark modtaget den herunder gengivne henvendelse vedr. diagnosticeringen og troværdigheden på Sexologisk Klinik. Den 27. juli 2010 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten, spørgsmål 746 - SUU, Alm. ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skr. 22. juli 2010 til SUU bilag 446 vedr. diagnosticeringen og troværdigheden på Sexologisk Klinik og spgsm. 746 til JM derom.
Den 22. juli 2010 har Sundhedsudvalget - SUU, Alm. del. 2009-10: Bilag 446 - fra LGBT Danmark modtaget den herunder gengivne henvendelse vedr. diagnosticeringen og troværdigheden på Sexologisk Klinik. Den 27. juli 2010 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten, spørgsmål 746 - SUU, Alm. ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skr. af 24. juli 2016 til Rigspolitiet om årsrapporten vedrørende hadforbrydelser i 2015. Svar den 6. sept. 2016.
LGBT Danmark sendte den 24. juli 2016 en skrivelse vedrørende Rigspolitiets rapport "Hadforbrydelser i 2015. Rigspolitiets årsrapport af 1. juli 2016" til Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter (NFC), der svarede den 6. september 2016. Herunder gengives først skrivelsen og derefter svaret. Søndag den 24. juli ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skr. af 26. juli 2016 til JM om X som kønsbetegnelse i pas til unge under 18 år.
LGBT Danmark sendte den 26. juli 2016 en skrivelse til justitsminister Søren Pind, Justitsministeriet om at ændre pasbekendtgørelsen, så unge under 18 år kan få X som kønsbetegnelse i deres pas. Skrivelsen gengives herunder. * * * Tirsdag den 26. juli 2016. Justitsminister Søren Pind, Justitsministeriet jm@jm.dk ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skr. af 29. maj 2012 til SST om kategoriseringen af transkønnedes behandling. SUU bilag 336.
Til Sundhedsstyrelsen København, 29/5-2012 Vedrørende kategoriseringen af transkønnedes behandling LGBT Danmark og 36 andre organisationer samt over 11.000 enkeltpersoner heriblandt fem professorer og et utal af læger, psykologer og sexologer har udtrykt utilfredshed med den nuværende placering af transkønnede i ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skr. af 3. december 2012 til Statsministeren om manglende mandat vedr. seksuel orientering og kønsidentitet.
Dateret den 3. december 2012 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til statsminister, Helle Thorning-Schmidt om det uheldige i, at arbejdet med LGBT-forhold er fordelt på forskellige ministerier, og opfordrer statsministeren til at tildele en enkelt minister ansvaret. Henvendelsen i sin helhed Statsminister Helle ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrev den 13. september 2015 til sundheds- og ældreministeren om den manglende behandlingsgarranti for kønsskifteoperation. Svar den 4. november 2015.
LGBT Danmark skrev den 13. september 2015 til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde om den manglende behandlingsgaranti for kønsskifteoperation og spurgte, om hun ville ændre derpå. Herunder gengives først LGBT Danmarks skrivelse og derefter ministerens svar. LGBT Danmarks skrivelse af 13. september 2015 til ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 1. maj 2011 til Familiestyrelsen om ændring af brugen af kønsbetegnelser i vielsesattesten. Foreløbigt svar 15. august 2011. Slut 8. januar 2012.
Til: Familiestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk Den 1. maj 2011. Vedrørende vielsesattestens kønsbetegnelser, der afslører, hvis en ægtefælle har fået kønsskifte efter ægteskabets indgåelse LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner henviser til og gør opmærksom på Den ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 18. april 2017 til Sundhedsstyrelsen om udkast til ny vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
Skrivelse med bemærkninger af 18. april 2017 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen om dennes udkast til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. LGBT Danmarks skrivelse gengives herunder. * * * Den 18. april 2017. Til Sundhedsstyrelsen Vedr.: Bemærkninger til ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 18. oktober 2011 til Sundhedsstyrelsen om behandling af transkønnede på Sexologisk Klinik sammenlignet med internationale retningslinjer.
Den 18. oktober 2011 blev den herunder gengivne sammenligning af forløbet for transkønnede på Sexologisk Klinik og internationale retningslinjer derom, der er forfattet af Vibe Grevsen, sendt til Sundhedsstyrelsen af LGBT Danmark sammen med en skrivelse om behandlingstilbud til transkønnede. * * * København, ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 24. august 2014 til ministre og udvalg om procedure ved juridisk kønsskifte.
LGBT Danmark sendte den 24. august 2014 skrivelse til to ministre med kopi til CPR kontoret og to folketingsudvalg om proceduren ved juridisk kønsskifte, der endnu er uafklaret og efter lovteksten uheldig og besværlig. Retsudvalget har den 25. august 2014 registreret skrivelsen som: Alm. del 2013-14: Bilag 350. ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 24. august 2014 til ministre og udvalg om procedure ved juridisk kønsskifte.
LGBT Danmark sendte den 24. august 2014 skrivelse til to ministre med kopi til CPR kontoret og to folketingsudvalg om proceduren ved juridisk kønsskifte, der endnu er uafklaret og efter lovteksten uheldig og besværlig. Retsudvalget har den 25. august 2014 registreret skrivelsen som: Alm. del 2013-14: Bilag 350. ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 26. august 2014 til CPR-kontoret om vejl. og ansøgningsformular til juridisk kønsskifte.
LGBT Danmark sendte den 26. august 2014 en skrivelse til CPR-kontoret med kopi til to ministre og to folketingsudvalg om CPR-kontorets vejledning og ansøgningsformular til ansøgning om juridisk kønsskifte (nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn), som blev offetliggjort den 25. august ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 26. august 2014 til CPR-kontoret om vejl. og ansøgningsformular til juridisk kønsskifte.
LGBT Danmark sendte den 26. august 2014 en skrivelse til CPR-kontoret med kopi til to ministre og to folketingsudvalg om CPR-kontorets vejledning og ansøgningsformular til ansøgning om juridisk kønsskifte (nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn), som blev offetliggjort den 25. august ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks tekstnære kommentarer af 31. juli 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
LGBT Danmark sendte den 1. august 2017 sin høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen med kopi til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Sundheds- og Ældreudvalget. Som bilag ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks udkast af 8. august 2014 til: Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte.
LGBT Danmark har den 8. august 2014 udfærdiget et forslag til vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte. Udkastet er udfærdiget som et alternativ til Sundhedsstyrelsens (SST) udkast til "Vejledning om udredning og behandling af ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks åbne brev af 21. februar 2011 til ligestillingsmin. om kampagnen: Skift job – ikke køn – stigmatiserer. Spgsm. S 1213 af 22. februar 2011 om det åbne brev. Svar 2. marts 2011.
LGBT Danmark udsendte den 21. februar 2011 en pressemeddelelse om, at foreningen havde sendt et åbent brev til Ligestillingsminister Lykke Friis om ministeriets nye kampagne: Skift job - ikke køn . Kampagnen handler om at få mænd til at skifte til tranditionelle kvindefat, og kan ses på www.skiftjob.dk den til ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks åbne brev af 21. februar 2011 til ligestillingsmin. om kampagnen: Skift job – ikke køn – stigmatiserer. Spgsm. S 1213 af 22. februar 2011 om det åbne brev. Svar 2. marts 2011.
LGBT Danmark udsendte den 21. februar 2011 en pressemeddelelse om, at foreningen havde sendt et åbent brev til Ligestillingsminister Lykke Friis om ministeriets nye kampagne: Skift job - ikke køn . Kampagnen handler om at få mænd til at skifte til tranditionelle kvindefat, og kan ses på www.skiftjob.dk den til ... Vis forekomsten
LGBT rettigheder pr. 10. oktober 2012 i ni EU tiltrædelseslande.
Europa-Kommissionens årlige rapporter om tiltrædelseslandene blev offentliggjort den 10. oktober 2012. Rapporterne indeholder væsentlige oplysninger - både positive og negative - om udviklingen for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner i de ni lande. EU-kommissær Stefan Füle præsenterede rapporterne for ... Vis forekomsten
LGBT-flygtninge kan fra den 26. oktober 2012 anerkendes som konventionsflygtning i Danmark.
Flygtningenævnet medelte den 26. oktober 2012 til LGBT Danmark, at LGBT-personer vil kunne anerkendes som omfattet af Flygtningekonventionen. Den 23. september 2012 rettede LGBT Danmark henvendelse til Flygtningenævnet og redegjorde for, hvorfor nævnet bør ændre praksis og give flygtninge, der er forfulgt på grund ... Vis forekomsten
LGBT-flygtninge kan fra den 26. oktober 2012 anerkendes som konventionsflygtning i Danmark.
Flygtningenævnet medelte den 26. oktober 2012 til LGBT Danmark, at LGBT-personer vil kunne anerkendes som omfattet af Flygtningekonventionen. Den 23. september 2012 rettede LGBT Danmark henvendelse til Flygtningenævnet og redegjorde for, hvorfor nævnet bør ændre praksis og give flygtninge, der er forfulgt på grund ... Vis forekomsten
Lige løn til mænd og kvinder, Lov om. LBK nr. 899 af 5. september 2008.
Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder - LBK nr. 899 af 5. september 2008 - hører under Beskæftigelsesministeriet. Herunder gengives indledningen af loven. § 1. Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med denne lov. Dette gælder både direkte ... Vis forekomsten
Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, Bekendtgørelse af lov om. LBK nr. 950 af 14. august 2015.
Lovbekendtgørelse om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser - LBK nr. 950 af 14. august 2015 - hører under Erhvervs- og Vækstministeriet. Herunder gengives enkelte uddrag af loven. § 1. Loven skal sikre ligebehandling af mænd og kvinder 1) i den ... Vis forekomsten
Ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., Lov om. LBK nr. 645 af 8. juni 2011. Ligebehandlingsloven.
Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. - LBK nr. 645 af 8. juni 2011 - hører under Beskæftigelsesministeriet. Loven betegnes også som Ligebehandlingsloven. Herunder gengives enkelte uddrag af loven. § 1. Ved ligebehandling af mænd og kvinder forstås i denne ... Vis forekomsten
Ligebehandling af mænd og kvinder. EU direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om.
Formålet med direktiv 2004/113/EF er at fastlægge en ramme for bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse ... Vis forekomsten
Ligebehandling af mænd og kvinder. EU direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om.
Formålet med direktiv 2004/113/EF er at fastlægge en ramme for bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF fra Europa-Parlamentet og Rådet af 5. juli 2006.
Ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF er en sammenskrivning af direktivet om ligebehandling fra 1976 (76/207/EØF), direktivet om ligebehandling for de sociale sikringsordninger fra 1986 (86/278/EØF), direktivet om ligeløn fra 1975 (75/117/EØF) og direktivet om bevisbyrde fra 1997 (97/80/EF). Direktivet er et forsøg på ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF fra Europa-Parlamentet og Rådet af 5. juli 2006.
Ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF er en sammenskrivning af direktivet om ligebehandling fra 1976 (76/207/EØF), direktivet om ligebehandling for de sociale sikringsordninger fra 1986 (86/278/EØF), direktivet om ligeløn fra 1975 (75/117/EØF) og direktivet om bevisbyrde fra 1997 (97/80/EF). Direktivet er et forsøg på ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsnævnet, Forretningsorden for. BEK nr. 220 af 1. marts 2013.
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet - BEK nr. 220 af 1. marts 2013 - trådte i kraft den 1. maj 2013. Bekendtgørelsen er udstedet i medfør af § 3, stk. 6, i lov om Ligebehandlingsnævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 3. september 2012 efter forhandling med social- og ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsnævnet, Lov om. LBK nr. 1230 af 2. oktober 2016.
Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet - LBK nr 1230 af 2. oktober 2016 hører under Beskæftigelsesministeriet. Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling bl.a. på grund af køn og seksuel orientering. Kønsidentitet og kønsudtryk er ikke specifikt nævnt, men er omfattet. Nævnet består ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 171/2013 af 28. august 2013 om påstået forskelsbehandling pga. kønsidentitet i forbindelse med afbrydelse af klagers arbejdsprøvning. KEN nr. 10237.
Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelser på skriftligt grundlag. Da sagen krævede en vurdering af forklaringer om sagens omstændigheder, som ikke kan finde sted for nævnet, kunne nævnet ikke behandle klagen. På trods af, at nævnet ikke kunne behandle klagen, har de alligevel lavet en grundig gennemgang af klagen ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 249/2013 af 27. november 2013 om påstået forskelsbehandling pga. køn i fbm. udbetaling af ledighedsydelse til transmand efter dennes kønsskifte. KEN nr. 9419.
En kønsskifteopereret mand fik efter operationen nyt CPR-nummer. Dette medførte, at klager ikke modtog ledighedsydelse rettidigt i oktober måned, samtidig med at han blev trukket for meget i skat idet, der på grund af manglende skattekort, blev trukket 55 % skat af ledighedsydelsen. Den indklagede kommune påpegede, ... Vis forekomsten
Ligestilling af kvinder og mænd, Lov om. (Ligestillingsloven) LKB nr. 1678 af 19. december 2013.
Lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ligestillingsloven) - LKB nr. 1678 af 19. december 2013 - hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn og modvirke chikane og ... Vis forekomsten
Ligestillingsnævnets afgørelse nr. 32/2005 den 19. december 2005 gav ikke en transseksuel elev medhold i dennes klage over en teaterskole.
Ligestillingsnævnet fandt ikke, at det var godtgjort, at en teaterskoles henstilling til en elev om at overveje det videre forløb på skolen skyldtes klagerens seksualitet. Klageren, der var transseksuel, blev optaget på en teaterskole fra den 30. august 2004. Efter færdiggørelsen af første år på skolen anbefalede ... Vis forekomsten
Lisa Andersen, professor emeritus, skrev 1. juli 2014 til SUU, bilag 509 om SST’s udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
Lisa Andersen, professor emeritus, skrev 1. juni 2014 til Sundhedsudvalget med bemærkninget til det af Sundhedsstyrelsen den 2. juni 2014 i høring udsendte udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Lisa Andersens skrivelse gengives i sin helhed herunder. Til Sundhedsudvalget Lisa Andersen, Prof. ... Vis forekomsten
Lisa Andersens kommentar af 3. august 2017 til vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. SUU bilag 429.
Lisa Andersen, prof. emeritus sendte den 3. august 2017 en skrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget med kommentarer til Sundhedsstyrelsens udkast til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling". Sundheds- og Ældreudvalget registrerede den 4. august 2017 skrivelsen ... Vis forekomsten
Lisa Andersens kommentar af 3. august 2017 til vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. SUU bilag 429.
Lisa Andersen, prof. emeritus sendte den 3. august 2017 en skrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget med kommentarer til Sundhedsstyrelsens udkast til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling". Sundheds- og Ældreudvalget registrerede den 4. august 2017 skrivelsen ... Vis forekomsten
Lisa Andersens skitse af 13. august 2017 til en vejledning om sundhedsfaglig hjælp til rådgivning og kønskorrigerende behandling.
Lisa Andersen har den 13. august 2017 fremsendt en skrivelse med en skitse til en moderne vejledning er fremsat som alternativ til den "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling", som Sundhedsstyrelsen sendte i høring den 2. juni 2017. Sundheds- og Ældreudvalget har ... Vis forekomsten
Lisa Andersens skitse af 13. august 2017 til en vejledning om sundhedsfaglig hjælp til rådgivning og kønskorrigerende behandling.
Lisa Andersen har den 13. august 2017 fremsendt en skrivelse med en skitse til en moderne vejledning er fremsat som alternativ til den "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling", som Sundhedsstyrelsen sendte i høring den 2. juni 2017. Sundheds- og Ældreudvalget har ... Vis forekomsten
Liste over tiltag fra Europa-Kommissionen til fremme af LGBTI lighed. 7. december 2015.
Europa-Kommissionen udsendte den 7. december 2015 publikation, en liste til fremme af LGBTI lighed, som Kommissionen har til hensigt at arbejde med. Publikataionen, der er på engelsk har den engelske titel: List of actions by the Commission to advance LGBTI quality. Herunder bringes en oversættelse til dansk af ... Vis forekomsten
LIU bilag 52, spgsm 34. Ligebeh. udv. under IMR har 18. februar 2013 sendt forslag om et generelt forbud mod diskrimination omfattede kønsidentitet til Statsm. og Ligestillingsudv.
Den 18. februar 2013 har 16 af Danmarks centrale civilsamfundsorganisationer repræsenteret i Ligebehandlingsudvalget under Institut for Menneskerettigheder (IMR) sendt forslag om fremsættelse af lovforslag om et generelt forbud mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse, køn, hudfarve, national eller social ... Vis forekomsten
LIU bilag 52, spgsm 34. Ligebeh. udv. under IMR har 18. februar 2013 sendt forslag om et generelt forbud mod diskrimination omfattede kønsidentitet til Statsm. og Ligestillingsudv.
Den 18. februar 2013 har 16 af Danmarks centrale civilsamfundsorganisationer repræsenteret i Ligebehandlingsudvalget under Institut for Menneskerettigheder (IMR) sendt forslag om fremsættelse af lovforslag om et generelt forbud mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse, køn, hudfarve, national eller social ... Vis forekomsten
Love og administrative bestemmelser, som regulerer kønsmodificerende behandling. Tina Thranesen den 27. juni 2016.
Af Tina Thranesen den 27. juni 2016. Love og administrative bestemmelser, som regulerer kønsmodificerende behandling. Redegørelse om hvilke love og administrative bestemmelser, som regulerer kønsmodificerende behandling. Redegørelsen er bl.a. nyttig i forbindelse med udarbejdelse af høringsskrivelser til ... Vis forekomsten
Love, bekendtgørelser mv., som 24. februar 2013 regulerer transkønnedes forhold.
Af Tina Thransen den 24. februar 2013. For LGBT Danmark har jeg udarbejdet en oversigt over love, bekendtgørelser mv., som pr. 24. februar 2013 regulerer transkønnedes forhold. Gennemgangen tager udgangspunkt i nugældende love, bekendtgørelser m.v. og er struktureret med baggrund i LGBT Danmarks transpolitik af 3. ... Vis forekomsten
Lovforslag L 27 af 23. februar 2005 til navnelov. Vedtaget.
Den 23. februar 2005 fremsatte familie- og forbrugerminister, Lars Barfoed (KF) L 27 - Samling 2004-05 (2. samling) - forslag til navnelov. Lovforslaget blev vedtaget den 17. juni 2006. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 152, hvor der er flere dokumenter, som ikke findes under dette lovforslag. Resumé Det er med ... Vis forekomsten
Lovforslag L 74 af 24. februar 2005 til sundhedslov. Vedtaget.
Den 24. februar 2005 fremsatte Indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen (V) L 74 - Samling 2004-05 (2. samling) - forslag til sundhedslov. Lovforslaget blev vedtaget den 16. juni 2005. Resumé Det er med lovforslaget hensigten at fastsætter den nye struktur m.v. på sundhedsområdet på baggrund af ... Vis forekomsten
Lægemiddelloven. LBK nr. 506 af 20. april 2013.
Lægemiddelloven - LBK nr. 506 af 20. spril 2013 - hører under Sundheds- og Ældreministeriet. Herunder gengives enkelte uddrag af loven. § 1. Lovens formål er at sikre, at borgerne 1) har adgang til sikre og virksomme lægemidler af høj kvalitet, 2) har adgang til objektiv og fyldestgørende information om ... Vis forekomsten
Lægemidler. Bekendtgørelse om privates indførsel af lægemidler. BEK nr. 329 af 24. april 2018.
Bekendtgørelse om privates indførsel af lægemidler. BEK nr. 329 af 24. april 2018 sætter begrænsninger i privates ret til indførsel af lægemidler. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af lægemiddelloven. Herunder gengives uddrag af bekendtgørelsen. § 1. Denne bekendtgørelse omfatter privatpersoners indførsel ... Vis forekomsten
Maddison Hall, dræbte den 22. december 1987 en mand, blev dømt og fik kønsskifteoperation i australsk fængsel.
Maddison Hall blev prøveløsladt fra Dillwynia kvindefængsel i Windsor, New South Wales, Australien efter at have afsonet 20 år af en dom på 22 år for drab. Det særlige ved Maddison Hall er, at hun fik foretaget en mand til kvinde kønsskifteoperation under sin afsoning. Den 22. december 1987 var den 28-årige Lyn ... Vis forekomsten
Maltas lov om kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika af 1. april 2015.
Malta vedtog den 1. april 2015 en meget liberal lov om kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika. Ifølge loven har alle borgere i Malta ret til anerkendelse af deres kønsidentitet, til juridisk kønsskifte og ændring af fornavn uden nogen form for behandling eller lægelige erklæringer. Senest 15 dage efter ... Vis forekomsten
Mana Weindel sendte den 7. juli 2013 til Sundhedsudvalget: Skitseret Behandlingsforeslag for Transkønnede i Danmark. SUU Bilag 391.
Mana Weindel sendte den 7. juli 2013 en skrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget - SUU, Alm. del 2012-13. Bilag 391 - i form af et: Skitseret Behandlingsforeslag for Transkønnede i Danmark. Forslaget gengives herunder Skitseret Behandlingsforeslag for Transkønnede i Danmark. Mit navn er Magnus (Mana) Weindel. Jeg har i ... Vis forekomsten
Mana Weindel skrev den 3. juli 2013 til sundhedsminister Astrid Krag vedr. hormonbehandling på Sexologisk Klinik. SUU bilag 387.
Mana Weindels skrivelse til sundhedsminister Astrid Krag blev registreret hos Sundheds- og Ældreudvalget den 3. juli 2013 - Alm. del 2012-13 bilag 387 - og gengives herunder. * * * Fra: Mana Weindel Sendt: 3. juli 2013 15:37 Til: Folketingets Oplysning Emne: Sundhedsminister Astrid Krag - Et stort problem. Jeg er ... Vis forekomsten
Mandlig fysioterapeut (transvestit) udsat for forskelsbehandling pga. køn, da han ikke måtte gå feminint klædt. Ligebehandlingsnævet, KEN nr. 9631 af 5. april 2017.
Ligebehandlingsnævnet. J. nr. 2016-6810-33077. En mandlig fysioterapeut (transvestit) oplyste i foråret 2015 afdelingens oversygeplejerske om, at han ønskede at gå mere feminint klædt. Afdelingen havde ingen særlige uniformeringsregler, og det blev aftalt, at fysioterapeuten måtte prøve sig frem med ballerinasko ... Vis forekomsten
Marie-Louise Holm sendte den 27. oktober 2014 en kritisk skrivelse til Sundhedsstyrelsen om dennes udkast til Vejledning og behandling af transkønnede.
Marie-Louise Holm sendte den 27. oktober 2014 en kritisk skrivelse til Sundhedsstyrelsen om dennes udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Skrivelsen var foranlediget af LGBT Danmarks pjece Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling. Marie-Louise Holm har oplyst, at ph.d.-projektet, som ... Vis forekomsten
Menneskerettighederne i verden og EU’s menneskerettighedspolitik – P7_TA(2012)0126 – 18. april 2012.
Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2012 Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2012 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden og EU's menneskerettighedspolitik, herunder følgerne for EU's menneskerettighedspolitiske strategi. Selv om skrivelsen omtaler en lang række forskellige forhold, så er ... Vis forekomsten
Michael Lützhøft Hansen (CCC) og Susanne Løwes høringsskrivelse af 1. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Michael Lützhøft Hansen (Copenhagen Cardiovascular Clinic) og Susanne Løwes (Stavanger University Hospital) høringsskrivelse af 1. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. ... Vis forekomsten
Midlertidig ordning om fornavneændring for transseksuelle indført af Civilretsdirektoratet i begyndelsen af maj 2002.
Civilretsdirektoratet indførte i begyndelsen af maj måned 2002 en midlertidig ordning efter hvilken transseksuelle under visse betingelser kunne få bevilliget nyt selvvalgt fornavn svarende til det køn, de ønsker at leve som. Forsøgsordningen blev indarbejdet i den nyenavnelov, som trådte i kraft den 1. april 2006. ... Vis forekomsten
Mikael Karadjovs henvendelse af 24. juli 2017 om at forbyde helbredelsesbehandling af homoseksualitet til Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) – Alm. del Samling: 2016-17 Bilag 423.
Skrivelse på engelsk fra Mikael Karadjov til Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) - Alm. del Samling: 2016-17 Bilag 423 - om at forbyde helbredelsesbehandling af homoseksualitet. Herunder en oversættelse til dansk. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale tekst. Tina ... Vis forekomsten
Ministres betegnelse af kønsidentitet som seksuel orientering, og at transkønnede derfor allerede er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81, nr. 6 og ligestillingsloven. 13. maj 2013. Tina Thranesen.
Af Tina Thranesen. 13. maj 2013. Ministres betegnelse af kønsidentitet som seksuel orientering, og at transkønnede derfor allerede er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81, nr. 6 og ligestillingsloven 18. januar 2013. 1. behandlingen af B 28. Ligestillings- og kirkeminister, Manu Sareen Under ... Vis forekomsten
Ministres betegnelse af kønsidentitet som seksuel orientering, og at transkønnede derfor allerede er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81, nr. 6 og ligestillingsloven. 13. maj 2013. Tina Thranesen.
Af Tina Thranesen. 13. maj 2013. Ministres betegnelse af kønsidentitet som seksuel orientering, og at transkønnede derfor allerede er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81, nr. 6 og ligestillingsloven 18. januar 2013. 1. behandlingen af B 28. Ligestillings- og kirkeminister, Manu Sareen Under ... Vis forekomsten
Montréaldeklarationen af 29. juli 2006 fra konferencen under den første World Outgames.
Montrealdeklarationen fra 2006 blev udgivet af den konference, som fandt sted den 29. juli 2006 under og i forbindelse med den første World Outgames, og beskriver den forfølgelse af LGBT - lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, som stadig finder sted mange steder i verden og fastslår, at de grundlæggende ... Vis forekomsten
Motion to amend the Act on the Central Office (L 182 – legal sex change) as adopted by the Danish Parliament June 11, 2014.
Adopted by the parliament on 11. June 2014 Motion to amend the Act on the Civil Registration System (Granting a new social security number to people who experience themselves as belonging to the opposite gender) Article 1 The Act on the Civil Registration System cf. the consolidation Act no. 5 of 9 January 2013, as ... Vis forekomsten
Motion to amend the Act on the Central Office (L 182 – legal sex change) as adopted by the Danish Parliament June 11, 2014.
Adopted by the parliament on 11. June 2014 Motion to amend the Act on the Civil Registration System (Granting a new social security number to people who experience themselves as belonging to the opposite gender) Article 1 The Act on the Civil Registration System cf. the consolidation Act no. 5 of 9 January 2013, as ... Vis forekomsten
Møde med arbejdsgruppe om kønsskifte. Af Søren Laursen, LGBT Danmark den 17. maj 2013.
Af Søren Laursen. Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgrupppe, som skal se på forholdene vedrørende juridisk kønsskifte. Efter nogle indledende møder, inviterede den LGBT Danmark og FATID ind til et møde, hvor organisationerne kunne gøre rede for deres synspunkter. LGBT Danmarks politik vedrørende ... Vis forekomsten
Natascha Bosses klage over Sexologisk Klinik den 19. april 2007.
Taastrup den 19-04-2007 Att. Ellids Kristensen Sexologisk Klinik Rigshospitalet Afsnit 7411 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Lige nu er jeg vred, skuffet og ked af det på samme tid, det er en følelse som jeg sjældent har, men når den endelig kommer frem, så tordner det ud!! Vred: vred over at have fået den ... Vis forekomsten
Natascha Bosses skrivelse til velfærdsminister Karen Jespersen den 10. december 2007.
Taastrup den 10-12-2007 Karen Jespersen Velfærdsministeriet Christiansborg 1240 Kbh. K. Kære Karen Jespersen. Jeg skriver hermed et personligt brev til, som jeg selvfølgelig håber du vil læse og evt. komme med et svar på. Jeg har også skrevet til Lars Løkke Rasmussen, da han var sundhedsminister, men desværre ... Vis forekomsten
Navnebekendtgørelsen. BEK nr. 1862 af. 23. december 2015.
Bekendtgørelse om navne (Navnebekendtgørelsen) - 1862 af. 23. december 2015 - er udstedt i medfør af af navneloven af Social- og Indenrigsministeriet og trådte ikraft den 1. januar 2016. Navnebekendtgørelsen hører under Børne- og Socialministeriet. Uddrag af bekendtgørelsen. Indgivelse af ansøgning § 1. ... Vis forekomsten
Navneloven. LBK nr. 1816 af 23. december 2015.
Navneloven - LBK 1816 af 23. december 2015 er udstedt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Navneloven hører under Børne- og Socialministeriet. I navneloven er der specielt taget hensyn til transseksuelles navneforhold, idet ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler derom. Navneloven regulerer alle forhold ... Vis forekomsten
Navnelovsudvalgets betænkning nr. 1446 af 9. juni 2004.
Navnelovsudvalget afgav den 9. juni 2004 betænkning nr. 1446 om sine overvejelser og forslag til en kommende revision af Navneloven. Betænkningen blev offentliggjort den 28. juni 2004. Betænkningen indeholder flere afsnit om transseksuelles navneforhold. Udvalget anbefaler muligheden for særlige forhold vedrørende ... Vis forekomsten
Navnelovsudvalgets betænkning nr. 1446 af 9. juni 2004.
Navnelovsudvalget afgav den 9. juni 2004 betænkning nr. 1446 om sine overvejelser og forslag til en kommende revision af Navneloven. Betænkningen blev offentliggjort den 28. juni 2004. Betænkningen indeholder flere afsnit om transseksuelles navneforhold. Udvalget anbefaler muligheden for særlige forhold vedrørende ... Vis forekomsten
Navnevejledningen. VEJ nr. 11359 af 30. december 2015.
Navnevejledningen - VEJ nr. 11359 af 30. december 2015 - er udstedet af Social- og Indenrigsministeriet i medfør af navneloven og navnebekendtgørelsen. Navnevejledningen hører under Børne- og Socialministeriet. I vejledningen hedder det indledningsvis bl.a.: Vejledningen retter sig til personregisterførerne i ... Vis forekomsten
Navneændringsgebyret udgør 510 kr. pr. 1. januar 2016 jf. CIS nr. 10604 af 29. september 2015.
Den 29. september 2015 meddelte Familieretsafdelingen i Ankestyrelsen, at pr. 1. januar 2016 udgør gebyr for ansøgning om navneændring 510 kr. Cirkulæreskrivelse - CIS nr. 9724 af 29. september 2015. Gebyret for ansøgning om navneændring reguleres hvert år med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten jf. § 25 a i ... Vis forekomsten
New York Citys menneskerettighedslov fik den 30. april 2002 tilføjet, at transpersoner er omfattet af loven.
Menneskerettighedlov Den 30. april 2002 fik New York Citys menneskerettighedslov tilføjet pkt. 23 til definitionerne. Jf. New York Citys menneskerettighedslovs § 8-102 pkt. 23 skal udtrykket/begrebet "gender" køn, omfatte en persons aktuelle køn eller kønsidentitet, påklædning, udseende, opførsel og væremåde, ... Vis forekomsten
New York fremsatte oktober 2006 lovforslag om at gøre det lettere at få ændret kønsbetegnelsen på fødselsattester.
I New York har "Board of Health, Department of Health and Mental Hygiene" fremsat lovforslag, der skal gøre det lettere for transpersoner at få ændret kønsbetegnelsen på fødselsattester og dermed også i pas og kørekort og andre legitimationspapirer. For nuværende kræves, at pågældende har fået foretaget en ... Vis forekomsten
NGO’ers fælleserklæring om seksuel orientering, kønsidentitet og menneskerettigheder fremsat for FN’s Menneskerettighedsråd den 22. marts 2010.
Under FN's Menneskerettighedsråds 16. session den 22. marts 2010 i Genève fremsatte NGO'erne en fælleserklæring underskrevet af 119 organisationer fra 60 forskellige lande om seksuel orientering, kønsidentitet og menneskerettigheder. Blandt underskriverne findes LGBT Danmark (anført i listen som LBL Denmark). Først ... Vis forekomsten
Norge forbereder indførelse af juridisk kønsskifte. Efteråret 2013.
I efteråret 2013 nedsatte det norske Helsedirektoratet en ekspertruppe, som skulle gennemgå og foreslå ændringer i den norske ordning for juridisk kønsskifte. Ekspertruppen fik følende mandat: Gjennomgå nasjonale og internasjonale retningslinjer, veiledere, prosedyrer mv. som gjelder diagnostikk, behandling og ... Vis forekomsten
Norges lov om juridisk kønsskifte. Vedtaget den 6. juni 2016 med ikrafttrædelse den 1. juli 2016.
Den norske lov om juridisk kønsskifte, der træder i kraft den 1. juli 2016, gør det muligt af for personer, der er fyldt 6 år og er bosat i Norge, at få juridisk kønsskifte. Den norske regering sendte den 25. juni 2015 et lovforslag i høring om juridisk kønsskifte. Den nedre aldersgrænse var 7 år. Da ... Vis forekomsten
Norsk FN erklæring af 1. december 2006 om krænkelse af LGBT personers menneskerettigheder især vedrørende seksuel orientering og kønsidentitet.
Norge fremsatte på FN's menneskerettigheds rådsforsamling i Geneve den 1. december 2006 en erklæringen støttet af 54 lande, herunder Danmark, om krænkelse af LGBT personers menneskerettigheder, især vedrørende seksuel orientering og kønsidentitet. Erklæringen gengives på engelsk herunder. 3rd SESSION OF THE ... Vis forekomsten
Norsk lov om forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk. Vedtaget 10. juni 2013. Ikrafttrædelse 1. januar 2014.
Stortinget i Norge vedtog den 10. juni 2013 en lov om forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk med ikrafttrædelse den 1. januar 2014. Herunder gengives loven i sin helhed. Innhold vedtak til lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, ... Vis forekomsten
Norsk lovforslag 74 L om juridisk kønsskifte fremlagt den 18. marts 2016.
Den norske regering fremsatte den 18. marts 2016 lovforslag (74 L (2015-2016) om indførelse af juridisk kønsskifte. Det norske arbejde med at indføre juridisk kønsskifte påbegyndtes i efteråret 2013. Den 25. juni 2015 sendte den norske regering et lovforslag om juridisk kønsskifte i offentlig høring. En væsentlig ... Vis forekomsten
Norsk lovforslag af 25. juni 2015 giver mulighed for juridisk kønsskifte fra en person er fyldt 7 år.
Den norske regering, Helse- og omsorgsdepartementet, sendte den 25. juni 2015 et lovforslag i høring. Lovforslaget skal gøre det enkelt at få juridisk kønsskifte og indebærer blandt andet, at det nuværende krav om sterilisering og medicinsk behandling fjernes, og at juridisk kønsskifte adskilles fra medicinsk og ... Vis forekomsten
Norsk lovforslag den 5. april 2017 til en ny samlet diskriminationslov (Prop. 81 L (2016-2017)) og oprettelse af en diskriminationskomité Prop. 80 L (2016-2017)).
Den norske regering fremsatte den 5. april 2017 et lovforslag - Prop. 81 L (2016-2017) - til en ny diskriminationslov, der skal erstatte fire nugældende love om diskrimination og forskelsbehandling. Diskriminationslovforslaget nævner specifikt, at lovforslaget bl.a. omhandler beskyttelse mod diskrimination, og ... Vis forekomsten
Notat af 24. juni 2013 fra justitsministeren om de lovgivningsmæssige konsekvenser af Europarådets konvention CM(2011)49 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.
Justitsminister Morten Bødskov fremsendte den 26. juni 2013 et notat af 24. juni 2013 om de lovgivningsmæssige konsekvenser ved dansk tiltrædelse af konventionen – CM(2011)49 – til Ligestillingsudvalget - Alm. del 2012-13: Bilag 77. Notatet er på 96 sider. I ralation til LGBT personer ses ikke anført nogen ... Vis forekomsten
Notat af 24. juni 2013 fra justitsministeren om de lovgivningsmæssige konsekvenser af Europarådets konvention CM(2011)49 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.
Justitsminister Morten Bødskov fremsendte den 26. juni 2013 et notat af 24. juni 2013 om de lovgivningsmæssige konsekvenser ved dansk tiltrædelse af konventionen – CM(2011)49 – til Ligestillingsudvalget - Alm. del 2012-13: Bilag 77. Notatet er på 96 sider. I ralation til LGBT personer ses ikke anført nogen ... Vis forekomsten
Når navnet bliver et problem – om transseksuelles ret til navneændring. Juristen nr. 2 – februar 2000.
Artikel af cand. jur., ph.d., Marianne Holdgaard Bukh og cand. jur. Christina Ladefoged offentliggjort i Juristen nr. 2 - februar 2000 side 58 - 75. Artiklen behandler juridiske problemer, der relaterer sig til perioden under kønsskiftet. Først vurderes det, om den danske retstilstand for så vidt angår det juridiske ... Vis forekomsten
Ofre for kriminalitet. EU direktiv KOM(2011)275 af 4. oktober 2012 om minimumsstandarder for.
Den 4. oktober 2012 vedtog EU-Ministerrået - kaldet Rådet - direktivet COM (2011) 275 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse. Som repræsentant for Danmark deltog daværende social- og integrationsminister, Karen Hækkerup. Direktivet fastsætter ... Vis forekomsten
OL tillader transseksuelle at deltage i OL. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ændrer regler. 17. maj 2004. Forældet.
Den Internationale Olympiske Komité (The International Olympic Committee - IOC) har på et møde mandag den 17. maj 2004 bestemt, at transseksuelle, der fuldt ud har gennemført kønsskifte, som er godkendt af de officielle myndigheder, allerede i år i august måned 2004 kan deltage i De Olympiske Lege i Athen. De her ... Vis forekomsten
Olin Yuri Winn-Ritzenberg, transmand i New York fik den 21. oktober 2009 ret til fornavneskift.
State Supreme Court - Højesteret - i New York fastslog den 21. oktober 2009, at en transkønnet person, der søger navneskift, ikke behøver at fremlægge bevis for medicinske begrundelser for navneændringen, som en underret havde bestemt. Domstolen bestemte dermed, at der ikke kunne stilles krav til transkønnede, som ... Vis forekomsten
Opfordring af 1. oktober 2013 om EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering til vedtagelse.
Den 1. oktober 2013 fremsatte Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling et forslag til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Forslaget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende ... Vis forekomsten
Out in the Open (Rapport af 17. maj 2016 fra UNESCO).
Det fremgår af rapporten, at vold og diskrimination mod LGBT-børn og -unge er en krænkelse af de unges menneskerettigheder. Vold og diskrimination har med stor sandsynlighed også negative konsekvenser for de unges akademiske resultater, jobmuligheder og trivsel generelt. På baggrund af rapporten vedtog de ... Vis forekomsten
Oversigt over “beskyttelsesloves” og straffelovens anvendelse af ordene “køn” og “seksuel orientering” pr. 25. maj 2013.
Ordene "køn" og "seksuel orientering" er for tydelighedens skyld markeret med fed, rød skrift. Oversigten er udarbejdet af Tina Thranesen den 25. maj 2013. Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet § 1. Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, ... Vis forekomsten
Oversigt over indkomne høringssvar til forslag af 23. april 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 23. april 2010 sendte Justitsministeriet udkast til ændring af pasbekendtgørelsen i høring med høringsfrist den 21. maj 2010. Den 15. juli 2010 underskrev justitsminister, Lars Barfoed bekendtgørelse nr. 931 af 15. juli 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen med ikrafttrædelse den 1. august 2010. ... Vis forekomsten
P mod S og Cornwall County Council – C-13/94. Afskedigelse af en transseksuel var ulovlig. EF-domstolen den 30. april 1996.
p-mod-s-og-Cornwall-county-council C-13/94, EF-Domstolen, transseksuel, EF-domstolen, kønsskifte, ligebehandling af mænd og kvinder, P mod S og Cornwall County Council P mod S og Cornwall County Council - C-13/94. Afskedigelse af en transseksuel var ulovlig. EF-domstolen den 30. april 1996. EF-Domstolen afgjorde den 30. ... Vis forekomsten
P mod S og Cornwall County Council – C-13/94. Afskedigelse af en transseksuel var ulovlig. EF-domstolen den 30. april 1996.
p-mod-s-og-Cornwall-county-council C-13/94, EF-Domstolen, transseksuel, EF-domstolen, kønsskifte, ligebehandling af mænd og kvinder, P mod S og Cornwall County Council P mod S og Cornwall County Council - C-13/94. Afskedigelse af en transseksuel var ulovlig. EF-domstolen den 30. april 1996. EF-Domstolen afgjorde den 30. ... Vis forekomsten
P.V. mod Spanien – Application no. 35159/09. Transseksuels samkvem med søn. ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den18. juni 2009. Dom den 30. november 2010.
Sagen P.V. mod Spanien. Sagen blev indgivet til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 18. juni 2009 og journaliseret under application no. 35159/09. Den 30. november 2010 offentliggjorde justitssekretæren ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en pressemeddelelse om, at domstolen samme dag havde afsagt dom ... Vis forekomsten
P.V. mod Spanien – Application no. 35159/09. Transseksuels samkvem med søn. ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den18. juni 2009. Dom den 30. november 2010.
Sagen P.V. mod Spanien. Sagen blev indgivet til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 18. juni 2009 og journaliseret under application no. 35159/09. Den 30. november 2010 offentliggjorde justitssekretæren ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en pressemeddelelse om, at domstolen samme dag havde afsagt dom ... Vis forekomsten
Paryk. Ankestyrelsens principafgørelse C-35-03 af 3. september 2003 om hjælpemiddel – paryk “Hår for livet”.
Ankestyrelsens principafgørelse C-35-03 af 3. september 2003 (KEN nr 9337 af 03/09/2003) om hjælpemiddel - paryk "Hår for livet" - konkret og individuel vurdering - bedst egnet og billigst. Resume: En 35 årig kvinde, som var uden hår som følge af hudsygdommen alopecia universalis, var ikke berettiget til hjælp til ... Vis forekomsten
Pasbekendtgørelse. BEK nr. 1337 af 28. november 2013 om pas m.v.
Bekendtgørelse om pas m.v. (Pasbekendtgørelse) BEK nr. 1337 af 28. november 2013 er udstedt af Justitsministeriet i medfør af Pasloven og fastlægger de administrative forhold for administrationen af udstedelse af pas, forhold for nægtelse af pas m.m., herunder, at retningslinierne for udformningen af pas fastsættes ... Vis forekomsten
Pasforordning fra EU af 13. december 2004 om sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter.
Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder EU-Tidende nr. L 385 af 29/12/2004 s. 0001 - 0006 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det ... Vis forekomsten
Pasforordning fra EU af 13. december 2004 om sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter.
Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder EU-Tidende nr. L 385 af 29/12/2004 s. 0001 - 0006 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det ... Vis forekomsten
Pasloven. (Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v.) – LBK nr. 76 af 19. januar 2017.
Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. (Pasloven) - LBK nr. 76 af 19. januar 2017. Loven henhører under Justitsministeriet. I loven findes overordnede bestemmelser om, at danske statsborgere skal være i besiddelse af pas ved udrejse til eller indrejse fra udlandet med undtagelse af rejse til og fra ... Vis forekomsten
Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder samles i en ny styrelse: Styrelsen for Patientsikkerhed. 1. oktober 2015.
Sundheds- og Ældreministeriet udsendte den 1. oktober 2015 en pressemeddelse, hvoraf det fremgår, at det i august i år blev besluttet, at der under Sundheds- og Ældreministeriet skal etableres en ny styrelse: Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen – der skabes ved en sammenlægning af Patientombuddet og ... Vis forekomsten
Person født som mand, som har fået juridisk kønsskifte og fremstår som en mand, fik ikke medhold i klage over en jobkonsulent. Ligebehandlingsnævnet, AFG nr. 9495 af 8. marts 2017.
Klager er født som mand og bevilget juridisk kønsskifte. Klager har fået tildelt et nyt kvindeligt personnummer og har skiftet navn. Fysisk fremstår klager som en mand. Klager havde ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at klager i forbindelse med et møde med en kommunal ... Vis forekomsten
Persondataloven. LOV nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger.
Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) - LOV nr. 429 af 31. maj 2000. Loven henhører under Justitsministeriet. Datatilsynet fører tilsyn med lovens overholdelse. Herunder gengives uddrag af loven. § 1. Loven gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af ... Vis forekomsten
PfT anmodede den 6. maj 2004, REU bilag 772, om foretræde for Retsudvalget.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) anmodede den 6. maj 2004 om foretræde for Retsudvalget. Anmodningen registreret hos Folketinget som REU bilag 772 - samling 2003-04. Foreningen fik foretræde den 13. maj 2004. Justitsministeriet kommenterede anmodningen ved besvarelse af spørgsmål 229 af 18. maj 2004. ... Vis forekomsten
PfT’s anmodning, SUU bilag 502, af 8. marts 2003 til Retsudvalget og Sundhedsudvalget om foretræde.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) sendte den 8. marts 2003 en enslydende anmodning til Retsudvalget og Sundhedsudvalget og Folketingets partier om foretræde for Sundhedsudvalget. Herunder gengives anmodningen (til Kristelig folkeparti). Til Kristelig folkeparti Att.: sundbedspolitisk ordfører Christiansborg ... Vis forekomsten
Politisk flertalsaftale af 3. marts 2015 om en målretning af Ligebehandlingsnævnets arbejde.
Pressemeddelelse udsendt af Beskæftigelsesministeriet den 3. marts 2015: Alle partier i Folketinget enige om at målrette Ligebehandlingsnævnets arbejde. Pressemeddelelsen Ligebehandlingsnævnets arbejde skal nu fokuseres, så de mere kuriøse sager ikke skygger for arbejdet med at modvirke forskelsbehandling og ... Vis forekomsten
Politivedtægten af 1913 § 9. Mandspersoner må ikke færdes offentligt i kvindedragt. (Historisk, ikke gældende).
I politivedtægten af 1. marts 1913 fremgår af § 9, 3. pkt.: Ej heller er det tilladt at vise sig maskeret eller i en Dragt, der er stridende mod Velanstændighed eller egnet til at fremkalde Forstyrrelse af den offentlige Orden. Det fremgår ikke direkte af politivedtægten, at det var ulovligt, at mænd færdedes ... Vis forekomsten
Pornografi lovliggøres i 1967 henholdsvis i 1969.
Siden 1933 havde utugtige skrifter, billeder og genstande været forbudt. Med "utugtige" menes pornografiske. Ordet "pornografi" var blot ikke opfundet dengang. I 1967 blev forbuddet mod pornografiske skrifter ophævet og i 1969 fulgte ophævelse af forbuddet mod pornografiske billeder og genstande. Ifølge § 234 i ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 29. juli 2015 fra LGBT Danmark: Michelle var udsat for diskrimination som transkvinde.
LGBT Danmark udsendte den 29. juli 2015 en pressemeddelelse vedrørende Retten i Aarhus' dom den 9. juni 2015 om, at Michelle Holst-Fischer havde været udsat for diskrimination, da hun blev fyret – eller mere korrekt betegnet, da jobprøvningen blev bragt til ophør. Pressemeddelelsen gengives herunder. Michelle var ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 5. november 2003 fra trans-Danmark.dks om mødet med Navnelovsudvalget.
Foreningen trans-danmark.dk udsendte den 5. november 2003 den herunder viste pressemeddelelse efter sit foretræde for Navnelovsudvalget. PRESSEMEDDELELSE vedrørende revision af navneloven. Foreningen trans-danmark.dk repræsenteret ved næstformanden, Tina Schuldt og kassereren Qvickie var i dag - onsdag den 5. november ... Vis forekomsten
Problemer efter indførelse af juridisk kønsskifte. Skrivelse af 2. februar 2015 fra LGBT Danmark til Økonomini- og indenrigsministeren. Svar 2. marts 2015 og 20. oktober 2015.
LGBT Danmark sendte den 2. februar 2015 en skrivelse til økonomi- og indenrigsminister, Morten Østergaard med beskrivelse af en række problemer, som transkønnede havde oplevet efter at have fået nyt personnummer i forbindelse med juridisk kønsskifte, og anmodede ministeren om at drage omsorg for, at problemerne blev ... Vis forekomsten
Præsentation den 17. juni 2014 af udkastet til vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. SUU bilag 471.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fik den 17. juni 2014 en teknisk gennemgang af udkastet til ny vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons, Sundhedsstyrelsen viste den herunder gengivne præsentation under den tekniske gennemgang af udkastet. Det skal ... Vis forekomsten
Præster i folkekirken kan ikke nægte at vie en person begrundet i, at denne har fået juridisk kønsskifte. Samrådsspørgsmål A, Kirkeudvalget den 22. oktober 2014. Svar 16. februar 2015.
Biskop over Københavns stift, Peter Skov-Jakobsen har i sin skrivelse af 4. februar 2015 til Kirkeministeriet anført, at en præst ikke kan nægte at vie en transkønnet, der har fået juridisk kønsskifte, såfremt 1) de pågældende, der ønsker at blive viet, (juridisk) er af modsatte køn, 2) de ikke er fraskilte, ... Vis forekomsten
Præster i folkekirken kan ikke nægte at vie en person begrundet i, at denne har fået juridisk kønsskifte. Samrådsspørgsmål A, Kirkeudvalget den 22. oktober 2014. Svar 16. februar 2015.
Biskop over Københavns stift, Peter Skov-Jakobsen har i sin skrivelse af 4. februar 2015 til Kirkeministeriet anført, at en præst ikke kan nægte at vie en transkønnet, der har fået juridisk kønsskifte, såfremt 1) de pågældende, der ønsker at blive viet, (juridisk) er af modsatte køn, 2) de ikke er fraskilte, ... Vis forekomsten
R 10. Redegørelse den 25. februar 2016 om perspektiv- og handlingsplan for 2016.
Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby (V) afgav den 25. februar 2016 en redegørelse - R 10, Samling: 2015-16 - om perspektiv- og handlingsplan for 2016. Herunder gengives ministerens forord og enkelte dele af redegørelsen. Der er forhandling om redegørelsen den 29. marts 2016. * * * ... Vis forekomsten
R 9. Ligestillingsministerens redegørelse den 28. februar 2017 om perspektiv- og handlingsplan 2017.
Ligestillingsminister, Karen Ellemann (V) anmeldte den 28. februar 2017 sin redegørelse om perspektiv- og handlingsplan 2017 til Folketinget. Den er planlangt til debat den 28. marts 2017. Herunder gengives: Uddrag af redegørelsen (herunder afsnittet "Fremme LGBTI-personers deltagelse i samfundet" Omtale af debatten i ... Vis forekomsten
R og F mod the United Kingdom – Application no. 35748/05. Skilsmisse i fbm. kønsskifte. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 28. december 2006.
Den 28. november 2006 afviste Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sagen R. og F. v. the United Kingdom - Application no. 35748/05 - som grundløs. Klagerne, R og F var begge britiske statsborgere født i 1977 og 1974 og bosiddende i Skotland. De mødtes i 1997 og blev gift i 1998. F var født som mand, men startede ... Vis forekomsten
R og F mod the United Kingdom – Application no. 35748/05. Skilsmisse i fbm. kønsskifte. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 28. december 2006.
Den 28. november 2006 afviste Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sagen R. og F. v. the United Kingdom - Application no. 35748/05 - som grundløs. Klagerne, R og F var begge britiske statsborgere født i 1977 og 1974 og bosiddende i Skotland. De mødtes i 1997 og blev gift i 1998. F var født som mand, men startede ... Vis forekomsten
Radio- og fjernsynsindslag den 12. maj 2016 med bl.a. Linda Thor Pedersen om fjernelse af transdiagnoser fra de psykiatriske afsnit i sygdomsfortegnelserne.
Danmarks Radio bragte i midnatsradioavisen - torsdag den 12. maj 2016 kl. 0002 - meddelelsen om, at sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V) var indstillet på, at transdiagnoserne skulle fjernes fra det psykiatriske afsnit i diagnosefortegnelserne. Dette blev gentaget i DR P1 og DR2 Morgen: DR P1 ... Vis forekomsten
Rapport af 17. december 2013 til Europa-Parlamentet om en EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
Den 17. december 2013 vedtog Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender under Europa-Parlamentet en rapport om en EU-køreplan mod homofobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. (Report on the EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual ... Vis forekomsten
Rapport om bl.a. opfordring til oplysning om LGBTI-spørgsmål i skolernes læreplaner og bekæmpelse af transfobi – P8_TA(2015)0312 – vedtaget af Europa-Parlamentet den 9. september 2015.
Europa-Parlamentet vedtog den 9. september 2015 en rapport – P8_TA(2015)0312 – om styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse. I rapporten er der flere transrelevante punkter. Herunder gengives rapportens transrelevante punkter. der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 ... Vis forekomsten
Rapport om de grundlæggende rettigheder i EU (2013-2014) – P8_TA(2015)0286 – vedtaget af Europa-Parlamentet den 8. september 2015.
Europa-Parlamentet vedtog den 8. september 2015 en ny omfattende rapport - P8_TA(2015)0286 - om de grundlæggende rettigheder i EU. På trods af et forsøg fra PPE-gruppen om at vedtage en alternativ rapport, som ville have slettet næsten alt indhold om LGBTI-rettigheder og andre relevante menneskerettighedsspørgsmål, ... Vis forekomsten
Rapporten af 27. februar 2014 fra arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte.
Justitsministeriet offentliggjorde den 28. februar 2014 rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte. Rapporten, der er på 77 sider, gengives herunder. I tilslutning til rapporten udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse, hvoraf kort fremgik, at rapporten opererer med tre modeller: ... Vis forekomsten
Recepter, Bekendtgørelse om. (Receptbekendtgørelse) BEK nr. 1108 af 29. september 2017.
Bekendtgørelse om recepter (Receptbekendtgørelse) - BEK nr. 1671 af 12. december 2013 - er udstedt af Lægemiddelstyrelsen, der hører under Sundheds- og Ældreministeriet og trådte i kraft den 1. oktober 2017. Kønshormoner er receptpligtig medicin. Herunder gengives enkelte uddrag fra bekendtgørelsen. Kapitel 1 ... Vis forekomsten
Redegørelse R 7 af 27. februar 2018 om ligestilling for bl.a. LGBTI personer fra ligestillingsminister Karen Ellemann. Forhandling den 23. marts 2018.
Redegørelse R 7 af 27. februar 2018 - Samling: 2017-18 - om ligestilling fra ligestillingsminister Karen Ellemann (V) indledes med ordene: "Ligestilling er udgangspunkt for vores demokrati og en grundlæggende frihedsrettighed". Afsnittet om ligestilling for LGBTI-personer er en del af "Redegørelse af 27/2 18 om ... Vis forekomsten
Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2015
Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV) fremlagde den 26. februar 2015 ministeriets redegørelse om perspektiv- og handlingsplan 2015 for Folketinget - Redegørelse R 10 - Samling: 2014-15, der i forbindelse hermed havde forhandling om den. Herunder gengives de enkelte passager ... Vis forekomsten
Rees mod The United Kingdom – Application no. 9532/81. Om ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 17. oktober 1986.
I sagen Rees v. The United Kingdom - Application no. 9532/81 - frikendte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 17. oktober 1986 England. Mark Nicholas Alban Rees, der var kvinde til mand transseksuel, klagede til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over, at The United Kingdoms lovgivning ikke gav ham en ... Vis forekomsten
Rees mod The United Kingdom – Application no. 9532/81. Om ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 17. oktober 1986.
I sagen Rees v. The United Kingdom - Application no. 9532/81 - frikendte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 17. oktober 1986 England. Mark Nicholas Alban Rees, der var kvinde til mand transseksuel, klagede til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over, at The United Kingdoms lovgivning ikke gav ham en ... Vis forekomsten
Regeringen lancerer handlingsplan på LGBTI-området 17. august 2017.
Historisk initiativ for homoseksuelle og transpersoner. For første gang nogensinde vil en dansk regering lancere en handlingsplan på LGBTI-området. Planen skal forebygge diskrimination og fremme lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBTI-personer. Minister for ligestilling Karen Ellemann får samtidig et ... Vis forekomsten
Regeringen lancerer handlingsplan på LGBTI-området 17. august 2017.
Historisk initiativ for homoseksuelle og transpersoner. For første gang nogensinde vil en dansk regering lancere en handlingsplan på LGBTI-området. Planen skal forebygge diskrimination og fremme lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBTI-personer. Minister for ligestilling Karen Ellemann får samtidig et ... Vis forekomsten
Regeringen vil give transkønnede mulighed for juridisk kønsskifte uden krav om kastration. Pressemeddelelse fra Justitsministeriet fredag den 28. februar 2014.
Justitsministeriet udsendte fredag den 28. februar 2014 en pressemeddelelse om, at den tværministerielle arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte har afgivet rapport til regeringen, som agter at fremsætte lovforslag om gennemførelse af den såkaldte erklæringsmodel. Erklæringsmodellen indebærer, at transkønnede kan ... Vis forekomsten
Regeringsgrundlaget af 27. november 2016 for den nye regering om seksuel overbevisning og kønsidentitet.
På et pressemøde søndag den 27. november 2016 kl. 1500 oplyste statsminister, Lars Løkke Rasmussen (Venstre) sammen med Anders Samuelsen (Liberal Alliance) og Søren Pape Poulsen (Det Konservative Folkeparti), at de sammen danner en ny regering til afsløning af Venstres et-parti-regering. Regeringen bliver ... Vis forekomsten
Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedrørende ligestilling, seksuel orientering, kønsskifte og etnisk ligestilling.
Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedrørende ligestilling, seksuel orientering, kønsskifte og etnisk ligestilling. Den nye regering, der blev præsenteret den 3. oktober 2011, og som består af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radeikale Venstre, offentliggjorde deres ... Vis forekomsten
Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedrørende ligestilling, seksuel orientering, kønsskifte og etnisk ligestilling.
Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedrørende ligestilling, seksuel orientering, kønsskifte og etnisk ligestilling. Den nye regering, der blev præsenteret den 3. oktober 2011, og som består af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radeikale Venstre, offentliggjorde deres ... Vis forekomsten
Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedrørende ligestilling, seksuel orientering, kønsskifte og etnisk ligestilling.
Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedrørende ligestilling, seksuel orientering, kønsskifte og etnisk ligestilling. Den nye regering, der blev præsenteret den 3. oktober 2011, og som består af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radeikale Venstre, offentliggjorde deres ... Vis forekomsten
Region Hovedstaden inviterede den 17. december 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på besøg hos Sexologisk Klinik den 24. januar 2013. SUU bilag 98.
Den 17. december 2012 blev Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg inviteret til at besøge Sexologisk Klinik torsdag den 24. januar 2013 af Region Hovedstaden. SUU, Alm. del - bilag 98. Region Hovedstaden Regionsrådsformanden 17. december 2012 Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Invitation Medlem af ... Vis forekomsten
Region Hovedstadens høringsskrivelse af 31. juli 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Region Hovedstaden, Center for Sundhed, Hospitalsplanlægnings høringsskrivelse af 31. juli 2017 med generelle og tekstnære kommentarer og specielle kommentarer til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til ... Vis forekomsten
Region Hovedstadens høringssvar af 22. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Region Hovedstaden indsendte den 22. august 2017 høringssvar af 14. august 2017 fra Rigshospitalets direktion til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Høringssvaret af 14. august 2017 fra ... Vis forekomsten
Region Hovedstadens svar af 31. august 2010 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Sexologisk Klinik gentagne gange har givet ukorrekte oplysninger.
Dateret den 16. august 2010 sendte LGBT Danmark et åbent brev underskrevet af Malene Andreasen, Elizabeth Japsen og Vibe Grevsen til Sundhedsstyrelsen om ligestillingsproblemer for transseksuelle. Sundhedsstyrelsen svarede den 14. september 2010. Den 19. august 2010 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål 775 - Alm. del ... Vis forekomsten
Region Nordjyllands høringsskrivelse af 27. juli 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Region Nordjyllands høringsskrivelse af 27. juli 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Høringssvar Region Nordjylland har haft høringsmaterialet ... Vis forekomsten
Region Nordjyllands høringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Region Nordjylland indsendte den 21. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Høringssvaret fra Region Nordjylland gengives herunder. * * * 21. august 2017 HØRINGSSVAR ... Vis forekomsten
Region Syddanmarks høringsskrivelse af 28. juli 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Region Syddanmarks høringsskrivelse af 28. juli 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Fra: Conny Orluff Sendt: 28. juli 2017 13:39 Til: SST ... Vis forekomsten
Registreret partnerskab, Lov om. Partnerskabsloven. 1. oktober 1989. Ophævet – historisk – ikke gældende.
Loven om registreret partnerskab blev vedtaget i Folketinget den 26. maj 1989 med ikrafttrædelse søndag den 1. oktober 1989. ( ... Vis forekomsten
Registreret partnerskab, Lov om. Partnerskabsloven. 1. oktober 1989. Ophævet – historisk – ikke gældende.
Loven om registreret partnerskab blev vedtaget i Folketinget den 26. maj 1989 med ikrafttrædelse søndag den 1. oktober 1989. ( ... Vis forekomsten
Resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd den 17. juni 2011.
Resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd den 17. juni 2011. betragtes som banebrydende, da den er den første af sin slags. Resolutionen, der blev foreslået af Sydafrika, anmoder FN's højkommissær for menneskerettigheder om at udarbejde ... Vis forekomsten
Resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd den 17. juni 2011.
Resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd den 17. juni 2011. betragtes som banebrydende, da den er den første af sin slags. Resolutionen, der blev foreslået af Sydafrika, anmoder FN's højkommissær for menneskerettigheder om at udarbejde ... Vis forekomsten
Retsplejeloven. LBK nr. 1257 af 13. oktober 2016.
Retsplejeloven - LBK nr. 1257 af 13. oktober 2016 - henhører under Justitsministeriet. Retsplejeloven indeholder regler om domstolene, politiet, anklagemyndigheden og advokater samt procesregler for civile retssager, straffesager, fogedsager og i et vist omfang skiftesager. Den regulerer endvidere politiets ... Vis forekomsten
Retssystemet i USA.
Det amerikanske retssystem består forenklet beskrevet af de føderale domstole og delstatsdomstolene. De føderale domstole pådømmer sager vedrørende overtrædelse af de føderale love - dvs. love vedtaget af Kongressen og gældende for hele USA. Delstatsdomstolene pådømmer sager vedrørende overtrædelse af ... Vis forekomsten
REU alm. del bilag 190. Udkast til lovforslag om ændring af navneloven fremsat den 12. december 2008 af justitsministeren.
Den 12. december 2008 fremsatte justitsminister, Brian Mikkelsen udkast til lov om ændring af Navneloven - Samling: 2008-09. Fremdat den af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) § 1 I navneloven, jf. ... Vis forekomsten
REU alm. del bilag 4. Regeringens lovprogram af 9. oktober 2008 indeholder ændring af navneloven (Revisionsklausul).
Den 9. oktober 2008 fremsatte regeringen (Regeringen Anders Fogh Rasmussen III) sit lovprogram for folketingsåret 2008/2009. På side 3 i lovprogrammet fremgår det, at navneloven skal revideres: Navneloven indeholder en revisionsklausul, hvorefter der i folketingsåret 2008/2009 skal fremsættes forslag om revision af ... Vis forekomsten
REU alm. del. bilag 200. Gender Pioneers v/Erwin Maria Jöhnks henvendelse af 15. december 2008 vedr. navneloven.
Den 15. december 2008 rettede Gender Pioneers, Erwin Maria Jöhnk henvendelse til Retsudvalget om bilag 190, udkastet til ændring af navneloven. Henvendelsen registreret som bilag 200 - Retsudvalget REU alm. del. Henvendelsens ordlyd Vivild den 15/12/08 Navneloven Kapitel 3 Fornavne § 13 Kan justitsministeren / ... Vis forekomsten
REU alm. del. bilag 252. Kirsten Rostgaard Evald har den 15. januar 2009 sendt bemærkninger om navnelovesudkastet til Retsudvalget.
Til retsudvalget. Jeg vil gerne give mit besyv med hensyn til ændring af navnelovgivningen den del der handler om navneændring for transseksuelle. Jeg er transseksuel og finder det aldeles tåbeligt at vi har en lovgivning der giver mig ret til at tage et kønspecifikt fornavn som mellem navn og så skal vælge et ... Vis forekomsten
REU alm. del. bilag 267. Vibe Grevsen sendte den 19. januar 2009 bemærkninger om navnelovsudkastet til Retsudvalget.
Vibe Grevsen Silkeborgvej 309A 8230 Åbyhøj 19/1-2009 Til Retsudvalget vedr. forslag om ændring af navneloven Hermed vil jeg gerne viderebringe mine kommentarer til lovforslaget om ændring af navneloven. Mine kommentarer understøttes af statistiske overvejelser I nok vil finde interessante. Jeg har på baggrund af ... Vis forekomsten
Rigsadvokatens redegørelse – J.nr. RA-2006-120-0033 – af april 2008 om anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.
Rigsadvokaten følger udviklingen i anvendelsen af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. I redegørelsen af april 2008 skal her alene omtales følgende, som vedrører den såkaldte Kjole-Ole sag: Pkt. 4.4.1. Sager, hvor der er rejst ... Vis forekomsten
Rigsadvokatens redegørelse – J.nr. RA-2006-120-0033 – af april 2008 om anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.
Rigsadvokaten følger udviklingen i anvendelsen af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. I redegørelsen af april 2008 skal her alene omtales følgende, som vedrører den såkaldte Kjole-Ole sag: Pkt. 4.4.1. Sager, hvor der er rejst ... Vis forekomsten
Rigsadvokatmeddelelse nr. 2/2011 af 20. november 2015 til politiet og anklagemyndigheden om hadforbrydelser. Forældet.
Forældet. Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/2011 af 20. november 2015 giver en yderst detaljeret vejledning til politiet og anklagemyndigheden om, hvordan de skal behandle sager om hadforbrydelser. Meddelelsen er på 31 sider. Den 15. marts 2016 blev meddelelsen ophævet. Fremover vil det være den enkelte sags karakter, ... Vis forekomsten
Rigspolitiets høringssvar af 4. marts 2009 vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.
RIGSPOLITIET Den 4. marts 2009 Justitsministeriet Færdsels- og Våbenkontoret Ved brev af 6. februar 2009 har Justitsministeriet anmodet Rigspolitiet om eventuelle bemærkninger til ministeriets udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv. Rigspolitiet har ikke bemærkninger til udkastet, ... Vis forekomsten
Roetzheim mod Tyskland – Application No. 31177/96. Ret til ændring af kønsstatus uden kønsskifteoperation. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 25. april 1996.
Sagen Roetzheim mod Tyskland i korthed Sagen journaliseret hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 25. april 1996 under Application No. 31177/96. Den 5. december 1995 anlagde den tyske statsborger Theodor (Dora) Roetzheim sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod staten Tyskland om, at staten ... Vis forekomsten
Roetzheim mod Tyskland – Application No. 31177/96. Ret til ændring af kønsstatus uden kønsskifteoperation. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 25. april 1996.
Sagen Roetzheim mod Tyskland i korthed Sagen journaliseret hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 25. april 1996 under Application No. 31177/96. Den 5. december 1995 anlagde den tyske statsborger Theodor (Dora) Roetzheim sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod staten Tyskland om, at staten ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. AC fra Retsudvalget den 22. februar 2016 om processerne i WHO vedr. omklassificering af transseksualisme.
Retsudvalget stillede den 22. februar 2016 samrådsspørgsmål AC – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) om processerne i WHO vedr. omklassificering af transseksualisme, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde. Spørgsmål Vil ministeren i et lukket samråd redegøre for ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. AK af 18. august 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om hate crimes. Svar 18. september 2008.
Den 18. august 2008 sendte Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) samrådsspørgsmål AK - alm. del 2007-08 2. samling - til justitsminister, Brian Mikkelsen om hate crimes. Samrådsspørgsmålets AK Ministeren bedes redegøre for, hvad hun har tænkt sig at gøre ved det stærkt stigende omfang af hatecrimes ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. AK af 18. august 2008 og spgsm. 1156 19. september 2008 om hate crimes. Svar henholdsvis den 18. september og 9. oktober 2008.
Den 18. august 2008 sendte Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) samrådsspørgsmål AK - alm. del 2007-08 2. samling - til justitsminister, Brian Mikkelsen om hate crimes. Samrådsspørgsmålets AK Ministeren bedes redegøre for, hvad hun har tænkt sig at gøre ved det stærkt stigende omfang af hatecrimes ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. Z fra Retsudvalget den 15. januar 2016 om, hvorfor PET ikke offentliggør hadforbrydelsesrapporten (RACI-rapporten) for 2014.
Retsudvalget stillede den 15. januar 2016 samrådsspørgsmål Z – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) om PET’s beslutning om ikke at offentliggøre rapporten om såkaldte hadforbrydelser i 2014 (RACI-rapporten for 2014), herunder redegøre for hvorfor PET har valgt, at rapporten ikke skal ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. Æ fra Retsudvalget den 15. januar 2016 om, hvorfor PET vurderer, at de hadforbrydelsestallene for 2014 (RACI-rapporten) ikke er korrekte.
Retsudvalget stillede den 15. januar 2016 samrådsspørgsmål Æ – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) om, hvorfor PET vurderer, at de indberettede tal for hadforbrydelser i 2014 (RACI-rapporten for 2014) ikke er korrekte, til justitsminister, Søren Pind. Spørgsmål Vil ministeren redegøre ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. Ø fra Retsudvalget den 15. januar 2016 om der fortsat vil blive udgivet en hadforbrydelsesrapport (RACI-rapport).
Retsudvalget stillede den 15. januar 2016 samrådsspørgsmål Ø – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) om PET eller Rigspolitiet fortsat vil fremlægge en årlig rapport om hadforbrydelser (RACI-rapport) og sikre, at de indberettede tal for hadforbrydelser fremover er korrekte og retvisende, ... Vis forekomsten
Sandy Clarissa Gast, kønsskifteopereret frikendt for dokumentfalsk i Kansas, USA. 12. november 2004.
Den 48 årige Sandy Clarissa Gast fra Kansas, USA blev født som mand og fik navnet Edward. Han blev gift og fik en datter. Da datteren blev voksen blev de skilt, og Sandy har siden levet som kvinde og gennemgik i oktober 2004 en kønsskifteoperation. Hun lever nu sammen med George Somers kaldet Georgi, der også er ... Vis forekomsten
Satspuljeaftale af 10. november 2017 sikrer 25 mio. kr. til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.
Ligestillingsminister Karen Ellemann sikrer historisk højt beløb til ligestilling med satspuljeaftalen 10. november 2017. I forbindelse med den indgåede satspuljeaftale styrkes indsatsen over for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI), og den fremtidige indsats mod menneskehandel sikres ... Vis forekomsten
Satspuljepartier indgår aftale om 12 nye initiativer målrettet LGBTI-personer. 11. januar 2018.
Ligestillingsministeriet meddelte den 11. januar 2018, at der var indgået aftale med satspuljepartierne om fordeling af 25 mio. kr. til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, som besluttet den 10. november 2017. Det indeholder bl.a. på 2,9 mio. kr. til Sabaah til et ... Vis forekomsten
Schlumpf mod Schweiz – Application no. 29002/06. Om retfærdig rettergang, toårig observationsperiode og ret til respekt for privatliv og familieliv. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 9. januar 2009.
Nadine Schlumpf fik afslag fra sygeforsikringsselskabet om at betale omkostningerne ved hendes kønsskifteoperation med den begrundelse, at hun ikke havde overholdt en toårig observationsperiode og ikke fik tilladelse til at føre lægelige vidner under retssagen i Schweiz, indbragte sagen for Den Europæiske ... Vis forekomsten
Schlumpf mod Schweiz – Application no. 29002/06. Om retfærdig rettergang, toårig observationsperiode og ret til respekt for privatliv og familieliv. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 9. januar 2009.
Nadine Schlumpf fik afslag fra sygeforsikringsselskabet om at betale omkostningerne ved hendes kønsskifteoperation med den begrundelse, at hun ikke havde overholdt en toårig observationsperiode og ikke fik tilladelse til at føre lægelige vidner under retssagen i Schweiz, indbragte sagen for Den Europæiske ... Vis forekomsten
Sexologisk Kliniks skrivelse til transpersoner, der har været i visitation og kan starte et udredningsforløb. (20. juni 2014).
Når en person har været til visitation hos Sexologisk Klinik med henblik på ordination af kønshormoner og/eller kønsskifte, og klinikken har besluttet, at der kan indledes et udredningsforløb, modtager pågældende en skrivelse som den herunder gengivne. * * * Du har været til visiterende samtale på Sexologisk ... Vis forekomsten
Sexoverfald og vold den 13. april 2009 mod en transkvinde i Storbritannien kostede den 30. september 2009 gerningsmanden otte års fængsel.
Kiron Singh Chand, 20 år fra byen Llanelli i det sydlige Wales i Storbritannien blev den 10. september 2009 kendt skyldig i sexoverfald ved den 13. april 2009 i centrum af Llanelli at have tvunget en transkvinde til at udføre oralsex på sig. Straffen blev den 30. september 2009 af retten fastsat til otte års fængsel. ... Vis forekomsten
Sheffield og Horsham mod the United Kingdom – Application No 22985/93 og 23390/94. Ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 30. juli 1998.
I sagen Sheffield og Horsham v. the United Kingdom - Application No 22985/93 og 23390/94 - som består af to sager, som blev ført samtidig, frikendte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 30. juli 1998 England. Sagen blev ført ved Storkammeret - Grand Chamber - i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I ... Vis forekomsten
Sheffield og Horsham mod the United Kingdom – Application No 22985/93 og 23390/94. Ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 30. juli 1998.
I sagen Sheffield og Horsham v. the United Kingdom - Application No 22985/93 og 23390/94 - som består af to sager, som blev ført samtidig, frikendte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 30. juli 1998 England. Sagen blev ført ved Storkammeret - Grand Chamber - i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I ... Vis forekomsten
Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i EU 2015. EU-Parlamentets beslutning P8_TA-PROV(2016)0485 af 13. december 2016.
Europa-Parlamentet vedtog den 13. december 2016 en ny omfattende rapport (P8_TA-PROV(2016)0485) om de grundlæggende rettigheder i EU. Rapporten vurderer, hvordan grundlæggende rettigheder gennemføres i EU, og hvad skal stadig bør gøres for at nå de standarder, der er fastsat i charteret om grundlæggende ... Vis forekomsten
Skilsmisse er ifølge Justitsministeriet og Familiestyrelsen ikke et krav for, at en gift transseksuel kan få tilladelse til kønsskifte. 28. maj 2008.
Dateret den 28. maj 2008 har Justitsministeriet udarbejdet et notat, hvoraf det fremgår, at det ikke er et krav, at en gift transseksuel skal lade sig skille for at få tilladelse til kønsskifte. Det havde været fast praksis fra Civilretsstyrelsen at kræve, at en gift transseksuel som en af betingelserne for ... Vis forekomsten
Skr. af 10. februar 2011 fra LGBT Danmark til Datatilsynet om transkønnedes beskyttelse i persondataloven.
LGBT Danmark skrev den 10. februar 2011 til Datatilsynet med forespørgsel, om en persons kønsidentitet er beskyttet i persondataloven, om offentlige myndigheder ved anvendelsen af et personnummer med kønsangivelse videregiver oplysninger om en persons kønsidentitet, og om en sådan ukritisk videregivelse af ... Vis forekomsten
Skr. af 10. september 2012 fra LGBT Danmark til Sundhedsministeren og SUU – bilag 459 – om SST’s notat om kønskorrigerende behandling.
Dateret den 10. september 2012 har Vibe Grevsen på vegne af LGBT Danmark sendt den herunder gengivne skrivelse til sundhedsminister, Astrid Krag og Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg - bilag 459, SUU. Alm del 2011-12 - om Sundhedsstyrelsens notat af 2. juli 2014 om kønskorrigerende behandling og vente- og ... Vis forekomsten
Skr. af 12. november 2002 fra trans-danmark.dk til folketingsudvalg, ministre og partier om Civilretsdirektoratets midlertidige ordning for fornavneskift og problemer med personnummeret.
trans-danmark.dk skrev den 12. november 2002 til folketingsudvalg, ministre og partier om Civilretsdirektoratets midlertidige ordning for fornavneskift og problemer med personnummeret. Skrivelsen gengives herunder Tirsdag den 12. november 2002 Sundhedsudvalget Folketinget Christiansborg, 1240 København K. Vedr. ... Vis forekomsten
Skr. af 18. januar 2011 fra LGBT Danmark til Region Hovedstadens Psykiatri om beslutningskonferencer på Sexologisk Klinik. Svar den 1. februar 2011.
Den 18. januar 2011 har LGBT Danmark påny skrevet til Region Hovedstadens Psykiatri, idet foreningen efter at have drøftet besvarelsen den 18. januar 2011 af foreningens skrivelse af 22.december 2010 ikke finder besvarelsen fyldestgørende. Henvendelsen fra LGBT Danmark og derefter svaret fra Region Hovedstadens ... Vis forekomsten
Skr. af 22. december 2010 fra LGBT Danmark til Region Hovedstadens Psykiatri om beslutningskonferencer på Sexologisk Klinik. Svar 18. januar 2011.
Dateret den 22. december 2010 har Vibe Grevsen på vegne af LGBT Danmark skrevet til Region Hovedstadens Psykiatri om muligheden for, at transkønnede medinddrages i beslutningskonferencen på Sexologisk Klinik, hvor deres egen sag drøftes. Henvendelsen fra LGBT Danmark og derefter svaret fra Region Hovedstadens ... Vis forekomsten
Skr. fra Intersex Danmark den 1. september 2015 til Sundheds- og Ældreudvalget om interkønnedes ret til fysisk integritet. SUU bilag 44.
Intersex Danmark sendte den 1. september 2015 en skrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget om interkønnedes ret til fysisk integritet. Skrivelsen gengives herunder. Att: Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Kolding den 1 September 2015 Vedr. Interkønnedes ret til fysisk integritet. Inter betyder imellem, og henviser ... Vis forekomsten
Skr. fra Lisa Andersen den 17. maj 2017 om SST’s faglige begrundelse for behandlingsvejledning og kvaliteten af dens bidrag til ministres svar på spgsm. m.m.
Lisa Andersen, professor emeritus har den 17. maj 2017 skrevet til Sundheds- og Ældreudvalget med kommentarer til Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. I skrivelsen krittiserer hun skarpt udkastet, Sundhedsstyrelsens fastholdelse af, ... Vis forekomsten
Skr. fra transorganisationer den 16. maj 2017 om processen for udarbejdelse af en vejledning for behandling af transkønnede. Ministersvar 13. juni 2017.
Transpolitisk Forum, Amnesty International, Copenhagen Pride, FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, LGBT+ Ungdom og LGBT Danmark har dateret den 16. maj 2017 sendt en skrivelse til sundhedsministeren og partiernes sundhedsordførere med en appel om politisk indgriben i forhold til proces og indhold af ... Vis forekomsten
Skrivelse af 18. oktober 2011 til Sundhedsstyrelsen fra LGBT Danmark om behandlingstilbud til transkønnede.
Den 18. oktober 2011 sendte LGBT Danmark en skrivelse til Sundhedsstyrelsen om behandlingstilbud til transkønnede. Skrivelsen var vedhæftet foreningens pressemeddelelse af 15. oktober 2011 om, at behandlingen af transkønnede bør kulegraves, og en sammenligning af forløbet for transkønnede Rigshospitalets Sexologiske ... Vis forekomsten
Skrivelse af 210410 fra Trans-Danmark til Udenrigsmin. og Udenrigsudv. – URU bilag 167 – om Europarådets anbef. CM/Rec(2010)5 om bekæmpelse af forskelsbeh. pga. kønsidentitet.
Dateret den 21. april 2010 har Trans-Danmark skrevet til udenrigsminister, Lene Espersen og Udenrigsvalget om om oversættelse og udbredelse af kendskabet til Europarådets anbefaling - CM/Rec(2010)5 - om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Herunder ... Vis forekomsten
Skrivelse af 24. oktober 2009 til ministre og udvalgsformænd om Thomas Hammarbergs rapport af 29. juli 2009.
Den 24. oktober 2009 sendte Trans-Danmark en skrivelse til samtlige landets ministre samt til de udvalgsformænd, som skønnes relevante for transpolitiske spørgsmål vedlagt kopi af rapporten af 29. juli 2009 udfærdiget af Europarådets Menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg i forbindelse med World Outgames ... Vis forekomsten
Skrivelse af 4. august 2010 fra LGBT Danmark til Dansk Psykiatrisk Selskab om kastrationsvejledning og beslutningsforslag B 168.
Den 4. august 2010 sendte LGBT Danmark den herunder gengivne skrivelse til Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) om B 168 med henvisning til deres høringsssvar af 1. september 2006 til Sundhedsstyrelsens forslaget til vejledning om kastration af 30. juni 2006. Skrivelsen i sin helhed Til Dansk Psykiatrisk Selskab 4/8-2010 ... Vis forekomsten
Skrivelse fra LGBT Danmark den 15. maj 2011 til Retsudvalget om kønsneutrale personnumre. REU bilag 463.
Dateret den 15. maj 2011 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til Retsudvalget om kønsneutrale personnumre som reaktion på svaret den 29. april 2011 fra indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder på spørgsmål nr. 841. Den 19. maj 2011 har Retsudvalget omdelt henvendelsen til udvalgets medlemmer og registreret ... Vis forekomsten
Skøn under regel. Forvaltningsretsligt grundsætning. 10. juni 2003.
Der er skrevet meget om forståelse af af begrebet "Skøn under regel". En klar og overskuelig gennemgang af begrebet findes i en juraopgave af 10. juni 2003 på 16 sider. Fra opgaven citeres indledningen, der fortæller om indholdet i opgaven og afsnit 4, der opsummerer indholdet og rækkevidden af det pligtmæssige ... Vis forekomsten
Spanien fremlagde den 20. august 2006 lovforslag om transseksuelles ret til at få berigtiget deres kønsbetegnelse.
Det spanske justitsministerie er ved at forberede en lovgivning, som giver alle et retskrav på at få berigtiget (rettet) deres kønsbetegnelse i de offentlige registre herunder også ændring af fornavn. Ud over nogle formelle og administrative forhold, fremgår det af forslaget, at alle spanske statsborgere, uanset ... Vis forekomsten
Specialebeskrivelse Plastikkirurgi. Region Hovedstaden. 8. februar 2006. Ikke gældende
Specialebeskrivelse Plastikkirurgi, der blev udgivet af Region Hovedstaden den 8. februar 2006, indeholder følgende om kønsskifteoperationer. 3.7 Kønsskifteoperation Der henvises 5-10 patienter hvert år fra Sexologisk Klinik til Klinikken for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling som har landsfunktion, med henblik ... Vis forekomsten
Specialeplan 2001 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet. Forældet
Forældet - afløst af Specialeplan 2010 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet. Sundhedsstyrelsens Vejledning vedr. specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet fastlægger lands- og landsdelsfunktionerne og deres placering på sygehuse. Placering af funktioner i sygehusvæsenet I ... Vis forekomsten
Specialeplan 2010 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet.
Specialeplan 2010 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Sundhedsstyrelsen sætter rammerne for den specialiserede behandling på sygehusene i Danmark og hvilke sygehuse, der må foretage de forskellige typer af behandling. Specialeplanen afløses den 1. juni 2017 af Specialeplan 2017. Specialeoversigt af ... Vis forekomsten
Specialeplan 2017 for sygehusvæsenet. Offentliggjort den 1. marts 2017. Ikrafttrædelse den 1. juni 2017.
Sundhedsstyrelsen har den 1. marts offentliggjort Specialeplan 2017 for sygehusvæsenet, som træder i kraft den 1. juni 2017 og afløser Specialeplan 2010. Specialeplanen sætter rammerne for hvilke offentlige og private hospitaler, der må varetage specialiserede sygehusfunktioner i Danmark. Specialeplanen består af en ... Vis forekomsten
Specialeplanen skal til revision i 2014. Sundhedsstyrelsen inviterede den 17. januar 2014 til opstartsmøde den 21. januar 2014.
Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet af 2010 skal til revision. Det er i den nuværende specialeplan bla. anført, at vurdering af transseksuelle personer med henblik på operation skal varetages af Sexologisk Klinik. Sundhedsstyrelsen inviterede den 17. januar 2014 til et opstartsmøde, ... Vis forekomsten
Specialevejledninger vedr. højtspecialiserede funktioner er efter revision udgivet af Sundhedsstyrelsen den 17. april 2015.
Den 17. april 2015 udgav Sundhedsstyrelsen 33 reviderede specialevejledninger, der beskriver den specialiserede del af sygehusydelserne, de såkaldte regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner, som udgør omkring 10 pct. af opgaverne på sygehusene. Fra den 1. juni 2015 til den 15. januar 2016 kan regioner og ... Vis forekomsten
Spgsm 2, B 7. Fra SUU den 16. november 2015 om der er tegn på, at WHO kan nå til enighed om at fjerne transseksualisme fra kapitlet om psykiske lidelser, til sundheds- og ældreministeren. Svar 11. december 2015.
Sundhedsudvalget stillede den 16. november 2015 på foranledning af Carolina Magdalene Maier (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Stine Brix (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål nr. 2 - Samling: 2015-16 - om der er tegn på, at WHO kan nå til enighed om at fjerne transseksualisme fra kapitlet om psykiske lidelser, ... Vis forekomsten
Spgsm 531 af 1. september 2008 til Sundhedsministeren om EU-direktivforslag om grænseoverskridende sundhedsydelser. Svar den 29. oktober 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 1. september 2008 spørgsmål nr. 531 - Alm del. 2007-08 (2. samling) - om at kommentere henvendelsen fra Danske Patienter om et EU's dirketivforslag KOM(2008)414 vil gøre reglerne om grænseoverskridende sundhedsydelser mere klare, til sundheds- og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, ... Vis forekomsten
Spgsm E-002442/2011 af 7. marts 2011 om at tildele midler til organisationer, der arbejder for transkønnedes ligestilling.
Europaparlamentsmedlemmer stillede den 7. marts 2011 spørgsmål til EU-Kommissionen - E-002442/2011 - om Kommissionen vil tildele øremærkede midler til organisationer, der arbejder for transseksuelles ligestilling og grundlæggende rettigheder. Svar den 29. april 2011. Spørgsmål Den Europæiske Domstols dom i sagen P ... Vis forekomsten
Spgsm. 099-16 den 17. maj 2016 til Region Hovedstaden om behandling af transkønnede på Sexologisk Klinik. Svar den 1. juli 2016.
En moder til en ung transkønnet i Regions Syd har rettet henvendelse til regionsrådspolitiker, Hanne Andersen (A) om behandling af transkønnede på Sexologisk klinik, hvilket fik Hanne Andersen til den 17. maj 2016 at stille spørgsmål derom til Region Hovedstadens administration, der svarede den 1. juli 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 1, B 128 den 2. maj 2016 om hvilke regler, der findes i dansk ret i forhold til diskrimination i nattelivet.
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget stillede den 2. maj 2016 på foranledning af Pelle Dragsted (EL) spørgsmål nr. 1 til beslutningsforslag B 128 - Samling: 2015-16 - om hvilke regler, der findes i dansk ret i forhold til diskrimination i nattelivet, til erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen (V). ... Vis forekomsten
Spgsm. 10, B 7 fra SUU den 3. marts 2016 om ministeren tage initiativ til at slette diagnosekoden fetichistisk transvestisme. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts på foranledning af Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål nr. 10 - Samling: 2015-16 - om ministeren tage initiativ til at slette diagnosekoden F65.1 (fetichistisk transvestisme), til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 31. marts 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 1008 af 3. august 2012 om hvad regeringen overvejer at gøre for at komme hate crimes til livs. Svar 7. september 2012.
Den 3.august 2012 stillede Retsudvalget på foranledning af Peter Skaarup (DF) spørgsmål nr. 1008 - 2011-12 - om redegørelse for, hvad regeringen aktuelt overvejer at gøre for at komme hate crimes til livs, til justitsminister Morten Bødskov (S), der svarede den 7. september 2012. Spørgsmål Vil ministeren redegøre ... Vis forekomsten
Spgsm. 1044 af 14. juni 2011 om et alias til et personnummer. Svar den 30. juni 2011.
Den 14. juni 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål nr. 1044 - Alm. del 2010-11 - om det er muligt at lave et "alias" til et CPR-nummer, således at ofre for identitetstyveri kan stoppe bestillinger i deres navn, til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der ... Vis forekomsten
Spgsm. 1075 af 27. juli 2009 om politiets informationsfolder om efterforskning af hadforbrydelser. Svar 4. august 2009.
Den 27. juli 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål 1075 - Alm. del 2008-09 - om politiets meddelelse om registrering og efterforskning af hadforbrydelser til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 4. august 2009. Spørgsmål Vil ministeren sende en kopi af den detaljerede ... Vis forekomsten
Spgsm. 11, B 7 fra SUU den 3. marts 2016 om hvor mange med diagnoserne F64.0, F64.2, F64.8 og F64.9, der årligt henvises til behandling i udlandet. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts på foranledning af Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål nr. 11 - Samling: 2015-16 - om hvor mange med diagnoserne F64.0, F64.2, F64.8 og F64.9, der årligt i perioden fra 2005 til 2015 er henvist til behandling i udlandet., til sundheds- og ældreminister, Sophie ... Vis forekomsten
Spgsm. 110 af 9. juni 2008 om sundhedsbehandling i udlandet. Svar 25. juli 2008.
Den 9. juni 2008 stillede Europaudvalget spørgsmål 110 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om status mht. udviklingen af patientrettigheder på europæisk plan til udenrigsministeren med kopi til sundhedsministeren. Udenrigsministeriet svarede den 25. juli 2008 ved fremsendelse af svar fra Sundheds- og ... Vis forekomsten
Spgsm. 1101 af 29. juni 2011 om den endagsundervisning PET påtænker at afholde i samtlige politikredse. Svar 9. august 2011.
Den 29. juni 2011 stillede Retsudvalg på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 1101 - 2010-11 - om redegørelse for indholdet af den endagsundervisning Politiets Efterretningstjeneste påtænker at afholde i samtlige politikredse, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 9. august 2011. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 112 af 24. marts 2004 om nedsættelse af udvalg til undersøgelse af lovgivningen vedr. transseksuelles forhold i Danmark. Svaret er udateret.
Sundhedsudvalget stillede den 24. marts 2004 spørgsmål nr. 112 - Samling 2003-04 - om nedsættelse af udvalg til undersøgelse af lovgivningen vedr. transseksuelles forhold i Danmark, til Justitsministeriet, der har afgivet et udateret svar. Spørgsmål "Idet der henvises til vedlagte kronik bedes ministrene oplyse, om ... Vis forekomsten
Spgsm. 1126 af 8. juli 2011 om at alle politikredse følger Københavns Politis eksempel ved anmeldelse af hadforbrydelser. Ubesvaret.
Den 8. juli 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S ) spørgsmål nr. S 1126 - Retsudvalget, Alm. del 2010-11 - om hvorvidt rigspolitiet mener det er en god idé, at alle landets politikredse følger Københavns Politis gode eksempel i forbindelse med anmeldelse af hadforbrydelser, til ... Vis forekomsten
Spgsm. 1157 af 19. september 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om hate crime. Svar 17. marts 2009.
Den 19. september 2008 har Retsudvalget med baggrund i det åbne samråd om hate crime (samrådsspørgsmål AK), som fandt sted torsdag den 18. september 2008, stillet spørgsmål 1157 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hate crime til justitsminister, Brian Mikkelsen, der efter indhentning af informationer i Sverige og ... Vis forekomsten
Spgsm. 1158 af 16. marts 2009 fra Retsudvalget til justitsministeren om hate crime. Svar 17. marts 2009.
Den 19. september 2008 har Retsudvalget med baggrund i det åbne samråd om hate crime (samrådsspørgsmål AK), som fandt sted torsdag den 18. september 2008, stillet spørgsmål 1158 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hate crime til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 17. marts 2009. (Der blev samtidig ... Vis forekomsten
Spgsm. 1159 af 19. september 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om samråd mellem politiet og LBL. Svar 17. marts 2009.
Den 19. september 2008 har Retsudvalget med baggrund i det åbne samråd om hate crime (samrådsspørgsmål AK), som fandt sted torsdag den 18. september 2008, stillet spørgsmål 1159 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hate crime til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 17. marts 2009. (Der blev samtidig ... Vis forekomsten
Spgsm. 116 af 1. juni 2016 om tilføjelse af kønsidentitet som diskriminationsforbud i lovgivning. Svar 21. juni 2016.
Ligestillingsudvalget stillede den 1. juni 2016 efter ønske fra Mogens Jensen (S) spørgsmål 116 – Samling: 2015-16 – om tilføjelse af kønsidentitet som diskriminationsforbud i lovgivning, til børne- undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby, der svarede den 21. juni 2016. Spørgsmål På ... Vis forekomsten
Spgsm. 116 af 1. juni 2016 om tilføjelse af kønsidentitet som diskriminationsforbud i lovgivning. Svar 21. juni 2016.
Ligestillingsudvalget stillede den 1. juni 2016 efter ønske fra Mogens Jensen (S) spørgsmål 116 – Samling: 2015-16 – om tilføjelse af kønsidentitet som diskriminationsforbud i lovgivning, til børne- undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby, der svarede den 21. juni 2016. Spørgsmål På ... Vis forekomsten
Spgsm. 117 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om problemer pga. lægers ophør med at udskrive hormoner til transpersoner. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 117 - Alm. del 2012-12 - om, når praktiserende læger og speciallæger, som tidligere har behandlet transpersoner, ophører med at udskrive hormoner til transpersoner, til Sundheds- og forebyggelsesminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 117 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om problemer pga. lægers ophør med at udskrive hormoner til transpersoner. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 117 - Alm. del 2012-12 - om, når praktiserende læger og speciallæger, som tidligere har behandlet transpersoner, ophører med at udskrive hormoner til transpersoner, til Sundheds- og forebyggelsesminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 117 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om problemer pga. lægers ophør med at udskrive hormoner til transpersoner. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 117 - Alm. del 2012-12 - om, når praktiserende læger og speciallæger, som tidligere har behandlet transpersoner, ophører med at udskrive hormoner til transpersoner, til Sundheds- og forebyggelsesminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 118 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om der foregår dialog med Sexologisk Klinik i forhold til Standards of Care. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 118 - Alm. del 2012-12 - om der foregår dialog med Sexologisk Klinik i forhold til Standards of Care, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 12. december 2012. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 118 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om der foregår dialog med Sexologisk Klinik i forhold til Standards of Care. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 118 - Alm. del 2012-12 - om der foregår dialog med Sexologisk Klinik i forhold til Standards of Care, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 12. december 2012. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 119 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om rejse- og menneskelige omkostninger, hvis transpersoner skal til SK for at få udskrevet hormoner. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 119 - Alm. del 2012-12 - om, hvis transpersoner fra hele landet skal til Rigshospitalet, hver gang de skal have udskrevet hormoner, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 12. ... Vis forekomsten
Spgsm. 119 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om rejse- og menneskelige omkostninger, hvis transpersoner skal til SK for at få udskrevet hormoner. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 119 - Alm. del 2012-12 - om, hvis transpersoner fra hele landet skal til Rigshospitalet, hver gang de skal have udskrevet hormoner, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 12. ... Vis forekomsten
Spgsm. 12, B 7 fra SUU den 3. marts 2016 om udenlandske forskere har direkte adgang til transrelevante danske databaser. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts på foranledning af Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål nr. 12 - Samling: 2015-16 - om udenlandske forskere har direkte adgang til transrelevante danske databaser, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 31. marts 2016. Spørgsmålet ... Vis forekomsten
Spgsm. 127 af 28. februar 2001 om behandlingsforløbet forud for en kønskifteoperation.
Sundhedsudvalget stillede den 28. februar 2001 spørgsmål 127 til Sundhedsministeren. Spørgsmålet Ministeren bedes redegøre for det almindelige behandlingsforløb, der ligger forud for en kønsskifteoperation. Svaret Jeg har bedt Hovedstadens Sygehusfællesskab om en udtalelse. Rigshospitalet varetager observations- ... Vis forekomsten
Spgsm. 127 af 28. februar 2001 om behandlingsforløbet forud for en kønskifteoperation.
Sundhedsudvalget stillede den 28. februar 2001 spørgsmål 127 til Sundhedsministeren. Spørgsmålet Ministeren bedes redegøre for det almindelige behandlingsforløb, der ligger forud for en kønsskifteoperation. Svaret Jeg har bedt Hovedstadens Sygehusfællesskab om en udtalelse. Rigshospitalet varetager observations- ... Vis forekomsten
Spgsm. 127 af 28. februar 2001 om behandlingsforløbet forud for en kønskifteoperation.
Sundhedsudvalget stillede den 28. februar 2001 spørgsmål 127 til Sundhedsministeren. Spørgsmålet Ministeren bedes redegøre for det almindelige behandlingsforløb, der ligger forud for en kønsskifteoperation. Svaret Jeg har bedt Hovedstadens Sygehusfællesskab om en udtalelse. Rigshospitalet varetager observations- ... Vis forekomsten
Spgsm. 128 af 28. februar 2001 om takstfastsættelse for behandlingen af transseksuelle.
Sundhedsudvalget stillede den 28. februar 2001 spørgsmål 128 til Sundhedsministeren. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, hvordan taksterne fastsættes for behandlingen af transseksuelle på Rigshospitalet. Svaret H:S Direktionen har oplyst følgende: "I lighed med den øvrige takstberegning på Rigshospitalet ... Vis forekomsten
Spgsm. 13, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om LGBT Danmarks skrivelse og planche til SUU. Svar 13. maj 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts spørgsmål nr. 13 - Samling: 2015-16 - om skrivelsen og planchen fra LGBT Danmark til Sundheds- og Ældreudvalgets lukkede ekspertmøde den 12. april 2016, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Offentliggjort den 14. maj 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 13, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om LGBT Danmarks skrivelse og planche til SUU. Svar 13. maj 2016. Supplerende svar 21. december 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts spørgsmål nr. 13 - Samling: 2015-16 - om skrivelsen og planchen fra LGBT Danmark til Sundheds- og Ældreudvalgets lukkede ekspertmøde den 12. april 2016, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Ellen Trane Nørby (V), der den ... Vis forekomsten
Spgsm. 1395 af 10. august 2010 om kønsneutrale CPR-numre og om hr/fru på valgkort. Svar 30. august 2010.
Den 10. august 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål nr. 1395 - Alm. del 2009-10 - om mulighed for kønsneutrale CPR-numre og om hr/fru på valgkort, til transkønnede til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 30. august 2010. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 14, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om LGBT Danmarks skrivelse og planche til SUU. Svar 13. maj 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april spørgsmål nr. 14 - Samling: 2015-16 - om skrivelsen og planchen fra LGBT Danmark til Sundheds- og Ældreudvalgets lukkede ekspertmøde den 12. april 2016, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Offentliggjort den 14. maj 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 149 af 21. januar 2013 om man er i gang med at revurdere WHO´s diagnosesystem, til beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen. Svar den 7. februar 2013.
Den 21. januar 2013 stillede Beskæftigelsesudvalget på foranledning af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) spørgsmål nr. 149 - Alm. del 2012-13 - om man er i gang med at revurdere WHO´s diagnosesystem - ICD-10 - til beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen. Spørgsmålet ønskedes besvaret senest den 31. januar 2013. ... Vis forekomsten
Spgsm. 15, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om diagnosekoderne for transseksualisme anvendes forskelligt i forskellige lande i Europa. Svar 13. maj 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 spørgsmål nr. 14 - B 7 Samling: 2015-16 - om diagnosekoderne for transseksualisme anvendes forskelligt i forskellige lande i Europa, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Offentliggjort den 14. maj 2016. Spørgsmål Kan ... Vis forekomsten
Spgsm. 154 af 26. november 2012 til ministeren for sundhed og forebyggelse om, hvilke opgaver Sexologisk Klinik har i forhold til transkønnede. Svar 21. december 2011.
Den 26. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 154 - Alm. del 2012-13 - om, hvilke opgaver Sexologisk Klinik har i forhold til transkønnede, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 28. november 2012 og endeligt den 21. december 2011. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 154 af 26. november 2012 til ministeren for sundhed og forebyggelse om, hvilke opgaver Sexologisk Klinik har i forhold til transkønnede. Svar 21. december 2011.
Den 26. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 154 - Alm. del 2012-13 - om, hvilke opgaver Sexologisk Klinik har i forhold til transkønnede, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 28. november 2012 og endeligt den 21. december 2011. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 154 af 26. november 2012 til ministeren for sundhed og forebyggelse om, hvilke opgaver Sexologisk Klinik har i forhold til transkønnede. Svar 21. december 2011.
Den 26. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 154 - Alm. del 2012-13 - om, hvilke opgaver Sexologisk Klinik har i forhold til transkønnede, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 28. november 2012 og endeligt den 21. december 2011. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 155 af 26. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvad SK får for deres opgaver i forhold til transkønnede og hvilken forskning SK har foretaget. Svar 14. december 2012.
Den 26. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 155 - Alm. del 2012-13 - om, hvor mange penge Sexologisk Klinik får i refusion for deres opgaver i forhold til transkønnede fra hver Region, og om forskning i transkønnethed på Sexologisk Klinik, til Sundheds- og forebyggelsesminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 16, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om Sexologisk Kliniks anvendelse af diagnosekoderne for transseksualisme. Svar 13. maj 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 spørgsmål nr. 16 - B 7 Samling: 2015-16 - om Sexologisk Klinik anvender nationalt tilpassede koder for f.eks. transseksualisme, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Offentliggjort den 14. maj 2016. Spørgsmålet Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 161, bilag 567. PfT skr. af 10. april 2003 om at ajourføre lovgivningen vedr. transseksuelle. Udateret svar.
Sundhedsudvalget stillede den 10. april 2003 spørgsmål 161 - Samling 2002-03. Alm. del - bilag 567 - med henvisning til henvendelsen af 9. april 2003 fra Patientforeningen for Transseksuelle om ajourføring af lovgivningen, der gælder for transseksuelle til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der ... Vis forekomsten
Spgsm. 161, bilag 567. PfT skr. af 10. april 2003 om at ajourføre lovgivningen vedr. transseksuelle. Udateret svar.
Sundhedsudvalget stillede den 10. april 2003 spørgsmål 161 - Samling 2002-03. Alm. del - bilag 567 - med henvisning til henvendelsen af 9. april 2003 fra Patientforeningen for Transseksuelle om ajourføring af lovgivningen, der gælder for transseksuelle til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der ... Vis forekomsten
Spgsm. 162 af 10. april 2003 om prisen for en kønsskifteoperation på Rigshospitalet. Udateret svar.
Den 10. april 2003 stillede Folketingets Sundhedsudvalg spørgsmål nr. 162 - Sundhedsudvalget, - Alm. del - bilag 767 (2002-03) - om prisen på en kønsskifteoperation til indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, hvis svar er udateret. Spørgsmålet stillet med baggrund i henvendelsen af 9. april 2003 fra ... Vis forekomsten
Spgsm. 162 af 10. april 2003 om prisen for en kønsskifteoperation på Rigshospitalet. Udateret svar.
Den 10. april 2003 stillede Folketingets Sundhedsudvalg spørgsmål nr. 162 - Sundhedsudvalget, - Alm. del - bilag 767 (2002-03) - om prisen på en kønsskifteoperation til indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, hvis svar er udateret. Spørgsmålet stillet med baggrund i henvendelsen af 9. april 2003 fra ... Vis forekomsten
Spgsm. 17, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om diagnosekoden for transvestisk fetichisme slettes i Danmark. Svar 13. maj 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 spørgsmål nr. 17 - B 7 Samling: 2015-16 - om diagnosekoden for transvestisk fetichisme slettes i Danmark, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Offentliggjort den 14. maj 2016. Spørgsmålet Vil ministeren bekræfte, at ... Vis forekomsten
Spgsm. 181 af 7. juni 2004 om ventetid i forbindelse med kønsskifteoperation. Svar 28. juni 2004.
Den 7. juni 2004 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål 181 - SUU bilag 740. Samling 2003-04 - om ventetid i forbindelse med kønsskifteoperation til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 28. juni 2004. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse, hvor lang ventetid der er i forbindelse med ... Vis forekomsten
Spgsm. 196 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvilken viden der skal til for at behandle transkønnede. Svar 280113.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 196 - Alm. del 2012-13 - om, hvilken højt specialiseret viden der skal til for at behandle transkønnede, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der gav foreløbigt svar den 2. januar 2013 og endeligt svar den 28. januar 2013. ... Vis forekomsten
Spgsm. 196 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvilken viden der skal til for at behandle transkønnede. Svar 280113.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 196 - Alm. del 2012-13 - om, hvilken højt specialiseret viden der skal til for at behandle transkønnede, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der gav foreløbigt svar den 2. januar 2013 og endeligt svar den 28. januar 2013. ... Vis forekomsten
Spgsm. 196 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvilken viden der skal til for at behandle transkønnede. Svar 280113.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 196 - Alm. del 2012-13 - om, hvilken højt specialiseret viden der skal til for at behandle transkønnede, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der gav foreløbigt svar den 2. januar 2013 og endeligt svar den 28. januar 2013. ... Vis forekomsten
Spgsm. 197 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvordan Sexologisk Klinik forsker i transseksualitet. Svar 28. januar 2013.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 197 - Alm. del 2012-13 - om, hvordan Sexologisk Klinik forsker i transseksualitet, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. januar 2013. Spørgsmål Kan ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 198 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om antal henvendelser til og afslag fra Sexologisk Klinik vedr. transkønnethed. Svar 28. januar 2013.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 198 - Alm. del 2012-13 - om antal henvendelser til og afslag fra Sexologisk Klinik på behandling for transkønnethed til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. ... Vis forekomsten
Spgsm. 198 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om antal henvendelser til og afslag fra Sexologisk Klinik vedr. transkønnethed. Svar 28. januar 2013.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 198 - Alm. del 2012-13 - om antal henvendelser til og afslag fra Sexologisk Klinik på behandling for transkønnethed til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. ... Vis forekomsten
Spgsm. 198 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om antal henvendelser til og afslag fra Sexologisk Klinik vedr. transkønnethed. Svar 28. januar 2013.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 198 - Alm. del 2012-13 - om antal henvendelser til og afslag fra Sexologisk Klinik på behandling for transkønnethed til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. ... Vis forekomsten
Spgsm. 199 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om ansattes opførsel overfor transkønnede på Sexologisk Klinik. Svar 280113.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 199 - Alm. del 2012-13 - om ansattes opførsel overfor transkønnede på Sexologisk Klinik, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. januar 2013. Spørgsmål Kan ... Vis forekomsten
Spgsm. 199 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om ansattes opførsel overfor transkønnede på Sexologisk Klinik. Svar 280113.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 199 - Alm. del 2012-13 - om ansattes opførsel overfor transkønnede på Sexologisk Klinik, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. januar 2013. Spørgsmål Kan ... Vis forekomsten
Spgsm. 199 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om ansattes opførsel overfor transkønnede på Sexologisk Klinik. Svar 280113.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 199 - Alm. del 2012-13 - om ansattes opførsel overfor transkønnede på Sexologisk Klinik, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. januar 2013. Spørgsmål Kan ... Vis forekomsten
Spgsm. 2 den 5. februar 2016 om hvilke gyldige nationale billedlegitimationskort der eksisterer i Danmark. Svar 22. februar og 1. marts 2016.
Social- og Indenrigsudvalget stillede den 5. februar 2016 efter ønske fra Karina Adsbøl (DF) spørgsmål 2 - Samling: 2015-16 - om hvilke gyldige nationale billedlegitimationskort, der eksisterer, hvordan udstedelsesprocessen foregår, herunder, om der er forskelle på henholdsvis hvilken myndighed/kommune der varetager ... Vis forekomsten
Spgsm. 2, B 128 den 12. maj 2016 om, hvad der bliver gjort i dag i forhold til restauratørerne for at imødekomme diskrimination i nattelivet.
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget stillede den 12. maj 2016 på foranledning af Josephine Fock (ALT) spørgsmål nr. 2 til beslutningsforslag B 128 - Samling: 2015-16 - om, hvad der bliver gjort i dag i forhold til restauratørerne for at imødekomme diskrimination i nattelivet, til erhvervs- og vækstminister, Troels ... Vis forekomsten
Spgsm. 200 fra Retsudvalget den 14. januar 2016 om at sikre, at flygtninge er bekendt med danske spilleregler vedrørende seksualitet og kønsforståelse.
Retsudvalget stillede den 14. januar 2016 spørgsmål nr. 200– Samling: 2015-16 – efter ønske fra Trine Bramsen (S) om at sikre, at flygtninge er bekendt med danske spilleregler vedrørende seksualitet og kønsforståelse til justitsminister, Søren Pind. Spørgsmål Hvilke initiativer har regeringen taget i forhold ... Vis forekomsten
Spgsm. 219 af 21. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvilke internationale forskningsundersøgelser, som Sexologisk Klinik baserer sine behandlingsformer på. Svar 5. februar 2013.
Den 21. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 219 - Alm. del 2012-13 - om, hvilke internationale forskningsundersøgelser, som Sexologisk Klinik baserer sine behandlingsformer på, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 7. januar 2013 og ... Vis forekomsten
Spgsm. 219 af 21. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvilke internationale forskningsundersøgelser, som Sexologisk Klinik baserer sine behandlingsformer på. Svar 5. februar 2013.
Den 21. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 219 - Alm. del 2012-13 - om, hvilke internationale forskningsundersøgelser, som Sexologisk Klinik baserer sine behandlingsformer på, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 7. januar 2013 og ... Vis forekomsten
Spgsm. 222 af 14. februar 2008 om lederen af Sexologisk Klinik, Ellids Kristensen, har en ph.d. eller en doktorafhandling. Svar 2. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 222 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om lederen af Sexologisk Klinik, Ellids Kristensen har fået godkendt en ph.d. eller en doktorafhandling, til minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede ... Vis forekomsten
Spgsm. 223 af 14. februar 2008 om videnskabelige produktion om transseksualisme fra Sexologisk Klinik. Svar 2. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 223 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om den publicerede videnskabelige produktion om transseksualisme på Sexologisk Klinik til minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. april 2008. ... Vis forekomsten
Spgsm. 224 af 14. februar 2008 om hvorfor Sexologisk Klinik ikke anvender Standards of Care. Svar 2. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 224 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hvorfor Sexologisk Klinik ikke anvender Standards of Care, til minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. april 2008. Spørgsmål Ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 224 af 14. februar 2008 om hvorfor Sexologisk Klinik ikke anvender Standards of Care. Svar 2. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 224 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hvorfor Sexologisk Klinik ikke anvender Standards of Care, til minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. april 2008. Spørgsmål Ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 225 af 14. februar 2008 om antal kønsskifteoperationer i Danmark i forhold til Sverige. Svar 2. og 22. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 225 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om antal kønsskifteoperationer i Danmark i forhold til Sverige til minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, der svarede henholdsvis den 2. april 2008 og den 22. ... Vis forekomsten
Spgsm. 226 af 14. februar 2008 om kønsbetegnelse for transseksuelle i danske pas. Svar 2. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 226 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - til sundhed og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. april 2008. Spørgsmål Kan ministeren bekræfte, at ACAO-reglerne giver mulighed for, at ... Vis forekomsten
Spgsm. 229 af 18. maj 2004 om kommentar til PfT’s henvendelse af 6. maj 2004 og notat af 13. maj 2004 om transseksuelle. Udateret svar.
Retsudvalget stillede den 18. maj 2004 spørgsmål nr. 229 - Samling: 2003-1. Alm. del - bilag 797 - om kommentarer til PfT's henvendelse af af 6. maj 2004 og notat af 13. maj 2004, til Justitsministeriet, der har afgivet et udateret svar - Samling: 2003-1. Alm. del - bilag 926. Spørgsmål Ministeren bedes kommentere ... Vis forekomsten
Spgsm. 231 den 5. maj 2015 om udstedelse af nye eksamensbeviser efter juridisk kønsskifte. Ubesvaret.
Uddannelses- og Forskningsudvalget stillede den 5. maj 2015 efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Stine Brix (EL). spørgsmål 231 - Samling: 2014-2015 - om udstedelse af nye eksamensbeviser efter juridisk kønsskifte, til uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV). Spørgsmålet er ikke ... Vis forekomsten
Spgsm. 241 den 3. december 2010 om. bl.a. selvfordsforsøg blandt unge LGBT personer. Svar den 3. februar 2011.
Sundhedsudvalget stillede den 3. december 2010 efter ønske fra Jonas Dahl (SF) spørgsmål 241 - Samling: 2010-11 - om selvmordsforebyggende tiltag i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne bl.a. i relation til unge LGBT personer, og om hvorfor lesbiske og biseksuelle kvinder er fraværende i sundhedsforebyggelses ... Vis forekomsten
Spgsm. 25 af 12. november 2008 om antidiskriminationslovgivning vedr. transseksuelle på arbejdsmarkedet i Sverige og Norge. Svar 15. december 2008.
Den 12. november 2008 stillede Arbejdsmarkedsudvalg spørgsmål nr. 25 - AMU alm. del 2008-09 - om hvordan lovgivningen i Sverige og Norge er indrettet i forhold til at imødegå diskrimination af transseksuelle m.v. på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, der svarede den 15. december ... Vis forekomsten
Spgsm. 25 af 12. november 2008 om antidiskriminationslovgivning vedr. transseksuelle på arbejdsmarkedet i Sverige og Norge. Svar 15. december 2008.
Den 12. november 2008 stillede Arbejdsmarkedsudvalg spørgsmål nr. 25 - AMU alm. del 2008-09 - om hvordan lovgivningen i Sverige og Norge er indrettet i forhold til at imødegå diskrimination af transseksuelle m.v. på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, der svarede den 15. december ... Vis forekomsten
Spgsm. 250 af 9. november 2012 om regeringen vil ratificere Europarådets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og vold i hjemmet. Svar 061212.
Den 9. november 2012 stillede Retsudvalget spørgsmål 250 - Alm. del 2012-13 - om det er regeringens hensigt at ratificere Europarådets konvention - CM(2011)49 - om vold mod kvinder og vold i hjemmet, til justitsminister Morten Bødskov, der svarede den 6. oktober 2012. Spørgsmål Er det regeringens hensigt at ... Vis forekomsten
Spgsm. 250 af 9. november 2012 om regeringen vil ratificere Europarådets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og vold i hjemmet. Svar 061212.
Den 9. november 2012 stillede Retsudvalget spørgsmål 250 - Alm. del 2012-13 - om det er regeringens hensigt at ratificere Europarådets konvention - CM(2011)49 - om vold mod kvinder og vold i hjemmet, til justitsminister Morten Bødskov, der svarede den 6. oktober 2012. Spørgsmål Er det regeringens hensigt at ... Vis forekomsten
Spgsm. 26 af 12. november 2008 om oplysningskampagne ifm. med etablering af Ligebehandlingsnævnet. Svar 1. december 2008.
Den 12. november 2008 stillede Arbejdsmarkedsudvalg spørgsmål 26 - Alm. del 2008-09 - om der med etableringen af Ligebehandlingsnævnet påtænkes en generel oplysningskampagne, til beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, der svarede den 1. december 2008. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse, om der i ... Vis forekomsten
Spgsm. 26 af 12. november 2008 om oplysningskampagne ifm. med etablering af Ligebehandlingsnævnet. Svar 1. december 2008.
Den 12. november 2008 stillede Arbejdsmarkedsudvalg spørgsmål 26 - Alm. del 2008-09 - om der med etableringen af Ligebehandlingsnævnet påtænkes en generel oplysningskampagne, til beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, der svarede den 1. december 2008. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse, om der i ... Vis forekomsten
Spgsm. 26 af 30. november 2007 om dokumentation for at ægteskab er en institution mellem en mand og en kvinde. Svar 18. december 2007.
Lone Dybkjær (RV) stillede den 30. november 2007 spørgsmål 26 - Retsudvalget, Alm. del Samling: 2007-08 (2. samling) - om dokumentation til svaret på spørgsmål S 108, til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 18. december 2007. Spørgsmål Den tidligere minister på området udtaler i svaret på ... Vis forekomsten
Spgsm. 268 af 11. december 2008 foranlediget af henvendelse fra journaliststuderende – REU bilag 183 – om hate crime. Svar 6. februar 2009.
Bjarne Kock Sørensen, journaliststuderende ved Danmarks Journalisthøjskole har sendt en udateret skrivelse om hate crimes til Retsudvalget, der har noteret den modtaget den 10. december 2008. Retsudvalget stillede den 11. december 2008 spørgsmål 268 - Alm. del 2008-09 - på foranledning af Mogens Jensen (S) om ... Vis forekomsten
Spgsm. 273 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om partnerskabsaftaler til bekæmpelse af hadforbrydelser.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 273 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om lokale såkaldte partnerskabsaftaler, hvor politiet, kommunen og de relevante organisationer samarbejder om bekæmpelse af hadforbrydelser, til justitsminister, Søren Pind. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 274 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om udbredelse af partnerskabsaftaler til bekæmpelse af hadforbrydelser.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 274 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om justitsminister, Søren Pind vil udbrede de såkaldte partnerskabsaftaler, hvor politiet, kommunen og de relevante organisationer samarbejder om bekæmpelse af hadforbrydelser, til justitsminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 275 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om afkrydsningsfelt, så anmelderen kan tilkendegive om denne mener at være udsat for en hadforbrydelser. Svar 14. marts 2016.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 275 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om et afkrydsningsfelt i politiets anmeldelsesrapport til angivelse, om anmelderen mener sig udsat for en hadforbrydelse, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 14. marts 2016. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 276 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om vurdering af og opgørelse over om hadforbrydelser henlægges eller ikke efterforskes tilstrækkeligt. Svar 14. marts 2016.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 276 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om Rigspolitiets vurdering af og en opgørelse over, om anmeldte hadforbrydelser henlægges eller ikke efterforskes tilstrækkeligt, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 14. marts 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 277 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om oversendelse af justitsministerens talepapir til samrådsspgsm. Z – Ø. Svar 25. februar 2016.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 277 – Samling: 2015-16 – om at oversende ministerens talepapir (manuskript) fra det åbne samråd den 11. februar 2016 vedrørende samrådsspørgsmål Z - Ø, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 25. februar 2016. Indhold Spørgsmål Svar Ministerens ... Vis forekomsten
Spgsm. 278 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om indholdet af Rigspolitiet monitoreringsordning vedrørende hadforbrydelser. Svar 14. marts 2016.
Spgsm. 278 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om indholdet af Rigspolitiet monitoreringsordning vedrørende hadforbrydelser. Svar 14. marts 2016. Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 278 – Samling: 2015-16 – om indholdet af Rigspolitiet monitoreringsordning vedrørende hadforbrydelser, ... Vis forekomsten
Spgsm. 279 af 16. december 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om indberetning af sager med et muligt racistisk motiv til PET. Svar den 30. januar 2009.
Retsudvalget stillede den 16. december 2008 efter ønske fra Line Barfod (EL) spørgsmål 279 - Alm. del 2008-09 - om indskærpelse af indberetninger af hate crime til PET over for politikredsene til justitsministerer, Brian Mikkelsen der svarede den 30. januar 2009. Spørgsmålet Vil ministeren indskærpe over for ... Vis forekomsten
Spgsm. 285 af 2. april 2007 om, hvad der kan gøre for at lette transseksuelles muligheder for at få en nemmere tilværelse. Svar 14. maj 2007.
Justitsministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren fik begge den 2. april 2007 stillet spørgsmål 285 - Retsudvalget. Alm. del Samling 2006-07 - om, hvad der kan gøre for at lette transseksuelles muligheder for at få en nemmere tilværelse, idet der henvistes til en i spørgsmålet vedlagt artikel, hvis indhold ikke ... Vis forekomsten
Spgsm. 285 af 2. april 2007 om, hvad der kan gøre for at lette transseksuelles muligheder for at få en nemmere tilværelse. Svar 14. maj 2007.
Justitsministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren fik begge den 2. april 2007 stillet spørgsmål 285 - Retsudvalget. Alm. del Samling 2006-07 - om, hvad der kan gøre for at lette transseksuelles muligheder for at få en nemmere tilværelse, idet der henvistes til en i spørgsmålet vedlagt artikel, hvis indhold ikke ... Vis forekomsten
Spgsm. 295 af 21. januar 2010 om antal transseksuelle, der efter aktindsigt får godkendelse til kønsskifteoperation. Svar 10. februar 2010.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt SF) spørgsmål 295 - Alm. del 2009-10 - om hvor mange transseksuelle, der efter aktindsigt får godkendelse til kønsskifteoperation, til ministern for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 10. februar 2010. ... Vis forekomsten
Spgsm. 295 af 22. december 2008 om ansvaret for ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle. Svar 16. januar 2009.
Retsudvalget stillede den 22. december 2008 spørgsmål 295 - Alm. del 2008-09 - om ansvaret for ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle til velfærdsminister og minister for ligestilling, Karen Jespersen, der svarede den 16. januar 2009. Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af REU alm. del - ... Vis forekomsten
Spgsm. 3 af 5. oktober 2012 om en ukrainsk lov, som vil forbyde ytringer om støtte til LGBT-rettigheder. Svar 24. oktober 2012.
Den 5. oktober 2012 stillede Europaudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen (EL) spørgsmål 3 - Alm. del 2012-13 - om en ukrainsk lov, som vil forbyde ytringer om støtte til LGBT rettigheder, til europaminster, Nicolai Wammen (S), der svarede den 24. oktober 2012. Spørgsmål Hvilke initiativer vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 3 den 5. februar 2016 om hvilke kriterier og krav, man bør stille til en ny form for gyldig billedlegitimation. Svar 1. marts 2016.
Social- og Indenrigsudvalget stillede den 5. februar 2016 efter ønske fra Karina Adsbøl (DF) spørgsmål 2 - Samling: 2015-16 - om hvilke kriterier og krav, man bør stille til en ny form for gyldig billedlegitimation, til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 1. marts 2016. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 330 af 4. april 2006 til artikel om, at danskere skifter køn i udlandet. Svar 3. maj 2006.
Sundhedsudvalget stillede den 4. april 2006 spørgsmål 330 - Alm. del 2005-06 - om at kommentere artikelen fra Politiken den 26. marts 2006 "Danskerne skifter køn i udlandet" til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 3. maj 2006. Spørgsmål 330 Ministeren bedes kommentere vedlagte ... Vis forekomsten
Spgsm. 330 af 4. april 2006 til artikel om, at danskere skifter køn i udlandet. Svar 3. maj 2006.
Sundhedsudvalget stillede den 4. april 2006 spørgsmål 330 - Alm. del 2005-06 - om at kommentere artikelen fra Politiken den 26. marts 2006 "Danskerne skifter køn i udlandet" til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 3. maj 2006. Spørgsmål 330 Ministeren bedes kommentere vedlagte ... Vis forekomsten
Spgsm. 346 af 25. april 2008 om sundhedsbehandling i udlandet. Svar 9. maj 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 25. april 2008 efter anmodning fra Jens Peter Vernersen (S) spørgsmål 346 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om sundhedsbehandling i udlandet til minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 9. maj 2008. Spørgsmål Med henvisning til den på SUU alm. del - bilag ... Vis forekomsten
Spgsm. 361. Der er alene tale om et mindre antal hate crime sager årligt, oplyste justitsministeren som svar den 12. juni 2006.
Retsudvalget stillede på baggrund af en lille artikel i Ekstra Bladet den 2. maj 2006 i anden sektion, side 3 om hate crime mod bøsser i København spørgsmål 361 - Retsudvalget, Alm. del 2005-06 - til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 12. juni 2006. Spørgsmål Er det justitsministerens opfattelse, at ... Vis forekomsten
Spgsm. 362 den 17. januar 2017 om en juridisk kønsskiftet kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder. Svar 2. februar 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 17. januar 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål nr. 362 - SUU Alm. del 2016-17 - om en person efter et juridisk kønsskifte kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder i overensstemmelse med det gældende juridiske køn, til økonomi- og ... Vis forekomsten
Spgsm. 362 den 17. januar 2017 om en juridisk kønsskiftet kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder. Svar 2. februar 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 17. januar 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål nr. 362 - SUU Alm. del 2016-17 - om en person efter et juridisk kønsskifte kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder i overensstemmelse med det gældende juridiske køn, til økonomi- og ... Vis forekomsten
Spgsm. 362 den 17. januar 2017 om en juridisk kønsskiftet kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder. Svar 2. februar 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 17. januar 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål nr. 362 - SUU Alm. del 2016-17 - om en person efter et juridisk kønsskifte kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder i overensstemmelse med det gældende juridiske køn, til økonomi- og ... Vis forekomsten
Spgsm. 383 den 18. januar 2017 om status på ændring af Sundhedsstyrelsens “Vejledning om udredning og behandling af transkønnede”. Svar 15. februar 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 17. januar 2017 efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål nr. 383 - SUU Alm. del 2016-17 - om Sundhedsstyrelsens "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede" som lovet er blevet ændret, hvad ændringerne i givet fald går ud på, og hvis ikke, ... Vis forekomsten
Spgsm. 394 af 2. juli 2003 – Bilag 1200 – til Sundhedsministeren om fornavneskift i forbindelse med kønsskifte.
Den 2. juli 2003 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 394 - Alm. del - bilag 1200 - reglerne og tidspunktet for adgang til at antage et drengenavn hhv. pigenavn efter en beslutning om skifte af kønsidentitet til Sundhedsministeren. Spørgsmål Ministeren bedes redegøre for reglerne og tidspunktet for adgang til at ... Vis forekomsten
Spgsm. 4 den 5. februar 2016 om hvilke eksisterende korttyper der ville egne sig til at blive udviklet til et nyt legitimationskort. Svar 1. marts 2016.
Social- og Indenrigsudvalget stillede den 5. februar 2016 efter ønske fra Karina Adsbøl (DF) spørgsmål 2 - Samling: 2015-16 - hvilke eksisterende korttyper der ville egne sig til at blive udviklet til et nyt legitimationskort, til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 1. marts 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 4, B 7 fra SUU den 24. februar 2016 om Frankrig har flyttet diagnosen »Gender Identity Disorder. Svar 5. april 2016.
Sundhedsudvalget stillede den 24. februar 2016 på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. 4 - Samling: 2015-16 - om Frankrig har flyttet diagnosen »Gender Identity Disorder« fra det psykiatriske diagnoseafsnit, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der kom med et foreløbigt svar den 16. ... Vis forekomsten
Spgsm. 40 af 4. marts 2013 om status for ratificering af Europarådets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og vold i hjemmet. Svar 11. marts 2013.
Den 4. marts 2013 stillede Retsudvalget spørgsmål 40 - Alm. del 2012-13 - om status for Danmarks ratificering af Europarådets konvention - CM(2011)49 - om vold mod kvinder og vold i hjemmet, til justitsminister Morten Bødskov, der svarede den 11. marts 2013. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for status for Danmarks ... Vis forekomsten
Spgsm. 402 den 4. marts 2016 om artiklen i Berlingske Tidende: Jeg bryder mit lægeløfte ved at afvise transkønnede. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 4. marts 2016 spørgsmål nr. 402 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Stine Brix (EL) om at kommentere artiklen i Berlingske Tidende den 1. marts 2016: Gynækolog: Jeg bryder mit lægeløfte ved at afvise transkønnede, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, der ... Vis forekomsten
Spgsm. 412 fra Retsudvalget den 17. marts 2016 om at udvide Justitsministeriets offerundersøgelse. Svar 15. april 2016.
Retsudvalget stillede den 17. marts 2016 spørgsmål 412– Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om at udvide Justitsministeriets årlige offerundersøgelse, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 15. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren, under henvisning til svar på REU alm. del - ... Vis forekomsten
Spgsm. 413 fra Retsudvalget den 17. marts 2016 om en opgørelse over de oplevede hadforbrydelser. Svar 15. april 2016.
Retsudvalget stillede den 17. marts 2016 spørgsmål 414 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om en opgørelse over de oplevede hadforbrydelser, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 15. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren, under henvisning til svar REU alm. del - spørgsmål nr. ... Vis forekomsten
Spgsm. 414 fra Retsudvalget den 17. marts 2016 om en bedre opgørelse af hadforbrydelser. Svar 15. april 2016.
Retsudvalget stillede den 17. marts 2016 spørgsmål 414 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om en bedre opgørelse af hadforbrydelser, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 15. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil sikre en fremadrettet ... Vis forekomsten
Spgsm. 43 af 18. marts 2013 om Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er retligt bindende som dansk lov. Svar 19. april 2013.
Den 18. marts 2013 stillede Ligestillingsudvalget spørgsmål 43 - Alm. del 2012-13 -om Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er retligt bindende som dansk lov, til social- og integrationsminister, Karen Hækkerup, der svarede den 19. april 2013. Spørgsmål Kan ministeren i forlængelse af LIU alm. ... Vis forekomsten
Spgsm. 430 fra Retsudvalget den 21. marts 2016 om kønsidentitet er omfattet af straffelovens strafskærpelsesbestemmelse. Svar 15. april 2016.
Retsudvalget stillede den 21. marts 2016 spørgsmål 430 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) formuleringen ”eller lignende” i straffelovens § 81, nr. 6, omfatter kønsidentitet, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 15. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, om ... Vis forekomsten
Spgsm. 441 den 22. marts 2016 om anvendelsen af de spørgeskemaer, som Sexologisk Klinik benytter i forhold til transseksuelle. Svar 19. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. marts 2016 spørgsmål nr. 441 – Samling: 2015-16 – om de meget personlige oplysninger, som fremgår af de spørgeskemaer Sexologisk Klinik benytter ift. transseksuelle, anvendes til forskning, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, der svarede den 19. april 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 442 den 22. marts 2016 om om kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte. Svar 19. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. marts 2016 spørgsmål nr. 442 – Samling: 2015-16 – om kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte og om Sundhedsstyrelsens Vejledning om udredning og behandling af transkønnede, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, ... Vis forekomsten
Spgsm. 442 den 22. marts 2016 om om kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte. Svar 19. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. marts 2016 spørgsmål nr. 442 – Samling: 2015-16 – om kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte og om Sundhedsstyrelsens Vejledning om udredning og behandling af transkønnede, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, ... Vis forekomsten
Spgsm. 45 den 18. marts 2013 om hvorfor Ligebehandlingsnævnet ikke behandler sager udenfor arbejdsmarkedet. Svar 10. april 2013.
Ligestillingsudvalget stillede den 18. marts spørgsmål 45 - Samling: 2012-13 - om hvorfor Ligebehandlingsnævnet ikke behandler sager udenfor arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen (S), der svarede den 10. april 2013. Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af LIU alm. del – bilag 52 ... Vis forekomsten
Spgsm. 464 den 1. februar 2017 om ventetid på kønsskifteoperation. Svar 17. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 1. februar 2017 efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF) spørgsmål 464 - Alm. del Samling: 2016-17 - om nedbringelse afventetiden for kønsskifteoperation, til sundhedsminister, Ellen Trane Nørby. På grund af Ellen Thrane Nørbys barsel, blev spørgsmålet endeligt ... Vis forekomsten
Spgsm. 472 af 15. august 2012 fra Udlændinge- og Integrationsudv. til JM om indkvartering af transkønnede på asylcentre. Svar 10. oktober 2012.
Den 15. august 2012 stillede Udlændinge- og Integrationsudvalget efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål nr. 472 - alm. del. 2011-12 - om retningslinjerne er for indkvarteringen af transkønnede på asylcentre, til justitsminister Morten Bødskov (S), der svarede den 10. oktober 2012. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 473 af 15. august 2012 fra Udlændinge- og Integrationsudv. til JM om hormonbeh. af transkønnede asylansøgere. Svar 10. oktober 2012.
Den 15. august 2012 stillede Udlændinge- og Integrationsudvalget efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål nr. 473 - alm. del. 2011-12 - om transkønnede, der søger asyl i Danmark, får tilbudt en fortsættelse af en igangværende hormonbehandling, mens asylsagen behandles, til justitsminister Morten ... Vis forekomsten
Spgsm. 473 af 15. august 2012 fra Udlændinge- og Integrationsudv. til JM om hormonbeh. af transkønnede asylansøgere. Svar 10. oktober 2012.
Den 15. august 2012 stillede Udlændinge- og Integrationsudvalget efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål nr. 473 - alm. del. 2011-12 - om transkønnede, der søger asyl i Danmark, får tilbudt en fortsættelse af en igangværende hormonbehandling, mens asylsagen behandles, til justitsminister Morten ... Vis forekomsten
Spgsm. 474 af 15. august 2012 fra Udlændinge- og Integrationsudv. til JM om kursus om seksuelle minoriteter. Svar 10. oktober 2012.
Den 15. august 2012 stillede Udlændinge- og Integrationsudvalget efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål nr. 474 - alm. del. 2011-12 - om initiativ til, at ansatte hos Udlændingestyrelsen og på asylcentrene tilbydes kurser, som giver dem øget viden om seksuelle minoriteter, til justitsminister Morten ... Vis forekomsten
Spgsm. 475 af 15. august 2012 fra Udlændinge- og Integrationsudv. til JM om at sikre transkønnede asylansøgere mod overgreb. Svar 10. oktober 2012.
Den 15. august 2012 stillede Udlændinge- og Integrationsudvalget efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål nr. 475 - alm. del. 2011-12 - om, hvordan man i højere grad kan sikre transkønnede mod overgreb i asylsystemet, til justitsminister Morten Bødskov (S), der svarede den 10. oktober 2012. ... Vis forekomsten
Spgsm. 475 af 24. februar 2011 om, hvor der i Danmark specifikt forskes i sundhed for LGBT-borgere. Svar 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 475 - Alm. del 2010-11 - om, hvor der i Danmark specifikt forskes i sundhed for LGBT-borgere og hvilke emner, der fordelt på forskningssted, forskes i, til Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts ... Vis forekomsten
Spgsm. 476 af 24. februar 2011 Spm. om dele af LGBT-gruppen har sundhedsmæssig bevågenhed. Svar den 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 476 - Alm. del 2010-11 - om, dele af LGBT-gruppen har sundhedsmæssig bevågenhed, til Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts 2011. Spørgsmål Ministeren bedes redegøre for, om der er dele af ... Vis forekomsten
Spgsm. 477 af 24. februar 2011 Spm. om tiltag/indsatser vedrøerende sundhedsfremme og forebyggelse for LGBT-borgere. Svar den 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 477 - Alm. del 2010-11 - om tiltag/indsatser og i lovgivning vedrøerende sundhedsfremme og forebyggelse for LGBT-borgere, til Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts 2011. Spørgsmål Kan ... Vis forekomsten
Spgsm. 478 af 24. februar 2011 om der i Danmark forefindes viden og forebyggelse specifikt rettet til LGBT-gruppen. Svar den 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 478 - Alm. del 2010-11 - om der i Danmark forefindes viden og erfaring om forebyggelse og/eller sundhedsfremme som specifikt er rettet til LGBT-gruppen indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts 2011. ... Vis forekomsten
Spgsm. 479 af 24. februar 2011 om de væsentligste sundhedsudfordringer for LGBT-borgere i Danmark. Svar den 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 479 - Alm. del 2010-11 - om de væsentligste sundhedsudfordringer for LGBT-borgere i Danmark, til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts 2011. Spørgsmål Hvad anser ministeren som de væsentligste ... Vis forekomsten
Spgsm. 48 den 11. april 2013 om ministeriernes viden om ligestillingsområdet. Svar 6. maj 2013.
Ligestillingsudvalget stillede den 11. april spørgsmål 48 - Samling: 2012-13 - efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) om, hvorfor regeringen ikke sørger for, at alle ministerier permanent har relevant viden og kapacitet på ligestillingsområdet, til kirke- og ligestillingsminister, Manu Sareen (S), der svarede ... Vis forekomsten
Spgsm. 486 af 14. juli 2008 om der kan indføres kønsbetegnelsen X i pas. Svar 6. august 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. juli på foranledning af Per Clausen (EL) spørgsmål 486 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om de praktiske muligheder for at lade transseksuelle benytte betegnelsen X i stedet for F eller M i deres pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 6. august 2008. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 486 af 14. juli 2008 om der kan indføres kønsbetegnelsen X i pas. Svar 6. august 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. juli på foranledning af Per Clausen (EL) spørgsmål 486 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om de praktiske muligheder for at lade transseksuelle benytte betegnelsen X i stedet for F eller M i deres pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 6. august 2008. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 490 fra SUU den 18. april 2016 om det faglige belæg for Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Svar 25. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 490 - Samling: 2015-16 - om det faglige belæg for Vejledning om udredning og behandling af transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 25. april 2016. Spørgsmålet Vil ministeren redegøre ... Vis forekomsten
Spgsm. 491 fra SUU den 18. april 2016 om den udbredte selvmedicinering blandt transkønnede. Svar 25. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 491 - Samling: 2015-16 - om den udbredte selvmedicinering blandt transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 25. april 2016. Spørgsmålet Hvordan vil ministeren reducere den udbredte ... Vis forekomsten
Spgsm. 492 fra SUU den 18. april 2016 om evaluering af Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Svar 25. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 492 - Samling: 2015-16 - om evaluering af Vejledning om udredning og behandling af transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 25. april 2016. Spørgsmålet Hvilke overvejelser har ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 493 fra SUU den 18. april 2016 om udrednings- og behandlingstilbud til transkønnede udenfor Region Hovedstaden. Svar 25. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 493 - Samling: 2015-16 - udrednings- og behandlingstilbud til transkønnede udenfor Region Hovedstaden til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 25. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, hvad ... Vis forekomsten
Spgsm. 494 fra SUU den 18. april 2016 om hormonbehandling uden for Sexologisk Klinik. Svar 25. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 494 - Samling: 2015-16 - om hormonbehandling uden for Sexologisk Klinik til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 25. april 2016. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, om der er overvejelser om at ændre ... Vis forekomsten
Spgsm. 495 fra SUU den 18. april 2016 om vejledninger fra Malta, Sverige og Frankrig.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 495 - Samling: 2015-16 - om vejledninger fra Malta, Sverige og Frankrig om behandling af transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der afgav et foreløbigt svar den 25. april 2016. Spørgsmålet Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 497 af 10. januar 2011 om, at køn er et særskilt dataelement, og kønsangivelse i CPR-nummeret er overflødigt. Svar den 20. januar 2011.
Den 10. januar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 497 - REU, Alm. del 2010-11 - om, at køn er et særskilt dataelement, og kønsangivelse i CPR-nummeret er overflødigt, til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 29. april 2011. Spørgsmål Kan ... Vis forekomsten
Spgsm. 498 af 10. januar 2011 om et kønsneutralt personnummer vil have indflydelse på personregistrets anvendelse. Svar den 20. januar 2011.
Den 10. januar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 498 - REU, Alm. del 2010-11 - om et kønsneutralt personnummer vil have indflydelse på personregistrets anvendelse, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 20. januar 2011. Spørgsmål Kan ministeren bekræfte, at ... Vis forekomsten
Spgsm. 499 af 10. januar 2011 om modulus 11 kontrollen af personnummeret er fjernet. Svar 20. januar 2011.
Den 10. januar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 499 - REU, Alm. del 2010-11 - om modulus 11 kontrollen af personnummeret er fjernet, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 20. januar 2011. Spørgsmål Kan ministeren bekræfte, at man allerede tidligere har fjernet ... Vis forekomsten
Spgsm. 5 af 28. november 2013 om status for arbejdet i Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte til justitsministeren. Svar 18. december 2013.
Ligestillingsudvalget, LIU har den 28. november 2013 stillet spørgsmål 5 – Alm. del 2013-14 – om status for arbejdet i Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte til justitsministeren. Justitsminister, Karen Hækkerup svarede den 12. december 2013. Svaret offentliggjort den 18. december 2013. Spørgsmål: Vil ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 5 af 28. november 2013 om status for arbejdet i Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte til justitsministeren. Svar 18. december 2013.
Ligestillingsudvalget, LIU har den 28. november 2013 stillet spørgsmål 5 – Alm. del 2013-14 – om status for arbejdet i Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte til justitsministeren. Justitsminister, Karen Hækkerup svarede den 12. december 2013. Svaret offentliggjort den 18. december 2013. Spørgsmål: Vil ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 5 den 5. februar 2016 om hvor meget dyrere det vil blive med billede på sundhedskortet. Svar 22. februar 2016.
Social- og Indenrigsudvalget stillede den 5. februar 2016 efter ønske fra Karina Adsbøl (DF) spørgsmål 2 - Samling: 2015-16 - hvilke eksisterende korttyper der ville egne sig til at blive udviklet til et nyt legitimationskort, til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 22. februar 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 5, B 7 fra SUU den 24. februar 2016 om hvor mange, der har diagnoserne transseksualisme og transvestisk fetichisme. Svar 21. marts 2016.
Sundhedsudvalget stillede den 24. februar 2016 på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. 5 - Samling: 2015-16 - om diagnoserne transseksualisme og transvestisk fetichisme, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 21. marts 2016. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, hvor mange ... Vis forekomsten
Spgsm. 534 den 28. februar 2014 om WHO’s arbejde vedr. transkønnede og diagnoser. Svar 26. marts 2014.
Sundhedsudvalget bad som spørgsmål nr. 534 - SUU, Alm. del - om en redegørelse om WHO's arbejde vedrørende transkønnede og diagnoser fra sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 26. marts 2014. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for WHO's arbejde vedrørende transkønnede og ... Vis forekomsten
Spgsm. 535. Sundhedsudvalget spurgte den 28. februar 2014 ministeren om Sundhedsstyrelsens arbejde med udredning af transseksuelle. Svar den 26. marts 2011.
Sundhedsudvalget bad som spørgsmål nr. 235 - SUU, Alm. del - om en status for Sundhedsstyrelsens arbejde med krav til udredning og behandling af transseksuelle, herunder hormonbehandling fra sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 26. marts 2011. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for ... Vis forekomsten
Spgsm. 535. Sundhedsudvalget spurgte den 28. februar 2014 ministeren om Sundhedsstyrelsens arbejde med udredning af transseksuelle. Svar den 26. marts 2011.
Sundhedsudvalget bad som spørgsmål nr. 235 - SUU, Alm. del - om en status for Sundhedsstyrelsens arbejde med krav til udredning og behandling af transseksuelle, herunder hormonbehandling fra sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 26. marts 2011. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for ... Vis forekomsten
Spgsm. 535. Sundhedsudvalget spurgte den 28. februar 2014 ministeren om Sundhedsstyrelsens arbejde med udredning af transseksuelle. Svar den 26. marts 2011.
Sundhedsudvalget bad som spørgsmål nr. 235 - SUU, Alm. del - om en status for Sundhedsstyrelsens arbejde med krav til udredning og behandling af transseksuelle, herunder hormonbehandling fra sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 26. marts 2011. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for ... Vis forekomsten
Spgsm. 537 af 2. september 2008 om behandling på sygehuse i andre EU-lande. Svar 7. oktober 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 2. september 2008 sendte spørgsmål 537 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om danske patienters ret til behandling på sygehuse i andre EU-lande til ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. oktober 2008. Spørgsmål Ministeren bedes redegøre for danske ... Vis forekomsten
Spgsm. 538 af 2. september 2008 om behandling på sygehuse i andre EU-lande. Svar 7. oktober 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 2. september 2008 spørgsmål 538 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om ret til behandling på sygehuse i andre EU-lande til minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. oktober 2008. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse om, hvad Ministeriet for Sundhed og ... Vis forekomsten
Spgsm. 545 den 22. februar 2017 om transpersoners forældremyndighed efter et kønsskifte. Svar 13. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. februar 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål nr. 545 – SUU Alm. del 2016-17 – om, hvilken betydning det får for en transpersons forældremyndighed, hvis personen får foretaget et komplet kønsskifte efter barnets fødsel, til børne- og socialminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 564 den 16. marts 2015 om hvilke muligheder for billedlegitimation der er for personer, der hverken har kørekort eller pas. Svar 7. april 2015.
Retsudvalget stillede den 16. marts 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 564 - Samling: 2014-15 - om hvilke muligheder for billedlegitimation der er for personer, der hverken har kørekort eller pas, til justitsminister, Mette Frederiksen (S), der svarede 7. april 2015. Spørgsmål Vil ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 568 af 15. juni 2009 om Sexologisk Klinik vil godtage en privatpraktiserende speciallæges diagnose. Svar 2. september 2009.
Den 15. juni 2009 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 568 om Sexologisk Klinik vil godtage diagnosen F-64.0 transseksualitet til minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der den 30. juni 2009 givet et foreløbigt svar og endeligt svar den 2. september ... Vis forekomsten
Spgsm. 568 af 15. juni 2009 om Sexologisk Klinik vil godtage en privatpraktiserende speciallæges diagnose. Svar 2. september 2009.
Den 15. juni 2009 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 568 om Sexologisk Klinik vil godtage diagnosen F-64.0 transseksualitet til minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der den 30. juni 2009 givet et foreløbigt svar og endeligt svar den 2. september ... Vis forekomsten
Spgsm. 583 af 3. februar 2011 om de juridiske forskelle på personer, der har indgået ægteskab henhv. registreret partnerskab. Svar 1. marts 2011.
Den 3. februar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Bente Dahl (RV) spørgsmål nr. 583 - REU, Alm. del 2010-11 - om oversendelse af en oversigt over de juridiske forskelle på personer, kvinder og mænd, der har indgået ægteskab og personer, kvinder såvel som mænd, der har indgået et registreret ... Vis forekomsten
Spgsm. 584 af 3. februar 2011 om ligestilling mellem personer, der har indgået registreret partnerskab og ægteskab. Svar den 1. marts 2011.
Den 3. februar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Bente Dahl (RV) spørgsmål nr. 584 - REU, Alm. del 2010-11 - om, hvilke lovmæssige ændringer der skal gennemføres for at opnå total ligestilling mellem personer, såvel kvinder som mænd, der har indgået registreret partnerskab og ægteskab, til ... Vis forekomsten
Spgsm. 584 af 3. februar 2011 om ligestilling mellem personer, der har indgået registreret partnerskab og ægteskab. Svar den 1. marts 2011.
Den 3. februar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Bente Dahl (RV) spørgsmål nr. 584 - REU, Alm. del 2010-11 - om, hvilke lovmæssige ændringer der skal gennemføres for at opnå total ligestilling mellem personer, såvel kvinder som mænd, der har indgået registreret partnerskab og ægteskab, til ... Vis forekomsten
Spgsm. 584 den 9. maj 2016 om IMR’s anbefaling om en national handlingsplan for bekæmpelse af hadforbrydelser. Svar 6. juni 2016.
Retsudvalget stillede den 9. maj 2016 efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål 584 - Samling: 2015-16 - om hvordan regeringen vil leve op til Institut for Menneskerettigheder (IMR) anbefaling nr. 7 "National handlingsplan for bekæmpelse af hadforbrydelser", til justitsminister, Søren Pind, der svarede ... Vis forekomsten
Spgsm. 586 af 23. februar 2018 om hyppigheden af ikke-akutte indgreb på små og større børn med variationer i kønskarakteristika i 2007 til 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 586 - Samling: 2017-18 - om, hvor hyppigt ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større børn med variationer i ... Vis forekomsten
Spgsm. 587 af 23. februar 2018 om antal børn, der årligt er født i Danmark med variationer i kønskarakteristika i perioden 2007-2017.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 587 - Samling: 2017-18 - om, hvor mange børn, der årligt er født i Danmark med variationer i kønskarakteristika i perioden 2007-2017, til sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, ... Vis forekomsten
Spgsm. 588 af 23. februar 2018 om antal børn, der årligt fødes i Danmark med variationer i kønskarakteristika med sundhedsfaglige argumenter for medicinske indgreb.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 588 - Samling: 2017-18 - om, hvor mange børn, der årligt fødes i Danmark med variationer i kønskarakteristika, og hvor der er dokumenteret sundhedsfaglige argumenter for, at der ... Vis forekomsten
Spgsm. 589 af 23. februar 2018 om FN har påtalt den danske praksis i forhold til ikke-akutte medicinske indgreb på små og større børn med variationer i kønskarakteristika.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 589 - Samling: 2017-18 - om ministeren kan be- eller afkræfte, om FN har påtalt den danske praksis i forhold til ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både ... Vis forekomsten
Spgsm. 590 af 23. februar 2018 om den danske praksis vedr. ikke-akutte medicinske indgreb på små og større børn med variationer i kønskarakteristika, er ændret i perioden 2007-2017.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 590 - Samling: 2017-18 - om den danske praksis i forhold til ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større ... Vis forekomsten
Spgsm. 596 den 2. maj 2017 om betydningen af begreberne “hadefuld tale” og “opfordring til intolerance”. Svar 30. maj 2017.
Retsudvalget stillede den 2. maj 2017 efter ønske fra Peter Skaarup (DF) spørgsmål 596 - REU Alm. del Samling: 2016-17 - om, hvad begreberne "hadefuld tale" og "opfordring til intolerance" betyder, og om der er eksempler på hadefuld tale og opfordring til intolerance, som ikke udgør opfordring til vold eller er ... Vis forekomsten
Spgsm. 6, B 7 fra SUU den 2. marts 2016 om transdiagnosekoder kan flyttes til en anden placering i uændret form. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 2. marts på foranledning af Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål nr. 6 - Samling: 2015-16 - om transdiagnosekoder kan flyttes til en anden placering i uændret form, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 31. marts 2016. Spørgsmålet Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 620 den 3. marts 2017 om klager over privatpraktiserende speciallægers kønshormonbehandling af transpersoner. Svar 31. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts 2017 efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål 620 - Alm. del Samling: 2016-17 - om om klager over privatpraktiserende speciallægers kønshormonbehandling af transpersoner, til sundhedsminister, Karen Ellemann, der svarede den 31. marts 2017. Svaret ... Vis forekomsten
Spgsm. 621 den 3. marts 2017 om myndighederne har fundet grundlag for kritik af privatpraktiserende speciallægers kønshormonbehandling af transpersoner. Svar 31. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts 2017 efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål 621 - Alm. del Samling: 2016-17 - om der er tilfælde, hvor myndighederne har fundet grundlag for eller overvejet, om der var grundlag for kritik eller anden sanktion over for privatpraktiserende ... Vis forekomsten
Spgsm. 622 den 3. marts 2017 om dokumentation for, hvorfor kønshormonhandling af transpersoner betegnes som højt specialiseret. Svar 31. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts 2017 efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål 622 - Alm. del Samling: 2016-17 - om hvilken dokumentation Sundhedsstyrelsen lægger til grund for, at kønshormonbehandling af transpersoner betegnes som højt specialiseret, til sundhedsminister, Karen ... Vis forekomsten
Spgsm. 633 den 7. april 2015 om hvilke EU-lande, der pålægger bogere at bære et ID-kort.
Retsudvalget stillede den 7. april 2015 efter ønske fra Peter Skaarup (DF) spørgsmål 633 - Samling: 2014-15 - om om hvilke lande i EU, der pålægger bogere at bære et ID-kort, til justitsminister, Mette Frederiksen (S). Spørgsmålet Vil ministeren redegøre for, hvilke lande i EU der ved lov pålægger deres myndige ... Vis forekomsten
Spgsm. 634 af 24. april 2008 om definition af hate crime. Svar den 30. maj 2008.
Retsudvalget stillede den 24. april 2008 spørgsmål 634 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om definition af hate crime til justitsminister, Lene Espersen, der svaree den 30. maj 2008. Spørgsmål Hvordan vil ministeren definere hate-crime rettet imod en homoseksuel? Svar Justitsministeriet er ikke bekendt med, at der i ... Vis forekomsten
Spgsm. 635 af 24. april 2008 om undersøgelse af omfanget af hate-crimes imod homoseksuelle i Danmark. Svar den 30. maj 2008.
Retsudvalget stillede den 24. april 2008 spørgsmål 635 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om undersøgelse af omfanget af hate crime imod homoseksuelle i Danmark til justitsminister, Lene Espersen, der svaree den 30. maj 2008. Spørgsmål Foreligger der en dansk undersøgelse af omfanget af hate-crimes imod homoseksuelle ... Vis forekomsten
Spgsm. 636 af 24. april 2008 om antallet af dømte for hate-crimes. Svar den 30. maj 2008.
Retsudvalget stillede den 24. april 2008 spørgsmål 636 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om antallet af dømte for hate crimes til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 30. maj 2008. Spørgsmål Hvor mange er siden 2003 dømt for hate-crimes, og er der en gennemgående tendens i disse sager i forhold til ... Vis forekomsten
Spgsm. 66. af 24. oktober 2012 – SUU bilag 476 – om muligheden for i Danmark at lave en handlingsplan som den norske “Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012”. Svar den 19. november 2012.
Den 24. oktober 2012 stillede Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg spørgsmål 66 - Alm. del 2012-13 - om muligheden for i Danmark at lave en handlingsplan som den norske Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012, til sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag, der svarede ... Vis forekomsten
Spgsm. 663 af 3. april 2009 om en anmelder bliver spurgt om vedkommende mener, der er tale om en hadforbrydelse. Svar 19. maj 2009.
Den 3. april 2009 stillede Retsudvalg på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål 663 - Alm. del 2008-09 - om en anmelder bliver spurgt om vedkommende mener, der er tale om en hadforbrydelse (hatecrime), til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. maj 2009. Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af ... Vis forekomsten
Spgsm. 665 den 15. marts 2013 om at kommentere Kammarrättens afgørelse. Svar 17. april 2013.
Retsudvalget stillede den 15. marts 2013 spørgsmål nr. 665– Samling: 2012-13 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) at kommentere Kammarrättens afgørelse af 19. december 2012, til justitsminister Morten Bødskov, der svarede den 17. april 2013. Spørgsmål Vil ministeren kommentere den svenske domstol ... Vis forekomsten
Spgsm. 666 den 15. marts 2013 om hvordan undersøgelsen af reglerne om kønskorrigerende behandling skrider frem. Svar 17. april 2013.
Retsudvalget stillede den 15. marts 2013 spørgsmål nr. 666 – Samling: 2012-13 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL), om hvordan undersøgelsen af reglerne om kønskorrigerende behandling skrider frem, arbejdsgruppens kommissorium, den svenske Kammarrättens afgørelse af 19. december 2012 om, at sterilisation som ... Vis forekomsten
Spgsm. 666 den 15. marts 2013 om hvordan undersøgelsen af reglerne om kønskorrigerende behandling skrider frem. Svar 17. april 2013.
Retsudvalget stillede den 15. marts 2013 spørgsmål nr. 666 – Samling: 2012-13 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL), om hvordan undersøgelsen af reglerne om kønskorrigerende behandling skrider frem, arbejdsgruppens kommissorium, den svenske Kammarrättens afgørelse af 19. december 2012 om, at sterilisation som ... Vis forekomsten
Spgsm. 687 den 14. april 2015 om en opgørelse over afsagte domme med strafskærpelse. Svar 19. maj 2015.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 687 - Samling: 2014-15 - om en opgørelse over afsagte domme med strafskærpelse jf. straffelovens § 81, nr. 6, til justitsminister, Mette Frederiksen (S), der svarede den 19. maj 2015. Spørgsmål I forlængelse af ... Vis forekomsten
Spgsm. 688 den 14. april 2015 om, at anmelderen skal tage stilling til, om der er tale om eller risiko for, at det en hadforbrydelse. Svar den 19. maj 2015.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 688 - Samling: 2014-15 - om ministeren vil iværksætte en ændring af den registrering, således at der ved anmeldelsen tages stilling til, om der er tale om eller risiko for, at det en hadforbrydelse, til justitsminister, Mette ... Vis forekomsten
Spgsm. 689 den 14. april 2015 om en samlet handlingsplan for bekæmpelsen af hadforbrydelser. Svar 12. maj 2015.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 689 - Samling: 2014-15 - om ministerens holdning til en samlet handlingsplan for bekæmpelsen af hadforbrydelser, til Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialminister, Manu Sareen (RV), der svarede den 12. maj 2015. ... Vis forekomsten
Spgsm. 69 af 12. maj 2015 om regeringens holdning til kritikken i de afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark fra Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder.
Ligestillingsudvalget stillede den 12. maj 2015 spørgsmål 69 - Alm. del 2014-15 - om regeringens holdning til kritikken i de afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark - CEDAW/C/DNK/CO/8, fra Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder, der er nedsat medfør af Konvention om ... Vis forekomsten
Spgsm. 69 af 12. maj 2015 om regeringens holdning til kritikken i de afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark fra Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder.
Ligestillingsudvalget stillede den 12. maj 2015 spørgsmål 69 - Alm. del 2014-15 - om regeringens holdning til kritikken i de afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark - CEDAW/C/DNK/CO/8, fra Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder, der er nedsat medfør af Konvention om ... Vis forekomsten
Spgsm. 690 den 14. april 2015 om en løbende kortlægninger af hadforbrydelser. Svar 12. maj 2015.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 690 - Samling: 2014-15 - om en løbende kortlægninger af hadforbrydelser, til Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialminister, Manu Sareen (RV), der svarede den 12. maj 2015. Spørgsmål I forlængelse af ministerens ... Vis forekomsten
Spgsm. 7, B 7 fra SUU den 2. marts 2016 om Danmark er forpligtet over for WHO til at fastholde diagnose-klassifikationssystemet i sin nuværende struktur. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 2. marts på foranledning af Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål nr. 7 - Samling: 2015-16 - om Danmark er forpligtet over for WHO til at fastholde diagnose-klassifikationssystemet i sin nuværende struktur, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den ... Vis forekomsten
Spgsm. 700 af 16. juni 2016 om processen for revidering af Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Svar 5. juli 2016
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. juni 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 700 – Samling: 2015-16 – om processen for revidering af "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede", til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, der svarede den 5. juli 2016. Spørgsmål Aktuelt er ... Vis forekomsten
Spgsm. 707 af 22. april 2009 om mulighed for elektronisk anmeldelse af hate crime til politiet. Svar 4. juni 2009.
Den 22. april 2009 stillede Retsudvalg på foranledning af Marlene Harpsøe (DF) spørgsmål 707 - Alm. del 2008-09 - om fornyelse af politiets IT-system POLSAS og brugen af elektronisk borgerbetjening til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 4. juni 2009. Spørgsmål I forbindelse med fornyelsen af politiets ... Vis forekomsten
Spgsm. 712 den 22. marts 2013 om registreringen af hadforbrydelser. Svar 17. april 2013.
Retsudvalget stillede den 22. marts 2013 spørgsmål nr. 712 – Samling: 2012-13 – efter ønske fra Peter Skaarup (DF) om kortlægge omfanget af hadforbrydelser, til justitsminister Morten Bødskov, der svarede den 17. april 2013. Spørgsmål ”Vil ministeren kommentere artiklen ”Politikere vil øge registreringen ... Vis forekomsten
Spgsm. 720 af 3. juli 2012 og SUU bilag 385 om ændring af gruppe F65 i WHO’s diagnoseliste. Svar 12. september 2012.
Den 3. juli 2012 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. 720 - Alm. del 2011-12 - om at kommentere SUU, Alm. del - bilag 385 - henvendelse af 2. juli 2012 fra Lars Bech Nygaard vedr. WHO's diagnoseliste til Sundheds og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 12. september ... Vis forekomsten
Spgsm. 75 den 24. marts 2017 om en transkønnet far er ligestillet med andre forældre i forhold til at blive anerkendt som far for sit barn. Svar 31. marts 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 24. marts 2017 efter ønske fra Pernille Bendixen (DF) spørgsmål 75 - Alm. del Samling: 2016-17 - om en transkønnet far er ligestillet med andre forældre i forhold til at blive anerkendt som far for sit barn, til børne- og socialminister, Mai Mercado (K), der svarede den 31. marts ... Vis forekomsten
Spgsm. 75 den 24. marts 2017 om en transkønnet far er ligestillet med andre forældre i forhold til at blive anerkendt som far for sit barn. Svar 31. marts 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 24. marts 2017 efter ønske fra Pernille Bendixen (DF) spørgsmål 75 - Alm. del Samling: 2016-17 - om en transkønnet far er ligestillet med andre forældre i forhold til at blive anerkendt som far for sit barn, til børne- og socialminister, Mai Mercado (K), der svarede den 31. marts ... Vis forekomsten
Spgsm. 76 den 24. marts 2017 om det er ligestilling, når en transmand skal ansøge om forældreskab efter regler for medmoderskab. Svar 31. marts 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 24. marts 2017 efter ønske fra Pernille Bendixen (DF) spørgsmål 76 - Alm. del Samling: 2016-17 - om der fuldt ud er ligestilling, når en transmand i henhold til Børnekonvention skal ansøge om forældreskab efter regler for medmoderskab, til børne- og socialminister, Mai Mercado ... Vis forekomsten
Spgsm. 76 den 24. marts 2017 om det er ligestilling, når en transmand skal ansøge om forældreskab efter regler for medmoderskab. Svar 31. marts 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 24. marts 2017 efter ønske fra Pernille Bendixen (DF) spørgsmål 76 - Alm. del Samling: 2016-17 - om der fuldt ud er ligestilling, når en transmand i henhold til Børnekonvention skal ansøge om forældreskab efter regler for medmoderskab, til børne- og socialminister, Mai Mercado ... Vis forekomsten
Spgsm. 770 af 14. maj 2012 fra Retsudv. til JM om hvilke muligheder en borger har for at klage over retslægerådets afgørelser. Svar 29. maj 2012.
Den 14. maj 2012 stillede Retsudvalget på foranledning af Michael Aastrup Jensen (V) spørgsmål nr. 770 - Alm. del 2011-12 - om, hvilke muligheder en borger har for at klage over Retslægerådets afgørelser, til justitsminister, Morten Bødskov (S), der svarede den 29. maj 2012. Spørgsmål Vil ministeren redegøre ... Vis forekomsten
Spgsm. 784 af 10. august 2012 om tidshorisonten, sammensætningen og arbejdsgrundlaget for den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle. Svar 6. september 2012.
Spgsm. 784 af 10. august 2012 om tidshorisonten, sammensætningen og ar-bejdsgrundlaget for den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle fra Stine Brix (EL) til sundhedsministeren. Svar 6. september 2012. Den 10. august 2012 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. ... Vis forekomsten
Spgsm. 784 af 10. august 2012 om tidshorisonten, sammensætningen og arbejdsgrundlaget for den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle. Svar 6. september 2012.
Spgsm. 784 af 10. august 2012 om tidshorisonten, sammensætningen og ar-bejdsgrundlaget for den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle fra Stine Brix (EL) til sundhedsministeren. Svar 6. september 2012. Den 10. august 2012 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. ... Vis forekomsten
Spgsm. 79 fra Retsudvalget den 12. september 2013 om at redegøre for den europæiske menneskerettighedskonventions diskriminationsforbud. Svar 9. oktober 2013.
Ligestillingsudvalget stillede den 12. september 2013 spørgsmål 79 – Samling: 2012-13 – efter ønske fra Fatma Øktem(V) om at redegøre for den europæiske menneskerettighedskonventions diskriminationsforbud til beskæftigelessminister, Mette Frederiksen, der svarede den 9. oktober 2013. Spørgsmål Vil ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 79 fra Retsudvalget den 12. september 2013 om at redegøre for den europæiske menneskerettighedskonventions diskriminationsforbud. Svar 9. oktober 2013.
Ligestillingsudvalget stillede den 12. september 2013 spørgsmål 79 – Samling: 2012-13 – efter ønske fra Fatma Øktem(V) om at redegøre for den europæiske menneskerettighedskonventions diskriminationsforbud til beskæftigelessminister, Mette Frederiksen, der svarede den 9. oktober 2013. Spørgsmål Vil ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 791 af 15. maj 2014 fra SSU om udkast til vejledning om kønsidentitetsproblemer og kønsskifte. Svar den 20. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 15. maj 2014 spørgsmål 791 - Samling: 2013-14 - om udkast til vejledning om kønsidentitetsproblemer og kønsskifte til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 20. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren sende udvalget udkast til vejledning om ... Vis forekomsten
Spgsm. 791 af 15. maj 2014 fra SSU om udkast til vejledning om kønsidentitetsproblemer og kønsskifte. Svar den 20. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 15. maj 2014 spørgsmål 791 - Samling: 2013-14 - om udkast til vejledning om kønsidentitetsproblemer og kønsskifte til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 20. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren sende udvalget udkast til vejledning om ... Vis forekomsten
Spgsm. 791 af 15. maj 2014 fra SSU om udkast til vejledning om kønsidentitetsproblemer og kønsskifte. Svar den 20. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 15. maj 2014 spørgsmål 791 - Samling: 2013-14 - om udkast til vejledning om kønsidentitetsproblemer og kønsskifte til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 20. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren sende udvalget udkast til vejledning om ... Vis forekomsten
Spgsm. 8, B 7 fra SUU den 2. marts 2016 om nogen WHO-lande har ændringer i WHO’s diagnose-klassifikationssystem i forhold til transkønnethed. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 2. marts på foranledning af Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål nr. 8 - Samling: 2015-16 - om nogen WHO-lande har ændringer i WHO diagnose-klassifikationssystem i forhold til transkønnethed, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den ... Vis forekomsten
Spgsm. 82 den 16. november 2015, om behandlingstiden for transkønnede fra den indledende visitation til påbegyndelse af hormonbehandling i 2013, 2014 og 2015. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 82 – SUU Alm. del 2015-16 – om den gennemsnitlige behandlingstid for transkønnede fra den indledende visitation til påbegyndelse af hormonbehandling i 2013, 2014 og 2015 til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. ... Vis forekomsten
Spgsm. 82 den 16. november 2015, om behandlingstiden for transkønnede fra den indledende visitation til påbegyndelse af hormonbehandling i 2013, 2014 og 2015. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 82 – SUU Alm. del 2015-16 – om den gennemsnitlige behandlingstid for transkønnede fra den indledende visitation til påbegyndelse af hormonbehandling i 2013, 2014 og 2015 til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. ... Vis forekomsten
Spgsm. 823 af 18. marts 2010 til Retsudvalget om anerkendelse af partnerskab indgået i udlandet. Svar den 27. april 2010.
Den 18. marts 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 823 - Alm. del 2009- 10 - om andre landes regler for anerkendelse af partnerskab til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 27. april 2010. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse, hvilke landes regelfastsættelse ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 824 af 18. marts 2010 om reglerne for anerkendelse af partnerskab og ægteskab. Svar den 27. april 2010.
Den 18. marts 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 824 - Alm. del 2009-10 - om en samlet redegørelse for anerkendelse af partnerskab og ægteskab til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 27. april 2010. Spørgsmål I forlængelse af ministeren besvarelse af REU ... Vis forekomsten
Spgsm. 83 den 16. november 2015, om antal tilladelser til/afslag på hormonbehandling af transkønnede i 2013, 2014 og 2015. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 83 – SUU Alm. del 2015-16 – om antal tilladelser til/afslag på hormonbehandling af transkønnede i 2013, 2014 og 2015 til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. december 2015. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, i hvor ... Vis forekomsten
Spgsm. 84 den 16. november 2015, om behandlingstid i verserende sager, hvor Sexologisk Klinik endnu ikke har givet transkønnede tilladelse til hormonbehandling. Svar 14. december 2014.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 84 – SUU Alm. del 2015-16 – om behandlingstid i verserende sager, hvor Sexologisk Klinik endnu ikke har givet transkønnede tilladelse til hormonbehandling til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. december 2015. ... Vis forekomsten
Spgsm. 841 af 15. april 2011 om det, at kønnet fremgår af personnummeret, er i modstrid med Europarådets ministerkomités anbefaling. Svar den 29. april 2011.
Den 15. april 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 841 - REU, Alm. del 2010-11 - om ministeren enig i, at ministerens svar på spørgsmål nr. 497 - REU, Alm. del 2010-11 - om det, at køn er opført i CPR som særskilt dataelement, er i modstrid med Europarådets ... Vis forekomsten
Spgsm. 85 af 26. januar 1999 om KtM kønsskifteoperation på KAS i Herlev. Udateret svar.
Simon Blesnet og Erwin Farengut (senere navneskiftet til: Erwin Maria Jöhnk) skrev den 10. og 18. december 1998 til Sundhedsudvalget om at få foretaget en opfølgende operation på KAS i Herlev i stedet for på Rigshospitalet. Skrivelsen er ikke tilgængelig på Folketingets hjemmeside. Sundhedsudvalget stillede den 26. ... Vis forekomsten
Spgsm. 85 den 16. november 2015, om antal tilladelser til transkønnede kirurgisk indgreb i 2013, 2014 og 2015. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 85 – SUU Alm. del 2015-16 – om antal tilladelser til transkønnede til kirurgisk indgreb i 2013, 2014 og 2015 til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den Svar 14. december 2015. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, hvor mange ... Vis forekomsten
Spgsm. 851 af 28. august 2012 om nedsættelse af en tværministeriel arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle fra Sophie Løhde (V) til sundhedsministeren . Svar 6. september 2012.
Den 28. august 2012 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Sophie Løhde (V) spørgsmål nr. 851 - Alm. del 2011-12 - om nedsættelse en tværministeriel arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle, til minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, der svarede den 6. september 2012. Spørgsmål Hvornår agter ... Vis forekomsten
Spgsm. 851 af 28. august 2012 om nedsættelse af en tværministeriel arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle fra Sophie Løhde (V) til sundhedsministeren . Svar 6. september 2012.
Den 28. august 2012 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Sophie Løhde (V) spørgsmål nr. 851 - Alm. del 2011-12 - om nedsættelse en tværministeriel arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle, til minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, der svarede den 6. september 2012. Spørgsmål Hvornår agter ... Vis forekomsten
Spgsm. 854 af 4. juni 2009 om antal personer med ulige cpr-nr. i behandling med estradiol uden indikation for canser. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 854 - Alm. del 2008-09 - om ordinering af estradiol-præparater til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministeren bedes indhente oplysning fra Sundhedsstyrelsen om, hvor ... Vis forekomsten
Spgsm. 855 af 4. juni 2009 om antal personer med ulige cpr-nr. i behandling med estradiol på indikation af transseksualisme. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 855 - Alm. del 2008-09 - om ordinering af estradiol-præparater til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministeren bedes indhente oplysning fra Sexologisk Klinik om, hvor ... Vis forekomsten
Spgsm. 855 af 4. juni 2009 om antal personer med ulige cpr-nr. i behandling med estradiol på indikation af transseksualisme. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 855 - Alm. del 2008-09 - om ordinering af estradiol-præparater til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministeren bedes indhente oplysning fra Sexologisk Klinik om, hvor ... Vis forekomsten
Spgsm. 856 af 4. juni 2009 om antal personer, der var i kønshormonbehandling inden start på Sexologisk Klinik. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 856 - Alm. del 2008-09 - om antal personer i kønshormonbehandling inden de startede på Sexologisk Klinik, til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministerens bedes ... Vis forekomsten
Spgsm. 856 af 4. juni 2009 om antal personer, der var i kønshormonbehandling inden start på Sexologisk Klinik. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 856 - Alm. del 2008-09 - om antal personer i kønshormonbehandling inden de startede på Sexologisk Klinik, til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministerens bedes ... Vis forekomsten
Spgsm. 857 af 25. august 2016 om der på børn født med DSD foretages kønskorrigerende behandlinger helt ned i spædbørnsalderen. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 857 – Samling: 2015-16 – om der i Danmark foretages operationer og kønskorrigerende behandlinger på børn helt ned i spædbørnsalderen i fald børnene er født med DSD – Disorders of Sexual Development, til ... Vis forekomsten
Spgsm. 857 af 4. juni 2009 om Sexologisk Klinik i forhold til transseksuelle. Svar den 2. september 2014.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 857 - Alm. del 2008-09 - om Sexologisk Klinik i forhold til transseksuelle, til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål I følge Standards of Care afsnit VII udgivet af World ... Vis forekomsten
Spgsm. 857 af 4. juni 2009 om Sexologisk Klinik i forhold til transseksuelle. Svar den 2. september 2014.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 857 - Alm. del 2008-09 - om Sexologisk Klinik i forhold til transseksuelle, til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål I følge Standards of Care afsnit VII udgivet af World ... Vis forekomsten
Spgsm. 858 af 25. august 2016 om hvilke sygdomme og syndromer, der er inkluderet i klassifikationen Disorders of Sexual Development. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 858 – Samling: 2015-16 – om, hvilke sygdomme og syndromer er inkluderet i klassifikationen Disorders of Sexual Development i det danske sundhedssystem, til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, der svarede ... Vis forekomsten
Spgsm. 858 af 4. juni 2009 om varighed af observationsforløb, der ender med tilladelse til kønsskifte. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 858 - Alm. del 2008-09 - om varigheden af observationsforløbene, der ender med tilladelse til kønsskifte, til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Om varighed af ... Vis forekomsten
Spgsm. 858 af 4. juni 2009 om varighed af observationsforløb, der ender med tilladelse til kønsskifte. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 858 - Alm. del 2008-09 - om varigheden af observationsforløbene, der ender med tilladelse til kønsskifte, til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Om varighed af ... Vis forekomsten
Spgsm. 859 af 25. august 2016 om antal tilfælde af DSD fr jan. 2011 til dec. 2015. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 859 – Samling: 2015-16 – om, hvor mange tilfælde omhandlende Disorders of Sexual Development - inklusiv alle lidelser og syndromer, også Hypospadia - som er registreret mellem januar 2011 og december 2015, til ... Vis forekomsten
Spgsm. 859 af 4. juni 2009 om varighed af observationsforløb, der ender med afvisning af kønsskifteoperation. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 859 - Alm. del 2008-09 - om varighed af observationsforløb, der ender med afvisning af kønsskifteoperation til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Hvor lang er kontakten ... Vis forekomsten
Spgsm. 859 af 4. juni 2009 om varighed af observationsforløb, der ender med afvisning af kønsskifteoperation. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 859 - Alm. del 2008-09 - om varighed af observationsforløb, der ender med afvisning af kønsskifteoperation til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Hvor lang er kontakten ... Vis forekomsten
Spgsm. 86 den 16. november 2015, om antallet af sager hos Sexologisk Klinik primo november 2015 og om den gennemsnitlige behandlingstid. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 86 – SUU Alm. del 2015-16 – om antal verserende sager hos Sexologisk Klinik primo november 2015 og om den gennemsnitlige behandlingstid til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. december 2015. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 860 af 25. august 2016 om hvordan DSD-tilfælde registreret mellem jan. 2011 og dec. 2015 fordeler sig rent typemæssigt. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 860 – Samling: 2015-16 – om, hvordan antallet af Disorders of Sexual Development tilfælde, registreret mellem januar 2011 og december 2015, fordeler sig rent typemæssigt, til sundheds- og ældreminister Sophie ... Vis forekomsten
Spgsm. 860 af 4. juni 2009 om konkrete elementer i Standards of Care, der indgår i et forløb hos SK. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 860 - Alm. del 2008-09 - om konkrete elementer i Standards of Care, der indgår i et forløb hos Sexologisk Klinik til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Om indholdet i ... Vis forekomsten
Spgsm. 860 af 4. juni 2009 om konkrete elementer i Standards of Care, der indgår i et forløb hos SK. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 860 - Alm. del 2008-09 - om konkrete elementer i Standards of Care, der indgår i et forløb hos Sexologisk Klinik til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Om indholdet i ... Vis forekomsten
Spgsm. 861 af 25. august 2016 om antal DSD-tilfælde henvist til genitial operation jan. 2011 og dec. 2015. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 861 – Samling: 2015-16 – om, hvor mange henvisninger til genitale operationer for behandling af Disorders of Sexual Development er givet af de multidisiplinære DSD teams på Rigshospitalet, Odense og Århus ... Vis forekomsten
Spgsm. 861 af 4. juni 2009 om hvilke samtaleområder Sexologisk Klinik typisk finder relevante. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 861 - Alm. del 2008-09 - om hvilke samtaleområder Sexologisk Klinik typisk finder af relevante til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Hvilke samtaleområder finder ... Vis forekomsten
Spgsm. 861 af 4. juni 2009 om hvilke samtaleområder Sexologisk Klinik typisk finder relevante. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 861 - Alm. del 2008-09 - om hvilke samtaleområder Sexologisk Klinik typisk finder af relevante til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Hvilke samtaleområder finder ... Vis forekomsten
Spgsm. 862 af 25. august 2016 om antal operationer for behandling af DSD jan. 2011 og dec. 2015. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 862 – Samling: 2015-16 – om, hvor mange operationer for behandling af Disorders of Sexual Development er gennemført imellem januar 2011 og december 2015 på hhv. nyfødte, spædbørn og ældre børn, til ... Vis forekomsten
Spgsm. 862 af 4. juni 2009 om Sexologisk Kliniks kommentar til behandlingsanbefalingerne i Transgender Health Program. Svar 7. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 862 - Alm. del 2008-09 - om Sexologisk Kliniks kommentar til behandlingsanbefalingerne i Transgender Health Program til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. september 2009. Spørgsmål Ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 862 af 4. juni 2009 om Sexologisk Kliniks kommentar til behandlingsanbefalingerne i Transgender Health Program. Svar 7. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 862 - Alm. del 2008-09 - om Sexologisk Kliniks kommentar til behandlingsanbefalingerne i Transgender Health Program til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. september 2009. Spørgsmål Ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 863 af 25. august 2016 om antal hormonel behandling for DSD. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 863 – Samling: 2015-16 – om, hvor mange hhv. nyfødte, spædbørn og børn som er blevet tildelt hormonel behandling for behandling af deres Disorders of Sexual Developmentst type, til sundheds- og ældreminister ... Vis forekomsten
Spgsm. 863 af 4. juni 2009 om hvad der hindrer SK i at tage stilling til ansøg. om navneændring inden et år. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 863 - Alm. del 2008-09 - om hvad der forhindrer Sexologisk Klinik i at tage stilling til ansøgning om navneændring inden et års observation til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. ... Vis forekomsten
Spgsm. 863 af 4. juni 2009 om hvad der hindrer SK i at tage stilling til ansøg. om navneændring inden et år. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 863 - Alm. del 2008-09 - om hvad der forhindrer Sexologisk Klinik i at tage stilling til ansøgning om navneændring inden et års observation til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. ... Vis forekomsten
Spgsm. 864 af 25. august 2016 hvem, der er ansvarlige for diagnosticering og behandling for DSD. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 864 – Samling: 2015-16 – om, hvilke medicinske institutioner og afdelinger, som er ansvarlige for diagnosticeringen og behandlingen af voksne med Disorders of Sexual Development, til sundheds- og ældreminister ... Vis forekomsten
Spgsm. 864 af 4. juni 2009 om social accept ved brug af en persons kaldenavn. Svar 7. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalg på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 864 - Alm. del 2008-09 - om social accept ved brug af en persons kaldenavn til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. september 2009. Spørgsmål På klinikkens hjemmeside (den tredje af de førnævnte ... Vis forekomsten
Spgsm. 864 af 4. juni 2009 om social accept ved brug af en persons kaldenavn. Svar 7. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalg på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 864 - Alm. del 2008-09 - om social accept ved brug af en persons kaldenavn til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. september 2009. Spørgsmål På klinikkens hjemmeside (den tredje af de førnævnte ... Vis forekomsten
Spgsm. 865 af 25. august 2016 om processen for administreringen af behandlingen for DSD. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 865 – Samling: 2015-16 – omprocessen for administreringen af behandlingen af Disorders of Sexual Development for voksne, som selv henvender sig med ønske om behandling, til sundheds- og ældreminister Sophie ... Vis forekomsten
Spgsm. 865 af 4. juni 2009 om Sexologisk Kliniks praksis med at anvende personers navne. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 865 - Alm. del 2008-09 - om Sexologisk Kliniks praksis med at anvende personers navne til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministeren bedes med reference til samme ... Vis forekomsten
Spgsm. 865 af 4. juni 2009 om Sexologisk Kliniks praksis med at anvende personers navne. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 865 - Alm. del 2008-09 - om Sexologisk Kliniks praksis med at anvende personers navne til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministeren bedes med reference til samme ... Vis forekomsten
Spgsm. 866 af 4. juni 2009 om hvilket køn Sexologisk Klinik anvender om personer i journaler. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 866 - Alm. del 2008-09 - om Sexologisk Kliniks praksis med at anvende personers navne til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål I forlængelse af foregående spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 867 af 4. juni 2009 om hvilke kvalitetsmål, Sexologisk Klinik har sat for behandlingen? Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 867 - Alm. del 2008-09 - om hvilke kvalitetsmål, Sexologisk Klinik har sat for behandlingen til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Om kvalitetssikring bedes ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 867 af 4. juni 2009 om hvilke kvalitetsmål, Sexologisk Klinik har sat for behandlingen? Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 867 - Alm. del 2008-09 - om hvilke kvalitetsmål, Sexologisk Klinik har sat for behandlingen til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Om kvalitetssikring bedes ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 868 af 4. juni 2009 om, hvordan Sexologisk Klinik sikrer, at de lever op til kvalitetsmålene? Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 868 - Alm. del 2008-09 - om, hvordan Sexologisk Klinik sikrer, at man lever op til kvalitetsmålene til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Hvordan sikrer klinikken at man ... Vis forekomsten
Spgsm. 868 af 4. juni 2009 om, hvordan Sexologisk Klinik sikrer, at de lever op til kvalitetsmålene? Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 868 - Alm. del 2008-09 - om, hvordan Sexologisk Klinik sikrer, at man lever op til kvalitetsmålene til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Hvordan sikrer klinikken at man ... Vis forekomsten
Spgsm. 869 af 4. juni 2009 om overvejelser eller tiltag fra Sexologisk Klinik på baggrund af skepsis fra transskønnede. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 869 - Alm. del 2008-09 - om overvejelser eller tiltag fra Sexologisk Klinik på baggrund af den skepsis transskønnede udtrykker til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 87 den 16. november 2015, om hvilke behandlingstider og antal konsultationer Sexologisk Klinik finder acceptable og velbegrundede. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 87 – SUU Alm. del 2015-16 – om hvilke behandlingstider der – i dag - efter Sexologisk Kliniks opfattelse skønnes acceptable, samt hvor mange konsultationer der findes acceptable og velbegrundede ud fra en lægelig – og menneskelig – ... Vis forekomsten
Spgsm. 876 den 25. maj 2015 om, hvornår Rigspsolitiets overvejelser om monitorering af hadforbrydelser og anmeldelsesprocessen forventes afsluttet.
Retsudvalget stillede den 25. maj 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 876 - Samling: 2014-15 - om, hvornår den i svaret til spgsm. 688 omtalte overvejelse om monitorering af hadforbrydelser, herunder overvejelser om anmeldelsesprocessen, hos Rigspolitiet forventes afsluttet, til justitsminister, Mette ... Vis forekomsten
Spgsm. 88 den 16. november 2015, om begrundelsen for en 2-års grænse i forhold til en 12- eller 18-måneders grænse ved kønshormonbehandlingen af transkønnede. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 88 – SUU Alm. del 2015-16 – om begrundelsen for en 2-års grænse i forhold til en 12- eller 18-måneders grænse ved kønshormonbehandling af transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. december 2015.. ... Vis forekomsten
Spgsm. 9, B 7 fra SUU den 3. marts 2016 om Danmark kan flytte koderne for transkønnethed (F.64 og F.65 i ICD-10) til kapitel XXI (Factors influencing health status and contact with health system). Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts på foranledning af Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål nr. 9 - Samling: 2015-16 - om Danmark kan flytte koderne for transkønnethed (F.64 og F.65 i ICD-10) til kapitel XXI (Factors influencing health status and contact with health system (Forhold vedrørende ... Vis forekomsten
Spgsm. 912 af 12. april 2010 om der er sammenhæng mellem antal rapporter om hate crimes og overfald på bl.a. homoseksuelle. Svar 12. maj 2010.
Den 12. april 2010 stillede Mogens Jensen (S) spørgsmål 912 - alm. del samling 2009-10 - om det er politiets og/eller PET's opfattelse, at der er en sammenhæng mellem de mange rapporter om hate crimes og overfald bl.a. på homoseksuelle, til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 12. maj 2010. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 92 den 8. november 2013 til JM om EU-dom i asylsag får konsekvenser for Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets praksis, hvor forfølgelse pga. seksuel orientering eller kønsidentitet indgår.
Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI) har den 8. november 2013 på vegne af Johanne Schmidt-Nielsen (EL) stillet spørgsmål 92 – Alm. del 2013-14, om EU-Domstolens afgørelse i sagerne C-199/12, C-200/12 og C-201/12, og vurdere, om afgørelsen får direkte eller indirekte konsekvenser for ... Vis forekomsten
Spgsm. 942 den 7. juni 2017 om sende høringssvar vedr. SST’s udkast til ny vejledning til Sundheds- og Ældreudvalget.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 7. juni 2017 efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 942 - Samling: 2016-17 - om tilsendelse af høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til vejledningen om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling, til sundhedsminister Ellen ... Vis forekomsten
Spgsm. 95 den 30. oktober 2013 om nordiske landes kriterier for kønsskifteoperation. Svar 26. november 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 30. oktober 2013 efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Louise Schack Elholm (V) stillet spørgsmål 95– Alm. del 2013-14 – om, hvilke kriterier andre nordiske lande bruger ved tildeling af kønsskifteoperation, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag ... Vis forekomsten
Spgsm. 96 fra Retsudvalget den 11. december 2015 om hvornår folketinget får udleveret en hadforbrydelsesstatistik for 2014. Svar 11. januar 2016.
Retsudvalget stillede den 11. december 2015 spørgsmål nr. 96 - Samling: 2015-16 - efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om hvornår og af hvem, der udgives en oversigt over antallet af registrerede hadforbrydelser for 2014 til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 11. januar 2016. Spørgsmål Kan ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 97 den 1. september 2015 om langeventetider og risiko for selvmedicinering? Svar den 15. september 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede efter ønske fra Liselott Blixt (DF) den 1. september 2015 spørgsmål 97 - SUU Alm. del 2014-15 (2. samling) - om, at Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer har medført lange ventetider til behandling og derved kaster borgerne ud i risikable selvmedicineringer, til sundheds- og ... Vis forekomsten
Spgsm. 98 den 1. september 2015, om det er “lighed i sundhed”, når transkønnede kun kan få behandling i hovedstaden? Svar den 15. september 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede efter ønske fra Liselott Blixt (DF) den 1. september 2015 spørgsmål 98 - SUU Alm. del 2014-15 (2. samling) - om der er "lighed i sundhed", når transkønnede kun kan få behandling i hovedstaden, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede 15. september 2015. ... Vis forekomsten
Spgsm. 989 den 29. august 2016 om patienters egen import af medicin. Svar 26. september 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 29. august 2016 efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål nr. 989 - SUU Alm. del 2015-16 - om reglerne for patienters egen import af medicin, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, der svarede den 26. september 2016. Spørgsmål Ministeren bedes redegøre ... Vis forekomsten
Spgsm. 99 den 1. september 2015, om at overflytte en del af Sexologisk Kliniks kompetence til Jylland. Svar den 15. september 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede efter ønske fra Liselott Blixt (DF) den 1. september 2015 spørgsmål 99 - SUU Alm. del 2014-15 (2. samling) - om at overflytte en del af Sexologisk Kliniks kompetence til Jylland, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede 15. september 2015. Spørgsmål ”Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. af 17. oktober 2002 fra Trans-Danmark til Sexologisk Klinik om klinikken og den procedure. Svar 5. marts 2003.
Den 17. oktober 2002 stillede Trans-Danmark de herunder gengivne spørgsmål til Sexologisk Klinik, der svarede den 5. marts 2003 efter at være rykket for svar den 23. januar 2003. Svarene følger indrykket lige efter spørgsmålene. For nogle svars vedkommende omfatter de flere spørgsmål og følger indrykket lige ... Vis forekomsten
Spgsm. E-1842/02 af 28. juni 2002 til Kommissionen om EF-traktatens artikel 13 om foranstaltninger mod forskelsbehandling pga. køn, race, etnisk oprindelse m.v. Svar den 29. juli 2002.
Skriftlig forespørgsel E-1842/02 af Glyn Ford (PSE) til Kommissionen den 28. juni 2002. Falder diskrimination af transseksuelle ifølge Kommissionen ind under EF-traktatens artikel 13? Er denne form for diskrimination ligeledes omhandlet af direktivet om forskelsbehandling på arbejdspladsen? Hvilke planer har ... Vis forekomsten
Spgsm. E-3542/97 af 12. november 1997 til Kommissionen om transseksuelle borgere i Den Europæiske Union. Svar den 5. december 1997.
Skriftlig forespørgsel E-3542/97 af James Moorhouse (PSE) til Kommissionen den 12. november 1997 om transseksuelle borgere i Den Europæiske Union. Har Kommissionen på baggrund af Europarådets henstilling 1117 såvel som medlemsstaternes meget forskellige bestemmelser om transseksuelle europæiske borgeres retlige ... Vis forekomsten
Spgsm. E-9039/2010 af 3. november 2010 om depatologisering af kønsidentitetsforstyrrelse. Svar 4. januar 2011.
Europaparlamentsmedlemmer stillede den 3. november 2010 spørgsmål til EU-Kommissionen - E-9039/2010 - om depatologisering af kønsidentitetsforstyrrelse, herunder om Kommissionen var enig med Europarådets menneskerettighedskommissær i, at »tvungen skilsmisse« og »tvangssterilisation« er i strid med principperne om ... Vis forekomsten
Spgsm. E-9039/2010 den 3. november 2010 om at fjerne sygdomsbetegnelsen kønsidentitetsforstyrrelse. Svar den 4. januar 2011.
I anledning af den internationale dag for fjernelse af sygeliggørelse af transidentiteter den 23. oktober 2010 har den tværpolitiske gruppe for LGBT-rettigheder - The European Parliaments Intergroup on LGBT Rights - den 3. november 2010 fået stillet et skriftligt spørgsmål til Europa-Kommissionen om, hvad den ville ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 204 den 18. november 2014 om at sikre, at transkønnede i hormonbehandling ikke risikerer at få deres behandling afbrudt på grund af ventetider. Svar 11. december 2014.
Sundhedsudvalget stillede den 18. november 2014 efter ønske fra Özlem Sara Cekic (SF) spørgsmål 204 - SUU, Alm. del. Samling: 2014-15 - om hvordan ministeren vil sikre, at transkønnede i hormonbehandling ikke risikerer at få deres behandling afbrudt på grund af ventetider, til ministeren for sundhed og ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 204 den 18. november 2014 om at sikre, at transkønnede i hormonbehandling ikke risikerer at få deres behandling afbrudt på grund af ventetider. Svar 11. december 2014.
Sundhedsudvalget stillede den 18. november 2014 efter ønske fra Özlem Sara Cekic (SF) spørgsmål 204 - SUU, Alm. del. Samling: 2014-15 - om hvordan ministeren vil sikre, at transkønnede i hormonbehandling ikke risikerer at få deres behandling afbrudt på grund af ventetider, til ministeren for sundhed og ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 29 den 10. oktober 2014 om LGBT Danmarks kritik af Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning til sundhedsmin. Svar 12. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) stillede den 10. oktober 2014 spørgsmål 29 - SUU, Slm. del. Samling: 2014-15 - LGBT Danmarks kritik af, at transkønnede vil opleve en øget umyndiggørelse som følge af Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede, til ministeren for sundhed og forebyggelse, ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 29 den 10. oktober 2014 om LGBT Danmarks kritik af Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning til sundhedsmin. Svar 12. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) stillede den 10. oktober 2014 spørgsmål 29 - SUU, Slm. del. Samling: 2014-15 - LGBT Danmarks kritik af, at transkønnede vil opleve en øget umyndiggørelse som følge af Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede, til ministeren for sundhed og forebyggelse, ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 30 den 10. oktober 2014 ministerens holdning til at SST’s nye vejledning vil øge ventetiden for transkønnede til sundhedsmin. Svar 12. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) stillede den 10. oktober 2014 spørgsmål 30 - SUU, Slm. del. Samling: 2014-15 - om ministerens holdning til, at Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede vil øge ventetiden betragteligt for en patientgruppe, som i forvejen er tilfreds med den behandling de ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 30 den 10. oktober 2014 ministerens holdning til at SST’s nye vejledning vil øge ventetiden for transkønnede til sundhedsmin. Svar 12. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) stillede den 10. oktober 2014 spørgsmål 30 - SUU, Slm. del. Samling: 2014-15 - om ministerens holdning til, at Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede vil øge ventetiden betragteligt for en patientgruppe, som i forvejen er tilfreds med den behandling de ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 30 den 10. oktober 2014 ministerens holdning til at SST’s nye vejledning vil øge ventetiden for transkønnede til sundhedsmin. Svar 12. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) stillede den 10. oktober 2014 spørgsmål 30 - SUU, Slm. del. Samling: 2014-15 - om ministerens holdning til, at Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede vil øge ventetiden betragteligt for en patientgruppe, som i forvejen er tilfreds med den behandling de ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 31 den 10. oktober 2014 om hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke har underbygget vejledningsudkastet med anerkendte anbefalinger eller undersøgelser. Svar 12. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) stillede den 10. oktober 2014 spørgsmål 31 - SUU, Alm. del. Samling: 2014-15 - om hvorfor Sundhedsstyrelsen udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede ikke er underbygget med anerkendte anbefalinger eller undersøgelser og på mange punkter er i modstrid med Standards of Care fra ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 31 den 10. oktober 2014 om hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke har underbygget vejledningsudkastet med anerkendte anbefalinger eller undersøgelser. Svar 12. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) stillede den 10. oktober 2014 spørgsmål 31 - SUU, Alm. del. Samling: 2014-15 - om hvorfor Sundhedsstyrelsen udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede ikke er underbygget med anerkendte anbefalinger eller undersøgelser og på mange punkter er i modstrid med Standards of Care fra ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 670 af 10. april 2015 om oversendelse af justitsminister Mette Frederiksens talepapir til samrådsspgsm. V. Svar den 15. april 2015.
Retsudvalget udbad sig via spørgsmål nr. 670 - Alm. del 2014-15 - om at få oversendt talepapiret, som justitsminister, Mette Frederiksen anvendte ved besvarelsen af samrådsspørgsmål V, hvilket skete den 15. april 2015 Et talepapir er ministerens manuskript til den mundtlige besvarelse af et samrådsspørgsmål. ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 671 af 10. april 2015 om oversendelse af børne-, ligestillings-, integrations- og socialminister, Manu Sareens talepapir til samrådsspgsm. V. Svar den 8. maj 2015.
Retsudvalget udbad sig via spørgsmål nr. 671 - Alm. del 2014-15 - om at få oversendt talepapiret, som børne-, ligestillings-, integrations- og socialminister, Manu Sareens anvendte ved besvarelsen af samrådsspørgsmål V, hvilket skete den 8. maj 2015. Et talepapir er ministerens manuskript til den mundtlige ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 77 den 22. oktober 2014 om Sexologisk Klinik har kapacitet til at overholde den udredningsgaranti på 60 dage, som aktuelt er indført på psykiatriområdet. Svar den 17. november 2014.
Sundhedsudvalget stillede den 22. oktober 2014 efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 77 - SUU, Alm. del. Samling: 2014-15 - om Sexologisk Klinik har kapacitet til at overholde den udredningsgaranti på 60 dagesom aktuelt er indført på psykiatriområdet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, Nick Hækkerup ... Vis forekomsten
Spgsm. om Sexologisk Klinik overholder udredningsgarantien stillet den 6. januar 2015 af LGBT Danmark til Sundhedsministeren og Sundhedsudvalget. SSU bilag 171. Svar 9. marts 2015.
LGBT Danmark har den 6. januar 2015 skrevet til Sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup og Sundheds- og forebyggelsesudvalget om udredningsgaranti for transkønnede. Henvendelsen er den 9. januar 2015 registreret hos Folketinget som SUU Alm.del 2014-15 bilag 171. Den 9. marts 2015 svarede Sundheds- og ... Vis forekomsten
Spgsm. P-0076/09 af 14. januar 2009 om gennemførelse af ligestillingsdirektiv 2006/54/EF i relation til transpersoner. Svar 3. februar 2009.
Den 14. januar 2009 stillede Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) spørgsmål P-0076/09 om gennemførelse af det omarbejdede ligestillingsdirektiv (2006/54/EF) for så vidt angår transseksuelle, til Kommissionen, der svarede den 3. februar 2009. I spørgsmålets originale engelske tekst anvendes ordet "transgender". Det er i ... Vis forekomsten
Spgsm. S 811 den 3. marts 2015 om billedlegitimation. Svar den 13. marts 2015.
Pernille Vigsø Bagge (SF) stillede den 3. marts 2015 spørgsmål S 811 - Samling: 2014-15 - om kommentar til henvendelsen fra Danske Handicaporganisationers formand, Thorkil Olsen, af 27. februar 2015 vedrørende billedlegitimation, til Økonomi- og indenrigsminister, Morten Østergaard, der svarede den 13. marts ... Vis forekomsten
Sprgsm. 716 af 15. juni 2016 om antal homoseksuelle, der de senere år er blevet udsat for hadforbrydelser og hvilken type mennesker, der begår disse hadforbrydelser. Svar 1. september 2016.
Retsudvalget stillede den 15. juni 2016 efter ønske fra Peter Kofod Poulsen (DF) spørgsmål 716 – Samling: 2015-16 – om antal homoseksuelle, der de senere år er blevet udsat for hadforbrydelser, og hvilken type mennesker, der typisk udsætter homoseksuelle for hadforbrydelser, til justitsminister, Søren Pind, der ... Vis forekomsten
Spørgsmål fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen den 13. september 2015 om opfølgende hormonbehandling. Svar den 3. november 2015.
LGBT Danmark skrev den 13. september 2015 til Sundhedsstyrelsen, at foreningen havde erfaret, at Sundhedsstyrelsen har tanker om, at den opfølgende og vedligeholdende behandling af transpersoner med kønshormoner skal foregå på henholdsvis Aalborg Universitetshospital og Odense Universitetshospital. Ifølge Vejledning ... Vis forekomsten
Spørgsmål om Rigspolitiet modtager og opbevarer Sexologisk Kliniks vurderinger af transkønnede, som har ønsket et X i deres pas. REU spgsm. 23. 14. august 2013. Svar 7. november 2013.
Retsudvalget, REU har den 14. august 2013 på vegne af Pernille Skipper (EL) stillet spørgsmål 23 – Alm. del 2012-13 – om det er korrekt, at Rigspolitiet modtager og opbevarer Sexologisk Kliniks vurderinger af transkønnede, som har ønsket et X i deres pas i stedet for et F eller et M, til justitsminister, Morten ... Vis forekomsten
Spørgsmål om Rigspolitiet modtager og opbevarer Sexologisk Kliniks vurderinger af transkønnede, som har ønsket et X i deres pas. REU spgsm. 23. 14. august 2013. Svar 7. november 2013.
Retsudvalget, REU har den 14. august 2013 på vegne af Pernille Skipper (EL) stillet spørgsmål 23 – Alm. del 2012-13 – om det er korrekt, at Rigspolitiet modtager og opbevarer Sexologisk Kliniks vurderinger af transkønnede, som har ønsket et X i deres pas i stedet for et F eller et M, til justitsminister, Morten ... Vis forekomsten
Spørgsmål P-2625/10 af 15. april 2010 til om at fjerne transseksualitet fra listen over psykiske lidelser. Svar den 11. maj 2010.
Europaparlamentsmedlemmer stillede den 15. april 2010 spørgsmål til EU-Kommissionen - P-2625/10 - om EU har sit eget klassifikationssystem for sygdomme og om at fjerne transseksualitet fra listen over psykiske lidelser. Europa-Kommissionen svarede den 11. maj 2010. Spørgsmål Transseksualitet er på nuværende ... Vis forekomsten
SST’s høringsudkast den 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
Sundhedsstyrelsen sendte den 2. juni 2017 et udkast til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" i offentlig høring. Bemærkninger og kommentarer til udkastet skal fremsendes elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Evidens, Uddannelse og Beredskab EnhedEUB@sst.dk senest ... Vis forekomsten
SST’s udkast af 6. marts 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
Sundhedsstyrelsen udsendte den 17. marts 2017 et udkast dateret den 6. marts 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling". Sundhedsstyrelsen pointerede, at der var tale om et foreløbigt arbejdsdokument. På baggrund af kommentarer til udkastet og input fra ... Vis forekomsten
SSU Bilag 73. LGBT Danmarks skrivelse af 27. november 2012 til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om brugeroplevet kvalitet i behandlingen af transkønnede.
LGBT_Danmark.jpg Den 28. november 2012 har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget som bilag 73 - Alm. del 2012-13 - registreret modtagelsen af en skrivelse fra LGBT Danmark om brugeroplevet kvalitet i behandlingen af transkønnede. Skrivelsen gengives i sin helhed herunder. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg ... Vis forekomsten
Statsministerens redegørelse den 3. oktober 2017 om kommende lovforslag indeholder: Ændring af sundhedsloven vedr. kastration.
Statsministerens redegørelse den 3. oktober 2017 indeholder et punkt om, at sundhedsloven skal ændres, så Sundhedsstyrelsen som hovedregel ikke skal give tilladelse til kastration som led i kønsskifte. Redegørelsen indledes med: "Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og ... Vis forekomsten
Statsministerens redegørelse den 3. oktober 2017 om kommende lovforslag indeholder: Ændring af sundhedsloven vedr. kastration.
Statsministerens redegørelse den 3. oktober 2017 indeholder et punkt om, at sundhedsloven skal ændres, så Sundhedsstyrelsen som hovedregel ikke skal give tilladelse til kastration som led i kønsskifte. Redegørelsen indledes med: "Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og ... Vis forekomsten
Stemmetræning. Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne. BEK nr. 378 af 28. april 2006.
Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne - BEK nr. 378 af 28. april 2006 - er udstedt i medfør af Lov om specialundervisning for voksne og henhører under Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet. Bekendtgørelsen er interessant for transpersoner, der ønsker hjælp til at få stemmen til at svare til ... Vis forekomsten
Stemmetræning. Lov om specialundervisning for voksne. LBK nr. 787 af 15. juni 2015.
Lov om specialundervisning for voksne. LBK nr. 787 af 15. juni 2015. Loven henhører under Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet. Loven er interessant for transpersoner, der ønsker hjælp til at få stemmen til at svare til det køn, de lever som. I tilslutning til loven er der udstedt en Bekendtgørelse om ... Vis forekomsten
Stemmetræning. Vejledning om specialundervisning for voksne. VEJ nr. 9396 af 2. juli 2009.
Vejledning om specialundervisning for voksne - VEJ nr. 9396 af 2. juli 2009 - er tilknyttet Lov om specialundervisning for voksne og Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne og udstedt af Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet. Vejledningen er interessant for transpersoner, der ønsker hjælp til at ... Vis forekomsten
Sterilisation er et ulovligt krav som betingelse for at ændre kønsbetegnelse i fødselsattest, fastslog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – ECHR 121 (2017) – den 6. april 2017.
Pressemeddelelse den 6. april 2017 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Kravet om sterilisation eller en behandling, der medfører en meget høj sandsynlighed for sterilitet som betingelse for at ændre fødselsattester, var i strid med retten til respekt for privatlivet. Den Europæiske ... Vis forekomsten
Sterilisation er et ulovligt krav som betingelse for at ændre kønsbetegnelse i fødselsattest, fastslog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – ECHR 121 (2017) – den 6. april 2017.
Pressemeddelelse den 6. april 2017 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Kravet om sterilisation eller en behandling, der medfører en meget høj sandsynlighed for sterilitet som betingelse for at ændre fødselsattester, var i strid med retten til respekt for privatlivet. Den Europæiske ... Vis forekomsten
Sterilisation og kastration, Lov om.
Lige siden Christine Jorgensen i 1952 fik foretaget sin kønsskifteoperation på Rigshospitalet i København, har § 13 i "Lov om sterilisation og kastration" været benyttet som det retslige grundlag for at give tilladelse til kønsskifteoperation, idet en sådan operation jo medfører en kastration. Loven er meget ... Vis forekomsten
Stigende racistisk og homofobisk vold i Europa. EU-Parlamentets beslutning P6_TA(2006)0273 af 15. juni 2006.
Europa-Parlamentets beslutning den P6_TA(2006)0273 15. juni 2006 om stigende racistisk og homofobisk vold i Europa henviser bl.a. under punkt 2.6 til drabet i Portugal den 22. februar 2006 på den 22 årige brasilianske transseksuelle, Gisberta. * * * Herunder den vedtagne beslutning. Torsdag den 15. juni 2006 - ... Vis forekomsten
Stop sygeliggørelsen af transkønnede! Skrivelse af 25. maj 2011 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen.
Stop sygeliggørelsen af transkønnede! Den 14. marts 2011 blev der afholdt en høring om transkønnedes vilkår og behandling på Christiansborg. Her blev der ytret et bredt ønske om, at fjerne diagnoser vedrørende kønsidentitet fra listen over sygdomme og helbredsproblemer. Derfor belyses i det følgende behovet for ... Vis forekomsten
Straffeloven af 1866.
I 1866 fik Danmark sin første egentlige straffelov. Loven blev vedtaget den 10. februar 1866 efter et udkast udarbejdet af straffelovskommissionen af 1859 og trådte i kraft den 1. juli 1966. Straffeloven af 1866 indledes således: Almindelig borgerlig Straffelov Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, ... Vis forekomsten
Straffeloven. LBK nr. 977 af 9. august 2017.
Straffeloven - LBK nr. 977 af 9. august 2017 henhører under Justitsministeriet. § 81 og § 266 b har speciel betydning for transpersoner. 10. kapitel Straffens fastsættelse § 81. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed, Pkt. 6) at gerningen har baggrund i andres etniske ... Vis forekomsten
Straffelovens § 266 b (hadforbrydelser). Praksisoversigt fra Rigsadvokaten.
Rigsadvokaten ajourfører løbende en praksisoversigt over anvendelsen af straffelovens § 266 b (hadforbrydelse) i kapitelet om freds- og ærekrænkelser. Rigsadvokaten er den øverste anklagemyndighed i Danmark. Oversigten indeholder byretsdomme, landsretsdomme, højesteretsdomme, bødeforlæg og frifindende domme samt ... Vis forekomsten
Straffelovens §§ 266 b og 81, nr. 6, Rigsadvokatmedd. til politiet og anklagemyndigheden om beh. af sager vedr. overtrædelse af. Medd. nr. 2/2011 af 140911. Forældet.
Forældet. Rigsadvokatmeddelelse nr. 2/2011 af 140911 til politiet og anklagemyndigheden om beh. af sager vedr. overtrædelse af straffelovens §§ 266 b og 81, nr. 6. Meddelelsen er afløst af nr. 2/2011 af 20. november 2015. Rigsadvokaten Meddelelse nr. 2/2011 Dato 14. september 2011 J.nr. RA-2010-609-0080 Behandlingen ... Vis forekomsten
Styrelsen for patientsikkerheds høringsskrivelse af 17. juli 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Styrelsen for Patientsikkerheds høringsskrivelse af 17. juli 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Dato 17-07-2017 Sagsnr.S-1010-1203/1 ... Vis forekomsten
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter møde med Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik vedr. transkønnedes rettigheder den 22. januar 2013.
Af dagsordenen for møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 22. januar 2013 kl. 1400 er pkt.: Drøftelse af møde med Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik vedr. transkønnedes rettigheder. * * * Dagsordenen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
Sundhedsloven – LBK nr. 191 af 28. februar 2018.
Sundhedsloven - LBK nr. 191 af 28. februar 2018. Sundhedsloven hører under Sundheds- og Ældreministeriet. Uddrag af Sundhedsloven Afsnit I Sundhedsvæsenet Kapitel 1 Formål og opgaver m.v. § 1. Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og ... Vis forekomsten
Sundhedsstyrelsens præcicering af regler for behandling af transkønnede fortsat gældende den 1. oktober 2014.
Tonny P. har fået afklaret den seneste tids usikkerhed om, hvorvidt transpersoner kunne fortsætte deres behandling med kønshormoner hos den læge eller gynækolog, hvor de var i b