Menneskerettighedsdomstol
Rees mod The United Kingdom – Application no. 9532/81. Om ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 17. oktober 1986.
I sagen Rees v. The United Kingdom - Application no. 9532/81 - frikendte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 17. oktober 1986 England. Mark Nicholas Alban Rees, der var kvinde til mand transseksuel, klagede til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over, at The United Kingdoms lovgivning ikke gav ham en ... Vis forekomsten
Cossey mod the United Kingdom – Application no. 10843/84. Om ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 27. september 1990.
Den 27. september 1990 afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med stemmerne ti mod otte, at der ikke var sket brud på artikel 8 og med stemmerne fjorten mod fire, at der ikke var sket brud på artikel 12. Frøken Caroline Cossey, der er brittisk statsborger, blev født i 1954 og ved fødslen registreret som ... Vis forekomsten
B.v. mod Frankrig – Application no. 13343/87. Ret til ændring af kønsbetegnelse efter kønsskifteoperation. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 23. marts 1992.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjorde den 23. marts 1992, at den franske stat skulle ændre kønsbetegnelse og kønsbestemte fornavne på personer, der har gennemgået en kønsskifteoperation. Dette fremgår af sagen B. v. mod Frankrig - (Application nr. 133443/87). Sagen drejer sig om Miss B., der er født i ... Vis forekomsten
Roetzheim mod Tyskland – Application No. 31177/96. Ret til ændring af kønsstatus uden kønsskifteoperation. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 25. april 1996.
Sagen Roetzheim mod Tyskland i korthed Sagen journaliseret hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 25. april 1996 under Application No. 31177/96. Den 5. december 1995 anlagde den tyske statsborger Theodor (Dora) Roetzheim sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod staten Tyskland om, at staten ... Vis forekomsten
X, Y og Z mod The United Kingdom – Application no. 21830/93. Ret til familieliv. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 22. april 1997.
I sagen X, Y og Z v. The United Kingdom - Application no. 21830/93 - konkluderede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at der ikke havde været nogen overtrædelse af artikel 8 (ret til respekt for privatliv og familieliv), men anerkendte alligevel, at der var et familieliv mellem den transseksuelle og hans partners ... Vis forekomsten
Sheffield og Horsham mod the United Kingdom – Application No 22985/93 og 23390/94. Ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 30. juli 1998.
I sagen Sheffield og Horsham v. the United Kingdom - Application No 22985/93 og 23390/94 - som består af to sager, som blev ført samtidig, frikendte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 30. juli 1998 England. Sagen blev ført ved Storkammeret - Grand Chamber - i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I ... Vis forekomsten
Christine Goodwin mod The United Kingdom – Application no. 28957/95. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 11. juli 2002.
Uformel oversættelse af pressemeddelelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols justitssekretær vedrørende dommen fra den 11. juli 2002 i sagen om Christine Goodwin v. The United Kingdom. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske version. Tina ... Vis forekomsten
Wena og Anita Parry mod the United Kingdom – Application no. 42971/05. Skilsmisse i fbm. kønsskifte. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 28. december 2006.
Den 28. november 2006 afviste Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sagen Wena og Anita Parry mod the United Kingdom - Application no. 42971/05 - som grundløs. Klagerne, Wena og Anita Parry var begge britiske statsborgere født i 1939 og 1940 og bosiddende i Port Talbot, England. De blev gift i 1960 og havde tre ... Vis forekomsten
R og F mod the United Kingdom – Application no. 35748/05. Skilsmisse i fbm. kønsskifte. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 28. december 2006.
Den 28. november 2006 afviste Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sagen R. og F. v. the United Kingdom - Application no. 35748/05 - som grundløs. Klagerne, R og F var begge britiske statsborgere født i 1977 og 1974 og bosiddende i Skotland. De mødtes i 1997 og blev gift i 1998. F var født som mand, men startede ... Vis forekomsten
L. mod Litaun – Application no. 27527/03 – Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemte den 11. september 2007, at Litauen skulle indføre lovgivning, der tillader kønsskifteoperationer.
Den 11. september 2007 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dom i sagen L. mod Litauen - Application no. 27527/03. L. er en transmand, som grundet manglende lovgivning ikke kunne få tilladelse til en kønsskifteoperation i Litaun. Domstolen afgjorde, at Litauen var forplitiget til at gennemføre den ... Vis forekomsten
Y. Y. mod Tyrkiet – Application no. 14793/08. Om afslag på kønsskifte. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 6. marts 2008.
Den 6. marts 2008 blev sagen Y. Y. mod Tyrkiet - Application no. 14793/08 - indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Sagsøgeren var en tyrkisk statsborger født i 1981 og boende i Mersin. Klageren var en ikke-kønsskifteopereret kvinde til mand transseksuel, der i de civile registre var registreret som ... Vis forekomsten
Schlumpf mod Schweiz – Application no. 29002/06. Om retfærdig rettergang, toårig observationsperiode og ret til respekt for privatliv og familieliv. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 9. januar 2009.
Nadine Schlumpf fik afslag fra sygeforsikringsselskabet om at betale omkostningerne ved hendes kønsskifteoperation med den begrundelse, at hun ikke havde overholdt en toårig observationsperiode og ikke fik tilladelse til at føre lægelige vidner under retssagen i Schweiz, indbragte sagen for Den Europæiske ... Vis forekomsten
P.V. mod Spanien – Application no. 35159/09. Transseksuels samkvem med søn. ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den18. juni 2009. Dom den 30. november 2010.
Sagen P.V. mod Spanien. Sagen blev indgivet til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 18. juni 2009 og journaliseret under application no. 35159/09. Den 30. november 2010 offentliggjorde justitssekretæren ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en pressemeddelelse om, at domstolen samme dag havde afsagt dom ... Vis forekomsten
Domsoversigt marts 2012 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over sager om transforhold.
Domsoversigten gengives herunder alene med sagsnavn, journalnummer (Application no.) og dato (for afgørelse af sagen). Samtlige sager er omtalt i Vidensbanken. Linket i første linje (xx mod yy) fører til omtalen. Rees mod The United Kingdom Application no. 9532/81 Dom den 17. oktober 1986. Se sagen hos Den Europæiske ... Vis forekomsten
H. mod Finland – Application no. 37359/09. Ændring af personnummer. Den Europæiske den 13. november 2012.
Sagen H. mod Finland - Application no. 37359/09 - blev indbragte for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af H., idet de finske myndigheder kun ville ændre hendes personnummer fra et mandligt til et kvindeligt og dermed reelt anerkende hendes mand til kvinde kønsskifte, hvis hendes og hustruens ægteskab ændredes ... Vis forekomsten
Y.Y mod Tyrkiet – Applikation no. 14793/08. Ret til kønsskifteoperation og ret til anerkendelse af køn uden sterilisation. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 10. marts 2015.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 10. marts 2015 dom i sagen YY mod Tyrkiet. Y.Y. er en transmand, som i 2005 søgte om tilladelse til at få en kønsskifteoperation, men fik afslag med den (underlige) begrundelse, at han som biologisk født kvinde var i stand til at blive gravid. I 2013 søgte Y.Y. ... Vis forekomsten
Sterilisation er et ulovligt krav som betingelse for at ændre kønsbetegnelse i fødselsattest, fastslog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – ECHR 121 (2017) – den 6. april 2017.
Pressemeddelelse den 6. april 2017 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Kravet om sterilisation eller en behandling, der medfører en meget høj sandsynlighed for sterilitet som betingelse for at ændre fødselsattester, var i strid med retten til respekt for privatlivet. Den Europæiske ... Vis forekomsten