EU-Domstolen
P mod S og Cornwall County Council – C-13/94. Afskedigelse af en transseksuel var ulovlig. EF-domstolen den 30. april 1996.
p-mod-s-og-Cornwall-county-council C-13/94, EF-Domstolen, transseksuel, EF-domstolen, kønsskifte, ligebehandling af mænd og kvinder, P mod S og Cornwall County Council P mod S og Cornwall County Council - C-13/94. Afskedigelse af en transseksuel var ulovlig. EF-domstolen den 30. april 1996. EF-Domstolen afgjorde den 30. ... Vis forekomsten
EF-Domstolen traf den 7. januar 2004 afgørelse om, at K.B., der har fået foretaget kønsskifte, skal kunne indgå ægteskab og kunne få efterladtepension fra sin partner. Sag C-117/01.
EF-Domstolen traf den 7. januar 2004 afgørelse i sagen K.B. mod "National Health Service Pensions Agency og Secretary of State for Health" i England. Domstolen konstaterede, at den engelske lovgivning forhindrede K.B. og R i at indgå ægteskab, hvilket var i strid med EU-retten, hvorfor den lokale domstol skulle ... Vis forekomsten
EF-Domstolen traf den 27. april 2006 afgørelse om, at en MtK kønsskifteopereret fra England var berettiget til pension fra kvinders pensionsalder. Sag C-423/04.
Sagen vedrører Sarah Margaret Richards, der har gennemgået en mand til kvinde kønsskifteoperation, men som de engelske myndigheder nægtede pension fra hun fyldte 60 år, hvilket er normal pensionsalder for kvinder. Myndighederne ville først tildele hende pension, fra hun fyldte 65 år, som er normal pensionsalderen ... Vis forekomsten
Forskelsbehandling mellem mænd og kvinder ved beregning af forsikringsydelser forbudt efter 2012 jf. EU-Domstolens dom – C-236/09 – den 1. marts 2011.
Den 4. marts 2011 orienterede Folketingets Erhvervsudvalg - 2010-11 ERU alm. del Bilag 174 - om, at EU-Domstolen forbyder forskelsbehandling mellem mænd og kvinder ved beregning af forsikringsydelser efter 2012. Sammenfatning EU-Domstolen har i dommen af 1. marts 2011 - C-236/09 - slået fast, at forskelsbehandling af ... Vis forekomsten
Asyl til homoseksuelle flygtninge. Sag C-199/12, C-200/12 og C-201/12 – den 7. november 2013.
EU-Domstolen afsagde den 7. november 2013 dom i tre sager om asyl til homoseksuelle, som grundet deres ensartethed blev behandlet samlet. Sagerne blev afgjort efter det nu ophævede asyldirektiv - 2004/83/EF af 29. april 2004. Det nye asyldirektiv - 2011/95/EU af 13. december 2011 - indskrænker ikke asylmylighederne for ... Vis forekomsten