Køreplan fobi og forskelsbeh.
Frem mod en EU-køreplan for ligestilling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. Oktober 2012.
Resumé Denne undersøgelse giver et overblik over de problemer, som møder LGBTI personer står som identificeret i EU undersøgelser og EU-tiltag på dette område frem til dato. Undersøgelsen fokuserer navnlig på ligestillingsområderne (herunder inden for beskæftigelse, sundhed, uddannelse, adgang til varer og ... Vis forekomsten
Opfordring af 1. oktober 2013 om EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering til vedtagelse.
Den 1. oktober 2013 fremsatte Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling et forslag til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Forslaget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende ... Vis forekomsten
Forslag af 14. oktober 2013 til betænkning om EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
Den 14. oktober 2013 udgav Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender et forslag til betænkning om Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender med Ulrike Lunacek som ordfører, som gengives herunder Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om EU-køreplan mod homofobi og ... Vis forekomsten
Ændringsforslag 1 – 45 til forslag om EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering fremlagt den 19. november 2013.
Den 19. november 2013 fremlagde Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender en skrivelse med 45 ændringsforslag til om forslaget til EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. Ændringsforslagene gengives herunder Ændringsforslag 1 - 45 til forslag om EU ... Vis forekomsten
Udtalelse af 6. december 2013 fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
Den 6. december 2013 fremsatte Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling en udtalelse til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslaget til EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering til vedtagelse. Udtalelsen FORSLAG Udvalget om Kvinders ... Vis forekomsten
Rapport af 17. december 2013 til Europa-Parlamentet om en EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
Den 17. december 2013 vedtog Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender under Europa-Parlamentet en rapport om en EU-køreplan mod homofobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. (Report on the EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual ... Vis forekomsten
Betænkning A7-0009/2014 af 8. januar 2014 om en EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
Den 8. januar 2014 vedtog Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender under Europa-Parlamentet en betænkning om EU-køreplanen mod homofobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. (Report on the EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentet vedtog den 4. februar 2014 en anmodning til EU-Kommissionen om en LGBTI køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet.
Europa-Parlamentet vedtog den 4. februar 2014 en ikke-bindende henstilling om en kommende EU-køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. Vedtagelsen skete med 394 stemmer for og 176 imod. To danske europaparlamentsmedlemmer var fraværende og en stemte hverken for eller ... Vis forekomsten
EU-Parlamentets pressemeddelelse af 5. februar 2014 om en LGBTI køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet.
Europa-Parlamentets pressemeddelelse om deres initiativ-betænkning, der opfordrer Kommissionen til at formulere en EU-køreplan mod diskriminerende handlinger mod LGBT-personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og intetkønnede) blev offentliggjort den 10. februar 2014 af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ... Vis forekomsten