Undermenuer til "Europarådet": Menneskerettighedsdomstolen | Anbefalinger | Rapporter mm.
Europarådet
Rees mod The United Kingdom – Application no. 9532/81. Om ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 17. oktober 1986.
I sagen Rees v. The United Kingdom - Application no. 9532/81 - frikendte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 17. oktober 1986 England. Mark Nicholas Alban Rees, der var kvinde til mand transseksuel, klagede til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over, at The United Kingdoms lovgivning ikke gav ham en ... Vis forekomsten
Betingelserne for transseksuelle, Europarådets Parlamentariske Forsamlings Anbefaling 1117(1989) af 29. september 1989.
Recommendation 1117(1989) of the Parliamentary Assembly - The conditions of transsexuals Vedtaget af Europarådets Parlamentariske Forsamling den 29. september 1989 I betragtning af at transseksualitet er et syndrom karakteriseret ved en dobbelt personlighed, én fysisk, de andre psykologiske, sammen med en så ... Vis forekomsten
Cossey mod the United Kingdom – Application no. 10843/84. Om ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 27. september 1990.
Den 27. september 1990 afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med stemmerne ti mod otte, at der ikke var sket brud på artikel 8 og med stemmerne fjorten mod fire, at der ikke var sket brud på artikel 12. Frøken Caroline Cossey, der er brittisk statsborger, blev født i 1954 og ved fødslen registreret som ... Vis forekomsten
B.v. mod Frankrig – Application no. 13343/87. Ret til ændring af kønsbetegnelse efter kønsskifteoperation. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 23. marts 1992.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjorde den 23. marts 1992, at den franske stat skulle ændre kønsbetegnelse og kønsbestemte fornavne på personer, der har gennemgået en kønsskifteoperation. Dette fremgår af sagen B. v. mod Frankrig - (Application nr. 133443/87). Sagen drejer sig om Miss B., der er født i ... Vis forekomsten
Roetzheim mod Tyskland – Application No. 31177/96. Ret til ændring af kønsstatus uden kønsskifteoperation. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 25. april 1996.
Sagen Roetzheim mod Tyskland i korthed Sagen journaliseret hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 25. april 1996 under Application No. 31177/96. Den 5. december 1995 anlagde den tyske statsborger Theodor (Dora) Roetzheim sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod staten Tyskland om, at staten ... Vis forekomsten
X, Y og Z mod The United Kingdom – Application no. 21830/93. Ret til familieliv. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 22. april 1997.
I sagen X, Y og Z v. The United Kingdom - Application no. 21830/93 - konkluderede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at der ikke havde været nogen overtrædelse af artikel 8 (ret til respekt for privatliv og familieliv), men anerkendte alligevel, at der var et familieliv mellem den transseksuelle og hans partners ... Vis forekomsten
Sheffield og Horsham mod the United Kingdom – Application No 22985/93 og 23390/94. Ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 30. juli 1998.
I sagen Sheffield og Horsham v. the United Kingdom - Application No 22985/93 og 23390/94 - som består af to sager, som blev ført samtidig, frikendte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 30. juli 1998 England. Sagen blev ført ved Storkammeret - Grand Chamber - i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I ... Vis forekomsten
Transsexualism In Europe
Bogen indeholder en sammenfattende rapport om transseksualitet, national lovgivning og internationale juridiske instrumenter om transseksualitet samt domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om transseksualitet. I bogen konkluderes, at de fleste europæiske stater anerkender transseksualitet og tillader ... Vis forekomsten
Christine Goodwin mod The United Kingdom – Application no. 28957/95. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 11. juli 2002.
Uformel oversættelse af pressemeddelelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols justitssekretær vedrørende dommen fra den 11. juli 2002 i sagen om Christine Goodwin v. The United Kingdom. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske version. Tina ... Vis forekomsten
Wena og Anita Parry mod the United Kingdom – Application no. 42971/05. Skilsmisse i fbm. kønsskifte. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 28. december 2006.
Den 28. november 2006 afviste Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sagen Wena og Anita Parry mod the United Kingdom - Application no. 42971/05 - som grundløs. Klagerne, Wena og Anita Parry var begge britiske statsborgere født i 1939 og 1940 og bosiddende i Port Talbot, England. De blev gift i 1960 og havde tre ... Vis forekomsten
R og F mod the United Kingdom – Application no. 35748/05. Skilsmisse i fbm. kønsskifte. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 28. december 2006.
Den 28. november 2006 afviste Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sagen R. og F. v. the United Kingdom - Application no. 35748/05 - som grundløs. Klagerne, R og F var begge britiske statsborgere født i 1977 og 1974 og bosiddende i Skotland. De mødtes i 1997 og blev gift i 1998. F var født som mand, men startede ... Vis forekomsten
L. mod Litaun – Application no. 27527/03 – Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemte den 11. september 2007, at Litauen skulle indføre lovgivning, der tillader kønsskifteoperationer.
Den 11. september 2007 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dom i sagen L. mod Litauen - Application no. 27527/03. L. er en transmand, som grundet manglende lovgivning ikke kunne få tilladelse til en kønsskifteoperation i Litaun. Domstolen afgjorde, at Litauen var forplitiget til at gennemføre den ... Vis forekomsten
Thomas Hammarbergs rapport af 12. december 2007 om bl.a. kønsskifteforholdene i Østrig.
Thomas Hammarberg, Europarådets menneskerettighedskommissær besøgte Østrig den 21. til 25. maj 2007. Efter besøget blev der dateret den 12. december 2007 udarbejdet en officiel rapport over besøget. Afsnit 5.2 Gender discrimination and violence against women indeholder under pkt. 57 et afsnit om transseksuelles ... Vis forekomsten
Y. Y. mod Tyrkiet – Application no. 14793/08. Om afslag på kønsskifte. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 6. marts 2008.
Den 6. marts 2008 blev sagen Y. Y. mod Tyrkiet - Application no. 14793/08 - indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Sagsøgeren var en tyrkisk statsborger født i 1981 og boende i Mersin. Klageren var en ikke-kønsskifteopereret kvinde til mand transseksuel, der i de civile registre var registreret som ... Vis forekomsten
Thomas Hammarberg. Discrimination against transgender persons must no longer be tolerated. (5. januar 2009)
Af Thomas Hammarberg 5. januar 2009. During missions to member states of the Council of Europe, I have been reminded of the on-going discrimination many face on account of their gender identity1. Transgender persons encounter severe problems in their daily lives as their identity is met with insensitivity, prejudice or ... Vis forekomsten
Schlumpf mod Schweiz – Application no. 29002/06. Om retfærdig rettergang, toårig observationsperiode og ret til respekt for privatliv og familieliv. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 9. januar 2009.
Nadine Schlumpf fik afslag fra sygeforsikringsselskabet om at betale omkostningerne ved hendes kønsskifteoperation med den begrundelse, at hun ikke havde overholdt en toårig observationsperiode og ikke fik tilladelse til at føre lægelige vidner under retssagen i Schweiz, indbragte sagen for Den Europæiske ... Vis forekomsten
Thomas Hammarbergs rapport – Issue Paper – af 29. juli 2009 med 12 anbefalinger, som bør være gældende for alle transpersoner i Europa.
Europarådets menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg præsenteret den 29. juli 2009 sin rapport - Issue Paper: Human Rights and Gender Identity. Rapporten beskæftiger sig med menneskerettighedsforholdende for transpersoner i Europa og indeholder bl.a. 12 anbefalinger, som alle medlemsstater af Europarådet bør ... Vis forekomsten
Bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 fra Europarådet.
Europarådet vedtog den 31. marts 2010 anbefaling CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Den 6. april 2010 offentliggjorde Tina Thranesen en uofficiel overættelse, i hvilken der tages forbehold for eventuelle ... Vis forekomsten
Bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 fra Europarådet.
Europarådet vedtog den 31. marts 2010 anbefaling CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Den 6. april 2010 offentliggjorde Tina Thranesen en uofficiel overættelse, i hvilken der tages forbehold for eventuelle ... Vis forekomsten
P.V. mod Spanien – Application no. 35159/09. Transseksuels samkvem med søn. ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den18. juni 2009. Dom den 30. november 2010.
Sagen P.V. mod Spanien. Sagen blev indgivet til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 18. juni 2009 og journaliseret under application no. 35159/09. Den 30. november 2010 offentliggjorde justitssekretæren ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en pressemeddelelse om, at domstolen samme dag havde afsagt dom ... Vis forekomsten
Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe
Rapporten er Europarådets til dato største undersøgelse om homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i Europarådets 47 medlemslande. Resultaterne præsenteres i seks tematiske kapitler efterfulgt af fremadrettede konklusioner. Homofobiske og transfobiske holdninger er ... Vis forekomsten
Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity: Council of Europe standards
Bogen indeholder vedtagelser og anbefalinger fra Europarådet inden for LGBT-området. Udgiverens information om bogen Europarådet arbejder for at fastholde respekten for menneskerettighederne, retsstatsprincippet og retten i forskelligheden i demokrati. Europarådets standarder og mekanismer søger at fremme og sikre ... Vis forekomsten
Domsoversigt marts 2012 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over sager om transforhold.
Domsoversigten gengives herunder alene med sagsnavn, journalnummer (Application no.) og dato (for afgørelse af sagen). Samtlige sager er omtalt i Vidensbanken. Linket i første linje (xx mod yy) fører til omtalen. Rees mod The United Kingdom Application no. 9532/81 Dom den 17. oktober 1986. Se sagen hos Den Europæiske ... Vis forekomsten
H. mod Finland – Application no. 37359/09. Ændring af personnummer. Den Europæiske den 13. november 2012.
Sagen H. mod Finland - Application no. 37359/09 - blev indbragte for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af H., idet de finske myndigheder kun ville ændre hendes personnummer fra et mandligt til et kvindeligt og dermed reelt anerkende hendes mand til kvinde kønsskifte, hvis hendes og hustruens ægteskab ændredes ... Vis forekomsten
Tvungne sterilisationer og kastrationer: “Aldrig igen”
Europarådet vedtog på sin forårssession, den 22. til 26. april 2013 betænkningen Tvungne sterilisationer og kastrationer: "Aldrig igen" (Coerced sterilisations and castrations: 'never again'). Europarådets omtale af betænkningen Strasbourg, den 25. april 2013. "Aldrig igen", erklærede Liliane Maury Pasquier ... Vis forekomsten
Fundamental rights-based police training: A manual for police trainers. Udgivet den 3. december 2013 af FRA.
Politiets uddannelse er det første og vigtigste skridt i retning af at skabe et mere effektivt og professionelt politi i fremtiden. Menneskerettigheder - baseret på uddannelse hjælper deltagerne til proaktivt at respektere og beskytte de grundlæggende rettigheder. Det sikrer, at anvendelsen af magt udøves i ... Vis forekomsten
Y.Y mod Tyrkiet – Applikation no. 14793/08. Ret til kønsskifteoperation og ret til anerkendelse af køn uden sterilisation. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 10. marts 2015.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 10. marts 2015 dom i sagen YY mod Tyrkiet. Y.Y. er en transmand, som i 2005 søgte om tilladelse til at få en kønsskifteoperation, men fik afslag med den (underlige) begrundelse, at han som biologisk født kvinde var i stand til at blive gravid. I 2013 søgte Y.Y. ... Vis forekomsten
Discrimination against transgender people in Europe. Europarådet 2. april 2015.
Resumé Transpersoner udsættes stadig over udbredt diskrimination i Europa - for eksempel adgang til arbejde, bolig og sundhedsydelser. De er ofre for mobning, fysisk og psykisk vold samt hadforbrydelser. Alvorlige krænkelser af menneskerettighederne opstår i forhold til juridisk anerkendelse køn, da procedurerne for ... Vis forekomsten
Sterilisation er et ulovligt krav som betingelse for at ændre kønsbetegnelse i fødselsattest, fastslog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – ECHR 121 (2017) – den 6. april 2017.
Pressemeddelelse den 6. april 2017 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Kravet om sterilisation eller en behandling, der medfører en meget høj sandsynlighed for sterilitet som betingelse for at ændre fødselsattester, var i strid med retten til respekt for privatlivet. Den Europæiske ... Vis forekomsten