Rapporter mm.
Bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 fra Europarådet.
Europarådet vedtog den 31. marts 2010 anbefaling CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Den 6. april 2010 offentliggjorde Tina Thranesen en uofficiel overættelse, i hvilken der tages forbehold for eventuelle ... Vis forekomsten
Discrimination against transgender people in Europe. Europarådet 2. april 2015.
Resumé Transpersoner udsættes stadig over udbredt diskrimination i Europa - for eksempel adgang til arbejde, bolig og sundhedsydelser. De er ofre for mobning, fysisk og psykisk vold samt hadforbrydelser. Alvorlige krænkelser af menneskerettighederne opstår i forhold til juridisk anerkendelse køn, da procedurerne for ... Vis forekomsten
Fundamental rights-based police training: A manual for police trainers. Udgivet den 3. december 2013 af FRA.
Politiets uddannelse er det første og vigtigste skridt i retning af at skabe et mere effektivt og professionelt politi i fremtiden. Menneskerettigheder - baseret på uddannelse hjælper deltagerne til proaktivt at respektere og beskytte de grundlæggende rettigheder. Det sikrer, at anvendelsen af magt udøves i ... Vis forekomsten
Thomas Hammarberg. Discrimination against transgender persons must no longer be tolerated. (5. januar 2009)
Af Thomas Hammarberg 5. januar 2009. During missions to member states of the Council of Europe, I have been reminded of the on-going discrimination many face on account of their gender identity1. Transgender persons encounter severe problems in their daily lives as their identity is met with insensitivity, prejudice or ... Vis forekomsten
Thomas Hammarbergs rapport af 12. december 2007 om bl.a. kønsskifteforholdene i Østrig.
Thomas Hammarberg, Europarådets menneskerettighedskommissær besøgte Østrig den 21. til 25. maj 2007. Efter besøget blev der dateret den 12. december 2007 udarbejdet en officiel rapport over besøget. Afsnit 5.2 Gender discrimination and violence against women indeholder under pkt. 57 et afsnit om transseksuelles ... Vis forekomsten
Transsexualism In Europe
Bogen indeholder en sammenfattende rapport om transseksualitet, national lovgivning og internationale juridiske instrumenter om transseksualitet samt domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om transseksualitet. I bogen konkluderes, at de fleste europæiske stater anerkender transseksualitet og tillader ... Vis forekomsten