Undermenuer til "FN-bedømmelse af DK": Periodisk bedømmelse 2011 | Periodisk bedømmelse 2016
FN-bedømmelse af DK
Danmark skal den 2. maj 2011 til bedømmelse hos FN om Danmarks efterlevelse af menneskerettighederne. (3. oktober 2010)
Den universelle periodiske bedømmelse - Universal Periodic Review (UPR) er en mekanisme under FN's Menneskerettighedsråd, hvor alle FN's medlemsstater på lige fod skal rapportere om - og eksamineres i - den samlede menneskerettighedssituation i det pågældende land. Danmark skal den 2. maj 2011 for første gang til ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks bidrag af 25. oktober 2010 fra til Danmarks rapport til FN’s Menneskerettighedsråd om menneskerettighederne i Danmark.
Dateret den 25. oktober 2010 sendte Trans-Danmark den 1. november 2010 den herunder gengivne skrivelse til Udenrigsministeriet i anledning af, at Danmark den 2. maj 2011 skal til bedømmelse hos FN om Danmarks efterlevelse af menneskerettighederne i hvilken anledning Udenrigsministeriet har efterlyst bidrag fra ... Vis forekomsten
Fællesskrivelse af 2. november 2010 fra Trans-Danmark og LGBT Danmark til FN om menneskerettighedssituationen i Danmark.
Dateret den 2. november 2010 har LGBT Danmark og Trans-Danmark i fællesskab indsendt skrivelse med bemærkninger direkte til FN Human Rights med kopi til Udenrigsministeriet om foreningernes syn på menneskerettighedsforholdene i Danmark i forbindelse med den periodiske bedømmelse hos FN om Danmarks efterlevelse af ... Vis forekomsten
Udenrigsministeriets nationale rapport af 1. april 2011 til FN’s Menneskerettighedsråd om menneskerettighedssituationen i Danmark.
Den 1. april 2011 har Udenrigsministeriet til Retsudvalget fremsendt regeringens nationale rapport om menneskerettighedssituationen i Danmark - REU, Alm. del - bilag 370 - idet Danmark den 2. maj 2011 skal til bedømmelse i FN's Menneskerettighedsråd, det såkaldte Universal Periodic Review - UPR. Rapporten på 24 sider ... Vis forekomsten
FN’s Menneskerettighedsråd rapport af 4. maj 2011 om menneskerettighedssituationen i Danmark.
Den 4. maj 2011 vedtog FN's arbejdsgruppe under FN's Menneskerettighedsråd en rapport om den universelle periodiske bedømmelse af menneskerettighedssituationen i Danmark - Universal Periodic Review - UPR - udarbejdet på grundlag af den interaktive dialog med Danmark den 2. maj 2011, hvor der deltog delegationer fra 48 ... Vis forekomsten
FN: Danmark skal forbedre rettigheder for LGBT-personer. Konklusion af FN’s Menneskerettighedsråds eksamination af Danmark den 21. januar 2016.
Den danske stat repræsenteret af en delegation ledet af udenrigsminister Kristian Jensen var til eksamen foran FN's Menneskerettighedsråd den 21. januar 2016. Under denne eksamen kunne alle FN's 193 medlemslande stille anbefalinger til forbedring af menneskerettighederne i Danmark. Det gjorde 87 lande i form af 199 ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks pressemeddelelse af 21. januar 2016 om Danmarks eksamen i FN om overholdelse af menneskerettigheder.
PRESSEMEDDELELSE 21. januar 2016 I dag har Danmark været til eksamen i FN om overholdelse af menenskerettigheder. Adskillige lande gav Danmark anbefalinger til forbedringer på LGBTI-området, det vil sige forhold vedrørende bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og interkønnede. Holland mener, Danmark skal give ... Vis forekomsten