LGBT Danmarks pressemeddelelse af 21. januar 2016 om Danmarks eksamen i FN om overholdelse af menneskerettigheder.

Vist 0 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

PRESSEMEDDELELSE 21. januar 2016

I dag har Danmark været til eksamen i FN om overholdelse af menenskerettigheder. Adskillige lande gav Danmark anbefalinger til forbedringer på LGBTI-området, det vil sige forhold vedrørende bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og interkønnede.

Holland mener, Danmark skal give unge transpersoner adgang til juridisk kønsskifte, mens Uruguay peger på problemer med LGBTI-personers adgang til behandling i sundhedsvæsenet, herunder transpersoners vanskelige adgang til kønskorrigerende behandlinger. Sydafrika, Columbia og Bulgarien peger på behovet for bedre beskyttelse mod diskrimination på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk.

Det er vigtigt Danmark lytter til disse kritikpunkter,” udtaler Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, ”for de er helt reelle. I Danmark tror vi tit, vi er verdensmestre i dette felt, men på mange områder er andre lande foran os. Det her kalder på handling, for Danmark bør sikre LGBTI-borgeres rettigheder fuldt ud,” mener Søren Laursen.

For yderligere oplysninger: Søren Laursen, forperson, sl@lgbt.dk

UDDYBNING og udtalelser

I de Forenede Nationer i Geneve valgte en række lande i dag at sætte fingeren på Danmarks mangler i forhold til rettigheder for LGBTI-personer. Flere lande roste dog også Danmark for allerede at være nået langt på området.

Holland anbefaler at børn og unge får adgang til juridisk kønsskifte. I dag er det kun muligt for personer over 18 år. Dette er en meget væsentlig anbefaling. Danmark var først i Europa med at give adgang til frit juridisk køn, men man valgte at indføre en aldersgrænse. Sidenhen har Malta og Holland lavet tilsvarende love, men med muligheder også for børn og unge. Norge har et tilsvarende lovforslag under behandling. ”Danmark bør følge trop og respektere unge transpersoners integritet,” mener Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark.

Holland roser endvidere Danmark for at påtage sig værtskabet for European IDAHO Forum til maj, en årlig konference hvor politikere og embedsfolk på højt niveau tager temperaturen på LGBTI-rettigheder i Europa.

USA og Brasilien roser Danmark for at være ét af de førende lande, hvad angår LGBT-rettigheder.

Uruguay anbefaler den danske stat at sikre lige adgang til sundhedsydelser for LGBT-personer samt lettere adgang til kønskorrigerende behandling. ”Anbefalingen rammer helt præcist,” mener Søren Laursen, ”idet transpersoner i dag har dårlig adgang til behandling. Det gælder fx den siden sidste år væsentligt forringede adgang til hormonbehandling, og også adgangen til kirurgisk behandling.”

Sydafrika og Columbia anbefaler, at den danske stat underbygger beskyttelsen mod diskrimination af LGBTI-personer. Den danske ligebehandlings- og anti-diskriminationslovgivning beskytter ikke transpersoner specifikt, hvilket er en afgørende mangel. Det er ikke en forglemmelse: Skiftende regeringer har afvist at tilføje denne beskyttelse.

Bulgarien anbefaler Danmark at beskytte mod diskrimination på grund af blandt andet seksuel orientering også udenfor arbejdsmarkedet. I dag er seksuel orientering alene beskyttet indenfor arbejdsmarkedet, hvorimod etnicitet og køn er beskyttet både indenfor og udenfor arbejdsmarkedet. Årsagen til den bedre beskyttelse for kategorierne etnicitet og køn skyldes EU-lovgivning.

Serbien roser Danmark for at beskytte mod diskrimination på grund af kønsudtryk, hvilket er en lidt overraskende bemærkning al den stund, Danmark ikke eksplicit beskytter kønsidentitet og kønsudtryk i ligebehandlings- og ikke-diskriminationslovgivningen. Til gengæld er den ufuldstændige lov sidste år blevet fortolket af en domstol derhen, at den også gælder transpersoner, selvom det ikke står i den. Serbien har en ung og derfor mere moderne lovgivning end Danmark, og modsat den danske beskytter deres lovgivning transpersoner direkte.

Det er hele rigsfællesskabet, der er til eksamen. Island anbefaler Færøerne at indføre ægteskab for alle uanset køn. I dag er der hverken registreret partnerskab eller samkønsægteskab på Færøerne. Færøerne er således den eneste jurisdiktion i det vestlige Europa, hvor der slet ikke er nogen juridisk anerkendelse af par af samme køn.

LGBT Danmark har været meget aktive i forbindelse med UPR-processen og har mødt forskellige landes FN-repræsentationer i Geneve, ligesom vi har mødtes med ambassader i Danmark. LGBT Danmarks specifikke LGBTI-anbefalinger til den danske stat er:

* * *
Pressemeddelelsen i pdf-format.

FN: Danmark skal forbedre rettigheder for LGBT-personer. Konklusion af FN’s Menneskerettighedsråds eksamination af Danmark den 21. januar 2016.

Vist 0 gange. Den danske stat repræsenteret af en delegation ledet af udenrigsminister Kristian Jensen var til eksamen foran FN’s Menneskerettighedsråd den 21. januar 2016. Under denne eksamen kunne alle FN’s 193 medlemslande stille anbefalinger til forbedring af menneskerettighederne i Danmark. Det gjorde 87 lande i form af 199 anbefalinger.
Syv medlemslande fremførte anbefalinger, som udtrykkeligt råder Danmark til bedre rettigheder for LGBT-personer i Danmark.

De syv landes anbefalinger gør det tydeligt, at den danske stat har meget at se til. Det er et kraftigt vink med en vognstang til det officielle Danmark, at disse syv landene er så enige om, hvad der er galt med rettighederne for LGBT-personer i Danmark.

Udenrigsministeriet skal inden juli måned 2016 tage konkret stilling til hver eneste anbefaling. Danmark skal enten acceptere anbefalingen og tage skridt til at implementere anbefalingen, eller tage anbefalingen “ad notam” og overveje den. “Afvisning af en anbefaling” er ikke en mulighed i FN’s UPR-mekanisme.

Ved Danmarks næste eksamen i 2020 bliver det tjekket, om anbefalingerne er implementeret. De anbefalinger, som er taget “ad notam” må forventes at blive genfremsat.

Herunder er indsat lydfiler med hvert enkelt af de syv landes korte taler til Danmark med deres anbefalinger. Uruguays tale blev simultantolket fra spansk til engelsk.
Oversættelse fra engelsk og spansk foretaget af Stephen Wessels, LGBT Danmark.

Bulgarien

1 minut 26 sekunder.
FN’s web-tv.
Anbefaler bl.a. et udtrykkeligt forbud mod diskriminering af personer uden for arbejdsmarkedet på grund af handicap, tro, seksuel orientering og alder.
Canada

1. minut 15 sekunder.
FN’s web-tv.
Anbefaler:
For det første, at Danmark sikrer, at der sker målrettet uddannelse af politiet, så dets evne til at efterforske hadforbrydelser styrkes, at hadforbrydelser registreres detaljeret, og at der reflekteres over ofrenes egne oplevelse af forbrydelsen.
For det andet, at Danmark revurderes sin lovgivning, så den forbyder alle former for diskrimination og udtrykkeligt forbyder diskrimination på grundlag af handicap, alder, tro, seksuel orientering eller kønsidentitet.
Island

1 minut 31 sukunder.
FN’s web-tv.
Anbefaler, at Færøerne ændrer ægteskabsloven, så den tillader samkønsægteskab.
Nederlandene

1 minut 31 sukunder.
FN’s web-tv.
Vi vil gerne rose Danmark, når det drejer sig om beskyttelse af LGBTI-personers rettigheder.
Anbefaler, at mindreårige får mulighed for juridisk kønsskifte på grundlag af den mindreåriges ansøgning, da det vil sikre dem en bedre livskvalitet, hvis de oplever, at deres selvoplevede køn anerkendes som ægte og legitimt.
Norge

1 minut 34 sukunder.
FN’s web-tv.
Norge havde forud for eksaminationen indsendt et skriftlige spørgsmål:
Hvilke skridt har Danmark taget for at forbyde diskrimination uden for arbejdsmarkedet på grund af handicap, tro, alder, seksuel orientering og kønsidentitet?
Sydafrika

1 minut 8 sukunder.
FN’s web-tv.
Anbefaler etablering af støtte-tjenester [for LGBT-samfundet] og at sikre ikke-diskrimination af LGBT-personer.
Uruguay

1 minut 29 sukunder.
Simultantolkning til engelsk fra FN’s web-tv.
Anbefaler, at Danmark sikrer lige adgang til sundhedssystemet for LGBTI-personer og fjernelse af eksisterende juridiske barrierer for adgang til kønsskiftebehandling.

* * *
Journalen vedrørende UPR-processen for Danmark hos FN’s højkommissionær for menneskerettigheder.
Skriftlige bemærkninger indsendt inden mødet den 21. januar 2016.
Hele mødet på 3 ½ time kan ses på UN WEB TV.