Periodisk bedømmelse 2011
Danmark skal den 2. maj 2011 til bedømmelse hos FN om Danmarks efterlevelse af menneskerettighederne. (3. oktober 2010)
Den universelle periodiske bedømmelse - Universal Periodic Review (UPR) er en mekanisme under FN's Menneskerettighedsråd, hvor alle FN's medlemsstater på lige fod skal rapportere om - og eksamineres i - den samlede menneskerettighedssituation i det pågældende land. Danmark skal den 2. maj 2011 for første gang til ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks bidrag af 25. oktober 2010 fra til Danmarks rapport til FN’s Menneskerettighedsråd om menneskerettighederne i Danmark.
Dateret den 25. oktober 2010 sendte Trans-Danmark den 1. november 2010 den herunder gengivne skrivelse til Udenrigsministeriet i anledning af, at Danmark den 2. maj 2011 skal til bedømmelse hos FN om Danmarks efterlevelse af menneskerettighederne i hvilken anledning Udenrigsministeriet har efterlyst bidrag fra ... Vis forekomsten
Fællesskrivelse af 2. november 2010 fra Trans-Danmark og LGBT Danmark til FN om menneskerettighedssituationen i Danmark.
Dateret den 2. november 2010 har LGBT Danmark og Trans-Danmark i fællesskab indsendt skrivelse med bemærkninger direkte til FN Human Rights med kopi til Udenrigsministeriet om foreningernes syn på menneskerettighedsforholdene i Danmark i forbindelse med den periodiske bedømmelse hos FN om Danmarks efterlevelse af ... Vis forekomsten
Udenrigsministeriets nationale rapport af 1. april 2011 til FN’s Menneskerettighedsråd om menneskerettighedssituationen i Danmark.
Den 1. april 2011 har Udenrigsministeriet til Retsudvalget fremsendt regeringens nationale rapport om menneskerettighedssituationen i Danmark - REU, Alm. del - bilag 370 - idet Danmark den 2. maj 2011 skal til bedømmelse i FN's Menneskerettighedsråd, det såkaldte Universal Periodic Review - UPR. Rapporten på 24 sider ... Vis forekomsten
FN’s Menneskerettighedsråd rapport af 4. maj 2011 om menneskerettighedssituationen i Danmark.
Den 4. maj 2011 vedtog FN's arbejdsgruppe under FN's Menneskerettighedsråd en rapport om den universelle periodiske bedømmelse af menneskerettighedssituationen i Danmark - Universal Periodic Review - UPR - udarbejdet på grundlag af den interaktive dialog med Danmark den 2. maj 2011, hvor der deltog delegationer fra 48 ... Vis forekomsten