FN Rapporter mm.
Erklæring om menneskerettigheder vedr. seksuel orientering og kønsidentitet fremsat og drøftet på FN’s generalforsamling den 18. december 2008.
Den 10. december 1948 blev FN's menneskerettighedserklæring vedtaget af af De forenede Nationers Generalforsamling. Den 18. december 2008 - altså 60 år senere - blev der under afholdelse af FN's generalforsamling oplæst og debatteret en stærk erklæring menneskerettigheder vedrørende seksuel orientering og ... Vis forekomsten
FN-rapport A/64/211 af 3. august 2009 om beskyttelse af menneskerettigheder i forhold til terrorbekæmpelsesforsanstaltninger.
FN-rapporten, A/64/211 (Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism) fra FN's særlige rapportør, Martin Scheinin , der blev udgivet den 3. august 2009, fokuserer på terrorbekæmpelsesforanstaltninger i relation til menneskeretslige hensyn til personer af forskellig seksuel orientering ... Vis forekomsten
Forfølgelse af mennesker på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet må afvises, udtalte FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon den 25. januar 2011.
FN's generalsekretær, Ban Ki-moons tale til Human Rights Council i Geneve, Schweiz den 25. januar 2011. Human Rights Council - Menneskerettighedsrådet - er et mellemstatsligt organ inden for FN-systemet, som består af 47 stater og har ansvaret for at styrke og fremme samt for beskyttelse af menneskerettighederne rundt ... Vis forekomsten
Resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd den 17. juni 2011.
Resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd den 17. juni 2011. betragtes som banebrydende, da den er den første af sin slags. Resolutionen, der blev foreslået af Sydafrika, anmoder FN's højkommissær for menneskerettigheder om at udarbejde ... Vis forekomsten
FN rapport A/HRC/19/41 af 17. nov. 2011 om diskriminerende love og praksis vedr. vold mod personer pga. deres seksuelle orientering og kønsidentitet.
FN's Højkommissær for Menneskerettigheder har den 17. november 2011 afleveret sin rapport - A/HRC/19/41 - Diskriminerende love og praksis vedrørende voldshandlinger mod personer på grund af deres seksuelle orientering og kønsidentitet - til FN's Menneskerettighedsråd. Rapporten blev bestilt af FN's ... Vis forekomsten
A/HRC/22/53. Tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Rapport fra FN den 1. februar 2013.
Rapporten fra FN's særlige rapportør, Juan E. Méndez fokuserer på visse former for misbrug i sundhedssektoren, der kan overskride grænsen for mishandling og dermed betegnes som tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Den identificerer de politikker, der fremmer denne praksis og ... Vis forekomsten
FN’s generalsekretær betegnede den 5. juni 2013 sportsfolk som rollemodeller, der skal tage afstand fra homofobi og transfobi.
FN's generalsekretær Ban Ki-moons tale den 5. juni 2013 ved det tredje internationale forum om sport for fred og udvikling, hvor han jf. det skriftlige manuskript på side 4 mf. bl.a. sagde det herunder anførte. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale tekst. Tina ... Vis forekomsten
Debatoplæg. Transpersoners sundhed og menneskerettigheder. FN’s Udviklingsprogram den 6. januar 2014.
FN's Udviklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP) udsendte den 6. januar 2014 debatoplægget og ledsagede det med følgende bemærkninger: Dette debatoplæg har til formål at informere om UNDP's arbejde med transpersoners sundhed og menneskeret for at skabe større forståelse om sundheds- og ... Vis forekomsten
FN’s generalsekretær talte den 6. februar 2014 til IOC’s møde om sportens rolle til bekæmpelse af diskrimination mod LGBTI personer
FN's generalsekretær Ban Ki-moons tale den 6. februar 2014 ved Den Internationale Olympiske Komités møde i Sochi, hvor han jf. det skriftlige manuskript på side 3 nederst bl.a. sagde det herunder anførte. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale tekst. Tina ... Vis forekomsten
CEDAW/C/DNK/CO/8. Afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark fremlagt den 11. marts 2015 af Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder.
Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder, som er nedsat i medfør af Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), fremlagde den 11. marts 2018 sine afsluttende bemærkninger - CEDAW/C/DNK/CO/8 - til den ... Vis forekomsten
Out in the Open (Rapport af 17. maj 2016 fra UNESCO).
Det fremgår af rapporten, at vold og diskrimination mod LGBT-børn og -unge er en krænkelse af de unges menneskerettigheder. Vold og diskrimination har med stor sandsynlighed også negative konsekvenser for de unges akademiske resultater, jobmuligheder og trivsel generelt. På baggrund af rapporten vedtog de ... Vis forekomsten
Call For Action. Ministres opfordring den 18. maj 2016 under UNESCO’s møde til handling for en inkluderende og retfærdig uddannelse for alle elever i et miljø uden diskrimination og vold.
Ministrenes opfordring "Call For Action", der er den første af sin art om homofobisk og transfobisk vold i uddannelsen, blev udstedt den 18. maj 2016 under UNESCO's møde, hvor rapporten Out in the Open blev præsenteret. Formålet med mødet var at øge den politiske fremdrift for en meningsfuld aftale om at tackle ... Vis forekomsten
Danmark tilslutter sig Call For Action. Meddelelse den 16. juni 2016 fra Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet.
Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet meddelte den 16. juni 2016, at Danmark tilslutter sig ministrenes opfordring "Call For Action" den 18. maj 2016 under UNESCO's møde til handling for en inkluderende og retfærdig uddannelse uden diskrimination og vold. Meddelelsen gengives herunder. 16. juni 2016. ... Vis forekomsten
Uafhængig ekspert i beskyttelse mod vold og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet bliver udpeget. FN’s Menneskerettighedsråds resolution A/HRC/32/L.2/Rev.1 af 28. juni 2016.
FN's Menneskerettighedsråd vedtog på sin 32. samling den 28. juni 2016 resolution A/HRC/32/L.2/Rev.1 om, at der skal udpeges en uafhængig ekspert, som skal overvåge og rådgive medlemsstaterne om bekæmpelse af vold og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet og rapportere derom til FN's ... Vis forekomsten
FN kampagne – The Lesson – om mobning af LGBTIQ-unge lanceret den 2. maj 2017.
UN Free & Equal lancerede den 2. marts 2017 en ny mikro-kampagne, der har til formål at øge bevidstheden om omfanget og virkningerne af mobning af LGBTIQ-unge og opfordrer forældre, lærere, skoler og regeringer til at gøre deres indflydelse gældende til at bringe det til ophør. Kampagnen har en kort, animeret ... Vis forekomsten