Andet vedr. Folketing/Regering
Forslag til høring om Danmarks forhold til menneskerettighederne fremsat af Det Radikale Venstre den 14. januar 2008.
I anledning af 60 årets for FN's menneskerettighedserklæring foreslog Det Radikale Venstre den 14. januar 2008, at Folketinget afholder en konference om Danmarks forhold til menneskerettighederne. Retsudvalget, Alm. del - Bilag 243. Den historiske dato bør markeres Den 10. december 2008 var det nøjagtig 60 år siden, ... Vis forekomsten
Folkekirken og registreret partnerskab. Rapport afleveret til kirkeministeren den 15. september 2010.
Rapporten, der er på 67 sider, blev afleveret af udvalget til kirkeminister, Birthe Rønn Hornbech den 15. september 2011. Pkt. 2 i rapporten - Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger - er udgivet som selvstændigt dokument. Udvalget har haft 12 medlemmer, som alle har været personligt udpeget. Ved ... Vis forekomsten
Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedrørende ligestilling, seksuel orientering, kønsskifte og etnisk ligestilling.
Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedrørende ligestilling, seksuel orientering, kønsskifte og etnisk ligestilling. Den nye regering, der blev præsenteret den 3. oktober 2011, og som består af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radeikale Venstre, offentliggjorde deres ... Vis forekomsten
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter møde med Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik vedr. transkønnedes rettigheder den 22. januar 2013.
Af dagsordenen for møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 22. januar 2013 kl. 1400 er pkt.: Drøftelse af møde med Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik vedr. transkønnedes rettigheder. * * * Dagsordenen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
Betænkning nr. 1546 af 15. august 2014 om inkorporering m.v. inden for menneskeretsområdet.
Den 21. december 2012 nedsatte regeringen udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet (Menneskeretsudvalget). Udvalget skulle gennemgå og beskrive hvilke konventioner, Danmark har tilsluttet sig (inkorporeret i dansk lovgivning) på menneskerettighedsområdet, og komme med anbefaling om, hvilke ... Vis forekomsten
Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2015
Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV) fremlagde den 26. februar 2015 ministeriets redegørelse om perspektiv- og handlingsplan 2015 for Folketinget - Redegørelse R 10 - Samling: 2014-15, der i forbindelse hermed havde forhandling om den. Herunder gengives de enkelte passager ... Vis forekomsten
Aktstk. 158 af 27. august 2015. For 2015 er der afsat 2,4 millioner kr. og for hvert af årene 2016, 2017 og 2018 er der afsat 3, 3 millioner kr. til udredning og behandling af transkønnede.
Af aktstykke 158 af 27. august 2015 side 15 under "Bilag 1 - Sundhed. Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse" fremgår, at der til "Vejledning nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede" for 2015 blev afsat 2,4 millioner kr., og for hvert af årene 2016, 2017 og 2018 blev der afsat 3, 3 ... Vis forekomsten
Udredningsretten er en tom patientrettighed udtalte sundhedsminister, Sophie Løhde i en pressemeddelelse den 11. september 2015.
Sundhedsminister, Sophie Løhde kaldte den 11. september 2015 i en pressemeddelelse den nuværende udredningsret for en "skuffelse" og en "tom patientrettighed". Udredningsretten, som populært også kaldes udredningsgarantien gælder for alle, som henvises til udredning på et sygehus. Det gælder også transpersoner, ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrev den 13. september 2015 til sundheds- og ældreministeren om den manglende behandlingsgarranti for kønsskifteoperation. Svar den 4. november 2015.
LGBT Danmark skrev den 13. september 2015 til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde om den manglende behandlingsgaranti for kønsskifteoperation og spurgte, om hun ville ændre derpå. Herunder gengives først LGBT Danmarks skrivelse og derefter ministerens svar. LGBT Danmarks skrivelse af 13. september 2015 til ... Vis forekomsten
Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder samles i en ny styrelse: Styrelsen for Patientsikkerhed. 1. oktober 2015.
Sundheds- og Ældreministeriet udsendte den 1. oktober 2015 en pressemeddelse, hvoraf det fremgår, at det i august i år blev besluttet, at der under Sundheds- og Ældreministeriet skal etableres en ny styrelse: Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen – der skabes ved en sammenlægning af Patientombuddet og ... Vis forekomsten
R 10. Redegørelse den 25. februar 2016 om perspektiv- og handlingsplan for 2016.
Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby (V) afgav den 25. februar 2016 en redegørelse - R 10, Samling: 2015-16 - om perspektiv- og handlingsplan for 2016. Herunder gengives ministerens forord og enkelte dele af redegørelsen. Der er forhandling om redegørelsen den 29. marts 2016. * * * ... Vis forekomsten
Kompensation til kastrerede i fbm. kønsskifte indføres ikke i Danmark. 5. juli 2016.
Den danske regering har ikke umiddelbart planer om at følge den svenske regering ved at give mulighed for kompensation til transpersoner, der frem til indførelse af det juridiske kønsskifte i 2014 blev kastreret i forbindelse med deres kønsskifte. Dette meddelte sundheds- og ældreminister Sophie Løhde den 5. juli ... Vis forekomsten
Danmark tilslutter sig Call For Action. Meddelelse den 16. juni 2016 fra Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet.
Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet meddelte den 16. juni 2016, at Danmark tilslutter sig ministrenes opfordring "Call For Action" den 18. maj 2016 under UNESCO's møde til handling for en inkluderende og retfærdig uddannelse uden diskrimination og vold. Meddelelsen gengives herunder. 16. juni 2016. ... Vis forekomsten
Diagnosekoden DF651, transvestisk fetichisme deaktiveres den 1. juli 2016 meddelte sundhedsministeren den 22. juni 2016. SUU bilag 574.
Sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde meddelte den 22. juni 2016 - SUU, Alm. del bilag 574 - til Sundheds- og ældreudvalget som opfølgning på besvarelsen af spgsm. 10 under beslutningsforslag B 7, at diagnosekoden DF651, Transvestisk fetichisme i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) bliver deaktiveret ... Vis forekomsten
Ellen Trane Nørbys orientering den 8. juli 2016 til Ligestillingsudvalget (Bilag 84) om EPSCO-rådsmødets erklæring om LGBTI-personers rettigheder.
Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby, Venstre sendte den 8. juli 2016 en orientering til Ligestillingsudvalget (LIU) - Alm. del 2015-16: Bilag 84 - om, at EPSCO-rådsmødet den 16. juni 2016 i enighed havde vedtaget en konklusion som svar på Europa-Kommissionens "Liste over tiltag til ... Vis forekomsten
Regeringsgrundlaget af 27. november 2016 for den nye regering om seksuel overbevisning og kønsidentitet.
På et pressemøde søndag den 27. november 2016 kl. 1500 oplyste statsminister, Lars Løkke Rasmussen (Venstre) sammen med Anders Samuelsen (Liberal Alliance) og Søren Pape Poulsen (Det Konservative Folkeparti), at de sammen danner en ny regering til afsløning af Venstres et-parti-regering. Regeringen bliver ... Vis forekomsten
Åbent samråd den 10. februar 2017 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Udenrigsudvalget har kaldt udenrigsministeren og justitsministeren i samråd om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Samrådet er åbent for alle og finder sted fredag den 10. februar 2017 kl. 10.00 i vær. 2-080. Under henvisning til regeringsgrundlaget, hvoraf det fremgår, at ”Regeringen ønsker at indgå i ... Vis forekomsten
R 9. Ligestillingsministerens redegørelse den 28. februar 2017 om perspektiv- og handlingsplan 2017.
Ligestillingsminister, Karen Ellemann (V) anmeldte den 28. februar 2017 sin redegørelse om perspektiv- og handlingsplan 2017 til Folketinget. Den er planlangt til debat den 28. marts 2017. Herunder gengives: Uddrag af redegørelsen (herunder afsnittet "Fremme LGBTI-personers deltagelse i samfundet" Omtale af debatten i ... Vis forekomsten
Karen Ellemans tale den 17. august 2017 til Copenhagen Pride Week 2017.
Karen Ellemans tale den 17. august 2017 til Copenhagen Pride Week 2017. * * * Tale til Copenhagen Pride Week 2017 Afholdt den 17. august 2017 i Statsministeriet Tak for ordet. Jeg vil også rigtig gerne byde velkommen til jer alle sammen her på denne festlige dag. Regeringen vil jo – som statsministeren nævnte – ... Vis forekomsten
3 mio. kr. årligt i 2018-2021 til etablering af en koordinerende funktion på LGBTI-området jf. finanslovsforslaget af 31. august 2017.
Finansminister, Kristian Jensen (V) fremlagde den 31. august 2017 finanslovsforslaget for 2017. Finanslovsforslaget har titlen: "Et trygt og sammenhængende Danmark". Af finanslovsforslaget fremgår, at der årligt i årene 2018-2021 afsættes 3 milioner kr. til en koordinerende funktion på LGBTI-området. Det er første ... Vis forekomsten
Statsministerens redegørelse den 3. oktober 2017 om kommende lovforslag indeholder: Ændring af sundhedsloven vedr. kastration.
Statsministerens redegørelse den 3. oktober 2017 indeholder et punkt om, at sundhedsloven skal ændres, så Sundhedsstyrelsen som hovedregel ikke skal give tilladelse til kastration som led i kønsskifte. Redegørelsen indledes med: "Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og ... Vis forekomsten
Redegørelse R 7 af 27. februar 2018 om ligestilling for bl.a. LGBTI personer fra ligestillingsminister Karen Ellemann. Forhandling den 23. marts 2018.
Redegørelse R 7 af 27. februar 2018 - Samling: 2017-18 - om ligestilling fra ligestillingsminister Karen Ellemann (V) indledes med ordene: "Ligestilling er udgangspunkt for vores demokrati og en grundlæggende frihedsrettighed". Afsnittet om ligestilling for LGBTI-personer er en del af "Redegørelse af 27/2 18 om ... Vis forekomsten
Ændringer i regeringen den 2. maj 2018.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Venstre, foretog den 2. maj 2018 en ændring af regeringen. * * * Meddelelse om regeringsændringen hos Statsministeriet. Ændringer i regeringen Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Karen Ellemann, uddannelses- og forskningsminister Søren Pind samt ... Vis forekomsten