Undermenuer til "Beslutningsforslag": B 120-2013-Voldskonvent. | B 142-2007-Transrettighed | B 76-2007-Ægteskab | B 65-2008-Transrettigheder | B 114-2009-Ligestil.-udv. | B 56-2009-Ægteskab | B 168-2010-Transrettighed | B 28-2012-Kønsidentitet | B 50-2009-Hadforbrydelser | B 122-2010-Ægteskab | B 123-2010-Vie homoseksuelle | B 129-2011-Hadforbrydelser | B 85 - 2014 Transbehandling | B 108-2014-Ligebeh.-nævnet | B 36-2014 Beslutningsforslag | B 69-2015 Transseksualisme | B 111-2015 Legitimationskort | B 116-2013 Fjerne transkøn | B 128 2016 Diskrimination | B 7-2015 Transseksualisme | B 31 Legitimationskort | B 83-2017 Behandlingstilbud | B 117 2017 Kønsneutrale cpr-nr | B 119 2017 Køn i børneloven | F 48 2017 Vejl - Transkønnede
Beslutningsforslag
B 76. 16. januar 2007. Beslutningsforslag om en ægteskabslov, der ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle. (Bortfaldet)
Beslutningsforslag B 76 - Samling: 2006-07 - fremsat den 16. januar 2007 af Lone Dybkjær (RV), Simon Emil Ammitzbøll (RV), Bente Dahl (RV), Charlotte Fischer (RV) og Marianne Jelved (RV) om at indføre en ægteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle. Resumé Beslutningsforslaget pålagde ... Vis forekomsten
B 142. 30. marts 2007. Beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Bortfaldet)
Resumé Efter forslaget skulle transseksuelle/transkønnede sikres en række rettigheder. Bl.a. skulle myndige personer selv have lov at bestemme deres fornavn uafhængigt af deres køn, og de skulle selv kunne bestemme, hvilken kønsidentitet deres cpr-nr. og pas skulle udtrykke. Endvidere fik de ... Vis forekomsten
B 142. Tidsplan.
Tidsplan for B 142 Om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
B 76. 1. behandlingen den 27. april 2007. Referat.
Folketingsdebat fredag den 27. april 2007 1. behandling af beslutningsforslag B 76 om at indføre en ægteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle. Debatten skulle have fundet sted torsdag den 1. marts 2007, men blev aflyst, da ministeren var syg. Herunder gengives debatten den 16. januar 2007. ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 1 af 3. maj 2007 om den juridiske definition af et ægteskab. Svar 29. maj 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 1 - Samling: 2006-07 - om definitionen af et ægteskab vedrørende B 76 til minister for familie- og forbrugeranliggender, Carina Christensen, der svarede den 29. maj 2007. Spørgsmål Hvordan er den juridiske definition af et ægteskab opstået, og hvad dækker den over i ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 2 af 3. maj 2007 om forskelle på retsvirkninger af et ægteskab og et registreret partnerskab. Svar 29. maj 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 2 - B 76 Samling: 2006-07 - om hvilke forskelle, der er på retsvirkningerne af et ægteskab og et registreret partnerskab, til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der svarede den 29. maj 2007. Spørgsmål Hvilke forskelle der er på retsvirkningerne af et ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 3 af 3. maj 2007 om hvilke hindringer, der er for, at ægteskab kan indgås mellem homoseksuelle. Svar 29. maj 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 3 - B 76 Samling: 2006-07 - om hvilke hindringer der er for, at ægteskab kan indgås mellem homoseksuelle, til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der svarede den 29. maj 2007. Spørgsmål Hvilke hindringer er der for, at ægteskab kan indgås mellem ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 4 af 3. maj 2007 om betydningen af ordet ægteskab. Svar 29. maj 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 4 - B 76 Samling: 2006-07 - om betydningen af ordet ægteskab til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der svarede den 29. maj 2007. Spørgsmål Er ordet "ægteskab" forbeholdt to mennesker af forskelligt køn, eller vil et 'ægteskab' også kunne indgås ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 5 af 3. maj 2007 om bistand til udarbejdelse af ændringsforslag. Svar 29. maj 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 5 - B 76 Samling: 2006-07 - om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der svarede den 29. maj 2007. Spørgsmål Vil ministeren yde teknisk bistand til udformning af ændringsforslag til ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 8 af 3. maj 2007 om teknisk bistand og notat med udkast til lovforslag. Svar 19. september 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 5 - B 76 Samling: 2006-07 - om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der afgav foreløbigt svar den 13. august 2007 og endeligt svar den 19. september 2007. Indhold Spørgsmål Foreløbigt svar af 13. ... Vis forekomsten
B142. 1. behandling den 11. maj 2007. Transseksuelles rettigheder.
Folketingets behandling fredag den 11. maj 2007 af beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes rettigheder - B142. Forslaget fremsat af Enhedslisten v/Per Clausen og Line Barfod. Debatten startede kl. 1304 og sluttede kl. 1400 med, at forslaget blev sendt til videre behandling i Sundhedsudvalget. * * * Herunder ... Vis forekomsten
B 142. Fortæl Sundhedsudvalget om dine erfaringer! Gør din indflydelse gældende! Din erfaring er vigtig! 13. maj 2007.
Folketinget behandlede fredag den 11. maj 2007 beslutningsforslag B 142 om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Forslaget blev efter endt behandling sendt til Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget skal behandle beslutningsforslaget og komme med en betænkning til Folketinget. Denne betænkning er meget afgørende for, ... Vis forekomsten
B 142. Skrivelse af 14. maj 2007 fra Michele Olsen, tidligere Betina Olsen til Sundhedsudvalget.
Betina Olsen sendte mig søndag den 13. maj 2007 den herunder gengivne skrivelse, som hun oplyste, at hun har sendt til samtlige medlemmer af Sundhedsudvalget incl. stedfortrædere som følge af min opfordring om at kontakte Sundhedsudvalget i anledning af det fremsatte beslutningsforslag - B 142 - om ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 2. Spgsm. 25. Trans-Danmarks skrivelse den 15. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. til ministeren den 31. maj 2007. Svar den 27. september 2007.
Trans-Danmark fremsendte tirsdag den 15. maj 2007 en længere redegørelse til formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Birthe Skaarup og til Per Clausen, der har fremsendt beslutningsforslag B 142, med foreningens bemærkninger og ønsker i anledning af det fremsatte beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 1 den 16. maj 2007 om reglerne for, at transseksuelle kan tage et fornavn forbeholdt det modsatte køn. Svar 29. juni 2007.
Den 16. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af Beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 1 - Samling: 2006-07 - om indholdet af de regler, som gør det muligt for transseksuelle at tage et fornavn forbeholdt det modsatte køn, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 2 den 16. maj 2007 om antal personer, der har taget nyt fornavn. Svar 29. juni 2007.
Den 16. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af Beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 2- Samling: 2006-07 - om antallet af personer, der har taget et fornavn forbeholdt det modsatte køn, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 1. Spgsm. 24. PfT’s skrivelse den 20. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. 24 til ministeren den 20. maj 2007. Svar den 27. september 2007.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) fremsendte dateret 20. maj 2007 den herunder gengivne skrivelse til Sundhedsudvalget med foreningens bemærkninger i anledning af beslutningsforslag B 142 om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Indhold Skrivelsen fra Patientforeningen for Transseksuelle i sin helhed ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 3 den 24. maj 2007 om timeprisen er for en konsultation på Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af Beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 3 - Alm. del Samling: 2006-07 - om om timeprisen er for en konsultation på Sexologisk Klinik, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 4 den 24. maj 2007 om, hvem der er myndighed i forhold til, om en person kan få foretaget og betalt en kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 4 - Alm. del Samling: 2006-07 - om hvem der har den afgørende myndighed i forhold til, om en person kan få foretaget og betalt en kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 5 den 24. maj 2007 om mulighed for betalt kønsskifteoperation i et andet EU-land. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 5 - Alm. del Samling: 2006-07 - om mulighed for betalt få foretaget og betalt en kønsskifteoperation i et andet EU-land, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 6 den 24. maj 2007 om antal komplikationer ved kønsskifteoperationer. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 6 - Alm. del Samling: 2006-07 - om antal komplikationer ved kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse, i hvor ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 7 den 24. maj 2007 om antal ønsker om nyt personnummer. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 7 - Alm. del Samling: 2006-07 - om antal ønsker om nyt personnummer, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. juni 2007. Spørgsmål Hvor mange danskere har henvendt sig til ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 8 den 24. maj 2007 om antal kønsskifteoperationer. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 8 - Alm. del Samling: 2006-07 - om hvor mange, der har ladet sig kastrere med henblik på at få ændret personnummer, hvormed må menes antallet af kønsskifteoperationer, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 9 den 24. maj 2007 om hvilken rolle lederen af Sexologisk klinik spiller. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 9 - Alm. del Samling: 2006-07 - om hvilken rolle lederen af Sexologisk Klinik spiller, om hun skal varetager patienternes interesse eller overbevise transseksuelle om, at de ikke er transseksuelle, til indenrigs- og ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 10 den 24. maj 2007 om gennemsnitstiden for behandling af transseksuelle på Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 10 - Alm. del Samling: 2006-07 - om gennemsnitstiden for behandling af transseksuelle på Sexologisk Klinik, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Hvad er ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 11 den 24. maj 2007 om den lægefaglige basis og forståelsen af transseksualitet hos Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 11 - Alm. del Samling: 2006-07 - den lægefaglige basis er for at vurdere, om en person er egnet til kønsskifteoperation, og om forståelsen af transseksualitet hos Sexologisk Klinik, til indenrigs- og ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 12 den 24. maj 2007 om prisen for en kønsskifteoperation på Rigshospitalet. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 12 - Alm. del Samling: 2006-07 - om prisen for en MtK og en KtM kønsskifteoperation på Rigshospitalet, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Hvad er ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 13 den 24. maj 2007 om transseksuelles mulighed for kønsskifteoperation i de øvrige nordiske lande. Svar 2. april 2008.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 13 - Alm. del Samling: 2006-07 - om muligheden for transseksuelle for at få en kønsskifteoperation i de øvrige nordiske lande, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der afgav foreløbigt svar den ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 14 den 24. maj 2007 om antal kønsskifteoperationer i Danmark. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 14 - Alm. del Samling: 2006-07 - om antallet af kønsskifteoperationer i Danmark de sidste 10 år, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 15 den 24. maj 2007 om sagsbehandling af transseksuelle/transkønnede i Danmark i forhold til i Norge. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 15 - Alm. del Samling: 2006-07 - om fordele og ulemper ved den nuværende sagsbehandling af angøsning om kønsskifteoperation i Danmark i forhold til i Norge, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 16 den 24. maj 2007 om antal afslag på kønsskifteoperation. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 16 - Alm. del Samling: 2006-07 - om om antal afslag på kønsskifteoperation de sidste 10 år, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 17 den 24. maj 2007 om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 17 - Alm. del Samling: 2006-07 - om om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes redegøre ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 18 den 24. maj 2007 om ministeren har kontaktet transforeningerne. Svar 29. juni 2007.
en 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 18 - Alm. del Samling: 2006-07 - om ministeren har kontaktet transforeningerne, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Har ministeren taget kontakt til nogle ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 19 den 24. maj 2007 om forskellen på transvestitter og transseksuelle i ministerens tilgang til forslaget. Svar 29. juni 2007.
en 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 19 - Alm. del Samling: 2006-07 - om hvordan forskellen på transvestitter og transseksuelle udmønter sig i ministerens tilgang til forslaget, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 20 den 24. maj 2007 om at kommentere til artikel i Information den 18. februar 2006. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 20 - Alm. del Samling: 2006-07 - om kommentar til artiklen "Kønnet siddder i hovedet - ikke mellem benene" i Information den 18. februar 2006, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 21 den 24. maj 2007 om at kommentere til artikel i Information den 16. december 2005. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 21 - Alm. del Samling: 2006-07 - om kommentar til artiklen "Transseksuelle må ikke diskrimineres i EU" i Information den 16. december 2005, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 22 den 24. maj 2007 om der er lavet en brugerundersøgelse af Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 22 - Alm. del Samling: 2006-07 - om der er lavet en brugerundersøgelse af Sexologisk Klinik i forhold til transseksuelle/transkønnede til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 23 den 24. maj 2007 om konsekvenserne ved at tildele midlertidige CPR-numre til transseksuelle. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 23 - Alm. del Samling: 2006-07 - om konsekvenserne ved at tildele midlertidige CPR-numre til transseksuelle til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 3. Spgsm. 26. Erwin Maria Jöhnks skr. 29. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. til min. 11. juni 2007. Svar 27. september 2007.
Erwin Maria Jöhnk sendte mig tirsdag den 29. maj 2007 den herunder gengivne skrivelse, som han oplyste, at han havde sendt til, at hun har sendt nedenstående til Sundhedsudvalget og Lissa Mathisen (S), som følge af min opfordring om at kontakte Sundhedsudvalget i anledning af det fremsatte beslutningsforslag – B 142 ... Vis forekomsten
B 142. Deputationer. Trans-Danmark og Patientforeningen for Transseksuelle i foretræde for Sundhedsudvalget den 7. juni 2007.
Foreningerne Trans-Danmark ved næstformanden Tina S. Vyum (tidl. Tina Schuldt) og Patientforeningen for Transseksuelle ved Sophie Frederikke Schröder havde torsdag den 7. juni 2007 kl. 1200 foretræde for Sundhedsudvalget for at fremføre deres holdninger og bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag B 142 om ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 4. Spgsm. 27. Erwin Maria Jöhnks notat af 11. juni 2007 om Standards of Care. Spgsm. den 11. juni 2007 til ministeren. Svar den 29. juni 2007.
Erwin Maria Jöhnk fremsendte den 11. juni 2007 en skrivelse med dansk oversættelse af Standards of Care i anledning af beslutningsforslag B 142 - Samling: årstal-årstal - til Sundhedsudvalget, der den 11. juni 2007 i spgsm. nr. 27 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen om at kommentere ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 28 den 12. juni 2007 om der normalt går to eller flere år inden en afgørelse på ønske om kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 28 - Alm. del Samling: 2006-07 - om det er korrekt, at der normalt går 2 eller flere år før personer, der ønsker kønsskifteoperation, får Sundhedsstyrelsens afgørelse til indenrigs- og sundhedsminister, Lars ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 29 den 12. juni 2007 om der udføres et meget lille antal årlige kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 29 - Alm. del Samling: 2006-07 - om ministeren kan bekræfte, at der udføres et meget lille antal kønsskifteoperation om året i Danmark, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 30 den 12. juni 2007 om antal kønsskifteoperation og erfaring i andre lande. Svar 2. april 2008.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 30 - Alm. del Samling: 2006-07 - om antal kønsskifteoperation i andre lande og disses erfaring, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der afgav foreløbigt svar den 29. juni 2007. Det endelige ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 33 den 18. juni 2007 om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation. Svar 27. september 2007.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 33 - Alm. del Samling: 2006-07 - om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. september 2007. Spørgsmålet er en ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 5. Spgsm. 31. Jytte Witts henvendelse den 25. juni 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. til ministeren den 29. juni 2007. Svar den 27. september 2007.
I Folketingets journal over bilag til beslutningsforslag B 142 er bilag 5 anført som "Internt - ikke offentligt tilgængeligt dokument". Det fremgår imidlertid af Sundhedsudvalgets spørgsmål 31 til Indenrigs- og Sundhedsministeren, at bilag 5 er fra E.J. og J.W. Det kan dermed fastslås, at bilag 5 er fra Elisabeth ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 6. Spgsm. 32. Birgit Møllers henvendelse af 5. juli 2007 til Sundhedsudvalget om K-M. Spgsm. til ministeren den 9. juli 2007. Svar den 27. september 2007.
Birgit Møller fremsendte 5. juli 2007 en skrivelse i anledning af beslutningsforslag B 142 om KtM'er til Sundhedsudvalget, der den 9. juli 2007 i spgsm. nr. 32 til indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007. Indhold Henvendelsen fra ... Vis forekomsten
B 142. Bilag l7. Spgsm. 39. Freja Nordams henvendelse af 16. juli 2007 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål 39 derom til ministeren. Svar den 27. september 2007.
Freja Nordam fremsendte den 16. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse til Sundhedsudvalget, der den 19. juli 2007 i spgsm. nr. 39 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007. Indhold Henvendelsen fra Freja ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 34 den 18. juli 2007 om mulighed for kønsskifteoperation i andre EU lande. Svar 27. september 2007.
Den 18. juli 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 34 - Alm. del Samling: 2006-07 - om mulighed for kønsskifteoperation i andre EU lande til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. september 2007. Spørgsmålet er en genfremsættelse ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 8. Spgsm. nr. 40. Solveig Lerches bemærkninger af 19. juli 2007 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål 40 derom til ministeren. Svar den 27. september 2007.
Solveig Lerche fremsendte den 19. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse til Sundhedsudvalget, der den 20. juli 2007 i spgsm. nr. 40 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007. Indhold Henvendelsen fra ... Vis forekomsten
B 142. Bilag nr. 9. Spgsm. nr. 41. Sascha Natascha Bosses henvendelse af 23. juli 2007 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål 41 derom til ministeren. Svar den 27. september 2007.
Sascha Natascha Bosse fremsendte den 23. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse vedhæftet to bilag til Sundhedsudvalget, der den 26. juli 2007 i spgsm. nr. 41 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007. ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 10. Spgsm. nr. 42. Henvendelse fra S.J.J. (Sascha Jane Johansen) til Sundhedsudvalget af 30. juli 2007. Spørgsmål 42 til ministeren. Svar den 27. september 2007.
S.J.J., der er identisk med Sascha Jane Johansen, fremsendte den 30. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse til Sundhedsudvalget, der den 31. juli 2007 i spgsm. nr. 42 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september ... Vis forekomsten
B 142. Lisa Andersens artikel den 3. august 2007 om Informations artikel af 27. juli 2007: Hvor sidder kønnet?
Lisa Andersen har skrevet denne artikel som reaktion på Informations artikel den 27. juli 2007: Hvor sidder kønnet? Artiklen er skrevet, som et bidrag til en debat om beslutningsforslag B 142 - Alm. del Samling: 2006-07 - på Trans-Portalen, og gengives her med tilladelse fra Lisa. Tina Thranesen. * * * Af Lisa Andersen ... Vis forekomsten
B 142. Jytte Witt og Elisabeth Japsen i foretræde for Sundhedsudvalget den 14. september 2007.
Sundhedsudvalget dagsorden den 14. september 2007 punkt: 1. Modtagelse af deputationer: a. Elisabeth Japsen og Jytte Witt vedr. B 142 (transseksuelles rettigheder), jf. B 142 - bilag 5. * * * Af Jytte Witt. En lille rapport om et besøg hos Sundhedsudvalget I fredags d. 14. september 2007 var Elizabeth Japsen og jeg ... Vis forekomsten
B 142. SUU Bilag 4. Trans-Danmarks henvendelse den 25. september 2007 til Sundhedsudvalget med bemærkninger om de indkomne indlæg og svar.
Trans-Danmark fremsendte tirsdag den 25. september 2007 sin anden henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg. Skrivelsen blev registreret hos Folketinget den 5. oktober 2007. Dermed var et nyt folketingsår begyndt. Det betød samtidig, at det fremsatte beslutningsforslag B 142 var bortfaldet. Henvendelsen blev derfor ... Vis forekomsten
B 76. Trans-Danmarks høringsskrivelse af 4. oktober 2007.
Den 4. oktober 2007 fremsendte Trans-Danmark en skrivelse til Retsudvalg med foreningens bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag B 76 af 16. januar 2007 om ændring af ægteskabslovgivningen, så der sker ligestilling mellem homoseksuelle og heteroseksuelle. * * * Skrivelse fra Trans-Danmark Vedr.: ... Vis forekomsten
B 142. SUU Bilag 22. Trans-Danmarks henvendelse den 4. oktober2007 til Sundhedsudvalget med bemærkninger om ministerens svar.
Trans-Danmark fremsendte torsdag den 4. oktober 2007 sin tredje henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg. Foreningen begrunder henvendelsen med, at Indenrigs- og Sundhedsministeren den 27. september 2007 besvarede yderligere nogle af de spørgsmål, som Sundhedsudvalget havde stillet, og at foreningen fandt det ... Vis forekomsten
B 142. SUU Bilag 44. Sascha Natascha Bosses skrivelse af 10. oktober 2007 til Sundhedsudvalget om Trans-Danmark skrivelse af 25. september 2007.
Sascha Natascha Bosse fremsendte tirsdag den 10. oktober 2007 en skrivelse til Folketingets Sundhedsudvalg. Skrivelsen blev registreret hos Folketinget den 17. oktober 2007. Dermed var et nyt folketingsår begyndt. Det betød samtidig, at det fremsatte beslutningsforslag B 142 var bortfaldet. Henvendelsen blev derfor ikke ... Vis forekomsten
Trans-Danmark spurgte den 11. oktober 2007 Per Clausen, om Enhedslisten genfremsætter beslutningsforslaget om transseksuelles rettigheder. Svar den 19. oktober 2007.
Foranlediget af bortfaldet af B 142 - beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes rettigheder - har formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup sendt den herunder viste e-mail til Per Clausen fra Enhedslisten, idet det var Enhedslisten, der den 30. marts 2007 fremsatte beslutningsforslaget. Per Clausen svarede den ... Vis forekomsten
B 142. B 65 bilag 1. SUU bilag 177. Spgsm. 227. Trans-Danmark bad den 7. februar 2008 SUU om svar på spgsm. nr. 13, 15 og 30 stillet under B 142. Spgsm. den 15. februar 2008. Svar den 2. april 2008.
Den 7. februar 2008 skrev Trans-Danmark til Sundhedsudvalget og bad udvalget om at fremskaffe endeligt svar på spørgsmål nr. 13, 15 og 30 vedr. beslutningsforslag B 142 (2006/2007), som blev stillet af Sundhedsudvalget til daværende Indenrigs- og Sundhedsminister under behandlingen af beslutningsforslag B 142, men som ... Vis forekomsten
B 142. B 65 bilag 1. SUU bilag 177. Spgsm. 227. Trans-Danmark bad den 7. februar 2008 SUU om svar på spgsm. nr. 13, 15 og 30 stillet under B 142. Spgsm. den 15. februar 2008. Svar den 2. april 2008.
Den 7. februar 2008 skrev Trans-Danmark til Sundhedsudvalget og bad udvalget om at fremskaffe endeligt svar på spørgsmål nr. 13, 15 og 30 vedr. beslutningsforslag B 142 (2006/2007), som blev stillet af Sundhedsudvalget til daværende Indenrigs- og Sundhedsminister under behandlingen af beslutningsforslag B 142, men som ... Vis forekomsten
B 65. 26. februar 2008. Beslutningsforslag om transseksuelles rettigheder fremsat. (Bortfaldlet)
Beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling) - fremsat den 26. februar 2008 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL, Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Resumé Forslagsstillerne ønskede at sikre transseksuelle/transkønnede en række rettigheder. Bl.a. ... Vis forekomsten
B 65. Tidsplan.
Tidsplan for B 65 Om om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
B 65. Notat vedr. 1. behandlingen torsdag den 3. april 2008.
Folketinget havde torsdag den 3. april 2008 1. behandlingen af beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. Samling) - om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Behandlingen startede kl. 1554 og sluttede kl. 1638 med, at forslaget blev henvist til Sundhedsudvalget. Uforpligtigende notat fra 1. behandlingen af ... Vis forekomsten
B 65. Referat fra 1. behandlingen den 3. april 2008.
Folketinget havde torsdag den 3. april 2008 1. behandling af beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. Samling) - om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Behandlingen sluttede med, at forslaget blev henvist til Sundhedsudvalget. Referat Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 2. Spgsm. 1. Sundhedsudvalgets spgsm. af 14. april 2008 om selvmord blandt kønsskifteopererede, om Sexologisk Klinik og liberalisering af kønsskifte. 22. maj 2008.
Den 14. april 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål 1 under beslutningsforslag B 65 - Samling 2007-08 (2. samling) - om kommentar til den fortrolige henvendelse, bilag 2 af 8. april 2008 til ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 22. maj 2008. Bilag 2 er en fortrolig henvendelse, ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 3. Spgsm. 2. Trans-Danmarks henvendelse af 14. og 20. april 2008 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål den 16. april 2008. Svar den 22. maj 2008.
Trans-Danmark fremsendte dateret den 14. april 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med foreningens bemærkninger til beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling). Med skrivelsen var et bilag med foreningen ønsker om fremtidige forhold for transpersoner. Ved et uheld var det medsendte bilag et tidligt ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 4. Spgsm. 3. Freja Nordams henvendelse den 16. april 2008 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 22. april 2008 til ministeren. Svar den. 22. maj 2008.
Freja Nordam fremsendte dateret den 16. april 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger til beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling). Den 22. april 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål nr. 3 om kommentar til henvendelse af 16. april 2008 fra Freja Nordam - bilag 4 - til sundheds- og ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 5. Spgsm. 4. Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes henvendelse af 15. maj 2008 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål den 19. maj 2008. Svar den 9. juni 2008.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) fremsendte dateret den 15. maj 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger til beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling). Den 19. maj 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål nr. 4 om kommentar til henvendelse af 15. maj 2008 fra Landsforeningen ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 6. Udkast til beretning fra Sundhedsudvalget den 19. maj 2008.
Sundhedsudvalget udgav den 19. maj 2008 udkast til beretning til beslutningsforslag B 65 - Folketinget 2007-08 (2. samling). Udkast til Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2008 og var til 1. ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 7. 2. udkast til beretning fra Sundhedsudvalget den 27. maj 2008.
Sundhedsudvalget udgav den 27. maj 2008 sit 2. udkast til beretning til beslutningsforslag B 65 - Folketinget 2007-08 (2. samling). 2. udkast til Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2008 og var ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 8. 3. udkast til beretning fra Sundhedsudvalget den 4. juni 2008.
Sundhedsudvalget udgav den 4. juni 2008 sit 3. udkast til beretning til beslutningsforslag B 65 - Folketinget 2007-08 (2. samling). 3. udkast til Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2008 og var til 1. ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 9. Spgsm. 5. Trans-Danmarks supplerende skrivelse af 11. juni 2008 til Sundhedsudvalget vedrørende svar på spgsm. 2. Spgsm. til ministeren den 13. juni 2008. Svar den 27. juni 2008.
Trans-Danmark fremsendte dateret den 11. juni 2008 den herunder gengivne skrivelse til Sundhedsudvalget foranlediget af svaret den 22. maj 2008 fra ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen på spørgsmål 2 under beslutningsforslag B 65. Den 13. juni 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål 5 om ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 10. Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes henvendelse af 12. juni 2008 til Sundhedsudvalget.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) fremsendte dateret den 12. juni 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger til beretningen fra Sundhedsudvalget om, at afsnittet om CPR-numre er faktuelt forkert. Henvendelsen i sin helhed. Sundhedsudvalget 12. juni 2008 Vedr. B 65: Forslag til ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 11. Beretning om transkønnedes rettigheder afgivet den 4. juni 2008 af Sundhedsudvalget og offentliggjort den 12. juli 2008.
Sundhedsudvalget afgav den 4. juni 2008 beretning over B 65 - 2007-08 (2. samling) - Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Udvalget var ikke enigt. Herunder vises: 1. Uddrag af de væsentligste synspunkter i beretningen 2. Beretningen i sin helhed Uddrag af de væsentligste ... Vis forekomsten
B 65. SUU bilag 20. Trans-Danmarks henvendelse af 24. september 2008 med nyrevideret bilag til lov om særlige forhold for personer med kønsidentitetsforstyrrelse.
Trans-Danmark fremsendte den 24. september 2008 en henvendelsen til Sundhedsudvalget med et nyrevideret bilag om foreningens ønsker til en lov om særlige forhold for personer med kønsidentitetsforstyrrelse, der som bilag 20 - SUU, Alm. del (Samling 2008-09) - blev omdelt til udvalgsmedlemmerne den 16. oktober 2008. ... Vis forekomsten
B 114. 26. februar 2009. Beslutningsforslag om ændring af forretningsorden for Folketinget ved nedsættelse af et ligestillingsudvalg.
Beslutningsforslag B 114 - Samling: 2008-09 - fremsat den 26. februar 2009 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV), Julie Rademacher (S), Benny Engelbrecht (S), Pernille Vigsø Bagge (SF), Ole Sohn (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Line Barfod (EL) om ændring af forretningsorden for Folketinget ved nedsættelse ... Vis forekomsten
B 114. Tidsplan.
Tidsplan for B 114 Om nedsættelse af et ligestillingsudvalg i Folketinget. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 114. 1. behandling af beslutningsforslaget den 24. marts 2009.
Folketinget havde den 24. marts 2009 1. behandling af beslutningsforslag B 114 – Samling: 2008-09 – fremsat den 26. februar 2009 om ændring af forretningsorden for Folketinget ved nedsættelse af et ligestillingsudvalg. Forhandlingerne startede kl. 1319 og sluttede kl. 1408 med, at beslutningsforslaget blev henvist ... Vis forekomsten
B 114. Bilag 1. Organisationers henvendelse den 14. april 2009 til Udvalget for Forretningsorden.
En række organisationer, som beskæftiger sig med ikke-diskrimination og ligebehandling skrev den 14. april 2009 til Udvalget for Forretningsorden og anbefalede beslutningsforslag B 114 - nedsættelse af et ligestillingsudvalg - blev vedtaget. Henvendelsen Til Udvalget for Forretningsordenen 14. april 2009 Vedr. B 114: ... Vis forekomsten
B 114. Bilag 2. Første udkast til betænkning den 30. april 2009.
1. udkast Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget (Nedsættelse af et ligestillingsudvalg) 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget - B 114 - blev fremsat den 26. februar 2009 og var til 1. behandling den 24. marts 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling ... Vis forekomsten
B 114. Bilag 3. Andet udkast til betænkning den 25. maj 2009.
2. udkast Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget (Nedsættelse af et ligestillingsudvalg) 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2009 og var til 1. behandling den 24. marts 2009. Forslaget blev efter 1. behandlingen henvist til ... Vis forekomsten
B 114. Bilag 4. Betænkning af 26. maj 2009 om nedsættelse af et ligestillingsudvalg.
Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 26. maj 2009 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget (Nedsættelse af et ligestillingsudvalg) 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2009 og var til 1. behandling den 24. ... Vis forekomsten
B 114. 2. behandling den 29. maj 2009. Afstemningsresultat. Forkastet med 47 stemmer for og 56 imod.
Beslutningsforslag B 114 om nedsættelse af et ligestillingsudvalg i Folketinget blev den 29. maj 2009 forkastet ved Folketingets 2. behandling (sidste behandling) af forslaget, idet 47 (S, SF, RV, EL og LA) stemte for og 56 (V, DF og KF) imod. Under debatten kom der ikke nævneværdige forhold frem i forhold til 1. ... Vis forekomsten
B 50. 10. november 2009. Beslutningsforslag om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Bortfaldt.
Forslag til folketingsbeslutning – B 50 Samling: 2009-10 - om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser) fremsat den 10. november 2009 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF). beslutningsforslaget. Resumé Ifølge forslaget ... Vis forekomsten
B 50. Tidsplan.
Tidsplan for B 50 Om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser). Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 56. 18. november 2009. Forslag om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle og heteroseksuelle par. Bortfaldt.
Beslutningsforslag B 56 - Samling: 2009-10 - fremsat af Simon Emil Ammitzbøll (LA), Villum Christensen (LA) og Anders Samuelsen (LA) om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Resumé Liberal Alliance foreslog, at regeringen pålagdes at fremsætte lovforslag om en ... Vis forekomsten
B 56. Tidsplan.
Tidsplan for B 56 om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 56. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmark skrev den 30. november 2009 om forslaget til Retsudvalget. Spgsm. den 1. december 2009. Svar den 7. december 2009.
LGBT Dannmark skrev den 30. november 2009 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 56 – Samling: 2009-10 – om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Retsudvalget stillede den 1. december 2009 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian ... Vis forekomsten
B 56. Bilag 2. Spgsm. 2. Trans-Danmark skrev den 4. december 2009 om forslaget til Retsudvalget. Spgsm. den 14. december 2009. Svar den 16. december 2009.
Trans-Danmark skrev den 4. december 2009 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 56 – Samling: 2009-10 – om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Retsudvalget stillede den 14. december 2009 spørgsmål 2 om henvendelsen til justitsministerer, Brian ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 1. Spgsm. 1. Trans-Danmark skrev den 5. januar 2010 til Retsudvalget. Spgsm. den 6. januar 2010. Svar den 19. februar 2010.
Trans-Danmark skrev den 5. januar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 6. januar 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010. Indhold Henvendelsen ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 2. Spgsm. 2. LGBT Danmark har den 100110 indsendt bemærkninger til B 50 til Retsudvalget. Spgsm. den 14. januar 2010. Svar den 19. februar 2010.
LGBT Danmark skrev den 10. januar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 14. januar 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010. Indhold Henvendelsen ... Vis forekomsten
B 50. Referat af 1. behandlingen den 26. januar 2010.
Folketingets 1. behandling af beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser fandt sted tirsdag den 26. januar 2010 fra kl. 1850 til kl. 2015 som punkt 9 på dagsordenen. Som afslutning på debatten blev beslutningsforslaget oversendt til Retsudvalget til videre behandling. De enkelte partiers ... Vis forekomsten
B 56. Referat af 1. behandling i Folketinget den 26. januar 2010.
Folketingets 1. behandling af beslutningsforslag B 56 om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par af Simon Emil Ammitzbøll (LA) m.fl. fandt sted tirsdag den 26. januar 2009 fra kl. 2135 til kl. 2258 som punkt 11 på dagsordenen. Som afslutning på debatten blev ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 3. Spgsm. 3. Trans-Danmark skrev den 28. januar 2010 til Retsudvalget. Spgsm. den 1. februar 2010. Svar svar den 19. februar 2010.
Trans-Danmark skrev den 28. januar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 1. februar 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010. Indhold Henvendelsen ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 4. Spgsm. 4. Henvendelse af 31. januar 2010 til Retsudvalget om justitsministerenss udtalelser under 1. beh. af B 50. Spgsm. den 2. februar 2010. Svar den 19. februar 2010.
Retsudvalget modtog den 31. januar 2010 en skrivelse om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 6. januar 2010 spørgsmål 4 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010. Indhold Henvendelsen Spørgsmålet ... Vis forekomsten
B 122. 2. februar 2010. Beslutningforslag om indførelse af kønsneutralt ægteskab, så homo- og heteroseksuelle par ligestilles. Forkastet.
Forslag til folketingsbeslutning B 122 - Samling: 2009-10 - om at indføre en kønsneutral ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede fremsat den 2. februar 2010 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF), Mogens Jensen (S), Karen J. Klint (S), ... Vis forekomsten
B 122. Tidsplan.
Tidsplan for B 122 Om at indføre en kønsneutral ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 123. 2. februar 2010. – Beslutningsforslag om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Forkastet.
Forslag til folketingsbeslutning B 123 – Samling: 2009-10 – om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par fremsat den 2. februar 2010 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF), Mogens Jensen (S), Karen J. Klint (S), Flemming Møller Mortensen (S), Per Clausen (EL) og Johanne ... Vis forekomsten
B 123. Tidsplan.
Tidsplan for B 123 Om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 122. Bilag 1. Spgsm. 1. Trans-Danmark har den 2. februar 2010 indsendt bemærkninger til Retsudvalget. Spgsm. den 9. februar 2010. Svar den 8. marts 2010.
Trans-Danmark indsendte den 2. februar 2010 bemærkninger til Retsudvalget vedrørende beslutningsforslag B 122 om at indføre en kønsneutral ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede. Bemærkningerne omhandler de forhold i ægteskabsloven, der har betydning for ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 5. Spgsm. 5. LGBT Danmark har den 4. februar 2010 indsendt bemærkninger til B 50 til Retsudvalget. Spgsm. den 8. februar 2010. Svar den 19. februar 2010.
LGBT Danmark skrev den 4. februar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 8. februar 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010. Indhold Henvendelsen ... Vis forekomsten
B 50. Spgsm. 6 af 24. februar 2010 om politiets registrering af hadforbrydelser. Svar 18. marts 2010.
Dateret den 24. februar 2010 stillede Retsudvalget under behandlingen af beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod (hadforbrydelser) på foranledning af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF) spørgsmål 6 om politiets nye sagsbehandlingssystem og det særlige felt ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Underskriftsindsamling til fordel for ægteskabelig ligestilling for homoseksuelle startet den 4. marts 2010.
I dag kan homoseksuelle par ikke indgå ægteskab på lige fod med heteroseksuelle par. Hvis du vil tilkendegive din støtte til en ægteskabslovgivning, der ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par, så kan du deltage i den underskriftsindsamling, som Lone J. Dransfeldt Christensen har iværksat. ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Underskriftsindsamling til fordel for ægteskabelig ligestilling for homoseksuelle startet den 4. marts 2010.
I dag kan homoseksuelle par ikke indgå ægteskab på lige fod med heteroseksuelle par. Hvis du vil tilkendegive din støtte til en ægteskabslovgivning, der ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par, så kan du deltage i den underskriftsindsamling, som Lone J. Dransfeldt Christensen har iværksat. ... Vis forekomsten
B 50. Baggrundsmateriale fra justitsministeren for at betegne kønsidentitet som en seksuel orientering. 11. marts 2010.
Tidligere justitsminister Brian Mikkelsen betegnede den 26. januar 2010 under 1. behandlingen af beslutningsforslag B 50 kønsidentitet som værende en seksuel orientering og henviste senere til, at det fremgik af forarbejderne til straffelovens § 266 b. Det viser sig, at den daværende justitsministers henvisning skal ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 6. Spgsm. 7. Åbent brev af 13. marts 2010 om Brian Mikkelsens udtalelser under 1. behandlingen.
Retsudvalget modtog den 13. marts 2010 kopi af et åbent brev til justitsministeren, og daværende justitsminister, Brian Mikkelsens udtalelser under 1. behandlingen om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 17. marts 2010 spørgsmål nr. 7 om ... Vis forekomsten
B 168. 26. marts 2010. Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af transkønnedes rettigheder. Bortfaldt.
Beslutningsforslag B 168 - Samling: 2009-10 - fremsat den 26. marts 2010 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Denhardt (SF), Ole Sohn (SF), Mogens Jensen (S), Flemming Møller Mortensen (S), Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV), Per Clausen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) om forbedring af transkønnedes ... Vis forekomsten
L 123, B 122 og B 123. Notat om 1. behandling i Folketinget den 26. marts 2010. Alle tre forslag vedrører ægteskabsloven.
Folketinget havde fredag eftermiddag den 26. marts 2010 - den sidste dag inden Folketinget gik på påskeferie - tre forslag til behandling, L 123, B 122 og B 123, som alle handlede om ægteskabslovgivningen og homoseksuelle. Fire timer og 10 minutters non stop debat, som mere eller mindre var forudsigelig. Da de tre ... Vis forekomsten
L 123, B 122 og B 123. Notat om 1. behandling i Folketinget den 26. marts 2010. Alle tre forslag vedrører ægteskabsloven.
Folketinget havde fredag eftermiddag den 26. marts 2010 - den sidste dag inden Folketinget gik på påskeferie - tre forslag til behandling, L 123, B 122 og B 123, som alle handlede om ægteskabslovgivningen og homoseksuelle. Fire timer og 10 minutters non stop debat, som mere eller mindre var forudsigelig. Da de tre ... Vis forekomsten
B 168. Tidsplan.
Tidsplan for B 168 – Samling: 2009-10 – om forbedring af transkønnedes rettigheder. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Høringsskrivelse udsendt af af Retsudvalget den 27. april 2010.
Emne: Folketingets Retsudvalgs skriftlige høring over L 123, B 122 og B 123 Folketingets Retsudvalg skal anmode om jeres bemærkninger (høringsliste er vedhæftet) til de tre vedhæftede private forslag, som er: L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Høringsskrivelse udsendt af af Retsudvalget den 27. april 2010.
Emne: Folketingets Retsudvalgs skriftlige høring over L 123, B 122 og B 123 Folketingets Retsudvalg skal anmode om jeres bemærkninger (høringsliste er vedhæftet) til de tre vedhæftede private forslag, som er: L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love ... Vis forekomsten
B 168. Bilag 1. LGBT Danmark skrev den 3. maj 2009 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 5. maj 2010. Svar den 17. maj 2010.
LGBT Danmark skrev den 3. maj 2009 til Sundhedsudvalget om beslutningsforslag B 168 – Samling: 2009-10 – om forbedring af transkønnedes rettigheder. Sundhedsudvalget stillede den 5. maj 2010 spørgsmål 1 om henvendelsen til indenrigs- og sundhedssministerer, Bertel Haarder, der svarede den 17. maj 2010. Indhold ... Vis forekomsten
L 123. Bilag 12. Spgsm. 5. B 122. Bilag 9. Spgsm. 3. B 123. Bilag 8. Spgsm. 2. LGBT Danmarks bem. af 16. maj 2010 om lovforslaget og beslutningsforslagene. Spgsm. den Svar 25. maj 2010.
LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2010 bemærkninger om: Lovforslag L 123 - Samling: 2009-10 - ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Beslutningsforslag B 122 - Samling: 2009-10 - om ... Vis forekomsten
L 123. Bilag 12. Spgsm. 5. B 122. Bilag 9. Spgsm. 3. B 123. Bilag 8. Spgsm. 2. LGBT Danmarks bem. af 16. maj 2010 om lovforslaget og beslutningsforslagene. Spgsm. den Svar 25. maj 2010.
LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2010 bemærkninger om: Lovforslag L 123 - Samling: 2009-10 - ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Beslutningsforslag B 122 - Samling: 2009-10 - om ... Vis forekomsten
B 168. Bilag 2. Spgsm. 2. Trans-Danmark skrev den 25. maj 2010 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 26. maj 2010. Svar den 15. juni 2010.
Trans-Danmark skrev den 25. maj 2010 til Sundhedsudvalget vedrørende beslutningsforslag B 168 – Samling: 2009-10 – om forbedring af transkønnedes rettigheder. Sundhedsudvalget stillede den 26. maj 2010 spørgsmål 2 om henvendelsen til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 15. juni 2010. ... Vis forekomsten
B 123. Bilag 16. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010.
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning - B 123 - om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 2. februar 2010 og var til 1. behandling den 26. marts 2010. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i ... Vis forekomsten
B 168. Notat om 1. behandling i Folketinget den 27. maj 2010.
Folketinget havde torsdag den 27. maj 2010 1. behandling af B 168 - Samling: 2009-10 - om forbedring af transkønnedes rettigheder, som punkt 27 på dagsordenen - det 3. sidste punkt. Debatten startede kl. 1615 og sluttede kl. 1712. Herunder et notat med hovedpunkterne af, hvad de enkelte folketingsmedlemmer fremførte ... Vis forekomsten
B 168. Referat fra 1. behandling i Folketinget den 27. maj 2010.
Folketinget havde torsdag den 27. maj 2010 som punkt 27 på dagsordenen - det 3. sidste punkt - 1. behandling af B 168 om forbedring af transkønnedes rettigheder. Debatten om B 168 startede kl. 1615 og sluttede kl. 1712 med, at forslaget blev henvist til Sundhedsudvalget. Herunder Folketingets referat af forhandlingerne. ... Vis forekomsten
B 168. Spgsm. 3 af 31. maj 2010 om forkortelse af vente- og behandlingstiden på Sexologisk Klinik. Svar 15. juni 2010.
Sundhedsudvalget stillede den 31. maj 2010 spørgsmål 3 - B 168. Samling: 2009-10 - om forkortelse af vente- og behandlingstiden på Sexologisk Klinik på foranledning af Simon Emil Ammitzbøll (LA) til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 15. juni 2010. Spørgsmål Har ministeren forslag til, ... Vis forekomsten
B 168. Bilag 3. Spgsm. 4. Gender Pioneers, Victoria Nielsen skrev den 31. maj 2010 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 1. juni 2010. Svar den 15. juni 2010.
Gender Pioneers v/Erwin Maria Jöhnk skrev den 31. maj 2010 til Sundhedsudvalget vedrørende B 168 – Samling: 2009-10 – om forbedring af transkønnedes rettigheder. Som bilag havde skrivelsen en behandlingsplan for transseksuelle udfærdiget af Victoria Nielsen. Sundhedsudvalget stillede den 1. juni 2010 spørgsmål 4 ... Vis forekomsten
B 123. 2. behandling den 3. juni 2010. Beslutningsforslaget forkastet.
Den 3. juni 2010 havde Folketinget 2. behandling af beslutningsforslag B 123 - Samling: 2009-10 - om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Behandlingen startede og sluttede kl. 1504 med, at beslutningsforslaget ved afstemningen blev forkastet. Fjerde næstformand, Helge Adam Møller: Det næste punkt ... Vis forekomsten
Skrivelse af 4. august 2010 fra LGBT Danmark til Dansk Psykiatrisk Selskab om kastrationsvejledning og beslutningsforslag B 168.
Den 4. august 2010 sendte LGBT Danmark den herunder gengivne skrivelse til Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) om B 168 med henvisning til deres høringsssvar af 1. september 2006 til Sundhedsstyrelsens forslaget til vejledning om kastration af 30. juni 2006. Skrivelsen i sin helhed Til Dansk Psykiatrisk Selskab 4/8-2010 ... Vis forekomsten
B 129. 7. april 2011. Beslutningsforslag om en styrket indsats over for hadforbrydelser. Bortfaldt.
Forslag til folketingsbeslutning - B 129 Samling 2010-11 - om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser) fremsat den 7. april 2011 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF). Resumé Socialistisk Folkeparti foreslog nye ... Vis forekomsten
B 129. Tidsplan.
Tidsplan for B 129 Om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser). Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 129. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmark skrev den 25. april 2011 til Retsudvalget. Spgsm. den den 3. maj 2011. Svar den 31. maj 2011.
LGBT Danmark skrev den 25. april 2011 Retsudvalget om beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11, bilag 1 - om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser). Retsudvalget stillede den 3. maj 2011 spørgsmål nr. 1 om henvendelsen, til justitsminister, Lars ... Vis forekomsten
B 129. Referat fra 1. behandling den 19. maj 2011.
Den 19. maj 2010 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag B 129 - Samling: 2010-11 (1. samling) - om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser). Behandlingen startede kl. 1436 og sluttede kl. 1603 med, at beslutningsforslaget blev henvist til ... Vis forekomsten
B 129. Spgsm. 2 af 19. maj 2011 fra Retsudvalget om politiet i sit system har et særligt felt til registrering af hate crimes. Svar 27. juni 2011.
Retsudvalget stillede den 19. maj 2011 efter ønske fra Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 2 vedrørende beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11 - om det er korrekt, at Rigspolitiet endnu ikke i sit sagsbehandlingssystem har indført et særligt felt til registrering af hate crimes, til justitsminister, Lars Barfoed, ... Vis forekomsten
B 129. Spgsm. 3 af 19. maj 2011 fra Retsudvalget om vejledning til politiet om procedurer ved anmeldelse af hadforbrydelser. Svar 27. juni 2011.
Retsudvalget stillede den 19. maj 2011 efter ønske fra Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 3 vedrørende beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11 - om ministeren vil sikre, at der udsendes vejledning til alle landets politikredse om procedurer ved anmeldelse af hadforbrydelser, til justitsminister, Lars Barfoed, der ... Vis forekomsten
B 129. Bilag 2. Spgsm. 4. LGBT Danmark skrev den 6. juni 2011 til Retsudvalget om JM’s svar på spgsm. 1, bilag 2. Spgsm. den 23. august 2011. Svar 23. august 2011.
LGBT Danmark skrev den 6. juni 2011 til Retsudvalget om, at det er meget beklageligt og ikke i overensstemmelse med regeringens udmeldinger internationaltat, at justitsminister, Lars Barfoed i sit svar på spgsm. 1, bilag 2 - beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11 - om en styrket indsats over for forbrydelser ... Vis forekomsten
Vente- og behandlingstid for transseksuelle i forbindelse med kønsskifte. Notat om kønskorrigerende behandling fra Sundhedsstyrelsens af 2. juli 2012.
Notat fra Sundhedsstyrelsens af 2. juli 2012 (rettet med kuglepen til 11. marts) til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om kønskorrigerende behandling og vente- og behandlingstid for transseksuelle i forbindelse med kønsskifte med oplysninger fra lande, som Danmark almindeligvis sammenligner sig med - Norge, Sverige, ... Vis forekomsten
B 28. 14. april 2012. Beslutningsforslag om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning. Bortfaldt.
Forslag til folketingsbeslutning - B 28 Samling 2012-13 - om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning fremsat den 14. november 2012 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Stine Brix (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Pernille Skipper (EL). Resumé Beslutningsforslaget, ... Vis forekomsten
B 28. Tidsplan.
Tidsplan for B 28 om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning. Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
B 28. Bilag 1. Høringsskrivelse fra LGBT Danmark af 10. januar 2013.
Dateret den 10. januar 2013 indsendte LGBT Danmark høringsskrivelse til Ligestillingsudvalget med kopi til ligestillings- og kirkeminister, Manu Sareen vedrørende beslutningsforslag B 28 om indføjelse af kategorien "kønsidentitet" i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning. Anført som bilag 1 i ... Vis forekomsten
B 28. 1. behandling i Folketinget den 18. januar 2013. Kort referat af Tina Thranesen.
Fredag den 18. januar 2013 havde Folketinget 1. behandlingen af beslutningsforslag B 28 om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning, som blev fremsat den 14. november 2012 af Enhedslisten. Behandlingen startede kl. 1142 og sluttede kl. 1217 med, at forslaget ... Vis forekomsten
B 28. 1. behandlingen den 18. januar 2018 på Folketingets videooptagelse.
Fredag den 18. januar 2012 havde Folketinget 1. behandlingen af beslutningsforslag B 28 om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning, som blev fremsat den 14. november2012 af Enhedslisten. Behandlingen startede kl. 1142 og sluttede kl. 1217 med, at forslaget ... Vis forekomsten
B 28. 1. behandling i Folketinget den 18. januar 2013. Folketingets referat.
Som punkt 7 på dagsordenen havde Folketinget den 18. januar 2013 1. behandling af beslutningsforslag B 28 - Samling 2012-13 - om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning. Herunder gengives forhandlingen. Kl. 1140. Første næstformand, Bertel Haarder: ... Vis forekomsten
B 116 Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser fremsat den 10. april 2013.
Stine Brix (EL) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL) fremsatte den 10. april 2013 beslutningsforslag B 116 - Samling: 2012-13 - om at fjerne transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser. Forslaget Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser Folketinget opfordrer ... Vis forekomsten
B 120. Beslutningsforslag af 16. april 2013 om at underskrive og ratificere Europarådets konvention om vold mod kvinder. Bortfaldt.
Beslutningsforslag B 120 - Samling: 2012-13 - fremsat den 16. april 2013 af Nikolaj Villumsen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Pernille Skipper (EL) om at underskrive og ratificere Europarådets konvention - CM(2011)49 - om vold mod kvinder og vold i hjemmet. Forslaget: Forslag til folketingsbeslutning om at ... Vis forekomsten
B 28. Spgsm. 1. af 16. april 2013 til ligestillingsministeren om det norske Stortings indføjelse af kategorien kønsidentitet i deres diskriminationslovgivning. Svar 3. maj 2013.
Ligestillingsudvalg har i den 16. april 2013 stillet spørgsmål 1 vedr. B 28 - Samling: 2012-13 - om ministeren vil følge op på det norske Stortings indføjelse af kategorien kønsidentitet i deres diskriminationslovgivning. Svar den 3. maj 2013. Spørgsmål Vil ministeren følge op på, at det norske Storting netop ... Vis forekomsten
B 120. Tidsplan.
Tidsplan for B 120 Forslag til folketingsbeslutning om at underskrive og ratificere Europarådets konvention om vold mod kvinder - CM(2011)49. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 116. Spgsm. 1. den 7. maj 2013 om, hvor mange transkønnede der er blevet kønsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 år, samt hvor mange der er blevet afvist. Svar 16. maj 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter ønske fra Jane Heitmann (V) spørgsmål 1 - Samling: 2012-13 - om, hvor mange transkønnede der er blevet kønsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 år, samt hvor mange der er blevet afvist., til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag ... Vis forekomsten
B 116. Spgsm. 2. den 7. maj 2013 om, hvor mange transkønnede, der er blevet kønsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 år, som efterfølgende har modtaget psykiatrisk behandling. Svar 16. maj 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter ønske fra Jane Heitmann (V) spørgsmål 2 - Samling: 2012-13 - om, hvor mange transkønnede der er blevet kønsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 år, samt hvor mange der er blevet afvist., til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag ... Vis forekomsten
B 116. Spgsm. 3. den 7. maj 2013 om, hvor mange transkønnede, der har fortrudt deres kønsskifteoperation. Svar 16. maj 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter ønske fra Jane Heitmann (V) spørgsmål 3 - Samling: 2012-13 - om, hvor mange transkønnede, der har fortrudt deres kønsskifteoperation, til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag (S), der svarede den 16. maj 2013. Spørgsmål Kender ministeren ... Vis forekomsten
B 116. Spgsm. 4. den 7. maj 2013 om mulighed for kønsskifteoperation, hvis diagnosen fjernes fra sygdomslisten over psykiske lidelser. Svar 16. maj 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter ønske fra Jane Heitmann (V) spørgsmål 4 - Samling: 2012-13 - om transkønnedes mulighed for kønsskifteoperation, hvis de fjernes fra sygdomslisten over psykiske lidelser, til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag (S), der svarede den 16. maj ... Vis forekomsten
B 116. Bilag 1. Spgsm. 5. Skrivelse fra LGBT Danmark om B 116 og spgsm. om skrivelsen af 16. maj 2013. Svar 30. maj 2013 og 11. juni 2013.
LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2013 skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om beslutningsforslag B 116 om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede samme dag efter ønske fra Stine Brix (EL) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL) spørgsmål 5 - ... Vis forekomsten
B 116. 1. behandling den 17. maj 2013.
Folketinget havde fredag den 17. maj 2013 1. behandling af beslutningsforslag B 116 - Samling: 2012-13 - om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Behandlingen startede kl. 1000 og sluttede kl. 1103 med, at beslutningsforslaget blev henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Det første ... Vis forekomsten
B 116. Bilag 2. Spgsm. 6. Skrivelse fra Betina Hvejsel den 19. maj 2013 om B 116 og spgsm. om skrivelsen den 21. maj 2013. Svar 29. maj 2013.
Betina Hvejsel indsendte den 19. maj 2013 skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om beslutningsforslag B 116 om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 21. maj 2013 spørgsmål 6 - Samling: 2012-13 - om kommentar til skrivelsen til ... Vis forekomsten
B120. Spgsm. 2 af 24. maj 2013 processen for udarbejdelsen af Europarådets konvention CM(2011)49 om vold mod kvinder. Svar den 4. juni 2013.
Den 24. maj 2013 stillede Ligestillingsudvalget på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 2 - Samling 2012-13 - om processen for udarbejdelsen af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet - CM(2011)49 også betegnet Istanbulkonventionen - til justitsminister ... Vis forekomsten
B 120. 1. behandling den 24. maj 2013 om at ratificere Europarådets konvention CM(2011)49 om vold mod kvinder.
Herunder gengives Folketingets officielle referat af 1. behandlingen af beslutningsforslag B 120 om at underskrive og ratificere Europarådets Konvention om vold mod kvinder og vold i hjemmet – CM(2011)49. 1. behandlingen fandt sted den 24. maj 2013. Behandlingen startede kl. 1208 og sluttede kl. 1252 med, at forslaget ... Vis forekomsten
B 28. Bilag 2. Spgsm. 2. 27. maj 2013. Henv. fra LGBT Danmark med bilag og spgsm. til Ligestillingsmin. derom. Svar 9. juli 2013.
Dateret den 27. maj 2013 indsendte LGBT Danmark høringsskrivelse til justitsminister Morten Bødskov med kopi til ligestillingsminister Manu Sareen, Folketingets Retsudvalg og Folketingets Ligestillingsudvalg. Henvendelsen drejede sig om svaret den 3. maj 2013 fra ligestillingsminister Manu Sareen på spørgsmål 1 fra ... Vis forekomsten
B 116. Bilag 5. Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afgav den 30. maj 2013 betænkning til beslutningsforslag B 116 - Samling: 2012-13 - om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. * * * Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser 1. ... Vis forekomsten
B 116. Bilag 4. Spgsm. 7. Skrivelse fra LGBT Danmark om B 116 og spgsm. om skrivelsen den 30. maj 2013. Svar 31. maj 2013.
LGBT Danmark indsendte den 30. maj 2013 skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om beslutningsforslag B 116 om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede samme dag efter ønske fra Stine Brix (EL) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL) spørgsmål 7 - ... Vis forekomsten
B 116. 2. behandling den 3. juni 2013.
Folketinget havde mandag den 3. juni 2015 1. behandling af beslutningsforslag B 116 - Samling: 2012-13 - om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Behandlingen startede kl. 1200 og sluttede kl. 1201 med, at beslutningsforslaget blev trukket tilbage af forslagsstillerne, da ændringsforslagene ... Vis forekomsten
Notat af 24. juni 2013 fra justitsministeren om de lovgivningsmæssige konsekvenser af Europarådets konvention CM(2011)49 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.
Justitsminister Morten Bødskov fremsendte den 26. juni 2013 et notat af 24. juni 2013 om de lovgivningsmæssige konsekvenser ved dansk tiltrædelse af konventionen – CM(2011)49 – til Ligestillingsudvalget - Alm. del 2012-13: Bilag 77. Notatet er på 96 sider. I ralation til LGBT personer ses ikke anført nogen ... Vis forekomsten
B 120. LGBT Danmarks skr. af 16. juli 2013 til LIU og REU om Europarådets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og spgsm. 4 af 22. august 2013 til JM om at kommentere skrivelsen.
Dateret den 16. juli 2013 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til Folketingets Ligestillingsudvalg og Retsudvalg, at landsforeningen er meget tilfreds med, at regeringen har til hensigt at undertegne og ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet – CM(2011)49 ... Vis forekomsten
B 85. Tidsplan.
Tidsplan for B 85 Om at sikre transpersoners ret til selv at vælge behandling og behandlingssted, herunder at bryde Sexologisk Kliniks monopol på at tilbyde udredning og behandling. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 85. Beslutningsforslag om behandling af transpersoner fremsat den 1. april 2014.
Enhedslisten v/Stine Brix, Jørgen Arbo-Bæhr og Johanne Schmidt-Nielsen fremsatte den 1. april 2014 beslutningsforslag B 85 - Samling: 2013-14 - hvori regeringen opfordres til at sikre transpersoners ret til selv at vælge behandling og behandlingssted, herunder at bryde Sexologisk Kliniks monopol på at tilbyde ... Vis forekomsten
B 108. Tidsplan.
Tidsplan for B 108 Om indførelse af en bagatelgrænse for klager til Ligebehandlingsnævnet. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 108. Beslutningsforslag om indførelse af en bagatelgrænse for klager til Ligebehandlingsnævnet fremsat den 10. april 2014.
Liberal Alliance v/Merete Riisager og Simon Emil Ammitzbøll fremsatte den 10. april 2014 beslutningsforslag B 108 - Samling: 2013-14 - om at pålægge regeringen inden udgangen af 2014 at ændre lovgrundlaget for Ligebehandlingsnævnet med henblik på at indføre en bagatelgrænse for klager og en begrænset ret til at ... Vis forekomsten
B 108. Referat af 1. behandlingen den 10. april 2014.
Herunder vises referat af Folketingets forhandlinger over 1. behandling af - B 108 Samling: 2013-14 om indførelse af en bagatelgrænse for klager til Ligebehandlingsnævnet, som fandt sted den 10. april 2014. Forhandlingerne startede kl. 1635 og sluttede kl. 1658. Kl. 1635. Første næstformand, Bertel Haarder: ... Vis forekomsten
B 85. Referat af 1. behandlingen den 20. maj 2014.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag B 85 - om behandling af transpersoner. Forhandlingerne startede kl. 2037 og sluttede kl. 2120. Forud var der 1. behandling af lovforslag L 182 og 1. behandling af lovforslag L 189. De enkelte partiers holdning til beslutningsforslaget Venstre: ... Vis forekomsten
B 108. Spgsm. 1 af 28. maj 2014 om hvornår ministeriets undersøgelse er færdig.
Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af 1. behandlingen oversende en tidsplan for det arbejde, der er sat i gang i ministeriet i forhold til at undersøge muligheden for at indføre en bagatelgrænse for ligebehandlingssager, og herunder hvornår arbejdet forventes færdiggjort? Spørgsmålet stillet den 28. maj 2014 ... Vis forekomsten
B 36. Beslutningsforslag om mulighed for borgerdrevne beslutningsforslag fremsat den 26. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) fremsatte den 26. november 2014 beslutningsforslag B 36 - Samling: 2014-15 - om mulighed for borgerdrevne beslutningsforslag. Hører under Justitsministeriet. Forslaget Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for borgerdrevne beslutningsforslag Folketinget pålægger regeringen at fremsætte ... Vis forekomsten
B 69. Beslutningsforslag om fjernelse af transseksualisme fra sygdomslister fremsat af Uffe Elbæk den 5. februar 2015.
Uffe Elbæk (UFG) fremsatte den 5. februar 2015 beslutningsforslag B 69 – Samling: 2014-15 – om fjernelse af transseksualisme fra sygdomslister. Forslaget Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transseksualisme fra sygdomslister Folketinget pålægger regeringen at fjerne transseksualisme fra ... Vis forekomsten
B 111 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af gyldig billedlegitimation udover pas og kørekort fremsat den 26. marts 2015. Bortfaldet.
Pernille Vigsø Bagge (SF), Jonas Dahl (SF), Lisbeth Bech Poulsen (SF) fremsatte den 26. marts 2015 beslutningsforslag B 111 – Samling: 2014-15 – om om indførelse af gyldig billedlegitimation udover pas og kørekort. Beslutningsforslaget bortfaldet, da det ikke blev færdigbehandlet i folketingssamlingen. Forslaget ... Vis forekomsten
B 69. Tidsplan.
Tidsplan for B 69 Om fjernelse af transseksualisme fra sygdomslister. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 7. Beslutningsforslag den 8. oktober 2015 om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste.
Carolina Magdalene Maier (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Stine Brix (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) fremsatte den 8. oktober 2015 beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-16 – om at fjerne DF640 transseksualisme og DF651 transvestisk fetichisme fra sundhedsvæsenets klassifikationssystem, at arbejde aktivt for at ... Vis forekomsten
B 7. Tidsplan. Bilag 3, 4 og 7.
Tidsplan for B 7 om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Folketingets journal vedr. tidsplanen. Tidsplanen i pdf-format hos Folketinget. * * * Forældede tidsfrister. Folketingets journal vedr. tidsplanen (bilag 4). Tidsplanen i pdf-format hos Folketinget. Folketingets journal vedr. tidsplanen (bilag 3). ... Vis forekomsten
Bilag 1. Spgsm 1. Høringsskrivelse fra LGBT Danmark den 25. oktober 2015 til B 7. Spgsm. den 28. oktober 2015. Svar 27. november 2015.
LGBT Danmark sendte den 25. oktober 2015 en høringsskrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget om beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-15 – om at fjerne DF640 transseksualisme og DF651 transvestisk fetichisme fra Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS), at arbejde aktivt for at fjerne F64 ... Vis forekomsten
Spgsm 2, B 7. Fra SUU den 16. november 2015 om der er tegn på, at WHO kan nå til enighed om at fjerne transseksualisme fra kapitlet om psykiske lidelser, til sundheds- og ældreministeren. Svar 11. december 2015.
Sundhedsudvalget stillede den 16. november 2015 på foranledning af Carolina Magdalene Maier (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Stine Brix (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål nr. 2 - Samling: 2015-16 - om der er tegn på, at WHO kan nå til enighed om at fjerne transseksualisme fra kapitlet om psykiske lidelser, ... Vis forekomsten
B 31. Beslutningsforslag den 20. november 2015 om indførelse af gyldig billedlegitimation.
Trine Torp (SF), Jonas Dahl (SF) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) fremsatte den 20. november 2015 beslutningsforslag B 31 - Samling: 2015-16 - om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort. Beslutningsforslaget Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og ... Vis forekomsten
B 31. Tidsplan.
Tidsplan for B 31 Om at indføre indføre gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 31. Referat af 1. behandlingen den 26. januar 2016.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag B 31 – Samling: 2015-16 – om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort. Kl. 1930 Forhandling Den fg. formand (Erling Bonnesen): Forhandlingen er åbnet. Vi giver ordet til social- og indenrigsministeren. Værsgo. Kl. 1930 Social- og ... Vis forekomsten
Spgsm. 2 den 5. februar 2016 om hvilke gyldige nationale billedlegitimationskort der eksisterer i Danmark. Svar 22. februar og 1. marts 2016.
Social- og Indenrigsudvalget stillede den 5. februar 2016 efter ønske fra Karina Adsbøl (DF) spørgsmål 2 - Samling: 2015-16 - om hvilke gyldige nationale billedlegitimationskort, der eksisterer, hvordan udstedelsesprocessen foregår, herunder, om der er forskelle på henholdsvis hvilken myndighed/kommune der varetager ... Vis forekomsten
Spgsm. 3 den 5. februar 2016 om hvilke kriterier og krav, man bør stille til en ny form for gyldig billedlegitimation. Svar 1. marts 2016.
Social- og Indenrigsudvalget stillede den 5. februar 2016 efter ønske fra Karina Adsbøl (DF) spørgsmål 2 - Samling: 2015-16 - om hvilke kriterier og krav, man bør stille til en ny form for gyldig billedlegitimation, til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 1. marts 2016. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 4 den 5. februar 2016 om hvilke eksisterende korttyper der ville egne sig til at blive udviklet til et nyt legitimationskort. Svar 1. marts 2016.
Social- og Indenrigsudvalget stillede den 5. februar 2016 efter ønske fra Karina Adsbøl (DF) spørgsmål 2 - Samling: 2015-16 - hvilke eksisterende korttyper der ville egne sig til at blive udviklet til et nyt legitimationskort, til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 1. marts 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 5 den 5. februar 2016 om hvor meget dyrere det vil blive med billede på sundhedskortet. Svar 22. februar 2016.
Social- og Indenrigsudvalget stillede den 5. februar 2016 efter ønske fra Karina Adsbøl (DF) spørgsmål 2 - Samling: 2015-16 - hvilke eksisterende korttyper der ville egne sig til at blive udviklet til et nyt legitimationskort, til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 22. februar 2016. ... Vis forekomsten
Bilag 2. Spgsm 3. Høringsskrivelse fra LGBT Danmark den 20. februar 2016 til B 7. Spgsm. den 22. februar 2016. Svar 16. marts 2016.
LGBT Danmark sendte den 20. februar 2016 en høringsskrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget om beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-15 – om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. februar 2016 spørgsmål nr. 3 til om høringsskrivelsen til sundheds- og ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. AC fra Retsudvalget den 22. februar 2016 om processerne i WHO vedr. omklassificering af transseksualisme.
Retsudvalget stillede den 22. februar 2016 samrådsspørgsmål AC – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) om processerne i WHO vedr. omklassificering af transseksualisme, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde. Spørgsmål Vil ministeren i et lukket samråd redegøre for ... Vis forekomsten
Spgsm. 4, B 7 fra SUU den 24. februar 2016 om Frankrig har flyttet diagnosen »Gender Identity Disorder. Svar 5. april 2016.
Sundhedsudvalget stillede den 24. februar 2016 på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. 4 - Samling: 2015-16 - om Frankrig har flyttet diagnosen »Gender Identity Disorder« fra det psykiatriske diagnoseafsnit, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der kom med et foreløbigt svar den 16. ... Vis forekomsten
Spgsm. 5, B 7 fra SUU den 24. februar 2016 om hvor mange, der har diagnoserne transseksualisme og transvestisk fetichisme. Svar 21. marts 2016.
Sundhedsudvalget stillede den 24. februar 2016 på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. 5 - Samling: 2015-16 - om diagnoserne transseksualisme og transvestisk fetichisme, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 21. marts 2016. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, hvor mange ... Vis forekomsten
B 7. 1. beh. torsdag den 25. februar 2016. Notat om behandlingen af Tina Thranesen og videooptagelse af debatten.
Af Tina Thranesen. Folketinget havde torsdag den 25. februar 2016 1. behandling af beslutningsforslag B 7 om at fjerne transseksualisme og fetichistisk transvestisme fra sundhedsvæsenets klassifikationssysten. Behandlingen startede kl. 1557 og sluttede kl. 1718 med, at beslutningsforslaget blev oversendt til Sundheds- og ... Vis forekomsten
B 7. 1. beh. torsdag den 25. februar 2016. Folketingets referat og videooptagelse af debatten.
Folketingets officielle referat af 1. behandling torsdag den 24. februar 2016 af beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-15 – om at fjerne transseksualisme og fetichistisk transvestisme fra sundhedsvæsenets klassifikationssysten. Behandlingen startede kl. 1557 og sluttede kl. 1718 med, at beslutningsforslaget blev ... Vis forekomsten
Spgsm. 6, B 7 fra SUU den 2. marts 2016 om transdiagnosekoder kan flyttes til en anden placering i uændret form. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 2. marts på foranledning af Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål nr. 6 - Samling: 2015-16 - om transdiagnosekoder kan flyttes til en anden placering i uændret form, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 31. marts 2016. Spørgsmålet Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 7, B 7 fra SUU den 2. marts 2016 om Danmark er forpligtet over for WHO til at fastholde diagnose-klassifikationssystemet i sin nuværende struktur. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 2. marts på foranledning af Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål nr. 7 - Samling: 2015-16 - om Danmark er forpligtet over for WHO til at fastholde diagnose-klassifikationssystemet i sin nuværende struktur, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den ... Vis forekomsten
Spgsm. 8, B 7 fra SUU den 2. marts 2016 om nogen WHO-lande har ændringer i WHO’s diagnose-klassifikationssystem i forhold til transkønnethed. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 2. marts på foranledning af Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål nr. 8 - Samling: 2015-16 - om nogen WHO-lande har ændringer i WHO diagnose-klassifikationssystem i forhold til transkønnethed, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den ... Vis forekomsten
B 31. Beretning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 3. marts 2016.
Trine Torp (SF), Jonas Dahl (SF) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) fremsatte den 20. november 2015 beslutningsforslag B 31 - Samling: 2015-16 - om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort. Beretning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 3. marts 2016 1.Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev ... Vis forekomsten
SUU, bilag 453. Sundhedsudvalget har den 3. marts 2016 modtaget Amnesty Internationals rapport “Briefing: Transkønnedes adgang til sundhed i Danmark”.
Sundheds- og Ældreudvalget har den 3. marts 2016 - Alm. del 2016-16 bilag 453 - modtaget Amnesty Internationals rapport "Briefing: Transkønnedes adgang til sundhed i Danmark". * * * Folketingets journal vedrørende modtagelse af rapporten. Rapporten i pdf-format hos Folketinget. ... Vis forekomsten
Spgsm. 9, B 7 fra SUU den 3. marts 2016 om Danmark kan flytte koderne for transkønnethed (F.64 og F.65 i ICD-10) til kapitel XXI (Factors influencing health status and contact with health system). Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts på foranledning af Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål nr. 9 - Samling: 2015-16 - om Danmark kan flytte koderne for transkønnethed (F.64 og F.65 i ICD-10) til kapitel XXI (Factors influencing health status and contact with health system (Forhold vedrørende ... Vis forekomsten
Spgsm. 10, B 7 fra SUU den 3. marts 2016 om ministeren tage initiativ til at slette diagnosekoden fetichistisk transvestisme. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts på foranledning af Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål nr. 10 - Samling: 2015-16 - om ministeren tage initiativ til at slette diagnosekoden F65.1 (fetichistisk transvestisme), til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 31. marts 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 11, B 7 fra SUU den 3. marts 2016 om hvor mange med diagnoserne F64.0, F64.2, F64.8 og F64.9, der årligt henvises til behandling i udlandet. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts på foranledning af Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål nr. 11 - Samling: 2015-16 - om hvor mange med diagnoserne F64.0, F64.2, F64.8 og F64.9, der årligt i perioden fra 2005 til 2015 er henvist til behandling i udlandet., til sundheds- og ældreminister, Sophie ... Vis forekomsten
Spgsm. 12, B 7 fra SUU den 3. marts 2016 om udenlandske forskere har direkte adgang til transrelevante danske databaser. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts på foranledning af Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål nr. 12 - Samling: 2015-16 - om udenlandske forskere har direkte adgang til transrelevante danske databaser, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 31. marts 2016. Spørgsmålet ... Vis forekomsten
B 128. Beslutningsforslag den 1. april 2016 om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet.
Josephine Fock (ALT) , René Gade (ALT) , Rasmus Nordqvist (ALT) fremsatte den 1. april 2016 beslutningsforslag B 128 – Samling: 2015-16 – om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet. Beslutningsforslaget Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet Folketinget opfordrer regeringen ... Vis forekomsten
B 128. Tidsplan.
Tidsplan for B 128 – Samling: 2015-16– om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
Spgsm. 13, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om LGBT Danmarks skrivelse og planche til SUU. Svar 13. maj 2016. Supplerende svar 21. december 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts spørgsmål nr. 13 - Samling: 2015-16 - om skrivelsen og planchen fra LGBT Danmark til Sundheds- og Ældreudvalgets lukkede ekspertmøde den 12. april 2016, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Ellen Trane Nørby (V), der den ... Vis forekomsten
B 7. Bilag 2 til bilag 5. LGBT Danmarks planche til det lukkede ekspertmøde den 12. april 2016 om B7.
Sundheds- og Ældreudvalget havde inviteret LGBT Danmark til et lukket ekspertmøde den 12. april 2016 om beslutningsforslag B 7 - Samling: 2015-15 - om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Mødet varede godt en time. Forud for mødet havde LGBT Danmark indsendt en skrivelse med oplysninger om ... Vis forekomsten
B7. Bilag 3 til bilag 5. Skrivelse af 18. april 2016 fra LGBT Danmark til SUU om anvendelsen af diagnosebetegnelser.
Sundheds- og Ældreudvalget havde inviteret LGBT Danmark til et lukket ekspertmøde den 12. april 2016 om beslutningsforslag B 7 - Samling: 2015-15 - om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Mødet varede godt en time. Efter mødet sendte LGBT Danmark den 18. april. 2016 en skrivelse til Sundheds- og ... Vis forekomsten
Spgsm. 13, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om LGBT Danmarks skrivelse og planche til SUU. Svar 13. maj 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts spørgsmål nr. 13 - Samling: 2015-16 - om skrivelsen og planchen fra LGBT Danmark til Sundheds- og Ældreudvalgets lukkede ekspertmøde den 12. april 2016, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Offentliggjort den 14. maj 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 14, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om LGBT Danmarks skrivelse og planche til SUU. Svar 13. maj 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april spørgsmål nr. 14 - Samling: 2015-16 - om skrivelsen og planchen fra LGBT Danmark til Sundheds- og Ældreudvalgets lukkede ekspertmøde den 12. april 2016, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Offentliggjort den 14. maj 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 15, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om diagnosekoderne for transseksualisme anvendes forskelligt i forskellige lande i Europa. Svar 13. maj 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 spørgsmål nr. 14 - B 7 Samling: 2015-16 - om diagnosekoderne for transseksualisme anvendes forskelligt i forskellige lande i Europa, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Offentliggjort den 14. maj 2016. Spørgsmål Kan ... Vis forekomsten
Spgsm. 16, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om Sexologisk Kliniks anvendelse af diagnosekoderne for transseksualisme. Svar 13. maj 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 spørgsmål nr. 16 - B 7 Samling: 2015-16 - om Sexologisk Klinik anvender nationalt tilpassede koder for f.eks. transseksualisme, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Offentliggjort den 14. maj 2016. Spørgsmålet Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 17, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om diagnosekoden for transvestisk fetichisme slettes i Danmark. Svar 13. maj 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 spørgsmål nr. 17 - B 7 Samling: 2015-16 - om diagnosekoden for transvestisk fetichisme slettes i Danmark, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Offentliggjort den 14. maj 2016. Spørgsmålet Vil ministeren bekræfte, at ... Vis forekomsten
B 7. Bilag 8. Sexologisk Kliniks præsentation ved det lukkede ekspertmøde den 26. april 2016 om B7.
Sundheds- og Ældreudvalget havde inviteret Sexologisk Klinik til et lukket ekspertmøde om udredning, rådgivning og behandling af transkønnede foranlediget af beslutningsforslag B 7 - Samling: 2015-15 - om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Sundheds- og Ældreudvalget offentliggjorde den 27. april 2016 ... Vis forekomsten
Spgsm. 1, B 128 den 2. maj 2016 om hvilke regler, der findes i dansk ret i forhold til diskrimination i nattelivet.
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget stillede den 2. maj 2016 på foranledning af Pelle Dragsted (EL) spørgsmål nr. 1 til beslutningsforslag B 128 - Samling: 2015-16 - om hvilke regler, der findes i dansk ret i forhold til diskrimination i nattelivet, til erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen (V). ... Vis forekomsten
Transdiagnoserne bliver fjernet fra det psykiatriske afsnit i sygdomslisterne i Danmark, oplyste sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V) i DR-radioavisen torsdag den 12. maj 2016 kl. 0002.
DR, midnatsradioavisen, torsdag den 12. maj 2016 bragte kl. 0002 følgende indslag: Speaker: "Transkønnede skal ikke længere kategoriseres som psykisk syge. Sundhedsminister, Sophie Søhde er nu klar til selv at tage affære, hvis ikke Verdenssundhedsorganisationen fjerner de transkønnede fra listen over psykiatriske ... Vis forekomsten
LGBT Danmark den 12. maj 2016: Danmark vil fjerne transkønnede fra liste over psykiske sygdomme.
Sundhedsministeren har lyttet til LGBT Danmark og resten af LGBT-miljøet og vil nu fjerne transkønnede fra listen over psykiatriske sygdomme. LGBT Danmark ser med stor tilfredshed på Sophie Løhdes beslutning. Transkønnede er ikke psykisk syge. Derfor vil sundhedsminister Sophie Løhde fjerne transkønnethed fra ... Vis forekomsten
Spgsm. 2, B 128 den 12. maj 2016 om, hvad der bliver gjort i dag i forhold til restauratørerne for at imødekomme diskrimination i nattelivet.
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget stillede den 12. maj 2016 på foranledning af Josephine Fock (ALT) spørgsmål nr. 2 til beslutningsforslag B 128 - Samling: 2015-16 - om, hvad der bliver gjort i dag i forhold til restauratørerne for at imødekomme diskrimination i nattelivet, til erhvervs- og vækstminister, Troels ... Vis forekomsten
Radio- og fjernsynsindslag den 12. maj 2016 med bl.a. Linda Thor Pedersen om fjernelse af transdiagnoser fra de psykiatriske afsnit i sygdomsfortegnelserne.
Danmarks Radio bragte i midnatsradioavisen - torsdag den 12. maj 2016 kl. 0002 - meddelelsen om, at sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V) var indstillet på, at transdiagnoserne skulle fjernes fra det psykiatriske afsnit i diagnosefortegnelserne. Dette blev gentaget i DR P1 og DR2 Morgen: DR P1 ... Vis forekomsten
Bilag 1, B 128 den 13. maj 2016 om, at der ikke skal afgives betænkning.
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets sekretær oplyste den 13. maj 2016, at forslagsstillerne (Josephine Fock (ALT), René Gade (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) til beslutningsforslag B 128 - Samling: 2015-16 - om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet har oplst, at de ikke ønsker beslutningsforslaget til ... Vis forekomsten
Bilag 9. B 7. Udkast den 23. maj 2016 til beretning fra SUU om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste.
Sundheds- og Ældreudvalget har den 23. maj 2016 afgivet udkast til beretning over beslutningsforslag B 7 - Samling: 2015-16 - om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Udkastet behandles af Sundheds- og Ældreudvalget tirsdag den 24. maj 2016. Udkast til Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om ... Vis forekomsten
Bilag 10. B 7. Beretning den 26. maj 2016 fra SUU om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste.
Sundheds- og Ældreudvalget har den 26. maj 2016 afgivet beretning over beslutningsforslag B 7 - Samling: 2015-16 - om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Offentliggjort den 31. maj 2016. I og med, at Sundheds- og Ældreudvalget afgiver en beretning, så kommer beslutningsforslaget ikke til 2. behandling i ... Vis forekomsten
Forespørgsel F 48 den 14. marts 2017 om faglig vejledning for transkønnede.
Carolina Magdalene Maier (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT) anmeldte den 14. marts 2017 forespørgsel F 48 - Samling: 2016/17 - om processen omkring udarbejdelse af den nye faglige vejledning for transkønnede, til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Forespørgslen Hvordan vil ministeren sørge for, at processen omkring ... Vis forekomsten
B 83. Beslutningsforslag den 14. marts 2017 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede.
Enhedslisten v/Stine Brix og Pernille Skipper fremsatte den 14. marts 2017 beslutningsforslag B 83 - Samling: 2016-17 - om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede. Beslutningsforslaget Forslag til folketingsbeslutning om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede I forlængelse af Folketingets ... Vis forekomsten
B 83. Tidsplan.
Tidsplan for B 83 Beslutningsforslag B 83 den 14. marts 2017 – Samling: 2016-17 – om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 119. Tidsplan.
Tidsplan for B 119. Beslutningsforslag om anerkendelse af personers juridiske køn i børneloven. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
Spgsm. 75 den 24. marts 2017 om en transkønnet far er ligestillet med andre forældre i forhold til at blive anerkendt som far for sit barn. Svar 31. marts 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 24. marts 2017 efter ønske fra Pernille Bendixen (DF) spørgsmål 75 - Alm. del Samling: 2016-17 - om en transkønnet far er ligestillet med andre forældre i forhold til at blive anerkendt som far for sit barn, til børne- og socialminister, Mai Mercado (K), der svarede den 31. marts ... Vis forekomsten
Spgsm. 76 den 24. marts 2017 om det er ligestilling, når en transmand skal ansøge om forældreskab efter regler for medmoderskab. Svar 31. marts 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 24. marts 2017 efter ønske fra Pernille Bendixen (DF) spørgsmål 76 - Alm. del Samling: 2016-17 - om der fuldt ud er ligestilling, når en transmand i henhold til Børnekonvention skal ansøge om forældreskab efter regler for medmoderskab, til børne- og socialminister, Mai Mercado ... Vis forekomsten
LGBT Danmark skrev den 27. marts 2017 til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til SOU og SUU om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion.
LGBT Danmark skrev den 27. marts til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) og Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion. Skrivelsen er registreret hos: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget ... Vis forekomsten
B 83. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmarks høringsskrivelse den 29. marts 2017 til B 83 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede. Svar 17. maj 2017.
LGBT Danmark indsendte den 30. marts 2017 sin høringsskrivelse af 29. marts 2017 til beslutningsforslag B 83 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede til Sundheds- og Ældreudvalget. Registreret hos Folketinget som bilag 1. Sundheds- og Ældreudvalget har den 31. marts 2017 som spgsm. 1 - Samling: 2016-17 ... Vis forekomsten
B 117. Beslutningsforslag den 31. marts 2017 om at gøre cpr-numre kønsneutrale.
Carolina Magdalene Maier (ALT), Torsten Gejl (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) fremsatte den 31. marts 2017 beslutningsforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om at gøre CPR-numre kønsneutrale. Beslutningsforslaget Forslag til folketingsbeslutning om at gøre cpr-numre kønsneutrale Folketinget pålægger regeringen at gøre ... Vis forekomsten
B 119. Beslutningsforslag den 31. marts 2017 om anerkendelse af personers juridiske køn i børneloven.
Carolina Magdalene Maier (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Stine Brix (EL), Pernille Skipper (EL) fremsatte den 31. marts 2017 beslutningsforslag B 11 - Samling: 2016-17 - om anerkendelse af personers juridiske køn i børneloven. Beslutningsforslaget Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af personers juridiske ... Vis forekomsten
B 117. Tidsplan.
Tidsplan for B 117. Beslutningsforslag om at gøre cpr-numre kønsneutrale. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 119. Spgsm. 1 den 9. maj 2017 om LGBT Danmarks skr. af 27. marts 2017 om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion. Svar 11. maj 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 9. maj 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 1 til beslutningsforslag B 119 - Samling: 2016-17 - om kommentarer til og besvarelse af en spørgsmål om LGBT Danmarks skrivelse af 27. marts 2017 til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til SOU og ... Vis forekomsten
B 119. Referat af 1. behandlingen den 16. maj 2017.
Den 16. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 119 om anerkendelse af personers juridiske køn i børneloven. Kl. 2201 Forhandling Anden næstformand (Kristian Pihl Lorentzen): Forhandlingen er åbnet, og jeg giver indledningsvis ordet til børne- og socialministeren. Kl. 2202 Børne- og ... Vis forekomsten
F 48. Tidsplan.
Tidsplan for F 48 Forespørgsel F 48 den 14. marts 2017 om faglig vejledning for transkønnede. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
Forespørgsel F 48. Folketingsdebat den 17. maj 2017 om faglig vejledning for transkønnede. Afstemning den 18. maj 2017.
Folketinget havde onsdag den 17. maj 2017 debat i folketingssalen om forespørgsel F 49 om faglig vejledning for transkønnede - Samling 2016-17. Under debatten blev der fremsat to forslag til vedtagelse. Forslag 1: V 108 af Carolina Magdalene Maier (ALT), Stine Brix (EL). Forslag 2: V 109 af Flemming Møller Mortensen ... Vis forekomsten
B 83. Referat af 1. behandlingen den 17. maj 2017.
Den 17. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 83 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede. Kl. 2014 Forhandling Første næstformand (Henrik Dam Kristensen): Forhandlingen er åbnet, og vi vil gerne se sundhedsministeren igen. Kl. 2014 Sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby): ... Vis forekomsten
B 117. Referat af 1. behandlingen den 18. maj 2017.
Den 18. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om at gøre cpr-numre kønsneutrale. Kl. 1300. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V): Mødet er genoptaget. Forhandlingen er åbnet, og jeg giver ordet til økonomi- og indenrigsministeren. Værsgo. Kl. 1300. Økonomi- og ... Vis forekomsten
B 117. Spgsm. 1 den 18. maj 2017 om økonomiske omkostninger og praktiske forhold ved beslutningsforslaget. Svar 14. juni 2017.
Ligestillingsudvalg stillede den 18. maj 2017 efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål 1 til beslutningsforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om de økonomiske omkostninger og praktiske forhold ved gennemførelse af beslutningsforslaget, til økonomi- og indenrigssminister, Simon Emil Ammitzbøll, der ... Vis forekomsten
B 117. Spgsm. 2 den 18. maj 2017 om en fremtidig revision af CPR-systemet. Svar 14. juni 2017.
Ligestillingsudvalg stillede den 18. maj 2017 efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål 2 til beslutningsforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om der er planlagt eller pågår overvejelser vedrørende en fremtidig revision af CPR-systemet, til økonomi- og indenrigssminister, Simon Emil Ammitzbøll, der ... Vis forekomsten