B 108-2014-Ligebeh.-nævnet
B 108. Tidsplan.
Tidsplan for B 108 Om indførelse af en bagatelgrænse for klager til Ligebehandlingsnævnet. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 108. Beslutningsforslag om indførelse af en bagatelgrænse for klager til Ligebehandlingsnævnet fremsat den 10. april 2014.
Liberal Alliance v/Merete Riisager og Simon Emil Ammitzbøll fremsatte den 10. april 2014 beslutningsforslag B 108 - Samling: 2013-14 - om at pålægge regeringen inden udgangen af 2014 at ændre lovgrundlaget for Ligebehandlingsnævnet med henblik på at indføre en bagatelgrænse for klager og en begrænset ret til at ... Vis forekomsten
B 108. Referat af 1. behandlingen den 10. april 2014.
Herunder vises referat af Folketingets forhandlinger over 1. behandling af - B 108 Samling: 2013-14 om indførelse af en bagatelgrænse for klager til Ligebehandlingsnævnet, som fandt sted den 10. april 2014. Forhandlingerne startede kl. 1635 og sluttede kl. 1658. Kl. 1635. Første næstformand, Bertel Haarder: ... Vis forekomsten
B 108. Spgsm. 1 af 28. maj 2014 om hvornår ministeriets undersøgelse er færdig.
Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af 1. behandlingen oversende en tidsplan for det arbejde, der er sat i gang i ministeriet i forhold til at undersøge muligheden for at indføre en bagatelgrænse for ligebehandlingssager, og herunder hvornår arbejdet forventes færdiggjort? Spørgsmålet stillet den 28. maj 2014 ... Vis forekomsten