B 111-2015 Legitimationskort

B 111 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af gyldig billedlegitimation udover pas og kørekort fremsat den 26. marts 2015. Bortfaldet.

Vist 0 gange. Pernille Vigsø Bagge (SF), Jonas Dahl (SF), Lisbeth Bech Poulsen (SF) fremsatte den 26. marts 2015 beslutningsforslag B 111 – Samling: 2014-15 – om om indførelse af gyldig billedlegitimation udover pas og kørekort.

Beslutningsforslaget bortfaldet, da det ikke blev færdigbehandlet i folketingssamlingen.

Forslaget

Forslag til folketingsbeslutning
om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2015 at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de nødvendige ændringer i administrative forskrifter, så der sikres mulighed for at erhverve sig gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort.

Bemærkninger til forslaget

Som følge af skærpet lovgivning mod terrorisme og hvidvaskning af penge m.v. er det gennem de senere år blevet mere og mere nødvendigt at kunne legitimere sig med billedlegitimation. Det gør sig gældende ved så forskellige livsbegivenheder som f.eks. køb af mobiltelefoner og anskaffelse af elektronisk rejsekort, og hvis man er medlem af en fondsbestyrelse. Langt de fleste medborgere løser dette problem ved at fremvise et gyldigt kørekort eller pas.

For nogle medborgere, f.eks. døvblinde, blinde og stærkt svagsynede, epileptikere m.fl., er det ikke en mulighed, da de ikke kan erhverve sig kørekort på grund af deres handicap. De skal i stedet altid bære rundt på deres pas og skal altid huske at få det med, når de for eksempel skal i banken.

Socialistisk Folkeparti mener på linje med bl.a. Danske Handicaporganisationer, at der mangler konsekvens mellem de vedtagne love og dagligdagen for borgerne. Når man ønsker, at borgerne skal kunne legitimere sig med billedlegitimation, må alle borgere også have mulighed for at anskaffe sig en sådan legitimation. Det bør være en legitimation, der minder om kørekortet, for et pas er dels dyrt i anskaffelse og dels begrænset til 10 år modsat et kørekort, der administrativt skal fornys hvert 15. år frem til det fyldte 75. år (hvis kørekortet er erhvervet efter den 19. januar 2013).

Problemstillingen kan f.eks. løses, ved at man som borger får mulighed for at anskaffe sig en legitimation, der ligner et kørekort, til samme pris som for udstedelse af et kørekort, eventuelt i samarbejde med de danske pengeinstitutter, eller alternativt at det mod en rimelig brugerbetaling bliver muligt at få et billede på sit sundhedsbevis.

Socialistisk Folkeparti foretrækker førstnævnte model, da et sundhedskort skal udskiftes, hver gang man flytter bopæl.
Det bliver således en dyrere løsning for borgeren med eksempelvis et synshandicap. Men SF er også åbne for en tredje løsning. Det vigtigste for SF er, at der findes en løsning, så det sikres, at alle borgere har adgang til en form for billedlegitimation, der ikke er pas eller kørekort.

* * *
Folketingets journal vedrørende beslutningsforslaget.
Beslutningsforslaget i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Rundt om i verden anvendes mange typer af legitimitationskort, som kan bruges på forskellig vis, som som indeholder forskellige informationer – synlige på kortet og/eller skjult i en chip.
I begyndelsen af 2013 lavede jeg en oversigt en lang række landes personnummersystemer og legitimationskort, som jeg imidlertid ikke fik fuldt færdiggjort og ikke har ajourført.
Oversigten over forskellige landes personnummersystemer og legitimationskort i pdf-format.

Tina Thranesen.

Udgivet i: B 111-2015 Legitimationskort.
Søgeord: , , , , .