B 114-2009-Ligestil.-udv.
B 114. 26. februar 2009. Beslutningsforslag om ændring af forretningsorden for Folketinget ved nedsættelse af et ligestillingsudvalg.
Beslutningsforslag B 114 - Samling: 2008-09 - fremsat den 26. februar 2009 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV), Julie Rademacher (S), Benny Engelbrecht (S), Pernille Vigsø Bagge (SF), Ole Sohn (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Line Barfod (EL) om ændring af forretningsorden for Folketinget ved nedsættelse ... Vis forekomsten
B 114. Tidsplan.
Tidsplan for B 114 Om nedsættelse af et ligestillingsudvalg i Folketinget. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 114. 1. behandling af beslutningsforslaget den 24. marts 2009.
Folketinget havde den 24. marts 2009 1. behandling af beslutningsforslag B 114 – Samling: 2008-09 – fremsat den 26. februar 2009 om ændring af forretningsorden for Folketinget ved nedsættelse af et ligestillingsudvalg. Forhandlingerne startede kl. 1319 og sluttede kl. 1408 med, at beslutningsforslaget blev henvist ... Vis forekomsten
B 114. Bilag 1. Organisationers henvendelse den 14. april 2009 til Udvalget for Forretningsorden.
En række organisationer, som beskæftiger sig med ikke-diskrimination og ligebehandling skrev den 14. april 2009 til Udvalget for Forretningsorden og anbefalede beslutningsforslag B 114 - nedsættelse af et ligestillingsudvalg - blev vedtaget. Henvendelsen Til Udvalget for Forretningsordenen 14. april 2009 Vedr. B 114: ... Vis forekomsten
B 114. Bilag 2. Første udkast til betænkning den 30. april 2009.
1. udkast Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget (Nedsættelse af et ligestillingsudvalg) 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget - B 114 - blev fremsat den 26. februar 2009 og var til 1. behandling den 24. marts 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling ... Vis forekomsten
B 114. Bilag 3. Andet udkast til betænkning den 25. maj 2009.
2. udkast Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget (Nedsættelse af et ligestillingsudvalg) 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2009 og var til 1. behandling den 24. marts 2009. Forslaget blev efter 1. behandlingen henvist til ... Vis forekomsten
B 114. Bilag 4. Betænkning af 26. maj 2009 om nedsættelse af et ligestillingsudvalg.
Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 26. maj 2009 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget (Nedsættelse af et ligestillingsudvalg) 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2009 og var til 1. behandling den 24. ... Vis forekomsten
B 114. 2. behandling den 29. maj 2009. Afstemningsresultat. Forkastet med 47 stemmer for og 56 imod.
Beslutningsforslag B 114 om nedsættelse af et ligestillingsudvalg i Folketinget blev den 29. maj 2009 forkastet ved Folketingets 2. behandling (sidste behandling) af forslaget, idet 47 (S, SF, RV, EL og LA) stemte for og 56 (V, DF og KF) imod. Under debatten kom der ikke nævneværdige forhold frem i forhold til 1. ... Vis forekomsten