B 117 2017 Kønsneutrale cpr-nr
B 117. Beslutningsforslag den 31. marts 2017 om at gøre cpr-numre kønsneutrale.
Carolina Magdalene Maier (ALT), Torsten Gejl (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) fremsatte den 31. marts 2017 beslutningsforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om at gøre CPR-numre kønsneutrale. Beslutningsforslaget Forslag til folketingsbeslutning om at gøre cpr-numre kønsneutrale Folketinget pålægger regeringen at gøre ... Vis forekomsten
B 117. Tidsplan.
Tidsplan for B 117. Beslutningsforslag om at gøre cpr-numre kønsneutrale. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 117. Referat af 1. behandlingen den 18. maj 2017.
Den 18. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om at gøre cpr-numre kønsneutrale. Kl. 1300. Anden næstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V): Mødet er genoptaget. Forhandlingen er åbnet, og jeg giver ordet til økonomi- og indenrigsministeren. Værsgo. Kl. 1300. Økonomi- og ... Vis forekomsten
B 117. Spgsm. 1 den 18. maj 2017 om økonomiske omkostninger og praktiske forhold ved beslutningsforslaget. Svar 14. juni 2017.
Ligestillingsudvalg stillede den 18. maj 2017 efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål 1 til beslutningsforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om de økonomiske omkostninger og praktiske forhold ved gennemførelse af beslutningsforslaget, til økonomi- og indenrigssminister, Simon Emil Ammitzbøll, der ... Vis forekomsten
B 117. Spgsm. 2 den 18. maj 2017 om en fremtidig revision af CPR-systemet. Svar 14. juni 2017.
Ligestillingsudvalg stillede den 18. maj 2017 efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål 2 til beslutningsforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om der er planlagt eller pågår overvejelser vedrørende en fremtidig revision af CPR-systemet, til økonomi- og indenrigssminister, Simon Emil Ammitzbøll, der ... Vis forekomsten