B 120-2013-Voldskonvent.
B 120. Beslutningsforslag af 16. april 2013 om at underskrive og ratificere Europarådets konvention om vold mod kvinder. Bortfaldt.
Beslutningsforslag B 120 - Samling: 2012-13 - fremsat den 16. april 2013 af Nikolaj Villumsen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Pernille Skipper (EL) om at underskrive og ratificere Europarådets konvention - CM(2011)49 - om vold mod kvinder og vold i hjemmet. Forslaget: Forslag til folketingsbeslutning om at ... Vis forekomsten
B 120. Tidsplan.
Tidsplan for B 120 Forslag til folketingsbeslutning om at underskrive og ratificere Europarådets konvention om vold mod kvinder - CM(2011)49. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B120. Spgsm. 2 af 24. maj 2013 processen for udarbejdelsen af Europarådets konvention CM(2011)49 om vold mod kvinder. Svar den 4. juni 2013.
Den 24. maj 2013 stillede Ligestillingsudvalget på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 2 - Samling 2012-13 - om processen for udarbejdelsen af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet - CM(2011)49 også betegnet Istanbulkonventionen - til justitsminister ... Vis forekomsten
B 120. 1. behandling den 24. maj 2013 om at ratificere Europarådets konvention CM(2011)49 om vold mod kvinder.
Herunder gengives Folketingets officielle referat af 1. behandlingen af beslutningsforslag B 120 om at underskrive og ratificere Europarådets Konvention om vold mod kvinder og vold i hjemmet – CM(2011)49. 1. behandlingen fandt sted den 24. maj 2013. Behandlingen startede kl. 1208 og sluttede kl. 1252 med, at forslaget ... Vis forekomsten
Notat af 24. juni 2013 fra justitsministeren om de lovgivningsmæssige konsekvenser af Europarådets konvention CM(2011)49 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.
Justitsminister Morten Bødskov fremsendte den 26. juni 2013 et notat af 24. juni 2013 om de lovgivningsmæssige konsekvenser ved dansk tiltrædelse af konventionen – CM(2011)49 – til Ligestillingsudvalget - Alm. del 2012-13: Bilag 77. Notatet er på 96 sider. I ralation til LGBT personer ses ikke anført nogen ... Vis forekomsten
B 120. LGBT Danmarks skr. af 16. juli 2013 til LIU og REU om Europarådets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og spgsm. 4 af 22. august 2013 til JM om at kommentere skrivelsen.
Dateret den 16. juli 2013 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til Folketingets Ligestillingsudvalg og Retsudvalg, at landsforeningen er meget tilfreds med, at regeringen har til hensigt at undertegne og ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet – CM(2011)49 ... Vis forekomsten