B 123-2010-Vie homoseksuelle
B 123. 2. februar 2010. – Beslutningsforslag om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Forkastet.
Forslag til folketingsbeslutning B 123 – Samling: 2009-10 – om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par fremsat den 2. februar 2010 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF), Mogens Jensen (S), Karen J. Klint (S), Flemming Møller Mortensen (S), Per Clausen (EL) og Johanne ... Vis forekomsten
B 123. Tidsplan.
Tidsplan for B 123 Om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Underskriftsindsamling til fordel for ægteskabelig ligestilling for homoseksuelle startet den 4. marts 2010.
I dag kan homoseksuelle par ikke indgå ægteskab på lige fod med heteroseksuelle par. Hvis du vil tilkendegive din støtte til en ægteskabslovgivning, der ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par, så kan du deltage i den underskriftsindsamling, som Lone J. Dransfeldt Christensen har iværksat. ... Vis forekomsten
L 123, B 122 og B 123. Notat om 1. behandling i Folketinget den 26. marts 2010. Alle tre forslag vedrører ægteskabsloven.
Folketinget havde fredag eftermiddag den 26. marts 2010 - den sidste dag inden Folketinget gik på påskeferie - tre forslag til behandling, L 123, B 122 og B 123, som alle handlede om ægteskabslovgivningen og homoseksuelle. Fire timer og 10 minutters non stop debat, som mere eller mindre var forudsigelig. Da de tre ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Høringsskrivelse udsendt af af Retsudvalget den 27. april 2010.
Emne: Folketingets Retsudvalgs skriftlige høring over L 123, B 122 og B 123 Folketingets Retsudvalg skal anmode om jeres bemærkninger (høringsliste er vedhæftet) til de tre vedhæftede private forslag, som er: L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love ... Vis forekomsten
L 123. Bilag 12. Spgsm. 5. B 122. Bilag 9. Spgsm. 3. B 123. Bilag 8. Spgsm. 2. LGBT Danmarks bem. af 16. maj 2010 om lovforslaget og beslutningsforslagene. Spgsm. den Svar 25. maj 2010.
LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2010 bemærkninger om: Lovforslag L 123 - Samling: 2009-10 - ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Beslutningsforslag B 122 - Samling: 2009-10 - om ... Vis forekomsten
B 123. Bilag 16. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010.
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning - B 123 - om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 2. februar 2010 og var til 1. behandling den 26. marts 2010. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i ... Vis forekomsten
B 123. 2. behandling den 3. juni 2010. Beslutningsforslaget forkastet.
Den 3. juni 2010 havde Folketinget 2. behandling af beslutningsforslag B 123 - Samling: 2009-10 - om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Behandlingen startede og sluttede kl. 1504 med, at beslutningsforslaget ved afstemningen blev forkastet. Fjerde næstformand, Helge Adam Møller: Det næste punkt ... Vis forekomsten