B 128 2016 Diskrimination
B 128. Beslutningsforslag den 1. april 2016 om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet.
Josephine Fock (ALT) , René Gade (ALT) , Rasmus Nordqvist (ALT) fremsatte den 1. april 2016 beslutningsforslag B 128 – Samling: 2015-16 – om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet. Beslutningsforslaget Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet Folketinget opfordrer regeringen ... Vis forekomsten
B 128. Tidsplan.
Tidsplan for B 128 – Samling: 2015-16– om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
Spgsm. 1, B 128 den 2. maj 2016 om hvilke regler, der findes i dansk ret i forhold til diskrimination i nattelivet.
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget stillede den 2. maj 2016 på foranledning af Pelle Dragsted (EL) spørgsmål nr. 1 til beslutningsforslag B 128 - Samling: 2015-16 - om hvilke regler, der findes i dansk ret i forhold til diskrimination i nattelivet, til erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen (V). ... Vis forekomsten
Spgsm. 2, B 128 den 12. maj 2016 om, hvad der bliver gjort i dag i forhold til restauratørerne for at imødekomme diskrimination i nattelivet.
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget stillede den 12. maj 2016 på foranledning af Josephine Fock (ALT) spørgsmål nr. 2 til beslutningsforslag B 128 - Samling: 2015-16 - om, hvad der bliver gjort i dag i forhold til restauratørerne for at imødekomme diskrimination i nattelivet, til erhvervs- og vækstminister, Troels ... Vis forekomsten
Bilag 1, B 128 den 13. maj 2016 om, at der ikke skal afgives betænkning.
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets sekretær oplyste den 13. maj 2016, at forslagsstillerne (Josephine Fock (ALT), René Gade (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) til beslutningsforslag B 128 - Samling: 2015-16 - om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet har oplst, at de ikke ønsker beslutningsforslaget til ... Vis forekomsten