B 129-2011-Hadforbrydelser
B 129. 7. april 2011. Beslutningsforslag om en styrket indsats over for hadforbrydelser. Bortfaldt.
Forslag til folketingsbeslutning - B 129 Samling 2010-11 - om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser) fremsat den 7. april 2011 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF). Resumé Socialistisk Folkeparti foreslog nye ... Vis forekomsten
B 129. Tidsplan.
Tidsplan for B 129 Om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser). Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 129. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmark skrev den 25. april 2011 til Retsudvalget. Spgsm. den den 3. maj 2011. Svar den 31. maj 2011.
LGBT Danmark skrev den 25. april 2011 Retsudvalget om beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11, bilag 1 - om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser). Retsudvalget stillede den 3. maj 2011 spørgsmål nr. 1 om henvendelsen, til justitsminister, Lars ... Vis forekomsten
B 129. Referat fra 1. behandling den 19. maj 2011.
Den 19. maj 2010 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag B 129 - Samling: 2010-11 (1. samling) - om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser). Behandlingen startede kl. 1436 og sluttede kl. 1603 med, at beslutningsforslaget blev henvist til ... Vis forekomsten
B 129. Spgsm. 2 af 19. maj 2011 fra Retsudvalget om politiet i sit system har et særligt felt til registrering af hate crimes. Svar 27. juni 2011.
Retsudvalget stillede den 19. maj 2011 efter ønske fra Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 2 vedrørende beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11 - om det er korrekt, at Rigspolitiet endnu ikke i sit sagsbehandlingssystem har indført et særligt felt til registrering af hate crimes, til justitsminister, Lars Barfoed, ... Vis forekomsten
B 129. Spgsm. 3 af 19. maj 2011 fra Retsudvalget om vejledning til politiet om procedurer ved anmeldelse af hadforbrydelser. Svar 27. juni 2011.
Retsudvalget stillede den 19. maj 2011 efter ønske fra Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 3 vedrørende beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11 - om ministeren vil sikre, at der udsendes vejledning til alle landets politikredse om procedurer ved anmeldelse af hadforbrydelser, til justitsminister, Lars Barfoed, der ... Vis forekomsten
B 129. Bilag 2. Spgsm. 4. LGBT Danmark skrev den 6. juni 2011 til Retsudvalget om JM’s svar på spgsm. 1, bilag 2. Spgsm. den 23. august 2011. Svar 23. august 2011.
LGBT Danmark skrev den 6. juni 2011 til Retsudvalget om, at det er meget beklageligt og ikke i overensstemmelse med regeringens udmeldinger internationaltat, at justitsminister, Lars Barfoed i sit svar på spgsm. 1, bilag 2 - beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11 - om en styrket indsats over for forbrydelser ... Vis forekomsten