B 142-2007-Transrettighed
B 142. 30. marts 2007. Beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Bortfaldet)
Resumé Efter forslaget skulle transseksuelle/transkønnede sikres en række rettigheder. Bl.a. skulle myndige personer selv have lov at bestemme deres fornavn uafhængigt af deres køn, og de skulle selv kunne bestemme, hvilken kønsidentitet deres cpr-nr. og pas skulle udtrykke. Endvidere fik de ... Vis forekomsten
B 142. Tidsplan.
Tidsplan for B 142 Om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
B142. 1. behandling den 11. maj 2007. Transseksuelles rettigheder.
Folketingets behandling fredag den 11. maj 2007 af beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes rettigheder - B142. Forslaget fremsat af Enhedslisten v/Per Clausen og Line Barfod. Debatten startede kl. 1304 og sluttede kl. 1400 med, at forslaget blev sendt til videre behandling i Sundhedsudvalget. * * * Herunder ... Vis forekomsten
B 142. Fortæl Sundhedsudvalget om dine erfaringer! Gør din indflydelse gældende! Din erfaring er vigtig! 13. maj 2007.
Folketinget behandlede fredag den 11. maj 2007 beslutningsforslag B 142 om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Forslaget blev efter endt behandling sendt til Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget skal behandle beslutningsforslaget og komme med en betænkning til Folketinget. Denne betænkning er meget afgørende for, ... Vis forekomsten
B 142. Skrivelse af 14. maj 2007 fra Michele Olsen, tidligere Betina Olsen til Sundhedsudvalget.
Betina Olsen sendte mig søndag den 13. maj 2007 den herunder gengivne skrivelse, som hun oplyste, at hun har sendt til samtlige medlemmer af Sundhedsudvalget incl. stedfortrædere som følge af min opfordring om at kontakte Sundhedsudvalget i anledning af det fremsatte beslutningsforslag - B 142 - om ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 2. Spgsm. 25. Trans-Danmarks skrivelse den 15. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. til ministeren den 31. maj 2007. Svar den 27. september 2007.
Trans-Danmark fremsendte tirsdag den 15. maj 2007 en længere redegørelse til formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Birthe Skaarup og til Per Clausen, der har fremsendt beslutningsforslag B 142, med foreningens bemærkninger og ønsker i anledning af det fremsatte beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 1 den 16. maj 2007 om reglerne for, at transseksuelle kan tage et fornavn forbeholdt det modsatte køn. Svar 29. juni 2007.
Den 16. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af Beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 1 - Samling: 2006-07 - om indholdet af de regler, som gør det muligt for transseksuelle at tage et fornavn forbeholdt det modsatte køn, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 2 den 16. maj 2007 om antal personer, der har taget nyt fornavn. Svar 29. juni 2007.
Den 16. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af Beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 2- Samling: 2006-07 - om antallet af personer, der har taget et fornavn forbeholdt det modsatte køn, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 1. Spgsm. 24. PfT’s skrivelse den 20. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. 24 til ministeren den 20. maj 2007. Svar den 27. september 2007.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) fremsendte dateret 20. maj 2007 den herunder gengivne skrivelse til Sundhedsudvalget med foreningens bemærkninger i anledning af beslutningsforslag B 142 om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Indhold Skrivelsen fra Patientforeningen for Transseksuelle i sin helhed ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 3 den 24. maj 2007 om timeprisen er for en konsultation på Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af Beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 3 - Alm. del Samling: 2006-07 - om om timeprisen er for en konsultation på Sexologisk Klinik, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 4 den 24. maj 2007 om, hvem der er myndighed i forhold til, om en person kan få foretaget og betalt en kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 4 - Alm. del Samling: 2006-07 - om hvem der har den afgørende myndighed i forhold til, om en person kan få foretaget og betalt en kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 5 den 24. maj 2007 om mulighed for betalt kønsskifteoperation i et andet EU-land. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 5 - Alm. del Samling: 2006-07 - om mulighed for betalt få foretaget og betalt en kønsskifteoperation i et andet EU-land, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 6 den 24. maj 2007 om antal komplikationer ved kønsskifteoperationer. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 6 - Alm. del Samling: 2006-07 - om antal komplikationer ved kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse, i hvor ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 7 den 24. maj 2007 om antal ønsker om nyt personnummer. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 7 - Alm. del Samling: 2006-07 - om antal ønsker om nyt personnummer, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. juni 2007. Spørgsmål Hvor mange danskere har henvendt sig til ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 8 den 24. maj 2007 om antal kønsskifteoperationer. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 8 - Alm. del Samling: 2006-07 - om hvor mange, der har ladet sig kastrere med henblik på at få ændret personnummer, hvormed må menes antallet af kønsskifteoperationer, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 9 den 24. maj 2007 om hvilken rolle lederen af Sexologisk klinik spiller. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 9 - Alm. del Samling: 2006-07 - om hvilken rolle lederen af Sexologisk Klinik spiller, om hun skal varetager patienternes interesse eller overbevise transseksuelle om, at de ikke er transseksuelle, til indenrigs- og ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 10 den 24. maj 2007 om gennemsnitstiden for behandling af transseksuelle på Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 10 - Alm. del Samling: 2006-07 - om gennemsnitstiden for behandling af transseksuelle på Sexologisk Klinik, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Hvad er ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 11 den 24. maj 2007 om den lægefaglige basis og forståelsen af transseksualitet hos Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 11 - Alm. del Samling: 2006-07 - den lægefaglige basis er for at vurdere, om en person er egnet til kønsskifteoperation, og om forståelsen af transseksualitet hos Sexologisk Klinik, til indenrigs- og ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 12 den 24. maj 2007 om prisen for en kønsskifteoperation på Rigshospitalet. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 12 - Alm. del Samling: 2006-07 - om prisen for en MtK og en KtM kønsskifteoperation på Rigshospitalet, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Hvad er ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 13 den 24. maj 2007 om transseksuelles mulighed for kønsskifteoperation i de øvrige nordiske lande. Svar 2. april 2008.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 13 - Alm. del Samling: 2006-07 - om muligheden for transseksuelle for at få en kønsskifteoperation i de øvrige nordiske lande, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der afgav foreløbigt svar den ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 14 den 24. maj 2007 om antal kønsskifteoperationer i Danmark. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 14 - Alm. del Samling: 2006-07 - om antallet af kønsskifteoperationer i Danmark de sidste 10 år, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 15 den 24. maj 2007 om sagsbehandling af transseksuelle/transkønnede i Danmark i forhold til i Norge. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 15 - Alm. del Samling: 2006-07 - om fordele og ulemper ved den nuværende sagsbehandling af angøsning om kønsskifteoperation i Danmark i forhold til i Norge, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 16 den 24. maj 2007 om antal afslag på kønsskifteoperation. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 16 - Alm. del Samling: 2006-07 - om om antal afslag på kønsskifteoperation de sidste 10 år, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 17 den 24. maj 2007 om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 17 - Alm. del Samling: 2006-07 - om om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes redegøre ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 18 den 24. maj 2007 om ministeren har kontaktet transforeningerne. Svar 29. juni 2007.
en 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 18 - Alm. del Samling: 2006-07 - om ministeren har kontaktet transforeningerne, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Har ministeren taget kontakt til nogle ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 19 den 24. maj 2007 om forskellen på transvestitter og transseksuelle i ministerens tilgang til forslaget. Svar 29. juni 2007.
en 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 19 - Alm. del Samling: 2006-07 - om hvordan forskellen på transvestitter og transseksuelle udmønter sig i ministerens tilgang til forslaget, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 20 den 24. maj 2007 om at kommentere til artikel i Information den 18. februar 2006. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 20 - Alm. del Samling: 2006-07 - om kommentar til artiklen "Kønnet siddder i hovedet - ikke mellem benene" i Information den 18. februar 2006, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 21 den 24. maj 2007 om at kommentere til artikel i Information den 16. december 2005. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 21 - Alm. del Samling: 2006-07 - om kommentar til artiklen "Transseksuelle må ikke diskrimineres i EU" i Information den 16. december 2005, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 22 den 24. maj 2007 om der er lavet en brugerundersøgelse af Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 22 - Alm. del Samling: 2006-07 - om der er lavet en brugerundersøgelse af Sexologisk Klinik i forhold til transseksuelle/transkønnede til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 23 den 24. maj 2007 om konsekvenserne ved at tildele midlertidige CPR-numre til transseksuelle. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 23 - Alm. del Samling: 2006-07 - om konsekvenserne ved at tildele midlertidige CPR-numre til transseksuelle til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 3. Spgsm. 26. Erwin Maria Jöhnks skr. 29. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. til min. 11. juni 2007. Svar 27. september 2007.
Erwin Maria Jöhnk sendte mig tirsdag den 29. maj 2007 den herunder gengivne skrivelse, som han oplyste, at han havde sendt til, at hun har sendt nedenstående til Sundhedsudvalget og Lissa Mathisen (S), som følge af min opfordring om at kontakte Sundhedsudvalget i anledning af det fremsatte beslutningsforslag – B 142 ... Vis forekomsten
B 142. Deputationer. Trans-Danmark og Patientforeningen for Transseksuelle i foretræde for Sundhedsudvalget den 7. juni 2007.
Foreningerne Trans-Danmark ved næstformanden Tina S. Vyum (tidl. Tina Schuldt) og Patientforeningen for Transseksuelle ved Sophie Frederikke Schröder havde torsdag den 7. juni 2007 kl. 1200 foretræde for Sundhedsudvalget for at fremføre deres holdninger og bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag B 142 om ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 4. Spgsm. 27. Erwin Maria Jöhnks notat af 11. juni 2007 om Standards of Care. Spgsm. den 11. juni 2007 til ministeren. Svar den 29. juni 2007.
Erwin Maria Jöhnk fremsendte den 11. juni 2007 en skrivelse med dansk oversættelse af Standards of Care i anledning af beslutningsforslag B 142 - Samling: årstal-årstal - til Sundhedsudvalget, der den 11. juni 2007 i spgsm. nr. 27 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen om at kommentere ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 28 den 12. juni 2007 om der normalt går to eller flere år inden en afgørelse på ønske om kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 28 - Alm. del Samling: 2006-07 - om det er korrekt, at der normalt går 2 eller flere år før personer, der ønsker kønsskifteoperation, får Sundhedsstyrelsens afgørelse til indenrigs- og sundhedsminister, Lars ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 29 den 12. juni 2007 om der udføres et meget lille antal årlige kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 29 - Alm. del Samling: 2006-07 - om ministeren kan bekræfte, at der udføres et meget lille antal kønsskifteoperation om året i Danmark, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 30 den 12. juni 2007 om antal kønsskifteoperation og erfaring i andre lande. Svar 2. april 2008.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 30 - Alm. del Samling: 2006-07 - om antal kønsskifteoperation i andre lande og disses erfaring, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der afgav foreløbigt svar den 29. juni 2007. Det endelige ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 33 den 18. juni 2007 om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation. Svar 27. september 2007.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 33 - Alm. del Samling: 2006-07 - om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. september 2007. Spørgsmålet er en ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 5. Spgsm. 31. Jytte Witts henvendelse den 25. juni 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. til ministeren den 29. juni 2007. Svar den 27. september 2007.
I Folketingets journal over bilag til beslutningsforslag B 142 er bilag 5 anført som "Internt - ikke offentligt tilgængeligt dokument". Det fremgår imidlertid af Sundhedsudvalgets spørgsmål 31 til Indenrigs- og Sundhedsministeren, at bilag 5 er fra E.J. og J.W. Det kan dermed fastslås, at bilag 5 er fra Elisabeth ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 6. Spgsm. 32. Birgit Møllers henvendelse af 5. juli 2007 til Sundhedsudvalget om K-M. Spgsm. til ministeren den 9. juli 2007. Svar den 27. september 2007.
Birgit Møller fremsendte 5. juli 2007 en skrivelse i anledning af beslutningsforslag B 142 om KtM'er til Sundhedsudvalget, der den 9. juli 2007 i spgsm. nr. 32 til indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007. Indhold Henvendelsen fra ... Vis forekomsten
B 142. Bilag l7. Spgsm. 39. Freja Nordams henvendelse af 16. juli 2007 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål 39 derom til ministeren. Svar den 27. september 2007.
Freja Nordam fremsendte den 16. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse til Sundhedsudvalget, der den 19. juli 2007 i spgsm. nr. 39 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007. Indhold Henvendelsen fra Freja ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 34 den 18. juli 2007 om mulighed for kønsskifteoperation i andre EU lande. Svar 27. september 2007.
Den 18. juli 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 34 - Alm. del Samling: 2006-07 - om mulighed for kønsskifteoperation i andre EU lande til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. september 2007. Spørgsmålet er en genfremsættelse ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 8. Spgsm. nr. 40. Solveig Lerches bemærkninger af 19. juli 2007 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål 40 derom til ministeren. Svar den 27. september 2007.
Solveig Lerche fremsendte den 19. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse til Sundhedsudvalget, der den 20. juli 2007 i spgsm. nr. 40 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007. Indhold Henvendelsen fra ... Vis forekomsten
B 142. Bilag nr. 9. Spgsm. nr. 41. Sascha Natascha Bosses henvendelse af 23. juli 2007 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål 41 derom til ministeren. Svar den 27. september 2007.
Sascha Natascha Bosse fremsendte den 23. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse vedhæftet to bilag til Sundhedsudvalget, der den 26. juli 2007 i spgsm. nr. 41 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007. ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 10. Spgsm. nr. 42. Henvendelse fra S.J.J. (Sascha Jane Johansen) til Sundhedsudvalget af 30. juli 2007. Spørgsmål 42 til ministeren. Svar den 27. september 2007.
S.J.J., der er identisk med Sascha Jane Johansen, fremsendte den 30. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse til Sundhedsudvalget, der den 31. juli 2007 i spgsm. nr. 42 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september ... Vis forekomsten
B 142. Lisa Andersens artikel den 3. august 2007 om Informations artikel af 27. juli 2007: Hvor sidder kønnet?
Lisa Andersen har skrevet denne artikel som reaktion på Informations artikel den 27. juli 2007: Hvor sidder kønnet? Artiklen er skrevet, som et bidrag til en debat om beslutningsforslag B 142 - Alm. del Samling: 2006-07 - på Trans-Portalen, og gengives her med tilladelse fra Lisa. Tina Thranesen. * * * Af Lisa Andersen ... Vis forekomsten
B 142. Jytte Witt og Elisabeth Japsen i foretræde for Sundhedsudvalget den 14. september 2007.
Sundhedsudvalget dagsorden den 14. september 2007 punkt: 1. Modtagelse af deputationer: a. Elisabeth Japsen og Jytte Witt vedr. B 142 (transseksuelles rettigheder), jf. B 142 - bilag 5. * * * Af Jytte Witt. En lille rapport om et besøg hos Sundhedsudvalget I fredags d. 14. september 2007 var Elizabeth Japsen og jeg ... Vis forekomsten
B 142. SUU Bilag 4. Trans-Danmarks henvendelse den 25. september 2007 til Sundhedsudvalget med bemærkninger om de indkomne indlæg og svar.
Trans-Danmark fremsendte tirsdag den 25. september 2007 sin anden henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg. Skrivelsen blev registreret hos Folketinget den 5. oktober 2007. Dermed var et nyt folketingsår begyndt. Det betød samtidig, at det fremsatte beslutningsforslag B 142 var bortfaldet. Henvendelsen blev derfor ... Vis forekomsten
B 142. SUU Bilag 22. Trans-Danmarks henvendelse den 4. oktober2007 til Sundhedsudvalget med bemærkninger om ministerens svar.
Trans-Danmark fremsendte torsdag den 4. oktober 2007 sin tredje henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg. Foreningen begrunder henvendelsen med, at Indenrigs- og Sundhedsministeren den 27. september 2007 besvarede yderligere nogle af de spørgsmål, som Sundhedsudvalget havde stillet, og at foreningen fandt det ... Vis forekomsten
B 142. SUU Bilag 44. Sascha Natascha Bosses skrivelse af 10. oktober 2007 til Sundhedsudvalget om Trans-Danmark skrivelse af 25. september 2007.
Sascha Natascha Bosse fremsendte tirsdag den 10. oktober 2007 en skrivelse til Folketingets Sundhedsudvalg. Skrivelsen blev registreret hos Folketinget den 17. oktober 2007. Dermed var et nyt folketingsår begyndt. Det betød samtidig, at det fremsatte beslutningsforslag B 142 var bortfaldet. Henvendelsen blev derfor ikke ... Vis forekomsten
Trans-Danmark spurgte den 11. oktober 2007 Per Clausen, om Enhedslisten genfremsætter beslutningsforslaget om transseksuelles rettigheder. Svar den 19. oktober 2007.
Foranlediget af bortfaldet af B 142 - beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes rettigheder - har formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup sendt den herunder viste e-mail til Per Clausen fra Enhedslisten, idet det var Enhedslisten, der den 30. marts 2007 fremsatte beslutningsforslaget. Per Clausen svarede den ... Vis forekomsten
B 142. B 65 bilag 1. SUU bilag 177. Spgsm. 227. Trans-Danmark bad den 7. februar 2008 SUU om svar på spgsm. nr. 13, 15 og 30 stillet under B 142. Spgsm. den 15. februar 2008. Svar den 2. april 2008.
Den 7. februar 2008 skrev Trans-Danmark til Sundhedsudvalget og bad udvalget om at fremskaffe endeligt svar på spørgsmål nr. 13, 15 og 30 vedr. beslutningsforslag B 142 (2006/2007), som blev stillet af Sundhedsudvalget til daværende Indenrigs- og Sundhedsminister under behandlingen af beslutningsforslag B 142, men som ... Vis forekomsten